email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal in sesiunea decembrie 2007

SUSTINEREA EXAMENULUI DE ATRIBUIRE A CALITATII DE CONSULTANT FISCAL IN SESIUNEA DECEMBRIE 2007

Hotararea Camerii Consultantilor fiscali nr. 6/2007 privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea decembrie 2007 a fost publicata in Monitorul Oficial Partea I, Nr. 760 din 9.11.2007. Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal va avea loc in municipiul Bucuresti, in zilele de 8—9 decembrie 2007.Locul de desfasurare a acestuia se va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali pana la data de 30 noiembrie 2007.Inscrierile la examen se fac in perioada 5— 16 noiembrie 2007 pe site-ul www.ccfiscali.ro si transmiterea dosarelor prin servicii postale cu confirmare de primire pe adresa str. Lucretiu Patrascanu nr.10, sectorul 3, Bucuresti (scoala de Finante Publice si Vama).


Redam mai jos principalele aspecte pe care le reglementeaza procedura privind sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal in sesiunea decembrie 2007.


A.Tematica de Examen - decembrie 2007

1. Notiuni generale de drept comercial:
— faptele de comert:
— notiune;
— caracteristici;
— comerciantii:


— notiunea si categoriile de comercianti;
— calitatea de comerciant;
— conditiile de exercitare a activitatii comerciale;
— obligatiile profesionale ale comerciantilor;
— fondul de comert;
— auxiliarii comerciantilor;
— formele de organizare:
— reorganizarile, fuziunile, divizarile si lichidarile.

2. Notiuni generale privind finantele publice si principiile directivelor europene:

— cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul
bugetar;
— principiile fiscalitatii.

3. Impozitul pe profit:

— contribuabili si sfera de cuprindere;
— contribuabili scutiti de la plata impozitului pe profit;
— determinarea profitului impozabil pentru organizatiile nonprofit;
— determinarea bazei de calcul a impozitului (venituri supuse impozitarii, venituri neimpozabile, cheltuieli aferente veniturilor realizate, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile, amortizare fiscala);
— rezerve si provizioane fiscale;
— reguli fiscale privind reorganizarile juridice (fuziuni, divizari, divizari partiale, schimburi de titluri de participare), in context transfrontalier;
— reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice romane, societati-mama, respectiv sediilor permanente din Romania ale persoanelor juridice straine din state membre ale Uniunii Europene, societati-mama;
— termene de plata si de declarare a impozitului;
— facilitati fiscale;
— aspecte fiscale internationale (sediul permanent);
— reguli speciale de determinare a profitului impozabil;
— impunerea persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.

4. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor:

— definitia microintreprinderii;
— conditiile pe care trebuie sa le intruneasca o microintreprindere si procedura de formulare a optiunii pentru acest sistem de impunere;
— cota de impozitare;
— determinarea bazei impozabile (veniturile care se scad din baza impozabila);
— termenul de plata;
— impunerea asocierilor cu persoanele fizice.

5. Impozitul pe venit:

— contribuabili si sfera de cuprindere;
— categorii de venituri impozabile;
— venituri neimpozabile;
— cote de impozit;
— determinarea bazei de calcul a impozitului pe categorii de venit;
— plati anticipate in contul impozitului pe venit;
— obligatiile platitorilor de venituri si ale contribuabililor;
— venitul net anual impozabil;
— venituri supuse impozitului final cu retinere la sursa;
— termene de plata;
— aspecte fiscale internationale;
— reguli privind asociatiile fara personalitate juridica.

6. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania:

— contribuabili;
— sfera de cuprindere a impozitului;
— venituri impozabile obtinute din Romania;
— scutiri;
— coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri;
— certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti;
— impozitul pe reprezentante (cuantum, termen de plata si
depunerea declaratiei fiscale);
— principiile privind impunerea veniturilor din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in alte state membre ale Uniunii Europene; definitia beneficiarului efectiv; definitia agentului platitor, definitia platii dobanzilor, eliminarea dublei impuneri in cazul platilor din dobanzi primite de la rezidenti romani din Austria, Luxemburg si Belgia, care au perioada de tranzitie in ceea ce priveste aplicarea schimbului automat de informatii;
— principiile prevazute in aplicarea retinerii la sursa a impozitelor asupra redeventelor si dobanzilor primite/platite intre intreprinderi asociate rezidente in state membre ale Uniunii Europene; definitia dobanzilor si redeventelor, definitia intreprinderilor asociate, reguli tranzitorii in aplicarea prevederilor legate de impunere a redeventelor si dobanzilor la intreprinderile asociate.

7. Impozitul pe proprietate si taxele locale:

— baza de impozitare;
— contribuabili;
— mod de calcul;
— termene de plata;
— facilitati fiscale acordate;
— modul de declarare a proprietatilor.

8. Taxa pe valoarea adaugata:

— sfera de aplicare;
— persoane impozabile;
— operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata;
— locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata;
— faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata;
— baza de impozitare;
— cote de taxa pe valoarea adaugata;
— operatiuni scutite;
— regimul deducerilor;
— persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adaugata;
— obligatii;
— regimuri speciale pentru: intreprinderi mici, agentii de turism, bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati; aurul de investitii; persoanele impozabile nestabilite in Comunitatea Europeana, care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile;
— masuri de simplificare;
— raspunderea pentru plata taxei pe valoarea adaugata;
— dispozitii tranzitorii.

9. Accizele:

— accize armonizate (sfera de aplicare, modalitati de calcul);
— regimul de antrepozitare fiscala (definitii, fapt generator, exigibilitate, eliberare pentru consum, deplasarea produselor in regim suspensiv, documente fiscale utilizate);
— circulatia intracomunitara a produselor accizabile armonizate (operator inregistrat si neinregistrat, vanzarea la distanta);
— scutiri de la plata accizelor (pentru alcool, produse energetice si electricitate);
— sistemul de marcare a unor produse accizabile;
— accize nearmonizate (sfera de aplicare, modalitati de calcul, platitori, exigibilitatea si plata accizelor la bugetul de stat).

10. Taxele vamale:

— tariful vamal si clasificarea tarifara a marfurilor;
— originea marfurilor (originea nepreferentiala si originea preferentiala);
— regimuri suspensive si regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamala, perfectionare activa, transformare sub control vamal, admitere temporara, perfectionare pasiva);
— datoria vamala (garantarea cuantumului datoriei vamale, nasterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea si remiterea drepturilor);
— categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.

11. Contabilitate:

— obligatiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizarii si conducerii contabilitatii;
— contabilitatea activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;
— contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului exercitiului financiar;
— forma si continutul situatiilor financiare anuale.

12. Sanctiuni si cai de contestare:


— sanctionarea contraventiilor la legislatia fiscala;
— contestarea sanctiunilor aplicate de organul fiscal, precum si a deciziilor de impunere.

13. Aspecte privind procedura fiscala:

— principii generale de conduita in administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;
— creditori fiscali, debitori, platitori ai obligatiilor fiscale;
— domiciliul fiscal;
— competenta organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea si aprecierea probelor;
— inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite, taxe si
contributii;
— obligatia de a depune declaratii fiscale, continutul declaratiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaratiilor fiscale si sanctiuni pentru nedepunerea acestora;
— procedura de stabilire a impozitelor si taxelor;
— procedura de colectare a creantelor fiscale;
— solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale;
— inspectia fiscala.

B. Bibliografie

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale;

7. Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei;

11. Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. Codul comercial, cu modificarile si completarile ulterioare;

13. Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice;

14. Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

15. Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

16. Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

17. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

18. Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

19. Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;

20. Hotararea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;

21. Hotararea Guvernului nr. 1.766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent;

22. Ordinul ministrului finantelor nr. 1.798/1998 pentru aprobarea formularisticii referitoare la aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri si stabilirea competentelor privind semnarea acestor formulare;

23. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2006 privind aprobarea modelului si continutului formularelor si a instructiunilor de completare a acestora in vederea indeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate;

24. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.329/2004 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind sediile secundare”;

25. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor;

26. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum si pentru aprobarea formularului „Decizie de inregistrare a sediului social si a domiciliului fiscal”;

27. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 273/2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”;

28. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 36/2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) „Decont
special de taxa pe valoarea adaugata”;

29. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 537/2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri”;

30. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 80/2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a, cu modificarile si completarile ulterioare;

31. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 35/2005 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 „Declaratie privind impozitul pe profit”, 120 „Decont privind accizele” si 130 „Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna”, cu modificarile si completarile ulterioare;

32. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 185/2007 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

33. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 273/2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Certificat de atestare a calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA”;

34. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind inregistrarea si gestiunea persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de
TVA;

35. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 967/2005 privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, cu modificarile si completarile ulterioare;

36. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 179/2007 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata;

37. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 616/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugat, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2003;

38. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.216/2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate, prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

39. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.217/2006 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 alin. (1—(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare;

40. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri,
prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare;

41. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.219/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

42. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.220/2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazute la art. 142 alin. (1) lit. d) si la art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

43. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.221/2006 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate, prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale;

44. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) — i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

45. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 257/2007 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/ anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA;

46. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 523/2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene;

47. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 530/2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii;

48. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 155/2007 privind aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrarile de constructiimontaj prevazute la art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

49. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri;

50. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.692/2007 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Comunitate;

51. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3/2007 privind Procedura de solicitare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infiintare;

52. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.429/2007 pentru aprobarea competentei de administrare a unor categorii de contribuabili de catre Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;

53. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de insotire, intocmite in cazul deplasarii
produselor accizabile in regim suspensiv, cu modificarile si completarile ulterioare;

54. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 420/2007 privind aprobarea Procedurii de restituire a accizelor platite de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta;

55. Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 330/1.357/C/2007 privind procedura de incasare si virare, precum si obligatiile declarative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;

56. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2007 pentru aprobarea Precizarilor de aplicare a unor prevederi de la titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

57. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu
permanent;

58. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 526/2004 privind procedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului;

59. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata;

60. Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

61. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile.

NOUTATI Contabile 2023

Cine efectueaza inventarierea? Care este lista documentelor pentru inventar?


Manualul de Inventariere a fost modificat!

Gasiti noua procedura de inventariere, explicata pas cu pas, impreuna cu setul complet de documente pe care trebuie sa le intocmiti in Manualul de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG.

Sunteti obligat prin lege sa efectuati anual inventarierea patrimoniului, o operatie necesara de altfel si pentru inchiderea exercitiului financiar. In caz contrar – nu uitati! – riscati o amenda de pana la 5.000 de lei!

...Vezi AICI detaliile complete <<


Data aparitiei: 12 Noiembrie 2007

Votati articolul "Sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal in sesiunea decembrie 2007":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X