email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

- Norma Bancii Nationale nr. 13/2006

Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2006

privind raportarea statistica a datelor pentru elaborarea bilantului monetar

In baza art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, In temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Nationala a Romaniei emite prezenta norma.

Β 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. — Prezenta norma reglementeaza metodologia de raportare a datelor pentru elaborarea bilantului monetar si se aplica institutiilor de credit, societatilor de administrare a investitiilor si societatilor de investitii autoadministrate care administreaza fonduri de piata monetara.

Art. 2. — In sensul prezentei norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) institutii de credit — are semnificatia prevazuta in Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata, cu modificarile ulterioare;

b) societati de administrare a investitiilor si societati de investitii autoadministrate — au semnificatia prevazuta in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) fonduri de piata monetara — organisme de plasament colectiv, definite in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital, ale caror actiuni sau unitati de fond sunt, din punct de vedere al lichiditatii, substitute ale depozitelor; fondurile de piata monetara investesc cu prioritate in instrumente ale pietei monetare, in actiunile/unitatile altor fonduri de piata monetara, in alte instrumente de imprumut transferabile si avand scadenta reziduala de pana la un an, precum si in depozite bancare, urmarind o rata a profitului apropiata de ratele dobanzii oferite de instrumentele pietei monetare;

d) bilant monetar — sinteza statistica a tuturor categoriilor bilantiere de activ si pasiv existente in sold la sfarsitul lunii de raportare, clasificate si detaliate astfel incat sa permita calcularea agregatelor monetare si a contrapartidelor acestora; in bilantul monetar se cuprind activele si pasivele bilantiere ale institutiilor de credit, precum si ale fondurilor de piata monetara care au investit cel putin 85% din active in instrumente financiare din categoria celor enumerate la lit. c);

e) rezidenti:

e1) persoane fizice — cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul in Romania atestat cu documente de identitate emise conform legii;

e2) persoane juridice si orice alte entitati, cu sediul In Romania, precum si persoane fizice, cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul/resedinta in Romania, care sunt autorizate si/sau inregistrate sa desfasoare activitati economice pe teritoriul Romaniei, in mod independent, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare;

e3) sucursale, agentii, reprezentante, birouri ale persoanelor juridice straine, precum si ale oricaror alte entitati straine, inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in Romania;

e4) ambasade, consulate si alte reprezentante si misiuni permanente ale Romaniei in strainatate;

f) nerezidenti:

f1) persoane fizice — cetateni straini, cetateni romani si apatrizi, cu domiciliul in strainatate atestat cu documente de identitate emise conform legii;

f2) persoane juridice si orice alte entitati, cu sediul in strainatate, precum si persoane fizice cetateni straini, cetateni romani si apatrizi, cu domiciliul in strainatate, care sunt autorizate si/sau inregistrate sa desfasoare activitati economice in strainatate, in mod independent, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare;

f3) sucursale, agentii, reprezentante, birouri ale persoanelor juridice romane, precum si ale oricaror alte entitati romane, inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in strainatate;

f4) ambasade, consulate si alte reprezentante si misiuni permanente ale altor state in Romania, precum si organizatii international sau reprezentante ale unor astfel de organizatii care functioneaza in Romania;

g) cvasi-societati — unitati distincte, producatori de bunuri si servicii destinate pietei, care se bucura de autonomie de decizie si care se caracterizeaza prin faptul ca dispun de contabilitate completa potrivit legii, dar nu au personalitate juridica;

h) sector institutional — ansamblu de unitati institutional grupate in functie de comportamentul lor economic, tinand cont de categoria de producatori din care fac parte si de natura activitatilor si functiilor lor principale;

i) instrumente financiare nenegociabile — instrumente financiare care nu pot fi negociate deoarece exista restrictii in privinta transferului legal al proprietatii asupra lor sau, desi din punct de vedere tehnic pot fi negociabile, nu pot fi tranzactionate datorita absentei unei piete organizate;

j) durata initiala/maturitatea la emitere — perioada fixa de timp in care un instrument financiar nu poate fi rambursat sau in care poate fi rambursat numai cu plata de catre client a unor penalitati (sau a altor costuri suplimentare);

k) perioada notificata — perioada de timp dintre momentul notificarii catre institutia de credit a intentiei detinatorului unui depozit de a transforma in numerar acel depozit si momentul in care aceasta operatiune poate fi efectuata fara plata unor penalitati (sau a altor costuri suplimentare).

Art. 3. — Activele bilantiere se raporteaza la valoare bruta si se clasifica dupa cum urmeaza:

a) numerar si alte valori — sume in moneda nationala si in alte monede, detinute sub forma de bancnote si monede in circulate utilizate in mod curent pentru efectuarea platilor; in aceasta categorie se includ si cecuri de calatorie;

b) credite — fonduri date cu imprumut clientilor de catre institutiile de credit, exclusiv titlurile de valoare negociabile; aceasta categorie include, fara a se limita la acestea, urmatoarele elemente de activ:

b1) credite acordate de institutiile de credit gospodariilor populatiei si institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei, sub forma de:

b1.1) credite pentru consum — credite acordate de institutia de credit gospodariilor populatiei si institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei, in scopul finantarii consumului personal de bunuri (automobile, mobila, aparatura electrocasnica, electronica si altele asemenea) sau servicii (sanatate, educatie, petrecerea vacantelor si altele asemenea);

b1.2) credite pentru locuinte — credite acordate de institutiile de credit gospodariilor populatiei si institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei, in scopul achizitionarii sau construirii unei locuinte (apartament, casa de locuit, casa de vacanta si altele asemenea), al achizitionarii unui teren destinat construirii de locuinte sau in scopul renovarii, consolidarii ori imbunatatirii unei locuinte;

b1.3) credite pentru dezvoltarea afacerilor — credite acordate de institutiile de credit asociatiilor familiale si persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent;

b1.4) credite pentru alte scopuri — credite acordate de institutiile de credit gospodariilor populatiei si institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei, pentru refinantarea altor credite, pentru achizitionarea de terenuri in alte scopuri decat cele pentru construire de locuinte, pentru achizitionarea de valori mobiliare si altele asemenea; in aceasta categorie nu se includ creditele definite la lit. b1.1), b1.2) si b1.3);

b2) credite acordate de institutiile de credit societatilor nefinanciare;

b3) credite acordate de institutiile de credit altor institutii financiare monetare [definite la art. 5 pet. (1) lit. b)]; Tn aceasta categorie de credite se includ si depozitele plasate la alte institutii financiare monetare;

b4) titluri de valoare nenegociabile — portofoliul de titluri detinute, altele decat actiuni si alte participatii de capital, care nu sunt negociabile si nu pot fi tranzactionate pe pietele secundare; titlurile de valoare nenegociabile detinute de institutiile de credit, care ulterior devin negociabile si pot fi tranzactionate pe piata secundara, vor fi reclasificate ca titluri de valoare negociabile;

b5) credite subordonate — creante nereprezentate de un titlu, pentru care imprumutatorul accepta ca Tn cazul lichidarii debitorului drepturile sale sa fie restituite numai dupa satisfacerea celorlalti creantieri;

b6) imprumuturi rezultate din operatiuni reverse-repo — contrapartida numerarului platit in schimbul titlurilor achizitionate temporar de la clienti;

b7) titluri de creanta negociabile achizitionate de la terti (cambii, bilete la ordin si altele asemenea);

b8) credite acordate pe descoperit de cont — overdraft (soldurile debitoare autorizate sau neautorizate ale conturilor curente);

b9) leasing financiar acordat tertilor;

b10) credite restante — creante comerciale, valori de recuperat, credite acordate inclusiv pe baza valorilor primite in pensiune, nerambursate la scadenta, precum si soldurile debitoare neautorizate (overdraft) ale conturilor curente, creante din dobanzi neincasate la scadenta;

c) titluri de valoare negociabile (altele decat actiunile) — titluri, altele decat actiunile sau alte participatii de capital, care sunt negociabile si tranzactionate de regula pe pietele secundare sau compensate pe piata si care nu confera detinatorului vreun drept de proprietate asupra institutiei emitente; in aceasta categorie se includ:

d) titluri detinute care dau detinatorului dreptul neconditionat la un venit fix sau stabilit contractual sub forma platii cuponului sau a unei sume fixe stabilite la o data anumita ori incepand de la o data stabilita la momentul emisiunii;

c2) imprumuturi negociabile acordate, care au fost restructurate intr-un numar mare de documente identice si care pot fi tranzactionate pe pietele secundare;

c3) creante reprezentate de un titlu;

d) actiuni/unitati ale fondurilor de piata monetara — titluri de participare emise de fondurile de piata monetara, care, in functie de modul de constituire a acestora, pot fi actiuni (in cazul societatilor de investitii) sau unitati de fond (in cazul fondurilor de investitii);

e) actiuni si alte participatii de capital — titluri detinute care reprezinta drepturi de proprietate in cadrul societatilor sau cvasisocietatilor; aceste titluri dau dreptul detinatorului de a participa la profitul societatii si la impartirea fondurilor proprii in cazul lichidarii societatii; in aceasta categorie sunt cuprinse si unitatile de fond la fondurile deschise de investitii, altele decat fondurile de piata monetara, detinute de institutiile de credit;

f) active fixe — active nefinanciare, corporale si necorporale, care sunt prevazute a fi utilizate pentru mai mult de un an; in aceasta categorie se includ terenurile si cladirile institutiilor de credit, echipamente, software si alte asemenea;

g) alte active — active neincluse in alte categorii de activ; este o categorie reziduala in care se includ:

g1) instrumente financiare derivate — valoarea de piata pozitiva inregistrata in bilantul contabil;

g2) sume de primit in curs de lamurire (solduri debitoare detinute in bilantul institutiilor de credit care nu sunt retinute in numele clientului, dar care au totusi legaturi cu fondurile clientilor);

g3) sume in tranzit interbancare si intrabancare;

g4) dividende de primit;

g5) alte active.

Art. 4. — Pasivele bilantiere se clasifica dupa cum urmeaza:

a) depozite — sume datorate de institutiile de credit creditorilor (altele decat cele aferente titlurilor de valoare negociabile); categoria depozite include si imprumuturile primite (inclusiv imprumuturile subordonate) de institutiile de

credit, disponibilul din conturile curente, depozitele colaterale si depozitele garantii.

Depozitele sunt clasificate in functie de perioada notificata numai daca nu au durata initiala.

Titlurile de valoare nenegociabile emise de institutiile de credit sunt incluse in categoria depozite. Titlurile de valoarea nenegociabile care devin negociabile vor fi reclasificate ca titluri de valoare negociabile emise.

Depozitele se clasifica astfel:

a1) depozite overnight — depozite convertibile in numerar sau transferabile la cerere prin cec, ordin de piata, debitare sau prin mijloace similare, fara intarzieri semnificative, restrictii sau penalitati; in aceasta categorie nu se includ depozitele netransferabile care pot fi retrase la cerere, dar cu anumite penalitati.

Depozitele overnight includ:

a1.1) sume purtatoare sau nu de dobanda, transferabile prin cec, debitare sau ordin de piata, fara restrictii sau penalizari semnificative;

a1.2) sume purtatoare sau nu de dobanda, care nu sunt transferabile si care pot fi transformate in numerar imediat, la cerere, sau pana la inchiderea zilei urmatoare celei de constituire a depozitului, fara restrictii sau penalizari semnificative;

a1.3) soldurile detinute la institutiile emitente de moneda electronica, purtatoare de dobanda sau nu, ale sumelor preplatite institutiilor emitente de moneda electronica si/sau intermediarilor acestora, pentru moneda electronica de tip hardware (stocate pe carduri cu functie de moneda electronica) si/sau software (produse cu functie de moneda electronica, altele decat cardurile cu functie de moneda electronica), emisa in moneda nationala si alte monede;

a1.4) imprumuturi overnight primite ce vor fi rambursate in ziua lucratoare care o succeda pe cea in care au fost acordate.

In aceasta categorie de pasive bilantiere se includ si conturile curente (soldurile creditoare ale conturilor curente), precum si depozitele la vedere;

a2) depozite la termen — depozite netransferabile, care nu pot fi transformate in numerar inainte de un termen fix convenit sau care pot fi transformate doar cu piata unor penalitati; se includ si depozitele de economii reglementate prin acte normative, unde criteriul duratei initiale nu este relevant (se incadreaza in durata initiala ,,peste 2 ani").

Produsele financiare cu clauze ce prevad posibilitatea reinnoirii lor vor fi incadrate conform duratei initiale.

Depozitele la termen se clasifica, in functie de durata initiala, astfel:

a2.1) depozite cu durata initiala de pana la un an inclusiv:

a2.1.1) sume atrase cu durata initiala de pana la un an (exclusiv depozitele cu durata initiala de o zi), care nu sunt transferabile si care nu pot fi transformate in numerar inainte de termen;

a2.1.2) sume atrase cu durata initiala de pana la un an (exclusiv depozitele cu durata initiala de o zi), care nu sunt transferabile si care nu pot fi transformate in numerar inainte de termen fara o notificare prealabila;

a2.1.3) sume atrase cu durata initiala de pana la un an (exclusiv depozitele cu durata initiala de o zi), care nu sunt transferabile si care pot fi transformate in numerar inainte de termen cu plata unor penalitati;

a2.1.4) garantii cu obligatii de plata in cadrul instrumentelor financiare derivate;

a2.1.5) imprumuturi nereprezentate prin titluri cu maturitatea la emitere de pana la un an inclusiv;

a2.1.6) titluri de imprumut nenegociabile, emise de institutiile de credit raportoare, cu maturitatea la emitere de pana la un an inclusiv, emise in forma materializata sau dematerializata;

a2.1.7) datorie subordonata atrasa de institutiile de credit raportoare sub forma de depozite sau imprumuturi cu durata initiala de pana la un an inclusiv;

a2.2) depozite cu durata initiala cuprinsa intre un an si 2 ani inclusiv:

a2.2.1) sume atrase cu durata initiala cuprinsa Tntre un an si 2 ani, care nu sunt transferabile si care nu pot fi transformate in numerar inainte de termen;

a2.2.2) sume atrase cu durata initiala cuprinsa Tntre un an si 2 ani inclusiv, care nu sunt transferabile si care nu pot fi transformate in numerar inainte de termen fara o notificare prealabila;

a2.2.3) sume atrase cu durata initiala cuprinsa Tntre un an si 2 ani inclusiv, care nu sunt transferabile si care pot fi transformate in numerar inainte de termen cu plata unor penalizari;

a2.2.4) garantii cu obligatii de plata in cadrul instrumentelor financiare derivate;

a2.2.5) imprumuturi nereprezentate prin titluri cu maturitatea la emitere intre un an si 2 ani inclusiv;

a2.2.6) titluri de imprumut nenegociabile, emise de institutia de credit raportoare, cu maturitatea la emitere intre un an si 2 ani inclusiv, emise in forma materializata sau dematerializata;

a2.2.7) datorie subordonata atrasa de institutia de credit raportoare sub forma de depozite sau imprumuturi, cu durata initiala intre un an si 2 ani inclusiv;

a2.3) depozite cu durata initiala mai mare de 2 ani:

a2.3.1) sume atrase cu durata initiala mai mare de 2 ani, care nu sunt transferabile si care nu pot fi transformate in numerar inainte de termen;

a2.3.2) sume atrase cu durata initiala mai mare de 2 ani, care nu sunt transferabile si care nu pot fi transformate in numerar inainte de termen fara o notificare prealabila;

a2.3.3) sume atrase cu durata initiala mai mare de 2 ani, care nu sunt transferabile si care pot fi transformate in numerar inainte de termen cu plata unor penalizari;

a2.3.4) garantii cu obligatii de plata in cadrul instrumentelor financiare derivate;

a2.3.5) imprumuturi nereprezentate prin titluri cu maturitatea la emitere mai mare de 2 ani;

a2.3.6) titluri de imprumut nenegociabile, emise de institutia de credit raportoare, cu maturitatea la emitere mai mare de 2 ani, emise in forma materializata sau dematerializata;

a2.3.7) datorie subordonata atrasa de institutia de credit raportoare sub forma de depozite sau imprumuturi cu durata initiala mai mare de 2 ani;

a3) depozite rambursabile dupa notificare — depozite netransferabile, fara un termen de rambursare stabilit la

incheierea contractului, care nu pot fi transformate in numerar decat dupa expirarea perioadei notificate sau care pot fi transformate in numerar inainte de expirarea perioadei notificate numai cu plata unor penalitati ori cu alte costuri suplimentare semnificative din partea clientului.

Aceasta categorie include depozite care, desi legal pot fi lichidate la cerere, sunt supuse unor penalizari si restrictii in concordanta cu reglementarile in materie (se includ in categoria ,,la eel mult 3 luni inclusiv"). In aceasta categorie sunt cuprinse si conturile de investitii fara perioada notificata sau durata initiala convenita, dar care au fixate restrictii la retrageri (clasificate ca depozite rambursabile dupa notificare la mai mult de 3 luni);

a3.1) depozite rambursabile dupa notificare la eel mult 3 luni inclusiv:

a3.1.1) sume plasate fara durata initiala convenita, care pot fi retrase numai dupa eel mult 3 luni de la notificare inclusiv;

a3.1.2) depozite de economii la vedere netransferabile si alte tipuri de depozite care, desi pot fi debitate la cerere, sunt supuse in acest caz unor penalizari;

a3.1.3) sume plasate cu durata initiala convenita, netransferabile, dar a caror retragere inainte de termen a facut obiectul unei notificari prealabile cu eel mult 3 luni inclusiv;

a3.2) depozite rambursabile dupa notificare la mai mult de 3 luni si mai putin de 2 ani inclusiv:

a3.2.1) sume plasate fara durata initiala convenita, care pot fi retrase numai dupa mai mult de 3 luni, dar nu mai mult de 2 ani de la notificare; daca este permisa incalcarea perioadei notificate, deponentul va plati o penalitate;

a3.2.2) conturi de investitii fara perioada notificata sau durata initiala convenita, dar care au fixate restrictii la retrageri;

a3.2.3) sume plasate cu durata initiala convenita, netransferabile, dar a caror retragere inainte de termen a facut obiectul unei notificari prealabile cu eel putin 3 luni, dar nu mai mult de 2 ani;

a3.3) depozite rambursabile dupa notificare la mai mult de 2 ani:

a3.3.1) sume plasate fara durata initiala convenita, care pot fi retrase numai dupa 2 ani de la notificare; daca este permisa incalcarea perioadei notificate, deponentul va plati o penalitate;

a3.3.2) conturi de investitii fara perioada notificata sau durata initiala convenita, dar care au fixate restrictii la retrageri;

a3.3.3) sume plasate cu durata initiala convenita, netransferabile, dar a caror retragere inainte de termen a facut obiectul unei notificari prealabile cu eel putin 2 ani;

a4) imprumuturi din operatiuni repo — contrapartida numerarului primit in schimbul titlurilor/aurului vandute/ vandut de institutiile de credit la un anumit pret, cu angajamentul ferm de a rascumpara aceleasi titluri de valoare (sau similare)/aur la o data ulterioara prestabilita si la un pret fixat.

Sumele primite de institutiile financiare monerare in schimbul titlurilor/aurului transferate/transferat unui tert (“cumparatorul temporar”) se includ in aceasta categorie numai daca exista angajamentul ferm si nu doar optiunea de rascumparare. Aceasta implica pastrarea dreptului de proprietate asupra titlurilor/aurului de catre vanzator pe parcursul operatiunii, fapt pentru care, in acest caz, transferul legal de proprietate nu este un element relevant pentru a decide modalitatea de tratare a operatiunilor de tip repo. In cazul in care cumparatorul temporar vinde activele care fac obiectul contractului repo, aceasta vanzare trebuie inregistrata ca o tranzactie definitiva cu titluri/aur si evidentiata in bilantul cumparatorului temporar ca o pozitie negativa in portofoliul de titluri/aur.

Urmatoarele categorii ale operatiunilor de tip repo sunt structurate astfel incat sa intruneasca cerintele necesare pentru tratarea imprumuturilor colateralizate. Sunt considerate imprumuturi din operatiuni repo urmatoarele sume primite de institutiile de credit in schimbul titlurilor/aurului temporar transferate/transferat unui tert:

a4.1) sume primite in schimbul titlurilor/aurului temporar transferate/transferat unui tert sub forma acordurilor de rascumparare;

a4.2) sume primite in schimbul titlurilor/aurului temporar transferate/transferat unui tert sub forma imprumuturilor de titluri (colateralizate cu numerar);

a4.3) sume primite in schimbul titlurilor/aurului temporar transferate/transferat unui tert sub forma acordurilor de vanzare/rascumparare;

b) actiuni/unitati ale fondurilor de piata monetara — titluri de participare emise de fondurile de piata monetara, care, in functie de modul de constituire a acestora, pot fi actiuni (in cazul societatilor de investitii) sau unitati de fond (in cazul fondurilor de investitii);

c) titluri de valoare negociabile emise (altele dec at actiunile) — titluri, altele decat actiunile sau alte participate de capital emise de institutiile de credit, reprezentand instrumente negociabile, tranzactionate in mod obisnuit pe pietele secundare sau compensate pe piata si care nu confera detinatorului vreun drept de proprietate asupra institutiei emitente; instrumentele nenegociabile emise de institutiile de credit, care ulterior devin negociabile, vor fi reclasificate ca titluri de valoare negociabile emise.

In aceasta categorie de pasive se includ:

• titluri emise care dau detinatorului dreptul neconditionat la un venit fix sau stabilit contractual sub forma de piata a cuponului si/sau a unei sume fixe stabilite la o data anumita ori incepand de la o data stabilita la momentul emisiunii;

• imprumuturi nenegociabile primite care au fost restructurate prin transformarea in titluri si care pot fi negociate pe pietele secundare;

d) titluri de valoare negociabile cu maturitatea de pana la un an inclusiv:

c.1.1) titluri de imprumut negociabile emise de institutiile de credit in forma materializata sau dematerializata, avand maturitatea de pana la un an inclusiv;

c1.2) imprumuturi subordonate primite de institutiile de credit pe baza titlurilor emise cu maturitatea de pana la un an inclusiv;

c2) titluri de valoare negociabile cu maturitatea cuprinsa Tntre un an si 2 ani inclusiv:

c.2.1) titluri de imprumut negociabile emise de institutiile de credit (evidentiate sau nu in documente), avand maturitatea intre un an si 2 ani inclusiv;

c2.2) imprumuturi subordonate primite de institutiile de credit pe baza titlurilor emise cu maturitatea intre un an si 2 ani inclusiv;

c3) titluri de valoare negociabile cu maturitatea mai mare de 2 ani:

c3.1) titluri de imprumut negociabile emise de institutiile de credit (evidentiate sau nu in documente), avand maturitatea mai mare de 2 ani;

c3.2) imprumuturi subordonate primite de institutiile de credit pe baza titlurilor emise cu maturitatea mai mare de 2 ani;

d) capital si rezerve — sume aferente emisiunii de titluri de capital de catre institutiile de credit catre actionari sau alti proprietari; titlurile confera detinatorului dreptul de proprietate asupra unei parti din capitalul societatii emitente si in general drepturi asupra unei parti din profit, precum si a unui procent din fondurile proprii, in cazul lichidarii; profiturile nerepartizate si provizioanele sunt si ele incluse in aceasta categorie de pasive.

In aceasta categorie de pasive se includ:

d1) capital propriu:

d1.1) capital social;

d1.2) profit (+)/pierdere (—) — va include atat rezultatul exercitiului curent, cat si rezultatul reportat (profit nerepartizat sau pierdere neacoperita);

d1.3) alte fonduri (prime legate de capital, rezerve si altele);

d2) capital suplimentar:

d2.1) provizioane, din care:

d2.1.1) pentru riscul de credit;

d2.2) alte fonduri (fondul special constituit de casele de economii pentru domeniul locativ, rezervele din reevaluarea patrimoniului, actiuni preferential cumulative pe durate determinate si alte asemenea elemente);

e) alte pasive — pasive neincluse in alte categorii de pasiv; este o categorie reziduala in care se includ:

e1) instrumente financiare derivate — valoarea de piata negativa inregistrata in bilantul contabil;

e2) sume de platit in curs de lamurire (solduri creditoare detinute in bilantul institutiilor financiare monetare care nu sunt retinute in numele clientului, dar care au legatura cu fondurile clientilor);

e3) sume in tranzit interbancare si intrabancare;

e4) dividende de piata;

e5) sume de platit care nu se refera la obiectul principal de activitate al institutiilor de credit (sume de platit catre furnizori, taxe, salarii, contributii sociale si alte asemenea);

e6) alte pasive.

Art. 5. — Clientii institutiilor financiare monetare se grupeaza in urmatoarele sectoare institutional:

1. sectoare institutionale rezidente:

a) societati nefinanciare (S11) — unitati cu personalitate juridica si cvasi-societati a caror activitate principals consta in producerea de bunuri si servicii nefinanciare pentru piata; acest sector institutional cuprinde: regii autonome, companii nationale, societati nationale, societati comerciale cu capital public sau privat, societati cooperatiste, societati agricole, institutii fara scop lucrativ aflate in serviciul societatilor nefinanciare (asociatii patronale, ale mestesugarilor) si altele asemenea;

b) institutii financiare monetare — cuprinde urmatoarele sectoare institutionale:

b1) banca centrala (S121) — acest sector institutional cuprinde Banca Nationala a Romaniei;

b2) alte institutii financiare monetare (S122) — societati si cvasi-societati a caror functie principala consta In furnizarea de servicii de intermediere financiara ce constau in primirea de depozite si/sau substitute de depozite din partea unitatilor institutionale, altele decat societatile financiare monetare, si acordarea de credite si/sau in efectuarea de plasamente in nume propriu; acest sector institutional cuprinde institutiile de credit si fondurile de piata monetara;

c) alti intermediari financiari (S123) — societati si cvasi-societati financiare a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara (exclusiv cele furnizate de institutiile financiare monetare); acest sector institutional cuprinde: fonduri de investitii (fonduri deschise de investitii, societati de investitii si altele asemenea), vehicule investitionale, institutii financiare nebancare (societati de leasing financiar, societati de credit de consum, societati de credit ipotecar, unitati cu personalitate juridica emitente de carduri de credit/debit, societati de factoring, case de ajutor reciproc, societati de microfinantare, fonduri de garantare a creditelor si altele asemenea), societati de servicii de investitii financiare;

d) auxiliari financiari (S124) — societati si cvasi-societati financiare a caror functie principala consta in exercitarea de activitati financiare auxiliare; acest sector institutional cuprinde: societati de registru, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare, societati de administrare a investitiilor si alti auxiliari financiari a caror activitate este asociata cu intermedierea financiara;

e) societati de asigurari si fonduri de pensii (S125) — societati si cvasi-societati financiare a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara rezultate din reciprocitatea riscurilor; acest sector institutional cuprinde: societati de asigurari, grupuri financiare de asigurari, fonduri de pensii private sau administrate privat;

f) administratii publice (S13) — acest sector institutional cuprinde: administratia centrala, administratiile locale, administratiile sistemelor de asigurari sociale;

f1) administratia centrala (S1311) — organismele centrale a caror competenta se intinde pe tot teritoriul tarii, cu exceptia administratiilor sistemelor de asigurari sociale; in scopul prezentei norme, informatiile referitoare la activele si pasivele autoritatilor publice se includ in acest sector institutional;

f2) administratiile locale (S1313) — administratiile publice a caror competenta se Tntinde numai pe o unitate administrative locala (comuna, oras, municipiu, judet, sector, municipiul Bucuresti), cu exceptia institutiilor teritoriale ale administratiilor sistemelor de asigurari sociale;

f3) administratiile sistemelor de asigurari sociale (S1314) — cuprinde autoritatile care administreaza sistemele de asigurari sociale (sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, sistemul asigurarilor pentru somaj, sistemul asigurarilor sociale de sanatate, sistemul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale

si altele asemenea), precum si institutiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare;

g) gospodarii ale populatiei (S14) — persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatoare de bunuri si servicii, care folosesc aceeasi locuinta, utilizeaza in comun o parte sau totalitatea veniturilor si a patrimoniului, consuma in colectiv bunuri si servicii si, eventual, produc bunuri si/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final; acest sector institutional cuprinde, de asemenea, asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara activitati economice Tn mod independent, asociatiile de persoane fara personalitate juridica (altele decat cvasi-societatile) care sunt producatori de bunuri si servicii pentru piata, institutiile fara scop lucrativ si fara personalitate juridica aflate in serviciul gospodariilor populatiei, persoanele institutionalizate (in manastiri, unitati de asistenta sociala si altele asemenea);

h) institutii fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (S15) — persoane juridice care servesc gospodariile populatiei, furnizand bunuri si servicii nedestinate pietei; acest sector institutional cuprinde: sindicate, grupuri profesionale, societati stiintifice, asociatii de consumatori, biserici si comunitati religioase, cluburi sociale, recreative, culturale si sportive, organizatii de caritate, asociatii si fundatii de binefacere finantate prin transferuri voluntare (in numerar sau in natura), provenite de la alte entitati si altele asemenea;

2. sectoare institutionale nerezidente din zona Uniunii Europene:

a) societati nefinanciare (S11) — unitati cu personalitate juridica a caror activitate principala consta Tn producerea de bunuri si servicii nefinanciare pentru piata;

b) institutii financiare monetare — cuprinde urmatoarele sectoare institutionale:

b1) banca centrala (S121) — acest sector institutional cuprinde Banca Centrala Europeana, precum si bancile centrale nationale ale tarilor din zona Uniunii Europene;

b2) alte institutii financiare monetare (S122) — societati si cvasi-societati a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara ce constau in primirea de depozite si/sau substitute de depozite din partea unitatilor institutionale, altele decat societatile financiare monetare, si acordarea de credite si/sau in efectuarea de plasamente in cont propriu;

c) alti intermediari financiari (S123) — societati si cvasi-societati financiare a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara (exclusiv cele furnizate de institutiile financiare monetare);

d) auxiliari financiari (S124) — societati si cvasi-societati financiare a caror functie principala consta in exercitarea de activitati financiare auxiliare;

e) societati de asigurari si fonduri de pensii (S125) — societati si cvasi-societati financiare a caror functie principala consta in furnizarea de servicii de intermediere financiara rezultate din reciprocitatea riscurilor;

f) administratii publice (S13) — acest sector institutional cuprinde: administratia centrala, administratiile locale, administratiile sistemelor de asigurari sociale;

g) gospodarii ale populatiei (S14) — persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatoare de bunuri si servicii, care folosesc aceeasi locuinta, utilizeaza in comun o parte sau totalitatea veniturilor si a patrimoniului, consuma in colectiv bunuri si servicii si, eventual, produc bunuri si/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final;

h) institutii fara scop lucrativ In serviciul gospodariilor populatiei (S15) — persoane juridice care servesc gospodariile populatiei, furnizand bunuri si servicii nedestinate pietei;

3. sectoare inst/tutionale nerezidente din afara zonei Uniunii Europene:

a) institutii bancare — acest sector institutional cuprinde banca centrala si alte institutii financiare monetare;

b) institutii nebancare:

b1) guvernamentale — acest sector institutional cuprinde administratii publice;

b2) neguvernamentale — acest sector institutional cuprinde: societati nefinanciare, alti intermediari financiari, auxiliari financiari, societati de asigurari si fonduri de pensii, gospodarii ale populatiei, institutii fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei.

Art. 6. — (1) Institutiile de credit vor evidentia, separat, ajustarile din reevaluare, conform structurii prezentate in anexa nr. 2.

(2) Ajustarile din reevaluare evidentiaza modificarile care se produc in cursul lunii de raportare in valoarea creditelor si a titlurilor de valoare negociabile detinute de institutiile de credit, astfel:

a) ajustarile datorate modificarii soldului creditelor, ca urmare a scoaterii in afara bilantului a creditelor nerecuperabile; in acest caz, anexa nr. 2 va cuprinde soldul creditelor scoase in afara bilantului pe parcursul lunii de raportare;

b) ajustarile datorate modificarii preturilor la titlurile de valoare negociabile, detinute in perioada de referinta; in acest caz, anexa nr. 2 va cuprinde schimbarile (profit/pierdere) care se produc in luna de raportare in valoarea bilantiera a stocului de titluri.

CAPITOLUL II

Obligatii de raportare

Art. 7. — (1) Institutiile de credit (inclusiv sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine) au obligatia sa transmits la Banca Nationala a Romaniei — Directia statistica, lunar, pana cel mai tarziu la data de 15 a lunii urmatoare lunii pentru care se intocmeste raportarea, in format electronic, date privind:

a) activele si pasivele bilantiere, conform structurii prezentate in anexa nr. 1;

b) soldul creditelor restante, conform structurii prezentate in anexa nr. 1A;

c) ajustari din reevaluare, conform structurii prezentate in anexa nr. 2;

d) activele si pasivele bilantiere in echivalent lei, conform structurii prezentate in anexa nr. 3.

Institutiile de credit vor raporta date agregate privind activitatea unitatilor operative de pe teritoriul national.

(2) Societatile de administrare a investitiilor si societatile de investitii autoadministrate vor transmite Bancii Nationale a Romaniei — Directia statistica, separat pentru fiecare fond de piata monetara cuprins in lista fondurilor de piata monetara, lunar, pana cel mai tarziu la data de 15 a lunii urmatoare lunii pentru care se intocmeste raportarea, in format electronic, date privind:

a) activele si pasivele bilantiere ale fondurilor de piata monetara, conform structurii prezentate in anexa nr. 4;

b) activele si pasivele bilantiere in echivalent lei ale fondurilor de piata monetara, conform structurii prezentate in anexa nr. 5.

Lista fondurilor de piata monetara se elaboreaza de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si se transmite trimestrial Bancii Nationale a Romaniei.

(3) In cazul in care data limita pana la care se face raportarea este o zi nelucratoare, raportarea se transmite eel tarziu in ultima zi lucratoare anterioara acesteia.

(4) Datele raportate conform prevederilor alin. (1) si (2) au la baza informatiile din evidenta contabila a institutiilor de credit, precum si a fondurilor de piata monetara.

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

Art. 8. — Anexele nr. 1, 1 A, 2, 3, 4 si 5*) constituie parte integranta a prezentei norme.

Art. 9. — Nerespectarea prevederilor prezentei norme intra sub incidenta art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, precum si a art. 99 si 100 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata, cu modificarile ulterioare, sau, dupa caz, a sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 189, 190 si 191 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si a sanctiunilor prevazute la art. 34 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10. — Prezenta norma intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 11. — La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga orice dispozitii contrare.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU: Sistemul de raportare fiscal-contabila SAF-T


Raportarea corecta in SAF-T este esentiala!

Depuneti D406 corect si la timp, cu avantaje clare:
 
1) Scapati de amenzi
2) Evitati sanctiunile de orice fel
3) Va recuperati rapid sumele din TVA
4) Nu intrati in categoria de risc fiscal ridicat, deci nu va veti confrunta cu inspectii ANAF amanuntite la sediul dvs.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 11 August 2006


Votati articolul "- Norma Bancii Nationale nr. 13/2006":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 11 August 2006 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X