email
Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Procedura de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care prezinta risc fiscal ridicat

Procedura de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care prezinta risc fiscal ridicat
tvarisc fiscalOrdinul nr. 393/2021

Prin Ordinul nr. 393/2021 a fost aprobata Procedura de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care prezinta risc fiscal ridicat, potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 286 din 22 martie 2021.
 

Citeste si: Procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata
 

Procedura de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care prezinta risc fiscal ridicat


1. Organul fiscal anuleaza, din oficiu, in temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata daca persoana impozabila, societate cu sediul activitatii economice in Romania, infiintata in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, supusa inmatricularii la registrul comertului, prezinta risc fiscal ridicat.

2.
(1) Procedura se aplica persoanelor impozabile care prezinta risc fiscal ridicat, in urma selectiei efectuate, in mod automat, prin intermediul aplicatiei informatice dezvoltate la nivel central, in baza criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal prevazute in anexa nr. 6 la normele metodologice.(2) Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal prevazute in anexa nr. 6 la normele metodologice au alocat un punctaj negativ. Punctajul final care determina nivelul riscului fiscal se calculeaza prin insumarea punctajelor aferente fiecarui criteriu de risc la care se adauga 100 de puncte.
(3) Persoana impozabila prezinta risc fiscal ridicat daca punctajul obtinut este mai mic de 51 de puncte.
(4) Selectia prevazuta la alin. (1) nu cuprinde persoanele impozabile care se regasesc in listele intocmite de compartimentul de specialitate, cu ajutorul aplicatiei informatice, in aplicarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, aprobata prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru anularea inregistrarii in scopuri de TVA, si nici persoanele impozabile care indeplinesc conditiile prevazute la art. 316 alin. (11) lit. a) din Codul fiscal.

3.
(1) Daca pe parcursul procedurii de evaluare au fost identificate persoane impozabile care indeplinesc cel putin una dintre conditiile de scoatere din evidenta prevazute la art. 316 alin. (11) lit. a), c)-e) din Codul fiscal, compartimentul de evaluare procedeaza la sistarea procedurii si transmiterea catre compartimentul de specialitate a listei cuprinzand persoanele impozabile respective.
(2) Compartimentul de evaluare procedeaza potrivit dispozitiilor alin. (1) si in situatia in care la nivelul organului fiscal au fost identificate persoane impozabile care indeplinesc conditiile de scoatere din evidenta prevazute la art. 316 alin. (11) lit. f) si g) din Codul fiscal.
(3) Inainte de luarea deciziei de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate asigura exercitarea de catre contribuabil a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedura fiscala. Persoana impozabila are dreptul sa isi exprime punctul de vedere sau sa notifice despre renuntarea la acest drept, precum si sa transmita informatiile, documentele si probele suplimentare considerate relevante in sustinerea cauzei, prin intermediul postei electronice, fara a mai fi necesara prezenta acesteia la sediul organului fiscal competent, caz in care persoana impozabila va comunica organului fiscal adresa de email utilizata in relatia cu acesta. Compartimentul de specialitate va indica in cadrul notificarii adresa de e-mail a organului fiscal utilizata in procesul audierii.

4.
(1) Persoanele impozabile aflate in situatia prevazuta la pct. 2 alin. (1) care nu se regasesc intr-o alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazuta la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal sunt instiintate de catre compartimentul de evaluare cu privire la posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere asupra faptelor si imprejurarilor relevante in luarea deciziei, precum si de a prezenta date, informatii si documente in sustinerea cauzei.
(2) In vederea indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1), compartimentul de evaluare aplica dispozitiile pct. 9 alin. (1)-(3) si (5) din anexa nr. 2 la ordin. In cazul in care audierea are loc prin intermediul postei electronice, persoana impozabila, precum si compartimentul de evaluare vor avea in vedere dispozitiile pct. 3 alin. (3).
(3) Daca persoana impozabila prezinta in cadrul audierii date, informatii, precum si documente care sunt de natura sa determine modificarea nivelului riscului fiscal intrucat acestea au legatura cu cauza astfel incat sa rezulte ca persoana impozabila nu se incadreaza in categoria persoanelor impozabile care prezinta risc fiscal ridicat, compartimentul de evaluare intocmeste un referat care cuprinde propunerea de mentinere a calitatii de persoana inregistrata in scopuri de TVA.
(4) Daca persoana impozabila nu prezinta in cadrul audierii date, informatii, precum si documente sau datele, informatiile si documentele prezentate nu sunt de natura sa determine modificarea nivelul riscului fiscal intrucat acestea nu au legatura cu cauza astfel incat sa rezulte ca persoana impozabila nu se incadreaza in categoria persoanelor impozabile care prezinta risc fiscal ridicat, compartimentul de evaluare intocmeste un referat care cuprinde propunerea de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA.
(5) Daca persoana impozabila prezinta in cadrul audierii date, informatii, precum si documente care au legatura cu cauza, dar care impun efectuarea unor verificari faptice si documentare ce pot determina modificarea nivelului riscului fiscal, compartimentul de evaluare transmite motivat solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA si documentatia care a stat la baza analizei structurilor cu atributii de control competente.
(6) In urma verificarilor efectuate, structurile cu atributii de control competente care au efectuat verificarea transmit compartimentului de evaluare o adresa care va cuprinde mentiuni referitoare la confirmarea sau infirmarea riscului fiscal, inclusiv motivele de fapt si temeiul de drept. Compartimentul de evaluare intocmeste, in baza adresei primite de la structurile cu atributii de control competente, referatul cu propunerea de anulare sau de mentinere a calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA.
(7) Daca persoana impozabila refuza explicit audierea in cadrul careia poate sa isi exprime punctul de vedere cu privire la decizia ce urmeaza a fi luata sau nu raspunde la cele doua termene consecutive stabilite in vederea audierii, compartimentul de evaluare intocmeste un referat care cuprinde propunerea de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA.
5. In situatia prevazuta la pct. 4 alin. (5), compartimentul de evaluare poate solicita, dupa caz, inainte de transmiterea catre structurile cu atributii de control competente a documentatiei analizate, prezenta persoanei impozabile la sediul organului fiscal competent in vederea clarificarii nivelului riscului fiscal. In cazul in care persoana impozabila prezinta probe suplimentare de natura sa determine modificarea nivelului riscului fiscal astfel incat sa rezulte ca aceasta nu se incadreaza in categoria persoanelor impozabile care prezinta risc fiscal ridicat, compartimentul de evaluare intocmeste un referat care cuprinde propunerea de mentinere a calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA. In cazul in care persoana impozabila nu se prezinta la sediul organului fiscal competent sau acesta nu prezinta probe suplimentare de natura sa determine modificarea nivelului riscului fiscal, compartimentul de evaluare procedeaza potrivit celor prevazute la pct. 4 alin. (5) si (6).

6. In urma aplicarii dispozitiilor pct. 4 si 5, compartimentul de evaluare transmite catre:

a) compartimentul de specialitate referatul cu propunerea de anulare, in vederea emiterii de catre acesta a deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA. Referatul trebuie sa cuprinda motivele de fapt si de drept care stau la baza acestei propuneri;
b) persoana impozabila analizata instiintarea cu privire la mentinerea calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA.

7. Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal intocmeste urmatoarele documente:

a) referatul prin care propune, pentru persoana impozabila prevazuta la pct. 3 alin. (1) si (2), anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA si a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA;
b) proiectul Deciziei privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, avand bifata casuta corespunzatoare. Decizia se intocmeste pe baza referatului elaborat potrivit lit. a), respectiv pct. 6 lit. a), cu mentionarea motivelor de fapt si de drept care au stat la baza deciziei adoptate. Modelul si continutul deciziei sunt stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care se aproba procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA.

8. Documentele prevazute la pct. 7 se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale, in situatia in care in structura unitatii fiscale este aprobat postul de conducator adjunct. Referatul si decizia se inainteaza spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.

9. Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA este data comunicarii deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA. Cu aceeasi data se anuleaza si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.

10. Decizia privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducatorul unitatii fiscale, se comunica persoanei impozabile, potrivit art. 47 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

11. Impotriva deciziei privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedura fiscala, in termen de 45 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 270 alin. (1) din acelasi act normativ.

12. Dupa anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate procedeaza la inscrierea persoanei impozabile in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, a fost anulata si aplica, potrivit reglementarilor legale in vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, in cazul persoanelor impozabile care figureaza in acest registru la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA.
 

 

Citeste si: Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatia Contabila

Ce trebuie sa stiti pentru a evita incalcarea regimului e-Transport?


Participati ACUM la Seminarul National de Fiscalitate si Contabilitate – e-Transport, Noutati si Solutii!

Aflati cum sa evitati amenzi de pana la 100.000 lei intrate in vigoare de la 01.01.2023, pentru incalcarea regimului e-Transport!

Evenimentul se transmite LIVE!

Discutie interactiva cu cei mai profesionisti consultanti fiscali ai momentului.
Raspunsuri oferite pe loc
Data: 15 februarie 2023

Nu ratati: 3 ore de consultanta cu cei mai buni specialisti in legislatia fiscala!

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
tvarisc fiscalOrdinul nr. 393/2021

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 08 Aprilie 2021


Votati articolul "Procedura de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care prezinta risc fiscal ridicat":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X