email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Modificarea reglementarilor contabile aplicabile institutiilor de credit

institutii de credit

MODIFICAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE APLICABILE INSTITUTIILOR DE CREDIT

In Monitorul Oficial cu numarul 546 din data de 10 august 2007 a fost publicata OMFP 11/4 iulie 2007 privind modificarea si completarea Ordinului guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit , modificat si completat prin Ordinul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 24/2006.  

Cele mai importante modificari si completari in domeniul reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit suntredate, dupa cum urmeaza:

VENITURI SI CHELTUIELI

1. ) Se introduc punctele 56 cu 1 si 56 cu 2:

Punctul 56 cu 1:

(1) Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.

(2) In categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate ori de incasat in nume propriu din activitati curente, cat si castigurile din orice alte surse.

(3) Castigurile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice care pot aparea sau nu ca rezultat din activitatea curenta, dar nu difera ca natura de veniturile din aceasta activitate.

Punctul 56 cu 2:

(1) Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.

(2) In categoria cheltuielilor se includ valorile platite sau de platit in nume propriu din activitati curente, cat si pierderile din orice alte surse.

(3) Pierderile reprezinta reduceri ale beneficiilor economice si pot rezulta sau nu ca urmare a desfasurarii activitatii curente a institutiei. Acestea nu difera ca natura de alte tipuri de cheltuieli.

IMOBILIZARI NECORPORALE

2.) La punctul 91 se introduce un nou alineat 1):

(1) Imobilizarile necorporale reprezinta active identificabile, nemonetare, fara suport material, detinute pentru furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriate tertilor ori pentru scopuri administrative.

3.) La punctul 96 se introduce un nou alineat 1):

(1 ) Fondul comercial apare, de regula, in urma combinarilor de intreprinderi si reprezinta diferenta dintre costul de achizitie si valoarea justa, la data tranzactiei, a partii din activele nete achizitionate.

IMOBILIZARILE CORPORALE

4.) Punctul 98 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Imobilizarile corporale reprezinta active care:

a) sunt detinute de o institutie pentru a fi utilizate in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; si

b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

(2) Imobilizarile corporale cuprind: terenuri si constructii; instalatii tehnice si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale; avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.

5.) La punctul 100 cu 6, se introduce un nou alineat 2):

(2) Exemple de asemenea compensatii pot fi inregistrate in urmatoarele situatii:

a) sume platite/de platit de catre companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizari corporale cauzata, de exemplu, de dezastre naturale sau furt;

b) sume acordate de Guvern, in schimbul unor imobilizari corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate.

STOCURI

6.) Punctul 109, lit. b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) Valoarea activelor de natura stocurilor, a creantelor, precum si a obligatiunilor si a altor titluri cu venit fix, a actiunilor si a altor titluri cu venit variabil care nu sunt detinute ca imobilizari financiare, inregistrate in contabilitate, va fi egala cu costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz.

7.) La punctul 110 cu 1 se introduce un nou alineat 1):

(1) Stocurile sunt active:

a) detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;

b) in curs de productie in vederea vanzarii in procesul desfasurarii normale a activitatii;

c) sub forma de materiale care urmeaza sa fie folosite pentru desfasurarea activitatii sau pentru prestarea de servicii.

8.) Se introduce punctul 110 cu 2 cu urmatorul cuprins:

(1) Costul stocurilor si al altor active care nu sunt de obicei fungibile trebuie determinat prin identificarea specifica a costurilor individuale.

(2) Stocurile si alte active fungibile sunt bunuri de orice natura care nu se pot distinge in mod substantial unele de altele.

(3) Identificarea specifica a costului presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor si ale altor active.

(4) Identificarea specifica nu poate fi folosita in cazurile in care stocurile si alte active cuprind un numar mare de elemente, care sunt de regula fungibile.

9.) Se introduce punctul 111 cu 2 cu urmatorul cuprins:

(1) Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent.

(2) Inventarul permanent consta in inregistrarea in contabilitate a tuturor operatiunilor de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor atat cantitativ, cat si valoric.

PROVIZIOANE

10.) Punctul 116 cu 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Provizioanele reprezinta datorii cu exigibilitate sau valoare incerta.

Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care:

- institutia de credit are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;

- este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si

- poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.

Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.

Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, datorita factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea:

a) datoriile din credite comerciale constituie obligatii de plata a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la ori expediate de furnizori si care au fost facturate sau a caror plata a fost convenita in mod oficial cu furnizorii; si

b) cheltuielile angajate sunt obligatiile de plata pentru bunuri si servicii care au fost primite de la ori expediate de furnizori, dar care nu au fost inca platite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra platii lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angajatilor (de exemplu, sumele aferente concediului platit). Desi uneori este necesara o estimare a valorii sau exigibilitatii acestor datorii, elementul de incertitudine este in general mult mai redus decat in cazul provizioanelor.

Adesea, cheltuielile angajate sunt prezentate ca parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte activitati, in timp ce provizioanele sunt raportate separat."

REZULTATUL EXERCITIULUI

11.) La punctul 117 se introduce un alineat nou:

Rezultatul exercitiului , respectiv profitul sau pierderea, se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului.

12.) Punctul 117 alin (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Sumele reprezentand rezerve constituite din profitul exercitiului financiar curent, in baza unor prevederi legale, sunt inregistrate la sfarsitul exercitiului financiar in contrapartida cu contul Repartizarea profitului.

Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia la inceputul exercitiului urmator in contul Rezultat reportat, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale, conform aprobarii adunarii generale a actionarilor.

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

13.) S e introduce punctul 118 cu 2 cu urmatorul cuprins:

118 cu 2. Notele explicative trebuie:

a) sa prezinte informatii despre reglementarile contabile care au stat la baza intocmirii situatiilor financiare anuale si despre politicile contabile folosite;

b) sa ofere informatii suplimentare care nu sunt prezentate in bilant, contul de profit si pierdere si, dupa caz, in situatia modificarilor capitalurilor proprii sau situatia fluxurilor de trezorerie, dar sunt relevante pentru intelegerea oricarora dintre acestea.

14.) P unctul 125, lit. a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Denumirea si sediul social ale fiecareia dintre entitatile in care institutia de credit detine fie direct, fie printr-o persoana care actioneaza in nume propriu, dar in contul institutiei de credit, interese de participare reprezentand un procent de capital de cel putin 20%, prezentand: proportia de capital detinut, valoarea capitalului si rezervelor, precum si profitul sau pierderea entitatii respective pentru ultimul exercitiu financiar pentru care au fost aprobate situatiile financiare anuale. Informatiile privind capitalul, rezervele si profitul sau pierderea entitatii in care se detine interesul de participare pot fi omise daca sunt doar de o importanta neglijabila in sensul pct. 9.

15.) Punctul 125, lit.f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Existenta oricaror certificate de participare, obligatiuni convertibile sau valori mobiliare ori drepturi similare, cu indicarea numarului acestora si a drepturilor pe care le confera. Aceste informatii se prezinta distinct la imobilizari financiare sau la active financiare care nu au caracter de imobilizari.

16.) La punctul 127 se introduce alineatul 2 cu 1 cu urmatorul cuprins:

Notele explicative prezinta natura si scopul comercial ale angajamentelor institutiei, care nu sunt incluse in bilant, si impactul financiar al acelor angajamente asupra institutiei, atunci cand riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative si in masura in care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesara pentru evaluarea pozitiei financiare a institutiei.

17.) Se introduce un nou punct, punctul 142 cu 1 cu urmatorul cuprins:

142 cu 1 Referitor la imobilizarile necorporale, notele explicative trebuie sa cuprinda:

a) duratele de viata utila sau ratele de amortizare utilizate;

b) metodele de amortizare utilizate;

c) cresterile de valoare ale imobilizarilor, cu indicarea separata a acelora aparute din procesul de dezvoltare interna;

d) valoarea imobilizarilor necorporale in curs

18.) Dupa punctul 143 se introduc trei noi puncte, punctele 143 cu1, 143 cu 2 si 143 cu 3, cu urmatorul cuprins:

143 cu 1. In cazul in care fondul comercial achizitionat de catre o entitate este prezentat in bilant la imobilizari necorporale, atunci perioada aleasa pentru amortizarea acestuia si motivele pentru care a fost aleasa acea perioada trebuie sa fie prezentate in notele explicative.

143 cu 2. (1) Notele explicative trebuie sa prezinte, pentru fiecare grupa de imobilizari corporale, urmatoarele informatii:

a) bazele de evaluare folosite in determinarea valorii contabile brute (cost istoric sau valoare reevaluata). Daca s-au folosit baze diferite de evaluare, atunci trebuie prezentata pentru fiecare grupa in parte valoarea contabila bruta a respectivei grupe;

b) metodele de amortizare folosite;

c) valoarea imobilizarilor corporale in curs.

(2) In cazul in care elementele imobilizarilor corporale sunt exprimate la valori reevaluate, trebuie prezentate data si conditiile de efectuare a reevaluarii.

143 cu 3. In notele explicative trebuie prezentate valorile tranzactiilor de leasing, defalcate pe posturile corespunzatoare din bilant.

19.) Se introduce un nou punct, 188 cu 1 cu urmatorul cuprins:

188 cu 1. Pe langa situatiile financiare anuale intocmite in moneda nationala, institutiile pot publica situatiile financiare anuale si in euro, convertite prin utilizarea cursului de schimb valutar in vigoare la data bilantului, determinat potrivit pct. 113 alin. (2). Acest curs se prezinta in notele explicative.

20.) Punctul 199 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

199 . Documentele prevazute in prezentul capitol vor fi publicate in limba romana. In cazurile in care respectivele documente au fost intocmite intr-o alta limba, traducerea variantei publicate in limba romana trebuie sa fie una certificata.

CONTABILITATEA SUBVENTIILOR, IMPOZITELOR, TAXELOR SI VARSAMINTELOR, CONTABILITATEA IMPRUMUTURILOR

21.) Punctul 199 cu 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Subventiile primite sau de primit se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct.

La alte impozite, taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat si alte impozite si taxe. Acestea se defalca in evidenta analitica pe feluri de impozite, taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.

Reflectarea in contabilitate a accizelor si fondurilor speciale incluse in preturi sau tarife se face pe seama conturilor corespunzatoare de datorii, fara a tranzita prin conturile de venituri si cheltuieli.

Imprumuturile primite de la actionari, sumele reprezentand alte imprumuturi, precum si dobanzile aferente se inregistreaza in conturi distincte de imprumuturi primite de la actionari si alte imprumuturi.

Cand mai multi garanti se asociaza pentru a acorda un angajament de garantie si, mai ales, o cautiune, fiecare dintre acestia (sef de fila, participant, subparticipant) inregistreaza cota-parte din riscul final pe care si-l asuma in conturile corespunzatoare din clasa 9.

O promisiune de finantare a trezoreriei facuta sub forma consortiala este inscrisa in egala masura in conturile din afara bilantului la seful de fila si la ceilalti participanti, in functie de valoarea angajamentelor asumate de fiecare in parte.

PLANUL DE CONTURI

22.) Punctul 200 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Planul de conturi contine opt clase de conturi simbolizate cu o cifra, grupe de conturi simbolizate cu doua cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul III simbolizate cu cinci cifre.

Conturile celor opt clase se utilizeaza de catre toate institutiile de credit si institutiile financiare nebancare:

- la inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare si

- la intocmirea situatiilor financiare anuale a institutiile de credit si institutiile financiare nebancare.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Contabilitate 2022


Va amintiti de prima Carte Verde a Contabilitatii, editata in urma cu peste 25 de ani de Ministerul Finantelor?

Ei bine, Cartea Verde a Contabilitatii 2022 este acum din nou prezenta, in varianta actualizata la zi, oferindu-va solutii impecabile pentru momentele de criza – cum este si acesta – cu modificari legislative majore.

Avantajul esential pe care vi-l ofera Cartea Verde a Contabilitatii 2022: ZERO erori in inregistrarile contabile!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
institutii de credit

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 20 August 2007


Votati articolul "Modificarea reglementarilor contabile aplicabile institutiilor de credit":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 20 August 2007 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X