email
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NOU in Codul fiscal: modificari majore privind regimul accizelor (OG 4/2022)

NOU in Codul fiscal: modificari majore privind regimul accizelor (OG 4/2022)
accizecod fiscalcod vamal

Ministerul Finantelor a introdus, prin intermediul OG 4/2022, o serie de modificari in Codul fiscal referitoare la regimul accizelor. 

Actul normativ a aparut in Monitorul Oficial nr. 92 din 28 ianuarie 2022. 

Citeste in continuare noutatile introduse in legislatia fiscala de OG 4/2022. 

OG 4/2022 modifica Codul fiscal - accize: textul actului normativ

Denumire completa: Ordonanta Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru prorogarea unui termen

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.3 si pct. XII din Legea nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Articolul ILegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 273 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
c) utilizarea de catre fortele armatei romane care participa la o actiune de aparare desfasurata pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene in cadrul politicii de securitate si aparare comune, pentru uzul acestora sau pentru uzul personalului civil care le insoteste, a unor bunuri pe care le-au dobandit in alt stat membru, la a caror achizitie nu s-au aplicat regulile generale de impozitare din acel stat membru, atunci cand importul bunurilor respective nu poate beneficia de scutirea prevazuta la art. 293 alin. (1) lit. (g^1).

2. La articolul 293 alineatul (1), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g^1), cu urmatorul cuprins:

g^1) importul de bunuri efectuat in Romania de catre fortele armate ale altor state membre in scopul utilizarii de catre fortele armate respective sau de catre personalul civil care le insoteste ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci cand fortele armate respective participa la o actiune de aparare desfasurata pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene in cadrul politicii de securitate si aparare comune;

3. La articolul 294 alineatul (1), dupa litera l) se introduc doua noi litere, litere l^1) si l^2), cu urmatorul cuprins:

l^1) livrarea de bunuri netransportate in afara Romaniei si/sau prestarea de servicii efectuate in Romania, destinate fie utilizarii de catre fortele armate ale altor state membre sau de catre personalul civil care le insoteste, fie aprovizionarii popotelor sau cantinelor acestora, atunci cand fortele armate respective participa la o actiune de aparare desfasurata pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene in cadrul politicii de securitate si aparare comune;

l^2) livrarea de bunuri si/sau prestarea de servicii catre alt stat membru decat Romania, destinate fortelor armate ale oricarui alt stat membru decat statul membru de destinatie, in scopul utilizarii de catre fortele armate respective sau de catre personalul civil care le insoteste ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci cand fortele armate respective participa la o actiune de aparare desfasurata pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene in cadrul politicii de securitate si aparare comune;

4. Dupa articolul 335 se introduce un nou articol, articolul 335^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 335^1
Aplicarea Codului vamal al Uniunii Europene in cazul produselor accizabile
(1) Formalitatile stabilite prin dispozitiile vamale ale Uniunii Europene cu privire la intrarea produselor pe teritoriul
vamal al Uniunii Europene se aplica mutatis mutandis intrarii pe teritoriul Uniunii Europene a produselor accizabile care provin din unul dintre teritoriile mentionate la art. 337 alin. (1).

(2) Formalitatile stabilite prin dispozitiile vamale ale Uniunii Europene cu privire la iesirea produselor dinspre teritoriul vamal al Uniunii Europene se aplica mutatis mutandis iesirii de pe teritoriul Uniunii Europene a produselor accizabile care au ca destinatie unul dintre teritoriile mentionate la art. 337 alin. (1).

(3) Articolul 348 sectiunile a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 16-a si a 17-a nu se aplica in cazul produselor accizabile care au statutul vamal de marfuri neunionale, astfel cum sunt definite la art. 5 pct. 24 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

5. La articolul 336, punctele 2, 3 si 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
2. antrepozitarul autorizat este persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea competenta, in cadrul activitatii sale, sa produca, sa transforme, sa detina, sa depoziteze, sa primeasca sau sa expedieze produse accizabile in regim suspensiv de accize intr-un antrepozit fiscal;

3. antrepozit fiscal reprezinta un loc in care produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, depozitate, primite sau expediate in regim suspensiv de accize de catre un antrepozitar autorizat in cadrul activitatii sale, sub rezerva anumitor conditii stabilite de autoritatile competente din statul membru in care se afla antrepozitul fiscal, respectiv in conditiile prevazute de prezentul capitol, in cazul in care antrepozitul fiscal se afla in Romania;
................................................................
5. codul NC reprezinta pozitia tarifara, subpozitia tarifara sau codul tarifar. Trimiterile la codurile NC sunt cele catre Nomenclatura combinata din Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful Vamal Comun, in vigoare de la 19 octombrie 1992, in cazul produselor energetice, in vigoare de la 1 ianuarie 2002, iar pentru produsele reprezentand alcool si bauturi alcoolice, sunt cele din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2018/1.602 al Comisiei din 11 octombrie 2018 de modificare a anexei 1 la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful Vamal Comun. Ori de cate ori intervin modificari in nomenclatura combinata a Tarifului Vamal Comun, corespondenta dintre codurile NC prevazute in prezentul capitol si noile coduri NC se realizeaza potrivit prevederilor din normele metodologice.

6. La articolul 336, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu urmatorul cuprins:

7^1. destinatar certificat reprezinta o persoana fizica sau juridica inregistrata la autoritatea competenta din statul membru de destinatie in scopul de a receptiona produse accizabile, in cadrul activitatii desfasurate de respectiva persoana, care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru si care sunt apoi deplasate pe teritoriul unui alt stat membru;

7. La articolul 336, punctul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

8. destinatar inregistrat reprezinta persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea competenta din statul membru de destinatie sa primeasca, in conditiile stabilite de autoritatea competenta si in cadrul activitatii sale, produse accizabile care se deplaseaza in regim suspensiv de accize de pe teritoriul unui alt stat membru;

8. La articolul 336, dupa punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu urmatorul cuprins:

8^1. expeditor certificat reprezinta o persoana fizica sau juridica inregistrata la autoritatea competenta din statul membru de expeditie in scopul de a expedia produse accizabile, in cadrul activitatii desfasurate de respectiva persoana, care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru si care sunt ulterior deplasate catre teritoriul altui stat membru;

9. La articolul 336, punctele 9 si 14 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
9. expeditor inregistrat reprezinta persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea competenta din statul membru in care are loc importul, exclusiv sa expedieze in regim suspensiv de accize produsele accizabile puse in libera circulatie in conformitate cu prevederile art. 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 in cadrul activitatii desfasurate de respectiva persoana si in conditiile stabilite de autoritatea competenta;
................................................................
14. import reprezinta punerea in libera circulatie a marfurilor in conformitate cu prevederile art. 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;

10. La articolul 336, dupa punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu urmatorul cuprins:

14^1. intrare neregulamentara reprezinta intrarea pe teritoriul Uniunii Europene a unor produse care nu au fost puse in libera circulatie in conformitate cu prevederile art. 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 si pentru care a luat nastere o datorie vamala in temeiul art. 79 alin. (1) din regulamentul mentionat sau ar fi luat nastere daca produsele ar fi fost supuse taxelor vamale;

11. La articolul 336, dupa punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu urmatorul cuprins:

16^1. mic producator independent reprezinta producatorul de bere, vinuri, bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, si produse intermediare, independent din punct de vedere juridic si economic de orice alt producator, care foloseste cladiri separate din punct de vedere fizic de cele ale oricarui alt producator, nu lucreaza sub licenta, iar productia realizata in ultimele 12 luni consecutive nu depaseste nivelurile cantitative prevazute la art. 342 alin. (1^2);

12. La articolul 336, punctul 18 se abroga.
13. La articolul 336, punctul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

21. regim suspensiv de accize reprezinta un regim fiscal aplicat producerii, transformarii, detinerii, depozitarii sau deplasarii de produse accizabile, prin care accizele sunt suspendate;
14. La articolul 336, dupa punctul 21 se introduc doua noi puncte, punctele 21^1 si 21^2, cu urmatorul cuprins:
21^1. restituire reprezinta restituirea unor accize care au fost platite;
21^2. stat membru de destinatie reprezinta statul membru in care produsele accizabile urmeaza sa fie livrate sau utilizate in conformitate cu dispozitiile prezentului capitol;
15. La articolul 336, punctul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
22. teritoriul unui stat membru reprezinta teritoriul unui stat membru caruia i se aplica tratatele, in conformitate cu prevederile art. 349 si 355 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, cu exceptia teritoriilor terte;
16. La articolul 336, dupa punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 29, cu urmatorul cuprins:
29. remitere reprezinta scutirea de la obligatia de a plati accizele care nu au fost platite, respectiv renuntarea, totala sau partiala, la sumele reprezentand accize datorate.

17. La articolul 337, alineatele (4) si (5) se abroga.

18. La articolul 338, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) importului lor sau al intrarii lor neregulamentare pe teritoriul Uniunii Europene.

19. La articolul 340, literele b)-d) ale alineatului (1), partea introductiva a alineatului (3), alineatele (10) si (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
b) detinerea sau depozitarea de produse accizabile, inclusiv in cazurile neregulamentare, in afara unui regim suspensiv de accize in cazul in care accizele nu au fost percepute in conformitate cu dispozitiile aplicabile din dreptul Uniunii Europene si din prezentul capitol;
c) producerea, inclusiv transformarea de produse accizabile si producerea sau transformarea neregulamentara, in afara unui regim suspensiv de accize;
d) importul de produse accizabile, cu exceptia cazului in care produsele accizabile sunt plasate, imediat dupa import, in regim suspensiv de accize, sau intrarea neregulamentara a produselor accizabile, cu exceptia cazului in care datoria vamala s-a stins in temeiul art. 124 alin. (1) lit. (e), (f), (g) sau (k) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;
..................................................................................................
(3) Momentul iesirii dintr-un regim suspensiv de accize mentionate la alin. (1) lit. a) este considerat a fi:
..................................................................................................
(10) Distrugerea totala sau pierderea iremediabila, totala sau partiala, a produselor accizabile aflate sub regim suspensiv de accize, ca urmare a unui caz fortuit ori de forta majora sau ca o consecinta a unei autorizatii de a distruge produsele din partea autoritatii competente, nu sunt considerate ca eliberare pentru consum.

(11) In sensul prezentului capitol, produsele sunt considerate distruse total sau pierdute iremediabil atunci cand devin inutilizabile ca produse accizabile. Distrugerea totala sau pierderea iremediabila, totala sau partiala, a produselor accizabile mentionata la alin. (10) este dovedita intr-un mod considerat satisfacator de autoritatile competente din statul membru in care a avut loc distrugerea totala sau pierderea iremediabila, totala sau partiala, sau, in cazul in care nu este posibil sa se determine unde a avut loc, de cele din statul membru in care aceasta a fost constatata.

20. La articolul 340, dupa alineatul (11) se introduc trei noi alineate, alineatele (11^1)-(11^3), cu urmatorul cuprins:

(11^1) Pierderea partiala care are loc din cauza naturii produselor, in cursul unei deplasari in regim suspensiv de accize intre statele membre, nu este considerata drept eliberare pentru consum in masura in care valoarea pierderii se situeaza sub pragul comun de pierdere partiala pentru respectivele produse accizabile, cu exceptia cazului in care autoritatea competenta are motive rezonabile sa suspecteze o frauda sau o neregula. Acea parte dintr-o pierdere partiala care depaseste pragul comun de pierdere partiala pentru respectivele produse accizabile este considerata drept eliberare pentru consum.

(11^2) Pierderea partiala care are loc din cauza naturii produselor, in cursul unei deplasari in regim suspensiv de accize pe teritoriul national, nu este considerata drept eliberare pentru consum in masura in care valoarea pierderii se situeaza sub pragul comun de pierdere partiala pentru respectivele produse accizabile, cu exceptia cazului in care autoritatea competenta are motive rezonabile sa suspecteze o frauda sau o neregula. Acea parte dintr-o pierdere partiala care depaseste pragul de pierdere partiala pentru respectivele produse accizabile este considerata drept eliberare pentru consum.

(11^3) In cazul in care distrugerea totala sau pierderea iremediabila, totala sau partiala, a produselor accizabile este stabilita, garantia depusa in conformitate cu prevederile art. 348 se elibereaza, integral sau partial, dupa caz, la prezentarea unor dovezi corespunzatoare.

21. La articolul 341, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 341

(1) Persoana platitoare de accize care au devenit exigibile este:
a) in ceea ce priveste iesirea unor produse accizabile dintr-un regim suspensiv de accize, potrivit prevederilor art. 340 alin. (1) lit. a):
1. antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau orice alta persoana care elibereaza produsele accizabile din regimul suspensiv de accize sau in numele careia se efectueaza aceasta eliberare si, in cazul iesirii neregulamentare din antrepozitul fiscal, orice alta persoana care a participat la aceasta iesire;

2. in cazul unei nereguli in cursul unei deplasari a produselor accizabile in regim suspensiv de accize, astfel cum este definita la art. 412 alin. (1), (2) si (4): antrepozitarul autorizat, expeditorul inregistrat sau orice alta persoana care a garantat plata accizelor in conformitate cu prevederile art. 348 alin. (1) si (3) si orice persoana care a participat la iesirea neregulamentara si care avea cunostinta sau care ar fi trebuit sa aiba cunostinta in mod normal de caracterul neregulamentar al acestei iesiri;

b) in ceea ce priveste detinerea sau depozitarea unor produse accizabile, astfel cum se mentioneaza la art. 340 alin. (1) lit. b): persoana care detine sau depoziteaza produsele accizabile sau orice alta persoana implicata in detinerea sau depozitarea acestora sau orice combinatie a acestor persoane, in conformitate cu principiul raspunderii personale si solidare;

c) in ceea ce priveste producerea, inclusiv transformarea, unor produse accizabile, potrivit prevederilor art. 340 alin. (1) lit. c): persoana care produce produsele accizabile si, in cazul unei produceri neregulamentare, orice alta persoana implicata in producerea acestora;

d) in ceea ce priveste importul sau intrarea neregulamentara a unor produse accizabile, potrivit prevederilor art. 340 alin. (1) lit. d): declarantul astfel cum este definit la art. 5 pct. 15 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, denumit in continuare declarantul, sau orice alta persoana potrivit prevederilor art. 77 alin. (3) din regulamentul respectiv si, in cazul intrarii neregulamentare, orice alta persoana implicata in intrarea neregulamentara respectiva;
e) in cazurile prevazute la art. 340 alin. (4)-(7), persoana care determina eliberarea pentru consum;
f) in ceea ce priveste produsele accizabile care au fost eliberate pentru consum intr-un stat membru si sunt deplasate catre teritoriul Romaniei pentru a fi livrate in Romania in scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate in Romania, astfel cum este prevazut la art. 414 alin. (1), destinatarul certificat.

22. La articolul 342, dupa alineatul (1) se introduc sapte noi alineate, alineatele (1^1)-(1^7), cu urmatorul cuprins:
(1^1) Pentru micii producatori independenti de bere se aplica nivelul de accize prevazut la punctul 1.1 din anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu, pentru micii producatori independenti de vinuri spumoase, precum si pentru micii producatori independenti de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, nivelul accizelor prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu este redus cu 50% din nivelul standard, doar daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) respecta cerintele prevazute la art. 336 pct. 16^1;
b) produce doar o singura categorie de produse, respectiv bere sau bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri;
c) productia realizata in ultimele 12 luni consecutive de functionare nu depaseste limitele cantitative maxime prevazute la alin. (1^2).

(1^2) Limitele cantitative maxime realizate de micii producatori independenti in ultimele 12 luni consecutive de functionare pentru mentinerea in categoria micilor producatori independenti, pentru fiecare categorie de produse in parte, sunt urmatoarele:

a) bere: 200.000 hl de produs;
b) vinuri: 1.000 hl de produs;
c) bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri: 15.000 hl de produs;
d) produse intermediare: 250 hl de produs.
(1^3) In situatia in care doi sau mai multi mici producatori independenti coopereaza, iar productia lor cumulata realizata in ultimele 12 luni consecutive de functionare nu depaseste limitele cantitative prevazute la alin. (1^2), se considera ca productia este realizata de un singur mic producator independent.

(1^4) Pentru produsele realizate de catre micii producatori independenti prevazuti la alin. (1^1) care depasesc limitele cantitative maxime prevazute la alin. (1^2) in ultimele 12 luni consecutive de functionare, nivelul redus al accizelor prevazut la alin. (1^1) nu se aplica pentru produsele eliberate pentru consum sau livrate in regim suspensiv de plata accizelor, dupa caz, din luna imediat urmatoare celei in care limitele cantitative maxime au fost depasite.

(1^5) Se excepteaza de la plata accizelor berea, vinul, bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, linistite sau spumoase, produse de persoane fizice si consumate de catre acestea, de catre membrii familiei acestora sau de catre musafiri, cu conditia ca niciun fel de vanzare sa nu aiba loc.
(1^6) Este scutit de la plata accizelor alcoolul din fructe, in limita a 50 de litri anual, consumat de o persoana fizica, de catre membrii familiei acesteia sau de catre musafiri, cu conditia ca niciun fel de vanzare sa nu aiba loc, iar alcoolul din fructe, indiferent de concentratia acestuia, sa fie:

a) produs de respectiva persoana fizica din fructe detinute, cultivate si furnizate de respectiva persoana fizica de pe o suprafata de teren detinuta in temeiul unui drept real, utilizand un dispozitiv de distilare simplu, de mici dimensiuni, inregistrat la autoritatea competenta, si/sau
b) produs pentru respectiva persoana fizica in distilerii autorizate din fructele detinute, cultivate si furnizate de respectiva persoana fizica de pe o suprafata de teren detinuta in temeiul unui drept real.

(1^7) In intelesul prezentului articol, termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care locuiesc sau gospodaresc impreuna. Este asimilata termenului familie si situatia persoanei necasatorite care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa, precum si barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si al fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna. Prin termenul copil se intelege copilul in varsta de pana la 18 ani sau tinerii majori, cu conditia ca acestia sa frecventeze cursurile invatamantului liceal sau profesional, proveniti din casatoria sotilor, copilul unuia dintre soti, copilul adoptat, precum si copilul incredintat unuia sau ambilor soti ori dat in plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.

23. La articolul 342, dupa alineatul (13) se introduc sase noi alineate, alineatele (14)-(19), cu urmatorul cuprins:

(14) Micii producatori independenti astfel cum sunt definiti la art. 336 pct. 16^1, precum si operatorii prevazuti la art. 353 alin. (2), care indeplinesc cerintele prevazute in prezentul titlu pentru mentinerea in aceste categorii, pot solicita, printr-o cerere, autoritatilor vamale teritoriale eliberarea unui certificat anual care sa ateste statutul de mic producator independent, incadrarea productiei acestora in limitele cantitative anuale maxime si respectarea de catre acestia a celorlalte conditii pentru incadrarea in categoria de mic producator independent sau mica distilerie, dupa caz.

(15) Micii producatori independenti pentru productia de vin, precum si antrepozitarii autorizati pentru productia de produse intermediare, odata cu cererea prevazuta la alin. (14), depun si o declaratie pe propria raspundere prin care sa certifice ca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii pentru incadrarea in categoria micilor producatori independenti de vin sau de produse intermediare:

a) sunt independenti din punct de vedere juridic si economic de orice alt producator, folosesc cladiri separate din punct de vedere fizic de cele ale oricarui alt producator si nu lucreaza sub licenta;
b) productia realizata in ultimele 12 luni consecutive de functionare nu depaseste 1.000 hl de vin, respectiv 250 hl de produse intermediare, dupa caz. Pentru antrepozitarii autorizati pentru productia de vin, precum si antrepozitarii autorizati pentru productia de produse intermediare a caror activitate nu depaseste 12 luni consecutive de functionare sau nou-infiintati, in declaratie se va inscrie productia realizata pana la data cererii prevazute la alin. (14) sau ca productia estimata a fi realizata in urmatoarele 12 luni nu depaseste limitele cantitative maxime prevazute pentru fiecare categorie de produs in parte.
(16) Micii producatori independenti si micile distilerii fac trimitere la certificatul prevazut la alin. (14) in documentul administrativ care insoteste deplasarea produselor respective in regim suspensiv de accize sau care insoteste deplasarea produselor respective dupa eliberarea pentru consum, dupa caz.

(17) Nivelul accizelor prevazut pentru vinuri linistite, pentru produsele realizate de micii producatori de vinuri spumoase, pentru produsele realizate de micii producatori independenti de bere, de micii producatori independenti de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, linistite sau spumoase, precum si de micile distilerii se aplica si pentru produsele realizate de mici producatori independenti sau de micile distilerii din alte state membre, care detin certificatul care atesta incadrarea in aceste categorii de producatori eliberat de autoritatile competente din statele membre in care au fost produse sau, potrivit legislatiei acelui stat membru, incadrarea in aceste categorii de producatori este autocertificata de catre respectivul producator, doar in situatia in care documentul administrativ care insoteste deplasarea produselor respective in regim suspensiv de accize sau care insoteste deplasarea produselor respective dupa eliberarea pentru consum, dupa caz, face trimitere la certificatul acordat de autoritatea din statul membru de origine care atesta acest statut sau, potrivit legislatiei acelui stat membru, incadrarea in aceste categorii de producatori este autocertificata de catre respectivul producator.

(18) Nivelul accizelor prevazut pentru vinuri, pentru produsele realizate de micii producatori de vinuri spumoase, pentru produsele realizate de micii producatori independenti de bere, de micii producatori independenti de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, linistite sau spumoase, precum si de micile distilerii nu se aplica in situatia in care nu sunt respectate prevederile alin. (17) sau, in cazuri justificate, in situatia in care autoritatile teritoriale competente nu pot stabili cu exactitate respectarea conditiilor prevazute la alin. (17).

(19) Modelul de cerere prevazut la alin. (14), declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (15), forma certificatului care atesta statutul de mic producator independent, forma trimiterii la acest certificat in cadrul documentului administrativ care insoteste deplasarea produselor respective, precum si cerintele pentru completarea documentului administrativ care insoteste deplasarea produselor se stabilesc prin normele metodologice.

24. La articolul 343, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:

(12) Pentru masurarea gradelor Plato se iau in considerare toate ingredientele berii, inclusiv cele adaugate dupa incheierea fermentarii, valoarea inscriindu-se pe eticheta de comercializare.

25. La articolul 349, alineatele (2)-(7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Nivelul redus al accizelor prevazut la art. 342 alin. (1^1) se aplica si pentru micii producatori independenti de bere nou-infiintati care declara pe propria raspundere ca vor produce o cantitate mai mica de 200.000 hl de bere/an.

(3) Fiecare mic producator independent are obligatia de a depune la autoritatea competenta, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind cantitatea de bere pe care a produs-o in anul calendaristic precedent si/sau cantitatea de bere pe care urmeaza sa o produca in anul in curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.

(4) Atunci cand antrepozitarul autorizat nu respecta cele declarate prin declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (2) sau alin. (3), dupa caz, acesta este obligat la plata unei sume reprezentand nivelul standard al accizei prevazut pentru bere in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu, aplicat asupra diferentei cantitatii care depaseste 200.000 hl.

(5) Sumele astfel calculate se stabilesc la data de 31 decembrie a anului in care s-a inregistrat depasirea cantitatii declarate si se platesc de catre antrepozitarul autorizat pana la data de 15 ianuarie a anului urmator.

(6) In anul calendaristic urmator celui in care antrepozitarul autorizat a realizat o productie mai mare de 200.000 hl, acesta nu beneficiaza de nivelul redus al accizelor.
(7) Antrepozitarul autorizat care produce si alte produse accizabile care se incadreaza in prevederile art. 335 alin. (2) lit. a) nu poate beneficia de acciza specifica redusa.

26. La articolul 349, alineatele (8) si (9) se abroga.
27. La articolul 350 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
b) vinuri spumoase, care cuprind toate produsele incadrate la codurile NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 si 2205 si care:

1. sunt prezentate in sticle inchise cu dop tip ciuperca fixat cu ajutorul legaturilor sau care sunt sub presiune egala ori mai mare de 3 bari datorata dioxidului de carbon in solutie; si
2. au o concentratie alcoolica care depaseste 1,2% in volum, dar care nu depaseste 15% in volum si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intregime din fermentare.
28. La articolul 350, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Nivelul redus al accizelor prevazut la art. 342 alin. (1^1) se aplica si pentru micii producatori independenti de vinuri spumoase nou-infiintati care declara pe propria raspundere ca vor produce o cantitate mai mica de 1.000 hl de vinuri spumoase/an.
29. La articolul 350, dupa alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), cu urmatorul cuprins:
(3) Fiecare mic producator independent are obligatia de a depune la autoritatea competenta, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind cantitatea de produse reprezentand vinuri spumoase pe care a produs-o in anul calendaristic precedent si/sau cantitatea de vinuri spumoase pe care urmeaza sa o produca in anul in curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.

(4) Atunci cand antrepozitarul autorizat nu respecta cele declarate prin declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (2) sau alin. (3), dupa caz, acesta este obligat la plata unei sume reprezentand nivelul standard al accizei prevazut pentru vinurile spumoase in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu, aplicat asupra diferentei cantitatii care depaseste 1.000 hl.
(5) Sumele astfel calculate se stabilesc la data de 31 decembrie a anului in care s-a inregistrat depasirea cantitatii declarate si se platesc de catre antrepozitarul autorizat pana la data de 15 ianuarie a anului urmator.
(6) In anul calendaristic urmator celui in care antrepozitarul autorizat a realizat o productie mai mare de 1.000 hl, acesta nu beneficiaza de nivelul redus al accizelor.

(7) Antrepozitarul autorizat care produce si alte produse accizabile care se incadreaza in prevederile art. 335 alin. (2) lit. a) nu poate beneficia de acciza specifica redusa.
30. La articolul 351 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
b) bauturi spumoase fermentate, care cuprind toate produsele incadrate la codurile NC 2206 00 31 si 2206 00 39, precum si la produsele incadrate la codurile NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 si 2205, care nu se incadreaza in prevederile art. 350 si care:
1. au o concentratie alcoolica care depaseste 1,2% in volum, dar nu depaseste 13% in volum; sau
2. au o concentratie alcoolica care depaseste 13% in volum, dar nu depaseste 15% in volum si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intregime din fermentare.
31. La articolul 351, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
(1^1) Intra sub incidenta prevederilor alin. (1) doar bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, obtinute din fermentarea fructelor, a bacelor, a legumelor, a unei solutii de miere in apa sau din fermentarea sucului proaspat sau a sucului concentrat obtinut din cele de mai sus. Se interzice adaugarea oricarui alt tip de alcool sau bautura alcoolica in scopul producerii de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri. In sensul prezentului articol, adaosul de alcool utilizat pentru a dilua sau a dizolva substantele aromatizante se considera ca se incadreaza in doza strict necesara doar in masura in care concentratia alcoolica a produsului finit rezultat nu creste cu mai mult de 1,2% in volum. Alcoolul utilizat in acest scop nu este considerat adaos de alcool in scopul producerii de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri. Adaugarea acestor substante aromatizante nu trebuie sa modifice semnificativ caracterul produsului original.
32. La articolul 351, alineatul (2) se abroga.
33. La articolul 351, dupa alineatul (6) se introduc sase noi alineate, alineatele (7)-(12), cu urmatorul cuprins:
(7) Nivelul redus al accizelor prevazut la art. 342 alin. (1^1) se aplica si pentru micii producatori independenti de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, nou-infiintati care declara pe propria raspundere ca vor produce o cantitate mai mica de 15.000 hl de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri/an.

(8) Fiecare mic producator independent are obligatia de a depune la autoritatea competenta, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind cantitatea de produse reprezentand bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, pe care a produs-o in anul calendaristic precedent si/sau cantitatea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, pe care urmeaza sa o produca in anul in curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(9) Atunci cand antrepozitarul autorizat nu respecta cele declarate prin declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (7) sau alin. (8), dupa caz, acesta este obligat la plata unei sume reprezentand nivelul standard al accizei prevazut pentru bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu, aplicat asupra diferentei cantitatii care depaseste 15.000 hl.

(10) Sumele astfel calculate se stabilesc la data de 31 decembrie a anului in care s-a inregistrat depasirea cantitatii declarate si se platesc de catre antrepozitarul autorizat pana la data de 15 ianuarie a anului urmator.

(11) In anul calendaristic urmator celui in care antrepozitarul autorizat a realizat o productie mai mare de 15.000 hl, acesta nu beneficiaza de nivelul redus al accizelor.
(12) Antrepozitarul autorizat care produce si alte produse accizabile care se incadreaza in prevederile art. 335 alin. (2) lit. a) nu poate beneficia de acciza specifica redusa.
34. La articolul 353 alineatul (1), litera c) se abroga.
35. La articolul 353, alineatele (2)-(7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(2) Pentru alcoolul etilic produs in micile distilerii se aplica nivelul prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu pentru aceasta categorie de producatori cu conditia ca productia realizata de acestia sa nu depaseasca limita cantitativa maxima de 10 hl alcool pur in ultimele 12 luni consecutive de functionare. Beneficiaza de nivelul redus al accizelor micile distilerii ale pomicultorilor care sunt independente din punct de vedere juridic si economic de orice alta distilerie, nu functioneaza sub licenta de produs a unei alte distilerii. La calculul productiei realizate nu se includ cantitatile de alcool pur realizate in sistem de prestari de servicii pentru persoane fizice in limita individuala prevazuta la art. 342 alin. (1^6) pentru fiecare persoana fizica in parte.

(3) Nivelul prevazut pentru micile distilerii se aplica si pentru micile distilerii nou-infiintate care declara pe propria raspundere ca vor produce o cantitate mai mica de 10 hl alcool pur/an.
(4) Fiecare mica distilerie are obligatia de a depune la autoritatea competenta, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind cantitatea de alcool pur pe care a produs-o in anul calendaristic precedent, cu evidentierea clara a cantitatii de alcool realizat in sistem de prestari de servicii pentru persoane fizice, precum si cantitatea de alcool pur pe care urmeaza sa o produca in anul in curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.

(5) Pentru produsele realizate de catre micile distilerii care depasesc limita cantitativa maxima de 10 hl alcool pur in ultimele 12 luni consecutive de functionare, nivelul redus al accizelor, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu, pentru aceasta categorie de producatori nu se mai aplica pentru produsele eliberate pentru consum sau livrate in regim suspensiv de plata accizelor, dupa caz, din luna imediat urmatoare celei in care limitele cantitative maxime au fost depasite.
(6) Atunci cand antrepozitarul autorizat nu respecta cele declarate prin declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (3) sau alin. (4), dupa caz, acesta este obligat la plata unei sume reprezentand nivelul standard al accizei prevazut pentru alcool etilic in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu, aplicat asupra diferentei cantitatii care depaseste 10 hl alcool pur/an.
(7) In anul calendaristic urmator celui in care antrepozitarul autorizat ca mica distilerie a realizat o productie mai mare de 10 hl alcool pur, acesta nu beneficiaza de nivelul redus al accizelor.

36. La articolul 353, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
(8) Sumele astfel calculate se stabilesc la data de 31 decembrie a anului in care s-a inregistrat depasirea cantitatii declarate si se platesc de catre antrepozitarul autorizat pana la data de 15 ianuarie a anului urmator.
(9) Antrepozitarul autorizat care produce si alte produse accizabile care se incadreaza in prevederile art. 335 alin. (2) lit. a) nu poate beneficia de acciza specifica micilor distilerii.
37. La articolul 362, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Articolul 362
(1) Productia, transformarea, detinerea si depozitarea produselor accizabile, atunci cand accizele nu au fost percepute, au loc intr-un antrepozit fiscal, cu exceptiile prevazute de prezentul capitol.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica pentru:
a) berea, vinul, bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, linistite sau spumoase, precum si alcoolul din fructe obtinut in conditiile prevazute la art. 342 alin. (1^6) lit. a), produse de persoane particulare si consumate de catre producator, de catre membrii familiei acestuia sau de catre musafiri, cu conditia ca niciun fel de vanzare sa nu aiba loc;
b) vinurile linistite realizate de micii producatori independenti;
c) energia electrica, gazul natural, carbunele, lignitul si cocsul.
38. La articolul 363, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
(3^1) In situatia in care intre micii producatori independenti exista o forma de asociere conform prevederilor legale in vigoare se depune o singura cerere de autorizare de catre micul producator independent desemnat in cadrul asocierii sa ii reprezinte pe ceilalti mici producatori independenti, cu precizarea in cererea de autorizare ca productia se realizeaza prin cooperarea cu alti mici producatori independenti, anexand cererii si documentele care au stat la baza asocierii din care sa rezulte datele de identificare ale acestora - denumirea, sediul social si codul unic de identificare, urmand ca acesta sa prezinte si sa urmareasca respectarea tuturor prevederilor prezentului titlu si normelor metodologice aferente, urmand ca toate dispozitiile aplicabile antrepozitarului/antrepozitului fiscal si locurilor autorizate sa se refere la toate locatiile si membrii asocierii.

(3^2) In situatia in care cooperarea intre micii producatori independenti nu are drept consecinta constituirea unei asocieri conform prevederilor legale, cererea de autorizare se depune de fiecare mic producator independent din cooperare, fiecare dintre acestia fiind obligat sa mentioneze in cererea de autorizare faptul ca in realizarea productiei coopereaza cu alti mici producatori independenti, precizand pentru fiecare in parte datele de identificare - denumirea, sediul social si codul unic de identificare, sa respecte cerintele prevazute de prezentul titlu. In aceasta situatie, prevederile prezentului titlu si normelor metodologice aferente, precum si toate dispozitiile aplicabile antrepozitarului/antrepozitului fiscal si locurilor autorizate se refera la fiecare dintre micii producatori independenti care coopereaza.
39. La articolul 364 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a) locul urmeaza a fi folosit pentru producerea, transformarea, detinerea, depozitarea, primirea si/sau expedierea produselor accizabile in regim suspensiv de accize. In cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, volumul mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an trebuie sa fie mai mare decat limitele prevazute in normele metodologice, diferentiate in functie de grupa de produse depozitate si de accizele aferente produselor depozitate;
40. La articolul 367 alineatul (1), dupa litera l) se introduce o noua litera, litera l^1), cu urmatorul cuprins:
l^1) sa transmita la autoritatea competenta, pana la data de 5 ianuarie a anului urmator celui de raportare, situatiile de raportare prevazute in normele metodologice pentru micii producatori independenti de bere, vinuri, bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, precum si pentru micile distilerii;
41. La articolul 367, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
(7) Operatorii economici autorizati ca mici producatori independenti sunt obligati sa instiinteze organele fiscale competente, in termen de 60 de zile de la data la care constata ca limitele maxime prevazute pentru fiecare categorie de produse in parte au fost depasite, despre aceasta situatie de fapt, sa calculeze si sa plateasca valoarea accizei la nivelul standard al accizei, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu, pentru alcoolul etilic.
(8) Operatorii economici autorizati ca mica distilerie sunt obligati sa instiinteze organele fiscale competente, in termen de 60 de zile de la data la care constata ca limita maxima prevazuta la art. 353 alin. (2) a fost depasita, despre aceasta situatie de fapt, sa calculeze si sa plateasca valoarea accizei la nivelul standard al accizei, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu, pentru alcoolul etilic.

42. La articolul 370, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Destinatarul inregistrat nu are dreptul de a produce, de a transforma, de a detine, de a depozita sau de a expedia produse accizabile in regim suspensiv de accize.
43. La articolul 375 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) sa accepte orice control al autoritatii competente, pentru a se asigura ca produsele au fost efectiv primite;
44. La articolul 395 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
c^1) de catre fortele armate ale oricarui alt stat membru decat Romania, in scopul utilizarii de catre fortele armate respective sau de catre personalul civil care le insoteste ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci cand fortele armate respective participa la o actiune de aparare desfasurata pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene in cadrul Politicii de Securitate si Aparare Comune;
45. La articolul 395, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Produsele accizabile care se deplaseaza de pe teritoriul unui stat membru catre teritoriul unui alt stat membru in regim suspensiv de accize si care fac obiectul scutirii mentionate la alin. (1) sunt insotite de un certificat de scutire. Certificatul de scutire indica natura si cantitatea produselor accizabile care trebuie livrate, valoarea produselor si identitatea destinatarului scutit, precum si statul membru gazda care certifica scutirea.
46. La articolul 396, denumirea marginala si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Scutiri de la plata accizelor pentru calatorii care se deplaseaza catre tari terte sau teritorii terte
.....................................................................
(4) In sensul prezentului articol, calator catre un teritoriu tert sau catre o tara terta reprezinta orice calator care detine un document de transport pentru calatorie pe cale aeriana sau maritima, in care se mentioneaza ca destinatia finala este un aeroport sau port situat pe un teritoriu tert sau o tara terta.
47. La articolul 397 alineatul (1), literele a), b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
a) distribuite sub forma de alcool complet denaturat, cu conditia ca alcoolul etilic sa fie/sa fi fost denaturat in conformitate cu cerintele statului membru in care a fost realizata operatiunea de denaturare completa, astfel cum acestea sunt prevazute in Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2018/1.880 al Comisiei din 30 noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3.199/93 privind recunoasterea reciproca a procedurilor pentru denaturarea completa a alcoolului in scopul scutirii de la plata accizelor;
b) utilizate in cadrul procesului de fabricatie a oricarui produs nedestinat consumului uman, cu conditia ca alcoolul sa fi fost denaturat in conformitate cu cerintele statului membru in care a fost realizata aceasta operatiune sau, pentru denaturarea alcoolului in Romania, sa respecte prevederile din normele metodologice, scutirea aplicandu-se doar in situatia in care un astfel de alcool denaturat a fost incorporat in produsul care nu este destinat consumului uman sau este utilizat pentru intretinerea si curatarea echipamentelor de productie utilizate in special pentru acest proces de fabricatie;
.....................................................................
d) atunci cand sunt folosite pentru producerea medicamentelor mentionate in Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare si Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman.
48. La articolul 397 alineatul (1), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:
j) utilizate in producerea suplimentelor alimentare definite de Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislatiilor statelor membre privind suplimentele alimentare care contin alcool etilic, daca pachetul unitar de supliment alimentar eliberat pentru consum nu depaseste 0,15 litri si suplimentele alimentare sunt introduse pe piata in temeiul art. 10 din directiva mentionata.
49. La articolul 397, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1), precum si procedura si produsele utilizate pentru denaturarea alcoolului etilic in Romania se stabilesc prin normele metodologice.
50. La articolul 397, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
(5) Prevederile privind deplasarea si primirea produselor accizabile cu accize platite se aplica si in cazul deplasarii alcoolului complet denaturat conform prevederilor alin. (1) lit. a).
(6) Prevederile sectiunii a 16-a privind deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize se aplica si in cazul deplasarii alcoolului etilic denaturat conform prevederilor alin. (1) lit. b), dar care nu a fost inca incorporat intr-un produs care nu este destinat consumului uman sau este destinat sa fie utilizat pentru intretinerea si curatarea echipamentelor de productie utilizate in special pentru acest proces de fabricatie.
51. Titlul sectiunii a 15-a a capitolului I al titlului VIII „Restituiri de accize“ se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Sectiunea a 15-a Restituirea si remiterea
52. La articolul 400, denumirea marginala se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Restituirea si remiterea
53. La articolul 400, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
(7) In cazurile prevazute la alin. (2) si (4), accizele pot fi remise la solicitarea operatorului economic.
54. Titlul sectiunii a 16-a a capitolului I al titlului VIII „Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize“ se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Sectiunea a 16-a Deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize

55. Articolul 401 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 401
Dispozitii generale pentru locul de expeditie si de destinatie a deplasarii
(1) Antrepozitarii autorizati de catre autoritatile competente ale unui stat membru sunt recunoscuti ca fiind autorizati atat pentru circulatia nationala, cat si pentru circulatia in interiorul Uniunii Europene a produselor accizabile.
(2) Produsele accizabile pot fi deplasate in regim suspensiv de accize intre urmatoarele locuri din interiorul teritoriului Uniunii Europene, inclusiv via o tara terta sau un teritoriu tert:
a) de la un antrepozit fiscal la:
1. un alt antrepozit fiscal;
2. un destinatar inregistrat;
3. un loc de unde produsele accizabile parasesc teritoriul Uniunii Europene, in sensul art. 405 alin. (1);
4. un destinatar in sensul art. 395 alin. (1), in cazul in care produsele sunt expediate de pe teritoriul unui alt stat membru;
5. biroul vamal de iesire potrivit prevederilor art. 329 alin. (5) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii care in acelasi timp este si biroul vamal de plecare pentru regimul de tranzit extern potrivit prevederilor art. 189 alin. (4) din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al Uniunii;
b) de la locul de import catre oricare dintre destinatiile prevazute la lit. a), in cazul in care produsele in cauza sunt expediate de un expeditor inregistrat. In sensul prezentului articol, locul de import reprezinta locul unde produsele sunt puse in libera circulatie, potrivit prevederilor art. 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a) pct. 1 si 2 si lit. b) si cu exceptia situatiei prevazute la art. 371 alin. (2), produsele accizabile pot fi deplasate in regim suspensiv de accize catre un loc de livrare directa situat pe teritoriul Romaniei, in cazul in care locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din Romania sau de destinatarul inregistrat, altul decat un destinatar inregistrat care detine o autorizatie limitata in conformitate cu prevederile art. 371 alin. (2), in conditiile stabilite prin normele metodologice.
(4) Cu exceptia cazului in care importul are loc in interiorul unui antrepozit fiscal, produsele accizabile pot fi deplasate de la locul importului in regim suspensiv de accize doar daca urmatoarele sunt furnizate, de catre declarant sau de catre orice persoana implicata direct sau indirect in indeplinirea formalitatilor vamale in conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, autoritatilor competente ale statului membru de import:

a) codul unic de acciza, in temeiul art. 19 alin. (2) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativa in domeniul accizelor si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.073/2004, care identifica expeditorul inregistrat pentru deplasare;
b) codul unic de acciza, in temeiul art. 19 alin. (2) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativa in domeniul accizelor si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.073/2004, care identifica destinatarul caruia ii sunt expediate produsele;
c) daca este cazul, dovada faptului ca marfurile importate sunt destinate a fi expediate de pe teritoriul statului membru de import catre teritoriul unui alt stat membru.
(5) Antrepozitarul autorizat sau destinatarul inregistrat prevazuti la alin. (3) au obligatia de a respecta cerintele prevazute la art. 404 alin. (1).
(6) Prevederile alin. (2)-(4) se aplica si deplasarilor de produse accizabile cu nivel de accize zero care nu au fost eliberate pentru consum.
(7) Deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize incepe, in cazurile prevazute la alin. (2) lit. a), in momentul in care produsele accizabile parasesc antrepozitul fiscal de expeditie si, in cazurile prevazute la alin. (2) lit. b), in momentul in care aceste produse sunt puse in libera circulatie, in conformitate cu prevederile art. 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.
(8) Deplasarea in regim suspensiv de accize a produselor accizabile se incheie:
1. in cazurile prevazute la alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4 si lit. b), in momentul in care destinatarul a receptionat produsele accizabile;
2. in cazurile prevazute la alin. (2) lit. a) pct. 3, in momentul in care produsele accizabile au parasit teritoriul Uniunii Europene;
3. in cazurile mentionate la alin. (2) lit. a) pct. 5, in momentul in care produsele accizabile sunt plasate sub regimul de tranzit extern.
56. La articolul 402, alineatul (2), alineatul (3) litera a) si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(2) In sensul alin. (1), expeditorul depune un proiect de document administrativ electronic la autoritatile competente din statul membru de expeditie prin intermediul sistemului informatizat mentionat la art. 1 din Decizia (UE) 2020/263 a Parlamentului European si a Consiliului din 15 ianuarie 2020 privind informatizarea circulatiei si a controlului produselor accizabile (reformare).
(3) ...........................................................................................
a) datele sunt corecte, proiectul de document administrativ electronic este validat de catre autoritatea competenta a expeditorului prin atribuirea unui cod de referinta administrativ unic, specific fiecarei miscari in regim suspensiv de accize si il comunica expeditorului;
..................................................................................................
(4) In cazurile prevazute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4, alin. (2) lit. b) si alin. (3), autoritatea competenta a expeditorului transmite fara intarziere documentul administrativ electronic autoritatii competente a destinatarului, care la randul ei il transmite destinatarului prin intermediul sistemului informatic, in cazul in care acesta este un antrepozitar autorizat sau un destinatar inregistrat. Daca produsele accizabile sunt destinate unui antrepozitar autorizat din Romania, autoritatile competente din Romania inainteaza in mod direct respectivului antrepozitar autorizat documentul administrativ electronic.
57. La articolul 402, alineatul (5) se abroga.
58. La articolul 402, alineatele (6)-(10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(6) Atunci cand expeditorul este din Romania, acesta furnizeaza persoanei care insoteste produsele accizabile un exemplar tiparit al documentului administrativ electronic sau, in cazul in care produsele nu sunt insotite de o astfel de persoana, transportatorului codul de referinta administrativ unic.
(7) Atunci cand produsele accizabile sunt deplasate in regim suspensiv de accize de la un expeditor din alt stat membru la un destinatar din Romania, expeditorul furnizeaza persoanei care insoteste produsele accizabile sau, in cazul in care produsele nu sunt insotite de o astfel de persoana, transportatorului codul de referinta administrativ unic.
(8) Persoana care insoteste produsele accizabile sau transportatorul trebuie sa poata furniza autoritatilor competente codul de referinta administrativ unic prevazut la alin. (6) si (7) oricand este solicitat, pe intreaga durata a deplasarii in regim suspensiv de accize. Cu toate acestea, dupa caz, autoritatile competente pot solicita un exemplar tiparit al documentului administrativ electronic sau orice alt document comercial.
(9) Expeditorul poate anula documentul administrativ electronic prin intermediul sistemului informatizat, atat timp cat deplasarea nu a inceput, potrivit prevederilor art. 401 alin. (7).
(10) In cursul deplasarii in regim suspensiv de accize, expeditorul poate modifica destinatia sau destinatarul produselor accizabile prin intermediul sistemului informatizat si poate indica o noua destinatie, care trebuie sa fie una dintre destinatiile prevazute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2, 3 ori 5 sau alin. (3), dupa caz, in conditiile prevazute prin ordin al presedintelui Autoritatii Vamale Romane, denumita in continuare A.V.R.
59. La articolul 402, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu urmatorul cuprins:
(10^1) Pentru a modifica destinatia sau destinatarul produselor accizabile conform alin. (10), expeditorul prezinta un proiect de document electronic de modificare a destinatiei autoritatilor competente din statul membru de expeditie, prin intermediul sistemului informatizat.
60. La articolul 402, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu urmatorul cuprins:
(12^1) Prevederile alin. (11) si (12) nu se aplica deplasarilor mentionate la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 3 si 5.
61. Dupa articolul 402, se introduce un nou articol, articolul 402^1, cu urmatorul cuprins:
Articolul 402^1
Prelucrarea documentului administrativ electronic in cazul produselor accizabile exportate
(1) In cazul prevazut la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 3 si 5 autoritatea competenta a expeditorului inainteaza documentul administrativ electronic autoritatii competente din statul membru in care declaratia de export este depusa in conformitate cu prevederile art. 221 alin. (2) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447, denumit in continuare statul membru de export, daca statul membru de export este altul decat Romania.
(2) Declarantul furnizeaza autoritatilor competente ale statului membru de export codul de referinta administrativ unic care indica produsele accizabile mentionate in declaratia de export.
(3) Autoritatile competente din statul membru de export verifica, inainte de acordarea liberului de vama pentru exportul marfurilor, daca datele din documentul administrativ electronic corespund celor din declaratia de export.
(4) In cazul in care exista neconcordante intre documentul administrativ electronic si declaratia de export, autoritatile competente din statul membru de export instiinteaza autoritatile competente din statul membru de expeditie prin intermediul sistemului informatizat.
(5) In cazul in care marfurile nu mai urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, autoritatile competente din statul membru de export trimit o notificare in acest sens autoritatilor competente din statul membru de expeditie prin intermediul sistemului informatizat de indata ce iau cunostinta de faptul ca marfurile nu vor mai fi scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene. Autoritatile competente din statul membru de expeditie transmit de indata notificarea expeditorului. La primirea notificarii, expeditorul anuleaza documentul administrativ electronic, astfel cum se prevede la art. 402 alin. (9), sau modifica destinatia marfurilor, astfel cum se prevede la art. 402 alin. (10), dupa caz.
62. Articolul 405 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 405
Formalitati la incheierea deplasarii marfurilor exportate
(1) In situatiile prevazute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 3 si alin. (2) lit. b), dupa caz, este intocmit un raport de export de catre autoritatile competente din statul membru de export, pe baza informatiilor referitoare la iesirea marfurilor pe care le-au primit de la biroul vamal de iesire, stabilit conform art. 329 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447, sau de catre biroul unde se realizeaza formalitatile pentru iesirea marfurilor de pe teritoriul vamal, prevazute la art. 335^1 alin. (2), prin care se atesta faptul ca produsele accizabile au parasit teritoriul Uniunii Europene, utilizandu-se sistemul informatizat.
(2) In cazul mentionat la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 5 este intocmit un raport de export de catre autoritatile competente ale statului membru de export pe baza informatiilor pe care le-au primit de la biroul vamal de iesire in temeiul art. 329 alin. (5) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447.
(3) Autoritatile competente din statul membru de export efectueaza o verificare electronica a integralitatii datelor pe baza carora urmeaza sa se intocmeasca raportul de export in conformitate cu prevederile alin. (1) si (2). Dupa verificarea respectivelor date si in cazul in care statul membru de expeditie este diferit de statul membru de export, autoritatile competente din statul membru de export transmit raportul de export autoritatilor competente din statele membre de expeditie. Autoritatile competente din statul membru de expeditie inainteaza raportul de export expeditorului.
63. La articolul 406, alineatul (1) litera a) si alineatul (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
a) produsele sa fie insotite de un document de rezerva care contine aceleasi date ca si proiectul de document administrativ electronic prevazut la art. 402 alin. (2);
..................................................................................................
(3) De indata ce informatiile cuprinse in documentul administrativ electronic sunt validate, in conformitate cu prevederile art. 402 alin. (3), acest document inlocuieste documentul de rezerva prevazut la alin. (1) lit. a). Prevederile art. 402 alin. (4) si (5), precum si cele ale art. 404 si 405 se aplica in mod corespunzator.
64. La articolul 406, alineatul (4) se abroga.
65. La articolul 406, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) O copie de pe documentul de rezerva prevazut la alin. (1) lit. a) se pastreaza de expeditor in evidentele sale.
66. La articolul 406, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
(7) In cazul in care sistemul informatizat este indisponibil in statul membru de expeditie, in cazurile mentionate la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 3 si 5, expeditorul furnizeaza declarantului o copie a documentului de rezerva mentionat la alin. (1) lit. a).
(8) Declarantul furnizeaza autoritatilor competente ale statului membru de export o copie a respectivului document de rezerva, al carui continut trebuie sa corespunda produselor accizabile declarate in declaratia de export, sau codul unic de identificare al documentului de rezerva.
67. Articolul 407 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 407
Documente de rezerva la destinatie sau in cazuri de export
(1) In cazul in care, in situatiile prevazute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4, alin. (2) lit. b) si alin. (3), raportul de primire prevazut la art. 404 alin. (1) lit. c) nu poate fi prezentat la incheierea deplasarii produselor accizabile in termenul prevazut la respectivul articol, deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil in Romania, fie in situatia prevazuta la art. 406 alin. (1) nu au fost inca indeplinite procedurile prevazute la art. 406 alin. (2) si (3), destinatarul prezinta autoritatii competente din Romania, cu exceptia cazurilor pe deplin justificate, un document de rezerva care contine aceleasi informatii ca si raportul de primire si care atesta incheierea deplasarii, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(2) Cu exceptia cazului in care destinatarul poate prezenta, in scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat, raportul de primire prevazut la art. 404 alin. (1) lit. c) sau in cazuri pe deplin justificate, autoritatea competenta din Romania trimite o copie de pe documentul de rezerva prevazut la alin. (1) autoritatii competente din statul membru de expeditie, care o transmite expeditorului sau o pune la dispozitia acestuia.
(3) De indata ce sistemul informatizat redevine disponibil sau de indata ce procedurile prevazute la art. 406 alin. (2) si (3) sunt indeplinite, destinatarul prezinta un raport de primire, in conformitate cu prevederile art. 404 alin. (1) lit. c). Prevederile art. 404 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.
(4) In cazul in care, in situatiile prevazute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 3 si 5, raportul de export prevazut la art. 405 alin. (1) si (2) sau notificarea ca produsele nu vor mai fi scoase de pe teritoriul Uniunii Europene, prevazuta la art. 402^1 alin. (5), nu se poate intocmi la incheierea deplasarii produselor accizabile deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil in statul membru de export, fie in situatia prevazuta la art. 406 alin. (1) nu au fost inca indeplinite procedurile prevazute la art. 406 alin. (2) si (3), autoritatile competente din statul membru de export trimit autoritatilor competente din Romania un document care contine aceleasi date ca raportul de export sau ca notificarea si care atesta incheierea deplasarii sau faptul ca produsele nu vor mai fi scoase de pe teritoriul Uniunii Europene, cu exceptia cazului in care raportul de export sau notificarea se poate intocmi in scurt timp prin intermediul sistemului informatizat sau in cazuri pe deplin justificate, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(5) In cazul prevazut la alin. (4), autoritatile competente din Romania transmit sau pun la dispozitia expeditorului o copie a documentului mentionat la alin. (1).
(6) De indata ce sistemul informatizat redevine disponibil in statul membru de export sau de indata ce procedurile prevazute la art. 406 alin. (2) si (3) sunt indeplinite, autoritatile competente din statul membru de export trimit un raport de export, in conformitate cu prevederile art. 405 alin. (1) si (2), sau notificarea prevazuta la art. 402^1 alin. (5). Prevederile art. 405 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
68. Articolul 408 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 408
Dovezi alternative ale primirii si ale iesirii
(1) Fara sa contravina prevederilor art. 407, raportul de primire prevazut la art. 404 alin. (1) lit. c) sau raportul de export prevazut la art. 405 alin. (1) si (2) constituie dovada faptului ca deplasarea produselor accizabile s-a incheiat in conformitate cu prevederile art. 401 alin. (8).
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in absenta unui raport de primire sau a unui raport de export din alte motive decat cele prevazute la art. 407, se poate de asemenea furniza o dovada alternativa a incheierii deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize, in conformitate cu prevederile alin. (3) si (4).
(3) In cazurile prevazute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4, alin. (2) lit. b) si alin. (3), dovada alternativa a incheierii deplasarii poate fi furnizata printr-o viza a autoritatilor competente din statul membru de destinatie, pe baza unor dovezi corespunzatoare, care sa indice ca produsele accizabile au ajuns la destinatie.
(4) Un document de rezerva mentionat la art. 406 alin. (1) lit. a) constituie o dovada corespunzatoare.
(5) In cazurile prevazute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 3 si 5, pentru a stabili daca produsele accizabile aflate in situatiile enuntate la alin. (2) au fost scoase de pe teritoriul Uniunii Europene, autoritatile competente din statul membru de expeditie:
a) accepta viza autoritatilor competente din statul membru pe teritoriul caruia este situat biroul vamal de iesire, prin care se atesta ca produsele accizabile au parasit teritoriul Uniunii Europene sau ca produsele accizabile au fost plasate sub regimul de tranzit extern in conformitate cu prevederile art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 5 ca dovada corespunzatoare a scoaterii produselor de pe teritoriul Uniunii Europene;
b) pot lua in considerare orice combinatie a urmatoarelor elemente doveditoare:
1. un aviz de expeditie;
2. un document semnat sau autentificat de operatorul economic care a scos produsele accizabile in afara teritoriului vamal al Uniunii Europene prin care se atesta iesirea respectivelor produse;
3. un document in care autoritatea vamala a unui stat membru sau a unei tari terte certifica livrarea in conformitate cu normele si procedurile aplicabile respectivei certificari in acel stat sau in acea tara;
4. evidente ale marfurilor livrate navelor, aeronavelor sau instalatiilor offshore detinute de operatorii economici;
5. alte dovezi acceptabile pentru autoritatile din statul membru de expeditie.
(6) In momentul in care autoritatile competente din statul membru de expeditie au admis dovezile corespunzatoare, acestea inchid deplasarea in sistemul informatizat.
69. La articolul 409, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 409
(1) Structura si continutul documentelor administrative electronice schimbate prin intermediul sistemului informatizat potrivit art. 402-405 de catre persoanele si autoritatile competente implicate in cazul unei deplasari de produse accizabile in regim suspensiv de accize, normele si procedurile pentru schimbul de documente administrative electronice in cazul unei deplasari de produse accizabile in regim suspensiv de accize, precum si structura, continutul, normele si procedurile de utilizare a documentelor de rezerva prevazute la art. 406 si 407 sunt stabilite de catre Comisia Europeana.
70. La articolul 412, denumirea marginala si alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Articolul 412
Nereguli aparute in cursul deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize
(1) Atunci cand s-a produs o neregula in cursul unei deplasari de produse accizabile in regim suspensiv de accize care a dus la eliberarea pentru consum a acestora in conformitate cu prevederile art. 340 alin. (1) lit. a), se considera ca eliberarea pentru consum are loc pe teritoriul statului membru in care s-a produs neregula.
(2) In cazul in care, pe parcursul unei deplasari a produselor accizabile in regim suspensiv de accize, a fost depistata o neregula care a dus la eliberarea pentru consum a acestora in conformitate cu prevederile art. 340 alin. (1) lit. a) si nu este posibil sa se determine unde s-a produs neregula, se considera ca aceasta s-a produs pe teritoriul statului membru si la momentul in care aceasta a fost depistata.
..................................................................................................
(4) In cazul in care produsele accizabile care se deplaseaza in regim suspensiv de accize nu au ajuns la destinatie si pe parcursul deplasarii nu a fost depistata nicio neregula care sa duca la eliberarea pentru consum a acestor produse, in temeiul art. 340 alin. (1) lit. a), se considera ca neregula s-a produs pe teritoriul statului membru de expeditie in momentul inceperii deplasarii.
71. Titlul sectiunii a 17-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Sectiunea a 17-a Deplasarea si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum
72. Dupa titlul sectiunii a 17-a se introduce titlul subsectiunii 1, cu urmatorul cuprins: „Achizitii realizate de persoane fizice“, care cuprinde articolul 413.
73. Articolul 413 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 413
Persoane fizice
(1) Accizele pentru produsele accizabile achizitionate de o persoana fizica pentru uzul sau propriu si transportate personal de respectiva persoana fizica de pe teritoriul unui stat membru pe teritoriul Romaniei sunt exigibile numai in statul membru in care se achizitioneaza produsele accizabile.
(2) Pentru a stabili daca produsele accizabile prevazute la alin. (1) sunt destinate uzului propriu al unei persoane fizice, se iau in considerare urmatoarele elemente:
a) statutul comercial al celui care detine produsele accizabile si motivele pentru care le detine;
b) locul in care se afla produsele accizabile sau, daca este cazul, modul de transport utilizat;
c) orice document referitor la produsele accizabile;
d) natura produselor accizabile;
e) cantitatea de produse accizabile.
(3) Produsele achizitionate si transportate de persoanele fizice se considera a fi destinate uzului propriu, in conditiile in care nu depasesc urmatoarele limite cantitative:
a) tutunuri prelucrate:
1. tigarete - 800 de bucati;
2. tigari (cu o greutate maxima de 3 grame/bucata) - 400 de bucati;
3. tigari de foi - 200 de bucati;
4. tutun de fumat - 1 kg;
b) bauturi alcoolice:
1. bauturi spirtoase - 10 litri;
2. produse intermediare - 20 litri;
3. vinuri - 90 litri (din care maximum 60 l de vinuri spumoase);
4. bere - 110 litri.
(4) Produsele achizitionate si transportate in cantitati superioare limitelor prevazute la alin. (3) si destinate consumului in Romania se considera a fi achizitionate in scopuri comerciale si, in acest caz, se datoreaza acciza in Romania.
(5) Accizele sunt exigibile in Romania si pentru cantitatile de produse energetice eliberate deja pentru consum intr-un alt stat membru, daca aceste produse sunt transportate cu ajutorul unor mijloace de transport atipice de catre o persoana fizica sau in numele unei persoane fizice. In sensul prezentului alineat, mijloace de transport atipice reprezinta transportul de combustibili in alte recipiente decat rezervoarele vehiculelor sau in canistre adecvate pentru combustibili si transportul de produse lichide pentru incalzire in alte recipiente decat in camioane-cisterna folosite in numele unor operatori economici.
74. Dupa articolul 413 se introduce subsectiunea a 2-a, cu titlul „Procedura care trebuie urmata in cazul deplasarilor de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru si care sunt deplasate catre teritoriul altui stat membru pentru a fi livrate acolo in scopuri comerciale“, care cuprinde articolele 414-416^6.
75. Articolul 414 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 414
Dispozitii generale in cazul deplasarilor de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum
(1) In cazul in care produsele accizabile care au fost eliberate pentru consum intr-un stat membru sunt deplasate catre teritoriul Romaniei pentru a fi livrate in Romania in scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate in Romania, produsele in cauza sunt supuse accizelor in Romania. In cadrul domeniului de aplicare al regimului prevazut in prezenta subsectiune, produsele accizabile pot fi deplasate numai de la un expeditor certificat catre un destinatar certificat.
(2) In sensul prezentului articol, produsele accizabile se considera livrate in scopuri comerciale in cazurile in care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru, au fost deplasate din respectivul stat membru catre teritoriul Romaniei si sunt livrate fie catre o alta persoana decat o persoana fizica, fie catre o persoana fizica, daca deplasarea nu face obiectul art. 413 sau al art. 417. Totusi, produsele accizabile nu se considera a fi livrate in scopuri comerciale in cazurile in care sunt transportate de respectiva persoana fizica pentru uz propriu atunci cand sunt deplasate de pe teritoriul celuilalt stat membru.
(3) Deplasarea produselor accizabile in temeiul prezentului articol incepe in momentul in care produsele accizabile parasesc locatiile expeditorului certificat sau orice loc situat in statul membru de expeditie, care este notificat autoritatilor competente din statul membru de expeditie inaintea inceperii deplasarii.
(4) Deplasarea produselor accizabile in temeiul prezentului articol se incheie in momentul in care destinatarul certificat a receptionat produsele accizabile la locatiile sale sau in orice loc situat in statul membru de destinatie, care este notificat autoritatilor competente din statul membru de destinatie inaintea inceperii deplasarii.
(5) Conditiile de exigibilitate si nivelul accizelor care urmeaza sa fie aplicate sunt cele in vigoare la data la care accizele devin exigibile in statul membru de destinatie.
(6) In cazul in care Romania este stat membru de destinatie, conditiile de exigibilitate si nivelul accizelor care urmeaza sa fie aplicate sunt cele in vigoare la data la care accizele devin exigibile in Romania.
(7) In cazul produselor accizabile care au fost deja eliberate pentru consum in Romania si care sunt livrate intr-un alt stat membru, persoana care a efectuat livrarea poate beneficia, la cerere, de restituirea accizelor daca autoritatea competenta constata ca accizele au devenit exigibile si au fost percepute in acel stat membru, potrivit prevederilor din normele metodologice.
76. Dupa articolul 414 se introduc optsprezece noi articole, articolele 414^1-414^18, cu urmatorul cuprins:
Articolul 414^1
Faptul generator in cazul deplasarilor de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum
(1) Destinatarului certificat ii revine obligatia de a plati acciza, care devine exigibila atunci cand marfurile au fost livrate catre statul membru de destinatie, cu exceptia cazului in care in cursul deplasarii apare o neregula in temeiul art. 419.
(2) In cazul lipsei inregistrarii uneia sau a tuturor persoanelor implicate in deplasare, acestor persoane le revine, de asemenea, obligatia de a plati accizele.
(3) Produsele accizabile detinute la bordul unei nave sau al unei aeronave care efectueaza traversari sau zboruri intre teritoriul unui alt stat membru si Romania, dar care nu sunt disponibile pentru vanzare in momentul in care nava sau aeronava se afla pe teritoriul unuia dintre aceste state membre, nu sunt supuse accizelor in statul membru respectiv.
Articolul 414^2
Inregistrarea persoanelor care desfasoara activitati cu produse accizabile eliberate pentru consum pe teritoriul altui stat membru si deplasate catre teritoriul Romaniei
(1) Inregistrarea destinatarilor certificati si a expeditorilor certificati se efectueaza de catre autoritatea vamala teritoriala.
(2) Procedura si conditiile in care se realizeaza inregistrarea destinatarilor certificati si a expeditorilor certificati se stabilesc prin ordin al presedintelui A.V.R.
Articolul 414^3
Destinatarul certificat - reguli generale
(1) Persoana care intentioneaza sa receptioneze, in cadrul activitatii desfasurate de respectiva persoana, produse accizabile care au fost eliberate pentru consum intr-un stat membru si care apoi sunt deplasate catre teritoriul Romaniei pentru a fi livrate in Romania in scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate in Romania trebuie sa se inregistreze in calitate de destinatar certificat.
(2) Destinatarul certificat nu are dreptul de a expedia produse accizabile inainte ca acesta sa detina documentul de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi expediata.
Articolul 414^4
Cererea de inregistrare ca destinatar certificat
(1) Destinatarul certificat poate sa isi desfasoare activitatea in aceasta calitate numai in baza atestatului valabil emis de autoritatea prevazuta la art. 414^2 alin. (1), potrivit prevederilor din normele metodologice.
(2) Destinatarul certificat care primeste doar ocazional produse accizabile poate sa isi desfasoare activitatea in aceasta calitate numai in baza atestatului valabil emis de autoritatea prevazuta la art. 414^2 alin. (1). Inregistrarea prevazuta la art. 336 pct. 7^1 se limiteaza la o anumita cantitate de produse accizabile, la un singur expeditor, precum si la o perioada de timp clar delimitata, potrivit prevederilor din normele metodologice. O astfel de inregistrare ocazionala poate, de asemenea, prin exceptie de la cerintele prevazute la art. 336 pct. 7^1, sa fie acordata persoanelor fizice care actioneaza in calitate de destinatari atunci cand produsele accizabile sunt livrate in scopuri comerciale in temeiul art. 414 alin. (2).
(3) In vederea obtinerii atestatului de destinatar certificat, solicitantul trebuie sa depuna o cerere la autoritatea prevazuta la art. 414^2 alin. (1), in modul si in forma prevazute in normele metodologice.
Articolul 414^5
Conditii de inregistrare ca destinatar certificat
(1) Pentru a fi inregistrata, persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca destinatar certificat trebuie sa aiba declarat cel putin un loc in care urmeaza sa realizeze receptia de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum intr-un stat membru si care sunt deplasate catre teritoriul Romaniei pentru a fi livrate in Romania in scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate in Romania, pentru care trebuie sa faca dovada inregistrarii punctului de lucru la oficiul registrului comertului.
(2) In situatia in care receptia produselor accizabile se realizeaza in mai multe locuri, cererea este insotita de o declaratie privind locurile in care urmeaza a se realiza receptia acestor produse, precum si de dovada inregistrarii acestora la oficiul registrului comertului.
(3) Atestatul de destinatar certificat se elibereaza numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) cererea a fost insotita de documentele care dovedesc inregistrarea punctului de lucru prevazut la alin. (1) si (2);
b) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca destinatar certificat nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul de stat, de natura accizelor;
c) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca destinatar certificat declara cantitatile estimate a fi primite in cursul unui an;
d) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca destinatar certificat face dovada constituirii garantiei;
e) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca destinatar certificat detine un sistem computerizat de evidenta a produselor accizabile achizitionate, deja eliberate pentru consum intr-un stat membru si deplasate catre teritoriul Romaniei pentru a fi livrate in Romania in scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate in Romania, a produselor livrate si a stocurilor de astfel de produse.
(4) Cererea care nu indeplineste conditiile prevazute la alin. (3) se respinge.
Articolul 414^6
Inregistrarea ca destinatar certificat
(1) Autoritatea prevazuta la art. 414^2 alin. (1) emite atestatul de destinatar certificat, in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete de inregistrare.
(2) Procedura de inregistrare a destinatarilor certificati nu intra sub incidenta prevederilor legale privind procedura aprobarii tacite.
(3) Atestatul contine urmatoarele elemente:
a) codul de accize;
b) elementele de identificare ale destinatarului certificat;
c) tipul produselor accizabile care urmeaza a fi receptionate;
d) nivelul si forma garantiei;
e) data de la care atestatul devine valabil;
f) locurile declarate pentru receptia produselor accizabile si adresa acestora.
(4) Atestatul de destinatar certificat este valabil incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care cererea de inregistrare ca destinatar certificat a fost aprobata de autoritatea prevazuta la art. 414^2 alin. (1).
(5) In cazul destinatarului certificat care primeste doar ocazional produse accizabile care au fost eliberate pentru consum intr-un stat membru si care sunt deplasate catre teritoriul Romaniei pentru a fi livrate in Romania in scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate in Romania, atestatul are valabilitate de 12 luni consecutive de la data emiterii acestuia.
(6) Atestatele pot fi modificate de catre autoritatea prevazuta la art. 414^2 alin. (1) din oficiu sau la cerere.
(7) In cazul modificarii atestatului din oficiu, inainte de a fi modificat atestatul, autoritatea prevazuta la art. 414^2 alin. (1) trebuie sa il informeze pe destinatarul certificat asupra modificarii si asupra motivelor acesteia.
(8) Destinatarul certificat poate solicita autoritatii prevazute la art. 414^2 alin. (1) modificarea atestatului, in conditiile prevazute in normele metodologice.
Articolul 414^7
Respingerea cererii de inregistrare ca destinatar certificat
(1) Respingerea cererii de inregistrare se comunica in scris odata cu motivele luarii acestei decizii.
(2) Deciziile de respingere emise pot fi contestate in conformitate cu dispozitiile titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 414^8
Obligatiile destinatarului certificat
(1) Orice destinatar certificat are obligatia de a indeplini urmatoarele cerinte:
a) sa garanteze plata accizelor, prin constituirea unei garantii, care acopera riscurile inerente neplatii accizelor care pot aparea pe parcursul deplasarii pe teritoriile statelor membre tranzitate si in Romania, inaintea expedierii produselor accizabile, in conditiile prevazute in normele metodologice;
b) sa inscrie in evidente produsele accizabile primite, care au fost eliberate pentru consum intr-un stat membru si care sunt deplasate catre teritoriul Romaniei pentru a fi livrate in Romania in scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate in Romania, la incheierea deplasarii produselor;
c) sa plateasca accizele exigibile in Romania in ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care s-a incheiat deplasarea produselor;
d) sa accepte orice control care permite autoritatii competente sa se asigure ca produsele au fost efectiv primite si ca accizele exigibile pentru acestea au fost platite;
e) sa asigure indeplinirea pe toata durata de functionare a conditiilor prevazute la art. 414^5.
(2) In situatia in care intervin modificari fata de datele mentionate in atestat, destinatarul certificat are obligatia de a depune o cerere la autoritatea prevazuta la art. 414^2 alin. (1), potrivit prevederilor din normele metodologice.
(3) Destinatarul certificat nu poate realiza receptia de produse accizabile intr-un nou loc daca acesta nu a fost declarat.
Articolul 414^9
Netransferabilitatea atestatului de destinatar certificat
(1) Atestatele sunt emise numai pentru destinatarii certificati numiti si nu sunt transferabile.
(2) Atunci cand are loc vanzarea locului de receptie a produselor accizabile, atestatele nu se transfera noului proprietar.
Articolul 414^10
Revocarea atestatului de destinatar certificat
(1) Atestatul de destinatar certificat poate fi revocat in urmatoarele situatii:
a) atunci cand titularul acestuia nu respecta una dintre cerintele prevazute la art. 414^8;
b) atunci cand titularul acestuia inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul de stat de natura accizelor, mai vechi de 30 de zile fata de termenul legal de plata;
c) in cazul in care destinatarul certificat doreste sa renunte la atestat.
(2) In cazul in care destinatarul certificat doreste sa renunte la atestat, acesta are obligatia sa notifice acest fapt autoritatii prevazute la art. 414^2 alin. (1) cu cel putin 60 de zile inainte de data renuntarii.
(3) In cazuri exceptionale cand interesele legitime ale destinatarului certificat impun aceasta, autoritatea prevazuta la art. 414^2 alin. (1) poate decala termenul de intrare in vigoare a deciziei de revocare la o data ulterioara.
(4) Destinatarul certificat nemultumit poate contesta decizia de revocare a atestatului in conformitate cu dispozitiile titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Procedura si conditiile de solutionare a contestatiilor se stabilesc prin ordin al presedintelui A.V.R.
Expeditorul certificat - reguli generale
Articolul 414^11
Expeditorul certificat - reguli generale
Persoana care intentioneaza sa expedieze, in cadrul activitatii desfasurate de respectiva persoana, produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul Romaniei si care apoi sunt deplasate catre teritoriul unui alt stat membru pentru a fi livrate acolo in scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate acolo trebuie sa se inregistreze in calitate de expeditor certificat.
Articolul 414^12
Cererea de inregistrare ca expeditor certificat
(1) Expeditorul certificat in Romania poate sa isi desfasoare activitatea in aceasta calitate numai in baza atestatului valabil emis de autoritatea prevazuta la art. 414^2 alin. (1).
(2) In vederea obtinerii atestatului de expeditor certificat, solicitantul trebuie sa depuna o cerere la autoritatea prevazuta la art. 414^2 alin. (1), in modul si in forma prevazute in normele metodologice.
(3) Expeditorul certificat care trimite doar ocazional produse accizabile poate sa isi desfasoare activitatea in aceasta calitate numai in baza atestatului valabil emis de autoritatea prevazuta la art. 414^2 alin. (1). Inregistrarea prevazuta la art. 336 pct. 8^1 se limiteaza la o anumita cantitate de produse accizabile, la un singur destinatar, precum si la o perioada de timp clar delimitata, potrivit prevederilor din normele metodologice. O astfel de inregistrare ocazionala poate, de asemenea, prin exceptie de la cerintele prevazute la art. 336 pct. 8^1, sa fie acordata persoanelor fizice care actioneaza in calitate de expeditori atunci cand produsele accizabile sunt livrate in scopuri comerciale in temeiul art. 414 alin. (2).
Articolul 414^13
Conditii de inregistrare ca expeditor certificat
(1) Pentru a fi inregistrata, persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca expeditor certificat trebuie sa aiba declarat cel putin un loc din care urmeaza sa expedieze produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul Romaniei si care sunt deplasate catre teritoriul altui stat membru pentru a fi livrate acolo in scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate pe teritoriul acelui stat membru, pentru care trebuie sa faca dovada inregistrarii punctului de lucru la oficiul registrului comertului.
(2) In situatia in care expedierea produselor accizabile se realizeaza din mai multe locuri, cererea este insotita de o declaratie privind locurile din care urmeaza a se expedia aceste produse, precum si de dovada inregistrarii acestora la oficiul registrului comertului.
(3) Atestatul de expeditor certificat se elibereaza numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) cererea a fost insotita de documentele care dovedesc inregistrarea punctului de lucru prevazut la alin. (1) si (2);
b) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca expeditor certificat nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul de stat, de natura accizelor;
c) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca expeditor certificat detine un sistem computerizat de evidenta a stocurilor de produse accizabile si a produselor accizabile expediate, deja eliberate pentru consum pe teritoriul Romaniei si care sunt deplasate catre teritoriul altui stat membru pentru a fi livrate acolo in scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate pe teritoriul acelui stat membru.
(4) Cererea care nu indeplineste conditiile prevazute la alin. (3) se respinge.
Articolul 414^14
Inregistrarea ca expeditor certificat
(1) Autoritatea prevazuta la art. 414^2 alin. (1) emite atestatul de expeditor certificat, in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete de inregistrare.
(2) Procedura de inregistrare a expeditorilor certificati nu intra sub incidenta prevederilor legale privind procedura aprobarii tacite.
(3) Atestatul contine urmatoarele elemente:
a) codul de accize;
b) elementele de identificare ale expeditorului certificat;
c) tipul produselor accizabile care urmeaza a fi expediate;
d) data de la care atestatul devine valabil;
e) locurile de expeditie si adresa acestora.
(4) Atestatul de expeditor certificat este valabil incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care cererea de inregistrare ca expeditor certificat a fost aprobata de autoritatea prevazuta la art. 414^2 alin. (1).
(5) Atestatele pot fi modificate de catre autoritatea prevazuta la art. 414^2 alin. (1) din oficiu sau la cerere.
(6) In cazul modificarii atestatului din oficiu, inainte de a fi modificat atestatul, autoritatea prevazuta la art. 414^2 alin. (1) trebuie sa il informeze pe expeditorul certificat asupra modificarii si asupra motivelor acesteia.
(7) Expeditorul certificat poate solicita autoritatii prevazute la art. 414^2 alin. (1) modificarea atestatului, in conditiile prevazute in normele metodologice.
Articolul 414^15
Respingerea cererii de inregistrare ca expeditor certificat
(1) Respingerea cererii de inregistrare se comunica in scris odata cu motivele luarii acestei decizii.
(2) Deciziile de respingere emise pot fi contestate in conformitate cu dispozitiile titlului VIII din Legea nr. 207/2015.
Articolul 414^16
Obligatiile expeditorului certificat
In situatia in care intervin modificari fata de datele mentionate in atestat, expeditorul certificat are obligatia de a depune o cerere la autoritatea prevazuta la art. 414^2 alin. (1), potrivit prevederilor din normele metodologice.
Articolul 414^17
Netransferabilitatea atestatului de expeditor certificat
(1) Atestatele sunt emise numai pentru expeditorii certificati numiti si nu sunt transferabile.
(2) In situatia in care are loc vanzarea locului de expeditie a produselor accizabile, atestatul nu se transfera noului proprietar.
Articolul 414^18
Revocarea atestatului de expeditor certificat
(1) Atestatul de expeditor certificat poate fi revocat in urmatoarele situatii:
a) atunci cand titularul acestuia nu respecta cerinta prevazuta la art. 414^16;
b) atunci cand titularul acestuia inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul de stat de natura accizelor, mai vechi de 30 de zile fata de termenul legal de plata;
c) in cazul in care expeditorul certificat doreste sa renunte la atestat.
(2) In cazul in care expeditorul certificat doreste sa renunte la atestat, acesta are obligatia sa notifice acest fapt autoritatii prevazute la art. 414^2 alin. (1) cu cel putin 60 de zile inainte de data renuntarii.
(3) In cazuri exceptionale cand interesele legitime ale expeditorului certificat impun aceasta, autoritatea prevazuta la art. 414^2 alin. (1) poate decala termenul de intrare in vigoare a deciziei de revocare la o data ulterioara.
(4) Expeditorul certificat nemultumit poate contesta decizia de revocare a atestatului in conformitate cu dispozitiile titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Procedura si conditiile de solutionare a contestatiilor se stabilesc prin ordin al presedintelui A.V.R.
77. Articolele 415 si 416 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Articolul 415
Conditii aplicabile unei deplasari de produse accizabile in temeiul prezentei subsectiuni
(1) In situatiile prevazute la art. 414 alin. (1) si (6), o deplasare de produse accizabile este considerata ca respectand cerintele in temeiul prezentei subsectiuni numai daca este insotita de un document administrativ simplificat electronic prelucrat in conformitate cu prevederile art. 416.
(2) In temeiul art. 414^1 alin. (1), destinatarul certificat trebuie sa indeplineasca cumulativ cerintele prevazute la art. 414^8 alin. (1) lit. a), c) si d).
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 414^8 alin. (1) lit. a), garantia poate fi depusa de transportator, de proprietarul produselor accizabile, de expeditorul certificat sau, in comun, de orice combinatie a doua sau mai multe dintre aceste persoane cu sau fara destinatarul certificat.
(4) Garantia prevazuta la art. 414^8 alin. (1) lit. a) este valabila pe intreg teritoriul Uniunii Europene.
(5) Tipul, modul de calcul, valoarea, durata si conditiile de reducere a garantiei sunt prevazute in normele metodologice, pe tipuri de activitati si grupe de produse.
(6) Un antrepozitar autorizat sau un expeditor inregistrat poate actiona drept expeditor certificat in sensul prezentei subsectiuni dupa ce a informat autoritatile competente, in conditiile prevazute in normele metodologice.
(7) Un antrepozitar autorizat sau un destinatar inregistrat poate actiona drept destinatar certificat in sensul prezentei subsectiuni dupa ce a informat autoritatile competente, in conditiile prevazute in normele metodologice.
Articolul 416
Documentul administrativ simplificat electronic
(1) In cazul in care produsele accizabile sunt deplasate in temeiul prezentei subsectiuni, expeditorul certificat prezinta un proiect de document administrativ simplificat electronic autoritatii competente din statul membru de expeditie, prin intermediul sistemului informatizat.
(2) Autoritatea competenta din statul membru de expeditie efectueaza o verificare electronica a datelor furnizate in proiectul de document administrativ simplificat electronic, dupa care:
a) in cazul in care datele respective nu sunt corecte, expeditorul certificat este informat in acest sens fara intarziere;
b) in cazul in care datele respective sunt corecte, autoritatea competenta din statul membru de expeditie ii atribuie documentului un cod de referinta administrativ simplificat unic, pe care il comunica expeditorului certificat.
(3) Autoritatea competenta din statul membru de expeditie inainteaza de indata documentul administrativ simplificat electronic autoritatii competente din statul membru de destinatie, care il transmite destinatarului certificat.
(4) Expeditorul certificat furnizeaza persoanei care insoteste produsele accizabile sau, in cazul in care produsele nu sunt insotite de o astfel de persoana, transportatorului codul de referinta administrativ simplificat unic. Persoana care insoteste produsele accizabile sau transportatorul furnizeaza acest cod autoritatilor competente oricand este solicitat pe intreaga durata a deplasarii.
(5) In cursul unei deplasari a produselor accizabile in temeiul prezentei subsectiuni, expeditorul certificat poate, prin intermediul sistemului informatizat, modifica destinatia la un alt loc de livrare in acelasi stat membru, care este operat de acelasi destinatar certificat, sau inapoi la locul de expediere. In acest scop, expeditorul certificat prezinta un proiect de document electronic de modificare a destinatiei autoritatilor competente din statul membru de expeditie, prin intermediul sistemului informatizat.
(6) Modelul documentului administrativ simplificat electronic se stabileste prin ordin al presedintelui A.V.R.
78. Dupa articolul 416 se introduc sase noi articole, articolele 416^1-416^6, cu urmatorul cuprins:
Articolul 416^1
Raportul de primire
(1) La primirea produselor accizabile, destinatarul certificat trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
a) sa confirme ca produsele accizabile au ajuns la destinatie;
b) sa pastreze produsele primite pana la plata accizei;
c) sa inainteze, in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea deplasarii, cu exceptia cazurilor pe deplin justificate, autoritatilor competente ale destinatarului un raport privind primirea acestora, denumit in continuare raport de primire, prin intermediul sistemului informatizat.
(2) Autoritatea competenta a destinatarului efectueaza o verificare electronica a datelor furnizate in raportul de primire, dupa care:
a) in cazul in care datele respective nu sunt corecte, destinatarul certificat este informat in acest sens fara intarziere;
b) in cazul in care respectivele date sunt corecte, autoritatea competenta a destinatarului confirma destinatarului certificat inregistrarea raportului de primire, pe care il transmite autoritatii competente a expeditorului. Raportul de primire se considera a fi o dovada suficienta ca destinatarul certificat a indeplinit toate formalitatile necesare si ca a platit, daca este cazul, cu exceptia situatiei in care produsele accizabile sunt scutite de la plata accizelor, accizele datorate catre statul membru de destinatie sau urmeaza un regim suspensiv de accize in conformitate cu sectiunea a 9-a.
(3) Autoritatea competenta a expeditorului inainteaza raportul de primire expeditorului certificat.
(4) Accizele platite in statul membru de expeditie se ramburseaza la cerere si pe baza raportului de primire mentionat la alin. (1).
(5) Modalitatile de confirmare a faptului ca produsele accizabile au ajuns la destinatie si de trimitere a raportului de primire a produselor accizabile de catre destinatarii mentionati la art. 395 alin. (1) sunt prevazute prin ordin al presedintelui A.V.R.
Articolul 416^2
Procedura de rezerva si recuperare la expediere
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 416, in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil in Romania, expeditorul certificat din Romania poate incepe o deplasare de produse accizabile, in urmatoarele conditii:
a) produsele sa fie insotite de un document de rezerva care contine aceleasi date ca proiectul de document administrativ simplificat electronic mentionat la art. 415 alin. (1);
b) expeditorul certificat sa informeze autoritatea competenta a expeditorului inainte de inceperea deplasarii. Statul membru de expeditie poate solicita expeditorului certificat o copie a documentului mentionat la lit. a), verificarea, de catre statul membru de expeditie, a datelor continute de copia respectiva si, in cazurile in care indisponibilitatea sistemului informatizat este imputabila expeditorului certificat, informatii corespunzatoare cu privire la motivele acestei indisponibilitati inainte de inceperea deplasarii.
(2) De indata ce sistemul informatizat redevine disponibil, expeditorul certificat prezinta un proiect de document administrativ simplificat electronic, in conformitate cu prevederile art. 416 alin. (1). De indata ce datele cuprinse in proiectul de document administrativ simplificat electronic sunt verificate in conformitate cu prevederile art. 416 alin. (2), daca respectivele date sunt corecte, acest document inlocuieste documentul de rezerva mentionat la alin. (1) lit. a). Art. 416 alin. (3) si art. 416^1 se aplica mutatis mutandis.
(3) O copie a documentului de rezerva mentionat la alin. (1) lit. a) se pastreaza de catre expeditorul certificat in evidentele sale.
(4) In cazul in care sistemul informatizat este indisponibil la expeditie, expeditorul certificat poate modifica destinatia marfurilor potrivit prevederilor art. 416 alin. (5) si comunica aceasta informatie autoritatii competente a expeditorului prin intermediul unor mijloace alternative de comunicare. Expeditorul certificat informeaza autoritatile competente din statul membru de expeditie inainte de a modifica destinatia. Alin. (2) si (3) se aplica mutatis mutandis.
Articolul 416^3
Documente de rezerva si recuperarea datelor - raportul de primire
(1) In cazul in care produsele accizabile sunt deplasate in temeiul prezentei subsectiuni, iar raportul de primire nu poate fi prezentat la incheierea deplasarii produselor accizabile in conformitate cu prevederile art. 416^1 alin. (1), fie deoarece sistemul informatizat nu este disponibil in Romania, fie deoarece nu au fost inca indeplinite procedurile prevazute la art. 416^2 alin. (2), destinatarul certificat prezinta autoritatii competente din Romania, cu exceptia cazurilor pe deplin
justificate, un document de rezerva care contine aceleasi date ca raportul de primire si care atesta incheierea deplasarii, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(2) Cu exceptia cazului in care destinatarul certificat poate prezenta in scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat, raportul de primire astfel cum se prevede la art. 416^1 alin. (1) sau cu exceptia cazurilor pe deplin justificate, autoritatea competenta din Romania trimite o copie a documentului de rezerva mentionat la alin. (1) autoritatii competente din statul membru de expeditie. Autoritatea competenta din statul membru de expeditie transmite aceasta copie expeditorului certificat sau o pune la dispozitia expeditorului certificat.
(3) De indata ce sistemul informatizat redevine disponibil sau de indata ce procedurile prevazute la art. 416^2 alin. (2) sunt indeplinite, destinatarul certificat prezinta un raport de primire in conformitate cu prevederile art. 416^1 alin. (1). Articolul 416^1 alin. (2) si (3) se aplica mutatis mutandis.
Articolul 416^4
Dovezi alternative ale primirii
(1) Prin exceptie de la dispozitiile art. 416^3, raportul de primire prevazut la art. 416^1 alin. (1) constituie dovada faptului ca produsele accizabile au fost livrate destinatarului certificat.
(2) Prin exceptie de la alin. (1), in absenta unui raport de primire din alte motive decat cele mentionate la art. 416^3, se poate furniza o dovada alternativa a livrarii produselor accizabile printr-o viza a autoritatii competente din Romania, pe baza unor dovezi corespunzatoare, care sa ateste ca produsele accizabile expediate au ajuns la destinatie. Documentul de rezerva mentionat la art. 416^3 alin. (1) constituie o dovada corespunzatoare in sensul alin. (1).
(3) In cazul in care viza autoritatii competente din Romania a fost acceptata de autoritatile competente ale statului membru de expeditie, aceasta este considerata a constitui o dovada suficienta a faptului ca destinatarul certificat a indeplinit toate formalitatile necesare si ca a efectuat toate platile accizelor datorate in Romania.
(4) Modalitatile de confirmare a dovezilor alternative a livrarilor de produse accizabile sunt prevazute prin ordin al presedintelui A.V.R.
Articolul 416^5
Derogare de la obligatia de a utiliza sistemul informatizat - proceduri simplificate in doua sau mai multe state membre
Prin acord si in conditiile stabilite de Romania si celelalte state membre vizate, pot fi stabilite proceduri simplificate pentru deplasarile de produse accizabile in temeiul prezentei subsectiuni care au loc intre teritoriul Romaniei si teritoriul unuia sau al mai multor state membre.
Articolul 416^6
Deplasarea marfurilor eliberate pentru consum intre doua locuri de pe teritoriul Romaniei traversand teritoriul unui alt stat membru
(1) In cazul in care produsele accizabile deja eliberate pentru consum pe teritoriul Romaniei sunt deplasate catre o destinatie de pe teritoriul Romaniei prin traversarea teritoriului altui stat membru, se aplica urmatoarele cerinte:
a) deplasarea se face pe baza documentului administrativ simplificat electronic mentionat la art. 415 alin. (1), urmand un itinerar corespunzator;
b) destinatarul certificat atesta faptul ca a primit produsele in conformitate cu cerintele stabilite de autoritatile competente din locul de destinatie;
c) expeditorul certificat si destinatarul certificat accepta orice control care permite respectivelor autoritati competente sa se asigure ca produsele au fost efectiv primite.
(2) In cazul in care produsele accizabile se deplaseaza in mod frecvent si regulat in conditiile prevazute la alin. (1), statele membre in cauza pot, de comun acord, in conditiile stabilite de acestea, sa simplifice cerintele specificate la alin. (1).
79. Dupa articolul 416^6 se introduce subsectiunea a 3-a, cu titlul „Vanzarea la distanta“, care cuprinde articolul 417.
80. Articolul 417 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 417
Vanzarea la distanta
(1) Vanzarea la distanta din alt stat membru in Romania reprezinta vanzarea produselor accizabile deja eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru, achizitionate de catre o persoana stabilita in Romania, alta decat un antrepozitar autorizat, un destinatar inregistrat sau un destinatar certificat, si care nu exercita o activitate economica independenta, si expediate sau transportate catre teritoriul Romaniei direct sau indirect de catre un expeditor care desfasoara o activitate economica independenta sau in numele acestuia, sunt supuse accizelor in Romania.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), accizele devin exigibile in Romania in momentul livrarii produselor accizabile. Conditiile de exigibilitate si nivelul accizelor care urmeaza sa fie aplicate sunt cele in vigoare la data la care accizele devin exigibile. Accizele se platesc in conformitate cu procedura stabilita in normele metodologice.
(3) Persoana platitoare de accize in Romania este fie expeditorul, fie un reprezentant fiscal al acestuia stabilit in Romania si autorizat de autoritatile competente din Romania.
(4) Expeditorul sau reprezentantul fiscal trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a) inainte de expedierea produselor accizabile trebuie sa se inregistreze si sa garanteze plata accizelor in conditiile stabilite si la autoritatea competenta, prevazute in normele metodologice;
b) sa plateasca accizele la autoritatea competenta prevazuta la lit. a), dupa livrarea produselor accizabile;
c) sa tina evidente contabile ale livrarilor de produse accizabile.
(5) Romania si alte state membre interesate pot, in conditii stabilite de comun acord, sa simplifice cerintele pe baza unor acorduri bilaterale sau multilaterale.
(6) Persoana nestabilita in Romania care efectueaza o vanzare la distanta pe teritoriul Romaniei trebuie sa transmita autoritatii competente, in nume propriu sau prin reprezentantul fiscal, o situatie lunara privind achizitiile si livrarile de produse accizabile, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera situatia, in conditiile stabilite prin normele metodologice.
(7) Vanzarea la distanta din Romania in alt stat membru reprezinta vanzarea produselor accizabile deja eliberate pentru consum pe teritoriul Romaniei, achizitionate de catre o persoana stabilita in alt stat membru, alta decat un antrepozitar autorizat, un destinatar inregistrat sau un destinatar certificat, si care nu exercita o activitate economica independenta, si expediate ori transportate catre teritoriul acelui stat membru, direct sau indirect, de catre expeditorul stabilit in Romania ori in numele acestuia, sunt supuse accizelor in acel stat membru. Accizele platite in Romania se restituie, la solicitarea expeditorului, daca expeditorul din Romania sau reprezentantul fiscal al acestuia a urmat procedurile stabilite la alin. (4).
81. Dupa articolul 417 se introduce subsectiunea a 4-a, cu denumirea „Distrugeri si pierderi“, care cuprinde articolul 418.
82. Articolul 418 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 418
Distrugeri si pierderi
(1) In situatiile prevazute la art. 414 alin. (1) si la art. 417 alin. (1), in cazul distrugerii totale sau al pierderii iremediabile a produselor accizabile, in cursul transportului acestora pe teritoriul unui alt stat membru decat cel in care au fost eliberate pentru consum, ca urmare a unui caz fortuit ori de forta majora sau ca o consecinta a autorizarii distrugerii marfurilor de catre autoritatile competente din statul membru in cauza, accizele nu sunt exigibile in acel stat membru. In sensul prezentului capitol, produsele sunt considerate distruse total sau pierdute iremediabil atunci cand devin inutilizabile ca produse accizabile.
(2) In cazul pierderii partiale din cauza naturii marfurilor, care are loc in timpul transportului acestora pe teritoriul unui alt stat membru decat cel in care au fost eliberate pentru consum, accizele nu sunt exigibile in acel stat membru atunci cand valoarea pierderii se incadreaza in pragul comun de pierdere partiala pentru respectivele produse accizabile, prevazute la art. 340 alin. (10), cu exceptia cazului in care un stat membru are motive rezonabile sa suspecteze o frauda sau o neregula.
(3) Distrugerea totala sau pierderea iremediabila, totala sau partiala a produselor accizabile, mentionata la alin. (1), se dovedeste intr-un mod considerat satisfacator de autoritatile competente din statul membru in care a avut loc distrugerea totala ori pierderea iremediabila, totala sau partiala, sau de autoritatile competente din statul membru in care aceasta a fost constatata, in cazul in care nu este posibil sa se determine unde a avut loc.
(4) In cazul in care distrugerea totala sau pierderea iremediabila, totala sau partiala, a produselor accizabile este stabilita, garantia depusa in conformitate cu prevederile art. 414^8 alin. (1) lit. a) sau ale art. 417 alin. (4) lit. a) se elibereaza, integral sau partial, dupa caz, la prezentarea unor dovezi corespunzatoare.
(5) Regulile si conditiile pe baza carora se determina pierderile mentionate la alin. (1) si (2) sunt prevazute in normele metodologice.
83. Dupa articolul 418 se introduce subsectiunea a 5-a, cu denumirea „Nereguli aparute pe parcursul deplasarii produselor accizabile“, care cuprinde articolul 419.
84. Articolul 419 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 419
Nereguli aparute pe parcursul deplasarii produselor accizabile
(1) Atunci cand s-a comis o neregula in cursul unei deplasari a produselor accizabile, in conformitate cu prevederile art. 414 alin. (1) sau art. 417 alin. (1), pe teritoriul unui alt stat membru decat cel in care produsele au fost eliberate pentru consum, acestea sunt supuse accizelor, iar accizele sunt exigibile in statul membru in care s-a comis neregula.
(2) Atunci cand s-a constatat o neregula in cursul unei deplasari a produselor accizabile, in conformitate cu prevederile art. 414 alin. (1) sau art. 417 alin. (1), pe teritoriul unui alt stat membru decat cel in care produsele au fost eliberate pentru consum si nu este posibil sa se determine locul in care s-a comis neregula, se considera ca aceasta s-a comis in statul membru in care a fost constatata, iar accizele sunt exigibile in acest stat membru. Cu toate acestea, daca statul membru pe teritoriul caruia s-a comis efectiv neregula este identificat in termen de 3 ani de la data achizitionarii produselor accizabile, se aplica dispozitiile alin. (1).
(3) Accizele sunt datorate de persoana care a garantat plata acestora in conformitate cu prevederile art. 414^8 alin. (1) lit. a) sau art. 417 alin. (4) lit. a) si de orice persoana care a participat la neregula. Atunci cand mai multe persoane sunt obligate sa plateasca aceeasi acciza, acestea sunt obligate sa plateasca in solidar respectiva acciza.
(4) Autoritatile competente din statul membru in care produsele accizabile au fost eliberate pentru consum restituie sau remit, la cerere, accizele dupa perceperea acestora in statul membru in care a fost comisa ori constatata neregula. Autoritatile competente din statul membru de destinatie elibereaza garantia depusa in temeiul art. 414^8 alin. (1) lit. a) sau al art. 417 alin. (4) lit. a).
(5) In sensul prezentului articol, neregula reprezinta o situatie aparuta in cursul unei deplasari a produselor accizabile in temeiul art. 414 alin. (1) sau al art. 417 alin. (1), care nu face obiectul art. 418, din cauza careia o deplasare ori un segment dintr-o deplasare a unor produse accizabile nu s-a incheiat in mod corespunzator.
(6) Orice lipsa a inregistrarii uneia sau a tuturor persoanelor implicate in deplasare care contravine art. 414 alin. (1) sau art. 417 alin. (4) lit. a) sau orice nerespectare a dispozitiilor art. 415 alin. (1) se considera a fi o neregula. Alineatele (1)-(5) se aplica in mod corespunzator.
85. Articolul 422 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 422
Responsabilitatea marcarii
Responsabilitatea marcarii produselor accizabile prevazute la art. 421 revine antrepozitarilor autorizati, destinatarilor inregistrati, importatorilor autorizati sau destinatarilor certificati.
86. La articolul 423, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat, importatorul autorizat sau destinatarul certificat are obligatia sa asigure ca banderolele sa fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel incat deschiderea ambalajului sa deterioreze banderola, iar timbrele sa fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel incat timbrul sa nu poata fi indepartat de pe ambalaj fara a fi deteriorat.
87. La articolul 424 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
d) destinatarul certificat care achizitioneaza produsele accizabile prevazute la art. 421.
88. La articolul 449 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
d) nerespectarea prevederilor art. 367 alin. (1) lit. j), art. 375 alin. (2), art. 383 alin. (2), art. 391 alin. (2), art. 414^8 alin. (2) si art. 414^16;
89. La articolul 449 alineatul (1), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
k) primirea produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum intr-un stat membru si care sunt deplasate catre teritoriul Romaniei pentru a fi livrate in Romania in scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate in Romania cu nerespectarea cerintelor prevazute la art. 416^1 alin. (1).
90. La articolul 449 alineatul (2), dupa litera q) se introduce o noua litera, litera r), cu urmatorul cuprins:
r) nerespectarea prevederilor art. 367 alin. (7) sau alin. (8);
91. La articolul 449 alineatul (3), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
d) oprirea activitatii de productie a produselor accizabile prin sigilarea instalatiei, in cazul producatorilor, pentru situatiile prevazute la lit. g), m) si r).
92. La articolul 449, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) Autoritatea competenta poate revoca, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat, importator autorizat sau atestatul de destinatar certificat ori atestatul de expeditor certificat, dupa caz, pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. b), d) si e).

Articolul II
Ordinele presedintelui Autoritatii Vamale Romane, prevazute la art. 402 alin (10), art. 414^2 alin. (2), art. 414^7 alin. (3), art. 414^10 alin. (5), art. 414^15 alin. (3), art. 414^18 alin. (5), art. 416 alin. (6), art. 416^1 alin. (5) si art. 416^4 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se emit in termen de 180 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 13 februarie 2023.

Articolul III
(1) Prevederile art. I pct. 5 referitor la art. 336 pct. 5, pct. 11, 22 si 23, pct. 25-36, pct. 37 referitor la art. 362 alin. (2), pct. 38, pct. 40 si 41, pct. 47-50, intra in vigoare la 1 februarie 2022.
(2) Prevederile art. I pct. 90 si 91 intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Prevederile art. I pct. 1-3 si 44 intra in vigoare la 1 iulie 2022.
(4) Prevederile art. I pct. 4, pct. 5 referitor la art. 336 pct. 2 si 3, pct. 6-10, pct. 12-21, pct. 37 referitor la art. 362 alin. (1), pct. 39, pct. 42 si 43, pct. 45 si 46, pct. 51-89, pct. 92, art. II si art. IV se aplica de la 13 februarie 2023.
(5) Prevederile art. I pct. 24 intra in vigoare la 1 ianuarie 2031.

Articolul IV
Dispozitii tranzitorii
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 415 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, pana la 31 decembrie 2023, primirea si expedierea produselor accizabile eliberate pentru consum care circula intre alt stat membru si Romania, respectiv intre Romania si alt stat membru pot fi acoperite de documentul de insotire prevazut la titlul VIII anexa nr. 37 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care desfasoara operatiuni cu produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru si care sunt deplasate catre teritoriul Romaniei pentru a fi livrate in scopuri comerciale sau utilizate in Romania, trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a) inaintea expedierii produselor, sa depuna o declaratie la autoritatea competenta teritoriala si sa garanteze plata accizelor;
b) sa plateasca accizele in prima zi lucratoare urmatoare celei in care s-au receptionat produsele;
c) sa accepte verificarea din partea autoritatii competente prin care aceasta se asigura ca produsele accizabile au fost efectiv primite si ca accizele exigibile pentru acestea au fost platite.
(2) Documentul de insotire se intocmeste de catre furnizor in 3 exemplare si se utilizeaza dupa cum urmeaza:
a) primul exemplar ramane la furnizor;
b) exemplarele 2 si 3 insotesc produsele accizabile pe timpul transportului pana la primitor;
c) exemplarul 2 ramane la primitorul produselor;
d) exemplarul 3 trebuie sa fie restituit furnizorului, cu certificarea receptiei si cu mentionarea tratamentului fiscal ulterior al produselor accizabile in statul membru de destinatie, daca furnizorul solicita in mod expres acest lucru in scop de restituire de accize.
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 402^1 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, pana la 13 februarie 2024, notificarile mentionate la art. 402^1 alin. (5) din aceasta lege pot fi efectuate prin alte mijloace decat sistemul informatizat.

Articolul V

Termenul prevazut la art. 22 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la 31 iulie 2022.

Dispozitiile art. I-IV din prezenta ordonanta transpun prevederile Directivei (UE) 2020/1.151 a Consiliului din 29 iulie 2020 de modificare a Directivei 92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool si bauturi alcoolice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 256 din 5.08.2020 si prevederile Directivei (UE) 2020/262 a Consiliului din 19 decembrie 2019 de stabilire a regimului general al accizelor (reformare), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 58 din 27.02.2020 care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne, precum si prevederile Directivei (UE) 2019/2.235 a Consiliului din 16 decembrie 2019 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata si a Directivei 2008/118/CE privind regimul general al accizelor, in ceea ce priveste actiunile de aparare din cadrul Uniunii publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 336 din 30.12.2019.


de Ghinea Viorica


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
accizecod fiscalcod vamal


Data aparitiei: 31 Ianuarie 2022

Votati articolul "NOU in Codul fiscal: modificari majore privind regimul accizelor (OG 4/2022)":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2024!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X