email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

2.7. Marcarea produselor alcoolice si a produselor din tutun

Cuvinte cheie:

 • timbrarea
 • marcarea prin timbre si banderole
 • nota de comanda
 • aprobarea comenzii
 • autorizatia de importator
 • documentatie
 • solicitarea de timbre
 • solicitarea de banderole
 • documente insotitoare a declaratiei vamale de export temporar
 • productie interna
 • produse importate
 • obligatiile antrepozitarilor si ale importatorilor

Sistemul de marcare prin timbre a produselor din tutun a fost instituit in Romania incepand cu data de 1 martie 1996, prin Ordonanta Guvernului nr. 23/1995, iar cel de marcare prin banderole a bauturilor alcoolice s-a introdus incepand cu data de 1 mai timbrarea 1998, prin Hotararea Guvernului nr. 582/1997, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 107/1998.

Prin intrarea in vigoare a acestor acte normative, comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor din tutun si a bauturilor alcoolice se poate face numai daca acestea sunt marcate.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, prin intrarea in vigoare a Codului fiscal, marcarea prin timbre si banderole este obligatorie pentru urmatoarele produse accizabile:

 • produse intermediare;
 • alcool etilic, cu exceptia alcoolului etilic denaturat si a alcoolului etilic tehnic, produse care nu pot fi utilizate ca materie prima la fabricarea bauturilor alcoolice sau in industria alimentara. In grupa alcoolului etilic se incadreaza alcoolul, bauturile slab alcoolizate, tuica si rachiurile din fructe;
 • produsele din tutun.

Responsabilitatea marcarii acestor produse revine:

– antrepozitarilor autorizati – in cazul in care produsele provin din productia interna;

– importatorilor autorizati – in cazul in care aceste produse provin din import.

Marcajele sunt hartii de valoare, iar responsabilitatea tiparirii acestora revine, potrivit legii, Companiei Nationale Imprimeria Nationala S.A.

MARCAREA PRODUSELOR PROVENITE DIN PRODUCTIA INTERNA

Pentru produsele provenite din productia interna, marcarea se face numai in antrepozite fiscale autorizate pentru productie. Astfel, in baza autorizatiei de antrepozit fiscal pentru productie, antrepozitarul poate solicita marcaje prin depunerea unei note de comanda in trei exemplare, la:

 • Ministerul Finantelor Publice – pentru marcarea produselor din tutun;
 • directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, sau directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz – pentru produsele intermediare si alcool etilic.

La solicitarea notei de comanda, antrepozitarul trebuie sa aiba in vedere faptul ca aprobarea comenzii are la baza:

– modul de justificare a notelor de comanda aprobate anterior;

– livrarile de produse accizabile marcate, efectuate in ultimele 60 de zile, anterior datei solicitarii comenzii.

In cazul antrepozitarilor autorizati ca producatori de produse din tutun, cantitatea de timbre ce poate fi eliberata pentru o luna se stabileste pe baza:

– stocului de timbre neutilizate existente la data solicitarii;

– cantitatii de timbre ramase de ridicat de la CN Imprimeria Nationala S.A. aferenta aprobarilor anterioare;

– numarului de timbre corespunzator livrarilor din luna anterioara.

Cantitatea de timbre aprobata pentru o luna nu va depasi cantitatea de timbre aferenta livrarilor din luna anterioara, la care se adauga 10 procente din aceasta, dar in cazuri bine justificate ea poate fi suplimentata.

Cantitatea de timbre astfel aprobata se elibereaza de catre CN Imprimeria Nationala, cu conditia ca solicitantul sa prezinte dovada virarii in contul acestei institutii a contravalorii timbrelor utilizate aferente livrarilor de produse din tutun efectuate in luna anterioara.

Pentru celelalte produse supuse marcarii (produse intermediare si alcool etilic), eliberarea marcajelor se face dupa ce antrepozitarul a prezentat dovada platii marcajelor si a extrasului de cont care atesta virarea contravalorii marcajelor in contul CN Imprimeria Nationala S.A.

MARCAREA PRODUSELOR PROVENITE DIN IMPORT

Produsele supuse marcarii pot fi importate numai in baza autorizatiei de importator eliberate de Ministerul Finantelor Publice, ca autoritate fiscala centrala.

In acest sens, persoana care intentioneaza sa obtina autorizatie de importator va intocmi o documentatie care va consta in urmatoarele documente prezentate in copii autentificate de directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, sau directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz:

a) documentele legale de constituire ale persoanei, cu toate modificarile intervenite pana la data solicitarii autorizatiei;

b) cazierele judiciare ale administratorilor si directorilor executivi, eliberate de institutiile abilitate din Romania;

c) contractele incheiate direct intre importator si producatorul extern sau reprezentantul acestuia. In cazul in care contractul este incheiat cu un reprezentant al producatorului extern, se va prezenta o declaratie a producatorului extern care sa ateste relatia contractuala dintre acesta si furnizorul extern al detinatorului de autorizatie de importator;

d) scrisoare de bonitate bancara;

e) declaratia solicitantului privind sediul social si orice alte locuri in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea de import, precum si adresele acestora;

f) situatia intocmita de autoritatea fiscala teritoriala din care sa rezulte modul de indeplinire a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat.

Dupa obtinerea autorizatiei de importator, agentul economic poate solicita marcajele la:

 • Ministerul Finantelor Publice, in cazul produselor din tutun;
 • directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, sau directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, in cazul produselor intermediare si al alcoolului etilic.

Ca si in cazul producatorilor interni, nota de comanda se va intocmi in trei exemplare, potrivit modelului din sectiunea „Formulare specifice“.

La aprobarea comenzii de timbre, in cazul importatorilor de produse din tutun, solicitantul va trebui sa prezinte:

 • justificarea notelor de comanda aprobate anterior;
 • dovada platii in contul bugetului de stat a unei sume echivalente cu valoarea accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi importata, diminuata cu contravaloarea timbrelor stabilita pe baza pretului fara TVA;
 • dovada virarii in contul CN Imprimeria Nationala S.A. a contravalorii timbrelor stabilite pe baza pretului cu TVA.

In cazul importului de alcool etilic si produse intermediare, solicitantul de banderole va trebui sa prezinte:

 • justificarea notelor de comanda aprobate anterior;
 • livrarile de produse accizabile marcate efectuate in ultimele 60 de zile anterioare solicitarii noii comenzi;
 • dovada platii contravalorii marcajelor si a extrasului de cont care atesta virarea contravalorii marcajelor in contul CN Imprimeria Nationala S.A.;
 • dovada platii in contul bugetului de stat a unei sume reprezentand contravaloarea accizelor aferente produselor ce urmeaza a fi importate.

Eliberarea marcajelor astfel aprobate se face de catre CN Imprimeria Nationala S.A., termenul de executare a comenzilor fiind de 15 zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii notei de comanda, aprobata de autoritatea fiscala.

Dupa ridicarea marcajelor de la CN Imprimeria Nationala S.A., acestea trebuie expediate producatorului extern, ca bagaj neinsotit, importatorul avand obligatia sa depuna in vama o declaratie vamala de export temporar, insotita de urmatoarele documente:

a) documentul de transport international, din care sa rezulte ca destinatarul este producatorul marfurilor ce urmeaza a fi importate;

b) o copie de pe contractul incheiat intre importator si producatorul extern sau reprezentantul acestuia;

c) o copie de pe autorizatia de importator;

d) dovada virarii la bugetul de stat a sumei ce reprezinta contravaloarea accizelor aferente cantitatii de produse ce urmeaza a se importa, corespunzatoare cantitatii marcajelor exportate.

Producatorul extern va aplica marcajul pe ambalajul individual al produsului, respectiv pe pachet, cutie sau sticla, astfel incat deschiderea ambalajului sa deterioreze marcajul.

La importul produselor marcate, odata cu declatatia vamala de import, importatorul autorizat va depune si o declarattie vamala de reimport pentru marcajele aplicate pe produse, incheindu-se astfel regimul acordat la scoaterea temporara din tara a marcajelor.

SUPORTAREA DE LA BUGETUL DE STAT A CONTRAVALORII MARCAJELOR

Pentru produsele din tutun, contravaloarea timbrelor pentru marcare este suportata de la bugetul de stat din valoarea accizelor aferente acestor produse.

ATENTIE!

Incepand cu 1 ianuarie 2005 si contravaloarea banderolelor pentru marcarea bauturilor alcoolice se va suporta de la bugetul de stat din valoarea accizelor aferente acestor produse.

In cazul produselor din productia interna: pana pe data de 25 a fiecarei luni, antrepozitarii autorizati vireaza in contul bugetului de stat valoarea accizelor datorate, diminuata cu contravaloarea timbrelor aferente produselor din tutun livrate, stabilita pe baza pretului fara TVA.

Totodata, vor vira in contul CN Imprimeria Nationala S.A. contravaloarea timbrelor interna stabilita pe baza pretului cu TVA.

Lunar, in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, antrepozitarii respectivi vor inscrie valoarea accizelor diminuata cu contravaloarea timbrelor, stabilita la pret fara TVA si vor anexa la fiecare declaratie copia dovezii privind virarea in contul CN Imprimeria Nationala S.A. a contravalorii timbrelor stabilite pe baza pretului cu TVA.

In cazul produselor importate: importatorul autorizat va vira la bugetul de stat produse diferenta dintre valoarea accizelor aferente cantitatilor importate (mai putin contrava-importate loarea timbrelor calculata pe baza pretului fara TVA) si valoarea accizelor platite anticipat la momentul aprobarii notelor de comanda.

Importul efectiv al produselor marcate va fi conditionat de prezentarea urmatoarelor documente:

 • dovada platii in avans a accizelor, la bugetul de stat;
 • dovada virarii in contul CN Imprimeria Nationala S.A. a contravalorii timbrelor,stabilite pe baza pretului cu TVA.

Obligatiile antrepozitarilor si importatorilor autorizati pentru produse accizabile supuse marcarii:

– sa transmita lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni, autoritatii fiscale cu competenta in aprobarea notelor de comanda, situatia utilizarii marcajelor, potrivit modelului prezentat in sectiunea „Formulare specifice”. In cazul banderolelor, aceasta situatie se intocmeste pe fiecare tip de banderola, potrivit caracteristicilor inscriptionate pe acestea. In cazul importatorilor autorizati, aceasta situatie se va transmite mai intai la Autoritatea Nationala a Vamilor, in vederea avizarii;

– sa tina o evidenta lunara a marcajelor deteriorate si a celor distruse. La intocmirea evidentei se va avea in vedere faptul ca procentul maxim admis al marcajelor distruse in procesul de productie reprezinta 1,5 procente din totalul marcajelor utilizate;

– sa evidentieze zilnic marcajele deteriorate. Marcajele deteriorate vor fi lipite la sfarsitul
fiecarei zile pe un formular special destinat pentru aceasta si nu mai pot fi utilizate;
– sa depuna semestrial, pana pe data de 15 a primei luni din semestrul urmator, la CN Imprimeria Nationala S.A., evidentele marcajelor deteriorate si distruse, insotite de formularele pe care au fost aplicate marcajele deteriorate, in vederea distrugerii acestora.

ATENTIE !

Costul banderolelor deteriorate sau distruse nu se restituie, iar cheltuielile legate de distrugere sunt suportate de antrepozitari sau importatori.

In cazul timbrelor distruse sau deteriorate, antrepozitarii autorizati sau importatorii autorizati au obligatia ca in termen de 15 zile de la prezentarea situatiei sa achite CN Imprimeria Nationala S.A. contravaloarea acestora.

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 20 Februarie 2006


Votati articolul "2.7. Marcarea produselor alcoolice si a produselor din tutun":
Rating:

Nota: 4.13 din 5 din 4 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 20 Februarie 2006 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 6 - 5 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X