email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Oficial ITM: Etape negociere colectiva pentru salariul brut 2018 si transferul contributiilor. 3 situatii in practica

Oficial ITM: Etape negociere colectiva pentru salariul brut 2018 si transferul contributiilor. 3 situatii in practica
negocierea colectivaLegea 62/2011contract colectivccmoug 822017oug 792017

Organizarea si desfasurarea negocierii colective, precum si incheierea contractelor colective de munca sunt reglementate de Legea nr.62/2011 - Legea dialogului social, republicata in Monitorul Oficial nr.625 din 31 august 2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

La nivel de unitate se incheie si se inregistreaza un singur contract colectiv de munca, iar clauzele contractului colectiv de munca produc efecte pentru toti angajatii din unitate.

Legea 62/2011 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, prevede:

Art. 129
(1) Negocierea colectiva este obligatorie numai la nivel de unitate, cu exceptia cazului in care unitatea are mai putin de 21 de angajati.

(2) Initiativa negocierii apartine angajatorului sau organizatiei patronale.

(3) Angajatorul sau organizatia patronala initiaza negocierea colectiva cu cel putin 45 de zile calendaristice inaintea expirarii contractelor colective de munca sau a expirarii perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate in actele aditionale la contractele colective de munca.

(4) in cazul in care angajatorul sau organizatia patronala nu initiaza negocierea, aceasta va incepe la cererea scrisa a organizatiei sindicale reprezentative sau a reprezentantilor angajatilor, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitarii.

(5) Durata negocierii colective nu poate depasi 60 de zile calendaristice decât prin acordul partilor.

Potrivit articolului VII din O.U.G.nr, 82/2017, publicata in Monitorul Oficial nr. 902 din 16 noiembrie 2017 sunt stabilite derogari de la prevederile Legii nr.62/2011 – Legea dialogului social privind obligativitatea negocierii collective a contractelor/acordurilor colective de munca, astfel:


"(1) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in unitatile in care nu exista incheiat contract/acord colectiv de munca, initierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) si (5) din Legea nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectiva a actelor aditionale la contractele si acordurile colective de munca in vigoare.

(3) In aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) si prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in unitatile in care nu exista sindicat reprezentativ afiliat la o federatie reprezentativa la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de munca sau a actelor aditionale, dupa caz, pot participa reprezentanti ai federatiei sindicale, in baza mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii salariatilor.

(4) In aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) si prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in unitatile in care nu exista sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de munca sau a actelor aditionale, dupa caz, pot participa reprezentantii salariatilor impreuna cu un reprezentant al unei federatii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederatii sindicale reprezentative la nivel national, la invitatia reprezentantilor salariatilor.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplica in perioada 20 noiembrie-20 decembrie 2017."

ART. 130
(1) In termen de 5 zile calendaristice de la data declansarii procedurilor de negociere prevazute de art. 129 alin. (4), angajatorul sau organizatia patronala are obligatia sa convoace toate partile indreptatite in vederea negocierii contractului colectiv de munca.
(2) La prima sedinta de negociere se stabilesc informatiile publice si cu caracter confidential pe care angajatorul le va pune la dispozitia delegatilor sindicali sau ai reprezentantilor angajatilor, conform legii si data pâna la care urmeaza a indeplini aceasta obligatie.

(3) Regimul informatiilor confidentiale puse la dispozitie de angajator este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor.

(4) Informatiile pe care angajatorul sau organizatia patronala le va pune la dispozitia delegatilor sindicali ori a reprezentantilor angajatilor, dupa caz, vor cuprinde cel putin date referitoare la:
a) situatia economico-financiara la zi;
b) situatia ocuparii fortei de munca.

(5) Tot la prima sedinta de negociere partile vor consemna in procesul-verbal urmatoarele:
a) componenta nominala a echipelor de negociere pentru fiecare parte, in baza unor imputerniciri scrise;
b) nominalizarea persoanelor mandatate sa semneze contractul colectiv de munca;
c) durata maxima a negocierilor convenita de parti;
d) locul si calendarul reuniunilor;
e) dovada reprezentativitatii partilor participante la negocieri;
f) dovada convocarii tuturor partilor indreptatite sa participe la negociere;
g) alte detalii privind negocierea.

(6) Data la care se desfasoara prima sedinta de negociere reprezinta data la care se considera ca negocierile au fost declansate.

(7) La fiecare sedinta de negociere se vor incheia procese-verbale semnate de reprezentantii mandatati ai partilor in care se va consemna continutul negocierilor.

ART. 141
(1) Contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, care nu poate fi mai mica de 12 luni si mai mare de 24 de luni.
(2) Partile pot hotari prelungirea aplicarii contractului colectiv de munca, in conditiile stabilite de prezenta lege, o singura data, cu cel mult 12 luni.
(3) In cazul in care intr-o unitate nu exista un contract colectiv de munca, partile pot conveni negocierea acestuia in orice moment.

Conform prevederilor art. 143 alin.(1) din legea nr. 62/2011 contractele colective de munca si actele aditionale la acestea negociate de angajatori la nivel de unitate se incheie in forma scrisa si se inregistreaza prin grija partilor la inspectoratul teritorial de munca.

Conform art.143 alin. (2) din actul normativ mai sus mentionat dosarul intocmit in vederea inregistrarii va cuprinde:

a) contractul colectiv de munca, in original, redactat in atâtea exemplare câte parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de catre parti;
b) dovada convocarii partilor indreptatite sa participe la negociere;
c) imputernicirile scrise pentru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii contractului colectiv de munca;
d) dovezile de reprezentativitate ale partilor.
e) procesele-verbale ale negocierii, redactate in atâtea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, continand pozitia partilor;

ART. 146
(1) Contractele colective de munca nu vor fi inregistrate daca:
-partile nu au depus dosarul in conformitate cu prevederile art. 143 alin. (2);
-reprezentantul oricarei parti care a participat la negocieri nu a fost de acord cu oricare dintre clauzele contractului si acest fapt a fost consemnat in procesul-verbal de negociere.

(2) La nivel de unitate, contractul colectiv de munca va fi inregistrat fara semnatura tuturor partilor numai in cazul in care partea semnatara care reprezinta angajatii acopera mai mult de jumatate din totalul angajatilor.

Alegerea reprezentantilor salariatilor

Legea nr. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede

ART. 221
(1) La angajatorii la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati si la care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop.
(2) Reprezentantii salariatilor sunt alesi in cadrul adunarii generale a salariatilor, cu votul a cel putin jumatate din numarul total al salariatilor.
(3) Reprezentantii salariatilor nu pot sa desfasoare activitati ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.

ART. 222
(1) Pot fi alesi ca reprezentanti ai salariatilor salariatii care au capacitate deplina de exercitiu.
(2) Numarul de reprezentanti alesi ai salariatilor se stabileste de comun acord cu angajatorul, in raport cu numarul de salariati ai acestuia.
(3) Durata mandatului reprezentantilor salariatilor nu poate fi mai mare de 2 ani.


Regasiti trei situatii concrete identificate de Manager.ro:

Situatia 1: compania are sub 21 de angajati si in mod normal nu are obligativitatea si nici intentia de a intocmi un CCM.

Pasii de urmat in cazul societatilor care au sub 21 de salariati ar fi:

Sesizare din partea salariatilor (optional)
Convocare transmisa de angajator, cu mentiunea ca termenul pentru finalizarea negocierilor este acelasi, 20 decembrie 2017;
Realizarea unui proces verbal in care se va consemna modul in care se va face reglarea impactului transferului contributiilor de la angajator la angajat (marirea salariului brut astfel incat sa fie mentinut constant salariul net, acordarea de bonusuri de compensare, etc)
Pentru ITM , ar fi bine ca societatea sa dispuna de cele doua documente:

Convocator
Proces-verbal de constatare a concluziilor negocierilor


Situatia 2: compania nu are contract colectiv de munca ("CCM"), dar doreste intocmirea acestuia;


Daca negocierea este initiata de catre angajator, potrivit Calculatorvenituri.ro, avem urmatoarele etape:

"1. Se face un anunt cu privire la intentia de incepere a negocierilor catre toate partile indreptatite sa negocieze CCM. Legea 62/2011 prevede ca anuntul se face cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii negocierilor. Totusi, tinand cont de conditiile speciale impuse de OUG 82/2017, probabil ca acest termen ar putea fi restrans la jumatate, deoarece termenul total pentru negocieri a fost redus si el de la 60 de zile la o luna.
2. Sindicatul/reprezentantii salariatilor confirma primirea si optiunea de a participa sau nu la negociere;
3. Se face o Convocare pentru prima sedinta care va fi stabilita pentru o data ulterioara termenului de 15 zile de la data transmiterii invitatiei (sau a termenului agreat). Se va face si o imputernicire scrisa pentru reprezentantii desemnati de ambele parti (angajator si angajati) in vederea negocierii si semnarii CCM ;
4. Se intocmesc procese-verbale pentru fiecare sedinta de negociere; Astfel, la data stabilita pentru negocierea colectiva in vederea aplicarii prevederilor OUG nr.79/2017, partile vor stabili modul in care se va aplica masura impusa de lege privind transferul CAS si CASS de la angajator la salariat . In acest sens se va intocmi un proces verbal in care se vor consemna aceste aspecte. OUG 82/2017 nu impune modul in care se va face reglarea impactului transferului contributiilor dela angjator la angajat, astfel incat optiunea bonusurilor ramane in continuare valabila.
5. Prin derogare de la Legea 62/ 2011, negocierea trebuie finalizata pana pe 20 decembrie 2017 (in mod normal legea prevede un termen de 60 de zile);
6. Se semneaza CCM de catre partile care au participat la negociere. CCM se incheie pe o perioada determinata, cuprinsa intre 12 si 24 de luni."

 

Situatia 3: compania are CCM, caz in care va initia negocierea cu reprezentantii salariatilor si se va face si un act aditional la CCM;


1. Se face o Convocare care va cuprinde obiectul negocierii colective (punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.79/2017), partile indreptatite sa participe la negociere (reprezentantii salariatilor, sindicat, dupa caz), data, ora si locul primei intrevederi.
2. Se intocmesc procese-verbale pentru fiecare sedinta de negociere; Astfel, la data stabilita pentru negocierea colectiva in vederea aplicarii prevederilor OUG nr.79/2017, partile vor stabili modul in care se va aplica masura impusa de lege privind transferul CAS si CASS de la angajator la salariat . In acest sens se va intocmi un proces verbal in care se vor consemna aceste aspecte. OUG 82/2017 nu impune modul in care se va face reglarea impactului transferului contributiilor de la angajator la angajat, astfel incat optiunea bonusurilor ramane in continuare valabila.
3. Prin derogare de la Legea 62/ 2011, negocierea trebuie finalizata pana pe 20 decembrie 2017 (in mod normal legea prevede un termen de 60 de zile), explica sursa citata.


Daca negocierea este initiata de catre reprezentantii salariatilor sau de catre sindicat:

4. Se prezinta angajatorului cererea sindicatului/reprezentantilor salariatilor;
5. Angajatorul face si transmite o Convocare in termen de 5 zile calendaristice;
6. In cel mult a 10-a zi de la comunicare se stabileste prima sedinta, si se urmeaza in continuare pasii descrisi mai sus.

 

Va prezentam mai jos un calculator salarii brut net si net brut valabil de la 1 ianuarie 2018

 

Salariul brut 1900 lei - calculeaza salariu net

 

 


Sursa comunicat: - ITM Galati

 


de Ioana Andreea Pavel

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
negocierea colectivaLegea 62/2011contract colectivccmoug 822017oug 792017

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 26 Decembrie 2017


Votati articolul "Oficial ITM: Etape negociere colectiva pentru salariul brut 2018 si transferul contributiilor. 3 situatii in practica":
Rating:

Nota: 4.25 din 5 din 14 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

PFA vanzare second hand

Intrebare: Buna seara.
Am si eu o intrebare in legatura cu activitatea unui PFA (neplatitor de TVA) cu obiect de vanzare haine second hand. Cum se face corect NIR la marfa cumparata la kg si vanduta la bucata, dar nu la acelasi pret cu care a fost facut nir-ul (adica: la interval de o saptamana, pretul hainelor nevandute scade mereu , de ex., 5 lei, apoi 4 lei, pana la 1 leu/buc). Cum trebuie facuta corect inregistrarea si daca e legal sa se modifice pretul, ajungand spre finalul lotului chiar sub pretul de achizitie.
- E posibil ca pentru hainele care nu se mai pot vinde sa se faca un proces verbal de casare si sa fie scoase din gestiune, si daca se plateste impozit pe venit pentru ele, desi venitul nu se realizeaza.
Va multumesc.

Raspuns: receptia marfii - se intocmeste NIR-ul . Separat intocmiti o anexa cu transformarile facute pe...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 26 Decembrie 2017 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 6 + 4 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

 • Achizitie autoturism in leasing. Principalele aspecte legate de ajustarea TVA

  • Studiul de caz prezentat in continuare are ca principal subiect o societate comerciala care a incheiat un contract de leasing la data de 1 februarie 2020 pentru achizitia unui autoturism in valoare de 55.000 lei. La data achizitiei, firma era neplatitoare de TVA. Incepand cu data de 1 iulie 2021, societatea devine platitoare de TVA ca urmare a depasirii plafonului. Expertul nostru prezinta mai jos care sunt principalele aspecte legate de ajustarea TVA. Mai m...» citeste mai departe aici

 • Cheltuiala cu impozitul neretinut la sursa, deductibila sau nu? Ce spune Codul fiscal

  • O societate acorda premii in bunuri, in cadrul campaniilor promotionale organizate pentru persoanele fizice rezidente in Romania. Pentru produsele a caror valoare depaseste suma de 600 lei, compania calculeaza, declara si plateste impozit. Asadar, cheltuiala cu impozitul neretinut la sursa, este deductibila sau nu? Societatea ofera premii in bunuri, in cadrul campaniilor promotionale care se adreseaza persoanelor fizice, nerezidenti in Ro. Aceste sunt venituri ...» citeste mai departe aici

 • Vanzarile la distanta si importul bunurilor cu valoare scazuta

  • In conformitate cu normele TVA aplicabile pana la 1 iulie 2021, nu trebuie platit TVA la import pentru bunurile comerciale cu o valoare de pana la 10/22 EUR importate in UE. Aceasta scutire este eliminata de la 1 iulie 2021. Astfel, de la 1 iulie 2021, toate bunurile comerciale importate in UE dintr-o tara terta sau teritoriu tert vor fi supuse TVA, indiferent de valoarea lor. Este introdus un nou concept pentru vanzarea la distanta de bunuri importate din t...» citeste mai departe aici

 • Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal, explicata de reprezentantii ANAF

  • AJFP Teleorman informeaza ca prin Legea nr. 296/2020 au fost aduse completari Codului fiscal, fiind stabilite reguli privind consolidarea fiscala in domeniul impozitului pe profit iar prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 1191/2021 a fost aprobata Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit. Noile reglementari stabilesc conditii privind constituirea si impozitarea grupului fiscal in domeniul impozitului pe p...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X