email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

4.2. Facilitati

Cuvinte cheie:

 • concesionarea
 • exonerarea de la plata taxelor vamale
 • transferul profitului
 • transferul marfurilor sau bunurilor
 • operatiuni in valuta
 • expropriere
 • scutire impozit pe profit
 • licenta
 • licente de lucru

FACILITATI

In vederea realizarii dezideratelor pe care statul si le propune prin infiintarea de zone libere, acesta promoveaza o serie de facilitati comercial-fiscale, comercial-administrative etc., precum:

1. Concesionarea terenurilor si/sau constructiilor din perimetrul zonelor libere pe o perioada de pana la 50 de ani, in functie de valoarea investitiei sau de specificul activitatii sau inchirierea acestora utilizatorilor.

2. Exonerarea de la plata sau de garantarea platii taxelor vamale pentru marfurile, alte bunuri sau mijloacele de transport provenite din strainatate sau destinate altor tari care se introduc sau se scot din zonele libere (art. 13 din L. nr. 84/1992).

Din pacate, lipseste precizarea ca aceasta scutire se aplica si marfurilor sau bunurilor straine destinate realizarii investitiilor in zonele libere sau consumului. Aceasta precizare exista in cazul marfurilor sau bunurilor romanesti care se introduc in zonele libere in vederea realizarii de constuctii, reparatiilor sau intretinerii de obiective in teritoriul zonelor (art. 18 din L. nr. 84/1992).

ATENTIE!

3. Transferarea in strainatate a profitului realizat de catre utilizatorii straini cu respectarea dispozitiunilor legale. Pentru agentii economici straini, transferul se poate realiza dupa plata impozitului pe dividende (art. 14 din L. nr. 84/1992).

4. Marfurile sau bunurile aflate intr-o zona libera pot fi transferate in alta zona libera fara plata taxelor vamale, dar cu respectarea conditiilor legale privind tranzitarea marfurilor straine pe teritoriul national (art. 19 din L. nr. 84/1992). Sunt exceptate de la garantarea drepturilor vamale numai transporturile efectuate pe calea ferata sau pe apa.

5. Toate operatiunile financiare legate de activitatile desfasurate in zonele libere se fac in valuta liber convertibila acceptata de Banca Nationala a Romaniei, chiar daca platile se fac intre persoane rezidente in Romania.

6. Investitiile nu pot fi expropriate, rechizitionate sau supuse altor masuri cu efecte similare decat in caz de interes public, cu respectarea prevederilor legale si cu plata unei despagubiri corespunzatoare valorii investitiei, care trebuie sa fie prompta, adecvata si efectiva (art. 26 din L. nr. 84/1992).

7. Pentru activitatile desfasurate in zonele libere, agentii economici au fost scutiti de plata impozitului pe profit (art. 14 din L. nr. 84/1992) pana la data de 31.06.2002, data la care a intrat in vigoare Legea nr. 414 privind impozitul pe profit, care, la art. 2, alineatul 3, instituie plata unei cote de impozit pe profit de 5% din profitul impozabil. Prevederea a fost preluata si in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Aceasta prevedere privind cota de impunere de 5% a fost in vigoare pana la data de 31 decembrie 2004.

Agentii economici care au obtinut licenta si care pana la data de 1 iulie 2002 au realizat investitii in zona libera, in active corporale amortizabile ce pot fi utilizate in industria prelucratoare, in valoare de minimum 1.000.000 dolari SUA, beneficiaza in continuare de scutire de la plata impozitului pe profit, pana la data de 31 decembrie 2006.

Licenta trebuie sa fi fost eliberata pana la data de 1 iulie 2002.

In situatia in care intervin schimbari in structura actionariatului in proportie de mai mult de 25% din actiuni, pe parcursul unui an calendaristic, societatea nu mai beneficiaza de acest tratament.

IMPORTANT:

Societatile care au obtinut licenta dupa data de 1 iulie 2002, dar nu au realizat investitii de minimum 1.000.000 dolari SUA platesc o cota de 16% pentru impozitul pe profit obtinut din activitatea desfasurata in zona, incepand cu anul 2005.

Pentru unitatile fara personalitate juridica care actioneaza in zona libera se tine evidenta pana la nivel de balanta de verificare. La determinarea profitului impozabil aferent activitatii din zona se iau in calcul si cheltuielile de administrare si conducere ale intregii societati, proportional cu veniturile obtinute in zona.

Se face ponderea veniturilor obtinute din zona libera in total activitate.

Exemplu:

S.C. VALD S.R.L. are activitate de prelucrare a metalelor neferoase si obtine din zona libera venituri impozabile. Societatea a realizat investitii in zona de peste 1.000.000 dolari. Pentru trimestrul II al anului 2005, impozitul pe profit se calculeaza astfel:

Venituri din exploatare = 100.000.000 lei

Cheltuieli din exploatare = 40.000.000 lei din care:

cheltuieli privind stocurile = 1.000.000 lei

cheltuieli cu energia si apa = 5.000.000 lei

cheltuieli cu chiria = 10.000.000 lei

cheltuieli cu serviciile executate de terti = 6.000.000 lei

cheltuieli cu personalul = 18.000.000 lei
Pentru activitatea desfasurata in zona libera, impozitul pe profit se calculeaza astfel:
Vt Cht = 100.000.000 40.000.000 10.000.000 = 50.000.000 lei

10.000.000 reprezinta procentul de cheltuieli de conducere ale activitatii, care se aloca unitatii din zona libera.

Vt zona libera= 100.000.000

100.000.000

Vt ale societatii 10.000.000.000

Daca cheltuielile de conducere ale societatii sunt de 1.000.000.000 lei, aplicand ponderea de 1% rezulta o suma de 10.000.000 lei care diminueaza baza de impunere. Impozitul pe profit este: scutit de plata. Acest calcul se face extracontabil. Suma astfel calculata se trece in Declaratia 101 privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04 la rd. 41.2.

Licenta de lucru este documentul pe baza caruia administratia zonei libere permite
unui agent economic sa desfasoare activitati in zona libera, in baza unor contracte
aceasta se elibereaza pentru fiecare dintre activitatile ce urmeaza sa fie desfasurate,
in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data solicitarii.

Licentele de lucru se acorda pe o durata de o luna, 3 luni, 6 luni, 12 luni, dupa caz, si pot fi reinnoite. Formatele cererii pentru acordarea licentei de lucru si al licentei sunt prezentate in anexa 1 si anexa 2 la Ordinul nr. 1.431 din 30 septembrie 2002 pentru aprobarea Instructiunilor privind acordarea licentelor de lucru si a permiselor de acces in zonele libere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 879 din 6 decembrie 2002.

IMPORTANT:

Odata cu intrarea in vigoare a legislatiei referitoare la ajutorul de stat a fost necesara compatibilizarea masurilor cu caracter de ajutor de stat existente potrivit Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta operatiune s-a facut conform dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 1900 din 4 noiembrie 2004, privind compatibilizarea ajutoarelor de stat existente, acordate in temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere.

Potrivit acestui act normativ, administratiile zonelor libere au fost definite ca fiind regiile autonome cu care agentii economici au incheiat contracte de concesiune, precum si toti succesorii in drepturi si obligatii ai acestora, in cazul oricaror reorganizari ulterioare, indiferent de modul de reorganizare si de calitatea succesorilor autoritati publice sau persoane juridice de drept public sau privat.

ATENTIE!

Prevederile H.G. nr. 1900/2004 se aplica pana la data de 31 decembrie 2011 acelor agenti economici care functioneaza in regim de zona libera si care au incheiat contracte de concesiune cu administratiile zonelor libere pana la data de 1 iulie 2002. In acest context legal rezulta ca toti agentii economici prevazuti la art. 3 din H.G. nr. 1900/2004 beneficiaza de ajutor de stat regional, definit potrivit legii.

Ajutorul de stat regional se acorda pentru investitia initiala sau pentru crearea de locuri de munca realizate in perioada 30 iulie 1992 1 noiembrie 2004.

Investitia initiala, asa cum rezulta din Anexa 1, reprezinta o investitie in capital fix legata de:

crearea unei noi unitati;

extinderea unei unitati existente;

inceperea unei activitati care implica o schimbare fundamentala in produsul sau procesul de fabricatie al unei unitati existente, prin rationalizare, diversificare sau modernizare.

ATENTIE!

Poate fi considerata investitie initiala si o investitie in capital fix realizata sub forma achizitionarii unei unitati care a fost inchisa sau ar fi fost inchisa daca nu ar fi fost cumparata, cu exceptia cazului in care unitatea in cauza apartine unei intreprinderi in dificultate.

Valoarea ajutorului de stat regional se calculeaza pe baza unui ansamblu uniform de cheltuieli corespunzatoare elementelor investitiei initiale, cum sunt:

 • cheltuielile aferente investitiilor in imobilizari corporale, care cuprind acele cheltuieli legate de achizitionarea de cladiri si echipamente;
 • cheltuielile aferente investitiilor in imobilizari necorporale, care cuprind acele cheltuieli legate de transferul de tehnologie sub forma achizitionarii de brevete, licente de exploatare sau cunostinte brevetate si cunostinte tehnice nebrevetate. Aceste cheltuieli nu pot sa depaseasca 25% din valoarea cheltuielilor prevazute la primul punct.

Imobilizarile necorporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sa fie exploatate exclusiv in intreprinderea beneficiara de ajutor regional;

sa reprezinte elemente de activ amortizabile, conform legislatiei in vigoare;

sa fie achizitionate de la un tert in conditiile pietei;

sa figureze in activele firmei si sa ramana in patrimoniul intreprinderii beneficiare de ajutor regional pe o perioada de cel putin 5 ani.

Acordarea ajutorului de stat pentru investitia initiala este conditionata de mentinerea acesteia pentru o perioada minima de 5 ani.

ATENTIE!

Ajutorul de stat regional consta si in diminuarea redeventei pe care agentii economici o platesc administratiilor zonelor libere conform contractelor de concesiune perfectate cu acestea.

Societatile comerciale care isi desfasoara activitatea in zonele libere mai pot beneficia si de ajutor de stat regional pentru crearea de locuri de munca.

IMPORTANT:

Crearea de locuri de munca reprezinta cresterea reala a numarului de locuri de munca din intreprinderea beneficiara a ajutorului de stat, raportata la perioada de referinta, respectiv media ultimelor 12 luni si este legata de realizarea unei investitii, dar nu mai mult de 3 ani de la finalizarea acesteia. Orice loc de munca pierdut de-a lungul perioadei de referinta trebuie dedus din numarul de locuri de munca create de-a lungul aceleiasi perioade.

Ajutorul de stat pentru crearea de locuri de munca se calculeaza in functie de nivelul costurilor salariale cu personalul angajat, pe o perioada de 2 ani. Costurile salariale includ salariul brut si contributiile obligatorii la asigurarile sociale.

Acordarea ajutorului de stat pentru crearea de locuri de munca este conditionata de mentinerea acestora pe o perioada minima de 5 ani.

In ceea ce priveste intensitatea ajutorului acordat, acesta nu poate depasi 50% din cheltuielile aferente investitiei initiale sau din costurile salariale cu personalul angajat pe o perioada de 2 ani, pentru intreprinderile mari. In cazul IMM-urilor se pot adauga 15 puncte procentuale. Intensitatea ajutorului se calculeaza ca un raport procentual intre valoarea ajutorului de stat regional si valoarea cheltuielilor aferente investitiei intiale sau intre valoarea ajutorului de stat regional si valoarea costurilor salariale cu personalul angajat pe o perioada de 2 ani. La determinarea intensitatii se ia in calcul ajutorul de stat primit de agentii economici incepand cu data de 2 ianuarie 2003.

ATENTIE!

In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a H.G. nr. 1900/2004, contractele de concesiune perfectate de catre agentii economici din zonele libere se renegociaza cu administratiile zonelor libere pentru diminuarea redeventelor asumate.

Renegocierea se realizeaza sub coordonarea autoritatilor centrale sau locale sub a caror autoritate functioneaza administratiile zonelor libere.

Diminuarea redeventei asumate se realizeaza in limita cuantumului ajutorului de stat calculat pentru fiecare agent economic conform Anexei 1 la hotarare.

Ajutorul de stat regional, acordat sub forma compensarii redeventei de care pot beneficia agentii economici, este calculat de catre Ministerul Finantelor Publice pe baza informatiilor furnizate de catre administratiile zonelor libere si a verificarilor efectuate la sediul agentilor economici, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a H.G. nr. 1900/2004.

IMPORTANT:

Inchirierea si concesionarea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a activitatilor/serviciilor publice de interes national sau local, aflate in administrarea zonelor libere, se desfasoara pe baza de licitatie publica, conform H.G. nr. 1669/2004 si H.G. nr. 1998/2004.

Principalele informatii care sunt necesare in vederea concesionarii sau inchirierii se refera la:

 • denumirea, sediul, anul infiintarii, capitalul social, numarul de inregistrare la registrul comertului, forma de proprietate s.a.;
 • activitatile pe care societatea doreste sa le desfasoare in zona libera;
 • durata pentru care solicita concesionarea;
 • suprafata terenurilor/constructiilor aflate in administrarea zonelor libere;
 • date privind investitiile ce urmeaza a fi realizate pe terenurile aflate in administrarea zonelor libere:
 • structura cheltuielilor pentru bunurile de investitie;
 • structura cheltuielilor pentru desfasurarea activitatii;
 • date privind numarul si structura personalului angajat;
 • date cu privire la activitatea principala si cele complementare;
 • date privind veniturile estimate din activitatea principala si din cele complementare;
 • masuri de prevenire a poluarii mediului;
 • masuri privind protectia si stingerea incendiilor P.S.I.;
 • informatii suplimentare, certificat de bonitate.

NOUTATI Contabile 2024

NOUTATILE momentului sunt aici:


 E-FACTURA - de la 1 iunie se dau deja amenzi!
- Legislatia explicata + Intrebari si Raspunsuri

E-TRANSPORT - intra in totalitate in vigoare - atentie, amenzi!
- CE s-a schimbat si CUM trebuie sa aplicam noua lege

E-TVA - ultimele noutati, OUG nr. 70

Impozite, Salarii, TVA, Contabilitate, Procedura fiscala, case de marcat - noutati

Dezbatem NOUTATILE la Conferinta Nationala de Fiscalitate si Contabilitate - transmisa LIVE in 6 august 2024

...Vezi AICI detaliile complete <<


Data aparitiei: 02 Martie 2006

Votati articolul "4.2. Facilitati":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X