email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul 210/2022 - modificari privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre ANAF

Ordinul 210/2022 - modificari privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre ANAF
practicienianafinsolventa

In Monitorul Oficial nr. 161 din 17 februarie 2022 a fost publicat Ordinul 210/2022 pentru modificarea si completarea OPANAF nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre ANAF. 

Consulta in randurile urmatoare modificarile introduse prin noul act normativ. 

Ordinul 210/2022 - practicieni in insolventa: textul actului normativ 

Denumire completa: Ordinul 210/2022 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala

 

In temeiul art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere dispozitiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Articolul I

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 6 iunie 2019, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) La nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se constituie Comisia de agreare a practicienilor in insolventa, in vederea organizarii procedurilor de agreare, cu urmatoarea componenta:
a) presedinte - seful serviciului care coordoneaza activitatea de insolventa din cadrul Directiei generale juridice;
b) membru titular - seful serviciului din cadrul Directiei generale de reglementare a colectarii creantelor bugetare, desemnat de seful ierarhic superior;
c) membru titular - seful serviciului din cadrul Directiei generale de monitorizare venituri si sinteza, desemnat de seful ierarhic superior.
Secretariatul este asigurat de doi reprezentanti din cadrul Directiei generale juridice, desemnati de conducatorul acestei directii.
Membrii supleanti vor fi inlocuitorii de drept sau functionarii publici din cadrul directiilor de care apartin, desemnati in mod expres de conducatorul fiecarei directii.

2. La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Comisia de selectie constituita la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are urmatoarea componenta:
a) presedinte - directorul general al Directiei generale juridice sau inlocuitorul desemnat de acesta;
b) membru titular - directorul general adjunct al Directiei generale de reglementare a colectarii creantelor bugetare;
c) membru titular - directorul general adjunct al Directiei generale de monitorizare venituri si sinteza.
Secretariatul este asigurat de doi reprezentanti ai Directiei generale juridice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau inlocuitori ai acestora, desemnati de conducatorul acestei directii.
Membrii supleanti vor fi inlocuitorii de drept sau functionarii publici din cadrul directiilor de care apartin, desemnati in mod expres de conducatorul fiecarei directii.
3. La articolul 3, alineatul (4) se abroga.
4. La articolul 3, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) Procedura de agreare se reia semestrial, prin publicarea anuntului prevazut la alin. (1), pentru practicienii in insolventa care nu sunt inclusi in lista de agreare, inclusiv cei care nu au depus oferte la procedurile anterioare.
5. La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
b) un act justificativ eliberat de UNPIR, cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea documentatiei, din care sa rezulte ca forma de exercitare a profesiei de practician in insolventa este inscrisa in evidentele UNPIR, precum si faptul ca asociatul coordonator sau asociatii coordonatori ai acesteia nu au fost supusi niciunei sanctiuni disciplinare in ultimii 3 ani anteriori declansarii procedurii de agreare;
6. La articolul 4 alineatul (2), litera c) se abroga.
7. La articolul 5, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
a) agreati - in situatia in care documentatia este completa si indeplineste conditiile prevazute la art. 4, iar ofertantii nu inregistreaza obligatii fiscale restante;
b) descalificati - in situatia in care documentatia nu este completa si/sau nu indeplineste conditiile prevazute la art. 4 si/sau inregistreaza obligatii fiscale restante;

8. La articolul 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Comisia de agreare verifica daca documentatia este completa si indeplineste conditiile prevazute la art. 4 si solicita organelor fiscale competente certificatele de atestare fiscala emise pentru ofertanti, urmand sa incadreze ofertantii in una dintre situatiile prevazute la art. 5, intocmind in acest sens o decizie care va avea anexate urmatoarele:

a) Lista practicienilor in insolventa agreati;
b) Lista practicienilor in insolventa descalificati in cadrul procedurii de agreare;
c) Lista practicienilor in insolventa respinsi in cadrul procedurii de agreare.

9. La articolul 8, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Pentru realizarea selectiei, comisia de selectie, prin secretariatul constituit la nivelul acesteia, va publica pe pagina de internet a organului fiscal central sau Agentiei Nationale de Administrare Fiscala o invitatie de participare conform anexei nr. 4. Invitatia de participare va fi comunicata, in ziua publicarii pe pagina de internet, si catre UNPIR sau filiala UNPIR, prin orice mijloace convenite de Agentia Nationala de Administrare Fiscala impreuna cu UNPIR.

10. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Pentru participarea la procedura de selectie ofertantii trebuie sa depuna formularul de oferta, ce cuprinde:

a) o oferta financiara care va contine onorariul lunar, in lei, exclusiv TVA, dupa caz, in suma fixa, si onorariul de succes, exclusiv TVA, sub forma procentuala, conform modelului prevazut in anexa nr. 5;
b) o declaratie pe propria raspundere, conform modelului prevazut in anexa nr. 6, din care sa rezulte:
(i) ca ofertantul nu se afla in situatia de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul;
(ii) numarul dosarelor de insolventa din portofoliu instrumentate de catre ofertant in ultimii 3 ani. Nu se iau in considerare dosarele de insolventa instrumentate de catre alte entitati decat ofertantul (de exemplu, filiale);
c) un act justificativ eliberat de UNPIR, in original sau copie conform cu originalul, cu cel mult 30 de zile inainte de termenul prevazut pentru depunerea documentatiei, din care sa rezulte ca forma ofertantului de exercitare a profesiei de practician in insolventa este inscrisa in evidentele UNPIR, numarul de practicieni (asociati, salariati, colaboratori) inregistrati pentru forma de organizare in evidenta UNPIR, precum si faptul ca asociatul coordonator sau asociatii coordonatori ai acesteia nu au fost supusi niciunei sanctiuni disciplinare in ultimii 3 ani anteriori declansarii procedurii de selectie.

11. La articolul 9 alineatul (3), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:

e) documentatia prevazuta la alin. (1) nu respecta prevederile alin. (2);
f) ofertantul inregistreaza obligatii fiscale restante, conform certificatului de atestare fiscala comunicat de organul fiscal competent, la solicitarea comisiei de selectie.

12. La articolul 10, alineatul (2) se modifica dupa cum urmeaza:

(2) Onorariul propus prin oferta depusa va respecta conditiile pretului prevazute de art. 1.660 si urmatoarele, precum si art. 1.854 alin. (2) si (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare. Orice oferta care nu respecta aceste conditii va fi descalificata. Sunt considerate astfel de oferte cele cu:
a) onorariul lunar vadit disproportionat raportat la celelalte onorarii solicitate de catre ceilalti ofertanti;
b) onorariul de succes cu valoare mai mica de 1%, exclusiv TVA, si/sau mai mare de 5%, exclusiv TVA.

13. La articolul 11, alineatul (4) se abroga.

14. La articolul 11, alineatul (5) se modifica dupa cum urmeaza:

(5) In cazul in care cererile de deschidere a procedurii de insolventa sunt formulate de organul fiscal, anterior efectuarii selectiei, acestia vor propune desemnarea unui practician provizoriu in insolventa dintre cei cuprinsi in lista practicienilor in insolventa agreati de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

15. La articolul 13, alineatul (3) se modifica dupa cum urmeaza:

(3) In cazul in care, ulterior finalizarii selectiei de catre comisia competenta, calitatea practicianului selectat drept castigator inceteaza in conditiile prevederilor art. 37 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de selectie va proceda la efectuarea unei noi selectii, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile prezentului ordin.

16. La articolul 14 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

(2) In cazul inlocuirii administratorului sau lichidatorului judiciar, potrivit dispozitiilor legii insolventei, se efectueaza o noua selectie, la solicitarea scrisa a organului fiscal care are calitatea de creditor fiscal, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile prezentului capitol.

17. Anexa nr. 7 se abroga.
18. Anexele nr. 1-6, 8 si 9 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-8, care fac parteintegranta din prezentul ordin.

Articolul II

Prevederile art. I pct. 16 se aplica si in cazul administratorului/lichidatorului judiciar selectat potrivit procedurii de selectie derulate in baza actelor normative anterioare intrarii in vigoare a Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu completarile ulterioare.

Articolul III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.443/2019)
Antet
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Comisia de agreare a practicienilor in insolventa

 

ANUNT
privind agrearea practicienilor in insolventa

 

Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza procedura de verificare a cerintelor in vederea agrearii de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a practicienilor in insolventa.

Practicienii in insolventa interesati de participarea la aceasta procedura pot depune, pana cel tarziu la data de ........................., ora ........., dosarele de participare la Agentia
(zi, luna, an)
Nationala de Administrare Fiscala, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, Registratura generala, pentru Directia generala juridica din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in plic sigilat, pe care vor fi inscrise urmatoarele: „Documentatie in vederea agrearii de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala“, numele/denumirea, adresa/sediul social, precum si mentiunea „A nu se desigila decat de catre Comisia de agreare a practicienilor in insolventa“.

Documentatia de participare la procedura de agreare este cea prevazuta in Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de ........(zi, luna, an)......, ora ......,

la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Presedintele Comisiei de agreare,
..........................................................


Anexa nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.443/2019)

OFERTANTUL
..............................................................................
(denumirea/numele, sediul social si numarul de telefon)
Nr. .............................../...................

SCRISOARE DE INTENTIE
 

Catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Comisia de agreare a practicienilor in insolventa

I. Avand in vedere prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ............................................., depunem documentatia in vederea agrearii de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

II. Anexam la prezenta scrisoare urmatoarele documente mentionate la art. 4 alin. (2) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.443/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

1. actul justificativ eliberat de Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea documentatiei, din care rezulta ca forma de exercitare a profesiei de practician in insolventa este inscrisa in evidentele Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, precum si faptul ca asociatul coordonator sau asociatii coordonatori ai acesteia nu au fost supusi niciunei sanctiuni disciplinare in ultimii 3 ani anteriori declansarii procedurii de agreare;

2. copie certificata de pe polita de asigurare de raspundere profesionala a ofertantului valabila la data depunerii documentatiei.
Documentatia anexata la prezenta scrisoare are ........ pagini.

Numele si prenumele reprezentantului legal al practicianului in insolventa,
...................................................................................
Semnatura
........................…


Anexa nr. 3

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.443/2019)
Antet
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Comisia de agreare a practicienilor in insolventa
Nr. ............/................

DECIZIE
privind rezultatul procedurii de agreare

 

Avand in vedere prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
Comisia de agreare decide:

Articolul 1
Se aproba Lista practicienilor in insolventa agreati de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta decizie.

Articolul 2
Descalifica solicitarile de agreare a practicienilor in insolventa, prevazuti in anexa nr. 2 la prezenta decizie, pentru motivele aratate.
Articolul 3
Respinge ca tardiv depuse solicitarile de agreare a practicienilor in insolventa, prevazuti in anexa nr. 3 la prezenta decizie.
Articolul 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta decizie.
Articolul 5
Ofertantii descalificati sau respinsi au posibilitatea contestarii in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedintele Comisiei de agreare,
.........................................................…


Anexa nr. 4
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.443/2019)
Antet
Nr. ............/................

 

INVITATIE DE PARTICIPARE
in vederea desemnarii practicienilor de insolventa in procedura de insolventa

Agentia Nationala de Administrare Fiscala/.........................(Se va mentiona organul fiscal competent care organizeaza procedura de selectie.).......................... invita
practicienii in insolventa agreati sa depuna, pana cel tarziu la data de .................., ora ........, oferta in vederea desemnarii unui practician in insolventa in dosarul de insolventa privind pe debitoarea ......................., dosar aflat pe rolul Tribunalului ................., intocmita conform prevederilor Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Informatiile fiscale/financiare ale debitorului, conform evidentelor existente la organul fiscal, sunt urmatoarele:
cifra de afaceri: ......... lei;
– numar de salariati: ........;
– obligatii fiscale/bugetare datorate: ....... lei, din care obligatii fiscale/bugetare principale de ........ lei, obligatii fiscale accesorii de ........ lei.

Presedintele Comisiei de selectie,
..................................


Anexa nr. 5
(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.443/2019)
OFERTANTUL
.................................................................................
(denumirea/numele, sediul social si numarul de telefon)
Nr. .............................../...................

 

FORMULAR DE OFERTA

Catre Comisia de selectie constituita la nivelul ........................(Se va mentiona organul fiscal competent/ANAF.)..........................
I. Avand in vedere prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ............................, ne manifestam interesul de a fi numiti in calitatea de administrator judiciar/lichidator judiciar in Dosarul nr. ............., aflat pe rolul Tribunalului ............................., avand ca obiect insolventa debitorului ........................ .

II. Onorariul lunar pe care il solicitam este de ................ lei, exclusiv TVA.
III. Onorariul de succes pe care il solicitam este de ................% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA.
Prezenta documentatie de prezentare a ofertei are ...... pagini.

Numele si prenumele reprezentantului legal al ofertantului,
...........................................................................
Semnatura
...........................


Anexa nr. 6
(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.443/2019)

OFERTANTUL
...................................................................................
(denumirea/numele, sediul social si numarul de telefon)
Nr. .............................../...................
 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

 

Avand in vedere prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si cunoscand dispozitiile art. 326 din Codul penal, declaram urmatoarele:
a) ofertantul nu se afla in situatia de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul ....................................................;
b) numarul dosarelor de insolventa din portofoliu instrumentate de catre ofertant in ultimii 3 ani este de ....... dosare. Nu s-au luat in considerare dosarele de insolventa instrumentate de catre alte entitati decat ofertantul (de exemplu, filiale).

Numele si prenumele reprezentantului legal al ofertantului,
...............................................................................
Semnatura
........................…


Anexa nr. 7
(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 1.443/2019)
Stabilirea criteriilor de punctare
Punctajele pentru selectia privind sustinerea practicianului in fata judecatorului-sindic se acorda dupa cum urmeaza: 

Criterii

 

Observații

Punctaj

Financiare

Onorariu fix

 

Criteriile de punctaj vor fi acordate în funcție de ofertele înregistrate. Prag - oferta cea mai mare dintre cele depuse - 1 punct. Prin raportare la pragul determinat, ofertele, în ordine descrescătoare, vor fi punctate cu câte un (1) punct suplimentar, până la maximum 20 de puncte, după care toți ofertanții vor primi același punctaj maxim de 20 de puncte. Exemplu situație: 3 oferte - onorariu 5.000 lei - 1 punct - onorariu 4.000 lei - 1+1 puncte - onorariu 3.500 lei - 2+1 puncte.

Onorariu de succes

 

Criteriile de punctaj vor fi acordate în funcție de ofertele înregistrate. Prag - oferta cea mai mare dintre cele depuse - 1 punct. Prin raportare la pragul determinat, ofertele, în ordine descrescătoare, vor fi punctate cu câte un (1) punct suplimentar, până la maximum 20 de puncte, după care toți ofertanții vor primi același punctaj maxim de 20 de puncte.

Tehnice

Numărul de personal conform actului justificativ eliberat de UNPIR

În situația consorțiului și a cabinetelor asociate, numărul de personal va fi cumulat.

Ofertantul cu cel mai mic număr de personal va avea pragul minim de acordare al punctajului, respectiv un (1) punct, până la maximum 15 puncte, după care toți ofertanții vor primi același punctaj maxim de 15 puncte. Numărul personalului alocat suplimentar adaugă câte un punct celorlalți ofertanți. Exemplu situație: 3 oferte - personal alocat 1 persoană - 1 punct - personal alocat 2 persoane - 1+1 puncte - personal alocat 3 persoane - 2+1 puncte.

Număr dosare din portofoliu instrumentate în ultimii 3 ani conform declarației ofertantului

În situația consorțiului și a cabinetelor asociate, numărul dosarelor va fi cumulat.

Ofertantul cu cel mai mic număr de dosare din portofoliu - 1 punct. Celelalte oferte cu numărul mai mare de dosare, în ordine crescătoare, vor fi punctate câte un (1) punct, până la maximum 15 puncte, după care toți ofertanții vor primi același punctaj maxim de 15 puncte.

Anexa nr. 8
(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 1.443/2019)
Antet
Nr. ........./.............

DECIZIE


privind rezultatul selectiei ofertantului pentru sustinerea desemnarii acestuia in procedura de insolventa
Comisia de selectie a practicienilor in insolventa constituita la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala/...............(organului fiscal competent)..................., in baza prevederilor din Ordinul presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea organizarii procedurii de selectie a practicianului in insolventa pentru sustinerea desemnarii acestuia in procedura de insolventa deschisa pentru debitorul ......................, a analizat ofertele depuse de practicienii in insolventa si a stabilit urmatoarele:
I. Ca urmare a invitatiei de participare din data de ......., pentru depunerea ofertelor in vederea desemnarii practicianului in insolventa in Dosarul nr. ...../..........., aflat pe rolul Tribunalului ................., ce are ca obiect insolventa debitorului ....................., au fost depuse oferte de practicienii in insolventa, dupa cum urmeaza: 


II. Ca urmare a analizei ofertelor depuse, s-au constatat urmatoarele:
a) Ofertele depuse de ofertantii mentionati la pct. I care indeplinesc conditiile legale si au fost calificate sunt urmatoarele:

b) Ofertele depuse de ofertantii mentionati la pct. I care nu indeplinesc conditiile legale si au fost descalificate sunt urmatoarele:

III. Avand in vedere prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.443/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia de selectie a declarat castigatoare oferta depusa de .........., cu onorariul lunar de ........... lei si onorariu de succes ..........%, aceasta intrunind cel mai mare punctaj.

Presedintele Comisiei de selectie,
.................................. 

 


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2024

Sinteza noutatilor Contabile din 2024:


• Aplicarea sistemului e-Factura
• Sistemul RO e-Transport
• Sistemul garantie-returnare (RetuRO)
• Raportarea SAF-T
• Managementul stocurilor – implicatii fiscale si raportarea in SAF-T
• Prelucrare stocuri in sistem lohn

Descopera TOATE noutatile contabile in Ghidul practic al contabilitatii in 2024. Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete.

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
practicienianafinsolventa


Data aparitiei: 18 Februarie 2022

Votati articolul "Ordinul 210/2022 - modificari privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre ANAF":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X