email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Proiect nou: Supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national

Taxe si Impozitestabilitate financiarasupraveghere macroprudentialasistemul financiar

Va prezentam mai jos noul proiect de ordonanta de urgenta privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national.

Avand in vedere Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic din 22 decembrie 2011 privind mandatul macroprudential al autoritatilor nationale (CERS/2011/3), potrivit careia statele membre trebuie sa desemneze, sa stabileasca prerogativele si sa asigure cadrul legal necesar pentru organizarea si functionarea unei autoritati nationale careia ii sunt incredintate atributii in domeniul politicii macroprudentiale, luarea acestor masuri in regim de urgenta se impune avand in vedere ca termenul limita stabilit pentru asigurarea implementarii la nivel national a Recomandarii Comitetului European pentru Risc Sistemic a fost 1 iulie 2013, data pana la care trebuia sa fie asigurata inclusiv operationalizarea organismului insarcinat cu prerogative in domeniul politicii macroprudentiale, intrucat aspectele vizate constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art.1 - (1) Se infiinteaza Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala, denumit in continuare Comitetul, ca structura de cooperare inter-institutionala, fara personalitate juridica.

(2) Fara a aduce atingere prerogativelor conferite de lege autoritatilor prevazute la art. 7, alin. (1), misiunea Comitetului este de a asigura coordonarea in domeniul supravegherii macroprudentiale a sistemului financiar national, prin stabilirea politicii macroprudentiale si a instrumentelor adecvate pentru punerea in aplicare a acesteia.

Art.2 - (1) Obiectivul fundamental al Comitetului este de a contribui la salvgardarea stabilitatii financiare, inclusiv prin consolidarea capacitatii sistemului financiar de a rezista socurilor si prin diminuarea acumularii de riscuri sistemice, asigurand pe aceasta cale o contributie sustenabila a sectorului financiar la cresterea economica.

(2) in indeplinirea obiectivului fundamental prevazut la alin. (1), Comitetul si membrii Consiliului general nu solicita si nu accepta instructiuni din partea niciunei autoritati, institutii sau organism public ori privat.

Art.3 - (1) in vederea indeplinirii obiectivului fundamental conform articolului 2, Comitetul are urmatoarele atributii principale:

(a) identificarea, colectarea si analiza informatiilor necesare in vederea indeplinirii
obiectivului fundamental;
(b) identificarea, monitorizarea si evaluarea riscurilor sistemice;
(c) identificarea institutiilor financiare si a structurilor sistemului financiar care sunt relevante din punct de vedere sistemic;

(d) elaborarea strategiei privind politica macroprudentiala in vederea indeplinirii obiectivului fundamental;
(e) emiterea de recomandari si avertizari in vederea prevenirii sau diminuarii riscurilor sistemice la adresa stabilitatii sistemului financiar national;
(f) monitorizarea implementarii recomandarilor Comitetul European pentru Risc Sistemic si a masurilor adoptate la nivel national ca urmare a avertismentelor emise de Comitetul European pentru Risc Sistemic, in temeiul articolului 3, paragraful 2 literele c) si d) din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European si al Consiliului privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar din Uniunea Europeana si infiintarea Comitetului European pentru Risc Sistemic;
(g) monitorizarea implementarii recomandarilor emise de Comitet si a masurilor adoptate de autoritatile nationale, ca urmare a recomandarilor si avertizarilor emise de Comitet;
(h) orice alte atributii care rezulta potrivit legislatiei adoptate la nivelul Uniunii Europene si care vizeaza supravegherea macroprudentiala.

(2) in plus fata de atributiile privind supravegherea macroprudentiala conform alin. (1), Comitetul este responsabil de coordonarea gestiunii crizelor financiare.

(3) in vederea indeplinirii atributiilor sale, Comitetul are competenta de a solicita toate datele si informatiile nationale relevante, inclusiv informatii de la autoritatile de supraveghere financiara microprudentiala si informatii din afara ariei de reglementare, precum si informatii la nivel de institutie in urma unei solicitari justificate si cu aranjamente adecvate pentru a se asigura confidentialitatea, autoritatile si institutiile sesizate fiind obligate sa furnizeze informatiile solicitate.

(4) Comitetul are obligatia de a transmite autoritatilor de supraveghere financiara microprudentiala informatiile relevante necesare in vederea indeplinirii atributiilor acestora.

(5) Comitetul asigura cooperarea si schimbul de informatii cu autoritati echivalente din alte state membre, cu pastrarea confidentialitatii informatiilor primite.

(6) Comitetul informeaza Comitetul European pentru Risc Sistemic asupra actiunilor intreprinse in vederea prevenirii si diminuarii riscurilor sistemice la nivel national.

Art.4 - (1) in cazul in care in urma analizelor efectuate, este identificat un potential risc la adresa stabilitatii financiare, Comitetul poate intreprinde urmatoarele actiuni:
(a) emiterea de recomandari si avertizari adresate autoritatilor nationale de supraveghere financiara microprudentiala, cu privire la directiile de actiune care trebuie urmate;
(b) emiterea de recomandari adresate guvernului in vederea initierii unor proiecte legislative in scopul mentinerii stabilitatii financiare.
(2) Destinatarii recomandarilor trebuie sa informeze Comitetul cu privire la masurile adoptate in vederea respectarii recomandarilor sau, dupa caz, sa furnizeze o justificare corespunzatoare in cazul in care nu au adoptat astfel de masuri.

CAPITOLUL II
Organizarea


Art.5 - (1) Comitetul are urmatoarea structura organizationala:

(a) Consiliul general;
(b) Comitetul tehnic privind riscul sistemic;
(c) Comitetul tehnic privind gestiunea crizelor financiare;
(d) Secretariatul.

(2) Consiliul general este responsabil cu adoptarea deciziilor in vederea indeplinirii obiectivului fundamental al Comitetului conform articolului 2.

(3) Comitetul tehnic privind riscul sistemic are responsabilitatea de a sprijini activitatea Consiliului general prin elaborarea analizelor de identificare, evaluare si monitorizare a riscului sistemic si propunerea masurilor necesare in vederea indeplinirii obiectivului fundamental al Comitetului conform articolului 2.

(4) Comitetul tehnic privind gestiunea crizelor financiare are responsabilitatea de a sprijini activitatea Consiliului general prin elaborarea analizelor privind impactul sistemic al unor eventuale dificultati cu care se confrunta participantii la sistemul financiar national si propunerea masurilor necesare in vederea reducerii riscului de contaminare a celorlalte institutii sau piete financiare ori a sistemului financiar in ansamblul sau.

(5) Secretariatul asigura sprijin administrativ si logistic Comitetului si este asigurat de Banca Nationala a Romaniei.

(6) Organizarea si functionarea comitetelor tehnice se stabileste prin regulament intern adoptat de Consiliul general al Comitetului.

Art.6 - (1) Presedintele Comitetului este guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei.

(2) Presedintele reprezinta Comitetul in relatia cu tertii. in cazul imposibilitatii temporare de a actiona a presedintelui, reprezentarea se asigura de unul dintre membrii desemnati de presedinte sau, in caz de indisponibilitate a Presedintelui, de Consiliul general.

Art.7 - (1) Consiliul general al Comitetului este format din 8 membri:

(a) Guvernatorul, prim-viceguvernatorul si economistul sef ai Bancii Nationale a Romaniei;

(b) Presedintele si prim-vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara;

(c) Trei reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice cu rang de ministru sau secretar de stat.

In caz de paritate de voturi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei va avea drept de veto.

(2) Directorul Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar participa la lucrarile Consiliului general, fara drept de vot.

(3) Desfasurarea activitatii in cadrul Comitetului de catre persoanele prevazute la alin. (1) nu intra sub incidenta regimului incompatibilitatilor si al conflictelor de interese prevazut de Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare ori a celui prevazut in legile speciale care guverneaza statutul autoritatilor din care fac parte aceste persoane.

Art.8 - (1) Consiliul general se va intruni in sedinte ordinare de cel putin patru ori pe an.

(2) Consiliul general se va intruni in sedinte extraordinare la solicitarea oricarui membru al sau.

(3) sedintele Consiliului general vor fi convocate de Presedintele Comitetului.

(4) Membrii vor participa in persoana la sedintele Consiliului general. in mod exceptional, este permisa inlocuirea membrilor cu persoane imputernicite, in conditiile in care inlocuirea este justificata.

Art.9 - (1) Fiecare membru al Consiliului general are dreptul la un vot.

(2) Consiliul general delibereaza valabil in prezenta a cel putin jumatate plus unu dintre membrii sai.

(3) Deciziile Consiliul general sunt adoptate cu majoritatea voturilor exprimate. in caz de egalitate de voturi, presedintele are vot decisiv.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale


Art.10 - (1) Comitetul asigura publicarea recomandarilor si avertizarilor sale, cu exceptia cazului in care publicarea acestora poate avea repercusiuni la adresa stabilitatii financiare.

(2) Comitetul publica anual un raport de activitate si poate emite comunicate de presa privind deciziile de politica macroprudentiala si motivele pentru adoptarea acestora, precum si alte materiale cuprinzand informatii destinate publicitatii.

ART.11 - (1) Presedintele Comitetului prezinta Parlamentului Romaniei, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual al Comitetului, care este dezbatut, fara a fi supus votului, in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului.

(2) Membrii Comitetului, precum si persoanele care au lucrat sau lucreaza pentru sau in legatura cu activitatea Comitetului, nu raspund civil sau penal pentru indeplinirea sau omisiunea indeplinirii oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor de supraveghere macroprudentiala, cu exceptia cazului in care se dovedeste ca au actionat cu rea-credinta si cu neglijenta grava.

Art.12 - (1) Membrii Consiliului general si oricare alte persoane care au lucrat sau lucreaza pentru sau in legatura cu activitatea Comitetului nu vor divulga informatii care fac obiectul secretului profesional.

(2) Informatiile primite de membrii Comitetului vor fi utilizate in mod exclusiv pentru indeplinirea atributiilor acestuia.

Art.13 - Comitetul adopta si urmareste implementarea strategiei privind politica macroprudentiala, fara a aduce atingere independentei Bancii Nationale a Romaniei, conform art.130 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene.

Prezenta ordonanta de urgenta asigura implementarea Recomandarii Comitetului European pentru Risc Sistemic din 22 decembrie 2011 privind mandatul macroprudential al autoritatilor nationale (CERS/2011/3) publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 41 din 14 februarie 2012.

PRIM-MINISTRU
VICTOR VIOREL PONTA

NOUTATI Contabile 2024

Manualul de Inventariere a fost actualizat cu Legea 296/2023 si OMFP 1447/2023!


 ATENTIE!

Acum exista reguli noi privind procedura de inventariere, introduse de:

 • Codul fiscal
 • OMFP 3067/2018
 • Legea 163/2018 care permite distribuirea de dividende pe parcursul anului
 • OMFP 3103/2017
 • Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
 • OMFP 1447/2023 pentru modificarea si completarea unor reglementari privind documentele financiar-contabile

  Explicatii complete gasiti in ghidul Manualul de inventariere. Societati comerciale. PFA. ONG.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Taxe si Impozitestabilitate financiarasupraveghere macroprudentialasistemul financiar


Data aparitiei: 11 Octombrie 2013

Votati articolul "Proiect nou: Supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • ANAF a actualizat lista entitatilor publice pentru e-Factura

  • Agentia Nationala de Administrare Fiscala a actualizat lista entitatilor publice pentru sistemul RO e-Factura, un fisier util in relatia B2G, in data de 1 mai 2024.  Lista institutiilor publice este actualizata periodic de catre reprezentantii Fiscului. Documentul contine 14.036 de entitati publice si datele lor (judet, CIF, adresa).  Relatia B2G este definita, conform art. 2 alin. (1) lit. m) din Ordonanta de urgenta a...» citeste mai departe aici

 • Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, anexa la Formularul 100: noi modificari propuse de ANAF

  • Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.43/2024 au fost aduse modificari si completari Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal care au vizat reglementarea, incepand cu 1 iunie 2024, a unei accize pentru produsele cu nicotina, care nu contin tutun, destinate consumului pe cale orala, prezentate sub forma de pulbere sau particule sau in orice combinatie a formelor respective, comercializate in portii ambalate in pliculete. Potrivit art.446 din Codul fiscal, platitori...» citeste mai departe aici

 • Noutati privind adeverintele de venit eliberate de ANAF la cererea persoanelor fizice

  • Va aducem la cunostinta ca ANAF a publicat recent un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de eliberare a unor adeverinte de catre organul fiscal central, in cazul persoanelor fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare. Potrivit dispozitiilor art.1 din Ordonanta Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, aprobata cu modificari prin Legea nr.223/2002...» citeste mai departe aici

 • e-Transport: Noua procedura propusa de ANAF privind monitorizarea transporturilor de bunuri

  • ANAF a publicat un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de utilizare si functionare a sistemului national privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport. Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizarii Prin Sistemul RO e-Transport sunt monitorizate transporturile rutiere insemnand o deplasare cu incarcatura, realizata de un vehicul rutier, efectuata pe drumurile publice avand un loc de plecare/intrare pe teritoriul...» citeste mai departe aici

 • Recomandari financiare pentru vacanta de vara

  • Planificarea financiara pentru vacanta de vara este esentiala pentru a te asigura ca te poti bucura de calatorie fara a te ingrijora de cheltuieli. Iata cateva recomandari financiare pentru a te ajuta sa iti organizezi bugetul de vacanta:   Stabilirea Bugetului Definirea Bugetului Total: ...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X