email
MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Ordin MFP: Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2010

raportare contabilaiunie

Β 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN

privind intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata In baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 4, art. 27 alin. (3) si art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

ministrul finantelor publice emite prezentul ordin:

Art. 1. - (1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, persoanele prevazute la art. 1 din lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale.
(2) Pentru scopuri contabile, exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, in cazurile prevazute la art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
(3) Societatile comerciale si sucursalele care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sunt denumite in intelesul prezentului ordin entitati.

Art. 2. – Entitatile prevazute la art. 1 au urmatoarele obligatii:

a) sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale in conditiile prevazute de prezentul ordin;
b) sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 864/2010 privind unele aspecte referitoare la intocmirea raportarilor anuale si a situatiilor financiare anuale. In acest scop, entitatea trebuie sa faca dovada ca este sucursala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, respectiv filiala a unei societati-mama cu sediul in strainatate sau filiala a unei filiale a unei societati-mama cu sediul in strainatate, care are exercitiul financiar diferit de anul calendaristic.

Art. 3. – (1) Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele trei criterii (denumite in continuare criterii de marime):

- total active: 3.650.000 euro,
- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro,
- numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50 intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
- bilant,
- cont de profit si pierdere,
- situatia modificarilor capitalului propriu,
- situatia fluxurilor de numerar,
- notele explicative la situatiile financiare anuale.
(2) Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la alin. (1) intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:
- bilant prescurtat,
- cont de profit si pierdere,
- note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.
Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar.
(3) Structura formularului de bilant, respectiv bilant prescurtat si cont de profit si pierdere este prevazuta in Anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(4) Entitatile care au intocmit situatii financiare anuale simplificate intocmesc situatiile financiare anuale prevazute la alin. (1) numai daca in doua exercitii financiare consecutive depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la alin.(1). Entitatile care au intocmit situatiile financiare anuale prevazute la alin. (1) intocmesc situatii financiare anuale simplificate numai daca in doua exercitii financiare consecutive nu depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la
alin. (1).
(5) In cazul entitatilor nou infiintate, acestea pot intocmi pentru primul exercitiu de raportare situatii financiare anuale simplificate sau situatii financiare anuale cu cinci componente. Pentru al doilea an de raportare, aceste entitati analizeaza indicatorii determinati din situatiile financiare ale anului precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfarsitul exercitiului financiar curent, intocmind situatii financiare anuale in functie de criteriile de marime inregistrate, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.
(6) Pentru intocmirea situatiei modificarilor capitalului propriu, situatiei fluxurilor de numerar si a notelor explicative la situatiile financiare anuale sunt avute in vedere prevederile reglementarilor contabile aplicabile.

Art. 4. – (1) Potrivit legii contabilitatii, situatiile financiare anuale trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii entitatii pentru intocmirea situatiilor financiare anuale potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Informatiile cuprinse in aceasta declaratie sunt cele prevazute de legea contabilitatii.
(2) Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Art. 5. – (1) Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand: numele si prenumele persoanei care le-a intocmit, inscrise in clar, calitatea acesteia (directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii, persoana autorizata potrivit legii, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) si numarul de inregistrare in organismul profesional, daca este cazul.
(2) Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Art. 6. – (1) Situatiile financiare anuale sunt intocmite conform reglementarilor contabile aplicabile, pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice.

(2) Entitatile completeaza datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, numarul de telefon si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care
delimiteaza incadrarea entitatii.
(3) Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu modificarile ulterioare.

Art. 7. – (1) In scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, entitatile care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic au urmatoarele obligatii pentru primul exercitiu financiar diferit de anul calendaristic:
a) sa intocmeasca, sa aprobe si sa depuna la oficiile registrului comertului, potrivit legii, situatii financiare anuale intocmite la data stabilita in conditiile prevazute la art. 27 alin. (3) din legea contabilitatii;
b) sa asigure comparabilitatea informatiilor referitoare la solduri, rulaje si alte informatii cuprinse in situatiile financiare anuale intocmite pentru primul exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilitatii. In acest scop, informatiile respective trebuie sa acopere intotdeauna o perioada de 12 luni, respectiv 365 de zile, cu exceptia entitatilor infiintate in cursul anului de raportare.

De asemenea, la intocmirea bilantului, respectiv a bilantului prescurtat, pe langa sumele corespunzatoare celor doua perioade consecutive, se vor inscrie si soldurile la data de 01 ianuarie a exercitiului financiar precedent celui la care se refera situatiile financiare anuale, potrivit structurii formularului de bilant, respectiv bilant prescurtat, prevazut in anexa la prezentul ordin.
(2) Pentru situatiile financiare intocmite incepand cu al doilea exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, entitatile care fac obiectul prezentului ordin vor respecta formatul prevazut pentru acestea in reglementarile contabile aplicabile.

Art. 8. – Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la sfarsitul exercitiului financiar, nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna in acest sens o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, conform prevederilor legale.

Art. 9. – Formatul electronic al situatiilor financiare anuale pentru entitatile care au optat pentru exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilitatii, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea Programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice aplicabil entitatilor prevazute in prezentul ordin. Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program esteΒ  elaborat distinct de Programul de asistenta aplicabil pentru intocmirea raportarilor anuale la 31 decembrie de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata.

Art. 10. – Raspunderea pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentului ordin revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii.

Art. 11. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Secretar de Stat,
Gratiela Denisa IORDACHE

CLICK AICI PENTRU FORMULARELE CUPRINSE IN SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

de Contabilul.ro

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
raportare contabilaiunie

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 03 Iunie 2010


Votati articolul "Ordin MFP: Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2010":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Constructie bloc -activitate de productie sau imobilizari in curs de executie

Intrebare: Activitate principala "Comert cu amanuntul al materialelor de constructii" dar am prevazut in Actul constitutiv si codurile care fac referire la constructia si vanzarea de imobile.
1.Va rog sa-mi spuneti cum este corect , in cazul meu, sa inregistrez constructia unui bloc destinat vanzarii , ca pe o imobilizare in curs - 231=722 cu val.cheltuielilor lunare iar la final 212=231? - sau ca pe o activitate de productie -331=711 si la inceput de luna 711=331 cu valoarea cheltuielilor lunare , iar la finalizarea constructiei se inregistreaza produsul finit - 345=711 - pentru fiecare apartament in parte?
2.Daca la cumpararea terenului { de la o persoana fizica} pe care se construieste blocul am facut inregistrarile 211=462 si 462=5121, cum il includ in valoarea constructiei? presupun ca nu mai fac 6583=211 ? Este corect sa fac acum sau la receptia finala 345=211 ?
Va multumesc!

Raspuns: puteti aborda problema in ambele moduri, dar eu va recomand sa o inregistrati ca pe o imobilizare in...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 03 Iunie 2010 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 1 + 2 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X