email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 40 din 12 ianuarie 2007

ORDIN nr. 40 din 12 ianuarie 2007

pentru aprobarea Normelor metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2007;


PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2007;

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

in baza prevederilor art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se aproba Normele metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Directia generala a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 12 ianuarie 2007.

Nr. 40.

ANEXA

NORME METODOLOGICE

privind inchiderea conturilor contabile,

intocmirea si depunerea situatiilor financiare

ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, alte autoritati publice, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale. Situatiile financiare anuale se compun din : Bilant, Contul de rezultat patrimonial, Situatia fluxurilor de trezorerie, Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor, conturile de executie bugetara si anexe la situatiile financiare, care includ: politici contabile si note explicative.

Situatiile financiare ale anului 2006 reprezinta documente oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 2006.

Situatiile financiare se intocmesc in moneda nationala, respectiv in lei, fara subdiviziunile leului. Pentru necesitati proprii de informare si la solicitarea unor organisme internationale, se pot intocmi situatii financiare si intr-o alta moneda.

Situatiile financiare anuale se intocmesc pe modelele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006, precum si modelele acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006, dar si pe modelele aprobate ca anexe la prezentele norme, adaptate structurii indicatorilor aprobati in Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , si ale ordonantelor de rectificare, precum si altor reglementari in vigoare, formulare afisate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice:

www.mfinante.ro/legislatie/reglementari contabile.

La aceeasi adresa sunt afisate si corelatiile dintre formularele de situatii financiare si anexele la acestea.

In baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, pe baza situatiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina, si in urma verificarii si analizarii acestora, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza Contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, Contul de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, pe care le prezinta Guvernului si care, dupa verificare de catre Curtea de Conturi, se aproba de Parlament.

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, Ministerul Finantelor Publice intocmeste anual bilantul institutiilor publice.

Bilantul anual al institutiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Finantelor Publice, se prezinta Guvernului odata cu Contul general anual de executie a bugetului de stat.

Avand in vedere importanta lucrarilor ce se elaboreaza de catre Ministerul Finantelor Publice in baza situatiilor financiare anuale intocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, alte autoritati publice si institutii publice autonome, ordonatorii de credite si conducatorii compartimentelor financiar-contabile au obligatia incheierii executiei bugetare in conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind incheierea executiei bugetare a anului 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.164/2006 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.010 din 19 decembrie 2006, precum si cu prevederile prezentelor norme metodologice.

Potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, "Corespondentele stabilite in cadrul functiunii fiecarui cont nu sunt limitative. Ele pot fi dezvoltate in cadrul fiecarei institutii, cu respectarea continutului economic al operatiunii respective, a cerintelor contabilitatii bazate pe principiul drepturilor si obligatiilor si a prevederilor legale in vigoare.

In acest sens, ordonatorii principali de credite urmeaza sa elaboreze planuri de conturi cu dezvoltarea conturilor in analitice, precum si monografii continand operatiuni specifice domeniului de activitate respectiv".

Ordinul mai sus mentionat impune existenta planului de conturi si a monografiei contabile pentru operatiunile economice derulate in fiecare institutie publica, avizate de ordonatorul principal de credite, instrumente de lucru care permit specialistilor din compartimentele financiar-contabile aplicarea corespunzatoare si unitara a reglementarilor in domeniu.

Ordinul mai sus mentionat nu prevede avizarea planului de conturi si a monografiei contabile de catre Ministerul Finantelor Publice.

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, institutiile publice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si, dupa caz, contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune a fost emis in aplicarea art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, astfel incat prevederile lui pot fi aplicate si institutiilor publice care desfasoara activitati de productie, prestatoare de servicii etc.

Aceste institutii urmeaza sa organizeze contabilitatea de gestiune astfel incat informatiile obtinute sa satisfaca necesitatile managementului in luarea celor mai corecte decizii, iar procedeele si tehnicile ce se vor utiliza in contabilitatea de gestiune sa fie stabilite in functie de particularitatile activitatii desfasurate.

La intocmirea situatiilor financiare anuale se va avea in vedere respectarea principiilor contabilitatii de angajamente, asa cum au fost descrise in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia:

- principiul continuitatii activitatii;

- principiul permanentei metodelor;

- principiul prudentei;

- principiul contabilitatii pe baza de angajamente;

- principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii;

- principiul intangibilitatii;

- principiul necompensarii;

- principiul comparabilitatii informatiilor;

- principiul materialitatii (pragul de semnificatie);

- principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realitatea asupra aparentei).

Pentru respectarea principiului contabilitatii pe baza de angajamente, potrivit caruia efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul de numerar este incasat sau platit, iar veniturile si cheltuielile sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor de raportare, se va avea in vedere momentul constatarii drepturilor si obligatiilor, al veniturilor si al cheltuielilor, astfel:

- pentru creante, datorii si capitaluri, cand iau nastere drepturi si obligatii cu valoare economica;

- pentru venituri, cand au fost realizate (obtinute);

- pentru cheltuieli, cand au fost efectuate (resursele au fost utilizate, consumate).

Momentul recunoasterii cheltuielilor:

- cheltuielile de personal - in perioada cand munca a fost prestata;

- cheltuielile cu stocurile - cand au fost consumate, cu exceptia materialelor de natura obiectelor de inventar, al caror cost se recunoaste la scoaterea din folosinta;

- costurile cu serviciile - in perioada cand serviciile au fost prestate si lucrarile executate;

- costurile cu dobanzile - in perioada cand sunt datorate conform contractului de imprumut;

- cheltuielile din diferente de curs valutar - la momentul decontarii creantelor si datoriilor in valuta sau reevaluarii acestora cu ocazia raportarii in situatiile financiare;

- costurile de capital - lunar, sub forma amortizarii care se inregistreaza sistematic, pe parcursul duratei de viata utile a activului fix;

- transferurile intre unitati ale administratiei publice (curente si de capital), alte transferuri (interne si in strainatate, contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene) - ca si costuri la institutia care transfera fondurile.

Momentul recunoasterii veniturilor:

- veniturile fiscale - la momentul declararii pe baza de declaratie fiscala sau decizie a organului fiscal;

- veniturile din activitati economice - la momentul transferului dreptului de proprietate catre clienti (la emiterea facturii);

- veniturile din diferente de curs valutar - la momentul decontarii creantelor si datoriilor in valuta sau reevaluarii acestora cu ocazia raportarii in situatiile financiare;

- veniturile din dobanzi - pe masura generarii veniturilor respective (cand sunt cuvenite).

Pentru realizarea cerintei prevazute in functiunea contului 8067 "Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului sa reprezinte totalul angajamentelor ramase neachitate pentru cheltuieli prevazute in bugetul aprobat, se vor efectua urmatoarele:

a) analiza si regularizarea sumelor reprezentand angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului si obligatiilor aferente, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate inscrise in documentele de lichidare inregistrate in conturile 421 "Personal - salarii datorate", 431 "Asigurari sociale", 437 "Asigurari pentru somaj", 444 "Impozitul pe venitul din salarii si din alte drepturi". Avand in vedere ca, potrivit cerintelor contabilitatii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii in bani si in natura, prime, al 13-lea salariu, contributiile aferente acestora) se recunosc in perioada in care munca a fost prestata, inclusiv drepturile cuvenite si neachitate personalului, precum si contributiile aferente exercitiului bugetar, pot depasi valoarea angajamentelor legale neachitate;

b) analiza si regularizarea sumelor reprezentand angajamente legale individuale, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate ce decurg din:

- angajamente legale individuale neonorate de furnizori si alti creditori pana la finele anului;

- angajamente legale individuale onorate de furnizori si alti creditori, materializate in bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate care nu au fost achitate pana la finele anului, evidentiate in contabilitate in conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe" si 462 "Creditori".

Facturile privind furnizarea de energie electrica, termica, apa, canal, salubritate, telefon etc., care reprezinta consumuri aferente lunii decembrie si care au fost primite de institutiile publice dupa data de 31 decembrie 2006, vor fi inregistrate in contabilitate in luna decembrie, avand in vedere ca, potrivit contabilitatii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc in perioada cand serviciile au fost prestate si lucrarile executate.

In mod similar se vor analiza si regulariza si sumele reprezentand pensii si ajutoare sociale stabilite conform legilor in vigoare, precum si cheltuielile cu dobanzile si alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost inregistrate in contul 8067 "Angajamente legale", astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate, inscrise in documentele de lichidare inregistrate in conturile contabile corespunzatoare conform planului de conturi in vigoare.

1. Intocmirea bilantului contabil

La intocmirea bilantului contabil se vor avea in vedere urmatoarele:

1.1. Bilantul contabil se intocmeste pe baza ultimei balante de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2006, pusa de acord cu balantele de verificare ale conturilor analitice, dupa inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor consemnate in documente justificative, intocmite potrivit legii.

Se vor efectua, in prealabil:

- analiza soldurilor conturilor contabile, astfel incat acestea sa reflecte operatiuni patrimoniale ale institutiei publice si sa corespunda functiunii stabilite in planul de conturi;

- clarificarea sumelor ce se mentin nejustificat in conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 411 "Clienti", 4281 "Alte datorii in legatura cu personalul", 4282 "Alte creante in legatura cu personalul", 461 "Debitori", 462 "Creditori" etc., urmarindu-se achitarea obligatiilor si incasarea creantelor in lei si in valuta, dupa caz;

- analiza sumelor ce trebuie incasate de la debitori sau clienti din anii precedenti, care, potrivit legii, se vireaza la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj sau bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, subcapitolul 30.01.03, respectiv 30.02.03, 30.03.03, 30.04.03, 30.05.03 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti";

- in situatia in care operatiunile isi extind efectele pe mai multi ani, iar veniturile si cheltuielile trebuie sa fie atribuite anului in care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 "Cheltuieli in avans" sau 472 "Venituri in avans", dupa caz.

1.2. In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, institutiile publice au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv detinute la inceputul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege.

Potrivit pct. 5 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.753/2004 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.174 din 13 decembrie 2004, "Inventarierea anuala a elementelor de activ si de pasiv se face, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar, avandu-se in vedere si specificul activitatii fiecarei unitati".

Potrivit prevederilor pct. 53 din normele mentionate mai sus, "Rezultatele inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

Pe baza registrului-inventar si a balantei de verificare intocmite la 31 decembrie, se intocmeste bilantul care face parte din situatiile financiare anuale, ale carui posturi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicata, si ale reglementarilor contabile aplicabile, trebuie sa corespunda cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor de activ si de pasiv stabilita pe baza inventarului".

Potrivit punctului 54 din aceleasi norme, "Prevederile Legii nr. 82/1991, republicata, si ale reglementarilor contabile aplicabile referitoare la obligativitatea corelarii datelor din bilant cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor de activ si de pasiv stabilita pe baza inventarului, se aplica si institutiilor publice."

In conformitate cu prevederile art. 20 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale pct. 10 lit. B Anexa 1 - Normele metodologice de intocmire si utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie privind activitatea financiara si contabila - la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar - contabile publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 bis din 7 ianuarie 2005, institutiile publice au obligatia sa completeze Registrul-inventar, pe baza inventarierii faptice a fiecarui cont de activ si de pasiv.

Elementele de activ si de pasiv inscrise in Registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul acestora.

Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, bunurile proprietate publica aflate in administrarea ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale si institutiilor publice subordonate acestora se inventariaza anual pe liste de inventariere distincte.

Persoanele juridice care, potrivit legii, au in concesiune, inchiriere sau in folosinta gratuita bunuri din domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale au obligatia inventarierii anuale a bunurilor respective pe liste de inventariere distincte, care se transmit si titularului dreptului de administrare.

1.3. Potrivit prevederilor art. 19 alin. (5) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, la institutiile publice rezultatul executiei bugetare se stabileste anual prin inchiderea conturilor care reflecta incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar.

In aplicarea prevederilor de mai sus, precum si a prevederilor Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2006, in bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 2006 urmatoarele conturi nu pot prezenta sold:

La institutiile publice finantate integral de la buget:

- contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" (se inchide prin debitul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat");

- contul 5121 "Conturi la banci in lei" (cu exceptia disponibilitatilor din finantarea externa nerambursabila si a creditelor externe);

- contul 5124 "Conturi la banci in valuta" (cu exceptia disponibilitatilor din finantarea externa nerambursabila, a creditelor externe si a disponibilitatilor acreditivelor aflate la dispozitia institutiei potrivit legii);

- contul 531 "Casa";

- conturile 6xx "Cheltuieli.........." (efectuate din finantarea de la buget) se inchid prin debitul contului 121.01 "Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din buget";

- conturile 7xx "Venituri ......" (ale bugetului de stat) se inchid prin creditul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat";

- contul 770 "Finantarea de la buget" se inchide prin creditul contului 121.01 "Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din buget";

- conturile 7xx "Venituri........." (ale institutiilor publice finantate integral din buget) se inchid prin creditul contului 121.01 "Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din buget".

La institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii sau institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la buget:

- contul 531 "Casa";

- conturile 6xx "Cheltuieli.........." (efectuate din venituri proprii sau venituri proprii si subventii) se inchid prin debitul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii";

- conturile 7xx "Venituri ......." (din activitati economice si subventii) se inchid prin creditul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii".

La unitatile administrativ-teritoriale:

- contul 5211 "Disponibil al bugetului local";

- contul 5212 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent";

- contul 5221 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" (in situatia in care bugetul local nu poate rambursa eventualele imprumuturi restante si comisioane aferente);

- contul 531 "Casa";

- contul 4687 "Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii";

- contul 5197 "Sume primite din fondul de rulment potrivit legii";

- conturile 6xx "Cheltuieli.........." (efectuate din fondurile constituite in afara bugetelor locale) se inchid prin debitul conturilor:

131 "Fondul de rulment", 134 "Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local", 135 "Fondul de risc",

136 "Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte",

137 "Taxe speciale", 1399 "Alte fonduri", dupa caz;

- conturile 6xx "Cheltuieli.........." (ale bugetului local) se inchid prin debitul contului 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local";

- conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului local) se inchid prin creditul contului 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local".

La institutiile publice finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat:

- contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat";

- contul 5252 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent";

- contul 531 "Casa";

- conturile 6xx "Cheltuieli.........." (efectuate din finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat) se inchid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurarilor sociale de stat";

- conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului asigurarilor sociale de stat) se inchid prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurarilor sociale de stat".

La institutiile publice finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj:

- contul 531 "Casa";

- contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj";

- contul 5742 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent";

- conturile 6xx "Cheltuieli.........." (efectuate din finantarea de la bugetul asigurarilor pentru somaj) se inchid prin debitul contului 121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurarilor pentru somaj";

- conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului asigurarilor pentru somaj) se inchid prin creditul contului 121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurarilor pentru somaj".

La institutiile publice finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:

- contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate";

- contul 5712 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent" ;

- contul 531 "Casa";

- conturile 6xx "Cheltuieli.........." (efectuate din finantarea de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate) se inchid prin debitul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate";

- conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate) se inchid prin creditul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate".

1.4. In vederea prezentarii unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat in administrarea ordonatorului principal de credite, se efectueaza operatiuni de consolidare astfel:

- soldul contului 481 "Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate" si al contului 482 "Decontari intre institutii subordonate", care evidentiaza valoarea neamortizata a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se inchide atat la institutia care a transferat, cat si la institutia care a primit bunurile, dupa amortizarea integrala a activului fix sau consumul stocurilor, prin contul 117 "Rezultatul reportat";

- eliminarea conturilor 481 "Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate" si 482 "Decontari intre institutii subordonate" din activul si pasivul bilantului centralizat la nivelul institutiei superioare pentru institutiile subordonate;

- consolidarea soldurilor creditoare si debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" si 121 "Rezultatul patrimonial" la nivel de ordonator secundar sau principal de credite, astfel incat in bilantul centralizat al ordonatorului principal de credite conturile respective sa prezinte numai sold creditor sau debitor. Optional, se vor consolida conturile privind taxa pe valoarea adaugata de plata, respectiv de recuperat.

Institutiile publice implicate in astfel de operatiuni efectueaza punctaje reciproce privind sumele inscrise in conturile de decontari, iar institutia care a primit bunurile si le-a consumat va solicita in scris institutiei care le-a transferat inchiderea contului de decontare.

1.5. Ministerele, alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile subordonate acestora, care au incheiat protocoale de predare-primire, vor avea in vedere urmatoarele:

a) Ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile subordonate acestora, care au predat institutii, structuri sau activitati, intocmesc Bilantul contabil de inchidere la data predarii/primirii, cu datele privind "Soldul la inceputul anului" (coloana 1) si "Soldul la data predarii-primirii" (coloana 2). Pe baza datelor inscrise in coloana 2 se scad din evidenta contabila drepturile si obligatiile institutiei, structurii sau activitatii predate, inclusiv bunurile mobile si imobile aflate in administrare sau, dupa caz, in proprietatea acestora, astfel:

		
			892 "Bilant de inchidere" = % conturi de activ si: % = 892 "Bilant de inchidere" conturi de pasiv

b) Ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile subordonate acestora, care au preluat institutii, structuri sau activitati, inregistreaza in evidenta contabila drepturile si obligatiile institutiei, structurii sau activitatii preluate, inclusiv bunurile mobile si imobile aflate in administrare sau, dupa caz, in proprietatea acestora, pe baza datelor inscrise in coloana 2 din bilantul contabil de inchidere intocmit la data predarii-preluarii, astfel:

		
			% = 891 "Bilant de deschidere" conturi de activ si: 891 "Bilant de deschidere" = % conturi de pasiv

Datele din coloana 1 "Sold la inceputul anului" se raporteaza in bilantul institutiilor publice de mai sus.

Bilantul contabil de inchidere intocmit la data predarii va fi insotit de balanta de verificare sintetica, Contul de rezultat patrimonial, Situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie intocmite in structura bugetelor aprobate si celelalte anexe pentru activitatea finantata din buget (de stat, local, asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate), venituri proprii, venituri proprii si subventii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, dupa caz, intocmite potrivit metodologiei existente.

1.6. Dobanda acordata de trezoreria statului pentru disponibilitatile Fondului de rulment se inregistreaza in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale astfel:

		
			5187 "Dobanzi de incasat" = 766 "Venituri din dobanzi" % = 5187 "Dobanzi de incasat" 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" 5222 "Depozite constituite din fondul de rulment al bugetului local" 766 "Venituri din dobanzi" = 131 "Fondul de rulment"

1.7. Potrivit prevederilor pct. 1.3. "Active financiare" de la cap. III din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 "Un activ financiar este orice activ care reprezinta: depozite, un instrument de capitaluri proprii al unei entitati, un drept contractual".

Activele financiare cuprind: titluri de participare, alte titluri imobilizate, creante imobilizate.

Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni detinute de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale, potrivit legii, in capitalul unor societati comerciale sau organisme internationale, a caror detinere pe o perioada indelungata aduce venituri sub forma de dividende si se inregistreaza cu ajutorul contului 260 "Titluri de participare".

Institutiile publice care detin sau vor detine titluri de participare la capitalul social al unor societati comerciale/companii nationale vor avea in vedere urmatoarele cu privire la:

a) Evaluarea initiala: Titlurile de participare se evalueaza la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora.

- inregistrarea sumelor datorate pentru titlurile de participare achizitionate (actiuni subscrise si nevarsate):

		
			260 "Titluri de participare" = 269 "Varsaminte de efectuat pentru active financiare"

- varsamintele efectuate pentru titlurile de participare achizitionate:

		
			269 "Varsaminte de efectuat = % pentru active financiare" 560 "Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii" 770 "Finantarea de la buget" etc.

- inregistrarea titlurilor de participare in situatia in care aportul subscris la capitalul social al unei societati comerciale/companii nationale este in natura:

		
			260 "Titluri de participare" = 117 "Rezultatul reportat"

- scaderea din evidenta a bunurilor transmise ca aport in natura la capitalul social:

- terenuri care apartin domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale:

		
			% = 2111 "Terenuri" 102 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului" 104 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale"

- amenajari la terenuri:

		
			% = 2112 "Amenajari la terenuri" 281 "Amortizari privind activele fixe corporale" 658 "Alte cheltuieli operationale"

- alte active fixe corporale care apartin domeniului privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale:

		
			% = 212 "Constructii" 281 "Amortizari privind activele (213 "Instalatii tehnice, fixe corporale" mijloace de transport, 658 "Alte cheltuieli operationale" animale si plantatii" 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale", dupa caz)

In vederea respectarii principiului prudentei, activele financiare nu trebuie sa fie supraevaluate, iar in bilant se prezinta la valoarea cea mai mica dintre valoarea contabila si valoarea de piata.

b) Evaluarea cu ocazia inventarierii: La inventar evaluarea titlurilor de participare se face la valoarea de inventar, in functie de pretul pietei (actiunile cotate) sau de activul net pe actiune (actiunile necotate).

c) Evaluarea la data bilantului anual: Titlurile de participare trebuie prezentate in bilant la valoarea contabila, mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare.

In cazul actiunilor cotate, achizitionate de institutie de pe piata reglementata sau dobandite prin conversia creantelor bugetare in actiuni si pastrate pe termen lung, de la o societate comerciala/companie nationala listata la bursa, se va avea in vedere valoarea de cotatie a acestora, astfel:

- daca valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare a actiunilor cotate este mai mica decat valoarea de intrare, institutiile publice vor inregistra ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare la sfarsitul exercitiului financiar pe seama cheltuielilor, astfel:

		
			6863 "Cheltuieli financiare privind = 2961 "Ajustari pentru ajustarile pentru pierderea pierderea de valoare de valoare a activelor a actiunilor" financiare"

- daca valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare a actiunilor cotate este mai mare decat valoarea de intrare, cresterea de valoare nu se inregistreaza in contabilitate.

In cazul actiunilor necotate, achizitionate de institutie sau dobandite prin conversia creantelor bugetare in actiuni si pastrate pe termen lung, de la o societate comerciala/companie nationala nelistata la bursa, valoarea de inventar este egala cu valoarea activului net/actiune comunicat de societatea comerciala/compania nationala respectiva pentru exercitiul financiar anterior.

Institutiile vor inregistra ajustari pentru pierderea de valoare la sfarsitul exercitiului financiar, in mod asemanator cu cel aferent actiunilor cotate.

De regula, la bilant, ajustarile pentru pierdere de valoare se analizeaza astfel:

- In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect, intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o anumita masura (respectiv cresterea de valoare a actiunilor), atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri astfel:

		
			2961 "Ajustari pentru pierderea = 7863 "Venituri din ajustari de valoare a actiunilor" pentru pierderea de valoare a activelor financiare"

- In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata, ajustarea trebuie majorata.

Soldul contului 260 "Titluri de participare" trebuie sa reflecte valoarea titlurilor de participare detinute la capitalul social al societatii comerciale (determinata prin inmultirea numarului de actiuni cu valoarea nominala a acestora).

In bilantul contabil intocmit la 31 decembrie 2006, titlurile de participare detinute de institutiile publice se vor raporta la valoarea justa determinata ca diferenta intre soldul debitor al contului 260 "Titluri de participare" si soldul creditor al contului 296 "Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare".

NOTA:

Valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare poate fi accesata pe site-ul Bursei de valori www.rasd.ro /societati listate/cauta emitent/.

1.8. Potrivit prevederilor pct. VII subpunctul 2.3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 556/2006 , "In bilantul centralizat al unitatii administrativ-teritoriale conturile 121.01.02 ®Rezultatul patrimonial - institutii finantate integral din bugetul local¯ si contul 121.01.04 ®Rezultatul patrimonial - alte venituri si finantari din bugetul local¯ nu prezinta sold".

La institutiile finantate integral din bugetul local, soldul acestor conturi se transfera la inceputul exercitiului urmator asupra contului 117 "Rezultat reportat", care va fi detaliat in mod asemanator contului 121 "Rezultat patrimonial".

1.9. In situatiile financiare ale unitatilor administrativ-teritoriale centralizate pe ansamblul judetului de catre directiile generale ale finantelor publice judetene (bilant, cont de rezultat patrimonial) conturile 121 "Rezultatul patrimonial" si 117 "Rezultatul reportat" pot prezenta si sold debitor si sold creditor, neefectuandu-se operatiuni de consolidare.

1.10. Cheltuielile si veniturile primite prin transfer din operatii in participatie prin contul 483 "Decontari din operatii in participatie" se inchid la nivelul unitatii administrativ-teritoriale prin contul 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local".

1.11. In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Legea privind finantele publice nr. 500/2002 , fondurile externe nerambursabile fac parte din categoria fondurilor publice.

Fondurile externe nerambursabile se cuprind in anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite si se aproba odata cu acestea.

Institutiile publice - beneficiari finali ai bunurilor, lucrarilor si serviciilor finantate din fonduri externe nerambursabile - vor proceda la inregistrarea in contabilitate a acestora, indiferent de modul de derulare a fondurilor, respectiv prin Oficiul de Plati si Contractare Phare, alte institutii sau prin conturi proprii de disponibilitati.

Bunurile achizitionate, platite din mai multe surse, se inregistreaza in contabilitate, cu intreaga valoare a bunurilor determinata in functie de platile efectuate din toate sursele, pe baza receptiei si a documentelor care atesta intrarea in institutie a acestora.

Sumele reprezentand avansuri si plati intermediare se vor inregistra numai in contabilitatea Oficiului de Plati si Contractare Phare sau a altor agentii/autoritati de implementare, nu si a beneficiarilor finali.

Redam in continuare inregistrarile contabile aferente operatiunilor derulate:

A. Inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice - beneficiari finali ai bunurilor, lucrarilor si serviciilor primite cu titlu gratuit, dar care au fost platite de Oficiul de Plati si Contractare Phare sau alte agentii/autoritati de implementare se efectueaza astfel:

a) In situatia in care institutiile publice primesc fonduri:

- sume de primit de la agentii/autoritati de implementare pe baza cererilor de fonduri:

		
			458 "Sume de primit de la = 774 "Finantarea din fonduri agentii/autoritati de externe nerambursabile" implementare"

- sumele incasate in contul de disponibil:

		
			515 "Disponibil din fonduri = 458 "Sume de primit de la externe nerambursabile" agentii/autoritati de implementare"

- efectuarea platilor:

		
			% = 515 "Disponibil din fonduri 401 "Furnizori" externe nerambursabile" 404 "Furnizori de active fixe"

b) In situatia in care institutiile publice primesc bunuri si servicii:

- inregistrarea bunurilor, lucrarilor si serviciilor primite cu titlu gratuit:

		
			% = 774 "Finantarea din fonduri 212 "Constructii" externe nerambursabile" 213 "Instalatii tehnice, mijloace de transport animale si plantatii" 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale" 302 "Materiale consumabile" 6xx "Cheltuieli......" etc.

In situatia in care cofinantarea aferenta fondurilor externe nerambursabile se vireaza in cont de disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului, aceasta se inregistreaza astfel:

		
			673 "Transferuri interne" = % 560 " Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii" 770 "Finantarea de la buget" si: 558 "Disponibil din cofinantarea = 778 "Venituri din cofinantarea de de la buget aferenta la buget aferenta programelor/proiectelor programelor/ proiectelor finantate din finantate din fonduri externe fonduri externe nerambursabile" nerambursabile" Utilizarea sumelor din cofinantare: % = 558 "Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/ 461 "Debitori" proiectelor finantate din fonduri 401 "Furnizori" externe nerambursabile" 404 "Furnizori de active fixe" 6xx "Cheltuieli ..." etc.

Conturile 778 "Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile" si 6xx "Cheltuieli ..." efectuate din acestea se inchid la sfarsitul perioadei, prin conturile: 121.01 "Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din buget" sau 121.10 "Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii", dupa caz.

Conturile 774 "Finantarea din fonduri externe nerambursabile" si 6xx "Cheltuieli..." efectuate din acestea se inchid la sfarsitul perioadei prin contul 121.08 "Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile".

B. Inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice care primesc fonduri externe nerambursabile in conturi de disponibil deschise pe seama acestora si care nu sunt beneficiari finali ai fondurilor, bunurilor si serviciilor:

- sumele de primit pe baza cererilor de fonduri:

		
			458 "Sume de primit de la = % agentii/autoritati de 401 "Furnizori" implementare" 404 "Furnizori de active fixe"

- primirea fondurilor in contul de disponibil:

		
			515 "Disponibil din fonduri = 458 "Sume de primit de la externe nerambursabile" agentii/autoritati de implementare"

- efectuarea platilor:

		
			% = 515 "Disponibil din fonduri 401 "Furnizori" externe nerambursabile" 404 "Furnizori de active fixe"

Pentru operatiunile de cofinantare se vor avea in vedere inregistrarile de la lit. A, folosindu-se contul 558 "Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile".

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene se efectueaza in euro si in lei, la cursul INFO-euro.

Cursul INFO-euro reprezinta rata de schimb intre euro si moneda nationala, este comunicat de Banca Centrala Europeana si poate fi gasit pe site-ul Comisiei Europene, la urmatoarea adresa: http://europa.eu.int/comm/budget/infoeuro/en/index.htm.

Cursul INFO-euro utilizat la inregistrarea in contabilitate a operatiunilor din luna curenta (n) este cel din penultima zi lucratoare a lunii precedente (n-1).

Acest curs va fi utilizat de catre toate institutiile publice care efectueaza operatiuni finantate din fonduri comunitare PHARE, ISPA etc., respectiv: agentii si/sau autoritati de implementare, institutiile - beneficiari finali ai fondurilor respective sub diverse forme: disponibilitatii, bunuri sau servicii.

Elementele monetare exprimate in euro: disponibilitati si depozite bancare, creante si datorii se reevalueaza cel putin trimestrial, la intocmirea situatiilor financiare, la cursul INFO-euro comunicat in penultima zi lucratoare a lunii in care se intocmesc situatiile financiare (de exemplu, 30 decembrie, pentru situatiile financiare ce se intocmesc la 31 decembrie).

1.12. In conformitate cu prevederile art. 8 si 10 din Legea privind finantele publice nr. 500/2002 , veniturile si cheltuielile institutiilor publice se includ in buget in totalitate, in sume brute, si se inscriu intr-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficienta si monitorizarea cheltuielilor publice.

Potrivit prevederilor art. 60 din legea mentionata, executia de casa a bugetelor ce compun sistemul bugetar se realizeaza prin Trezoreria Statului, care asigura incasarea veniturilor bugetare si efectuarea platilor dispuse de persoanele autorizate ale institutiilor publice, in limita creditelor bugetare si destinatiilor aprobate potrivit dispozitiilor legale.

La art. 63 din aceeasi lege se prevede ca institutiile publice pot folosi pentru desfasurarea activitatii lor bunuri si fonduri banesti primite de la persoanele juridice si fizice sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale.

Avand in vedere cele de mai sus, se precizeaza ca:

- institutiile publice nu pot derula operatiuni in afara bugetului aprobat, respectarea principiului executiei de casa impunand incasarea veniturilor si plata cheltuielilor prin unitatile de Trezorerie a Statului, daca legea nu prevede altfel;

- institutiile publice pot folosi pentru desfasurarea activitatii lor bunuri primite de la persoane juridice si fizice sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale care nu conduc la majorarea bugetelor de venituri si cheltuieli si care se inregistreaza in contabilitatea acestora in conturile corespunzatoare de active si creditul contului 779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit";

- institutiile publice pot efectua valorificari de bunuri sau prestari de servicii primind in contrapartida alte bunuri sau servicii, ceea ce determina efectuarea de operatiuni de compensari reciproce de creante si datorii numai in conditiile unei reglementari legale, astfel cum a fost prevazut si la pct. 2.7.1.1 Principii contabile "Principiul necompensarii" din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

1.13. In aplicarea prevederilor cap. IV "Regimul donatiilor si sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului bugetar" din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 881 din 11 decembrie 2003, se vor avea in vedere urmatoarele inregistrari:

a) in situatia in care sumele primite sub forma de donatii si sponsorizari au majorat bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006:

- transferul sumelor reprezentand donatii si sponsorizari ramase disponibile, din contul corespunzator de cheltuieli bugetare sau disponibilitati, dupa caz, in contul 50.07 "Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului":

		
			581 "Viramente interne" = % 770 "Finantarea de la buget" 560 "Disponibil al institutiei publice finantate integral din venituri proprii" 561 "Disponibil al institutiei publice finantate din venituri proprii si subventii" 562 "Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii" si: 550 "Disponibil din fonduri cu = 581 "Viramente interne" destinatie speciala"

- utilizarea sumelor transferate la finele anului 2006 in contul 50.07 "Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului":

		
			% = 550 "Disponibil din fonduri 401 "Furnizori" cu destinatie speciala" 404 "Furnizori de active fixe"

b) in situatia in care donatiile si sponsorizarile au fost primite in cursul lunii decembrie 2006 si nu au fost majorate bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice:

- incasarea donatiilor si sponsorizarilor in contul 50.05 "Sume de mandat si sume in depozit":

		
			552 "Disponibil pentru sume = % de mandat si sume in 448 "Alte creante si datorii depozit" in legatura cu bugetul" 472 "Venituri in avans" (venituri proprii si venituri proprii si subventii)

- virarea la inceputul anului urmator in contul de venituri bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, a sumelor incasate in contul pentru sume de mandat si sume in depozit:

		
			% = 552 "Disponibil pentru sume 448 "Alte datorii si creante mandat si sume in depozit" cu bugetul" 581 "Viramente interne" si: % = 581 "Viramente interne" 560 "Disponibil al institutiei publice finantate integral din venituri proprii" 561 "Disponibil al institutiei publice finantate din venituri proprii si subventii" 562 "Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii"

1.14. Operatiunea de preluare ca venit la bugetul local, in conditiile prevederilor art. 66 alin. (3) si ale art. 67 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare, a excedentelor rezultate din executia bugetelor institutiilor publice subordonate, finantate integral din venituri proprii, sau din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate din venituri proprii se inregistreaza in contabilitate:

		
			629 "Alte cheltuieli autorizate = % prin dispozitii legale" 560 "Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii" 562 "Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii" (dupa caz)

1.15. Operatiunea de regularizare a excedentelor rezultate din executia bugetelor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, dupa caz, in limita sumelor primite de la aceste bugete, se inregistreaza in contabilitate:

		
			772 "Venituri din subventii" = 561 "Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii"

1.16. Contul in afara bilantului 8046 "Ipoteci imobiliare" se utilizeaza de institutiile publice, care, potrivit legii, constituie ipoteci imobiliare in favoarea acestora.

1.17. Inregistrarea in contabilitate a sumelor incasate de la persoane fizice si juridice, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare pentru care exista obligatia declararii acestora, potrivit legii, si care nu au fost declarate de platitori inainte de efectuarea platii:

		
			% = 473 "Decontari din operatii 520 "Disponibil al bugetului in curs de clarificare" de stat" 521 "Disponibil al bugetului local"

- Dupa declararea impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri bugetare care au fost deja incasate si inregistrate in contabilitate (463, 464 etc. = 7xx), se efectueaza inregistrarea:

		
			473 "Decontari din operatii in curs = % de clarificare" 463 "Creante ale bugetului de stat" 464 "Creante ale bugetului local"

Contul de rezultat patrimonial prezinta situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului curent, iar rezultatul patrimonial (excedent/deficit) este un rezultat economic care reprezinta performanta financiara a institutiei.

Intrucat compartimentele de contabilitate a creantelor bugetare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti nu detin elemente privind cheltuielile (costurile) institutiilor publice finantate din bugetul de stat, nu completeaza anexa nr. 2 "Contul de rezultat patrimonial".

1.18. Pierderile din creante si debitori diversi, care se inregistreaza la scaderea din evidenta a creantelor neincasate in contul 654 "Pierderi din creante si debitori diversi", sunt pierderile cauzate de urmatoarele situatii precizate in Codul fiscal:

1. procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti;

2. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;

3. debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat fara succesor;

4. debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul.

1.19. Institutiile publice care la finele anului 2006 au dispus plati aferente unor cheltuieli angajate, lichidate, ordonantate si platite in limita creditelor bugetare aprobate in bugetul anului 2006, returnate in anul 2007 ca urmare a unor erori de completare a ordinelor de plata, pot reinitia platile respective din conturile in care sumele restituite au fost incasate, fara afectarea bugetului anului 2007.

1.20. Cota de 22% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetului si, respectiv, cota de 11% pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor si municipiului Bucuresti se vireaza, in primele 5 zile lucratoare ale anului 2007, in contul 50.75.01 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale", deschis pe numele directiilor generale ale finantelor publice judetene la trezoreriile municipiilor resedinta de judet si, respectiv, al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

Din suma incasata in contul 50.75.01 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" unitatile Trezoreriei Statului vireaza cota de 27% si, respectiv, 25% cuvenita bugetelor proprii ale judetelor si, respectiv, bugetului local al municipiului Bucuresti, dupa caz. Suma ramasa in soldul contului 50.75.01 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale", dupa efectuarea acestei operatiuni, va fi virata in contul bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucuresti beneficiare, potrivit prevederilor art. 32 alin. (2) si (4) din Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006 , dupa aprobarea bugetelor locale respective.

Contul 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" se deschide in anul 2007 pe seama directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

Evidentierea in contabilitatea proprie a directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti a operatiunilor de mai sus se va efectua cu ajutorul conturilor:

- 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";

- 440 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale".

Continutul si functiunea acestor conturi sunt prevazute la cap. XI "Contabilitatea operatiunilor specifice bugetelor locale", pct. 1 "Instructiuni de utilizare a conturilor contabile", din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 .

2. Reflectarea in contabilitatea institutiilor publice a operatiunilor privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2006, cuprinse in normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.164/2006

2.1. La unitatile administrativ-teritoriale reflectarea in contabilitate a operatiunilor cuprinse in cap. IV "Incheierea executiei bugetelor locale":

Punctul 4.1.(1)

Virarea soldului contului 50.83 "Disponibil din venituri incasate pentru bugetul Capitalei" in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti:

		
			524 "Disponibil din venituri = 441 "Sume incasate pentru incasate pentru bugetul bugetul capitalei" capitalei" si: 441 "Sume incasate pentru = 524 "Disponibil din venituri bugetul capitalei" incasate pentru bugetul capitalei"

Punctul 4.2.

Restituirea de catre institutiile publice de subordonare locala a sumelor ramase disponibile la finele anului 2006 in contul 50.26 "Disponibil din bugetul consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti":

		
			481 "Decontari intre institutia = 5211 "Disponibil al bugetului superioara si institutiile local" subordonate"

Punctul 4.3.

Restituirea de catre institutiile publice de subordonare locala a sumelor ramase disponibile in contul 50.02.10 "Disponibil provenit din fondul de rulment al institutiilor si serviciilor publice de subordonare locala, pentru efectuarea de investitii" in contul 50.39 "Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unitatii administrativ-teritoriale":

		
			776 "Fonduri cu destinatie = 550 "Disponibil din fonduri speciala" cu destinatie speciala"

Punctul 4.6.

La finele anului 2006, in soldul contului 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" (cont de trezorerie 30.24) pot ramane eventuale sume nealocate bugetelor locale, ca urmare a neachitarii de catre unitatile administrativ-teritoriale a obligatiilor catre furnizorii de energie termica livrata populatiei, in conditiile legii.

Dupa virarea in contul bugetelor locale beneficiare a sumelor rezervate ca urmare a neachitarii de catre acestea a obligatiilor catre furnizorii de energie termica livrata populatiei, in conditiile legii, contul 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale", deschis pe numele consiliilor judetene si, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, nu mai functioneaza.

Punctul 4.7.

Constituirea disponibilului cu destinatie speciala din cote defalcate din impozitul pe venit, care urmeaza a fi alocate bugetelor locale, rezervat de catre unitatile Trezoreriei Statului in contul 50.02.07 "Disponibil cu destinatie speciala din cote defalcate din impozitul pe venit care urmeaza a fi alocate bugetelor locale":

		
			550 "Disponibil din fonduri cu = 776 "Fonduri cu destinatie destinatie speciala" speciala" (analitic distinct)

Disponibilul cu destinatie speciala din cote defalcate din impozitul pe venit, care urmeaza a fi alocat bugetelor locale, se raporteaza in anexa nr. 14 b "Disponibil din mijloace cu destinatie speciala".

Virarea in contul de venituri al bugetelor locale a cotelor defalcate din impozitul pe venit rezervate in contul 50.02.07, dupa prezentarea ordinelor de plata pentru achitarea obligatiilor de plata catre furnizorii de energie termica:

		
			776 "Fonduri cu destinatie speciala" = 550 "Disponibil din fonduri (analitic distinct) cu destinatie speciala"

Punctul 4.8.

Eventualele sume reprezentand impozitul pe terenul situat in extravilan, incasate de unitatile administrativ-teritoriale, ramase in soldul contului 5291 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" (cont de trezorerie 50.94), se vireaza in contul de venituri al bugetului de stat. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, contul 5291 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" (cont de trezorerie 50.94) nu mai functioneaza.

Punctul 4.9.

Unitatile administrativ-teritoriale care au primit in cursul anului 2006 subventii de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj sau alte bugete, dupa caz, restituie sumele neutilizate la finele anului in conturile institutiilor care le-au transmis si efectueaza inregistrarea:

		
			772 "Venituri din subventii" = 5211 "Disponibil al bugetului local" (subcapitolele de venituri la care au fost incasate)

Punctul 4.10. (1)-(6)

Unitatile administrativ-teritoriale restituie bugetului de stat sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, incasate peste nivelul platilor efectuate, potrivit legii, si efectueaza inregistrarea:

		
			7352 "Sume defalcate din TVA" = 5211 "Disponibil al bugetului local" (subcapitolele de venituri la care au fost incasate)

Punctul 4.11.

Sumele transferate din disponibilul din fondul de rulment constituit la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale pentru acoperirea golului temporar de casa al bugetului local se inregistreaza:

		
			4687 "Sume acordate din fondul = 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment potrivit legii" de rulment al bugetului local" (cont de trezorerie 50.39) si: 5211 "Disponibil al bugetului local" = 5197 "Sume primite din fondul (cont de trezorerie 21.40.02.11) de rulment conform legii"

Punctul 4.12.

Stabilirea rezultatului executiei bugetului local (punctul 4.12):

1. In situatia in care veniturile incasate ale bugetului local, exclusiv sumele primite din fondul de rulment, sunt mai mari decat platile efectuate din bugetul local (punctul 4.12.1):

a) Reintregirea disponibilului fondului de rulment al unitatii administrativ-teritoriale cu sumele virate in cursul anului 2006 pentru acoperirea golurilor temporare de casa:

		
			5197 "Sume primite din fondul de = 5211 "Disponibil al bugetului rulment conform legii" local" (cont de trezorerie 21.40.02.11) si: 5221 "Disponibil curent din fondul = 4687 "Sume acordate din de rulment al bugetului local" fondul de rulment (cont de trezorerie 50.39) potrivit legii"

b) Stabilirea rezultatului executiei bugetului local:

- incasarea veniturilor bugetului local in cursul anului 2006 s-a reflectat astfel:

		
			5211 "Disponibil al bugetului local" = % 464 "Creantele bugetului local" 7xx "Venituri........" etc.

- plata cheltuielilor bugetului local in cursul anului 2006 s-a reflectat astfel:

		
			% = 5211 "Disponibil al bugetului 6xx "Cheltuieli......" local" 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din bugetul local" (in rosu sau in negru, dupa caz)

Contul 5211 "Disponibil al bugetului local" functioneaza in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale numai in cursul anului, nu are un cont de disponibil corespondent in Trezoreria Statului si reflecta disponibilitatile bugetului local la Trezoreria Statului la un moment dat, disponibilitati care se determina ca diferenta intre sumele incasate (cont de trezorerie 21 "Veniturile bugetelor locale") si sumele platite (cont de trezorerie 24 "Cheltuielile bugetelor locale").

- la sfarsitul anului, excedentul bugetului local (cont de trezorerie 82.98.02) se reflecta in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale:

		
			5212 "Rezultatul executiei bugetare = 5211 "Disponibil al bugetului din anul curent" local" (cont de trezorerie 82.98.02)

c) Utilizarea cu prioritate a excedentului bugetului local din exercitiul curent pentru rambursarea eventualelor imprumuturi restante, plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si a altor costuri aferente acestora:		
			% = 5212 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent" 161 "Imprumuturi din emisiunea (cont de trezorerie 82.98.02) de obligatiuni" 162 "Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale" 165 "Imprumuturi interne si externe garantate de stat" 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" 1681 "Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni" 1682 "Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale" 1687 "Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate" 518 "Dobanzi" 5196 "Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale" 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate"

d) Constituirea fondului de rulment potrivit legii:

		
			5221 "Disponibil curent din fondul = 5212 "Rezultatul executiei de rulment al bugetului local" bugetare din anul (cont de trezorerie 50.39) curent" (cont de trezorerie 82.98.02) si: 121.02 "Rezultatul patrimonial - = 131 "Fondul de rulment" bugetul local"

2. In situatia in care veniturile incasate sunt mai mici decat cheltuielile bugetului local (punctul 4.12.2):

a) Stabilirea rezultatului executiei bugetelor locale:

Inregistrarile contabile privind incasarea veniturilor si plata cheltuielilor bugetului local sunt cele mentionate la pct. 4.12.1 lit. b).

La finele anului, reintregirea disponibilului fondului de rulment al unitatilor administrativ-teritoriale cu sumele virate in cursul anului 2006 pentru acoperirea golurilor temporare de casa:

		
			5197 "Sume primite din fondul = 5211 "Disponibil al bugetului de rulment conform legii" local" (cont de trezorerie 21.40.02.11) si: 5221 "Disponibil curent din = 4687 "Sume acordate din fondul fondul de rulment de rulment" al bugetului local" (cont de trezorerie 50.39)

Deficitul bugetului local (cont de trezorerie 82.99.02), determinat la sfarsitul anului in Trezoreria Statului, se reflecta in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale:

		
			5211 "Disponibil al bugetului = 5212 "Rezultatul executiei local" bugetare" (cont de trezorerie 82.99.02)

b) Pe baza hotararii consiliilor locale, judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, acoperirea definitiva a deficitului bugetului local din disponibilul fondului de rulment al unitatii administrativ-teritoriale:

- incasarea sumelor pentru acoperirea deficitului:

		
			5212 "Rezultatul executiei bugetare = 719 "Alte venituri operationale" din anul curent" (cont de trezorerie 82.99.02) si: 719 "Alte venituri operationale" = 121.02 "Rezultatul patrimonial - buget local"

- plata sumelor pentru acoperirea deficitului:

		
			658 "Alte cheltuieli operationale" = 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" (cont de trezorerie 50.39) 131 "Fondul de rulment" = 658 "Alte cheltuieli operationale"

NOTA:

Dupa efectuarea inregistrarilor contabile de mai sus, contul 5212 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent" nu prezinta sold, iar soldul contului 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" trebuie sa fie identic cu soldul contului 82.98.02.01 "Excedent" deschis la unitatile Trezoreriei Statului.

2.2. La Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si institutiile subordonate, reflectarea in contabilitate a operatiunilor cuprinse in cap. V "Incheierea executiei bugetului asigurarilor sociale de stat si a sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale":

a) Incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat in cursul anului 2006:

		
			5251 "Disponibil al bugetului = % asigurarilor sociale de stat" 465 "Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat" 7xx "Venituri....." (bugetul asigurarilor sociale de stat)

b) Inchiderea contului de finantare la nivelul platilor de casa si diminuarea disponibilului bugetului asigurarilor sociale de stat:

		
			7703 "Finantarea din bugetul = 5251 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale asigurarilor sociale de de stat" stat"

c) La sfarsitul anului, transferul soldului contului de disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat in contul de rezultat al executiei bugetare din anul curent:

		
			5251 "Disponibil al bugetului = 5252 "Rezultatul executiei asigurarilor sociale de stat" bugetare din anul curent" sau: 5252 "Rezultatul executiei = 5251 "Disponibil al bugetului bugetare din anul asigurarilor sociale curent" de stat"

d) Transferul rezultatului executiei bugetare din anul curent:

d1) La casele teritoriale de pensii:

- acoperirea de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale a deficitului executiei bugetare din anul curent:

		
			5252 "Rezultatul executiei = 481 "Decontari intre institutia bugetare din anul superioara si institutiile curent" subordonate"

- virarea catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale a excedentului executiei bugetare din anul curent:

		
			481 "Decontari intre institutia = 5252 "Rezultatul executiei superioara si institutiile bugetare din anul subordonate" curent"

d2) La Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale:

- acoperirea deficitului executiei bugetare din anul curent inregistrat la casele teritoriale de pensii:

		
			481 "Decontari intre institutia = 5252 "Rezultatul executiei superioara si institutiile bugetare din anul subordonate" curent"

- incasarea excedentului executiei bugetare din anul curent inregistrat de casele de pensii:

		
			5252 "Rezultatul executiei = 481 "Decontari intre institutia bugetare din anul superioara si institutiile curent" subordonate"

e) In situatia in care bugetul de asigurari sociale realizeaza excedent, regularizarea cu bugetul de stat in limita subventiilor primite in anul 2006 de la bugetul de stat si restituirea sumelor acordate de Trezoreria Statului pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale:

		
			772 "Venituri din subventii" = 5252 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent"

La finele anului, soldul contului 5252 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent" se transfera in conturi sintetice de gradul III, astfel:

- 52521 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale" (aferent contului din trezorerie 81.01 Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale);

- 52522 "Rezultatul executiei bugetare din anul curent al bugetului asigurarilor sociale de stat" (aferent contului din trezorerie 81.02 Excedent/Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat).

In vederea determinarii distincte a excedentului/deficitului sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale incepand cu 1 ianuarie 2007, contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat" se desfasoara in conturi de gradul III, astfel:

- 52511 "Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale" (aferent veniturilor incasate la codurile de clasificatie bugetara 20.03.04.01, 20.03.04.02, 21.03.06 si 30.03.07 si cheltuielilor platite la codul 69.03);

- 52512 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale" (aferent celorlalte coduri de clasificatie a veniturilor si cheltuielilor aprobate in buget).

Celelalte conturi specifice asigurarilor sociale de stat se detaliaza in mod corespunzator.

f) In situatia in care bugetul asigurarilor sociale de stat realizeaza in anul 2006 deficit:

- acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat din disponibilitatile aflate in contul curent general al trezoreriei statului:

		
			5252 "Rezultatul executiei bugetare = 166 "Sume primite pentru din anul curent" acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat din contul general al trezoreriei statului"

2.3. La Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si institutiile subordonate, reflectarea in contabilitate a operatiunilor cuprinse la cap. VI "Incheierea executiei fondurilor speciale":

a) Incasarea veniturilor bugetului asigurarilor pentru somaj in cursul anului 2006:

		
			5741 "Disponibil din veniturile = % curente ale bugetului 4664 "Creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj" asigurarilor pentru somaj" 7xx "Venituri......." (bugetul asigurarilor pentru somaj)

b) Inchiderea contului de finantare la nivelul platilor de casa si diminuarea disponibilului bugetului asigurarilor pentru somaj:

		
			7704 "Finantare din bugetul = 5741 "Disponibil din veniturile asigurarilor pentru somaj" bugetului asigurarilor pentru somaj"

c) La sfarsitul anului, transferul soldului contului de disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj in contul de rezultat al executiei bugetare din anul curent:

		
			5741 "Disponibil din veniturile = 5742 "Rezultatul executiei bugetului asigurarilor bugetare din anul curent" pentru somaj" sau: 5742 "Rezultatul executiei = 5741 "Disponibil din veniturile bugetare din anul bugetului asigurarilor curent" pentru somaj"

d) Transferarea de catre agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca a rezultatului executiei bugetului asigurarilor pentru somaj inregistrat la finele anului 2006, in contul 86.00.00 "Excedent/Deficit curent al bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2006" deschis pe seama Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca la Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti:

In vederea determinarii distincte la finele anului 2007 a excedentului/deficitului Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, incepand cu 1 ianuarie 2007, contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj" se desfasoara in conturi sintetice de gradul III, astfel:

- 57411 "Disponibil curent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale" (aferent veniturilor incasate la codurile de clasificatie bugetara 20.04.02.03, 31.04.04, 36.04.12, 42.04.25 si cheltuielilor platite la codurile de clasificatie bugetara 68.04.16, 68.04.17.01, 68.04.17.02);

- 57412 "Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj (aferent celorlalte coduri de clasificatie a veniturilor si cheltuielilor aprobate in buget).

Celelalte conturi specifice asigurarilor pentru somaj se detaliaza corespunzator.

d1) La agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca:

- transferul excedentului bugetar:

		
			481 "Decontari intre institutia = 5742 "Rezultatul executiei superioara si institutiile bugetare din anul subordonate" curent"

- acoperirea deficitului bugetar:

		
			5742 "Rezultatul executiei = 481 "Decontari intre institutia bugetare din anul curent" superioara si institutiile subordonate"

d2) La Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca:

- acoperirea deficitului executiei bugetare din anul curent inregistrat la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca:

		
			481 "Decontari intre institutia = 5742 "Rezultatul executiei superioara si institutiile bugetare din anul subordonate" curent"

- incasarea excedentului executiei bugetare din anul curent inregistrat la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca:

		
			5742 "Rezultatul executiei = 481 "Decontari intre institutia bugetare din anul superioara si institutiile curent" subordonate"

e) Transferul excedentului executiei bugetare in rezultatul executiei bugetare din anii precedenti:

		
			5743 "Rezultatul executiei = 5742 "Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti" bugetare din anul curent"

2.4. La Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si institutiile subordonate, reflectarea in contabilitate a operatiunilor cuprinse in cap. VI "Incheierea executiei fondurilor speciale":

Punctul 6.2

Operatiunile de incheiere a executiei bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:

a) Incasarea veniturilor Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:

		
			5711 "Disponibil din veniturile = % curente ale Fondului national 4665 "Creante ale bugetului unic de asigurari sociale Fondului national unic de sanatate" de asigurari sociale de sanatate" 7xx "Venituri ....." (bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate)

b) Restituirea subventiilor primite de Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate de la bugetul de stat si din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice ramase neutilizate la finele anului 2006 (pct. 6.2.1 si 6.2.2):

		
			772 "Venituri din subventii" = 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate" (subcapitolul 42.05.26 si 43.05.12)

NOTA:

Ca urmare a abrogarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 prin Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, contul 133 "Fondul de rezerva constituit in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002" isi modifica denumirea in contul 133 "Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006", iar contul 527 "Disponibil din Fondul de rezerva constituit in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002", in contul 527 "Disponibil din Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006".

c) Constituirea fondului de rezerva in cota de 1% aplicata asupra veniturilor colectate in anul curent - pct. 6.2.3.(1) - 6.2.3.(6):

		
			7xx "Veniturile bugetului Fondului = 133 "Fondul de rezerva national unic de asigurari sociale constituit conform de sanatate" 
			
				Legii nr. 95/2006
		
			" (subcapitolele de venituri la care au fost incasate, cu exceptia codurilor de clasificatie 20.05.03.04, 20.05.03.05, 21.05.03.03, 30.05.03, 42.05.26, 43.05.12) si: 527 "Disponibil din fondul de = 5711 "Disponibil din rezerva constituit conform veniturile curente ale 
			
				Legii nr. 95/2006
		
			" Fondului national unic (cont trezorerie 50.49) de asigurari sociale de sanatate"

d) Inchiderea contului de finantare la nivelul platilor de casa si diminuarea disponibilului bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:

		
			7705 "Finantarea din bugetul = 5711 "Disponibil din veniturile Fondului national unic de curente ale Fondului asigurari sociale de national unic de asigurari sanatate" sociale de sanatate"

e) La sfarsitul anului, transferul soldului contului de disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in contul de rezultat al executiei bugetare din anul curent:

		
			5711 "Disponibil din veniturile = 5712 "Rezultatul executiei curente ale Fondului bugetare din anul curent" national unic de asigurari sociale de sanatate" sau: 5712 "Rezultatul executiei bugetare = 5711 "Disponibil din veniturile din anul curent" curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate"

f) Transferarea de catre casele de asigurari de sanatate judetene, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti a rezultatului executiei bugetului Fondului national unic de asigurari de sanatate in contul 87.00.00 "Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2006" deschis pe seama Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

f1) La casele de asigurari de sanatate judetene:

- transferul excedentului executiei bugetare din anul curent:

		
			481 "Decontari intre institutia = 5712 "Rezultatul executiei superioara si institutiile bugetare din anul subordonate" curent"

- acoperirea deficitului executiei bugetare din anul curent:

		
			5712 "Rezultatul executiei = 481 "Decontari intre institutia bugetare din anul curent" superioara si institutiile subordonate"

f2) La Casa Nationala de Asigurari de Sanatate:

- acoperirea deficitului executiei bugetare din anul curent inregistrat la casele de asigurari de sanatate judetene:

		
			481 "Decontari intre institutia = 5712 "Rezultatul executiei superioara si institutiile bugetare din anul subordonate" curent"

- incasarea excedentului executiei bugetare din anul curent inregistrat de casele de asigurari de sanatate judetene:

		
			5712 "Rezultatul executiei = 481 "Decontari intre institutia bugetare din anul curent" superioara si institutiile subordonate"

g) Transferul sumelor incasate in contul propriu 50.49 "Disponibil din fondul de rezerva", deschis pe seama caselor de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, in contul 50.49 "Disponibil din fondul de rezerva" deschis pe numele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate:

		
			133 "Fondul de rezerva constituit = 527 "Disponibil din Fondul de conform 
			
				Legii nr. 95/2006
		
			" rezerva constituit conform 
			
				Legii nr. 95/2006
		
			"

h) Transferul excedentului executiei bugetare din anul curent in rezultatul executiei bugetare din anii precedenti:

		
			5713 "Rezultatul executiei = 5712 "Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti" bugetare din anul curent"

i) Acoperirea deficitului executiei bugetare din anul curent din fondul de rezerva constituit in anii precedenti:

- incasarea sumelor pentru acoperirea deficitului executiei bugetare din anul curent:

		
			5713 "Rezultatul executiei = 719 "Alte venituri operationale" bugetare din anul curent" si: 719 "Alte venituri operationale" = 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate"

- plata sumelor pentru acoperirea deficitului executiei bugetare din anul curent:

		
			658 "Alte cheltuieli operationale" = 527 "Disponibil din Fondul de rezerva constituit conform 
			
				Legii nr. 95/2006
		
			" si: 133 "Fondul de rezerva constituit = 658 "Alte cheltuieli operationale" conform 
			
				Legii nr. 95/2006
		
			"

3. Intocmirea conturilor de executie bugetara si a anexelor

3.1. Potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice si ale Ordonantei Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare, intocmirea si raportarea conturilor anuale de executie a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobate in baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 si ale ordonantelor de rectificare, ale Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005 si ale ordonantelor de rectificare, precum si ale hotararilor consiliilor locale, judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din anul 2006.

3.2. In anexa nr. 5 "Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri" (formular din situatiile financiare) se raporteaza numai veniturile incasate in anul curent (fara cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenti).

3.3. "Contul de executie al institutiei publice - Cheltuieli" anexa nr. 6 si anexa nr. 7 (formulare din situatiile financiare) se completeaza distinct pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, intrarile de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, titlu, articol si alineat de cheltuieli. In formularele de situatii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finantelor Publice se va completa si coloana "Cheltuieli efective".

In vederea intocmirii corecte a formularelor de raportare a executiei bugetare, se vor avea in vedere si urmatoarele:

- institutiile publice care in anul 2006 au efectuat cheltuieli privind activitatea de invatamant vor depune anexa nr. 7 "Contul de executie al institutiei publice - Cheltuieli" si pe articole si alineate in cadrul subcapitolelor si paragrafelor capitolului 65.00 "Invatamant", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, pana la 31 martie 2007.

3.4. Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustarile de depreciere, cheltuieli cu ajustarile pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implica o plata monetara din bugetul institutiei si prin urmare nu se vor raporta in anexa nr. 6 si anexa nr. 7 "Contul de executie al institutiei publice - Cheltuieli", ci doar in anexa nr. 2 "Contul de rezultat patrimonial".

Conturile de venituri calculate (de exemplu: venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, venituri din reluarea ajustarilor de depreciere, venituri din reluarea ajustarilor pentru pierderea de valoare, venituri din reluarea provizioanelor etc.) sunt venituri care nu implica nicio incasare monetara in bugetul institutiei si se vor raporta numai in anexa nr. 2 "Contul de rezultat patrimonial".

3.5. Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice, precum si institutiile publice din subordinea acestora, care incaseaza si utilizeaza venituri proprii, potrivit legii, vor raporta executia bugetului astfel:

a) executia bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii, cuprinse in anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

b) executia bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, cuprinse in anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , precum si in anexa nr. 4 la Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005 , potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

- executia cumulata a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, care va include atat executia bugetelor prevazute la lit. a) si b), cat si a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii si cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).

3.6. Unitatile administrativ-teritoriale care au contractat, in conditiile legii, imprumuturi pentru proiecte cu finantare nerambursabila, au efectuat plati din imprumuturi, iar ulterior au primit fonduri externe nerambursabile pentru rambursarea respectivelor imprumuturi (de exemplu, in cadrul programelor SAPARD) vor intocmi anexa nr. 15 "Contul de executie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli", anexa nr. 16 "Contul de executie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" pentru platile efectuate din imprumuturi si anexa nr. 18 "Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" pentru platile efectuate din aceste fonduri, inclusiv rambursarea imprumuturilor.

3.7. Platile efectuate din fondurile externe nerambursabile nu se raporteaza in anexa nr. 3 si in anexa nr. 4 "Situatia fluxurilor de trezorerie", in situatia in care acestea se efectueaza de catre Oficiul de Plati si de Contractare PHARE.

Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile, raportate de institutiile publice in anexa nr. 6 "Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli", anexa nr. 7 "Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli", anexa nr. 18 "Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli", vor fi puse de acord cu datele din evidenta agentiilor/autoritatilor de implementare (Oficiul de Plati si Contractare PHARE, Ministerul Integrarii Europene etc.), respectiv cu cele inscrise in situatiile operative transmise directiei de specialitate din Ministerul Finantelor Publice.

3.8. Unitatile administrativ-teritoriale intocmesc anexa nr.21 "Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale la .....", formular din situatiile financiare anuale - anexa la prezentele norme metodologice.

3.9. Anexa nr. 22 "Venituri, cheltuieli si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale la......" (formular din situatiile financiare anuale - anexa la prezentele norme metodologice) se intocmeste de unitatile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteza privind veniturile proprii si celelalte surse in completare, cheltuielile si excedentul bugetului local respectiv.

3.10. Institutiile publice au obligatia de a prezenta anexa nr. 23 "Situatia privind sumele primite si utilizate ca donatii/sponsorizari" pe structura modelului prevazut in anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 881 din 11 decembrie 2003, formular din situatiile financiare anuale.

3.11. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si alte autoritati publice care au aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 "bugete pe programe" au obligatia sa intocmeasca si sa anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte de performanta in care se prezinta, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate si cele obtinute, indicatorii si costurile asociate. Raportarea executiei bugetului pe programe se face in structura prevazuta in bugetul aprobat, cu ajutorul anexei nr. 25 "Sinteza finantarii programelor" si anexei nr. 26 "Fisa programului" (formulare din situatiile financiare anuale - anexe la prezentele norme metodologice)".

3.12. Potrivit prevederilor Legii privind finantele publice locale nr. 273/2006 , incepand de la 1 ianuarie 2008 unitatile administrativ-teritoriale care inregistreaza datorii de natura celor precizate la art. 74 si 75 din lege se pot afla in situatii de criza financiara sau insolventa, situatie ce trebuie constatata de ordonatorul de credite sau de alte persoane abilitate de lege. In vederea asigurarii informatiilor necesare, formularul anexa nr. 30 "Plati restante" a fost adaptat corespunzator.

Dat fiind ca noile informatii inscrise conduc la o mai buna administrare a datoriilor institutiilor publice, formularul anexa 30 "Plati restante" se completeaza de toate institutiile publice, indiferent de modul de finantare a cheltuielilor (formular din situatiile financiare anuale, anexa la prezentele norme metodologice). Pentru platile restante ale unitatilor administrativ-teritoriale, provenind din fonduri constituite in afara bugetului local, se introduce codul 50.

3.13. In anexa nr. 34 "Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitaluri" (formular din situatiile financiare anuale-anexa la prezentele norme metodologice) datele prezentate trebuie sa fie insotite de informatii referitoare la:

- natura modificarilor;

- natura si scopul constituirii rezervelor;

- orice alte informatii semnificative.

3.14. Institutiile publice care au in administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, precum si cele care au participatii la capitalul social al unor societati comerciale, in conditiile legii, intocmesc anexele nr. 35a) "Situatia activelor fixe amortizabile" si nr. 35b) "Situatia activelor fixe neamortizabile" (formulare din situatiile financiare anuale-anexa la prezentele norme metodologice).

Pentru activele fixe neamortizabile conform legii, nu se recunoaste ajustarea pentru depreciere.

3.15. In aplicarea prevederilor cap. "Alte anexe la situatiile financiare: politici contabile si note explicative" din Normele metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006, precum si modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006 , ordonatorii de credite trebuie sa prezinte informatii despre "politicile contabile" adoptate de institutia publica, politici care trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:

- elaborarea de proceduri contabile pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiei financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate in conducerea si organizarea contabilitatii, sarcini, responsabilitati, termen de realizare etc.);

- principiile contabilitatii de angajamente, aplicate in institutie;

- metodele de evaluare a activelor fixe si circulante, utilizate in institutie;

- daca activele fixe au fost reevaluate sau nu;

- metoda de amortizare a activelor fixe;

- politica de imprumuturi, existenta contractelor de leasing;

- evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta;

- inregistrarea castigurilor si pierderilor de curs valutar.

4. Semnarea si depunerea situatiilor financiare

4.1. Situatiile financiare anuale se semneaza de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

In conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor de mai sus, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Situatiile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari si principali de credite nu trebuie sa fie insotite de declaratia scrisa a ordonatorilor respectivi.

4.2. Situatiile financiare anuale vor fi insotite de notele explicative precizate in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006 , precum si de alte note considerate necesare.

In cazul in care din centralizarea datelor se constata existenta unor obligatii neachitate la scadenta pentru bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispozitiilor legale in vigoare la incheierea angajamentelor legale, avand obligatia de a prezenta in raportul de analiza pe baza de bilant masurile luate.

Institutiile publice care in anul 2006 au inclus pe cheltuieli, in conditiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datoreaza culpei unei persoane mentioneaza natura si valoarea pagubelor respective.

4.3. Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, "Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea [...], sistemul contabil si fiabilitatea acestuia", in consens cu buna practica in domeniu, situatiile financiare anuale proprii ale ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, ale altor autoritati publice, institutiilor publice autonome si ale institutiilor publice subordonate trebuie la 31 decembrie 2006 sa fie insotite de un raport care sa prezinte, in sinteza, nivelul de asigurare al managementului asupra fiabilitatii sistemului contabil, recomandarile formulate si stadiul implementarii acestora.

Situatiile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari si principali de credite nu trebuie sa fie insotite de raportul de audit.

4.4. Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice si institutiile publice autonome au obligatia sa se prezinte la Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de centralizare a situatiilor financiare pentru institutii publice, in vederea depunerii situatiei financiare centralizate la Ministerul Finantelor Publice si pe suport magnetic.

Nu se admite depunerea situatiilor financiare la 31 decembrie 2006 fara prezentarea pe suport magnetic.

4.5. Situatiile financiare centralizate privind executia bugetului de stat pe anul 2006, executia bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale intocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice si institutiile publice autonome, precum si situatiile financiare privind executia bugetului local pe anul 2006, intocmite de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, se depun la Ministerul Finantelor Publice - Directia generala a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public - cel mai tarziu pana la data de 1 martie 2007.

Situatiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta in cadrul termenului stabilit prin prezentele norme metodologice.

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice si institutiile publice autonome depun o copie de pe situatiile financiare centralizate si la Directia generala programare bugetara si coordonarea politicilor publice sectoriale din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Situatiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finantelor Publice de conducatorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atributii in activitatea de analiza si centralizare a acestora, care sa poata oferi informatiile necesare in legatura cu structura si continutul informatiilor din situatiile financiare prezentate.

Anexa 21*)

		*Font 9* UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA Contul de executie a sumelor 
		defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale 
		la ........... cod 23 - lei - 
		| | | Cod |Preve|Preve|Inca-| | | N| |Cod| clasifi- |deri |deri |sari |
		Plati|Sume | r| Denumirea indicatorilor |rd.| catie |buge-|buge-|reali|efec-|res- | | | | 
		bugetara |tare |tare |zate |tuate|titu-| c| | | |apro-|defi-| | |ite | r| | | |bate |niti-| | | | t| | | |ini- |ve 
		| | | | | | | |tial | | | | | -|-------------------------------------------|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----| A| B |C 
		D |1 | 2 | 3 |4 |5=3-4| -|-------------------------------------------|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----| 1|
		
		Sume defalcate din TVA (rd. 2+4+6+7+8+9+10)| 01| 11.02 | | | | | | -|--------------------------------
		-----------|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----| 2| Sume defalcate din taxa pe valoarea | | | | | | | | | 
		adaugata pentru finantarea cheltuielilor | | | | | | | | | descentralizate la nivelul judetelor si
		| | | | | | | | | Municipiului Bucuresti, din care: | 02| 11.02.01 | | | | | | -|---------------------------------
		----------|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----| | - sustinerea sistemului de protectie a | | | | | | | | | 
		copilului | 03|11.02.01.01| | | | | | -|-------------------------------------------|---|-----------|-----|-----|-----|---
		--|-----| 3|Sume defalcate din taxa pe valoarea | | | | | | | | |adaugata pentru finantarea 
		cheltuielilor | | | | | | | | |descentralizate la nivelul comunelor, | | | | | | | | |oraselor, municipiilor 
		si sectoarelor | | | | | | | | |Municipiului Bucuresti, din care: | 04| 11.02.02 | | | | | | -|-------------
		------------------------------|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----| |- pentru finantarea cheltuielilor de 
		| | | | | | | | | personal din institutiile de invatamant | | | | | | | | | preuniversitar de stat 
		| 05|11.02.02.01| | | | | | -|-------------------------------------------|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----| 4|
		Sume defalcate din taxa pe valoarea | | | | | | | | |adaugata pentru subventionarea energiei 
		| | | | | | | | |termice livrate populatiei | 06| 11.02.03 | | | | | | -|-------------------------------------------|-
		--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----| 5|Sume defalcate din taxa pe valoarea | | | | | | | | |adaugata 
		pentru sistemele centralizate de | | | | | | | | |producere si distributie a energiei termice
		| 07| 11.02.04 | | | | | | -|-------------------------------------------|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----| 6|
		Sume defalcate din taxa pe valoarea | | | | | | | | |adaugata pentru drumuri | 08| 11.02.05 | | | 
		| | | -|-------------------------------------------|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----| 7|
		Sume defalcate din taxa pe valoarea | | | | | | | | |adaugata pentru echilibrarea 
		bugetelor | | | | | | | | |locale | 09| 11.02.06 | | | | | | -|-------------------------------------------|---|---------
		--|-----|-----|-----|-----|-----| |Sume defalcate din taxa pe valoarea | | | | | | | | |adaugata pentru
		programul de dezvoltare | | | | | | | | 8|a infrastructurii din spatiul rural | 10| 11.02.07 | | | | | | 
		Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil, *) Completeaza 
		pct. 3 "Componentele situatiilor financiare" din normele metodologice aprobate prin 

Anexa 22*)

		UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA VENITURILE, CHELTUIELILE SI 
		EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-
		TERITORIALE 
		la................. cod 24 - lei- DENUMIREA 
		INDICATORILOR | Cod |Nr.|Preve-|Reali-| 
		| indi- |rd.| 
		deri | zat | | cator | |anuale| 
		| I. COMUNE | | | | | VENITURI TOTAL | 000102| 1 | | | Venituri proprii | 4802| 2 | | | 1.
		 Venituri curente, din care: | 000202| 3 | | | a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
		 | 04.02| 4 | | | - Cote defalcate din impozitul pe venit |04.02.01| 5 | | | - Sume alocate de 
		consiliul judetean pentru | | | | | echilibrarea bugetelor locale |04.02.04| 6 | | | b) Sume 
		defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 11.02| 7 | | | - Sume defalcate din taxa pe 
		valoarea adaugata | | | | | pentru finantarea cheltuielilor descentralizate | | | | | la nivelul
		judetelor si Municipiului Bucuresti |11.02.01| 8 | | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea 
		adaugata | | | | | pentru finantarea cheltuielilor descentralizate | | | | | la nivelul comunelor, 
		oraselor, municipiilor | | | | | si sectoarelor Municipiului Bucuresti |11.02.02| 9 | | | - Sume 
		defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr. | | | | | subventionarea energiei termice livrate populatiei |11.02.03|10 | | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru sistemele centralizate de producere si | | | | | distributie a energiei termice |11.02.04|11 | | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru drumuri |11.02.05|12 | | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru echilibrarea bugetelor locale |11.02.06|13 | | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru programul de dezvoltare a infrastructurii | | | | | din spatiul rural |11.02.07|14 | | | c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37,02 |15 | | | - Donatii si sponsorizari |37.02.01| 16| | | - Alte transferuri voluntare |37.02.50| 17| | | 2. Venituri din capital | 390002| 18| | | 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate| | | | | din care: | 40,02| 19| | | - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru | | | | | infiintarea unor institutii si servicii publice | | | | | de interes local sau a unor activitati | | | | | finantate integral din venituri proprii |40.02.06|20 | | | - Imprumuturi temporare din trezoreria statului |40.02.10|21 | | | - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea | | | | | golurilor temporare de casa |40.02.11| 22| | | 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei | | | | | publice | | 23| | | - Subventii de la bugetul de stat | 42,02 | 24| | | - Subventii de la alte administratii | 43,02 | 25| | | CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 26| | | Excedent | 98,02 | 27| | | Deficit | 99,02 | 28| | | II. ORASE | | | | | VENITURI TOTAL | 000102 | 29| | | Venituri proprii | 4802 | 30| | | 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 31| | | a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 32| | | - Cote defalcate din impozitul pe venit |04.02.01| 33| | | - Sume alocate de consiliul judetean pentru | | | | | echilibrarea bugetelor locale |04.02.04| 34| | | b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 11.02 | 35| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru finantarea cheltuielilor descentralizate | | | | | la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti |11.02.01| 36| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru finantarea cheltuielilor descentralizate | | | | | la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor | | | | | si sectoarelor Municipiului Bucuresti |11.02.02| 37| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru subventionarea energiei termice livrate | | | | | populatiei |11.02.03| 38| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru sistemele centralizate de producere si | | | | | distributie a energiei termice |11.02.04| 39| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru drumuri |11.02.05| 40| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | pentru echilibrarea bugetelor locale |11.02.06| 41| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru programul de dezvoltare a infrastructuri | | | | | din spatiul rural |11.02.07| 42| | | c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37,02 | 43| | | - Donatii si sponsorizari |37.02.01| 44| | | - Alte transferuri voluntare |37.02.50| 45| | | 2. Venituri din capital | 390002 | 46| | | 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,| | | | | din care: | 40,02 | 47| | | - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru | | | | | infiintarea unor institutii si servicii publice | | | | | de interes local sau a unor activitati | | | | | finantate integral din venituri proprii |40.02.06| 48| | | - Imprumuturi temporare din trezoreria statului |40.02.10| 49| | | - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea | | | | | golurilor temporare de casa |40.02.11| 50| | | 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei | | | | | publice | | 51| | | - Subventii de la bugetul de stat | 42,02 | 52| | | - Subventii de la alte administratii | 43,02 | 53| | | CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 54| | | Excedent | 98,02 | 55| | | Deficit | 99,02 | 56| | | III. MUNICIPII | | | | | VENITURI TOTAL | 000102| 57| | | Venituri proprii | 4802 | 58| | | 1. Venituri curente, din care: | 000202| 59| | | a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02| 60| | | - Cote defalcate din impozitul pe venit |04.02.01| 61| | | - Sume alocate de consiliul judetean pentru | | | | | echilibrarea bugetelor locale |04.02.04| 62| | | b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 11.02| 63| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru finantarea cheltuielilor descentralizate | | | | | la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti |11.02.01| 64| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru finantarea cheltuielilor descentralizate | | | | | la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor | | | | | si sectoarelor Municipiului Bucuresti |11.02.02| 65| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru subventionarea energiei termice livrate | | | | | populatiei |11.02.03| 66| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru sistemele centralizate de producere si | | | | | distributie a energiei termice |11.02.04| 67| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru drumuri |11.02.05| 68| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru echilibrarea bugetelor locale |11.02.06| 69| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru programul de dezvoltare a infrastructurii | | | | | din spatiul rural |11.02.07| 70| | | c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37,02 | 71| | | - Donatii si sponsorizari |37.02.01| 72| | | - Alte transferuri voluntare |37.02.50| 73| | | 2. Venituri din capital | 390002 | 74| | | 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,| | | | | din care: | 40,02 | 75| | | - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru | | | | | infiintarea unor institutii si servicii publice | | | | | de interes local sau a unor activitati | | | | | finantate integral din venituri proprii |40.02.06| 76| | | - Imprumuturi temporare din trezoreria statului |40.02.10| 77| | | - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea | | | | | golurilor temporare de casa |40.02.11| 78| | | 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei | | | | | publice | | 79| | | - Subventii de la bugetul de stat | 42,02 | 80| | | - Subventii de la alte adminstratii | 43,02 | 81| | | CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 82| | | Excedent | 98,02 | 83| | | Deficit | 99,02 | 84| | | IV. JUDET (BUGET PROPRIU) | | | | | VENITURI TOTAL | 000102 | 85| | | Venituri proprii | 4802 | 86| | | 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 87| | | a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 88| | | - Cote defalcate din impozitul pe venit |04.02.01| 89| | | - Sume alocate de consiliul judetean pentru | | | | | echilibrarea bugetelor locale |04.02.04| 90| | | b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata |11.02 | 91| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru finantarea cheltuielilor descentralizate | | | | | la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti |11.02.01| 92| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru finantarea cheltuielilor descentralizate | | | | | la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor | | | | | si sectoarelor Municipiului Bucuresti |11.02.02| 93| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr. | | | | | subventionarea energiei termice livrate populatiei |11.02.03| 94| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru sistemele centralizate de producere si | | | | | distributie a energiei termice |11.02.04| 95| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru drumuri |11.02.05| 96| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru echilibrarea bugetelor locale |11.02.06| 97| | | c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37,02 | 98| | | - Donatii si sponsorizari |37.02.01| 99| | | - Alte transferuri voluntare |37.02.50|100| | | 2. Venituri din capital | 390002 |101| | | 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,| | | | | din care: | 40,02 |102| | | - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru | | | | | infiintarea unor institutii si servicii publice | | | | | de interes local sau a unor activitati finantate | | | | | integral din venituri proprii |40.02.06|103| | | - Imprumuturi temporare din trezoreria statulu |40.02.10|104| | | - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea | | | | | golurilor temporare de casa |40.02.11|105| | | 4. Subventii de la alte nivele ale administratie | | | | | publice | |106| | | - Subventii de la bugetul de stat | 42,02 |107| | | - Subventii de la alte administratii | 43,02 |108| | | CHELTUIELI TOTAL | 5002 |109| | | Excedent | 98,02 |110| | | Deficit | 99,02 |111| | | CORELATII | | | | | VENITURI TOTAL | 000102 |112| | | Venituri proprii | 4802 |113| | | 1. Venituri curente, din care: | 000202 |114| | | a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |04.02 |115| | | - Cote defalcate din impozitul pe venit |04.02.01|116| | | - Sume alocate de consiliul judetean pentru | | | | | echilibrarea bugetelor locale |04.02.04|117| | | b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 11.02 |118| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru finantarea cheltuielilor descentralizate | | | | | la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti |11.02.01|119| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru finantarea cheltuielilor descentralizate | | | | | la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor | | | | | si sectoarelor Municipiului Bucuresti |11.02.02|120| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr. | | | | | subventionarea energiei termice livrate populatiei |11.02.03|121| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru sistemele centralizate de producere si | | | | | distributie a energiei termice |11.02.04|122| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru drumuri |11.02.05|123| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru echilibrarea bugetelor locale |11.02.06|124| | | - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | | | | | pentru programul de dezvoltare a infrastructurii | | | | | din spatiul rural |11.02.07|125| | | c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37,02 |126| | | - Donatii si sponsorizari |37.02.01|127| | | - Alte transferuri voluntare |37.02.50|128| | | 2. Venituri din capital | 390002 |129| | | 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,| | | | | din care: | 40,02 |130| | | - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru | | | | | infiintarea unor institutii si servicii publice | | | | | de interes local sau a unor activitati finantate | | | | | integral din venituri proprii |40.02.06|131| | | - Imprumuturi temporare din trezoreria statului |40.02.10|132| | | - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea | | | | | golurilor temporare de casa |40.02.11|133| | | 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei | | | | | publice | |134| | | - Subventii de la bugetul de stat | 42,02 |135| | | - Subventii de la alte administratii | 43,02 |136| | | CHELTUIELI TOTAL | 5002 |137| | | Excedent | 98,02 |138| | | Deficit | 99,02 |139| | | Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar-contabil *) Completeaza pct. 3 "Componentele situatiilor financiare" din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006.

Anexa 25*)

		MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)..... INSTITUTIA...... SINTEZA FINANTARII 
		PROGRAMELOR Cod program: Denumire program: - lei- |Cod sursa | Denumire sursa |
		Credite |Credite | Plati | | | |bugetare|bugetare|efectuate | | | |initiale|defini- | | | | | | tive | | |
		----------|--------------------------------------|--------|--------|----------| | 0 |TOTAL SURSE | | | | |----------|----
		----------------------------------|--------|--------|----------| | I. |Credite de angajament | | | | |----------|--------
		------------------------------|--------|--------|----------| | II. |Credite bugetare | | | | |----------|-------------------
		-------------------|--------|--------|----------| | 1 |Bugetul de stat | | | | |----------|-------------------------------
		-------|--------|--------|----------| | I |Credite de angajament | | | | |----------|------------------------------------
		--|--------|--------|----------| | II. |Credite bugetare | | | | |----------|--------------------------------------|--------|-
		-------|----------| | 6 |Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a.)| | | | |----------|-----------------------------
		---------|--------|--------|----------| | I. |Credite de angajament | | | | |----------|--------------------------------
		------|--------|--------|----------| | II. |Credite bugetare | | | | |----------|--------------------------------------|-----
		---|--------|----------| | 8 |Fonduri externe | | | | | |nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.) | | | | |----
		------|--------------------------------------|--------|--------|----------| | I. |Credite de angajament | | | | |--------
		--|--------------------------------------|--------|--------|----------| | II. |Credite bugetare | | | | |----------|---------
		-----------------------------|--------|--------|----------| | 10 |Venituri proprii | | | | |----------|-----------------------
		---------------|--------|--------|----------| | I. |Credite de angajament | | | | |----------|---------------------------
		-----------|--------|--------|----------| | II. |Credite bugetare | | | | Cod program: Denumire program: -
		 lei- |Cod sursa | Denumire sursa |Credite | Credite| Plati | | | | | |efectuate | |----------|----------
		----------------------------|--------|--------|----------| | 0 |TOTAL SURSE | | | | |----------|------------------------
		--------------|--------|--------|----------| | I. |Credite de angajament | | | | |----------|----------------------------
		----------|--------|--------|----------| | II. |Credite bugetare | | | | |----------|--------------------------------------|-
		-------|--------|----------| | 1 |Bugetul de stat | | | | |----------|--------------------------------------|--------|-------
		-|----------| | I. |Credite de angajament | | | | |----------|--------------------------------------|--------|--------|--
		--------| | II. |Credite bugetare | | | | |----------|--------------------------------------|--------|--------|----------| |
		 6 |Credite externe (BIRD, | | | | | |BERD, BEI s.a.) | | | | |----------|--------------------------------------
		|--------|--------|----------| | I. |Credite de angajament | | | | |----------|--------------------------------------|---
		-----|--------|----------| | II. |Credite bugetare | | | | |----------|--------------------------------------|--------|------
		--|----------| | 8 |Fonduri externe | | | | | |nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.) | | | | |----------|---
		-----------------------------------|--------|--------|----------| | I. |Credite de angajament | | | | |----------|-------
		-------------------------------|--------|--------|----------| | II. |Credite bugetare | | | | |----------|-------------------
		-------------------|--------|--------|----------| | 10 |Venituri proprii | | | | |----------|----------------------------------
		----|--------|--------|----------| | I. |Credite de angajament | | | | |----------|-------------------------------------
		-|--------|--------|----------| | II. |Credite bugetare | | | | Conducatorul institutiei Conducatorul 
		compartimentului financiar-contabil *) Completeaza pct. 3 "Componentele situatiilor 
		financiare" din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 
		nr. 616/2006.

Anexa 26**)

		MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)..... INSTITUTIA...... FISA PROGRAMULUI Program:
		 lei | Indicatori | Credite | Credite | Plati | | | bugetare | bugetare | efectuate | | | initiale |
		definitive| | |------------------------------|-----------|----------|------------| | De eficienta | | | | |-------------------
		-----------|-----------|----------|------------| |------------------------------|-----------|----------|------------| |------------
		------------------|-----------|----------|------------| |------------------------------|-----------|----------|------------| | 
		De rezultat | | | | |------------------------------|-----------|----------|------------| |------------------------------|------
		-----|----------|------------| |------------------------------|-----------|----------|------------| Sursa de finantare 
		Cod: 01 Denumire: Bugetul de stat lei | Tip | Denumire | | Credite |Credite | Plati | | | |Cod | 
		bugetare | bugetare | efectuate | | | | |initiale |definitive| | |----------|------------------|-----|-----------|--
		--------|------------| | 50 | CHELTUIELI |50 01| | | | | | TOTALE *) | | | | | |----------|------------------|-----
		|-----------|----------|------------| | | Credite de | | | | | | | angajament | | | | | |----------|------------------|----
		-|-----------|----------|------------| | | Credite bugetare | | | | | | | | | | | | |----------|------------------|-----|------
		-----|----------|------------| Cod: 06 Denumire: Credite externe lei | Tip | Denumire | | Credite |
		Credite | Plati | | | |Cod | bugetare | bugetare | efectuate | | | | |initiale |definitive| | |----------|---
		---------------|-----|-----------|----------|------------| | 50 | CHELTUIELI |50 06| | | | | | TOTALE *) | | | |
		 | |----------|------------------|-----|-----------|----------|------------| | | Credite de | | | | | | | angajament | | |
		 | | |----------|------------------|-----|-----------|----------|------------| | | Credite bugetare | | | | | | | | | | | | |---
		-------|------------------|-----|-----------|----------|------------| Cod: 08 Denumire: Fonduri externe 
		nerambursabile lei | Tip | Denumire | | Credite |Credite | Plati | | | |Cod | bugetare | bugetare
		 | efectuate | | | | |initiale |definitive| | |----------|------------------|-----|-----------|----------|------------| | 
		50 | CHELTUIELI |50 08| | | | | | TOTALE *) | | | | | |----------|------------------|-----|-----------|----------|-
		-----------| | | Credite de | | | | | | | angajament | | | | | |----------|------------------|-----|-----------|--------
		--|------------| | | Credite bugetare | | | | | | | | | | | | |----------|------------------|-----|-----------|----------|-----
		-------| Cod: 10 Denumire: Venituri proprii lei | Tip | Denumire | | Credite |Credite | Plati | | | |
		Cod | bugetare | bugetare | efectuate | | | | |initiale |definitive| | |----------|------------------|-----|-----
		------|----------|------------| | 50 | CHELTUIELI |50 10| | | | | | TOTALE *) | | | | | |----------|--------------
		----|-----|-----------|----------|------------| | | Credite de | | | | | | | angajament | | | | | |----------|-------------
		-----|-----|-----------|----------|------------| | | Credite bugetare | | | | | | | | | | | | |----------|------------------|--
		---|-----------|----------|------------| Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului 
		financiar-contabil *) - Se desfasoara pe capitole si titluri de cheltuieli potrivit bugetului 
		aprobat **) Completeaza pct. 3 "Componentele situatiilor financiare" din normele 
		metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006.

Anexa 30**)

*Font 9* MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)................... UNITATEA

ADMINISTRATIV-TERITORIALA............... INSTITUTIA.................... PLATI RESTANTE  la data de ...... cod .....*) - lei - | | | | din care: | | DENUMIREA INDICATORILOR |Nr. |TOTAL|------------------| | |rand| |pentru |pentru| | | | |activitatea|inves-| | | | |curenta |titii | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| | A | B |1=2+3| 2 | 3 | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+22+27+32+37+42) | 01 | | | | |din care: | | | | | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43) | 03 | | | | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44) | 04 | | | | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45) | 05 | | | | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46) | 06 | | | | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |Plati restante catre furnizori, din care:(ct.401, ct.403, | 07 | | | | | ct.404, ct.405) | | | | | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 30 de zile | 08 | | | | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 90 de zile | 09 | | | | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 120 zile | 10 | | | | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 1 an | 11 | | | | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |Plati restante fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor| | | | | |sociale de sanatate si fata de bugetul asigurarilor sociale,| | | | | |din care:(rd.17+rd.18+rd.19) | 12 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 30 de zile | 13 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 90 de zile | 14 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 120 zile | 15 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 1 an | 16 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, | 17 | | | X | | ct.446, ct.4481) | | | | | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de | | | | | | sanatate ct.4313, ct.4314,ct.4315, ct.4317) | 18 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- | | | | | |Total (rd. 20+21),din care | 19 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat | | | | | | (ct.4311, ct.4312) | 20 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | | | | | | (ct.4371, ct.4372) | 21 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |Plati restante fata de bugetele locale, din care: | 22 | | | X | |(ct. 446, ct. 4481) | | | | | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 30 de zile | 23 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 90 de zile | 24 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 120 zile | 25 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 1 an | 26 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), | | | | | |din care: (ct.421 ,ct. 423, ct.426, ct.4281, ct. 429) | 27 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 30 de zile | 28 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 90 de zile | 29 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 120 zile | 30 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 1 an | 31 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |Plati restante fata de alti creditori, din care: | | | | | | (ct.427,ct.438, ct.462, ct.467) | 32 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 30 de zile | 33 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 90 de zile | 34 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 120 zile | 35 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 1 an | 36 | | | X | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |Imprumuturi nerambursate la scadenta, din care: | | | | | |(ct.1611, ct.1621, ct. 1631, ct. 1641, | | | | | |ct. 1651,ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, | | | | | |ct.5196, ct.5197) | 37 | | | | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 30 de zile | 38 | | | | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 90 de zile | 39 | | | | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 120 zile | 40 | | | | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 1 an | 41 | | | | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd 37), | | | | | |(ct.1681, ct.1682, ct. 1683,ct.1684,ct.1687,ct.5186) | 42 | | | | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 30 de zile | 43 | | | | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 90 de zile | 44 | | | | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 120 zile | 45 | | | | |------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|------| |- peste 1 an | 46 | | | | *) Se completeaza cu urmatoarele coduri: 40 - pentru total plati restante; 41 - pentru plati restante din bugetul de stat; 42 - pentru plati restante din bugetele locale; 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat; 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj; 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; 46 - pentru plati restante din credite externe; 47 - pentru plati restante din credite interne; 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile; 49 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii; 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale **) Inlocuieste anexa nr. 30 de la pct. 3 "Componentele situatiilor financiare" din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006. Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Anexa 34*)

		MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL) UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA 
		INSTITUTIA SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/
		CAPITALURILOR cod 25 -lei- Denumirea elementului de capital |Cod|Sold|Cres-|Redu-|
		Sold| |rd.| la |teri |ceri | la | | |ince| | |sfar| | |pu- | | |si | | |tul | | |tul | | |anu-| | |anu-| | |lui | | 
		|lui | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | Fondul activelor fixe necorporale | | | | | | Ct. 100 |01 | | | | | 
		Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul | | | | | | public al statului | | | | | | Ct. 101 |02 | | | |
		 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat | | | | | | al statului | | | | | | Ct. 102 |03 | | |
		 | | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public | | | | | | al unitatilor administrativ 
		teritoriale | | | | | | Ct. 103 |04 | | | | | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat 
		al | | | | | | unitatilor administrativ teritoriale | | | | | | Ct. 104 |05 | | | | | Rezerve din reevaluare
		 | | | | | | Ct. 105 |06 | | | | | Diferente din reevaluare si diferente de curs | | | | | | aferente 
		dobinzilor incasate (SAPARD) | | | | | | Ct. 106 |07 | | | | | Fondul de rulment | | | | | | 
		Ct. 131 |08 | | | | | Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor | | | | | | sociale de stat | | | | | | 
		Ct. 132 |09 | | | | | Fondul de rezerva constituit conform | | | | | |
			Legii nr. 95/2006
		| | | | | | Ct. 133 |10 | | | | | Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute | | | | | | de 
		serviciile publice de interes local | | | | | | Ct. 134 |11 | | | | | Fondul de risc | | | | | | Ct. 135 
		|12 | | | | | Fondul depozitelor speciale constituite pentru | | | | | | constructii de locuinte | | | 
		| | | Ct. 136 |13 | | | | | Taxe speciale | | | | | | Ct. 137 |14 | | | | | Fondul de dezvoltare a 
		spitalului | | | | | | Ct. 1391 |15 | | | | | Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) 
		| | | | | | Ct. 1399 |16 | | | | | Rezultatul reportat | | | | | | (Ct. 117-sold creditor) |17 | | | | | 
		Rezultatul reportat | | | | | | (Ct. 117-sold debitor) |18 | | | | | Rezultatul patrimonial al 
		exercitiului | | | | | | (Ct. 121 - sold creditor) |19 | | | | | Rezultatul patrimonial al 
		exercitiului | | | | | | (Ct. 121 - sold creditor) |20 | | | | | Total capitaluri proprii | | | | | | (rd 01 
		la 17-rd.18+rd.19-rd.20) |21 | | | | | *) Completeaza pct. 3 "Componentele situatiilor 
		financiare" din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 
		nr. 616/2006. Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Anexa 35 a*)

		*Font 9* MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).................... UNITATEA ADMINISTRATIV-
		TERITORIALA................ INSTITUTIA................... SITUATIA ACTIVELOR FIXE 
		AMORTIZABILE la .........cod 26 | |Existent |Sold | Cresteri | Denumirea activelor fixe 
		| |31.12.2006| la |----------------------------------| |Nr|----------|ince-| |dife-| |trans |dona|alte| |rd| nr. | 
		mp |putul|Total|rente|achi |feruri|tii,|cai | | | | |anu- | din | din |zitii|primi-|spon| | | | | |lui |
		care:|reeva| |te cu |sori| | | | | | | |luare| |titlu |zari| | | | | | | | | |gra- | | | | | | | | | | |tuit | | | A | B| 
		1 | 2 | 3 |4=5+6| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |+7+8 | | | | | | | | | | | +9 | | | | | | | | | | | | | | | | | ACTIVE 
		FIXE NECORPORALE |01| x | x | | | | | | | | Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203) |02| x | x | | | | |
		 | | | Concesiuni, brevete, licente, marci | | | | | | | | | | | comerciale, drepturi si active | | | | | | 
		| | | | | similare(ct 205.) |03| x | x | | | | | | | | Alte active fixe necorporale(ct.208)|04| x | x | | | 
		| | | | | TOTAL (rd. 02 la 04) |05| x | x | | | | | | | | ACTIVE FIXE CORPORALE |06| x | x | | | | 
		| | | | Amenajari la terenuri (ct. 2112) |07| x | x | | | | | | | | Constructii (ct. 212) din care: 
		|08| x | x | | | | | | | | - locuinte |09| | | | | | | | | | - hoteluri |10| | | | | | | | | | - vile |11| | | | | | | | | | 
		Instalatii tehnice, mijloace de | | | | | | | | | | | transport, animale si plantatii | | | | | | | | | | | 
		(ct. 213) |12| x | x | | | | | | | | Mobilier, aparatura birotica, | | | | | | | | | | | echipamente de 
		protectie a valorilor| | | | | | | | | | | umane si materiale si alte | | | | | | | | | | | active fixe 
		corporale(ct. 214) |13| x | x | | | | | | | | TOTAL (rd.07+08+12+13) |14| x | x | | | | | | | | 
		TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14) |15| x | x | | | | | | | | *Font 8*cod 27 | | | |Ajustari de
		 valoare (amortizari|Valoa| | | Reduceri | |si ajustari pentru depreciere) |rea | Denumirea 
		activelor | |------------------------------|Sold |-------------------------------|conta| fixe |Nr| |dez |trans 
		|van |alte| la |Sold |Cres- | Redu-| Sold |bila | |rd| Total |mem |feruri|zari|cai |sfar |ince- |teri | 
		ceri | la |neta | | | din |brari| cu | | |situl|putul | | | sfarsitul| | | | care: |si |titlu | | 
		|anu- |anu- | | | anului | | | | |ca- |gra- | | |lui |lui | | | | | | | |sari |tuit | | | | | | | | | A | B|10=11+ | 
		11 | 12 | 13 | 14|15=3+| 16 | 17 | 18 |19=16+17- |20=15| | |12+13+ | | | | |4-10 | | | | 18 | -19 |
		 | |14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACTIVE FIXE NECORPORALE |01| | | | | | | | | | | | 
		Cheltuieli de dezvoltare | | | | | | | | | | | | | (ct. 203) |02| | | | | | | | | | | | Concesiuni, brevete,
		 | | | | | | | | | | | | | licente, marci comerciale| | | | | | | | | | | | | drepturi si active | | | | | | | | | | | |
		 | similare(ct 205.) |03| | | | | | | | | | | | Alte active fixe | | | | | | | | | | | | | necorporale(ct.208) 
		|04| | | | | | | | | | | | TOTAL (rd. 02 la 04) |05| | | | | | | | | | | | ACTIVE FIXE CORPORALE 
		|06| | | | | | | | | | | | Amenajari la terenuri | | | | | | | | | | | | | (ct. 2112) |07| | | | | | | | | | | | 
		Constructii (ct. 212) | | | | | | | | | | | | | din care: |08| | | | | | | | | | | | - locuinte |09| | | | | | | | | | | | 
		- hoteluri |10| | | | | | | | | | | | - vile |11| | | | | | | | | | | | Instalatii tehnice, | | | | | | | | | | | | | 
		mijloace de transport, | | | | | | | | | | | | | animale si plantatii | | | | | | | | | | | | | (ct. 213) |12
		| | | | | | | | | | | | Mobilier, aparatura | | | | | | | | | | | | | birotica, echipamente de | | | | | | | | | | | | |
		 protectie a valorilor | | | | | | | | | | | | | umane si materiale si | | | | | | | | | | | | | alte active fixe
		 | | | | | | | | | | | | | corporale(ct. 214) |13| | | | | | | | | | | | TOTAL (rd.07+08+12+13) |14| | | | | | | 
		| | | | | TOTAL ACTIVE FIXE | | | | | | | | | | | | | (rd. 05+14) |15| | | | | | | | | | | | *) Completeaza
		 pct. 3 "Componentele situatiilor financiare" din normele metodologice aprobate prin 
		Conducatorul institutiei, financiar-contabil,

Anexa 35 b *)

		*Font 9* MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).................... UNITATEA ADMINISTRATIV-
		TERITORIALA................ INSTITUTIA.................... SITUATIA ACTIVELOR FIXE 
		NEAMORTIZABILE la .............cod 28 | |Existent |Sold | Cresteri | Denumirea activelor 
		fixe | |31.12.2006| la |----------------------------------| |Nr|----------|ince-| |dife | |trans |dona|alte|
		 |rd|ha |nr|mp |putul|Total|rente|achi |feruri|tii,|cai | | | | | |anu- | din | din |zitii|primi-|spon| 
		| | | | | |lui |care |reeva| |te cu |sori| | | | | | | | |luare| |titlu |zari| | | | | | | | | | |gra- | | | | | | | | | | | 
		|tuit | | | A | B| 1 |2 | 3 | 4 |5=6+7| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |+8+9 | | | | | | | | | | | | +10 | | | | | 
		| ACTIVE FIXE NECORPORALE |01| x | x| x | | | | | | | | Inregistrari ale evenimentelor
		 |02| x | x| x | | | | | | | | cultural-sportive(ct. 206) | | | | | | | | | | | | Active fixe necorporale in 
		curs de |03| x | x| x | | | | | | | | executie (ct.233) | | | | | | | | | | | | TOTAL (rd. 02 + 03) |04| x |
		 x| x | | | | | | | | ACTIVE FIXE CORPORALE |05| x | x| x | | | | | | | | Amenajari la terenuri (ct.
		 2112) |06| x | x| x | | | | | | | | Terenuri (ct. 2111) |07| | x| x | | | | | | | | Constructii (ct. 212) 
		din care: |08| x | x| x | | | | | | | | - locuinte |09| x | | | | | | | | | | - hoteluri |10| x | | | | | | | | | | 
		- vile |11| x | | | | | | | | | | Instalatii tehnice, mijloace de | | | | | | | | | | | | transport, animale si
		 plantatii | | | | | | | | | | | | (ct. 213) |12| x |x | x | | | | | | | | Mobilier, aparatura birotica, | | | | | |
		 | | | | | | echipamente de protectie a valorilor| | | | | | | | | | | | umane si materiale si alte | | | |
		 | | | | | | | | active fixe corporale(ct. 214) |13| x | x| x | | | | | | | | Active fixe corporale in curs
		 de |14| x | x| x | | | | | | | | executie (ct. 231) | | | | | | | | | | | | Alte active nefinanciare(ct. 215) 
		|15| x | x| x | | | | | | | | TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15) |16| x | x| x | | | | | | | | TOTAL 
		ACTIVE FIXE (rd. 04+16) |17| x | x| x | | | | | | | | *) Completeaza pct. 3 "Componentele 
		situatiilor financiare" din normele metodologice aprobate prin
			Ordinul ministrului finantelor 
		publice nr. 616/2006
		.
		*Font 8* cod 29 - lei- | | | | Valoarea activelor fixe | | | Reduceri | | neamortizabile | 
		Denumirea activelor | |------------------------------|Sold |-------------------------------------| fixe |Nr| |dez 
		|trans |van |alte| la |Fondu |Dome- |Dome- |Domeniul|Dome- | |rd| Total |mem |feruri|zari|cai 
		|sfar |acti |niul |niul | public |niul | | | din |brari| cu | | |situl|velor |public|privat| al UAT |privat |
		 | | care: |si |titlu | | |anu- |fixe | al | al | ct.103 | al | | | |ca- |gra- | | |lui |necor |statu |statu | |
		 UAT | | | |sari |tuit | | | |porale| lui | lui | |ct.104 | | | | | | | | |ct.100|ct.101|ct.102| | | A | B|11=1
		2+ | 12 | 13 | 14 | 15|16=4+| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |13+14+ | | | | |5-11 | | | | | | | |15 | | | | | 
		| | | | | | ACTIVE FIXE NECORPORALE |01| | | | | |16=17| | | | | | | | | | | | |+18+ | | | | | | | | | | | 
		| |19+20| | | | | | | | | | | | |+21 | | | | | | Inregistrari ale eveni- | | | | | | | | | | | | | mentelor cultural-
		sporti-|02| | | | | | | | | | | | ve(ct. 206) | | | | | | | | | | | | | Active fixe necorporale | | | | | | | | | | | | | 
		in curs de executie | | | | | | | | | | | | | (ct. 233) |03| | | | | | | | | | | | TOTAL (rd. 02 + 03) |04| | | 
		| | | | | | | | | ACTIVE FIXE CORPORALE |05| | | | | | | | | | | | Amenajari la terenuri | | | | | | | | |
		 | | | | (ct. 2112) |06| | | | | | | | | | | | Terenuri (ct. 2111) |07| | | | | | | | | | | | Constructii (ct. 212)
		 | | | | | | | | | | | | | din care: |08| | | | | | | | | | | | - locuinte |09| | | | | | | | | | | | - hoteluri |10| | | | | |
		 | | | | | | - vile |11| | | | | | | | | | | | Instalatii tehnice, | | | | | | | | | | | | | mijloace de transport, | | 
		| | | | | | | | | | | animale si plantatii | | | | | | | | | | | | | (ct. 213) |12| | | | | | | | | | | | Mobilier, 
		aparatura | | | | | | | | | | | | | birotica, echipamente de | | | | | | | | | | | | | protectie a valorilor 
		| | | | | | | | | | | | | umane si materiale si | | | | | | | | | | | | | alte active fixe | | | | | | | | | | | | | 
		corporale(ct. 214) |13| | | | | | | | | | | | Active fixe corporale | | | | | | | | | | | | | in curs de 
		executie |14| | | | | | | | | | | | (ct. 215) | | | | | | | | | | | | | Alte active nefinanciare| | | | | | | | | | | |
		 | (ct. 215) |15| | | | | | | | | | | | TOTAL (rd.06+07+08+12+13+| | | | | | | | | | | | | +14+15) |16| | |
		 | | | | | | | | | TOTAL ACTIVE FIXE | | | | | | | | | | | | | (rd. 04+16) |17| | | | | | | | | | | | 
		Conducatorul institutiei, 
		Conducatorul compartimentului financiar-contabil

NOUTATI din Legislatia Contabila

Contabilitatea in partida simpla in 2023. Sfaturi si recomandari:


 Esti contabil aflat la inceput de drum, dornic sa:

-> gaseasca metode sigure, rapide si eficiente de tinere a contabilitatii in partida simpla?
-> isi eficientizeze eforturile de pastrare a evidentelor de contabilitate simpla?
-> isi rotunjeasca veniturile personale?
-> se achite corect si in timp util de cerintele forurilor legislative privind fiscalitatea si contabilitatea in partida simpla?
-> evite repercusiunile legii la incalcarea regulilor scrise privind contabilizarea in partida simpla?

Daca cel putin un raspuns a fost afirmativ, ai nevoie urgenta de Contabilitatea in partida simpla, lucrarea digitala pe stick!

...Vezi AICI detalii complete <<


Data aparitiei: 08 Februarie 2007

Votati articolul "ORDIN nr. 40 din 12 ianuarie 2007":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

  • In vederea cresterii operativitatii acordarii creditelor, experienta bancara a condus la dezvoltarea unor metode de incadrare a firmelor solicitante in clase de risc, cu ajutorul unei note medii sau punctaj. In functie de clasa de risc in care este pozitionata, firma solicitanta va primi sau nu creditul cerut. Credit-scoringul poate fi exprimat ca o notatie prin care banca evalueaza performantele economice ale firmei solicitante in vederea acor...» citeste mai departe aici

 • Controale fiscale: problemele identificate de ANAF in semestrul I din 2023

  • Intr-un raport recent, ANAF prezinta principalele probleme pe care le-au constatat inspectorii in urma controalelor efectuate in semestrul I din 2023. Documentul este format din doua parti: "Principalele deficiente constatate ca urmare a actiunilor de control" si "Principalele problematici fiscale adresate de contribuabili". Asadar, in urma controalelor facute in primele 6 luni ale anului 2023, iata, in randurile de mai jos, care sunt princi...» citeste mai departe aici

 • Sistemul fiscal sub semnul intrebarii: Guvernul pregateste terenul pentru schimbari rapide

  • Dupa ce a facut publice masurile fiscale si bugetare pentru asigurarea stabilitatii financiare pe termen lung a Romaniei, Ministerul Finantelor a adus la cunostinta tot in acea zi un alt proiect de Ordonanta de Urgenta ce vizeaza modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal​.  As...» citeste mai departe aici

 • Arhivare documente justificative: 5 conditii care trebuie respectate

  • In lumea moderna, in care tehnologia a devenit o parte esentiala a vietii noastre personale si profesionale, pastrarea documentelor justificative in format electronic a devenit o practica tot mai raspandita si importanta. Aceasta transformare in modul in care gestionam si pastram documentele are un impact semnificativ asupra eficientei, accesibilitatii si sigurantei informatiilor financiare.  Vom afla in cele ce urmeaza daca documentele justificative (regi...» citeste mai departe aici

 • Transporturi rutiere de bunuri: se instituie Sistemul national RO e-Sigiliu. Care sunt sanctiunile?

  • Conform proiectului pentru care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea in Parlament, in vederea asigurarii respectarii trasabilitatii transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul Romaniei se instituie Sistemul national RO e-Sigiliu.  e-Sigiliu, un nou sistem ce vizeaza transporturile rutiere de marfuri Acesta este un sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice si a unei aplicatii informatice care permite autoritatilor competente de...» citeste mai departe aici

 • De ce sa alegi cutii de arhivare din carton in locul celor din plastic?

  • In lumea moderna, organizarea si stocarea eficienta a documentelor si obiectelor sunt esentiale atat in mediul de afaceri, cat si in viata de zi cu zi. Una dintre cele mai bune solutii pentru a gestiona cu succes aceasta sarcina este utilizarea cutiilor de arhivare. Acestea sunt disponibile intr-o varietate diversa de materiale, dar in ultimii ani, cutiile de arhivare din carton au castigat popularitate in fata celor din plastic. De ce ar trebui sa alegi variantele din carton in locul...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X