email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noua procedura de inregistrare in scopuri de TVA este in Monitor

Noua procedura de inregistrare in scopuri de TVA este in Monitor
anafinregistrare in scopuri tva

In Monitorul Oficial nr. 182 din 23 februarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 239/2021 pentru aprobarea procedurii de inregistrare in scopuri de TVA. 

Avand in vedere ca prin HG nr. 864/2020 au fost modificate Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, este necesara si modificarea procedurii de inregistrare in scopuri de TVA.

Prin noile dispozitii ale pct.88 alin.(1) lit.c) si d) din Titlul VII al Normelor metodologice, se modifica data de la care se considera valabila inregistrarea in scopuri de TVA pentru anumite categorii de persoane impozabile, dupa cum urmeaza:

- in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, respectiv inainte de realizarea de operatiuni (de la infiintare), indiferent daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara sau care depaseste plafonul de scutire, inregistrarea in scopuri de TVA se considera valabila incepand cu data comunicarii certificatului de inregistrare in scopuri de TVA (pct.88 alin.(1) lit.d) din Titlul VII al Normelor metodologice);

- in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art.316 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal, respectiv care, ulterior infiintarii, opteaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA, desi cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire, inregistrarea in scopuri de TVA se considera valabila incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila solicita inregistrarea (pct.88 alin.(1) lit.c) din Titlul VII al Normelor metodologice).

Inregistrarea se considera valabila, pentru persoanele impozabile care solicitau inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art.316 alin.(1) lit.a) si lit.c) din Codul fiscal, incepand cu data comunicarii deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA.

Pe pe baza criteriilor pentru evaluarea riscului, organul fiscal aproba/respingea solicitarile de inregistrare in scopuri de TVA si emitea formularul de ”Decizie privind inregistrarea in scopuri de TVA.


Avand in vedere aceste schimbari legislative, care vizeaza renuntarea la analiza de risc cu ocazia inregistrarii fiscale si, implicit, la posibilitatea organului fiscal de a respinge o astfel de solicitare, precizam ca nu se mai justifica emiterea deciziei privind inregistrarea in scopuri de TVA si, ca urmare se impune modificarea prevederilor de nivel tertiar, respectiv a prevederilor procedurale aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precizeaza in referatul de aprobare.

In prezent, Procedura de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal, precum si modelul si continutul formularului ”Decizie privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare” sunt aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 521/2016. In aceste conditii, mentionam ca este necesara elaborarea unui noi proceduri de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art.316 alin.(1) lit.a), b) sau c) din Codul fiscal.

In plus, ANAF mentioneaza in referat ca, unele dintre conditiile de anulare a codului de inregistrare in scopuri de TVA, prevazute la art. 316 alin.(11) din Codul fiscal, respectiv cele de la art.316 alin.(11) lit.a) si c) (inactivitatea fiscala si fapte de natura infractiunilor sau atragerea raspunderii solidare cu debitorul, inscrise in cazierul fiscal al asociatilor/administratorilor sau al persoanei impozabile) sunt cunoscute organelor fiscale, din evidentele fiscale.

Avand in vedere actualele prevederile legale, care impun inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile, numai pe baza solicitarii de inregistrare, fara a da posibilitatea legala de respingere a cererii de catre organul fiscal, exista riscul de a inregistra in scopuri de TVA persoane impozabile care indeplinesc conditiile de anulare de la art.316 alin.(11) lit.a) si c) din Codul fiscal.

Pentru inlaturarea acestui risc, in conditiile actualelor reglementari legale, ANAF propune ca, prin noua procedura de inregistrare in scopuri de TVA, sa fie stabilita obligatia organelor fiscale de a verifica aceste conditii pentru fiecare solicitare de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, ulterior infiintarii, potrivit art.316 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal (intrucat au atins sau depasit plafonul de scutire) sau potrivit art.316 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal (intrucat opteaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA, desi cifra de afaceri realizata nu a depasit plafonul de scutire). In cazul in care persoana impozabila indeplineste vreuna dintre conditiile de anulare mentionate, organul fiscal va emite si decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA de la data inregistrarii. Ca urmare, vor fi comunicate persoanei impozabile atat certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, cat si decizia de anulare a acestei inregistrari.

In cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, respectiv inainte de realizarea de operatiuni (de la infiintare), existenta faptelor inscrise in cazierul fiscal se verifica cu ocazia infiintarii, prezentarea certificatului de cazier fiscal fiind obligatorie la infiintare (potrivit dispozitiilor art.8 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal). Totodata, potrivit art.8 alin(5) din acelasi act normativ, se interzice autorizarea operatiunilor prevazute la alin. (1), in cazul in care in cazierul fiscal exista inscrise informatii privind faptele si situatiile prevazute la art.4. Ca urmare, in cazul acestor persoane impozabile organul fiscal va emite certificatul de inregistrare in scopuri de TVA pe baza solicitarii de inregistrare.
 

Procedura de inregistrare in scopuri de TVA

I . Dispozitii generale

1. Prezenta procedura se aplica pentru inregistrarea in scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a),b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), a persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, si/sau operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 297 alin. (4) lit. b) si d) din Codul fiscal, care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata la organul fiscal competent in urmatoarele situatii:

a) inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, daca declara fie ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, fie ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;
b) daca in cursul unui an calendaristic ating sau depasesc plafonul de scutire;
c) daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire, dar persoana impozabila opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.

2.
(1) Prezenta procedura se aplica de catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.
(2) Prin organ fiscal competent, in sensul prezentei proceduri, se intelege organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana impozabila ori in evidenta caruia aceasta este inregistrata ca platitor de impozite si taxe.

3.
(1) Persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent, dupa caz:

a) cererea de inregistrare in scopuri de TVA (formular 098), in cazul persoanelor impozabile care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului. In aceasta situatie, cererea de inregistrare in scopuri de TVA se depune la organul fiscal competent in aceeasi zi cu depunerea la oficiul registrului comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului;
b) declaratia de inregistrare fiscala, in cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse inmatricularii la registrul comertului. In aceasta situatie, declaratia de inregistrare fiscala se depune cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA se face prin completarea rubricii „Date privind vectorul fiscal“, sectiunea „Taxa pe valoarea adaugata“ din declaratie.
(2) Persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit dispozitiilor art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaratia de mentiuni, avand completata rubrica „Date privind vectorul fiscal“, sectiunea „Taxa pe valoarea adaugata“.
(3) Cererea/Declaratia prin care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire, ori prin intermediul internetului, pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, dupa caz.

4.
(1) Dupa primirea cererii/declaratiei, compartimentul de specialitate analizeaza informatiile cuprinse in cerere/declaratie si, dupa caz, in documentatia prezentata si verifica caracterul complet si corectitudinea acestora.
(2) Compartimentul de specialitate intocmeste Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, avand inscrise data inregistrarii si codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit.
(3) In cazul persoanelor impozabile care au depus cererea de inregistrare in scopuri de TVA (formular 098), verificarea informatiilor din cerere se realizeaza dupa primirea informatiilor privind inregistrarea in registrul comertului.

II. Dispozitii speciale privind inregistrarea, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

5.
(1) Dupa emiterea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru persoanele impozabile care au solicitat inregistrarea, potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate verifica daca persoana impozabila este declarata ca inactiv fiscal, prin decizie emisa de organul fiscal competent, potrivit dispozitiilor art. 92 din Codul de procedura fiscala.
(2) Dispozitiile cap. III sectiunea 1 „Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au fost declarate inactive potrivit dispozitiilor art. 92 din Codul de procedura fiscala“ din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile in mod corespunzator.

6.
(1) Daca persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA este declarata ca inactiv fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste Decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA.
(2) Data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este aceeasi cu data inregistrarii in scopuri de TVA, iar in decizia de anulare se inscriu si seria, si numarul Certificatului de inregistrare in scopuri de TVA.

7.
(1) In situatia in care persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA nu este declarata inactiv fiscal, potrivit art. 92 din Codul de procedura fiscala, compartimentul de specialitate verifica daca persoana impozabila se incadreaza in situatiile de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, prevazute la art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal.
(2) Dispozitiile cap. III sectiunea a 3-a „Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in cazul in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au fapte inscrise in cazierul fiscal“ din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile in mod corespunzator.

8.
(1) Daca persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA sau asociatii/administratorii persoanei impozabile au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, compartimentul de specialitate intocmeste Decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA.
(2) Data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este aceeasi cu data inregistrarii in scopuri de TVA, iar in decizia de anulare se inscriu si seria, si numarul Certificatului de inregistrare in scopuri de TVA.

III. Dispozitii finale

9. Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, intocmit potrivit pct. 4 alin. (2) pentru persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, se comunica persoanei impozabile solicitante, numai dupa efectuarea verificarilor potrivit sectiunii II.

10.
(1) Organul fiscal comunica, potrivit art. 47 din Codul de procedura fiscala, persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, dar nu inainte de data la care se comunica certificatul de inmatriculare in registrul comertului.
(2) Organul fiscal comunica, potrivit art. 47 din Codul de procedura fiscala, persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, dupa caz:
a) Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA - daca persoana impozabila solicitanta nu indeplineste niciuna din conditiile de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau c) din Codul fiscal;
b) Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA impreuna cu Decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA - daca persoana impozabila indeplineste una din conditiile de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau c) din Codul fiscal.

11.
(1) Dupa comunicarea Certificatului de inregistrare in scopuri de TVA catre persoana impozabila, compartimentul de specialitate opereaza, de indata, in Registrul contribuabililor inregistrarea in scopuri de TVA si inscrie persoana impozabila in Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.
(2) In cazul persoanelor impozabile carora li s-a comunicat si decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate inscrie persoana impozabila si in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, a fost anulata.

12. Dupa finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabila, precum si cele emise de compartimentul de specialitate se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

 


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatia Contabila

Corespondenta detaliata a conturilor: motivele pentru care poti fi AMENDAT!


Pare aproape imposibil sa faci slalom printre cele peste 500 de conturi si subconturi contabile, cu dezinvoltura?

Necunoasterea corespondentei dintre conturi poate genera:
    • inregistrari contabile eronate! Urmarea: amenda ANAF!
    • situatii financiare compromise! Urmarea: amenzi, acuzatie de evaziune fiscala etc.!

Iti propunem acum lucrarea indispensabila oricarui contabil de SRL sau PFA:
Corespondenta detaliata a conturilor pe principalele tipuri de operatiuni

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
anafinregistrare in scopuri tva


Data aparitiei: 26 Ianuarie 2021
Ultima actualizare: 24 Februarie 2021

Votati articolul "Noua procedura de inregistrare in scopuri de TVA este in Monitor":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 3 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X