email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul 24 din 2014 impune noi prevederi referitoare la antrepozitul de TVA

Ordinul 24/2014antrepozitul de TVAautorizarea antrepozitelor de taxacodul fiscalNorma din 22.12.2006 privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de TVA, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost abrogata de Ordinul nr. 24/2014.

Redam mai jos continutul acestuia:


Ordinul nr. 24/2014 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 47 din 21.01.2014.


Avand in vedere prevederile art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

Art. 1.

1 Se aproba Normele privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.

Se instituie Comisia pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata. Comisia este formata din 5 membri, in componenta prevazuta in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3.

1 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata, prevazut in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 4.

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor prevazute la art. 1 reprezinta trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5.

Directiile generale regionale ale finantelor publice, structurile teritoriale subordonate acestora, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6.

2 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.219/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.040 din 28 decembrie 2006.
Art. 7.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    
    Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu

Bucuresti, 13 ianuarie 2014.

Nr. 24.


ANEXA Nr. 1 1
NORME privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ANEXA Nr. 2 1
COMPONENTA


Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata

1. Directorul general al Directiei generale de legislatie Cod fiscal si reglementari vamale din cadrul Ministerului Finantelor Publice - membru presedinte

2. Directorul general adjunct coordonator al activitatii serviciilor de TVA din cadrul Directiei generale de legislatie Cod fiscal si reglementari vamale din cadrul Ministerului Finantelor Publice - membru vicepresedinte

3. Directorul general al Directiei generale juridice din cadrul Ministerului Finantelor Publice - membru

4. Directorul general al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice - membru

5. seful de serviciu al Serviciului TVA 2 din cadrul Directiei generale de legislatie Cod fiscal si reglementari vamale, din cadrul Ministerului Finantelor Publice - membru

In cazuri justificate, presedintele Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata este inlocuit de vicepresedinte, care exercita atributiile presedintelui, inclusiv dreptul de vot.

In cazuri justificate, la sedintele Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata, in locul membrilor titulari vor putea participa inlocuitorii desemnati in scris de acestia.

REGULAMENTUL de organizare si functionare a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata
CAPITOLUL I Prevederi generale
Art. 1.


Activitatea curenta a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata, denumita in continuare Comisie, se realizeaza prin intermediul secretariatului care functioneaza in cadrul Directiei generale management al domeniilor reglementate specific din Ministerul Finantelor Publice, denumita in continuare directia de specialitate.
Art. 2.

(1) Comisia functioneaza in prezenta tuturor membrilor, prin participarea acestora in mod direct sau in baza desemnarii realizate in conditiile prevazute in anexa nr. 2 la ordin.

(2) Lucrarile Comisiei sunt conduse de presedintele acesteia, care conduce si coordoneaza intreaga activitate a Comisiei. in cazul in care presedintele Comisiei lipseste, acesta este inlocuit de vicepresedinte, care exercita atributiile presedintelui, inclusiv dreptul de vot.

CAPITOLUL II Organizarea sedintelor de lucru ale Comisiei

Art. 3.

(1) Comisia se convoaca de presedinte sau de vicepresedinte, la propunerea directiei de specialitate, in scris, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data la care va avea loc sedinta Comisiei. Odata cu aprobarea ordinii de zi, presedintele sau vicepresedintele, la propunerea directiei de specialitate, stabileste si persoanele ce urmeaza a fi invitate la sedinta.

(2) Convocarea Comisiei poate fi facuta in mod extraordinar si fara respectarea dispozitiilor alin. (1), cu prezentarea de catre directia de specialitate a unei motivari insusite de presedintele sau vicepresedintele Comisiei, dupa caz, cu privire la situatia extraordinara aparuta.
Art. 4.

(1) Secretariatul Comisiei pune la dispozitia membrilor Comisiei, cu 3 zile lucratoare inaintea sedintei, ordinea de zi si notele de prezentare intocmite de directia de specialitate.

(2) In situatia prevazuta la art. 3 alin. (2), termenul in care notele de prezentare se pun la dispozitia membrilor Comisiei se reduce.

(3) Notele de prezentare se intocmesc de directia de specialitate in urma analizarii documentatiei, care consta, in principal, in referatele cu privire la oportunitatea emiterii autorizatiei de antrepozitar autorizat intocmite de autoritatile fiscale competente si solicitarile depuse in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare a antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata, precum si in sesizarile primite de la organele cu atributii de control referitoare la activitatea antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata.

(4) Directia de specialitate analizeaza documentele prevazute la alin. (3) sub aspectul continutului legal obligatoriu al dosarului, inaintand Comisiei note de prezentare care contin propuneri de solutionare motivate.

Art. 5.

(1) Notele de prezentare intocmite de directia de specialitate se prezinta in plenul Comisiei de catre presedintele sau vicepresedintele Comisiei, dupa caz.

(2) Suplimentar fata de nota de prezentare intocmita de directia de specialitate, pot fi puse la dispozitia membrilor Comisiei, la cerere, orice acte care se afla in documentatia prevazuta la art. 4 alin. (3).

Art. 6.

(1) Comisia analizeaza situatia prezentata, cu respectarea prevederilor prezentului regulament si a legislatiei incidente in vigoare, avand in vedere competentele Comisiei.

(2) Directia de specialitate sau Comisia are dreptul de a solicita orice alte documente, declaratii sau informatii atat de la solicitanti, cat si de la institutii ale statului.

(3) in cazul in care solicitarea Comisiei este adresata structurilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice sau Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, solutionarea acesteia este obligatorie, constituindu-se ca sarcina de serviciu pentru personalul acestor institutii. Nerespectarea acestei obligatii atrage masurile sanctionatorii prevazute de legislatia in vigoare.

(4) Informatiile suplimentare prezentate in cadrul termenului de 3 zile lucratoare, de natura sa schimbe propunerile facute de directia de specialitate, prin nota de prezentare, duc la amanarea solutionarii notei de prezentare si, implicit, la reanalizarea situatiei de fapt, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 3 alin. (2).

(5) in cazuri exceptionale, analiza informatiilor suplimentare de natura a schimba propunerile directiei de specialitate prin nota de prezentare se poate face fara amanarea solutionarii cererii, cu obligativitatea mentionarii in procesul-verbal de sedinta a motivelor care au impus solutionarea cu celeritate.

(6) Daca in urma analizarii documentatiei anexate la cererea inregistrata directia de specialitate constata ca aceasta este incompleta, dosarul in cauza poate fi restituit autoritatii fiscale teritoriale.

Art. 7.

(1) Comisia ia hotarari cu votul majoritatii membrilor, care sunt validate prin semnarea de catre toti membrii prezenti, in mod direct sau in baza imputernicirii acordate conform anexei nr. 2 la ordin, a procesului-verbal in care sunt mentionate acestea. Membrii Comisiei pot vota "pentru" sau "impotriva".

(2) in baza hotararilor Comisiei se emit deciziile, care se semneaza de catre presedintele Comisiei, indiferent daca a condus sau nu sedinta la care s-au luat respectivele hotarari.

(3) in cazuri justificate presedintele poate delega vicepresedintelui atributia prevazuta la alin. (2).
Art. 8.

(1) La sedintele Comisiei participa functionari din cadrul directiei de specialitate, care consemneaza intr-un registru de procese-verbale aspectele analizate si toate deciziile adoptate in cadrul sedintei.

(2) La lucrarile Comisiei pot fi invitati reprezentantii autoritatilor, care pot oferi informatii relevante asupra aspectelor supuse dezbaterii Comisiei, precum si persoanele fizice sau juridice ale caror situatii de fapt si de drept sunt supuse analizei Comisiei, in mod direct sau prin reprezentant.

(3) Comisia poate solicita, dupa caz, participarea la sedinte a organelor de control care au incheiat actele de control, precum si a reprezentantului legal al persoanei impozabile in cauza.

(4) Invitatii nu participa la luarea deciziei de catre Comisie, punctele de vedere exprimate de acestia in cadrul lucrarilor Comisiei avand caracter consultativ.

CAPITOLUL III Deciziile Comisiei
Art. 9.


(1) Deciziile Comisiei sunt acte administrative emise numai in forma scrisa.

(2) Deciziile cuprind urmatoarele elemente:

a) denumirea Comisiei;

b) numarul deciziei si data la care a fost emisa;

c) datele de identificare ale persoanei impozabile;

d) obiectul deciziei;

e) motivele de fapt;

f) temeiul de drept;

g) numele si semnatura presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei, dupa caz;

h) stampila Comisiei;

i) indicarea posibilitatii ca decizia sa fie contestata, calea de atac si termenul in care aceasta poate fi exercitata.
Art. 10.

Decizia produce efecte din momentul in care este comunicata persoanei impozabile sau persoanei imputernicite de catre aceasta, dupa caz, ori la o data ulterioara mentionata in actul administrativ comunicat, potrivit legii.

 Art. 11.

Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semneaza actul administrativ, numele si prenumele ori denumirea persoanei impozabile, a obiectului deciziei sau a semnaturii presedintelui ori vicepresedintelui Comisiei, dupa caz, atrage nulitatea actului administrativ. Nulitatea se constata de instanta judecatoreasca de contencios administrativ, in conditiile legii.

Art. 12.

Comisia poate indrepta erorile materiale din decizie din oficiu sau la cererea persoanei impozabile ori a persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz. Decizia corectata se comunica potrivit prevederilor art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


de Mihaela Pascu

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Contabilitatea si obligatiile fiscale pentru PFA


Uitati de neclaritati, ambiguitati, greseli si amenzi!

 

Cartea Verde a PFA. Contabilitatea si obligatiile fiscale vine cu SOLUTII 100% practice:

-> destinata nevoilor specifice PFA
-> pentru oameni concentrati pe afacerea lor, nu pe contabilitatea PFA
-> lesne de inteles, lesne de utilizat! Avantajos!

Comanda acum exemplarul tau!

...Vezi AICI lista completa <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Ordinul 24/2014antrepozitul de TVAautorizarea antrepozitelor de taxacodul fiscal

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 22 Ianuarie 2014


Votati articolul "Ordinul 24 din 2014 impune noi prevederi referitoare la antrepozitul de TVA":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 22 Ianuarie 2014 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X