email
Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul 741/2021 - au fost modificate normele privind scutirea de TVA (formulare)

Ordinul 741/2021 - au fost modificate normele privind scutirea de TVA (formulare)
tvabunurivanzari

In Monitorul Oficial nr. 650 din 1 iulie 2021 a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor 741/2021 care a modificat si completat cateva ordine ale Finantelor.

Mai exact, au fost modificate normele privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, si normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri.

Noul act normativ a modificat si doua formulare - Cererea privind autorizarea pentru importul de bunuri in regim de scutire de la plata TVA si Decizie privind aprobarea/respingerea autorizarii de desfasurare a activitatii de import de bunuri in regim de scutire de la plata TVA.


Ordinul 741/2021 - norme TVA: continutul actului normativ

In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor art. 5, art. 293 alin. (1) lit. d) si alin. (2) si art. 294 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor emite urmatorul ordin:

Articolul I

La articolul 6 din Normele privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Uniunea Europeana, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 101/2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 5 februarie 2016, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), care va avea urmatorul cuprins:


(8) Agentia Nationala de Administrare Fiscala publica pe site-ul propriu lista magazinelor din reteaua de vanzare cu amanuntul, autorizate atat pentru vanzarea de bunuri pentru care se acorda dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor nestabiliti in Uniunea Europeana, cat si pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente acestor vanzari.

Articolul II

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 293 alin. (1) lit. d) si art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri in regim de scutire, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 8 februarie 2016, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 4

Ministerul Finantelor, prin directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul TVA, si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin unitatile sale subordonate, iau masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

2. La anexa nr. 1 titlul IV, capitolul IV se abroga.

3. La anexa nr. 1 articolul 48, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

(3) In sensul alin. (1), prin persoana nevoiasa se intelege persoana din grupul vulnerabil prevazut la art. 6 lit. p) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. La anexa nr. 1 articolul 51, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Daca bunurile si echipamentele sunt imprumutate, inchiriate sau transferate unei organizatii care are dreptul la scutire in temeiul art. 48 si 50, scutirea se acorda in continuare, cu conditia ca aceasta din urma sa fie autorizata de organele competente din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor cap. I din Procedura privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri in regim de scutire, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin, si sa utilizeze bunurile si echipamentele in scopuri care ii confera dreptul de a beneficia de o asemenea scutire.

5. La anexa nr. 2 articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 3

(1) Comisia analizeaza documentele depuse si decide asupra aprobarii sau respingerii cererii de autorizare prevazute la art. 2 alin. (1). In acest sens, comisia emite «Decizia privind aprobarea/respingerea autorizarii de desfasurare a activitatii de import de bunuri in regim de scutire de la plata TVA», intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la procedura. Decizia se semneaza de presedintele comisiei si se comunica solicitantului, printr-o notificare scrisa, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data depunerii cererii la organul fiscal competent.

6. La anexa nr. 2, articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 8

Organele fiscale teritoriale cu atributii de efectuare a inspectiei fiscale efectueaza verificari la entitatile care au beneficiat de aprobare, cel putin o data la sase luni, asupra modului in care sunt respectate prevederile legale in vigoare.

7. La anexa nr. 2 articolul 9, alineatele (3)-(5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(3) In vederea solutionarii cererilor de autorizare prevazute la alin. (1), comisia mentionata la art. 2 alin. (2) analizeaza documentatia aferenta si, in situatia in care aceasta este completa si indeplineste conditiile legale, in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete transmite cererea si documentatia aferenta directiei cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul TVA din cadrul Ministerului Finantelor.

(4) Directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul TVA ia masurile necesare supunerii solicitarilor prevazute la alin. (1) deciziei Comisiei Europene, in conformitate cu procedura de urgenta pentru consultarea celorlalte state membre.

(5) Dupa primirea notificarii privind decizia Comisiei Europene, directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul TVA comunica aceasta decizie Comisiei de autorizare care a inaintat documentatia pentru a elibera solicitantului Decizia privind aprobarea/respingerea autorizarii de desfasurare a activitatii de import de bunuri in regim de scutire de la plata TVA. Aceasta decizie este intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la procedura, se semneaza de presedintele comisiei si se comunica solicitantului, printr-o notificare scrisa, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data la care Comisia de autorizare a fost informata in mod oficial cu privire la decizia Comisiei Europene. In cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, precum si mentiunea potrivit careia decizia respectiva poate fi contestata, in baza dispozitiilor legale in vigoare.
…………….....................................................................…….
(7) Suspendarea provizorie a platii taxei pe valoarea adaugata se face de catre autoritatile prevazute la alin. (1), prin emiterea «Deciziei privind suspendarea provizorie a platii TVA», intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la procedura. Data emiterii acestei decizii este data la care autoritatile mentionate transmit cererea si documentatia aferenta directiei cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul TVA din cadrul Ministerului Finantelor.

8. La anexa nr. 2, anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
9. La anexa nr. 2, anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul III

Prevederile art. II pct. 2 intra in vigoare la data de 1 iulie 2021.

Articolul IV
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 

 

Anexa nr. 1
(Anexa nr. 1 la procedura)


Denumirea organizatiei ..................
Codul de identificare fiscala ...........
Adresa ..................................
Telefon .................................
Nr. de inregistrare .....................
 

CERERE
privind autorizarea pentru importul de bunuri in regim de scutire de la plata TVAIn conformitate cu prevederile .………………..*) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 293 alin. (1) lit. d) si art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevazute in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si in baza documentatiei anexate, solicitam aprobarea pentru desfasurarea activitatilor de import in conditiile art. 48-52, 56-63, 65-67, dupa caz, din norme, pentru bunurile avand urmatoarele caracteristici:
– descriere comerciala precisa a bunurilor ..........................................;
– clasificarea in nomenclatura combinata ..........................................;
– caracteristici tehnice .................................................................;
– numele sau denumirea si adresa producatorului si, dupa caz, ale furnizorului
...............................................................................................;
– tara de origine ..........................................................................;
– locul unde se utilizeaza bunurile ...................................................;
– scopul pentru care sunt destinate bunurile .....................................;
– pretul marfurilor sau valoarea in vama ...........................................;
– numarul de exemplare din acelasi tip de bunuri ................................;
– alte informatii necesare identificarii bunurilor ...................................

Reprezentantul legal al organizatiei,
....................................................
(numele si prenumele)
....................................................
(semnatura)

Data ....................

*) Se vor mentiona numai articolele corespunzatoare in temeiul carora se solicita scutirea de TVA, respectiv art. 48, 56 sau art. 65 lit. c), dupa caz, din Normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.


Anexa nr. 2
(Anexa nr. 2 la procedura)


MINISTERUL FINANTELOR
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice .................
Unitatea fiscala ...............
 

DECIZIE
privind aprobarea/respingerea autorizarii de desfasurare a activitatii de import de bunuri in regim de scutire de la plata TVA


Nr. ............ din ............
In conformitate cu prevederile …..……....…*) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 293 alin. (1) lit. d) si art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevazute in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza documentatiei depuse si inregistrate cu nr. .........……...., se aproba/respinge autorizarea desfasurarii activitatii de import in conditiile art. 48-52, 56-63, 65-67, dupa caz, din norme de catre organizatia ..............., cu sediul social in localitatea ...................., str. ............... nr. ......., codul de identificare fiscala ..........., telefon .............., reprezentata legal de catre ..........(numele si prenumele)..........,
*) Se vor mentiona numai articolele corespunzatoare in temeiul carora se solicita scutirea de TVA, respectiv art. 48, 56 sau art. 65 lit. c), dupa caz, din Normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
pentru bunurile avand urmatoarele caracteristici:
– descriere comerciala precisa a bunurilor ..........................................................................................................................;
– clasificarea in nomenclatura combinata ...........................................................................................................................;
– caracteristici tehnice .........................................................................................................................................................;
– numele sau denumirea si adresa producatorului si, dupa caz, ale furnizorului
..............................................................................................;
– tara de origine .....................................................................................................................................................................;
– locul unde se utilizeaza bunurile ........................................................................................................................................;
– scopul pentru care sunt destinate bunurile .......................................................................................................................;
– pretul bunurilor sau valoarea in vama ...............................................................................................................................;
– numarul de exemplare din acelasi tip de bunuri ...............................................................................................................;
– alte informatii necesare identificarii bunurilor .................................................................................................................. .

Autorizarea desfasurarii activitatii de import a fost respinsa din urmatorul/urmatoarele motiv/motive: ..............................
Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 45 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii, potrivit art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal competent potrivit art. 272 din acelasi act normativ.

Conducatorul organului fiscal,
....................................................
Nr. de inregistrare ca operator de date cu caracter personal ..............
Cod ..............................

 

 


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatia Contabila

Microintreprindere sau PFA?


Este o intrebare pe care o auzim frecvent in ultima perioada si la care ne-am propus sa formulam un raspuns elaborat, bazat pe legislatia valabila pentru anul viitor, pe analize comparative privind costul infiintarii, precum si pe simulari de calcul de impozite si contributii sociale, in ambele variante.

Aflati analiza detaliata in lucrarea Contabilitatea microintreprinderilor!

Comanda acum exemplarul tau pentru functionare legala, sigura, in cele mai avantajoase conditii si profit maxim!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
tvabunurivanzari

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 02 Iulie 2021


Votati articolul "Ordinul 741/2021 - au fost modificate normele privind scutirea de TVA (formulare)":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X