email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Modificarile aduse de noua procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala. Analiza comparativa

Modificarile aduse de noua procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala. Analiza comparativa
Ordinul ANAF nr. 3008/2019certificat atestare fiscalataxe

Ordinul ANAF nr. 3008/2019 (M.O nr. 945 din 26 noiembrie 2019) a adus o serie de modificari actului normativ nr. 3.654/2015. Este vorba despre o analiza care priveste aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora.
 

Reprezentantii DGRFP Brasov au elaborat un tabel comparativ cu modificarile aduse de Ordinul ANAF nr. 3008/2019 asupra Ordinului ANAF nr. 3.654/2015. Va prezentam in continuare noutatile de care trebuie sa tina cont contribuabilii de acum incolo.

 

Cum a fost modificat Ordinul ANAF nr. 3.654/2015 de Ordinul ANAF nr. 3008/2019: comparatie legislativa


Ordinul ANAF nr. 3.654/2015 INAINTE

ART. 1 (1) Organul fiscal central competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de contribuabili/platitori are obligatia de a elibera certificatul care atesta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii bugetare individualizate in titluri executorii, emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal central competent, in vederea recuperarii, denumit in continuare certificat de atestare fiscala, in urmatoarele situatii: ..........................................................

f) la solicitarea notarilor publici, pentru persoana fizica pentru care se dezbate succesiunea, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala. ........... (3) Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala se depune la registratura organului fiscal central competent sau se comunica prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau prin intermediul serviciului "Spatiu privat virtual". Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala poate fi transmisa si prin mijloace de transmitere la distanta, insotita de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractanta, dupa caz.


In situatia in care cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala a fost depusa/transmisa la un alt organ fiscal decat cel competent in eliberarea certificatului, acesta comunica de indata solicitantului eroarea si indica organul fiscal central competent la care trebuie sa depuna cererea/adresa. (parte a art. 1 alin.3)

(4) In situatia in care contribuabilul are de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile contractante definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, odata cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala depune, in original, si documentul eliberat de autoritatile contractante prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de incasat de la acestea. In situatia in care contribuabilul depune cererea prin mijloace de transmitere la distanta, documentul eliberat de autoritatile contractante se depune in original la institutia care solicita certificatul de atestare fiscala. Informatiile astfel inscrise in certificatul de atestare fiscala sunt valabile numai in cazul in care coincid cu datele inscrise in documentele eliberate de autoritatile contractante. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii si trebuie sa fie in termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala.

(6) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. f), solicitantii depun cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscala la organul fiscal central competent in administrarea creantelor fiscale datorate de persoana fizica decedata, insotita de o copie certificata conform cu originalul a dovezii deschiderii procedurii succesorale notariale.
 

Ordinul ANAF nr. 3.654/2015 DUPA

ART. I 1. La articolul 1, alineatul (3) se modifica: "(3) Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala se depune:

a) la registratura organului fiscal central competent;
 b) prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
c) prin intermediul serviciului "Spatiu privat virtual";
d) prin intermediul sistemului informatic pus la dispozitia autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala in vederea furnizarii de servicii;
e) prin intermediul sistemului informatic pus la dispozitia institutiilor de credit, in spatiul privat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

2. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1): "(3^1) In situatia in care cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala a fost depusa/transmisa la un alt organ fiscal decat cel competent in eliberarea certificatului, acesta comunica de indata solicitantului eroarea si indica organul fiscal central competent la care trebuie sa depuna cererea/adresa."


3. La articolul 1, alineatul (4) se modifica: "(4) In situatia in care contribuabilul are de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile contractante definite potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, odata cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala depune, in original, si documentul eliberat de autoritatile contractante prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de incasat de la acestea. In situatia in care contribuabilul depune cererea prin mijloace de transmitere la distanta, documentul eliberat de autoritatile contractante se depune in original la institutia care solicita certificatul de atestare fiscala. Informatiile astfel inscrise in certificatul de atestare fiscala sunt valabile numai daca coincid cu datele inscrise in documentele eliberate de autoritatile contractante. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii si trebuie sa fie in termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala."

4. La articolul 1, alineatul (6) se modifica: "(6) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. f), solicitantii depun cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscala prin mijloace electronice de comunicare in conformitate cu actul normativ care le reglementeaza sau in format hartie la registratura organului fiscal competent, in cazul in care aceste mijloace electronice prezinta disfunctionalitati."

5. La articolul 1, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1):

"(9^1) Prin exceptie de la alin. (9), in cazul persoanelor fizice care exercita profesii libere sub forma asocierilor, cererea se depune la organul fiscal central in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal prevazut la art. 31 alin. (1) lit. d) din Codul de procedura fiscala, fara a contine informatii cu privire la modul de indeplinire al obligatiilor fiscale de catre membrii acestora. In acest caz, certificatul de atestare fiscala este insotit de certificatele de atestare fiscala ale fiecaruia dintre membrii acestora, eliberate de organele fiscale centrale in a caror raza teritoriala acestia isi au domiciliul fiscal potrivit legii."


Ordinul ANAF nr. 3.654/2015 INAINTE

ART. 3 (1) In vederea eliberarii certificatului de atestare fiscala, organul fiscal central competent verifica: a) dosarul fiscal al contribuabilului, cu exceptia declaratiilor informative si a bilanturilor contabile; .......................................... g) existenta documentului care dovedeste deschiderea procedurii succesorale notariale pentru situatia prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. f).
 

Ordinul ANAF nr. 3.654/2015 DUPA

6. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifica: "a) dosarul fiscal al contribuabilului, cu exceptia declaratiilor informative si a bilanturilor contabile. In situatia prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. f), nu se mai verifica situatia depunerii declaratiilor fiscale ale persoanei decedate;".

7. La articolul 3 alineatul (1), litera g) se abroga.


Ordinul ANAF nr. 3.654/2015 INAINTE

(1) Certificatul de atestare fiscala cuprinde 4 sectiuni, respectiv: a) sectiunea A "Obligatii fiscale si alte obligatii bugetare"; b) sectiunea B "Sume de rambursat/restituit"; c) sectiunea C "Informatii pentru verificarea eligibilitatii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile"; d) sectiunea D "Alte mentiuni".

(3) La sectiunea A nu se cuprind: a) obligatiile fiscale esalonate la plata, cu exceptia ratelor neachitate la termenele stabilite in graficul de esalonare la plata;

(8) La sectiunea D se inscriu: ..................................................... b) la pct. III - mentiuni relevante pentru situatia fiscala a contribuabilului, cum ar fi esalonare/plan de reorganizare confirmat, in curs de derulare; mentiuni referitoare la starea obligatiilor fiscale astfel cum au fost solicitate prin cerere, cum ar fi: aflate in executare silita, suspendate la executare silita in conditiile legii, mentiuni cu privire la situatia prevazuta la art. 157 alin. (3) din Codul de procedura fiscala;
 

Ordinul ANAF nr. 3.654/2015 DUPA

8. La articolul 6 alineatul (3), litera a) se modifica:

"a) obligatiile fiscale pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii, daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut in actul de acordare a inlesnirii sau se afla in termenul de plata prevazut la art. 194 alin. (1) lit. d) din Codul de procedura fiscala, precum si celelalte obligatii fiscale, care sunt conditii de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata, daca pentru acestea nu s-au implinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevazute la art. 194 alin. (1) din acelasi act normativ;".

9. La articolul 6 alineatul (3), dupa litera d) se introduc patru noi litere, literele e) - h):

"e) sumele reprezentand creante fiscale care, ulterior deschiderii procedurii insolventei, nu sunt admise la masa credala potrivit legii, sub rezerva ca debitorul sa nu fi fost condamnat pentru bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se fi stabilit raspunderea pentru efectuarea de plati ori transferuri frauduloase, inclusiv in cazul atragerii raspunderii acestuia, potrivit legii;
f) sumele reprezentand creante fiscale care, ulterior deschiderii procedurii reorganizarii judiciare, nu sunt acceptate in planul de reorganizare confirmat de judecatorul-sindic, sub rezerva ca debitorii sa se conformeze planului de reorganizare aprobat;
g) sumele reprezentand creante fiscale inscrise in titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata in rate potrivit art. 253 din Codul de procedura fiscala, in limita diferentei de pret ce a fost aprobata la plata in rate;
h) obligatiile fiscale stabilite in acte administrative fiscale contestate potrivit legii, care sunt garantate potrivit art. 210 - 211 sau art. 235 din Codul de procedura fiscala."

10. La articolul 6 alineatul (8), litera b) se modifica: "b) la pct. III - mentiuni relevante pentru situatia fiscala a contribuabilului, cum ar fi esalonare/plan de reorganizare confirmat, in curs de derulare; mentiuni referitoare la starea obligatiilor fiscale astfel cum au fost solicitate prin cerere, cum ar fi: aflate in executare silita, suspendate la executare silita in conditiile legii, mentiuni cu privire la situatiile prevazute la art. 157 alin. (2) lit. d) si e), la art. 157 alin. (3) sau la art. 194 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, dupa caz;".

 

Ordinul ANAF nr. 3.654/2015 INAINTE

ART. 8 In certificatul de atestare fiscala se inscriu, obligatoriu, numarul de inregistrare, data eliberarii, perioada de utilizare, numele si prenumele conducatorului organului fiscal central emitent.
 

Ordinul ANAF nr. 3.654/2015 DUPA

11. Articolul 8 se modifica: "ART. 8 In certificatul de atestare fiscala se inscriu, obligatoriu, numarul de inregistrare, data eliberarii, perioada de utilizare, numele si prenumele conducatorului organului fiscal central emitent. In situatia in care se constata ca certificatul de atestare fiscala este afectat de o evidenta eroare materiala se intocmeste un act de indreptare a erorii materiale, care se comunica contribuabilului."Continuarea este in documentul atasat aici.


de Redactia Contabilul

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Ordinul ANAF nr. 3008/2019certificat atestare fiscalataxe

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 03 Decembrie 2019


Votati articolul "Modificarile aduse de noua procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala. Analiza comparativa":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 03 Decembrie 2019 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 5 - 5 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X