email
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Legea 216/2022 - noutati in domeniul prevenirii insolventei si al insolventei

Legea 216/2022 - noutati in domeniul prevenirii insolventei si al insolventei
insolventadebitorintreprindere

A aparut in Monitor Legea nr. 216/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si a altor acte normative.

Actul normativ a fost publicat in Monitorul oficial nr. 709 din 14 iulie 2022.

Legea 216/2022 - noutati privind insolventa: textul actului normativ

Denumire completa: Legea 216/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si a altor acte normative

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articolul I

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Articolul 2
Scopul prezentei legi este instituirea unor proceduri de prevenire a insolventei la care pot recurge debitorii aflati in dificultate si, respectiv, a unor proceduri colective de insolventa pentru acoperirea pasivului debitorului, in cadrul carora debitorul beneficiaza, atunci cand este posibil, de sansa de redresare a activitatii sale.

2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 3
(1) Procedurile prevazute de prezenta lege se aplica profesionistilor, astfel cum sunt definiti la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia celor cu privire la care se prevad dispozitii speciale in ceea ce priveste regimul prevenirii insolventei si al insolventei lor. In cazul profesiilor liberale, procedurile prevazute de prezenta lege vizeaza intreprinderea acestora, iar nu statutul profesional.

(2) In cazul in care un profesionist persoana fizica aflat in insolventa are atat datorii personale, cat si datorii profesionale, care fie nu pot fi separate intr-un mod rezonabil, fie se afla in diviziuni ale patrimoniului constituite potrivit art. 2.324 alin. (3) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, acestea sunt tratate in cadrul procedurii de insolventa prevazute de prezenta lege, pentru a obtine descarcarea definitiva de obligatii.

(3) In cazul in care un profesionist persoana fizica aflat in insolventa are atat datorii personale, cat si datorii profesionale care fac parte din diviziuni ale patrimoniului constituite potrivit art. 2.324 alin. (4) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, acestea din urma sunt tratate in cadrul procedurii de insolventa prevazute de prezenta lege, pentru a obtine descarcarea de obligatii.

(4) Procedurile prevazute de prezenta lege nu sunt aplicabile unitatilor si institutiilor de invatamant preuniversitar, universitar si entitatilor prevazute la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Prevederile titlului I nu sunt aplicabile:
a) institutiilor de credit, firmelor de investitii, precum si altor institutii financiare si entitati supuse prevederilor Legii nr. 312/2015 privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul financiar, cu modificarile si completarile ulterioare, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 10/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si fondurilor de investitii alternative, definite la art. 3 pct. 20 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) asiguratorilor si reasiguratorilor, astfel cum sunt definiti de art. 1 alin. (2) pct. 3 si 45 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare, supusi prevederilor legii mentionate anterior, precum si Legii nr. 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor, cu modificarile ulterioare;
c) contrapartilor centrale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii;
d) depozitarilor centrali de titluri de valoare, astfel cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012.
(6) In materia procedurilor de prevenire a insolventei, prezenta lege nu afecteaza drepturile si obligatiile debitorului cu privire la activul personal acumulat de catre acesta la un fond de pensii administrat privat si/sau la fonduri de pensii facultative si/sau la fonduri de pensii ocupationale ori cu privire la pensiile private de care debitorul beneficiaza, in temeiul si in conditiile legislatiei privind pensiile private.

3. La titlul preliminar, denumirea capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Capitolul II Principii si definitii
4. La articolul 4, punctele 2, 3, 5, 8-10, 12 si 13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

2. acordarea unei sanse debitorilor de redresare eficienta a afacerii, pentru mentinerea activitatii economice si protejarea locurilor de munca, prin accesul efectiv al debitorului la mijloace de avertizare timpurie, prin intermediul procedurilor de prevenire a insolventei sau prin procedura de reorganizare judiciara, fara a aduce atingere altor solutii de redresare;
3. asigurarea unor proceduri de prevenire a insolventei si insolventa eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare si derulare a procedurii intr-un timp util si rezonabil, intr-o maniera obiectiva si impartiala, cu un minim de costuri, de natura a duce la descarcarea de obligatii;
.......................................................
5. asigurarea unui grad ridicat de transparenta si previzibilitate in procedurile prevazute de prezenta lege;
.....................................................
8. asigurarea accesului la surse de finantare in procedurile de prevenire a insolventei, in perioada de observatie si de reorganizare, cu acordarea unui tratament adecvat, prioritar la plata, pentru protejarea acestor creante;
9. fundamentarea votului pentru aprobarea acordului/planului de restructurare sau de reorganizare pe criterii clare, cu asigurarea unui tratament egal intre creditorii de acelasi rang, a recunoasterii prioritatilor comparative si a acceptarii unei decizii a majoritatii, urmand sa se ofere celorlalti creditori plati egale sau mai mari decat ar primi in cazul urmatoarei alternative optime sau in faliment, dupa caz;
10. favorizarea, in procedurile de prevenire a insolventei, a negocierii/renegocierii amiabile a creantelor si a incheierii unui acord de restructurare sau, dupa caz, a unui concordat preventiv, asigurand continuitatea intreprinderii;
.....................................................
12. in cazul grupului de societati, coordonarea procedurilor de prevenire a insolventei si de insolventa, in scopul abordarii integrate a acestora;
13. administrarea procedurilor de prevenire a insolventei si de insolventa de catre practicieni in insolventa si desfasurarea acestora sub controlul instantei de judecata, in limitele prevazute de prezenta lege.
5. La articolul 4, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu urmatorul cuprins:
5^1. protejarea informatiilor de natura concurentiala privind afacerea debitorului, fara a impiedica accesul creditorilor la informatiile necesare si relevante care sa le permita acestora sa adopte o decizie in procedurile de prevenire a insolventei si de reorganizare judiciara;
6. La articolul 5 alineatul (1), dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu urmatorul cuprins:
4^1. ansamblu independent reprezinta un grup de bunuri ale debitorului care asigura realizarea unor bunuri sau servicii si permite desfasurarea activitatii intreprinderii;
7. La articolul 5 alineatul (1), dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu urmatorul cuprins:
5^1. avertizarea timpurie reprezinta alertarea asupra existentei unor circumstante care ar putea da nastere starii de dificultate sau de insolventa a debitorului si care ii pot semnala acestuia necesitatea de a actiona fara intarziere si/sau furnizarea, cu titlu gratuit, a unor informatii cu privire la solutii de redresare;
8. La articolul 5 alineatul (1), dupa punctul 8 se introduc doua noi puncte, punctele 8^1 si 8^2, cu urmatorul cuprins:
8^1. contracte in derulare reprezinta acele contracte care nu au fost executate in totalitate sau substantial de toate partile la data confirmarii acordului de restructurare sau, dupa caz, la data deschiderii procedurii concordatului preventiv sau insolventei;
8^2. contracte in derulare esentiale reprezinta contractele din categoria prevazuta la pct. 8^1 necesare pentru continuarea activitatii curente, inclusiv cele care au ca obiect furnizarea unor bunuri sau servicii, a carei suspendare ar duce la intreruperea acesteia, acestea incluzand fara a se limita la contracte de leasing, licenta, franciza, furnizare pe termen lung, cum ar fi energie electrica, apa, telecomunicatii, gaze;
9. La articolul 5 alineatul (1), dupa punctul 16 se introduc doua noi puncte, punctele 16^1 si 16^2, cu urmatorul cuprins:
16^1. creantele in litigiu reprezinta creantele a caror existenta sau intindere este contestata si in privinta carora nu s-a pronuntat o hotarare definitiva pana la data intocmirii acordului de restructurare sau, dupa caz, a deschiderii procedurii de concordat;
16^2. creante neafectate reprezinta creantele care nu sunt modificate in mod direct de un acord de restructurare sau de un concordat preventiv; orice creanta neinclusa in lista creantelor afectate este creanta neafectata;
10. La articolul 5 alineatul (1), punctul 17 se abroga.
11. La articolul 5 alineatul (1), punctul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
23. creditori indispensabili sunt furnizorii care nu pot fi inlocuiti in conditii economice sau financiare rezonabile, raportat la continuarea activitatii debitorului;
12. La articolul 5 alineatul (1), dupa punctul 26 se introduc doua noi puncte, punctele 26^1 si 26^2, cu urmatorul cuprins:
26^1. descarcare definitiva de obligatii reprezinta stingerea, in conditiile prezentei legi, a diferentelor dintre datoriile existente la data deschiderii procedurii si a datoriilor reduse printr-un acord de restructurare, plan de concordat sau de reorganizare, dupa caz, ca urmare a inchiderii procedurii pentru motivul indeplinirii cu succes a acordului/planului propus in conditiile legii. In cazul falimentului, aceasta opereaza in baza hotararii definitive de inchidere a procedurii;
26^2. dificultatea reprezinta starea generata de orice imprejurare care determina o afectare temporara a activitatii ce da nastere unei amenintari reale si grave la adresa capacitatii viitoare a debitorului de a-si plati datoriile la scadenta, daca nu sunt luate masuri adecvate; debitorul in stare de dificultate este capabil sa isi execute obligatiile pe masura ce devin scadente;
13. La articolul 5 alineatul (1), punctul 27 se abroga.
14. La articolul 5 alineatul (1), dupa punctul 28 se introduc doua noi puncte, punctele 28^1 si 28^2, cu urmatorul cuprins:
28^1. finantare intermediara inseamna orice finantare, inclusiv constituire de garantii, credit furnizor cu termen de plata mai mare de 90 de zile, acordata de un creditor existent sau un creditor nou, pentru perioada suspendarii executarilor silite individuale, in procedura concordatului preventiv si pe durata perioadei de observatie, in procedura insolventei. Aceasta trebuie sa fie rezonabila si imediat necesara pentru ca activitatea debitorului sa se poata derula in continuare sau pentru ca valoarea afacerii debitorului sa fie pastrata ori sporita;
28^2. finantare noua inseamna orice finantare, inclusiv constituire de garantii, credit furnizor cu termen de plata mai mare de 90 de zile, acordata de un creditor existent sau un creditor nou, in vederea punerii in aplicare a unui acord/plan de restructurare/plan de reorganizare si inclusa in acesta;
15. La articolul 5 alineatul (1), punctul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
29. insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile si care se prezuma atunci cand debitorul, dupa 60 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de creditor; prezumtia este relativa;
16. La articolul 5 alineatul (1), punctul 36 se abroga.
17. La articolul 5 alineatul (1), dupa punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 42^1, cu urmatorul cuprins:
42^1. perioada suspecta reprezinta oricare dintre intervalele prevazute de prezenta lege, anterioare deschiderii unei proceduri de insolventa, in care sunt incheiate acte sau operatiuni frauduloase ale debitorului in dauna drepturilor creditorilor, supuse verificarii potrivit prevederilor prezentei legi;
18. La articolul 5 alineatul (1), dupa punctul 43 se introduce un nou punct, punctul 43^1, cu urmatorul cuprins:
43^1. procedura acordului de restructurare reprezinta procedura de prevenire a insolventei prin care debitorul supune confirmarii judecatorului-sindic un acord de restructurare negociat in prealabil cu creditorii ale caror creante sunt afectate si aprobat in conditiile prezentei legi, in baza caruia isi redreseaza activitatea si isi achita total sau partial creantele afectate in perioada stabilita prin acordul de restructurare;
19. La articolul 5 alineatul (1), dupa punctul 44 se introduce un nou punct, punctul 44^1, cu urmatorul cuprins:
44^1. procedura concordatului preventiv reprezinta procedura judiciara de prevenire a insolventei, a carei deschidere suspenda executarile silite in conditiile prezentei legi, iar debitorul isi redreseaza activitatea si isi achita total sau partial creantele afectate in baza unui plan de restructurare votat de creditorii ale caror creante sunt afectate si omologat de judecatorul-sindic;
20. La articolul 5 alineatul (1), punctele 53 si 59 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
53. programul de plata a creantelor este graficul de achitare a creantelor, mentionat in acordul de restructurare, in planul de restructurare sau in planul de reorganizare, care include:
a) cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor; dar nu mai mult decat sumele datorate conform listei creantelor afectate sau tabelului definitiv de creante; in cazul creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinta sumele vor putea include si dobanzile;
b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;
...................................................
59. sediul profesional este locul in care functioneaza, intr-un mod verificabil de catre terti, conducerea activitatii economice ori a exercitarii profesiei liberale a persoanei fizice;
21. La articolul 5 alineatul (1), punctul 65 se abroga.
22. La articolul 5 alineatul (1), punctul 71 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
71. testul creditorului privat reprezinta analiza comparativa a gradului de indestulare a creantei bugetare prin raportare la un creditor mediu diligent, in cadrul unei proceduri de prevenire a insolventei sau reorganizare, comparativ cu o procedura de faliment. Analiza are la baza un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat si se raporteaza inclusiv la durata unei proceduri de faliment comparativ cu programul de plati propus. Nu constituie ajutor de stat situatia in care testul creditorului privat atesta faptul ca distributiile pe care le-ar primi creditorul bugetar in cazul unei proceduri de prevenire a insolventei sau reorganizare sunt superioare celor pe care le-ar primi intr-o procedura de faliment. Testul creditorului privat poate fi efectuat si la solicitarea partii care propune un acord/plan de restructurare sau un plan de reorganizare, pe cheltuiala acesteia, de un expert independent, inclusiv de practicianul in insolventa din cadrul procedurii, si va fi comunicat creditorului bugetar odata cu acordul de restructurare/planul de restructurare sau odata cu planul de reorganizare;

23. Dupa articolul 5 se introduce un nou capitol, capitolul III, cuprinzand articolele 5^1-5^6, cu urmatorul cuprins:
Capitolul III Avertizarea timpurie

Articolul 5^1
Profesionistii, cu exceptiile prevazute la art. 3 alin. (1), (4) si (5), sunt alertati de catre organul fiscal cu privire la neexecutarea unor obligatii si le sunt puse la dispozitie gratuit informatii cu privire la solutiile de redresare prevazute de lege prin intermediul unei pagini de internet.
Articolul 5^2
(1) Profesionistii, cu exceptiile prevazute la art. 3 alin. (1), (4) si (5), sunt alertati prin intermediul unei notificari de alerta transmise in mod automat prin sistemul de comunicare electronica prin mijloace electronice de transmitere la distanta dezvoltat de Ministerul Finantelor/Agentia Nationala de Administrare Fiscala (A.N.A.F.) in legatura cu neexecutarea obligatiilor catre bugetul de stat, catre bugetul asigurarilor sociale de stat sau catre bugetul asigurarilor de somaj.
(2) Procedura de comunicare a notificarilor de alerta, incluzand cuantumul obligatiilor restante ce atrage emiterea mesajului de alerta, pe categorii de debitori stabilite potrivit legislatiei fiscale, data emiterii primului mesaj de alerta si, daca este cazul, frecventa mesajului de alerta si formatul acestuia, se aproba in conditiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5^3
(1) Ministerul Antreprenoriatului si Turismului pune la dispozitia publicului pe pagina sa de internet, intr-o sectiune dedicata informarii si indrumarii in domeniul avertizarii timpurii:
a) informatii detaliate cu privire la avertizarea timpurie si rolul acesteia de a semnala debitorului necesitatea de a actiona fara intarziere;
b) indicatori pentru o evaluare generala a situatiei financiare, in vederea diagnosticarii starii de dificultate sau a insolventei, utilizand programe de diagnosticare disponibile;
c) informatii sistematizate si prezentate intr-un format usor de utilizat privind solutii de redresare, inclusiv procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, avand ca efect si descarcarea de obligatii;
d) lista practicienilor in insolventa si a autoritatilor si organismelor care exercita supravegherea acestora;
e) informatii privind programe si alte facilitati de sprijin.
(2) In privinta obligatiilor evidentiate in notificarea de alerta, pot fi accesate si serviciile de indrumare si asistenta oferite contribuabililor, in conditiile legii, de A.N.A.F. Totodata, persoanele fizice sau juridice alertate pot notifica organul fiscal cu privire la intentia de mediere, anexand la notificare documente si informatii care sa sustina situatia sa economica si financiara, art. 230^1 alin. (2)-(4) si (8) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator, sau pot accesa facilitatile fiscale in vigoare.

Articolul 5^4
(1) Ministerul Antreprenoriatului si Turismului pune la dispozitie o linie telefonica de indrumare si asistenta in domeniul avertizarii timpurii, pentru o evaluare generala a afacerii in vederea accesarii unor solutii de redresare.
(2) Procedura de acordare a indrumarii si asistentei se stabileste prin ordin al ministrului antreprenoriatului si turismului.
Articolul 5^5
Ministerul Antreprenoriatului si Turismului poate infiinta o retea de consultanti, care pot fi si din domeniul privat, si/sau initia, cu implicarea asociatiilor reprezentative ale mediului de afaceri, formarea unei retele de mentori in domeniul avertizarii timpurii.
Articolul 5^6
Instrumente de avertizare timpurie pot fi dezvoltate si de entitati private.
24. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 6
(1) Procedurile de prevenire a insolventei, prevazute de prezentul titlu, se aplica debitorilor aflati in dificultate, dar care nu se afla in insolventa.
(2) Debitorul face dovada faptului ca este in dificultate prin raportul intocmit de administratorul restructurarii sau administratorul concordatar, care cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) natura starii de dificultate, respectiv descrierea imprejurarii care determina afectarea temporara a activitatii si efectele previzionate;
b) factorii interni si externi care au determinat starea de dificultate a debitorului;
c) indicatorii financiari aplicabili respectivului debitor, care pot justifica existenta unei amenintari la adresa capacitatii viitoare a debitorului de a-si plati datoriile la scadenta intr-o perioada de maximum 24 de luni de la aparitia imprejurarii respective;
d) motivul pentru care dificultatea nu poate fi considerata reversibila in mod natural prin continuarea activitatii planificate a debitorului fara luarea unor masuri adecvate de redresare.
(3) Raportul va fi anexat acordului de restructurare, iar in cazul procedurii concordatului, cererii debitorului privind deschiderea procedurii.
25. Dupa articolul 6 se introduc patru noi articole, articolele 6^1-6^4, cu urmatorul cuprins:
Articolul 6^1
In cazul in care o procedura de prevenire a insolventei a avut ca efect o descarcare definitiva de obligatii, debitorul nu poate accesa o alta procedura de prevenire a insolventei intr-un termen de 12 luni de la data inchiderii acelei proceduri.
Articolul 6^2
Nu poate accesa o procedura de prevenire a insolventei debitorul care, in ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii de confirmare a acordului de restructurare sau cererii de deschidere a procedurii concordatului, a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni intentionate contra patrimoniului, de coruptie, de serviciu, de fals, pentru infractiunile prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru infractiunile prevazute la art. 240 si 241 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 6^3
Faptul ca debitorul se afla intr-o procedura prevazuta de prezentul titlu nu aduce atingere unor drepturi sau obligatii ale acestuia prevazute de alte acte normative. Orice decaderi, limitari sau interdictii instituite prin norme legale pentru ajungerea debitorului in stare de dificultate in sensul prezentei legi nu sunt aplicabile, iar prevederile contractuale in acest sens sunt considerate nescrise. Propunerea unui acord de restructurare, depunerea unei cereri de confirmare sau confirmarea unui acord de restructurare ori introducerea unei cereri de deschidere a unei proceduri de concordat, deschiderea unei astfel de proceduri sau confirmarea unui plan de restructurare nu determina de drept modificarea clasificarii expunerilor debitorului si a calculului de provizion, cadrele de reglementare prudentiala ramanand aplicabile.
Articolul 6^4
(1) Prevederile generale referitoare la organizarea si functionarea debitorilor supusi prezentului titlu raman aplicabile.
(2) Pe durata procedurilor prevazute de prezentul titlu debitorul isi pastreaza dreptul de administrare in conditiile dreptului comun.
(3) Drepturile individuale si colective ale salariatilor, inclusiv drepturile de informare si consultare, prevazute de lege sau de contractele colective de munca, nu sunt afectate de procedurile prevazute de prezentul titlu.
26. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 7
(1) Organele care aplica procedurile prevazute de prezentul titlu sunt: instantele judecatoresti prin judecatorul-sindic, administratorul restructurarii, respectiv administratorul concordatar. Administratorul restructurarii si administratorul concordatar trebuie sa aiba calitatea de practician in insolventa.
(2) Creditorii participa la procedura in mod individual, in masura permisa de drepturile aferente creantei lor, precum si in mod colectiv, prin sedinte colective ori de cate ori acestia considera necesar sa se intruneasca. Creditorii salariali isi pot exercita drepturile prevazute in prezentul titlu si prin intermediul unui reprezentant ales dintre acestia.
27. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 8
(1) Tribunalul in a carui circumscriptie se afla sediul social sau profesional al debitorului este competent sa solutioneze cererile la care se refera prezentul titlu. Dispozitiile art. 41 alin. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator.
(2) Cererile referitoare la procedurile prevazute de prezentul titlu sunt de competenta judecatorului-sindic, desemnat potrivit prevederilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Hotararile pronuntate de judecatorul-sindic, in aplicarea prezentului titlu, sunt executorii.
(4) Hotararile judecatorului-sindic pot fi atacate de parti numai cu apel, in termen de 7 zile, care se calculeaza de la comunicare. Partea care formuleaza apelul trebuie sa faca dovada trimiterii acestuia tuturor partilor cu interese contrare, in termenul de apel. Dovada trimiterii apelului se poate depune pana cel tarziu la primul termen de judecata. In cazul in care instanta de apel va stabili ca este necesara comunicarea si catre alte parti decat cele cu interese contrare, va dispune comunicarea si catre acestea in sarcina apelantului, stabilind un termen pentru indeplinirea acestei obligatii. Neindeplinirea obligatiilor de comunicare prevazute de prezentul alineat atrage aplicarea unei amenzi judiciare potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, cu modificarile si completarile ulterioare. Limitele amenzilor judiciare prevazute la art. 187 din Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se dubleaza.

28. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 9
(1) Curtea de apel este instanta de apel pentru hotararile pronuntate de judecatorul-sindic. Hotararile curtii de apel sunt definitive. Dispozitiile art. 480 din Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator, in masura compatibilitatii lor cu prevederile referitoare la procedurile de prevenire a insolventei.
(2) Prin derogare de la dispozitiile art. 480 din Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, daca, pe calea apelului declarat impotriva unei hotarari de confirmare a acordului/omologare a planului, apelantul invoca:
a) faptul ca o creanta din lista este inexistenta sau fictiva, a fost inscrisa intr-un cuantum diferit fata de intinderea sa ori a fost inscrisa intr-o alta categorie de creante decat cea corespunzatoare situatiei sale juridice;
b) incalcarea tratamentului corect si echitabil inclusiv prin raportare la valorile determinate in raportul de evaluare;
c) calificarea unor creante ca fiind neafectate instanta de apel poate dispune, dupa caz:
1. respingerea apelului;
2. admiterea apelului si infirmarea acordului/planului de restructurare si, daca este cazul, restituirea platilor deja efectuate pentru achitarea unor creante inexistente sau fictive sau peste cuantumul datorat, in cazul in care creanta contestata a fost determinanta pentru rezultatul votului asupra acordului/planului;
3. admiterea apelului si efectuarea de modificari ale acordului/planului de restructurare in ceea ce priveste tratamentul creantei apelantului, in raport de criticile formulate de acesta in cazul in care drepturile celorlalti creditori din acordul/planul de restructurare nu sunt afectate, si, dupa caz, acordarea unei despagubiri daca a suferit un prejudiciu banesc. Modificarea acordului/planului de restructurare se va efectua de catre debitor in termenul stabilit de instanta de apel.
(3) In cazul prevazut la alin. (2) lit. a), daca creanta ar fi fost determinanta pentru rezultatul votului, instanta poate suspenda executarea acordului/planului de restructurare confirmat, pana la solutionarea apelului, in cazul in care continuarea executarii acordului/planului ar putea prejudicia interesele apelantului.
(4) Pentru toate cererile de apel formulate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorul-sindic in cadrul procedurilor prevazute de prezentul titlu se constituie un singur dosar. Completul de apel caruia i s-a repartizat aleatoriu primul apel va fi cel care va solutiona toate apelurile urmatoare privind aceeasi procedura, exercitate impotriva aceleiasi hotarari sau a hotararilor succesive pronuntate de judecatorul-sindic in acea procedura.
(5) Cererilor formulate potrivit prezentului titlu nu li se aplica normele generale de procedura civila privind regularizarea cererii. De asemenea, prin derogare de la prevederile art. 201 alin. (1) din Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, intampinarea se depune in termen de 10 zile de la comunicarea apelului, iar raspunsul la intampinare nu este obligatoriu.
29. Dupa articolul 9 se introduc noua noi articole, articolele 9^1-9^9, cu urmatorul cuprins:
Articolul 9^1
(1) In cazul insolventei ulterioare a debitorului, finantarile noi prevazute in acordul de restructurare sau in planul de restructurare, precum si cele intermediare nu pot fi desfiintate cu exceptia situatiei in care se dovedeste, in conditiile art. 117-122, ca acestea au caracter fraudulos.
(2) Persoanelor care acorda finantari noi sau intermediare nu li se poate atrage raspunderea civila, administrativa sau penala exclusiv pentru motivul ca o astfel de finantare afecteaza gradul de indestulare a creditorilor in insolventa sau a fost acordata unui debitor aflat in dificultate.
(3) Pentru finantarile noi si/sau intermediare acordate in conditiile prezentului titlu se instituie un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale debitorului, libere de sarcini la momentul instituirii. Privilegiul asupra acestor bunuri ale debitorului se va inscrie in registrele de publicitate aferente si are rang prioritar oricaror altor privilegii sau ipoteci ulterioare.
Articolul 9^2
(1) In cazul insolventei ulterioare a debitorului, actele si operatiunile rezonabile si imediat necesare pentru continuarea derularii activitatii debitorului pana la data omologarii concordatului preventiv nu pot fi desfiintate, cu exceptia situatiei in care se dovedeste, in conditiile art. 117-122, ca acestea au un caracter fraudulos.
(2) Actele si operatiunile prevazute la alin. (1) includ cel putin:
a) plata unor costuri pentru negocierea, adoptarea sau confirmarea unui acord/plan de restructurare;
b) plata unor costuri pentru consultanta profesionala solicitata in legatura stransa cu restructurarea;
c) plata salariilor lucratorilor pentru munca deja prestata, fara a aduce atingere altor forme de protectie prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
d) orice plati si viramente efectuate in cursul normal al activitatii, in afara celor prevazute la lit. a)-c).

(3) In cazul insolventei ulterioare a debitorului, nu pot fi desfiintate actele si operatiunile efectuate in conformitate cu acordul de restructurare confirmat sau cu concordatul preventiv omologat, precum si cele rezonabile si imediat necesare pentru punerea in aplicare a acestora incheiate in perioada de restructurare in cursul normal al activitatii debitorului.
Articolul 9^3
Perioada de implementare prevazuta in acordul de restructurare confirmat sau perioada ulterioara deschiderii procedurii concordatului preventiv se adauga perioadei suspecte.
Articolul 9^4
Contractele in derulare se executa potrivit dispozitiilor contractuale.
Articolul 9^5
Se considera nescrise clauzele contractuale care prevad rezilierea sau posibilitatea creditorului de a suspenda sau refuza executarea pentru ca se afla in stare de dificultate, in sensul prezentei legi, intr-o procedura de prevenire a insolventei. Prevederile primei teze nu se aplica contractelor financiare calificate si operatiunilor de compensare bilaterala in baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilaterala, cu exceptia contractelor de furnizare de bunuri, servicii sau energie necesare pentru functionarea activitatii debitorului, in afara de cazul in care aceste din urma contracte iau forma unei pozitii tranzactionate pe o bursa sau pe alte piete, in asa fel incat sa poata fi oricand inlocuita la valoarea curenta de piata.
Articolul 9^6
(1) Creantele bugetare pentru care este in derulare o inlesnire la plata potrivit prevederilor legislatiei fiscale, inclusiv cele care reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata, vor fi achitate in conformitate cu documentele din care aceasta rezulta, fiind considerate creante neafectate.
(2) Masurile prevazute de prezentul titlu se vor aplica cu respectarea regulilor in materia ajutorului de stat.
Articolul 9^7
(1) In cazul deschiderii procedurii de insolventa, onorariile restante ale practicianului in insolventa ales intr-o procedura de prevenire a insolventei se inscriu in tabelul creditorilor, similar finantarilor noi si intermediare acordate potrivit prezentului titlu.
(2) Dupa confirmarea acordului de restructurare sau dupa omologarea concordatului, judecatorul-sindic poate sanctiona practicianul in insolventa cu o amenda judiciara cuprinsa intre 1.000 de lei si 5.000 de lei pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor prevazute de prezentul titlu.
(3) Dupa confirmarea acordului de restructurare sau dupa omologarea concordatului, judecatorul-sindic poate inlocui practicianul in insolventa, la cererea oricarei parti interesate, in caz de conflict de interese sau pentru motive de incompatibilitate.
Articolul 9^8
(1) Procedurile prevazute de prezentul titlu se aplica fara a aduce atingere acordurilor si operatiunilor, drepturilor si obligatiilor reglementate de dispozitiile Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, cu modificarile si completarile ulterioare, si de dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2004.
(2) Procedurile prevazute de prezentul titlu se aplica fara a aduce atingere cerintelor de desfasurare a activitatii si masurilor dispuse potrivit Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plata si pentru modificarea unor acte normative si cerintelor de acces la activitate si masurilor dispuse potrivit Legii nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de moneda electronica si potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2019.

(3) Procedurile prevazute de prezentul titlu se aplica fara a aduce atingere contractelor financiare calificate si operatiunilor de compensare bilaterala in baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilaterala, altele decat cele prevazute la alin. (2). Creanta fata de un debitor, care rezulta din aplicarea unor operatiuni de compensare bilaterala in baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilaterala, poate fi insa creanta afectata si poate fi indusa intrun acord de restructurare sau intr-un plan de restructurare.

Articolul 9^9
(1) Prin derogare de la prevederile art. 117 alin. (1) si (4) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa confirmarea acordului de restructurare/omologarea planului de restructurare, termenul de convocare a adunarii generale a actionarilor/asociatilor pentru adoptarea hotararilor privind majorarea sau reducerea capitalului social, ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor, dobandirea de actiuni proprii in vederea reducerii capitalului social, pentru indeplinirea masurilor prevazute in acordul de restructurare/planul de restructurare este de 20 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a/in Buletinul electronic al registrului comertului. Convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata ori prin scrisoare transmisa pe cale electronica, expediata cu cel putin 20 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului/asociatului, inscrisa in registrul actionarilor/ asociatilor.

(2) Prin derogare de la art. 117^1 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa confirmarea acordului de restructurare/omologarea planului de restructurare, termenul de introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi si cel de publicare a ordinii de zi completate cu punctele propuse de actionari se reduc cu 5 zile.

30. Articolele 10-15 se abroga.

31. La titlul I, denumirea capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Capitolul II Procedura acordului de restructurare
32. Dupa articolul 15 se introduc treisprezece noi articole, articolele 15^1-15^13, cu urmatorul cuprins:
Articolul 15^1
(1) Debitorul aflat in stare de dificultate poate propune un acord de restructurare, care este intocmit de administratorul restructurarii sau de debitor, cu asistenta administratorului restructurarii.
(2) Administratorul restructurarii este contractat de catre debitor dintre practicienii in insolventa activi care dispun de asigurare profesionala valabila. Onorariul acestuia este cel stabilit de comun acord cu debitorul, cu respectarea criteriilor prevazute la art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se suporta din averea acestuia.
(3) Principalele atributii ale administratorului restructurarii sunt urmatoarele:
a) verifica si atesta ca debitorul se afla in stare de dificultate;
b) elaboreaza sau, dupa caz, asista debitorul in elaborarea acordului de restructurare;
c) asista debitorul sau, la cererea acestuia, negociaza acordul de restructurare si face demersuri pentru solutionarea pe cale amiabila a oricarei dispute intre debitor si creditori ori intre creditori;
d) se asigura ca acordul de restructurare respecta conditiile de legalitate;
e) monitorizeaza implementarea acordului de restructurare;
f) monitorizeaza si, daca este cazul, asista debitorul la implementarea acordului de restructurare prin orice actiuni prevazute in acesta sau care sunt necesare in vederea realizarii sale, cum ar fi: masuri operationale, valorificare de active, valorificarea intreprinderii sau a unei parti din aceasta ca ansamblu independent;
g) indeplineste orice alte atributii, prevazute de prezentul capitol sau instituite prin acordul de restructurare.

Articolul 15^2
(1) Acordul de restructurare contine cel putin urmatoarele informatii/documente:
a) datele de identificare ale debitorului si ale administratorului restructurarii;
b) componenta patrimoniului debitorului, defalcat pe mase patrimoniale unde este cazul, respectiv activele si pasivele si valoarea acestora la data intocmirii acordului;
c) analiza situatiei economice a debitorului, a situatiei salariatilor, precum si o descriere a cauzelor si nivelul dificultatilor debitorului la momentul intocmirii acordului, conform raportului intocmit potrivit art. 6 alin. (2);
d) lista creantelor, cu identificarea creditorilor, grupate pe categorii de creante si impartite in:
– creante a caror realizare va fi afectata de acordul de restructurare, cu indicarea gradului de indestulare a acestora;
– creante neafectate, impreuna cu o descriere a motivelor pentru care debitorul propune ca acestea sa nu fie afectate de acordul de restructurare;
e) creantele in litigiu si tratamentul acestora; propunerea unui tratament pentru creantele in litigiu nu echivaleaza cu recunoasterea dreptului litigios;
f) expunere de motive care explica de ce acordul de restructurare are perspective rezonabile de a preveni insolventa debitorului si de a asigura viabilitatea afacerii, inclusiv premisele necesare pentru reusita lui. Aceasta expunere de motive va fi realizata sau validata de catre administratorul restructurarii;
g) masurile de restructurare propuse sau o combinatie a acestora, cum ar fi:
– restructurarea operationala a activitatilor desfasurate de debitor;
– schimbarea componentei, a conditiilor sau a structurii activelor sau pasivelor debitorului;
– valorificarea unor active ale debitorului;
– valorificarea intreprinderii ca ansamblu independent;
– fuziunea sau divizarea debitorului, in conditiile legii;
– modificarea structurii capitalului social al debitorului prin majorarea capitalului social prin cooptarea de noi actionari sau asociati sau prin conversia creantelor in actiuni, cu majorarea corespunzatoare a capitalului social;
h) modalitatile de informare si consultare a reprezentantilor salariatilor, derulate potrivit legii si a contractelor colective de munca, si modalitatile in care acordul de restructurare va afecta forta de munca a debitorului - proceduri de concedieri individuale, proceduri de concedieri colective, eventuale cazuri de suspendare a contractelor de munca din initiativa angajatorului, reducerea programului de lucru corespunzator reducerii temporare a activitatii;
i) bugetul de venituri si cheltuieli si fluxurile financiare estimate ale debitorului pe durata acordului de restructurare, cu impartirea creditorilor intre titulari de creante afectate si titulari de creante neafectate;
j) finantarile noi si motivele pentru care sunt necesare pentru punerea in aplicare a acordului;
k) simularea distribuirilor de care ar beneficia creditorii afectati in cazul scenariului urmatoarei alternative optime, scenariu care poate fi chiar falimentul, realizata pe baza unui raport de evaluare, intocmit de un evaluator autorizat cu cel mult 6 luni anterior datei deschiderii procedurii, a activelor existente in patrimoniul debitorului si prezentarea comparativa a acestor distribuiri cu cele prevazute a se realiza prin acordul de restructurare;
l) testul creditorului privat intocmit potrivit art. 5 alin. (1) pct. 71, in cazul in care, prin acord, se propun reduceri ale creantei bugetare;
m) programul de plata a creantelor, raportat la fluxurile financiare si durata acordului.
(2) Pentru intocmirea acordului se vor folosi cele mai recente date si informatii, dar nu mai vechi de 6 luni inainte de data comunicarii acordului catre creditorii detinatori ai unor creante afectate.
(3) Lista creantelor va avea ca referinta data intocmirii acordului, urmand ca aceasta sa fie actualizata, daca este cazul, pe parcursul negocierii cu creditorii si va mentiona cel putin urmatoarele informatii:
a) identificarea creditorului si adresa de contact;
b) valoarea creantelor;
c) categoriile in care sunt grupate creantele in scopul votarii acordului;
d) drepturi de preferinta.
(4) Debitorul se asigura ca suma prevazuta in plan pentru plata creantelor salariale este cel putin egala celei pe care ar obtine-o in cazul executarii silite, dar nu mai putin decat ar primi in scenariul urmatoarei alternative optime.
(5) Dispozitiile art. 133 alin. (5) lit. K si art. 135^1 se aplica corespunzator.
Articolul 15^3
(1) Acordul de restructurare propus este comunicat creditorilor ale caror creante sunt afectate, de catre administratorul restructurarii, prin orice mijloace de comunicare care permit confirmarea primirii. Odata cu transmiterea acordului de restructurare propus, administratorul restructurarii va indica si procedura de vot, precum si adresa de corespondenta, inclusiv de e-mail, la care poate fi comunicat votul. Termenul pentru transmiterea votului nu va putea fi mai mic de 20 de zile de la data comunicarii acordului.
(2) Dupa comunicarea acordului de restructurare, administratorul restructurarii asista debitorul sau, la cererea acestuia, poarta negocieri cu creditorii atat individual, cat si prin convocarea acestora in cadrul unei sedinte colective, la aprecierea administratorului restructurarii sau la solicitarea creditorilor. Daca, in urma negocierilor purtate, acordul de restructurare se impune a fi modificat, administratorul restructurarii va comunica creditorilor varianta modificata a acestuia in vederea exercitarii dreptului de vot, inclusiv lista actualizata a creantelor, daca e cazul. Procedura de vot se reia dupa fiecare modificare.
Articolul 15^4
(1) Acordul de restructurare se voteaza doar de creditorii ale caror creante sunt afectate, creditorii ale caror creante nu sunt afectate neavand un drept de vot asupra acestuia.
(2) Orice vot primit in termen de 10 zile dupa expirarea termenului stabilit de administratorul restructurarii va fi anexat la cererea de confirmare si avut in vedere de judecatorul-sindic la confirmarea acordului. Orice conditionare a votului, abtinerea sau lipsa votului este considerata vot negativ. Votul pozitiv nu poate fi retras.
(3) Urmatoarele creante se constituie in categorii distincte, care voteaza separat:
a) creantele care beneficiaza de drepturi de preferinta;
b) creantele salariale;
c) creantele creditorilor indispensabili, daca este cazul;
d) creantele bugetare;
e) celelalte creante.
(4) In vederea votarii acordului de restructurare se poate constitui categoria creditorilor indispensabili.
(5) Un acord va fi socotit acceptat de o categorie de creante daca in categoria respectiva acesta este acceptat de o majoritate absoluta din valoarea creantelor.
(6) Pentru debitorii care au o cifra de afaceri neta sau, dupa caz, un venit brut de pana la echivalentul in lei al sumei de 500.000 euro, in echivalent in lei, in anul anterior, nu este obligatorie constituirea categoriilor de creante.
(7) Atunci cand debitorul nu va opta pentru constituirea categoriilor de creante, potrivit alin. (6), acordul va fi socotit acceptat daca este votat de majoritatea absoluta din valoarea creantelor afectate.
Articolul 15^5
Ulterior indeplinirii procedurii de vot si intr-un termen de maximum 3 zile de la incheierea procesului-verbal de constatare a votului, debitorul depune la instanta competenta o cerere de confirmare a acordului de restructurare, insotita de urmatoarele documente:
a) raportul administratorului restructurarii care analizeaza starea de dificultate;
b) declaratia debitorului ca nu se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art. 6^1 si 6^2;
c) documentele care ii atesta administratorului restructurarii calitatea de practician in insolventa activ si asigurarea profesionala valabila;
d) acordul de restructurare, in forma finala votata de creditori potrivit prezentei legi;
e) raportul de evaluare a activelor din patrimoniul debitorului avut in vedere la intocmirea acordului de restructurare;
f) dovada de primire de catre creditorii afectati a acordului de restructurare propus si a procedurii de votare sau, in cazul in care lipseste dovada de primire, dovada transmiterii la sediul mentionat in registrele in care sunt inregistrati acestia/domiciliul acestora;
g) procesul-verbal de constatare a votului creditorilor si voturile exprimate de acestia.
Articolul 15^6
(1) Cererea de confirmare a acordului de restructurare se judeca in procedura necontencioasa, fara citarea partilor, in camera de consiliu, iar judecatorul-sindic va pronunta o solutie in termen de maximum 10 zile de la data inregistrarii cererii. Judecatorul-sindic, daca considera ca sunt necesare explicatii suplimentare, poate sa citeze debitorul si/sau administratorul restructurarii.
(2) In termen de maximum 48 de ore de la inregistrarea cererii de confirmare, judecatorul-sindic poate solicita debitorului sau administratorului restructurarii eventualele documente care lipsesc.
(3) Cererea de confirmare a acordului de restructurare poate fi respinsa exclusiv pentru motive de legalitate.
(4) Hotararea prin care se solutioneaza cererea de confirmare se comunica debitorului, administratorului restructurarii si tuturor creditorilor ale caror creante au fost afectate de acordul de restructurare, precum si creditorilor titulari de creante neafectate.
(5) Acordul de restructurare, aprobat de creditori si confirmat de judecatorul-sindic se comunica creditorilor afectati si creditorilor titulari de creante neafectate, prin intermediul administratorului restructurarii, in termen de 48 de ore de la pronuntarea hotararii.
Articolul 15^7
(1) Daca debitorul este in stare de dificultate, judecatorul-sindic, confirmand ca administratorul restructurarii indeplineste conditiile legale pentru exercitarea acestei calitati:
A. va admite cererea de confirmare a acordului de restructurare, prin incheiere executorie, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) acordul de restructurare este aprobat de catre creditorii din fiecare categorie de creante cu majoritate absoluta;
b) creditorii din aceeasi categorie de creante sunt tratati in mod egal si proportional cu creanta lor;
c) comunicarea acordului de restructurare tuturor partilor afectate a fost facuta in conditiile prezentei legi;
d) in cazul in care exista creditori care nu au votat acordul de restructurare sau nu au participat la vot, acestia beneficiaza de un tratament corect si echitabil;
e) finantarea noua, daca este cazul, este justificata de punerea in aplicare a acordului de restructurare si nu prejudiciaza in mod neechitabil interesele creditorilor;
f) acordul prezinta perspective rezonabile de prevenire a insolventei debitorului si de asigurare a viabilitatii societatii;
g) s-au respectat conditiile de vot si impartirea in categorii de creante s-a facut potrivit prevederilor prezentului capitol;
h) creantele propuse a nu face parte din acordul de restructurare nu sunt afectate direct prin masurile pe care acesta le prevede si motivele de excludere din acord a acestora sunt intemeiate;
B. daca nu este indeplinita conditia de la pct. A, lit. a), va putea admite cererea de confirmare daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt indeplinite conditiile de la pct. A lit. b)-h);
b) acordul a fost aprobat:
(i) de o majoritate a categoriilor de creante, din care una trebuie sa fie o categorie de creante care beneficiaza de cauze de preferinta sau orice alta categorie de creante decat categoria de creante prevazuta la art. 15^4 alin. (3) lit. e) sau, in caz contrar;
(ii) de cel putin o categorie de creante cu drept de vot, alta decat o categorie de creante care nu ar primi nicio plata in caz de faliment;
c) categoriile de creante care nu au votat acordul sunt tratate mai favorabil decat orice alta categorie de creante de rang inferior, astfel cum rezulta din ierarhia prevazuta la art. 15^4 alin. (3);
d) acordul a fost votat de cel putin 30% din totalul creantelor afectate.
(2) Tratamentul corect si echitabil se verifica raportat la valoarea tuturor creantelor de la aceeasi data, atat afectate, cat si neafectate, astfel incat:
a) niciun creditor nu primeste mai mult decat cuantumul creantei sale;
b) titularul unei creante afectate care nu voteaza acordul nu primeste mai putin decat valoarea distribuirilor care s-ar realiza in scenariul urmatoarei alternative optime, in cazul in care acordul de restructurare nu ar fi confirmat, scenariu care poate fi chiar falimentul, potrivit simularii prevazute in acord;
c) creditorii sa primeasca un tratament mai putin favorabil fata de ceilalti creditori din aceeasi categorie de creante, potrivit listei creantelor, doar in cazul in care isi exprima acordul in mod expres pentru acest tratament.
Articolul 15^8
(1) Daca un acord de restructurare este confirmat de instanta de judecata, activitatea debitorului va trebui restructurata in conformitate cu prevederile acestuia, iar drepturile creditorilor titulari ai unor creante afectate urmeaza a fi modificate in conformitate cu prevederile acordului de restructurare confirmat de la data pronuntarii hotararii de confirmare.
(2) Un acord de restructurare confirmat este opozabil tuturor creditorilor, inclusiv acelor creditori care au votat impotriva sau nu si-au exprimat votul cu privire la acesta. Acordul de restructurare confirmat nu va produce niciun efect cu privire la creditorii neafectati de prevederile acestuia.
(3) Acordul de restructurare va fi opozabil creditorilor bugetari, cu conditia respectarii prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat, potrivit prevederilor art. 5 pct. 71.
(4) Pe o perioada de 3 ani ulterior confirmarii, trimestrial, administratorul restructurarii va monitoriza implementarea acordului, chiar daca perioada prevazuta pentru executarea sa este mai mare. In cazul in care perioada acordului este mai mica de 3 ani, atunci durata de monitorizare se reduce la perioada acestuia.
(5) In exercitarea atributiilor de monitorizare, administratorul restructurarii va comunica creditorilor afectati un raport de analiza trimestrial prin care se va prezenta modalitatea de indeplinire a acordului de restructurare, precum si faptul ca, prin derularea acestuia, se mentine viabilitatea afacerii.
(6) In vederea indeplinirii atributiei de monitorizare, debitorul are obligatia de a transmite administratorului restructurarii toate informatiile necesare intocmirii raportului de analiza, in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii situatiilor financiare aferente trimestrului monitorizat. Necomunicarea informatiilor de catre debitor se prezuma ca reprezinta esuarea acordului.
Articolul 15^9
(1) In cazul in care acordul confirmat prevede reduceri de creante, impozitele eventual datorate de debitor devin scadente la data pronuntarii unei hotarari de judecatorul-sindic prin care se constata indeplinirea acordului.
(2) Pentru creantele in litigiu la data intocmirii acordului, stabilirea cuantumului acestora se va face potrivit dreptului comun. Pana la solutionarea definitiva a litigiului de drept comun, creanta in litigiu va avea tratamentul prevazut prin acordul confirmat. Pentru creanta suplimentara stabilita, aceasta va fi considerata creanta neafectata, daca creditorul nu accepta tratamentul propus de debitor.
(3) Creantele in litigiu vor avea drept de vot cu valoarea inclusa in planul de restructurare.
Articolul 15^10
(1) Ulterior confirmarii acordului printr-o hotarare definitiva si pana la inchiderea procedurii, in cazul descoperirii existentei unui fals, dol sau unei erori esentiale ori a unor titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute care au determinat inscrierea in lista a unei creante, oricare dintre creditori poate contesta la judecatorul-sindic inscrierea in lista creantelor a unei creante:
a) inexistente sau fictive;
b) intr-un cuantum diferit fata de intinderea sa;
c) intr-o alta categorie de creante decat cea corespunzatoare situatiei sale juridice.
(2) Constatand intemeiata contestatia, judecatorul-sindic poate dispune:
a) mentinerea hotararii de confirmare, modificarea listei creantelor conform situatiei juridice astfel stabilite si, cu consimtamantul debitorului, modificarea acordului, in cazul in care creanta contestata nu a fost determinanta pentru rezultatul votului. Modificarea acordului se va efectua de catre debitor in termenul stabilit de judecatorul-sindic, se va depune la dosarul cauzei si se va comunica creditorilor;
b) revocarea hotararii de confirmare, infirmarea acordului de restructurare si, daca este cazul, restituirea platilor deja efectuate pentru achitarea unei creante inexistente sau fictive sau peste cuantumul datorat, in cazul in care creanta contestata a fost determinanta pentru rezultatul votului asupra acordului, conducand la adoptarea unei hotarari de confirmare a acestuia.
(3) Contestatia se depune in termen de 7 zile de la data la care titularul ei a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca situatia ce determina promovarea contestatiei.
(4) Contestatia se solutioneaza de judecatorul-sindic in termen de maximum 15 zile de la depunere, urmand a fi citati debitorul, administratorul restructurarii, creditorul contestator si creditorul a carui creanta este contestata.

(5) Contestatorul trebuie sa faca dovada trimiterii contestatiei tuturor partilor cu interese contrare in termenul de contestatie. Dovada trimiterii contestatiei se poate depune pana cel tarziu la primul termen de judecata. In cazul in care instanta va stabili ca este necesara comunicarea si catre alte parti decat cele catre care contestatorul a comunicat contestatia, va dispune comunicarea si catre acestea in sarcina contestatorului, stabilind un termen pentru indeplinirea acestei obligatii. Neindeplinirea obligatiilor mentionate de prezentul articol atrage aplicarea unei amenzi judiciare potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Limitele amenzilor judiciare prevazute la art. 187 din Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se dubleaza.
(6) Contestatia formulata in baza prezentului articol nu suspenda derularea acordului de restructurare pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive.
Articolul 15^11
(1) Procedura acordului de restructurare inceteaza prin pronuntarea unei hotarari de inchidere a procedurii de catre judecatorul-sindic, intr-un dosar asociat, in ipoteza:
a) indeplinirii prevederilor acordului de restructurare, la cererea oricarei parti sau a administratorului restructurarii, adresata judecatorului-sindic. In acest caz, daca prin acord sau prevazut reduceri de creante, reducerile raman definitive de la data pronuntarii hotararii de inchidere a procedurii;
b) esuarii indeplinirii prevederilor acordului de restructurare, la cererea:
(i) unui creditor caruia nu i s-a achitat creanta conform prevederilor acordului in termen de maximum 60 de zile de la data prevazuta in acord pentru plata, daca partile nu au incheiat o conventie cu privire la aceasta, cu respectarea drepturilor celorlalti creditori;
(ii) oricarui creditor, daca desfasurarea activitatii debitorului in decursul derularii acordului aduce pierderi averii sale si nu prezinta perspective rezonabile de mentinere a viabilitatii afacerii;
(iii) debitorului, in cazul in care acesta se afla in imposibilitatea de a-si mai indeplini obligatiile asumate prin acord;
c) neindeplinirii obligatiei de modificare a acordului dispuse de judecatorul-sindic sau de instanta de apel in termenul stabilit prin hotararea prin care s-a dispus modificarea, din oficiu sau la cererea oricarei parti interesate.
(2) Ca urmare a esuarii acordului potrivit alin. (1) lit. b):
a) creantele reduse renasc la data pronuntarii hotararii de inchidere a procedurii, diminuate ca urmare a platilor efectuate pe durata procedurii acordului de restructurare;
b) creditorii ale caror drepturi de calculare a dobanzilor, majorarilor sau penalitatilor de orice fel ori cheltuiala, numita generic accesorii, au fost suspendate prin acord isi pot calcula accesoriile retroactiv pe perioada derularii acordului.
Articolul 15^12
(1) Ulterior confirmarii acordului de restructurare si pana la inchiderea procedurii, debitorul nu va putea accesa o alta procedura de prevenire a insolventei.
(2) Ulterior confirmarii acordului de restructurare si pana la inchiderea procedurii, nu se poate deschide procedura insolventei fata de debitor la cererea unui creditor afectat.
Articolul 15^13
(1) Pentru debitorii care au realizat in anul precedent o cifra de afaceri neta sau, dupa caz, un venit brut de pana la echivalentul in lei al sumei de 500.000 euro, iar acordul de restructurare a fost votat cu unanimitate, confirmarea acordului de catre judecatorul-sindic nu mai este necesara.
(2) In aceasta situatie, debitorul se va adresa, o singura data, unui practician in insolventa contractat in vederea avizarii acordului.
(3) Practicianul in insolventa va aviza acordul intocmit si negociat de debitor, verificand urmatoarele:
a) debitorul se afla in dificultate;
b) acordul de restructurare este aprobat in unanimitate de catre creditorii afectati;
c) voturile au fost colectate intr-un termen de 90 de zile de la primul vot de aprobare primit de debitor;
d) comunicarea acordului de restructurare tuturor creditorilor afectati a fost facuta in conditiile prezentei legi;
e) acordul prezinta perspective rezonabile de prevenire a insolventei debitorului si de asigurare a viabilitatii acestuia.
(4) Acordul de restructurare votat in aceasta modalitate se avizeaza de catre practicianul in insolventa in maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (3) lit. c).
(5) Practicianul in insolventa va incheia un proces-verbal prin care va constata, dupa caz, indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (3) si va confirma acordul sau neindeplinirea lor si va respinge acordul. Procesul-verbal va fi depus la Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, se va inregistra intr-un registru special si va fi comunicat de practicianul in insolventa debitorului si creditorilor afectati si neafectati, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Totodata, cu privire la procesul-verbal prin care se confirma acordul se va face mentiune si in registrul comertului.
(6) Impotriva procesului-verbal incheiat de practicianul in insolventa se poate face contestatie in termen de 10 zile de la comunicare, dispozitiile art. 59 alin. (7) aplicandu-se corespunzator.

(7) Procedura prevazuta de prezentul articol nu se aplica in situatia existentei unei finantari noi, precum si in cazul in care in acordul de restructurare se prevede concedierea a mai mult de 25% dintre angajati.

(8) Prevederile prezentului capitol raman aplicabile, in masura compatibilitatii, inclusiv in ceea ce priveste regimul fiscal al creantelor reduse prin acord.

33. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 16
Poate recurge la procedura de concordat preventiv orice debitor aflat in stare de dificultate, cu urmatoarele exceptii:
a) daca in cei 3 ani anteriori depunerii cererii de deschidere a procedurii debitorul a mai beneficiat de procedura concordatului preventiv a carui indeplinire a esuat;
b) se afla in situatiile prevazute la art. 6^2;
c) se afla in stare de insolventa.

34. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 17
(1) Judecatorul-sindic are urmatoarele atributii in procedura concordatului preventiv:
a) solutionarea cererii de deschidere a procedurii de concordat preventiv;
b) numirea administratorului concordatar contractat de catre debitor;
c) omologarea, la cererea administratorului concordatar, a planului de restructurare;
d) verificarea legalitatii constituirii categoriilor si subcategoriilor de creante in vederea exercitarii dreptului de vot asupra planului de restructurare;
e) judecarea contestatiilor potrivit art. 29^1;
f) dispunerea, prin incheiere, a mentinerii sau prelungirii suspendarii judiciare a executarilor silite contra debitorilor sau ridicarea suspendarii in conditiile prezentului capitol;
g) solutionarea cererii de inchidere a procedurii de concordat;
h) orice alte atributii prevazute de lege.
(2) Judecatorul-sindic, trimestrial, analizeaza si ia act de stadiul procedurii, in baza rapoartelor intocmite de administratorul concordatar, putand stabili, in conditiile legii, si alte obligatii in sarcina debitorului.
35. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 19
Principalele atributii ale administratorului concordatar sunt urmatoarele:
a) intocmeste raportul privind starea de dificultate a debitorului, lista creantelor si lista creantelor in litigiu;
b) elaboreaza sau, dupa caz, asista debitorul in elaborarea planului de restructurare;
c) asista debitorul sau, la cererea acestuia, negociaza planul de restructurare si face demersuri pentru solutionarea pe cale amiabila a oricarei dispute intre debitor si creditori ori intre creditori;
d) poate solicita judecatorului-sindic verificarea legalitatii constituirii categoriilor si subcategoriilor de creante;
e) convoaca, daca este cazul, sedinte colective ale creditorilor titulari ai unor creante afectate si intocmeste procesul-verbal al acestora;
f) supravegheaza indeplinirea obligatiilor asumate de catre debitor prin planul de restructurare;
g) intocmeste, depune la dosarul cauzei si transmite creditorilor afectati rapoarte trimestriale asupra activitatii sale si a debitorului;
h) monitorizeaza si, daca este cazul, asista debitorul la implementarea planului de restructurare prin orice actiuni prevazute prin acesta sau care sunt necesare in vederea realizarii planului, cum ar fi: masuri operationale, valorificare de active, valorificarea intreprinderii sau a unei parti din aceasta ca ansamblu independent;
i) solicita instantei inchiderea procedurii concordatului preventiv;
j) indeplineste orice alte atributii prevazute de prezentul capitol, instituite prin planul de restructurare ori stabilite de judecatorul-sindic.
36. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 20
Onorariul administratorului concordatar contractat se stabileste de comun acord cu debitorul, cu respectarea criteriilor prevazute la art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se suporta din averea acestuia.

37. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 21
Daca unul sau mai multi creditori detinand cel putin 30% din valoarea totala a creantelor afectate de planul de restructurare solicita convocarea creditorilor intr-o sedinta colectiva, administratorul concordatar este obligat sa ii convoace in termen de maximum 5 zile de la data primirii cererii. Convocarea este transmisa creditorilor prin mijloace de comunicare rapida si care asigura confirmarea primirii acesteia.
38. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 22
(1) Votul creditorilor concordatari poate fi exercitat si prin corespondenta, inclusiv prin mijloace de comunicare rapida.
(2) O sedinta colectiva a creditorilor concordatari poate fi organizata si prezidata de administratorul concordatar, daca votul asupra planului urmeaza a se acorda in cadrul unei astfel de sedinte.
(3) La sedintele creditorilor concordatari va putea fi invitat si debitorul.
(4) In cazul in care sedinta colectiva a creditorilor se organizeaza pe o platforma electronica indicata de administratorul concordatar in convocator, procesul-verbal al sedintei va fi semnat doar de reprezentantul administratorului concordatar si va fi comunicat, prin mijloace de comunicare rapida, tuturor creditorilor care au participat la sedinta, inclusiv celor care si-au exercitat votul prin corespondenta.

39. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 23
(1) Orice debitor aflat in dificultate, cu exceptiile prevazute la lit. a), b) si c) ale art. 16, poate introduce la tribunalul competent o cerere de deschidere a procedurii de concordat preventiv.
(2) Cererea va cuprinde:
a) raportul administratorului concordatar, care analizeaza starea de dificultate;
b) indicarea administratorului concordatar contractat, documentele care ii atesta acestuia calitatea de practician in insolventa activ si asigurarea profesionala valabila;
c) declaratia debitorului potrivit careia acesta nu se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a) si b) ale art. 16.
(3) O procedura de concordat preventiv va putea fi deschisa si la cererea unuia sau mai multor creditori care detin o creanta certa si lichida, cu conditia obtinerii acordului prealabil al debitorului aflat in dificultate. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
a) acordul debitorului, exprimat in scris, impreuna cu indicarea practicianului ales de acesta;
b) justificarea dificultatii, prin raportul administratorului concordatar, fie de catre debitor, fie de catre creditorul care formuleaza cererea;
c) declaratia debitorului potrivit careia acesta nu se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a), b) si c) ale art. 16.
(4) In cazul in care creditorul are acordul debitorului, dar lipsesc celelalte documente care trebuie sa insoteasca cererea, judecatorul-sindic poate acorda un termen pentru depunerea acestora.
(5) Judecatorul-sindic, prin incheiere executorie, constatand indeplinite conditiile prevazute de art. 16, deschide procedura de concordat preventiv si numeste administratorul concordatar contractat de catre debitor. Incheierea se comunica, in vederea efectuarii mentiunii, si catre registrul in care debitorul este inregistrat.

40. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 24
(1) In termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, administratorul concordatar elaboreaza sau, dupa caz, asista debitorul in elaborarea planului de restructurare.
Planul de restructurare trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
a) datele de identificare ale debitorului si ale administratorului concordatar;
b) componenta patrimoniului debitorului, defalcata pe mase patrimoniale unde este cazul, respectiv activele si pasivele in momentul intocmirii planului de restructurare, valoarea acestora la data intocmirii planului;
c) analiza situatiei economice a debitorului, a situatiei salariatilor, precum si o descriere a cauzelor si a nivelului dificultatilor debitorului la momentul propunerii planului;
d) lista creantelor, cu identificarea creditorilor, grupate pe categorii de creante si impartite in:
– creante a caror realizare va fi afectata de planul de restructurare, cu indicarea gradului de indestulare a acestora;
– creante neafectate, impreuna cu o descriere a motivelor pentru care debitorul propune ca acestea sa nu fie afectate de planul de restructurare;
e) creantele in litigiu si tratamentul acestora; propunerea unui tratament pentru creantele in litigiu nu echivaleaza cu recunoasterea dreptului litigios;
f) expunere de motive care explica de ce planul de restructurare are perspective rezonabile de a preveni insolventa debitorului si de a asigura viabilitatea afacerii, inclusiv premisele necesare pentru reusita lui. Aceasta expunere de motive va fi realizata sau validata de catre administratorul concordatar;
g) masurile de restructurare propuse sau o combinatie a acestora, cum ar fi:
– restructurarea operationala a activitatilor desfasurate de debitor;
– schimbarea componentei, a conditiilor sau a structurii activelor sau pasivelor debitorului;
– valorificarea unor active ale debitorului;
– valorificarea intreprinderii ca ansamblu independent;
– fuziunea sau divizarea debitorului, in conditiile legii;
– modificarea structurii capitalului social al debitorului prin majorarea capitalului social prin cooptarea de noi actionari sau asociati sau prin conversia creantelor in actiuni, cu majorarea corespunzatoare a capitalului social;
h) modalitatile de informare si consultare a reprezentantilor salariatilor si modalitatile in care planul va afecta forta de munca a debitorului (proceduri de concedieri individuale, proceduri de concedieri colective, eventuale cazuri de suspendare a contractelor de munca din initiativa angajatorului, reducerea programului de lucru corespunzator reducerii temporare a activitatii);
i) bugetul de venituri si cheltuieli si fluxurile financiare estimate ale debitorului pe durata planului de restructurare, cu impartirea creditorilor intre titulari de creante afectate si titulari de creante neafectate;
j) finantarile noi, finantarile intermediare, precum si motivele pentru care sunt necesare pentru punerea in aplicare a planului;
k) simularea distribuirilor de care ar beneficia creditorii afectati in cazul scenariului urmatoarei alternative optime, scenariu care poate fi chiar falimentul, realizata pe baza unui raport de evaluare a activelor existente in patrimoniul debitorului, intocmit de un evaluator autorizat cu cel mult 6 luni anterior datei deschiderii procedurii, si prezentarea comparativa a acestor distribuiri cu cele prevazute a se realiza prin planul de restructurare;
l) testul creditorului privat intocmit potrivit art. 5 alin. (1) pct. 71, in cazul in care, prin plan, se propun reduceri ale creantei bugetare;
m) programul de plata a creantelor, raportat la fluxurile financiare si durata planului.
(2) Debitorul se asigura ca suma prevazuta in planul de restructurare pentru plata creantelor salariale este cel putin egala celei pe care ar obtine-o in cazul executarii silite, dar nu mai putin decat ar primi in scenariul urmatoarei alternative optime.
(3) Raportul de evaluare se va intocmi in functie de ipotezele care stau la baza masurilor de restructurare preconizat a fi propuse in planul de restructurare, astfel cum au fost indicate de debitor. Raportul poate fi consultat in format electronic de creditorii interesati.
(4) Debitorul are posibilitatea de a include in planul de restructurare creantele aflate in litigiu, in tot sau in parte, fara ca includerea acestora in planul de restructurare sa echivaleze cu recunoasterea dreptului litigios. Creantele in litigiu vor avea drept de vot cu valoarea inclusa in planul de restructurare.
(5) Dispozitiile art. 133 alin. (5) lit. K si art. 135^1 se aplica corespunzator.
(6) In cazul contractelor a caror scadenta depaseste termenul prevazut pentru realizarea planului de restructurare sau al celor pentru care se propun esalonari de plata in afara acestei perioade, dupa inchiderea procedurii de concordat, acestea vor continua in conditiile agreate de parti.
(7) Termenul maxim pentru implementarea masurilor stabilite prin planul de restructurare este 48 de luni de la data omologarii acestuia prin hotarare executorie, cu posibilitatea prelungirii acestuia cu 12 luni. In primul an este obligatorie plata a minimum 10% din valoarea creantelor afectate prin concordat.
(8) Planul de restructurare se comunica de catre administratorul concordatar creditorilor ale caror creante sunt afectate prin mijloace de comunicare rapida, care permit dovedirea receptionarii documentelor transmise.
(9) Planul de restructurare va fi depus la dosarul cauzei. Despre depunerea si notificarea acestuia se face mentiune in registrul in care este inregistrat debitorul.
(10) Lista creantelor va avea ca referinta data deschiderii procedurii, urmand ca aceasta sa fie actualizata, daca este cazul, pe parcursul negocierii cu creditorii. Aceasta va mentiona cel putin urmatoarele informatii:
a) identificarea creditorului si adresa de contact;
b) valoarea creantelor;
c) categoriile si, daca este cazul, subcategoriile in care sunt grupate creantele in scopul votarii concordatului;
d) drepturi de preferinta.
41. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 25
(1) De la data deschiderii procedurii de concordat se suspenda de drept toate executarile silite indreptate impotriva debitorului sau acestea nu incep, indiferent de natura creantei, pe o perioada de 4 luni. Pe parcursul duratei suspendarii se va suspenda si cursul prescriptiei dreptului de a cere executarea silita.

(2) Pe parcursul perioadei prevazute la alin. (1) nu se va putea dispune ridicarea masurii suspendarii.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), executarea silita a creantelor salariale nu este suspendata de drept. Aceasta poate fi suspendata de judecatorul-sindic la cererea debitorului, daca debitorul face dovada capacitatii platii sumelor pentru care se dispune suspendarea chiar si in mod esalonat, cel putin in cuantumul in care ar fi acoperite in procedura de executare silita.
(4) Suspendarea de drept a executarilor silite se mentine pe o perioada de maximum 4 luni, dar nu mai tarziu de data pronuntarii unei hotarari de omologare a planului de restructurare sau de inchidere a procedurii ca urmare a neindeplinirii conditiilor de confirmare a acestuia.

(5) Pentru motive temeinice, la cererea debitorului, a unui creditor sau a administratorului concordatar, judecatorul-sindic poate dispune prelungirea masurii suspendarilor executarilor silite sau poate acorda o noua suspendare pentru una sau mai multe perioade determinate. Durata totala a suspendarii, cu prelungiri si reinnoiri, nu poate depasi 12 luni de la data deschiderii procedurii de concordat preventiv. Pot constitui motive temeinice, dar nu se limiteaza la:

a) s-au inregistrat progrese relevante in negocierile asupra planului de restructurare sau au fost finalizate negocierile si nu a fost confirmat inca planul de restructurare;
b) nu este adusa o atingere neechitabila drepturilor creditorilor.
(6) Cererea de prelungire a masurii suspendarii, de acordare a unei noi suspendari, precum si cererea de suspendare prevazuta la alin. (3) teza a doua se judeca in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere, fara citarea partilor, in termen de 48 de ore de la data introducerii cererii.
(7) In cazul in care pronuntarea unei hotarari de omologare a planului de restructurare de judecatorul-sindic nu intervine in termenul prevazut la alin. (1), creditorii ale caror executari silite au fost suspendate pot trece la executarea silita a debitorului, daca judecatorul-sindic nu a dispus, la cererea debitorului sau a administratorului concordatar, prelungirea suspendarii sau o noua suspendare, pentru motive temeinice.
(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), executarile silite care nu sunt de natura sa puna in pericol restructurarea si pentru care debitorul si-a exprimat acordul vor putea continua, la cererea creditorului adresata judecatorului-sindic in termen de maximum 5 zile de la data incetarii suspendarii de drept.
(9) Judecatorul-sindic poate ridica suspendarea executarilor silite dispusa potrivit alin. (5), in urmatoarele cazuri:
a) la cererea creditorilor, cand sunt indicii temeinice ca planul de restructurare nu este sustinut de majoritatea ceruta de lege sau cand unul sau mai multi creditori sunt ori ar fi prejudiciati in mod neechitabil de suspendarea executarilor silite;
b) la cererea administratorului concordatar sau a debitorului.
(10) Pe durata suspendarii executarii silite nu se poate deschide procedura insolventei fata de debitor.
(11) Pe perioada suspendarii executarilor silite se suspenda de drept curgerea dobanzilor, penalitatilor de intarziere si a oricaror altor cheltuieli aferente creantelor afectate, pana la data omologarii planului. Ulterior omologarii planului de restructurare, regimul acestora va fi cel prevazut de plan.
42. Dupa articolul 25 se introduc doua noi articole, articolele 25^1 si 25^2, cu urmatorul cuprins:
Articolul 25^1
(1) Suspendarea executarilor silite nu se aplica acordurilor de compensare bilaterala. Cu toate acestea, suspendarea se aplica in cazul executarii silite de catre un creditor a unei creante fata de un debitor care rezulta din aplicarea unui acord de compensare bilaterala.
(2) Dispozitiile alin. (1) prima teza nu se aplica in cazul contractelor de furnizare de bunuri, servicii sau energie necesare pentru functionarea activitatii debitorului, cu exceptia cazului in care astfel de contracte iau forma unei pozitii tranzactionate pe o bursa sau pe alte piete, in asa fel incat sa poata fi oricand inlocuita la valoarea curenta de piata.
Articolul 25^2
(1) Pana la omologarea planului de restructurare, creditorii nu pot refuza executarea contractelor in derulare esentiale, nu pot rezilia, executa in mod anticipat sau modifica aceste contracte in detrimentul debitorului, pentru creante nascute anterior intervenirii suspendarii executarii, exclusiv pentru neplata creantelor, cu conditia ca debitorul sa respecte obligatiile care ii revin in temeiul acestor contracte care ajung la scadenta in cursul suspendarii executarii silite.
(2) Anterior omologarii planului de restructurare, debitorul poate accesa finantari intermediare, cu aprobarea prealabila a administratorului concordatar.
43. La titlul I capitolul III, denumirea sectiunii a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Sectiunea a 2-a Negocierea, votarea si omologarea planului de restructurare
44. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 26
(1) In vederea exercitarii votului creditorilor asupra planului de restructurare, debitorul impreuna cu administratorul concordatar poate organiza una sau mai multe sedinte de negociere, colective ori individuale, cu creditorii.
(2) Perioada in care se desfasoara negocierile si se exprima votul asupra planului de restructurare nu poate depasi un termen de 60 de zile calendaristice de la data depunerii acestuia. Oricand pe parcursul acestei perioade se poate depune cererea de omologare a planului de restructurare, daca se obtine majoritatea prevazuta de lege.
(3) Daca, in urma negocierilor purtate, planul de restructurare se impune a fi modificat, administratorul concordatar va comunica creditorilor varianta modificata a acestuia in vederea exercitarii dreptului de vot, inclusiv lista actualizata a creantelor, daca este cazul. Procedura de vot se reia dupa fiecare modificare.
(4) Debitorul va consemna rezultatul negocierilor purtate si, daca este cazul, si votul creditorului afectat intr-un inscris semnat de toate partile implicate. Creditorul afectat poate transmite votul sau si printr-un inscris separat. Orice conditionare a votului, abtinerea sau lipsa votului este considerata vot negativ. Votul pozitiv nu poate fi retras.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), judecatorul-sindic poate prelungi perioada negocierilor si a exprimarii votului cu maximum 30 de zile, la cererea debitorului sau a administratorului concordatar, pentru situatia in care negocierile cu creditorii sunt intr-un stadiu suficient de avansat si prezinta perspective rezonabile de acceptare a planului de restructurare propus.
(6) Neaprobarea planului de restructurare in termenul prevazut la alin. (2), respectiv alin. (5) atrage decaderea debitorului din dreptul de a cere omologarea acestuia.
45. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 27
(1) Planul de restructurare se voteaza doar de creditorii care detin creante afectate, creditorii ale caror creante nu sunt afectate neavand drept de vot asupra acestuia.
(2) In cazul in care, pe durata negocierilor, au fost aduse modificari planului de restructurare, acesta va fi comunicat, de administratorul concordatar, creditorilor afectati in vederea exprimarii votului, inclusiv lista actualizata a creantelor, daca este cazul, cu cel putin 10 zile inainte de expirarea termenului prevazut la art. 26 alin. (2) sau, dupa caz, la alin. (5).
(3) Votul creditorilor se trimite prin mijloace de comunicare rapida la adresa mentionata in planul de restructurare sau comunicata ulterior. Votul asupra planului modificat in urma negocierilor se exprima in termenul prevazut la art. 26 alin. (2) sau, dupa caz, la alin. (5).
(4) Urmatoarele creante se constituie in categorii distincte, care voteaza separat un plan de restructurare:
a) creantele care beneficiaza de drepturi de preferinta;
b) creantele salariale;
c) creantele creditorilor indispensabili, daca este cazul;
d) creantele bugetare;
e) celelalte creante.
(5) In vederea votarii planului de restructurare se pot constitui, in cadrul aceleiasi categorii de creante, una sau mai multe subcategorii apartinand unor creditori cu interese specifice comune, al caror tratament poate fi diferit de la o subcategorie de creante la alta. Pentru determinarea intereselor specifice comune, debitorul poate utiliza urmatoarele criterii care includ, dar nu se limiteaza la:

a) natura creantelor;
b) natura si rangul cauzelor de preferinta;
c) actiunile aflate la dispozitia creditorilor titulari in absenta procedurii concordatului si gradul de indestulare a acestor creante in ipoteza exercitarii acestor actiuni;
d) apartenenta la un grup de societati, in sensul prezentei legi.
(6) In vederea votarii planului de restructurare se poate constitui categoria creantelor creditorilor indispensabili.
(7) Un plan de restructurare va fi socotit acceptat de o categorie de creante daca in categoria respectiva acesta este acceptat de o majoritate absoluta din valoarea creantelor. In cazul constituirii de subcategorii de creante in cadrul unei categorii, categoria se considera ca a votat planul de restructurare daca acceptarea este realizata de majoritatea absoluta din valoarea creantelor din categoria respectiva.
(8) Pentru debitorii care au o cifra de afaceri neta sau, dupa caz, un venit brut de pana la echivalentul in lei al sumei de 500.000 euro in anul anterior nu este obligatorie constituirea categoriilor de creante.
(9) Atunci cand debitorul nu va opta pentru constituirea categoriilor de creante, potrivit alin. (8), lista creantelor individualizeaza fiecare creanta impotriva averii debitorului, iar planul va fi socotit acceptat daca este votat de majoritatea absoluta din valoarea creantelor afectate.
(10) Creditorii care, direct sau indirect, controleaza, sunt controlati ori se afla sub control comun cu debitorul pot participa la sedinta, dar pot vota cu privire la planul de restructurare doar in cazul in care acesta le acorda mai putin decat ar primi in cazul falimentului.
46. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 28
(1) Dupa aprobarea planului de restructurare de catre creditori, debitorul solicita judecatorului-sindic, in termen de maximum 3 zile de la incheierea procesului-verbal de aprobare a planului de restructurare, sa omologheze planul de restructurare. Cererea de omologare va fi insotita de urmatoarele documente:
a) planul de restructurare, in forma finala votata de creditori, potrivit prezentei legi;
b) raportul de evaluare a activelor din patrimoniul debitorului avut in vedere la intocmirea planului de restructurare;
c) dovada de primire de catre creditorii afectati a planului de restructurare, iar in cazul in care lipseste dovada de primire, dovada transmiterii la sediul mentionat in registrele in care sunt inregistrati acestia/domiciliul acestora;
d) procesul-verbal de constatare a votului creditorilor si voturile exprimate de acestia.

(2) In urma analizarii cererii de omologare:
A. judecatorul-sindic va admite cererea de omologare daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) planul de restructurare a fost aprobat de creditorii din fiecare categorie de creante cu majoritate absoluta;
b) creditorii din aceeasi categorie de creante sunt tratati in mod egal si proportional cu creanta lor; in cazul constituirii de subcategorii, se aplica prevederile alin. (3);
c) comunicarea planului de restructurare tuturor partilor afectate a fost facuta in conditiile prezentei legi;
d) in cazul in care exista creditori care nu au votat planul de restructurare sau nu au participat la vot, acestia beneficiaza de un tratament corect si echitabil;
e) finantarea noua, daca este cazul, este justificata de punerea in aplicare a planului de restructurare si nu prejudiciaza in mod neechitabil interesele creditorilor;
f) planul prezinta perspective rezonabile de prevenire a insolventei debitorului si de asigurare a viabilitatii societatii;
g) s-au respectat conditiile de vot si impartirea in categorii si subcategorii de creante s-a facut potrivit prevederilor prezentului capitol;
h) creantele propuse a nu face parte din planul de restructurare nu sunt afectate direct prin masurile pe care acesta le prevede si motivele de excludere din acord a acestora sunt intemeiate;
B. daca nu este indeplinita conditia de la pct. A, lit. a), judecatorul-sindic va putea admite cererea de omologare daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt indeplinite conditiile prevazute la pct. A lit. b)-h);
b) planul de restructurare a fost aprobat:
(i) de o majoritate a categoriilor de creante, din care una trebuie sa fie o categorie de creante care beneficiaza de cauze de preferinta sau orice alta categorie de creante decat categoria de creante prevazuta la art. 27 alin. (4) lit. e);
sau, in caz contrar,
(ii) cel putin o categorie de creante cu drept de vot, alta decat o categorie de creante care nu ar primi nicio plata in caz de faliment;
c) categoriile de creante care nu au votat planul de restructurare sunt tratate mai favorabil decat orice alta categorie de creante de rang inferior, astfel cum rezulta din ierarhia prevazuta la art. 27 alin. (4);
d) planul de restructurare a fost votat de cel putin 30% din totalul creantelor afectate.
(3) In cazul constituirii de subcategorii de creante potrivit prevederilor art. 27 alin. (5), judecatorul-sindic verifica si daca:
a) conditia majoritatii absolute este indeplinita in categoria de creante din care provin subcategoriile;
b) creditorii din subcategorii sunt tratati in mod egal si intr-un mod proportional cu creanta lor;
c) au fost respectate criteriile de constituire a subcategoriilor de creante, potrivit art. 27 alin. (5).
(4) Tratamentul corect si echitabil se verifica raportat la valoarea tuturor creantelor de la aceeasi data, atat afectate, cat si neafectate astfel incat:
a) niciun creditor nu primeste mai mult decat cuantumul creantelor sale;
b) titularul unei creante afectate care nu voteaza planul de restructurare nu primeste mai putin decat valoarea distribuirilor care s-ar realiza in scenariul urmatoarei alternative optime, in cazul in care planul de restructurare nu ar fi confirmat, scenariu care poate fi chiar falimentul, potrivit simularii prevazute in plan;
c) creditorii sa primeasca un tratament mai putin favorabil fata de ceilalti creditori din aceeasi categorie de creante sau, dupa caz, subcategorie de creante, potrivit listei creantelor, doar in cazul in care isi exprima acordul in mod expres pentru acest tratament.
(5) Judecatorul-sindic, in procedura necontencioasa, omologheaza planul de restructurare prin hotarare pronuntata in camera de consiliu, in termen de maximum 10 zile de la data inregistrarii cererii. Judecatorul-sindic, daca considera ca sunt necesare explicatii suplimentare, poate sa citeze debitorul si/sau administratorul concordatar. Cererea de omologare a planului de restructurare poate fi respinsa exclusiv pentru motive de legalitate. Hotararea prin care se solutioneaza cererea de omologare se comunica debitorului, administratorului concordatar si tuturor creditorilor ale caror creante au fost afectate de planul de restructurare, precum si creditorilor titulari de creante neafectate.
(6) Planul de restructurare, aprobat de creditori si omologat de judecatorul-sindic, se comunica creditorilor afectati si creditorilor titulari ai unor creante neafectate, prin intermediul administratorului concordatar in termen de 48 de ore de la pronuntarea incheierii, si se mentioneaza in registrul in care este inregistrat debitorul.
(7) Modificarea planului de restructurare, inclusiv prelungirea acestuia, se poate face oricand pe parcursul procedurii, fara a se putea depasi durata totala maxima a derularii planului de la omologarea initiala. Modificarea si votarea modificarii planului se vor face in aceleasi conditii prevazute pentru intocmirea si votarea planului, in raport de creantele afectate ramase in sold la data votului. Modificarea planului va trebui sa fie omologata de judecatorul-sindic.
47. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 29
(1) De la data pronuntarii hotararii de omologare a planului de restructurare se suspenda de drept executarile silite individuale asupra debitorului ce au ca obiect recuperarea unor creante afectate si curgerea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita creantelor acestora.
(2) Dobanzile, penalitatile de intarziere si orice alte accesorii aferente creantelor afectate vor avea tratamentul prevazut in planul de restructurare omologat.
(3) In cazul in care planul de restructurare omologat prevede reduceri de creante, impozitele eventual datorate de debitor devin scadente la data pronuntarii unei hotarari de judecatorul-sindic prin care se constata indeplinirea planului de restructurare.
48. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu urmatorul cuprins:
Articolul 29^1
(1) Ulterior omologarii planului de restructurare printr-o hotarare definitiva si pana la inchiderea procedurii, in cazul descoperirii existentei unui fals, dol sau unei erori esentiale ori a unor titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute care au determinat inscrierea in lista a unei creante, oricare dintre creditori poate contesta la judecatorul-sindic inscrierea in lista creantelor a unei creante:
a) inexistente sau fictive;
b) intr-un cuantum diferit fata de intinderea sa;
c) intr-o alta categorie de creante decat cea corespunzatoare situatiei sale juridice.
(2) Constatand intemeiata contestatia, judecatorul-sindic poate dispune:
a) mentinerea hotararii de omologare, modificarea listei creantelor potrivit situatiei juridice astfel stabilite si, cu consimtamantul debitorului, modificarea planului de restructurare, in cazul in care creanta contestata nu a fost determinanta pentru rezultatul votului. Modificarea planului de restructurare se va efectua de catre debitor in termenul stabilit de judecatorul-sindic, se va depune la dosarul cauzei si se va comunica creditorilor;
b) revocarea hotararii de confirmare, infirmarea planului de restructurare si, daca este cazul, restituirea platilor deja efectuate pentru achitarea unei creante inexistente sau fictive sau peste cuantumul datorat, in cazul in care creanta contestata a fost determinanta pentru rezultatul votului asupra planului de restructurare, conducand la adoptarea unei hotarari de confirmare a acestuia.
(3) Contestatia se depune in termen de 7 zile de la data la care titularul ei a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca situatia ce determina formularea contestatiei.
(4) Contestatia se solutioneaza de judecatorul-sindic in termen de maximum 15 zile de la data depunerii, urmand a fi citati debitorul, administratorul concordatar, creditorul contestator si creditorul a carui creanta este contestata.
(5) Contestatorul trebuie sa faca dovada trimiterii contestatiei tuturor partilor cu interese contrare in termenul de contestatie. Dovada trimiterii contestatiei se poate depune pana cel tarziu la primul termen de judecata. In cazul in care instanta va stabili ca este necesara comunicarea si catre alte parti decat cele catre care contestatorul a comunicat contestatia, va dispune comunicarea si catre acestea in sarcina contestatorului, stabilind un termen pentru indeplinirea acestei obligatii. Neindeplinirea obligatiilor prevazute de prezentul articol atrage aplicarea unei amenzi judiciare potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Limitele amenzilor judiciare prevazute la art. 187 din Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se dubleaza.
(6) Contestatia formulata in baza prezentului articol nu suspenda derularea planului de restructurare pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive.
49. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 30
(1) Creditorul a carui creanta nu este afectata este obligat ca, anterior demararii oricaror proceduri de executare silita, sa notifice debitorul in acest sens. In termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificarii, debitorul poate derula negocieri referitoare la conditiile de aderare la planul de restructurare, inclusiv prin stabilirea unor conditii de acordare a unei protectii corespunzatoare, negociere la care creditorul este obligat sa participe.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru creantele bugetare neafectate se aplica procedura medierii prevazuta la art. 230^1 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si, daca este cazul, prevederile art. 5^2 alin. (2).
50. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 31
De la data omologarii pana la data pronuntarii unei hotarari judecatoresti de incetare a procedurii nu se poate deschide procedura insolventei fata de debitor la cererea unui creditor afectat.
51. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 32
Pentru creditorii care detin creante nascute dupa data omologarii planului de restructurare si neachitate la scadenta, dispozitiile art. 30 se aplica in mod corespunzator.
52. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 33
(1) Daca un plan de restructurare este omologat de instanta de judecata, activitatea debitorului va trebui restructurata in conformitate cu prevederile acestuia, iar drepturile creditorilor titulari ai unor creante afectate urmeaza a fi modificate in conformitate cu prevederile acestuia, de la data pronuntarii hotararii de omologare.
(2) Un plan de restructurare omologat este opozabil tuturor creditorilor, inclusiv acelor creditori care au votat impotriva sau nu si-au exprimat votul cu privire la acesta. Planul de restructurare omologat nu va produce niciun efect cu privire la creditorii neafectati de prevederile acestuia.
(3) Planul de restructurare va fi opozabil creditorilor bugetari, cu conditia respectarii prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 71.
(4) Dupa omologare, debitorul isi desfasoara activitatea in limitele afacerii sale obisnuite, in conditiile planului de restructurare, sub supravegherea administratorului concordatar.
(5) In exercitarea atributiilor de supraveghere a planului de restructurare, administratorul concordatar va comunica creditorilor afectati de planul de restructurare un raport de analiza trimestrial prin care se va prezenta modalitatea de indeplinire a planului de restructurare, precum si faptul ca, prin derularea acestuia, se mentine viabilitatea afacerii.
(6) In vederea indeplinirii atributiei de supraveghere, debitorul are obligatia de a transmite administratorului concordatar toate informatiile necesare intocmirii raportului de analiza, in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii situatiilor financiare aferente trimestrului monitorizat. Necomunicarea informatiilor de catre debitor se prezuma ca reprezinta esuarea planului de restructurare.
53. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 34
(1) Procedura concordatului preventiv se inchide prin hotarare a judecatorului-sindic in urmatoarele situatii:
a) indeplinirea prevederilor planului de restructurare, la cererea oricarei parti sau a administratorului concordatar. In acest caz, daca prin planul de restructurare s-au prevazut reduceri de creante, reducerile raman definitive de la data pronuntarii hotararii de inchidere a procedurii;
b) esuarea indeplinirii prevederilor planului de restructurare, la cererea:
(i) oricarui creditor, daca desfasurarea activitatii debitorului in decursul derularii planului de restructurare aduce pierderi averii sale si nu prezinta perspective rezonabile de mentinere a viabilitatii afacerii;
(ii) unui creditor caruia nu i s-a achitat creanta conform prevederilor planului de restructurare in termen de maximum 60 de zile de la data prevazuta in planul de restructurare pentru plata, daca partile nu au incheiat o conventie cu privire la aceasta, cu respectarea drepturilor celorlalti creditori;
(iii) debitorului, in cazul in care acesta se afla in imposibilitatea de a-si mai indeplini obligatiile asumate prin planul de restructurare;
c) neindeplinirii obligatiei de modificare a planului de restructurare dispusa de judecatorul-sindic sau de instanta de apel in termenul stabilit prin hotararea prin care s-a dispus modificarea, din oficiu sau la cererea oricarei parti interesate;
d) in cazul in care planul de restructurare nu este votat de creditori in termenul de negociere, nu este omologat de judecatorul-sindic sau in cazul in care debitorul considera ca negocierile nu pot conduce la aprobarea unui plan de restructurare.
(2) Ca urmare a esuarii planului de restructurare potrivit alin. (1) lit. b):
a) eventualele creante reduse renasc la data pronuntarii hotararii de inchidere a procedurii, diminuate ca urmare a platilor efectuate pe durata procedurii concordatului preventiv;
b) creditorii care au drept la perceperea dobanzilor, majorarilor sau penalitatilor de orice fel ori cheltuiala, numite generic accesorii, suspendate prin planul de restructurare, isi pot calcula accesoriile retroactiv pe perioada derularii planului de restructurare.
54. Articolele 35-37 se abroga.
55. Dupa articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu urmatorul cuprins:
Articolul 37^1
(1) Prevederile prezentului capitol se aplica si societatilor parte dintr-un grup, care au formulat o cerere comuna de deschidere a procedurii concordatului preventiv. Dispozitiile art. 185 se aplica in mod corespunzator.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) se vor forma dosare asociate pentru fiecare societate care a solicitat deschiderea procedurii concordatului preventiv, iar judecatorul-sindic va analiza conditiile deschiderii procedurii pentru fiecare societate in parte.
(3) Fiecare societate va desemna acelasi administrator concordatar, care va intocmi un singur plan de restructurare.
(4) Planul de restructurare va fi comunicat potrivit prevederilor prezentei legi fiecarui creditor afectat al fiecarei societati.
(5) Indeplinirea conditiilor de vot va fi verificata de judecatorul-sindic in fiecare dosar asociat. Neindeplinirea conditiilor de vot pentru una dintre societati va conduce la respingerea cererii de omologare a planului de restructurare.
(6) Omologarea planului de restructurare va fi facuta de judecatorul-sindic in cadrul dosarului societatii-mama sau, daca fata de aceasta nu s-a deschis procedura, in cadrul primului dosar inregistrat, printr-o singura incheiere executorie, ce poate fi atacata cu apel, in conditiile prezentului titlu.
(7) Prevederile cap. III se aplica, in mod corespunzator, in masura compatibilitatii, si grupului de societati.
56. La articolul 38 alineatul (2), literele a) si b) se abroga.
57. La articolul 38 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) debitori care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1) si indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
1. nu detin niciun bun in patrimoniul lor;
2. documentele contabile nu pot fi gasite;
3. societatea nu mai are organe de administrare sau acestea nu mai pot functiona;
4. nu mai sunt indeplinite conditiile referitoare la sediul social/profesional;
58. La articolul 39, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(6) In scopul si in limitele necesare acoperirii cheltuielilor de procedura, oricand pe parcursul procedurii, in lipsa de lichiditati in patrimoniul debitorului, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va identifica bunuri valorificabile libere de sarcini, care nu sunt esentiale pentru reorganizare, si va proceda la valorificarea de urgenta la minim valoarea de lichidare a acestora, stabilita de un evaluator autorizat. Pana la desemnarea comitetului creditorilor decizia de valorificare apartine administratorului judiciar/lichidatorului judiciar. Propunerea de valorificare, inclusa in raportul prevazut la art. 59 alin. (1), care se depune la dosarul cauzei si se publica in extras in BPI, poate fi contestata de orice parte interesata in termen de 3 zile de la publicarea extrasului raportului in BPI. Dupa desemnarea comitetului creditorilor, valorificarea se va face cu acordul comitetului, potrivit prevederilor art. 87 alin. (2).
59. Dupa articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu urmatorul cuprins:
Articolul 40^1
(1) Pentru toate cererile, contestatiile, actiunile intemeiate pe dispozitiile prezentului titlu, intampinarile, precum si toate actele depuse in dovedirea pretentiilor formulate, titularul acestora va depune si dovada comunicarii lor debitorului, administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului si/sau comitetului creditorilor dupa caz, in forma si termenele prevazute de lege. In cazul in care legea prevede comunicarea catre toti creditorii procedurii, atunci aceasta se va realiza de catre instanta de judecata prin BPI.
(2) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) atrage aplicarea unei amenzi judiciare potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Limitele amenzilor judiciare prevazute la art. 187 din Legea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se dubleaza.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si la solutionarea cailor de atac formulate in temeiul prezentului titlu.
60. La articolul 41, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Sediul social/profesional al debitorului este cel cu care figureaza acesta in registrul in care este inregistrat. In cazul in care sediul a fost schimbat cu mai putin de 6 luni anterior depunerii cererii de deschidere a procedurii insolventei, sediul social/profesional al debitorului este cel cu care acesta figura in registrul in care acesta era inregistrat.
61. La articolul 48, alineatele (3) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(3) Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura speciala sau, in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.
...................................................
(6) Deliberarile si hotararile adunarii creditorilor vor fi cuprinse intr-un proces-verbal, care va fi semnat de presedintele sedintei, membrii comitetului creditorilor, precum si de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, dupa caz. In cazul in care sedinta adunarii creditorilor se organizeaza prin mijloace electronice de comunicare la distanta indicate de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar in convocator, care permite identificarea participantilor, procesul-verbal se va semna doar de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar. In acest caz, inregistrarea sedintei este obligatorie si constituie proba in instanta in cazul contestarii procesului-verbal al adunarii. Procesul-verbal va fi depus, prin grija administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, la dosarul cauzei si trimis spre publicare in BPI, in termen de doua zile lucratoare de la data adunarii creditorilor.
62. La articolul 51, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Deliberarile comitetului creditorilor vor avea loc in prezenta administratorului judiciar/lichidatorului judiciar si vor fi consemnate intr-un proces-verbal, care va retine pe scurt continutul deliberarilor, precum si hotararile luate. In cazul in care sedinta comitetului creditorilor se organizeaza prin mijloace electronice de comunicare la distanta indicate de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar in convocator care permite identificarea participantilor, procesul-verbal se va semna doar de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar. In acest caz, inregistrarea sedintei este obligatorie si constituie proba in instanta in cazul contestarii procesului-verbal al comitetului. Procesul-verbal va fi depus, prin grija administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, la dosarul cauzei si trimis spre publicare in BPI, in termen de doua zile lucratoare de la data comitetului creditorilor.
63. La articolul 58 alineatul (1), litera m) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
m) incheierea de tranzactii, descarcarea de obligatii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale, cu conditia confirmarii acestor operatiuni de catre judecatorul-sindic;
64. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 61
In vederea indeplinirii atributiilor sale, administratorul judiciar va putea desemna persoane de specialitate precum avocati, experti contabili, evaluatori autorizati sau alti specialisti. Numirea si nivelul remuneratiilor acestor persoane vor fi supuse aprobarii comitetului creditorilor in cazul in care acestea vor fi platite din averea debitoarei sau se vor supune standardelor de cost stabilite de Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care se vor remunera din fondul de lichidare constituit potrivit prevederilor art. 39 alin. (4).
65. La articolul 62, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Judecatorul-sindic, admitand cererea, va obliga evaluatorul autorizat, sub sanctiunea amenzii, sa raspunda la obiectiunile incuviintate in termen de maximum 5 zile de la primirea, din partea instantei de judecata, a unei adrese in acest sens.
66. La articolul 64, litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
j) sub conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic, incheierea de tranzactii, descarcarea de obligatii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale;
67. La articolul 66, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Daca in cursul negocierilor derulate in cadrul unei proceduri de concordat preventiv debitorul ajunge in stare de insolventa, dar exista presupunerea rezonabila, bazata pe indicii temeinice, ca rezultatele negocierilor ar putea fi valorificate in termen scurt prin incheierea unui acord extrajudiciar, debitorul de buna-credinta trebuie sa introduca cererea de deschidere a procedurii insolventei in termen de 5 zile de la inchiderea procedurii concordatului preventiv sau, dupa caz, daca negocierile pentru incheierea unui acord extrajudiciar continua cu unul sau mai multi creditori, in termen de 5 zile de la esuarea negocierilor.
68. La articolul 67 alineatul (1), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
j) o declaratie pe propria raspundere, autentificata de notar ori certificata de avocat, din care sa rezulte ca debitorul nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni intentionate contra patrimoniului, de coruptie, de serviciu, de fals, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 21/1996, precum si pentru infractiunile prevazute la art. 240 si 241 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in ultimii 3 ani anterior deschiderii procedurii;
69. La articolul 75, alineatul (8) se abroga.
70. La articolul 78 alineatul (1), partea introductiva a literei A si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
A. atunci cand valoarea obiectului garantiei, determinata de un evaluator autorizat, este pe deplin acoperita de valoarea totala a creantelor si a partilor de creante garantate cu acel obiect, daca:
...................................................
b) obiectul garantiei face parte dintr-un ansamblu independent, iar prin desprinderea si vanzarea lui separata, valoarea bunurilor ramase nu se diminueaza;
71. La articolul 78, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Valoarea bunului asupra caruia poarta cauza de preferinta se va stabili printr-o evaluare efectuata de catre un evaluator autorizat desemnat potrivit prevederilor art. 61.
72. La articolul 87, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Finantarile intermediare acordate debitorului, cu aprobarea adunarii creditorilor, beneficiaza de prioritate la restituire, potrivit prevederilor art. 159 alin. (1) pct. 2 sau, dupa caz, potrivit prevederilor art. 161 pct. 2. Aceste finantari se vor garanta, in principal, prin afectarea unor bunuri sau drepturi care nu formeaza obiectul unor cauze de preferinta, iar in subsidiar, daca nu exista astfel de bunuri sau drepturi disponibile, cu acordul creditorilor beneficiari ai respectivelor cauze de preferinta. In ipoteza in care acordul acestor creditori nu va fi obtinut, prioritatea la restituire a acestor creante, prevazuta la art. 159 alin. (1) pct. 2, va diminua regimul de indestulare al creditorilor beneficiari ai cauzelor de preferinta, proportional, prin raportare la intreaga valoare a bunurilor sau drepturilor care formeaza obiectul acestor cauze de preferinta. In cazul inexistentei sau al insuficientei bunurilor care sa fie grevate de cauze de preferinta in favoarea creditorilor ce acorda finantare intermediara, pentru partea negarantata a creantei, acestia vor beneficia de prioritate potrivit prevederilor art. 161 pct. 2.
73. La articolul 100 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
f) adresa de e-mail a administratorului judiciar, daca exista, la care se pot face valabil toate comunicarile in format electronic de catre creditori.
74. Articolul 103 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 103
Creantele beneficiare ale unei cauze de preferinta se inscriu in tabelul definitiv pana la valoarea de piata a garantiei stabilita prin evaluare, dispusa de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, efectuata de un evaluator autorizat desemnat potrivit prevederilor art. 61. In cazul in care valorificarea activelor asupra carora poarta cauza de preferinta se va face la un pret mai mare decat suma inscrisa in tabelul definitiv sau in tabelul definitiv consolidat, diferenta favorabila va reveni tot creditorului garantat, chiar daca o parte din creanta sa fusese inscrisa drept creanta chirografara, pana la acoperirea creantei principale si a accesoriilor ce se vor calcula potrivit actelor din care rezulta creanta, pana la data valorificarii bunului. Aceasta prevedere se aplica si in cazul esuarii planului de reorganizare si vanzarii bunului in procedura de faliment.
75. La articolul 104, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 104
(1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorata, temeiul creantei, mentiuni cu privire la eventualele cauze de preferinta, precum si indicarea adresei de e-mail, daca creditorul opteaza pentru comunicarea electronica.
76. La articolul 105 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
b) daca bunurile ce fac obiectul contractului de leasing sunt recuperate, va fi inregistrata, beneficiind de ordinea de prioritate prevazuta la art. 161 pct. 8, daca nu exista alte bunuri care sa confere titularului calitatea de creditor care beneficiaza de o cauza de preferinta, doar diferenta dintre valoarea intregii creante si valoarea de piata a bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing stabilita de un evaluator autorizat;
77. La articolul 110, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Odata cu publicarea tabelului in BPI, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va trimite de indata notificari creditorilor, ale caror creante sau drepturi de preferinta au fost trecute partial in tabelul preliminar de creante sau inlaturate, precizand totodata si motivele. Comunicarea se poate face si pe cale electronica, daca prin declaratia de creanta sau printr-o adresa ulterioara, creditorul a indicat o adresa de e-mail.
78. La articolul 111, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(4) Partea care formuleaza contestatia transmite, cu confirmare de primire, cate un exemplar al contestatiei si al documentelor ce o insotesc administratorului judiciar/ lichidatorului judiciar, creditorului a carui creanta se contesta, precum si administratorului special, daca acesta a fost desemnat, la sediul debitorului, sub sanctiunea prevazuta la art. 40^1 alin. (2).
(5) Intampinarea se depune in termen de 10 zile de la data comunicarii contestatiei si a documentelor ce o insotesc. Un exemplar al intampinarii se comunica, cu confirmare de primire, in acelasi termen, de catre partea care formuleaza intampinarea si contestatorului, administratorului judiciar/lichidatorului judiciar si debitorului, sub sanctiunea prevazuta la art. 40^1 alin. (2).
79. La articolul 112, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Durata maxima a perioadei de observatie este de 12 luni, calculate de la data deschiderii procedurii. Pentru respectarea acestui termen judecatorul-sindic va putea aplica dispozitiile art. 111 alin. (6) in mod corespunzator. Inainte de expirarea termenului de 12 luni, creditorii, debitorul sau administratorul judiciar va solicita judecatorului-sindic fie aplicarea art. 111 alin. (6), fie prelungirea perioadei de observatie pentru motive temeinice. In cazul in care cererea nu este introdusa de administratorul judiciar, creditorii sau debitorul vor putea formula o astfel de cerere.
80. La titlul II capitolul I sectiunea a 5-a, titlul paragrafului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
§2. Anularea actelor si operatiunilor frauduloase ale debitorului din perioada suspecta
81. La articolul 123, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 123
(1) Contractele in derulare se considera mentinute la data deschiderii procedurii, art. 1.417 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, nefiind aplicabil. Orice clauze contractuale de desfiintare a contractelor in derulare, de decadere din beneficiul termenului, de modificare a contractului in detrimentul debitorului sau de declarare a exigibilitatii anticipate pentru motivul deschiderii procedurii se considera nescrise. Prevederile referitoare la mentinerea contractelor in derulare si la nulitatea clauzelor de incetare sau accelerare a obligatiilor nu sunt aplicabile in privinta contractelor financiare calificate si a operatiunilor de compensare bilaterala in baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilaterala. In vederea cresterii la maximum a valorii averii debitorului, intr-un termen de prescriptie de 3 luni de la data deschiderii procedurii, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate sa denunte orice contract, inchirierile neexpirate, alte contracte pe termen lung, atat timp cat aceste contracte nu au fost executate in totalitate ori substantial de catre toate partile implicate. Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar trebuie sa raspunda, in termen de 30 de zile de la primire, notificarii contractantului, formulata in primele 3 luni de la deschiderea procedurii, prin care i se cere sa denunte contractul; in lipsa unui astfel de raspuns, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit denuntat. Contractul se considera denuntat:
82. La articolul 123, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(11) In cazul rezilierii contractelor de leasing financiar de catre finantator, acesta va putea opta pentru una dintre urmatoarele variante:

a) transferul proprietatii asupra bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing catre debitor, caz in care finantatorul dobandeste o ipoteca legala asupra acelor bunuri, avand rang egal cu cel al operatiunii de leasing, si este inregistrat la masa credala, conform ordinii de prioritate prevazute la art. 159 alin. (1) pct. 3, cu contravaloarea ratelor si accesoriilor restante facturate si neplatite la data deschiderii procedurii, la care se adauga restul sumelor datorate, in temeiul contractului de leasing, fara a se putea depasi valoarea de piata a bunurilor, stabilita de un evaluator autorizat independent, potrivit prevederilor art. 61;
b) recuperarea bunurilor ce fac obiectul material al contractului de leasing, iar finantatorul va fi inregistrat la masa credala potrivit prevederilor art. 161 pct. 8, daca nu exista alte bunuri care sa confere titularului calitatea de creditor care beneficiaza de o cauza de preferinta, cu contravaloarea ratelor si accesoriilor restante facturate si neplatite la data deschiderii procedurii, la care se adauga restul sumelor datorate in temeiul contractului de leasing minus valoarea de piata a bunurilor recuperate, stabilita de un evaluator autorizat, potrivit prevederilor art. 61.
83. La articolul 131 alineatul (2) litera b), punctul 2 se modifica si avea urmatorul cuprins:
2. primirea unei garantii reale cu o valoare egala cu valoarea de piata a bunului stabilita in cadrul procedurii, printr-un raport de evaluare actualizat ce va fi intocmit de catre un evaluator autorizat desemnat potrivit prevederilor art. 61;
84. La articolul 132 alineatul (1), litera a) se modifica si avea urmatorul cuprins:
a) debitorul, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, in termen de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creante, cu conditia formularii intentiei de reorganizare potrivit art. 67 alin. (1) lit. g), daca procedura a fost declansata de acesta, si in termenul prevazut la art. 74, in cazul in care procedura a fost deschisa ca urmare a cererii unuia sau mai multor creditori. Hotararea adunarii generale a actionarilor/asociatilor va putea fi depusa si ulterior pana cel tarziu la data adunarii creditorilor stabilita pentru votarea planului;
85. La articolul 132, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Nu poate propune un plan de reorganizare debitorul care, intr-un interval de 5 ani anterior formularii cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii de insolventa instituite in baza prezentei legi, cu exceptia cazului in care inchiderea procedurii s-a realizat potrivit prevederilor art. 177 sau 178, si nici debitorul care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni intentionate contra patrimoniului, de coruptie, de serviciu, de fals, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 227/2015, Legea nr. 241/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 21/1996, precum si pentru infractiunile prevazute la art. 240 si 241 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in ultimii 3 ani anterior deschiderii procedurii.
86. La articolul 133, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
(3^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in cazul debitorilor persoane juridice, executarea planului de reorganizare poate dura 4 ani, calculati de la data confirmarii planului. Termenele de plata stabilite prin contracte - inclusiv de credit sau de leasing - pot fi mentinute prin plan, chiar daca depasesc perioada de 4 ani. Aceste termene pot fi si prelungite, cu acordul expres al creditorilor, daca initial erau mai scurte de 4 ani. Dupa realizarea tuturor obligatiilor din plan si inchiderea procedurii de reorganizare, aceste plati vor continua conform contractelor din care rezulta.
87. La articolul 133 alineatul (4), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
d) ce despagubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, in comparatie cu valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribuire in caz de faliment; valoarea estimativa se va calcula in baza unui raport de evaluare, intocmit de un evaluator autorizat desemnat potrivit prevederilor art. 61;
88. La articolul 133 alineatul (5) litera K, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) conversia sa fie integrala si efectuata la valoarea creantei bugetare a statului, ea neputand fi cumulata cu masura reducerii creantei bugetare.
Creditorul bugetar poate contracta serviciile unui evaluator autorizat sau specialist independent pentru realizarea unui raport de evaluare asupra conditiilor de la lit. a) si b), pe baza caruia sa isi exercite votul asupra planului de reorganizare care cuprinde propunerea de conversie a creantei bugetare a statului. Prevederile art. 5 alin. (1) pct. 71 raman aplicabile.
89. La articolul 133, alineatul (5^2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5^2) In cazul in care prin planul de reorganizare se propune masura reducerii creantelor bugetare negarantate cu pana la 50%, in lipsa unei manifestari exprese, planul se considera aprobat de creditorul bugetar daca sunt indeplinite cumulativ criteriile prevazute la alin. (5^1) si cel putin inca un criteriu din urmatoarele:
a) sa rezulte un nivel de cel putin 50% al obligatiilor fiscale curente datorate pe perioada executarii planului de reorganizare fata de nivelul mediu anual al acestora inaintea intrarii in insolventa;
b) societatea debitoare trebuie sa desfasoare o activitate de interes public;
c) societatea debitoare trebuie sa desfasoare o activitate strategica intr-o anumita ramura economica.
90. La articolul 134, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Lista creditorilor indispensabili, mentionati la alin. (1), este depusa de catre debitor impreuna cu celelalte documente prevazute la art. 67 alin. (1), lista ce se anexeaza, mentionandu-se si creantele acestora, la raportul intocmit de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, potrivit art. 97. Nedepunerea acestei liste conduce la decaderea debitorului din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, categoria creditorilor indispensabili. In cazul in care s-au schimbat criteriile avute in vedere la data intocmirii listei creditorilor indispensabili, aceasta poate fi modificata in consecinta, aprobata de administratorul judiciar si depusa la dosarul cauzei odata cu planul de reorganizare propus.
91. La articolul 137, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 137
(1) Administratorul judiciar va publica in termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea planului un anunt referitor la acesta in BPI, cu indicarea celui care l-a propus, a datei cand se va vota cu privire la plan in adunarea creditorilor, precum si a faptului ca este permisa votarea prin corespondenta.
92. Dupa articolul 138 se introduce un nou articol, articolul 138^1, cu urmatorul cuprins:
Articolul 138^1
(1) Creditorii pot formula atat obiectiuni cu privire la legalitatea planului de reorganizare, cat si cereri de anulare a hotararii adunarii creditorilor prin care s-a votat planul de reorganizare, potrivit prevederilor art. 48 alin. (7) si (8).
(2) In cazul in care se solicita si anularea hotararii adunarii creditorilor prin care s-a votat planul, eventualele obiectiuni cu privire la legalitatea planului de reorganizare vor fi formulate prin aceeasi cerere.
93. La articolul 139, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 139
(1) Judecatorul-sindic solutioneaza deodata, printr-o singura sentinta, obiectiunile cu privire la legalitatea planului de reorganizare, cererile de anulare a hotararii adunarii creditorilor prin care s-a votat planul de reorganizare si cererea de confirmare a planului in cel mult 15 zile de la depunerea la tribunal de catre administratorul judiciar a procesului-verbal al adunarii creditorilor prin care acesta a fost aprobat. Judecatorul-sindic poate sa ceara unui specialist sa isi exprime o opinie privind posibilitatea de realizare a planului, inainte de confirmarea lui. Planul este confirmat in urmatoarele conditii:
94. La articolul 139, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia, se poate face oricand pe parcursul procedurii de reorganizare, fara a se putea depasi o durata totala maxima a derularii planului de 5 ani de la confirmarea initiala. Modificarea poate fi propusa de catre oricare dintre cei care au vocatia de a propune un plan, indiferent daca au propus sau nu planul. Votarea modificarii de catre adunarea creditorilor se va face cu creantele ramase in sold, la data votului, in aceleasi conditii ca si la votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va trebui sa fie confirmata de judecatorul-sindic. Dispozitiile art. 138^1 se aplica in mod corespunzator.
95. La articolul 140, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Sumele provenite din activitatea curenta a debitorului sau din valorificarea activelor negrevate de cauze de preferinta vor fi prevazute a se distribui proportional pentru fiecare creanta prevazuta a se achita in timpul reorganizarii, dupa deducerea sumelor prevazute ca fiind necesare platii creantelor curente exigibile si a celor necesare asigurarii capitalului de lucru, daca este cazul. Programul de plata a creantelor va prevedea plata acestor sume in trimestrul consecutiv celui la care aceste sume devin disponibile.
96. La articolul 143, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Titularul unei creante curente, certe, lichide si exigibile mai vechi de 60 de zile si un cuantum peste valoarea-prag poate solicita, oricand ulterior parcurgerii procedurii prevazute la art. 75 alin. (3) si (4), in timpul planului de reorganizare sau dupa indeplinirea obligatiilor de plata asumate in plan, trecerea la faliment. Cererea se judeca de urgenta si cu precadere, in termen de 30 de zile de la inregistrarea acesteia la dosarul cauzei. Cererea sa va fi respinsa de catre judecatorul-sindic in situatia in care creditorul nu a parcurs procedura prevazuta la art. 75 alin. (3) si (4) sau creanta nu este datorata, este achitata sau debitoarea incheie o conventie de plata cu acest creditor. Prin derogare de la prevederile art. 186 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru creantele curente, creditorii bugetari pot acorda inlesniri la plata.
97. La articolul 144, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Articolul 144
(1) Debitorul, prin administratorul special, sau, dupa caz, administratorul judiciar va trebui sa prezinte trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situatiei financiare a averii debitorului. Ulterior prezentarii catre comitetul creditorilor, rapoartele vor fi inregistrate la grefa tribunalului, iar debitorul sau, dupa caz, administratorul judiciar va notifica aceasta tuturor creditorilor, in vederea consultarii rapoartelor.
................................................................................................
(3) In termen de 5 zile de la prezentarea rapoartelor, comitetul creditorilor va putea convoca adunarea creditorilor pentru a prezenta masurile luate de debitor si/sau de administratorul judiciar, efectele acestora, precum si sa propuna motivat alte masuri.
98. La articolul 153, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) In vederea conservarii patrimoniului, in cazul in care in averea debitorului nu exista suficiente lichiditati, lichidatorul judiciar va putea valorifica de urgenta bunuri ale debitorului, cu prioritate pe cele asupra carora nu exista cauze de preferinta, pentru obtinerea acestor lichiditati, fara aprobarea creditorilor. Valorificarea se va efectua prin licitatie publica, dupa evaluarea prealabila, pornind de la valoarea de lichidare indicata de evaluatorul autorizat. Licitatia publica se poate desfasura chiar si prin mijloace electronice de comunicare la distanta indicate, in conformitate cu prevederile regulamentului stabilit de lichidatorul judiciar. In acest caz, procesul-verbal se semneaza doar de lichidator.
99. Articolul 154 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 154
(1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata de lichidatorul judiciar sub controlul judecatorului-sindic. Pentru maximizarea valorii averii debitorului, lichidatorul judiciar va face toate demersurile de expunere pe piata, intr-o forma adecvata, a acestora, cheltuielile de publicitate fiind suportate din averea debitorului.
(2) Lichidarea va incepe indata dupa finalizarea de catre lichidatorul judiciar a inventarierii si depunerea raportului de evaluare. Bunurile vor putea fi vandute in bloc sau individual. Orice vanzare in bloc a bunurilor, ca ansamblu independent, indiferent daca se face in reorganizare sau in faliment, poate fi considerata transfer de active, daca indeplineste dispozitiile art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Tipul de vanzare a bunurilor, respectiv licitatie publica, negociere directa sau o combinatie a celor doua, si regulamentul de vanzare corespunzator modalitatii de vanzare pentru care se opteaza sunt aprobate de adunarea creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului judiciar. In cazul licitatiei publice, publicitatea se va face si prin afisare pe site-ul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania. In vederea evaluarii bunurilor din averea debitorului, cu acordul comitetului creditorilor, lichidatorul judiciar poate sa angajeze, in numele debitorului, un evaluator autorizat si sa ii stabileasca onorariul. Evaluatorii autorizati sunt membri ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, iar evaluarea trebuie efectuata in conformitate cu standardele de evaluare.
(3) Bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atat in bloc, cat si individual. Evaluarea in bloc are in vedere fie evaluarea totalitatii bunurilor din averea debitorului, fie evaluarea ansamblurilor independente.
(4) In cazul in care procedura de vanzare se organizeaza pe o platforma electronica indicata de administratorul judiciar/ lichidatorul judiciar, procesul-verbal se va semna doar de acesta.
100. La articolul 160, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 160
(1) La fiecare 3 luni, calculate de la data inceperii lichidarii, lichidatorul judiciar va prezenta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante, precum si un plan de distribuire intre creditori, daca este cazul. Raportul si planul se inregistreaza la grefa tribunalului si se publica in BPI. Raportul va prevedea si plata cu prioritate a onorariului sau si a celorlalte cheltuieli prevazute la art. 159 alin. (1) pct. 1 sau art. 161 pct. 1, dupa caz.
101. La articolul 161, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
2. creantele provenind din finantari acordate potrivit art. 87 alin. (4) si art. 133 alin. (5) lit. B;
102. La articolul 161, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins:
2^1. creantele provenind din finantari acordate in proceduri de prevenire a insolventei, precum si onorariile practicianului din astfel de proceduri;
103. La articolul 161, punctul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
8. creantele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, din chirii, creantele corespunzatoare art. 123 alin. (11) lit. b), inclusiv obligatiunile si creantele reglementate la art. 105 alin. (3) lit. b);
104. La articolul 161 punctul 10, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
a^1) beneficiile nedistribuite asociatilor;
105. La articolul 175, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 175
(1) O procedura de reorganizare prin continuarea activitatii sau de lichidare pe baza de plan va fi inchisa, prin sentinta, in baza unui raport al administratorului judiciar care constata indeplinirea tuturor obligatiilor de plata asumate prin planul confirmat, precum si plata creantelor curente scadente sau esalonarea platii acestora, prin conventie, in perioada ulterioara inchiderii procedurii, inclusiv pentru creantele bugetare in conditiile prevazute la art. 143 alin. (3) teza finala. De la data inchiderii procedurii devin scadente si impozitele aferente eventualelor reduceri de creante, in masura in care sunt datorate. Daca o procedura incepe ca reorganizare, dar apoi devine faliment, aceasta va fi inchisa potrivit prevederilor art. 167.
106. La articolul 181, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 181
(1) Prin inchiderea procedurii de faliment, debitorul profesionist persoana fizica va fi descarcat de obligatiile neachitate.
107. La articolul 181, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
(1^1) In cazul in care debitorul profesionist persoana fizica a fost condamnat pentru bancruta frauduloasa nu se aplica prevederile alin. (1).
(1^2) In cazul in care, pe parcursul procedurii, s-a constatat definitiv efectuarea unor plati ori transferuri frauduloase, debitorul profesionist persoana fizica va fi descarcat de obligatii numai in masura in care acestea au fost platite in cadrul procedurii.
108. La articolul 181, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
(3) Debitorul persoana fizica descarcat de obligatiile neachitate, potrivit alin. (1) si (2) poate accesa orice facilitati de sprijin pentru intreprinzatori, prevazute de lege.
109. Dupa articolul 339 se introduce un nou articol, articolul 339^1, cu urmatorul cuprins:
Articolul 339^1
(1) Anual, sunt culese si centralizate, la nivel national, prin intermediul Biroului de statistica judiciara din cadrul Ministerului Justitiei, in conditiile legii, date privind procedurile de restructurare preventiva si de insolventa, defalcate pe fiecare tip de procedura, acoperind urmatoarele elemente:
a) numarul de cereri de confirmare a unui acord de restructurare sau de deschidere a unei proceduri de concordat preventiv ori de insolventa si numarul de acorduri confirmate sau de proceduri de concordat preventiv ori de insolventa deschise;
b) durata medie a procedurilor, de la data depunerii cererii, respectiv de la deschiderea acestora pana la inchiderea lor;
c) numarul de cereri de confirmare a unui acord de restructurare, de deschidere a unei proceduri de concordat ori de insolventa respinse ca inadmisibile, ca nefondate sau retrase inainte de confirmare, respectiv inainte de a fi deschise;
d) numarul de debitori care au facut obiectul unor proceduri de restructurare preventiva sau de insolventa si care, in perioada de 3 ani premergatoare depunerii cererii sau deschiderii unor astfel de proceduri, au avut un acord de restructurare sau un plan de restructurare confirmat in cadrul unei proceduri anterioare de restructurare preventiva.
(2) In statisticile judiciare realizate, potrivit alin. (1), datele sunt prezentate defalcat pe urmatoarele categorii:
a) debitori persoane fizice sau persoane juridice;
b) apartenenta debitorului persoana juridica la categoria microintreprinderi, intreprinderi mici sau mijlocii.
(3) Statisticile judiciare sunt realizate pe fiecare an calendaristic si se comunica Comisiei Europene pe baza formularului standard stabilit de Comisia Europeana prin actele de punere in aplicare a Directivei (UE) 2019/1.023 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iunie 2019 privind cadrele de restructurare preventiva, remiterea de datorie si decaderile, precum si masurile de sporire a eficientei procedurilor de restructurare, de insolventa si de remitere de datorie si de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 (Directiva privind restructurarea si insolventa).
Articolul II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724 din 13 octombrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 3^1 va avea urmatorul cuprins:
Articolul 3^1
Administratorul concordatar este practicianul in insolventa compatibil, autorizat in conditiile legii, care exercita atributiile prevazute de lege sau cele stabilite de judecatorul-sindic, in cadrul procedurii de concordat preventiv.
2. Articolul 3^2 va avea urmatorul cuprins:
Articolul 3^2
Administratorul restructurarii este practicianul in insolventa compatibil, autorizat in conditiile legii, care exercita atributiile prevazute de lege in cadrul acordului de restructurare.
3. La articolul 28, alineatul (2) se abroga.
4. La articolul 28, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
(3) Interdictia de la alin. (1) se aplica si persoanelor fizice care intr-o perioada de 2 ani anterioara datei confirmarii acordului de restructurare/deschiderii procedurilor au avut calitatea de administrator, asociat, actionar semnificativ, director, membru in directorat, membru in consiliul de administratie sau in consiliul de supraveghere, precum si orice alte functii sau pozitii similare in cadrul persoanei juridice debitoare.
Articolul III
La articolul 2 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 738 din 20 octombrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
(1^1) Dispozitiile legale privind procedurile de insolventa nu sunt aplicabile executorilor judecatoresti.
Articolul IV
La articolul 3 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 19 martie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
(1^1) Dispozitiile legale privind procedurile de insolventa nu sunt aplicabile notarilor publici.
Articolul V
La articolul 73 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
(1^1) In cazul in care societatea se afla in stare de dificultate, administratorii/directorii au in vedere cel putin urmatoarele:
a) interesele creditorilor, ale detinatorilor de titluri de participatie si ale altor parti interesate;
b) necesitatea de a lua masuri rezonabile si adecvate pentru evitarea insolventei si pentru reducerea la minimum a pierderilor suferite de creditori, de angajai, de detinatorii de titluri de participatie si de alte parti interesate;
c) necesitatea de a evita adoptarea, cu intentie sau din grava neglijenta, a unei conduite care ameninta viabilitatea intreprinderii.
Articolul VI
Prevederile art. I pct. 23, cu referire la art. 5^1, art. 5^2 alin. (1) si art. 5^3 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica de la 17 iulie 2022, iar prevederile art. 5^4 alin. (1) se aplica de la 17 iulie 2023.
Articolul VII
Procesele incepute inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi raman supuse legii aplicabile anterior acestei date.
Articolul VIII
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2019/1.023 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iunie 2019 privind cadrele de restructurare preventiva, remiterea de datorie si decaderile, precum si masurile de sporire a eficientei procedurilor de restructurare, de insolventa si de remitere de datorie si de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 (Directiva privind restructurarea si insolventa), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 172 din 26 iunie 2019.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2023

Atentie: Legea nr. 296/2023 a modificat RADICAL Codul Fiscal!


Legea nr. 296/2023 aduce cea mai spectaculoasa modificare a Codul fiscal din ultimii ani! Astfel, avem prevederi noi privind:

1. Impozitul pe profit
2. Impozitul pe venitul microintreprinderilor
3. Impozitul pe venit
4. Contributiile sociale
5. Accizele
6. Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA)
7. Impozitul special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare

Lucrarea "TAXAREA in 2024. Noutatile Codului fiscal" va pune la dispozitie noile prevederi!

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
insolventadebitorintreprindere


Data aparitiei: 25 Iulie 2022

Votati articolul "Legea 216/2022 - noutati in domeniul prevenirii insolventei si al insolventei":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2024!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X