email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Fuziunea transfrontaliera

fuziune transfrontalieracontabilitate

Multumim Revistei Romane de Monografii Contabile

conf. dr. Cristina Nicolaescu

Fuziunea transfrontaliera

Acte normative

Dintre cele mai importante acte normative ce cuprind prevederi aplicabile operatiunilor de fuziune transfrontaliera putem mentiona:

 • Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2005/53/CE privind fuziunea transfrontaliera a societatilor comerciale pe actiuni
 • Directiva Consiliului nr. 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, cesionarii de active si schimburilor de actiuni intre societatile din diferite state membre si transferului sediului social al unei SE sau SCE intre statele membre
 • Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.736/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora
 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare

Ce este fuziunea transfrontaliera?

In viziunea legislatiei europene care a fost preluata in legislatia nationala prin Legea societatilor comerciale, fuziunea este operatiunea prin care:
n una sau mai multe societati comerciale care, ca urmare a dizolvarii fara lichidare, isi transfera toate activele si pasivele unei alte societati existente, societatea absorbanta, in schimbul emiterii catre asociati a unor titluri de valoare sau actiuni reprezentand capitalul celeilalte societati si, dupa caz, prin efectuarea unei plati in numerar care nu depaseste 10% din valoarea nominala sau, in absenta unei valori nominale, din valoarea contabila nominala a titlurilor de valoare a actiunilor respective; sau in doua sau mai multe societati comerciale care, urmare a dizolvarii fara lichidare, isi transfera toate activele si pasivele unei societati pe care o constituie, noua societate, in schimbul emiterii catre actionari a unor titluri de valoare sau actiuni reprezentand capitalul acestei noi societati si, dupa caz, prin efectuarea unei plati in numerar care nu depaseste 10% din valoare nominala sau, in absenta unei valori nominale, din valoarea contabila nominala a titlurilor de valoare sau actiunilor respective; sau
in o societate comerciala care, ca urmare a dizolvarii fara lichidare, isi transfera toate activele si pasivele catre societatea care detine toate titlurile de valoare sau actiunile reprezentand capitalul sau.

NOTA

Sunt exceptate de la prevederile directivelor europene privind fuziunea transfrontaliera, organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si fondurile inchise de investitii reglementate de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Care sunt etapele fuziunii transfrontaliere?

Inainte de operatiunea de fuziune, entitatile care sunt parte ale unui proces de fuziune trebuie sa intocmeasca un proiect comun de fuziune.

Fuziunea transfrontaliera are 2 etape principale.

Intr-o prima etapa, entitatile participante la operatiunea de fuziune trebuie sa depuna la Oficiul Registrului Comertului urmatoarele:

 • cerere pentru depunerea proiectului de fuziune;
 • certificat sau copie legalizata, traduse in limba romana, din care sa rezulte ca persoanele juridice implicate in procesul de fuziune au administratia centrala sau sediul principal in statele membre ale Uniunii Europene si functioneaza in una din formele juridice prevazute la art. 1 din Directiva Consiliului nr. 60/151/CEE;
 • proiectul comun de fuziune semnat de reprezentantii celor 2 entitati participante la fuziune, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, pentru entitatile care fuzioneaza in Romania;
 • dovezile referitoare la achitarea taxelor legale;
 • acolo unde este cazul, avizele prealabile prevazute de legi speciale.

In etapa a doua, la Oficiul Registrului Comertului vor fi depuse:

 • cererea de inregistrare pentru noua entitate rezultata in urma procesului de fuziune;
 • dovada depunerii si publicarii proiectului comun de fuziune;
 • hotararile Adunarii Generale a Actionarilor/Asociatilor prin care se aproba proiectul de fuziune si actul modificarilor actului constitutiv;
 • actul constitutiv actualizat;
 • raportul expertului/expertilor delegati asupra proiectului de fuziune;
 • situatia financiara de fuziune;
 • dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei sau a emblemei, acolo unde este cazul;
 • dovezile privind sediul social/secundar al entitatii rezultate din fuziune;
 • specimenele de semnatura ale reprezentantilor entitatii rezultate din fuziune;
 • cazierul fiscal al asociatilor/reprezentantilor legali ai entitatii;
 • actele de identificare ale fondatorilor.

Ce cuprinde proiectul de fuziune?

In cadrul fuziunii transfrontaliere, art. 2515 din Legea nr. 31/1990 prevede ca proiectul de fuziune trebuie sa contina urmatoarele elemente:

 • forma, denumirea si sediul social al tuturor societatilor participante la fuziune;
 • forma, denumirea si sediul social al societatii nou-infiintate, daca este cazul;
 • conditiile alocarii de actiuni/parti sociale la societatea absorbanta sau la societatea nou-infiintata;
 • rata de schimb a actiunilor/partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in numerar;
 • data de la care actiunile/partile sociale dau detinatorilor dreptul de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept;
 • drepturile acordate de catre societatea absorbanta sau societatea nou-infiintata detinatorilor de actiuni care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile propuse in privinta acestora;
 • orice avantaj special acordat expertilor care evalueaza proiectul de fuziune si membrilor organelor administrative sau de control ale societatilor implicate in fuziune;
 • informatii privind evaluarea patrimoniului transferat societatii absorbante sau societatii nou-infiintate;
 • data de la care tranzactiile societatii absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante sau nou-infiintate;
 • efectele fuziunii asupra locurilor de munca ale angajatilor societatilor participante la fuziune;
 • data situatiilor financiare ale societatilor participante care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii;
 • mecanismele privind implicarea angajatilor in definirea drepturilor acestora de a participa la activitatea societatii absorbante sau nou-infiintate.

Cine are obligatia verificarii legalitatii hotararii de fuziune?

In cazul in care societatea absorbanta sau societatea nou-infiintata este persoana juridica guvernata de legislatia altui stat membru, inclusiv o societate europeana cu sediul social in alt stat membru, judecatorul delegat verifica legalitatea hotararii de fuziune depuse de reprezentantii societatii si pronunta o incheiere prin care se constata indeplinirea conditiilor prevazute de lege.

Care sunt efectele fuziunii?

Consecintele operatiunii de fuziune sunt, dupa cum urmeaza:

 • transferul catre societatea absorbanta/nou-infiintata al tuturor activelor si pasivelor societatii absorbite;
 • actionarii sau asociatii societatilor absorbite devin actionari/asociati in societatea absorbanta/nou-infiintata;
 • societatea absorbita inceteaza sa existe.

Cand produce efecte fuziunea?

Operatiunea de fuziune produce efecte:

 • in cazul constituirii unei noi societati, de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului;
 • in cazul fuziunii prin absorbtie, de la data inregistrarii in Registrul Comertului a actului modificator al actului constitutiv, cu exceptia cazului in care, prin acordul partilor, se prevede ca operatiunea va avea efect la o alta data.

Aceasta nu poate fi insa ulterioara incheierii exercitiului financiar curent al societatii si nici anterioara incheierii ultimului exercitiu financiar incheiat al societatii care isi transfera patrimoniul si controlul judecatorului delegat;

 • in cazul in care prin fuziune se constituie o societate europeana, de la data inmatricularii acesteia.

Cand intervine nulitatea fuziunii transfrontaliere?

Nulitatea fuziunii nu poate interveni dupa data la care aceasta a produs efecte. Ea poate fi declarata numai prin hotarare judecatoreasca, iar procedurile de anulare si declarare a nulitatii nu pot fi initiate daca situatia a fost rectificata. Astfel, se stabileste faptul ca in cazul in care neregularitatea ce poate conduce la declararea nulitatii unei fuziuni poate fi remediata, instanta competenta acorda societatilor participante un termen pentru rectificarea acesteia.

EXEMPLU

Se considera 2 societati comerciale pe actiuni, societatea A cu sediul in Romania si societatea B cu sediul in Irlanda. Acestea au hotarat sa fuzioneze, urmand ca in urma operatiunii de fuziune transfrontaliere societatea B sa fie absorbita de catre societatea A, iar creantele si datoriile societatii B sa fie preluate in intregime de catre societatea A. Fuziunea entitatilor se va realiza pe baza situatiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2008.


Consilierul Contabilitate te tine la curent cu toate modificarile aparute in legislatie! Garantie 30 de zile!

Situatiile financiare ale entitatilor se prezinta dupa cum urmeaza:

Entitatea A:
- active 90.000
- datorii 20.000
- rezerve 10.000
- numar actiuni 1.000, valoarea nominala 60 lei/actiune.

Entitatea B:
- active 45.000
- datorii 15.000
- rezerve 10.000
- numar actiuni 1.000, valoare nominala 25 lei/actiune.

In urma evaluarii globale a entitatii, aceasta inregistreaza o crestere de 5.000 lei fata de activul net contabil.

Operatiuni efectuate cu ocazia fuziunii

Potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la data efectuarii operatiunii de fuziune se efectueaza inventarierea elementelor de activ si datorii ale entitatilor care fuzioneaza, in vederea determinarii valorii globale a entitatilor pentru stabilirea aportului net si determinarea raportului de schimb al actiunilor pentru fiecare din cele 2 entitati.

De asemenea, in cazul operatiunii de fuziune, fiecare entitate participanta la fuziune are obligatia intocmirii situatiilor financiare inainte de fuziune, care in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, trebuie auditate de auditori statutari.

 • Determinarea valorii contabile a actiunilor entitatilor A si B

Valoarea contabila este de fapt valoarea matematica contabila (VMC).
VMC/A = 70.000 / 1.000 actiuni = 70 lei/actiune
VMC/B = 35.000 / 1.000 actiuni = 35 lei/actiune

 • Determinarea raportului de schimb al actiunilor

Raportul de schimb (RS) = Valoare contabila actiune societatea B / Valoare contabila actiune societatea A

RS = 35 / 70 = Ĺ .

Prin urmare se schimba 2 actiuni ale societatii B pentru o actiune a societatii A.

 • Determinarea numarului de actiuni ce trebuie emis de societatea A

Numar actiuni (NA) = Actiuni initiale * Raportul de schimb
NA = 1.000 x Ĺ = 500 actiuni

 • Crestere de capital social la entitatea A

Crestere capital social (CS) = Valoarea matematica contabila B x Valoarea nominala actiuni A

CS = 500 x 60 lei/actiune = 30.000 lei

 • Determinarea primei de fuziune

Prima de fuziune (PF) = Valoare globala entitate B Ė Crestere de capital social
PF = 35.000 Ė 30.000 = 5.000 lei

Reflectarea in contabilitatea fuziunii

La entitatea B (absorbit) Ė inregistrarile contabile se efectueaza potrivit legislatiei contabile in vigoare din Irlanda.

La entitatea A (absorbant) Ė inregistrarile contabile se efectueaza potrivit legislatiei din Romania (la data preluari efective).

 • Inregistrarea majorarii capitalului social si a primei de fuziune

                 456        =             %                                35.000
¬†ĄDecontari cu asociatii¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 1012¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 30.000
privind capitalulĒ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ĄCapital subscris varsatĒ¬†
                                             1042 
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ĄPrime de fuziune privind capitalulĒ
                                                                                 5.000

 • Inregistrarea preluarii elementelor de activ de la entitatea B
                          %          =             456                     50.000
                         207         
¬† ĄD econtari cu asociatii¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†5.000
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†2xx¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†privind capitalul Ē¬†¬†
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ĄFond comercialĒ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
                          4xx         
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ĄConturi de imobilizariĒ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 45.000
                          5xx 
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ĄConturi de tertiĒ¬†
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ĄConturi de trezorerieĒ¬†
 • Inregistrarea preluarii elementelor de datorii
                    456             =         401                        15.000         
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†Ą Decontari cu asociatii¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†ĄFurnizoriĒ¬†
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†privind capitalulĒ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
Preluarea primelor de fuziune la rezerve (dupa inregistrarea fuziunii la registrul comertului)
                    1042           =           106                           5.000
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ĄPrime de fuziune¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬† ĄRezerveĒ
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† privind capitalulĒ
Ce se intampla din punct de vedere fiscal?
In conformitate cu prevederile art. 271 alin. (4), operatiunile de fuziune nu reprezinta transferuri impozabile pentru diferenta dintre pretul de piata al elementelor de activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala, in conditiile in care entitatea beneficiara calculeaza amortizarea si orice castig sau pierdere aferente activelor si pasivelor transferate, in conformitate cu dispozitiile legislatiei care ar fi fost aplicate entitatii cedente daca fuziunea nu ar fi avut loc.
De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 271 alin. (5), in cazul in care provizioanele sau rezervele constituite au fost anterior deduse din baza impozabila de catre societatea cedenta si nu provin de la sediile permanente din strainatate, aceste provizioane sau rezerve pot fi preluate, in aceleasi conditii de deducere, de catre sediul permanent al societatii beneficiare situat in Romania. Astfel, societatea beneficiara isi asuma drepturile si obligatiile societatii cedente.
Totodata, pierderea fiscala aferenta societatii absorbite nu se recupereaza de catre sediul permanent al entitatii absorbante situat in Romania.


Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul Contabilul.ro" si link catre www.contabilul.ro. In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Contabilitate 2022


Va amintiti de prima Carte Verde a Contabilitatii, editata in urma cu peste 25 de ani de Ministerul Finantelor?

Ei bine, Cartea Verde a Contabilitatii 2022 este acum din nou prezenta, in varianta actualizata la zi, oferindu-va solutii impecabile pentru momentele de criza – cum este si acesta – cu modificari legislative majore.

Avantajul esential pe care vi-l ofera Cartea Verde a Contabilitatii 2022: ZERO erori in inregistrarile contabile!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
fuziune transfrontalieracontabilitate

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 16 Martie 2009


Votati articolul "Fuziunea transfrontaliera":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 16 Martie 2009 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X