email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Examenul de auditor financiar

examenaudit financiar

EXAMEN DE APTITUDINI PROFESIONALE PENTRU ATRIBUIREA CALITATII DE AUDITOR FINANCIAR – SESIUNEA SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2007

Potrivit Hot nr.66/2006 privind aprobarea calendarului de organizare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, Camera Auditorilor Financiari din Romania organizeaza in perioada septembrie – octombrie 2007 examenul de aptitudini profesionale, pentru atribuirea calitatii de auditor financiar.

1.DATE GENERALE

La examen se pot inscrie urmatoarele categorii de persoane:

- stagiarii care au finalizat perioada de stagiu si au indeplinit toate obligatiile fata de Camera;

- stagiarii care nu au promovat examenul in cadrul sesiunilor anterioare.

Toate probele de examinare se vor sustine la Bucuresti.

2.INSCRIEREA LA EXAMEN

Inscrierile la examen se vor face in perioada 27 august – 7 septembrie 2007.

In vederea inscrierii la examen, candidatii vor depune la sediul Camerei din Bucuresti, Str. Sirenelor, nr.67-69 urmatoarele acte:

1. Pentru stagiarii care au participat la examenul de aptitudini profesionale sesiunile 2006 si 2007 si nu au promovat examenul (au fost respinsi la una dintre probe, au fost absenti la una dintre probe sau doresc sa sustina o proba chiar daca au obtinut un punctaj de promovare):

- cerere-model;

- 4 fotografii tip buletin pentru 3 probe; 3 fotografii pentru 2 probe sau 2 fotografii pentru 1 proba;

- copie buletin/carte de identitate;

- copie a documentului de achitare a taxei de inscriere.

Taxa de inscriere este de 300 RON/proba de examinare si se achita in functie de numarul de probe pe care candidatul le va sustine (BCR Sucursala Libertatii, RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001).

2. Pentru stagiarii cu care au finalizat perioada de stagiu si nu au participat la nici o sesiune de examen, stagiarii care s-au retras de la examen sau stagiarii care au fost absenti la sesiunile trecute:

- caietul de practica si raportul indrumatorului de stagiu, pentru anul III de stagiu – pentru stagiarii care au avut ca prim an de stagiu anul 2003;

- declaratia indrumatorului de stagiu prin care se atesta capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen;

- cerere-model;

- copie a documentului de achitare a taxei de inscriere, in suma de 900 RON (BCR Sucursala Libertatii, RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001);

- 4 fotografii tip buletin;

- copie buletin/carte de identitate.

3.PERIOADELE DE DESFASURARE A EXAMENULUI

Examenul va avea loc in urmatoarele date:

- proba I: 15 septembrie 2007;

- proba II: 22 septembrie 2007;

- proba III: 29 septembrie 2007.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefoanele 021/410.03.96 sau 021/410.74.43.

4.SUBIECTELE DE EXAMEN

Examenul va consta in sustinerea a trei probe scrise:

- proba scrisa - din disciplinele prevazute de OUG 75/1999, republicata, art.13, punctul a);

-test grila - pentru disciplinele prevazute de OUG 75/1999, republicata, art. 13, punctul b).

Grilele vor avea patru variante de raspuns din care un raspuns va fi corect;

-lucrare practica de audit

Subiectele pentru examenul de aptitudini profesionale, pentru atribuirea calitatii de auditor financiar sunt stabilite de Comisia de elaborare a subiectelor, formata din persoane aprobate de catre Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania.5.TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

a) a1) audit financiar.

1. Cadrul legal al activitatii de audit financiar in Romania
2. Standardele de audit
2.1 Notiuni introductive
2.2 Independenta – acceptarea, reinnoirea mandatului
2.3 Planificarea misiunilor de audit financiar
2.4 Evaluarea riscurilor si controlul intern
2.5 Probele de audit
2.6 Concluziile auditului si raportarea
2.7 Servicii conexe

2.8 Frauda si eroare

2.9 Parti afiliate

2.10 Revizuirea

3. Comertul electronic –efectul asupra auditului situatiilor financiare

4 Normele minimale de audit

5. Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar
5.1 Obiective
5.2 Principii fundamentale
5.3 Cazuri de amenintare a independentei si masurile de siguranta care se impun.

 

Bibliografie:

1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.598/22.08.2003), cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Hotararea Guvernului Romaniei, nr.983/2004, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 634/13.07.2004);

3. Audit financiar 2006 Standarde. Codul etic, Editura Irecson, Bucuresti, 2007;

4. Norme minimale de audit, Editura Economica, Bucuresti, 2001;

5. Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17.05.2006, privind auditul statutar al conturilor anuale si al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului si de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (publicata de CAFR in volumul GHID privind unele reglementari ale profesiei de auditor, Bucuresti, 2006);

6. A.A. Arens si J.C. Loebblecke – Audit. O abordare integrata, Editura ARC, Editia a 8-a, 2003

a2) contabilitate generala.

1. Cererea de informatii contabile: utilizatorii si necesitatile lor informationale;

2. Analiza pozitiei si a performantei financiare potrivit situatiilor financiare anuale;

3. Politicile contabile si notele explicative;

4. Criterii calitative ale situatiilor financiare potrivit cadrului conceptual;

5. Contabilitatea operatiilor comerciale;

6. Contabilitatea remunerarii factorului munca;

7. Contabilitatea impozitelor, taxelor si varsamintelor asimilate;

8. Contabilitatea imobilizarilor necorporale si corporale;

9. Contabilitatea investitiilor financiare;

10. Contabilitatea finantarii prin surse proprii;

11. Contabilitatea finantarii prin surse straine;

12. Contabilitatea trezoreriei;

13. Contabilitatea stocurilor, lucrarilor in curs;

14. Contabilitatea subventiilor;

15. Contabilitatea indatorarii si a provizioanelor;

16. Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a impozitului pe profit;

17. Lucrarile de inchidere a exercitiului financiar.

Bibliografie:

1. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, (Monitorul Oficial al Romaniei nr.48/14.01.2005), cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene, (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1080/30.11.2005);

3. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2001/2006, privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.994/31.12.2006);

4. Standardele Internationale de Raportare Financiara, Editia 2006, emise de Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB), Editura CECCAR, Bucuresti, 2006.

a3) analiza si evaluarea critica a situatiilor financiare.

1. Standardele de evaluare;

2. Evaluarea posturilor de bilant.

Bibliografie:

1. Standardele Internationale de Evaluare, Editia a Saptea (2005), emise de Comitetul pentru Standarde Internationale de Evaluare, publicate de ANEVAR, Bucuresti 2005.

a4) reguli de consolidare a conturilor.

1. Definirea perimetrului de consolidare si prezentarea metodelor de consolidare;

2. Retratari prealabile consolidarii;

3. Conversia situatiilor financiare ale societatilor straine;

4. Consolidarea propriu-zisa;

5. Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare consolidate;

6. Analiza situatiilor financiare consolidate.

Bibliografie:

1. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, (Monitorul Oficial al Romaniei nr.48/14.01.2005), cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene, (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1080/30.11.2005);

3. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2001/2006, privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.994/31.12.2006);

4. Standardele Internationale de Raportare Financiara, Editia 2006, emise de Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB), Editura CECCAR, Bucuresti, 2006.

a5) contabilitatea costurilor si contabilitatea manageriala.

 1. Concepte, terminologie;
 2. Clasificari privind costurile;
 3. Metode de calculatie a costurilor.

Bibliografie:

1. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1826/2003, pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.23/12.01.2004).

a6) audit intern

1. Cadrul legal al activitatii de audit intern in Romania;

2. Definitia si obiectivele auditului intern;

3. Misiune, competente si responsabilitati;

4.Programe de asigurare si imbunatatire a calitatii: evaluari interne, evaluari externe, rapoarte, prezentarea neconformitatii;

5. Standarde de performanta

6. Managementul riscului, controlul si guvernanta in cadrul entitatii

7. Planificarea, obiectivele, aria de aplicabilitate si resursele alocate misiunii de audit intern;

8. Realizarea misiunii: identificarea, documentarea, analiza si evaluarea informatiilor;

9. Comunicarea rezultatelor

Bibliografie:

1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.598/22.08.2003), cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Ordonanta Guvernului 37/2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul intern (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 91/31.01.2004);

4. Normele de audit intern, 2007, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei nr.88/19.04.2007 – publicate pe site-ul www.cafr.ro.

a7) standardele privind intocmirea situatiilor financiare si a bilanturilor consolidate si metodele de evaluare a elementelor bilantiere si de determinare a profitului si pierderii;

- tematica si bibliografia acestui subpunct se regasesc la a3) si a4).

a8) normele legale si profesionale privind auditul financiar al situatiilor financiare si al celorlalte documente contabile si persoanele care efectueaza audit financiar;

- tematica si bibliografia acestui subpunct se regasesc la a1) si a6).

b) alte discipline corelate cu auditul financiar

b1) drept comercial

1. Organizarea si desfasurarea activitatii economice de catre persoane fizice. Comerciantul persoana fizica

1.1 Conditii legale pentru dobandirea calitatii de comerciant;

1.2 Activitatea desfasurata de comerciantul persoana fizica;

1.3 Statutul juridic al comerciantului.

2. Fondul de comert

2.1 Elementele fondului de comert-corporale si incorporale;

2.2 Operatiuni asupra fondului de comert;

3. Societatile comerciale

3.1 Formele societatilor comerciale. Particularitati;

3.2 Actul constitutiv al societatilor comerciale;

3.3 Constituirea societatilor comerciale;

3.4 Functionarea societatilor comerciale;

3.5 Lichidarea societatilor comerciale;

3.6 Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.

Bibliografie:

 1. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1066/ 17.11.2004), cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea 297/2004, privind piata de capital, (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.571/29.06.2004), cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr.85/2006, privind procedura insolventei, (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.359/21.04.2006);
 4. Legea nr.26/1990, privind Registrul Comertului, republicata (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.49/4.02.1998), cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Codul comercial roman.

b2) drept fiscal

 1. Cadrul legislativ;
 2. Gestiune fiscala.

Bibliografie:

1. Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.927/23.12.2003), cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.863/26.09.2005), aprobata cu modificari prin Legea nr.174/2004, (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.465/25.05.2004), cu modificarile si completarile ulterioare.

b3) drept civil

1. Contractul

1.1 Notiunea si clasificarea contractelor;

1.2. Incheierea contractelor;

1.3 Efectele contractului.

Bibliografie:

1.Codul civil roman.

b4) dreptul muncii si protectiei sociale

Bibliografie:

1. Legea nr.53/2003 Codul muncii, (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.72/5.02.2003), cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Legea nr.487/2006, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1047/29.12.2006).

b5) sisteme informationale si sisteme informatice

1. Criterii minimale privind programele informatice utilizate in activitatea financiara si contabila;

2. Conditiile in care se pot intocmi, edita si arhiva electronic registrele, jurnalele si alte documente financiar-contabile.

Bibliografie

 1. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1850/2004, privind registrele si formularele financiar-contabile (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr23/7.01.2005);
 2. Legea 455/2001 privind semnatura electronica, (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.429/31.07.2001);
 3. Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 483/5.07.2002);
 4. Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 34/22.05.2007).

b6) economia intreprinderii, economie generala si financiara

- consideram ca tematica si bibliografia acestui subpunct se regasesc la punctele a si b1, b2, b3, b4

b7) matematica si statistica

 1. Calcule matematice ce se efectueaza la intocmirea situatiilor financiare;
 2. Dobanda si operatiunile de actualizare;
 3. Obtinerea si prelucrarea primara a datelor;
 4. Prezentarea si reprezentarea grafica a datelor;
 5. Calculul si analiza indicatorilor de performanta.

Bibliografie:

1. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene, (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1080/30.11.2005);

2. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2001/2006, privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.994/31.12.2006);

3. Standardele Internationale de Raportare Financiara, Editia 2006, emise de Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB), Editura CECCAR, Bucuresti, 2006.

6.DESFASURAREA EXAMENULUI

Intrarea in sala a candidatilor se va face cu o jumatate de ora inainte de ora de inceperea a examenului, pe baza legitimatiei de acces si a cartii de identitate / buletin de identitate. Odata cu inceperea examenului se interzice intrarea oricarui candidat in sala de examen.

Fiecare candidat va primi:

a) pentru proba scrisa – un exemplar cu intrebarile, foi de raspuns, care vor fi numerotate de candidati si verificate de catre supraveghetori;

b) pentru proba grila – un exemplar de grile si o foaie de raspuns tip;

c) pentru proba practica – informatiile si cerintele pentru proba practica si foi de raspuns care vor fi numerotate de candidati si verificate de catre supraveghetori.

Candidatii vor completa in coltul din dreapta sus: numele, prenumele, localitatea de domiciliu, numarul de pe legitimatia de acces. Acestia nu au voie in sala de examen cu nici un material decat cu pix sau stilou.

La iesirea din sala candidatii vor preda toate materialele primite, vor semna pentru predarea lucrarii de examen, dupa care se va indoi si se va sigila acest colt.

7.REZULTATELE EXAMENULUI DE APTITUDINI PROFESIONALE

Verificarea probelor de examen se va face de catre o Comisie de verificare, aprobata de catre Consiliul Camerei. Punctajul de promovare al fiecarei probe este minim 6. Pentru promovarea examenului media celor trei probe trebuie sa fie minim 7.

Rezultatele examenului de aptitudini profesionale se vor publica pe site-ul Camerei, www.cafr.ro.

Rezultatul afisat de Comisia de verificare se poate contesta o singura data in termen de 48 de ore (2 zile lucratoare) de la afisare. Contestatiile se depun la sediul Camerei. Solutionarea contestatiilor va fi facuta de o Comisie formata din alte persoane decat cele din Comisia de verificare. Comisia va reexamina testele si va publica rezultatele pe site in termen de 7 zile lucratoare de la depunerea contestatiilor. Nu se mai iau in considerare alte contestatii decat cele primite in termenul de 48 de ore de la afisarea rezultatelor.

In situatia in care un candidat nu promoveaza examenul, la urmatoarea sesiune i se vor echivala probele la care a obtinut minim 6. Candidatii care au obtinut minim 6 la una, doua sau la toate cele trei probe, dar nu au promovat examenul, vor avea posibilitatea sa aleaga probele care sa ii fie considerate ca fiind promovate , ultima nota obtinuta fiind nota finala.

Succes!

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Ghidul Practic al Monografiilor Contabile


Atentie: au aparut monografii anului 2022!

Ai la dispozitie 70 monografii:

- noi-noute, variate, complexe, actuale, controversate si legale
- grupate pe domenii de cel mai mare interes
- usor de accesat, usor de inteles, usor de aplicat
- gata de personalizat cu datele operatiunilor tale

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
examenaudit financiar

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 29 August 2007


Votati articolul "Examenul de auditor financiar":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 29 August 2007 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X