email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Inregistrarea in scopuri de TVA nu se va mai face in D098. Noua cerere pe care o au firmele la dispozitie

Inregistrarea in scopuri de TVA nu se va mai face in D098. Noua cerere pe care o au firmele la dispozitie
declaratia 098inregistrare fiscalatva

Pentru a simplifica procesul declarativ, prin reducerea numarului de formulare necesar a fi depuse de catre contribuabili pentru inregistrarea in scopuri de TVA, ANAF a eliminat Declaratia 098, potrivit Ordinului 347/2023 (M.O. nr. 264 din 30 martie 2023).


Rubricile din formularul 098 privind inregistrarea in scopuri de TVA au fost inserate in formularul “Cerere de inregistrare fiscala” aprobat prin Ordinul comun al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (nr.2509/09.12.2022) si al ministrului justitiei (nr.5672/C/19.12.2022). In aceste conditii, persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA inca de la inmatricularea in registrul comertului vor completa rubricile corespunzatoare chiar in Cererea de inregistrare fiscala, care constituie anexa la cererea de inregistrare in registrul comertului.

Potrivit prevederilor Legii nr.265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra inregistrarii in registrul comertului, entitatile supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului solicita odata cu depunerea cererii de inregistrare in registrul comertului si inregistrarea fiscala.

Ca urmare, prin Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al ministrului justitiei nr.2509/5672/C/2022 a fost aprobat modelul, continutul si instructiunile de completare ale formularului “Cerere de inregistrare fiscala”, ca anexa la formularul „Cerere de inregistrare in registrul comertului”, pentru a asigura posibilitatea entitatile supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului sa solicite odata cu inmatricularea/inregistrarea in registrul comertului si inregistrarea fiscala in evidenta organului fiscal.

Anterior acestor dispozitii legale, societatile care solicitau, inca de la inmatricularea in registrul comertului, si inregistrarea in scopuri de TVA, in temeiul dispozitiilor art.316 alin.(1) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizau formularul (098) ”Cerere de inregistrare in scopuri de TVA, conform art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal”, care se depunea la organul fiscal competent in aceeasi zi cu depunerea la oficiul registrului comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului.

Totodata, se impune si reformularea prevederilor Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art.316 alin.(1) lit.a), b) sau c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.239/2021, potrivit carora formularul (098) ”Cerere de inregistrare in scopuri de TVA, conform art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal” se depune la organul fiscal competent in aceeasi zi cu depunerea la oficiul registrului comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului. De asemenea, prin noul act normativ se reglementeaza si situatia in care o persoana impozabila pentru care se aplica procedura de inregistrare in scopuri de TVA, din oficiu, indeplineste una din situatiile de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA. Astfel, pentru aplicarea unui tratament fiscal unitar persoanelor impozabile, indiferent daca acestea solicita inregistrarea in scopuri de TVA sau sunt supuse procedurii de inregistrare din oficiu in scopuri de TVA, se propune aplicarea, in mod corespunzator, a procedurii prevazuta de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.239/2021. In acest sens, se propune ca, si in situatia aplicarii procedurii de inregistrare, din oficiu, in scopuri de TVA, organul fiscal sa efectueze, concomitent, atat inregistrarea in scopuri de TVA, cat si anularea inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabilului, daca acesta se afla intruna din situatiile de anulare a inregistrarii prevazute la art.316 alin.(11) lit.a) sau c) din Codul fiscal (inactivitate sau cazier fiscal).

ANAF mentioneaza in referatul de aprobare ca aplicarea unui tratament unitar este impusa si de efectele produse de anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Astfel, reiteram dispozitiile art.11 din Codul fiscal, potrivit carora persoanele impozabile carora li s-a anulat, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA nu beneficiaza, in perioada respectiva, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate, dar sunt supuse obligatiei de plata a TVA colectate, aferenta operatiunilor taxabile
desfasurate in perioada respectiva. Aceste dispozitii sunt aplicabile indiferent daca persoana impozabila a fost inregistrata in scopuri de TVA la cerere sau din oficiu, la constatarea organului fiscal.

Ordinul 347/2023 - eliminarea Declaratiei 098: textul actului normativ

Denumire completa: Ordinul 347/2023 pentru modificarea unor acte normative privind inregistrarea/anularea inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata
 

Articolul I

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare/anulare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, litera d) se abroga.
2. Anexa nr. 4 se abroga.
3. La anexa nr. 7, punctul IV se abroga.

Articolul II

Trimiterile la formularul „Cererea de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (098)“, din cuprinsul actelor normative in vigoare, se considera a fi facute la sectiunea „Taxa pe valoarea adaugata“ din formularul „Cerere de inregistrare fiscala“, care reprezinta anexa la formularul „Cerere de inregistrare in registrul comertului“, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al ministrului justitiei nr. 2.509/5.672/C/2022 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Cerere de inregistrare fiscala“ si a instructiunilor de completare a formularului „Cerere de inregistrare fiscala“.

Articolul III

Punctele 3 si 4 din anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 239/2021 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 23 februarie 2021, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

3.
(1) Persoana impozabila supusa inregistrarii in registrul comertului, care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, respectiv de la data inregistrarii in registrul comertului, depune la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal formularul «Cerere de inregistrare fiscala», care reprezinta anexa la formularul «Cerere de inregistrare in registrul comertului», avand completata sectiunea corespunzatoare taxei pe valoarea adaugata.

(2) Persoana impozabila care nu este supusa inregistrarii in registrul comertului, care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaratia de inregistrare fiscala. In aceasta situatie, declaratia de inregistrare fiscala se depune cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA se face prin completarea rubricii «Date privind vectorul fiscal», sectiunea «Taxa pe valoarea adaugata» din declaratie.

(3) Persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit dispozitiilor art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaratia de mentiuni, avand completata rubrica «Date privind vectorul fiscal», sectiunea «Taxa pe valoarea adaugata».

(4) Declaratia prin care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA, potrivit alin. (2) sau (3), se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanta.

4.
(1) Dupa primirea declaratiei, depusa potrivit pct. 3 alin. (2) sau (3), compartimentul de specialitate analizeaza informatiile cuprinse in declaratie si, dupa caz, in documentatia prezentata si verifica caracterul complet si corectitudinea acestora.

(2) Compartimentul de specialitate intocmeste Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, avand inscrise data inregistrarii si codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit.

(3) Pentru persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, potrivit pct. 3 alin. (1), compartimentul de specialitate intocmeste Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, potrivit alin. (2), pe baza informatiilor transmise de oficiul registrului comertului.

Articolul IV

Capitolul II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 592 din 3 august 2016, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

2. Prin exceptie, organul fiscal nu notifica persoana impozabila in situatia in care constatarea a fost efectuata de organele cu atributii de inspectie fiscala, cu respectarea dispozitiilor pct. 84 alin. (2) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In aceasta situatie, decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, prevazuta la pct. 8^2 lit. b), se emite pe baza deciziei de impunere privind obligatiile fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, dupa caz, si/sau a raportului de inspectie fiscala care cuprind constatari privind neindeplinirea obligatiei de inregistrare in scopuri de TVA.

2. Punctul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

8. In cazul in care contribuabilul nu se prezinta in urma notificarii, precum si in situatia prevazuta la pct. 2, compartimentul de specialitate verifica daca persoana impozabila este declarata inactiva fiscal, prin decizie emisa de organul fiscal competent, potrivit dispozitiilor art. 92 din Codul de procedura fiscala.

3. Dupa punctul 8 se introduccinci noi puncte, punctele 8^1-8^5, cu urmatorul cuprins:

8^1. Dispozitiile cap. III sectiunea 1 «Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au fost declarate inactive potrivit dispozitiilor art. 92 din Codul de procedura fiscala» sunt aplicabile in mod corespunzator.

8^2. Daca persoana impozabila este declarata inactiva fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste urmatoarele documente:

a) referatul prin care propune atat inregistrarea in scopuri de TVA a contribuabilului respectiv, cat si anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura;
b) decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, avand bifata casuta corespunzatoare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin. Data inregistrarii, din oficiu, in scopuri de TVA este data comunicarii deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA;
c) certificatul de inregistrare in scopuri de TVA;
d) decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, avand bifata casuta corespunzatoare declararii starii de inactivitate fiscala, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin. Data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este aceeasi cu data inregistrarii in scopuri de TVA, iar in decizia de anulare se inscriu si seria, si numarul certificatului de inregistrare in scopuri de TVA, intocmit potrivit lit. c).

8^3. In situatia in care persoana impozabila nu este declarata inactiva fiscal, potrivit art. 92 din Codul de procedura fiscala, compartimentul de specialitate verifica daca persoana impozabila se incadreaza in situatiile de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, prevazute la art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal. Dispozitiile cap. III sectiunea a 3-a «Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in cazul in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au fapte inscrise in cazierul fiscal» sunt aplicabile in mod corespunzator.

8^4. Daca persoana impozabila sau asociatii/administratorii persoanei impozabile au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, compartimentul de specialitate intocmeste documentele prevazute la pct. 8^2. Decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA se intocmeste potrivit pct. 8^2 lit. d), avand bifata casuta corespunzatoare cazierului fiscal.

8^5. Daca persoana impozabila nu este declarata inactiva fiscal si nu se incadreaza in nicio situatie de anulare a inregistrarii prevazuta la art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste urmatoarele documente:

a) referatul prin care propune inregistrarea in scopuri de TVA a contribuabilului respectiv, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura;
b) decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, avand bifata casuta corespunzatoare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin. Data inregistrarii, din oficiu, in scopuri de TVA este data comunicarii deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA;
c) certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.

4. Punctele 9 si 10 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

9. Referatul si deciziile se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale, in situatia in care in structura unitatii fiscale este aprobat postul de conducator adjunct. Referatul si deciziile se inainteaza, impreuna cu documentatia pe baza careia au fost intocmite, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale.

10. Atat decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, cat si decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA se intocmesc in cate doua exemplare, din care cate un exemplar, semnat numai de conducatorul unitatii fiscale, se comunica contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

5. Dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu urmatorul cuprins:

10^1. Organul fiscal comunica, potrivit art. 47 din Codul de procedura fiscala, persoanei impozabile urmatoarele documente, dupa caz:

a) decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA - daca persoana impozabila solicitanta nu indeplineste niciuna din conditiile de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau c) din Codul fiscal;
b) decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, certificatul de inregistrare in scopuri de TVA impreuna cu decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA - daca persoana impozabila indeplineste una din conditiile de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau c) din Codul fiscal.

6. Punctele 11-13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

11. Impotriva deciziilor se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art. 269 alin. (4) din Codul de procedura fiscala, in termen de 45 de zile de la data comunicarii, potrivit art. 270 alin. (1) din acelasi act normativ.

12. Odata cu inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, se aplica si sanctiunile pentru nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni, prevazute de art. 336 din Codul de procedura fiscala.

13. Dupa comunicarea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA catre persoana impozabila, compartimentul de specialitate opereaza, de indata, in Registrul contribuabililor inregistrarea in scopuri de TVA si inscrie persoana impozabila in Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.

7. Dupa punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu urmatorul cuprins:

13^1. In cazul persoanelor impozabile carora li s-a comunicat si decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate inscrie persoana impozabila si in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, a fost anulata.

8. Punctele 14 si 15 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

14. Dupa finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabila, precum si cele emise de compartimentul de specialitate se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

15. Compartimentul de specialitate transmite, lunar, compartimentului cu atributii in domeniul inspectiei fiscale datele de identificare ale persoanei impozabile pentru care au fost aplicate dispozitiile pct. 8^5, pentru cuprinderea in programul de inspectie fiscala. Nu se transmit datele de identificare ale persoanelor impozabile pentru care sunt aplicabile dispozitiile pct. 2.

Articolul V
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul VI

Structurile competente din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice si organele fiscale centrale din subordine vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2024

Manualul de Inventariere a fost actualizat cu Legea 296/2023 si OMFP 1447/2023!


 ATENTIE!

Acum exista reguli noi privind procedura de inventariere, introduse de:

  • Codul fiscal
  • OMFP 3067/2018
  • Legea 163/2018 care permite distribuirea de dividende pe parcursul anului
  • OMFP 3103/2017
  • Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
  • OMFP 1447/2023 pentru modificarea si completarea unor reglementari privind documentele financiar-contabile

  Explicatii complete gasiti in ghidul Manualul de inventariere. Societati comerciale. PFA. ONG.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
declaratia 098inregistrare fiscalatva


Data aparitiei: 09 Februarie 2023
Ultima actualizare: 31 Martie 2023

Votati articolul "Inregistrarea in scopuri de TVA nu se va mai face in D098. Noua cerere pe care o au firmele la dispozitie":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X