email
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Legea societatilor a fost modificata. Cererea de inmatriculare a societatii NU va mai fi insotita de anumite acte

Legea societatilor a fost modificata. Cererea de inmatriculare a societatii NU va mai fi insotita de anumite acte
legea 265/2022legea societatiloradministrator

Prin Legea 265/2022, publicata in Monitorul nr. 750 din 26 iulie 2022, au fost introduse cateva noutati importante in Legea societatilor comerciale. Una dintre principalele modificari prevede ca cererea de inmatriculare a societatii nu va mai fi insotita de actele privind proprietatea, actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati si de declaratia pe propria raspundere a fondatorilor. 

Actul normativ va intra in vigoare la 26 noiembrie 2022

Iata in continuare modificarile aduse recent Legii societatilor nr. 31/1990. 

Citeste si: Noul model al actului constitutiv si al cererii de inregistrare la ONRC

Modificari in Legea societatilor: prevederi introduse prin Legea 265/2022

Extras din actul normativ: 


Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori carora li s-a interzis prin hotarare judecatoreasca definitiva dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsa complementara a condamnarii pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru infractiunile prevazute de prezenta lege.

2. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, art. 6^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 6^1Prin semnarea actului constitutiv, fondatorii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 pentru a fonda o societate, in actul constitutiv fiind prevazuta o clauza in acest sens.

3. La articolul 7, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:d) capitalul social subscris, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura, modul evaluarii acestuia; la societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;

4. La articolul 7, dupa litera d) se introduce o noua litera, lit. d^1), cu urmatorul cuprins:

d^1) modalitatea de adoptare a hotararilor adunarii generale a asociatilor, cu votul tuturor asociatilor, in cazul in care, datorita paritatii participarii la capitalul social, nu poate fi stabilita o majoritate absoluta;

5. La articolul 7, literele e) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, durata mandatului, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
..................................................................................................

i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii; modalitatile de asigurare a stingerii pasivului sau de regularizare a lui in acord cu creditorii, in cazul dizolvarii fara lichidare, atunci cand asociatii sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii.

6. La articolul 7, dupa litera f) se introduce o noua litera, lit. f^1), cu urmatorul cuprins:f^1) dupa caz, acolo unde legea prevede, datele de identificare a beneficiarilor reali si a modalitatilor in care se exercita controlul asupra societatii;

7. La articolul 8, litera f^2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

f^2) tipul societatii, respectiv inchis sau deschis, precum si orice restrictie cu privire la transferul de actiuni;

8. La articolul 8, dupa litera k) se introduce o noua litera, lit. k^1), cu urmatorul cuprins:k^1) dupa caz, datele de identificare a beneficiarilor reali si a modalitatilor in care se exercita controlul asupra societatii;9. Articolul 8^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 8^1

Datele de identificare prevazute la art. 7 lit. a), e), e^1) si f^1), respectiv la art. 8 lit. a), g), h) si k^1) includ:

a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal si, daca este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislatiei nationale aplicabile, locul si data nasterii, domiciliul/resedinta si cetatenia, actul de identitate/pasaportul, seria, numarul, emitentul, data eliberarii, perioada de valabilitate;
b) pentru persoanele juridice: firma, sediul, nationalitatea, numarul de ordine in registrul comertului si/sau codul unic de inregistrare, identificatorul unic la nivel european, potrivit legii nationale aplicabile.

10. Articolul 9^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 9^1

(1) Societatea in nume colectiv si societatea in comandita simpla sunt obligate sa verse integral la constituire capitalul social subscris.(2) Societatea cu raspundere limitata trebuie sa verse 30% din valoarea capitalului social subscris nu mai tarziu de 3 luni de la data inmatricularii, dar inainte de a incepe operatiuni in numele societatii, iar diferenta de capital social subscris va fi varsata:

a) pentru aportul in numerar, in 12 luni de la data inmatricularii;

b) pentru aportul in natura, in termen de cel mult 2 ani de la data inmatricularii.

11. La articolul 18, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Registratorul de registrul comertului dispune inregistrarea in registrul comertului a prospectului de emisiune.

12. La articolul 19, alineatul (1) semodifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 19(1) Subscrierile de actiuni se vor face pe unul sau pe mai multe exemplare ale prospectului de emisiune al fondatorilor.

13. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 26

(1) Daca exista aporturi in natura, avantaje acordate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei, operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, fondatorii vor solicita registratorului de registrul comertului numirea unuia sau a mai multor experti. Dispozitiile art. 38 si 39 se aplica in mod corespunzator.

14. La articolul 36 alineatul (2), litera b) se abroga.

15. La articolul 36 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

c) dovada sediului declarat;

16. La articolul 36 alineatul (2), literele d), e) si f) se abroga.17. Articolul 37 se abroga.

18. La articolul 38, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 38

(1) La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei, operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, registratorul numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de registratorul de registrul comertului.

19. La articolul 40, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 40

(1) In cazul in care cerintele legale sunt indeplinite, registratorul, prin incheiere, va dispune inmatricularea societatii in registrul comertului, in conditiile prevazute de legea privind acest registru.

20. La articolul 41, alineatul (2) se abroga.

21. La articolul 44^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 44^1

(1) Dobandirea de catre societate, intr-un interval de cel mult 2 ani de la constituire sau de la autorizarea inceperii activitatii societatii, a unui bun de la un fondator ori actionar, contra unei sume sau a altor contravalori reprezentand cel putin o zecime din valoarea capitalului social subscris, va fi supusa aprobarii prealabile a adunarii generale a actionarilor, precum si prevederilor art. 38 si 39, va fi mentionata in registrul comertului, in baza actului translativ de proprietate, incheiat in conditiile legii, si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

22. Articolele 45 si 46 se abroga.

23. La articolul 50, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Operatiunile efectuate de societate inainte de a 16-a zi de la data efectuarii publicitatii prevazute de lege nu sunt opozabile tertilor care dovedesc ca au fost in imposibilitate de a lua cunostinta despre ele.

24. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 51

Tertii sunt intotdeauna in masura sa invoce actele sau faptele cu privire la care nu s-a indeplinit publicitatea, in afara de cazul in care omisiunea publicitatii le lipseste de efecte.

25. Articolul 52 se abroga.

26. La articolul 56, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

d) lipseste incheierea registratorului de registrul comertului de inmatriculare a societatii;

27. La articolul 58, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:(3) Tribunalul va comunica hotararea judecatoreasca oficiului registrului comertului, care, dupa inregistrarea in registrul comertului, se va publica in Buletinul electronic al registrului comertului.

28. Articolul 60 se abroga.

29. Articolul 64 se abroga.

30. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 72Obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in aceasta lege. Pentru ca numirea unui administrator, director, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

31. La articolul 73^1 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu urmatorul cuprins:

(2) Prin acceptarea mandatului, administratorii, membrii consiliului de administratie, directorii, membrii directoratului, cenzorii, iar prin incheierea contractului de prestari servicii, auditorul financiar isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 pentru a detine si exercita aceasta functie, in contract fiind inclusa o clauza in acest sens.

32. La articolul 93 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) data actului constitutiv, numarul de ordine din registrul comertului si codul unic de inregistrare;

33. La articolul 103^1 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a) autorizarea dobandirii propriilor actiuni este acordata de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va stabili conditiile acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, durata pentru care este acordata autorizatia si care nu poate depasi 18 luni de la data inregistrarii in registrul comertului, si, in cazul unei dobandiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima;

34. La articolul 131, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru. Acestea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

35. La articolul 134, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Pretul platit de societate pentru actiunile celui care exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de registratorul de registrul comertului in conformitate cu dispozitiile art. 38 si 39, la cererea consiliului de administratie, respectiv a directoratului.

36. La articolul 143^2, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat.

37. La articolul 153^3, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) Directoratul inregistreaza la registrul comertului numele membrilor sai, mentionand daca ei actioneaza impreuna sau separat.

38. Articolul 153^19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 153^19Consiliul de administratie va solicita oficiului registrului comertului inregistrarea in registrul comertului a numirii directorilor, precum si a oricarei schimbari in persoana administratorilor sau directorilor. Aceste date se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Aceeasi obligatie revine directoratului cu privire la inregistrarea primilor membri ai directoratului si a oricarei schimbari in persoana membrilor directoratului sau a membrilor consiliului de supraveghere.

39. La articolul 192, alineatul (2) se abroga.

40. La articolul 204, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comertului actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in registrul comertului in temeiul incheierii registratorului de registrul comertului. In cazurile prevazute la art. 223 alin. (3) si la art. 226 alin. (2), inregistrarea in registrul comertului se efectueaza din oficiu, in baza hotararii definitive de excludere sau de retragere.

41. La articolul 215, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 215
(1) Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala care a hotarat aceasta va propune registratorului de registrul comertului numirea unuia sau a mai multor experti pentru evaluarea acestor aporturi, in conditiile art. 38 si 39.

42. La articolul 219, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 219

(1) Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai in masura in care este dusa la indeplinire in termen de 18 luni de la data adoptarii.

43. La articolul 227, alineatul (3) se abroga.

44. La articolul 227, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Lichidarea si radierea societatii se efectueaza potrivit dispozitiilor art. 237 alin. (6)-(13).

45. La articolul 230, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 230

(1) In societatile in nume colectiv, societatile cu raspundere limitata, daca un asociat decedeaza si daca nu exista conventie contrara, societatea trebuie sa plateasca partea ce se cuvine mostenitorilor, dupa ultimul bilant contabil aprobat, in termen de 3 luni de la notificarea decesului asociatului, daca asociatii ramasi nu prefera sa continue societatea cu mostenitorii care consimt la aceasta.

46. La articolul 237 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) nu mai sunt indeplinite conditiile referitoare la sediul social, altele decat cele prevazute la art. 237^2 alin. (1) lit. a);

47. La articolul 237 alineatul (1), literele d), f) si g) se abroga.

48. La articolul 237, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Lista societatilor pentru care Oficiul National al Registrului Comertului urmeaza sa formuleze actiuni de dizolvare se afiseaza in Buletinul electronic al registrului comertului, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, si se transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.(3) Hotararea tribunalului prin care s-a pronuntat dizolvarea se comunica societatii, oficiului registrului comertului pentru inregistrarea mentiunii de dizolvare in registrul comertului, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - administratia judeteana a finantelor publice/administratia finantelor publice a sectorului si se publica in Buletinul electronic al registrului comertului.

49. La articolul 237, alineatul (4) se abroga.

50. La articolul 237, alineatele (5)-(7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:(5) Orice persoana interesata poate face numai apel impotriva hotararii de dizolvare, in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii in Buletinul electronic al registrului comertului. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului.(6) Dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de dizolvare, Oficiul National al Registrului Comertului, prin registrator, la cererea societatii, a oricarei persoane interesate sau din oficiu, numeste, prin incheiere, un lichidator inscris in Tabloul practicienilor in insolventa. Remunerarea lichidatorului se face din averea societatii dizolvate sau, in lipsa, din fondul de lichidare, constituit potrivit legii. Remuneratia lichidatorului este in cuantum fix de 1.500 lei, decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator in legatura cu lichidarea societatii urmand a se face, pentru situatia in care nu exista bunuri in averea societatii dizolvate, de catre Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, la solicitarea lichidatorului.(7) Incheierile pronuntate in conditiile alin. (6) se comunica electronic lichidatorului numit, se inregistreaza in registrul comertului si se publica in Buletinul electronic al registrului comertului. In exercitarea atributiilor sale de lichidare, lichidatorul este scutit de orice taxa, tarif, comision, taxa judiciara de timbru si altele asemenea.

51. La articolul 237, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu urmatorul cuprins:

(7^1) Prevederile art. 260 se aplica in mod corespunzator.

52. La articolul 237, alineatele (9), (10) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(9) Lista societatilor pentru care Oficiul National al Registrului Comertului urmeaza sa formuleze actiuni de radiere, potrivit prevederilor alin. (8), se afiseaza in Buletinul electronic al registrului comertului cu cel putin 15 zile calendaristice inainte si se transmite Ministerului Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.(10) Hotararea tribunalului prin care s-a pronuntat radierea se comunica societatii, oficiului registrului comertului pentru radierea societatii din registrul comertului, Ministerului Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala - administratia judeteana a finantelor publice/administratia finantelor publice a sectorului si se publica, cu titlu gratuit, in Buletinul electronic al registrului comertului. In cazul mai multor hotarari judecatoresti de radiere, publicitatea se va putea efectua in forma unui tabel cuprinzand: numarul de ordine in registrul comertului, codul unic de inregistrare, denumirea, forma juridica si sediul societatii dizolvate, instanta care a dispus dizolvarea, numarul dosarului, numarul si data hotararii de dizolvare...................................................................................................(12) Vizualizarea hotararilor de dizolvare si radiere si a rezolutiilor de numire a lichidatorului, publicate in Buletinul electronic al registrului comertului, se face cu titlu gratuit.

53. Dupa articolul 237^1 se introduce un nou articol, art. 237^2, cu urmatorul cuprins:

Articolul 237^2

(1) Oficiul National al Registrului Comertului, prin registrator, constata intrunirea conditiilor pentru dizolvarea societatii in urmatoarele cazuri, la cererea oricarei persoane interesate sau din oficiu, in cazurile in care:

a) nu mai sunt indeplinite conditiile referitoare la sediul social, ca urmare a expirarii duratei actului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social ori transferului dreptului de folosinta sau proprietate asupra spatiului cu destinatie de sediu social;

b) a incetat activitatea societatii sau nu a fost reluata activitatea dupa perioada de inactivitate temporara, anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului, perioada care nu poate depasi 3 ani de la data inscrierii in registrul comertului;

c) in cazul societatilor cu durata determinata, la expirarea duratei mentionate in actul constitutiv, daca procedura prevazuta la art. 227 alin. (2) nu este indeplinita.

(2) Lista societatilor pentru care Oficiul National al Registrului Comertului urmeaza sa constate, din oficiu, intrunirea conditiilor pentru dizolvare se afiseaza in Buletinul electronic al registrului comertului, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, si se transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. La expirarea acestui termen sau, dupa caz, in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii de dizolvare de catre orice persoana interesata, registratorul constata, prin incheiere, intrunirea conditiilor pentru dizolvarea societatii.

(3) Incheierea registratorului prin care s-a constatat intrunirea conditiilor pentru dizolvarea societatii nu are caracter executoriu. Aceasta se mentioneaza in registrul comertului, se comunica societatii dizolvate si, pe cale electronica, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - administratia judeteana a finantelor publice/administratia finantelor publice a sectorului si se publica in Buletinul electronic al registrului comertului.

(4) Societatea a carei dizolvare a fost constatata de catre registrator, precum si Agentia Nationala de Administrare Fiscala pot face plangere in termen de 15 zile de la comunicare, iar orice alta persoana interesata, in termen de 15 zile de la data publicarii incheierii in Buletinul electronic al registrului comertului. Plangerea se depune la oficiul registrului comertului si se face mentiune despre aceasta in registrul comertului. In termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii, oficiul registrului comertului o inainteaza instantei competente.

(5) Daca nu s-a formulat plangere impotriva incheierii registratorului, la expirarea termenului prevazut la alin. (4), oficiul registrului comertului inregistreaza, din oficiu, mentiunea de dizolvare a societatii in registrul comertului. Dupa data inregistrarii mentiunii de dizolvare in registrul comertului, societatea intra in lichidare.

(6) Hotararea pronuntata de instanta in solutionarea plangerii poate fi atacata numai cu apel, in termen de 30 de zile de la comunicare. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului.

(7) Dupa ramanerea definitiva, hotararea instantei se transmite oficiului registrului comertului pentru inscrierea mentiunii de dizolvare in registrul comertului. Dupa data inscrierii mentiunii de dizolvare, societatea intra in lichidare.

(8) Dupa inscrierea mentiunii de dizolvare in registrul comertului in conditiile alin. (5) sau, dupa caz, alin. (7), Oficiul National al Registrului Comertului, prin registrator, la cererea societatii, a oricarei persoane interesate sau din oficiu, numeste, prin incheiere, un lichidator inscris in Tabloul practicienilor in insolventa. Prevederile art. 237 alin. (6) referitoare la remunerarea lichidatorului se aplica in mod corespunzator.

(9) Incheierile pronuntate in conditiile alin. (8) se comunica electronic lichidatorului numit, se inregistreaza in registrul comertului si se publica in Buletinul electronic al registrului comertului. In exercitarea atributiilor sale de lichidare, lichidatorul este scutit de orice taxa, tarif, comision, taxa judiciara de timbru si altele asemenea.

(10) Prevederile art. 260 se aplica in mod corespunzator.

54. La articolul 243, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii proiectului de fuziune sau de divizare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. In cazul in care societatea a optat pentru publicitatea pe pagina proprie web, termenul de opozitie curge de la data publicarii proiectului de fuziune sau de divizare in Buletinul electronic al registrului comertului. Opozitia se depune la oficiul registrului comertului, care, in termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta instantei judecatoresti competente. Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai apelului.

55. Articolul 248 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 248

(1) Actul modificator al actului constitutiv al societatii absorbante se inregistreaza in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi are sediul societatea. Acesta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.

(2) Publicitatea pentru societatile absorbite poate fi efectuata de societatea absorbanta.

56. La articolul 251, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) De la data realizarii sale, potrivit art. 249, fuziunea, respectiv divizarea poate fi declarata nula doar daca nu a fost supusa unui control de legalitate sau daca hotararea uneia dintre adunarile generale care au votat proiectul fuziunii sau al divizarii este nula ori anulabila.

57. Articolul 251^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 251^3

Competenta de verificare a legalitatii fuziunii, sub aspectul procedurii pe care o urmeaza societatile participante la fuziune - persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul social in Romania - si, daca este cazul, societatea nou-infiintata - persoana juridica romana sau societate europeana cu sediul social in Romania - apartine registratorului de registrul comertului unde sunt inmatriculate societatile persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul social in Romania participante la fuziune, inclusiv societatea absorbanta, ori, daca este cazul, societatea nou-infiintata.

58. La articolul 251^6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Proiectul comun de fuziune, vizat de registratorul de registrul comertului, se publica in Buletinul electronic al registrului comertului ori, dupa caz, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarile generale urmeaza a hotari asupra fuziunii.

59. La articolul 251^13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 251^13

(1) In cazul fuziunii prin absorbtie, registratorul de registrul comertului dispune inregistrarea in registrul comertului a actului modificator al actului constitutiv al societatii absorbante - persoana juridica romana sau societate europeana cu sediul social in Romania - dupa verificarea existentei certificatelor sau a documentelor similare care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de lege, emise de autoritatile competente din celelalte state membre in care au sediul social ori, dupa caz, administratia centrala sau sediul principal celelalte societati participante la fuziune, si a termenului in care acestea au fost depuse la oficiul registrului comertului, termen ce nu poate depasi 6 luni de la emitere.

60. La articolul 251^13, alineatele (4)-(6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(4) Registratorul de registrul comertului verifica, daca este cazul, si caracteristicile mecanismelor de implicare a angajatilor in activitatea societatii absorbante sau nou-constituite.

(5) Daca societatea absorbanta sau societatea nou-infiintata este persoana juridica guvernata de legislatia altui stat membru, inclusiv o societate europeana cu sediul social intr-un alt stat membru, registratorul de registrul comertului verifica legalitatea hotararii de fuziune depuse de catre administratorii/membrii directoratului la oficiul registrului comertului in care este inregistrata societatea - persoana juridica romana si pronunta o incheiere prin care constata indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege de catre societatea - persoana juridica romana. Incheierea este comunicata societatii - persoana juridica romana la sediul acesteia.

(6) Registratorul de registrul comertului poate pronunta incheierea prevazuta la alin. (5), chiar daca procedura declansata de cererile de retragere a actionarilor/asociatilor in conformitate cu art. 251^12 este in curs, in incheiere indicandu-se faptul ca rascumpararea actiunilor/partilor sociale nu este inca finalizata. Retragerile efectuate de actionari/asociati in conformitate cu art. 251^12 sunt opozabile societatii absorbante sau nou-infiintate si actionarilor/asociatilor acesteia.

61. La articolul 251^14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 251^14

(1) In cazul fuziunii prin absorbtie, actul modificator se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.
62. La articolul 251^14, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) In cazul in care prin fuziunea transfrontaliera este constituita o societate europeana cu sediul in Romania, Oficiul National al Registrului Comertului, pe cheltuiala partilor, comunica Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, in vederea publicarii, un anunt care cuprinde: denumirea societatii, numarul de inmatriculare in registrul comertului in care este inmatriculata, data inmatricularii, numarul Monitorului Oficial al Romaniei in care a fost publicat extrasul incheierii registratorului de registrul comertului de inmatriculare a societatii.

63. La articolul 251^15 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) in cazul fuziunii prin absorbtie, de la data inregistrarii in registrul comertului a actului modificator al actului constitutiv, cu exceptia cazului in care, prin acordul partilor, se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, care nu poate fi insa ulterioara incheierii exercitiului financiar curent al societatii absorbante sau societatilor beneficiare si nici anterioara incheierii ultimului exercitiu financiar incheiat al societatii sau societatilor care isi transfera patrimoniul, si controlul registratorului de registrul comertului prevazut la art. 251^13 alin. (1);

64. La articolul 252 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) actul de numire a lichidatorilor, precum si orice act ulterior care ar aduce schimbari cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate in registrul comertului. Acestea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, ori, dupa caz, in Buletinul electronic al registrului comertului.

65. La articolul 252, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Numai dupa inregistrarea in registrul comertului lichidatorii vor exercita aceasta functie.

66. Dupa articolul 255 se introduce un nou articol, art. 255^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 255^1

In cazul societatilor care au fost dizolvate in conditiile art. 237 si 237^2, din fondurile obtinute din vanzarea bunurilor si drepturilor din averea societatii se asigura cu prioritate cheltuielile pentru taxe, timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestor bunuri, precum si pentru plata remuneratiei lichidatorului.

67. La articolul 260, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 260 

(1) Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult un an de la data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii de dizolvare. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comertului poate prelungi acest termen de maximum trei ori, cu cate un an.

68. La articolul 260, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(5) Nerespectarea obligatiei de depunere a raportului prevazut la alin. (4) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza, din oficiu sau la sesizarea oricarei parti interesate, de catre registratorul de registrul comertului, prin incheiere. Sanctiunea se aplica si lichidatorului care nu introduce cererea de deschidere a procedurii de faliment in termenul prevazut la alin. (4).(6) In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor depune la registrul comertului cererea de radiere a societatii din registrul comertului, pe baza raportului final de lichidare si a situatiilor financiare de lichidare prin care se prezinta situatia patrimoniului, a creantelor si repartizarea activelor ramase, dupa caz, sub sanctiunea unei amenzi de 20 lei pe zi de intarziere, care va fi aplicata, din oficiu sau la sesizarea oricarei parti interesate, de catre registratorul de registrul comertului. Incheierea prin care se constata incheiata lichidarea si se dispune radierea societatii din registrul comertului se publica in Buletinul electronic al registrului comertului.

69. La articolul 260, dupa alineatul (6) se introducdoua noi alineate, alin. (6^1) si (6^2), cu urmatorul cuprins:

(6^1) Transmiterea catre asociati/actionari a dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societatii din registrul comertului.(6^2) Registrul comertului va elibera fiecarui asociat/actionar un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, in baza caruia asociatul/actionarul poate proceda la inscrierea bunurilor imobile in cartea funciara.

70. La articolul 260, alineatele (7)-(9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(7) Daca in termen de 3 luni de la expirarea termenului mentionat la alin. (1), prelungit dupa caz, oficiul registrului comertului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere, registratorul de registrul comertului, din oficiu sau la cererea oricarei persoane interesate, constata ca a expirat termenul legal in care putea fi realizata lichidarea si dispune radierea societatii din registrul comertului. Lista societatilor pentru care Oficiul National al Registrului Comertului, prin registratorul de registrul comertului, urmeaza sa dispuna radierea se afiseaza in Buletinul electronic al registrului comertului cu cel putin 15 zile calendaristice inainte si se transmite Ministerului Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.(8) Incheierea de radiere a registratorului de registrul comertului, pronuntata potrivit alin. (7), nu este executorie. Aceasta se comunica societatii, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - administratia judeteana a finantelor publice/administratia finantelor publice a sectorului si se publica in Buletinul electronic al registrului comertului.(9) Impotriva incheierii registratorului de registrul comertului, societatea, Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau orice persoana interesata poate formula plangere in termen de 15 zile de la comunicare. In cazul persoanei interesate, termenul curge de la publicarea incheierii registratorului de registrul comertului in Buletinul electronic al registrului comertului. Plangerea se depune la oficiul registrului comertului si se face mentiune despre aceasta in registrul comertului. In termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii, oficiul registrului comertului o inainteaza instantei competente.

71. La articolul 260, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (9^1), cu urmatorul cuprins:

(9^1) Hotararea pronuntata de instanta in solutionarea plangerii poate fi atacata numai cu apel, in termen de 30 de zile de la comunicare. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului.

72. La articolul 260, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(10) In cazul in care prevederile art. 270^1 nu sunt aplicabile, intrucat societatea aflata in lichidare, desi intruneste conditiile prevazute la art. 38 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, nu indeplineste si cerinta prevazuta la art. 5 alin. (1) pct. 72 din aceeasi lege, registratorul de registrul comertului, prin incheiere, constata incheiata lichidarea si dispune radierea societatii pe baza raportului final de lichidare si a situatiilor financiare de lichidare prin care se prezinta situatia patrimoniului, a creantelor si repartizarea activelor ramase, dupa caz.

73. La articolul 261, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) In societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni registrele prevazute la art. 177 alin. (1) lit. a)-f) vor fi depuse la registrul comertului la care a fost inregistrata societatea, unde orice parte interesata va putea lua cunostinta de ele cu autorizarea registratorului de registrul comertului, iar restul actelor societatii vor fi depuse la Arhivele Nationale.

74. La articolul 266, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 266

(1) In cazul in care unul sau mai multi administratori, respectiv membri ai directoratului sunt numiti lichidatori, darea de seama asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului se depune la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului. Aceasta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, impreuna cu bilantul final de lichidare.

75. La articolul 268, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Situatia financiara, semnata de lichidatori, se depune, pentru a fi mentionata, la oficiul registrului comertului. Aceasta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

76. La articolul 270^2c), alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Proiectul de transfer, vizat de registratorul de registrul comertului, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii, cu cel putin 30 de zile inaintea datei sedintei in care adunarea generala extraordinara urmeaza a hotari asupra transferului.

77. La articolul 270^2e), alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de registratorul de registrul comertului, in conformitate cu dispozitiile art. 38 si 39. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.

78. La articolul 270^3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu urmatorul cuprins:

(2^1) Incalcarea prevederilor art. 177 alin. (1) lit. a) si ale art. 178 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei.

79. La articolul 270^3 , alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1)-(2^1) se realizeaza de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si ale unitatilor sale teritoriale. In procesul-verbal de constatare a contraventiei prevazute la alin. (2^1) se va consemna faptul ca neaducerea la indeplinire a obligatiilor prevazute la art. 177 alin. (1) lit. a) si la art. 178 atrage dizolvarea societatii in conditiile art. 237.

80. La articolul 270^3, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu urmatorul cuprins:

(3^1) Daca in termen de 30 de zile de la data aplicarii sanctiunii contraventionale prevazute la alin. (2^1) reprezentantul persoanei juridice nu si-a indeplinit obligatiile prevazute la art. 177 alin. (1) lit. a) si art. 178, in urma verificarii efectuate de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale teritoriale, tribunalul/tribunalul specializat va putea pronunta dizolvarea societatii la cererea Ministerului Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Dispozitiile art. 237 alin. (3)-(13) se aplica in mod corespunzator.

81. Dupa articolul 293 se introduce un nou articol, art. 293^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 293^1

Ministerul Justitiei informeaza Comisia Europeana in legatura cu orice modificari ale formelor de societati prevazute de prezenta lege care ar afecta continutul anexelor I, II si IIA la Directiva (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societatilor comerciale in ceea ce priveste utilizarea instrumentelor si a proceselor digitale in contextul dreptului societatilor comerciale. 

Citeste si: Legea 265/2022 aduce modificari privind infiintarea si suspendarea PFA, II si IF


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatia Contabila

Numerar: ce S-A SCHIMBAT si ce NU S-A SCHIMBAT in lege?


Vreti sa stiti:
• Care este actuala limita a tranzactiilor cu numerar intre operatori economici (SRL, PFA,
II sau IF)?
• Ce presupune respectarea legii in vigoare pentru incasari si plati in numerar intre persoane juridice?
• Care este plafonul privind soldul numerarului din casierie?
• Cum cresc acum amenzile pentru nerespectarea acestui plafon?
• Ce riscati depasind plafonul?
• Totul despre legalitatea tranzactiilor cu numerar?

Lucrarea Incasari si plati in numerar: obligatii legale, interdictii, aspecte practice va ajuta acum!

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
legea 265/2022legea societatiloradministrator


Data aparitiei: 24 Noiembrie 2022

Votati articolul "Legea societatilor a fost modificata. Cererea de inmatriculare a societatii NU va mai fi insotita de anumite acte":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2024!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X