email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HG 19/2021 - modificarea normelor pentru amanarea ratelor la banci

HG 19/2021 - modificarea normelor pentru amanarea ratelor la banci
amanare ratemonitorul oficial

Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 pentru amanarea ratelor la banci au fost modificate si completate prin HG 19/2021. 


Noul act normativ a fost publicat in Monitorul Oficial nr. nr. 123 din 5 februarie 2021. Suspendarea se acorda pentru creditele care indeplinesc 4 conditii cumulative, asa cum era prevazut si in vechile norme, insa scadenta anticipata este pana la data de 31 decembrie 2020 inclusiv (in loc de 30 martie 2020 inclusiv).
 

Consulta in continuare lista completa cu modificarile aduse normelor de aplicare a a prevederilor OUG nr. 37/2020.

HG 19/2021 - cum au fost modificate normele de aplicare pentru amanarea ratelor

Denumire completa: Hotararea nr. 19 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 270/2020

 

 

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Articolul I

Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 270/2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 285 din 6 aprilie 2020, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, literele a), b) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

a) capitalizare - majorarea soldului creditului existent la finele perioadei de suspendare cu dobanda datorata de debitor, calculata pe perioada suspendarii la soldul creditului ramas de rambursat, cu exceptia creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, pentru care dobanda aferenta perioadei de suspendare se calculeaza potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 227/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, in conformitate cu prevederile contractului de credit, si reprezinta o creanta distincta si independenta in raport cu celelalte obligatii izvorate din contractul de credit;

b) dobanda esalonata pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice - dobanda aferenta perioadei suspendarii la plata datorata de debitori persoane fizice, calculata la soldul creditului ramas de rambursat pe perioada suspendarii, care include, dupa caz, si dobanda aferenta perioadei de suspendare anterioare potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, acordata ca urmare a solicitarii debitorului si transmisa pana la 15 iunie 2020. La finalul perioadei de suspendare, care include, dupa caz, si perioada de suspendare anterioara potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, acordata ca urmare a solicitarii debitorului si transmisa pana la data de 15 iunie 2020, dobanda reprezinta o creanta distincta si independenta in raport cu celelalte obligatii izvorate din contractul de credit, creanta ce are un nivel de dobanda de 0%;

(...)
e) valoarea de executare a garantiei - suma aferenta soldului dobanzilor pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, aferenta perioadei de suspendare la plata, ce urmeaza a fi platita de catre Ministerul Finantelor ca urmare a producerii riscului de credit in perioada de esalonare, in cazul in care debitorul nu a achitat integral un numar de cel putin 3 rate consecutive, la scadentele prevazute in graficul de rambursare a dobanzilor esalonate pentru creditele ipotecare. Valoarea de executare a garantiei se solicita de catre creditor dupa trecerea integrala la restanta a soldului dobanzilor pentru creditele ipotecare esalonate la plata.

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 3

(1) Perioada pentru care se acorda facilitatile de suspendare la plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane, acordate debitorilor de catre creditori din creditele ipotecare, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste conform optiunii debitorului si este cuprinsa intre minimum o luna si maximum noua luni. Perioada maxima de noua luni include si perioada suspendarii efective a obligatiilor de plata in temeiul moratoriului legislativ instituit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau perioadele de suspendare acordate in cadrul moratoriilor nonlegislative, dupa caz.

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 4

Poate fi suspendata rambursarea ratelor, dobanzilor si comisioanelor scadente numai pentru creditele ipotecare care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) au fost acordate pana la data de 30 martie 2020 inclusiv;
b) data scadentei finale a obligatiilor de rambursare a ratelor, prevazuta in contractele de credit, este ulterioara datei solicitarii suspendarii obligatiilor de plata;
c) nu le-a fost declarata scadenta anticipata pana la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
d) nu inregistreaza restante la data solicitarii suspendarii obligatiei de plata.

4. La articolul 5, alineatele (1), (3), (5)-(7) se modifica si vor aveaurmatorul cuprins:

Articolul 5
(1) Poate beneficia de acordarea facilitatii de suspendare a obligatiei de plata a ratelor, dobanzilor si comisioanelor aferente creditului ipotecar care indeplineste conditiile prevazute la art. 4 debitorul persoana fizica ale carui venituri au fost afectate direct sau indirect de situatia grava generata de pandemia de COVID-19, sub conditia transmiterii solicitarii catre creditor cel mai tarziu la data de 15 martie 2021 inclusiv.
(...)
(3) Creditorul aproba solicitarea debitorului care, prin una dintre caile de transmitere prevazute la art. 3 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, declara pe propria raspundere ca i-au fost afectate veniturile proprii si/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situatia grava generata de pandemia de COVID-19 si se afla in imposibilitatea de a onora obligatiile de plata aferente creditului ca urmare a interventiei uneia/mai multora dintre urmatoarele cauze, fara a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia in somaj tehnic ca efect al inchiderii/restrangerii activitatii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului in carantina institutionalizata sau izolare la domiciliu, imbolnavirea cu COVID-19 si altele asemenea.
(...)

(5) Creditorul analizeaza solicitarea formulata de debitor, verifica incadrarea creditului in conditiile prevazute la art. 4 si ale prezentului articol si in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitarii complete, dar fara a depasi data de 31 martie 2021, comunica debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligatiilor de plata a ratelor.
(6) Decizia de aprobare contine si numarul de rate pentru care a fost solicitata de debitor si aprobata suspendarea la plata si se comunica debitorului in format letric sau prin posta electronica, la datele de contact precizate in contractul de credit sau declarate de catre client creditorului ulterior incheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanta oferit de creditor sau telefonic, cu respectarea obligatiei creditorului de inregistrare a convorbirii, dupa caz, in functie de optiunea exprimata de debitor.

(7) Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobarii solicitarii beneficiarului, in temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza fara incheierea de acte aditionale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului si graficul de rambursare a dobanzilor esalonate, transmisa de creditor debitorului in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitarii complete. Notificarea debitorului se realizeaza in format letric sau prin posta electronica, la datele de contact precizate in contractul de credit sau declarate de catre client creditorului ulterior incheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanta oferit de creditor, conform optiunii exprimate de debitor. In graficul de rambursare a creditului, revizuit dupa acordarea facilitatii de suspendare a obligatiei de plata, rata de dobanda se mentine la nivelul prevazut in contractul de credit initial incheiat intre debitor si creditor.

5. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Plata de catre debitor a creantei reprezentand dobanda totala aferenta perioadei de suspendare la plata acordata conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se va face esalonat, incepand cu luna imediat urmatoare incheierii perioadei de suspendare, in 60 de rate lunare egale, fara perceperea de dobanda pentru aceasta componenta a creditului ipotecar, iar graficul de rambursare a acestor plati se comunica debitorilor in termen de 5 zile calendaristice de la data comunicarii deciziei de aprobare a cererii de suspendare a obligatiilor de plata a ratelor, prevazuta la art. 5 alin. (5).

6. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

(3) Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice pentru care cererea de suspendare a obligatiilor de plata a fost formulata pana la data de 15 iunie 2020, cu termen de incheiere a perioadei de amanare anterior datei de 31 decembrie 2020 inclusiv, suspendarea obligatiilor de plata pana la perioada maxima de noua luni se realizeaza prin cumularea creantei/restului de creanta aferenta dobanzilor calculate in prima perioada suspendata cu creanta aferenta dobanzilor calculate pentru a doua perioada suspendata. La creanta astfel rezultata dobanda este 0% si plata de catre debitor a acestei creante se va face esalonat in 60 de rate lunare egale incepand cu luna imediat urmatoare incheierii celei de-a doua perioade de amanare. La data reemiterii scrisorii de garantie va inceta valabilitatea scrisorii de garantie anterioare.

7. La articolul 9, alineatele (4)-(8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(4) In scopul garantarii obligatiilor de rambursare a dobanzilor acumulate pe perioada suspendarii la plata, prevazuta la art. 3 din prezentele norme, creditorul, care a aprobat solicitarile de suspendare formulate de debitorii sai in conditiile prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 227/2020, solicita FNGCIMM emiterea unei scrisori de garantie in numele si in contul statului. FNGCIMM emite scrisoarea de garantie in baza conventiei de garantare incheiate cu creditorul.

(5) Creditorul transmite FNGCIMM solicitarea de emitere/reemitere a scrisorii de garantie pentru toate solicitarile de suspendare la plata obligatiilor consolidate a debitorilor din portofoliul sau, cu includerea debitorilor noi, precum si a celor care au beneficiat deja de aplicarea unui moratoriu nonlegislativ si/sau de perioada de suspendare potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, in noile conditii si cu noua valoare, dupa caz, insotita de o situatie centralizatoare intocmita de creditor pe propria raspundere, in care este evidentiata valoarea totala a contractului de garantare, rezultata din cumularea sumelor de plata si a soldurilor acestora, dupa caz, conform graficelor de rambursare a sumelor reprezentand dobanzi datorate de debitori, emise potrivit prevederilor art. 8 alin. (2), in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului de emitere a deciziei creditorului prevazut la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Forma si elementele pe care trebuie sa le contina situatia centralizatoare intocmita de creditor se vor detalia in conventia de garantare. Situatia centralizatoare va cuprinde obligatoriu urmatoarele elemente de identificare ale debitorilor persoane fizice: numele si prenumele, codul numeric personal, numarul contractului de credit si data incheierii acestuia, suma garantata de stat, inclusiv pentru solicitarile noi de suspendare in cazul reemiterii garantiei de stat.

(7) Valoarea totala a angajamentului de garantare inscris in solicitarea de emitere a scrisorii de garantie este exprimata in echivalent lei. In cazul in care creditul ipotecar este acordat in alta valuta, valoarea cumulata a dobanzilor se stabileste utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ultima zi a lunii anterioare celei in care creditorul a transmis catre FNGCIMM solicitarea de emitere/reemitere a scrisorii de garantie.

(8) In cazul in care in structura dobanzii aferente creditelor ipotecare sunt prevazuti indici variabili, valoarea scrisorii de garantie este determinabila pe baza estimarilor creditorilor privind evolutia indicilor variabili. Pentru efectuarea corectiei valorii scrisorii de garantie, pana la data de 31 ianuarie 2022 creditorii au obligatia comunicarii catre FNGCIMM a situatiei centralizatoare privind valoarea cumulata a dobanzilor de plata, determinata pe baza valorii indicilor care intra in structura de cost a dobanzii conform contractelor de credit incheiate cu debitorii.

8. La articolul 10 alineatul (3), literele a) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

a) data expirarii perioadei de rambursare conform graficelor de rambursare intocmite in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) sau (3), dupa caz;
(...)
d) data rambursarii integrale de catre debitor a dobanzii suspendate conform art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 227/2020, la termen sau anticipat, dar nu mai mult de 5 ani.

9. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Valoarea garantiei se va reduce in mod automat cu orice plata efectuata de debitor in perioada de rambursare a dobanzilor esalonate la plata conform graficelor intocmite cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2) sau (3), dupa caz, precum si cu valoarea platilor de garantii efectuate la cererea creditorului in temeiul obligatiei de garantare asumate prin scrisorile de garantie emise in numele si in contul statului, dupa caz.

10. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 12
(1) Prin emiterea scrisorilor de garantie, statul roman, prin Ministerul Finantelor, prin mandatarul FNGCIMM, se angajeaza irevocabil sa plateasca obligatiile garantate la prima si simpla cerere a creditorului, pana la limita valorii scrisorii de garantie stabilite conform prevederilor art. 9 alin. (5) si/sau alin. (6), dupa caz, in cazul in care debitorul/debitorii nu si-a/au indeplinit obligatiile de rambursare stabilite conform graficului de rambursare prevazut la art. 8 alin. (2) sau (3), dupa caz.

(2) Creditorul este indreptatit la executarea garantiei numai daca a transmis la FNGCIMM cererea de executare a scrisorii de garantie in cadrul perioadei de valabilitate a acesteia, pentru debitorii care inregistreaza cel putin un numar de 3 rate consecutive de dobanda esalonata la plata, neachitate integral la scadenta prevazuta in graficul de rambursare, dupa trecerea integrala la restanta a soldului dobanzilor esalonate la plata datorate de respectivii debitori.

11. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 13
(1) Cererea de executare a scrisorii de garantie se transmite la FNGCIMM pana la data de 20 a fiecarei luni calendaristice, pentru unul sau mai multi debitori inclusi in situatia centralizatoare, anexa la scrisoarea de garantie, insotita de urmatoarele documente in copie:

a) documentele de identitate ale debitorilor pentru care se cere executarea garantiei. Se vor transmite cele mai recente documente aflate in posesia creditorului;
b) graficele de rambursare a dobanzilor datorate de debitori pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
c) contractele de credit aferente creditelor ipotecare pentru care debitorii au solicitat suspendarea la plata ratelor si esalonarea la plata a dobanzilor;
d) extrasele conturilor de dobanda sau documente echivalente, din care sa rezulte soldul dobanzilor suspendate restante pentru care se cere plata garantiei.

12. La articolul 13, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:

(1^1) In cazul in care creditul ipotecar este acordat in alta valuta decat moneda nationala, creditorul stabileste valoarea cumulata a dobanzilor solicitate la plata pentru debitorul in cauza, utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ultima zi a lunii anterioare celei in care acesta transmite catre FNGCIMM cererea de executare a scrisorii de garantie, fara sa depaseasca valoarea cumulata a dobanzilor garantate prin scrisoarea de garantie pentru debitorul respectiv.

(1^2) Cererile de executare a garantiei inregistrate la FNGCIMM dupa data de 20 a fiecarei luni calendaristice, precum si cele transmise fara respectarea prevederilor art. 12 alin. (2) vor fi returnate creditorilor, acestea putand fi reformulate si transmise ulterior, cu respectarea termenului prevazut la alin. (1).

13. La articolul 15, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Articolul 15

(1) Perioada pentru care se acorda facilitatile de suspendare la plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane, acordate debitorilor de catre creditori, se stabileste pe baza optiunii debitorului si este cuprinsa intre minimum o luna si maximum noua luni. Perioada maxima de suspendare a obligatiilor de plata de noua luni include si perioada suspendarii efective a obligatiilor de plata in temeiul moratoriului legislativ instituit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau perioadele de suspendare acordate in cadrul moratoriilor nonlegislative, dupa caz.

(...)
(3) Suspendarea se acorda pentru creditele care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) au fost acordate pana la data de 30 martie 2020 inclusiv;
b) data scadentei finale a obligatiilor de rambursare a ratelor, prevazuta in contractele de credit, este ulterioara datei solicitarii suspendarii obligatiilor de plata;
c) nu le-a fost declarata scadenta anticipata pana la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
d) nu inregistreaza restante la data solicitarii suspendarii obligatiilor de plata.

14. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 16
(1) Poate beneficia de acordarea facilitatii de suspendare a obligatiei de plata a ratelor, dobanzilor, inclusiv dobanzile capitalizate ca urmare a aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si comisioanelor aferente creditului debitorul ale carui venituri au fost afectate direct sau indirect de situatia grava generata de pandemia de COVID-19, sub conditia transmiterii solicitarii catre creditor cel mai tarziu la data de 15 martie 2021 inclusiv.

(2) Debitorul, persoana fizica, declara pe propria raspundere ca i-au fost afectate veniturile proprii si/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situatia grava generata de pandemia de COVID-19 si se afla in imposibilitatea de a onora obligatiile de plata aferente creditului ca urmare a interventiei uneia/mai multora dintre urmatoarele cauze, fara a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia in somaj tehnic ca efect al inchiderii/restrangerii activitatii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului in carantina institutionalizata sau izolare la domiciliu, imbolnavirea cu COVID-19 si altele asemenea.

(3) Debitorul, cu exceptia persoanelor fizice:

a) declara pe propria raspundere ca i-au fost diminuate cu minimum 25% veniturile sau incasarile medii lunare din ultimele 3 luni anterioare solicitarii suspendarii obligatiilor de plata prin raportare la perioada similara din anii 2019/2020 si se afla in imposibilitatea de a onora obligatiile de plata aferente creditului. Astfel, in emiterea declaratiei pe propria raspundere mentionate mai sus, debitorii care solicita suspendarea obligatiilor de plata in luna ianuarie 2021 vor avea in vedere media veniturilor/incasarilor din lunile octombrie-decembrie 2020 comparativ cu octombrie-decembrie 2019; in luna februarie 2021 vor avea in vedere media veniturilor/incasarilor din lunile noiembrie-decembrie 2020 si ianuarie 2021 comparativ cu noiembrie-decembrie 2019 si ianuarie 2020; in luna martie 2021 vor avea in vedere media veniturilor/ incasarilor din lunile decembrie 2020 si ianuarie-februarie 2021 comparativ cu decembrie 2019 si ianuarie-februarie 2020;

b) nu se afla in insolventa la data solicitarii suspendarii rambursarii creditului, conform informatiilor disponibile pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului.

(4) In cazul debitorilor persoane juridice, cererea se formuleaza de catre reprezentantul legal al acestora.

(5) Creditorul analizeaza solicitarea formulata de debitor, verifica incadrarea creditului in conditiile prevazute la art. 15 si ale prezentului articol si in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitarii complete, dar fara a depasi data de 31 martie 2021, comunica debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligatiilor de plata a ratelor.

(6) Decizia de aprobare contine si numarul de rate solicitate de debitor si aprobarea suspendarii la plata si se comunica debitorului in format letric sau prin posta electronica, la datele de contact precizate in contractul de credit sau declarate de catre client creditorului ulterior incheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanta oferit de creditor sau telefonic, cu respectarea obligatiei creditorului de inregistrare a convorbirii, dupa caz, in functie de optiunea exprimata de debitor.

(7) Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobarii solicitarii debitorului, in temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza fara incheierea de acte aditionale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului, transmisa de creditor debitorului in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitarii complete. Toate garantiile aferente contactului de credit se mentin. Efectele modificarii contractelor de credit potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se extind asupra oricaror codebitori, garanti, inclusiv fideiusori, care au garantat obligatia debitorului, precum si a oricaror alte parti ale contractului de credit astfel modificat, doar cu acordul prealabil al acestora.

(8) Notificarea debitorului se realizeaza in format letric sau prin posta electronica, la datele de contact precizate in contractul de credit sau declarate de catre client creditorului ulterior incheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanta oferit de creditor, conform optiunii exprimate de debitor.

(9) In cazul creditelor garantate, in termenul prevazut la alin. (5), creditorul notifica si garantul cu privire la prelungirea valabilitatii angajamentului de garantare in conditiile prevederilor art. 3 alin. (2) si la modificarea clauzelor angajamentului de garantare in vederea acordarii facilitatii de suspendare in temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada maxima de valabilitate a garantiilor prevazuta in actele normative cu caracter special care reglementeaza programele guvernamentale de garantare poate fi extinsa cu o perioada egala cu durata suspendarii obligatiilor de plata aprobata in conditiile prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

15. La articolul 17, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) In termen de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitarii complete prevazute la alin. (2), creditorul notifica debitorului clauzele contractului de credit modificate in vederea acordarii facilitatii de suspendare a obligatiilor conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

16. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 19
(1) Dobanda datorata de debitori corespunzator perioadei de suspendare se capitalizeaza la soldul creditului existent la sfarsitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plateste esalonat pana la noua maturitate a creditelor sau pana la maturitatea initiala in cazul restructurarii creditelor, incepand cu luna urmatoare expirarii perioadei de suspendare, pe durata ramasa pana la noua maturitate a creditelor sau pana la maturitatea initiala in cazul restructurarii creditelor. Pentru liniile de credite de tip revolving, capitalul majorat se poate plati intr-o singura transa pana la data noii maturitati.

(2) In graficul de rambursare refacut dupa acordarea facilitatii de suspendare a obligatiei de plata se mentine rata de dobanda sau marja de dobanda, dupa caz, la nivelul prevazut in contractul de credit initial incheiat intre debitor si creditor.

Articolul II

Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (5) si art. 16 alin. (5) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 270/2020, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, pentru solicitarile formulate de debitori anterior, termenul de 15 zile calendaristice se calculeaza de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Articolul III

Hotararea Guvernului nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 285 din 6 aprilie 2020, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Ghidul Practic al Monografiilor Contabile


Atentie: au aparut monografii anului 2022!

Ai la dispozitie 70 monografii:

- noi-noute, variate, complexe, actuale, controversate si legale
- grupate pe domenii de cel mai mare interes
- usor de accesat, usor de inteles, usor de aplicat
- gata de personalizat cu datele operatiunilor tale

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
amanare ratemonitorul oficial

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 09 Februarie 2021


Votati articolul "HG 19/2021 - modificarea normelor pentru amanarea ratelor la banci":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X