email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Sesiunea de iarna la Examenul de consultant fiscal 8-9 decembrie 2007

Sesiunea de iarna la Examenul de consultant fiscal 8-9 decembrie 2007

Camera Consultatilor Fiscali asigura accesul la profesia de consultant fiscal, autorizarea activitatii de consultanta fiscala precum si organizarea si coordonarea acesteia. Cadrul juridic pentru organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala ca activitate independenta este reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 71/2001, privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala , aprobata cu modificari prin Legea 198/2002 , modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.53/2007.

Regulamentul de functionare al Camera Consultantilor Fiscali a fost aprobat prin Hotararea nr.1052/2006 .

Inscrierea la Profesia de Consultant Fiscal

Pentru atribuirea calitatii de Consultant Fiscal, persoanele fizice trebuie sa promoveze un examen care se organizeaza de Camera Consultantilor Fiscali .

In vederea inscrierii la examen cadidatii persoane fizice sunt obligate sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic;
b) sa aiba o experienta de minimum 5 ani dupa obtinerea licentei in una dintre urmatoarele activitati:
- elaborarea,avizarea,aprobarea sau aplicarea legislatiei fiscale,
- servicii de administrare a legislatiei fiscale,
- elaborarea si aplicarea reglementarilor contabile
- activitatea financiar-contabila;


c) sa nu aiba antecedente penale;
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

Dosarul de inscriere se depune sau se transmite prin servicii postale cu confirmare de primire, la Camera Consultantilor Fiscali, si va contine documentele :
a) cererea de inscriere la examen
b) curriculum vitae;
c) diploma de studii superioare, in copie legalizata, precum si copii legalizate ale actelor doveditoare, in cazul schimbarii numelui;
d) carnetul de munca, in copie certificata de angajator sau in copie legalizata, dupa caz, adeverinta eliberata de angajator, adrese eliberate de asociatiile profesionale din care fac parte, in cazul profesiilor liberale;
e) actul de identitate, in copie;
f) certificatul de cazier judiciar
g) certificatul de cazier fiscal;
h) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de institutia medicala la care este inregistrat;
i) trei fotografii 2/3

Examenul din data de 8-9 Decembrie, in vederea atribuirii statutului de Consultant Fiscal, organizat de Camera Consultantilor Fiscali se va desfasura la Universitatea Politehnica Bucuresti din Str. Splaiul Independentei nr.313.

Informatii utile

Date suplimentare puteti obtine de la:

Telefon: 021.319.97.59 int.2359; 021.335.20.95
Fax: 021.311.09.66

Tel/Fax: 021.340.40.60 (Scoala de Finante Publice si Vama)

Email: office@ccfiscali.ro

Intrebari posibile

Redam mai jos o parte din posibilele intrebari care pot aparea pe foaia Dvs. de examen. Facem precizarea ca aceste subiecte constituie un model de intrebari si sunt parte componenta din lista celor 500 de intrebari model propuse de Camera Consultantilor Fiscali, si sunt culese aleatoriu.

1 Cu cat se reduce valoarea impozabila a cladirii detinute de o persoana fizica, care are o vechime de peste 50 de ani?

2. Care sunt termenele de plata aie impozitului pe cladiri?

3. Ce cota de impozit pe cladiri poate hotari Consiliul local Brasov in anul 2007 , pentru o cladire detinuta de o persoana juridica ?

4 De la ce data se datoreaza impozitul pe cladiri aferent unui apartament cumparat pe 1.06.2007?

5. Care este nivelul de capacitate cilindrica in functie de care incepand cu 1 ianuarie 2007 se calculeaza impozitul pe mijlocul de transport datorat?

6 Care este termenul, in cazul unei persoane care instraineaza un mijloc de transport pentru a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe raza caruia isi are domiciliul/sediul?

7.In ce situatii, nu se datoreaza taxa pentru afisaj si réclama?

8.In ce cazuri nu se datoreaza impozitul pe spectacole?

9.Intre ce nivelé poate stabili un consiliu local cota taxei de réclama si publicitate?

10.Pentru ce terenuri o persoana fiziea nu datoreaza impozitul pe teren?

11.Care sunt categoriile de persoane care nu datoreaza taxa hoteliera?

12 Cine are obligatia platii impozitului pe teren, in cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing, incheiat la data de 15 februarie 2007?

13. Care este nivelul impozitului pe cladiri ce poate fi majorat, anual prin hotarare a consiliului local ?

14. Care este euantumul investitiei pentru care un Consiliu local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate de o persoana juridica ?

15. Care sunt cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii ?

16.Cine datoreaza. impozitul pe mijlocul de transport in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta?

17. Cu ce data se datoreaza impozitul in cazul unui autoturism dobandit de o persoana , la data de 12 martie 2007?

18. Ce elemente intra la calculul impozitului pe teren situat in extravilanul localitatilor?

19.Persoanele nerezidente care obtin venituri din Romania, iara sa aiba in Romania un sediu permanent, sunt supuse impozitarii pentru veniturile obtinute din Romania; cine sunt considerati contribuabili in scopul impozitarii?

20. Baza impozabila asupra careia se aplica impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti conform Titlului V din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

24.Constituie venit obtinut din Romania de o persoana fizica nerezidenta, care nu se impoziteaza conform Titlului V ci conform Titlului III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:

25. Cota de impozit care se aplica, incepand cu 1 ianuarie 2007 si pana la data de 31 decembrie 2010, conform Legii nr. 343/2006 pentru redeventele si dobanzile obtinute din Romania de o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene in conditiile in care detine minim 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor

26.Pentru ce perioada se aplica cota de impozit de 10% asupra dobanzilor si redeventelor obtinute din Romania de o persoana juridica rezidenta intr-unul din statele membre aie Uniunii Europene, cu indeplinirea conditiilor de participatie si de durata a detinerii participarii:

27. Cota generala de impozit care se aplica asupra veniturilor impozabile obtinute din Romania de nerezidenti, cu exceptia veniturilor din jocuri de noroc si a dobanzilor obtinute de la depozitele la termen, depozitele la vedere/conturi curente constituite, certificate de depozit si instrumentele de economisire dobandite anterior datei de 1 ianuarie 2006, conform Titlului V din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2006

16%

28. Tratamentul fiscal aplicabil, veniturilor din dobanzi obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in statele membre aie Uniunii Europene, incepand eu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana

29.Care este documentul prezentat in vederea aplicarii prevederilor tratatelor fiscale internationale incheiate de Romania eu alte state de nerezidenti

3O.Sediul permanent include activitatile dureaza mai mult de 6 luni.

31. Ce metode nu se utilizeaza la stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate:

32. Ce sunt redeventele?

33.Perioada dupa care un gantier de constructii devine sediu permanent, potrivit Titlului I din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, eu modificarile si completarile ulterioare

34.Care sunt activitatile pe care reprezentantele persoanelor juridice straine

care sunt entitati autorizate sa functioneze in Romania le pot desfasura

35.Reprezentantele persoanelor juridice straine au obligatia de a plati in Romania un impozit anual

36 Impozitul anual datorat de reprezentantele din Romania aie persoanelor juridice straine se stabileste prin transformarea sumei de 4000 euro in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei

37 Termenul de plata al impozitului pe reprezentante

38. Termenul de depunere al declaratiei informative privind impozitul retinut si platit pentru veniturile eu regim de retinere la sursa/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti la autoritatea fiscala competenta, potrivit Titlului V din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal eu modificarile si completarile ulterioare

39.Paragraful aplicabil prioritar conform prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania eu alte state, in cazul articolelor ,,Dividende", ,,Dobanzi", „ Comisioane" si ,,Redevente"

40. Conditiile pentru acordarea scutirii de impozit, conform prevederilor Legii nr. 343/2006, incepand eu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si pana in anul 2008, inclusiv, pentru dividendele platite de o persoana juridica romana unei persoane juridice rezidente intr-un stat membru din Uniunea Europeana, considerata beneficiar efectiv

41. Ce dobanzi, eu exceptia celor scutite potrivit Directivei Uniunii Europene 2003/48/CEE, sunt scutite de impozit incepand eu 1 ianuarie 2007 conform prevederilor Titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal eu modificarile si completarile ulterioare?

42. incepand eu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana pentru scopurile aplicarii prevederilor capitolului privind modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in statele membre aie Uniunii Europene, care sunt categoriile de contribuabili considerati beneficiari efectivi?

43.Care este rezidenta persoanelor, beneficiari efectivi ai dobanzilor, incepand eu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru scopurile aplicarii prevederilor capitolului privind impunerea veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice ai statelor membre aie Uniunii Europene:

44.Défini tia dividendelor conform prevederilor Titlului I din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal eu modificari si completari ulterioare:

45 Principiul gênerai de calcul si retinere al impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

46. Termenul pentru virarea impozitului datorat de nerezident pentru veniturile obtinute din Romania, conform Titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal eu modificarile si completarile ulterioare:

48.De cand se aplica scutirea prevazuta de Directiva 2003/49/CEE privind un sistem comun de impozitare a platilor de dobanzi si redevente efectuate intre intreprinderi asociate din state membre diferite, respectiv capitolul IV din Titlul V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal eu modificarile si completarile ulterioare:

49.Cota de impozit aplicata in situatia in care Romania are drept de impozitare asupra unui venit realizat de un nerezident din Romania:

50.Perioada de timp in care continua sa fie valabil certificatul de rezidenta

fiscala émis pentru anul in care se fac platile catre nerezident

51.Dupa data de 1 ianuarie 2011, in situatia in care o intreprindere dintr-un stat membru obtine un venit de natura redeventelor din Romania, scutit de impozit in Romania conform prevederilor Cap. IV din Titlul V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal eu modificarile si completarile ulterioare, redevente care totusi au fost impuse in Romania dupa aceasta data, care sunt posibilitatile acestei intreprinderi de a récupéra impozitul?

52.Pentru perioada 1 iulie 2005 - 30 iunie 2008, care este cota de impozit aplicabila in Austria, Luxemburg si Belgia, stabilita asupra veniturilor din dobanzi obtinute din aceste state de rezidenti romani persoane fizice, conform prevederilor Cap. III din Titlul V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal eu modificarile si completarile ulterioare: )

53.Care este perioada in care impozitul retirait la sursa potrivit Titlului V din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal eu modificarile si completarile ulterioare, se poate regulariza in vederea aplicarii prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri

54.Cine sunt contribuabilii potrivit prevederilor din Titlul III privind impozitul

pe venit

55.Categorii de venituri pentru care se aplica cota de impozit de 16%

56.Venituri neimpozabile realizate de persoanele fizice:

57.Componente aie venitului brut realizat de o persoana fizica din activitati

independente

58.Conditiile ce trebuie indeplinite de cheltuieli pentru a fi deduse din venitul

brut al unei activitati independente desfasurata de o persoana fizica

59.Cheltuieli deductibile limitat in cazul activitatii independente desfasurate de o persoana fizica, introdusa in Codul Fiscal incepand eu 1 ianuarie 2007

60.Care este cota forfetara de cheltuieli deductibile din venitul brut din cedarea folosintei bunurilor pentru determinarea venitului net al persoanei fizice

NOUTATI Contabile 2023

Cum va asigurati ca declaratia 406 nu contine erori?


Solutia o constituie lucrarea Declaratia 406 SAF-T. Cazuri practice care va prezinta 50 de situatii dificile intalnite frecvent de contribuabili in momentul raportarii SAF-T, insotite de raspunsuri clare, complete, excelent argumentate de specialisti.

Lucrarea are un caracter 100% practic si elimina din start o multime de neclaritati, oferindu-va siguranta si o mare economie de timp

Nu uitati! Practica este intotdeauna cel mai bun profesor.

...vezi AICI lista completa >>


Data aparitiei: 04 Decembrie 2007

Votati articolul "Sesiunea de iarna la Examenul de consultant fiscal 8-9 decembrie 2007":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

  • In vederea cresterii operativitatii acordarii creditelor, experienta bancara a condus la dezvoltarea unor metode de incadrare a firmelor solicitante in clase de risc, cu ajutorul unei note medii sau punctaj. In functie de clasa de risc in care este pozitionata, firma solicitanta va primi sau nu creditul cerut. Credit-scoringul poate fi exprimat ca o notatie prin care banca evalueaza performantele economice ale firmei solicitante in vederea acor...» citeste mai departe aici

 • Controale fiscale: problemele identificate de ANAF in semestrul I din 2023

  • Intr-un raport recent, ANAF prezinta principalele probleme pe care le-au constatat inspectorii in urma controalelor efectuate in semestrul I din 2023. Documentul este format din doua parti: "Principalele deficiente constatate ca urmare a actiunilor de control" si "Principalele problematici fiscale adresate de contribuabili". Asadar, in urma controalelor facute in primele 6 luni ale anului 2023, iata, in randurile de mai jos, care sunt princi...» citeste mai departe aici

 • Sistemul fiscal sub semnul intrebarii: Guvernul pregateste terenul pentru schimbari rapide

  • Dupa ce a facut publice masurile fiscale si bugetare pentru asigurarea stabilitatii financiare pe termen lung a Romaniei, Ministerul Finantelor a adus la cunostinta tot in acea zi un alt proiect de Ordonanta de Urgenta ce vizeaza modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal​.  As...» citeste mai departe aici

 • Arhivare documente justificative: 5 conditii care trebuie respectate

  • In lumea moderna, in care tehnologia a devenit o parte esentiala a vietii noastre personale si profesionale, pastrarea documentelor justificative in format electronic a devenit o practica tot mai raspandita si importanta. Aceasta transformare in modul in care gestionam si pastram documentele are un impact semnificativ asupra eficientei, accesibilitatii si sigurantei informatiilor financiare.  Vom afla in cele ce urmeaza daca documentele justificative (regi...» citeste mai departe aici

 • Transporturi rutiere de bunuri: se instituie Sistemul national RO e-Sigiliu. Care sunt sanctiunile?

  • Conform proiectului pentru care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea in Parlament, in vederea asigurarii respectarii trasabilitatii transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul Romaniei se instituie Sistemul national RO e-Sigiliu.  e-Sigiliu, un nou sistem ce vizeaza transporturile rutiere de marfuri Acesta este un sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice si a unei aplicatii informatice care permite autoritatilor competente de...» citeste mai departe aici

 • De ce sa alegi cutii de arhivare din carton in locul celor din plastic?

  • In lumea moderna, organizarea si stocarea eficienta a documentelor si obiectelor sunt esentiale atat in mediul de afaceri, cat si in viata de zi cu zi. Una dintre cele mai bune solutii pentru a gestiona cu succes aceasta sarcina este utilizarea cutiilor de arhivare. Acestea sunt disponibile intr-o varietate diversa de materiale, dar in ultimii ani, cutiile de arhivare din carton au castigat popularitate in fata celor din plastic. De ce ar trebui sa alegi variantele din carton in locul...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X