email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Inregistrarea fiscala a contribuabililor rezidenti

inregistrare fiscalacontribuabili rezidenticontabilitate


Inregistrarea fiscala a contribuabililor rezidenti

Tanti Anghel
Sef serviciu Directia Generala de Legislatie si Proceduri Fiscale
Agentia Nationala de Administrare Fiscala

1. Inregistrarea fiscala

Ca si in cazul altor proceduri de administrare fiscala, pentru a avea o imagine completa asupra institutiei juridice a inregistrarii fiscale, aceasta trebuie privita atat din perspectiva contribuabilului, cat si din perspectiva administratiei fiscale.

Astfel, pentru contribuabil, inregistrarea fiscala reprezinta o obligatie, a carei neindeplinire atrage sanctiuni. Totodata, inregistrarea fiscala, care presupune atribuirea unui numar de identificare fiecarei persoane obligate a se inregistra, are rolul de a adauga un nou atribut de identificare a persoanelor, alaturi de nume/denumire si adresa. In schimb, pentru organul fiscal, inregistrarea reprezinta un mijloc:

 • de a „cunoaste“ contribuabilii (cum se numesc, unde se afla, ce activitati desfasoara, ce impozite datoreaza etc.);
 • de inventariere a acestora in cadrul Registrului contribuabililor;
 • de organizare a activitatilor de administrare a impozitelor si taxelor datorate de contribuabili.

Desi este reglementata ca o functie de administrare a impozitelor si taxelor si desi exista organe fiscale diferite pentru administrarea diferitelor impozite si taxe, inregistrarea fiscala este totusi atribuita unui singur organ fiscal: Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

2. Subiectul inregistrarii fiscale

Obligatia de inregistrare fiscala revine oricarei persoane (persoana fizica, persoana juridica, alta entitate fara personalitate juridica) care efectueaza acte si fapte juridice care genereaza drepturi si obligatii conform legii fiscale si care devine astfel subiect in raporturile juridice fiscale.

3. Reguli privind inregistrarea fiscala

Codul de procedura fiscala stabileste reguli de inregistrare diferite, in functie de personalitatea juridica a contribuabilului si de alte caracteristici ale acestuia (comerciant, nerezident, natura veniturilor realizate etc.).

3.1. Comerciantii persoane juridice

Codul de procedura fiscala stabileste la art. 72 alin. (1) lit. d) faptul ca inregistrarea fiscala a comerciantilor se efectueaza conformprocedurii reglementate de legea speciala. Este vorba de Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor referitoare la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice.

Procedura se aplica pentru urmatoarele categorii de persoane juridice:

 • societati comerciale infiintate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, indiferent de forma de organizare;
 • societatile si companiile nationale;
 • grupurile de interes economic si grupurile europene de interes economic, constituite conformtitlului V din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, indiferent daca sunt sau nu comercianti. De retinut: grupurile de interes economic care nu au calitatea de comerciant vor aplica procedura de inregistrare reglementata de Legea nr. 359/2004, si nu procedura de inregistrare reglementata de Codul de procedura fiscala in cazul persoanelor juridice care nu sunt comercianti, aceasta lege
  fiind lege speciala in raport cu Codul de procedura fiscala (art. 2 alin. (2) din Codul de procedura fiscala);
 • regiile autonome;
 • organizatiile cooperatiste (societati cooperative constituie conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei; cooperativele de credit constituite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit; cooperativele agricole constituite conform Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004); 
 •  alte persoane juridice care se inregistreaza in Registrul Comertului potrivit unor acte normative speciale (de ex. institute nationale de cercetare-dezvoltare). De retinut ca si aceste entitati cu personalitate juridica se vor inregistra dupa procedura reglementata de Legea nr. 359/ 2004, si nu dupa cea din Codul de procedura fiscala (vezi mai sus).

Inregistrarea presupune urmatoarele operatiuni:

 • depunerea unei cereri de inregistrare la biroul unic din cadrul Oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunalul in raza caruia este situat sediul social;
 • modelul cererii este cel aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2722/C/2007;
 • cererea valoreaza si cerere de inregistrare fiscala, prin bifarea casutei corespunzatoare a Capitolului VI din cerere si a datelor privind vectorul fiscal din Anexa A1 la cerere, inclusiv a datelor specifice in cazul sucursalelor, astfel cum acestea sunt precizate in aceasta anexa;

NOTA 1: Anexa A1 la cererea de inregistrare la Registrul Comertului se completeaza numai la constituire. Mentiunile ulterioare referitoare la modificarea datelor din anexa se declara la organul fiscal competent (cel in raza caruia se afla domiciliul fiscal al contribuabilului – art. 33 „Competenta teritoriala“ si art. 31 „Domiciliul fiscal“ dinCodul de procedura fiscala), prin declaratia model 010 „Declaratia de inregistrare
fiscala/declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asocieri fara personalitate juridica“, in regim de declaratie de mentiuni.

 • pe baza cererii, transmise prin mijloace electronice de Oficiul Registrului Comertului sesizat, Ministerul Economiei si Finantelor atribuie Codul unic de inregistrare care este si Codul de identificare fiscala in sensul art. 72 alin. (1) din Codul de procedura fiscala;
 • codul unic de inregistrare se inscrie in Certificatul de inregistrare care atesta luarea in evidenta organului fiscal a comerciantului persoana juridica.

Termenele prevazute pentru indeplinirea obligatiei sunt urmatoarele:

 • cererea de inregistrare se depune le Oficiul Registrului Comertului in termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv in forma ceruta de lege;
 • modificarea ulterioara a datelor privind vectorul fiscal se declara in termen de 30 zile de la data producerii lor (art. 77 din Codul de procedura fiscala);
 • certificatul de inregistrare se emite in termen de 3 zile de la data depunerii cererii;
 • termenele se calculeaza conformart. 101 – 104 dinCodul de procedura civila.

De subliniat ca aceasta procedura de inregistrare se aplica si sucursalelor infiintate de societatile comerciale care, in principiu, nu sunt subiecte de drept fiscal. Exceptie fac cele care, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, indeplinesc conditiile de a fi entitati (puncte le lucru) platitoare de impozit pe venitul din salarii. In acest caz, daca conditiile se indeplinesc la infiintare, se va completa in mod corespunzator anexaA1 la cererea de inregistrare la Registrul Comertului referitoare la vectorul fiscal.

Daca conditiile se indeplinesc ulterior, modificandu-se astfel datele declarate initial in anexa A1, se va depune declaratia model 060 la organul fiscal in raza caruia se afla sucursala (vezi punctul 3.8), in regim de declaratie de mentiuni.

3.2. Necomerciantii persoane juridice

Procedura se aplica pentru urmatoarele categorii de persoane juridice:

 • asociatii, fundatii si federatii reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;
 • sindicatele, federatiile sindicale si confederatiile reglementate de Legea sindicatelor nr. 54/2003;
 • cultele religioase reglementate de Decretul nr. 177/1948 privind regimul general al cultelor religioase;
 • asociatiile de proprietari reglementate de Legea locuintei nr. 114/1996 si Ordonanta Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
 • partidele si aliantele politice reglementate de Legea partidelor politice nr. 14/2003;
 • institutii publice;
 • alte entitati cu personalitate juridica.

Inregistrarea presupune urmatoarele operatiuni:

 • depunerea, la organul fiscal din cadrul ANAF in raza caruia isi are domiciliul fiscal contribuabilul, a declaratiei de inregistrare model 010 „Declaratia de inregistrare fiscala/declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica“;
 • in cazul institutiilor publice, se depune declaratia model 040 „Declaratia de inregistrare fiscala/declaratia de mentiuni pentru institutiile publice“;
 • modelul declaratiei este cel aprobat prin Ordinulministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, modificat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.296/2007;
 • declaratia se depune de catre contribuabil sau, dupa caz, imputernicitul sau, in doua exemplare, fie direct la registratura organului fiscal, fie prin posta, prin scrisoare recomandata;
 • la declaratie se anexeaza, in copie, acte doveditoare ale informatiilor inscrise in declaratie, cum ar fi: actul legal de infiintare/functionare, acte doveditoare pentru detinerea sediului etc. Copiile se certifica, pentru conformitate cu originalul, de catre organul fiscal, pe fiecare pagina;
 • pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, organul fiscal va emite certificatul de inregistrare fiscala care atesta luarea in evidenta organului fiscal a contribuabilului persoana juridica.

Termenele prevazute pentru indeplinirea obligatiei sunt urmatoarele:

 • declaratia de inregistrare se depune in termen de 30 de zile de la infiintare;
 • modificarea ulterioara a datelor din declaratia initiala se declara in termen de 30 zile de la data producerii lor (art. 77 din Codul de procedura fiscala);
 • certificatul de inregistrare fiscala se emite in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei;
 • termenele se calculeaza conformart. 101 – 104 dinCodul de procedura civila.

3.3. Comerciantii persoane fizice, inclusiv asociatii familiale

Inregistrarea fiscala a comerciantilor persoane fizice si a intreprinderilor familiale se efectueaza, ca si in cazul comerciantilor persoane juridice, conform procedurii reglementate de legea speciala. Este vorba de Legea nr. 359/ 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice (vezi punctul 3.1 de mai sus).

Procedura se aplica pentru urmatoarele categorii de persoane fizice:

 • persoane fizice autorizate (PFA), autorizate conform O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale;
 • intreprinderi individuale (II) si
 • intreprinderi familiale (IF), autorizate conformaceluiasi act normativ.
  Inregistrarea acestei categorii de contribuabili se face dupa regulile valabile in cazul comerciantilor persoane juridice, cu urmatoarele exceptii:
 • modelul cererii de inregistrare este cel aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.240/C/2008; 
 •  mentiunile ulterioare referitoare la modificarea datelor din anexa A1 se declara la organul fiscal competent, prin declaratia model 010, in cazul intreprinderii familiale sau 070 „Declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere“, in cazul PFA si al II, in regim de declaratie de mentiuni.

Termenele prevazute pentru indeplinirea obligatiei sunt urmatoarele:

 • cererea de inregistrare se depune le Oficiul Registrului Comertului inainte de inceperea activitatii sau, in cazul IF, in termen de 15 zile de la data incheierii acordului de constituire;
 • se aplica aceleasi termene de la pct. 3.2.

3.4. Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent, cu exceptia PFA si IF (comercianti), sau exercita profesii libere

Procedura se aplica pentru urmatoarele categorii de persoane fizice:

 • persoanele fizice care desfasoara activitati economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale (de ex., persoane care desfasoara activitate in baza unui contract de management; agent de marketing avizat sa isi desfasoare activitatea in baza Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat sau a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative);
 • persoanele fizice care exercita inmod independent profesii libere cum ar fi: medic, avocat, inclusiv avocat stagiar si avocat salarizat in interiorul profesiei, notar, practician in insolventa, evaluator, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, expert tehnic, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect, executor judecatoresc, sportivi, arbitri sportivi etc.

Inregistrarea presupune urmatoarele operatiuni:

 • depunerea, la organul fiscal din cadrul ANAF in raza caruia isi are domiciliul fiscal contribuabilul, a declaratiei de inregistrare model 070 „Declaratia de inregistrare fiscala/ declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere“;
 • modelul declaratiei este cel aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, modificat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.296/2007;
 • declaratia se depune de catre contribuabil sau, dupa caz, imputernicitul sau, in doua exemplare, fie direct la registratura organului fiscal, fie prin posta, prin scrisoare recomandata;
 • la declaratie se anexeaza, in copie, acte doveditoare ale informatiilor inscrise in declaratie, cum ar fi: actul legal de avizare/atestare, acte doveditoare pentru detinerea sediului etc. Copiile se certifica, pentru conformitate cu originalul, de catre organul fiscal, pe fiecare pagina;
 • pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, organul fiscal va emite certificatul de inregistrare fiscala care atesta luarea in evidenta organului fiscal a contribuabilului persoana fizica.

Termenele prevazute pentru indeplinirea obligatiei sunt aceleasi cu cele prevazute la pct. 3.2.

3.5. Persoanele fizice, altele decat cele care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere

Procedura se aplica pentru urmatoarele categorii de persoane fizice:

 • persoanele fizice care au calitatea de angajator;
 • contribuabilii care obtin venituri din activitati independente pentru care platile anticipate se fac prin retinere la sursa de catre platitorii de venit, altii decat cei care sunt comercianti sau exercita profesii libere (de ex. persoanele care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala etc.).

Inregistrarea presupune urmatoarele operatiuni:

 • depunerea, la organul fiscal din cadrul ANAF in raza caruia isi are domiciliul fiscal contribuabilul, a declaratiei de inregistrare model 020 „Declaratia de inregistrare fiscala/ declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice romane“;
 • modelul declaratiei este cel aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, modificat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.296/2007;
 • declaratia se depune de catre contribuabil sau, dupa caz, imputernicitul sau, in doua exemplare, fie direct la registratura organului fiscal, fie prin posta, prin scrisoare recomandata;
 • la declaratie se anexeaza, in copie, acte doveditoare ale informatiilor inscrise in declaratie. Copiile se certifica, pentru conformitate cu originalul, de catre organul fiscal, pe fiecare pagina;
 • pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, organul fiscal va emite certificatul de inregistrare fiscala care atesta luarea in evidenta organului fiscal a contribuabilului persoana fizica.

Termenele prevazute pentru indeplinirea obligatiei sunt aceleasi cu cele prevazute la pct. 3.2.

3.6. Alte persoane fizice

Procedura se aplica pentru urmatoarele categorii de persoane fizice:

 • persoanele fizice care sunt subiecte de drept fiscal, dar nu au niciuna din calitatile mentionate la paragrafele anterioare.

In principal este vorba de toate celelalte persoane fizice care obtin venituri supuse impozitului pe venit potrivit Titlului III din Codul fiscal (salariati, persoane care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, din agricultura, din pensii, din investitii etc.).

Inregistrarea presupune urmatoarele operatiuni:

 • luarea in evidenta organului fiscal la data depunerii primei declaratii de venit, indiferent daca este vorba de o declaratie estimativa de venit sau altfel de declaratie fiscala (de ex. declaratia informativa model 205), inclusiv documente fiscale cum ar fi fisele fiscale;
 • contribuabilul nu depune nicio declaratie de inregistrare speciala din cele mentionate mai sus si nici nu i se elibereaza certificat de atestare fiscala.

Termenele prevazute pentru indeplinirea obligatiei sunt urmatoarele:

 • declaratiile de venit se depun la termenele prevazute de Codul fiscal, Titlul III.

3.7. Asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, subiecte de drept fiscal

Procedura se aplica pentru urmatoarele categorii de entitati:

 • asocieri fara personalitate juridica constituite potrivit Codului civil (de ex. societati civile profesionale) sau Codului comercial (asociatie in participatiune);
 • asociatii agricole fara personalitate juridica constituite potrivit Legii nr. 36/1991;
 • sediile permanente ale nerezidentilor;
 • reprezentantele societatilor comerciale si organizatiilor economice straine;
 • alte entitati fara personalitate juridica, cu exceptia punctelor de lucru.

Inregistrarea presupune urmatoarele operatiuni:

 • depunerea, la organul fiscal din cadrul ANAF in raza caruia isi are domiciliul fiscal contribuabilul, a declaratiei de inregistrare model 010 „Declaratia de inregistrare fiscala/ declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica“;
 • modelul declaratiei este cel aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, modificat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.296/2007;
 • declaratia se depune de catre contribuabil sau, dupa caz, imputernicitul sau, in doua exemplare, fie direct la registratura organului fiscal, fie prin posta, prin scrisoare recomandata;
 • la declaratie se anexeaza, in copie, acte doveditoare ale informatiilor inscrise in declaratie, cum ar fi: actul legal de infiintare/functionare, acte doveditoare pentru detinerea sediului etc. Copiile se certifica, pentru conformitate cu originalul, de catre organul fiscal, pe fiecare pagina;
 • pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, organul fiscal va emite certificatul de inregistrare fiscala care atesta luarea in evidenta organului fiscal a entitatii.

Termenele prevazute pentru indeplinirea obligatiei sunt aceleasi cu cele prevazute la pct. 3.2.

3.8 Punctele de lucru platitoare de impozit pe veniturile din salarii

Procedura se aplica pentru:

 • orice persoana subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, institutia publica si institutia publica locala, care are organizata o entitate, cu sau fara personalitate juridica, la alta adresa decat sediul social al subiectului respectiv, cu minimum 5 persoane care realizeaza venituri din salarii (Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale).

NOTA 2: Daca punctul de lucru (entitatea) se afla in raza teritoriala a aceluiasi organ fiscal in care se afla si domiciliul fiscal al mamei, nu se mai face inregistrarea separata a acestuia.

NOTA 3: Punctele de lucru infiintate de o societate comerciala sub forma unor sucursale se vor inregistra dupa procedura speciala reglementata de Legea nr. 359/2006.

Inregistrarea presupune urmatoarele operatiuni:

 • depunerea, la organul fiscal din cadrul ANAF competent, a declaratiei de inregistrare model 060 „Declaratia de inregistrare fiscala/declaratia de mentiuni pentru sediile secundare“;
 • modelul declaratiei este cel aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, modificat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.296/2007;
 • declaratia se depune de catre contribuabil sau, dupa caz, imputernicitul sau, in doua exemplare, fie direct la registratura organului fiscal in raza caruia se afla situat punctul de lucru, fie prin posta, prin scrisoare recomandata;
 • la declaratie se anexeaza, in copie, acte doveditoare ale informatiilor inscrise in declaratie, cum ar fi: actul legal de infiintare/functionare, acte doveditoare pentru detinerea sediului etc. Este obligatorie anexarea unei copii a certificatului de inregistrare fiscala a contribuabilului in structura caruia functioneaza punctul de lucru. Copiile se certifica, pentru conformitate cu originalul, de catre organul fiscal, pe fiecare pagina;
 • pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, organul fiscal va emite certificatul de inregistrare fiscala care atesta luarea in evidenta organului fiscal a entitatii.

Termenele prevazute pentru indeplinirea obligatiei sunt aceleasi cu cele prevazute la pct. 3.2.

3.9. Sediile secundare

Obligatia de declarare priveste:

 • orice subiect de drept fiscal, persoana juridica sau persoana fizica sau asociere fara personalitate juridica, care infiinteaza sedii secundare;
 • sediul secundar este o sucursala, o agentie, o reprezentanta sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, inclusiv de tipul celor definite de art. 8 din Codul fiscal, indiferent daca acestea functioneaza in Romania sau in strainatate.

NOTA 4: Declaratia nu priveste sediile secundare care, potrivit legii speciale, sunt puncte de lucru (entitati) platitoare de impozit pe veniturile din salarii (vezi punctul 3.8).

NOTA 5: Declararea sediilor secundare are doar scop informativ, si nu de inregistrare fiscala. Ca urmare, pentru sediile secundare vizate de declaratie, organul fiscal nu va atribui un cod de identificare fiscala.

Declararea presupune urmatoarele operatiuni:

 • depunerea la organul fiscal din cadrul ANAF competent, a „Declaratiei privind sediile secundare“;
 • organul fiscal competent este cel in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului in structura caruia functioneaza sediile secundare;
 • aceste sedii secundare nu primesc cod de identificare fiscala.

De mentionat ca, in conformitate cu dispozitiile Codului de procedura fiscala, contribuabilii sunt obligati sa declare si infiintarea in strainatate a unor filiale, persoane juridice care au nationalitatea statului in care s-au infiintat, dar sunt controlate de societatea din Romania. Pentru indeplinirea acestei obligatii nu este aprobat un formular specific, astfel ca indeplinirea obligatiei urmeaza a se face printr-o simpla declaratie pe propria raspundere.

Termenele prevazute pentru indeplinirea obligatiei sunt urmatoarele:

 • declaratia se depune in termen de 30 de zile de la infiintarea sediului secundar.

4. Cazuri practice

Speta 1

Inregistrare fiscala persoana fizica

Venituri din activitati independente exercitate fara indeplinirea cerintelor dispozitiilor legii speciale.

O persoana fizica care obtine venituri din activitati independente in baza unui contract de mandat privind desfasurarea activitatii de brokeraj in domeniul asigurarilor solicita inregistrarea fiscala la organul fiscal competent.

Potrivit conditiilor impuse de legea speciala, Legea nr. 32/2000, in ceea ce priveste exercitarea unei astfel de activitati, o persoana poate desfasura o activitate de agent de asigurare daca detine o autorizatie valabila, iar aceasta calitate nu o poate detine decat o persoana juridica. Asadar, aceasta persoana nu detine autorizatie de functionare si nici nu are calificarea necesara pentru solicitarea acesteia.

Problema care se pune este daca inregistrarea fiscala a contribuabilului se poate face numai in baza contractului civil (mandat comercial/agent) sau este necesar ca acesta sa detina autorizatia prevazuta de lege.

Solutia

Avand in vedere:

 • prevederile art. 14 din Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora veniturile obtinute de o persoana se supun legii fiscale, chiar daca acestea rezulta din activitati ce nu indeplinesc cerintele altor prevederi legale;
 • prevederile art. 72 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, conform carora: „Orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal, primind un cod de identificare fiscala.“;
 • prevederile alin. (5) al aceluiasi articol, conform carora:
  „Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, pentru care platile anticipate se fac prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri, au obligatia, in vederea inregistrarii, sa depuna la organul fiscal competent declaratia de inregistrare fiscala.“.

Rezulta ca organul fiscal competent poate efectua inregistrarea fiscala a acestor categorii de contribuabili potrivit prevederilor art. 72 alin. (5) din Codul de procedura fiscala, in baza contractelor anexate de acestia, cu precizarea ca indeplinirea obligatiei de inregistrare fiscala nu inlocuieste indeplinirea obligatiilor prevazute de lege pentru exercitarea activitatii.

Mai mult, raspunderea privind conformarea cu dispozitiile legale in materie de autorizare revine persoanelor care desfasoara respectivele activitati.

Inregistrarea fiscala este necesara pentru luarea in evidenta organului fiscal a celor care savarsesc acte si operatiuni care intra sub incidenta legii fiscale, iar nu o conditie pentru legalizarea activitatilor, aceasta ramanand, asa cum am mentionatmai sus, o responsabilitate a celor ce le desfasoara.

Cu toate acestea, persoanele in cauza trebuie indrumate, in virtutea rolului activ al organelor fiscale, sa se adreseze autoritatilor competente in vederea clarificarii cu acestea a situatiei referitoare la conditiile desfasurarii activitatii.

Speta 2

Inregistrare fiscala, urmare a transformarii (reorganiza rii) contribuabilului din comerciant in institutie publica

Se infiinteaza institutia „ANAR“, ca institutie publica, prin preluarea patrimoniului (activ si pasiv) de la agentul economic cu acelasi nume, care a functionat ca regie autonoma. Problema care se pune se refera la conditiile inregistrarii fiscale a noii institutii publice.

Solutia:

„ANAR“, ca urmare a reorganizarii RA„AR“ si avand in vedere ca prin aceasta si-a schimbat forma juridica din comerciant in institutie publica, va completa si va depune formularul (040) „Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru institutii publice“ la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul, in vederea inregistrarii fiscale a acesteia ca institutie publica.

Declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data producerii modificarii si va fi insotita de actele doveditoare ale informatiilor inscrise in declaratie, precum si de certificatul de inregistrare, in original, emis pe numele regiei.
Dupa eliberarea noului certificat de inregistrare fiscala cu noua denumire, obligatiile de plata ale regiei se vor transfera la noul cod de inregistrare fiscala al „ANAR“.

Concomitent, ca urmare a incetarii comertului, „ANAR“ va depune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunal cererea de radiere in vederea radierii din Registrul Comertului si, implicit, din evidenta fiscala (Registrul contribuabilului).

Speta 3

Declararea sediilor secundare

Societatea „A“ SRL are ca obiect de activitate: rent car si comercializarea de tablouri. Nedispunand de un spatiu propriu in vederea expunerii si prezentarii, societatea a incheiat un contract de comodat cu o alta persoana juridica. Obiectul contractului consta in punerea la dispozitia societatii petente a unui perete sau geam pentru expunerea tablourilor, precizandu-se telefonul de contact si faptul ca achizitionarea (comercializarea) acestora se face numai la sediul firmei petente, neexistand o persoana care sa vanda tablourile in locul in care se expun.
Problema care se pune este daca societatea „A“ SRL are obligatia declararii spatiului de expunere ca sediu secundar.

Solutia:

Art. 74 alin. (1) din Codul de procedura fiscala instituie obligatia contribuabililor de a declara organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile, infiintarea de sedii secundare.

Notiunea de sediu secundar este definita la pct. 71.1 din Normele metodologice de aplicare a Codului de procedura fiscala, aprobate prin H.G. nr. 1.050/2004, astfel: „Prin sediu secundar se intelege o sucursala, agentie, reprezentanta sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, inclusiv de tipul celor definite de art. 8 din Codul fiscal.“

Din analiza dispozitiilor art. 8 din Codul fiscal si a Normelor metodologice date in aplicarea art. 8 din Codul fiscal (H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal) reiese ca sediu secundar este si locul in care se desfasoara integral sau partial activitatea contribuabilului, adica spatiul in care acesta isi desfasoara activitatea, neavand relevanta daca acesta este inchiriat sau se gaseste in alt fel la dispozitia contribuabilului.

Or, avand in vedere ca activitatea de comercializare sau inchiriere tablouri presupune si depozitarea sau expunerea acestora, respectivul spatiu constituie, in acceptiunea Codului de procedura fiscala, sediu secundar si, prin urmare, exista obligatia pentru societate de a declara acel spatiu la organul fiscal competent.

Speta 4

Inregistrare fiscala nerezident care, conformconventiei de evitare a dublei impuneri, nu datoreaza impozitul in Romania, ci in statul de rezidenta
Societatea nerezidenta obtine in Romania venituri din transferul titlurilor de valoare detinute la societati deschise (listate la Bursa de valori) si a desemnat ca imputernicit o societate comerciala persoana juridica romana.
Problema care se pune este daca mai subzista obligatia inregistrarii, in conditiile in care conventia de evitare a dublei impuneri stabileste ca nerezidentul nu datoreaza impozit in Romania.

Solutia:

Subzista obligatia inregistrarii fiscale a nerezidentului, chiar daca, potrivit unor conventii, dreptul de impunere apartine unui alt stat. Aceasta opinie are ca fundament existent a calitatii de subiect de drept fiscal a nerezidentului in conditiile in care:

 • nerezidentul este in primul rand obligat la plata impozitului pe profit, conform art. 30 din Codul fiscal;
 • nerezidentul beneficiaza in acelasi timp de prevederile conventiei, care ii dau „dreptul“ de a nu fi impozitat in Romania;
 • pentru a beneficia de prevederile conventiei, respectiv de „dreptul“ de a nu fi impozitat in Romania, sunt necesare indeplinirea unor acte (formalitati) care constau in obligatia de a prezenta la organul fiscal competent certificatul de rezidenta fiscala.

In plus, pentru a stabili situatia fiscala a acestui contribuabil nerezident, organul fiscal competent trebuie sa-l „cunoasca“ prin intermediul elementelor sale de identificare (denumire, sediu etc.). Or, instrumentul care sa permita acest lucru este, asa cum am aratat chiar de la inceputul expunerii, inregistrarea fiscala.

Speta 5

Inregistrare fiscala/declarare spatii inchiriate

S.C. „FE“ S.R.L. detine in proprietate spatii comerciale pe care le inchiriaza altei societati comerciale.

Problema care se pune este daca societatea are obligatia declararii acestor spatii ca fiind puncte de lucru.

Solutia:

Notiunea de „sediu secundar“ se refera in general la acele spatii in care un contribuabil isi desfasoara in totalitate sau partial activitatea, altul decat sediul principal.

In situatia in care un proprietar detine spatii pe care le inchiriaza, aceasta nu inseamna ca spatiile respective sunt sedii secundare ale proprietarului in care acesta desfasoara o activitate si pentru care are obligatia declararii/inregistrarii, avand in vedere ca prin insusi faptul inchirierii proprietarul cedeaza folosinta spatiului respectiv. Ca urmare, societatea, proprietara a unor spatii pe care le inchiriaza, nu are obligatia inregistrarii/declararii fiscale a acestora.

Obligatia declararii/inregistrarii acestor spatii revine chiriasului care detine spatiul cu titlu de inchiriere, daca acesta este utilizat pentru desfasurarea activitatii sale si este diferit de sediul sau principal.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul Contabilul.ro" si link catre www.contabilul.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Atentie: ANAF a dat STARTUL controalelor in 2022!


Puteti sa demonstrati realitatea incontestabila a tranzactiilor dvs.?

Descoperiti acum modelele documentelor justificative pe care NU le reglementeaza NIMENI si NIMIC! Dar LE CER toti inspectorii fiscali!

Lucrarea Documente (suplimentare) obligatorii in caz de control va ofera acum colectia de acte si documente justificative pe care niciun inspector nu se asteapta sa le prezentati ca argument indestructibil in favoarea dvs.

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
inregistrare fiscalacontribuabili rezidenticontabilitate

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 20 Iulie 2009


Votati articolul "Inregistrarea fiscala a contribuabililor rezidenti":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 20 Iulie 2009 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X