email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Normele privind intocmirea si prezentarea situatiilor financiare la 31 decembrie 2007

NORMELE PRIVIND INTOCMIREA SI PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2007

Firmele care organizeaza contabilitatea in partida dubla trebuie sa intocmeasca, sa prezinte si sa publice situatiile financiare anuale.

I. CINE INTOCMESTE SITUATII FINANCIARE LA 31.12.2007?

Situatiile financiare pentru 31 decembrie 2007 se intocmesc conform reglementarilor contabile aplicabile, astfel:

1. Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor mentionate la pct. I.2. de mai jos, aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatile de asigurare, asigurare-reasigurare, brokerii de asigurare si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, intocmesc situatiile financiare la 31 decembrie 2007 in conformitate cu reglementarile contabile specifice acestora.

3. Persoanele juridice, indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate si de reglementarile contabile aplicabile au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor.

II. ASPECTE LEGATE DE COMPLETAREA SITUATIILOR FINANCIARE LA 31.12.2007

* Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua din cele 3 criterii de marime prevazute la art. 3 (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, si anume:

- total active: 3.650.000 Euro

- cifra de afaceri neta: 7.300.000 Euro

- numar mediu salariati: 50

intocmesc situatii financiare anuale la 2007 care cuprind:

1.bilant (cod 10);

2.cont de profit si pierdere (cod 20);

3.situatia modificarilor capitalului propriu;

4.situatia fluxurilor de trezorerie;

5.note explicative la situatiile financiare anuale.

Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).

* Societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, astfel cum este definita de legislatia in vigoare privind piata de capital, intocmesc situatii financiare anuale cuprinzand cele cinci componente de mai sus, chiar daca nu depasesc limitele a doua din cele trei criterii de marime prevazute de reglementari.

Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).

* Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la art.3 (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

1.bilant prescurtat;

2.cont de profit si pierdere;

3.note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.

Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).

Potrivit prevederilor art. 3(4) din OMFP nr. 1752/2005 persoanele juridice care au intocmit situatiile financiare anuale la 2006 cu 5 componente vor intocmi situatii financiare anuale simplificate numai daca, in doua exercitii financiare consecutive nu depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la art.3 alin. (1) din ordinul mai sus mentionat.

Persoanele juridice care au intocmit situatiile financiare anuale simplificate la 2006 (cu 3 componente) vor intocmi situatiile financiare cu 5 componente numai daca in doua exercitii financiare consecutive depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime mentionate mai sus.

Prin doua exercitii financiare consecutive se intelege exercitiul financiar precedent celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale si exercitiul financiar curent, cel pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale.

Ca urmare, pentru intocmirea situatiilor financiare ale anului 2007, incadrarea in criteriile de marime prevazute la art. 3 alin. (1) din OMFP nr. 1752/2005 se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale anului 2006 si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la 31 decembrie 2007.

III.ELEMENTE DE RETINUT IN INTOCMIREA SI PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE

1. Notele explicative cuprinse in Sectiunea 8 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, nu sunt limitative, acestea urmand sa contina informatiile cerute de aceasta sectiune.

2. Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, bilantul va purta simbolul cod 10, iar contul de profit si pierdere – simbolul cod 20.

Pentru formularul "Bilant" cod 10, atat cel prescurtat cat si cel in forma lunga, se vor avea in vedere formatele prevazute in Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2374/12.12.2007 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Ca urmare, corelatiile care vor fi cuprinse in programul de verificare pus la dispozitia operatorilor economici se vor modifica corespunzator, fapt pentru care anexam formularele “Bilant” cod 10, in ambele formate. De asemenea anexam si formularul “Date informative” cod 30.

3. Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit situatiile financiare se completeaza astfel:

- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, potrivit legii.

 

4. Forma de proprietate se va inscrie conform Nomenclatorului prevazut la pct. III.

Persoanele juridice vor completa codul privind activitatea desfasurata, potrivit Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala - CAEN, aplicabila pana la 31 decembrie 2007.

 

5. Persoanele juridice inscriu in formularul "Contul de profit si pierdere", la randul 16 "Salarii si indemnizatii", toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale.

La acelasi rand se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordaderea tichetelor de masa, cu completarile ulterioare.

Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la rd. 30 din formularul "Date informative" (cod 30).

6. Persoanele juridice pot depune situatiile financiare anuale la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunerea situatiilor financiare se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la sfarsitul anului nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna o declaratie in acest sens, pe proprie raspundere, la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, care sa cuprinda toate datele de identificare a societatii:

- denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);

- adresa si numarul de telefon;

- numarul de inregistrare la Registrul comertului;

- codul fiscal/codul unic de inregistrare;

- capitalul social.

7. Conform prevederilor art. 3 din OMEF nr. 2374/2007 pentru modificarea si completarea OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene ,"Pentru anii 2007 si 2008, informatiile cerute potrivit art. 35^1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt cele prevazute in situatiile financiare anuale care se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, conform art. II (2) din Legea nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991."

Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor astfel:

a) pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

b) persoanele care, de la constituire, nu au desfasurat activitate vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exerctiului financiar. O declaratie similara vor depune si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.

Persoanele juridice vor depune la unitatile teritoriale ele Ministerului Economiei si Finantelor discheta cu situatiile financiare ale anului 2007, insotita de situatiile financiare anuale, listate cu ajutorul programului de asistenta contribuabili elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor, semnate si stampilate, potrivit legii.

8. Potrivit art. 29 si 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, "Situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Situatiile financiare vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art.10 alin. (1) prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) situatiilor financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate."

9. Situatiile financiare la 31.12.2007 se intocmesc in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular in parte.

10. In "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), informatiile sunt inscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluata a imobilizarilor, dupa caz.

11.Referitor la formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), la "SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE" se vor inscrie informatiile din contabilitate reprezentand ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare eferente imobilizarilor.

12. Avand in vedere prevederile OMEF nr. 2374/2007 pentru modificarea si completarea OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, structura exemplificativa a "Situatiei modificarilor capitalului propriu" este urmatoarea:

Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand numele in clar al acestora.

(2) Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit situatiile financiare se completeaza astfel:

- director economic, contabil-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii

SAU

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, potrivit legii.

IV. DE UNDE PROCURAM APLICATIA?

Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2007 pentru situatiile financiare conform OMFP nr.1752/ 2005.
Ea poate fi descarcata de pe portalul
http://www.mfinante.ro/ , sectiunea “Situatii financiare”.

V. CE DOCUMENTE NE SUNT NECESARE IN MOMENTUL IN CARE DEMARAM OPERATIUNEA “BILANT 2007”?

- Balanta de verificare sintetica la sfarsitul perioadei de raportare

- Balanta de verificare sintetica la sfarsitul perioadei similare precedente de raportare

- Bilantul contabil precedent/situatiile semestriale precedente

- Date despre repartizarea profitului obtinut

- Valoarea capitalului social, numarul si valoarea actiunilor/partilor sociale

- Salarizarea directorilor si administratorilor:

- Valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar:

- rata dobanzii;

- principalele clauze ale creditului;

- suma rambursata pana la acea data;

- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de persoana juridica in numele acestora;

- Salariati:

- numar mediu aferent exercitiului financiar;

- numar mediu (fiecare categorie);

- Alte documente contabile.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

e-Factura si e-Transport. Atentie la NOUTATILE de la 1 iulie!


ANAF are la dispozitie 2 noi instrumente de control si urmarire, destinate sa stopeze evaziunea fiscala si sa creasca gradul de colectare a TVA: e-Factura si e-Transport!

  • Stiti exact ce obligatii noi aveti?
  • Care sunt erorile pe care le puteti comite?
  • Ce aveti de facut pentru a respecta legea?

Raspunsuri exacte gasiti in  e-Factura. e-Transport. Restart pentru sistemul fiscal din Romania!

...Vezi AICI detalii complete <<

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 22 Ianuarie 2008


Votati articolul "Normele privind intocmirea si prezentarea situatiilor financiare la 31 decembrie 2007":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 22 Ianuarie 2008 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X