email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

3. Documente si tehnici de evidenta a disponibilitatilor banesti

Cuvinte cheie:

 • elementele extrasului de cont
 • momentul platii obligatiilor fiscale
 • elementele registrului de casa

Documente justificative pentru operatii de incasari si plati

Documentul justificativ care sta la baza inregistrarilor contabile privind operatiu-nile de incasari si plati in lei si in valuta este extrasul de cont bancar.

La extrasul de cont se anexeza documentele justificative care au stat la baza efectuarii operatiunilor bancare propriu-zise: ordine de plata, foaie de varsamant de depunere sau de retragere de numerar, borderouri privind cecurile remise spre decontare, facturi, dispozitii de incasare si plata valutara.

Ca document justificativ, extrasul de cont trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente obligatorii:

 • denumirea bancii si a sucursalei/filialei emitente;
 • numarul de cont, data si perioada pentru care se emite;
 • numele titularului de cont;
 • soldul initial al disponibilului existent in cont la inceputul zilei;
 • operatiunile efectuate in debitul (operatiuni de plati) sau in creditul (operatiuni de incasari) contului cu detalii referitoare la:

-continutul operatiunii;

-numarul documentului de incasare sau plata;

-suma incasata sau platita;

 • soldul final al disponibilului existent in cont la sfarsitul zilei.

Extrasul de cont trebuie sa contina toate operatiunile dispuse de firma pe baza documentelor intocmite in acest sens. Pentru evidenta ordinelor de plata emise va recomandam sa intocmiti un registru manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul in care sa inscrieti numarul ordinului de plata, suma, numele beneficiarului si detalii referitoare la obiectul platii.

Daca firma dvs. are deschise mai multe conturi bancare, evidenta contabila a disponibilitatilor banesti trebuie organizata prin deschiderea de conturi analitice pentru fiecare cont bancar. Astfel, aveti posibilitatea sa verificati foarte usor pentru fiecare cont bancar deschis, concordanta dintre soldul contabil al contului analitic respectiv si soldul operativ din extrasul de cont bancar.

Documente justificative pentru plata obligatiilor fiscale

Platile catre organele fiscale se efectueaza prin intermediul bancilor, trezoreriilor si al altor institutii autorizate sa deruleze operatiuni de plata.

Plata obligatiilor fiscale se efectueaza de catre debitori, distinct, pe fiecare impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv dobanzi si penalitati de intarziere.

Momentul platii se considera:

 • pentru plati efectuate in numerar: data inscrisa in foaia de varsamant de casierul organului fiscal; momentul
 • pentru plati efectuate prin mandat postal: data postei, inscrisa pe mandatul postal;
 • pentru plati efectuate prin decontare bancara: data la care bancile debiteaza con tul platitorului pe baza ordinului de plata dovedita prin extrasul de cont bancar; pentru obligatiile fiscale care se sting prin anulare de timbre fiscale mobile: data i nregistrarii la organul competent a documentului sau a actului pentru care s-au depus si anulat timbrele datorate.

Pentru Trezoreria Statului, operatiunile de plati in lei se fac in baza ordinului de plata (OPT) reglementat prin O.M.F.P. nr. 246 din martie 2005.

Acest ordin de plata este utilizat pentru:

 • achitarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, inclusiv restituiri din finantarea
  anilor precedenti datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat,
  bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, bugetului Trezoreriei Statului;
 • achitarea in contul institutiilor publice a sumelor reprezentand contravaloarea ser
  viciilor prestate, bunurilor livrate si a lucrarilor executate de catre acestea;
 • transferul in conturile proprii deschise la institutiile de credit sau, dupa caz, la
  Banca Nationala a Romaniei al sumelor incasate in conturi deschise la Trezoreria
  Statului si alte plati efectuate din aceste conturi, conform reglementarilor legale in vigoare.

Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) se completeaza de catre platitori distinct pentru fiecare tip de obligatie bugetara si se listeaza pe suport de hartie, in doua exemplare, din care exemplarul nr. 1 se depune la banca, iar exemplarul nr. 2 semnat si stampilat de banca pentru confirmarea debitarii contului platitorului cu suma respectiva, ramane la firma emitenta.

Daca efectuati plata in numerar la ghiseele trezoreriilor de pe langa administratiile finantelor publice teritoriale, fara a va mai deplasa la banca la care aveti deschis contul bancar, inlocuiti ordinul de plata cu foaia de varsamant care se listeaza intr-un singur exemplar, se opereaza, se semneaza si se stampileaza de casierul trezoreriei si vi se restituie pentru a reprezenta document justificativ de scadere a platilor in registrul de casa. Platile efectuate direct prin trezoreriile statului se efectueaza gratuit, caz in care economisiti eventualele speze si comisioane pe care vi le-ar percepe banca pentru astfel de operatiuni pe baza ordinului de plata.

La intocmirea ordinelor de plata (foilor de varsamant) pentru obligatiile de plata datorate Trezoreriei Statului trebuie sa aveti in vedere inscrierea corecta a numarului de evidenta a platii care are 23 de caractere numerice cu urmatoarea structura ce reprezinta:

 • cod document fiscal: 2 caractere;
 • cod obligatie bugetara: 3 caractere;
 • categorie fiscala: 2 caractere;
 • perioada de raportare (luna, an): 4 caractere;
 • scadenta (zi, luna, an): 6 caractere;
 • tip document: 1 caracter;
 • secventa: 3 caractere;
 • cifra de control: 2 caractere.

Codul documentului fiscal se preia din nomenclatorul de documente si are urmatoarea semnificatie a sumelor dispuse la plata:

 • 10: pentru sumele datorate si declarate prin:

-declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat cod 100;

-decontul privind accizele cod 120;

-decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna cod 130;

-decontul de T.V.A. cod 300.

 • 11: suma datorata si declarata prin declaratia privind impozitul pe profit cod 101;
 • 20: decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de organul de control prin Raportul de inspectie fiscala;
 • 21: decizie de plati anticipate;
 • 22: proces-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii;
 • 23: decizie de impunere pentru impozitul pe venitul global;
 • 24: decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii;
 • 25: decizie de impunere din oficiu;
 • 30: instiintare de plata;
 • 40: titlu executoriu;
 • 50: inlesnire la plata;
 • 60: poprire;
 • 70: valorificare.

Categoria fiscala a documentului de plata se completeaza cu urmatoarele valori care reprezinta:

 • 00: rata inlesnire (se inscrie pentru sumele aferente ratelor la obligatiile bugetare pentru care s-au acordat inlesniri la plata);
 • 01: debit – obligatiile stabilite prin declaratii fiscale, deconturi, procese-verbale de constatare a contraventiilor, decizii de impunere, penalitatea stabilita conform prevederilor art. 17 din O.G. nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare etc., amenda;
 • 02: rata debit;
 • 03: dobanda/majorare de intarziere (reprezinta dobanda/majorarea de intarziere datorata pentru neplata in termen a obligatiilor bugetare, conform art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republi-cata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • 04: rata dobanda, rata majorari de intarziere;
 • 05: dobanda aferenta sumelor de recuperat cu titlu de ajutor de stat ilegal sau interzis;
 • 07: penalitati;
 • 08: rata penalitati;
 • 09: dobanda simpla, majorari de intarziere simple;
 • 10: rata dobanda simpla;
 • 11: penalitate de intarziere – reprezinta penalitatea de intarziere datorata conform prevederilor art. 121 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in vigoare pana la data de 31 decembrie 2005);
 • 12: rata penalitate intarziere;
 • 13: titlu executoriu.

Numarul de evidenta a platii este generat automat de programele de asistenta pentru contribuabili odata cu editarea documentului de plata si se inscrie in mod obligatoriu pe toate documentele de plata utilizate pentru achitarea obligatiilor fiscale.

Daca ordinul de plata se intocmeste pentru obligatii care nu se regasesc in nomenclatorul din program, numarul de evidenta a platii nu se genereaza, iar documentul se va edita la ,,ordin de plata exceptii“. Un exemplu in acest sens este ordinul de plata intocmit pentru achitarea obligatiei de plata privind comisionul pentru cartea de munca. .

Incepand cu data de 9 mai 2006, odata cu intrarea in vigoare a prevederilor Deciziei nr. 1 a Comisiei fiscale centrale, aveti posibilitatea sa solicitati organului fiscal competent corectarea erorilor de completare a documentelor de plata, erori pe care le-ati constatat ulterior intocmirii si operarii acestora.

Pentru corectarea acestor erori, trebuie sa depuneti o cerere justificata la organul fiscal teritorial. In baza cererii depuse, organul fiscal analizeaza fisa de evidenta analitica a platitorilor si documentele de plata a obligatiilor bugetare. Concluziile analizei efectuate vor sta la baza intocmirii unui referat aprobat de directorul executiv al unitatii fiscale. Pe baza aprobarii referatului, organul fiscal teritorial solicita unitatilor de trezorerie efectuarea transferurilor de sume in conturile bugetare corecte, in baza solicitarii exprese a contribuabilului.

Corectarea se face fara sa fiti sanctionati cu amenda sau majorari de intarziere in efectuarea platilor deoarece plata se considera a fi efectuata la data debitarii contului firmei dvs, cu conditia creditarii unui cont bugetar, chiar daca acesta a fost eronat indicat initial.

Documentul justificativ de decontare a cecurilor

Filele de cec emise pentru diversi furnizori sunt justificate de catre gestionarul carnetului de cecuri pe baza documentului denumit „borderoul documentelor achitate cu cecuri de decontare” cod 14-4-6.

Formularul trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

 • denumirea firmei;
 • denumirea, numarul curent si data (ziua, luna, anul) intocmirii;
 • numele si prenumele gestionarului carnetului de cecuri;
 • felul, numarul si data documentului achitat;
 • documentul de receptie a bunurilor (numarul si data);
 • beneficiarul sumei;
 • seria si numarul cecului; suma achitata;
 • numarul actelor justificative anexate;
 • semnaturi: viza compartimentului aprovizionare sau alt compartiment desemnat, viza de control financiar preventiv, gestionar carnet cecuri.

Va prezentam pe scurt detalii referitoare la:

Utilitate:

 • document justificativ (impreuna cu documentele anexe) al sumelor achitate cu cecuri de decontare;
 • document de predare la compartimentul financiar-contabil a documentelor in baza carora s-au emis cecuri.

Mod de completare:

 • se intocmeste intr-un exemplar, zilnic, decadal sau lunar, de catre gestionarul carnetului de cecuri, pe masura utilizarii filelor din carnet;
 • se intocmeste separat pe feluri de cecuri;
 • daca pentru un cec se anexeaza mai multe documente, acestea se trec pe randuri distincte, urmand ca in dreptul ultimului document sa se completeze celelalte coloane ale formularului.

Circuit:

 • la compartimentul aprovizionare: pentru confirmarea legalitatii, necesitatii, oportunitatii si operatiunii;
 • la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv: pentru acordarea vizei respective;
 • la compartimentul financiar-contabil, impreuna cu documentele anexate: pentru verificare si semnare.

Arhivare: se realizeaza la compartimentul financiar-contabil.

Documente de evidenta a operatiunilor de casa si banca

In cazul firmelor care aplica forma de inregistrare „pe jurnale”, evidenta operatiunilor de incasari si plati se tine cu ajutorul jurnalului auxiliar (cod 14-6-5) care este util pentru completarea registrului Cartea mare .

Acest document se intocmeste lunar sau pe masura efectuarii operatiunilor, in cadrul compartimentului financiar-contabil, separat pentru fiecare cont analitic pe baza registrului de casa si a extraselor de cont anexate ca documente justificative. Prin acest document se poate efectua gruparea sumelor pe conturi, atat pentru incasari, cat si pentru plati, intr-un document cumulativ. La sfarsitul lunii se determina rulajul total creditor si debitor, precum si totalurile fiecaruia dintre conturile corespondente, sume care se preiau in Cartea mare.

Acest formular trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

 • denumirea firmei si contul bancar;
 • denumirea formularului si data (luna, anul) pentru care se intocmeste;
 • registrul de casa sau extrasele de cont de la banca;
 • contul analitic al registrului de casa sau al contului bancar;
 • conturile corespondente ale conturilor analitice deschise si rulajul acestora;
 • semnaturi: intocmit, verificat.

Pentru evidenta operativa a extraselor de cont se poate intocmi si un registru anual de evidenta a extraselor de cont in care se consemneaza soldul initial de inceput de an, numarul si data extrasului de cont, sinteza operatiunilor de incasari si plati operate de banca, soldul final la sfarsitul fiecarei zile. Un astfel de registru nu are caracter obligatoriu, dar il consideram util deoarece poate fi pus spre consultare la dispozitia conducatorului firmei care de cele mai multe ori nu are pregatire de natura economica, astfel incat sa poata descifra ,,tainele“ unei evidente contabile.

Disponibilitati banesti in lei si in valuta existente in casieria firmei

Evidenta disponibilitatilor banesti se tine cu ajutorul documentului „registru de casa” care se intocmeste separat pentru lei si separat pentru valuta.

Formularul trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

 • denumirea firmei;
 • denumirea, numarul curent si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
 • numarul actului de casa; elementele
 • numarul anexelor; registrului
 • explicatii; de casa
 • report/sold ziua precedenta;
 • incasari si plati;
 • semnaturi: casier si compartiment financiar-contabil.

Va prezentam urmatoarele detalii referitoare la aceste documente:

Registrul de casa in lei ( cod 14-4-7A si cod 14-4-7bA)

Utilitate:

 • document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar, efectuate prin casieria firmei, pe baza documentelor justificative;
 • document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa;
 • document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa.

Completare:

 • se intocmeste in doua exemplare, zilnic, de casierul firmei sau de alta persoana imputernicita, pe baza documentelor justificative de incasari si plati;
 • soldul de casa al zilei precedente se reporteaza pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs;
 • la sfarsitul zilei, randurile neutilizate din formular se bareaza;
 • se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiunilor efectuate si de catre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a documentelor justificative anexate.

Circuit:

 • exemplarul 1: ramane la casier;
 • exemplarul 2: la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii sumelor inscrise si respectarea dispozitiilor legale privind efectuarea operatiunilor de casa precum si pentru efectuarea inregistrarilor contabile.

Arhivare: exemplarul 1 ramane la casier, iar exemplarul 2 la compartimentul financiar-contabil.

Pentru completarea registrului de casa se utilizeaza frecvent si documentul dispozitie de plata/incasare catre casierie” (cod 14-4-4) pentru care va prezentam urmatoarele detalii referitoare la:

Utilitate:

 • document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate, in cazul platilor in numerar efectuate fara alt document justificativ;
 • document utilizat de casier pentru:

-justificarea achitarii unor sume (dispozitie de plata) reprezentand:

a) avansuri aprobate pentru cheltuieli de deplasare;

b) avansuri spre decontare;

c) diferente de incasat de catre titularul de avans in cazul justificarii unor sume mai mari decat avansul primit, pentru procurare de bunuri si prestari servicii;

 d) numerar retras de asociat;

- incasarea in numerar a unor sume care nu reprezinta venituri din activitatea de exploatare (dispozitie de plata):
a) avansuri spre decontare neconsumat;
b) numerar depus de asociat.

Completare:

 • se intocmeste intr-un exemplar de compartimentul financiar contabil si se semneaza de catre persoana care a intocmit documentul;
 • se intocmeste cand nu exista alte documente prin care se dispune plata sau incasarea unei sume;
 • in functie de situatia existenta, se intocmeste ca dispozitie de plata (avansuri spre decontare pentru diverse achizitii, avansuri pentru cheltuieli de deplasare, depunere numerar asociat etc.) sau ca dispozitie de incasare (restituire de avans spre decontare neconsumat, avize de plata, retragere numerar asociat etc.)

Circuit:

 • la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv, pentru viza;
 • la persoanele autorizate sa aprobe incasarea sau plata sumelor respective;
 • la casierie, pentru efectuarea urmatoarelor operatiuni: a) incasare, caz in care se semneaza de casier; b) plata, caz in care se semneaza de casier si de persoana care a primit suma;
 • la compartimentul financiar-contabil ca anexa la registrul de casa, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitate.

Arhivare: la compartimentul financiar-contabil.

Formularul trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

 • denumirea firmei;
 • denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
 • numele, prenumele si calitatea persoanei care incaseaza/restituie suma;
 • suma incasata/restituita (in cifre si in litere);
 • scopul incasarii/platii;
 • semnaturi: conducatorul firmei, viza de control financiar preventiv, compartimentul financiar-contabil;
 • date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma primita, data si semnatura;
 • casier; suma platita/incasata; data si semnatura.

Registrul de casa in valuta (cod 14-4-7/aA si cod 14-4-7/cA)

Formularul trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

 • denumirea firmei;
 • denumirea, numarul curent si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
 •  numarul actului de casa;
 • numarul anexelor;
 • explicatii;
 • report/sold ziua precedenta;
 • felul valutei si cursul de schimb valutar pentru incasari si plati;
 • incasari si plati cu precizarea sumelor aferente in lei;
 • semnaturi: casier si compartiment financiar-contabil.

Utilitate:

 • document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in valuta, efectuate prin casieria firmei pe baza documentelor justificative;
 • document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa;
 • document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa in valuta.

Completare:

 • se intocmeste in doua exemplare, zilnic, de casierul firmei sau de alta persoana imputernicita, pe baza documentelor justificative de incasari si plati in valuta;
 • se reporteaza soldul de casa al zilei precedente pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs;
 • in antetul coloanelor se inscrie fiecare fel de valuta care se incaseaza sau se plateste;
 • in coloanele formularului se inregistreaza sumele in valuta, iar in ultima coloana echivalentul acestora in lei calculat la cursul de schimb valutar din data efectuarii operatiunilor consemnate in documentele justificative;
 • valutele care apar in doua sau mai multe cursuri se trec in coloane diferite;
 • daca in cursul unei zile numarul valutelor utilizate si al cecurilor de calatorie incasate depaseste numarul coloanelor existente pe o fila, se completeaza o noua fila pentru aceeasi zi;
 • la sfarsitul zilei, randurile neutilizate se bareaza;
 • se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiunilor efectuate si de catre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a documentelor justificative anexate.

Circuit: exemplarul 1 ramane la casier, iar exemplarul 2 la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii sumelor inscrise si respectarea dispozitiilor legale privind efectuarea operatiunilor valutare, precum si pentru efectuarea inregistrarilor contabile.

Arhivare: exemplarul 1 ramane la casier, iar exemplarul 2 la compartimentul financiar-contabil.

Documentele justificative pentru incasarile si platile in numerar sunt:

 • chitantele;
 • facturile fiscale cu decontare in numerar;
 • dispozitiile de plata sau incasare interne.

Evidenta operativa a acreditivelor

Evidenta acreditivelor se realizeaza pe baza unui registru de acreditive in care se consemneaza, pe baza extraselor de cont bancar, atat acreditivele deschise pentru activitatea de import, cat si acreditivele notificate aferente activitatii de export.

Registrul trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii operative:

 • beneficiarul/emitentul;
 • banca la care au fost deschise;
 • numarul acreditivului;
 • data-limita a primirii sau a livrarii marfurilor;
 • data-limita a prezentarii documentelor la plata/incasare;
 • data expirarii acreditivului.

Totalul acreditivelor deschise la import si aflate in derulare trebuie sa corespunda cu soldul contului de acreditive inregistrat in evidenta contabila.

Acreditivele de export nu constituie disponibilitati banesti care sa prezinte sold, deoarece se inregistreaza doar odata cu incasarea lor in contul de disponibil bancar respectiv.

Important:

Va recomandam ca toate documentele si corespondenta referitoare la un acreditiv sa fie pastrate intr-un dosar individual pentru a urmari mai usor istoricul operatiunii de la contractare la derulare si inchiderea operatiunii.

Evidenta operativa nu este obligatorie, nu este impusa prin lege dar este necesara deoarece acreditivele produc efecte in contabilitate odata cu constituirea depozitului colateral si cu efectuarea platii (in cazul acreditivelor de import) sau la incasare (in cazul acreditivelor de export).

Evidenta operativa a altor valori de incasat

 • cecuri sau bilete la ordin depuse la incasare

Evidenta operativa se realizeaza pe baza unui registru in care trebuie sa consemnati urmatoarele informatii:

 • numarul si seria cecurilor primite;
 • valoarea cecurilor;
 • banca la care au fost depuse cecurile si data depunerii la banca;
 • data incasarii efective.
 • actiuni si obligatiuni emise sau aflate in portofoliul firmei

Evidenta operativa a actiunilor si obligatiunilor se tine pe baza de registre deschise pe fiecare titlu in parte, astfel incat sa se faciliteze inventarierea titlurilor respective.

Important:

Va recomandam de asemenea ca intr-un dosar separat sa pastrati copii ale documentelor de tranzactionare (ordine de cumparare sau vanzare transmise de societatile de brokeraj) prin care s-au derulat aceste operatiuni). Originalele documentelor de tranzactionare se transmit pentru inregistrare serviciului de contabilitate.

Soldurile contabile ale conturilor analitice deschise pentru fiecare titlu se confrunta periodic cu soldul registrului operativ corespunzator.

Prezentarea generala a conturilor utilizate in monografia contabila a disponibilitatilor banesti in lei si in valuta

Pentru inregistrarea operatiunilor legate de disponibilitatile banesti in lei si in valuta se utilizeaza conturile contabile specifice reglementate prin O.M.F.P. nr. 1.752/2005 in vigoare de la data de 1 ianuarie 2006. Pentru operatiunile efectuate in lei, contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala, iar pentru operatiunile efectuate in valuta contabilitatea se tine distinct atat in moneda nationala, cat si in valuta.

Conturile sintetice utilizate pentru evidenta contabila a disponibilitatilor banesti in lei si in valuta sunt urmatoarele:

 •  167 „Alte imprumuturi si datorii asimilate”

Este un cont de pasiv cu ajutorul caruia se tine evidenta altor imprumuturi si datorii contul 167 asimilate de natura depozitelor, garantiilor primite si a altor datorii asimilate. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imprumuturi si datorii asimilate.

Sintetic, semnificatia inregistrarilor contabile care se efectueaza este urmatoarea:

Rulaj debitor/cont corespondent

Rulaj creditor/cont corespondent

 • sumele reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate rambursate (512);
 • valoarea bunurilor preluate in concesiune si restituite, conform contractelor incheiate (205);
 • obligatia de plata a ratelor pe baza facturilor emise de locator, in cazul leasingului financiar (404);
 • diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea:

-la inchiderea exercitiului financiar; 

- la rambursarea imprumuturilor (765).

 

 • sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (512); 
 •  valoarea concesiunilor preluate (205);
 • valoarea imobilizarilor corporale primite in leasing financiar (211, 212, 213, 214);
 • diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar (665).

Soldul contului reprezinta alte imprumuturi si datorii asimilate nerestituite.

 • Contul 261 „Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului”

Este un cont de activ cu ajutorul caruia se tine evidenta titlurilor de participare detinute la filiale din cadrul grupului. Sintetic, semnificatia inregistrarilor contabile care se efectueaza este urmatoarea:

Rulaj debitor/cont corespondent

Rulaj creditor/cont corespondent

 • valoarea titlurilor de participare dobandite prin achizitie sau aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului (404, 512, 531, 269, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 301, 302, 303, 331, 332, 341 la 346, 361, 371, 381);
 • diferenta dintre valoarea titlurilor dobandite si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale aportate (106);
 • valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net (761).
 • diferenta dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale aportate (106).

Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor de participare existente la societati din cadrul grupului.

 • Contul 263 „Imobilizari financiare sub forma de interese de participare”

Este un cont de activ cu ajutorul caruia se tine evidenta titlurilor sub forma intere-selor de participare, pe care persoana juridica le detine in vederea realizarii unor venituri financiare, fara interventia in gestiunea societatilor la care sunt detinute titlurile.

Sintetic, semnificatia inregistrarilor contabile care se efectueaza este urmatoarea:

Rulaj debitor/cont corespondent

Rulaj creditor/cont corespondent

 • valoarea titlurilor dobandite prin achizitie sau aport (404, 512, 531, 269, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 301, 302, 303, 331, 332, 341 la 346, 361, 371, 381); 
 •  valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net (761).
 • valoarea cheltuielilor privind titlurile cedate (664).

 

Soldul contului reprezinta imobilizarile financiare sub forma de interese de participare detinute.

 • Contul 267 „Creante imobilizate”

Este un cont de activ cu ajutorul caruia se tine evidenta creantelor legate de participatii, imprumuturilor acordate pe termen lung si a altor creante imobilizate (depozite si garantii platite).

Disponibilitati banesti

Sintetic, semnificatia inregistrarilor contabile care se efectueaza este urmatoarea:

Rulaj debitor/cont corespondent

Rulaj creditor/cont corespondent

 • valoarea imprumuturilor acordate, a veniturilor din dobanzile aferente creantelor imobilizate si a garantiilor depuse la furnizori (269, 512, 531, 763);
 • valoarea imprumuturilor acordate pe termen lung si a dobanzilor aferente pentru bunurile cedate in regim de leasing financiar (211, 212, 213, 214, 472);
 • diferentele favorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acoradate in valuta, rezultate din evaluarea acestora la cursul de la inchiderea exercitiului (765);
 • valoarea creantelor imobilizate, a dobanzilor aferente, incasate si a garantiilor restituite de furnizori (512, 531); 
 •  diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acordate rezultate in urma incasarii creantelor sau evaluarii acestora la cursul de la inchiderea exercitiului (665);
 • valoarea dobanzii facturate de locator in cazul leasingului financiar (411); 
 •  valoarea pierderilor din creante imobilizate (663);
 • valoarea avansului si a ratelor recunoscute la venituri pentru bunurile cedate in leasing financiar (658);

Soldul contului reprezinta valoarea imprumuturilor acordate si altor creante imobilizate.

 • Contul 505 „Obligatiuni emise si rascumparate” Este un cont de activ cu ajutorul caruia se tine evidenta obligatiunilor emise si rascumparate. Sintetic, semnificatia inregistrarilor contabile care se efectueaza este urmatoarea:

Rulaj debitor/cont corespondent

Rulaj creditor/cont corespondent

 • valoarea obligatiunilor emise si rascumparate (509, 512, 531).
 • valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate (161).

Soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, neanulate.

 •  Contul 506 „Obligatiuni”

Este un cont de activ cu ajutorul caruia se tine evidenta obligatiunilor cumparate. Sintetic, semnificatia inregistrarilor contabile care se efectueaza este urmatoarea:

Rulaj debitor/cont corespondent

Rulaj creditor/cont corespondent

 • valoarea la cost de achizitie a obligatiunilor cumparate (509, 512, 531).
 • valoarea obligatiunilor cedate (512, 531, 664).

Soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor existente.

 • Contul 508 „Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate”

Este un cont de activ cu ajutorul caruia se tine evidenta altor titluri de plasament si creante asimilate, cumparate. Sintetic, semnificatia inregistrarilor contabile care se efectueaza este urmatoarea:

Rulaj debitor/cont corespondent

Rulaj creditor/cont corespondent

 • valoarea la cost de achizitie a altor investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate cumparate (509, 512, 531);
 • diferentele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie (titluri de stat in valuta si depozite pe termen scurt in valuta) la incheierea exercitiului financiar (765).
 • valoarea altor investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate cedate (512, 531, 664);
 • diferentele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie (titluri de stat in valuta si depozite pe termen scurt in valuta), la incheierea exercitiului financiar sau lichidarea lor (665).

Soldul contului reprezinta valoarea altor investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate existente.

 • Contul 511 „Valori de incasat"

Este un cont de activ cu ajutorul caruia se tine evidenta valorilor de incasat: cecuri siefecte comerciale primite de la clienti. Sintetic, semnificatia inregistrarilor contabile care se efectueaza este urmatoarea:

Rulaj debitor/cont corespondent

Rulaj creditor/cont corespondent

 • valoarea cecurilor si a efectelor comerciale primite de la clienti (411, 413).
 • valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate (512); 
 •  valoarea sconturilor acordate (667).

Soldul contului reprezinta valoarea cecurilor si a efectelor comerciale neincasate.

 • Contul 512 „Conturi curente la banci"

Este un cont bifunctional cu ajutorul caruia se tine atat evidenta disponibilitatilor in lei si valuta aflate in conturi la banci, cat si evidenta sumelor in curs de decontare. Sintetic, semnificatia inregistrarilor contabile care se efectueaza este urmatoarea:

D 45/026

Disponibilitati banesti

Rulaj debitor/cont corespondent

 • sumele depuse sau virate in cont, rezultate din incasarile in numerar, din cecuri, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581);
 • valoarea subventiilor primite si incasate (131, 445);
 • creditele bancare pe termen lung si scurt incasate (162, 519);
 •  sumele incasate de la societatile comerciale ce detin titluri de participare ale firmei, de la alte societati din cadrul grupului sau de la alte societati legate prin participatii (166, 451, 452);
 • sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (167); 
 •  valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente incasate, precum si a garantiilor restituite (267);
 • sumele incasate de la clienti (411, 413, 419);
 • sumele recuperate din debite ale personalului (428);
 • T.V.A. de recuperat, incasata de la bugetul statului (4424); 
 •  sumele restituite de la buget, reprezentand: 

- varsaminte efectuate in plus din impozite, taxe, alte datorii si creante (446, 448); -sumele depuse in cont de catre asociati (455); 

- sumele depuse ca aport in numerar la capitalul social (456);

-sumele primite ca rezultat al operatiilor de asociere in participatie (458);

-sumele incasate de la debitori diversi (461);

- sumele incasate si necuvenite firmei (462);

-sumele incasate in avans si care privesc exercitiile urmatoare (472);

Rulaj creditor/cont corespondent

 • sumele ridicate in numerar din cont sau virate in alt cont de trezorerie (581); 
 •  sumele platite reprezentand:

-imprumuturi din emisiuni de obligatiuni rambursate (161); -rambursarea altor imprumuturi si datorii asimilate (167);

-sume restituite societatilor care detin titluri de participare ale firmei sau altor firme din cadrul grupului (166, 451);

-credite pe termen lung si scurt rambursate (162, 519);

-valoarea de achizitie a investitiilor financiare cumparate (261, 262, 263, 265, 501, 502, 503, 505, 506, 508);

-varsaminte efectuate pentru titlurile imobilizate si investitiile financiare pe termen scurt (269, 509);

-interese de participare (452);

-sume achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiilor in coparticipatie (458); âś“ dobanzi platite (168, 518, 666);

-avansuri acordate furnizorilor de imobilizari (232, 234);

-valoarea imprumuturilor acordate pe termen lung (267);

-obligatii catre furnizori de bunuri si servicii (401, 403, 404, 405, 409);

-obligatii catre personalul firmei (421, 423, 424, 425, 426);

-retineri sau popriri din salarii datorate tertilor (427);

-contributia la asigurarile sociale, la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj, alte datorii sociale (431, 437, 438);

-impozit pe profit (441); 

- taxa pe valoarea adaugata datorata si taxa pe valoarea adaugata platita in vama (4423, 4426);

Disponibilitati banesti D 45/027

âś“ sumele incasate, in curs de clarifi-

âś“ obligatii datorate catre organismele care (473);

publice privind taxele si âś“ sumele decontate intre firma si sub-

varsamintele asimilate (447);
unitatile acesteia (481);

âś“ accize, alte impozite, taxe si âś“ valoarea investitiilor financiare pe

varsaminte asimilate (446, 448);
termen scurt cedate (501, 502, 503,

âś“ impozit pe venituri de natura sala-505, 508);

riilor (444); âś“ valoarea cecurilor si a efectelor co-

âś“ obligatii fata de asociati (455, 456); merciale incasate (511);

âś“ obligatii fata de actionari sau asociati

â—Ź sumele incasate reprezentand:

din dividendele cuvenite (457); âś“ redevente, locatii de gestiune si

âś“ obligatii fata de creditori diversi chirii (706);

(462); âś“ dobanzi aferente disponibilitatilor in

âś“ restituirea sumelor aflate in curs de conturi la banci (766);

clarificare (473); âś“ subventii acordate (741);

âś“ sume transferate intre firma si sub-âś“ alte venituri din exploatare (758);

unitatile sale (481); âś“ dividende pentru participatiile la

âś“ valoarea serviciilor bancare capitalul social al altor firme (761,

platite (627);
762);

âś“ diferentele nefavorabile de curs va-âś“ dobanzi aferente creantelor imobi-

lutar, aferente disponibilitatilor
lizate (763);

aflate in conturi la banca in valuta, la âś“ sume din investitii financiare cedate

incheierea exercitiului financiar sau (764);

operatiunilor efectuate in valuta

â—Ź diferentele favorabile de curs valutar efectuate in cursul anului (665);

(765) rezultate din: âś“ operatiuni efectuate in valuta in cursul exercitiului;

âś“ reevaluarea disponibilitatilor la banca, in valuta, la incheierea exercitiului financiar;

valoarea sconturilor incasate de la furnizori sau alti creditori (767);

sumele incasate reprezentand venituri extraordinare (771).

Soldul contului reprezinta:

– soldul debitor: disponibilitati in lei si in valuta;

– soldul creditor: creditele primite.

â—Ź Contul 519 „Credite bancare pe termen scurt”Este un cont de pasiv cu ajutorul c`ruia se tine evidenta creditelor acordate de banci

contul 519

pe termen scurt. Sintetic, semnificatia inregistrarilor contabile care se efectueaza este urmatoarea:

D 45/028 Disponibilitati banesti

Disponibilitati banesti

Rulaj debitor/cont corespondent

Rulaj creditor/cont corespondent

â—Ź credite bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobanzile platite (512).

â—Ź credite bancare pe termen scurt, acordate de banca pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte, inclusiv dobanzile datorate (512, 666).

Soldul contului reprezinta credite bancare pe termen scurt nerestituite.

Disponibilitati banesti

Rulaj debitor/cont corespondent

Rulaj creditor/cont corespondent

â—Ź credite bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobanzile platite (512).

â—Ź credite bancare pe termen scurt, acordate de banca pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte, inclusiv dobanzile datorate (512, 666).

Soldul contului reprezinta credite bancare pe termen scurt nerestituite.

â—Ź Contul 531 „Casa”Este un cont de activ cu ajutorul caruia se tine evidenta numerarului aflat in casieria

contul 531

firmei si a miscarii acestuia in urma operatiunilor de incasari si plati efectuate. Sintetic, semnificatia inregistrarilor contabile care se efectueaza este urmatoarea:

Rulaj debitor/cont corespondent

Rulaj creditor/cont corespondent

â—Ź sume ridicate de la banci (581); â—Ź sume incasate de la clienti (411, 419); â—Ź sume incasate de la asociati (455); â—Ź sume incasate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de partici-pare (451, 452); â—Ź sume incasate reprezentand aport la capitalul social (456); â—Ź sume incasate de la debitori (428, 461); â—Ź sume incasate de la creditori diversi (462); â—Ź sume incasate reprezentand venituri anticipate (472); â—Ź sume restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate (542); â—Ź sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate (501, 502, 503, 506, 508); â—Ź sume incasate din prestari servicii, vanzare de marfuri si alte activitati (704, 707, 708); â—Ź sume incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare (758); â—Ź diferentele favorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor in valuta la incheierea exercitiului financiar sau

â—Ź depuneri de numerar la banci (581); â—Ź costul de achizitie al investitiilor financiare cumparate in numerar (261, 262, 263, 265, 267, 269, 501, 502, 503, 505, 506, 508, 509); â—Ź plati efectuate catre furnizori (401, 404) â—Ź valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari (409); â—Ź sume achitate personalului (421, 423, 424, 425, 426, 428); â—Ź sume achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din remuneratii (427); â—Ź sume achitate reprezentĺnd decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare (451, 452); â—Ź sume restituite asociatilor (455, 456); â—Ź dividende platite actionarilor sau asociatilor (457); â—Ź sume achitate diversilor creditori (462); â—Ź plati reprezentand sume transferate intre firma si subunitati (481); â—Ź avansuri de trezorerie acordate (542); â—Ź plati in numerar reprezentand alte valori achizitionate (532);

Disponibilitati banesti D 45/029

operatiunilor efectuate in valuta in cursul exercitiului (765);

â—Ź diferente nefavorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor in

valuta la incheierea exercitiului financiar sau operatiunilor efectuate

in valuta in cursul e xercitiului (665);

â—Ź plati efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare (658); Soldul contului reprezinta numerarul existent in casierie.

â—Ź Contul 532 „Alte valori”

Este un cont de activ cu ajutorul caruia se tine evidenta bonurilor valorice, timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie, contul 532 tichetelor de masa si a altor valori.

Sintetic, semnificatia inregistrarilor contabile care se efectueaza este urmatoarea:

Rulaj debitor/cont corespondent

Rulaj creditor/cont corespondent

â—Ź valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori, achizitionate (401, 531, 542).

â—Ź valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori, consumate (301, 428, 604, 624, 625, 626).

Soldul contului reprezinta alte valori existente.

â—Ź Contul 541 „Acreditive”Este un cont de activ cu ajutorul caruia se tine evidenta acreditivelor deschise in

contul 541

banci pentru efectuarea de plati in favoarea tertilor. Sintetic, semnificatia inregistrarilor contabile care se efectueaza este urmatoarea:

Rulaj debitor/cont corespondent

Rulaj creditor/cont corespondent

â—Ź valoarea acreditivelor deschise la dispozitia tertilor (581); â—Ź diferentele favorabile de curs valutar, aferente soldului la incheierea exercitiului financiar privind acreditivele deschise in valuta (765).

â—Ź sumele platite tertilor sau virate in conturile de disponibilitati ca urmare a incetarii valabilitatii acreditivului (401, 404, 581); â—Ź diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente operatiunilor efectuate in valuta in cursul exercitiului sau soldului privind acreditivele deschise in valuta, la incheierea exer-citiului financiar sau la lichidarea acestora (665).

Soldul contului reprezina valoarea acreditivelor deschise in banci, existente.

D 45/030 Disponibilitati banesti

Disponibilitati banesti

D 45/030 Disponibilitati banesti

Disponibilitati banesti

 

D 45/030 Disponibilitati banesti

Disponibilitati banesti

 

D 45/030 Disponibilitati banesti

Disponibilitati banesti

 

D 45/030 Disponibilitati banesti

Disponibilitati banesti

 

D 45/030 Disponibilitati banesti

Disponibilitati banesti

 

D 45/030 Disponibilitati banesti

Disponibilitati banesti

 

D 45/030 Disponibilitati banesti

Disponibilitati banesti

 

D 45/030 Disponibilitati banesti

Disponibilitati banesti

 

D 45/030 Disponibilitati banesti

Disponibilitati banesti

 

D 45/030 Disponibilitati banesti

Disponibilitati banesti

 

D 45/030 Disponibilitati banesti

Disponibilitati banesti

â—Ź Contul 542 „Avansuri de trezorerie”

contul 542Este un cont de activ cu ajutorul caruia se tine evidenta avansurilor de trezorerie. Sintetic, semnificatia inregistrarilor contabile care se efectueaza este urmatoarea:

Rulaj debitor/cont corespondent

Rulaj creditor/cont corespondent

â—Ź avansurile de trezorerie acordate (531); â—Ź diferentele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie in valuta, la incheierea exercitiului financiar (765).

â—Ź avansurile de trezorerie justificate prin achizitia de stocuri (301 la 303, 331 la 346, 361, 371, 381, 401); â—Ź diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor de trezorerie in valuta, la lichidarea acestora sau la incheierea exercitiului financiar (665).

Soldul contului reprezinta sumele acordate ca avansuri de trezorerie, nedecontate.

â—Ź Contul 581 „Viramente interne”Este un cont de activ cu ajutorul caruia se tine evidenta viramentelor de disponibilitati intre conturile de trezorerie. Sintetic, semnificatia inregistrarilor contabile care se efectueaza este urmatoarea:

Rulaj debitor/cont corespondent

Rulaj creditor/cont corespondent

â—Ź sumele virate dintr-un cont de trezorerie in alt cont de trezorerie (512, 531, 541, 542).

â—Ź sumele intrate intr-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie (512, 531, 541, 542).

Contul nu prezinta sold.

Pentru exemplificarea utilizarii conturilor mentionate, va prezentam cateva opera-tiuni uzuale frecvent intalnite in contabilitatea firmelor.

1. Operatiuni de licitatie valutara

Operatiunile de licitatie privind vanzarea sau cumpararea de valuta se efectueaza la cursul de schimb practicat de fiecare societate bancara la data efectuarii operatiunii. Operatiunile privind cumpararea si vanzarea de valuta nu genereaza cheltuieli sau venituri din diferente de curs valutar, deci nu afecteaza rezultatul contabil si fiscal al unei firme. Participarea la licitatie implica doar cheltuiala privind comisionul bancar pentru efectuarea tranzactiei, suma aferenta fiind inregistrat` in contul de cheltuieli de exploatare 627 „Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate“. Operatiunile efectuate se inregistreaza in evidenta contabila pe baza extraselor de cont emise de societatile bancare la care firma respectiva are conturile deschise.

Disponibilitati banesti D 45/031

Firma Rolingprod cu contul bancar deschis la B.C.R. , sucursala sector 2, se inscrie la licitatia bancara din data de 20 iunie 2006 in vederea cumpararii sumei de 24.000 euro si a vanzarii sumei de 30.000 USD. Cursurile valutare practicate de banca sunt de 3,5245 lei/euro si 2,8340 lei/ USD. Pentru operatiunile realizate banca percepe un comision de 20 RON pentru cumparare de euro si 18 RON pentru vanzare de USD.

Inregistrarile contabile care se efectueaza in baza extraselor de cont sunt urmatoarele:

participarea la licitatie cu lei in vederea cumpararii a 24.000 euro:

participarea la licitatie cu valuta in suma de 30.000 USD in vederea cumpararii de lei:

581 „Viramente interne” =5121 „Conturi la banci in lei” (24.000 x 3,5245) 84.588

5124 „Conturi la banci in valuta“=581 „Viramente interne” 84.588

627 „Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” =5121 „Conturi la banci in lei” 20

581 „Viramente interne” = 5124 „Conturi la banci in valuta“ 85.020

(30.000 x 2,8340)

5121 „Conturi la banci = 581 „Viramente interne” 85.020 in lei”

627„Cheltuieli cu serviciile = 5121 „Conturi la banci in lei” 18 bancare si asimilate”

La sfarsitul zilei, contul 581 prezinta sold zero.

2. Operatiuni desfasurate de casele de schimb valutar

La punctul de schimb valutar deschis pe bd. Unirii nr. 238, sector 3, Bucuresti, firma Caseuro efectueaza in data de 28 iunie 2006 urmatoarele operatii de vanzare-cumparare de valuta catre diverse persoane fizice la cursurile afisate atat in moneda noua cat si in mondeda veche:

âś“ cumpararea a 5.500 euro la un curs valutar de 3,5480 RON si 35.480 ROL;

âś“ vanzarea a 3.450 USD la un curs valutar de 2,9464 RON si 29.464 ROL.

Pentru vanzarea de valuta percepe un comision de 3%.

Inregistrarile contabile care se efectueaza in baza bonurilor fiscale emise si a bule-tinelor de schimb valutar intocmite in perioada de intrupere a curentului electric intre orele 15-16 sunt urmatoarele:

D 45/032 Disponibilitati banesti

Disponibilitati banesti

Disponibilitati banesti

â—Ź cumpararea de valuta:

5314 „Casa in valuta” =5311 „Casa in lei” 19.514 ( 5.500 x 3,5480)

â—Ź vanzarea de valuta:

%=5314 „Casa in valuta“10.470 10.165

5311 „Casa in lei”

708 „Venituri din activitati 305 diverse”

3. Operatiuni privind depozitele bancare pe termen scurt in valuta

Firma Colossal constituie in data de 24 noiembrie 2005 un depozit pe termen scurt in valuta in valoare de 15.000 euro la un curs valutar din data constituirii de 3,6301 lei. Depozitul este constituit pentru o perioada de 3 luni cu data maturizarii 24 februarie 2006 pentru o dobanda de 142,52 euro (3,8%/an : 12 luni = 0,3167%/luna).

Pentru monografia contabila se utilizeaza cursurile valutare din urmatoarele momente :

âś“ data constituirii depozitului 24.11.2005 : 3,6301 lei/euro; âś“ data incheierii exercitiului financiar 31.12.2005 : 3,6771 lei/euro; âś“ data maturizarii depozitului 24.02.2006 : 3,5301 lei/euro.

Inregistrarile contabile care se efectueaza in baza extraselor de cont sunt urmatoarele:âś“ constituirea depozitului:508 „Alte investitii pe = 5124 „Conturi la banci in valut`” 54.451,50

termen scurt si
creante asimilate” (15.000 euro x 3,6301 lei/euro = 54.451,50)

âś“ evaluarea in lei a depozitului in valuta la data incheierii exercitiului financiar, respectiv 31.12.2005:

508 „Alte investitii pe = 765 „Venituri din diferente 705 termen scurt si de curs valutar“ (55.156,50 – 54.451,50) creante asimilate” (15.000 euro x 3,6771 lei/euro = 55.156,50 lei)

âś“ evaluarea in lei a depozitului in valuta la data maturizarii si lichidarii: 665 „Cheltuieli din = 508 „Alte investitii 2.205 ( 55.156,50 – 52.951,50) diferente de curs valutar“ pe termen scurt si creante asimilate“

(15.000 euro x 3,5301 lei/euro = 52.951,50 lei)

Determinarea diferentelor nefavorabile de curs valutar se face pentru intervalul cuprins intre data de 01.01 si 24.02.2006.

âś“ lichidarea depozitului: 5124 „Conturi la banci in = 508 „Alte investitii pe termen 52.951,50 valuta” scurt si creante asimilate”

Disponibilitati banesti D 45/033

âś“ incasarea dobanzii aferente depozitului in valuta: 5124 „Conturi la banci = 766 „Venituri venite din dobanzi” 503,10 in valuta” (142,52 euro x 3,5301 lei/euro)

4. Operatiuni cu actiuni detinute la entitatile afiliate:

Firma Madorex cumpara in data de 10 aprilie 2006 un numar de 300 de actiuni la un pret de 50 lei/bucata, cheltuielile totale de achizitionare fiind in suma de 15.000 lei. Din actiunile cumparate, in data de 23 iunie 2006, firma Madorex negociaza la bursa 200 de actiuni la un curs de 50,5 lei/bucata si creeaza ajustari pentru pierderea de valoare a titlurilor de plasament in suma de 1.000 lei. Ulterior, pentru crearea de disponibilitati in numerar, firma Madorex mai vinde in data de 28 iulie 2006, 120 de actiuni la un pret de 45 lei/bucata, sub costul de achizitie.

Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt urmatoarele:

â—Ź cumpararea de actiuni in data de 10 aprilie 2006:

501 „Investitii financiare = 5121 „Conturi la banci in lei” 15.000 pe termen scurt la (300 actiuni x 50 lei/buc.) societati din cadrul grupului”

â—Ź vanzarea a 200 de actiuni peste costul de achizitie in data de 23 iunie 2006:

5121 „Conturi la banci=%10.100

in lei” 501 „Investitii financiare10.000(200 actiuni x 50 lei/bucata)

pe termen scurt la societati din cadrul grupului”

7642 „Castiguri din investitii 100 pe termen scurt (200 actiuni x 50,5 lei/bucata) – cedate” – (200 actiuni x 50 lei/bucat`)

â—Ź crearea de ajustari pentru pierderea de valoare a titlurilor de plasament:

6864 „Cheltuieli financiare = 591 „Ajustari pentru pierderea 1.000 privind ajustarile pentru de valoare a actiunilor pierderea de valoare a detinute la entitatile afiliate” activelor circulante”

â—Ź vanzarea a 120 de actiuni sub costul de achizitie: % = 501 „Investitii financiare pe termen 6.000

scurt la societati din cadrul grupului”

5311 „Casa in lei” 5.400

6642 „Pierderi privind 600

investitiile financiare pe termen scurt cedate”

Disponibilitati banesti

â—Ź diminuarea ajustarilor prin transferul la venituri a sumei reprezentand valoarea pierderilor din devalorizarea actiunilor:

591 „Ajustari pentru = 7864 „Venituri financiare din 600 pierderea de valoare ajustari pentru pierderea a actiunilor detinute de valoare a activelor la entitatile afiliate” circulante”

5. Operatiuni cu investitii financiare pe termen scurt in obligatiuni (titluri de plasament):

Emitere de obligatiuni

Firma Gradplus emite un numar de 10.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 10 lei/obligatiune, valoarea totala a imprumutului obligatar fiind de 100.000 lei. Pretul de emisiune al obligatiunilor este de 94.000 lei. Cheltuielile legate de emisiunea obligatiunilor sunt in suma de 2.500 lei.

Data lansarii imprumutului este 1 iulie 2006, iar termenul de rascumparare este stabilit la 36 luni cu o dobanda anuala de 14,50 %/an. Rascumpararea obligatiunilor se face la valoarea nominala initiala de 10 lei/obligatiune.

Primele de rambursare a obligatiunilor se amortizeaza proportional pe toata durata imprumutului de 3 ani.

Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt urmatoarele:

â—Ź emisiunea de obligatiuni si inregistrarea imprumutului la valoarea nominala:

% = 5311 „Casa in lei” 100.000

169 „Prime privind rambur-sarea obligatiunilor” 94.000

161 „Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni” 6.000

â—Ź cheltuieli de emisiune:

627 „Cheltuieli cu serviciile“=5121 „Conturi la banci in lei” 2.500

â—Ź dobanda datorata la sfarsitul fiecarui an: 1681 „Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni” atiune) x 14,50% = 14.500 lei

666 „Cheltuieli privind = dobanzile” (10.000 obligatiuni x 10 lei/oblig

14.500 (primul an)

â—Ź achitarea dobanzii obligatarilor in fiecare an:

5311 „Casa in lei”

1681 „Dobanzi aferente = imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni”

14.500 (primul an)

Disponibilitati banesti D 45/035

â—Ź amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor la sfarsitul fiecarui an:

6868 „Cheltuieli financiare = 169 „Prime privind 20.000 privind amortizarea rambursarea obligatiunilor” (primul an) primelor de rambursare (60.000 lei : 3 ani) a obligatiunilor”

â—Ź rascumpararea la termen a obligatiunilor emise:

505 „Obligatiuni emise” =5121 „Conturi la banci in lei ” 100.000

â—Ź anularea imprumului:

161 „Imprumuturi din =505 „Obligatiuni emise si rascumparate” 100.000

emisiuni de obligatiuni”

Cumparare de obligatiuni

Firma Forlife cumpara 800 de obligatiuni cu o valoare nominala de 50 lei/bucata. Ulterior, pentru refacerea disponibilului banesc, firma revinde 500 de obligatiuni la pretul de 60 lei/bucata cu decontare bancara si 200 de obligatiuni la pretul de 45 lei/bucata cu decontare in numerar.

Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt urmatoarele:

â—Ź cumpararea de obligatiuni:

506 „Obligatiuni” = 5121 „Conturi la banci in lei” 40.000 (800 obligatiuni x 50 lei/buc.)

â—Ź revanzarea a 500 de obligatiuni: 5121 „Conturi la banci =% 30.000 in lei” 506 „Obligatiuni” 25.000 (500 obligatiuni x 50 lei/buc.) 7642 „Castiguri din investitii 5.000

financiare pe termen scurt cedate” (500 obligatiuni x 10 lei/buc. dif. pret)

â—Ź revanzarea a 200 de obligatiuni:

% = 506 „Obligatiuni” 10.000 5311 „Casa in lei“ 9.000 6642 „Pierderi din investitiile

pe termen scurt cedate” 1.000

6. Operatiuni cu bilete la ordin acceptate de catre tras

Firma Maritrans efectueaza in data de 05.07.06 servicii de transport pe parcurs intern firmei Tratra pentru care emite o factura fiscala in valoare totala de 8.000 lei, inclusiv T.V.A.

Disponibilitati banesti

Pentru plata facturii, beneficiarul serviciului achita prin cont bancar suma de 2.000 lei in data de 25.07.06, iar pentru diferenta de 6.000 lei preda furnizorului bilete la ordin cu scadenta in data de 21.08.2006.

Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt urmatoarele:

La furnizor:

â—Ź emiterea facturii fiscale: 411 „Clienti=”% 8.000

704 „Venituri din lucrari executate si servicii prestate” 6.722,69

4427 „T.V.A. colectata” 1.277,31

â—Ź incasarea partiala a facturii prin contul de disponibil:

5121 „Conturi la banci = 411 „Clienti” 2.000

in lei”

â—Ź primirea biletelor la ordin:

413 „Efecte de primit = 411 „Clienti” 6.000

de la clienti”

â—Ź avalizarea biletelor la ordin:

5113 „Efecte de incasat “ =413 „Efecte de primit la clienti” 6.000

â—Ź incasarea la scadenta a biletelor la ordin:

5121 „Conturi la banci =5113 „Efecte de incasat“6.000

in lei”

La beneficiar:

â—Ź inregistrarea facturii fiscale:

% = 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 8.000

4426 „T.V.A. de recuperat” 6.722,69

401 „Furnizori” 1.277,31

â—Ź plata partiala a facturii prin contul de disponibil:

401 „Furnizori” =5121 „Conturi la banci in lei” 2.000

â—Ź acceptarea biletelor la ordin:

401 „Furnizori” =403 „Efecte de platit” 6.000

â—Ź incasarea la scadenta a biletelor la ordin:

403 „Efecte de platit” =5121 „Conturi la banci in lei” 6.000

7. Operatiuni cu file de cec

Firma Marmo vinde in data de 26.07.06 marfa in valoare de 6.500 lei inclusiv T.V.A. conform facturii fiscale emise. Pentru plata facturii, beneficiarul emite o fila de cec.

Disponibilitati banesti D 45/037

Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt urmatoarele:
La furnizor: â—Ź emiterea facturii fiscale:

411 „Clienti” = % 6.500

707 „Venituri din vanzarea marfurilor“5.462,18

4427 „T.V.A. colectata” 1.037,82

â—Ź primirea filei de cec:

5112 „Cecuri de incasat” = 411 „Clienti” 6.500

â—Ź incasarea filei de cec:

5121 „Conturi la banci in lei” = 5112 „Cecuri de incasat” 6.500

La beneficiar:

â—Ź inregistrarea facturii fiscale:

% = 401 „Furnizori” 6.500

371 „Marfuri” 5.462,18

4426 „T.V.A. deductibila” 1.037,82

â—Ź incasarea filei de cec de catre furnizor:

401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 6.500

8. Conversia creantelor in actiuni

Firma Poligonia are de recuperat de la firma Anatec suma de 40.000 lei reprezentand contravaloarea livrarilor de marfuri efectuate in perioada februarie 2004 – mai 2005. Firma Anatec are un capital social de 80.000 lei divizat in 10.000 actiuni cu o valoare nominala de 8 lei/actiune. Deoarece firma Anatec nu dispune de lichiditati, la intelegerea partilor, firma Poligonia efectueaza conversia creantei detinute asupra firmei Anatec in 5.000 de actiuni la aceeasi valoare nominala de 8 lei/actiune.

inregistrarea contabila care se efectueaza este:

â—Ź conversia creantelor in actiuni:503 „Actiuni” = 411 „Clienti” 40.000

OPERATIUNI IN NUMERAR

Operatiuni in lei

Operatiunile in lei efectuate in numerar se evidentiaza in documentul denumit „Registru de casa” (cod 14-4-7A si cod 14-4-7bA) care prezinta urmatoarele particularitati referitoare la:

â—Ź Utilitate:

âś“ este un document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar, in lei, efectuate prin casieria firmei pe baza de acte justificative;

D 45/038 Disponibilit`ti b`nesti

Disponibilit`ti b`nesti

Disponibilit`ti b`nesti

âś“ este un document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa;

âś“ document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa in lei.

â—Ź Mod de completare: âś“ se intocmeste in doua exemplare, zilnic, de casierul firmei, pe baza actelor justificative de incasari si plati; âś“ la inceputul zilei, pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs, se

reporteaza soldul de casa al zilei precedente, dupa caz; âś“ randurile neutilizate la sfarsitul zilei se bareaza; âś“ se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiunilor efectu-

ate si de catre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate.

â—Ź Circuit: âś“ exemplarul 1: ramane la casier;âś“ exemplarul 2: la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii

sumelor inscrise si respectarea reglementarilor legale privind respectarea disciplinei financiare.

Arhivare:âś“ exemplarul 1: la casierie;âś“ exemplarul 2: la compartimentul financiar-contabil.

Pentru operatiile de decontare in cadrul unei firme se utilizeaza ca document justi-ficativ anexat la registrul de casa dispozitia de plata/incasare catre casierie (Cod 14-4-4/a), cu urmatoarele particularitati referitoare la:

â—Ź Utilitate:âś“ dispozitie pentru:

plata in numerar a unor sume catre salariati si asociati;

plata avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare;

plata diferentei de incasat de catre titularul de avans in cazul justificarii unor sume mai mari decat avansul primit initial pentru diverse aprovizionari;

incasarea in numerar a unor sume care nu reprezinta venituri din activitatea de exploatare (de exemplu: numerar asociat, restituire de salarii necuvenite, avize de plata etc.).

â—Ź Mod de completare:

âś“ se intocmeste intr-un exemplar de compartimentul financiar contabil cu urmatoarele informatii minimale obligatorii:

denumirea firmei;

denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) completarii formularului;

numele si prenumele, precum si functia (calitatea) persoanei care incaseaza/restituie suma;

suma incasata/restituita (in cifre si in litere) si scopul operatiunii;

semnaturi: conducatorul firmei, viza de control financiar preventiv, compartimentul financiar-contabil;

Disponibilit`ti b`nesti D 45/039

âť’ date referitoare la beneficiarul sumei: act de identitate, suma primita, data si semnatura;

âť’ numele casierului, suma platita/incasata, data si semnatura;âś“ se semneaza la compartimentul financiar-contabil;âś“ se semneaza de casier pentru efectuarea operatiunii de incasare si plata;âś“ se semneaza de persoana care a primit suma.

â—Ź Circuit: âś“ pentru viza, la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv;âś“ la persoanele autorizate sa aprobe incasarea sau plata sumelor respective;âś“ la casierie, pentru efectuarea operatiunii de incasare sau plata; âś“ la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la registrul de casa, pentru efectu-

area inregistrarilor in contabilitate.

Casierul firmei Donamob efectueaza in data de 28.07.06 urmatoarele operatiuni de incasari si plati in lei pe care le consemneaza in registrul de casa cu un sold din ziua precedenta de 1.585 lei.

Nr. crt./ tip document

Incasari

Plati

Detalii

Suma

Detalii

Suma

Sold la inceputul zilei 1.585

1. Cec

â—Ź ridicare numerar cont pentru plata salarii

8.500

2. Dispozitie de incasare

â—Ź restituire avans spre decontare neconsumat Popescu Irina

55

3. Chitanta

â—Ź incasare client S.C. Diadora

1.500

4. Stat

â—Ź plata salarii

9.000

5. Dispozitie de plata

â—Ź acordare avans spre decontare Matei Daniela

1.000

6. Chitanta

â—Ź plata furnizor S.C. Calinda

480

Total

10.055

10.480

Sold la sfarsitul zilei 1.160

Inregistrarile contabile care se efectueaza pe baza registrului de casa si a documentelor justificative aferente sunt urmatoarele:

Operatiuni de incasari in numerar:

ridicare numerar cont bancar:5311„Casa in lei” = 581 „Viramente interne” 8.500

restituire avans spre decontare acordat anterior:

5311„Casa in lei“=542 „Avansuri de trezorerie” 55

â—Ź incasare client:

5311„Casa in lei” =411 „Clienti” 1.500

D 45/040 Disponibilit`ti b`nesti

Disponibilit`ti b`nesti

Disponibilit`ti b`nesti

Operatiuni de plati in numerar:

â—Ź plata salarii:

421 „Personal - salarii = 5311 „Casa in lei” 9.000 datorate”

â—Ź acordare avans spre decontare:

542 „Avansuri de trezorerie” =5311 „Casa in lei” 1.000

â—Ź plata furnizor: 401 „Furnizori” =5311 „Casa in lei” 480

Operatiuni in valuta

Operatiunile in valuta efectuate in numerar se evidentiaza in documentul denumit „Registru de casa (in valuta)” (cod 14-4-7/aA si cod 14-4-7/cA) care prezinta urmatoarele particularitati referitoare la:

â—Ź Utilitate:âś“ este un document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar, in

valuta, efectuate prin casieria firmei pe baza de acte justificative; âś“ este un document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa; âś“ document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa in valuta.

Mod de completare:âś“ se intocmeste in doua exemplare, zilnic, de casierul firmei, pe baza actelor justi-

ficative de incasari si plati; âś“ se completeaza cu cel putin urmatoarele informatii:

denumirea firmei;

denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;

numarul curent;

numarul actului de casa;

numarul anexelor, explicatii;

felul valutei si cursul de schimb valutar pentru incasari si plati;

sume incasate si platite in valuta cu mentionarea echivalentui in lei;

la inceputul zilei, pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs, se

reporteaza soldul de casa al zilei precedente; âś“ in antetul coloanelor se inscrie fiecare fel de valuta care se incaseaza sau se plateste; âś“ in coloanele formularului se inregistreaza sumele in valuta, iar in ultima coloana

echivalentul acestora in lei, la cursul de schimb valutar din data efectuarii

operatiunilor din documentele in care s-au consemnat acestea; âś“ valutele care apar in doua sau mai multe cursuri se trec in coloane diferite; âś“ daca numarul valutelor si al cecurilor de calatorie incasate in cursul unei zile

depaseste numarul coloanelor existente pe o fila, pentru ziua respectiva se com

pleteaza atatea file cate sunt necesare; âś“ randurile neutilizate la sfarsitul zilei se bareaza; âś“ se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiunilor efectuate si de catre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate.

Disponibilit`ti b`nesti D 45/041

â—Ź Circuit: âś“ exemplarul 1: ramane la casier; âś“ exemplarul 2: la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii

sumelor inscrise si respectarea reglementarilor legale privind respectarea disciplinei financiare.

Arhivare: âś“ exemplarul 1: la casierie;âś“ exemplarul 2: la compartimentul financiar-contabil.

Casierul firmei Donamob efectueaz in data de 28.07.06 urmatoarele operatiuni de incasari si plati in valuta pe care le consemneaza in registrul de casa cu un sold din ziua precedenta de 560 euro, 320 UDS si 145 GBP.

Nr. crt./

Incasari

Plati

C/val. lei

Detalii

EURO

USD

GBP

Detalii

EURO

USD

GBP

tip doc.

Curs valutar

3,5842

2,8051

5,1642

Curs valutar

3,5842

2,8051

5,1642

Sold la inceputul zilei

560

320

145

1. decont

ridicare numerar de la banca

100

516,42

2. decont

restituire avans spre decontare deplasare Germania

230

824,37

3. decont

Avans spre decontare deplasare Anglia

220

1.136,12

4. decont

Avans spre decontare deplasare Spania

370

1.326,15

Total

230

100

Total

370

220

Sold la sfarsitul zilei

420 (560 + + 230 – – 370)

320 (0 + 0 – – 0)

25 (145 + + 100 – – 220)

Inregistrarile contabile care se efectueaza pe baza registrului de casa in valuta si a
documentelor justificative aferente sunt urmatoarele:

Operatiuni de incasari in numerar: â—Ź ridicare numerar cont bancar 100 GBP: 53141 „Casa in valuta” = 581 „Viramente interne”

â—Ź restituire avans spre decontare acordat anterior 230 EURO: 53142 „Casa in valuta” = 542 „Avansuri de trezorerie”

Operatiuni de plati in numerar: â—Ź acordare avans spre decontare 220 GBP:

D 45/042 Disponibilit`ti b`nesti
542 „Avansuri de trezorerie” =53141 „Casa in valuta”1.136,12

Disponibilit`ti b`nesti
542 „Avansuri de trezorerie” =53141 „Casa in valuta”1.136,12

Disponibilit`ti b`nesti
542 „Avansuri de trezorerie” =53141 „Casa in valuta”1.136,12

â—Ź acordare avans spre 542 „Avansuri de trezorerie” =53142 „Casa in valut`” 370 EURO:

decontare1.326,15

Prezentarea disponibilitatilor banesti in cadrul situatiilor financiare anuale

Situatiile financiare anuale cuprind trei elemente de baza care formeaza un tot uni-tar: bilantul, contul de profit si pierdere si notele explicative.

Bilantul

Bilantul, ca document contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale unei firme la sfarsitul exercitiului financiar, va evidentia disponibilitatile banesti structurate pe doua categorii de active:

â—Ź active imobilizate de natura imobilizarilor financiare, detaliate in: âś“ actiuni detinute la entitatile afiliate; âś“ imprumuturi acordate entitatilor afiliate; âś“ interese de participare; âś“ imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea

intereselor de participare; âś“ investitii detinute ca imobilizari;

active circulante, detaliate in: âś“ investitii financiare pe termen scurt (actiuni detinute la entitatile afiliate si alte

investitii pe termen scurt); âś“ casa si conturi la banci.

Prin bilant, atat imobilizarile financiare cat si activele circulante de natura investitiilor pe termen scurt se evalueaza la costul de achizitie reprezentat de pretul de cumparare sau de valoarea determinata prin contractele de dobandire a acestora.

Pentru disponibilitatile banesti se pot face ajustari de valoare care pot fi clasificate in doua categorii:

ajustari permanente de natura amortizarilor;

ajustari provizorii cauzate de deprecieri sau pierderi de valoare.

Pentru imobilizarile financiare se fac ajustari pentru pierderi de valoare in cursul anului, ajustari reflectate in evidenta contabila sub forma amortizarilor. Astfel, la inchiderea exercitiului financiar, prin bilant, aceste imobilizari se evidentiaza la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate in cursul anului.

Pentru investitiile pe termen scurt, cu ocazia inventarierii anuale prin care se constata pierderi de valoare (caracter provizoriu) si deprecieri (cu caracter permanent), se pot face ajustari pe seama cheltuielilor la sfarsitul exercitiului financiar.

Disponibilit`ti b`nesti D 45/043

Valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se evalueaza la valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare, iar cele netranzactionate la costul istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.

Valorile mobiliare pe termen lung se evalueaza la costul istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.

Indiferent de faptul ca reducerile sunt sau nu definitive, ajustarile de valoare se prezinta in bilant ca deduceri si cuprind toate corectiile efectuate pe baza reducerii valorilor activelor individuale. Astfel disponibilitatile banesti se prezinta in bilant la valoarea contabila neta care reprezinta diferenta dintre valoarea de intrare si valoarea cumulata a amortizarilor sau a ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare.

Prin bilant, disponibilitatile banesti in valuta din casa si conturile la banci in devize, acreditivele si depozitele pe termen scurt in valuta se prezinta la valoarea reevaluata. Evaluarea se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Notele explicative

Notele explicative trebuie sa cuprinda informatii referitoare la metodele de evaluare si calculare a ajustarilor de valoare aplicate tuturor elementelor din situatiile financiare anuale.

Prin notele explicative se prezinta miscarile imobilizarilor legate de:

âś“ cresterile, cedarile si transferurile in cursul exercitiului financiar;

âś“ ajustarile cumulate de valoare la inceputul exercitiului financiar si la data bilan-

tului;

âś“ rectificarile efectuate in cursul exercitiului financiar asupra ajustarilor de valoare

din exercitiile financiare precedente.

Referitor la imobilizarile financiare si investitiile pe termen scurt, prin notele explicative se mentioneaza de asemenea si existenta oricaror certificate de participare, obligatiuni convertibile sau valori mobiliare sau drepturi similare, cu indicarea numarului acestora si a drepturilor pe care le confera. Informatiile prezentate trebuie sa faca referire si la intentia firmelor cu privire la durata detinerii titlurilor de valoare, de pana la un an sau mai mult de un an.

Daca pe parcursul exercitiului financiar firmele au emis valori mobiliare, acestea au obligatia sa prezinte informatii referitoare la:

âś“ tipul valorilor mobiliare emise;

âś“ valoarea de emisiune si suma primita pentru fiecare categorie de valori mobiliare

emise.

Daca pentru intervalul cuprins intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare apar evenimente favorabile sau nefavorabile ulterioare datei bilantului, firmele au obligatia sa prezinte informatii suplimentare referitoare la:

natura evenimentului;

efectul financiar estimat;

D 45/044 Disponibilit`ti b`nesti

Disponibilit`ti b`nesti

Disponibilit`ti b`nesti

â—Ź imposibilitatea efectuarii estimarii efectului.

Informatiile furnizate vor ajuta utilizatorii situatiilor financiare sa faca evaluari ale fenomenului economic existent pentru a lua decizii corecte si a implementa strategii financiare corecte.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

IMPORTANT: E-Factura in 50 de intrebari si raspunsuri!


1. Ce inseamna exact tranzactii B2G?

2. Tranzactiile cu societati la care statul este actionar majoritar sunt tranzactii B2G?

3. Odata inregistrati in registrul RO e-Factura, avem obligatia ca toate facturile emise de noi sa fie electronice sau doar cele in relatia B2G?

4. Facturile catre institutii publice, dar care nu implica produse cu risc fiscal, trebuie emise electronic?

5. Parohiile sunt considerate autoritati contractante? Exista pentru ele obligativitatea trimiterii facturilor electronice?

Raspunsurile sunt disponibile in lucrarea E-Factura in 50 de intrebari si raspunsuri!

...Vezi AICI detalii complete <<

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 28 Februarie 2006


Votati articolul "3. Documente si tehnici de evidenta a disponibilitatilor banesti":
Rating:

Nota: 4.88 din 5 din 4 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 28 Februarie 2006 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X