email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Impozitul, taxa pe cladiri, taxa pe teren

impozittaxa

IMPOZITUL/TAXA PE CLADIRI/TAXA PE TEREN

Aceste impozite se stabilesc pe baza declaratiei de impunere depuse la serviciile de specialitate pe raza carora se afla cladirea sau terenul.

Depuneti cate o declaratie de impunere separat pentru fiecare cladire si/sau teren in parte, in cazul cand sunt situate la adrese diferite, insotita de copii dupa actele de dobandire, inclusiv schita proprietatii, astfel:

â—Ź daca sunteti persoana juridica, depuneti formularele:
– „Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri – persoane juridice“ – model 2006 ITL – 010;
– „Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren – persoane juridice“ – model 2006 ITL – 011;
â—Ź daca sunteti persoana fizica, depuneti formularele:
– „Declaratie fiscala pentru pentru stabilirea impozitului pe cladiri – persoane fizice“ – model 2006 ITL – 001;
– „Declaratie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri cu destinatia de locuinta“ –model ITL – 002;
– „Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice“ – model 2006 ITL – 004.
Depuneti declaratiile fiscale in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii:
â—Ź se dobandeste sau se construieste o cladire ori se achizitioneaza un teren;


â—Ź se incheie contracte de leasing financiar ce au ca obiect cladiri sau terenuri;
â—Ź se incheie contracte de concesionare, inchiriere, dare in folosinta sau in administrare pentru cladiri sau terenuri, aflate in proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale;
â—Ź intervin schimbari privind datele de identificare ale contribuabililor (domiciliu sau sediu, respectiv nume si prenume sau denumire, dupa caz);
â—Ź se realizeaza lucrari de extindere, imbunatatire, demolare, distrugere sau modificare in orice alt mod a unei cladiri, inclusiv a celor care fac obiectul contractelor de concesionare sau de inchiriere, ce conduc la modificarea impozitului pe cladiri datorat;
â—Ź se modifica categoria de folosinta a terenului sau intervin alte modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren;
â—Ź intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa
conduca la modificarea impozitului.

Modificarile aduse Codului fiscal au eliminat obligatia persoanelor juridice de a depune anual, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, declaratii fiscale pentru bunurile impozabile deja declarate.

1. Declaratiile de impunere se depun chiar daca beneficiati de reducere sau scutire de impozit pe cladiri si impozit pe teren ori pentru bunurile respective nu se datoreaza impozit.

2. Persoanele fizice care detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinta sunt obligate sa depuna declaratia speciala de impunere atat la serviciile de specialitate ale administratiei publice locale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul, cat si la cele in a caror raza teritoriala se afla cladirile.

3. Declaratiile fiscale se depun atat de contribuabilii care dobandesc, cat si de catre cei care instraineaza bunurile impozabile.

Persoanele fizice platesc impozitul pe cladiri si pe terenuri pe baza deciziilor de
impunere (model 2006 ITL – 002 si model 2006 ITL – 004) intocmite de serviciile de specialitate la care au depus declaratiile fiscale.

In cazul persoanelor juridice, in momentul inregistrarii bunurilor pe baza declaratiilor fiscale, serviciile de specialitate stabilesc si impozitele aferente prin decizii
de impunere (model 2006 ITL – 010 si model 2006 ITL – 012). Ulterior, in lipsa unor
reglementari clare in aceasta privinta, persoanele juridice fie isi calculeaza direct impozitele si taxele locale datorate, fie pot solicita serviciilor de specialitate stabilirea acestora pe baza deciziilor de impunere corespunzatoare.

Exemplu:

1. Societatea comerciala SPOT VISION S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Lucernei nr. 10, sectorul 2, detine din anul 2005 o cladire situata in str. Sapientei nr. 7, sectorul 1.

In luna ianuarie 2007, societatea nu mai are obligatia depunerii declaratiei fiscale pentru anul curent la Directia Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1.

In data de 25 mai 2007, societatea receptioneaza lucrarile de modernizare a cladirii pe baza procesuluiverbal de receptie si le inregistreaza in contabilitate majorand valoarea de inventar a acesteia.

Societatea are obligatia ca in termen de 30 de zile sa depuna o noua declaratie de impunere din care sa rezulte valoarea de inventar actualizata a cladirii.

2. Domnul Iordache Marin detine o locuinta dotata cu instalatie electrica, de apa si canalizare.

In luna iunie 2007, incheie lucrarile de instalare a unei centrale termice proprii pe baza de combustibil lichid, precum si lucrarile la sistemul de conducte si calorifere din
locuinta.

Intrucat prin dotarea locuintei si cu instalatie de incalzire, pe langa cele electrice, de apa si canalizare deja existente, se modifica valoarea impozabila a cladirii, domnul Iordache este obligat sa depuna declaratia de impunere – model 2006 ITL – 001 in termen de 30 de zile de la receptia instalatiei de incalzire.

Cladirile si terenurile se impun cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care au fost dobandite, pe numele noului contribuabil, proportional cu perioada de timp ramasa pana la sfarsitul anului.

Data dobandirii este in functie de forma in care sunt dobandite cladirile si terenurile, respectiv:
â—Ź pentru terenuri si pentru cladirile existente, data dobandirii se considera a fi:
– data mentionata in actele intre vii, translative ale dreptului de proprietate, potrivit art. 644 si urmatoarelor din Codul civil;
– data pronuntarii hotararii judecatoresti ramase definitiva si irevocabila, in cazul dobandirii bunurilor prin hotarari judecatoresti;
– data incheierii contractelor de leasing financiar sau data incheierii contractelor de concesionare, inchiriere, dare in folosinta sau in administrare pentru cladiri sau terenuri, aflate in proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz;
– data incheierii procesului-verbal de receptie a lucrarilor de modernizare, extindere sau modificare a cladirilor existente sau data inregistrarii in contabilitate a valorii rezultate in urma reevaluarii, dupa caz;
â—Ź pentru cladirile nou-construite, data dobandirii este:
– data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor, pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire;
– data prevazuta in autorizatia de construire, pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatie, cu mentiunea obligativitatii incheierii procesului-verbal de receptie;
– data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, in cazul cladirilor ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termen si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei.

La acest termen se intocmeste un proces-verbal de receptie, in care se consemneaza stadiul lucrarilor si suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis, in raport de care se stabileste impozitul datorat.

In cazul persoanelor juridice, in mod obligatoriu, in orice acte prin care se dobandeste/instraineaza dreptul de proprietate asupra unei cladiri se mentioneaza valoarea de achizitie a acesteia, precum si suprafata construita la sol a cladirii.

Exemplu:

1. O cladire al carei impozit anual este de 305 lei este instrainata pe baza unui contract de donatie autentificat la notariat in data de 8 februarie 2007.

Noul proprietar mai detine o cladire cu destinatia de locuinta, care este si locuinta de domiciliu si pentru care plateste un impozit anual de 140 lei.

Pentru cladirea dobandita prin donatie, acesta va datora in anul 2007 un impozit pe cladiri, calculat astfel:
– se determina impozitul aferent unei luni calendaristice: 305 lei : 12 luni = 25,41 lei/luna, rotunjit prin adaos 26 lei/luna;
– se determina impozitul aferent perioadei de la dobandire si pana la sfarsitul anului (1 martie – 31 decembrie): 26 lei/luna x 10 luni = 260 lei;
– se determina impozitul pe cladiri majorat pentru a doua locuinta: 260 lei x 1,15 = 299 lei.

2. O societate comerciala detine un teren situat in intravilanul municipiului Bucuresti, zona C, categoria de folosinta „terenuri cu constructii“ in suprafata de 1.500 mp.

In luna martie 2007, societatea receptioneaza o hala de productie construita pe acest teren in suprafata de 840 mp, din care suprafata construita la sol este de 575 mp. Valoarea de inventar a halei construite de 850.300 lei.

In aceasta noua situatie, societatea va datora:
– impozitul pe cladiri calculat astfel: 850.300 x 1,5% = 12.754,50 lei, rotunjit matematic 12.755 lei impozit anual, unde 1,5% – cota de impozit stabilita prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti 12.755 lei : 12 luni = 1.062,91 lei/luna, rotunjit prin adaos 1.063 lei/luna 1.063 lei/luna x 9 luni = 9.567 lei impozit datorat unde 9 luni este
perioada pentru care se datoreaza impozitul (aprilie – decembrie 2007)
– impozitul pe teren calculat astfel:

a) pentru perioada ianuarie – martie 2007 1.500 mp x 4.880 lei/ha = 1.500 mp x 0,4880 lei/mp = 732 lei impozit anual, unde 4.880 lei/ha este cuantumul impozitului stabilit prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti 732 lei : 12 luni = 61 lei impozit/luna 61 lei/luna x 3 luni = 183 lei impozit datorat in trim. I 2007

b) pentru perioada aprilie – decembrie 2007 (1.500 mp – 575 mp) x 4.880 lei/ha = 925 mp x 0,4880 lei/mp = 451,40 lei, rotunjit matematic 451 lei impozit anual 451 lei : 12 luni = 37,58 lei, rotunjit prin adaos 38 lei impozit/luna 38 lei/luna x 9 luni = 342 lei impozit datorat in trim. II-IV 2007

c) pentru intregul an 2005 183 lei + 342 lei = 525 lei.

Cladirile si terenurile se scad de la impunere cu incepere de la data de intai a lunii
urmatoare celei in care:

â—Ź cladirile s-au dezafectat, demolat, dezmembrat sau distrus.
Prin termenul dezafectare se intelege schimbarea destinatiei unui imobil;
â—Ź cladirile si terenurile s-au transmis in proprietatea altor contribuabili;
â—Ź cladirile si terenurile ce au facut obiectul unor contracte de leasing financiar, care
au incetat altfel decat prin ajungerea la scadenta;
â—Ź cladirile si terenurile, aflate in proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, s-au transmis in concesiunea, inchirierea, administrarea sau folosinta, dupa caz, a altor contribuabili.

Scaderea de la impunere, in cursul anului, se face dupa cum urmeaza:
â—Ź incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs situatia respectiva;
â—Ź proportional cu partea din cladire supusa unei astfel de situatii;
â—Ź proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

Impozitul/taxa pe cladiri si impozitul/taxa pe teren sunt anuale si se platesc in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv ale fiecarui an fiscal.

Daca datorati catre acelasi buget local, un impozit anual pentru fiecare categorie de bunuri impozabile (cladiri sau terenuri) de pana la 50 lei inclusiv, plata impozitului anual se face integral pana la data de 31 martie. Suma de 50 lei se refera la impozitul anual cumulat, in cazul in care detineti mai multe bunuri impozabile amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale.

Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie a anului fiscal respectiv, a impozitului/taxei! pe cladiri si a impozitului/taxei pe teren datorate pentru intregul an,
consiliile locale pot acorda o bonificatie de pana la 10%. De regula, bonificatia este acordata persoanelor fizice, dar modificarile aduse Codului fiscal prin Legea nr.
343/2006 permit consiliilor locale sa acorde bonificatie si persoanelor juridice.

Exemplu:

1. Impozitul aferent unui an fiscal pentru o cladire este de 146 lei si se plateste in doua rate egale, astfel:
– pana la 31 martie inclusiv .............................. 73 lei
– pana la 30 septembrie inclusiv ...................... 73 lei.

Daca dreptul de proprietate asupra acestei cladiri se dobandeste in cursul anului, atunci impozitul anual se calculeaza pe baza impozitului aferent unei luni: 146 lei : 12 luni = 12,16 lei/luna, rotunjit prin adaos 13 lei/luna.

a) dreptul de proprietate se dobandeste in luna februarie:
– se determina impozitul datorat pana la sfarsitul anului (martie – decembrie 2007):
13 lei/luna x 10 luni = 130 lei
– se repartizeaza impozitul pe termene de plata:
– pana la 31 martie inclusiv ...................................... 57 lei
– pana la 30 septembrie inclusiv ............................... 73 lei

b) dreptul de proprietate se dobandeste in luna martie:
– se determina impozitul datorat pana la sfarsitul anului (aprilie – decembrie 2007):
13 lei/luna x 9 luni = 117 lei
– se repartizeaza impozitul pe termene de plata:
– pana la 31 martie inclusiv .......................................... 0 lei
– pana la 30 septembrie inclusiv ............................... 117 lei

c) dreptul de proprietate se dobandeste in luna august:
– se determina impozitul datorat pana la sfarsitul anului (septembrie – decembrie 2007): 13 lei/luna x 4 luni = 52 lei
– se repartizeaza impozitul pe termene de plata:
– pana la 31 martie inclusiv .......................................... 0
lei
– pana la 30 septembrie inclusiv .................................. 52 lei

d) dreptul de proprietate se dobandeste in luna noiembrie:
– se determina impozitul datorat pana la sfarsitul anului (pentru luna decembrie 2007):
13 lei/luna x 1 luna = 13 lei
– acest impozit se plateste pana la expirarea perioadei de 30 de zile de
dobandire, dar nu mai tarziu de ultima zi lucratoare a lunii decembrie a
anului fiscal respectiv, avand in vedere ca cele doua termene de plata sunt
depasite;

e) dreptul de proprietate se dobandeste in luna decembrie.

Avand in vedere ca impozitul pe cladiri se datoreaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost dobandita, rezulta ca in anul curent nu se mai datoreaza
impozit, acesta fiind datorat cu incepere de la data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator.

2. Societatea comerciala DRAGON IMPEX S.R.L. din municipiul Bacau datoreaza pentru doua cladiri pe care le are in proprietate un impozit anual total de 8.695 lei, din care: pentru cladirea A – 2.650 lei si pentru cladirea B – 6.045 lei.

Consiliul Local al Municipiului Bacau a stabilit, pentru anul fiscal 2007,
acordarea unei bonificatii de 10% pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice.

In data de 15 martie 2007, societatea achita integral impozitul anual pe cladiri datorat si beneficiaza de bonificatia aferenta, respectiv: 8.695 lei – 8.695 lei x 10% = 8.695 lei – 870 lei = 7.825 lei.

In data de 4 mai 2007, S.C. DRAGON IMPEX S.R.L. vinde cladirea A pentru suma de 113.200 lei.

Avand in vedere ca societatea nu mai datoreaza impozit pentru cladirea A incepand cu luna iunie 2007, rezulta ca aceasta a achitat in plus urmatoarea suma: 2.650 lei x 90% : 12 luni = 198,75 lei, rotunjit 199 lei/luna âžś 199 lei x 7 luni = 1.393 lei, unde „7“ reprezinta numarul de luni incepand cu data de 1 iunie si pana la data de 31 decembrie.

Societatea poate formula cerere de restituire a sumei platite in plus sau poate formula cerere de compensare a plusului cu obligatii de plata viitoare.

3. Societatea comerciala VIOCOM S.R.L. are inregistrata in evidentele sale o cladire dobandita in anul 2002 cu o valoare de inventar de 565.000 lei.

In luna aprilie 2007, administratorul societatii aproba receptia lucrarilor de modernizare si extindere a cladirii, aprobate anterior de Adunarea generala a asociatilor si autorizate in baza autorizatiei de construire din luna decembrie 2006. Lucrarile de moderizare si extindere in suma de 110.000 lei sunt inregistrate in contabilitate cu nota contabila nr. 11/aprilie 2007.

In termen de 30 de zile de la data receptiei lucrarilor, societatea depune o noua declaratie fiscala din care rezulta o valoare de inventar actualizata a cladirii de 675.000 lei.

Prin hotararea consiliului local s-a stabilit o cota de impozit pe cladire de 1%, respectiv de 7% pentru cladirile nereevaluate in ultimii trei ani fiscali anteriori.
Societatea datoreaza in aceasta situatie impozitul pe cladiri calculat astfel:

– in perioada ianuarie-aprilie 2007, inclusiv:

565.000 lei x 7% = 39.550 lei/an 39.550 lei : 12 luni = 3.295,83 lei/luna, rotunjit prin adaos 3.296 lei/luna 3.296 lei/luna x 4 luni = 13.184 lei

– in perioada mai-decembrie 2007

675.000 lei x 1% = 6.750 lei/an 6.750 lei : 12 luni = 562,50 lei/luna, rotunjit prin adaos 563 lei/luna 563 lei/luna x 8 luni = 4.504 lei

– total impozit pe cladiri datorat pe intregul an 2007:

13.184 lei + 4.504 lei = 17.688 lei

Avand in vedere ca, pana la data de 31 martie 2007, societatea a trebuit sa achite jumatate din impozitul anual initial, respectiv 39.550 lei : 2 = 19.775 lei, rezulta ca a achitat in plus la nivelul anului 2007 suma de 19.775 lei – 17.668 lei = 2.107 lei.

Instrainarea unei cladiri sau a unui teren, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra cladirii/terenului in cauza nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasata cladirea / situat terenul sau al celei unde
isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza cladiri sau terenuri cu incalcarea acestor prevederi legale sunt nule de drept.

NOUTATI Contabile 2023

Cunoasteti noile modificari si explicatii aferente Mijloacelor FIXE?


1 Dificultati la incadrarea unui obiect in categoria corecta - mijloc fix sau obiect de inventar?
2 Dubii in alegerea tratamentul fiscal-contabil corect aplicabil acestuia?
3 Ezitari la aplicarea noilor reguli de impozitare a profitului reinvestit?
4 Nu stiti cum sa evitati inregistrarile eronate aducatoare de amenzi consistente?

Consultati acum lucrarea actualizata: Mijloace fixe. Manual actualizat. Legislatie explicata. Studii de caz.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
impozittaxa


Data aparitiei: 10 Ianuarie 2008

Votati articolul "Impozitul, taxa pe cladiri, taxa pe teren":
Rating:

Nota: 3.13 din 5 din 4 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X