email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Articole din data 07 Aprilie 2006

29 articole din data 07 Aprilie 2006

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003. » citeste mai departe aici

1. Reglementari legale privind taxa pe valoarea adaugata

I. ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA T.V.A. Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal (Titlul VI, cap. I-XV de la art. 125 la art. 161), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003. Hotararea Guvernului nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, publicata in Monitorul...» citeste mai departe aici

1. Reglementari legale privind stocurile

Reglementari legale Legea nr. 82 din 24.12.1991, Legea contabilitatii, republicata in M.Of. nr. 48 din 14.01.2005; H.G. nr. 58 din 19.02.1994 privind reglementarea diferentelor favorabile din reevaluarea stocurilor de valori materiale la unele produse ale caror preturi se stabilesc sub supravegherea Ministerului Finantelor, precum si a...» citeste mai departe aici

1. Reglementari legale privind contabilitatea taxelor si impozitelor

Reglementari legale referitoare la impozitul pe profit Legea nr. 82 din 24.12.1991, Legea contabilitatii, republicata, publicata in M.Of. nr. 48 din 14.01.2005; H .G. nr. 155 din 29.04.1997 privind efectuarea si reflectarea in contabilitate a operatiunilor in valuta, publicata in M.Of. nr. 77 din 29.04.1997; Legea...» citeste mai departe aici

1. Reglementari legale privind impozitul pe dividende

REGLEMENTARI DE BAZA Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind...» citeste mai departe aici

1. Reglementari legale privind operatiunile de leasing

Ordonanta Guvernului nr. 51 din 28 august 1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000. Legea nr. 533 din 25 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile...» citeste mai departe aici

1. Reglementari legale privind provizioanele

Reglementari legale Legea nr. 82 din 24.12.1991, Legea contabilitatii, republicata in M.Of. nr. 48 din 14.01.2005; Ordinul nr. 94 din 29.01.2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat in M.Of. nr. 85 din 20.02.2001;...» citeste mai departe aici

1. Reglementari legale privind standardele internationale de contabilitate

Reglementari legale Legea nr. 82 din 24.12.1991 – Legea contabilitatii, republicata in M.Of. nr. 48 din 14.01.2005; Ordinul nr. 94 din 29.01.2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat in M.Of. nr. 85 din...» citeste mai departe aici

1. Reglementari legale privind facilitatile fiscale

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA FACILITATILE FISCALE PENTRU SOCIETATILE COMERCIALE Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile ulterioare. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83 din 19 august 2004 pentru modificarea...» citeste mai departe aici

3.4. Obiectul impunerii - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

Cuvinte cheie: certificate, avize, autorizatii in domeniul constrctiilor desfasurarea de activitati economice operatiuni netaxabile Datorati taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor diferentiat, pe categorii de acte, astfel:  in domeniul constructiilor, taxele se stabilesc pentru...» citeste mai departe aici

6.9. Obligatii declarative

Cuvinte cheie: declaratii la bugetul de stat declaratia rectificativa A) Impozitul pe veniturile persoanei juridice nerezidente Aveti obligatia sa declarati impozitul retinut la sursa pe veniturile persoanelor juridice nerezidente platite in cadrul contractelor de leasing prin completarea formularului 100 „Declaratie...» citeste mai departe aici

6.8. Accesorii ale creantelor bugetare

Cuvinte cheie: dobanzi si penalitati de intarziere Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere. Acestea sunt inregistrate pe cheltuieli fiind considerate din punctul de vedere al impozitului pe profit ca nedeductibile. Nu se datoreaza...» citeste mai departe aici

6.7. Impozite si taxe locale

Cuvinte cheie: cladiri mijloace de transport A) Impozitul pe cladiri In cazul unei cladiri ce face obiectul unui contract de leasing financiar se aplica urmatoarele reguli: – impozitul pe cladire se datoreaza de proprietar (locator); – impozitul pe cladiri pe perioada de leasing se...» citeste mai departe aici

6.6. Taxa de timbru social in cazul achizitionarii autovehiculelor introduse in tara in regim de leasing

Cuvinte cheie: contributia la fondul de solidaritate Baza de calcul a taxei de timbru social de 1%, astfel cum este reglementata potrivit art. 3 lit. b) din O.U.G. nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, precum si prin Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor O.U.G. nr. 118/1999, este valoarea in...» citeste mai departe aici

6.5. Accize

Cuvinte cheie: accize pentru autoturisme Ca regula generala, persoanele juridice care produc sau importa autoturisme si autoturisme de teren sunt obligate la plata accizelor pentru aceste bunuri. In situatia in care autoturismele si autoturismele de teren sunt plasate in baza unor contracte de leasing ce se deruleaza in conditiile prevazute de...» citeste mai departe aici

6.4. Taxe vamale

Cuvinte cheie: regimul vamal In domeniul taxelor vamale, Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing a oferit o facilitate fiscala importanta, ceea ce a facut ca importul de tehnologie din extern sa creasca foarte mult in ultimii ani, utilizandu-se sistemul leasingului. Astfel, bunurile mobile care...» citeste mai departe aici

6.3. Taxa pe valoarea adaugata

IMPORTANT: Potrivit prevederilor Codului fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003, transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing operational sau financiar se considera prestare de servicii fiind cuprinsa in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata (art. 129 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal).  Daca in...» citeste mai departe aici

6.2. Alte obligatii

Cuvinte cheie: dobanda redeventa certificat rezidenta fiscala ALTE OBLIGATII Platitorii de venituri care au obligatia sa retina impozit din veniturile obtinute de contribuabili din Romania trebuie sa furnizeze contribuabilului informatii in scris despre natura si suma veniturilor impozabile, precum si impozitul retinut...» citeste mai departe aici

6.1. Impozit pe profit

1) IMPOZIT PE PROFIT Exista modalitati diferite de calcul a ratei de leasing, in functie de care este stabilit si tratamentul fiscal pentru impozitul pe profit, astfel: – rata de leasing financiar = cota-parte din valoarea de intrare a bunului + dobanda de leasing leasing financiar Valoarea de intrare a bunului este egala cu valoarea la care acesta a...» citeste mai departe aici

6. Apecte fiscale privind leasingul

O restrictie curenta de echilibru financiar impune intreprinderii ca activele sale imobilizate sa fie finantate prin capitaluri proprii (capital social si beneficii nedistribuite), in scopul asigurarii unui grad suficient de solvabilitate. Resursele permanente - capitalurile proprii – sunt greu de atras, cu toate ca ele sunt sursa ideala de finantare a activelor imobilizate. Prin...» citeste mai departe aici

5.4. Contabilitatea contractului de leasing financiar

Din contractul de leasing, incheiat intre locator S.C. WESTPOINT LTD, in calitate de finantator, si S.C. AURORA S.R.L., in calitate de utilizator, se cunosc urmatoarele informatii rezultate din clauzele contractuale: – valoarea de intrare: (cost achizitie pentru societatea de leasing) 36.270 EURO + 2.901,6 EURO Asigurare = 39.171,6 EURO – valoarea...» citeste mai departe aici

5.3. Leasing operational intern si extern

LEASING OPERATIONAL INTERN 1 LOCATOR (SOCIETATEA DE LEASING) Valoare achizitie la 13.12.2004: 11.000 EURO Curs B.N.R. la data achizitiei: 44.000 lei/EURO Total valoare: 484.000.000 lei Durata normata de functionare: 5 ani Durata contract de leasing: 2 ani Valoare totala contract de leasing: 14.000 EURO Valoare rata lunara contract de leasing: 440 EURO (24 luni) Valoare...» citeste mai departe aici

5.2. Elemente ce trebuie evidentiate cu privire la leasingul operational

1 IN CONTABILITATEA UTILIZATORULUI (LOCATAR) ATENTIE! Platile de leasing in cazul unui leasing operational trebuie recunoscute ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere, in mod liniar de-a lungul termenului de leasing. a) Imobilizarile corporale primite in cazul tranzactiilor de leasing conform prevederilor din contractele incheiate intre parti...» citeste mai departe aici

5.1. Elemente ce trebuie evidentiate cu privire la leasingul financiar

1. In contabilitatea locatarului ATENTIE! Locatarii trebuie sa recunoasca operatiunile de leasing financiar in situatiile financiare proprii ca active si datorii la valoarea justa a bunului in regim de leasing. Platile de leasing trebuie impartite in cheltuieli financiare si reducerea datoriei neachitate. Un leasing financiar da nastere unor cheltuieli cu amortizarea aferenta...» citeste mai departe aici

5. Contabilitatea leasingului

Cuvinte cheie: elemente de leasing financiar In conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, republicata, societatile de leasing si cele care utilizeaza bunuri mobile sau imobile in sistem de leasing au obligatia sa inregistreze operatiunile in evidentele contabile. ATENTIE! Clasificarea operatiunii de...» citeste mai departe aici

4. Drepturi si obligatii ale partilor contractului de leasing

Cuvinte cheie: drepturile locatorului drepturile utilizatorului obligatiile locatorului obligatiile utilizatorului rezilierea contractului ATENTIE! Prevederile art. 9 si art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, republicata, nu sunt limitative partile avand libertatea...» citeste mai departe aici

3.1. Publicitatea operatiunilor de leasing

Cuvinte cheie: opozabilitatea contractelor     ATENTIE! Contractele de leasing constituie titlu executoriu daca utilizatorul nu preda bunul: – la sfarsitul perioadei de leasing, daca utilizatorul nu a optat pentru cumpararea bunului sau pentru prelungirea contractului; – in cazul rezilierii contractului din vina exclusiva a...» citeste mai departe aici

3. Contractul de leasing

Cuvinte cheie: clauze obligatorii. Contractul de leasing, conform normelor juridice in vigoare trebuie sa contina minimum urmatoarele elemente: Contractul de leasing, conform normelor juridice in vigoare trebuie sa contina minimum urmatoarele elemente: a) partile: locatorul/ finantatorul si utilizatorul;...» citeste mai departe aici

2. Leasingul - aspecte juridice si contabile

Cuvinte cheie: avantaje seminificatia leasingului definitia leasingului etape leasing financiar leasing operational lease-back asemanari /...» citeste mai departe aici


Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X