email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul 146/2022 - aprobarea formularelor si procedurii privind schimbul de informatii intre ANAF si firmele private

Ordinul 146/2022 - aprobarea formularelor si procedurii privind schimbul de informatii intre ANAF si firmele private
firme privateanafpersoane juridice

In Monitorul Oficial nr. 157 din 16 februarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 146 din 1 februarie 2022 pentru aprobarea conditiilor de furnizare a informatiilor, modelului-cadru al protocolului de colaborare, procedurii privind schimbul de informatii intre ANAF si firmele private. 

Ordinul 146/2022: continutul actului normativ

Denumire completa: Ordinul 146/2022 pentru aprobarea conditiilor de furnizare a informatiilor, modelului-cadru al protocolului de colaborare, procedurii privind schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele juridice de drept privat semnatare, precum si a modalitatilor de acces in sistemele informatice dedicate conform art. 70^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

 

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere prevederile art. 11 alin. (3) lit. d), ale art. 11 alin. (6^1) si ale art. 70^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si avizul conform comunicat de Ministerul Finantelor prin Adresa nr. 742.746/2021 din data de 26.01.2022,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Articolul 1

Se aproba conditiile de furnizare a informatiilor, modelul-cadru al protocolului de colaborare, procedura privind schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, si persoanele juridice de drept privat semnatare, precum si modalitatile de acces in sistemele informatice dedicate conform art. 70^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.Articolul 2

(1) Persoanele juridice de drept privat, denumite in continuare PJDP, care prin natura activitatii solicita frecvent informatii de natura secretului fiscal despre clientii/partenerii sai, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, pot incheia un protocol privind schimbul de informatii cu organul fiscal detinator al informatiei in baza art. 11 alin. (6^1) din Codul de procedura fiscala.

(2) Furnizarea de informatii catre institutiile de credit, institutiile financiare nebancare si alte persoane juridice de drept privat se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 70^1 alin. (1) lit. b) din Codul de procedura fiscala, in scopul realizarii activitatilor stabilite prin actul constitutiv al persoanelor juridice de drept privat.

(3) Furnizarea de informatii persoanelor juridice de drept privat, in baza consimtamantului contribuabilului/platitorului potrivit art. 11 alin. (3) lit. d) din Codul de procedura fiscala, se poate realiza in baza unui protocol, incheiat potrivit prezentului ordin, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) informatiile sunt necesare pentru solutionarea unor cereri ale persoanelor fizice sau juridice. Obiectul de activitate al PJDP include servicii prestate persoanelor fizice si juridice pentru care sunt necesare informatii de natura celor definite la alin. (7);
b) solicitarile de furnizare a informatiilor se realizeaza in mod frecvent;
c) persoana juridica de drept privat dispune de proceduri care asigura pastrarea in conditii de siguranta a datelor cu caracter personal si sisteme informatice de securitate, auditate de catre un auditor extern independent. Din raportul de audit trebuie sa rezulte ca sistemul informatic si procedurile informatice aplicabile nu permit obtinerea de informatii cu incalcarea prevederilor legale in materia datelor cu caracter personal si care reprezinta secret fiscal.

(4) Auditarea se face de catre un auditor extern independent, astfel:

a) auditarea ex ante, este inclusa in documentatia necesara incheierii protocolului;
b) auditarea ex post se efectueaza anual, pana la data de 31 martie a anului curent pentru anul precedent.

(5) Raportul auditorului va fi transmis in format electronic cu semnatura electronica calificata la adresele mentionate in protocol sau va fi depus letric la registratura generala a ANAF, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, pana la data de 15 aprilie a anului urmator celui pentru care se face auditarea. Obligatia de auditare se considera indeplinita si prin:

a) prezentarea unui extras al unui raport de audit efectuat in cadrul obligatiilor generale de auditare ale PJDP; sau
b) prin prezentarea unor certificari de calitate care acopera cerintele prevazute la alin. (3) lit. c). Nedepunerea raportului sau altor certificari sau necertificarea ca sistemele informatice ale PJDP si procedurile aplicabile indeplinesc conditiile prevazute la alin. (3) lit. c) din prezentul articol conduce la rezilierea protocolului, ANAF notificand in acest sens PJDP.

(6) Prin exceptie de la prevederile mentionate la alin. (4) lit. b), auditarea ex-post nu este obligatorie daca PJDP este nouinfiintata, iar perioada de la semnarea protocolului pana la sfarsitul anului este mai mica de 6 luni. De asemenea, este obligatorie depunerea unui nou raport de audit daca sistemele informatice ale PJDP sufera modificari care pot diminua masurile de securitate existente.

(7) Prin sistemul informatic dedicat, ANAF poate transmite, pe baza de protocol semnat in conformitate cu modelul-cadru al protocolului de colaborare prevazut in anexa la prezentul ordin, urmatoarele informatii:

a) informatii referitoare la natura, sursa si cuantumul veniturilor solicitantului persoana fizica, respectiv informatii pentru perioada aferenta ultimilor 3 ani fiscali, inclusiv, acolo unde este posibil, informatiile aferente perioadei cuprinse intre ultimul an fiscal incheiat si data solicitarii acestora;
b) informatii referitoare la natura si cuantumul veniturilor solicitantului persoana juridica, respectiv informatii din situatiile financiare pentru perioada aferenta ultimilor trei ani fiscali, inclusiv, acolo unde este posibil, informatiile aferente perioadei cuprinse intre ultimul an fiscal incheiat si data solicitarii acestora;
c) certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice;
d) informatii privind existenta pe numele solicitantului a unui cont curent declarat deschis la alta institutie de credit din Romania la data solicitarii, pentru PJDP care ofera servicii din sfera de aplicare a Legii nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza.

Articolul 3
PJDP care utilizeaza cu clientii lor comunicarea in sistem electronic, prin mijloace de comunicare la distanta, la momentul solicitarii on line a unui serviciu de catre o persoana fizica, in vederea obtinerii de informatii si solicitarii consimtamantului, vor aduce la cunostinta semnatarilor acordului faptul ca informatiile de natura fiscala consultate de PJDP in ANAF le sunt puse la dispozitie si direct prin spatiul privat virtual. Obligatia de informare anterior mentionata nu afecteaza posibilitatea PJDP de a consulta informatiile ANAF in mod direct la momentul solicitarii unui serviciu/produs on-line de catre un client existent/potential.

Articolul 4

(1) In vederea obtinerii de informatii, potrivit art. 2 alin. (3) din prezentul ordin, PJDP semnatara a protocolului are urmatoarele obligatii:

a) solicita consimtamantul expres si neechivoc, exprimat in conditiile art. 11 alin. (3) lit. d) din Codul de procedura fiscala, persoanelor fizice si persoanelor juridice, respectiv semnarea, olograf sau electronic, sau acceptarea expresa si neechivoca a unui acord de consultare, transmitere si prelucrare a informatiilor din bazele de date ale MF/ANAF, precum si a datelor cu caracter personal apartinand clientului, denumit generic „acord“. Acest acord va contine datele de identificare ale persoanelor (CNP/NIF, CUI/CIF), precum si mentiunea expresa cu privire la valabilitatea acordului. In cazul utilizarii semnaturii electronice simple/acordului acceptat expres, acordul se va genera in format PDF, iar semnatura trebuie sa cuprinda numele si prenumele in clar ale contribuabilului/reprezentantului legal al contribuabilului, data si ora acceptarii exprese, precum si IP-ul statiei de unde s-a dat acordul. Acordul este valabil 5 zile lucratoare de la data semnarii, respectiv a acceptarii de catre persoana fizica sau juridica;
b) arhiveaza acordurile in conditiile legii. PJDP pune la dispozitia reprezentantilor MF/ANAF acordul in format letric de fiecare data cand acestia il vor solicita. Termenul de prezentare a acordurilor este de 10 zile lucratoare in cazul in care se solicita prin aceeasi solicitare un numar maxim de 20 de acorduri si de 25 de zile lucratoare in cazul in care se solicita un numar mai mare de 20 de acorduri;
c) transmite acordul, in format electronic, simultan cu solicitarea de informatii. Responsabilitatea respectarii conditiilor de forma si de fond ale acordului transmis la ANAF revine PJDP;
d) pune in practica proceduri de revocare a drepturilor utilizatorilor (persoanele special desemnate de catre PJDP care prelucreaza datele si carora le inceteaza/suspenda raporturile de munca in conformitate cu Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in alte cazuri in care se considera ca este necesar).
(2) Responsabilitatea privind modalitatea de utilizare a informatiilor astfel obtinute revine solicitantului.

Articolul 5
(1) In situatia in care informatiile disponibile prin intermediul sistemului informatic dedicat se modifica, obiectul Protocolului de colaborare se poate completa prin act aditional, dupa caz.
(2) In acest sens, PJDP care doreste sa acceseze si informatiile disponibile suplimentar va inainta solicitarea pentru incheierea actului aditional in care vor fi prevazute conditiile si modalitatile de furnizare a acestora.

Articolul 6
Administrarea sistemului informatic dedicat se realizeaza de catre ANAF, prin Centrul National pentru Informatii Financiare conform competentelor stabilite.

Articolul 7
In situatia in care interfetele de acces la sistemul informatic dedicat se modifica, PJDP vor fi informate in prealabil in timp util pentru a lua masurile care se impun pentru adaptarea sistemelor lor informatice in mod corespunzator.

Articolul 8
Sistemul informatic al partilor semnatare asigura evidenta accesarilor, a stocarii acordurilor electronice transmise de PJDP simultan cu solicitarea de informatii, acestea fiind pastrate pe o perioada de 8 ani.

Articolul 9
(1) Prelucrarile de date cu caracter personal se realizeaza in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

(2) In vederea asigurarii unui cadru solid si coerent in materie de protectie a datelor, ANAF, prin Biroul pentru protectia datelor cu caracter personal, publica pe portalul de internet propriu o nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal conform prevederilor legale prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 cu privire la modul de ducere la indeplinire a prevederilor legale, cu exceptiile prevazute in mod expres, care contine:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
d) existenta drepturilor pentru persoana vizata, precum si conditiile in care pot fi exercitate.

Articolul 10
(1) Furnizarea de informatii care se efectueaza in prezent intre ANAF si institutiile de credit, respectiv institutiile financiare nebancare, in baza protocoalelor de colaborare, continua pentru o perioada tranzitorie, de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, data pana la care persoanele juridice de drept privat sunt responsabile sa efectueze orice adaptare necesara a sistemelor lor informatice si organizatorice si sa transmita la ANAF documentatia completa care sa dovedeasca conformarea cu prevederile art. 2 alin. (3). In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, intre ANAF si institutiile de credit si institutiile financiare nebancare se vor incheia protocoale de colaborare conform Modelului-cadru al protocolului de colaborare, cuprins in anexa la prezentul ordin.

(2) In cazul in care oricare PJDP nu indeplineste in termen conditiile stabilite la alin. (1), la data implinirii termenului, ANAF inceteaza de drept furnizarea de informatii catre aceasta si reziliaza protocolul de colaborare cu respectivul PJDP, in baza unei notificari scrise.
(3) La data intrarii in vigoare, prevederile Ordinului presedintelui ANAF nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare in vederea schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si institutiile financiare nebancare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2017, cu modificarile ulterioare, se abroga.
(4) Furnizarea informatiilor aferente protocoalelor incheiate in baza Ordinului presedintelui ANAF nr. 3.731/2016 se va derula in continuare, pe o perioada tranzitorie, pana la incheierea noului protocol, fara a se depasi perioada tranzitorie de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, cu aplicarea prevederilor alin. (1).

Articolul 11
Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de catre Directia generala de informatii fiscale, Biroul pentru protectia datelor cu caracter personal si cu suportul de specialitate al Centrului National pentru Informatii Financiare din cadrul Ministerului Finantelor.

Articolul 12
Anexa face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul 13
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Mirela Calugareanu
Bucuresti, 1 februarie 2022.
Nr. 146.
ANEXA

Modelul-cadru al protocolului de colaborare
 

Agentia Nationala de Administrare Fiscala - ANAF

Nr. ............./............
Persoana juridica de drept privat - PJDP ...............................
Nr. ............./............
PROTOCOL DE COLABORARE
In temeiul:
– art. 11 alin. (3) lit. d), art. 11 alin. (6^1) si art. 70^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 7 lit. A pct. 23 din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
.............................................................................................
(Se completeaza cu legislatia specifica domeniului de activitate/de reglementare a PJDP. )
– Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza;
– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
Agentia Nationala de Administrare Fiscala - ANAF, cu sediul in Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentata prin ............................, in calitate de presedinte,
si
Persoana juridica de drept privat (institutia de credit, institutia financiara nebancara, CAR etc.).................................., cu sediul in ......................., inscrisa la ONRC cu nr. …….., avand atribuit codul de identificare fiscala nr. ..., activitate principala conform cod CAEN ........................., reprezentata prin ............................................., in calitate de ................................, (inscrisa in Registrul ............................. al Bancii Nationale a Romaniei, dupa caz) cu nr. ................. la data de ......................,
denumite in continuare parti, au convenit de comun acord incheierea prezentului protocol.
Articolul 1
Obiectul protocolului consta in stabilirea conditiilor si modalitatilor pentru realizarea furnizarii de informatii in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3) lit. d), ale art. 11 alin. (6^1) si ale art. 70^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 2
(1) Furnizarea de informatii persoanelor juridice de drept privat, potrivit art. 11 alin. (3) lit. d) din Codul de procedura fiscala, se poate realiza daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) obiectul de activitate al persoanelor juridice de drept privat (PJDP) include servicii prestate persoanelor fizice si juridice pentru care sunt necesare informatii de natura celor definite la art. 2 alin. (7) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 146/2022;
b) solicitarile de furnizare a informatiilor se realizeaza in mod frecvent;
c) persoana juridica de drept privat dispune de proceduri care asigura pastrarea in conditii de siguranta a datelor cu caracter personal si sisteme informatice de securitate, auditate de catre un auditor extern independent. Din raportul de audit trebuie sa rezulte ca sistemul informatic si procedurile informatice aplicabile nu permit obtinerea de informatii cu incalcarea prevederilor legale in materia datelor cu caracter personal si care reprezinta secret fiscal.
(2) Auditarea se face de catre un auditor extern independent astfel:
a) auditarea ex ante este inclusa in documentatia necesara incheierii protocolului;
b) auditarea ex post se efectueaza anual, pana la data de 31 martie a anului curent pentru anul precedent.
(3) Raportul auditorului va fi transmis in format electronic cu semnatura electronica calificata la adresele mentionate in protocol sau va fi depus letric la registratura generala a ANAF, strada Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, pana la data de 15 aprilie a anului urmator celui pentru care se face auditarea. Obligatia de auditare se considera indeplinita si prin:
a) prezentarea unui extras al unui raport de audit efectuat in cadrul obligatiilor generale de auditare ale PJDP; sau
b) prin prezentarea unor certificari de calitate care acopera cerintele prevazute la alin. (1) lit. c) de mai sus (de exemplu, certificari de tip ISO 27001 si similare).
(4) Nedepunerea raportului sau a certificarilor prevazute la alin. (3) sau necertificarea faptului ca sistemele informatice ale PJDP si procedurile aplicabile indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) din prezentul protocol da dreptul ANAF sa rezilieze protocolul de colaborare.
(5) Prin exceptie de la prevederile mentionate la alin. (2) lit. b), auditarea ex post nu este obligatorie daca PJDP este nou-infiintata, iar perioada de la semnarea protocolului pana la sfarsitul anului este mai mica de 6 luni. De asemenea, este obligatorie depunerea unui nou raport de audit daca sistemele informatice ale PJDP sufera modificari care pot diminua masurile de securitate.
Articolul 3
In indeplinirea obiectivelor prezentului protocol, partile semnatare au obligatia respectarii prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 4
(1) Persoanele juridice de drept privat care utilizeaza cu clientii lor comunicarea in sistem electronic, prin mijloace de comunicare la distanta, la momentul solicitarii online a unui serviciu de catre o persoana fizica, vor aduce la cunostinta semnatarilor acordului faptul ca informatiile de natura fiscala consultate de PJDP in ANAF le sunt puse la dispozitie si direct de ANAF prin spatiul privat virtual.
(2) Obligatia de informare mentionata la alin. (1) nu afecteaza posibilitatea PJDP de a consulta informatiile ANAF in mod direct la momentul solicitarii unui serviciu/produs on-line de catre un client existent/potential.
Articolul 5
(1) In vederea furnizarii de informatii de catre ANAF catre PJDP, potrivit art. 1, persoana juridica de drept privat semnatara a protocolului are urmatoarele obligatii:
a) solicita consimtamantul expres si neechivoc, exprimat in conditiile art. 11 alin. (3) lit. d) din Codul de procedura fiscala, persoanelor fizice si persoanelor juridice, respectiv semnarea, olograf sau electronic, sau acceptarea expresa si neechivoca a unui acord de consultare, transmitere si prelucrare a informatiilor din bazele de date ale MF/ANAF, precum si a datelor cu caracter personal apartinand clientului, denumit generic „acord“. Acest acord va contine datele de identificare ale persoanelor (CNP/NIF, CUI/CIF), precum si mentiunea expresa cu privire la valabilitatea acordului. In cazul utilizarii semnaturii electronice simple/acordului acceptat expres, acordul se va genera in format PDF, iar semnatura trebuie sa cuprinda numele si prenumele in clar ale contribuabilului/reprezentantului legal al contribuabilului, data si ora acceptarii exprese, precum si IP-ul statiei de unde s-a dat acordul. Acordul este valabil 5 zile lucratoare de la data semnarii, respectiv a acceptarii de catre persoana fizica sau juridica;
b) arhiveaza acordurile, in conditiile legii. PJDP pune la dispozitia reprezentantilor MF/ANAF acordul in format letric de fiecare data cand acestia il vor solicita, in termenul de arhivare a documentatiei aplicabil PJDP. Termenul de prezentare a acordurilor este de 10 zile lucratoare in cazul in care se solicita prin aceeasi solicitare un numar maxim de 20 de acorduri si de 25 de zile lucratoare in cazul in care se solicita un numar mai mare de 20 de acorduri;
c) transmis in format electronic, simultan cu solicitarea de informatii. Responsabilitatea respectarii conditiilor de forma si de fond ale acordului transmis la ANAF, precum si modalitatea de utilizare a informatiilor astfel obtinute revin PJDP;
d) pune in practica procedurile de revocare a drepturilor utilizatorilor (in contextul incetarii, suspendarii raporturilor de munca in conformitate cu Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in alte cazuri in care se considera ca este necesar);
e) pune la dispozitia clientului informatiile primite de la MF/ANAF.
(2) Modelul acordului pentru solicitarea veniturilor persoanelor fizice si/sau juridice este prevazut in anexa nr. 1 la prezentul protocol.
(3) Modelul acordului pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala (CAF) din bazele de date ale MF/ANAF este prevazut in anexa nr. 2 la prezentul protocol.
(4) Modelul acordului de interogare si prelucrare a informatiilor din bazele de date ale MF/ANAF in scopul deschiderii unui cont de plati cu servicii de baza, in conditiile Legii nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza este prevazut in anexa nr. 3 la prezentul protocol.
Articolul 6
(1) In situatia in care informatiile disponibile prin intermediul sistemului informatic dedicat se modifica, obiectul protocolului de colaborare se poate completa prin act aditional, dupa caz.
(2) In acest sens, PJDP care doreste sa acceseze serviciile disponibile suplimentar va inainta solicitarea pentru incheierea actului aditional.
Articolul 7
ANAF va transmite, in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la data solicitarii, cu exceptia cazurilor de forta majora, informatiile de natura fiscala, prevazute la art. 2 alin. (7) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 146/2022 pentru aprobarea conditiilor de furnizare a informatiilor, modelului-cadru al protocolului de colaborare, procedurii privind schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele juridice de drept privat semnatare, precum si a modalitatilor de acces in sistemele informatice dedicate conform art. 70^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, personalului desemnat al PJDP semnatare, potrivit Procedurii comune de lucru privind schimbul de informatii intre ANAF si PJDP, prevazuta la anexa nr. 4 la prezentul protocol. Reprezentantii tehnici ai partilor certifica prin semnarea Formularului de acceptanta, prevazut la anexa nr. 5 la prezentul protocol, faptul ca este permis schimbul fisierelor agreate.

Articolul 8
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul prezentului protocol se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). In limitele si in intelesul prezentului protocol, fiecare parte este de acord ca actioneaza ca operator independent al datelor cu caracter personal, activitatile de prelucrare fiind realizate in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („Regulamentul“), inclusiv din perspectiva indeplinirii obligatiilor ce le revin in conformitate cu principiile legalitatii, echitatii si transparentei, limitarii legate de scop si stocare, reducerii la minimum a datelor, exactitatii si integritatii si confidentialitatii. Datele personale ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de catre parti pe perioada de valabilitate a prezentului protocol, precum si ulterior acestei perioade, in conformitate cu dispozitiile legale si/sau interesele legitime ale partilor, in baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date. Fiecare parte, in calitate de operator, este responsabila si confirma faptul ca a luat toate masurile de precautie pentru a asigura securitatea si prevenirea oricaror distrugeri, pierderi, modificari, dezvaluiri, achizitii sau accesari ilegale sau neautorizate cu privire la datele cu caracter personal detinute despre cealalta parte.

(2) Datele cu caracter personal ce sunt prelucrate de catre parti in scopul mentionat la art. 1 din prezentul protocol sunt urmatoarele: nume, prenume, cod numeric personal/numarul de identificare fiscala (NIF), informatii fiscale, IP si semnatura.
(3) Datele cu caracter personal in cauza sunt prelucrate numai pentru realizarea scopului prevazut la art. 1 din prezentul protocol, cu respectarea legislatiei in vigoare, si nu pot face obiectul diseminarii catre alte institutii/persoane fizice/persoane juridice (cu exceptia persoanelor vizate) decat in conditiile legii sau cu acordul prealabil al partilor, dupa caz.

(4) Partile se vor informa reciproc privind initierea de controale sau investigatii de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ce vizeaza activitatea de prelucrare (furnizarea de informatii) reglementata de prezentul protocol. Informarea se va face in forma scrisa cu utilizarea datelor de contact ale responsabilului cu protectia datelor relevant, publicate de catre fiecare dintre parti.

(5) In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, persoanele vizate ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la stergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, precum si dreptul de a depune plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

(6) Orice persoana fizica care actioneaza sub autoritatea uneia dintre parti si are acces la datele cu caracter personal ce fac obiectul prezentului protocol are obligatia sa pastreze confidentialitatea acestor date si nu le prelucreaza decat la cererea partilor, cu exceptia cazului in care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern o obliga sa faca acest lucru.

Articolul 9
(1) Datele si informatiile furnizate de catre ANAF sunt confidentiale si se utilizeaza si se pastreaza conform prevederilor legale, normelor interne in vigoare si prezentului protocol.

(2) PJDP vor trata informatiile pe care le dobandesc ca fiind confidentiale si nu le vor dezvalui tertilor, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
(3) In scopul informarii ............................. in mod legal, echitabil si transparent fata de contribuabil/platitor, atat ANAF, cat si ...................... PJDP asigura publicarea pe site-ul/portalul propriu a unei informari privind obiectul prezentului protocol.
(4) ANAF poate vizualiza lista accesarilor utilizatorilor, respectiv poate solicita persoanei juridice de drept privat sa prezinte, prin sondaj, acordurile semnate/acceptate expres, pentru a verifica daca interogarile au fost facute in conformitate cu prevederile protocolului si s-au respectat dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. De asemenea, ori de cate ori se impune, ANAF poate solicita formularele de acord in original de la PJDP, potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 146/2022, in termenul de arhivare a documentatiei aplicabil PJDP.

(5) In situatia in care, in urma eventualelor verificari efectuate, ANAF identifica nereguli in aplicarea protocolului, poate suspenda accesul persoanei juridice de drept privat respective la informatiile oferite de catre ANAF daca in termen de 5 zile lucratoare de la identificarea neregulii, drept urmare a notificarii de catre ANAF, PJDP nu o remediaza. Incetarea suspendarii accesului va avea loc dupa ce persoana juridica de drept privat va proceda la investigarea si stabilirea cauzelor care au generat deficientele, identificarea persoanelor responsabile si aplicarea masurilor preventive/corective care se impun.

(6) Partile se angajeaza ca orice impediment survenit in aplicarea prezentului protocol sa fie notificat in timp util celeilalte parti, iar remedierea acestuia va fi facuta avand la baza consultarea reciproca si dialogul constructiv.

(7) Prezentul protocol intra in vigoare in 5 (cinci) zile de la data semnarii lui.

(8) Prezentul protocol este valabil pe o perioada de un an, cu prelungire automata daca nu este denuntat unilateral de una dintre partile semnatare in baza unui preaviz scris adresat celeilalte parti cu minimum 30 de zile calendaristice inainte de expirarea valabilitatii acestuia.

(9) Oricare dintre parti are dreptul de a denunta unilateral prezentul protocol, cu instiintarea celeilalte parti, prin notificare adresata cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea denuntarii.

(10) Prezentul protocol poate fi modificat sau completat numai cu acordul scris al partilor, prin act aditional, care va deveni parte integranta a prezentului protocol. Modificarile ulterioare referitoare la aspecte tehnice reglementate in procedura comuna de lucru pot fi efectuate de reprezentantii structurilor tehnice ale partilor, desemnati in acest sens.

(11) Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul protocol.
(12) Nerespectarea obligatiilor asumate de catre PJDP prin prezentul protocol da dreptul ANAF sa emita o notificare prealabila in termen de 30 de zile si sa rezilieze protocolul in cazul in care PJDJ nu remediaza respectiva incalcare in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii notificarii ANAF.
Acest protocol s-a semnat astazi, .................., in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.
 

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
.............................
Presedinte,
...........................
PERSOANA JURIDICA DE DREPT PRIVAT
............................
Reprezentant,
................................
Anexa nr. 1
la protocol
Numar de inregistrare: ...........................

ACORD
pentru solicitarea veniturilor persoanelor fizice si/sau juridice
 

 

Subsemnatul(a), ..................................................., cu domiciliul/sediul in ..................., identificat(a) avand cod de identificare (cod numeric personal/numar de identificare fiscala/cod unic de inregistrare/cod de inregistrare fiscala) pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate rezidente sau nerezidente .................................., in calitate de client,
sau
Subscrisa ..........................................................................,
(denumire client persoana juridica sau entitate asimilata)
CUI ...................., inregistrata la ...............................................
(denumirea registrului/autoritatii unde este inregistrat clientul)
cu nr. ...../....., prin ....., in calitate de reprezentant legal avand CNP ........................., declar in mod expres urmatoarele:
A. Declaratii referitoare la consultarea informatiilor din bazele de date ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
Am fost informat ca Societatea ...................... (PJDP) (denumita in cele ce urmeaza destinatarul) doreste sa consulte pe o durata maxima de 5 zile lucratoare de la data semnarii sau a acceptarii exprese a prezentului acord si sa prelucreze informatiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, inregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/ subscrisei in evidentele Ministerului Finantelor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (denumita in cele ce urmeaza ANAF) in scopul: (i) initierii sau derularii relatiilor contractuale specifice activitatii destinatarului, (ii) realizarii intereselor legitime ale destinatarului; si/sau (iii) indeplinirii obligatiilor legale ce ii revin destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivand din acte administrative emise de autoritatile competente in aplicarea legii:

a) date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice autorizate: numele si prenumele/denumirea, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala/codul unic de inregistrare/codul de inregistrare fiscala, IP si semnatura;
b) denumirea formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscala a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;
c) date de identificare ale persoanei fizice, reprezentant legal al persoanei juridice: numele si prenumele, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala;
d) veniturile realizate din orice fel de activitati (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurari sociale, inchirieri etc.);
e) orice informatii financiare (in cazul clientului persoana juridica).
Am luat cunostinta de faptul ca am dreptul de a-mi retrage acordul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal in orice moment, in interiorul termenului de 5 zile, situatie in care, odata ce a primit notificarea, [PJDP] nu va mai prelucra datele mele cu caracter personal in scopul sau scopurile mentionate mai sus. Inteleg ca prin retragerea acordului nu va fi afectata legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate inainte de momentul retragerii acordului.

Pentru exercitarea dreptului de retragere a acordului cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, inteleg ca voi adresa o notificare catre [PJDP], in atentia: responsabilului cu protectia datelor la adresa de corespondenta/contact de mai jos, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care voi mentiona ca imi retrag consimtamantul exprimat prin prezentul acord.

B. Declaratii referitoare la drepturile persoanei vizate/care a dat declaratiile de mai sus
Am luat cunostinta de faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (RGPD), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L119/1 din 4 mai 2016, in conditiile si limitele prevazute de legislatia in materia protectiei datelor cu caracter personal, astfel:

(i) dreptul la informare si acces la datele cu caracter personal;
(ii) dreptul la rectificarea datelor;
(iii) dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat“);
(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(v) dreptul la portabilitatea datelor;
(vi) dreptul de opozitie;
(vii) dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
(viii) dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de RGPD, care le-au fost incalcate.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute la pct. (vii), clientul va adresa o cerere catre PJDP (de completat datele de contact) intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei.

Am luat cunostinta de prevederile Regulamentului general privind protectia datelor (RGPD) si despre drepturile mele in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, drepturi care pot fi exercitate in limitele legii, trimitand o adresa scrisa, datata si semnata, catre PJDP, insotita de o copie a actului de identitate, dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei.

Am luat cunostinta de faptul ca am dreptul de a-mi retrage acordul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal in orice moment, in interiorul termenului de 5 zile, situatie in care, odata ce a primit notificarea, [PJDP] nu va mai prelucra datele mele cu caracter personal in scopul sau scopurile mentionate mai sus. Inteleg ca prin retragerea acordului nu va fi afectata legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuata inainte de momentul retragerii acordului.

Pentru exercitarea dreptului de retragere a acordului cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, inteleg ca voi adresa o notificare catre [PJDP], in atentia: responsabilului cu protectia datelor la adresa de corespondenta/contact de mai jos, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care voi mentiona ca imi retrag consimtamantul exprimat prin prezentul acord.
DA [ ] NU [ ] sunt de acord ca [PJDP] sa consulte si sa prelucreze informatiile si datele mele cu caracter personal din bazele de date ale ANAF.

Inteleg si accept ca dezacordul meu (raspunsul NU) conduce la imposibilitatea [PJDP] de a interoga electronic baza de date a ANAF cu privire la informatiile de la lit. A. In consecinta, inteleg si accept sa fac dovada veniturilor in modalitatile prevazute de lege, asa cum imi sunt solicitate de persoana juridica de drept privat.

Data .....................
Semnatura clientului
sau
Semnatura reprezentantului legal
Anexa nr. 2
la protocol
Numar de inregistrare: ...........................
 

ACORD
pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala din bazele de date
ale Ministerului Finantelor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala
 

Subsemnatul(a), ................., cu domiciliul/sediul in ................, identificat(a) cu BI/CI/pasaport seria ..... nr. .........., emis de ............ la data de .............., in calitate de .............. al Societatii ............., declar in mod expres urmatoarele:

1. Am fost informat ca PJDP [....................] doreste sa consulte pe o durata de maximum 5 zile lucratoare de la data semnarii prezentului acord si sa prelucreze informatiile din evidentele Ministerului Finantelor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) in scopul indeplinirii atributiilor ca urmare a simplificarii documentatiei solicitate subsemnatului/subsemnatei/subscrisei si/sau realizarii intereselor legitime ale PJDP:

• certificatul de atestare fiscala pentru clientul persoana juridica.

2. Am luat cunostinta de faptul ca in cazul in care refuz sa permit PJDP sa consulte si sa prelucreze informatiile din evidentele ANAF, procedurile pentru incheierea unui contract de creditare sau pentru continuarea derularii relatiilor contractuale cu PJDP vor presupune dovezi suplimentare din partea mea.

In aceste conditii, declar ca:

[ ] Sunt de acord ca PJDP [...............] sa solicite certificatul de atestare fiscala pentru Societatea .......…..., cu conditia respectarii prevederilor art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
[ ] Nu sunt de acord ca PJDP [................] sa solicite certificatul de atestare fiscala pentru Societatea ............... .
3. Am luat cunostinta de faptul ca imi pot exercita drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit si Regulamentul general privind protectia datelor (RGPD), in conditiile si limitele prevazute de legislatia in materie, respectiv (i) dreptul la informare si acces la datele cu caracter personal; (ii) dreptul la rectificare; (iii) dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat“); (iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii; (v) dreptul la portabilitatea datelor; (vi) dreptul de opozitie; (vii) dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri; (viii) dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de RGPD, care mi-au fost incalcate.
Data ……………..
Semnatura client
Anexa nr. 3
la protocol
Numar de inregistrare: ...........................
 

ACORD
de interogare si prelucrare a informatiilor din bazele de date ale Ministerului Finantelor/Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
in scopul deschiderii unui cont de plati cu servicii de baza in conditiile Legii nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza

 

Subsemnatul(a), ........................, cu domiciliul/sediul in ...................., identificat(a) cu CIF/NIF (CNP, CUI pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate rezidente sau nerezidente) .....................,

declar in mod in mod expres urmatoarele:

1. Am fost informat ca institutia de credit [..............................] doreste sa consulte pe o durata de maximum 5 zile lucratoare de la data semnarii prezentului acord si sa prelucreze informatiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, inregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/ subscrisei in evidentele Ministerului Finantelor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) in scopul asigurarii unui mecanism adecvat care sa conduca la cresterea gradului de bancarizare a populatiei, prin facilitarea accesului consumatorilor persoane fizice la un cont de plati cu servicii de baza in conditiile Legii nr. 258/2017:
– date de identificare a persoanei fizice: numele si prenumele, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala, cod tara si serie/numar pasaport in cazul persoanelor fizice nerezidente, colectate prin efectuarea de copii ale documentelor care le contin;
– informatii privind natura, sursa si cuantumul veniturilor realizate din orice fel de activitati (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurari sociale, inchirieri etc.) pentru perioada aferenta ultimului an fiscal incheiat, inclusiv informatiile aferente perioadei cuprinse intre ultimul an fiscal incheiat si data solicitarii acestora;
– informatii privind existenta pe numele subsemnatului/ subsemnatei a unui cont de plati deschis la alta institutie de credit din Romania.

Am luat cunostinta de faptul ca in cazul in care refuz sa permit institutiei de credit sa consulte informatiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai sus, inregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei in evidentele ANAF, procedurile pentru deschiderea unui cont de plati cu servicii de baza vor presupune dovezi suplimentare de eligibilitate din partea mea.

Am luat cunostinta de faptul ca am dreptul de a-mi retrage acordul in orice moment, situatie in care, odata ce a primit notificarea, institutia de credit nu va mai procesa datele mele cu caracter personal in scopul sau scopurile de mai sus, cu exceptia cazului in care exista un alt temei legitim in acest sens. Inteleg ca legalitatea prelucrarii efectuate pe baza acordului inainte de retragerea acestuia nu va fi afectata.

Pentru exercitarea dreptului de retragere a acordului, inteleg ca voi adresa o notificare catre [de completat datele de contact ale institutiei de credit] intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care voi mentiona ca imi retrag consimtamantul exprimat prin Acordul din data de [..................], avand numarul de inregistrare [......................].

In aceste conditii, declar ca:

Sunt de acord ca institutia de credit [...................................] sa consulte si sa prelucreze informatiile din bazele de date ale ANAF.
Nu sunt de acord ca institutia de credit [.................................] sa consulte si sa prelucreze informatiile din bazele de date ale ANAF.
Data ....................
Semnatura ............................

2. Am luat cunostinta de faptul ca imi pot exercita drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), in conditiile si limitele prevazute de legislatia in materie, respectiv (i) dreptul la informare si acces la datele cu caracter personal; (ii) dreptul la rectificare; (iii) dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat“); (iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii; (v) dreptul la portabilitatea datelor; (vi) dreptul de opozitie; (vii) dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri; (viii) dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de RGPD, care mi-au fost incalcate.

3. O informare detaliata asupra temeiurilor legale, scopurilor prelucrarii datelor cu caracter personal de mai sus si modului de exercitare a drepturilor se regaseste la adresa [..............................] sau poate fi consultata la orice ghiseu al PJDP. Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice intrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau despre oricare alte aspecte ale prelucrarii datelor mele cu caracter personal, puteti folosi si detaliile de contact de mai jos.
[Datele de contact ale PJDP]

Data ................
Semnatura client
Anexa nr. 4
la protocol
 

PROCEDURA COMUNA
de lucru privind schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala
si persoanele juridice de drept privat
 


1. Principii
• Dreptul de acces al angajatilor desemnati de persoanele juridice de drept privat (PJDP) la Sistemul informatic dedicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) se solicita si se inregistreaza la Centrul National pentru Informatii Financiare (CNIF), in conformitate cu prezenta procedura.
• Identificarea persoanelor se face cu instrumente specifice, respectiv certificate digitale calificate, eliberate in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu completarile ulterioare, pentru asigurarea nivelului de incredere necesar pentru acordarea dreptului de acces.
• Persoanelor li se atribuie drepturi de acces la aplicatii informatice in functie de atributiile de serviciu stabilite de catre persoana juridica de drept privat.

2. Realizarea schimbului de date

• Schimbul de date se va face prin documente semnate, in format PDF cu fisier xml atasat, in format standardizat.
• Pentru realizarea acestuia, ANAF pune la dispozitia institutiilor semnatare ale protocolului, in spatiul privat de pe portalul ANAF, un sistem informatic prin care utilizatorii vor putea incarca si descarca documente.
• Responsabilitatea obtinerii certificatelor digitale calificate utilizate in procesul de autentificare va ramane in sarcina participantilor.
• Aceste certificate vor fi utilizate atat pentru autentificarea pe portal a participantilor, cat si pentru semnarea electronica a documentelor schimbate intre parti.
• Institutiile emitente de certificate digitale vor fi cele din lista furnizorilor de certificate acreditate, disponibila pe site-ul Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, sectiunea Societate informationala, subsectiunea Semnatura electronica, documentul Registrul furnizorilor de servicii de certificare pentru semnatura electronica.
• ANAF, prin CNIF, este responsabila de administrarea si disponibilitatea portalului de acces.
• Participantii sunt responsabili cu administrarea sistemelor proprii.
• Fiecare solicitare/raspuns va avea asignat un status pentru identificare, iar in termen de maximum 2 zile lucratoare de la afisarea in aplicatia web a raspunsului, acestea trebuie descarcate, urmand ca ANAF sa mute in arhiva fisierul respectiv in termen de 5 zile lucratoare de la postare. In cazul in care exista probleme de conectare sau de procesare a fisierelor pentru o perioada mai mare de 3 zile, partile vor decide de comun acord cum trebuie procedat pana la rezolvarea problemei.
• Pentru solicitarea unui fisier din arhiva PJDP va trimite un mesaj prin Formularul de contact, sectiunea Asistenta tehnica servicii informatice, cu subiectul „Protocol PJDP“, disponibil pe portalul ANAF, pentru a repune fisierul in spatiul dedicat.
• ANAF va monitoriza daca fisierele publicate pe portal (solicitari ANAF/raspunsurile la solicitari banca) sunt descarcate si va trimite o alerta pe e-mail la adresa stabilita cu o zi inainte ca acestea sa fie sterse/mutate.
• ANAF va asigura un raport pentru a facilita monitorizarea activitatii pe pagina web, privind incarcarea sau descarcarea acestora, ce va contine minimum urmatoarele campuri: numele fisierului, data incarcarii, data descarcarii si utilizatorul, potrivit art. ........ din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 146/2022 pentru aprobarea conditiilor de furnizare a informatiilor, modelului-cadru al protocolului de colaborare, procedurii privind schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele juridice de drept privat semnatare, precum si a modalitatilor de acces in sistemele informatice dedicate conform art. 70^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.
• Transmitere/solicitare date de la PJDP la ANAF
– PJDP va transmite:
• un fisier de solicitare, conform specificatiilor din anexa A (disponibil pe platforma informatica dedicata), pentru a obtine informatii despre:
1. veniturile persoanelor fizice: salariati sau pensionari pe ultimii trei ani;
2. veniturile persoanelor fizice autorizate pe perioada ultimilor trei ani, respectiv ultimele trei declaratii de impunere depuse;
3. situatiile financiare ale persoanelor juridice pe perioada ultimilor trei ani fiscali incheiati, inclusiv informatiile aferente perioadei cuprinse intre ultimul an fiscal incheiat si data solicitarii acestora.
Termenul de raspuns pentru fisierul electronic va fi conform celor specificate in protocol, raspunsul in format hartie fiind transmis prin mijloace traditionale, urmand sa ajunga ulterior, in cazul in care este solicitat.
– ANAF va transmite in termen de o zi lucratoare, cu exceptia cazurilor de forta majora:
• un fisier de raspuns conform specificatiilor din anexa B1 (disponibil pe platforma informatica dedicata), pentru a trimite informatii despre veniturile persoanelor fizice sau PFA. Raspunsul ANAF va contine tot atatea inregistrari cate coduri de identificare fiscala au fost trimise in solicitare;
• un fisier de raspuns conform specificatiilor din anexa B2 (disponibil pe platforma informatica dedicata) insotit de un fisier PDF, pentru a trimite informatii despre veniturile persoanelor juridice. Raspunsul ANAF va contine informatii despre veniturile unei singure persoane juridice, in cazul in care in solicitare se regaseste un singur CUI. Ca raspuns la o solicitare ce contine CUI-uri multiple, se va returna un fisier de eroare.
In cazul in care se solicita informatiile in format hartie pentru un fisier trimis deja in format electronic, solicitarea se va trimite in format hartie si raspunsul va fi trimis doar in format hartie.
• Modelul de date specific fiecarui tip de informatie
• Termenul de transmitere a raspunsurilor
• Denumirea standardizata a fisierelor
– ANAF va pune la dispozitia participantilor:
• schema xsd pentru toate tipurile de fisiere xml schimbate de parti;
• aplicatia de impachetare a fisierului xml intr-un fisier PDF si semnare a acestuia cu certificatul digital;
• aplicatia de extragere a fisierului xml atasat fisierului PDF.
– Corectarea erorilor de validare
• Pentru introducerea in baza de date a ANAF a informatiilor din fisierele transmise se efectueaza validarea fisierelor primite (verificarea semnaturii, validarea fisierului xml).
• In cazul in care exista erori de validare si datele nu se pot introduce in baza se genereaza un mesaj de eroare, care se transmite unitatii expeditoare. Obligatia acesteia este sa corecteze erorile si sa trimita o noua cerere.
• Dupa corectie se retransmite fisierul cu o denumire diferita de cea a fisierului cu erori.
3. Continuitatea
• In cazul in care PJDP nu pot descarca fisierele in format electronic sau nu primesc raspuns la o solicitare, acestea se vor adresa serviciului HelpDesk prin Formularul de contact, sectiunea Asistenta tehnica servicii informatice, cu subiectul „Protocol PJDP“, disponibil pe portalul ANAF.
• In cazurile in care platforma nu este functionala, timpii de raspuns al ANAF sau PJDP se vor majora corespunzator.
• In cazul in care apar alte probleme de comunicatie/ procesare a documentelor cele doua parti vor discuta si vor alege de comun acord o solutie pentru rezolvarea problemei.
F2101 - Structura propusa pentru XML solicitare facuta de persoanele juridice de drept privat
F2102 - Structura propusa pentru XML raspuns ANAF - venituri persoane fizice
F2103 - Structura propusa pentru XML raspuns ANAF - venituri persoane juridice
Specificatiile tehnice (de exemplu, structurile fisierelor F2101, F2102 si F2103) pentru fisierele de schimb de informatii se publica si se actualizeaza pe platformele dedicate.
In conditiile in care structura anexelor sufera modificari, acestea vor fi efectuate fara a fi necesara modificarea protocolului prin act aditional, PJDP fiind notificate prin platforma informatica.

Anexa nr. 5
la protocol 


FORMULAR DE ACCEPTANTA

Prin prezenta se certifica faptul ca au fost finalizate:

– dezvoltarea de ambele parti a sistemelor informatice care permit schimbul fisierelor agreate, in conformitate cu specificatiile Protocolului de colaborare si ale procedurii de lucru;
– testarea de ambele parti a tuturor modulelor sistemului informatic (Portal), in conformitate cu specificatiile Protocolului de colaborare si ale Procedurii de lucru.

Reprezentantii tehnici ai partilor certifica faptul ca solutia poate fi promovata in productie in termen de 5 zile lucratoare de la semnare:

 

PJDP

Reprezentant tehnic

Funcție

Semnătura

Observații

Data

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Reprezentant tehnic

Funcție

Semnătura

Observații

Data

 

de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Atentie: ANAF a dat STARTUL controalelor in 2022!


Puteti sa demonstrati realitatea incontestabila a tranzactiilor dvs.?

Descoperiti acum modelele documentelor justificative pe care NU le reglementeaza NIMENI si NIMIC! Dar LE CER toti inspectorii fiscali!

Lucrarea Documente (suplimentare) obligatorii in caz de control va ofera acum colectia de acte si documente justificative pe care niciun inspector nu se asteapta sa le prezentati ca argument indestructibil in favoarea dvs.

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
firme privateanafpersoane juridice

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 17 Februarie 2022


Votati articolul "Ordinul 146/2022 - aprobarea formularelor si procedurii privind schimbul de informatii intre ANAF si firmele private":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 17 Februarie 2022 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • Incepand din 2023, Guvernul majoreaza impozitul pe dividende de la 5% la 8%

  • PNL si PSD, partidele din coalitia de guvernare, au hotarat ca de anul urmator sa creasca impozitul pe dividende de la 5%, cat este in prezent, la 8%.  Incepand de la 1 ianuarie 2023, impozitul pe dividende de 8% se va aplica atat companiilor private, cat si celor de stat. Urmeaza ca masura sa fie implementata printr-o Ordonanta de Guvern in viitorul apropiat.  Guvernul spera astfel sa aduca la bugetul de stat venituri suplimentare. Dar cum divid...» citeste mai departe aici

 • O veste buna: DISPARE Registrul Unic de Control

  • Firmele nu vor mai fi sanctionate pentru lipsa Registrului unic de control, potrivit unui proiect de lege inregistrat recent la Senat, care ar urma sa modifice Legea 252/2003.  Mai exact, initiativa legislativa prevede abrogarea articolelor 7 si 8 privind sanctiunile impuse contribuabililor din Legea privind registrul unic de control.  “Articol unic. - Articolele 7 si 8 din Legea 252/2003 privind ...» citeste mai departe aici

 • Iesirile la restaurant vor fi mai scumpe. Creste TVA-ul pentru industria Horeca

  • In coalitita de guvernare a fost propusa revenirea TVA-ului de la 5% la 9% pentru Horeca (catering si alimentatie publica). Astfel romanii vor fi nevoiti sa scoata mai multi bani din buzunar pentru iesirile la restaurant fiindca TVA-ul majorat nu va lipsi de pe nota de plata.  Patronatele din Horeca au subliniat recent intr-un comunicat de presa ca este “extrem de nociva” cresterea TVA-ului pentru industrial ospitalitatii.  &...» citeste mai departe aici

 • Facilitatile fiscale din domeniul agroalimentar. Finantele au publicat procedura de acordare

  • Salariul minim pentru angajatii din industria alimentara si sectorul agricol a crescut la 3000 de lei brut de la 1 iunie. Finantele au publicat recent, in dezbatere publica, si procedura de acordare a facilitatilor fiscale.  Asadar, firmele care activeaza in aceste domenii vor plati, intre iunie 2022 si decembrie 2028, un salariu diferentiat si vor datora taxe salariale reduse, asa cum se intampla deja in sectorul constructiilor.  Facilitatile f...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X