email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Modificarea Legii privind Auditul Intern

Legea nr.672audit intern

 

Ministerul Finantelor Publice propune o Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.672 din 24 decembrie 2002 privind auditul publici intern

Gasiti mai jos Expunerea de Motive

CLICK AICI PENTRU A VEDEA PROIECTUL DE LEGE

EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1.Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.672 din 24 decembrie 2002 privind auditul public intern, cu completarile si modificarile ulterioare

Descrierea situatiei actuale

Evolutia activitatii de audit intern in sectorul public a cunoscut in ultima perioada detimp un trend ascendent vizibil, depasindu-se faza de inceput in care s-au pus bazele institutionale trecandu-se la faza de consolidare in care auditul intern trebuie sa devina pe deplin functional si sa-si aduca o contributie importanta la buna gestiune a banului public. In urma evaluarii sistematice a modului in care este implementat auditul intern arezultat faptul ca pentru o categorie importanta de entitati publice, care gestioneaza un buget de venituri si cheltuieli de pana la 3.500.000 lei, indeosebi ordonatori principali de credite de la nivel local, functia de audit intern este implementata la un numar mic dintre acestea (aprox. 41%). Aceasta situatie se datoreaza urmatoarelor cauze:- lipsa personalului de specialitate;- problematica redusa, care nu justifica constituirea unui compartiment de auditintern;- costurile relativ ridicate pe care le presupune crearea functiei de audit intern. De asemenea, s-a constatat faptul ca la unele entitati publice centrale ai caror conducatori sunt ordonatori principali de credite si gestioneaza un buget de pana la 5.000.000 lei, compartimentul de audit intern este constituit dintr-o singura persoana sau afunctionat cu intermitenta, ceea ce a condus la imposibilitatea respectarii standardelor deaudit intern. Realizarea functiei de audit intern de catre un compartiment format dintr-un singur auditor intern prezinta, pe langa riscul curent al intreruperii activitatii (concedii medicale,concedii de odihna etc.) si
nerespectarea standardelor internationale de audit intern, sub urmatoarele aspecte:

- imposibilitatea exercitarii activitatii de supervizare a modului in care se desfasoara misiunea de audit intern (Standardul nr. 2340- Supervizarea misiunii), avand invedere ca aceasta trebuie realizata de un alt auditor intern cu experienta, care nu esteimplicat in mod direct in misiune;

- imposibilitatea realizarii unui Program de asigurare si de imbunatatire a calitatiiactivitatii de audit intern (Standardul nr. 1310 - Evaluari ale programului de calitate), activitate complexa, fiind in sarcina directa a conducatorului compartimentului de auditpublic intern si care se bazeaza pe un proces de evaluari interne si externe desfasurate in mod sistematic.

In acelasi timp, in practica auditului intern din sectorul public nu este implementat integral Standardul 1110 Independenta in cadrul organizatiei, respectiv necesitatea constituirii Comitetelor de audit intern, ca interfata intre managementul insitutiei si activitatea de audit intern. Prin atributiile sale, comitetul de audit intern va
sprijini activitatea de audit publicintern prin asigurarea independentei functionale a acesteia si a obiectivitatii profesionale, va supraveghea activitatea compartimentului de audit public intern pentru concentrarea in zonele de risc si va evalua contributia pe care acesta trebuie sa o aiba la bunul mers a lorganizatiei.

De asemenea, standardele de audit intern recomanda implementarea unui sistem de atestare al auditorilor interni, in vederea cresterii performantelor activitatii de audit intern.

Realizarea acestui sistem national de certificare al auditorilor interni din sectorul publicare scopul de a asigura crearea unui corp de auditori interni interesati sa investeasca in propria profesie, asigurand stabilitatea acestora in cadrul entitatii si constituirea unei rezerve de profesionisti in domeniu, ceea ce va contribui la cresterea calitatii profesionale a personalului implicat in activitatile de audit intern si, implicit, a serviciilor oferite de acestia managementului.

II. Schimbari preconizate

Proiectul de modificare si completare al legii auditului public intern urmareste intarirea cadrului legislativ specific, astfel incat sa conduca la marirea gradului de
implementare, dar mai ales la cresterea contributiei activitatii de audit intern la bunul mersal entitatilor publice.Proiectul de modificare si completare al legii auditului public
intern este inconcordanta cu Standardele internationale de audit intern si practica recunoscuta in domeniu. Elementele noi introduse in prezentul proiect de modificare si completare al legii auditului public intern sunt urmatoarele:

A. Cooperarea pentru asigurarea functiei de audit intern

Prin proiectul de modificare si completare al legii auditului public intern se introduce o noua modalitate de organizare a activitatii de audit intern, prin sistemul de cooperare intre mai multe entitati publice locale, cu scopul de a asigura in comun functia de audit intern. Sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit intern consta in gruparea, pe zone limitrofe si pe principalele cai de comunicatie, in jurul unei primarii, considerata primarie organizatoare, a mai multor primarii locale. Intre primaria organizatoare si celelalte primarii locale urmeaza sa se incheie un acord de cooperare privind modul de exercitare incomun a activitatii de audit intern, reglementand in mod concret elaborarea planului deaudit intern, sistemul de derulare a misiunilor de audit intern, modalitatile de raportare si de urmarire a implementarii recomandarilor, modalitatea de finantare a costurilor etc.

Functia de audit intern va fi asigurata de primaria organizatoare, care va dezvolta o structura de audit intern suficient de mare care sa efectueze anual cel putin 2-3 misiuni deaudit intern la nivelul standardelor profesionale, la primariile cuprinse in acordul decooperare. Pentru implementarea in mod concret a activitatii de cooperare, in proiectul de lege se propune a fi introduse urmatoarele modificari si completari:- introducerea conceptului de cooperare pentru asigurarea functiei de audit intern, care se realizeaza prin gruparea a doua sau mai multe entitati publice locale, a carui definire este in concordanta cu Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,republicata, art. 11, alin. (1);
 - completarea atributiilor Ministerului Finantelor Publice, respectiv UCAAPI, in vederea stabilirii cadrului general al acordului de cooperare pentru asigurarea functiei de audit intern pentru entitatile publice locale, precum si pentru indrumarea acestora in organizarea activitatii de cooperare pentru asigurarea functiei de audit intern; De asemenea, se aduc precizari referitoare la modul de organizare acompartimentelor de audit intern in cadrul entitatilor publice locale organizatoare, dimensionarea compartimentelor de audit intern, sistemul de repartizare al cheltuielilor pentru entitatile cuprinse in acordul de cooperare, modul de elaborare a planului de audit intern al entitatii publice locale organizatoare si sistemul de raportare specific, in conditiile desfasurarii activitatii de audit intern in sistem de cooperare. In acelasi timp a fost stabilita competenta Ministerului Finantelor Publice si termenul limita pentru elaborarea cadrului general al acordului de cooperare intre entitatile publicelocale, pentru asigurarea functiei de audit intern.

Pentru implementarea activitatii de cooperare pentru asigurarea functiei de auditintern nu va exista nici un efort financiar suplimentar. Dimpotriva, entitatile publice locale implicate in cooperare isi vor diminua costurile pentru constituirea structurilor de auditintern si in acelasi timp se vor asigura conditiile necesare functionalitatii auditului intern.B. Extinderea competentelor Ministerului Finantelor Publice in exercitarea auditului intern la entitatile publice centrale, care gestioneaza un buget anual de pana la 5.000.000 lei

La entitatile publice centrale ai caror conducatori sunt ordonatori principali decredite, gestioneaza un buget de pana la 5.000.000 de lei si nu si-au constituit un compartiment de audit intern, activitatea de audit intern va fi realizata de Ministerul Finantelor Publice, prin UCAAPI, pe baza protocolului de colaborare. In cazul in care, aceste entitati publice si-au constituit compartiment de audit intern cu un singur auditor, functiile de supervizare si de asigurare a imbunatatirii calitatii activitatiide audit intern, stabilite prin standardele de audit intern, vor fi asigurate de Ministerul Finantelor Publice, prin UCAAPI, pe baza protocolului de colaborare.C. Comitetele de audit intern constituite la nivelul principalelor institutii publice

 In conformitate cu Standardul de audit intern 1110 ?Independenta in cadrulorganizatiei?, la nivelul institutiilor publice implementarea comitetelor de audit interncontribue la cresterea eficientei activitatii.

Prin proiectul de lege se prevede constituirea comitetelor de audit intern la nivelul ordonatorilor principali de credite, care deruleaza in cursul unui exercitiu bugetar un
buget mai mare de 2.000.000.000 de lei. Rolul comitetului de audit intern este de a eficientiza munca auditorilor prin analiza si avizarea planurilor multianuale si anuale, a
Raportului anual si Normelor metodologice proprii pentru activitatea de audit intern, a acordurilor de cooperare in exercitarea functieide audit intern si a numirii sau destituirii conducatorului compartimentului de audit intern. Prin proiectul de lege se propune:- crearea comitetelor de audit intern in institutiile publice care deruleaza un buget anual de peste 2.000.000.000 lei;- principiile de organizare si functionare a comitetelor de audit intern;- principalele atributii ale acestora in concordanta cu buna practica internationala.

D. Atestarea auditorilor interni

Una din modalitatile de crestere a performantei in activitatea de audit intern o reprezinta atestarea auditorilor interni in urma unui proces de consolidare a cunostintelor profesionale dobandite de acestia.In acest sens se propune un sistem de atestare a auditorilor interni, care va contribuila cresterea calitatii profesionale a personalului si la asigurarea stabilitatii acestuia in sistem, ceea ce ii va determina pe auditorii interni sa investeasca in propria profesie si se va crea o rezerva de profesionisti in domeniul auditului intern, astfel incat incepand cu anul 2015 sa putem angaja in entitatile publice numai auditori interni care s-au dedicat acestei profesii.Pentru implementarea in mod concret a activitatii de atestare a auditorilor interni, inproiectul de lege se propune a fi introduse urmatoarele modificari si completari:- introducerea conceptului de atestare a auditorilor interni, care este in concordanta cu sistemele de atestare concepute si pentru alte categorii profesionale;
- completarea atributiilor UCAAPI, respectiv stabilirea cadrului de competenta profesionala si coordonarea sistemului de atestare nationala al auditorilor interni identitatile publice, precum si a formarii profesionale continue a acestora;- stabilirea obligatiei pentru auditorii interni de a obtine certificatul de atestare intermen de 5 ani de la intrarea in vigoare a prezentelor prevederi; - continuarea formarii profesionale a auditorilor interni, inclusiv dupa obtinerea certificatului de atestare, prin evaluare o data la 5 ani;
- in acelasi timp, a fost stabilita competenta Ministerului Finantelor Publice si termenul limita pentru elaborarea normelor de atestare a auditorilor interni;III. Alte modificari Articolul 1, a fost modificat pentru definirea mai clara a domeniului reglementat deprezenta lege.

Articolul 3, alineatul (1) a fost modificat pentru definirea mai clara a obiectivelor auditului public intern, respectiv termenii de asigurare si consiliere. Articolul 3, alineatul (2), literele a) si d) au fost modificate pentru stabilirea mai clara a sferei auditului public intern. Articolul 7, alineatul (1) a fost modificat pentru eliminarea unei erori materiale continute in textului aprobat initial al legii, respectiv cuvantul Uniunea cu Unitatea.

Articolul 8, litera (l) a fost modificata pentru preciza scopul cooperarii cu Curtea de Conturi a Romaniei. Articolul 11, litera b) s-a modificat pentru introducerea proiectului planului multianualde audit intern, document pe baza caruia se realizeaza proiectul planului anual de audit intern, in concordanta cu buna practica internationala. De asemenea, s-a modificat articolul 13, alineatul (1) cu noi precizari privind activitatile asupra carora se exercita auditul intern.

Sectiunea 3.Impactul socio-economic al proiectului de act normativ1. Impactul macroeconomic Prin implementarea activitatii de cooperare la nivelulentitatilor publice locale se va asigura functia de audit intern intr-un numar mare de entitatii publice si astfel se vaimbunatati calitatea activitatii de colectare a veniturilor si deutilizare eficienta a acestora. Costuri reduse pentru constituirea compartimentelor deaudit public intern prin introducerea sistemului de cooperareintre mai multe entitati publice locale pentru asigurarea in comun a functiei de audit intern.Prin implementarea comitetelor de audit intern in cadrul institutiilor publice, cat si prin organizarea sistemului de atestare a auditorilor interni din entitatile publice va creste profesionalismul acestora si implicit contributia functiei deaudit intern la fundamentarea actului decizional al managementului.
2. Impactul asupra mediului de afaceri

Cresterea transparentei in utilizarea banului public, in special in domeniul achizitiilor, ceea ce va conduce la dezvoltarea unui mediu concurential mai bun.

3. Impactul social

Profesionalizarea auditorilor interni.

4. Impactul asupra mediului

Nu este cazul

5. Alte informatii

Nu este cazul Sectiunea

1. Modificari ale veniturilor bugetare,plus/ minus

Nu este cazul

2. Modificari ale cheltuielilor bugetare,plus/ minus, din care:a) Buget de stat, din care:(i) cheltuieli de personal (ii) bunuri si servicii b)


Bugete locale:(i) cheltuieli de personal(ii) bunuri si servicii Nu estecazul

-1,44--1,44-1,44-1,44--1,44-1,44-1,44--1,44-1,44-1,44--1,44-1,44-5,76--5,76-5,76

6c) Bugetul asigurarilor sociale de stat(i) cheltuieli de personal(ii) bunuri si servicii------

3. Impactul financiar, plus/minus, dincare:a) Bugetul de statb) Bugetele localeNu  estecazul

-1,44-1,441,44-1,44-1,44-1,44-1,44-1,44-5,76-5,764.

Propuneri pentru acoperirea cresteriicheltuielilor bugetare

Nu este cazul

5. Propuneri pentru a compensareducerea veniturilor bugetare

Nu este cazul

6. Calcule detaliate privindfundamentarea modificarilor veniturilorsi/sau cheltuielilor bugetare.

Efortul financiar pe an este concretizat astfel:

1. Date de referinta1 numarul de entitati publicelocale: 3.223 entitati; numarul entitatilor publice localecare si-au organizat functia deaudit intern: 1.330 entitati; costuri medii lunare estimate cusalarizarea unui auditor 3.000lei, iar anuale de 36.000 lei; numarul estimat de auditori dinsistemul public 3.800 auditori; numarul de auditori interniexistenti in sistemul public 2.790 auditori.2. Pentru activitatea de cooperare inasigurarea functiei de audit intern:- estimarea constituirii in primul an deimplementare a unui numar de 10asociatii a cate 10 primarii, in totalcirca 100 primarii asociate, in mediecu 6 auditori interni fiecareasociatie. Costuri totale 2.160.000lei (10 asociatii x 6 auditori/asociatiex 36.000 lei/auditor)- costuri totale, daca primariaasociata isi angajeaza cel putin una uditor 3.600.000 lei (100 auditori x36.000 lei/auditor). Rezulta economie la bugetul local decirca 1.440.000 lei.Nu estecazul--1,44-1,44-1,44-1,44-1,44-1,44-1,44-1,44-5,76-5,767.

Alte informatii

Nu este cazul


Fata de cele prezentate, va inaintam, spre avizare, proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 672 din 24 decembrie 2002 privind auditul public interne, cu modificarile si completarile ulterioare.

MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE

SEBASTIAN TEODOR GHEORGHE VLADESCU

AVIZAT:MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Vasile BLAGA, ministrul administratiei si internelor MINISTERUL JUSTITIEI Catalin Marian PREDOIU, ministrul justitiei

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Ghidul Practic al Monografiilor Contabile


Atentie: au aparut monografii anului 2022!

Ai la dispozitie 70 monografii:

- noi-noute, variate, complexe, actuale, controversate si legale
- grupate pe domenii de cel mai mare interes
- usor de accesat, usor de inteles, usor de aplicat
- gata de personalizat cu datele operatiunilor tale

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Legea nr.672audit intern

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 18 Mai 2010


Votati articolul "Modificarea Legii privind Auditul Intern":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 18 Mai 2010 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X