email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordin nr. 498 din 18 iunie 2007


ORDIN nr. 498 din 18 iunie 2007


pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2007 a operatorilor economici

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 28 iunie 2007;


In baza art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

in temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) si ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2007 a operatorilor economici, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, brokerii de asigurare si/sau de reasigurare, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, precum si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor raportari contabile la 30 iunie 2007 in formatul si la termenele prevazute in reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

ART. 3

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.214/2006 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2006 a agentilor economici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 641 din 25 iulie 2006.

ART. 4

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascalu,

secretar de stat

Bucuresti, 18 iunie 2007.

Nr. 498.

ANEXA

SISTEMUL

de raportare contabila la 30 iunie 2007

a operatorilor economici

CAP. I

A. Norme metodologice privind intocmirea si verificarea raportarilor contabile ale operatorilor economici la 30 iunie 2007

1. Generalitati

Operatorii economici, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2007 la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor.

Operatorii economici pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Prezentarea si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2007

Persoanele juridice vor intocmi si vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor raportari contabile care cuprind urmatoarele formulare:

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);

b) Contul de profit si pierdere (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

Persoanele juridice vor completa datele de identificare (denumirea unitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si pe cele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea operatorului economic.

Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" a datelor prevazute mai sus conduce la imposibilitatea identificarii unitatii si, in consecinta, se considera ca lucrarea nu a fost depusa, unitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Persoanele juridice completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.

In cazul in care unitatea desfasoara mai multe activitati, se va trece codul activitatii preponderente, care defineste profilul unitatii (respectiv codul clasei CAEN al activitatii preponderente).

Formularul "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" prezinta, in forma sintetica, elementele de activ si de pasiv, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2007, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Formularul "Contul de profit si pierdere" cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2007.

Datele care se raporteaza in formularul "Contul de profit si pierdere" sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare. Randul 63 se completeaza numai de microintreprinderi, incadrate ca atare potrivit Codului fiscal, cu suma reprezentand impozitul pe venitul acestora.

Persoanele juridice inscriu in formularul "Contul de profit si pierdere", la randul 16 "Salarii si indemnizatii", toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La acelasi rand se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu completarile ulterioare.

Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la randul 30 din formularul "Date informative" (cod 30).

In formularul "Date informative", la randurile 01 si 02 coloana 1, persoanele juridice care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora.

La randurile privind platile restante se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.

Formularele de raportare contabila la 30 iunie 2007 se semneaza de administratorul unitatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil, iar in lipsa acestora, de catre inlocuitorii de drept.

Administratorul unitatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil poarta raspunderea, potrivit legii, asupra realitatii informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara, precum si asupra celorlalti indicatori cuprinsi in formularele de raportare.

Conducatorul compartimentului financiar-contabil are obligatia sa respecte prevederile din prezentele norme metodologice, corelatiile dintre indicatorii din formulare, urmarind realitatea datelor ce se raporteaza, precum si incadrarea in termenul de depunere la organele in drept.

Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, vor verifica si centraliza balantele de verificare ale acestora, intocmind raportarile contabile la 30 iunie 2007.

Societatile comerciale care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, care desfasoara activitate si au sediul in strainatate, vor evalua in lei rulajele si soldurile exprimate in valuta, din balantele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare, si le vor centraliza cu balanta de verificare intocmita pentru operatiunile economico-financiare desfasurate in tara.

In situatia in care operatiunile subunitatilor proprii in strainatate au fost evidentiate in cursul perioadei atat in valuta, cat si in lei, pentru cuprinderea in raportarile contabile la 30 iunie 2007 ale persoanei juridice din tara vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor, exprimate in lei.

Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2007, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor.

Programul de asistenta este pus la dispozitia operatorilor economici, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei si Finantelor, de la adresa www.mfinante.ro.

Operatorii economici vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor discheta cu raportarile contabile la 30 iunie 2007, insotita de raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta, semnate si stampilate, conform legii. Aceste raportari se depun impreuna cu o copie de pe codul unic de inregistrare, raportul administratorului, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.

Formularele care compun raportarile contabile la 30 iunie 2007 se vor completa in lei (RON).

Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2007 nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2007, urmand sa depuna o declaratie pe propria raspundere la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, care sa cuprinda toate datele de identificare a societatii:

- denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);

- adresa si numarul de telefon;

- numarul de inregistrare la registrul comertului;

- codul unic de inregistrare;

- capitalul social.

O declaratie similara vor depune si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.

3. Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2007

Raportarile contabile la 30 iunie 2007, precum si declaratiile operatorilor economici care nu au desfasurat activitate sau se afla in curs de lichidare se vor depune pana cel mai tarziu la 15 august 2007.

Nedepunerea dischetelor si a formularelor listate, semnate si stampilate, sau a declaratiilor, dupa caz, pentru data de 30 iunie 2007, se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata.

4. Completarea raportarilor contabile la 30 iunie 2007 de catre operatorii economici se efectueaza folosindu-se planul de conturi prevazut la cap. IV din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

B. NOMENCLATOR - FORME DE PROPRIETATE

Codul Denumirea

10 PROPRIETATE DE STAT

11 Regii autonome

12 Societati comerciale cu capital integral de stat

13 Alte unitati economice de stat netransformate in societati

comerciale sau regii autonome

14 Companii si societati nationale

20 PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat si privat)

PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - sub 50%)

21 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain

22 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain

23 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton

24 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain

PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% si peste 50%)

25 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain

26 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain

27 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton

28 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain

30 PROPRIETATE INDIVIDUALA - PRIVATA

(cu capital: privat autohton, privat autohton si strain,

privat strain, societati agricole)

31 Societati comerciale in nume colectiv

32 Societati comerciale in comandita simpla

33 Societati comerciale in comandita pe actiuni

34 Societati comerciale pe actiuni

35 Societati comerciale cu raspundere limitata

36 Societati agricole

37 Societati comerciale cu capital de stat, privatizate in

cursul anului 2007

40 PROPRIETATE COOPERATISTA

41 Cooperative de consum

42 Cooperative mestesugaresti

43 Cooperative si asociatii agricole netransformate

44 Cooperative de credit

50 PROPRIETATE OBSTEASCA

(societati comerciale apartinand organizatiilor si

institutiilor politice si obstesti)

CAP. II

Continutul de informatii al modelelor de raportare contabila la data de 30 iunie 2007

Judetul _________________________|_|_| Forma da proprietate _________|_|_|

Persoana juridica ____________________ Activitatea preponderenta

Adresa: localitatea_____, sectorul____ (denumire clasa CAEN)______________

str. _________ nr.____, bl. ____,

sc.______________, ap. _____________ Cod clasa CAEN __________|_|_|_|_|

Telefon _________, fax _____________ Cod unic de inregistrare

Numar din registrul comertului _____ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2007

----

|10| - lei -

|------------------------------------------------------------------------------

| |Nr. | Sold la: |

| |Rd. |-----------------------|

| | |01.01.2007 | 30.06.2007|

|------------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| A | | 1 | 2 |

|------------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|A.|ACTIVE IMOBILIZATE | | | |

|--|---------------------------------------------| | | |

| | I. IMOBILIZARI NECORPORALE | 01 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| | II. IMOBILIZARI CORPORALE | 02 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| | III. IMOBILIZARI FINANCIARE | 03 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | | | |

| |(rd. 01 la 03) | 04 | | |

|--|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|B.|ACTIVE CIRCULANTE | | | |

|--|---------------------------------------------|----| | |

| | I. STOCURI | 05 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| | II. CREANTE | 06 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| | III. INVESTITII PE TERMEM SCURT | 07 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI | 08 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | | | |

| |(rd. 05 la 08) | 09 | | |

|--|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|C.|CHELTUIELI IN AVANS | 10 | | |

|--|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|D.|DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLATITE INTR-O | | | |

| |PERIOADA DE PANA LA UN AN | 11 | | |

|--|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|E.|ACTIVE CIRCULANTE NETE/ | | | |

| |DATORII CURENTE NETE | | | |

| |(rd. 09 + 10 - 11 - 18) | 12 | | |

|--|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|F.|TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | | | |

| |(rd. 04 + 12 - 17) | 13 | | |

|--|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|G.|DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLATITE INTR-O | | | |

| |PERIOADA MAI MARE DE UN AN | 14 | | |

|--|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|H.|PROVIZIOANE | 15 | | |

|--|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|I.|VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), | | | |

| |din care: | 16 | | |

| |- subventii pentru investitii | 17 | | |

| |- venituri inregistrate in avans | 18 | | |

|--|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|J.|CAPITAL SI REZERVE | | | |

|--|---------------------------------------------| | | |

| | I. CAPITAL (rd. 20 la 22), | | | |

| |din care: | 19 | | |

| | - capital subscris varsat | 20 | | |

|--|---------------------------------------------|----| | |

| | - capital subscris nevarsat | 21 | | |

| | - patrimoniul regiei | 22 | | |

| | II. PRIME DE CAPITAL | 23 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| | III. REZERVE DIN REEVALUARE | 24 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| | IV. REZERVE | 25 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| | ACTIUNI PROPRII | 26 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| | V. PROFITUL SAU PIERDEREA | SOLD C | 27 | | |

| | REPORTAT(A) |----------------|----|-----------|-----------|

| | | SOLD D | 28 | | |

| |----------------------------| | | | |

| | VI.PROFITUL SAU PIERDEREA | SOLD C | 29 | | |

| | EXERCITIULUI |----------------|----|-----------|-----------|

| | FINANCIAR | SOLD D | 30 | | |

| |Repartizarea profitului | 31 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |CAPITALURI PROPRII - TOTAL | | | |

| |(rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31) | 32 | | |

| |Patrimoniul public | 33 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 + 33) | 34 | | |

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele __________ Numele si prenumele __________

Semnatura ____________________ Semnatura ____________________

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30 iunie 2007

----

|20| - lei -

|-------------------------------------------------------------------------------

| | | Realizari aferente |

| |Nr. |perioadei de raportare |

| Denumirea indicatorilor |rd. |-----------------------|

| | |Precedenta | Curenta |

|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| A | B | 1 | 2 |

|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| 1.|Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) | 01 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |Productia vanduta | 02 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |Venituri din vanzarea marfurilor | 03 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |Venituri din dobanzi inregistrate de | 04 | | |

| |entitatile al caror obiect de | | | |

| |activitate il constituie leasingul | | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |Venituri din subventii de exploatare | | | |

| |aferente cifrei de afaceri nete | 05 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| 2.|Variatia stocurilor de | Sold C | 06 | | |

| |produse finite si a |------------------|----|-----------|-----------|

| |productiei in curs de | Sold D | 07 | | |

| |executie | | | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| 3.|Productia realizata de entitate pentru | 08 | | |

| |scopurile sale proprii si capitalizata | | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| 4.|Alte venituri din exploatare | 09 | | |

|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | | | |

| (rd. 01+06-07+08+09) | 10 | | |

|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| 5.|a) Cheltuieli cu materiile prime si | | | |

| |materialele consumabile | 11 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |Alte cheltuieli materiale | 12 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |b) Alte cheltuieli externe | | | |

| |(cu energie si apa) | 13 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |c) Cheltuieli privind marfurile | 14 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| 6.|Cheltuieli cu personalul (rd, 16 + 17), | | | |

| |din care: | 15 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |a) Salarii si indemnizatii | 16 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |b) Cheltuieli cu asigurarile si | | | |

| |protectia sociala | 17 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| 7.|a) Ajustari de valoare privind | | | |

| | imobilizarile corporale si | | | |

| |necorporale (rd. 19-20) | 18 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |a.1) Cheltuieli | 19 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |a.2) Venituri | 20 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |b) Ajustari de valoare privind | | | |

| |activele circulante (rd. 22-23) | 21 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |b.1) Cheltuieli | 22 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |b.2) Venituri | 23 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| 8.|Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) | 24 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe | 25 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si | | | |

| |varsaminte asimilate | 26 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii | | | |

| |si activele cedate | 27 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |Cheltuieli privind dobanzile de refinantare | | | |

| |inregistrate de entitatile al caror obiect | 28 | | |

| |de activitate il constituie leasingul | | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |Ajustari privind provizioanele | | | |

| | (rd. 30-31) | 29 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |- Cheltuieli | 30 | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |- Venituri | 31 | | |

|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | | | |

| (rd. 11 la 15+18+21+24+29) | 32 | | |

|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | 33 | | |

|-------------------------------------------------| | | |

| |- Profit (rd. 10-32) | | | |

| |---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |- Pierdere (rd. 32-10) | 34 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| 9.|Venituri din interese de participare | 35 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |- din care, veniturile obtinute de la | 36 | | |

| | entitatile afiliate | | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|10.|Venituri din alte investitii si | | | |

| |imprumuturi care fac parte din activele | | | |

| |imobilizate | 37 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |- din care, veniturile obtinute de la | 38 | | |

| | entitatile afiliate | | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|11.|Venituri din dobanzi | 39 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |- din care, veniturile obtinute de la | 40 | | |

| | entitatile afiliate | | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |Alte venituri financiare | 41 | | |

|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) | 42 | | |

|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|12.|Ajustari de valoare privind imobilizarile | | | |

| | financiare si a investitiilor financiare | | | |

| |detinute ca active circulante (rd. 44-45) | 43 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |- Cheltuieli | 44 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |- Venituri | 45 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|13.|Cheltuieli privind dobanzile | 46 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |- din care, cheltuielile in relatia cu | 47 | | |

| | entitatile afiliate | | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |Alte cheltuieli financiare | 48 | | |

|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL | | | |

| (rd. 43+46+48) | 49 | | |

|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): | | | |

|-------------------------------------------------| | | |

| |- Profit (rd. 42-49) | 50 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |- Pierdere (rd. 49-42) | 51 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|14.| PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): | | | |

|---|---------------------------------------------| | | |

| |- Profit (rd. 10+42-32-49) | 52 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |- Pierdere (rd. 32+49-10-42) | 53 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|15.|Venituri extraordinare | 54 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|16.|Cheltuieli extraordinare | 55 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|17.| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN | | | |

| | ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: | 56 | | |

|---|---------------------------------------------| | | |

| |- Profit (rd. 54-55) | | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |- Pierdere (rd. 55-54) | 57 | | |

|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) | 58 | | |

|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) | 59 | | |

|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| | PROFITUL SAU PIERDEREA | | | |

| | BRUT(A) | 60 | | |

|---|---------------------------------------------| | | |

| |- Profit (rd. 58-59) | | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |- Pierdere (rd. 59-58) | 61 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|18.|Impozitul pe profit | 62 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|19.|Alte impozite neprezentate la | | | |

| |elementele de mai sus | 63 | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

|20.| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A | | | |

| | EXERCITIULUI FINANCIAR: | 64 | | |

|---|---------------------------------------------| | | |

| |- Profit (rd. 60-62-63) | | | |

|---|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|

| |- Pierdere (rd. 61+62+63); (rd. 62+63-60) | 65 | | |

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele __________ Numele si prenumele __________

Semnatura ____________________ Semnatura ____________________

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE

|30 | - lei -

|-------------------------------------------------------------------------------

|I. Date privind rezultatul | Nr.| Nr. unitati | Sume |

|inregistrat | rd.|---------------|--------------|

| | | 1 | 2 |

|------------------------------------------|----|---------------|--------------|

|Unitati care au inregistrat profit | 01 | | |

|------------------------------------------|----|---------------|--------------|

|Unitati care au inregistrat pierdere | 02 | | |

|------------------------------------------|----|------------------------------|

| | | | din care |

| | | |-----------------------|

|II. Date privind platile | Nr.| Total| Pentru | Pentru |

|restante | rd.| col. | activitate| activitate|

| | | 2+3 | curenta | de |

| | | | | investitii|

|------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|

| A | B | 1 | 2 | 3 |

|------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|

|Plati restante - total | 03 | | | |

|(rd. 04+08+14 la 18+22), din care: | | | | |

|------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|

|Furnizori restanti - total | 04 | | | |

|(rd. 05 la 07), din care: | | | | |

|------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|

| - peste 30 de zile | 05 | | | |

|------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|

| - peste 90 de zile | 06 | | | |

|------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|

| - peste 1 an | 07 | | | |

|------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|

|Obligatii restante fata de bugetul | 08 | | | |

|asigurarilor sociale - total (rd. 09 | | | | |

|la 13), din care: | | | | |

|------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|

|- contributii pentru asigurari sociale | 09 | | | |

|de stat datorate de angajatori, salariati | | | | |

|si alte persoane asimilate | | | | |

|------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|

|- contributii pentru fondul asigurarilor | 10 | | | |

|sociale de sanatate | | | | |

|------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|

|- contributia pentru pensia suplimentara | 11 | | | |

|------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|

|- contributii pentru bugetul | 12 | | | |

|asigurarilor pentru somaj | | | | |

|------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|

|- alte datorii sociale | 13 | | | |

|------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|

|Obligatii restante fata de bugetele | 14 | | | |

|fondurilor speciale si alte fonduri | | | | |

|------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|

|Obligatii restante fata de alti creditori | 15 | | | |

|------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|

|Impozite si taxe neplatite la termenul | 16 | | | |

|stabilit la bugetul de stat | | | | |

|------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|

|Impozite si taxe neplatite la termenul | 17 | | | |

|stabilit la bugetele locale | | | | |

|------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|

|Credite bancare nerambursate la scadenta | 18 | | | |

| - total (rd. 19 la 21), din care: | | | | |

|------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|

| - restante dupa 30 de zile | 19 | | | |

|------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|

| - restante dupa 90 de zile | 20 | | | |

|------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|

| - restante dupa 1 an | 21 | | | |

|------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|

|Dobanzi restante | 22 | | | |

|------------------------------------------|----|------------------------------|

|III. Numar mediu de salariati | Nr.| 30 iunie 2006 | 30 iunie 2007|

| | rd.| | |

|------------------------------------------|----|---------------|--------------|

| A | B | 1 | 2 |

|------------------------------------------|----|---------------|--------------|

|Numar mediu de salariati | 23 | | |

| | | | |

|------------------------------------------|----|------------------------------|

|IV. Plati de dobanzi si redevente | Nr.| Sume |

| | rd.| |

|------------------------------------------|----|------------------------------|

| A | B | 1 |

|------------------------------------------|----|------------------------------|

|Venituri brute din dobanzi platite de | 24 | |

|persoanele juridice romane catre | | |

|persoanele fizice nerezidente din statele | | |

|membre ale Uniunii Europene, din care: | | |

|------------------------------------------|----|------------------------------|

|- impozitul datorat la bugetul de stat | 25 | |

|------------------------------------------|----|------------------------------|

|Venituri brute din dobanzi platite de | 26 | |

|persoanele juridice romane catre persoane | | |

|juridice afiliate*), nerezidente din | | |

|statele membre ale Uniunii Europene, | | |

| din care: | | |

|------------------------------------------|----|------------------------------|

|- impozit datorat la bugetul de stat | 27 | |

|------------------------------------------|----|------------------------------|

|Venituri din redevente platite de | 28 | |

|persoanele juridice romane catre persoane | | |

|juridice afiliate nerezidente din statele | | |

|membre ale Uniunii Europene, din care: | | |

|------------------------------------------|----|------------------------------|

|- impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | |

|------------------------------------------|----|------------------------------|

| A | B | 1 |

|------------------------------------------|----|------------------------------|

|V. Tichete de masa | Nr.| |

| | rd.| |

| | | Sume |

|------------------------------------------|----|------------------------------|

|Contravaloarea tichetelor de masa acordate| 30 | |

|salariatilor | | |

|------------------------------------------|----|------------------------------|

| A | B | 1 | 2 |

|------------------------------------------|----|---------------|--------------|

|VI. Cheltuieli de inovare**) | Nr.| 30 iunie 2006 | 30 iunie 2007|

| | rd.| | |

|------------------------------------------|----|---------------|--------------|

|- cheltuieli de inovare finalizate in | 31 | | |

| cursul perioadei | | | |

|------------------------------------------|----|---------------|--------------|

|- cheltuieli de inovare in curs de | 32 | | |

| finalizare in cursul perioadei | | | |

|------------------------------------------|----|---------------|--------------|

|- cheltuieli de inovare abandonate in | 33 | | |

| cursul perioadei | | | |

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Cheltuieli de inovare se determina potrivit Regulamentului Comisiei nr. 1.450/2004, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/14 august 2004.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele __________ Numele si prenumele __________

Semnatura ____________________ Semnatura ____________________

Stampila unitatii


de Contabilul.ro

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 16 Iulie 2007


Votati articolul "Ordin nr. 498 din 18 iunie 2007":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Esalonare tva

Intrebare: Am esalonare la plata pentru tva de plata.Intrebare: in decontul 300 la rd.37 preluam soldul ct 4423 tva de plata din luna precedenta ,acum cand am decizia de esalonare mai inscriu la rd.37 soldul din luna precedenta ? Multumesc.

Raspuns: rd 35 Soldul TVA de plata din decontul perioadei fiscale precedente rd.41 din decontul perioadei...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 16 Iulie 2007 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 5 - 4 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X