email
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA

Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA
risc fiscaltvacod fiscal

Prin Ordinul nr. 393/2021 a fost aprobata Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA.

Amintim ca actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 286 din 22 martie 2021.
 

Citeste si: Procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata
 

Iata continutul procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA.

1. 
(1) Prezenta procedura se aplica persoanelor impozabile, societati cu sediul activitatii economice in Romania, infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, supuse inmatricularii la registrul comertului, care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, si:

a) care au avut anulata inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal in baza procedurii de evaluare a intentiei si capacitatii de a desfasura activitati economice in sfera de aplicare a TVA;


b) care au avut anulata inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal in baza procedurii de evaluare a riscului fiscal.

(2) Sucursalele din Romania ale persoanelor impozabile cu sediul activitatii economice in afara Romaniei, care au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in Romania, potrivit prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor prezentului ordin.

2.

(1) Persoanele impozabile prevazute la alin. (1) lit. a) sunt supuse evaluarii riscului fiscal in baza criteriilor de risc prevazute in anexa nr. 5 la normele metodologice.

(2) Persoanele impozabile prevazute la alin. (1) lit. b) sunt supuse evaluarii riscului fiscal in baza criteriilor de risc prevazute in anexa nr. 6 la normele metodologice.

3. Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal trebuie sa depuna la organul fiscal competent cererea de inregistrare in scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

4. La primirea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate verifica daca asociatii/ administratorii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, inregistrati fiscal in Romania, sau persoana impozabila insasi nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.
(1) Situatia prevazuta la pct. 4 se refera la:

a) administratori, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) asociati majoritari sau, dupa caz, asociatul unic si/sau administratori, in cazul altor societati decat cele mentionate la lit. a), infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin asociat majoritar se intelege persoana fizica sau juridica ce detine parti sociale in procent de minimum 50% din capitalul social al societatii.

(2) In cazul in care administratorii/asociatii persoanei impozabile, definiti la alin. (1), nu sunt inregistrati fiscal in Romania, acestia trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au comis/au comis infractiuni si/sau fapte de natura celor prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

6.

(1) In cazul in care solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA nu are anexata declaratia prevazuta la pct. 5 alin. (2), compartimentul de specialitate notifica, in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii solicitarii incomplete, persoana impozabila in vederea completarii documentatiei.

(2) In situatia in care persoana impozabila nu transmite declaratia prevazuta la pct. 5 alin. (2) in termenul stabilit prin notificare, compartimentul de specialitate ii transmite, in termen de 3 zile lucratoare, o instiintare cu privire la imposibilitatea solutionarii cererii.

(3) Compartimentul de specialitate transmite catre compartimentul de evaluare solicitarile de inregistrare in scopuri de TVA depuse potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal care au anexata, dupa caz, declaratia prevazuta la pct. 5 alin. (2), in vederea evaluarii riscului fiscal, respectiv a analizarii incetarii situatiei care a condus la anularea codului de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.

(4) Pentru solutionarea cererilor de inregistrare in scopuri de TVA depuse potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate verifica daca persoana impozabila nu se regaseste in alta situatie de anulare dintre cele prevazute la art. 316 alin. (11) lit. a), c)-e) din Codul fiscal.

(5) Solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA este respinsa de compartimentul de specialitate daca:

a) asociatii/administratorii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiti la pct. 5 alin. (1), sau persoana impozabila insasi au/are inscrise(a) in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) asociatii/administratorii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiti la pct. 5 alin. (1), care nu sunt inregistrati fiscal in Romania, prezinta o declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca au comis infractiuni si/sau faptele de natura celor prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) persoana impozabila care solicita inregistrarea potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal se regaseste intr-o alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA dintre cele prevazute la art. 316 alin. (11) lit. a), c)-e) din Codul fiscal.

(6) Inainte de luarea deciziei de respingere a cererii de inregistrare, compartimentul de specialitate asigura exercitarea de catre contribuabil a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedura fiscala. Persoana impozabila are dreptul sa isi exprime punctul de vedere sau sa notifice despre renuntarea la acest drept, precum si sa transmita informatiile, documentele si probele suplimentare considerate relevante in sustinerea cauzei, prin intermediul postei electronice, avand in vedere adresa de e-mail comunicata in cadrul cererii de inregistrare in scopuri de TVA, fara a mai fi necesara prezenta acesteia la sediul organului fiscal competent. Compartimentul de specialitate va indica in cadrul notificarii adresa de e-mail a organului fiscal utilizata in procesul audierii.

(7) La finalizarea audierii, indiferent de modul in care a avut loc aceasta, respectiv la sediul organului fiscal sau prin intermediul postei electronice, se va incheia un proces-verbal, semnat de organul fiscal si de contribuabil sau, dupa caz, de persoana imputernicita sa reprezinte contribuabilul in relatia cu organul fiscal in care se vor consemna cel putin urmatoarele elemente: numele si prenumele reprezentantului organului fiscal care participa la audiere, numele si prenumele reprezentantului legal al contribuabilului care participa la audiere, data la care are loc audierea, documentele si informatiile prezentate de contribuabil la audiere care au fost solicitate de organul fiscal sau probele suplimentare considerate relevante de catre contribuabil, constatarile organului fiscal, precum si punctul de vedere al contribuabilului. In cazul in care audierea are loc prin intermediul postei electronice, procesul-verbal va fi transmis contribuabililor la adresa de e-mail indicata in cadrul cererii de inregistrare in vederea semnarii acestuia.

7.

(1) In cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, care au avut anulata inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal in baza procedurii de evaluare a intentiei si capacitatii de a desfasura activitati economice in sfera de aplicare a TVA, compartimentul de evaluare procedeaza la evaluarea riscului fiscal avand in vedere criteriile de risc prevazute in anexa nr. 5 la normele metodologice.

(2) In cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, care au avut anulata inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal in baza procedurii de evaluare a riscului fiscal, compartimentul de evaluare procedeaza la evaluarea riscului fiscal avand in vedere criteriile de risc prevazute in anexa nr. 6 la normele metodologice.

(3) Fiecarui criteriu prevazut in anexele nr. 5 si 6 la normele metodologice ii corespunde un punctaj negativ. Punctajul final care determina nivelul riscului fiscal se calculeaza prin insumarea punctajelor aferente fiecarui criteriu de risc la care se adauga 100 de puncte.

(4) Persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal prevazuta la alin. (1) si (2) prezinta risc fiscal ridicat daca punctajul obtinut este mai mic de 51 de puncte.

8.

(1) Solicitarile de inregistrare in scopuri de TVA depuse potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, care nu se afla in situatiile de la pct. 6 alin. (5), sunt supuse analizei prevazute la pct. 7.

(2) Analiza efectuata are ca scop:

a) evaluarea riscului fiscal al persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea loc in Romania;
b) stabilirea incetarii situatiilor care au condus la anularea codului de TVA, respectiv daca persoana impozabila nu mai prezinta risc fiscal ridicat.

(3) Dupa efectuarea analizei prevazute la alin. (1), daca:

a) persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal se afla in situatia prevazuta la pct. 7 alin. (4), compartimentul de evaluare asigura exercitarea de catre contribuabil a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedura fiscala, inainte de transmiterea catre compartimentul de specialitate a referatului cu propunerea de respingere a solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA. In cadrul audierii, persoana impozabila are dreptul sa isi exprime punctul de vedere cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei, precum si sa prezinte date, informatii si documente in sustinerea cauzei;

b) persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal nu se afla in situatia prevazuta la pct. 7 alin. (4), compartimentul de evaluare intocmeste un referat care cuprinde propunerea de aprobare a solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, pe baza caruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aproba solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA.

9.

(1) In vederea indeplinirii obligatiei privind audierea de la pct. 8 alin. (3) lit. a), compartimentul de evaluare transmite persoanei impozabile o notificare prin care aceasta este instiintata cu privire la posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere asupra obligativitatii de a prezenta, la termenul stabilit pentru audiere, informatiile si documentele solicitate, precum si asupra posibilitatii de a furniza alte probe suplimentare considerate relevante pentru determinarea nivelului riscului fiscal. Persoana impozabila are dreptul sa isi exprime punctul de vedere sau sa notifice despre renuntarea la acest drept, precum si sa transmita informatiile, documentele si probele suplimentare considerate relevante pentru determinarea nivelului fiscal, prin intermediul postei electronice, avand in vedere adresa de e-mail comunicata in cadrul cererii de inregistrare in scopuri de TVA, fara a mai fi necesara prezenta acesteia la sediul organului fiscal competent. Compartimentul de evaluare va indica in cadrul notificarii adresa de e-mail a organului fiscal utilizata in procesul audierii.

(2) La stabilirea termenelor inscrise in notificarea prevazuta la alin. (1) se vor avea in vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Codul de procedura fiscala. Procedura de audiere se considera indeplinita in situatiile prevazute la art. 9 alin. (3) din Codul de procedura fiscala.

(3) Persoana impozabila poate solicita, in scris, o singura data, pentru motive justificate, amanarea datei stabilite pentru audiere. In cazul in care se admite cererea de amanare, persoana impozabila va fi informata cu privire la data la care a fost reprogramata audierea. Persoana impozabila va fi informata si in cazul in care nu se admite cererea de amanare.

(4) Termenul de solutionare a cererii de inregistrare in scopuri de TVA se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data comunicarii notificarii si data la care are loc audierea.

(5) La finalizarea audierii, indiferent de modul in care a avut loc aceasta, respectiv la sediul organului fiscal sau prin intermediul postei electronice, se va incheia un proces-verbal, semnat de organul fiscal si de contribuabil sau, dupa caz, de persoana imputernicita sa reprezinte contribuabilul in relatia cu organul fiscal, in care se vor consemna cel putin urmatoarele elemente: numele si prenumele reprezentantului organului fiscal care participa la audiere, numele si prenumele reprezentantului legal al contribuabilului care participa la audiere, data la care are loc audierea, documentele si informatiile prezentate de contribuabil la audiere care au fost solicitate de organul fiscal sau probele suplimentare considerate relevante de catre contribuabil, constatarile organului fiscal, precum si punctul de vedere al contribuabilului. In cazul in care audierea are loc prin intermediul postei electronice, procesul-verbal va fi transmis contribuabililor la adresa de e-mail indicata in cadrul cererii de inregistrare in vederea semnarii acestuia.

10.

(1) Daca persoana impozabila prevazuta la pct. 8 alin. (3) lit. a) prezinta in cadrul audierii date, informatii, precum si documente care sunt de natura sa determine modificarea nivelului riscului fiscal intrucat acestea au legatura cu cauza astfel incat sa rezulte ca persoana impozabila nu se incadreaza in categoria persoanelor impozabile care prezinta risc fiscal ridicat, compartimentul de evaluare intocmeste un referat care cuprinde propunerea de aprobare a solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, pe baza caruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aproba solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA.

(2) Daca persoana impozabila prevazuta la pct. 8 alin. (3) lit. a) nu prezinta in cadrul audierii date, informatii, precum si documente sau datele, informatiile si documentele prezentate nu sunt de natura sa determine modificarea nivelului riscului fiscal intrucat acestea nu au legatura cu cauza astfel incat sa rezulte ca persoana impozabila nu se incadreaza in categoria persoanelor impozabile care prezinta risc fiscal ridicat, compartimentul de evaluare intocmeste un referat care cuprinde propunerea de respingere a solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, pe baza caruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se respinge solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA.

(3) Daca persoana impozabila prevazuta la pct. 8 alin. (3) lit. a) prezinta in cadrul audierii date, informatii, precum si documente care au legatura cu cauza, dar care impun efectuarea unor verificari faptice si documentare ce pot determina modificarea nivelului riscului fiscal, compartimentul de evaluare transmite motivat solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA si documentatia care a stat la baza analizei structurilor cu atributii de control competente.

(4) In urma verificarilor efectuate, structurile cu atributii de control competente transmit compartimentului de evaluare o adresa care va cuprinde mentiuni referitoare la confirmarea sau infirmarea riscului fiscal, inclusiv motivele de fapt si temeiul de drept. Compartimentul de evaluare intocmeste, in baza adresei primite de la structurile cu atributii de control competente, referatul cu propunerea de aprobare sau respingere a solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, pe baza caruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aproba sau se respinge solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA.

(5) Daca persoana impozabila prevazuta la pct. 8 alin. (3) lit. a) refuza explicit audierea in cadrul careia poate sa isi exprime punctul de vedere cu privire la decizia ce urmeaza a fi luata sau nu raspunde la cele doua termene consecutive stabilite in vederea audierii, compartimentul de evaluare intocmeste un referat care cuprinde propunerea de respingere a solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, pe baza caruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se respinge solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA.

11. In situatia prevazuta la pct. 10 alin. (3), compartimentul de evaluare poate solicita, dupa caz, inainte de transmiterea catre structurile cu atributii de control competente a documentatiei analizate, prezenta persoanei impozabile la sediul organului fiscal competent in vederea clarificarii nivelului riscului fiscal. In cazul in care persoana impozabila prezinta probe suplimentare de natura sa determine modificarea nivelului riscului fiscal astfel incat sa rezulte ca aceasta nu se incadreaza in categoria persoanelor impozabile care prezinta risc fiscal ridicat, compartimentul de evaluare intocmeste un referat care cuprinde propunerea de aprobare a solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, pe baza caruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aproba solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA. In cazul in care persoana impozabila nu se prezinta la sediul organului fiscal competent sau acesta nu prezinta probe suplimentare de natura sa determine modificarea nivelului riscului fiscal, compartimentul de evaluare procedeaza potrivit celor prevazute la pct. 10 alin. (3) si (4).

12. Referatul intocmit in situatiile prevazute la pct. 10 alin. (2), (4) si (5) care cuprinde propunerea de respingere a solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA contine motivele de fapt si de drept care stau la baza propunerii.

13.

(1) Solutionarea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA se finalizeaza prin emiterea deciziei de aprobare/respingere a inregistrarii in scopuri de TVA, in termenul prevazut la art. 77 din Codul de procedura fiscala. Decizia va cuprinde, in concret, motivele de fapt si de drept care au stat la baza solutiei adoptate.

(2) Pentru persoanele impozabile aflate in situatia prevazuta la pct. 6 alin. (5) lit. c), decizia de respingere a solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA se intocmeste prin bifarea casutei corespunzatoare motivului pentru care se respinge cererea de inregistrare, iar in cadrul rubricii dedicate motivului de fapt si de drept se mentioneaza inclusiv faptul ca inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile ramane anulata potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.

(3) Decizia de aprobare/respingere a inregistrarii in scopuri de TVA se comunica persoanei impozabile, in conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedura fiscala.

14. Impotriva deciziei privind respingerea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedura fiscala, in termen de 45 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 270 alin. (1) din acelasi act normativ.

15. In solutionarea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA depuse potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal sunt aplicabile, in mod corespunzator, reglementarile in vigoare privind Procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevazuta in anexa nr. 3 la ordin.

 

Citeste si: Procedura de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care prezinta risc fiscal ridicat


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatia Contabila

CECCAR 2024 - Subiecte rezolvate pentru Accesul la Stagiu!


Cele 100 de teste-grila sunt exact 
in genul celor care se dau la examen!
 
Sunt teste foarte variate, in perfecta concordanta cu metodologia de examinare, insotite de temeiuri legale si explicatii profesioniste. Ele acopera toate domeniile din programa de examen:
  • contabilitate;
  • fiscalitate; 
  • drept; 
  • evaluarea economica si financiara a intreprinderilor; 
  • audit; 
  • expertiza contabila; 
  • doctrina; 
  • deontologia profesiei contabile.
...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
risc fiscaltvacod fiscal


Data aparitiei: 30 Martie 2021

Votati articolul "Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2024!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X