email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Prevederi noi in materia de TVA - Modificari de ordin tehnic

TVAinregistrare in scopuri TVAlivrariservicii

Modificarea prevederilor referitoare la livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in mod gratuit
Aplicarea regulii privind impozitarea la locul utilizarii efective si pentru transporturile efectuate in afara Comunitatii

Modificarea prevederilor privind cursul de schimb valutar aplicabil in situatia in care intervin evenimente care genereaza ajustarea bazei de impozitare

Clarificari ale situatiilor in care bunurile contribuabililor inactivi sunt executate silit prin organele de executare silita;

Continuarea aplicarii  masurilor de limitare a dreptului de deducere a TVA pentru achizitiile de autoturisme si combustibili necesari functionarii acestora si in anul 2011

Includerea in decontul de TVA a unor diferente negative de TVA stabilite de organele de inspectie fiscala si a sumelor neachitate la bugetul de stat pana la data depunerii decontului din diferentele de TVA de plata stabilite  

Instituirea posibilitatii persoanelor impozabile care au realizat o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire pentru intreprinderi mici, de a solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului special de scutire

Instituirea posibilitatii de a conditiona inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din CF a persoanelor impozabile, de indeplinirea anumitor criterii, care urmeaza a fi stabilite prin Ordin al ministrului finantelor publice

Clarificarea prevederilor art. 153 alin. (9) din Codul fiscal, astfel incat sa rezulte ca daca, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, inceteaza situatia care a condus la scoaterea din evidenta, persoanele impozabile au obligatia sa solicite organelor fiscale competente inregistrarea in scopuri de TVA, fara a fi aplicabil plafonul de scutire pentru intreprinderi mici prevazut la art. 152 in anul calendaristic respectiv
Instituirea obligatiei de a depune anumite notificari scrise organelor fiscale competente, pentru persoanele impozabile care au o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de 35.000 euro

Modificarea prevederilor referitoare la livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in mod gratuit.

Potrivit noilor prevederi, livrarile de bunuri si serviciile prestate in mod gratuit nu sunt considerate a fi in sfera de aplicare a TVA numai in situatia in care nu au legatura cu activitatea economica a persoanei impozabile

Prevederi noi:
- Art. 128 alin. (8) lit. e) si f) din CF
- Art. 129 alin. (4) si (5) din CF

Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni:

a) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;

b) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;

Art. 128 alin.(4) din Codul fiscal

Nu constituie livrare de bunuri:
a) bunurile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a unor cauze de forta majora, precum si bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum sunt prevazute prin norme;
b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum si activele corporale fixe casate, in conditiile stabilite prin norme;
c) perisabilitatile, in limitele prevazute prin lege;
d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne;
e) acordarea in mod gratuit de bunuri in scop de reclama sau in  scopul stimularii vanzarilor sau, mai general, in scopuri legate de desfasurarea activitatii, in conditiile stabilite prin norme;
f) acordarea de bunuri de mica valoare, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare,  in conditiile stabilite prin norme.

Art. 128 alin.(8) din Codul fiscal

Sunt asimilate prestarii de servicii efectuate cu plata urmatoarele:
a) utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice a persoanei impozabile in folosul propriu sau de catre personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispozitie in vederea utilizarii in mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice, daca taxa pentru bunurile respective a fost dedusa total sau partial;

b) serviciile prestate in mod gratuit de catre o persoana impozabila pentru uzul propriu sau al personalului acesteia ori pentru uzul altor persoane, pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice.

Art. 129 alin.(4) din Codul fiscal

Nu constituie prestare de servicii efectuata cu plata in sensul alin. (4), fara a se limita la acestea, operatiuni precum:
a) utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice a persoanei impozabile sau prestarea de servicii in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, mecenat sau protocol, in conditiile stabilite prin norme;
b) serviciile care fac parte din activitatea economica a persoanei impozabile, prestate in mod gratuit in scop de reclama sau in scopul stimularii vanzarilor;
c) serviciile prestate in mod gratuit in cadrul perioadei de garantie de catre persoana care a efectuat initial livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.
                    
Art. 129 alin.(5) din Codul fiscal

Aplicarea regulii privind impozitarea la locul utilizarii efective si pentru transporturile efectuate in afara Comunitatii

Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru serviciile de transport de bunuri efectuate in afara Comunitatii, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila stabilita in Romania, locul prestarii se considera a fi in afara Comunitati, daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in afara Comunitatii.

Serviciile de transport de bunuri efectuate in afara Comunitatii sunt serviciile al caror punct de plecare si punct de sosire se afla in afara Comunitatii, acestea fiind considerate efectiv utilizate si exploatate in afara Comunitatii.

Modificarea prevederilor privind cursul de schimb valutar aplicabil in situatia in care intervin evenimente care genereaza ajustarea bazei de impozitare

Cursul de schimb aplicabil in situatia in care intervin evenimente care genereaza ajustarea bazei de impozitare este cursul de schimb aplicabil pentru operatiunea de baza
Prevederi legale -  Art. 134^2 alin. (3) din CF

Taxa este exigibila la data la care intervin oricare din evenimentele mentionate la art. 138. Totusi, regimul de impozitare, cotele aplicabile si cursul de schimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente

Clarificarea momentului cand intervine exigibilitatea taxei in cazul transferurilor de bunuri din Romania in  alte state membre:
- a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator (transferul)
- data emiterii autofacturii prevazute la art. 155 alin.(4), daca autofactura este emisa inainte de a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator (transferul)
 
Art. 1343 alin. (1) si (2) din Codul fiscal

Clarificarea momentului cand intervine exigibilitatea taxei in cazul achizitiilor intracomunitare asimilate achizitiilor cu plata, urmare a transferurilor de bunuri din alte state membre in Romania:
- a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator (transferul din alt stat membru in Romania)
- data emiterii autofacturii prevazute la art. 155 alin.(4), daca  autofactura este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.

Art. 135 alin.(3) din Codul fiscal

Clarificari ale situatiilor in care bunurile contribuabililor inactivi sunt executate silit prin organele de executare silita

Acordarea dreptului de deducere a TVA, in conditiile stabilite prin Norme, pentru achizitiile efectuate in cadrul procedurii de executare silita de la un contribuabil declarat inactiv prin OPANAF, potrivit art. 11 din CF,sau de la o persoana in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii

Prevederi legale art. 145 alin. (4^1) din CF

Continuarea aplicarii  masurilor de limitare a dreptului de deducere a TVA pentru achizitia de autoturisme si combustibili necesari functionarii acestora pana la data de 31.12.2011 inclusiv

Prevederi legale Art. 145^1 alin. (4) din CF

Includerea in decontul de TVA (formularul 300) a:

- diferentelor negative de TVA stabilite de organele de inspectie fiscala prin decizii comunicate pana la data depunerii decontului
- sumelor neachitate la bugetul de stat pana la data depunerii decontului din diferentele de TVA de plata stabilite de organele de inspectie fiscala prin decizii comunicate pana la data depunerii decontului

Prevederi legale Art. 147^3 alin. (3) si (4) din CF

Instituirea posibilitatii persoanelor impozabile care au realizat intr-un an calendaristic o cifra de afaceri inferioara plafonului de 35 000 euro(119 000 lei) de a solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului special de scutire.

Solicitarea privind scoaterea din evidenta se poate face pana la data de 20 ianuarie a anului urmator anului in care nu s-a depasit plafonul

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat scoaterea din evidenta, respectiv din data de 1 februarie.

Pana la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, persoanelor impozabile le revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Persoanele impozabile care au solicitat scoaterea din evidenta in termenul si in conditiile de mai sus, au obligatia sa depuna decontul de taxa pentru operatiunile realizate in cursul lunii ianuarie, pana la data de 25 februarie inclusiv.

n ultimul decont depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform Titlului VI al CF

Daca, ulterior scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, persoana impozabila realizeaza in cursul unui an calendaristic o cifra de afaceri mai mare sau egala cu plafonul de scutire, are obligatia sa respecte prevederile art. 152 din CF si, dupa inregistrarea in scopuri de TVA, are drepul sa efectueze ajustarile de taxa, conform Titlului VI din CF;

Ajustarile vor fi reflectate in primul decont de taxa depus dupa inregistrare sau, dupa caz, intr-un decont ulterior;

Persoana impozabila care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate cf art. 153, dar are obligatia de a se inregistra cf art. 153^1, trebuie sa solicite inregistrarea cf art. 153^1 concomitent cu scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate cf art. 153;

nregistrarea cf art. 153^1 va fi valabila incepand cu data de 1 februarie a anului respectiv;
Aceleasi prevederi se aplica si in cazul inregistrarii cf  art. 153^1 prin optiune concomient cu scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate cf art. 153

Persoanele impozabile care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate conform art. 153, potrivit art. 152 (7) nu trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o declaratie de mentiuni in care sa inscrie cifra de afaceri din anul precedent.

Instituirea posibilitatii de a conditiona inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din CF a persoanelor impozabile de indeplinirea anumitor criterii, care urmeaza a fi stabilite prin Ordin al ministrului finantelor publice

Organele fiscale competente vor stabili, pe baza acestor criterii, daca persoana impozabila justifica intentia si are capacitatea de a desfasura activitate economica, pentru a fi inregistrata in scopuri de TVA

Prevederi legale Art. 153 alin. (7) din CF

Clarificarea prevederilor art. 153 alin. (9) din Codul fiscal, astfel incat sa rezulte ca daca, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, inceteaza situatia care a condus la scoaterea din evidenta, persoanele impozabile au obligatia sa solicite organelor fiscale competente inregistrarea in scopuri de TVA, fara a fi aplicabil plafonul de scutire pentru intreprinderi mici prevazut la art. 152 in anul calendaristic respectiv

Introducerea obligativitatii depunerii decontului special de TVA (formularul 301) inainte de inmatricularea mijloacelor de transport care nu sunt considerate noi, achizitionate intracomunitar de catre persoanele inregistrate conform art. 1531 din CF, in situatia in care aceste achizitii sunt taxabile in Romania.

Prevederi legale Art. 1563  alin.(2) CF

Instituirea obligatiei de a depune anumite notificari scrise organelor fiscale competente, pentru persoanele impozabile care au o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de 35.000 euro, tinand seama de importanta obtinerii unor date absolut necesare calculului bazei TVA pentru resursele proprii comunitare

Prevederi legale - art. 156^3 alin. (4) si (5) din Codul fiscal

Art. 156^3 alin. (4) din CF - aplicabil persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din CF

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin. (2), realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si rotunjita la urmatoarea mie, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale de care apartin, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:

a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, precum si suma taxei aferente;
b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, precum si suma taxei aferente.

Diferenta fata de legislatia aplicabila pana la data de 1 ianuarie 2011 consta in faptul ca pana la acea data depuneau astfel de notificari numai persoanele impozabile inregistrate conform art. 153 din Codul fiscal  care realizau o cifra de afaceri inferioara sumei de 10 000 euro, calculata la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului

Art. 156^3 alin. (5) din CF aplicabil persoanelor neinregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din CF

Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152, dar excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si rotunjita la urmatoarea mie, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:

a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
c) suma totala si taxa aferenta achizitiilor de la persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153;
d) suma totala a achizitiilor de la persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153.

Diferenta fata de legislatia aplicabila pana la data de 1 ianuarie 2011 consta in faptul ca pana la acea data depuneau astfel de notificari numai persoanele impozabile neinregistrate conform art. 153 din Codul fiscal  care realizau o cifra de afaceri intre 10.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului, si 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii.

Persoana impozabila care este beneficiar al transferului de active prevazut la art. 128 alin. (7), care nu este inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153, si nu se va inregistra in scopuri de TVA ca urmare a transferului, trebuie sa depuna, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a avut loc transferul, o declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adaugata efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161

Registrul operatorilor intracomunitari

Persoanele impozabile inregistrate in Registrul operatorilor intracomunitari isi pastreaza aceasta calitate, in cazul modificarii tipului de inregistrare in scopuri de TVA conform art.153 sau 153^1, cu actualizarea corespunzatoare a informatiilor din acest registru.
            
Prevederi legale - Art. 158^2 alin. (12^1) CF

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU: Sistemul de raportare fiscal-contabila SAF-T


Raportarea corecta in SAF-T este esentiala!

Depuneti D406 corect si la timp, cu avantaje clare:
 
1) Scapati de amenzi
2) Evitati sanctiunile de orice fel
3) Va recuperati rapid sumele din TVA
4) Nu intrati in categoria de risc fiscal ridicat, deci nu va veti confrunta cu inspectii ANAF amanuntite la sediul dvs.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
TVAinregistrare in scopuri TVAlivrariservicii

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 31 Mai 2011


Votati articolul "Prevederi noi in materia de TVA - Modificari de ordin tehnic":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X