email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Regimul accizelor armonizate - Taxa pe valoarea adaugata - Norme Metodologice Codul fiscal

regimul accizelor armonizatesfera de aplicarenorme metodologice codul fiscal

    Codul fiscal:

    CAPITOLUL I^1
    Regimul accizelor armonizate

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale


    Sfera de aplicare
    Art. 206^2. - Accizele armonizate, denumite in continuare accize, sunt taxe speciale percepute direct sau indirect asupra consumului urmatoarelor produse:
    a) alcool si bauturi alcoolice;
    b) tutun prelucrat;
    c) produse energetice si electricitate.

    Norme metodologice:
    71. (1) Accizele armonizate sunt aferente produselor supuse obligatoriu accizelor la nivel comunitar, regimul general al accizelor reglementat prin Directiva 2008/118/CE aplicabila teritoriului Comunitatii, fiind transpus in legislatia nationala la titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Cod fiscal.
    (2) Sumele datorate reprezentand accize se calculeaza in lei, pe baza cursului de schimb stabilit in conformitate cu prevederile art. 218 din Codul fiscal, dupa cum urmeaza:
    a) pentru bere:
    A = C x K x R x Q,
    unde:
    A = cuantumul accizei;
    C = numarul de grade Plato;
    K = acciza unitara, in functie de productia anuala, prevazuta la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal;
    R = cursul de schimb leu/euro;
    Q = cantitatea in hectolitri de bere sau cantitatea in hectolitri de baza de bere din amestec cu bauturi nealcoolice.
    Gradul Plato reprezinta greutatea de zaharuri exprimata in grame, continuta in 100 g de extract primar. Prin extract primar se intelege solutia masurata la origine la temperatura de 20°/4° C aferenta berii, respectiv bazei de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice.
    Concentratia zaharometrica exprimata in grade Plato, in functie de care se calculeaza si se vireaza la bugetul de stat accizele, este cea inscrisa in specificatia tehnica elaborata pe baza standardului in vigoare pentru fiecare sortiment de bere. In cazul produselor rezultate prin amestecul de baza de bere cu bauturi nealcoolice concentratia zaharometrica exprimata in grade Plato in functie de care se calculeaza si se vireaza la bugetul de stat accizele este cea aferenta bazei de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice.
    Concentratia zaharometrica exprimata in grade Plato trebuie sa fie aceeasi cu cea inscrisa pe etichetele de comercializare a sortimentelor de bere. In cazul amestecurilor de bere, pe eticheta de comercializare se va mentiona si concentratia zaharometrica exprimata in grade Plato aferenta bazei de bere din amestec cu bauturi nealcoolice.
    Abaterea admisa pentru concentratia zaharometrica exprimata in grade Plato intre cea inscrisa pe eticheta si cea determinata in bere, respectiv baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice, este de 0,5 grade Plato;
    b) pentru vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si produse intermediare:
    A = K x R x Q,
    unde:
    A = cuantumul accizei
    K = acciza unitara prevazuta la nr. crt. 2.2, 3.2 si 4 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal
    R = cursul de schimb leu/euro
    Q = cantitatea in hectolitri
    c) pentru alcool etilic:
*T*
        C x K x R x Q
    A = ───────────── ,
              100
*ST*
    unde:
    A = cuantumul accizei
    C = concentratia alcoolica exprimata in procente de volum
    K = acciza specifica, in functie de capacitatea de productie anuala, prevazuta la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal
    R = cursul de schimb leu/euro
    Q = cantitatea in hectolitri
    d) pentru tigarete:
    Total acciza = A1 + A2,
    in care:
    A1 = acciza specifica
    A2 = acciza ad valorem
    A1 = K1 x R x Q1
    A2 = K2 x PA x Q2,
    unde:
    K1 = acciza specifica prevazuta in anexa nr. 6 la titlul VII din Codul fiscal
    K2 = acciza ad valorem prevazuta in anexa nr. 6 la titlul VII din Codul fiscal
    R = cursul de schimb leu/euro
    PA = pretul de vanzare cu amanuntul
    Q1 = cantitatea exprimata in unitati de 1.000 buc. tigarete
    Q2 = numarul de pachete de tigarete aferente lui Q1
    e) pentru tigari, si tigari de foi:
    A = Q x K x R,
    unde:
    A = cuantumul accizei
    Q = cantitatea exprimata in unitati de 1.000 buc. tigari
    K = acciza unitara prevazuta la nr. crt. 7 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal
    R = cursul de schimb leu/euro
    f) pentru tutun de fumat fin taiat, destinat rularii in tigarete si pentru alte tutunuri de fumat:
    A = Q x K x R,
    unde:
    A = cuantumul accizei
    Q = cantitatea in kg
    K = acciza unitara prevazuta la nr. crt. 8 si 9 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal
    R = cursul de schimb leu/euro
    g) pentru produse energetice:
    A = Q x K x R,
    unde:
    A = cuantumul accizei
    Q = cantitatea exprimata in tone, 1.000 litri sau gigajouli
    K = acciza unitara prevazuta la nr. crt. 10 - 17 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal
    R = cursul de schimb leu/euro
    Pentru gazul natural, determinarea continutului de energie furnizata se face in conformitate cu Regulamentul de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate angro, aprobat prin decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.
    h) pentru electricitate:
    A = Q x K x R,
    unde:
    A = cuantumul accizei
    Q = cantitatea de energie electrica activa exprimata in MWh
    K = acciza unitara prevazuta la nr. crt. 18 din anexa nr. 1 la titlul VII Codul fiscal
    R = cursul de schimb leu/euro
    (3) Pentru bauturile alcoolice - altele decat bere; vinuri; bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri si produse intermediare -, precum si pentru produsele din grupa tutunului prelucrat, se calculeaza contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate prevazuta la art. 363 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Pentru bauturile alcoolice, tigaretele, tigarile si tigarile de foi, se calculeaza cota de 1% datorata Agentiei Nationale pentru Sport, prevazuta in Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, cota care se aplica asupra valorii accizelor determinate potrivit prevederilor alin. (2), diminuata cu valoarea contributiei pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate prevazute la alin. (3).
    (5) Valoarea accizelor datorate bugetului de stat reprezinta diferenta dintre valoarea accizelor determinata potrivit prevederilor alin. (2) din care se deduc: contributia prevazuta la alin. (3), cota de 1% prevazuta la alin. (4) si, dupa caz, contravaloarea marcajelor utilizate pentru marcarea produselor supuse acestui regim, conform procedurii prevazute la pct. 117.3.
    (6) In intelesul prezentelor norme metodologice, accize percepute reprezinta accizele stabilite si inregistrate in evidentele contabile ale platitorului de accize ce urmeaza a fi virate la bugetul de stat in termenele prevazute in titlul VII din Codul fiscal.
--------------
    Pct. 71 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Alin. (6) al pct. 71 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 1 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.
    Literele d) si g) ale alin. (2) al pct. 71 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 5 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Lit. a) a alin. (2) al pct. 71 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificata de pct. 9 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    Codul fiscal:
    Definitii

    Art. 206^3. - In intelesul prezentului capitol, se vor folosi urmatoarele definitii: [...]
    2. productia de produse accizabile reprezinta orice operatiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau transformate sub orice forma;
    3. antrepozitarul autorizat este persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea competenta, in cadrul activitatii sale sa produca, sa transforme, sa detina, sa primeasca sau sa expedieze produse accizabile in regim suspensiv de accize intr-un antrepozit fiscal; [...]
    15. codul NC reprezinta pozitia tarifara, subpozitia tarifara sau codul tarifar, asa cum este prevazuta/prevazut in Regulamentul CE nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful Vamal Comun, in vigoare de la 19 octombrie 1992, iar in cazul produselor energetice, in vigoare de la 1 ianuarie 2002. Ori de cate ori intervin modificari in nomenclatura combinata a Tarifului vamal comun, corespondenta dintre codurile NC prevazute in prezentul capitol si noile coduri NC se va realiza potrivit prevederilor din normele metodologice; [...]

    Norme metodologice:
    72. (1) Prin notiunea activitate de productie se intelege orice operatiune prin care produsele accizabile sunt fabricate, procesate sau modificate sub orice forma, inclusiv operatiunile de imbuteliere si ambalare a produselor accizabile in vederea eliberarii pentru consum a acestora.
    (2) In activitatea de productie este inclusa si operatiunea de extractie a produselor energetice, asa cum sunt definite la art. 206^16 alin. (1) din Codul fiscal.
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), operatiunile de aditivare a produselor energetice si de amestec a acestora cu produse realizate din biomasa in regim suspensiv de accize pot fi realizate in antrepozitele fiscale de depozitare.
------------
    Alin. (3) al pct. 72 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 2 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.
    Alin. (3) al pct. 72 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (4) In intelesul prezentelor norme metodologice, autoritatea competenta poate fi:
    a) Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, instituita prin ordin al ministrului finantelor publice, denumita in continuare Comisie;
    b) directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei si directia cu atributii in elaborarea legislatiei privind regimul accizelor din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumite in continuare autoritate fiscala centrala;
    c) structurile de specialitate din cadrul Directiei Generale a Vamilor, denumite in continuare autoritate vamala centrala sau teritoriala, dupa caz;
    d) directiile generale regionale ale finantelor publice sau a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, denumite in continuare autoritate fiscala teritoriala;
    e) directiile regionale vamale sau birourile vamale de interior si/sau birourile vamale de frontiera, denumite in continuare autoritate vamala teritoriala.
    f) comisiile constituite la nivelul structurilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumite in continuare comisii teritoriale.
------------
    Alin. (4) al pct. 72 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 2 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.
    Litera f) a alin. (4) al pct. 72 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 6 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Litera e) a alin. (4) al pct. 72 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificata de pct. 1 al literei E a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.
    Lit. c)- e) ale alin. (4) al pct. 72 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 10 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (5) Pentru produsele supuse accizelor armonizate, pozitia tarifara, subpozitia tarifara sau codul tarifar care stau la baza definirii acestor produse sunt cele prevazute in Regulamentul CEE nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful Vamal Comun, in vigoare de la 19 octombrie 1992.
    (6) Pentru produsele energetice, pozitia tarifara, subpozitia tarifara sau codul tarifar care stau la baza definirii acestor produse sunt cele prevazute in Regulamentul CEE nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987, amendat prin Regulamentul CE nr. 2.031/2001 in vigoare de la 1 ianuarie 2002.
    (7) Actualizarea codurilor nomenclaturii combinate pentru produsele energetice se va face printr-o decizie de actualizare in conformitate cu prevederile art. 2 paragraful 5 si art. 27 din Directiva 2003/96/CE, decizie adoptata de Comitetul privind accizele, stabilit prin art. 43 alin. (1) al Directivei 2008/118/CE.
--------------
    Pct. 72 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.

    Codul fiscal:
    Eliberarea pentru consum

    Art. 206^7. - [...]
    (4) Nu se considera eliberare pentru consum miscarea produselor accizabile din antrepozitul fiscal, in conditiile prevazute in sectiunea a 9-a din prezentul capitol si conform prevederilor din normele metodologice, catre:
    a) un alt antrepozit fiscal in Romania sau in alt stat membru;
    b) un destinatar inregistrat din alt stat membru;
    c) un teritoriu din afara teritoriului comunitar.
    (5) Nu se considera eliberare pentru consum distrugerea totala sau pierderea iremediabila de produse accizabile, daca acestea intervin in timpul in care se afla intr-un regim suspensiv de accize si daca:
    a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit in Romania datorita varsarii, spargerii, incendierii, contaminarii, inundatiilor sau altor cazuri de forta majora;
    b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit in Romania datorita evaporarii sau altor cauze care reprezinta rezultatul natural al producerii, detinerii sau deplasarii produsului;
    c) distrugerea este autorizata de catre autoritatea competenta.
----------------
    Alin. (5) al art. 206^7 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013, care introduce pct. 68^2 al art. I din ORDONANTA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 ianuarie 2013.

    (6) In sensul prezentului capitol, produsele sunt considerate distruse total sau pierdute iremediabil atunci cand devin inutilizabile ca produse accizabile.
----------------
    Alin. (6) al art. 206^7 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013, care introduce pct. 68^2 al art. I din ORDONANTA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 ianuarie 2013.

    (6^1) Pentru produsele accizabile aflate in una dintre situatiile prevazute la alin. (5) nu se datoreaza accize, atunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) se prezinta imediat autoritatii competente dovezi suficiente despre evenimentul produs, precum si informatii precise cu privire la cantitatea de produs care nu este disponibila pentru a fi folosita in Romania, in cazul prevazut la alin. (5) lit. a);
    b) pot fi dovedite prin procese-verbale privind inregistrarea distrugerii totale sau a pierderii iremediabile;
    c) se incadreaza, in cazul mentionat la alin. (5) lit. b), in limitele prevazute in normele tehnice ale utilajelor si instalatiilor sau in coeficientii maximi de pierderi specifice activitatilor de depozitare, manipulare, distributie si transport prevazuti in studiile realizate la solicitarea antrepozitarului interesat de catre institute/societati comerciale care au inscris in obiectul de activitate una dintre activitatile cu codurile CAEN 7112, 7120 sau 7490 si au implementate standardele de calitate ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001; si
    d) sunt evidentiate si inregistrate in contabilitate.
----------------
    Alin. (6^1) al art. 206^7 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013, care introduce pct. 68^3 al art. I din ORDONANTA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 ianuarie 2013.

    (6^2) In situatia prevazuta la alin. (6^1) lit. c) responsabilitatea fata de corectitudinea coeficientilor maximi de pierderi revine persoanei care a intocmit studiile respective.
----------------
    Alin. (6^2) al art. 206^7 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013, care introduce pct. 68^3 al art. I din ORDONANTA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 ianuarie 2013.

    (6^3) Antrepozitarii autorizati au obligatia ca o copie de pe studiile prevazute la alin. (6^1) lit. c) sa fie depusa la autoritatea competenta.
----------------
    Alin. (6^3) al art. 206^7 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013, care introduce pct. 68^3 al art. I din ORDONANTA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 ianuarie 2013.

    (6^4) Conditiile privind autorizarea distrugerii intr-un antrepozit fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum, atunci cand se datoreaza unor cauze fortuite sau de forta majora ori atunci cand produsele nu mai indeplinesc conditiile de comercializare, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
----------------
    Alin. (6^4) al art. 206^7 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013, care introduce pct. 68^3 al art. I din ORDONANTA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 ianuarie 2013.

    (6^5) In cazul pierderilor inregistrate intr-un antrepozit fiscal autorizat pentru productia si/sau depozitarea de produse accizabile cu nivele diferite de accize, acciza aferenta pierderilor, atunci cand acestea nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la alin. (5) si cand pierderile respective nu pot fi individualizate pe categorii de produse accizabile, se calculeaza cu cota cea mai mare practicata in antrepozitul fiscal respectiv.
----------------
    Alin. (6^5) al art. 206^7 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013, care introduce pct. 68^3 al art. I din ORDONANTA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 ianuarie 2013.

    (7) In cazul unui produs accizabil, care are dreptul de a fi scutit de accize, utilizarea in orice scop care nu este in conformitate cu scutirea este considerata eliberare pentru consum.
    (8) In cazul unui produs energetic, pentru care accizele nu au fost anterior exigibile, eliberare pentru consum se considera atunci cand produsul energetic este oferit spre vanzare ori este utilizat drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru incalzire.
    (9) In cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior exigibila, se considera eliberare pentru consum atunci cand produsul accizabil este depozitat intr-un antrepozit fiscal pentru care s-a revocat ori s-a anulat autorizatia. Acciza devine exigibila la data la care decizia de revocare a autorizatiei de antrepozit fiscal produce efectele ori la data comunicarii deciziei de anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal, pentru produsele accizabile ce pot fi eliberate pentru consum.

    Norme metodologice:
    73. (1) Nu se considera eliberare pentru consum deplasarea produselor energetice din antrepozitul fiscal in vederea alimentarii navelor sau aeronavelor care au ca destinatie un teritoriu din afara teritoriului comunitar, fiind asimilata unei operatiuni de export. De asemenea, operatiunea de alimentare cu produse energetice a navelor sau aeronavelor care au ca destinatie un teritoriu din afara teritoriului comunitar este asimilata unei operatiuni de export.
    (2) Abrogat.
    (3) Abrogat.
    (4) Abrogat.
    (5) Abrogat.
    (6) Abrogat.
    (7) Abrogat.
    (8) In cazul unui produs energetic pentru care acciza nu a fost anterior exigibila si care, prin schimbarea destinatiei initiale, este oferit spre vanzare sau utilizat drept combustibil ori carburant, acciza devine exigibila la data la care produsul energetic este oferit spre vanzare, obligatia platii accizei revenind vanzatorului, sau la data la care este utilizat drept combustibil sau carburant, obligatia platii accizei revenind utilizatorului.
    (9) In cazul pierderilor de produse intervenite pe parcursul transportului intracomunitar al produselor accizabile in regim suspensiv de accize, la sosirea produselor in Romania, pe baza documentelor justificative prezentate de primitor, autoritatea vamala teritoriala va stabili natura pierderilor si regimul de admitere al acestora.
    (10) Pentru pierderile neadmise ca neimpozabile se datoreaza accizele aferente acestora in Romania, calculate pe baza cotelor de accize in vigoare la momentul constatarii de primitorul produselor accizabile, obligatia de plata a accizelor la bugetul statului revenind in sarcina expeditorului. In cazul produselor energetice pentru care nu este prevazut un nivel de accize, se datoreaza o acciza la nivelul aplicabil combustibilului pentru incalzire sau combustibilului pentru motor echivalent.
    (10^1) Prevederile alin. (9) si (10) se aplica in mod corespunzator si in cazul pierderilor de produse intervenite pe parcursul transportului national al produselor accizabile in regim suspensiv de accize.
    (11) In toate situatiile in care distrugerea sau pierderea produselor accizabile nu se admite ca neimpozabila, acciza devine exigibila la data la care autoritatea vamala teritoriala a stabilit regimul pierderilor si se plateste in termen de 5 zile de la aceasta data.
--------------
    Pct. 73 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Alin. (1) si (10) ale pct. 73 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 3 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.
    Alin. (10) al pct. 73 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 7 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (10^1) al pct. 73 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 8 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (2)-(7) ale pct. 73 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost abrogate de pct. 4 al lit. D a art. I din HOTARAREA nr. 613 din 14 august 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 22 august 2013.

    Codul fiscal:
    Importul

    Art. 206^8. - (1) In intelesul prezentului titlu, import reprezinta orice intrare de produse accizabile din afara teritoriului comunitar, cu exceptia:
    a) plasarii produselor accizabile importate sub regim vamal suspensiv in Romania;
    b) distrugerii sub supravegherea autoritatii vamale a produselor accizabile;
    c) plasarii produselor accizabile in zone libere, antrepozite libere sau porturi libere, in conditiile prevazute de legislatia vamala in vigoare.
    (2) Se considera de asemenea import:
    a) scoaterea unui produs accizabil dintr-un regim vamal suspensiv, in cazul in care produsul ramane in Romania;
    b) utilizarea in scop personal in Romania a unor produse accizabile plasate in regim vamal suspensiv;
    c) aparitia oricarui alt eveniment care genereaza obligatia platii accizelor la intrarea produselor accizabile din afara teritoriului comunitar.

    Norme metodologice:
    74. (1) Acciza se considera a fi suspendata atunci cand produsele supuse accizelor sunt livrate intre Romania si alte state membre via tari AELS - Asociatia Europeana a Liberului Schimb -, sau intre Romania si o tara AELS sub o procedura intracomunitara de tranzit sau via una sau mai multe tari terte nemembre AELS, in baza unui carnet TIR sau ATA.
    (2) Acciza se considera suspendata atunci cand produsele supuse accizelor provin din sau sunt destinate unor tari terte ori unor teritorii terte din cele mentionate la art. 206^4 din Codul fiscal.
--------------
    Pct. 74 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.

    Codul fiscal:
    Platitori de accize

    Art. 206^9. - (1) Persoana platitoare de accize care au devenit exigibile este:
    a) in ceea ce priveste iesirea unor produse accizabile dintr-un regim suspensiv de accize, astfel cum se mentioneaza la art. 206^7 alin. (1) lit. a):
    1. antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau orice alta persoana care elibereaza produsele accizabile din regimul suspensiv de accize ori in numele careia se efectueaza aceasta eliberare si, in cazul iesirii neregulamentare din antrepozitul fiscal, orice alta persoana care a participat la aceasta iesire;
    2. in cazul unei nereguli in cursul unei deplasari a produselor accizabile in regim suspensiv de accize, astfel cum este definita la art. 206^41 alin. (1), (2) si (4): antrepozitarul autorizat, expeditorul inregistrat sau orice alta persoana care a garantat plata accizelor in conformitate cu art. 206^54 alin. (1) si (2), precum si orice persoana care a participat la iesirea neregulamentara si care avea cunostinta sau care ar fi trebuit sa aiba cunostinta in mod normal de caracterul neregulamentar al acestei iesiri;
    b) in ceea ce priveste detinerea unor produse accizabile, astfel cum se mentioneaza la art. 206^7 alin. (1) lit. b): persoana care detine produsele accizabile sau orice alta persoana implicata in detinerea acestora;
    c) in ceea ce priveste producerea unor produse accizabile, astfel cum se mentioneaza la art. 206^7 alin. (1) lit. c): persoana care produce produsele accizabile sau, in cazul unei produceri neregulamentare, orice alta persoana implicata in producerea acestora;
    d) in ceea ce priveste importul unor produse accizabile, astfel cum se mentioneaza la art. 206^7 alin. (1) lit. d): persoana care declara produsele accizabile sau in numele careia produsele sunt declarate in momentul importului ori, in cazul unui import neregulamentar, orice alta persoana implicata in importul acestora.
    (2) Atunci cand mai multe persoane sunt obligate sa plateasca aceeasi datorie privind accizele, acestea sunt obligate sa plateasca in solidar acea datorie.

    Norme metodologice:
    75. Atunci cand mai multe persoane sunt obligate sa plateasca in solidar aceeasi datorie privind accizele, fiecare dintre aceste persoane poate fi urmarita pentru intreaga datorie.
--------------
    Pct. 75 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.

    Codul fiscal
    Bere
    Art. 206^10

    [...]
    (2) Pentru berea produsa de micii producatori independenti, cu o productie ce nu depaseste 200.000 hl/an, se aplica accize specifice reduse. Acelasi regim se aplica si pentru berea provenita de la micii producatori independenti din alte state membre, potrivit prevederilor din normele metodologice.
    (3) Prin mici producatori de bere independenti se intelege toti operatorii economici mici producatori care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: sunt operatori economici producatori de bere care, din punct de vedere juridic si economic, sunt independenti fata de orice alt operator economic producator de bere; utilizeaza instalatii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spatii de productie diferite de cele ale oricarui alt operator economic producator de bere si nu functioneaza sub licenta de produs a altui operator economic producator de bere.
    (3^1) Antrepozitarul autorizat care produce si alte bauturi alcoolice decat bere nu poate beneficia de acciza specifica redusa prevazuta la alin. (2).
    (4) Fiecare antrepozitar autorizat mic producator de bere are obligatia de a depune la autoritatea competenta, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind productia pe anul in curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.

    Norme metodologice:
    76. (1) Pentru a beneficia de acciza redusa in Romania, operatorul economic care elibereaza pentru consum berea provenita de la un mic producator de bere independent inregistrat in alt stat membru trebuie sa prezinte un document certificat de autoritatea competenta din acel stat membru din care sa rezulte statutul de mic producator de bere al partenerului extern. Documentul trebuie sa cuprinda cel putin denumirea si codul de acciza al antrepozitarului autorizat ca mic producator de bere.
    (2) Declaratia prevazuta la art. 206^10 alin. (4) din Codul fiscal trebuie sa cuprinda informatii privind nivelul productiei din anul precedent, precum si nivelul de productie estimat a fi realizat in anul in curs. Antrepozitarul autorizat beneficiaza de nivelul redus de acciza in conditiile in care nivelul estimat nu depaseste 200.000 hl/an si daca sunt indeplinite conditiile de la art. 206^10 alin. (3) si (3^1) din Codul fiscal.
    (3) Antrepozitarul autorizat ca mic producator de bere care realizeaza in cursul unui an calendaristic o productie mai mare de 200.000 hl notifica acest eveniment autoritatii fiscale competente, in termen de 5 zile de la data depasirii acestui nivel. In acest caz, antrepozitarul are obligatia de a calcula si de a varsa la bugetul de stat accizele in cuantumul corespunzator noului nivel de productie, inclusiv diferenta dintre acciza standard si nivelul redus pentru produsele deja eliberate pentru consum in anul respectiv.
    (4) Antrepozitarul autorizat ca producator de bere care realizeaza o productie sub 200.000 hl/an beneficiaza de nivelul redus de acciza numai daca indeplineste conditiile prevazute la art. 206^10 alin. (3) si (3^1) din Codul fiscal.
    (5) Antrepozitarul autorizat prevazut la alin. (4) solicita restituirea diferentei dintre acciza standard si nivelul redus incepand cu data de 1 ianuarie a anului imediat urmator celui in care s-a inregistrat o productie mai mica de 200.000 hl de bere.
    (6) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscala competenta si este insotita de documente justificative din care sa rezulte dreptul solicitantului de a beneficia de restituirea de accize.
    (7) Autoritatea fiscala competenta verifica realitatea si exactitatea informatiilor si a documentelor depuse de catre solicitant.
    (8) In cazul admiterii cererii de restituire, autoritatea fiscala competenta procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.
--------------
    Pct. 76 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^10 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    Pct. 76 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^10 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 5 al lit. D a art. I din HOTARAREA nr. 613 din 14 august 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 22 august 2013.

    Codul fiscal:
    Alcool etilic
    Art. 206^14. - [...]

    (2) Tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodariilor individuale, in limita unei cantitati echivalente de cel mult 50 de litri de produs pentru fiecare gospodarie individuala/an, cu concentratia alcoolica de 100% in volum, se accizeaza prin aplicarea unei cote de 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, cu conditia sa nu fie vandute, potrivit prevederilor din normele metodologice.
    (3) Pentru alcoolul etilic produs in micile distilerii, a caror productie nu depaseste 10 hectolitri alcool pur/an, se aplica accize specifice reduse.
    (4) Beneficiaza de nivelul redus al accizelor micile distilerii care sunt independente din punct de vedere juridic si economic de orice alta distilerie, nu functioneaza sub licenta de produs a unei alte distilerii si care indeplinesc conditiile prevazute de normele metodologice.

    Norme metodologice:
    77. (1) Gospodaria individuala care detine in proprietate livezi de pomi fructiferi si suprafete viticole poate sa produca pentru consum propriu din propria recolta tuica si rachiuri din fructe, rachiuri din vin sau rachiuri din subproduse de vinificatie, denumite in continuare tuica si rachiuri, numai daca detine in proprietate instalatii corespunzatoare conditiilor tehnice minimale stabilite de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si avizate de Ministerul Sanatatii. Instalatiile trebuie sa fie de tip alambic.
    (2) Gospodaria individuala este gospodaria care apartine unei persoane fizice producatoare, a carei productie de tuica si rachiuri este consumata de catre aceasta si membrii familiei sale.
    (3) Toate gospodariile individuale care detin in proprietate instalatii de productie de tuica si rachiuri au obligatia de a se inregistra la autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi au domiciliul.
    (4) Abrogat.
-----------
    Alin. (4) al pct. 77 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^14 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 11 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (5) Gospodariile individuale care produc pentru consumul propriu tuica si rachiuri au obligatia de a depune in acest sens, pana la data de 15 ianuarie a anului urmator celui in care se produc, o declaratie la autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi au domiciliul. Declaratia se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 31.
    (6) Autoritatea vamala teritoriala va tine o evidenta a gospodariilor individuale mentionate la alin. (3) si (5), in care vor fi inscrise datele de identificare ale acestora, precum si informatii privind instalatiile de productie detinute si cantitatile de produse declarate pe propria raspundere, in termen de 3 zile de la finalizarea procesului de productie.
-----------
    Alin. (6) al pct. 77 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^14 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 12 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (7) Atunci cand gospodaria individuala intentioneaza sa produca tuica si rachiuri din recolta proprie, aceasta va notifica in scris intentia autoritatii vamale teritoriale in raza careia isi are domiciliul, mentionand totodata cantitatea si tipul de materie prima ce urmeaza a se prelucra, perioada in care instalatia va functiona, precum si cantitatea de produs estimata a se obtine. In acest caz producatorul trebuie sa detina si mijloacele legale necesare pentru masurarea cantitatii si a concentratiei alcoolice a produselor obtinute.
-----------
    Alin. (7) al pct. 77 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^14 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 12 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (8) In termen de 3 zile lucratoare de la expirarea perioadei declarate de functionare a instalatiei de productie de tuica si rachiuri, gospodaria individuala va solicita autoritatii vamale teritoriale calculul accizei datorate. In acest caz acciza devine exigibila la momentul finalizarii procesului de productie, iar termenul de plata este pana la data de 25 a lunii imediat urmatoare celei in care acciza a devenit exigibila.
-----------
    Alin. (8) al pct. 77 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^14 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 12 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (9) Pentru tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu al unei gospodarii individuale, in limita unei cantitati echivalente de cel mult 50 de litri de produs/an cu concentratia alcoolica de 100% in volum, nivelul accizei datorate reprezinta 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, respectiv 500 euro/hl alcool pur.
    (10) Productia de tuica si rachiuri pentru consumul propriu al unei gospodarii individuale din recolta proprie, gospodarie care nu detine in proprietate instalatii de productie, poate fi realizata in sistem de prestari de servicii numai in antrepozite fiscale autorizate pentru productia de tuica si rachiuri.
    (11) In cazul prevazut la alin. (10), antrepozitele fiscale sunt obligate sa tina o evidenta distincta care sa cuprinda urmatoarele informatii: numele gospodariei individuale, cantitatea de materii prime data pentru prelucrare, cantitatea de produs finit rezultata, cantitatea de produs finit preluata, din care pentru consum propriu, data preluarii, numele si semnatura persoanei care a preluat.
    (12) Pentru tuica si rachiurile destinate consumului propriu al gospodariei individuale realizate in sistem de prestari de servicii intr-un antrepozit fiscal de productie, acciza datorata bugetului de stat devine exigibila la momentul preluarii produselor din antrepozitul fiscal de productie. Beneficiarul prestatiei plateste acciza aferenta cantitatilor de tuica si rachiuri preluate. Pentru cantitatea de 50 de litri de produs destinata consumului propriu al unei gospodarii individuale, nivelul accizei datorate reprezinta 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, respectiv 500 euro/hl alcool pur. Pentru cantitatea de produs preluata de gospodaria individuala care depaseste aceasta limita, inclusiv pentru consumul propriu al acesteia, nivelul accizei datorate este nivelul standard al accizei pentru alcoolul etilic, respectiv 1.000 euro/hl alcool pur.
    (13) Cantitatile de tuica si rachiuri din fructe preluate de gospodariile individuale vor fi insotite de avizul de insotire a marfii emis de antrepozitul fiscal care a efectuat prestarea de servicii, in care va fi inscrisa mentiunea "cu accize platite".
    (14) Gospodaria individuala care intentioneaza sa vanda din cantitatile de tuica si rachiuri preluate de la antrepozitul fiscal de productie unde au fost realizate in sistem de prestari de servicii, trebuie sa respecte prevederile legale in vigoare privind comercializarea acestor produse.
    (15) Gospodaria individuala care produce ea insasi tuica si rachiuri in vederea vanzarii are obligatia de a se autoriza in calitate de antrepozitar, fiind tratata ca o mica distilerie, atunci cand productia anuala este mai mica de 10 hl alcool pur.
    (16) Prin mica distilerie, in intelesul prezentelor norme metodologice, se intelege mica distilerie care apartine unei persoane fizice sau juridice care realizeaza o productie de alcool etilic si/sau distilate, inclusiv tuica si rachiuri, de pana la 10 hl alcool pur pe an - exclusiv cantitatile realizate in sistem de prestari de servicii pentru gospodariile individuale - si este autorizata ca antrepozit fiscal de productie in conditiile prevazute la pct. 85.
--------------
    Pct. 77 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^14 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Alin. (9) si (12) ale pct. 77 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^14 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 6 al lit. D a art. I din HOTARAREA nr. 613 din 14 august 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 22 august 2013.

    Codul fiscal:

    SECTIUNEA a 3-a
    Tutun prelucrat


    Tutun prelucrat
    Art. 206^15. - (1) In intelesul prezentului capitol, tutun prelucrat reprezinta:
    a) tigarete;
    b) tigari si tigari de foi;
    c) tutun de fumat:
    1. tutun de fumat fin taiat, destinat rularii in tigarete;
    2. alte tutunuri de fumat.
    (2) Se considera tigarete:
    a) rulourile de tutun destinate fumatului ca atare si care nu sunt tigari sau tigari de foi, in sensul alin. (3);
    b) rulourile de tutun care se pot introduce intr-un tub de hartie de tigarete, prin simpla manuire neindustriala;
    c) rulourile de tutun care se pot infasura in hartie de tigarete, prin simpla manuire neindustriala;
    d) orice produs care contine total sau partial alte substante decat tutunul, dar care respecta criteriile prevazute la lit. a), b) sau c).
--------
     Litera d) a alin. (2) al art. 206^15 a fost modificata de pct. 45 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (3) Se considera tigari sau tigari de foi, daca, avand in vedere proprietatile acestora si asteptarile obisnuite ale clientilor, pot si au rolul exclusiv de a fi fumate ca atare, dupa cum urmeaza:
    a) rulourile de tutun cu un invelis exterior din tutun natural;
    b) rulourile de tutun cu umplutura mixta maruntita si cu invelis exterior de culoarea obisnuita a unei tigari de foi, din tutun reconstituit, care acopera in intregime produsul, inclusiv, dupa caz, filtrul, cu exceptia varfului in cazul tigarilor de foi cu varf, daca masa unitara, fara a include filtrul sau mustiucul, nu este mai mica de 2,3 g si nici mai mare de 10 g si circumferinta a cel putin o treime din lungime nu este mai mica de 34 mm;
    c) produsele alcatuite partial din substante altele decat tutun si care indeplinesc criteriile prevazute la lit. a) si b).
    (4) Se considera tutun de fumat:
    a) tutunul taiat sau faramitat intr-un alt mod, rasucit ori presat in bucati si care poate fi fumat fara prelucrare industriala ulterioara;
    b) deseuri de tutun puse in vanzare cu amanuntul care nu intra sub incidenta alin. (2) si (3) si care pot fi fumate. In sensul prezentului articol, deseurile de tutun sunt considerate ca fiind resturi de foi de tutun si produse secundare obtinute la prelucrarea tutunului sau fabricarea produselor din tutun;
    c) orice produs care consta total sau partial din alte substante decat tutunul, dar care indeplineste, pe de alta parte, criteriile prevazute la lit. a) sau b).
    (5) Se considera tutun de fumat fin taiat, destinat rularii in tigarete:
    a) tutunul de fumat, asa cum este definit la alin. (4), pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezinta particulele de tutun ce au o latime de taiere sub 1,5 mm;
    b) tutunul de fumat pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezinta particulele de tutun care au o latime de taiere mai mare de 1,5 mm sau mai mult, daca tutunul de fumat este vandut ori destinat vanzarii pentru rularea in tigarete.
    (5^1) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (2) lit. d) si alin. (4) lit. c), produsele care nu contin tutun si care sunt utilizate exclusiv in scopuri medicale nu sunt tratate ca tutun prelucrat, potrivit prevederilor din normele metodologice.
--------
     Alin. (5^1) al art. 206^15 a fost introdus de pct. 46 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (6) Un rulou de tutun prevazut la alin. (2) este considerat, pentru aplicarea accizei, ca doua tigarete, atunci cand are o lungime, excluzand filtrul sau mustiucul, mai mare de 8 cm, fara sa depaseasca 11 cm, ca 3 tigarete, excluzand filtrul sau mustiucul, cand are o lungime mai mare de 11 cm, fara sa depaseasca 14 cm, si asa mai departe;
    (7) Toti operatorii economici platitori de accize pentru tutunul prelucrat, potrivit prezentului capitol, au obligatia de a prezenta autoritatii competente liste cuprinzand date cu privire la produsele accizabile eliberate pentru consum, in conformitate cu prevederile din normele metodologice.

    Norme metodologice:
    77^1. (1) Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat sunt obligati sa prezinte lunar, odata cu situatia utilizarii marcajelor, situatia produselor eliberate pentru consum de astfel de produse in luna de raportare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 31^1 sau in anexa nr. 31^2, dupa caz.
    (2) Situatia prevazuta la alin. (1) se intocmeste in 3 exemplare, cu urmatoarele destinatii: primul exemplar ramane la operatorul economic, exemplarul al doilea se transmite autoritatii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comanda pentru timbre, iar exemplarul al treilea se transmite autoritatii fiscale centrale - directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor.
    (3) Nu sunt tratate ca tutun prelucrat produsele care nu contin tutun si care sunt incadrate in categoria <>, in categoria <> sau in categoria <>, potrivit Legii nr. 491/2003 privind plantele medicinale si aromatice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului ministrului sanatatii nr. 253/2010 privind inregistrarea dispozitivelor medicale.
--------------
    Pct. 77^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^15 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 3 al literei F a art. I din HOTARAREA nr. 150 din 23 februarie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2011.
    Alin. (3) al pct. 77^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^15 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 9 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    Codul fiscal:

    SECTIUNEA a 4-a
    Produse energetice


    Produse energetice
    Art. 206^16. - (1) In intelesul prezentului capitol, produsele energetice sunt:
    a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor;
    b) produsele cu codurile NC 2701, 2702 si de la 2704 la 2715;
    c) produsele cu codurile NC 2901 si 2902;
    d) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor;
    e) produsele cu codul NC 3403;
    f) produsele cu codul NC 3811;
    g) produsele cu codul NC 3817;
    h) produsele cu codul NC 3824 90 99, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor.
    (2) Intra sub incidenta prevederilor sectiunilor a 7-a si a 9-a doar urmatoarele produse energetice:
    a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor;
    b) produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 si 2707 50;
    c) produsele cu codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69. Pentru produsele cu codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 si 2710 19 29, prevederile sectiunii a 9-a se vor aplica numai circulatiei comerciale in vrac;
    d) produsele cu codurile NC 2711, cu exceptia 2711 11, 2711 21 si 2711 29;
    e) produsele cu codul NC 2901 10;
    f) produsele cu codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 si 2902 44;
    g) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor;
    h) produsele cu codul NC 3824 90 99, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru incalzire sau pentru motor;
    i) produsele cu codurile NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 si 3811 90 00.
-------------
    Lit. i) a alin. (2) al art. 206^16 a fost introdusa de pct. 34 al art. I din ORDONANTA nr. 15 din 23 august 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012.

    (3) Produsele energetice pentru care se datoreaza accize sunt:
    a) benzina cu plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 51 si 2710 11 59;
    b) benzina fara plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 si 2710 11 49;
    c) motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 pana la 2710 19 49;
    d) kerosenul cu codurile NC 2710 19 21 si 2710 19 25;
    e) gazul petrolier lichefiat cu codurile NC de la 2711 12 11 pana la 2711 19 00;
    f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 si 2711 21 00;
    g) pacura cu codurile NC de la 2710 19 61 pana la 2710 19 69;
    h) carbunele si cocsul cu codurile NC 2701, 2702 si 2704.
    (4) Produsele energetice, altele decat cele de la alin. (3), sunt supuse unei accize daca sunt destinate a fi utilizate, puse in vanzare ori utilizate drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor. Nivelul accizei va fi fixat in functie de destinatie, la nivelul aplicabil combustibilului pentru incalzire sau combustibilului pentru motor echivalent.
    (5) Pe langa produsele energetice prevazute la alin. (1), orice produs destinat a fi utilizat, pus in vanzare ori utilizat drept combustibil pentru motor sau ca aditiv ori pentru a creste volumul final al combustibilului pentru motor este accizat la nivelul combustibilului pentru motor echivalent.
    (6) Pe langa produsele energetice prevazute la alin. (1), orice alta hidrocarbura, cu exceptia turbei, destinata a fi utilizata, pusa in vanzare sau utilizata pentru incalzire este accizata cu acciza aplicabila produsului energetic echivalent.
    (7) Consumul de produse energetice in incinta unui loc de productie de produse energetice nu este considerat a fi un fapt generator de accize in cazul in care consumul consta in produse energetice produse in incinta acelui loc de productie. Cand acest consum se efectueaza in alte scopuri decat cel de productie si, in special, pentru propulsia vehiculelor, se considera fapt generator de accize.

    Norme metodologice:
    78. (1) In intelesul prezentelor norme metodologice, prin circulatie comerciala in vrac se intelege transportul produsului in stare varsata fie prin cisterne, rezervoare sau alte containere similare, care fac parte integranta din mijlocul de transport - camion-cisterna, vagon-cisterna, nave petroliere etc. -, fie prin tancuri ISO. De asemenea, circulatia comerciala in vrac include si transportul produselor in stare varsata efectuat prin alte containere mai mari de 210 litri in volum.
    (2) Orice produs, altul decat cele de la alin. (3) al art. 206^16 din Codul fiscal, este supus unei accize, atunci cand:
    a) produsul este realizat in scopul de a fi utilizat drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor;
    b) produsul este pus in vanzare drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor;
    c) produsul este utilizat drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor.
    (3) Orice operator economic aflat in una dintre situatiile prevazute la alin. (2) este obligat ca inainte de productie, de vanzare sau de utilizarea produselor sa adreseze o solicitare Comisiei, pentru incadrarea produselor respective din punctul de vedere al accizelor. Solicitarea este insotita obligatoriu de buletinul de analiza al produsului respectiv, emis de un laborator agreat, de incadrarea tarifara a produsului efectuata de autoritatea vamala centrala, precum si de avizul unui institut ori al unei societati comerciale prevazute la art. 206^22 alin. (3^2) din Codul fiscal, referitor la asimilarea produsului respectiv cu un produs echivalent pentru care sunt stabilite accize.
    (3^1) Pe langa documentele prevazute la alin. (3), operatorul economic, altul decat antrepozitarul autorizat, va depune la autoritatea fiscala centrala - directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei si urmatoarele documente:
    a) copia certificatului de inregistrare la oficiul registrului comertului;
    b) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic;
    c) confirmarea organului fiscal cu privire la calitatea operatorului economic de platitor de accize;
    d) autorizatia de mediu sau avizul de mediu, dupa caz.
    (3^2) Prevederile alin. (3) si (3^1) se aplica si in cazul operatorilor economici pentru produsele prevazute la art. 206^16 alin. (5) si (6) din Codul fiscal.
    (4) Pentru produsele aflate in una dintre situatiile prevazute la alin. (4), (5) si (6) ale art. 206^16 din Codul fiscal, pentru care operatorul economic nu indeplineste obligatiile prevazute la alin. (3), in cazul combustibilului pentru motor si al aditivilor se datoreaza o acciza egala cu acciza prevazuta pentru benzina fara plumb, iar in cazul combustibilului pentru incalzire acciza datorata este cea prevazuta pentru motorina.
    (5) Abrogat.
    (6) Uleiurile lubrifiante destinate amestecului cu carburanti pentru motoare in doi timpi nu se accizeaza.
--------------
    Pct. 78 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^16 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Alin. (3^1) si (3^2) ale pct. 78 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^16 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 4 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.
    Alin. (5) al pct. 78 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^16 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 5 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.
    Alin. (3) al pct. 78 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^16 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 7 al lit. D a art. I din HOTARAREA nr. 613 din 14 august 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 22 august 2013.

    Codul fiscal:
    Gaz natural

    Art. 206^17. - (1) Gazul natural va fi supus accizelor, iar accizele vor deveni exigibile la momentul furnizarii de catre distribuitorii sau redistribuitorii autorizati potrivit legii, direct catre consumatorii finali.
    (2) Operatorii economici autorizati in domeniul gazului natural au obligatia de a se inregistra la autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice.
    (3) Atunci cand gazul natural este furnizat in Romania de un distribuitor sau un redistribuitor din alt stat membru, care nu este inregistrat in Romania, acciza devine exigibila la furnizarea catre consumatorul final si va fi platita de o societate desemnata de acel distribuitor sau redistribuitor, care trebuie sa fie inregistrata la autoritatea competenta din Romania.

    Norme metodologice:
    79. (1) Inregistrarea operatorilor economici autorizati in domeniul gazelor naturale se face la autoritatea fiscala centrala, directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei. Aceasta obligatie revine operatorilor economici licentiati de autoritatea competenta in domeniu sa distribuie sau sa furnizeze gaz natural direct consumatorilor finali. Inregistrarea se face pe baza cererii prezentate in anexa nr. 32.
    (2) In cazul gazului natural provenit de la un distribuitor sau redistribuitor dintr-un stat membru si destinat a fi eliberat in consum in Romania, acciza va deveni exigibila la furnizarea catre consumatorul final si va fi platita de o societate desemnata in Romania de acel distribuitor sau redistribuitor, societate care are, de asemenea, obligatia de a se inregistra la autoritatea fiscala centrala, directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei, in calitatea sa de reprezentant al furnizorului extern.
    (3) Societatea la care se face referire la alin. (2) are obligatia de a fi inregistrata ca platitor de accize.
--------------
    Pct. 79 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^17 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Alin. (1) si (2) ale pct. 79 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^17 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 5 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.

    Codul fiscal:
    Carbune, cocs si lignit

    Art. 206^18. - Carbunele, cocsul si lignitul vor fi supuse accizelor care vor deveni exigibile la momentul livrarii de catre operatorii economici producatori sau de catre operatorii economici care efectueaza achizitii intracomunitare ori care importa astfel de produse. Acesti operatori economici au obligatia sa se inregistreze la autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice.

    Norme metodologice:
    80. (1) Operatorii economici autorizati pentru extractia carbunelui si lignitului, operatorii economici producatori de cocs, precum si operatorii economici care efectueaza achizitii intracomunitare sau importa astfel de produse se vor inregistra in calitate de operatori economici cu produse accizabile la autoritatea fiscala centrala, directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei. Inregistrarea se face pe baza cererii prevazute in anexa nr. 32.
    (2) Obligatia inregistrarii in calitate de operatori economici cu produse accizabile revine in cazul produselor care se regasesc la alin. (3) de la art. 206^16 din Codul fiscal.
--------------
    Pct. 80 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Alin. (1) al pct. 80 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 6 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.

    Codul fiscal:

    SECTIUNEA a 5-a
    Energie electrica


    Energie electrica
    Art. 206^19. - (1) In intelesul prezentului capitol, energia electrica este produsul cu codul NC 2716.
    (2) Energia electrica va fi supusa accizelor, iar acciza va deveni exigibila la momentul furnizarii energiei electrice catre consumatorii finali.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 206^5, nu se considera ca fiind fapt generator de accize consumul de energie electrica utilizat pentru mentinerea capacitatii de a produce, de a transporta si de a distribui energie electrica, in limitele stabilite de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.
    (4) Operatorii economici autorizati in domeniul energiei electrice au obligatia de a se inregistra la autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice.
    (5) Atunci cand energia electrica este furnizata in Romania de un distribuitor sau un redistribuitor din alt stat membru, care nu este inregistrat in Romania, acciza devine exigibila la furnizarea catre consumatorul final si va fi platita de o societate desemnata de acel distribuitor sau redistribuitor, care trebuie sa fie inregistrata la autoritatea competenta din Romania.

    Norme metodologice:
    81. (1) Nu se considera ca fiind fapt generator de accize consumul de energie electrica utilizat pentru mentinerea capacitatii de a produce, de a transporta si de a distribui energie electrica, in cazul operatorilor economici autorizati de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.
    (1^1) Pentru consumul propriu, altul decat cel pentru mentinerea capacitatii de a produce, de a transporta si de a distribui energie electrica in limitele stabilite de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, operatorii economici autorizati in domeniul energiei electrice care utilizeaza energia electrica datoreaza accize care devin exigibile la momentul consumului, pentru care trebuie sa intocmeasca o autofactura in scopuri de accize.
-----------
    Alin. (1^1) al pct. 81 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 13 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (1^2) Consumul de energie electrica utilizat pentru mentinerea capacitatii de a produce, de a transporta si de a distribui energie electrica, care depaseste limitele stabilite de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, este considerat consum propriu pentru care se aplica prevederile alin. (1^1).
-----------
    Alin. (1^2) al pct. 81 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 13 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (2) Operatorii economici autorizati in domeniul energiei electrice de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei se vor inregistra in calitate de operatori economici cu produse accizabile la autoritatea fiscala centrala, directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei. Aceasta obligatie revine operatorilor economici autorizati care furnizeaza energie electrica direct consumatorilor finali. Inregistrarea se face pe baza cererii prevazute in anexa nr. 32.
    (3) In cazul energiei electrice provenite de la un distribuitor sau redistribuitor dintr-un stat membru si destinate a fi eliberata in consum in Romania, acciza va deveni exigibila la furnizarea catre consumatorul final si va fi platita de o societate desemnata in Romania de acel distribuitor sau redistribuitor, societate care are, de asemenea, obligatia de a se inregistra la autoritatea fiscala centrala, directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei, in calitatea sa de reprezentant al furnizorului extern.
    (4) Societatea la care se face referire la alin. (3) are obligatia de a se inregistra ca platitor de accize.
--------------
    Pct. 81 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Alin. (2) si (3) ale pct. 81 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 7 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.

    Codul fiscal:

    SECTIUNEA a 6-a
    Exceptii de la regimul de accizare pentru produse energetice si energie electrica


    Codul fiscal:
    Exceptii
    Art. 206^20. - (1) Nu se datoreaza accize pentru:
    1. caldura rezultata si produsele cu codurile NC 4401 si 4402;
    2. urmatoarele utilizari de produse energetice si energie electrica:
    a) produsele energetice utilizate in alte scopuri decat in calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru incalzire**);
    b) utilizarea duala a produselor energetice. Un produs energetic este utilizat dual atunci cand este folosit atat in calitate de combustibil pentru incalzire, cat si in alte scopuri decat pentru motor sau pentru incalzire. Utilizarea produselor energetice pentru reducerea chimica si in procesele electrolitic si metalurgic se considera a fi utilizare duala**);
    c) energia electrica utilizata in principal in scopul reducerii chimice si in procesele electrolitice si metalurgice;
    d) energia electrica, atunci cand reprezinta mai mult de 50% din costul unui produs, potrivit prevederilor din normele metodologice;
    e) procesele mineralogice, potrivit prevederilor din normele metodologice**).
    (2) Nu se considera productie de produse energetice:
    a) operatiunile pe durata carora sunt obtinute accidental mici cantitati de produse energetice;
    b) operatiunile prin care utilizatorul unui produs energetic face posibila refolosirea sa in cadrul intreprinderii sale, cu conditia ca acciza deja platita pentru un asemenea produs sa nu fie mai mica decat acciza care poate fi cuvenita, daca produsul energetic refolosit ar fi pasibil de impunere;
    c) o operatie constand din amestecul - in afara unui loc de productie sau a unui antrepozit fiscal - al produselor energetice cu alte produse energetice sau alte materiale, cu conditia ca:
    1. accizele asupra componentelor sa fi fost platite anterior; si
    2. suma platita sa nu fie mai mica decat suma accizei care ar putea sa fie aplicata asupra amestecului.
    (3) Conditia prevazuta la alin. (2) lit. c) pct. 1 nu se va aplica daca acel amestec este scutit pentru o utilizare specifica.
    (4) Modalitatea si conditiile de aplicare a alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.

    Norme metodologice:
    82**). (1) Pentru produsele energetice de natura celor prevazute la art. 206^16 alin. (2) din Codul fiscal nu se datoreaza accize atunci cand sunt livrate operatorilor economici care detin autorizatii de utilizator final pentru utilizarea produselor respective in unul dintre scopurile prevazute la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) si e) din Codul fiscal.
    (2) Prevederile alin. (1) cu privire la detinerea autorizatiei de utilizator final nu se aplica produselor prevazute la art. 206^16 alin. (2) lit. i) din Codul fiscal care nu sunt destinate a fi utilizate, puse in vanzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru incalzire si nici produselor energetice care sunt prezentate in ambalaje destinate comercializarii cu amanuntul.
--------
    Alin. (2) al pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 6 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.

    (2^1) Operatorii economici care achizitioneaza produse prevazute la art. 206^16 alin. (2) lit. i) din Codul fiscal ce nu sunt destinate a fi utilizate, puse in vanzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru incalzire, notifica acest fapt autoritatii vamale teritoriale. Operatorii economici au obligatia de a transmite furnizorului o copie a notificarii inregistrate la autoritatea vamala teritoriala. Transmiterea notificarii nu este necesara atunci cand produsele respective provin din achizitii intracomunitare proprii sau din operatiuni proprii de import.
--------
    Alin. (2^1) al pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 7 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.

    (3) Pentru produsele energetice prevazute la alin. (1) livrate operatorilor economici care nu detin autorizatii de utilizator finali se datoreaza accize calculate dupa cum urmeaza:
    a) pentru produsele energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) din Codul fiscal, pe baza cotelor de accize prevazute de Codul fiscal;
    b) pentru produsele energetice prevazute la art. 206^16 alin. (2) din Codul fiscal, altele decat cele prevazute la art. 206^16 alin. (3) din Codul fiscal, pe baza cotei de acciza aferente motorinei.
    (4) Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final beneficiaza de regimul de exceptare de la plata accizelor atunci cand produsele sunt achizitionate de la un antrepozit fiscal, de la un destinatar inregistrat, provin din achizitii intracomunitare proprii sau din operatiuni proprii de import.
    (5) In cazul destinatarului inregistrat prevazut la alin. (4), acesta trebuie ca inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare sa detina autorizatie de utilizator final exclusiv pentru livrarile catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final potrivit alin. (1). Produsele energetice transportate in stare varsata prin cisterne, rezervoare sau alte containere similare, care fac parte integranta din mijlocul de transport auto, pot fi livrate unui singur utilizator final, situatie in care se aplica prevederile pct. 90 cu privire la locul de livrare directa. Aceste prevederi pot fi aplicate si in cazul transportului de produse energetice in stare varsata efectuat prin alte containere, cu conditia ca deplasarea produselor sa se realizeze catre un singur utilizator final.
    (6) Atunci cand produsele energetice utilizate de operatorul economic care detine autorizatie de utilizator final provin din achizitii intracomunitare proprii, acesta trebuie sa detina si calitatea de destinatar inregistrat.
    (7) Autorizatiile de utilizator final se elibereaza de autoritatea vamala teritoriala, la cererea scrisa a operatorilor economici.
    (8) Cererea pentru obtinerea autorizatiei de utilizator final se intocmeste conform modelului prevazut in anexa nr. 33. Cererea, insotita de documentele prevazute expres in aceasta, se depune la autoritatea vamala teritoriala.
    (9) In termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii, autoritatea vamala teritoriala elibereaza autorizatia de utilizator final, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) au fost prezentate documentele prevazute in cerere;
    b) administratorul solicitantului nu are inscrise date in cazierul judiciar;
    c) solicitantul detine utilajele, terenurile si cladirile sub orice forma legala;
    d) solicitantul a utilizat produsele energetice achizitionate anterior in scopul pentru care a obtinut autorizatie de utilizator final.
    e) solicitantul nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
--------
    Lit. e) a alin. (9) al pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 8 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.

    (9^1) Procedura de eliberare a autorizatiilor de utilizator final nu intra sub incidenta prevederilor legale privind procedura aprobarii tacite.
----------
    Alin. (9^1) al pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (10) Autoritatea vamala teritoriala atribuie si inscrie pe autorizatia de utilizator final un cod de utilizator, modelul autorizatiei fiind prevazut in anexa nr. 34.
    (11) Dupa emiterea autorizatiei de utilizator final, o copie a acestei autorizatii va fi transmisa, la cerere, operatorului economic furnizor al produselor energetice in regim de exceptare de accize.
    (12) Deplasarea produselor energetice de la antrepozitul fiscal la utilizatorul final va fi insotita de un exemplar pe suport hartie al documentului administrativ electronic prevazut la pct. 91.
    (13) Atunci cand produsele energetice sunt achizitionate de utilizatorul final prin operatiuni proprii de import, deplasarea acestor produse de la biroul vamal de intrare in teritoriul comunitar va fi insotita de documentul administrativ unic.
    (14) Deplasarea produselor energetice de la un destinatar inregistrat catre utilizatorul final, atunci cand nu se aplica prevederile aferente locului de livrare directa, va fi insotita de un document comercial care va contine aceleasi informatii ca exemplarul pe suport hartie al documentului administrativ electronic, al carui model este prezentat in anexa nr. 40.1, mai putin codul de referinta administrativ unic. Documentul comercial va fi certificat atat de autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea destinatarul inregistrat, cat si de autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea utilizatorul final.
--------------
    Alin. (14) al pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 4 al literei F a art. I din HOTARAREA nr. 150 din 23 februarie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2011.

    (15) La sosirea produselor energetice utilizatorul final autorizat trebuie sa instiinteze autoritatea vamala teritoriala si sa pastreze produsele in locul de receptie maximum 24 de ore pentru o posibila verificare din partea acestei autoritati in conditiile prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
-----------
    Alin. (15) al pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 14 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (15^1) Deplasarea si/sau primirea produselor exceptate de la regimul de accizare spre/de un utilizator final autorizat se supun/supune prevederilor sectiunii a 9-a "Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize" cap. I^1 de la titlul VII din Codul fiscal.
-----------
    Alin. (15^1) al pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 15 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (16) Eliberarea autorizatiei de utilizator final este conditionata de prezentarea de catre operatorul economic solicitant a dovezii privind constituirea unei garantii in favoarea autoritatii fiscale teritoriale, al carei cuantum se va stabili dupa cum urmeaza:
    a) pentru produsele energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) si, respectiv, in anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal, garantia va reprezenta o suma echivalenta cu 50% din valoarea accizelor aferente cantitatii de produse aprobate;
    b) pentru produsele energetice prevazute la art. 206^16 alin. (2), altele decat cele mentionate la alin. (3) al aceluiasi articol, din Codul fiscal, garantia va reprezenta o suma echivalenta cu 50% din valoarea calculata pe baza accizei aferente motorinei, aplicata asupra cantitatii de produse aprobate.
    (17) Garantia stabilita in conformitate cu prevederile alin. (16) se reduce dupa cum urmeaza:
    a) cu 50%, in cazul in care operatorul economic si-a desfasurat activitatea cu produse energetice in ultimii 2 ani consecutivi, in calitate de utilizator final, fara incalcarea legislatiei fiscale aplicabile acestora, si a respectat, in ultimii 2 ani, destinatia utilizarii produselor energetice in scopurile inscrise in autorizatiile de utilizator final anterioare;
    b) cu 75%, in cazul in care operatorul economic si-a desfasurat activitatea cu produse energetice in ultimii 3 ani consecutivi, in calitate de utilizator final, fara incalcarea legislatiei fiscale aplicabile acestora, si a respectat, in ultimii 3 ani, destinatia utilizarii produselor energetice in scopurile inscrise in autorizatiile de utilizator final anterioare;
    c) cu 100%, in cazul in care operatorul economic si-a desfasurat activitatea cu produse energetice in ultimii 4 ani consecutivi, in calitate de utilizator final, fara incalcarea legislatiei fiscale aplicabile acestora, si a respectat, in ultimii 4 ani, destinatia utilizarii produselor energetice in scopurile inscrise in autorizatiile de utilizator final anterioare.
    (18) Garantia poate fi sub forma de depozit in numerar si/sau de garantii personale, cu respectarea prevederilor pct. 108.
    (19) Garantia poate fi deblocata, total sau partial, la solicitarea operatorului economic, cu viza autoritatii fiscale teritoriale, pe masura ce operatorul economic face dovada utilizarii produselor in scopul pentru care acestea au fost achizitionate.
    (20) Garantia poate fi executata atunci cand se constata ca produsele achizitionate in regim de exceptare de la plata accizelor au fost folosite in alt scop decat cel pentru care se acorda exceptarea si acciza aferenta acestor produse nu a fost platita.
    (20^1) In situatia prevazuta la alin. (6), operatorul economic are obligatia de a constitui si garantia aferenta calitatii de destinatar inregistrat.
----------
    Alin. (20^1) al pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 11 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (20^2) Pentru produsele energetice prevazute la art. 20616 alin. (2), altele decat cele de la alin. (3) al aceluiasi articol, din Codul fiscal, garantia prevazuta la alin. (20^1) se determina pe baza nivelului accizelor aferent motorinei.
----------
    Alin. (20^2) al pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 11 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (21) Autorizatia de utilizator final are o valabilitate de un an de la data emiterii. Cantitatea de produse energetice inscrisa intr-o autorizatie de utilizator final poate fi suplimentata in situatii bine justificate, in cadrul aceleiasi perioade de valabilitate a autorizatiei.
    (21^1) Orice operator economic care detine autorizatie de utilizator final are obligatia de a instiinta autoritatea vamala teritoriala despre orice modificare pe care intentioneaza sa o aduca asupra datelor initiale in baza carora a fost emisa autorizatia de utilizator final, cu minimum 5 zile inainte de producerea modificarii.
----------
    Alin. (21^1) al pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 12 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (21^2) In cazul modificarilor care se inregistreaza la oficiul registrului comertului, operatorul economic are obligatia de a prezenta, in fotocopie, documentul care atesta realizarea efectiva a modificarii, in termen de 30 de zile de la data emiterii acestui document.
----------
    Alin. (21^2) al pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 12 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (22) Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite on-line autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informatii cu privire la: furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse energetice achizitionata, cantitatea utilizata/comercializata, stocul de produse energetice la sfarsitul lunii de raportare, cantitatea de produse finite realizate, cantitatea de produse finite expediate si destinatarul produselor, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 35. Neprezentarea situatiei in termenul prevazut atrage aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Codului fiscal.
----------
    Alin. (22) al pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 13 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (22) al pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 9 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.

    (23) Autoritatea vamala teritoriala revoca autorizatia de utilizator final in urmatoarele situatii:
    a) operatorul economic a comis fapte repetate ce constituie contraventii la regimul produselor accizabile, potrivit Codului fiscal;
----------
    Litera a) a alin. (23) al pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificata de pct. 13 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    b) operatorul economic nu a justificat destinatia cantitatii de produse energetice achizitionate, in cazul destinatarului inregistrat care efectueaza livrari de produse energetice catre utilizatori finali;
    c) operatorul economic a utilizat produsul energetic achizitionat altfel decat in scopul pentru care a obtinut autorizatie de utilizator final.
    d) a fost adusa orice modificare asupra datelor initiale in baza carora a fost emisa autorizatia de utilizator final, cu nerespectarea prevederilor alin. (21^1) si (21^2).
----------
    Litera d) a alin. (23) al pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 14 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    e) utilizatorul final inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, mai vechi de 30 de zile fata de termenul legal de plata.
-----------
    Lit. e) a alin. (23) al pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.

    (24) Decizia de revocare a autorizatiei de utilizator final se comunica detinatorului si produce efecte de la data comunicarii sau de la o alta data cuprinsa in aceasta.
    (25) Autoritatea vamala teritoriala anuleaza autorizatia de utilizator final atunci cand i-au fost oferite la autorizare informatii inexacte sau incomplete in legatura cu scopul pentru care operatorul economic a solicitat autorizatia de utilizator final.
    (26) Decizia de anulare a autorizatiei de utilizator final se comunica detinatorului si produce efecte incepand de la data emiterii autorizatiei.
    (27) Operatorul economic poate contesta decizia de revocare sau de anulare a autorizatiei de utilizator final, potrivit legislatiei in vigoare.
    (27^1) Contestarea deciziei de revocare sau de anulare a autorizatiei de utilizator final nu suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa.
----------
    Alin. (27^1) al pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 15 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (28) O noua autorizatie de utilizator final va putea fi obtinuta dupa 12 luni de la data revocarii sau anularii autorizatiei.
    (29) Stocurile de produse energetice inregistrate la data revocarii sau anularii autorizatiei de utilizator final pot fi valorificate sub supravegherea autoritatii vamale teritoriale.
    (30) Autoritatile vamale teritoriale vor tine o evidenta a operatorilor economici prevazuti la alin. (1) prin inscrierea acestora in registre speciale. De asemenea, vor asigura publicarea pe pagina web a autoritatii vamale a listei cuprinzand acesti operatori economici, lista care va fi actualizata lunar pana la data de 15 a fiecarei luni.
    (31) Pentru situatia prevazuta la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. d) din Codul fiscal, in intelesul prezentelor norme metodologice, prin costul unui produs se intelege suma tuturor achizitiilor de bunuri si servicii la care se adauga cheltuielile de personal si consumul de capital fix la nivelul unei activitati, asa cum este definita la pct. 5^1.4 al cap. I. Acest cost este calculat ca un cost mediu pe unitate.
    (32) In intelesul prezentelor norme metodologice, prin costul energiei electrice se intelege valoarea reala de cumparare a energiei electrice sau costul de productie al energiei electrice, daca este produsa in intreprindere.
    (33) In sensul art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Codul fiscal, cu titlu de exemplu, se considera utilizare duala a produselor energetice:
    a) carbunele, cocsul si gazul natural utilizate ca reductant chimic in procesul de productie a fierului, zincului si a altor metale neferoase;
    b) cocsul utilizat in furnalele cu arc electric pentru a regla activitatea oxigenului in procesul de topire a otelului;
    c) carbunele si cocsul utilizate in procesul de recarburare a fierului si otelului;
    d) gazul utilizat pentru a mentine sau a creste continutul de carbon al metalelor in timpul tratamentelor termice;
    e) gazul natural utilizat drept reductant in sistemele pentru controlul emisiilor;
    f) cocsul utilizat ca o sursa de dioxid de carbon in procesul de productie a carbonatului de sodiu;
    g) acetilena utilizata prin ardere pentru taierea/lipirea metalelor.
    (34) In intelesul prezentelor norme metodologice, prin procese metalurgice se intelege acele procese industriale de transformare a materiilor prime naturale si/sau artificiale, dupa caz, in produse finite sau semifabricate care se incadreaza in nomenclatura CAEN la sectiunea C - Industria prelucratoare, diviziunea 24 - Prelucrarea metalelor de baza, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activitatilor economice NACE a doua revizuire si de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum si a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 393 din 30 decembrie 2006.
----------
    Alin. (34) al pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 16 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (35) In intelesul prezentelor norme metodologice, prin procese mineralogice se intelege procesele clasificate in nomenclatura CAEN la sectiunea C - Industria prelucratoare, diviziunea 23 - Fabricarea altor produse minerale nemetalice, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European si al Consiliului.
----------
    Alin. (35) al pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 16 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (36) Pentru produsele energetice reprezentand carbune, cocs, gaz natural sau pentru energia electrica, prevazute la art. 206^16 alin. (3) si, respectiv, la art. 206^19 alin. (1) din Codul fiscal, utilizate in scopurile exceptate de la plata accizelor, operatorii economici utilizatori notifica acest fapt autoritatii vamale teritoriale. Dupa notificare, operatorul economic utilizator va transmite furnizorului de astfel de produse o copie a notificarii cu numarul de inregistrare la autoritatea vamala teritoriala. Transmiterea notificarii nu este necesara atunci cand produsele respective provin din achizitii intracomunitare proprii sau din operatiuni proprii de import.
    (37) Notificarea prevazuta la alin. (36) va cuprinde informatii detaliate privind activitatea desfasurata de operatorul economic utilizator si costul produsului final, dupa caz.
    (38) Nerespectarea prevederilor alin. (36) si (37) atrage plata accizelor calculate pe baza cotei accizei prevazute pentru carbune, cocs, gaz natural sau energie electrica utilizate in scop comercial.
    (39) Procedura prin care se executa garantia si cea de revocare sau de anulare a autorizatiei de utilizator final se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea Autoritatii Nationale a Vamilor.
--------------
    Pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 8 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.
    **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform art. II din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010, operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final pentru utilizarea carbunelui si cocsului in unul dintre scopurile prevazute la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) si e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, isi pot desfasura in continuare activitatea fara a proceda la notificarea prevazuta la art. I lit. B pct. 8 din prezenta hotarare aferent pct. 82 de la titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai tarziu de expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei de utilizator final.

    Codul fiscal:
    Reguli generale

    Art. 206^21. - (1) Productia si transformarea produselor accizabile trebuie realizate intr-un antrepozit fiscal.
    (2) Depozitarea exclusiva a produselor accizabile in regim suspensiv de accize poate avea loc in:
    a) antrepozitele fiscale ale antrepozitarilor autorizati pentru productia de produse energetice si ale persoanelor afiliate acestora, in sensul prevazut la titlul I art. 7 pct. 21, pentru un numar maxim de 8 antrepozite fiscale de depozitare pentru fiecare antrepozitar autorizat pentru productia de astfel de produse din Romania, inclusiv persoanele afiliate acestuia. In intelesul acestei prevederi, antrepozitarul autorizat pentru productia de produse energetice este operatorul economic care detine instalatii si utilaje pentru rafinarea titeiului si prelucrarea fractiilor rezultate in vederea obtinerii de produse supuse accizelor;
    b) antrepozitele fiscale aflate in zona aeroporturilor, destinate exclusiv aprovizionarii aeronavelor cu produse energetice, in baza certificatelor eliberate in acest sens de autoritatea competenta in domeniul aeronautic;
    c) antrepozitele fiscale ale antrepozitarilor autorizati pentru productia de tigarete a caror cota de piata reprezinta peste 5% si ale persoanelor afiliate acestora, in sensul prevazut la titlul I art. 7 pct. 21, pentru un numar maxim de doua antrepozite fiscale de depozitare pentru fiecare antrepozitar autorizat pentru productia de astfel de produse din Romania, inclusiv persoanele afiliate acestuia*).
--------------
    Alin. (2) al art. 206^21 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Alin. (2), (3) si (4) ale art. IV din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010 prevad:
    "(2) Autorizatiile detinute de antrepozitarii autorizati pentru antrepozitele fiscale de depozitare produse accizabile, cu exceptia situatiilor prevazute la art. I pct. 5, isi inceteaza valabilitatea la data de 1 septembrie 2010.
    (3) Antrepozitarii autorizati pentru productia de produse energetice si antrepozitarii autorizati pentru productia de tigarete, inclusiv persoanele afiliate acestora, prevazuti la art. I pct. 5, care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta detin mai mult de 8 antrepozite fiscale de depozitare de produse energetice si mai mult de doua antrepozite fiscale de depozitare tigarete, au obligatia ca in termen de 10 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sa comunice Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor lista antrepozitelor fiscale de depozitare, in numar de maximum 8, respectiv doua, pentru care se intentioneaza reautorizarea acestora.
    (4) Dupa 48 de ore de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia cazurilor prevazute la art. I pct. 5, se interzice deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize catre antrepozite fiscale de depozitare."

    (3) Prevederile alin. (1) nu se aplica pentru:
    a) berea, vinurile si bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, produse in gospodariile individuale pentru consumul propriu;
    b) vinurile linistite realizate de micii producatori care obtin in medie mai putin de 1.000 hl de vin pe an;
------------
    Litera b) a alin. (3) al art. 206^21 a fost modificata de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010, care modifica pct. 148 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

    c) energia electrica, gazul natural, carbunele si cocsul.
    (3^1) Micii producatori de vinuri linistite prevazuti la alin. (3) lit. b) au obligatia de a se inregistra la autoritatea competenta, potrivit prevederilor din normele metodologice.
-------------
    Alin. (3^1) al art. 206^21 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANTA nr. 15 din 23 august 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012.

    (4) In cazul in care micii producatori prevazuti la alin. (3) lit. b) realizeaza ei insisi tranzactii intracomunitare, acestia informeaza autoritatile competente si respecta cerintele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 884/2001 al Comisiei din 24 aprilie 2001 de stabilire a normelor de aplicare privind documentele de insotire a transporturilor de produse vitivinicole si evidentele obligatorii in sectorul vitivinicol, conform precizarilor din normele metodologice.
    (5) Atunci cand micii producatori de vin dintr-un alt stat membru sunt scutiti de la obligatiile privind deplasarea si monitorizarea produselor accizabile, destinatarul din Romania informeaza autoritatea competenta teritoriala cu privire la livrarile de vin primite, prin intermediul documentului solicitat in temeiul Regulamentului (CE) nr. 884/2001 sau printr-o trimitere la acesta, conform precizarilor din normele metodologice.
    (6) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile.
    (7) Detinerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada perceperii accizelor, atrage plata acestora.
    (8) Fac exceptie de la prevederile alin. (6) antrepozitele fiscale care livreaza produse energetice catre aeronave, in conditiile prevazute in normele metodologice.
--------------
    Alin. (8) al art. 206^21 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.

    (9) Este interzisa producerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal.
    (10) Este interzisa detinerea unui produs accizabil in afara antrepozitului fiscal, daca acciza pentru acel produs nu a fost perceputa.

    Norme metodologice:
    83. (1) Intr-un antrepozit fiscal de productie pot fi produse sau transformate in regim suspensiv de accize numai produsele accizabile apartinand uneia dintre urmatoarele grupe de produse:
    a) alcool si bauturi alcoolice;
    b) tutun prelucrat;
    c) produse energetice.
    (2) In antrepozitul fiscal de productie sunt permise primirea si depozitarea in regim suspensiv de accize a produselor accizabile utilizate ca materie prima in procesul de productie de produse accizabile si a produselor accizabile rezultate din activitatea de productie pentru care a fost autorizat antrepozitul fiscal.
-----------
    Alin. (2) al pct. 83 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 16 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (3) Intr-un antrepozit fiscal de depozitare pot fi depozitate in regim suspensiv de accize numai produsele accizabile apartinand uneia din urmatoarele grupe de produse:
    a) alcool si bauturi alcoolice;
    b) tutun prelucrat;
    c) produse energetice.
----------
    Alin. (3) al pct. 83 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 17 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (3) al pct. 83 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (3^1) In cazul produselor energetice, in antrepozitul fiscal de depozitare este permisa detinerea in regim suspensiv de accize si a produselor realizate din biomasa, utilizate exclusiv pentru amestec.
---------
    Alin. (3^1) al pct. 83 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (4) Intra sub incidenta regimului de antrepozitare productia de arome alimentare, extracte si concentrate alcoolice care au o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% in volum. Sistemul informatizat se aplica numai in cazul miscarilor de astfel de produse pe teritoriul national. In cazul deplasarilor intracomunitare de astfel de produse se aplica prevederile legislatiei statului membru de destinatie.
    (5) Nu intra sub incidenta regimului de antrepozitare berea, vinurile si bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, produse in gospodariile individuale pentru consumul propriu.
    (6) Prin gospodarie individuala se intelege gospodaria care apartine unei persoane fizice producatoare, a carei productie este consumata de catre aceasta si membrii familiei sale.
    (7) Gospodariile individuale care produc pentru consumul propriu bere, vinuri si bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, au obligatia de a depune in acest sens, pana la data de 15 ianuarie inclusiv a anului urmator celui in care se produc, o declaratie la autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi au domiciliul. Declaratia se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 31.
    (8) Autoritatea vamala teritoriala va tine o evidenta a gospodariilor individuale mentionate la alin. (7), in care vor fi inscrise datele de identificare ale acestora, precum si informatii privind cantitatile de produse declarate.
    (9) In situatia in care gospodaria individuala intentioneaza sa vanda bere, vinuri sau bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, aceasta are obligatia de a se autoriza potrivit prevederilor legale.
    (10) Productia de vinuri pentru consumul propriu al unei gospodarii individuale din recolta proprie poate fi realizata in sistem de prestari de servicii numai in antrepozite fiscale autorizate pentru productia de vinuri.
    (11) Antrepozitele fiscale autorizate pentru productia de vinuri vor primi pentru prelucrare, in sistem de prestari de servicii, strugurii apartinand unei gospodarii individuale numai daca aceasta prezinta carnetul de viticultor, eliberat conform normelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si valabil pentru anul de productie viticola.
    (12) Persoanele juridice care detin in proprietate suprafete viticole pot realiza vin in sistem de prestari de servicii numai in antrepozite fiscale autorizate pentru productie de vinuri.
    (13) In cazurile prevazute la alin. (10) si (12), antrepozitele fiscale sunt obligate sa tina o evidenta distincta care sa cuprinda informatii cu privire la: numele gospodariei individuale/persoanei juridice, cantitatea de struguri data pentru prelucrare, cantitatea de vin rezultata, cantitatea de vin preluata, data preluarii, numele si semnatura persoanei care a preluat vinul. Se vor pastra copii ale carnetelor de viticultor prezentate de gospodariile individuale.
    (14) Cantitatile de vin preluate de gospodariile individuale sau persoanele juridice vor fi insotite de avizul de insotire a marfii emis de antrepozitul fiscal care a efectuat prestarea de servicii.
    (15) Pentru cantitatile de vin preluate de gospodariile individuale, antrepozitele fiscale care au efectuat prestarea de servicii au obligatia ca lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare, sa comunice informatiile prevazute la alin. (13) autoritatii vamale teritoriale in raza careia isi au domiciliul membrii gospodariilor individuale.
    (16) Nu intra sub incidenta regimului de antrepozitare micii producatori de vinuri linistite care produc in medie mai putin de 1.000 hl de vin pe an.
    (17) In intelesul prezentelor norme metodologice, prin mici producatori de vinuri linistite se intelege operatorii economici producatori de vin linistit, care din punct de vedere juridic si economic sunt independenti fata de orice alt operator economic producator de vin, utilizeaza mijloace proprii pentru producerea vinului, folosesc spatii de productie diferite de cele ale oricarui alt operator economic producator de vin si nu functioneaza sub licenta de produs a altui operator economic producator de vin.

    Codul fiscal:
    Reguli generale
    Art. 206^21. [...]

    (3^1) Micii producatori de vinuri linistite prevazuti la alin. (3) lit. b) au obligatia de a se inregistra la autoritatea competenta, potrivit prevederilor din normele metodologice.
    Norme metodologice:
    (17^1) Operatorii economici care, in conformitate cu prevederile art. 206^21 alin. (3^1) din Codul fiscal, au obligatia de se inregistra in calitate de mici producatori de vinuri linistite depun o declaratie de inregistrare la autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea, inaintea desfasurarii activitatii de productie, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 60.
    (17^2) Autoritatea vamala teritoriala conduce o evidenta a micilor producatori de vinuri linistite, in care vor fi inscrise datele de identificare ale acestora, precum si informatii privind capacitatea de productie si cantitatile de produse realizate.
-------------
    Alin. (17^1) si (17^2) ale pct. 83 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 1 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.071 din 6 noiembrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012.

    (18) Micii producatori de vinuri linistite au obligatia ca in fiecare an sa depuna semestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare semestrului, la autoritatea vamala teritoriala, o declaratie privind cantitatea de vinuri linistite produsa, precum si cantitatile de vinuri comercializate in perioada de raportare, potrivit situatiei al carei model este prevazut in anexa nr. 36.
    (19) In cazul in care in timpul anului micul producator de vinuri linistite inregistreaza o productie mai mare de 1.000 hl de vin si doreste sa continue aceasta activitate, este obligat ca in termen de 15 zile de la data inregistrarii acestui fapt sa depuna cerere de autorizare ca antrepozitar autorizat, potrivit prevederilor de la pct. 84. Pana la obtinerea autorizatiei, producatorul poate desfasura numai activitate de productie, dar nu si de comercializare. Dupa obtinerea autorizatiei de antrepozit fiscal, indiferent de productia realizata in perioada urmatoare, producatorul nu mai poate reveni la statutul de mic producator de vinuri linistite.
    (20) In situatia in care cererea de autorizare este respinsa, activitatea de productie inceteaza, iar valorificarea stocurilor se poate efectua numai cu aprobarea si sub supravegherea autoritatii vamale teritoriale.
    (21) In situatia in care producatorul de vinuri linistite nu respecta prevederile alin. (18) si (19), se considera ca productia de vinuri se realizeaza in afara unui antrepozit fiscal, fapt ce atrage oprirea activitatii si aplicarea masurilor prevazute de lege.
    (22) Micii producatori de vinuri linistite pot comercializa aceste produse in vrac numai catre magazine specializate in vanzarea vinurilor, catre unitati de alimentatie publica sau catre antrepozite fiscale.
    (22^1) In situatia in care micii producatori de vinuri linistite comercializeaza vinul realizat catre antrepozite fiscale, deplasarea acestor produse va fi insotita de un document comercial care va contine aceleasi informatii ca cele din documentul administrativ electronic pe suport hartie prevazut in anexa nr. 40.1, mai putin codul de referinta administrativ unic. Documentul comercial va fi certificat atat de autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea micul producator de vinuri linistite, cat si de autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea antrepozitul fiscal primitor.
----------
    Alin. (22^1) al pct. 83 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 18 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (23) In cazul in care micii producatori prevazuti la alin. (17) realizeaza ei insisi tranzactii intracomunitare, in sensul vanzarii vinului realizat catre beneficiari din alte state membre, acestia au obligatia de a informa autoritatea vamala teritoriala inainte de efectuarea tranzactiei si de a se conforma reglementarilor legale cu privire la aprobarea documentelor de insotire a transporturilor de produse vitivinicole si evidentelor obligatorii in sectorul vitivinicol, emise de ministerul de resort potrivit Regulamentului (CE) nr. 884/2001.
    (24) Atunci cand un operator economic din Romania, altul decat un mic producator de vinuri, efectueaza achizitii de vin de la un mic producator de vinuri dintr-un alt stat membru care este scutit de la obligatiile privind deplasarea si monitorizarea produselor accizabile, acest operator economic din Romania are obligatia de a informa autoritatea vamala teritoriala cu privire la livrarile de vin prin intermediul documentului care a insotit transportul, admis de statul membru de expeditie.
    (25) Micul producator de vinuri aflat in cazul prevazut la alin. (23), precum si destinatarul din Romania prevazut la alin. (24) au obligatia ca semestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare semestrului, sa prezinte autoritatii vamale teritoriale o situatie centralizatoare, conform modelului prezentat in anexa nr. 37.
    (26) Nerespectarea prevederilor alin. (23) - (25) atrage aplicarea de sanctiuni potrivit prevederilor din Codul fiscal.
----------
    Alin. (26) al pct. 83 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 19 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (27) In sensul art. 206^21 alin. (6) din Codul fiscal, nu se considera vanzare cu amanuntul:
    a) livrarile de produse energetice catre aeronave si nave;
----------
    Litera a) a alin. (27) al pct. 83 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificata de pct. 5 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    b) acele livrari care indiferent de tipul destinatarului - consumator final sau nu - se efectueaza prin cisterne, rezervoare sau alte containere similare, care fac parte integranta din mijlocul de transport care efectueaza livrarea;
    c) livrarile de produse energetice in scopurile prevazute la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 din Codul fiscal;
    d) vanzarea buteliilor de vin din cramele sau expozitiile din interiorul antrepozitului fiscal autorizat exclusiv pentru productia de vinuri linistite si/sau spumoase;
    e) abrogata;
----------
    Litera e) a alin. (27) al pct. 83 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogata de pct. 6 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    f) vanzarea de bere in interiorul antrepozitului fiscal, autorizat exclusiv pentru productia de bere.
----------
    Litera f) a alin. (27) al pct. 83 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 20 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (28) Antrepozitele fiscale autorizate pentru productia de produse energetice, inclusiv pentru productia de bio-ETBE (bio etil tert butil eter), bio-TAEE (bio tert amil etil eter) si/sau alte produse de aceeasi natura realizate pe baza de bioetanol, pot primi in regim suspensiv de accize bioetanol pentru prelucrare in vederea obtinerii de bio-ETBE, bio-TAEE si/sau alte produse de aceeasi natura realizate pe baza de bioetanol ori in vederea amestecului cu benzina.
    (29) Bioetanolul reprezinta alcoolul etilic realizat in antrepozitele fiscale de productie a alcoolului etilic, produs destinat utilizarii in productia de produse energetice si in alte industrii, exclusiv industria alimentara.
--------------
    Alin. (29) al pct. 83 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 5 al literei F a art. I din HOTARAREA nr. 150 din 23 februarie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2011.

    (30) Pentru aplicarea prevederilor alin. (28) si (29), la solicitarea antrepozitarului autorizat, autorizatia de antrepozit fiscal se va completa in mod corespunzator, dupa cum urmeaza:
    a) pentru productia de alcool etilic, cu productie de bioetanol;
    b) pentru productia de produse energetice, cu:
    b1) productie de bio-ETBE, bio-TAEE si/sau alte produse de aceeasi natura realizate pe baza de bioetanol; si/sau
    b2) depozitare de bioetanol denaturat sau nedenaturat in vederea prelucrarii sau a amestecului cu benzina.
    (31) In afara antrepozitului fiscal pot fi detinute numai produsele accizabile pentru care acciza a fost inregistrata ca obligatie de plata, iar prin circuitul economic se poate stabili de catre autoritatile competente cu atributii de control ca produsele provin de la un antrepozitar autorizat, de la un destinatar inregistrat sau de la un importator.
    (32) Atunci cand pentru produsele accizabile detinute in afara antrepozitului fiscal nu se poate stabili ca acciza a fost inregistrata ca obligatie de plata, intervine exigibilitatea accizei, obligatia de plata revenind persoanei care nu poate justifica provenienta legala a produselor.
    (33) Abrogat.
    (34) Abrogat.
--------------
    Pct. 83 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Pct. 83 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 9 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.
----------
    Alin. (33) si (34) ale pct. 83 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost abrogate de pct. 7 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    Codul fiscal:
    Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

    Art. 206^22 - (1) Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza autorizatiei valabile, emisa de autoritatea competenta prin Comisia instituita la nivelul Ministerului Finantelor Publice pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, denumita in continuare Comisie.
------------
    Alin. (1) al art. 206^22 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010, care modifica pct. 148 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.
    Alin. (1) al art. 206^22 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autorizarea de catre Ministerul Finantelor Publice a antrepozitelor fiscale pentru productia exclusiva de vinuri realizata de catre contribuabili, altii decat contribuabilii mari si mijlocii stabiliti conform reglementarilor in vigoare, precum si micile distilerii, prevazute la art. 20614 alin. (4), se poate face si prin comisii constituite la nivelul structurilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
------------
    Alin. (1^1) al art. 206^22 a fost introdus de pct. 49 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (2) In vederea obtinerii autorizatiei, pentru ca un loc sa functioneze ca antrepozit fiscal, persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie sa depuna o cerere la autoritatea competenta, in modul si in forma prevazute in normele metodologice.
    (3) Cererea trebuie sa contina informatii si sa fie insotita de documente cu privire la:
    a) amplasarea si natura locului;
    b) tipurile si cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse si/sau depozitate in decursul unui an;
    c) lista produselor accizabile care urmeaza a fi achizitionate in regim suspensiv de accize in vederea utilizarii ca materie prima in cadrul activitatii de productie de produse accizabile;
    d) identitatea si alte informatii cu privire la persoana care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat;
    e) organizarea administrativa, fluxurile operationale, randamentul utilajelor si instalatiilor si alte date relevante pentru colectarea si determinarea accizelor, prevazute intr-un manual de procedura;
    f) capacitatea persoanei care urmeaza a fi antrepozitar autorizat de a satisface cerintele prevazute la art. 206^26;
    g) capacitatea maxima de productie a instalatiilor si utilajelor in 24 de ore, in cazul locului propus pentru productia produselor accizabile, si/sau capacitatea de depozitare, in cazul locului propus pentru depozitarea exclusiva a produselor accizabile, declarate pe propria raspundere de persoana fizica ori de administratorul persoanei juridice care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat.
--------------
    Litera g) a alin. (3) al art. 206^22 a fost introdusa de pct. 7 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.
    Litera g) a alin. (3) al art. 206^22 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 87 din 12 decembrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.

    h) detinerea autorizatiei de mediu/autorizatiei integrate de mediu, eliberata potrivit legislatiei in domeniu, sau dovada ca au fost intreprinse demersurile in vederea obtinerii acestora;
------------
    Litera h) a alin. (3) al art. 206^22 a fost introdusa de pct. 50 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    i) dovada constituirii capitalului social minim subscris si varsat in cuantumul prevazut in normele metodologice*).
------------
    Litera i) a alin. (3) al art. 206^22 a fost introdusa de pct. 50 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (3^1) In cazul productiei de produse energetice, cererea va fi insotita de un referat care sa cuprinda semifabricatele si produsele finite inscrise in nomenclatorul de fabricatie, precum si domeniul de utilizare al acestora. Referatul va cuprinde si o rubrica aferenta asimilarii produselor din punctul de vedere al accizelor.
----------------
    Alin. (3^1) al art. 206^22 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013, care introduce pct. 68^5 al art. I din ORDONANTA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 ianuarie 2013.

    (3^2) Referatele prevazute la alin. (3^1) se intocmesc de institute/societati comerciale care au inscris in obiectul de activitate una dintre activitatile cu codurile CAEN 7112, 7120 sau 7490 si au implementate standardele de calitate ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001.
----------------
    Alin. (3^2) al art. 206^22 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013, care introduce pct. 68^5 al art. I din ORDONANTA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 ianuarie 2013.

    (4) Prevederile alin. (3) se vor adapta potrivit specificului activitatii ce urmeaza a se desfasura in antrepozitul fiscal, conform precizarilor din normele metodologice.
    (5) Persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat va prezenta, de asemenea, o copie a contractului de administrare sau a actelor de proprietate a sediului unde locul este amplasat.
    (6) Persoana care isi manifesta in mod expres intentia de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite fiscale poate depune la autoritatea competenta o singura cerere. Cererea va fi insotita de documentele prevazute de prezentul capitol, aferente fiecarei locatii.
    (7) In exercitarea atributiilor sale, Comisia poate solicita orice informatii si documente de la structurile din cadrul Ministerului Finantelor Publice, de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala si de la alte institutii ale statului, pe care le considera necesare in solutionarea cererilor inregistrate.
--------------
    Alin. (7) al art. 206^22 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.

    (8) In cazul in care solicitarea Comisiei este adresata structurilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice sau Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aceasta este obligatorie, constituindu-se ca sarcina de serviciu pentru personalul acestor institutii. Nerespectarea acestei obligatii atrage masurile sanctionatorii prevazute de legislatia in vigoare.
--------------
    Alin. (8) al art. 206^22 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.

    (9) Comisia poate solicita, dupa caz, participarea la sedinte a organelor de control care au incheiat actele de control, precum si a reprezentantului legal al societatii comerciale in cauza.
--------------
    Alin. (9) al art. 206^22 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.

    (10) Activitatea curenta a Comisiei se realizeaza prin intermediul secretariatului care functioneaza in cadrul directiei de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, directie desemnata prin hotararea de organizare si functionare a ministerului.
--------------
    Alin. (10) al art. 206^22 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.

    (11) In exercitarea atributiilor sale, directia de specialitate poate solicita de la diferite structuri centrale si teritoriale din cadrul Ministerului Finantelor Publice si, respectiv, de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala orice alte informatii si documente pe care le considera necesare in solutionarea cererilor inregistrate.
--------------
    Alin. (11) al art. 206^22 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.

    (12) Daca in urma analizarii documentatiei anexate la cererea inregistrata directia de specialitate constata ca aceasta este incompleta, dosarul in cauza poate fi restituit autoritatii emitente.
--------------
    Alin. (12) al art. 206^22 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.

    Norme metodologice:
    84. (1) Un antrepozit fiscal poate functiona doar in baza unei autorizatii valabile emise de Comisie sau de comisia teritoriala.
----------
    Alin. (1) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 21 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (2) Pentru a obtine o autorizatie de antrepozit fiscal, antrepozitarul autorizat propus trebuie sa depuna o cerere la autoritatea vamala teritoriala.
    (3) Cererea privind acordarea autorizatiei de antrepozit fiscal trebuie sa fie intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 38 si sa fie insotita de documentele specificate in aceasta anexa. In cazul activitatii de productie, cererea va fi insotita si de manualul de procedura.
    (4) Persoanele care intentioneaza sa fie autorizate ca antrepozitari pentru productie sau pentru depozitare de produse accizabile trebuie sa detina in proprietate sau sa aiba drept de folosinta a cladirilor si a terenurilor. Documentele care atesta detinerea in proprietate sau in folosinta a cladirilor si a terenurilor sunt:
    a) pentru cladiri, extrasul de carte funciara insotit de copia titlului de proprietate sau, dupa caz, a procesului-verbal de receptie, atunci cand acestea au fost construite in regie proprie sau copia actului care atesta dreptul de folosinta sub orice forma legala;
    b) pentru terenuri, extrasul de carte funciara insotit de copia titlului de proprietate sau copia actului care atesta dreptul de folosinta sub orice forma legala.
    (4^1) Persoanele care intentioneaza sa fie autorizate ca antrepozitari autorizati pentru productie de produse accizabile trebuie sa prezinte dovada constituirii capitalului social subscris si varsat minim stabilit pe categorii de produse accizabile, dupa cum urmeaza:
    a) pentru productia de bere - 1.500.000 lei;
    b) pentru productia de bere realizata de micii producatori - 500.000 lei;
    c) pentru productia de bere de maximum 5.000 hl pe an realizata de micii producatori - 10.000 lei;
    d) pentru productia de vinuri de maximum 5.000 hl pe an - 200 lei;
    e) pentru productia de vinuri intre 5.001 si 10.000 hl pe an - 25.000 lei;
    e^1) pentru productia de vinuri peste 10.000 hl pe an - 50.000 lei;
    f) pentru productia de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, de maximum 5.000 hl pe an - 75.000 lei;
    g) pentru productia de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, peste 5.000 hl pe an - 150.000 lei;
    h) pentru productia de produse intermediare de maximum 5.000 hl pe an - 100.000 lei;
    i) pentru productia de produse intermediare peste 5.000 hl pe an - 200.000 lei;
    i^1) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase de maximum 100 hl alcool pur pe an - 10.000 lei;
    j) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase intre 101 si 1.000 hl alcool pur pe an - 100.000 lei;
    k) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase intre 1.001 si 5.000 hl alcool pur pe an - 500.000 lei;
    l) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase peste 5.000 hl alcool pur pe an - 1.000.000 lei;
    m) pentru productia de alcool etilic realizata de micile distilerii - 200 lei;
    n) pentru productia de tutun prelucrat - 2.000.000 lei;
    o) pentru productia de produse energetice, exceptand productia de GPL, de maximum 10.000 tone pe an - 500.000 lei;
    o^1) pentru productia de produse energetice, exceptand productia de GPL, intre 10.001 tone si 40.000 tone pe an - 2.000.000 lei;
    o^2) pentru productia de produse energetice, exceptand productia de GPL, peste 40.000 tone pe an - 4.000.000 lei;
    p) pentru productia de GPL - 500.000 lei; ...
    q) pentru productia exclusiva de biocombustibili si biocarburanti - 50.000 lei.
----------
    Alin. (4^1) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 22 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Literele c), d) si e) ale alin. (4^1) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 2 al literei E a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.
    Litera e^1) a alin. (4^1) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 3 al literei E a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.
    Litera i^1) a alin. (4^1) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 4 al literei E a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.
    Literele j), m) si o) ale alin. (4^1) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 5 al literei E a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.
    Litera o^1) si o^2) ale alin. (4^1) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 6 al literei E a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.

    (4^2) In cazul antrepozitarilor autorizati care produc mai multe categorii de produse accizabile, obligatia acestora este de a constitui capitalul social minim corespunzator acelei categorii de produse accizabile pentru care este prevazut cuantumul cel mai mare.
----------
    Alin. (4^2) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 22 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (4^3) Persoanele care intentioneaza sa fie autorizate ca antrepozitari de productie de produse accizabile trebuie sa depuna o declaratie pe propria raspundere care sa cuprinda calculul prevazut la pct. 85 alin. (15^1) pentru fiecare tip de produs accizabil ce urmeaza a fi realizat, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 38^1.
----------
    Alin. (4^3) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 22 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (4^4) Persoanele care intentioneaza sa fie autorizate ca antrepozitari autorizati pentru depozitarea de produse accizabile trebuie sa prezinte dovada constituirii capitalului social subscris si varsat minim, stabilit pe categorii de produse accizabile, dupa cum urmeaza:
    a) pentru depozitarea de bere - 10.000 lei;
    b) pentru depozitarea de vinuri - 2.000 lei;
    c) pentru depozitarea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri - 50.000 lei;
    d) pentru depozitarea de produse intermediare - 100.000 lei;
    e) pentru depozitarea de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase - 100.000 lei;
    f) pentru depozitarea de arome alimentare - 5.000 lei;
    g) pentru depozitarea de tutun prelucrat - 500.000 lei;
    h) pentru depozitarea de produse energetice, exceptand depozitarea de produse energetice destinate exclusiv aprovizionarii aeronavelor, navelor si ambarcatiunilor, precum si depozitarea de GPL - 500.000 lei;
    i) pentru depozitarea de produse energetice destinate exclusiv aprovizionarii aeronavelor, navelor si ambarcatiunilor - 20.000 lei;
    j) pentru depozitarea de GPL - 50.000 lei;
    k) pentru depozitarea exclusiva de biocombustibili si biocarburanti - 20.000 lei.
----------
    Alin. (4^4) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (4^5) In cazul antrepozitarilor autorizati care depoziteaza mai multe categorii de produse accizabile, obligatia acestora este de a constitui capitalul social minim subscris si varsat corespunzator acelei categorii de produse accizabile pentru care este prevazut cuantumul cel mai mare.
----------
    Alin. (4^5) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (4^6) In cazul antrepozitarilor autorizati care detin atat antrepozite fiscale pentru productie, cat si antrepozite fiscale pentru depozitare, obligatia acestora este de a constitui capitalul social minim subscris si varsat corespunzator acelei activitati pentru care este prevazut cuantumul cel mai mare.
----------
    Alin. (4^6) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (5) Persoanele care intentioneaza sa fie autorizate ca antrepozitari de productie de produse accizabile trebuie sa detina in proprietate sau sa detina contracte de leasing financiar pentru instalatiile si echipamentele care contribuie direct la productia de produse accizabile pentru care urmeaza sa fie autorizat.
----------
    Alin. (5) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 23 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (6) Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (4) - (5) unitatile de cercetare-dezvoltare organizate potrivit reglementarilor Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», cu modificarile si completarile ulterioare.
----------
    Alin. (6) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 23 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (7) In cazul productiei de alcool si bauturi alcoolice, antrepozitarul autorizat propus trebuie sa depuna pe langa documentatia intocmita si lista cu semifabricatele si produsele finite inscrise in nomenclatorul de fabricatie ce urmeaza a se realiza in antrepozitul fiscal.
----------
    Alin. (7) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 23 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (7^1) Autoritatea vamala teritoriala verifica realitatea si exactitatea informatiilor si a documentelor depuse de antrepozitarul propus. La aceasta verificare se au in vedere indeplinirea conditiilor de autorizare, precum si capacitatea de a respecta obligatiile antrepozitarului autorizat.
----------
    Alin. (7^1) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 24 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (8) Antrepozitarii propusi prevazuti la alin. (7) pot desfasura activitate in regim de probe tehnologice, sub controlul autoritatii vamale teritoriale, pe o perioada de maximum 60 de zile de la data obtinerii aprobarii scrise.
----------
    Alin. (8) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 25 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (9) Antrepozitarul propus are obligatia sa obtina incadrarea tarifara a produselor finite, precum si incadrarea in nomenclatorul codurilor de produse accizabile, efectuate de autoritatea vamala centrala, pentru care prezinta acestei autoritati:
    a) documentatia tehnica care reglementeaza caracteristicile fiecarui produs finit - specificatie tehnica, standard de firma sau similar;
    b) alte documente din care sa rezulte toate informatiile necesare stabilirii clasificarii tarifare si atribuirii codului de produs accizabil, referitoare la caracteristicile produsului finit, natura si cantitatea materiilor prime utilizate, procesul tehnologic de fabricatie a produsului finit;
    c) o nota intocmita de autoritatea vamala teritoriala ca urmare a supravegherii fabricarii unui lot din fiecare produs finit din care sa rezulte cantitatile de materii prime utilizate, cantitatile de produse finite obtinute si consumurile de utilitati. Prezentarea acestei note nu este necesara in cazul operatorilor economici care nu au solicitat functionarea in regim de probe tehnologice.
----------
    Alin. (9) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 25 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (9) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 17 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (10) Dupa obtinerea incadrarii tarifare a produselor finite si a incadrarii in nomenclatorul codurilor de produse accizabile, acestea vor fi transmise de antrepozitarul autorizat propus la autoritatea vamala teritoriala la care s-a depus documentatia in vederea autorizarii.
    (11) In perioada de probe tehnologice, produsele accizabile finite obtinute nu pot parasi locul propus a fi autorizat ca antrepozit fiscal.
    (12) In cazul productiei de produse energetice, antrepozitarul propus depune documentatia intocmita conform alin. (9), lista cu semifabricatele si produsele finite inscrise in nomenclatorul de fabricatie, precum si domeniul de utilizare al acestora. Referatul prevazut la art. 206^22 alin. (3^1) din Codul fiscal se depune dupa obtinerea incadrarii tarifare a produselor finite. Procedura prevazuta la alin. (8)-(11) se aplica si antrepozitarilor propusi pentru productia de produse energetice.
----------
    Alin. (12) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 25 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (12) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 8 al lit. D a art. I din HOTARAREA nr. 613 din 14 august 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 22 august 2013.

    (13) In cazul antrepozitarilor autorizati propusi prevazuti la alin. (7) si (12), documentatia va cuprinde si lista produselor accizabile ce vor fi achizitionate in vederea utilizarii ca materie prima in procesul de productie, precum si incadrarea tarifara a acestora.
    (14) Dupa incheierea probelor tehnologice, antrepozitarul propus are obligatia ca in prezenta reprezentantului autoritatii vamale teritoriale sa preleve probe din fiecare produs accizabil realizat, fiecare proba fiind constituita din doua esantioane identice. Fiecare esantion va fi sigilat de autoritatea vamala teritoriala care preda spre analiza un esantion catre un laborator autorizat, urmand ca celalalt esantion sa fie pastrat ca proba-martor de antrepozitarul autorizat propus.
----------
    Alin. (14) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 25 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (14^1) Pe baza rezultatelor analizelor efectuate conform procedurii prevazute la alin. (14), autoritatea vamala teritoriala verifica daca produsele analizate corespund incadrarii tarifare, precum si incadrarii in nomenclatorul codurilor de produse accizabile stabilite de autoritatea vamala centrala pe baza documentelor mentionate la alin. (9).
----------
    Alin. (14^1) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 26 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (14^2) In situatia in care se constata diferente privind incadrarea tarifara stabilita pe baza de documente fata de incadrarea tarifara stabilita in urma rezultatelor analizelor, antrepozitarul propus are obligatia remedierii neconcordantelor.
----------
    Alin. (14^2) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 26 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (15) Antrepozitarul autorizat propus este obligat ca pe durata actiunii de verificare sa asigure conditiile necesare bunei desfasurari a acesteia.
    (16) In actiunea de verificare, autoritatea vamala teritoriala poate solicita sprijinul organelor cu atributii de control si, dupa caz, al Ministerului Administratiei si Internelor, pentru furnizarea unor elemente de preinvestigare in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de autorizare prevazute la art. 206^23 din Codul fiscal.
    (17) In termen de 30 de zile de la depunerea documentatiei complete, autoritatea vamala teritoriala va inainta aceasta documentatie autoritatii fiscale centrale - directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei sau autoritatii teritoriale care asigura secretariatul comisiei teritoriale, dupa caz, insotita de un referat intocmit de autoritatea vamala teritoriala care sa cuprinda punctul de vedere asupra oportunitatii emiterii autorizatiei de antrepozitar autorizat si, dupa caz, aspectele sesizate privind neconcordanta cu datele si informatiile prezentate de antrepozitarul propus. Referatul va purta semnatura si stampila autoritatii vamale teritoriale.
----------
    Alin. (17) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 27 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (18) Autoritatea fiscala centrala, prin directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei, sau, dupa caz, autoritatea teritoriala care asigura secretariatul comisiei teritoriale poate sa solicite antrepozitarului autorizat propus orice informatie si documente pe care le considera necesare cu privire la:
    a) amplasarea si natura antrepozitului fiscal propus;
    b) tipurile, caracteristicile fizico-chimice si cantitatile de produse accizabile ce urmeaza a fi produse si/sau depozitate in antrepozitul fiscal propus;
    c) identitatea antrepozitarului autorizat propus;
    d) capacitatea antrepozitarului autorizat propus de a asigura garantia.
----------
    Alin. (18) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 27 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (19)  In cazul oricarui nou produs ce urmeaza a intra in nomenclatorul de fabricatie, antrepozitarul autorizat are obligatia de a prezenta autoritatii vamale centrale documentatia completa potrivit prevederilor alin. (9), in vederea obtinerii incadrarii tarifare a produsului, precum si a incadrarii in nomenclatorul codurilor de produse accizabile, efectuate de aceasta autoritate.
----------
    Alin. (19) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 27 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (19^1) In sensul prezentelor norme metodologice, prin notiunea de "produs nou" se intelege produsul finit accizabil care datorita caracteristicilor si proprietatilor fizico-chimice si organoleptice determina o incadrare intr-o noua categorie de produse in nomenclatorul codurilor de produse accizabile ale antrepozitului fiscal, fata de cele detinute.
----------
    Alin. (19^1) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 28 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (19^1) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 17 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (19^2) In situatia prevazuta la alin. (19), antrepozitarul autorizat poate desfasura activitatea de productie in conditiile in care a fost depusa documentatia completa in vederea obtinerii incadrarii tarifare a produselor finite, precum si a incadrarii in nomenclatorul codurilor de produse accizabile.
----------
    Alin. (19^2) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 28 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (19^3) Imediat dupa introducerea in fabricatie a noului produs, antrepozitarul autorizat are obligatia indeplinirii procedurii cu privire la prelevarea de probe prevazuta la alin. (14) - (14^2).
----------
    Alin. (19^3) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 28 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (19^4) Procedura cu privire la prelevarea de probe prevazuta la alin. (14) - (14^2) se aplica si pentru antrepozitarii autorizati, atunci cand autoritatea vamala teritoriala considera ca este necesara aceasta procedura.
----------
    Alin. (19^4) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 28 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (19^5) In situatiile prevazute la alin. (19^3) si (19^4), atunci cand se constata diferente privind incadrarea tarifara stabilita pe baza de documente fata de incadrarea tarifara rezultata in urma rezultatelor analizelor, antrepozitarul autorizat are obligatia de a plati acciza aferenta incadrarii efectuate de autoritatea vamala centrala, inclusiv diferenta pentru produsele deja eliberate pentru consum.
----------
    Alin. (19^5) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 28 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (20) Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (8) antrepozitele fiscale - mici distilerii - care realizeaza tuica si rachiuri de fructe, inclusiv in sistem de prestari de servicii pentru gospodariile individuale.
    (21) Declaratia pe propria raspundere privind capacitatea maxima de productie in 24 de ore va cuprinde informatii referitoare la capacitatea de productie a tuturor instalatiilor si utilajelor detinute in antrepozitul fiscal, precum si informatii cu privire la capacitatea tehnologica de productie, respectiv cea care urmeaza a fi utilizata, volumul de productie la nivelul unui an si programul de functionare stabilit de persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat.
    (21^1) Declaratia pe propria raspundere privind capacitatea de depozitare va cuprinde informatii referitoare la capacitatea maxima de depozitare detinuta in antrepozitul fiscal, precum si informatii cu privire la nivelul intrarilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an.
--------------
    Alin. (21^1) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a lit. g) a alin. (3) al art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (21^2) Capacitatea de depozitare se declara in unitatea de masura prevazuta in anexa nr. 1 de la titlul VII din Codul fiscal, in functie de tipul de produse accizabile.
--------------
    Alin. (21^2) al pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a lit. g) a alin. (3) al art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (22) In intelesul prezentelor norme metodologice, prin organizare administrativa se intelege schema organizatorica a persoanei care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat.
--------------
    Pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Pct. 84 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 10 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.

    Codul fiscal:
    Conditii de autorizare

    Art. 206^23. - (1) Autoritatea competenta elibereaza autorizatia de antrepozit fiscal pentru un loc numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) locul urmeaza a fi folosit pentru producerea, transformarea, detinerea, primirea si/sau expedierea produselor accizabile in regim suspensiv de accize. In cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, volumul mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an trebuie sa fie mai mare decat limitele prevazute in normele metodologice, diferentiate in functie de grupa de produse depozitate si de accizele aferente produselor depozitate;
--------------
    Litera a) a alin. (1) al art. 206^23 a fost modificata de pct. 9 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.
    Litera a) a alin. (1) al art. 206^23 a fost modificata de pct. 3 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 87 din 12 decembrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.

    b) locul este amplasat, construit si echipat astfel incat sa nu permita scoaterea produselor accizabile din acest loc fara plata accizelor, conform prevederilor din normele metodologice;
    c) locul nu va fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile, cu exceptiile prevazute la art. 206^21 alin. (8);
    d) in cazul unei persoane fizice care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta sa nu fie incapabila sau sa nu fi fost condamnata in mod definitiv pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala ori infractiuni dintre cele reglementate prin prezentul cod, Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, republicata, si Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare;
-----------
    Lit. d) a alin. (1) al art. 206^23 a fost modificata de pct. 1 al art. 140 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

    e) in cazul unei persoane juridice care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice sa nu fie incapabili sau sa nu fi fost condamnati in mod definitiv pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala ori infractiuni dintre cele reglementate de prezentul cod, Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 143/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicata, si Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
-----------
    Lit. e) a alin. (1) al art. 206^23 a fost modificata de pct. 1 al art. 140 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

    f) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie sa dovedeasca ca poate indeplini cerintele prevazute la art. 206^26;
    g) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat sa nu inregistreze obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
--------------
    Litera g) a alin. (1) al art. 206^23 a fost introdusa de pct. 10 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.
    Litera g) a alin. (1) al art. 206^23 a fost modificata de pct. 51 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    h) nivelul accizelor pentru produsul finit nu poate fi mai mic decat media ponderata a nivelurilor accizelor materiilor prime potrivit prevederilor din normele metodologice;
--------------
    Litera h) a alin. (1) al art. 206^23 a fost introdusa de pct. 52 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    i) persoana juridica nu se afla in procedura falimentului sau de lichidare.
--------------
    Litera i) a alin. (1) al art. 206^23 a fost introdusa de pct. 52 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), antrepozitarul autorizat pentru productia si imbutelierea produsului bere poate utiliza instalatiile de imbuteliere a acestui produs si pentru imbutelierea bauturilor racoritoare si a apei plate, potrivit prevederilor din normele metodologice.
--------------
    Alin. (1^1) al art. 206^23 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANTA nr. 15 din 23 august 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012.

    (2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzator pe grupe de produse accizabile si categorii de antrepozitari, conform precizarilor din normele metodologice.
    (3) Locurile aferente rezervei de stat si rezervei de mobilizare se asimileaza antrepozitelor fiscale de depozitare, potrivit prevederilor din normele metodologice.

    Norme metodologice:
    85. (1) Locul care urmeaza sa fie autorizat ca antrepozit fiscal trebuie sa fie strict delimitat - acces propriu, imprejmuire -, iar activitatea ce se desfasoara in acest loc trebuie sa fie independenta de alte activitati desfasurate de persoana care solicita autorizarea si care nu au legatura cu productia sau depozitarea de produse accizabile.
    (1^1) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) tancurile plutitoare si barjele aflate in perimetrul zonelor portuare, destinate depozitarii produselor energetice in vederea aprovizionarii navelor.
----------
    Alin. (1^1) al pct. 85 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^23 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 29 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    Codul fiscal:
    Conditii de autorizare
    Art. 206^23. [...]

    (1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), antrepozitarul autorizat pentru productia si imbutelierea produsului bere poate utiliza instalatiile de imbuteliere a acestui produs si pentru imbutelierea bauturilor racoritoare si a apei plate, potrivit prevederilor din normele metodologice.
    Norme metodologice:
    (1^2) Antrepozitarul autorizat pentru productia si imbutelierea produsului bere care intentioneaza sa utilizeze instalatiile de imbuteliere si pentru imbutelierea bauturilor racoritoare si a apei plate potrivit art. 206^23 alin. (1^1) din Codul fiscal notifica aceasta intentie autoritatii vamale teritoriale.
    (1^3) In situatia in care functionarea instalatiei pentru imbutelierea bauturilor racoritoare si a apei plate influenteaza declaratia prevazuta la pct. 84 alin. (21), aceasta va fi modificata in mod corespunzator de catre antrepozitarul autorizat.
    (1^4) Autoritatea vamala teritoriala transmite o copie a notificarii, precum si a oricaror altor documente anexate de catre antrepozitarul autorizat directiei de specialitate care asigura secretariatul Comisiei.
-------------
    Alin. (1^2)-(1^4) ale pct. 85 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^23 alin. (1^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 2 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.071 din 6 noiembrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012.

    Codul fiscal:
    Conditii de autorizare

    Art. 206^23. - (1) Autoritatea competenta elibereaza autorizatia de antrepozit fiscal pentru un loc numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) locul urmeaza a fi folosit pentru producerea, transformarea, detinerea, primirea si/sau expedierea produselor accizabile in regim suspensiv de accize. In cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, volumul mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an trebuie sa fie mai mare decat limitele prevazute in normele metodologice, diferentiate in functie de grupa de produse depozitate si de accizele aferente produselor depozitate;
    Norme metodologice:
    (1^5) Un loc poate fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare atunci cand volumul mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an calendaristic depaseste limitele prevazute mai jos:
    a) bere - 1.500 hl de produs;
    b) vinuri si bauturi fermentate - 1.500 hl de produs;
    c) produse intermediare - 1.250 hl de produs;
    d) bauturi spirtoase - 250 hl de alcool pur;
    e) alcool etilic - 1.000 hl de alcool pur;
    f) bauturi alcoolice in general - 300 hl de alcool pur;
    g) tutun prelucrat - o cantitate a carei valoare la pretul de vanzare cu amanuntul in cazul tigaretelor, respectiv la pretul de livrare in celelalte cazuri sa nu fie mai mica de 2.500.000 euro;
    h) produse energetice - 3.500 tone;
    i) antrepozitele fiscale de depozitare autorizate in exclusivitate pentru aprovizionarea aeronavelor si, respectiv, a navelor si ambarcatiunilor, cu produse energetice destinate utilizarii drept combustibil - 100 tone;
    j) rezerva de stat si de mobilizare - 10 tone;
    k) arome alimentare, extracte si concentrate alcoolice - 15 hl de alcool pur;
    l) antrepozitele fiscale autorizate in exclusivitate pentru a efectua operatiuni de distributie a bauturilor alcoolice si de tutunuri prelucrate destinate consumului sau vanzarii la bordul navelor si aeronavelor - o cantitate a carei valoare la pretul de livrare sa nu fie mai mica de 100.000 euro.
    (1^6) Pana la data de 31 iulie, respectiv 31 ianuarie a fiecarui an, autoritatile vamale teritoriale vor verifica si vor transmite directiei care asigura secretariatul Comisiei o situatie privind indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1 5) de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitarea produselor accizabile, precum si propuneri dupa caz."
-------------
    Alin. (1^5) si (1^6) ale pct. 85 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^23 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 11 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (2) Locurile destinate productiei de vinuri sau de bauturi fermentate, altele decat berea si vinurile, trebuie sa fie dotate cu vase litrate.
    (3) Locurile destinate productiei de alcool etilic si de distilate ca materie prima si locurile destinate productiei de bauturi alcoolice obtinute exclusiv din prelucrarea alcoolului si a distilatelor trebuie sa fie dotate cu mijloace de masurare legala pentru determinarea concentratiei alcoolice, avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala.
    (4) In cazul antrepozitelor fiscale de productie de alcool si de distilate, coloanele de distilare si rafinare trebuie sa fie dotate cu contoare pentru determinarea cantitatii de produse obtinute si a concentratiei alcoolice avizate si sigilate conform reglementarilor specifice stabilite de Biroul Roman de Metrologie Legala.
    (5) In cazul antrepozitarilor autorizati pentru productia de alcool etilic, contoarele vor fi amplasate la iesirea din coloanele de distilare pentru alcoolul brut, la iesirea din coloanele de rafinare pentru alcoolul etilic rafinat si la iesirea din coloanele aferente alcoolului tehnic, astfel incat sa fie contorizate toate cantitatile de alcool rezultate.
    (6) In cazul antrepozitarilor autorizati pentru productia de distilate, contoarele vor fi amplasate la iesirea din coloanele de distilare sau, dupa caz, la iesirea din instalatiile de distilare.
    (7) Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum si amplasarea inaintea contoarelor a unor canele sau robinete, prin care se pot extrage cantitati de alcool sau distilate necontorizate, sunt interzise.
    (8) Antrepozitarii autorizati propusi pentru productia de alcool si de distilate sunt obligati sa detina certificate eliberate de Biroul Roman de Metrologie Legala sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, pentru toate rezervoarele si recipientele calibrate in care se depoziteaza alcoolul, distilatele si materiile prime din care provin acestea, indiferent de natura lor.
    (9) Prin exceptie de la prevederile alin. (3)-(8), in cazul antrepozitelor fiscale - mici distilerii - care utilizeaza pentru realizarea productiei instalatii tip alambic, antrepozitarii autorizati propusi trebuie sa depuna la autoritatea vamala teritoriala o declaratie pe propria raspundere privind capacitatea vaselor de depozitare detinute, precum si a capacitatii de incarcare a instalatiei tip alambic.
-----------
    Alin. (9) al pct. 85 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^23 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 11 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.

    (10) In cazul antrepozitelor fiscale prevazute la alin. (9), pe perioada de nefunctionare se va aplica procedura de sigilare si desigilare prevazuta la pct. 77.
    (11) Locurile destinate productiei de alcool etilic si distilate, ca materie prima, trebuie sa fie dotate cu un sistem de supraveghere prin camere video a punctelor unde sunt amplasate contoarele si rezervoarele de alcool si distilate, precum si a cailor de acces in antrepozitul fiscal. Stocarea imaginilor culese prin intermediul camerelor video se face pe casete video sau in memoria sistemului, durata de stocare a imaginilor inregistrate fiind de minimum 30 de zile. Sistemul de supraveghere trebuie sa functioneze permanent, inclusiv in perioadele de nefunctionare a antrepozitului, chiar si in conditiile intreruperii alimentarii cu energie electrica de la reteaua de distributie.
    (12) Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (11) micile distilerii.
    (12^1) Intr-un antrepozit fiscal de depozitare se pot depozita produse din grupa bauturilor alcoolice, in stare imbuteliata, in partide separate, respectiv bere, vinuri, bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, produse intermediare, bauturi spirtoase.
-------------
    Alin. (12^1) al pct. 85 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^23 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (12^2) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de depozitare de alcool etilic si de distilate in stare varsata numai daca detine in proprietate rezervoare calibrate avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala.
-------------
    Alin. (12^2) al pct. 85 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^23 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (13) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de productie sau de depozitare de produse energetice numai daca este echipat cu rezervoare standardizate distincte pentru fiecare produs in parte, calibrate de Biroul Roman de Metrologie Legala.
    (13^1) Obligativitatea calibrarii rezervoarelor aferente tancurilor plutitoare si a barjelor pentru depozitarea produselor energetice intervine potrivit reglementarilor specifice ale Biroului Roman de Metrologie Legala.
----------
    Alin. (13^1) al pct. 85 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^23 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 30 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (14) Locurile destinate productiei sau depozitarii de produse energetice trebuie sa fie dotate cu mijloace de masurare a debitului volumic sau masic.
    (15) Locurile destinate producerii de produse energetice pentru care accizele se calculeaza numai pe baza accizei exprimate in echivalent euro/tona sau euro/1.000 kg, locurile destinate producerii combustibililor al caror cod tarifar se incadreaza la art. 206^16 alin. (3) lit. g) din Codul fiscal, precum si locurile destinate imbutelierii gazului petrolier lichefiat vor fi dotate cu mijloace de masurare a masei.
    (15^1) Media ponderata a nivelurilor accizelor materiilor prime se calculeaza in functie de valoarea totala a accizelor aferente materiilor prime achizitionate si utilizate in vederea obtinerii produsului finit, in functie de consumurile specifice, impartita la cantitatea totala de materii prime folosite. Media ponderata a nivelurilor accizelor materiilor prime achizitionate si utilizate se stabileste de operatorul economic pe baza datelor privind cantitatile de materii prime utilizate pentru obtinerea unei cantitati de produs finit echivalente unitatii de masura in care este exprimat nivelul accizelor.
----------
    Alin. (15^1) al pct. 85 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^23, alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 31 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (15^2) Media ponderata prevazuta la alin. (15^1) nu se calculeaza atunci cand pentru realizarea produsului finit se utilizeaza numai materii prime care nu sunt supuse reglementarilor privind regimul accizelor armonizate.
----------
    Alin. (15^2) al pct. 85 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^23, alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 31 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (16) Rezerva de stat si rezerva de mobilizare vor fi autorizate ca un singur antrepozit fiscal de depozitare, indiferent de numarul locurilor de depozitare pe care le detine.
    (17) Pentru obtinerea autorizatiei, institutiile care gestioneaza rezerva de stat si rezerva de mobilizare vor depune o cerere la autoritatea fiscala centrala, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 38.
--------------
    Pct. 85 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^23 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Pct. 85 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^23 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 11 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.

    Codul fiscal:
    Autorizarea ca antrepozit fiscal

    Art. 206^24. - (1) Autoritatea competenta va notifica in scris autorizarea ca antrepozit fiscal, in termen de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete de autorizare.
    (2) Autorizatia va contine urmatoarele:
    a) codul de accize atribuit antrepozitului fiscal;
    b) elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat, inclusiv codul de accize atribuit acestuia;
    c) adresa antrepozitului fiscal;
--------------
    Litera c) a alin. (2) al art. 206^24 a fost modificata de pct. 53 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    d) tipul produselor accizabile primite/expediate din antrepozitul fiscal si natura activitatii;
    e) capacitatea de depozitare a produselor accizabile in antrepozitul fiscal, in cazul antrepozitarului autorizat pentru depozitare;
--------------
    Litera e) a alin. (2) al art. 206^24 a fost abrogata de pct. 54 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    f) nivelul garantiei;
    g) perioada de valabilitate a autorizatiei. Perioada de valabilitate este de 3 ani in cazul contribuabililor mari si mijlocii stabiliti conform reglementarilor in vigoare si de un an in celelalte cazuri;
--------------
    Litera g) a alin. (2) al art. 206^24 a fost modificata de pct. 11 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.

    h) orice alte informatii relevante pentru autorizare.
    (3) Autorizatiile pot fi modificate de catre autoritatea competenta.
    (4) Inainte de a fi modificata autorizatia, autoritatea competenta trebuie sa-l informeze pe antrepozitarul autorizat asupra modificarii propuse si asupra motivelor acesteia.
    (5) Antrepozitarul autorizat poate solicita autoritatii competente modificarea autorizatiei, in conditiile prevazute in normele metodologice.
    (6) Procedura de autorizare a antrepozitelor fiscale nu intra sub incidenta prevederilor legale privind procedura aprobarii tacite.
    (7) Antrepozitarul autorizat care doreste continuarea activitatii intr-un antrepozit fiscal dupa expirarea perioadei de valabilitate inscrise in autorizatia pentru acel antrepozit fiscal va solicita in scris autoritatii competente reautorizarea ca antrepozit fiscal cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea perioadei de valabilitate, conform precizarilor din normele metodologice.
--------------
    Alin. (7) al art. 206^24 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.

    Norme metodologice:
    86. (1) Dupa analizarea referatelor intocmite de autoritatile vamale teritoriale si a documentatiilor depuse de solicitant, Comisia sau comisia teritoriala, dupa caz, aproba sau respinge cererea de autorizare a antrepozitarului autorizat propus.
    (2) La lucrarile Comisiei va fi invitat, dupa caz, cate un reprezentant din partea Ministerului Administratiei si Internelor, a Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si cate un reprezentant al patronatelor producatorilor de produse accizabile sau al depozitarilor de astfel de produse, legal infiintate.
    (3) Autorizatia pentru un antrepozit fiscal are ca data de incepere a valabilitatii data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost aprobata cererea de autorizare de catre Comisie sau de catre comisia teritoriala, dupa caz.
    (4) In cazul antrepozitelor fiscale de productie, in baza documentatiei depuse de antrepozitarul autorizat, in autorizatia aferenta antrepozitului fiscal vor fi inscrise atat materiile prime accizabile care pot fi achizitionate in regim suspensiv de accize, cat si produsele finite ce se realizeaza in antrepozitul fiscal.
    (5) In cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice care efectueaza operatiuni de aditivare a produselor energetice, de amestec intre biocarburanti si carburanti traditionali sau intre biocombustibili si combustibili traditionali, in baza documentatiei depuse de antrepozitarul autorizat, in autorizatia aferenta antrepozitului fiscal vor fi mentionate materiile prime accizabile plasate in regim suspensiv de accize, produsele finite rezultate, precum si operatiunile care se efectueaza in antrepozitele fiscale.
    (6) In cazul pierderii autorizatiei de antrepozit fiscal, titularul autorizatiei va anunta pierderea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    (7) In baza documentului care atesta ca anuntul referitor la pierdere a fost inaintat spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, autoritatea emitenta a autorizatiei va elibera la cerere un duplicat al acesteia.
    (8) Antrepozitarii autorizati pot solicita autoritatii fiscale centrale sau autoritatii teritoriale, dupa caz, modificarea autorizatiei atunci cand constata erori in redactarea autorizatiei de antrepozit fiscal ori in alte situatii in care se justifica acest fapt.
    (9) Antrepozitarii autorizati pentru productia produselor accizabile, care dupa expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei de antrepozit fiscal doresc reautorizarea locului ca antrepozit fiscal, vor depune la autoritatea vamala teritoriala, cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei, o cerere de reautorizare, dupa modelul prevazut in anexa nr. 38, la care se vor anexa documentele prevazute la pct. I nr. 10 si 12 si pct. III din aceasta anexa, declaratia privind capacitatea maxima de productie in 24 de ore prevazuta la pct. 84 alin. (21), o situatie privind iesirile totale de produse accizabile, cantitatile totale de produse accizabile deplasate in regim suspensiv de accize la nivel national, intracomunitar si la export in anul anterior reautorizarii, precum si orice alte documente in cazul in care intervin modificari asupra datelor prezentate anterior la autorizare.
-------------
    Alin. (9) al pct. 86 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (10) Abrogat.
-------------
    Alin. (10) al pct. 86 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 14 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (11) Antrepozitarii autorizati pentru depozitarea produselor accizabile, care doresc reautorizarea locului ca antrepozit fiscal, vor depune la autoritatea vamala teritoriala, cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei, o cerere de reautorizare, dupa modelul prevazut in anexa nr. 38, la care se vor anexa documentele prevazute la pct. I nr. 10 si 12 si pct. III din aceasta anexa, o situatie privind iesirile totale de produse accizabile, cantitatile totale de produse accizabile deplasate in regim suspensiv de accize la nivel national, intracomunitar si la export in anul anterior reautorizarii, precum si orice alte documente in cazul in care intervin modificari asupra datelor prezentate anterior la autorizare.
-------------
    Alin. (11) al pct. 86 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (11^1) Cererile de reautorizare nedepuse in termenul prevazut la alin. (9) si (11) vor fi solutionate potrivit procedurii de autorizare.
    (12) In termen de 30 de zile de la depunerea cererilor potrivit prevederilor alin. (9) si (11) autoritatea vamala teritoriala va inainta documentatiile complete catre directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei sau Comisiei teritoriale, dupa caz, insotite de un referat intocmit de autoritatea vamala teritoriala care sa cuprinda punctul de vedere asupra legalitatii si oportunitatii reautorizarii antrepozitului fiscal si, dupa caz, aspectele sesizate privind neconcordanta cu datele si informatiile prezentate de antrepozitarul autorizat. Aceste referate vor purta semnatura si stampila autoritatii vamale teritoriale.
-------------
    Alin. (12) al pct. 86 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (13) Directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei sau al comisiei teritoriale, dupa caz, poate sa solicite antrepozitarului autorizat orice informatie si documente pe care le considera necesare cu privire la:
    a) amplasarea si natura antrepozitului fiscal;
    b) tipurile, caracteristicile fizico-chimice si cantitatile de produse accizabile ce urmeaza a fi produse si/sau depozitate in antrepozitul fiscal;
    c) capacitatea antrepozitarului autorizat de a asigura garantia.
    (14) Modificarea autorizatiilor de antrepozitar autorizat ca urmare a schimbarii sediului social, a denumirii sau a formei de organizare nu intra sub incidenta alin. (3) si este valabila de la data aprobarii de catre Comisie ori de catre comisia teritoriala, dupa caz.
    (15) Modificarea prevazuta la alin. (14), precum si orice alta modificare intervenita asupra autorizatiilor de antrepozitar autorizat in perioada de valabilitate a autorizatiei nu atrag prelungirea acelei perioade de valabilitate.
    (16) Schimbarea calitatii unui contribuabil, prevazuta la art. 206^24 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, in perioada de valabilitate a autorizatiei de antrepozit fiscal nu atrage modificarea perioadei de valabilitate.
--------------
    Pct. 86 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Pct. 86 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 12 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.
    Alin. (1), (3) si (8) ale pct. 86 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 32 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (11^1) al pct. 86 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 33 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (12), (13) si (14) ale pct. 86 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 34 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (16) al pct. 86 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 35 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    Codul fiscal:
    Obligatiile antrepozitarului autorizat

    Art. 206^26. - (1) Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a indeplini urmatoarele cerinte:
    a) sa constituie in favoarea autoritatii competente o garantie pentru productia, transformarea si detinerea de produse accizabile in regim suspensiv de accize, precum si o garantie pentru circulatia acestor produse in regim suspensiv de accize, in conformitate cu prevederile art. 206^54 si in conditiile stabilite prin normele metodologice;
--------------
    Litera a) a alin. (1) al art. 206^26 a fost modificata de pct. 13 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.

    b) sa instaleze si sa mentina incuietori, sigilii, instrumente de masura sau alte instrumente similare adecvate, necesare securitatii produselor accizabile amplasate in antrepozitul fiscal;
    c) sa asigure mentinerea sigiliilor aplicate sub supravegherea autoritatii competente sub forma si procedura prevazute in normele metodologice;
    d) sa tina evidente exacte si actualizate cu privire la materiile prime, lucrarile in derulare si produsele accizabile finite, produse sau primite in antrepozitele fiscale si expediate din antrepozitele fiscale, si sa prezinte evidentele corespunzatoare, la cererea autoritatilor competente;
    e) sa tina un sistem corespunzator de evidenta a stocurilor din antrepozitul fiscal, inclusiv un sistem de administrare, contabil si de securitate;
    f) sa asigure accesul autoritatii competente in orice zona a antrepozitului fiscal, in orice moment in care antrepozitul fiscal este in exploatare si in orice moment in care antrepozitul fiscal este deschis pentru primirea sau expedierea produselor;
    g) sa prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectate de autoritatea competenta, la cererea acestora;
    h) sa asigure in mod gratuit un birou in incinta antrepozitului fiscal, la cererea autoritatii competente;
    i) sa cerceteze si sa raporteze catre autoritatea competenta orice pierdere, lipsa sau neregularitate cu privire la produsele accizabile;
    j) sa instiinteze autoritatile competente despre orice modificare ce intentioneaza sa o aduca asupra datelor initiale in baza carora a fost emisa autorizatia de antrepozitar, cu minimum 5 zile inainte de producerea modificarii;
    k) sa se conformeze cu alte cerinte impuse prin normele metodologice.
    (2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzator pe grupe de produse accizabile si pe categorii de antrepozitari, conform precizarilor din normele metodologice.
    (3) Cesionarea ori instrainarea sub orice forma a actiunilor sau a partilor sociale ale antrepozitarilor autorizati ori ale unui antrepozitar a carui autorizatie a fost anulata, revocata sau suspendata conform prezentului capitol va fi adusa la cunostinta autoritatii competente cu cel putin 60 de zile inainte de realizarea acestei operatiuni, in vederea efectuarii inspectiei fiscale, cu exceptia celor care fac obiectul tranzactiilor pe piata de capital.
--------------
    Alin. (3) al art. 206^26 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.
    Alin. (3) al art. 206^26 a fost modificat de pct. 56 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (4) Instrainarea activelor de natura imobilizarilor corporale care contribuie direct la productia si/sau depozitarea de produse accizabile ale antrepozitarului autorizat ori ale unui antrepozitar a carui autorizatie a fost anulata sau revocata conform prezentului capitol se va putea face numai dupa ce s-au achitat la bugetul de stat toate obligatiile fiscale ori dupa ce persoana care urmeaza sa preia activele respective si-a asumat obligatia de plata restanta a debitorului printr-un angajament de plata sau printr-un alt act incheiat in forma autentica, cu asigurarea unei garantii sub forma unei scrisori de garantie bancara la nivelul obligatiilor fiscale restante, la data efectuarii tranzactiei, ale antrepozitarului.
--------------
    Alin. (4) al art. 206^26 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.

    (5) Actele incheiate cu incalcarea prevederilor alin. (3) si (4) sunt anulabile la cererea organului fiscal.
--------------
    Alin. (5) al art. 206^26 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.

    Norme metodologice:
    87. (1) Pentru orice antrepozitar autorizat, Comisia sau comisiile teritoriale, dupa caz, stabilesc o garantie care sa acopere riscul neplatii accizelor pentru produsele accizabile produse si/sau depozitate in fiecare antrepozit fiscal.
    (2) Pentru orice antrepozitar autorizat, Comisia sau comisiile teritoriale, dupa caz, stabilesc obligatoriu o garantie care sa acopere riscul neplatii accizelor pentru produsele accizabile deplasate in regim suspensiv de accize, in cazul circulatiei intracomunitare.
    (3) Nu sunt supuse obligatiei de a constitui garantie produsele energetice supuse accizelor care sunt deplasate din Romania pe teritoriul Comunitatii exclusiv pe cale maritima sau prin conducte fixe, in cazul in care celelalte state membre implicate sunt de acord.
    (4) Nivelul garantiei ce urmeaza a se constitui se determina potrivit prevederilor pct. 108.
    (5) In vederea inregistrarii productiei de bere obtinute, fiecare antrepozitar autorizat pentru productie este obligat:
    a) sa inregistreze productia de bere rezultata la sfarsitul procesului tehnologic, prin aparatura adecvata de masurare a butoaielor, sticlelor, navetelor, paletilor sau a berii filtrate la vasele de depozitare, si sa inscrie aceste date in rapoartele de productie si gestionare, cu specificarea capacitatii ambalajelor si a cantitatii de bere exprimate in litri;
    b) sa determine concentratia zaharometrica a berii, conform standardelor in vigoare privind determinarea concentratiei exprimate in grade Plato a berii, elaborate de Asociatia de Standardizare din Romania, si sa elibereze buletine de analize fizico-chimice. La verificarea realitatii concentratiei zaharometrice a sortimentelor de bere se va avea in vedere concentratia inscrisa in specificatia tehnica interna, elaborata pe baza standardului in vigoare pentru fiecare sortiment.
    (6) Antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool si distilate, dupa obtinerea autorizatiei, isi pot desfasura activitatea numai dupa aplicarea sigiliilor pe instalatiile si utilajele de productie alcool etilic de catre reprezentantul autoritatii vamale teritoriale.
    (7) In cazul antrepozitarilor autorizati pentru productia de alcool, sigiliile se vor aplica pe intregul flux tehnologic de la iesirea alcoolului brut, rafinat si tehnic din coloanele de distilare, respectiv de rafinare, si pana la contoare, inclusiv la acestea.
    (8) In cazul antrepozitarilor autorizati pentru productia de distilate, sigiliile se vor aplica la iesirea distilatelor din coloanele de distilare sau din instalatiile de distilare.
    (9) In situatiile prevazute la alin. (7) si (8), sigiliile vor fi aplicate si pe toate elementele de asamblare-racordare ale aparatelor de masura si control, pe orice orificii si robineti existenti pe intregul flux tehnologic continuu sau discontinuu.
    (10) In cazul productiei de alcool, aparatele si piesele de pe tot circuitul coloanelor de distilare si rafinare, precum si de pe tot circuitul instalatiilor de distilare trebuie imbinate in asa fel incat sa poata fi sigilate.
    (11) Sigiliile apartin autoritatii vamale teritoriale, vor fi inseriate si vor purta, in mod obligatoriu, insemnele acesteia. Operatiunile de sigilare si desigilare, atunci cand se impun, se vor efectua de catre reprezentantul desemnat de autoritatea vamala teritoriala, astfel incat sa nu se deterioreze aparatele si piesele componente.
    (12) Stabilirea tipului de sigilii, prevazut la alin. (11), si a caracteristicilor acestora, uniformizarea si/sau personalizarea, precum si coordonarea tuturor operatiunilor ce se impun revin Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin Autoritatea Nationala a Vamilor.
    (13) Amprentele sigiliilor aplicate de autoritatea vamala teritoriala trebuie sa fie mentinute intacte.
    (14) Sigiliile prevazute la alin. (11) sunt complementare sigiliilor metrologice aplicate contoarelor.
    (15) Se interzice antrepozitarilor autorizati deteriorarea sau inlaturarea sigiliilor aplicate de catre reprezentantul autoritatii vamale teritoriale. In cazul in care sigiliul este deteriorat accidental sau in caz de avarie, antrepozitarul autorizat este obligat sa solicite prezenta unui reprezentant al autoritatii vamale teritoriale pentru constatarea cauzelor deteriorarii accidentale a sigiliului sau ale avariei.
    (16) Atunci cand intervin sigilarea si desigilarea aparatelor si pieselor de pe tot fluxul tehnologic se va proceda dupa cum urmeaza:
    a) desigilarea se face numai in baza unei solicitari scrise, justificate, din partea antrepozitului fiscal de productie de alcool si de distilate sau in situatii de avarie;
    b) cererea de desigilare se transmite autoritatii vamale teritoriale cu cel putin 3 zile inainte de termenul stabilit pentru efectuarea operatiunii propriu-zise, solicitand si desemnarea unui reprezentant al acestei autoritati, care va proceda la desigilare;
    c) la desigilare, reprezentantul autoritatii vamale teritoriale intocmeste un proces-verbal de desigilare, intocmit in doua exemplare, in care va consemna data si ora desigilarii, cantitatea de alcool si de distilate - in litri si in grade Dall - inregistrata de contoare la momentul desigilarii, precum si stocul de alcool si de distilate, pe sortimente, aflat in rezervoare si in recipiente.
    (17) Daca antrepozitarul autorizat pentru productie de alcool si distilate constata un incident sau o disfunctie in functionarea unui contor, acesta va proceda dupa cum urmeaza:
    a) trebuie sa faca imediat o declaratie catre autoritatea vamala teritoriala, care va fi consemnata intr-un registru special al antrepozitului fiscal destinat acestui scop si va solicita prezenta unui reprezentant al acestei autoritati;
    b) pentru remedierea defectiunii va solicita prezenta unui reprezentant autorizat de catre Biroul Roman de Metrologie Legala pentru activitati de reparatii ale mijloacelor de masurare din categoria respectiva, in vederea desigilarii mijloacelor de masurare, a repunerii lor in stare de functionare si a resigilarii;
    c) contoarele defecte pot fi reparate sau inlocuite, sub supravegherea reprezentantului autoritatii vamale teritoriale, cu alte contoare de rezerva, cu specificarea, intr-un proces-verbal de inlocuire intocmit de acest reprezentant, a indicilor de la care se reia activitatea;
    d) daca timpul de remediere a contoarelor depaseste 24 de ore, se intrerupe activitatea de productie a alcoolului si a distilatelor, instalatiile respective fiind sigilate de reprezentantul autoritatii vamale teritoriale.
    (18) Atunci cand in situatiile prevazute la alin. (15) si (17) este necesara intreruperea activitatii, aceasta va fi consemnata intr-un proces-verbal incheiat in doua exemplare de catre reprezentantul autoritatii vamale teritoriale, in prezenta reprezentantului legal al antrepozitului fiscal. In procesul-verbal incheiat se vor mentiona cauzele accidentului sau ale avariei care au generat intreruperea activitatii, data si ora intreruperii acesteia, stocul de alcool si de distilate existent la acea data si indicii inregistrati de contoare in momentul intreruperii activitatii.
    (19) Originalul procesului-verbal de desigilare prevazut la alin. (16) sau de intrerupere a activitatii prevazut la alin. (18), dupa caz, se depune la autoritatea vamala teritoriala, in termen de 24 de ore de la incheierea acestuia. Al doilea exemplar al procesului-verbal ramane la antrepozitul fiscal.
    (20) Reluarea activitatii in antrepozitul fiscal se va face in baza unei declaratii de remediere a defectiunii, intocmita de antrepozitarul autorizat si vizata de reprezentantul autoritatii vamale teritoriale, insotita, dupa caz, de un aviz eliberat de specialistul autorizat de catre Biroul Roman de Metrologie Legala pentru activitati de reparatii ale mijloacelor de masurare care a efectuat remedierea. Reprezentantul autoritatii vamale teritoriale va proceda la sigilarea intregului flux tehnologic.
    (21) Toti antrepozitarii autorizati trebuie sa detina un sistem computerizat de evidenta a produselor aflate in antrepozite, a celor intrate sau iesite, a celor pierdute prin deteriorare, spargere, furt, precum si a accizelor aferente acestor categorii de produse.
    (22) In cazul antrepozitelor fiscale autorizate pentru productia de alcool etilic si distilate, sistemul computerizat trebuie sa asigure si evidenta materiilor prime introduse in fabricatie, precum si a semifabricatelor aflate pe linia de fabricatie. Cantitatile de alcool si de distilate obtinute vor fi evidentiate atat in litri, cat si in grade Dall.
    (23) Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (22) antrepozitele fiscale - mici distilerii -, care utilizeaza pentru realizarea productiei instalatii tip alambic.
    (24) Intra sub incidenta termenului de minimum 5 zile orice modificare pe care antrepozitarul autorizat intentioneaza sa o aduca asupra datelor initiale in baza carora a fost emisa autorizatia de antrepozitar, prin notificarea intentiei respective autoritatii vamale teritoriale. Atunci cand intentia de modificare atrage modificarea autorizatiei, aceasta intentie va fi notificata si autoritatii fiscale centrale - directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei sau, dupa caz, autoritatii teritoriale care asigura secretariatul comisiei teritoriale. In cazul modificarilor care se inregistreaza la oficiul registrului comertului, antrepozitarul autorizat are obligatia de a prezenta atat autoritatii fiscale centrale sau teritoriale, dupa caz, cat si autoritatii vamale teritoriale documentul, in fotocopie, care atesta realizarea efectiva a modificarii, in termen de 30 de zile de la data emiterii acestui document.
--------------
    Pct. 87 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^26 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Pct. 87 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^26 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 13 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.
    Alin. (1), (2) si (24) ale pct. 87 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^26 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 36 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    Codul fiscal:
    Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei
    Art. 206^28. - (1) Autoritatea competenta poate anula autorizatia pentru un antrepozit fiscal atunci cand i-au fost oferite informatii inexacte sau incomplete in legatura cu autorizarea antrepozitului fiscal.
    (2) Autoritatea competenta poate revoca autorizatia pentru un antrepozit fiscal in urmatoarele situatii:
    a) in cazul unui antrepozitar autorizat, persoana fizica, daca:
    1. persoana a decedat;
    2. persoana a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala ori infractiuni dintre cele reglementate de prezentul cod, Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 143/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicata, si Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
-----------
    Pct. 2 al literei a) a alin. (2) al art. 206^28 a fost modificat de pct. 2 al art. 140 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

    3. activitatea desfasurata este in situatie de faliment sau de lichidare;
    b) in cazul unui antrepozitar autorizat, care este persoana juridica, daca:
    1. in legatura cu persoana juridica a fost deschisa o procedura de faliment ori de lichidare; sau
    2. persoana a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala ori infractiuni dintre cele reglementate de prezentul cod, Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 143/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicata, si Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
-----------
    Pct. 2 al literei a) a alin. (2) al art. 206^28 a fost modificat de pct. 2 al art. 140 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

    c) antrepozitarul autorizat nu respecta oricare dintre cerintele prevazute la art. 206^26 sau la art. 206^53-206^55;
    d) cand antrepozitarul incheie un act de vanzare a locului;
    e) pentru situatia prevazuta la alin. (9);
    f) antrepozitarul autorizat inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, mai vechi de 60 de zile fata de termenul legal de plata.
--------------
    Litera f) a alin. (2) al art. 206^28 a fost modificata de pct. 15 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (5) si (6) ale art. IV din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010, antrepozitarii autorizati care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta detin autorizatii valabile, care au depasit perioada de 3 ani in cazul contribuabililor mari si mijlocii stabiliti conform reglementarilor in vigoare si, respectiv, de un an in celelalte cazuri de la data de incepere a valabilitatii autorizatiei si doresc sa isi continue activitatea ca antrepozitar autorizat, au obligatia de a solicita reautorizarea pana la data de 31 august 2010 inclusiv, in conditiile prevazute in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Antrepozitarii autorizati care detin autorizatii valabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, a caror valabilitate, pana la data de 31 august 2010, nu depaseste 3 ani in cazul contribuabililor mari si mijlocii si, respectiv, un an in cazul contribuabililor mici de la data de incepere a valabilitatii autorizatiei, au obligatia de a se conforma prevederilor art. I pct. 13, 15 si 17 pana la data de 31 august 2010 inclusiv.
    Alin. (7) al aceluiasi articol prevede ca nerespectarea prevederilor alin. (5) si (6) atrage revocarea autorizatiilor de antrepozit fiscal.
--------------
    Litera f) a alin. (2) al art. 206^28 a fost modificata de pct. 57 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (3) Autoritatea competenta poate revoca autorizatia pentru un antrepozit fiscal si in cazul in care s-a pronuntat o hotarare definitiva pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) La propunerea organelor de control, autoritatea competenta poate suspenda autorizatia pentru un antrepozit fiscal, astfel:
    a) pe o perioada de 1-6 luni, in cazul in care s-a constatat savarsirea uneia dintre faptele contraventionale ce atrag suspendarea autorizatiei;
    a^1) pe o perioada de 1-12 luni, in cazul in care s-a constatat savarsirea uneia dintre faptele prevazute la art. 296^1 alin. (1) lit. c), f, h), i), k), n)-p);
-------------
    Litera a^1) a alin. (4) al art. 206^28 a fost introdusa de pct. 21 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 6 iunie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 7 iunie 2012.

    b) pana la solutionarea definitiva a cauzei penale, in cazul in care a fost pusa in miscare actiunea penala pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Decizia prin care autoritatea competenta a hotarat suspendarea, revocarea sau anularea autorizatiei de antrepozit fiscal va fi comunicata si antrepozitarului detinator al autorizatiei.
    (6) Antrepozitarul autorizat poate contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei pentru un antrepozit fiscal, potrivit legislatiei in vigoare.
    (7) Decizia de suspendare sau de revocare a autorizatiei de antrepozit fiscal produce efecte de la data comunicarii sau de la o alta data cuprinsa in aceasta, dupa caz. Decizia de anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal produce efecte incepand de la data emiterii autorizatiei.
    (8) Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal nu suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa.
--------------
    Alin. (8) al art. 206^28 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (9) In cazul in care antrepozitarul autorizat doreste sa renunte la autorizatia pentru un antrepozit fiscal, acesta are obligatia sa notifice acest fapt autoritatii competente cu cel putin 60 de zile inainte de data de la care renuntarea la autorizatie isi produce efecte.
    (10) In cazul anularii autorizatiei, o noua autorizatie poate fi emisa de autoritatea competenta numai dupa o perioada de cel putin 5 ani de la data anularii.
    (11) In cazul revocarii autorizatiei, o noua autorizatie poate fi emisa de autoritatea competenta numai dupa o perioada de cel putin 6 luni de la data revocarii.
    (11^1) In situatia in care, in perioada de valabilitate a autorizatiei de antrepozit fiscal, intervin modificari ale conditiilor de autorizare sau de functionare ale antrepozitului fiscal, iar neconformarea la acestea atrage revocarea autorizatiei, o noua autorizatie poate fi emisa de autoritatea competenta la data la care persoana a carei autorizatie a fost revocata din cauza neconformarii la aceste conditii indeplineste toate conditiile de autorizare.
------------
    Alin. (11^1) al art. 206^28 a fost introdus de art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012.

    (12) Antrepozitarii autorizati, carora le-a fost suspendata, revocata sau anulata autorizatia si care detin stocuri de produse accizabile la data suspendarii, revocarii ori anularii, pot valorifica produsele inregistrate in stoc - materii prime, semifabricate, produse finite -, in conditiile prevazute de normele metodologice.

    Norme metodologice:
    88. (1) Masura suspendarii - cu exceptia cazului prevazut la alin. (4) -, a revocarii sau a anularii autorizatiilor se va dispune de catre Comisie sau de catre comisiile teritoriale, dupa caz, in baza actelor de control emise de organele de specialitate prin care s-au consemnat incalcari ale prevederilor legale care atrag aplicarea acestor masuri.
    (2) Actele de control prevazute la alin. (1), temeinic justificate, in care faptele constatate genereaza consecinte fiscale, vor fi aduse la cunostinta autoritatii fiscale centrale - directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei sau, dupa caz, a autoritatii teritoriale care asigura secretariatul comisiei teritoriale, in termen de doua zile lucratoare de la finalizare, care le va inainta Comisiei sau, dupa caz, comisiei teritoriale in vederea analizarii si dispunerii masurilor ce se impun.
    (3) Decizia Comisiei sau, dupa caz, a comisiei teritoriale va fi adusa la cunostinta antrepozitarului autorizat sanctionat. Totodata, aceasta decizie va fi adusa si la cunostinta autoritatii vamale teritoriale, care, in maximum 48 de ore de la data la care decizia produce efecte, va proceda la verificarea stocurilor de produse detinute de operatorul economic la acea data.
    (4) In situatia neplatii accizelor la termenele prevazute de lege, masura suspendarii autorizatiilor se va dispune de catre autoritatile vamale teritoriale in baza datelor furnizate de autoritatile fiscale teritoriale.
    (5) Atunci cand deficientele care atrag masura revocarii sau a suspendarii nu genereaza consecinte fiscale si sunt remediate in termen de 10 zile lucratoare de la data comunicarii actului de control, dupa constatarea remedierii deficientelor de catre organul de control, acesta nu va da curs propunerii de revocare sau de suspendare catre Comisie sau, dupa caz, catre comisia teritoriala.
    (6) In cazul in care a intervenit suspendarea autorizatiei pentru un antrepozit fiscal - cu exceptia cazului prevazut la alin. (4) -, incetarea suspendarii autorizatiei va fi dispusa de Comisie sau, dupa caz, de catre comisia teritoriala, in baza referatului emis in acest sens de aceeasi autoritate care a efectuat controlul cu privire la inlaturarea deficientelor inscrise in decizia Comisiei sau, dupa caz, a comisiei teritoriale.
    (7) In toate situatiile in care a intervenit suspendarea, revocarea sau anularea autorizatiei, aceasta atrage intreruperea ori incetarea activitatii si, dupa caz, aplicarea sigiliilor pe instalatiile de productie, operatiune care va fi efectuata de autoritatea vamala teritoriala. In cazul in care pe fluxul tehnologic exista produse aflate in procesul de fabricatie, acesta se va finaliza sub supraveghere fiscala, iar sigilarea instalatiei se va realiza dupa incheierea acestui proces.
-----------
    Alin. (7) al pct. 88 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^28 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 12 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.

    (8) Antrepozitarii autorizati a caror autorizatie a fost revocata sau anulata pot sa valorifice produsele accizabile inregistrate in stoc - materii prime, semifabricate, produse finite - numai dupa notificarea autoritatii vamale teritoriale cu privire la virarea accizelor datorate bugetului de stat, dupa caz.
----------
    Alin. (8) al pct. 88 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^28 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 18 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (9) In cazul suspendarii sau in cazul revocarii autorizatiei de antrepozit fiscal - pana la data cand aceasta produce efecte -, deplasarea produselor accizabile inregistrate in stoc se efectueaza sub supravegherea autoritatii vamale teritoriale, astfel:
    a) fie catre alte antrepozite fiscale, in regim suspensiv de accize;
    b) fie in afara regimului suspensiv de accize, cu accize platite.
    (9^1) In cazul suspendarii sau in cazul revocarii autorizatiei de antrepozit fiscal, dupa data la care aceasta produce efecte, deplasarea produselor accizabile, materii prime sau semifabricate, inregistrate in stoc se efectueaza sub supravegherea autoritatii vamale teritoriale, catre alte antrepozite fiscale de productie in vederea procesarii.
----------
    Alin. (9^1) al pct. 88 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^28 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 19 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (9^2) In situatia prevazuta la alin. (9^1), produsele accizabile sunt insotite de un document comercial care contine aceleasi informatii ca exemplarul pe suport hartie al documentului administrativ electronic, al carui model este prezentat in anexa nr. 40.1, mai putin codul de referinta administrativ unic. Documentul comercial se certifica atat de autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea antrepozitarul autorizat destinatar, cat si de autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea expeditorul.
----------
    Alin. (9^2) al pct. 88 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^28 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 19 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (10) In cazul revocarii autorizatiei, o noua autorizatie poate fi emisa de autoritatea competenta numai dupa o perioada de cel putin 6 luni de la data revocarii, respectiv de la data la care decizia de revocare a autorizatiei de antrepozit fiscal produce efecte conform art. 206^28 alin. (7) din Codul fiscal. In situatia in care antrepozitarul autorizat contesta decizia de revocare la Comisie sau la instanta de judecata, la calculul termenului de 6 luni se au in vedere perioadele in care decizia de revocare a produs efecte".
----------
    Alin. (10) al pct. 88 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^28 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 18 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (11) Cererea de renuntare la un antrepozit fiscal, in care se vor mentiona si motivele acesteia, se depune la autoritatea vamala teritoriala. Aceasta autoritate are obligatia de a verifica daca la data depunerii cererii antrepozitarul autorizat detine stocuri de produse accizabile si daca au fost respectate prevederile legale in domeniul accizelor. Dupa verificare, cererea de renuntare, insotita de actul de verificare, va fi transmisa Comisiei sau, dupa caz, comisiei teritoriale, care va proceda la revocarea autorizatiei.

    Codul fiscal:
    Art. 206^28. [...]

    (11^1) In situatia in care, in perioada de valabilitate a autorizatiei de antrepozit fiscal, intervin modificari ale conditiilor de autorizare sau de functionare ale antrepozitului fiscal, iar neconformarea la acestea atrage revocarea autorizatiei, o noua autorizatie poate fi emisa de autoritatea competenta la data la care persoana a carei autorizatie a fost revocata din cauza neconformarii la aceste conditii indeplineste toate conditiile de autorizare.
    Norme metodologice:
    (12) Termenul de 6 luni prevazut la alin. (10) nu se aplica in cazul unui operator economic aflat in situatia prevazuta la alin. (11) care doreste o noua autorizare, cu conditia sa fi respectat prevederile legale in domeniul accizelor, precum si in cazul antrepozitarilor autorizati prevazuti la art. 206 28 alin. (11^1) din Codul fiscal.
-------------
    Alin. (12) al pct. 88 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^28 alin. (11^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 3 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.071 din 6 noiembrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012.

    (13) Cererea de renuntare la autorizatia emisa pentru un antrepozit fiscal, dupa ce Comisia sau, dupa caz, comisia teritoriala a decis revocarea sau anularea autorizatiei din alte motive, nu produce efecte juridice pe perioada in care decizia de revocare ori de anulare, dupa caz, se afla in procedura prevazuta de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (14) Atunci cand renuntarea la autorizatia de antrepozit fiscal intervine ca urmare a unei operatiuni de fuziune a antrepozitarului autorizat cu un alt operator economic sau de divizare totala ori partiala a activitatii, antrepozitarul autorizat va notifica acest fapt autoritatii vamale teritoriale cu cel putin 60 de zile inainte de data efectuarii operatiunii si va solicita revocarea autorizatiei de antrepozitar detinuta de acesta.
    (15) In cazul prevazut la alin. (14), in situatia in care se intentioneaza continuarea aceleiasi activitati cu produse accizabile in regim suspensiv de accize si in aceleasi conditii, antrepozitarul autorizat impreuna cu antrepozitarul autorizat propus pot solicita ca revocarea autorizatiei de antrepozitar sa produca efecte concomitent cu data la care produce efecte noua autorizatie.
--------------
    Pct. 88 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^28 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Pct. 88 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^28 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 14 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.
    Alin. (1),(2),(3),(5),(6),(10),(11)si (13) ale pct. 88 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^28 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 37 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    Codul fiscal:

    SECTIUNEA a 8-a
    Destinatarul inregistrat


    Destinatarul inregistrat
    Art. 206^29. - (1) Destinatarul inregistrat poate sa-si desfasoare activitatea in aceasta calitate numai in baza autorizatiei valabile emisa de autoritatea competenta, potrivit prevederilor din normele metodologice, in care va fi inscris si codul de accize atribuit de aceasta autoritate.
    (2) Destinatarul inregistrat nu are dreptul de a detine sau de a expedia produse accizabile in regim suspensiv de accize.
    (3) Un destinatar inregistrat trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) sa garanteze plata accizelor in conditiile prevazute in normele metodologice, inaintea expedierii de catre antrepozitarul autorizat a produselor accizabile;
    b) la incheierea deplasarii, sa inscrie in evidenta contabila produsele accizabile primite in regim suspensiv de accize;
    c) sa accepte orice control al autoritatii competente, pentru a se asigura ca produsele au fost primite.
    (4) Destinatarul inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile trebuie sa indeplineasca cerintele de la alin. (3), iar autorizarea prevazuta la art. 206^3 pct. 13 se face pentru o cantitate-limita de produse accizabile, pentru un singur expeditor si pentru o perioada de timp limitata, potrivit prevederilor din normele metodologice.

    Norme metodologice:
    89. (1) Destinatarul inregistrat poate functiona numai in baza autorizatiei emise de Comisie.
    (2) In vederea obtinerii autorizatiei, persoana care intentioneaza sa fie destinatar inregistrat trebuie sa depuna o cerere la autoritatea vamala teritoriala.
    (3) Cererea trebuie sa contina informatiile si sa fie insotita de documentele prevazute in anexa nr. 39.
    (4) Pentru a fi autorizat, fiecare destinatar inregistrat propus trebuie sa aiba declarata cel putin o locatie in care urmeaza sa realizeze receptia de produse accizabile deplasate in regim suspensiv de accize din alte state membre, pentru care trebuie sa faca dovada inregistrarii punctului de lucru la oficiul registrului comertului.
    (5) In situatia in care receptia produselor accizabile se realizeaza in mai multe locatii, cererea va fi insotita de o declaratie privind locatiile in care urmeaza a se realiza receptia acestor produse, precum si de dovada inregistrarii acestora la oficiul registrului comertului.
    (6) Cererea care nu indeplineste conditiile prevazute la alin. (4) si (5) se considera a fi nula.
    (6^1) Autoritatea vamala teritoriala verifica realitatea si exactitatea informatiilor si a documentelor depuse de destinatarul inregistrat propus.
    (7) Autoritatea vamala teritoriala poate sa solicite destinatarului inregistrat propus orice informatie si documente pe care le considera necesare, dupa caz, cu privire la:
    a) identitatea destinatarului inregistrat propus;
    b) amplasarea si capacitatea maxima de depozitare a locurilor unde se receptioneaza produsele accizabile;
    c) tipurile de produse accizabile ce urmeaza a fi receptionate in fiecare locatie;
    d) capacitatea destinatarului inregistrat propus de a asigura garantia conform prevederilor pct. 108.
    (8) In actiunea de verificare, autoritatea vamala teritoriala poate solicita sprijinul organelor cu atributii de control pentru furnizarea unor elemente de preinvestigare in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de autorizare a fiecarui solicitant.
    (9) Atunci cand in termen de 30 de zile de la depunerea documentatiei, autoritatea vamala teritoriala, dupa verificarea realitatii datelor si informatiilor prezentate de destinatarul inregistrat propus, constata ca acesta nu indeplineste conditiile pentru a fi autorizat, va comunica in scris, destinatarului inregistrat propus decizia de respingere a cererii, cu motivatia corespunzatoare.
    (10) Autoritatea competenta elibereaza autorizatia de destinatar inregistrat numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) in cazul unei persoane fizice care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca destinatar inregistrat, aceasta sa nu fi fost condamnata in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) in cazul unei persoane juridice care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca destinatar inregistrat, administratorii acestor persoane juridice sa nu fi fost condamnati in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca destinatar inregistrat nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
    (11) Destinatarul inregistrat propus este obligat ca pe durata actiunii de verificare sa asigure conditiile necesare bunei desfasurari a acesteia.
    (12) Autoritatea vamala teritoriala are obligatia ca, in termen de 30 de zile de la depunerea cererii si a documentatiei complete, sa transmita Comisiei dosarul insotit de un referat privind oportunitatea emiterii autorizatiei de destinatar inregistrat.
    (13) Comisia va comunica in scris solicitantului decizia de autorizare ca destinatar inregistrat sau, dupa caz, decizia de respingere a cererii. De asemenea, Comisia va instiinta autoritatea vamala teritoriala despre modul de solutionare a cererii.
    (14) In cazul autorizarii ca destinatar inregistrat, Comisia va emite autorizatia care va contine urmatoarele elemente: codul de accize, elementele de identificare ale destinatarului inregistrat, tipul produselor accizabile care urmeaza a fi receptionate, nivelul si forma garantiei, precum si data de la care devine valabila.
    (15) Autorizatia de destinatar inregistrat este valabila incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care destinatarul inregistrat face dovada constituirii garantiei in cuantumul si in forma aprobate de Comisie potrivit pct. 108.
    (16) In situatia in care intervin modificari fata de datele initiale mentionate in autorizatie, destinatarul inregistrat are obligatia de a depune o cerere la autoritatea fiscala centrala - directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei, pentru modificarea autorizatiei, dupa cum urmeaza:
    a) pentru fiecare noua locatie in care urmeaza a se realiza receptia de produse accizabile, cu cel putin 15 zile inainte de receptia produselor, insotita de dovada detinerii sub orice forma legala a spatiului si de certificatul constatator care sa dovedeasca inscrierea la oficiul registrului comertului ca punct de lucru;
    b) daca se modifica datele de identificare ale destinatarului inregistrat, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii modificarii, insotita de actul aditional/hotararea asociatilor, certificatul de inscriere de mentiuni la oficiul registrului comertului si, dupa caz, cazierele judiciare ale administratorilor si certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului.
    (17) In situatia in care modificarile care intervin se refera la tipul produselor accizabile, destinatarul inregistrat are obligatia de a solicita Comisiei modificarea autorizatiei cu cel putin 60 de zile inainte de receptia produselor.
    (18) Destinatarul inregistrat nu poate realiza receptia de produse accizabile intr-o noua locatie daca aceasta locatie nu a fost declarata la autoritatea vamala teritoriala.
    (19) Autoritatea vamala teritoriala, dupa verificarea informatiilor din declaratie, va transmite in termen de 5 zile lucratoare o copie a acesteia la secretariatul Comisiei in vederea actualizarii datelor din autorizatie.
    (20) Produsele accizabile primite in regim suspensiv de accize de catre destinatarul inregistrat sunt insotite de documentul administrativ electronic pe suport hartie, conform procedurii prevazute la pct. 91.
    (21) Autorizatia de destinatar inregistrat poate fi revocata in urmatoarele situatii:
    a) atunci cand titularul acesteia nu respecta una dintre cerintele prevazute la art. 206^29 din Codul fiscal;
    b) atunci cand titularul acesteia inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, mai vechi de 30 de zile fata de termenul legal de plata;
    c) in cazul unui destinatar inregistrat, persoana fizica, atunci cand aceasta a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) in cazul unui destinatar inregistrat, persoana juridica, atunci cand oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (22) Decizia de revocare se comunica destinatarului inregistrat si produce efecte de la data la care a fost adusa la cunostinta acestuia.
    (23) In cazuri exceptionale cand interesele legitime ale destinatarului inregistrat impun aceasta, Comisia poate decala termenul de intrare in vigoare a deciziei de revocare, la o data ulterioara.
    (24) Destinatarul inregistrat nemultumit poate contesta decizia de revocare a autorizatiei, potrivit legislatiei in vigoare.
    (25) Contestarea deciziei de suspendare sau de revocare a autorizatiei de destinatar inregistrat nu suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa.
    (26) In cazul in care destinatarul inregistrat doreste sa renunte la autorizatie, acesta are obligatia sa notifice acest fapt Comisiei cu cel putin 60 de zile inainte de data de la care renuntarea la autorizatie produce efecte.
    (27) In cazul destinatarului inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile in regim suspensiv de accize, autorizatia are valabilitate de 12 luni consecutive de la data emiterii acesteia de catre autoritatea vamala teritoriala.
    (28) In cazul prevazut la alin. (27), autorizatia se emite pentru fiecare expeditor din alt stat membru autorizat sa expedieze produse accizabile in regim suspensiv de accize si pentru cantitatea-limita inscrisa in autorizatie.
    (29) Cantitatea inscrisa in autorizatie se determina pe baza acordului in forma scrisa incheiat intre destinatarul inregistrat propus si expeditorul produselor accizabile in regim suspensiv de accize, o copie a acordului fiind anexata cererii de autorizare.
    (30) Destinatarii inregistrati trebuie sa detina un sistem computerizat de evidenta a produselor accizabile achizitionate in regim suspensiv de accize, a produselor livrate si a stocurilor de astfel de produse.
    (31) Autorizarea ca destinatar inregistrat a operatorului economic care detine autorizatie de utilizator final se realizeaza in baza cererii depuse in acest scop la autoritatea fiscala centrala - directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei, insotita de urmatoarele documente:
    a) copia autorizatiei de utilizator final detinute de solicitant, valabila la data depunerii cererii;
    b) copia contractelor incheiate cu antrepozitarii autorizati din statele membre de expediere si codurile de acciza ale acestora;
    c) declaratia pe propria raspundere privind locurile unde urmeaza a fi primite produsele si scopul pentru care sunt achizitionate;
    d) denumirea produsului, incadrarea tarifara (codul NC) si incadrarea in nomenclatorul codurilor de produse accizabile;
    e) certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului.
    (32) Autorizatia de destinatar inregistrat prevazuta la alin. (31) este valabila atat timp cat este valabila autorizatia de utilizator final.
    (33) Modificarea autorizatiilor de destinatar inregistrat ca urmare a schimbarii sediului social, denumirii, formei de organizare, completarii sau eliminarii unei locatii unde se primesc produsele este valabila de la data emiterii autorizatiei modificate.
    (34) Procedura de autorizare a destinatarului inregistrat nu intra sub incidenta prevederilor legale privind procedura aprobarii tacite.
    (35) In cazul pierderii autorizatiei de destinatar inregistrat, titularul autorizatiei va anunta pierderea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    (36) In baza documentului care atesta ca anuntul referitor la pierdere a fost inaintat spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, autoritatea emitenta a autorizatiei va elibera la cerere un duplicat al acesteia.
--------------
    Pct. 89 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^29 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Alin. (10) si (16) ale pct. 89 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^29 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 15 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.
    Alin. (31)-(36) ale pct. 89 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^29 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 16 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.
    Alin. (4) si (5) ale pct. 89 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^29 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 38 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (6^1) al pct. 89 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^29 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 39 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (10), (21) si (25) ale pct. 89 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^29 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 40 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    Codul fiscal:

    SECTIUNEA a 9-a
    Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize


    Codul fiscal:
    Deplasarea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize
    Art. 206^30. - (1) Antrepozitarii autorizati de catre autoritatile competente ale unui stat membru sunt recunoscuti ca fiind autorizati atat pentru circulatia nationala, cat si pentru circulatia intracomunitara a produselor accizabile.
    (2) Produsele accizabile pot fi deplasate in regim suspensiv de accize pe teritoriul Comunitatii, inclusiv daca produsele sunt deplasate via o tara terta sau un teritoriu tert;
    a) de la un antrepozit fiscal la:
    1. un alt antrepozit fiscal;
    2. un destinatar inregistrat;
    3. un loc de unde produsele accizabile parasesc teritoriul Comunitatii, in sensul art. 206^34 alin. (1);
    4. un destinatar in sensul art. 206^56 alin. (1), in cazul in care produsele sunt expediate din alt stat membru;
    b) de la locul de import catre oricare dintre destinatiile prevazute la lit. a), in cazul in care produsele in cauza sunt expediate de un expeditor inregistrat. In sensul prezentului articol, locul de import inseamna locul unde se afla produsele in momentul in care sunt puse in libera circulatie, in conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92. Expeditorul inregistrat in Romania poate sa isi desfasoare activitatea in aceasta calitate numai in baza autorizatiei valabile emise de autoritatea competenta.
--------------
    Litera b) a alin. (2) al art. 206^30 a fost modificata de pct. 16 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.

    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a) pct. 1 si 2 si lit. b) si cu exceptia situatiei prevazute la art. 206^29 alin. (4), produsele accizabile pot fi deplasate in regim suspensiv de accize catre un loc de livrare directa situat pe teritoriul Romaniei, in cazul in care locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din Romania sau de destinatarul inregistrat, in conditiile stabilite prin normele metodologice.
------------
    Alin. (3) al art. 206^30 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010, care modifica pct. 148 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

    (4) Antrepozitarul autorizat sau destinatarul inregistrat prevazuti la alin. (3) au obligatia de a respecta cerintele prevazute la art. 206^33 alin. (1).
------------
    Alin. (4) al art. 206^30 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (5) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica si deplasarilor de produse accizabile cu nivel de accize zero care nu au fost eliberate pentru consum.
    (6) Deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize incepe, in cazurile prevazute la alin. (2) lit. a), in momentul in care produsele accizabile parasesc antrepozitul fiscal de expeditie si, in cazurile prevazute la alin. (2) lit. b), in momentul in care aceste produse sunt puse in libera circulatie, in conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92.
    (7) Deplasarea in regim suspensiv de accize a produselor accizabile se incheie:
    1. in cazurile prevazute la alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4 si lit. b), in momentul in care destinatarul a receptionat produsele accizabile;
    2. in cazurile prevazute la alin. (2) lit. a) pct. 3, in momentul in care produsele accizabile au parasit teritoriul Comunitatii.

    Norme metodologice:
    90.
    90.1. (1) Expeditorul inregistrat poate functiona numai in baza autorizatiei emise de Comisie.
    (2) Persoana care intentioneaza sa obtina autorizatie de expeditor inregistrat depune la autoritatea vamala teritoriala o cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 55, insotita de urmatoarele documente:
    a) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte capitalul social, asociatii, obiectul de activitate, administratorii, precum si o copie de pe certificatul de inmatriculare sau certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului, dupa caz;
    b) cazierele judiciare ale administratorilor, eliberate de institutiile abilitate din Romania;
    c) declaratie pe propria raspundere care sa cuprinda o prezentare a operatiunilor cu produse accizabile ce urmeaza a se desfasura;
    d) contractele incheiate direct cu beneficiarul produselor accizabile deplasate in regim suspensiv de accize care poate fi un antrepozitar autorizat in Romania sau in alt stat membru ori un destinatar inregistrat din alt stat membru;
    e) contractele incheiate direct cu beneficiarul dintr-o tara terta sau dintr-un teritoriu tert, precum si declaratia pe propria raspundere cu privire la locul de unde produsele accizabile parasesc teritoriul Comunitatii;
    f) declaratie privind forma de constituire a garantiei;
    g) certificatul de atestare fiscala;
    h) cazierul fiscal;
    i) declaratie pe propria raspundere cu privire la locurile/birourile vamale de intrare pe teritoriul Comunitatii;
    j) lista produselor accizabile si cantitatile estimate a fi importate la nivelul unui an, precum si cantitatea maxima estimata aferenta unei deplasari, codul NC al produselor si codul din Nomenclatorul codurilor de produse accizabile.
    (3) In termen de 15 zile de la data depunerii cererii conform prevederilor alin. (2), autoritatea vamala teritoriala va inainta documentatia autoritatii fiscale centrale - directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei, insotita de un referat al acelei autoritati vamale teritoriale asupra oportunitatii emiterii acestei autorizatii.
    (4) Comisia elibereaza autorizatia de expeditor inregistrat numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) au fost prezentate documentele prevazute la alin. (2);
    b) in cazul unei persoane fizice care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca expeditor inregistrat, aceasta sa nu fi fost condamnata in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) in cazul unei persoane juridice care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca expeditor inregistrat, administratorii acestor persoane juridice sa nu fi fost condamnati in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) solicitantul nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
    (5) Pentru antrepozitarii autorizati care intentioneaza sa achizitioneze produse accizabile din operatiuni proprii de import, autorizarea ca expeditor inregistrat si atribuirea codului de accize se fac in baza unei cereri depuse la autoritatea fiscala centrala, conform modelului prevazut in anexa nr. 55, insotita de declaratia pe propria raspundere cu privire la locurile/birourile vamale de intrare pe teritoriul Comunitatii si de lista produselor accizabile in care sa fie mentionate cantitatile estimate a fi importate la nivelul unui an, cantitatea maxima estimata aferenta unei deplasari, codul NC al produselor si codul din Nomenclatorul codurilor de produse accizabile.
    (6) Autorizatia de expeditor inregistrat se elibereaza de Comisie in termen de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete in cazul prevazut la alin. (2) si in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei in cazul prevazut la alin. (5).
    (7) Autorizatia de expeditor inregistrat este valabila incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care expeditorul inregistrat face dovada constituirii garantiei in cuantumul si in forma aprobate de Comisie potrivit pct. 108.
    (8) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), antrepozitarii autorizati trebuie sa faca dovada constituirii garantiei si pentru calitatea de expeditor inregistrat, in cuantumul si in forma aprobate de Comisie potrivit pct. 108, iar valabilitatea autorizatiei de expeditor incepe de la emiterii acesteia.
    (8^1) Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat au obligatia de a transmite autoritatii vamale teritoriale, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, o situatie privind livrarile de produse accizabile, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 55^1.
    (9) In situatia in care intervin modificari fata de datele initiale in baza carora a fost emisa autorizatia, expeditorul inregistrat sau antrepozitarul autorizat in calitate de expeditor inregistrat are obligatia de a le notifica la autoritatea fiscala centrala - directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei, in vederea modificarii autorizatiei, daca este cazul, dupa cum urmeaza:
    a) pentru un nou loc de import, cu cel putin 15 zile inainte de punerea in libera circulatie a produselor;
    b) daca se modifica datele de identificare ale expeditorului inregistrat, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii modificarii, insotita de actul aditional/hotararea asociatilor, certificatul de inscriere de mentiuni la oficiul registrului comertului si, dupa caz, cazierele judiciare ale administratorilor si certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului;
    c) pentru un nou beneficiar, cu cel putin 15 zile inainte de punerea in libera circulatie a produselor.
    (10) In situatia in care modificarile care intervin se refera la tipul produselor accizabile, expeditorul inregistrat sau antrepozitarul autorizat ce detine si calitatea de expeditor inregistrat are obligatia de a solicita Comisiei modificarea autorizatiei cu cel putin 30 de zile inainte de punerea in libera circulatie a produselor.
    (11) Modificarea autorizatiilor de expeditor inregistrat ca urmare a schimbarii sediului social, denumirii, formei de organizare sau a locurilor de import nu intra sub incidenta alin. (7) si este valabila de la data emiterii autorizatiei modificate.
    (12) Autorizatia de expeditor inregistrat poate fi revocata in urmatoarele situatii:
    a) atunci cand titularul acesteia nu respecta una dintre cerintele prevazute la alin. (9);
    b) atunci cand titularul acesteia inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, mai vechi de 30 de zile fata de termenul legal de plata;
    c) in cazul unui expeditor inregistrat, persoana fizica, atunci cand aceasta a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ;
    d) in cazul unui expeditor inregistrat, persoana juridica, atunci cand oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    (13) Decizia de revocare se comunica expeditorului inregistrat si produce efecte de la data la care a fost adusa la cunostinta acestuia.
    (14) Expeditorul inregistrat nemultumit poate contesta decizia de revocare a autorizatiei, potrivit legislatiei in vigoare.
    (15) Contestarea deciziei de suspendare sau de revocare a autorizatiei de expeditor inregistrat nu suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa.
    (16) In cazul in care expeditorul inregistrat doreste sa renunte la autorizatie, acesta are obligatia sa notifice acest fapt Comisiei cu cel putin 60 de zile inainte de data de la care renuntarea la autorizatie produce efecte.
    (17) Procedura de autorizare a expeditorului inregistrat nu intra sub incidenta prevederilor legale privind procedura aprobarii tacite.
    (18) In cazul pierderii autorizatiei de expeditor inregistrat, titularul autorizatiei va anunta pierderea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    (19) In baza documentului care atesta ca anuntul referitor la pierdere a fost inaintat spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, autoritatea emitenta a autorizatiei va elibera la cerere un duplicat al acesteia.
    90.2. (1) In intelesul prezentelor norme metodologice, locul de livrare directa reprezinta locul unde pot fi primite produse accizabile, cu exceptia tutunului prelucrat, in regim suspensiv de accize de la un antrepozit fiscal sau de la un expeditor inregistrat cu conditia ca acest loc sa fie indicat de destinatar, respectiv antrepozitarul autorizat sau de destinatarul inregistrat prevazut la pct. 89.
----------
    Alin. (1), subpct. 90.2 al pct. 90 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^30 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 20 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (2) Se considera livrare directa de produse accizabile in regim suspensiv de accize daca sunt indeplinite urmatoarele cerinte:
    a) locul de livrare directa sa fie notificat la autoritatea vamala teritoriala de catre antrepozitarul autorizat sau destinatarul inregistrat inainte de expedierea produselor accizabile din statul membru de expediere;
    b) antrepozitarul autorizat sau destinatarul inregistrat accepta cantitatea de produse accizabile inscrisa in documentul administrativ electronic ca fiind cantitatea sosita la destinatie. Aceasta cantitate va fi imediat inregistrata de catre acestia in evidentele lor privind stocurile de astfel de produse ca intrare si, in acelasi timp, ca eliberare pentru consum;
    c) in cazul produselor energetice, autoritatea vamala teritoriala, de regula, va fi informata cu 12 ore inainte de sosirea produselor la locul de destinatie de catre antrepozitarul autorizat sau destinatarul inregistrat;
    d) produsele accizabile trebuie pastrate la locul de livrare directa cel putin 24 de ore pentru o posibila inspectie din partea autoritatii vamale teritoriale.
    (3) Un antrepozitar autorizat sau un expeditor inregistrat in Romania poate expedia produse accizabile in regim suspensiv de accize catre un loc de livrare directa dintr-un alt stat membru daca aceasta operatiune este permisa in acel stat membru.
    (4) Pe durata deplasarii in regim suspensiv de accize, ambalajul in care este deplasat produsul accizabil trebuie sa aiba la exterior marcaje care identifica tipul si cantitatea de produs aflat in interior.
    90.3. (1) In cazul produselor din biomasa realizate in antrepozite fiscale de productie produse energetice si destinate amestecului cu produse energetice, al caror cod de produs nu se regaseste in Nomenclatorul codurilor de produse accizabile, deplasarea produselor in cauza catre alte antrepozite fiscale ale antrepozitarului autorizat pentru productie de produse energetice ori ale unui alt antrepozitar autorizat din Romania se realizeaza in regim suspensiv de accize si va fi insotita de un document comercial care va contine aceleasi informatii precum cele din documentul administrativ electronic pe suport hartie prevazut in anexa nr. 40.1, mai putin codul de referinta administrativ unic. Documentul comercial va fi certificat atat de autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea antrepozitul fiscal expeditor, cat si de autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea antrepozitul fiscal primitor.
    (2) In cazul produselor din biomasa destinate amestecului cu produse energetice intr-un antrepozit fiscal al antrepozitarului autorizat pentru productie de produse energetice, al caror cod de produs nu se regaseste in Nomenclatorul codurilor de produse accizabile, achizitionate de antrepozitul fiscal prin operatiuni proprii de import, deplasarea produselor de la locul de import pana la antrepozitul fiscal se realizeaza in regim suspensiv de accize si va fi insotita de documentul administrativ unic.
    (3) In cazul produselor din biomasa destinate amestecului cu produse energetice intr-un antrepozit fiscal al antrepozitarului autorizat pentru productie de produse energetice, al caror cod de produs nu se regaseste in Nomenclatorul codurilor de produse accizabile, provenite din achizitii intracomunitare, regimul aplicabil pentru deplasarea produselor in cauza este in relatie directa cu legislatia statului membru de expediere.
    (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica si in cazul antrepozitelor fiscale autorizate pentru depozitarea produselor energetice.
--------------
    Pct. 90 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^30 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Pct. 90 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^30 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 17 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.
    Alin. (1) al pct. 90.3 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^30 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 6 al literei F a art. I din HOTARAREA nr. 150 din 23 februarie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2011.
    Alin. (4),(5),(12) si (15) ale pct. 90, subpct. 90.1 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^30 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 41 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (8^1) al pct. 90, subpct. 90.1 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^30 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 7 al literei E a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.
    Alin. (1)-(3) ale pct. 90, subpct. 90.3 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^30 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 4 al literei C a art. I din HOTARAREA nr. 1.071 din 6 noiembrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012.
    Alin. (4) al pct. 90, subpct. 90.3 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^30 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    Codul fiscal:
    Documentul administrativ electronic
    Art. 206^31. - (1) Deplasarea intracomunitara de produse accizabile este considerata ca avand loc in regim suspensiv de accize doar daca este acoperita de un document administrativ electronic procesat in conformitate cu alin. (2) si (3).
    (2) In sensul alin. (1), expeditorul din Romania inainteaza un proiect de document administrativ electronic la autoritatile competente, prin intermediul sistemului informatizat prevazut la art. 1 din Decizia nr. 1.152/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 iunie 2003 privind informatizarea circulatiei si a controlului produselor supuse accizelor, denumit in continuare sistemul informatizat.
    (3) Autoritatile competente prevazute la alin. (2) efectueaza o verificare electronica a datelor din proiectul de document administrativ electronic, iar in cazul in care:
    a) datele nu sunt corecte, expeditorul este informat fara intarziere;
    b) datele sunt corecte, autoritatea competenta atribuie documentului un cod de referinta administrativ unic si il comunica expeditorului.
    (4) In cazurile prevazute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4, la art. 206^30 alin. (2) lit. (b) si la art. 206^30 alin. (3), autoritatea competenta transmite fara intarziere documentul administrativ electronic autoritatii competente din statul membru de destinatie, care la randul ei il transmite destinatarului, in cazul in care acesta este un antrepozitar autorizat sau un destinatar inregistrat. Daca produsele accizabile sunt destinate unui antrepozitar autorizat din Romania, autoritatea competenta inainteaza documentul administrativ electronic direct acestui destinatar.
    (5) In cazul prevazut la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3 autoritatea competenta din Romania inainteaza documentul administrativ electronic autoritatii competente din statul membru in care declaratia de export este depusa in conformitate cu art. 161 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, denumit in continuare statul membru de export, daca statul membru de export este altul decat Romania.
    (6) Atunci cand expeditorul este din Romania, acesta furnizeaza persoanei care insoteste produsele accizabile un exemplar tiparit al documentului administrativ electronic.
    (7) Atunci cand produsele accizabile sunt deplasate in regim suspensiv de accize de la un expeditor din alt stat membru la un destinatar din Romania, deplasarea produselor este insotita de un exemplar tiparit al documentului administrativ electronic sau de orice alt document comercial care mentioneaza codul de referinta administrativ unic, identificabil in mod clar.
    (8) Documentele prevazute la alin. (6) si (7) trebuie sa poata fi prezentate autoritatilor competente oricand sunt solicitate, pe intreaga durata a deplasarii in regim suspensiv de accize.
    (9) Expeditorul poate anula documentul administrativ electronic, atat timp cat deplasarea nu a inceput potrivit prevederilor art. 206^30 alin. (6).
    (10) In cursul deplasarii in regim suspensiv de accize, expeditorul poate modifica destinatia, prin intermediul sistemului informatizat, si poate indica o noua destinatie, care trebuie sa fie una dintre destinatiile prevazute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 ori 3 sau la art. 206^30 alin. (3), dupa caz, in conditiile prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
--------------
    Alin. (10) al art. 206^31 a fost modificat de pct. 60 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (11) In cazul deplasarii intracomunitare a produselor energetice in regim suspensiv de accize, pe cale maritima sau pe cai navigabile interioare, catre un destinatar care nu este cunoscut cu siguranta in momentul in care expeditorul inainteaza proiectul de document administrativ electronic prevazut la alin. (2), autoritatea competenta poate autoriza ca expeditorul sa nu includa in documentul in cauza datele privind destinatarul, in conditiile prevazute in normele metodologice.
    (12) Imediat ce datele privind destinatarul sunt cunoscute si cel tarziu la momentul incheierii deplasarii, expeditorul transmite datele sale autoritatilor competente, utilizand procedura prevazuta la alin. (10).

    Norme metodologice:
    91. (1) Deplasarea produselor accizabile din Romania catre un destinatar din alt stat membru sau catre un loc de unde produsele parasesc teritoriul Comunitatii, poate fi realizata in regim suspensiv de accize de un antrepozit fiscal doar daca este acoperita de documentul administrativ electronic.
    (2) Deplasarea produselor accizabile din Romania catre un destinatar din alt stat membru poate fi realizata in regim suspensiv de accize de un expeditor inregistrat in Romania doar daca este acoperita de documentul administrativ electronic.
    (3) In sensul alin. (1) si (2), antrepozitul fiscal expeditor sau expeditorul inregistrat, in baza accesului autorizat de autoritatea vamala teritoriala la sistemul informatizat, inainteaza prin intermediul acestui sistem informatizat proiectul documentului administrativ electronic aferent deplasarii ce urmeaza a avea loc.
    (4) Proiectul documentului administrativ electronic trebuie inaintat cu cel mult 7 zile inainte de data inscrisa pe acest document ca data de expediere a produselor accizabile in cauza.
    (5) Datele din proiectul documentului administrativ electronic sunt supuse unei verificari electronice, iar daca acestea sunt validate, sistemul informatizat atribuie codul de referinta administrativ unic, care pentru expeditor reprezinta confirmarea asupra inceperii operatiunii constand in deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize.
    (6) Dupa atribuirea codului de referinta administrativ unic, prin sistemul informatizat documentul administrativ electronic se transmite fara intarziere in sistemul informatizat din statul membru de destinatie.
    (7) Atunci cand are loc o deplasare de produse accizabile in regim suspensiv de accize din Romania catre un loc din alt stat membru de unde produsele parasesc teritoriul Comunitatii, dupa atribuirea codului de referinta administrativ unic, prin sistemul informatizat documentul administrativ electronic se transmite fara intarziere in sistemul informatizat din statul membru de export.
    (8) Deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize, atunci cand expeditorul este din Romania, trebuie sa fie insotita de un exemplar tiparit al documentului administrativ electronic, al carui model este prevazut in anexa nr. 40.1.
    (9) In cazul deplasarii intracomunitare a produselor energetice in regim suspensiv de accize, pe cale maritima sau pe cai navigabile interioare, antrepozitarul autorizat expeditor din Romania poate sa nu includa in documentul administrativ electronic datele aferente destinatarului daca acestea nu sunt cunoscute cu certitudine la momentul inaintarii proiectului documentului respectiv, dar numai cu conditia ca acest fapt sa fi fost notificat la autoritatea vamala teritoriala si acceptat de aceasta autoritate.
    (10) In situatia prevazuta la alin. (9) antrepozitul fiscal expeditor are obligatia ca imediat ce cunoaste datele aferente destinatarului, dar nu mai tarziu de momentul incheierii deplasarii, sa introduca datele respective in sistemul informatizat.
    (11) In cazul deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize dintr-un alt stat membru catre un destinatar din Romania autorizat sa primeasca produsele in regim suspensiv de accize, poate fi acceptat ca document de insotire fie un exemplar al documentului administrativ electronic tiparit, fie orice alt document comercial in care se mentioneaza codul de referinta administrativ unic, identificabil in mod clar, acceptat de autoritatea competenta a acelui stat membru de expeditie.
--------------
    Pct. 91 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^31 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Alin. (8) al pct. 91 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^31 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 42 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    Codul fiscal:
    Divizarea deplasarii produselor energetice in regim suspensiv de accize
    Art. 206^32. - Autoritatea competenta poate permite expeditorului, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ca expeditorul sa divizeze o deplasare intracomunitara de produse energetice in regim suspensiv de accize in doua sau mai multe deplasari, cu conditia ca:
    1. sa nu se modifice cantitatea totala de produse accizabile;
    2. divizarea sa se desfasoare pe teritoriul unui stat membru care permite o astfel de procedura;
    3. autoritatea competenta din statul membru unde se efectueaza divizarea sa fie informata cu privire la locul unde se efectueaza divizarea.

    Norme metodologice:
    92. (1) Autoritatea vamala teritoriala poate permite expeditorului din Romania, respectiv antrepozit fiscal sau expeditor inregistrat, sa divizeze o deplasare de produse energetice in regim suspensiv de accize intr-un alt stat membru, atunci cand acel stat membru permite o astfel de procedura.
    (2) Pentru realizarea operatiunii mentionate la alin. (1) expeditorul trebuie sa respecte conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (3) Deplasarea de produse energetice in regim suspensiv de accize dintr-un stat membru este permisa a fi divizata pe teritoriul Romaniei, numai daca acel stat membru permite o astfel de procedura, iar destinatarii din Romania, respectiv antrepozitarul autorizat sau destinatarul inregistrat respecta conditiile stabilite prin ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la alin. (2).
--------------
    Pct. 92 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^32 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.

    Codul fiscal:
    Primirea produselor accizabile in regim suspensiv de accize
--------------
    Denumirea marginala a art. 206^33 a fost modificata de pct. 61 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    Art. 206^33. - (1) La primirea de produse accizabile in Romania, in oricare dintre destinatiile prevazute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 sau 4 ori la art. 206^30 alin. (3), destinatarul trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
    a) sa confirme ca produsele accizabile au ajuns la destinatie;
    b) sa pastreze produsele primite in vederea verificarii si certificarii datelor din documentul administrativ electronic de catre autoritatea competenta;
    c) sa inainteze fara intarziere si nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la incheierea deplasarii, cu exceptia cazurilor justificate corespunzator autoritatilor competente potrivit precizarilor din normele metodologice, un raport privind primirea acestora, denumit in continuare raport de primire, utilizand sistemul informatizat.
--------------
    Alin. (1) al art. 206^33 a fost modificat de pct. 61 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (2) Modalitatile de confirmare a faptului ca produsele accizabile au ajuns la destinatie si de trimitere a raportului de primire a produselor accizabile de catre destinatarii mentionati la art. 206^56 alin. (1), precum si termenul de pastrare a produselor accizabile primite sunt prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
--------------
    Alin. (2) al art. 206^33 a fost modificat de pct. 61 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (3) Autoritatea competenta a destinatarului din Romania efectueaza o verificare electronica a datelor din raportul de primire, dupa care:
    1. in cazul in care datele nu sunt corecte, destinatarul este informat fara intarziere despre acest fapt;
    2. in cazul in care datele sunt corecte, autoritatea competenta a destinatarului confirma inregistrarea raportului de primire si il transmite autoritatii competente din statul membru de expeditie.
    (4) Atunci cand expeditorul este din Romania, raportul de primire se inainteaza acestuia de catre autoritatea competenta din Romania.
    (5) In cazul in care locul de expeditie si cel de destinatie se afla in Romania, primirea produselor accizabile in regim suspensiv de accize se confirma expeditorului potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    Norme metodologice:
    93. Destinatarului i se admite sa intarzie inaintarea prin sistemul informatizat a raportului de primire peste termenul-limita prevazut de lege numai in cazuri temeinic justificate prevazute in ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cu privire la modalitatile de trimitere a raportului de primire.
--------------
    Pct. 93 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^33 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.

    Codul fiscal:
    Art. 206^34. - (1) In situatiile prevazute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3 si, dupa caz, la art. 206^30 alin. (2) lit. (b), autoritatile competente din statul membru de export intocmesc un raport de export, pe baza vizei biroului vamal de iesire, prevazuta la art. 793 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, sau de biroul unde se realizeaza formalitatile prevazute la art. 206^4 alin. (5), prin care se atesta faptul ca produsele accizabile au parasit teritoriul Comunitatii.
    (2) Autoritatile competente din statul membru de export verifica pe cale electronica datele ce rezulta din viza prevazuta la alin. (1). Odata ce aceste date au fost verificate si atunci cand statul membru de expeditie este diferit de statul membru de export, autoritatile competente din statul membru de export transmit raportul de export autoritatilor competente din statul membru de expeditie.
    (3) Autoritatile competente din statul membru de expeditie inainteaza raportul de export expeditorului.

    Norme metodologice:
    93^1. (1) Produsele accizabile pot fi deplasate in regim suspensiv de accize pe teritoriul Comunitatii, inclusiv daca produsele sunt deplasate via o tara terta sau un teritoriu tert, de la un antrepozit fiscal la un loc de unde produsele accizabile parasesc teritoriul Comunitatii.
    (2) Deplasarea produselor accizabile poate fi realizata in regim suspensiv de accize doar daca este acoperita de documentul administrativ electronic.
    (3) Dovada prin care se incheie deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize este raportul de export intocmit de autoritatea vamala teritoriala din Romania sau, dupa caz, de autoritatea competenta din statul membru de export, raport intocmit pe baza vizei biroului vamal de iesire ori a biroului unde se realizeaza formalitatile de iesire a produselor, prin care se atesta faptul ca produsele accizabile au parasit teritoriul Comunitatii.
----------------
    Pct. 93^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^34 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 18 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.

    Codul fiscal:
    Proceduri in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil la expeditie
    Art. 206^35. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 206^31 alin. (1), in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil in Romania, expeditorul din Romania poate incepe o deplasare de produse accizabile in regim suspensiv de accize, in urmatoarele conditii:
    a) produsele sa fie insotite de un document pe suport hartie care contine aceleasi date ca proiectul de document administrativ electronic prevazut la art. 206^31 alin. (2);
    b) sa informeze autoritatile competente inainte de inceperea deplasarii, prin procedura stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
------------
    Litera b) a alin. (1) al art. 206^35 a fost modificata de pct. 74 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 125 din 27 decembrie 2011 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.

    (2) In cazul in care sistemul informatizat redevine disponibil, expeditorul prezinta un proiect de document administrativ electronic, in conformitate cu art. 206^31 alin. (2).
    (3) De indata ce datele cuprinse in documentul administrativ electronic sunt validate, in conformitate cu art. 206^31 alin. (3), acest document inlocuieste documentul pe suport hartie prevazut la alin. (1) lit. a). Prevederile art. 206^31 alin. (4) si (5), precum si cele ale art. 206^33 si art. 206^34 se aplica mutatis mutandis.
    (4) Pana la momentul validarii datelor din documentul administrativ electronic, deplasarea este considerata ca avand loc in regim suspensiv de accize, pe baza documentului pe suport hartie prevazut la alin. (1) lit. a).
    (5) O copie a documentului pe suport hartie prevazut la alin. (1) lit. a) se pastreaza de expeditor in evidentele sale.
    (6) In cazul in care sistemul informatizat este indisponibil la expeditie, expeditorul comunica informatiile prevazute la art. 206^31 alin. (10) sau la art. 206^32 prin intermediul unor mijloace alternative de comunicare. In acest scop, expeditorul in cauza informeaza autoritatile competente inaintea modificarii destinatiei sau a divizarii deplasarii. Prevederile alin. (2)-(5) se aplica mutatis mutandis.

    Norme metodologice:
    94. (1) In situatia in care sistemul informatizat este indisponibil in Romania, expeditorul poate incepe deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize numai dupa instiintarea autoritatii vamale centrale (responsabila pentru sistemul informatizat si corespondenta cu autoritatile competente din statele membre) prin transmiterea copiei documentului care va insoti deplasarea produselor, pe care a fost inscris numarul de referinta eliberat de autoritatea vamala teritoriala, in vederea atribuirii codului de referinta administrativ unic care reprezinta acordul pentru inceperea efectiva a deplasarii produselor.
    (2) Modelul documentului pe suport hartie este prevazut in anexa nr. 40.2.
--------------
    Pct. 94 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^35 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Alin. (2) al pct. 94 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^35 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 43 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    Codul fiscal:
    Proceduri in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil la destinatie
    Art. 206^36. - (1) In cazul in care, in situatiile prevazute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4, la art. 206^30 alin. (2) lit. b) si la art. 206^30 alin. (3), raportul de primire prevazut la art. 206^33 alin. (1) lit. c) nu poate fi prezentat la incheierea deplasarii produselor accizabile in termenul prevazut la respectivul articol, deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil in Romania, fie in situatia prevazuta la art. 206^35 alin. (1) nu au fost inca indeplinite procedurile prevazute la art. 206^35 alin. (2) si (3), destinatarul prezinta autoritatii competente din Romania, cu exceptia cazurilor pe deplin justificate, un document pe suport hartie care contine aceleasi date ca raportul de primire si care atesta incheierea deplasarii, potrivit prevederilor din normele metodologice.
--------------
    Alin. (1) al art. 206^36 a fost modificat de pct. 62 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (2) Cu exceptia cazului in care destinatarul poate prezenta, in scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat, raportul de primire prevazut la art. 206^33 alin. (1) lit. c) sau in cazuri pe deplin justificate, autoritatea competenta din Romania trimite o copie a documentului pe suport hartie prevazut la alin. (1) autoritatii competente din statul membru de expeditie, care o transmite expeditorului sau o tine la dispozitia acestuia.
--------------
    Alin. (2) al art. 206^36 a fost modificat de pct. 62 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (3) De indata ce sistemul informatizat redevine disponibil sau de indata ce procedurile prevazute la art. 206^35 alin. (2) si (3) sunt indeplinite, destinatarul prezinta un raport de primire, in conformitate cu art. 206^33 alin. (1) lit. c). Prevederile art. 206^33 alin. (3) si (4) se aplica mutatis mutandis.
--------------
    Alin. (3) al art. 206^36 a fost modificat de pct. 62 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (4) In cazul in care, in situatiile prevazute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3, raportul de export prevazut la art. 206^34 alin. (1) nu poate fi intocmit la incheierea deplasarii produselor accizabile deoarece, fie sistemul informatizat nu este disponibil in statul membru de export, fie in situatia prevazuta la art. 206^35 alin. (1) nu au fost inca indeplinite procedurile prevazute la art. 206^35 alin. (2) si (3), autoritatile competente din statul membru de export trimit autoritatilor competente din Romania un document pe suport hartie care contine aceleasi date ca si raportul de export si care atesta incheierea deplasarii, cu exceptia cazului in care raportul de export prevazut la art. 206^34 alin. (1) poate fi intocmit in scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat sau in cazuri pe deplin justificate, potrivit prevederilor din normele metodologice.
    (5) In cazul prevazut la alin. (4), autoritatile competente din Romania transmit sau pun la dispozitia expeditorului o copie a documentului pe suport hartie.
    (6) De indata ce sistemul informatizat redevine disponibil in statul membru de export sau de indata ce procedurile prevazute la art. 206^35 alin. (2) si (3) sunt indeplinite, autoritatile competente din statul membru de export trimit un raport de export, in conformitate cu art. 206^34 alin. (1). Prevederile art. 206^34 alin. (2) si (3) se aplica mutatis mutandis.

    Norme metodologice:
    95. Modelul documentului pe suport hartie al raportului de primire si al raportului de export este prevazut in anexa nr. 41 si, respectiv in anexa nr. 42.
--------------
    Pct. 95 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^36 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.

    Codul fiscal:
    Incheierea deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize
    Art. 206^37. - (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 206^36, raportul de primire prevazut la art. 206^33 alin. (1) lit. c) sau raportul de export prevazut la art. 206^34 alin. (1) constituie dovada faptului ca deplasarea produselor accizabile s-a incheiat, in conformitate cu art. 206^30 alin. (7).
--------------
    Alin. (1) al art. 206^37 a fost modificat de pct. 63 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (2) Prin derogare de la alin. (1), in absenta unui raport de primire sau a unui raport de export din alte motive decat cele prevazute la art. 206^36, se poate de asemenea furniza, in cazurile prevazute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4, la art. 206^30 alin. (2) lit. b) si la art. 206^30 alin. (3), dovada incheierii deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize, printr-o adnotare facuta de autoritatile competente din statul membru de destinatie, pe baza unor dovezi corespunzatoare, care sa indice ca produsele accizabile expediate au ajuns la destinatia declarata sau, in cazul prevazut la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3, printr-o adnotare facuta de autoritatile competente din statul membru pe teritoriul caruia este situat biroul vamal de iesire, care sa ateste faptul ca produsele accizabile au parasit teritoriul Comunitatii.
    (3) In sensul alin. (2), un document inaintat de destinatar si care contine aceleasi date ca raportul de primire sau de export constituie o dovada corespunzatoare.
    (4) In momentul in care autoritatile competente din statul membru de expeditie au admis dovezile corespunzatoare, acestea inchid deplasarea in sistemul informatizat.

    Norme metodologice:
    96. (1) Deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize se considera incheiata pentru expeditor in baza raportului de primire inaintat de destinatar sau, dupa caz, in baza raportului de export inaintat de autoritatea competenta a locului de export, prin intermediul sistemului informatizat.
    (2) Atunci cand destinatarul din Romania constata ca nu este in masura sa intocmeasca raportul de primire in termenul prevazut de lege, imediat la primirea produselor solicita prezenta unui reprezentant al autoritatii vamale teritoriale in vederea verificarii si confirmarii datelor prezentate de destinatar pe baza documentului care a insotit deplasarea produselor in regim suspensiv de accize si a dovezilor justificative.
    (3) In urma mentiunilor reprezentantului autoritatii vamale teritoriale, destinatarul va inainta documentul autoritatii vamale centrale in vederea comunicarii de catre aceasta autoritatii competente a statului membru de expeditie a regimului aferent deplasarii produselor.
    (4) Modelul documentului este prevazut in anexa nr. 41.
    (5) In cazul deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize din Romania catre un destinatar din alt stat membru sau la export printr-un birou vamal de iesire din alt stat membru, in absenta raportului de primire sau a unui raport de export, dupa caz, deplasarea poate fi considerata incheiata potrivit adnotarilor autoritatii competente din statul membru de destinatie sau de export.
--------------
    Pct. 96 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^37 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.

    Codul fiscal:
    Structura si continutul mesajelor
    Art. 206^38. - (1) Structura si continutul mesajelor care trebuie schimbate potrivit art. 206^31-206^34 de catre persoanele si autoritatile competente implicate in cazul unei deplasari intracomunitare de produse accizabile in regim suspensiv de accize, normele si procedurile privind schimbul acestor mesaje, precum si structura documentelor pe suport hartie prevazute la art. 206^35 si 206^36 sunt stabilite de catre Comisia Europeana.
    (2) Situatiile in care sistemul informatizat este considerat indisponibil in Romania, precum si normele si procedurile care trebuie urmate in aceste situatii sunt stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    Norme metodologice:
    97. (1) Structura si continutul mesajelor corespunzatoare documentului administrativ electronic, raportului de primire si raportului de export aferente deplasarilor de produse accizabile in regim suspensiv de accize, atunci cand informatiile se transmit prin sistemul informatizat, sunt stabilite la nivel national prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 684/2009.
    (2) Situatiile in care sistemul informatizat este indisponibil in Romania la momentul expeditiei sau la momentul de receptie a produselor accizabile deplasate in regim suspensiv de accize, precum si procedurile care trebuie urmate sunt stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la alin. (1).
--------------
    Pct. 97 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^38 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.

    Codul fiscal:

    SECTIUNEA a 10-a
    Restituiri de accize


    Codul fiscal:
    Restituiri de accize

    Art. 206^42. - (1) Cu exceptia cazurilor prevazute la art. 206^44 alin. (7), la art. 206^47 alin. (5) si la art. 206^49 alin. (3) si (4), precum si a cazurilor prevazute de la art. 206^58 - 206^60, accizele privind produsele accizabile care au fost eliberate pentru consum pot fi, la solicitarea persoanei in cauza, restituite sau remise de catre autoritatile competente din statele membre unde respectivele produse au fost eliberate pentru consum, in situatiile prevazute de statele membre si in conformitate cu conditiile stabilite de statul membru in cauza, in scopul de a preveni orice forma posibila de evaziune sau abuz. O astfel de restituire sau de remitere nu poate genera alte scutiri decat cele prevazute la art. 206^56 si 206^58 - 206^60.
    (2) Pentru produsele energetice contaminate sau combinate in mod accidental, returnate antrepozitului fiscal pentru reciclare, accizele platite vor putea fi restituite in conditiile prevazute in normele metodologice.
    (3) Pentru bauturile alcoolice si produsele din tutun retrase de pe piata, daca starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai indeplinesc conditiile de comercializare, accizele platite pot fi restituite in conditiile prevazute in normele metodologice.
--------------
    Alin. (3) al art. 206^42 a fost modificat de pct. 64 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (3^1) Pentru produsele accizabile care au fost eliberate pentru consum in Romania si care ulterior sunt exportate, persoana care a efectuat exportul are drept de restituire a accizelor, in conditiile prevazute in normele metodologice.
------------
    Alin. (3^1) al art. 206^42 a fost introdus de pct. 65 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (4) Acciza restituita nu poate depasi suma efectiv platita.

    Norme metodologice:
    98.
    98.1. (1) Pentru produsele energetice accizabile realizate de antrepozitarii autorizati pentru productie produse energetice si livrate la export din locuri de depozitare, altele decat cele autorizate ca antrepozite fiscale, accizele platite ca urmare a eliberarii pentru consum a acestor produse pot fi restituite la cererea antrepozitarului autorizat.
    (2) Pentru a beneficia de restituirea accizelor, antrepozitarul autorizat va depune o cerere in acest sens la autoritatea fiscala teritoriala unde este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, insotita de urmatoarele documente:
    a) copia facturii catre cumparatorul dintr-o tara terta;
    b) copia declaratiei vamale de export si, dupa caz, copia documentului care atesta ca produsele au parasit teritoriul comunitar;
    c) copia documentului care atesta plata accizelor.
    (3) Pot beneficia de restituirea accizelor pentru produsele energetice livrate la export si operatorii economici care au achizitionat produsele direct de la un antrepozit fiscal sau prin operatiuni proprii de import care ulterior sunt exportate.
    (4) Pentru a beneficia de restituirea accizelor in situatia prevazuta la alin. (3), operatorul economic va depune o cerere in acest sens la autoritatea fiscala teritoriala unde este inregistrat ca platitor de impozite si taxe sau la autoritatea vamala teritoriala, dupa caz, insotita de urmatoarele documente:
    a) copia facturii de achizitie a produselor energetice, in care acciza sa fie evidentiata distinct, sau copia facturii de achizitie a produselor energetice si a declaratiei vamale de import;
    b) copia documentului care atesta plata accizelor;
    c) copia facturii catre cumparatorul dintr-o tara terta;
    d) copia declaratiei vamale de export si, dupa caz, copia documentului care atesta ca produsele au parasit teritoriul comunitar.
    (5) Autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de antrepozitarul autorizat sau de operatorul economic autoritatii vamale teritoriale, care in urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. In cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.
    (6) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (5) autoritatii fiscale teritoriale."
    (7) In cazul in care decizia este de admitere in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.
    98.2. (1) Pentru produsele returnate in antrepozitele fiscale din Romania in vederea reciclarii, reconditionarii sau distrugerii, dupa caz, accizele platite ca urmare a eliberarii pentru consum a acestor produse pot fi restituite la cererea antrepozitarului autorizat care a eliberat pentru consum produsele respective.
    (2) Antrepozitarul autorizat va instiinta in scris autoritatea vamala teritoriala in cazul returului produselor cu cel putin doua zile inainte de efectuarea returului produselor, printr-o notificare in care se vor mentiona cauzele, cantitatile de produse accizabile care fac obiectul returului in antrepozitul fiscal, data eliberarii pentru consum, valoarea accizelor aferente, data si locul/locurile de unde urmeaza sa fie retrase produsele respective, precum si procedura care urmeaza a fi aplicata produselor care fac obiectul restituirii accizelor (reciclare, reconditionare, distrugere).
    (3) Autoritatea vamala teritoriala va desemna un reprezentant care sa asiste la receptia produselor returnate in vederea certificarii documentului de receptie.
    (4) Autoritatea vamala teritoriala va analiza datele din documentul de receptie certificat de reprezentantul acestei autoritati, prezentat in copie, odata cu informatiile prezentate de antrepozitar, si va comunica acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data documentului de receptie, punctul de vedere asupra unei eventuale cereri de restituire a accizelor platite pentru produsele returnate in antrepozitul fiscal, inclusiv a sumei de restituit potrivit celor analizate.
    (5) Pentru a beneficia de restituirea accizelor, antrepozitarul autorizat va depune o cerere in acest sens la autoritatea fiscala teritoriala unde este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, insotita de urmatoarele documente:
    a) copia documentului de receptie certificat de reprezentantul autoritatii vamale teritoriale;
    b) adresa prin care se comunica punctul de vedere al autoritatii vamale teritoriale, in original si in copie;
    c) documentul care atesta ca accizele au fost platite de antrepozitul fiscal care solicita restituirea accizelor.
    (6) Abrogat.
    (7) Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum in Romania de un destinatar inregistrat, accizele pot fi restituite la cererea acestuia, cerere care se va depune la autoritatea fiscala teritoriala unde este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, cu 7 zile lucratoare inainte ca produsele accizabile sa fie returnate antrepozitului fiscal din statul membru de expeditie. Concomitent, acest fapt va fi notificat si autoritatii vamale teritoriale pentru o posibila verificare din partea acestei autoritati.
    (8) In situatia prevazuta la alin. (7), cererea de restituire va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) o nota justificativa privind cauzele, cantitatile de produse accizabile si locul/locurile unde se afla produsele ce urmeaza sa fie returnate;
    b) documentele care justifica faptul ca produsele respective au fost achizitionate de la antrepozitul fiscal din statul membru de expeditie;
    c) documentul care atesta ca accizele au fost platite in Romania.
    (9) In cazul produselor accizabile provenite din achizitii intracomunitare, retrase de pe piata, acestea pot fi returnate antrepozitului fiscal din statul membru de expeditie, in conditiile stabilite de acel stat membru, de antrepozitul fiscal sau destinatarul inregistrat din Romania care a efectuat achizitia. Imediat ce produsele au fost returnate antrepozitului fiscal din statul membru de expeditie, in completarea documentelor prevazute la alin. (8), antrepozitul fiscal sau destinatarul inregistrat din Romania va transmite autoritatii fiscale teritoriale o copie a documentului sau a documentelor care atesta returul si receptia produselor.
    (10) Pentru produsele accizabile provenite din operatiuni de import, ce urmeaza a fi returnate furnizorului extern, operatorul economic importator poate beneficia de restituirea accizelor, cu indeplinirea urmatoarelor cerinte:
    a) sa depuna cererea de restituire la autoritatea vamala teritoriala, cu 7 zile lucratoare inainte ca produsele accizabile sa fie returnate, pentru o posibila verificare din partea acestei autoritati;
    b) cererea de restituire sa fie insotita de:
    1. o nota justificativa privind cauzele, cantitatile de produse accizabile si locul/locurile unde se afla produsele ce urmeaza sa fie returnate;
    2. documentul care atesta ca accizele au fost platite de importator.
    (11) Imediat ce produsele au fost returnate furnizorului extern, importatorul din Romania va transmite autoritatii vamale teritoriale o copie a documentului sau a documentelor care atesta returul si receptia produselor.
    (12) In cazul produselor supuse marcarii prin banderole sau timbre, operatorul economic care solicita restituirea accizelor este obligat sa intocmeasca un registru care sa contina urmatoarele informatii:
    a) cantitatea produselor accizabile eliberate pentru consum sau importate care fac obiectul restituirii accizelor;
    b) data la care produsele au fost eliberate pentru consum sau importate;
    c) seria si numarul de identificare ale banderolelor sau timbrelor;
    d) valoarea accizelor platite pentru produsele eliberate pentru consum sau importate;
    e) regimul care urmeaza a fi aplicat produselor care fac obiectul restituirii accizelor.
    (13) Abrogat.
    (14) Produsele supuse accizelor, eliberate pentru consum sau importate in Romania, care fac obiectul returului catre furnizorul extern, atunci cand urmeaza a fi distruse, pot fi supuse operatiunii de distrugere in Romania.
    (15) Responsabilitatea distrugerii o are antrepozitul fiscal, destinatarul inregistrat sau operatorul economic importator care a eliberat produsele accizabile pentru consum in Romania.
    (16) Distrugerea produselor accizabile poate fi efectuata la cererea operatorului economic, in baza aprobarii date de autoritatea vamala teritoriala.
    (17) Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) o nota justificativa privind cauzele, cantitatile de produse accizabile si locul/locurile unde se afla produsele ce urmeaza a fi distruse;
    b) documentele justificative care confirma cauzele ce determina distrugerea produselor;
    c) documentul care atesta ca accizele au fost platite de operatorul economic care solicita restituirea accizelor si procedura care urmeaza a fi aplicata produselor ce fac obiectul restituirii accizelor (reciclare, reconditionare, distrugere).
    (18) Pentru produsele accizabile marcate cu timbre sau banderole, returnate in antrepozitul fiscal din Romania, in vederea reciclarii sau reconditionarii, dezlipirea marcajelor se va efectua sub supravegherea autoritatii vamale teritoriale si va fi consemnata intr-un proces-verbal. O copie a procesului-verbal va insoti marcajele care vor fi expediate pentru distrugere Companiei Nationale «Imprimeria Nationala» - S.A., operatiunea de distrugere efectuandu-se pe cheltuiala antrepozitului fiscal.
    (19) In cazul produselor accizabile marcate cu timbre sau banderole, inainte de returnarea produselor in antrepozitul fiscal din alt stat membru ori producatorului dintr-o tara terta, se va efectua dezlipirea marcajelor sub supravegherea autoritatii vamale teritoriale si va fi consemnata intr-un proces-verbal. O copie a procesului-verbal va insoti marcajele care vor fi expediate pentru distrugere Companiei Nationale «Imprimeria Nationala» - S.A., operatiunea de distrugere efectuandu-se pe cheltuiala operatorului economic care returneaza marcajele.
    (20) Nu intra sub incidenta restituirii accizelor, produsele care au fost eliberate pentru consum cu mai mult de 2 ani inainte de data depunerii cererii de restituire.
    (21) In toate situatiile de restituire, autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de beneficiarul restituirii autoritatii vamale teritoriale, care in urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. In cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.
    (22) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (21) autoritatii fiscale teritoriale.
    (23) In cazul in care decizia este de admitere in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.
    98.3. (1) Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum in Romania de catre destinatari inregistrati si livrate la export, accizele platite pot fi restituite la cererea acestora.
    (2) Pentru a beneficia de restituirea accizelor, destinatarul inregistrat va depune trimestrial pana pe data de 25 inclusiv a lunii imediat urmatoare expirarii trimestrului o cerere in acest sens la autoritatea fiscala teritoriala unde este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, insotita de urmatoarele documente:
    a) copia documentelor care atesta faptul ca produsele respective au fost achizitionate de la un antrepozit fiscal dintr-un stat membru;
    b) copia facturii de livrare catre cumparatorul dintr-o tara terta;
    c) copia declaratiei vamale de export si, dupa caz, copia documentului care atesta ca produsele au parasit teritoriul comunitar;
    d) copia documentului care atesta plata accizelor la bugetul de stat.
    (3)  In cazul produselor accizabile marcate cu timbre sau banderole, destinatarul inregistrat va depune o notificare la autoritatea vamala teritoriala cu 7 zile lucratoare inainte ca produsele accizabile sa fie livrate la export.
    (4) Notificarea prevazuta la alin. (3) va cuprinde urmatoarele informatii:
    a) cantitatea produselor accizabile eliberate pentru consum, care fac obiectul restituirii accizelor;
    b) data la care produsele au fost eliberate pentru consum;
    c) seria si numarul de identificare ale banderolelor sau timbrelor;
    d) valoarea accizelor platite pentru produsele eliberate pentru consum.
    (5) In cazul produselor accizabile marcate cu timbre sau banderole, inainte de livrarea produselor accizabile la export, se va efectua dezlipirea marcajelor sub supravegherea autoritatii vamale teritoriale si va fi consemnata intr-un proces-verbal. O copie a procesului-verbal va insoti marcajele care vor fi expediate pentru distrugere Companiei Nationale «Imprimeria Nationala» - S.A., operatiunea de distrugere efectuandu-se pe cheltuiala operatorului economic care returneaza marcajele.
    (6) O copie a procesului-verbal prevazut la alin. (5) va fi anexata cererii prevazute la alin. (2).
    (7) Autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de catre destinatarul inregistrat autoritatii vamale teritoriale, care in urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. In cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.
    (8) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (7) autoritatii fiscale teritoriale.
    (9) In cazul in care decizia este de admitere, in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.
--------------
    Pct. 98 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Pct. 98 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 19 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.
    Alin. (5) al pct. 98, subpct. 98.1 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 44 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (6) si (7) ale pct. 98, subpct. 98.1 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 45 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (6) si (13) ale pct. 98, subpct. 98.2 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost abrogate de pct. 46 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (21),(22) si (23) ale pct. 98, subpct. 98.2 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 47 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Subpct. 98.3 al pct. 98 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^42, alin. (3^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 48 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    Codul fiscal:

    SECTIUNEA a 11-a
    Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum


    Persoane fizice
    Art. 206^43. - (1) Accizele pentru produsele accizabile achizitionate de o persoana fizica pentru uz propriu si transportate personal de aceasta in Romania sunt exigibile numai in statul membru in care se achizitioneaza produsele accizabile.
    (2) Pentru a stabili daca produsele accizabile prevazute la alin. (1) sunt destinate uzului propriu al unei persoane fizice, se vor avea in vedere cel putin urmatoarele cerinte:
    a) statutul comercial al celui care detine produsele accizabile si motivele pentru care le detine;
    b) locul in care se afla produsele accizabile sau, daca este cazul, modul de transport utilizat;
    c) orice document referitor la produsele accizabile;
    d) natura produselor accizabile;
    e) cantitatea de produse accizabile.
    (3) Produsele achizitionate de persoanele fizice se considera a fi destinate scopurilor comerciale, in conditiile si cantitatile prevazute in normele metodologice.
    (4) Produsele achizitionate si transportate in cantitati superioare limitelor prevazute in normele metodologice si destinate consumului in Romania se considera a fi achizitionate in scopuri comerciale si, in acest caz, se datoreaza acciza in Romania.
    (5) Acciza devine exigibila in Romania si pentru cantitatile de uleiuri minerale eliberate deja pentru consum intr-un alt stat membru, daca aceste produse sunt transportate cu ajutorul unor mijloace de transport atipice de catre o persoana fizica sau in numele acesteia. In sensul acestui alineat, mijloace de transport atipice inseamna transportul de combustibil in alte recipiente decat rezervoarele vehiculelor sau in canistre adecvate pentru combustibili si transportul de produse lichide pentru incalzire in alte recipiente decat in camioane-cisterna folosite in numele unor operatori economici profesionisti.

    Norme metodologice:
    99. (1) Pentru stabilirea destinatiei comerciale a produselor accizabile achizitionate dintr-un alt stat membru de persoane fizice din Romania, se vor avea in vedere urmatoarele cerinte:
    a) statutul comercial al detinatorului si motivele detinerii produselor;
    b) locul in care se afla produsele sau, daca este cazul, mijlocul de transport utilizat;
    c) orice alt document cu privire la produsele respective;
    d) natura produselor;
    e) cantitatea de produse.
    (2) Se considera achizitii pentru uz propriu produsele cumparate si transportate de persoane fizice pana in urmatoarele limite cantitative:
    A. tutunuri prelucrate:
    1. tigarete - 800 bucati;
    2. tigari (cu o greutate maxima de 3 grame/bucata) - 400 bucati;
    3. tigari de foi - 200 bucati;
    4. tutun de fumat - 1 kg;
    B. bauturi alcoolice:
    1. bauturi spirtoase - 10 litri;
    2. produse intermediare - 20 litri;
    3. vinuri si bauturi fermentate - 90 litri;
    4. bere - 110 litri.
    (3) Produsele achizitionate si transportate in cantitati superioare limitelor stabilite la alin. (2) se considera a fi achizitionate in scopuri comerciale, iar pentru acestea se vor respecta prevederile art. 206^44 din Codul fiscal.
    (4) Autoritatea vamala competenta poate stabili pe baza criteriilor prevazute la alin. (1) daca produsele detinute in cantitati inferioare sau egale limitelor prevazute la alin. (2) sunt destinate scopurilor comerciale.
--------------
    Pct. 99 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^43 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.

    Codul fiscal:
    Produse cu accize platite detinute in scopuri comerciale in Romania
    Art. 206^44. - (1) Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 206^47 alin. (1), in cazul in care produsele accizabile care au fost deja eliberate pentru consum intr-un stat membru sunt detinute in scopuri comerciale in Romania pentru a fi livrate sau utilizate pe teritoriul acesteia, produsele in cauza sunt supuse accizelor, iar accizele devin exigibile in Romania.
    (2) In sensul prezentului articol, detinere in scopuri comerciale inseamna detinerea de produse accizabile de catre o alta persoana decat o persoana fizica sau de catre o persoana fizica in alte scopuri decat pentru uz propriu si transportarea de catre aceasta, in conformitate cu art. 206^43.
    (3) Conditiile de exigibilitate si nivelul accizelor care urmeaza sa fie aplicate sunt cele in vigoare la data la care accizele devin exigibile in Romania.
    (4) Persoana platitoare de accize devenite exigibile este, in cazurile prevazute la alin. (1), persoana care efectueaza livrarea sau detine produsele destinate livrarii sau careia ii sunt livrate produsele in Romania.
    (5) Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 206^49, in cazul in care produsele accizabile care au fost deja eliberate pentru consum intr-un stat membru se deplaseaza in cadrul Comunitatii in scopuri comerciale, produsele in cauza nu sunt considerate ca fiind detinute in aceste scopuri pana in momentul in care ajung in Romania, cu conditia ca deplasarea sa se realizeze pe baza formalitatilor prevazute la art. 206^45 alin. (1) si (2).
    (6) Produsele accizabile detinute la bordul unei nave sau al unei aeronave care efectueaza traversari sau zboruri intre un alt stat membru si Romania, dar care nu sunt disponibile pentru vanzare in momentul in care nava sau aeronava se afla pe teritoriul unuia dintre cele doua state membre, nu sunt considerate ca fiind detinute in statul membru respectiv in scopuri comerciale.
    (7) In cazul produselor accizabile, care au fost deja eliberate pentru consum in Romania si care sunt livrate intr-un alt stat membru, comerciantul care a efectuat livrarea poate beneficia, la cerere, de restituirea sau de remiterea accizelor daca autoritatea competenta constata ca accizele au devenit exigibile si au fost percepute in acel stat membru, potrivit prevederilor din normele metodologice.

    Norme metodologice:
    100. (1) Comerciantul expeditor care doreste sa solicite restituirea accizelor pentru produsele ce urmeaza a fi expediate pentru consum intr-un alt stat membru trebuie sa depuna la autoritatea fiscala teritoriala unde este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, cu cel putin 48 de ore inainte de expedierea produselor, o cerere de restituire, al carei model este prevazut in anexa nr. 43, si sa faca dovada ca pentru acele produse accizele au fost platite.
    (2) Dupa receptia produselor de catre destinatar, comerciantul expeditor va depune la autoritatea fiscala teritoriala unde este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, in vederea restituirii accizelor, documentul prevazut la art. 206^46 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, pe care este mentionat tratamentul fiscal al produselor accizabile in statul membru de destinatie. De asemenea, comerciantul expeditor va prezenta datele de identificare ale autoritatii competente din statul membru de destinatie, in vederea unei posibile confirmari ca accizele au devenit exigibile si au fost percepute in acel stat membru.
    (3) Acciza de restituit va fi aferenta cantitatilor expediate si efectiv receptionate.
    (4) Autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de comerciantul expeditor autoritatii vamale teritoriale, care in urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. In cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.
-----------
    Alin. (4) al pct. 100 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^44 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 49 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (4^1) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (4) autoritatii fiscale teritoriale.
--------
    Alin. (4^1) al pct. 100 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^44 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 50 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (4^2) In cazul in care decizia este de admitere, in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.
------------
    Alin. (4^2) al pct. 100 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^44 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 50 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (5) Pentru produsele supuse accizelor, care sunt marcate si eliberate pentru consum in Romania si care sunt destinate consumului in alt stat membru, accizele se pot restitui de catre autoritatea fiscala teritoriala numai in limita unei valori corespunzatoare valorii accizelor aferente cantitatii de produse marcate si expediate. Dezlipirea marcajelor se face sub supravegherea autoritatii vamale teritoriale, la solicitarea comerciantului expeditor.
--------------
    Pct. 100 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^44 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.

    Codul fiscal:
    Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite

    Art. 206^45. - (1) In situatia prevazuta la art. 206^44 alin. (1), produsele accizabile circula intre Romania si alt stat membru sau intre alt stat membru si Romania, impreuna cu un document de insotire care contine datele principale din documentul prevazut la art. 206^31 alin. (1). Structura si continutul documentului de insotire sunt stabilite de Comisia Europeana.
    (2) Persoanele prevazute la art. 206^44 alin. (4) trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) inaintea expedierii produselor, sa depuna o declaratie la autoritatea competenta teritoriala si sa garanteze plata accizelor;
    b) sa plateasca accizele in prima zi lucratoare imediat urmatoare celei in care s-au receptionat produsele;
    c) sa accepte orice control care sa permita autoritatii competente teritoriale sa se asigure ca produsele accizabile au fost efectiv primite si ca accizele exigibile pentru acestea au fost platite.

    Norme metodologice:
    101. (1) In situatia in care un operator economic din Romania urmeaza sa primeasca produse accizabile eliberate pentru consum in alt stat membru, exigibilitatea accizelor ia nastere in momentul receptiei produselor.
-----------
    Alin. (1) al pct. 101 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 13 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.

    (2) Operatorul economic din Romania prevazut la alin. (1) trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) inainte de expedierea produselor accizabile de catre furnizorul din alt stat membru, sa depuna o declaratie cu privire la acest fapt la autoritatea vamala teritoriala si sa garanteze plata accizelor aferente produselor accizabile pe care urmeaza sa le primeasca;
    b) sa plateasca accizele in prima zi lucratoare imediat urmatoare celei in care s-au receptionat produsele;
    c) sa instiinteze autoritatea vamala teritoriala in raza careia au fost primite produsele accizabile si sa pastreze produsele in locul de receptie cel putin 24 de ore pentru a permite acestei autoritati sa se asigure ca produsele au fost efectiv primite si ca accizele exigibile pentru acestea au fost platite. Dupa expirarea termenului de 24 de ore, operatorul economic poate proceda la receptia produselor accizabile primite.
-----------
    Alin. (2) al pct. 101 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 13 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.
    Lit. c) a alin. (2) al pct. 101 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificata de pct. 21 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (3) Pentru aromele alimentare, extractele si concentratele alcoolice, accizele platite de catre operatorul economic din Romania ca urmare a achizitiei de la un furnizor dintr-un alt stat membru pot fi restituite la cererea operatorului economic care s-a conformat cerintelor prevazute la alin. (2) al art. 206^45 din Codul fiscal.
-----------
    Alin. (3) al pct. 101 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 13 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.

    (4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscala teritoriala unde operatorul economic este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. Cererea va fi insotita de:
    a) documentul care sa ateste ca acciza a fost platita; si
    b) copiile documentelor care fac dovada ca produsele au fost transferate, respectiv livrate la preturi fara accize catre un antrepozit fiscal de productie bauturi alcoolice; sau
    c) copiile documentelor care fac dovada ca livrarea s-a efectuat catre un operator economic producator de bauturi nealcoolice ori produse alimentare, in care sa fie inscrisa mentiunea «scutit de accize», respectiv ca produsele au fost utilizate pentru realizarea bauturilor nealcoolice ori produselor alimentare.
-------------
    Alin. (4) al pct. 101 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 51 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (4) al pct. 101 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 13 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.

    (5) Autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de operatorul economic autoritatii vamale teritoriale, care in urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. In cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.
-------------
    Alin. (5) al pct. 101 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 52 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
-----------
    Alin. (5) al pct. 101 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 13 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.

    (6) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (5) autoritatii fiscale teritoriale.
-------------
    Alin. (6) al pct. 101 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 52 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (7) In cazul in care decizia este de admitere, in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.
-------------
    Alin. (7) al pct. 101 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 52 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
--------------
    Pct. 101 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.

    Codul fiscal:
    Documentul de insotire

    Art. 206^46. - (1) Documentul de insotire se intocmeste de catre furnizor in 3 exemplare si se utilizeaza dupa cum urmeaza:
    a) primul exemplar ramane la furnizor;
    b) exemplarele 2 si 3 insotesc produsele accizabile pe timpul transportului pana la primitor;
    c) exemplarul 2 ramane la primitorul produselor;
    d) exemplarul 3 trebuie sa fie restituit furnizorului, cu certificarea receptiei si cu mentionarea tratamentului fiscal ulterior al produselor accizabile in statul membru de destinatie, daca furnizorul solicita in mod expres acest lucru in scop de restituire de accize.
    (2) Modelul documentului de insotire va fi prevazut in normele metodologice.

    Norme metodologice:
    102. (1) Documentul de insotire se utilizeaza in cazul deplasarii produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum in Romania catre un destinatar dintr-un stat membru in scop comercial.
    (2) Documentul de insotire este utilizat si in cazul circulatiei intracomunitare a alcoolului complet denaturat.
    (3) Modelul documentului de insotire este in conformitate cu legislatia comunitara si este prevazut in anexa nr. 44.
    (4) In cazurile mentionate la alin. (1) si (2) pentru produsele accizabile deja eliberate pentru consum intr-un stat membru si care sunt destinate a fi utilizate in scop comercial in Romania, deplasarea produselor va fi insotita de documentul de insotire sau de un document comercial care sa contina aceleasi informatii, stabilit de statul membru de expeditie.
--------------
    Pct. 102 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^46 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.

    Codul fiscal:
    Vanzarea la distanta

    Art. 206^47. - (1) Produsele accizabile deja eliberate pentru consum intr-un stat membru, care sunt achizitionate de o persoana, alta decat un antrepozitar autorizat sau un destinatar inregistrat, stabilita in Romania, care nu exercita o activitate economica independenta, si care sunt expediate ori transportate catre Romania, direct sau indirect, de catre vanzator ori in numele acestuia, sunt supuse accizelor in Romania.
    (2) In cazul prevazut la alin. (1), accizele devin exigibile in Romania in momentul livrarii produselor accizabile. Conditiile de exigibilitate si nivelul accizelor care urmeaza sa fie aplicate sunt cele in vigoare la data la care accizele devin exigibile. Accizele se platesc in conformitate cu procedura stabilita in normele metodologice.
    (3) Persoana platitoare de accize in Romania este fie vanzatorul, fie un reprezentant fiscal stabilit in Romania si autorizat de autoritatile competente din Romania. Atunci cand vanzatorul nu respecta dispozitiile alin. (4) lit. a), persoana platitoare de accize este destinatarul produselor accizabile.
    (4) Vanzatorul sau reprezentantul fiscal trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) inainte de expedierea produselor accizabile, trebuie sa se inregistreze si sa garanteze plata accizelor in conditiile stabilite si la autoritatea competenta, prevazute in normele metodologice;
    b) sa plateasca accizele la autoritatea competenta prevazuta la lit. a), dupa sosirea produselor accizabile;
    c) sa tina evidente contabile ale livrarilor de produse accizabile.
    (5) Produsele accizabile deja eliberate pentru consum in Romania, care sunt achizitionate de o persoana, alta decat un antrepozitar autorizat sau un destinatar inregistrat, stabilita in alt stat membru, care nu exercita o activitate economica independenta, si care sunt expediate ori transportate catre acel stat membru, direct sau indirect, de catre vanzator ori in numele acestuia, sunt supuse accizelor in acel stat membru. Accizele percepute in Romania se restituie sau se remit, la solicitarea vanzatorului, daca vanzatorul ori reprezentantul sau fiscal a urmat procedurile stabilite la alin. (4), potrivit cerintelor stabilite de autoritatea competenta din statul membru de destinatie.

    Norme metodologice:
    103. (1) Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum intr-un stat membru si destinate ulterior vanzarii unei persoane din Romania care nu desfasoara o activitate economica independenta, vanzatorul din acel stat membru sau reprezentantul sau fiscal stabilit in Romania trebuie sa se inregistreze si sa garanteze plata accizelor la autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi are domiciliul persoana care primeste produsele accizabile.
    (2) Reprezentantul fiscal trebuie sa fie stabilit in Romania si sa fie autorizat de catre autoritatea vamala teritoriala.
    (3) In scopul obtinerii autorizatiei, reprezentantul fiscal va depune la autoritatea vamala teritoriala o cerere insotita de urmatoarele documente:
    a) actul constitutiv al reprezentantului fiscal, care ii permite desfasurarea acestei activitati;
    b) contractul de reprezentare incheiat cu vanzatorul.
    (4) Modelul cererii privind acordarea autorizatiei de reprezentant fiscal este prevazut in anexa nr. 45.
    (5) Autorizarea ca reprezentant fiscal nu poate fi acordata decat persoanelor care ofera garantiile necesare pentru aplicarea corecta a dispozitiilor legale si pentru care masurile de urmarire si control necesare pot fi asigurate fara a fi necesare cheltuieli administrative suplimentare.
    (6) Cererea de autorizare nu poate fi aprobata in cazul persoanelor care au savarsit o infractiune sau incalcari repetate in legatura cu reglementarile vamale sau fiscale.
    (7) Decizia de neacordare a autorizatiei va fi comunicata in scris, odata cu motivele ce au condus la acest fapt.
    (8) Autorizatia este revocata sau modificata atunci cand una sau mai multe conditii prevazute pentru emiterea acesteia nu au fost sau nu mai sunt indeplinite.
    (9) Autorizatia poate fi revocata atunci cand titularul acesteia nu se conformeaza unei obligatii care ii revine, dupa caz, din detinerea acestei autorizatii.
    (10) Autorizatia se revoca in cazul in care dupa emiterea acesteia se savarseste una din faptele mentionate la alin. (6).
    (11) Revocarea sau modificarea autorizatiei se aduce la cunostinta titularului acesteia.
    (12) Revocarea sau modificarea autorizatiei produce efecte de la data la care ea a fost adusa la cunostinta. Totusi, in cazuri exceptionale si in masura in care interesele legitime ale titularului autorizatiei impun aceasta, autoritatea vamala teritoriala poate stabili o data ulterioara pentru producerea efectelor.
    (13) Pentru situatia prevazuta la alin. (1) plata accizelor se efectueaza prin unitatea de Trezorerie a Statului care deserveste autoritatea fiscala teritoriala in raza careia se afla domiciliul persoanei care primeste produsele accizabile.
    (14) Termenul de plata a accizelor il constituie ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care a avut loc receptia marfurilor de catre destinatar.
    (15) In situatia in care vanzatorul nu respecta prevederile alin. (1) obligatia de plata a accizelor in Romania revine persoanei care primeste produsele accizabile.
    (16) Pentru produsele accizabile deja eliberate pentru consum in Romania destinate vanzarii unei persoane din alt stat membru care nu este antrepozitar autorizat sau destinatar inregistrat si nu desfasoara o activitate economica independenta, vanzatorul din Romania sau reprezentantul sau fiscal stabilit in acel alt stat membru trebuie sa se inregistreze si sa garanteze plata accizelor la autoritatea competenta din acel stat membru.
    (17) Persoanele mentionate la alin. (16) trebuie sa tina o evidenta stricta a tuturor livrarilor de produse in cazul vanzarii la distanta, in care trebuie sa inregistreze pentru fiecare livrare:
    a) numarul de ordine corespunzator livrarii;
    b) data livrarii;
    c) numarul facturii sau al altui document comercial care inlocuieste factura;
    d) tara de destinatie;
    e) datele de identificare ale destinatarului: denumirea, adresa;
    f) grupa de produse expediate, inclusiv codurile NC corespunzatoare;
    g) cantitatea de produse expediata, exprimata in unitati de masura corespunzatoare regulilor de calcul al accizei;
    h) nivelul garantiei constituita in statul de destinatie;
    i) dovada primirii produselor de catre destinatar;
    j) dovada platii accizelor in statul membru de destinatie;
    k) cuantumul accizelor solicitate a fi restituite;
    l) data solicitarii restituirii accizelor.
    (18) Vanzatorul va depune la autoritatea fiscala teritoriala in raza careia isi are sediul o cerere de restituire, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 46, mentionand livrarile efectuate in cadrul vanzarii la distanta, pentru care s-au platit accizele pe teritoriul statelor membre de destinatie, pe parcursul unui trimestru.
    (19) Cererea se va depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii trimestrului in care au fost platite accizele in statele membre de destinatie si va cuprinde informatii referitoare la cantitatile de produse accizabile si numerele de ordine corespunzatoare livrarilor pentru care se solicita restituirea, precum si suma totala de restituit.
    (20) Operatiunea care genereaza dreptul de restituire o constituie momentul platii accizelor in statul membru de destinatie.
    (21) Vanzatorul are obligatia sa pastreze la dispozitia autoritatii fiscale teritoriale, pe o perioada de 5 ani, facturile si toate documentele care atesta atat plata accizelor pe teritoriul national pentru produsele expediate, cat si plata accizelor in statele membre de destinatie.
    (22) Autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de vanzator autoritatii vamale teritoriale, care in urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. In cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.
-------------
    Alin. (22) al pct. 103 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^47 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 53 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (22^1) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (22) autoritatii fiscale teritoriale.
-------------
    Alin. (22^1) al pct. 103 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^47 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 54 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (22^2) In cazul in care decizia este de admitere in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.
-------------
    Alin. (22^2) al pct. 103 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^47 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 54 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (23) Valoarea accizelor restituite nu poate depasi valoarea accizelor platite prin pretul de achizitie al produselor accizabile.
--------------
    Pct. 103 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^47 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.

    Codul fiscal:
    Distrugeri si pierderi
    Art. 206^48. - (1) In situatiile prevazute la art. 206^44 alin. (1) si la art. 206^47 alin. (1), in cazul distrugerii totale sau al pierderii iremediabile a produselor accizabile, in cursul transportului acestora in alt stat membru decat cel in care au fost eliberate pentru consum, dintr-un motiv legat de natura produselor, ca urmare a unui caz fortuit ori de forta majora sau ca o consecinta a autorizarii de catre autoritatile competente din statul membru in cauza, accizele nu sunt exigibile in acel stat membru.
    (2) Distrugerea totala sau pierderea iremediabila a produselor accizabile in cauza va fi dovedita intr-un mod considerat satisfacator de autoritatile competente din statul membru in care a avut loc distrugerea totala ori pierderea iremediabila sau din statul membru in care aceasta a fost constatata, in cazul in care nu este posibil sa se determine unde a avut loc. Garantia depusa in temeiul art. 206^45 alin. (2) lit. a) sau al art. 206^47 alin. (4) lit. a) se va elibera.
    (3) Regulile si conditiile pe baza carora se determina pierderile mentionate la alin. (1) sunt prevazute in normele metodologice.

    Norme metodologice:
    104. (1) Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum intr-un stat membru, in cazul distrugerii totale sau al pierderii iremediabile a acestora in cursul transportului pe teritoriul Romaniei, ca urmare a unui caz fortuit ori de forta majora, nu intervine exigibilitatea accizelor in Romania, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) sa se prezinte imediat autoritatii vamale teritoriale dovezi suficiente despre evenimentul produs, precum si informatii precise cu privire la cantitatea de produs care nu este disponibila pentru a fi folosita in Romania, de catre expeditor, transportator sau primitor;
    b) sa fie dovedite prin procese-verbale privind inregistrarea distrugerii totale sau a pierderii iremediabile.
    (2) Prin distrugere totala sau pierdere iremediabila a produselor accizabile se intelege cazul in care:
    a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit in Romania datorita varsarii, spargerii, incendierii, contaminarii, inundatiilor sau altor cazuri de forta majora;
    b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit in Romania datorita evaporarii sau altor cauze care reprezinta rezultatul natural al deplasarii produsului;
    c) este ca urmare a autorizarii de catre autoritatea vamala teritoriala.
    (3) Pentru distrugerile si pierderile de produse accizabile neadmise ca neimpozabile se datoreaza accizele aferente acestora in Romania, calculate pe baza cotelor de accize in vigoare la momentul constatarii lor, si se plateste in termen de 5 zile de la aceasta data.
    (4) Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum intr-un stat membru, destinate livrarii in Romania, in cazul distrugerii totale sau pierderii iremediabile a acestora intervenite si constatate in cursul transportului pe teritoriul altui stat membru decat cel in care au fost eliberate pentru consum, ca urmare a unui caz fortuit ori de forta majora, nu intervine exigibilitatea accizelor, daca autoritatea competenta din statul membru in care acestea au avut loc ori s-au stabilit a acceptat ca fiind satisfacatoare dovezile prezentate de expeditor sau transportator.
    (5) In cazurile prevazute la alin. (1) si (4) garantia depusa in conformitate cu prevederile pct. 101 si 103 va fi eliberata.
--------------
    Pct. 104 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^48 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.

    Codul fiscal:
    Declaratii privind achizitii si livrari intracomunitare


    Art. 206^50. - Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali au obligatia de a transmite autoritatii competente o situatie lunara privind achizitiile si livrarile de produse accizabile, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera situatia, in conditiile stabilite prin normele metodologice.

    Norme metodologice:
    105. (1) Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali vor inregistra in evidentele proprii toate operatiunile efectuate privind achizitiile si livrarile de produse accizabile.
    (2) Lunar, destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali vor depune on-line la autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi au sediul social situatia centralizatoare a achizitiilor si livrarilor de produse accizabile, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera situatia.
    (3) Modelul situatiei centralizatoare prevazute la alin. (2) este prevazut in anexa nr. 47.
    (4) Neprezentarea situatiei in termenul prevazut atrage aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Codului fiscal.
--------------
    Pct. 105 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^50 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Alin. (4) al pct. 105 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^50 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 55 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (2) al pct. 105 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^50 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 14 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.

    Codul fiscal:

    SECTIUNEA a 12-a
    Obligatiile platitorilor de accize

    Plata accizelor la bugetul de stat

    Art. 206^51. - (1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plata a accizelor este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care accizele devin exigibile, cu exceptia cazurilor pentru care prezentul capitol prevede in mod expres alt termen de plata.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul furnizorilor autorizati de energie electrica sau de gaz natural, termenul de plata a accizelor este data de 25 a lunii urmatoare celei in care a avut loc facturarea catre consumatorul final.
    (3) In cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat intr-un regim suspensiv, prin derogare de la alin. (1), momentul platii accizelor este momentul inregistrarii declaratiei vamale de import.
    (4) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1), livrarea produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din antrepozite fiscale se efectueaza numai in momentul in care furnizorul detine documentul de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata. Cu ocazia depunerii declaratiei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferente dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de catre beneficiarii produselor, in numele antrepozitului fiscal, si valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse energetice efectiv livrate de acesta, in decursul lunii precedente.
    (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), orice persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la art. 206^7 alin. (7), (8) si (9) are obligatia de a plati accizele in termen de 5 zile de la data la care au devenit exigibile.
    (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul destinatarilor inregistrati, termenul de plata a accizelor este ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care accizele devin exigibile.
------------
    Alin. (6) al art. 206^51 a fost introdus de pct. 75 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 125 din 27 decembrie 2011 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.

    Norme metodologice:
    106. (1) Pentru produsele accizabile pentru care se datoreaza contributia pentru sanatate in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele reprezentand contributia se vireaza Ministerului Sanatatii, in contul bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, de catre platitorii de accize: antrepozitarii persoane juridice - autorizati pentru productie ori antrepozitarii autorizati pentru depozitare carora le-au fost expediate produsele, precum si importatorii autorizati si destinatarii inregistrati.
    (2) Livrarea produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din Codul fiscal din antrepozitele fiscale sau din locurile in care au fost receptionate de catre destinatarii inregistrati se efectueaza numai in momentul in care furnizorul detine documentul de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata cumparatorului.
-------------
    Alin. (2) al pct. 106 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^51 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (3) Ordinele de plata pentru Trezoreria Statului care atesta virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata, detinute de catre furnizori, trebuie sa fie confirmate prin stampila si semnatura autorizata a unitatii bancare care a debitat contul platitorului cu suma respectiva si copie de pe extrasul de cont.
    (4) Accizele aferente produselor energetice livrate din antrepozitele fiscale sau din locurile in care au fost receptionate de catre destinatarii inregistrati se achita de catre furnizori sau de catre cumparatori in contul corespunzator de venituri al bugetului de stat, deschis la unitatile Trezoreriei Statului in raza carora isi au sediul furnizorii, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificarile si completarile ulterioare.
-------------
    Alin. (4) al pct. 106 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^51 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (5) Livrarea de produse energetice se face numai pe baza de comanda depusa de cumparator.
    (6) Pe baza comenzii depuse de cumparator, furnizorii emit cumparatorilor o factura pro forma (cod 14-4-10/aA), in care vor fi mentionate: denumirea produsului, cantitatea, valoarea accizei datorate, precum si informatii cu privire la denumirea si codul de identificare fiscala al antrepozitarului autorizat sau al destinatarului inregistrat, in numele caruia se efectueaza plata accizelor, precum si cele privind unitatea Trezoreriei Statului in raza careia acesta isi are sediul.
-------------
    Alin. (6) al pct. 106 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^51 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (7) In cazul in care cantitatile livrate se determina prin cantarire, se solicita comenzi exprimate in tone. Pentru transformarea in litri la temperatura de +15 grade C se vor utiliza densitatile aferente temperaturii de +15 grade C.
    (8) In cazul in care livrarile se fac in vase calibrate si/sau cantitatile se determina prin metoda volum-densitate, se solicita comenzi exprimate in litri, care sa corespunda cu capacitatea din documentul de calibrare.
    (9) Cantitatea din comanda, exprimata in litri la temperatura efectiva, se va corecta cu densitatea la temperatura de +15 grade C, rezultand cantitatea exprimata in litri la temperatura de +15 grade C.
    (10) Valoarea accizei datorate de cumparator conform facturii pro forma va fi cantitatea exprimata in litri la temperatura de +15 grade C, determinata potrivit prevederilor alin. (9), inmultita cu acciza pe litru.
    (11) La livrarea efectiva se recalculeaza acciza conform procedeului de mai sus, iar valoarea obtinuta va fi evidentiata distinct.
    (12) Pentru celelalte tipuri de produse energetice calculul valorii accizei datorate se face pe baza densitatilor inscrise in registrul de densitati in momentul intocmirii facturii pro forma, recalculate la temperatura de +15 grade C, dupa cum urmeaza:
    - acciza (euro/tona): 1.000 = acciza (euro/kg) x densitatea la +15 grade C (kg/litru) = acciza (euro/litru);
    - cantitatea in kg: densitatea la +15 grade C = cantitatea in litri la +15 grade C;
    - valoarea accizei = cantitatea in litri la +15 grade C x acciza (euro/litru).
    (13) Eventualele diferente intre valoarea accizelor virate la bugetul de stat conform facturii pro forma si valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse energetice efectiv livrate de furnizori, conform facturii fiscale, determinate de variatia de densitate, se vor regulariza cu ocazia depunerii declaratiei lunare privind obligatiile de plata la bugetul de stat.
    (14) Unitatile trezoreriei statului vor elibera zilnic, la solicitarea antrepozitarilor autorizati sau destinatarilor inregistrati, copii ale extraselor contului de venituri al bugetului de stat in care au fost evidentiate accizele virate in numele acestora.
-------------
    Alin. (14) al pct. 106 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^51 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

--------------
    Pct. 106 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^51 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.

    Codul fiscal:
    Documente fiscale
    Art. 206^53. - Pentru produsele accizabile care sunt transportate sau sunt detinute in afara antrepozitului fiscal, originea trebuie sa fie dovedita folosindu-se un document care va fi stabilit prin normele metodologice.

    Norme metodologice:
    107. (1) Orice platitor de acciza care livreaza produse accizabile unei alte persoane are obligatia de a-i emite acestei persoane o factura. Aceasta factura trebuie sa respecte prevederile art. 155 din Codul fiscal. In cazul antrepozitarilor autorizati, destinatarilor inregistrati sau al expeditorilor inregistrati, acestia au obligatia de a inscrie in facturi codul de accize, la rubrica aferenta datelor de identificare.
    (2) Pentru livrarile de produse accizabile efectuate din antrepozitele fiscale, cu exceptia livrarilor in regim suspensiv de accize, factura trebuie sa cuprinda distinct valoarea accizei pentru fiecare produs sau, daca nu se datoreaza accize in urma unei exceptari/scutiri, mentiunea «exceptat/scutit de accize».
    (3) Pentru livrarile de tigarete, factura va cuprinde si o rubrica aferenta pretului de vanzare cu amanuntul declarat.
------------
    Alin. (3) al pct. 107 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^53 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 56 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (4) In cazul produselor accizabile, cu exceptia situatiei in care produsele circula in regim suspensiv de accize, la transportul acestora de la antrepozitul fiscal catre alte locuri proprii de depozitare ale antrepozitarului autorizat, se va utiliza avizul de insotire, in care se va inscrie si valoarea accizei aferente cantitatilor de produse accizabile transferate.
    (5) Transportul produselor accizabile de la locul de receptie detinut de destinatarul inregistrat catre alte locuri proprii ale acestuia va fi insotit de avizul de insotire a marfii in care se va inscrie «accize percepute».
    (6) Avizul de insotire in care acciza se evidentiaza distinct se utilizeaza si in cazul produselor accizabile pentru care acciza devine exigibila la momentul iesirii din antrepozitul fiscal, atunci cand nu se emite factura la momentul expedierii catre clienti.
    (7) Avizul de insotire in care se va inscrie «accize percepute» se utilizeaza si in cazul livrarii de produse accizabile pentru care acciza devine exigibila la momentul primirii acestora de catre destinatarul inregistrat, atunci cand nu se emite factura la momentul expedierii catre clienti.
    (8) In situatiile prevazute la alin. (4) si (6) nu este obligatorie inscrierea accizelor in facturile intocmite la livrarea ulterioara a produselor catre clienti, dar se vor mentiona cuvintele «accize percepute».
    (9) Miscarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize este insotita intotdeauna de documentul administrativ electronic tiparit.
    (10) Pe parcursul circulatiei intracomunitare a produselor achizitionate in Romania, pentru care acciza a fost platita in statul membru de expediere, documentele care vor insoti transportul sunt factura si documentul de insotire reglementat la pct. 102 sau un alt document comercial care sa contina aceleasi informatii din documentul de insotire.
--------------
    Pct. 107 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^53 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Pct. 107 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^53 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 20 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.

    Codul fiscal:
    Garantii
    Art. 206^54 - (1) Antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat si expeditorul inregistrat au obligatia depunerii la autoritatea competenta a unei garantii, conform prevederilor din normele metodologice, care sa asigure plata accizelor care pot deveni exigibile. In situatia in care antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat si expeditorul inregistrat inregistreaza obligatii fiscale restante cu mai mult de 30 de zile, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, garantia se extinde si asupra acestora de drept si fara nicio alta formalitate.
--------------
    Alin. (1) al art. 206^54 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.

    (2) Prin exceptie de la prevederile la alin. (1), garantia poate fi depusa de transportator, de proprietarul produselor accizabile, de destinatar sau, in comun, de doua ori mai multe dintre aceste persoane sau dintre persoanele prevazute la alin. (1), in cazurile si in conditiile stabilite prin normele metodologice.
    (3) Garantia este valabila pe intreg teritoriul Comunitatii.
    (4) Garantia reprezinta 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta la nivelul unui an, potrivit capacitatilor tehnologice de productie pentru antrepozitul de productie nou-infiintat, respectiv 6% din valoarea accizelor aferente tuturor intrarilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an potrivit capacitatilor de depozitare, pentru antrepozitul fiscal de depozitare nou-infiintat. Pentru antrepozitarii autorizati, valoarea garantiei se va calcula prin aplicarea procentului de 6% la valoarea accizelor aferente iesirilor de produse accizabile din ultimul an, iar in cazul antrepozitului fiscal de productie, valoarea garantiei nu poate fi mai mica de 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta potrivit capacitatilor tehnologice de productie. Tipul, modul de calcul, valoarea si durata garantiei vor fi prevazute in normele metodologice.
--------------
    Alin. (4) al art. 206^54 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.
    Alin. (4) al art. 206^54 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 87 din 12 decembrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.

    (4^1) Valoarea garantiei nu poate fi mai mica decat cuantumul stabilit in normele metodologice, in functie de natura produselor accizabile ce urmeaza a fi realizate sau depozitate.
------------
    Alin. (4^1) al art. 206^54 a fost introdus de pct. 66 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.
    Alin. (4^1) al art. 206^54 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 87 din 12 decembrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.

    (4^2) Valoarea garantiei nu poate fi mai mare decat cuantumul stabilit in normele metodologice, in functie de grupa produselor accizabile ce urmeaza a fi realizate sau depozitate.
----------------
    Alin. (4^2) al art. 206^54 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013, care introduce pct. 68^6 al art. I din ORDONANTA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 ianuarie 2013.

    (4^3) Valoarea garantiei in cazul antrepozitarului autorizat sau destinatarului inregistrat poate fi redusa la cerere, potrivit criteriilor obiective prevazute in normele metodologice.
----------
    Alin. (4^3) al art. 206^54 a fost introdus de pct. 54 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 14 noiembrie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 15 noiembrie 2013.

    (4^4) Valoarea garantiei reduse pentru antrepozitarii autorizati nu poate fi mai mica decat nivelul minim stabilit potrivit alin. (4^1).
----------
    Alin. (4^4) al art. 206^54 a fost introdus de pct. 54 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 14 noiembrie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 15 noiembrie 2013.

    (5) Valoarea garantiei va fi analizata periodic, pentru a reflecta orice schimbari in volumul afacerii sau in nivelul de accize datorat.
--------------
    Alin. (5) al art. 206^54 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.

    (6) In cazul expeditorului inregistrat, garantia reprezinta 6% din valoarea accizelor aferente produselor accizabile expediate in regim suspensiv de accize, estimate la nivelul unui an.
--------------
    Alin. (6) al art. 206^54 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.
    Alin. (6) al art. 206^54 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 30 iulie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 august 2013.

    Norme metodologice:
    108. (1) Garantia se constituie in favoarea autoritatii fiscale teritoriale.
    (2) Garantia poate fi sub forma de:
    a) depozit in numerar;
    b) garantie personala.
    (3) In cazul unui depozit in numerar constituit la nivelul garantiei se aplica urmatoarele reguli:
    a) se consemneaza mijloacele banesti la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondata autoritatea fiscala teritoriala;
    b) orice dobanda platita de trezorerie in legatura cu depozitul apartine deponentului.
    (4) In cazul garantiei personale se aplica urmatoarele reguli:
    a) garantul trebuie sa fie o societate bancara din teritoriul comunitar;
    b) trebuie sa existe o scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii fiscale teritoriale la care operatorul economic este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.
    (5) In cazul antrepozitarului autorizat pentru productie nou-infiintat, nivelul garantiei ce trebuie constituite corespunde unei cote de 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta la nivelul unui an potrivit capacitatilor tehnologice de productie declarate la autorizare.
    (6) In cazul antrepozitarului autorizat pentru depozitare nou infiintat, nivelul garantiei ce trebuie constituite corespunde unei cote de 6% din valoarea accizelor aferente produselor accizabile estimate a fi intrate la nivelul unui an.
    (7) Antrepozitarul autorizat pentru productie nou-infiintat, care detine si antrepozite fiscale de depozitare, trebuie sa constituie garantie atat pentru antrepozitele de productie, cat si pentru antrepozitele fiscale de depozitare, potrivit prevederilor alin. (5) si (6).
    (8) Orice antrepozitar autorizat are obligatia constituirii unei garantii corespunzatoare unei cote de 6% din valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse accizabile deplasate in regim suspensiv de accize catre un alt stat membru in anul anterior constituirii garantiei.
    (8^1) Cuantumul garantiei constituite de antrepozitarii autorizati pentru productie nu poate fi mai mic decat limitele prevazute mai jos:
    a) pentru productia de bere - 100.000 euro;
    b) pentru productia de bere realizata de micii producatori - 50.000 euro;
    c) pentru productia de bere de maximum 5.000 hl pe an realizata de micii producatori - 2.000 euro;
    d) pentru productia de vinuri de maximum 5.000 hl pe an - 2.500 euro;
    e) pentru productia de vinuri intre 5.001 hl si 10.000 hl pe an - 5.000 euro;
    e^1) pentru productia de vinuri peste 10.000 hl pe an - 10.000 euro;
    f) pentru productia de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, de maximum 5.000 hl pe an - 20.000 euro;
    g) pentru productia de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, peste 5.000 hl pe an - 50.000 euro;
    h) pentru productia de produse intermediare de maximum 5.000 hl pe an - 25.000 euro;
    i) pentru productia de produse intermediare peste 5.000 hl pe an - 75.000 euro;
    i^1) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase de maximum 100 hl alcool pur pe an - 5.000 euro;
    j) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase intre 101 si 1.000 hl alcool pur pe an - 25.000 euro;
    k) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase intre 1.001 si 5.000 hl alcool pur pe an - 100.000 euro;
    l) pentru productia de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase peste 5.000 hl alcool pur pe an - 250.000 euro;
    m) pentru productia de alcool etilic realizata de micile distilerii - 250 euro;
    n) pentru productia de tutun prelucrat - 1.000.000 euro;
    o) pentru productia de produse energetice, exceptand productia de GPL, de maximum 10.000 tone pe an - 250.000 euro;
    o^1) pentru productia de produse energetice, exceptand productia de GPL, intre 10.001 tone si 40.000 tone - 1.000.000 euro;
    o^2) pentru productia de produse energetice, exceptand productia de GPL, peste 40.000 tone - 2.000.000 euro;
    p) pentru productia de GPL - 10.000 euro;
    q) pentru productia exclusiva de biocombustibili si biocarburanti - 5.000 euro;
------------
    Alin. (8^1) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54, alin. (4^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 57 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Literele c), d) si e) ale alin. (8^1) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54, alin. (4^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 8 al literei E a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.
    Litera e^1) a alin. (8^1) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54, alin. (4^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 9 al literei E a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.
    Litera i^1) a alin. (8^1) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54, alin. (4^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 10 al literei E a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.
    Literele j), m) si o) ale alin. (8^1) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54, alin. (4^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 11 al literei E a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.
    Litera o^1) si o^2) ale alin. (8^1) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54, alin. (4^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 12 al literei E a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.

    (8^2) Antrepozitarii autorizati care produc mai multe categorii de produse accizabile, au obligatia de a constitui garantia corespunzatoare acelei categorii de produse accizabile pentru care este prevazut cuantumul cel mai mare potrivit alin. (8^1).
------------
    Alin. (8^2) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54, alin. (4^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 57 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (8^2) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54, alin. (4^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 22 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (8^3) Cuantumul garantiei constituite de antrepozitarii autorizati pentru depozitarea produselor accizabile nu poate fi mai mic decat 6% din valoarea accizelor aferente limitelor trimestriale prevazute la pct. 85 alin. (1^5), raportate la nivelul unui an.
------------
    Alin. (8^3) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54, alin. (4) si (4^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (8^4) Antrepozitarii autorizati care depoziteaza mai multe categorii de produse accizabile au obligatia de a constitui garantia corespunzatoare acelei categorii de produse accizabile pentru care este prevazut cuantumul cel mai mare.
------------
    Alin. (8^4) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54, alin. (4) si (4^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (8^5) Antrepozitarii autorizati care detin atat antrepozite fiscale de productie, cat si antrepozite fiscale de depozitare au obligatia de a constitui atat garantia minima prevazuta pentru antrepozitele fiscale de productie, cat si garantia minima prevazuta pentru antrepozite fiscale de depozitare.
------------
    Alin. (8^5) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54, alin. (4) si (4^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (8^6) Cuantumul garantiei maxime constituite de antrepozitarii autorizati se stabileste la nivelurile prevazute mai jos:
    a) pentru alcool etilic si bauturi alcoolice - 2.000.000 euro;
    b) pentru tutun prelucrat - 10.000.000 euro;
    c) pentru produse energetice - 15.000.000 euro.
---------------
    Alin. (8^6) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54, alin. (4^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 9 al lit. D a art. I din HOTARAREA nr. 613 din 14 august 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 22 august 2013.

    (9) Abrogat.
------------
    Alin. (9) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 10 al lit. D a art. I din HOTARAREA nr. 613 din 14 august 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 22 august 2013.

    (9^1) In cazul expeditorului inregistrat, pentru produsele energetice prevazute la art. 206^16 alin. (2) din Codul fiscal, altele decat cele prevazute la art. 206^16 alin. (3) din Codul fiscal, nivelul garantiei se determina pe baza nivelului accizelor aferent motorinei.
-----------
     Alin. (9^1) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 23 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (10) Antrepozitarul autorizat care detine si calitatea de expeditor inregistrat trebuie sa constituie garantia atat in calitate de antrepozitar autorizat, cat si in calitate de expeditor inregistrat.
------------
    Alin. (10) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (11) In cazul destinatarului inregistrat, nivelul garantiei ce trebuie constituite obligatoriu corespunde unei cote de 6% din suma accizelor aferente achizitiilor de produse accizabile, estimate la nivelul unui an.
    (11^1) In cazul destinatarului inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile, nivelul garantiei ce trebuie constituita reprezinta 100% din valoarea accizelor aferente oricarei deplasari de produse accizabile in regim suspensiv de accize.
----------
    Alin. (11^1) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 15 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.

    (12) In cazul antrepozitarului autorizat pentru productie de biodiesel, destinat utilizarii in productia de produse energetice, valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru stabilirea garantiei se determina prin aplicarea cotei de acciza aferente motorinei.
    (13) In cazul antrepozitarului autorizat exclusiv pentru productie de bioetanol, destinat utilizarii in productia de produse energetice, valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru stabilirea garantiei se determina prin aplicarea cotei de acciza aferente benzinei fara plumb, cu conditia denaturarii acestui produs potrivit procedurii prevazute la pct. 111.
    (14) Nivelul garantiei se analizeaza anual de catre autoritatea vamala teritoriala, in vederea actualizarii in functie de schimbarile intervenite in volumul afacerii, in activitatea antrepozitarului autorizat/destinatarului inregistrat/expeditorului inregistrat sau in nivelul accizei datorate.
    (15) Pentru antrepozitarul autorizat pentru productie, nivelul garantiei se actualizeaza in functie de iesirile de produse accizabile din anul precedent, care nu poate fi mai mica de 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta potrivit capacitatilor tehnologice de productie declarate potrivit prevederilor pct. 84 alin. (21).
    (16) Pentru antrepozitarii autorizati pentru depozitare, nivelul garantiei se actualizeaza in functie de cantitatile de produse accizabile iesite in anul precedent.
------------
    Alin. (16) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (17) Pentru antrepozitarul autorizat pentru productie, care detine si antrepozite fiscale de depozitare, nivelul garantiei pentru antrepozitele fiscale de depozitare se actualizeaza in functie de iesirile de produse accizabile din anul precedent, altele decat cele provenite din antrepozitul de productie propriu.
------------
    Alin. (17) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (18) Pentru destinatarul inregistrat, nivelul garantiei se actualizeaza in functie de cantitatile de produse accizabile achizitionate in anul precedent.
    (18^1) Pentru expeditorul inregistrat, nivelul garantiei se actualizeaza in functie de cantitatile de produse accizabile expediate in anul precedent.
------------
    Alin. (18^1) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 11 al lit. D a art. I din HOTARAREA nr. 613 din 14 august 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 22 august 2013.

    (19) In vederea actualizarii nivelului garantiei, antrepozitarul autorizat/destinatarul inregistrat/expeditorul inregistrat trebuie sa depuna anual, pana la data de 15 ianuarie inclusiv a anului urmator, la autoritatea vamala teritoriala, o declaratie privind informatiile necesare analizei potrivit prevederilor alin. (14) - (18).
    (20) Cuantumul garantiei stabilite prin actualizare se va comunica antrepozitarului autorizat/destinatarului inregistrat/expeditorului inregistrat prin decizie emisa de autoritatea vamala teritoriala, care va face parte integranta din autorizatia de antrepozit fiscal/destinatar inregistrat/expeditor inregistrat. O copie a deciziei se transmite si Comisiei sau comisiei teritoriale, dupa caz. Termenul de constituire a garantiei astfel stabilite va fi de cel mult 30 de zile de la data comunicarii.
------------
    Alin. (20) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 58 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (21) Orice reprezentant fiscal are obligatia de a constitui garantia echivalenta cu valoarea accizelor aferente fiecarei operatiuni cu produse accizabile. Garantia va fi constituita inainte de livrarea produselor de catre vanzatorul din alt stat membru in Romania.
    (22) Garantiile constituite sunt valabile atat timp cat nu sunt executate de autoritatea fiscala teritoriala la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat si expeditorul inregistrat.
    (23) Garantia poate fi executata atunci cand se constata ca antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau expeditorul inregistrat nu si-a respectat obligatiile legale privind plata accizei ori inregistreaza orice alte obligatii fiscale restante, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu mai mult de 30 de zile fata de termenul legal de plata. Executarea garantiei atrage suspendarea autorizatiei pana la momentul reintregirii acesteia. Procedura prin care se executa garantia si cea de suspendare a autorizatiei se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
------------
    Alin. (23) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 58 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (24) Garantiile constituite de antrepozitarii autorizati se depun la autoritatea fiscala teritoriala in termen de 30 de zile de la data cand devine valabila autorizatia, iar eventualele diferente rezultate din actualizarea sau executarea garantiei, in cazul antrepozitarilor autorizati, destinatarilor inregistrati si al expeditorilor inregistrati, se depun la autoritatea fiscala teritoriala in termen de 30 de zile de la data cand devine valabila autorizatia ori de la data actualizarii garantiei, dupa caz. Autoritatea fiscala teritoriala, in termen de 5 zile lucratoare, va transmite o copie a documentului care atesta constituirea garantiei la autoritatea vamala teritoriala, care va instiinta Comisia sau comisia teritoriala, dupa caz.
------------
    Alin. (24) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 58 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (25) In toate situatiile, valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru stabilirea/actualizarea garantiei se determina prin aplicarea cotelor de acciza in vigoare la momentul constituirii garantiei, prevazute in anexa nr. 1 la titlul VII - Accize si alte taxe speciale din Codul fiscal.
    (25^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (25), pentru berea si bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, prevazute la art. 207 lit. d) si e) din Codul fiscal, valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru stabilirea/actualizarea garantiei se determina prin insumarea cotelor de acciza prevazute in anexele nr. 1 si nr. 2 la titlul VII - Accize si alte taxe speciale din Codul fiscal, in vigoare la momentul constituirii garantiei.
----------
    Alin. (25^1) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 16 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.

    (26) Pentru actualizarea garantiei prevazute la alin. (14) se utilizeaza cursul de schimb leu/euro valabil pentru calculul accizelor la momentul efectuarii actualizarii.
    (27) Orice antrepozitar autorizat poate sa asigure, la cerere, o singura garantie care sa acopere riscul de neplata a accizelor pentru toate antrepozitele fiscale ale acelui antrepozitar autorizat. Valoarea garantiei totale va fi egala cu suma garantiilor aferente fiecarui antrepozit fiscal detinut de catre antrepozitarul autorizat.
    (28) In cazul antrepozitarului autorizat pentru productie de alcool etilic si bauturi alcoolice in sistem integrat, garantia va fi stabilita in functie de capacitatea tehnologica de productie cea mai mare, respectiv a alcoolului etilic ca materie prima sau a bauturilor alcoolice.
    (29) In cazul antrepozitarului autorizat ori al destinatarului inregistrat, Comisia sau, dupa caz, Comisia teritoriala aproba reducerea garantiei, la cerere, dupa cum urmeaza:
    a) cu 50%, in situatia in care in ultimii 2 ani consecutivi de activitate pentru care a fost autorizat nu a inregistrat obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru care s-a dispus executarea garantiei si a fost inceputa procedura de executare silita;
    b) cu 75%, in situatia in care in ultimii 3 ani consecutivi de activitate pentru care a fost autorizat nu a inregistrat obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru care s-a dispus executarea garantiei si a fost inceputa procedura de executare silita.
------------
    Alin. (29) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 58 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (29) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 5 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.071 din 6 noiembrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012.
    Alin. (29) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 12 al lit. D a art. I din HOTARAREA nr. 613 din 14 august 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 22 august 2013.

    (29^1) Abrogat.
------------
    Alin. (29^1) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 59 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (29^1) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 6 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.071 din 6 noiembrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012.

    (30) Abrogat.
------------
    Alin. (30) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 60 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (30) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 6 al lit. C a art. I din HOTARAREA nr. 1.071 din 6 noiembrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012.

    (31) Nivelul de reducere a garantiei stabilit potrivit prevederilor alin. (29) ramane in vigoare pana la o decizie ulterioara a Comisiei sau a comisiei teritoriale, dupa caz, chiar daca in acest interval de timp a intervenit actualizarea garantiei.
------------
    Alin. (31) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 60 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (32) In cazul unui antrepozitar autorizat beneficiar al garantiei reduse, care solicita autorizarea unui nou loc ca antrepozit fiscal, Comisia sau comisia teritoriala, dupa caz, poate decide ca la stabilirea garantiei pentru acest nou antrepozit sa aplice acelasi nivel de reducere a garantiei.
------------
    Alin. (32) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 60 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (33) In cazul unui antrepozitar autorizat beneficiar al garantiei reduse, care solicita reautorizarea, Comisia sau comisia teritoriala, dupa caz, poate decide aplicarea in continuare a nivelului de reducere a garantiei.
------------
    Alin. (33) al pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 60 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (34) Garantia poate fi deblocata, total sau partial, la solicitarea operatorului economic cu viza autoritatii fiscale teritoriale, numai dupa verificarea asupra conformarii cu prevederile legale ale titlului VII din Codul fiscal.
--------------
    Pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform pct. 13 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, in cazul antrepozitarilor autorizati pana la data de 1 aprilie 2010, care indeplinesc cerintele prevazute la pct. 108 al pct. 10 din prezenta hotarare, acestia pot beneficia, la cerere, de stabilirea garantiei potrivit prevederilor aceluiasi pct. 108. Cererea va fi insotita de informatiile prevazute la alin. (14) al pct. 108 si se va depune la autoritatea vamala teritoriala. Aceasta autoritate va analiza cererea antrepozitarului autorizat si in termen de 30 de zile va transmite Comisiei cererea insotita de informatiile prezentate de antrepozitar, precum si un referat cu privire la oportunitatea stabilirii garantiei in noile conditii. Comisia va notifica antrepozitarului autorizat decizia cu privire la noul nivel al garantiei, in termen de 30 de zile de la data documentatiei transmise de autoritatea vamala teritoriala. Decizia Comisiei va fi adusa si la cunostinta autoritatii vamale teritoriale.
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Pct. 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 21 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.

    Codul fiscal:
    Responsabilitatile platitorilor de accize
    Art. 206^55. - (1) Orice platitor de accize poarta raspunderea pentru calcularea corecta si plata la termenul legal a accizelor catre bugetul de stat si pentru depunerea la termenul legal a declaratiilor de accize la autoritatea competenta, conform prevederilor prezentului capitol si celor ale legislatiei vamale in vigoare.
    (2) Antrepozitarii autorizati pentru productie sunt obligati sa depuna la autoritatea competenta o situatie, care sa contina informatii cu privire la produsele accizabile: stocul de materii prime si produse finite la inceputul perioadei de raportare, achizitiile de materii prime, cantitatea fabricata in cursul perioadei de raportare, stocul de produse finite si materii prime la sfarsitul perioadei de raportare si cantitatea de produse livrate, la termenul si conform modelului prezentat in normele metodologice.
    (3) Antrepozitarii autorizati pentru depozitare sunt obligati sa depuna la autoritatea competenta o situatie, care sa contina informatii cu privire la stocul de produse finite la inceputul perioadei de raportare, achizitiile si livrarile de produse finite in cursul perioadei de raportare, stocul de produse finite la sfarsitul perioadei de raportare, la termenul si conform modelului prezentat in normele metodologice.

    Norme metodologice:
    109. (1) Lunar, pana la data de 15 inclusiv a fiecarei luni, pentru luna precedenta, antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare sunt obligati sa transmita on-line la autoritatea vamala teritoriala o situatie, care sa contina informatii cu privire la produsele accizabile, al caror model este prevazut in anexele nr. 48 si 49.
    (2) Abrogat.
--------------
    Pct. 109 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
------------
    Alin. (2) al pct. 109 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 61 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    Codul fiscal:

    SECTIUNEA a 13-a
    Scutiri la plata accizelor


    Scutiri generale
    Art. 206^56. - (1) Produsele accizabile sunt scutite de plata accizelor daca sunt destinate utilizarii:
    a) in contextul relatiilor diplomatice sau consulare;
    b) de catre organizatiile internationale recunoscute ca atare de autoritatile publice din Romania si de catre membrii acestor organizatii, in limitele si in conditiile stabilite prin conventiile internationale privind instituirea acestor organizatii sau prin acordurile de sediu;
    c) de catre fortele armate ale oricarui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord, altul decat Romania, pentru uzul fortelor armate in cauza, pentru personalul civil insotitor sau pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora;
    d) de catre fortele armate ale Regatului Unit stationate in Cipru in temeiul Tratatului de instituire a Republicii Cipru din 16 august 1960, pentru uzul fortelor armate in cauza, pentru personalul civil insotitor sau pentru aprovizionarea popotelor ori a cantinelor acestora;
    e) pentru consum in cadrul unui acord incheiat cu tari terte sau cu organizatii internationale, cu conditia ca acordul in cauza sa fie permis ori autorizat in ceea ce priveste scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata.
    (2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.
    (3) Fara a aduce atingere prevederilor art. 206^31 alin. (1), produsele accizabile care se deplaseaza in regim suspensiv de accize catre un destinatar in sensul alin. (1) sunt insotite de certificat de scutire.
    (4) Modelul si continutul certificatului de scutire sunt cele stabilite de Comisia Europeana.
    (5) Procedura prevazuta la art. 206^31-206^36 nu se aplica deplasarilor intracomunitare de produse accizabile in regim suspensiv de accize destinate fortelor armate prevazute la alin. (1) lit. c), daca acestea sunt reglementate de un regim care se intemeiaza direct pe Tratatul Atlanticului de Nord.
    (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), procedura prevazuta la art. 206^31-206^36 se va aplica deplasarilor de produse accizabile in regim suspensiv de accize destinate fortelor armate prevazute la alin. (1) lit. c) care au loc exclusiv pe teritoriul national sau in baza unui acord incheiat cu un alt stat membru, atunci cand deplasarea are loc intre teritoriul national si teritoriul acelui stat membru.

    Norme metodologice:
    110.
    110.1. (1) Scutirile de la plata accizelor prevazute la art. 206^56 din Codul fiscal se acorda direct atunci cand beneficiarul achizitioneaza produsele accizabile de la un antrepozit fiscal sau de la un expeditor inregistrat, denumit in continuare furnizor, cu exceptia situatiilor prevazute la pct. 110.2, 110.3 si 110.4.
    (2) Beneficiaza de scutire si contractantii fortelor armate apartinand oricarui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord, asa cum sunt definiti in acordurile speciale (NATO/SOFA), precum si Ministerul Apararii Nationale cand achizitioneaza produse accizabile pentru/sau in numele fortelor NATO.
    (3) Pentru aplicarea scutirilor prevazute la art. 206^56 alin. (1) lit. a), b) si e) din Codul fiscal, beneficiarul scutirii - persoana juridica se va adresa Ministerului Afacerilor Externe, in vederea stabilirii cantitatilor de produse accizabile care pot fi achizitionate in regim de scutire, pe grupe de produse, asa cum sunt prevazute la art. 206^2 din Codul fiscal.
    (4) In cazul scutirilor prevazute la art. 206^56 alin. (1) lit. c), d) si, dupa caz, e) din Codul fiscal, beneficiarul scutirii - persoana juridica se va adresa Ministerului Apararii Nationale, in vederea determinarii cantitatilor de produse, asa cum sunt prevazute la art. 206^2 din Codul fiscal.
    (5) Cantitatile solicitate potrivit prevederilor de la alin. (3) si (4) vor reprezenta necesarul estimat la nivelul unui an sau, dupa caz, necesarul aferent perioadei de stationare pe teritoriul Romaniei atunci cand aceasta perioada este mai mica de un an.
    (6) Dupa stabilirea cantitatilor de produse accizabile, Ministerul Afacerilor Externe sau Ministerul Apararii Nationale, dupa caz, va transmite autoritatii vamale teritoriale care deserveste beneficiarul - persoana juridica o situatie centralizatoare cuprinzand cantitatile stabilite pentru fiecare beneficiar.
    (7) Pentru fiecare operatiune de achizitie intracomunitara de produse accizabile in regim de scutire, beneficiarul va utiliza certificatul de scutire reglementat de Comisia Europeana, al carui model este prevazut in anexa nr. 50. Acelasi model de certificat de scutire se utilizeaza si in cazul achizitiilor de produse accizabile in regim de scutire de pe teritoriul Romaniei.
    (8) In cazul situatiilor in care operatiunile sunt scutite de TVA si se utilizeaza certificatul de scutire de TVA, acesta asigura si aplicarea scutirii de la plata accizelor.
    (9) In situatiile prevazute la alin. (7) si (8), certificatul de scutire reprezinta actul doveditor privind scutirea de la plata accizelor pentru antrepozitarul autorizat sau expeditorul inregistrat.
    (10) Certificatul de scutire se intocmeste de catre destinatar si se certifica de autoritatea competenta a statului membru gazda al acestuia inainte de expedierea produselor accizabile. In cazul Romaniei, autoritatea competenta pentru stampilarea certificatelor de scutire este autoritatea vamala teritoriala care deserveste beneficiarul.
    (11) In situatia in care beneficiarul scutirii se afla pe teritoriul Romaniei, certificatul de scutire se intocmeste in doua exemplare:
    a) un exemplar se pastreaza de catre expeditor, ca parte a documentatiei sale;
    b) exemplarul al doilea insoteste transportul de la furnizor la beneficiar si se pastreaza de catre beneficiarul scutirii.
    (12) Antrepozitarul autorizat expeditor sau expeditorul inregistrat are obligatia de a inregistra in evidentele sale certificatele de scutire, aferente fiecarei operatiuni in parte.
    (13) Transportul produselor accizabile de la furnizor la beneficiar este insotit pe langa certificatul de scutire si de documentul administrativ electronic tiparit prevazut la pct. 91.
    (14) La sosirea produsului la beneficiar, acesta trebuie sa intocmeasca raportul de primire potrivit prevederilor art. 206^33.
    110.2. (1) In cazul carburantilor auto achizitionati prin statiile de distributie, scutirea de la plata accizelor se va acorda prin restituire.
    (2) Beneficiarii scutirilor de la plata accizelor prevazuti la art. 206^56 alin. (1) din Codul fiscal se vor adresa Ministerului Afacerilor Externe sau, dupa caz, Ministerului Apararii Nationale, pentru determinarea cantitatilor anuale de carburanti, defalcate pe luni, ce urmeaza a fi achizitionate in regim de scutire de accize, pentru fiecare autoturism si persoana in parte.
    (3) Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Apararii Nationale vor transmite autoritatii vamale teritoriale ce deserveste beneficiarul lista cuprinzand cantitatile de carburanti determinate potrivit alin. (2).
    (4) Cu ocazia fiecarei aprovizionari cu carburanti auto de la statiile de distributie, beneficiarul scutirii va solicita bonul fiscal emis prin aparatul de marcat electronic fiscal. Bonul fiscal va fi stampilat de vanzator, care va inscrie pe verso numarul de inmatriculare al autoturismului si denumirea/numele cumparatorului.
    (5) In vederea restituirii sumelor reprezentand accize, beneficiarii scutirilor - institutii, organizatii - vor depune inclusiv pentru personalul angajat, pana la finele lunii urmatoare celei pentru care se solicita restituirea, la autoritatea fiscala teritoriala ce deserveste beneficiarul urmatoarele documente:
    a) cererea de restituire, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 51;
    b) un centralizator in care vor fi enumerate bonurile fiscale si cantitatile de carburanti achizitionate in luna pentru care se face solicitarea, la care se vor atasa bonurile fiscale certificate in mod corespunzator de vanzator, in copie si in original.
    (6) Compartimentul de specialitate din cadrul autoritatii fiscale teritoriale care deserveste beneficiarul va verifica informatiile inscrise in cererea de restituire, confruntandu-le cu datele din bonurile fiscale, dupa care va determina suma accizelor de restituit pentru fiecare solicitant in parte.
    (7) Restituirea accizelor se efectueaza in termen de 45 de zile de la data depunerii documentatiei complete.
    (8) Dupa solutionarea cererii, documentele originale vor fi restituite beneficiarului.
    110.3. (1) In cazul importului de produse accizabile dintr-o tara terta, regimul de scutire de accize se acorda direct in baza certificatului de scutire prevazut in anexa nr. 50.
    (2) Certificatul de scutire se intocmeste de beneficiar in doua exemplare vizate de autoritatea vamala teritoriala care deserveste beneficiarul, pentru fiecare operatiune in parte.
    (3) Un exemplar al certificatului de scutire impreuna cu documentul vamal insotesc transportul produselor accizabile de la biroul vamal de intrare in Romania pana la beneficiar si se pastreaza de catre acesta.
    (4) Al doilea exemplar se pastreaza de biroul vamal.
    (5) In cazul in care importul se realizeaza printr-un alt birou vamal de intrare in teritoriul comunitar decat cel prevazut la alin. (3), transportul produselor accizabile va fi insotit de documentul vamal si de exemplarul certificatului de scutire al beneficiarului.
    (6) Scutirea de la plata accizelor se acorda direct beneficiarilor scutirilor in baza certificatului de scutire prevazut in anexa nr. 50 si in cazul produselor accizabile achizitionate de la un importator pentru care accizele au fost platite de acesta in vama.
    (7) Un exemplar al certificatului de scutire insoteste transportul produselor accizabile de la importator catre beneficiar si se pastreaza de catre acesta, iar al doilea exemplar se pastreaza de catre importator.
    (8) Importatorul livreaza beneficiarului scutirii produsele accizabile la preturi fara accize si va solicita restituirea accizelor aferente cantitatilor astfel livrate.
------------
    Alin. (8), subpct. 110.3 al pct. 110 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^56 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 62 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (9) In vederea restituirii sumelor reprezentand accizele, importatorul va depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se solicita restituirea, la autoritatea fiscala teritoriala la care este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, urmatoarele documente:
    a) cererea de restituire de accize;
    b) copia facturilor de livrare catre beneficiarul scutirii, in care este inscrisa mentiunea "scutit de accize";
    c) dovada platii accizelor in vama;
    d) copia certificatului de scutire, aferent fiecarei operatiuni.
    (10) Modelul cererii de restituire a accizei este cel din anexa nr. 51.
    (11) Autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de catre importator autoritatii vamale teritoriale, care in urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. In cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.
------------
    Alin. (11), subpct. 110.3 al pct. 110 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^56 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 63 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (12) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (11) autoritatii fiscale teritoriale.
------------
    Alin. (12), subpct. 110.3 al pct. 110 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^56 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 63 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (13) In cazul in care decizia este de admitere in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.
------------
    Alin. (13), subpct. 110.3 al pct. 110 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^56 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 63 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    110.4. (1) In cazul energiei electrice si al gazului natural, regimul de scutire se acorda in baza certificatului de scutire al carui model este prevazut in anexa nr. 50, intocmit de beneficiar si vizat de autoritatea vamala teritoriala care deserveste beneficiarul.
    (2) Certificatul de scutire va avea valabilitate un an calendaristic.
    (3) Certificatul de scutire se intocmeste in doua exemplare. Un exemplar ramane la beneficiar, iar al doilea se va prezenta operatorului economic de gaz natural si de energie electrica ce realizeaza furnizarea direct catre beneficiar si va ramane la acesta.
    (4) In baza certificatului de scutire, furnizorul de gaz natural si furnizorul de energie electrica vor emite beneficiarului facturi la preturi fara accize.
--------------
    Pct. 110 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^56 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.

    Codul fiscal:
    Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice
    Art. 206^58. - (1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic si alte produse alcoolice prevazute la art. 206^2 lit. a), atunci cand sunt:
    a) complet denaturate, conform prescriptiilor legale;
    b) denaturate si utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman;
    c) utilizate pentru producerea otetului cu codul NC 2209;
    d) utilizate pentru producerea de medicamente;
    e) utilizate pentru producerea de arome alimentare destinate prepararii de alimente sau bauturi nealcoolice ce au o concentratie ce nu depaseste 1,2% in volum;
    f) utilizate in scop medical in spitale si farmacii;
    g) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de alimente cu ori fara crema, cu conditia ca in fiecare caz concentratia de alcool sa nu depaseasca 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra in compozitia ciocolatei si 5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra in compozitia altor produse;
    h) utilizate in procese de fabricatie, cu conditia ca produsul finit sa nu contina alcool;
--------------
    Litera h) a alin. (1) al art. 206^58 a fost modificata de pct. 67 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    i) utilizate ca esantioane pentru analiza sau ca teste necesare pentru productie ori in scopuri stiintifice.
    (2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1), precum si produsele utilizate pentru denaturarea alcoolului vor fi reglementate prin normele metodologice.

    Norme metodologice:
    111. (1) Alcoolul etilic se considera a fi complet denaturat atunci cand denaturarea se face cu denaturantii notificati de catre fiecare stat membru al Comisiei Europene si acceptati de catre aceasta si celelalte state membre.
    (2) Formulele admise a fi utilizate pentru denaturarea completa a alcoolului, in concentratie la hectolitru de alcool pur, sunt urmatoarele:
    a) benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur), metiletilcetona (butanona) (nr. CAS 78-93-3) 2 litri (chimic pura) si albastru de metilen (nr. CAS 61-73-4; C.I. 52015) 0,2 grame (chimic pur); sau
    b) izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 3 litri (chimic pur), metiletilcetona (butanona) (nr. CAS 78-93-3) 3 litri (chimic pura) si benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur).
    (3) In cazul alcoolului etilic destinat a fi utilizat pe teritoriul Romaniei pentru fabricarea de produse ce nu sunt destinate consumului uman, substantele admise pentru denaturarea acestuia, in concentratie la hectolitru de alcool pur, sunt cel putin doua din urmatoarele:
    a) pentru industria cosmetica:
    1. dietilftalat (nr. CAS 84-66-2) 0,1 litri (chimic pur);
    2. ulei de menta 0,15 litri;
    3. ulei de lavanda 0,15 litri;
    4. benzoat de benzil (nr. CAS 120-51-4) 5 litri (chimic pur);
    5. izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 2 litri (chimic pur);
    6. 1,2 propandiol (nr. CAS 57-55-6) 2 litri (chimic pur);
    7. tertbutanol (nr. CAS 75-65-0) 80 grame (chimic pur);
    8. benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur);
    b) pentru alte industrii:
    1. alcooli superiori 3 kg;
    2. violet de metil (nr. CAS 8004-87-3; C.I. 42535) 0,1 grame (chimic pur);
    3. monoetilenglicol (nr. CAS 107-21-1) 0,35 kilograme (chimic pur);
    4. salicilat de etil/metil (nr. CAS 118-61-6/nr. CAS 119-36-8) 0,06 kilograme (chimic pur);
    5. albastru de metilen (nr. CAS 61-73-4; C.I. 52015) 0,35 grame (chimic pur);
    6. tertbutanol (nr. CAS 75-65-0) 80 grame (chimic pur);
    7. etil tertbutil eter (nr. CAS 637-92-3) 2 litri (chimic pur);
    8. izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 2 litri (chimic pur).
    (3^1) Cantitatile/Volumele de substante prevazute la alin. (2) si (3) sunt exprimate in substanta cu puritate 100% si trebuie sa se regaseasca in produsul finit dupa omogenizare, la finalul operatiunii de denaturare.
    (3^2) Cantitatile/Volumele de substante prevazute la alin. (2) si (3) pot fi depasite cu maximum 10%.
    (4) Pentru denaturarea alcoolului etilic destinat industriei cosmetice nu se vor putea utiliza formula de denaturare care sa cuprinda doar uleiul de lavanda si uleiul de menta si formula de denaturare care sa cuprinda doar uleiul de menta si 1,2 propandiol, iar pentru alcoolul etilic destinat altor industrii nu se va putea utiliza formula de denaturare care sa cuprinda doar albastrul de metilen si violetul de metil.
    (5) Operatorii economici utilizatori de alcool complet denaturat sau partial denaturat, care, din motive sanitare, tehnice sau comerciale, nu pot folosi alcoolul denaturat cu substantele prevazute la alin. (2) si (3), pot solicita avizul laboratorului vamal pentru utilizarea de catre antrepozitele fiscale din Romania a substantelor pe care ei le propun. Solicitarea va trebui sa cuprinda motivele pentru care este necesara aprobarea acelui denaturant specific si descrierea componentelor de baza ale denaturantului propus, precum si declaratia pe propria raspundere a faptului ca celelalte componente ale produsului in care se va utiliza alcoolul denaturat nu intra in reactie cu substantele propuse ca denaturanti, astfel incat sa anuleze denaturarea. Acest aviz este eliberat numai pe baza analizelor de laborator efectuate mostrelor de alcool etilic denaturat cu substantele respective prezentate de producatorii in cauza. Avizul va sta la baza documentatiei necesare eliberarii autorizatiei de utilizator final.
    (6) Operatorii economici utilizatori de alcool partial denaturat, care au primit avizul laboratorului vamal pentru utilizarea unor substante de denaturare a alcoolului etilic, altele decat cele prevazute la alin. (3), pot efectua achizitii de alcool etilic astfel denaturat si de la antrepozite fiscale din alte state membre.
    (7) In intelesul prezentelor norme metodologice, prin consum uman se intelege consum uman alimentar.
    (8) Denaturarea alcoolului etilic se realizeaza numai in antrepozite fiscale de productie alcool etilic - materie prima -, autorizate pentru aceasta operatiune, sub supravegherea autoritatii vamale teritoriale.
    (9) Este permisa denaturarea numai a alcoolului etilic realizat in respectivul antrepozit fiscal de productie alcool etilic - materie prima.
    (10) In vederea obtinerii solutiilor de spalat sau de curatare este permisa denaturarea numai a alcoolului tehnic rezultat exclusiv ca produs secundar din procesul de obtinere a alcoolului etilic rafinat si care datorita compozitiei sale nu poate fi utilizat in industria alimentara.
    (11) Este interzisa realizarea in interiorul antrepozitelor fiscale a produselor care nu sunt destinate consumului uman, cu exceptia alcoolului sanitar.
    (12) Operatiunea de denaturare a alcoolului se poate realiza astfel:
    a) fie prin adaugarea succesiva a substantelor denaturante admise in cantitatea de alcool ce urmeaza a fi denaturata;
    b) fie prin adaugarea in cantitatea de alcool ce urmeaza a fi denaturata a unui amestec realizat in prealabil din substantele denaturante admise.
    (12^1) Antrepozitarul autorizat din Romania are responsabilitatea pentru respectarea procedurii de denaturare si pentru omogenizarea substantelor prevazute la alin. (2) si (3) in masa de produs finit, pentru produsele realizate in antrepozitul fiscal pe care il detine. In cazul achizitiilor intracomunitare si al importurilor, responsabilitatea omogenizarii substantelor prevazute la alin. (2) si (3) in masa de produs finit revine persoanei juridice care desfasoara astfel de operatiuni si care poate fi antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau operatorul economic, dupa caz.
    (13) Denaturarea alcoolului se realizeaza potrivit urmatoarei proceduri:
    a) cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de a efectua operatiunea de denaturare, antrepozitul fiscal solicita, in scris, pentru aceasta acordul autoritatii vamale teritoriale;
    b) in cererea de solicitare a acordului, antrepozitarul autorizat trebuie sa mentioneze cantitatea de alcool ce urmeaza a fi denaturata, denaturantii ce urmeaza a fi utilizati, procedura de denaturare, data si ora operatiunii de denaturare, destinatia alcoolului denaturat justificata prin comenzile primite din partea utilizatorilor;
    c) in functie de rezultatele verificarii datelor cuprinse in documentatia depusa, autoritatea vamala teritoriala decide asupra acceptarii operatiunii de denaturare si desemneaza reprezentantul sau ori deleaga competenta catre autoritatea vamala teritoriala in a carei raza se afla punctul de lucru, in vederea supravegherii acestei operatiuni. In situatia in care datele cuprinse in documentatia prezentata nu corespund realitatii, autoritatea vamala teritoriala respinge solicitarea de efectuare a operatiunii;
    d) operatiunea de denaturare se consemneaza intr-un registru special, care se pastreaza in antrepozitul fiscal, in care se vor inscrie: data efectuarii operatiunii, cantitatea denaturata, substantele si cantitatile utilizate pentru denaturare, precum si numele si semnatura reprezentantului autoritatii vamale.
    (14) Antrepozitarul autorizat pentru productie de alcool etilic - materie prima - poate livra alcool etilic denaturat catre operatori economici, altii decat utilizatorii finali, numai daca alcoolul este imbuteliat in butelii destinate comercializarii cu amanuntul.
    (15) Deplasarea intracomunitara a alcoolului complet denaturat va fi insotita de documentul de insotire prevazut la pct. 102.
    (16) In cazul prevazut la art. 206^58 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, este scutit de la plata accizelor numai alcoolul etilic utilizat pentru productia de medicamente, asa cum sunt definite in directivele 2001/82/CE si 2001/83/CE.
    (17) In sensul art. 206^58 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, prin procese de fabricatie se intelege totalitatea procedeelor folosite pentru transformarea materiilor prime si a semifabricatelor in produse finite, cu conditia ca produsele finite sa nu contina alcool.
    (18) In situatiile de scutire directa, scutirea de la plata accizelor se acorda numai utilizatorului, cu conditia ca aprovizionarea sa fie efectuata direct de la un antrepozit fiscal sau din operatiuni proprii de import. In situatiile de scutire indirecta, scutirea de la plata accizelor se acorda numai utilizatorului, cu conditia ca aprovizionarea sa fie efectuata direct de la un antrepozit fiscal, de la un destinatar inregistrat sau din operatiuni proprii de import. Destinatarul inregistrat care livreaza produse ce urmeaza a fi utilizate intr-un scop scutit de la plata accizelor va evidentia in factura contravaloarea accizelor platite la bugetul de stat.
    (19) Atunci cand utilizatorul face achizitii intracomunitare de alcool etilic in vederea utilizarii in scopurile prevazute la art. 206^58 alin. (1) lit. b)-i) din Codul fiscal, trebuie sa detina si calitatea de destinatar inregistrat.
    (20) In cazul alcoolului etilic importat dintr-o tara terta in vederea utilizarii in scopurile prevazute la art. 206^58 alin. (1) lit. b)-i) din Codul fiscal, importatorul trebuie sa fie si utilizatorul materiei prime.
    (21) Scutirea se acorda direct:
    a) in situatiile prevazute la art. 206^58 alin. (1) lit. d) si f) din Codul fiscal;
    b) in situatiile prevazute la art. 206^58  alin. (1) lit. a), c) si e) din Codul fiscal, precum si in situatia realizarii de alcool sanitar, pentru antrepozitarii autorizati care functioneaza in sistem integrat. Prin sistem integrat se intelege utilizarea alcoolului etilic si a altor produse alcoolice de catre antrepozitar pentru realizarea de produse finite destinate a fi consumate ca atare, fara a mai fi supuse vreunei modificari.
    (22) In toate situatiile de scutire directa, scutirea se acorda pe baza autorizatiei de utilizator final.
    (23) Autorizatia de utilizator final se elibereaza la cererea scrisa a beneficiarului.
    (24) Cererea pentru obtinerea autorizatiei de utilizator final se intocmeste conform modelului prevazut in anexa nr. 33. Cererea, insotita de documentele prevazute expres in aceasta, se depune la autoritatea vamala teritoriala.
    (25) Autoritatea vamala teritoriala aproba eliberarea autorizatiei de utilizator final daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) au fost prezentate documentele prevazute in cerere;
    b) administratorul solicitantului nu are inscrise date in cazierul judiciar;
    c) solicitantul detine utilajele, terenurile si cladirile sub orice forma legala;
    d) solicitantul a utilizat alcoolul etilic si produsele alcoolice achizitionate anterior in scopul pentru care a obtinut autorizatie de utilizator final.
    (26) Autoritatea vamala teritoriala atribuie si inscrie pe autorizatia de utilizator final un cod de utilizator.
    (27) Modelul autorizatiei de utilizator final este prevazut in anexa nr. 34.
    (28) Autorizatiile de utilizator final se emit in doua exemplare, cu urmatoarele destinatii:
    a) primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final. Cate o copie a acestui exemplar va fi transmisa si pastrata de catre antrepozitul fiscal furnizor al produselor accizabile in regim de scutire;
    b) al doilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea vamala teritoriala emitenta.
    (29) Autorizatia de utilizator final are o valabilitate de un an de la data emiterii. Cantitatea de produse accizabile inscrisa intr-o autorizatie de utilizator final poate fi suplimentata in situatii bine justificate, in cadrul aceleiasi perioade de valabilitate a autorizatiei.
    (30) Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite on-line autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice, care va cuprinde informatii, dupa caz, cu privire la: furnizorul de alcool etilic si/sau de produse alcoolice, cantitatea de produse achizitionata, cantitatea utilizata, stocul de alcool etilic si/sau de produse alcoolice la sfarsitul lunii de raportare si cantitatea de produse finite realizate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 35. Neprezentarea situatiei in termenul prevazut atrage aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Codului fiscal.
    (31) Autoritatea vamala teritoriala revoca autorizatia de utilizator final in urmatoarele situatii:
    a) operatorul economic a comis fapte repetate ce constituie contraventii la regimul produselor accizabile, potrivit Codului fiscal;
    b) operatorul economic nu a justificat legal destinatia cantitatii de alcool etilic si/sau de produse alcoolice achizitionate;
    c) operatorul economic a utilizat alcoolul etilic si/sau produsele alcoolice achizitionate altfel decat in scopul pentru care a obtinut autorizatie de utilizator final.
    (32) Decizia de revocare a autorizatiei de utilizator final se comunica detinatorului si produce efecte de la data comunicarii sau de la o alta data cuprinsa in aceasta.
    (33) Autoritatea vamala teritoriala anuleaza autorizatia de utilizator final atunci cand i-au fost oferite la autorizare informatii inexacte sau incomplete in legatura cu scopul pentru care operatorul economic a solicitat autorizatia de utilizator final.
    (34) Decizia de anulare a autorizatiei de utilizator final se comunica detinatorului si produce efecte incepand de la data emiterii autorizatiei.
    (35) Operatorul economic poate contesta decizia de revocare sau de anulare a autorizatiei de utilizator final, potrivit legislatiei in vigoare.
    (36) Contestarea deciziei de revocare sau de anulare a autorizatiei de utilizator final nu suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa.
    (37) O noua autorizatie de utilizator final va putea fi obtinuta dupa 12 luni de la data revocarii sau anularii autorizatiei.
    (38) Stocurile de alcool etilic si/sau de produse alcoolice inregistrate la data revocarii sau anularii autorizatiei de utilizator final pot fi valorificate sub supravegherea autoritatii vamale teritoriale.
    (39) Autoritatile vamale teritoriale vor tine o evidenta a operatorilor economici care au obtinut autorizatii de utilizatori finali prin inscrierea acestora in registre speciale. De asemenea, autoritatea vamala centrala va asigura publicarea listei cuprinzand acesti operatori economici pe pagina sa de web, lista care va fi actualizata lunar pana la data de 15 a fiecarei luni.
    (40) In toate situatiile de scutire directa, livrarea produselor se face la preturi fara accize, iar deplasarea si primirea produselor accizabile spre/de un utilizator final autorizat se supun prevederilor sectiunii a 9-a «Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize», cap. I^1 de la titlul VII din Codul fiscal.
-----------
    Alin. (40) al pct. 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 24 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (41) La sosirea produsului operatorul economic utilizator trebuie sa instiinteze autoritatea vamala teritoriala si sa pastreze produsele in locul de receptie maximum 24 de ore pentru o posibila verificare din partea acestei autoritati, in conditiile prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Dupa expirarea termenului de 24 de ore utilizatorul final autorizat poate proceda la receptia produselor accizabile primite.
-----------
    Alin. (41) al pct. 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 24 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (42) In situatia in care nu se respecta prevederile alin. (40) si (41), operatiunea respectiva se considera eliberare pentru consum si dupa expirarea termenului de 5 zile acciza devine exigibila.
    (43) In situatiile prevazute la art. 206^58 alin. (1) lit. b), c), e), g), h) si i) din Codul fiscal, scutirea se acorda indirect. Livrarea produselor se face la preturi cu accize, urmand ca operatorii economici utilizatori sa solicite restituirea accizelor.
    (44) Pentru restituirea accizelor, utilizatorii vor depune lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se solicita restituirea, la autoritatea fiscala teritoriala, cererea de restituire de accize, insotita de:
    a) copia facturii de achizitie a alcoolului etilic si/sau a produsului alcoolic ori copia avizului de insotire pentru alcoolul etilic partial denaturat in cazul antrepozitarilor autorizati care functioneaza in sistem integrat. In cazul operatorului economic prevazut la alin. (19), utilizatorul autorizat ca destinatar inregistrat va prezenta dovada achizitiei in regim suspensiv, reprezentata de documentul administrativ electronic si raportul de receptie aferent, iar in cazul utilizatorului prevazut la alin. (20), declaratia vamala de import;
    b) dovada platii accizelor catre furnizor, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis, sau dovada platii accizelor la bugetul de stat, in cazul antrepozitarilor autorizati care functioneaza in sistem integrat, a destinatarilor inregistrati si a operatorilor economici care au realizat operatiuni proprii de import;
    c) dovada cantitatii utilizate in scopul pentru care se acorda scutirea, constand intr-o situatie centralizatoare a cantitatilor efectiv utilizate si a documentelor aferente.
    (45) Modelul cererii de restituire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (46) Depozitele farmaceutice achizitioneaza alcoolul etilic la preturi cu accize si il livreaza catre spitale si farmacii la preturi fara accize in baza autorizatiilor de utilizator final detinute de acestea din urma. In aceste conditii, pretul de vanzare al alcoolului etilic va fi stabilit de catre depozitul farmaceutic pe baza pretului de achizitie al acestui produs care nu are inclusa acciza, astfel incat spitalele si farmaciile sa beneficieze de facilitatea prevazuta la art. 206^58 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal.
    (47) In situatia prevazuta la alin. (46) depozitele farmaceutice vor pastra o copie a autorizatiei de utilizator final al beneficiarului scutirii.
    (48) Pentru cantitatile de alcool etilic livrate la preturi fara accize spitalelor si farmaciilor, depozitele farmaceutice pot solicita compensarea/restituirea accizelor. In acest sens, depozitele farmaceutice vor depune la autoritatea fiscala teritoriala cererea de restituire de accize, insotita de:
    a) copia facturii de achizitie a alcoolului etilic, in care acciza sa fie evidentiata distinct;
    b) dovada platii accizelor catre furnizor, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis;
    c) dovada cantitatii de alcool etilic livrata spitalelor si farmaciilor la preturi fara accize, constand intr-o situatie centralizatoare a documentelor aferente cantitatilor efectiv livrate.
    (49) In situatiile prevazute la alin. (44) si (48), autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de catre utilizatori sau depozitele farmaceutice autoritatii vamale teritoriale, care, in urma analizei, va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. In cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.
    (50) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (49) autoritatii fiscale teritoriale.
    (51) In cazul in care decizia este de admitere in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.
    (52) Denaturarea alcoolului etilic pentru obtinerea alcoolului sanitar poate fi realizata numai in antrepozitul fiscal de productie in care se obtine alcoolul etilic - materie prima.
--------------
    Pct. 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Alin. (7), (20), (26) si (28) ale pct. 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 22 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.
    Alin. (43) al pct. 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 23 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.
    Pct. 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 64 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (2) si (3) ale pct. 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 13 al literei E a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.
    Alin. (3^1) si (3^2) ale pct. 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 14 al literei E a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.
    Alin. (4) al pct. 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 15 al literei E a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.
    Alin. (12^1) al pct. 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 16 al literei E a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.
    Lit. a) a alin. (21) al pct. 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificata de pct. 19 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.
    Alin. (43) al pct. 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.
    Alin. (18) al pct. 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 17 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.
    Alin. (30) al pct. 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 18 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.
    Lit. a) si b) ale alin. (44) al pct. 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 19 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.
    Alin. (2) al pct. 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 13 al lit. D a art. I din HOTARAREA nr. 613 din 14 august 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 22 august 2013.

    Codul fiscal:
    Scutiri pentru tutun prelucrat
    Art. 206^59. - (1) Este scutit de la plata accizelor tutunul prelucrat, atunci cand este destinat in exclusivitate testelor stiintifice si celor privind calitatea produselor.
    (2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.
--------------
    Art. 206^59 a fost abrogat de pct. 91 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    Norme metodologice:
    112. Abrogat.
--------------
    Pct. 112 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^59 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Pct. 112 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^59 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 7 al literei F a art. I din HOTARAREA nr. 150 din 23 februarie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2011.

    Codul fiscal:
    Scutiri pentru produse energetice si energie electrica
    Art. 206^60. - (1) Sunt scutite de la plata accizelor:
    a) produsele energetice livrate in vederea utilizarii drept combustibil pentru aviatie, alta decat aviatia turistica in scop privat. Prin aviatie turistica in scop privat se intelege utilizarea unei aeronave de catre proprietarul sau ori de catre persoana fizica sau juridica ce o detine cu titlu de inchiriere sau cu un alt titlu, in alte scopuri decat cele comerciale si, in special, altele decat transportul de persoane ori de marfuri sau prestari de servicii cu titlu oneros ori pentru nevoile autoritatilor publice;
    b) produsele energetice livrate in vederea utilizarii drept combustibil pentru navigatia in apele comunitare si pentru navigatia pe caile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, altele decat pentru navigatia ambarcatiunilor de agrement private. De asemenea, este scutita de la plata accizelor si electricitatea produsa la bordul navelor. Prin ambarcatiune de agrement privata se intelege orice ambarcatiune utilizata de catre proprietarul sau ori de catre persoana fizica sau juridica ce o detine cu titlu de inchiriere ori cu un alt titlu, in alte scopuri decat cele comerciale si, in special, altele decat transportul de persoane sau de marfuri ori prestari de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autoritatilor publice;
    c) produsele energetice si energia electrica utilizate pentru productia de energie electrica, precum si energia electrica utilizata pentru mentinerea capacitatii de a produce energie electrica;
    d) produsele energetice si energia electrica utilizate pentru productia combinata de energie electrica si energie termica;
    e) produsele energetice - gazul natural, carbunele si combustibilii solizi - folosite de gospodarii si/sau de organizatii de caritate;
    f) combustibilii pentru motor utilizati in domeniul productiei, dezvoltarii, testarii si mentenantei aeronavelor si vapoarelor;
    g) combustibilii pentru motor utilizati pentru operatiunile de dragare in cursurile de apa navigabile si in porturi;
    h) produsele energetice injectate in furnale sau in alte agregate industriale in scop de reducere chimica, ca aditiv la cocsul utilizat drept combustibil principal;
    i) produsele energetice care intra in Romania dintr-o tara terta, continute in rezervorul standard al unui autovehicul cu motor, destinate utilizarii drept combustibil pentru acel autovehicul, precum si in containere speciale si destinate utilizarii pentru operarea, in timpul transportului, a sistemelor ce echipeaza acele containere;
    j) orice produs energetic care este scos de la rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, fiind acordat gratuit in scop de ajutor umanitar;
    k) orice produs energetic utilizat drept combustibil pentru incalzire de catre spitale, sanatorii, aziluri de batrani, orfelinate si alte institutii de asistenta sociala, institutii de invatamant si lacasuri de cult;
    l) produsele energetice, daca astfel de produse sunt obtinute din unul sau mai multe dintre produsele urmatoare:
    - produse cuprinse in codurile NC de la 1507 la 1518 inclusiv;
    - produse cuprinse in codurile NC 3824 90 55 si de la 3824 90 80 la 3824 90 99 inclusiv, pentru componentele lor produse din biomase;
    - produse cuprinse in codurile NC 2207 20 00 si 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica;
    - produse obtinute din biomase, inclusiv produse cuprinse in codurile NC 4401 si 4402;
    m) energia electrica produsa din surse regenerabile de energie;
    n) energia electrica obtinuta de acumulatori electrici, grupurile electrogene mobile, instalatiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel, sursele stationare de energie electrica in curent continuu, instalatiile energetice amplasate in marea teritoriala care nu sunt racordate la reteaua electrica si sursele electrice cu o putere activa instalata sub 250 KW;
    o) produsele cuprinse in codul NC 2705, utilizate pentru incalzire.
    (2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.
    (3) Produsele energetice care contin unul sau mai multe dintre produsele enumerate la alin. (1) lit. l) beneficiaza de un nivel redus al accizelor, potrivit prevederilor din normele metodologice.
--------------
    Alin. (3) al art. 206^60 a fost abrogat de pct. 68 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    Norme metodologice:
    113.
    113.1. In situatiile prevazute la art. 206^60 alin. (1) lit. a) si b) din Codul fiscal, scutirea se acorda dupa cum urmeaza:
    113.1.1. (1) In situatia prevazuta la art. 206^60 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, scutirea se acorda direct, cu conditia ca aprovizionarea cu produse energetice sa se efectueze numai de la un antrepozit fiscal.
    (2) Livrarea produselor energetice destinate utilizarii drept combustibil pentru aeronave se poate efectua la preturi fara accize catre:
    a) operatorii economici care detin certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, eliberate de autoritatea competenta in domeniul aeronautic;
    b) persoana care detine certificat de autorizare ca operator aerian.
    (3) Certificatele prevazute la alin. (2) se elibereaza de Autoritatea Aeronautica Civila Romana.
    (3^1) Scutirea se acorda direct si in cazul in care produsele energetice utilizate de operatorii economici care detin certificate de autorizare emise de Autoritatea Aeronautica Civila provin din achizitii intracomunitare proprii.
------------
    Alin. (3^1), subpct. 113.1.1 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 65 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (3^2) Atunci cand produsele energetice utilizate de operatorii economici prevazuti la alin. (3^1) provin din achizitii intracomunitare proprii, acestia trebuie sa detina si calitatea de destinatar inregistrat.
------------
    Alin. (3^2), subpct. 113.1.1 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 65 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (4) Intra sub incidenta prevederilor alin. (2) si livrarile de produse energetice destinate a fi utilizate drept combustibil de catre aeronavele inregistrate in alte state, care efectueaza zboruri, altele decat cele turistice in scop privat, fara a fi necesara prezentarea certificatelor eliberate de autoritatile aeronautice civile din statele respective.
    (5) Operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. a) care dispun de spatii de depozitare si efectueaza operatiuni de alimentare cu combustibil a aeronavelor trebuie sa se autorizeze ca antrepozite fiscale de depozitare.
    (6) Pentru operatorii economici care detin certificate de autorizare ca agenti de handling combustibili, autorizatia de antrepozit fiscal se emite pentru locurile si produsele specificate in anexa la certificatul de autorizare emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana.
    (7) Scutirea de plata accizelor se aplica direct si in cazul operatorilor economici prevazuti la alin. (2) lit. a) care nu dispun de spatii de depozitare si efectueaza operatiuni de alimentare cu combustibil a aeronavelor, cu conditia ca deplasarea produselor energetice sa se realizeze direct de la antrepozitul fiscal catre beneficiarul scutirii.
    (8) Deplasarea produselor energetice destinate utilizarii drept combustibil pentru aeronave, in cazul aeronavelor aflate pe alte aeroporturi decat cele situate in apropierea antrepozitului fiscal care asigura alimentarea aeronavelor, trebuie sa fie insotita de exemplarul tiparit al documentului administrativ electronic. La rubrica «Destinatar» se vor inscrie tot datele expeditorului, iar in rubrica «Locul livrarii» se va inscrie adresa aeroportului in cauza. Dupa sosirea produselor la destinatie, expeditorul va intocmi raportul de primire in maximum 5 zile lucratoare de la incheierea deplasarii produselor, utilizand sistemul informatizat.
    (9) Zilnic, antrepozitele fiscale de productie sau de depozitare, altele decat cele prevazute la alin. (5), vor inscrie toate cantitatile de combustibil livrate cu destinatia utilizarii exclusive pentru aeronave in jurnale speciale intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 52.1.
    (10) Jurnalele mentionate la alin. (9) se vor intocmi pentru fiecare luna calendaristica in baza documentelor de evidenta operativa si vor fi transmise on-line, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare, autoritatii vamale teritoriale, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (11) Operatorii economici prevazuti la alin. (5) vor inregistra zilnic toate cantitatile intrate si iesite in jurnalele privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 53.1.
    (12) Jurnalele mentionate la alin. (11) se vor intocmi pentru fiecare luna calendaristica in baza documentelor de evidenta operativa si vor fi transmise on-line, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare, autoritatii vamale teritoriale, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (13) Intra sub incidenta prevederilor alin. (1) si institutiile de stat care implica apararea, ordinea publica, sanatatea publica, siguranta si securitatea nationala, care, datorita specificului activitatii lor, nu detin certificate eliberate de Autoritatea Aeronautica Civila Romana.
    (14) In cazul deplasarii produselor energetice destinate utilizarii drept combustibil pentru aviatie, realizata de antrepozitul fiscal care alimenteaza efectiv aeronavele, aceasta va fi insotita de avizul de insotire. Dovada care sta la baza acordarii scutirii o reprezinta certificatul de livrare semnat de comandantul aeronavei sau de reprezentantul companiei aeriene a carei aeronava a fost alimentata. Certificatul de livrare se intocmeste de antrepozitul fiscal care a efectuat alimentarea aeronavei, iar in cazul in care factura privind alimentarea aeronavei se intocmeste in numele altui antrepozit fiscal, un exemplar al certificatului de livrare va fi transmis si acelui antrepozit fiscal. Antrepozitul fiscal in numele caruia se emit facturile catre aeronave va intocmi jurnalul prevazut in anexa nr. 52.1. Antrepozitul fiscal care face alimentarea aeronavei va intocmi jurnalul prevazut in anexa nr. 53.1.
    (15) In cazul in care combustibilul pentru aviatie este facturat de un antrepozit fiscal de produse energetice catre un intermediar care administreaza contracte cu companii aeriene si care emite, la randul lui, facturi catre acestea, dupa alimentarea aeronavelor in aceleasi conditii cu cele prevazute la alin. (14), fara a avea loc un transfer fizic al produsului de la antrepozitul fiscal catre intermediar, deplasarea combustibilului pentru aviatie de la antrepozitul fiscal de depozitare catre aeronave va fi insotita de avizul de insotire. Dovada care sta la baza acordarii scutirii pentru cantitatea cu care a fost alimentata aeronava o reprezinta certificatul de livrare semnat de comandantul aeronavei sau de reprezentantul companiei aeriene a carei aeronava a fost alimentata. Certificatul de livrare se intocmeste de catre antrepozitul fiscal care a efectuat alimentarea aeronavei. Primul antrepozit fiscal va intocmi jurnalul prevazut in anexa nr. 52.1. Antrepozitul fiscal care face alimentarea aeronavei va intocmi jurnalul prevazut in anexa nr. 53.1.
    (16) Jurnalele prevazute la alin. (14) si (15) se vor intocmi pentru fiecare luna calendaristica in baza documentelor de evidenta operativa si vor fi transmise on-line, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare, autoritatii vamale teritoriale.
------------
    Alin. (16), subpct. 113.1.1 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 20 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.

    113.1.2. (1) In situatia prevazuta la art. 206^60 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, scutirea se acorda direct cu conditia ca aprovizionarea produselor energetice sa se efectueze numai de la un antrepozit fiscal.
    (2) Livrarea produselor energetice destinate utilizarii drept combustibil pentru navigatia in apele comunitare si pentru navigatia pe caile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, se poate efectua la preturi fara accize catre:
    a) operatorii economici care detin certificate de autorizare ca distribuitori de combustibil pentru navigatie, eliberate de autoritatea competenta in domeniul naval;
    b) persoana care detine certificat de autorizare pentru navigatie. Prin certificat de autorizare pentru navigatie se intelege orice document care atesta ca nava este luata in evidenta autoritatilor competente din Romania ori din statul in care aceasta este inregistrata;
    c) institutiile de stat care implica apararea, ordinea publica, sanatatea publica, siguranta si securitatea nationala.
    (3) Scutirea se acorda direct si in cazul in care produsele energetice utilizate de operatorii economici care detin certificate de autorizare pentru navigatie provin din achizitii intracomunitare proprii.
    (4) In situatia prevazuta la alin. (3), operatorii economici trebuie sa detina si calitatea de destinatar inregistrat.
    (5) Operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. a), care dispun de spatii de depozitare corespunzatoare si efectueaza operatiuni de alimentare cu combustibil a navelor si ambarcatiunilor, trebuie sa se autorizeze ca antrepozite fiscale de depozitare.
    (6) Deplasarea produselor energetice destinate utilizarii drept combustibil pentru navigatie, in cazul navelor aflate in alte porturi decat cele situate in apropierea antrepozitului fiscal care asigura alimentarea navelor, trebuie sa fie insotita de exemplarul tiparit al documentului administrativ electronic. La rubrica «Destinatar» se vor inscrie tot datele expeditorului, iar in rubrica «Locul livrarii» se va inscrie adresa portului in cauza. Dupa sosirea produselor la destinatie, expeditorul va intocmi raportul de primire in maximum 5 zile lucratoare de la incheierea deplasarii produselor, utilizand sistemul informatizat.
    (7) Zilnic, antrepozitele fiscale de productie sau de depozitare, altele decat cele prevazute la alin. (5), vor inscrie toate cantitatile de combustibil livrate cu destinatia utilizarii exclusive pentru nave in jurnale speciale, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 52.2.
    (8) Jurnalele mentionate la alin. (7) se vor intocmi pentru fiecare luna calendaristica in baza documentelor de evidenta operativa si vor fi transmise on-line, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare, autoritatii vamale teritoriale, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (9) Operatorii economici prevazuti la alin. (5) vor inregistra zilnic toate cantitatile intrate si iesite in jurnalele privind intrarile si iesirile de combustibil destinate utilizarii exclusive pentru nave, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 53.2.
    (10) Jurnalele mentionate la alin. (9) se vor intocmi pentru fiecare luna calendaristica in baza documentelor de evidenta operativa si vor fi transmise on-line pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare autoritatii vamale teritoriale, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (11) In cazul deplasarii produselor energetice destinate utilizarii drept combustibil pentru navigatie, realizata de antrepozitul fiscal care alimenteaza efectiv navele, aceasta va fi insotita de avizul de insotire sau de factura.
    (12) Livrarea din antrepozitele fiscale catre nave a combustibilului pentru navigatie se face numai dupa depunerea la antrepozitul fiscal a urmatoarelor documente:
    a) copia atestatului de bord/carnetului de ambarcatiune;
    b) copia certificatului de autorizare pentru navigatie a navei care urmeaza a fi aprovizionata, dupa caz;
    c) declaratia pe propria raspundere a administratorului sau a reprezentantului legal cu privire la utilizarea combustibilului pentru navigatie achizitionat in regim de scutire de la plata accizelor, in cazul operatorilor economici din Romania.
    (13) Dupa efectuarea aprovizionarii navei cu combustibil pentru navigatie, o copie a documentului de livrare semnat de comandantul navei sau de reprezentantul companiei de care apartine nava se va depune la antrepozitul fiscal de la care nava a fost aprovizionata.
    (14) Livrarea combustibilului pentru navigatie din antrepozitele fiscale catre operatorii economici prevazuti la alin. (2), inclusiv catre antrepozite fiscale autorizate exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu combustibil pentru navigatie, se face numai dupa marcarea si colorarea acestuia potrivit prevederilor pct. 113.10.
    (15) Potrivit prevederilor art. 23 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, instalatiile plutitoare de tipul macaralelor, cu sau fara propulsie, sunt considerate nave.
------------
    Litera d) a alin. (11), subpct. 113.1.2 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificata de pct. 66 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (19^1), subpct. 113.1.2 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 67 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (22), subpct. 113.1.2 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 68 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (22^1), subpct. 113.1.2 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 69 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (22^2), subpct. 113.1.2 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 69 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (22^3), subpct. 113.1.2 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 69 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (24), subpct. 113.1.2 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 70 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Subpct. 113.1.2 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    113.2. (1) In situatiile prevazute la art. 206^60 alin. (1) lit. c), d) si h) din Codul fiscal, scutirea se acorda direct, cu conditia ca energia electrica sa provina de la operatori economici autorizati de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), iar produsele energetice sa fie aprovizionate direct de la un antrepozit fiscal, de la un destinatar inregistrat, de la un importator, din operatiuni proprii de import, de la companii de extractie a carbunelui sau alti operatori economici care comercializeaza acest produs ori de la un distribuitor autorizat, in cazul gazului natural.
    (2) Pentru aplicarea scutirii, titularii centralelor de productie de energie electrica, ai centralelor combinate de energie electrica si termica, precum si operatorii economici utilizatori ai produselor energetice prevazute la art. 206^60 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal vor solicita autoritatii vamale teritoriale in raza careia isi au sediul autorizatii de utilizator final pentru produse energetice.
    (3) Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (2) energia electrica si gazul natural.
    (4) Prevederile alin. (2) se aplica si in cazul productiei de energie electrica sau productiei combinate de energie electrica si termica realizate din carbune si lignit in sistem de prestari de servicii. In aceasta situatie, obligatia detinerii autorizatiei de utilizator final revine si beneficiarului prestarii de servicii.
    (5) Autorizatia de utilizator final se elibereaza la cererea scrisa a beneficiarului.
    (6) Cererea pentru obtinerea autorizatiei de utilizator final se intocmeste conform modelului prevazut in anexa nr. 33. Cererea, insotita de documentele prevazute expres in aceasta, se depune la autoritatea vamala teritoriala.
    (7) Autoritatea vamala teritoriala aproba eliberarea autorizatiei de utilizator final daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) au fost prezentate documentele prevazute in cerere;
    b) administratorul solicitantului nu are inscrise date in cazierul judiciar;
    c) solicitantul detine utilajele, terenurile si cladirile sub orice forma legala. Face exceptie de la aceasta conditie operatorul economic beneficiar al prestarii de servicii;
    d) solicitantul a utilizat produsele energetice in scopul pentru care a obtinut anterior autorizatie de utilizator final.
    (8) Autoritatea vamala teritoriala atribuie si inscrie pe autorizatia de utilizator final un cod de utilizator.
    (9) Modelul autorizatiei de utilizator final este prezentat in anexa nr. 34.
    (10) Autorizatiile de utilizator final se emit in doua exemplare, cu urmatoarele destinatii:
    a) primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final. Cate o copie a acestui exemplar va fi transmisa si pastrata de catre operatorul economic furnizor al produselor energetice in regim de scutire;
    b) al doilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea vamala teritoriala emitenta.
    (11) Autorizatia de utilizator final are o valabilitate de 3 ani de la data emiterii. Cantitatea de produse accizabile inscrisa intr-o autorizatie de utilizator final poate fi suplimentata in situatii bine justificate, in cadrul aceleiasi perioade de valabilitate a autorizatiei.
    (12) Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informatii, dupa caz, cu privire la: furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse achizitionata, cantitatea utilizata, stocul de produse energetice la sfarsitul lunii de raportare si cantitatea de produse finite realizate, potrivit modelului din anexa nr. 35. Neprezentarea situatiei in termenul prevazut atrage aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Codului fiscal.
------------
    Alin. (12), subpct. 113.2 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 71 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (13) Cantitatile de produse scutite de plata accizelor inscrise intr-o autorizatie vor fi estimate pe baza normelor de consum si a productiei preconizate a se realiza pe o perioada de 3 ani.
    (14) Autoritatile vamale teritoriale vor tine o evidenta a operatorilor economici care au obtinut autorizatii de utilizator final prin inscrierea acestora in registre speciale. De asemenea, vor asigura publicarea pe pagina web a autoritatii vamale a listei cuprinzand acesti operatori economici, lista care va fi actualizata lunar pana la data de 15 a fiecarei luni.
    (15) In situatia in care achizitionarea produselor energetice se efectueaza de la un antrepozit fiscal in regim de scutire directa, livrarea produselor se face la preturi fara accize, iar deplasarea acestora este obligatoriu insotita de exemplarul tiparit al documentului administrativ electronic prevazut la pct. 91.
    (16) La sosirea produselor energetice utilizatorul final autorizat trebuie sa instiinteze autoritatea vamala teritoriala si sa pastreze produsele in locul de receptie maximum 24 de ore pentru o posibila verificare din partea acestei autoritati, in conditiile prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Dupa expirarea termenului de 24 de ore utilizatorul final autorizat poate proceda la receptia produselor energetice primite.
-----------
    Alin. (16), subpct. 113.2 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 25 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (16^1) In toate situatiile de scutire directa livrarea produselor se face la preturi fara accize, iar deplasarea si primirea produselor accizabile spre/de un utilizator final autorizat se supun prevederilor sectiunii a 9-a "Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize", cap. I^1 de la titlul VII din Codul fiscal.
-----------
    Alin. (16^1), subpct. 113.2 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 26 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (17) In situatia in care nu se respecta prevederile alin. (15) si (16), operatiunea respectiva se considera eliberare pentru consum si dupa expirarea termenului de 5 zile acciza devine exigibila.
    (18) Destinatarii inregistrati, importatorii sau operatorii economici prevazuti la alin. (1), care achizitioneaza produse energetice in vederea livrarii in regim de scutire directa catre centralele de productie de energie electrica sau productie combinata de energie electrica si termica, precum si catre operatorii economici prevazuti la alin. (4), vor livra produsele catre acesti beneficiari la preturi fara accize si vor solicita autoritatii fiscale teritoriale restituirea accizelor aferente cantitatilor livrate cu aceasta destinatie care au fost platite, dupa caz, la momentul receptiei, importului sau al achizitiei. Nu intra sub incidenta acestor prevederi beneficiarii scutirilor care utilizeaza produse energetice provenite din operatiuni proprii de import, pentru care scutirea se acorda direct, iar deplasarea acestora de la un birou vamal de intrare pe teritoriul comunitar este insotita de un document administrativ unic.
--------------
    Alin. (18), subpct. 113.2 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 8 al literei F a art. I din HOTARAREA nr. 150 din 23 februarie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2011.

    (19) In vederea restituirii accizelor in situatia prevazuta la alin. (18), destinatarul inregistrat, importatorul sau operatorul economic va depune la autoritatea fiscala/vamala teritoriala la care a efectuat plata o cerere de restituire de accize, al carei model va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Cererea va fi insotita de copia autorizatiei de utilizator final a centralei beneficiare a scutirii si de documentul care atesta plata accizelor de catre destinatarul inregistrat, importator sau operatorul economic.
------------
    Alin. (19), subpct. 113.2 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 71 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (19^1) Autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de catre destinatarul inregistrat, importator sau operatorul economic autoritatii vamale teritoriale, care, in urma analizei, va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. In cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.
------------
    Alin. (19^1), subpct. 113.2 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 72 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (19^2) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (19^1) autoritatii fiscale teritoriale.
------------
    Alin. (19^2), subpct. 113.2 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 72 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (19^3) In cazul in care decizia este de admitere in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.
------------
    Alin. (19^3), subpct. 113.2 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 72 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (20) Atunci cand, in situatiile prevazute la art. 206^60 alin. (1) lit. c) si d) din Codul fiscal, centralele de productie de energie electrica sau centralele de productie combinata de energie electrica si termica preiau produse energetice cu titlu de imprumut de la rezerva de stat in baza unor acte normative speciale, preluarea se face in baza autorizatiei de utilizator final. Atat achizitionarea de produse energetice de la un antrepozit fiscal autorizat, in vederea stingerii obligatiei, cat si restituirea efectiva a cantitatilor astfel preluate se efectueaza in regim de scutire de la plata accizelor, in baza autorizatiei de utilizator final.
    113.3. (1) In situatia prevazuta la art. 206^60 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, scutirea se acorda direct, cu conditia ca produsele sa fie achizitionate direct de la operatorii economici inregistrati la autoritatea fiscala centrala in calitate de furnizori de produse energetice ori - in cazul gazului natural provenit dintr-un stat membru - direct de la un distribuitor/furnizor autorizat/licentiat de autoritatea competenta din acel stat membru.
    (2) Produsele energetice - respectiv gazul natural, carbunele si combustibilii solizi - sunt scutite de la plata accizelor atunci cand sunt furnizate consumatorilor casnici, precum si organizatiilor de caritate.
    (2^1) In intelesul prezentelor norme metodologice, prin consumatori casnici se intelege clientii casnici asa cum sunt acestia definiti prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.
------------
    Alin. (2^1), subpct. 113.3 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 21 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.

    (3) In intelesul prezentelor norme metodologice, organizatiile de caritate sunt organizatiile care au inscrise in obiectul de activitate si care desfasoara efectiv activitati caritabile cu titlu gratuit in domeniul sanatatii, al protectiei mamei si copilului, al protectiei batranilor, persoanelor cu handicap, persoanelor care traiesc in saracie sau in cazuri de calamitati naturale.
    (4) In cazul organizatiilor de caritate, scutirea se acorda in baza autorizatiei de utilizator final emise de autoritatea vamala teritoriala, mai putin in cazul gazului natural, pentru care nu este obligatorie detinerea acestei autorizatii.
    (5) Autorizatiile de utilizator final se elibereaza la cererea scrisa a organizatiei de caritate, insotita de:
    a) actul de constituire - in copie si in original - din care sa rezulte ca organizatia desfasoara una dintre activitatile prevazute la alin. (3);
    b) fundamentarea cantitatilor ce urmeaza a fi achizitionate in regim de scutire de la plata accizelor, la nivelul unui an calendaristic;
    c) orice informatie si documente pe care autoritatea vamala teritoriala le considera necesare pentru eliberarea autorizatiilor.
    (6) Autorizatiile de utilizator final se emit de autoritatea vamala teritoriala si au o valabilitate de un an de la data emiterii. Modelul autorizatiei este prevazut in anexa nr. 34.
    (7) Autorizatiile de utilizator final se emit in doua exemplare, cu urmatoarele destinatii:
    a) primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final. Cate o copie a acestui exemplar va fi transmisa si pastrata de catre operatorul economic furnizor al produselor accizabile in regim de scutire;
    b) al doilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea vamala teritoriala emitenta.
    (8) Autoritatile vamale teritoriale vor tine o evidenta a operatorilor economici care au obtinut autorizatii de utilizator final prin inscrierea acestora in registre speciale. De asemenea, vor asigura publicarea pe pagina web a autoritatii vamale a listei cuprinzand acesti operatori economici, lista care va fi actualizata lunar pana la data de 15 a fiecarei luni.
    (9) Anual, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, pentru anul precedent, fiecare organizatie de caritate care detine autorizatie de utilizator final este obligata sa prezinte autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei o situatie centralizatoare privind cantitatile de produse energetice achizitionate in decursul unui an calendaristic, cantitatile utilizate in scopul desfasurarii activitatilor caritabile si stocul de produse energetice ramas neutilizat, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 35. Neprezentarea situatiei in termenul prevazut atrage aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Codului fiscal.
------------
    Alin. (9), subpct. 113.3 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 73 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    113.4. (1) In situatiile prevazute la art. 206^60 alin. (1) lit. f) si g) din Codul fiscal, scutirea se acorda indirect, cu conditia ca aprovizionarea sa se efectueze de la un antrepozit fiscal.
----------
    Alin. (1), subpct. 113.4 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (2) Inainte de fiecare achizitie de combustibil pentru motor in regim de scutire, utilizatorul va notifica aceasta operatiune la autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea, pentru un posibil control. Notificarea va cuprinde informatii cu privire la furnizor, produse si cantitatile ce urmeaza a fi achizitionate.
    (3) Operatorii economici pot solicita restituirea accizelor trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii imediat urmatoare trimestrului.
------------
    Alin. (3), subpct. 113.4 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 74 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (4) Pentru restituirea accizelor, utilizatorii vor depune la autoritatea fiscala teritoriala cererea de restituire de accize, insotita de:
    a) copia facturii de achizitie a combustibilului pentru motor, in care acciza sa fie evidentiata distinct;
    b) dovada platii accizelor catre furnizor, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis;
    c) dovada cantitatii utilizate in scopul pentru care se acorda scutirea, constand in copia documentului care atesta realizarea operatiunilor de dragare - certificata de autoritatea competenta in acest sens;
    d) memoriul in care va fi descrisa operatiunea pentru care a fost necesar consumul de combustibil pentru motor si in care se vor mentiona: perioada de desfasurare a operatiunii, numarul orelor de functionare a motoarelor si a instalatiilor de dragare si consumul normat de combustibil pentru motor.
    (4^1) Autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de operatorul economic autoritatii vamale teritoriale, care in urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. In cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.
------------
    Alin. (4^1), subpct. 113.4 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 75 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (4^2) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (4^1) autoritatii fiscale teritoriale.
------------
    Alin. (4^2), subpct. 113.4 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 75 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (4^3) In cazul in care decizia este de admitere in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.
------------
    Alin. (4^3), subpct. 113.4 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 75 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (5) Modelul cererii de restituire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
------------
    Alin. (5), subpct. 113.4 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 76 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (6) In intelesul prezentelor norme metodologice, combustibilii pentru motor utilizati in domeniul productiei, dezvoltarii, testarii si mentenantei aeronavelor si vapoarelor inseamna inclusiv combustibilii pentru motor utilizati in domeniul testarii si mentenantei motoarelor ce echipeaza aeronavele si vapoarele.
    113.5. In cazul scutirii prevazute la art. 206^60 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, in intelesul prezentelor norme metodologice:
    a) rezervor standard inseamna:
    - rezervoarele fixate definitiv de producator pe toate autovehiculele de acelasi tip ca si vehiculul in cauza si a caror montare definitiva permite carburantului sa fie utilizat direct, atat pentru propulsie, cat si pentru functionarea in timpul transportului, daca este cazul, a sistemelor frigorifice si a altor sisteme. De asemenea, sunt considerate rezervoare standard rezervoarele de gaz montate pe autovehicule, destinate utilizarii directe a gazului drept carburant, precum si rezervoarele adaptate altor sisteme cu care poate fi echipat vehiculul;
    - rezervoarele fixate definitiv de producator pe toate containerele de acelasi tip ca si containerul in cauza si a caror montare definitiva permite carburantului sa fie utilizat direct pentru functionarea, in timpul transportului, a sistemelor frigorifice si a altor sisteme cu care pot fi echipate containerele speciale;
    b) containere speciale inseamna orice container echipat cu dispozitive special destinate sistemelor frigorifice, de oxigenare, de izolare termica sau altor sisteme.
    113.6. In situatia prevazuta la art. 206^60 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, scutirea se acorda direct, in baza actelor normative emise pentru gratuitati in scop de ajutor umanitar.
    113.7. (1) In situatia prevazuta la art. 206^60 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, scutirea se acorda direct atunci cand aprovizionarea se efectueaza de la un antrepozit fiscal. Scutirea se acorda direct si in cazul furnizarii gazului natural.
    (2) Scutirea se acorda in baza autorizatiei de utilizator final emise de autoritatea vamala teritoriala, mai putin in cazul gazului natural, pentru care nu este obligatorie detinerea acestei autorizatii.
    (3) Autorizatia de utilizator final se elibereaza la cererea scrisa a beneficiarului, insotita de fundamentarea cantitatilor de produse energetice ce urmeaza a fi achizitionate in regim de scutire de la plata accizelor. Cererea se depune la autoritatea vamala teritoriala.
    (4) Autoritatea vamala teritoriala atribuie si inscrie pe autorizatia de utilizator final un cod de utilizator.
    (5) Modelul autorizatiei de utilizator final este prezentat in anexa nr. 34.
    (6) Autorizatiile de utilizator final se emit in doua exemplare, cu urmatoarele destinatii:
    a) primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final. Cate o copie a acestui exemplar va fi transmisa si pastrata de catre operatorul economic furnizor al produselor energetice in regim de scutire;
    b) al doilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea vamala teritoriala emitenta.
    (7) Autorizatia de utilizator final are o valabilitate de 3 ani de la data emiterii. Cantitatea de produse accizabile inscrisa intr-o autorizatie de utilizator final poate fi suplimentata in situatii bine justificate, in cadrul aceleiasi perioade de valabilitate a autorizatiei.
    (8) Detinatorii de autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite on-line autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, trimestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informatii, dupa caz, cu privire la: furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse achizitionata, cantitatea utilizata si stocul de produse energetice la sfarsitul perioadei de raportare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 35. Neprezentarea situatiei in termenul prevazut atrage aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Codului fiscal.
------------
    Alin. (8), subpct. 113.7 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 77 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Alin. (8), subpct. 113.7 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 22 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.

    (9) Cantitatile de produse scutite de plata accizelor inscrise intr-o autorizatie vor fi estimate pe baza datelor determinate in functie de perioada de utilizare a combustibilului pentru incalzire si de parametrii tehnici ai instalatiilor pe o durata de 3 ani.
    (10) Autoritatile vamale teritoriale vor tine o evidenta a operatorilor economici care au obtinut autorizatii de utilizator final prin inscrierea acestora in registre speciale. De asemenea, vor asigura publicarea pe pagina de web a autoritatii vamale a listei cuprinzand acesti operatori economici, lista care va fi actualizata lunar pana la data de 15 a fiecarei luni.
    (11) In situatia in care achizitionarea produselor energetice se efectueaza de la un antrepozit fiscal in regim de scutire directa, livrarea produselor se face la preturi fara accize, iar deplasarea acestora este obligatoriu insotita de exemplarul tiparit al documentului administrativ electronic prevazut la pct. 91.
    (12) La sosirea produselor energetice utilizatorul final autorizat trebuie sa instiinteze autoritatea vamala teritoriala si sa pastreze produsele in locul de receptie maximum 24 de ore pentru o posibila verificare din partea acestei autoritati, in conditiile prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Dupa expirarea termenului de 24 de ore, utilizatorul final autorizat poate proceda la receptia produselor energetice primite.
-----------
    Alin. (12), subpct. 113.7 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 27 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (12^1) In toate situatiile de scutire directa livrarea produselor se face la preturi fara accize, iar deplasarea si primirea produselor accizabile spre/de un utilizator final autorizat se supun prevederilor sectiunii a 9-a "Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize", cap. I^1 de la titlul VII din Codul fiscal.
-----------
    Alin. (12^1), subpct. 113.7 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 28 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (13) In situatia in care nu se respecta prevederile alin. (11) si (12), operatiunea respectiva se considera eliberare pentru consum si dupa expirarea termenului de 5 zile acciza devine exigibila.
    (14) In intelesul prezentelor norme metodologice prin lacasuri de cult se intelege lacasurile asa cum sunt definite potrivit legislatiei in domeniul cultelor.
    (15) In cazul produselor energetice achizitionate de la importatori sau de la alti operatori economici, scutirea de la plata accizelor se acorda indirect, prin restituire.
    (16) Pentru restituirea accizelor, beneficiarul scutirii va depune la autoritatea fiscala teritoriala cererea de restituire de accize, insotita de:
    a) copia facturii de achizitie a produselor energetice;
    b) dovada cantitatii utilizate in scopul pentru care se acorda scutirea.
    (16^1) Autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de catre beneficiar autoritatii vamale teritoriale, care in urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de restituire. In cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit.
------------
    Alin. (16^1), subpct. 113.7 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 78 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (16^2) Autoritatea vamala teritoriala va transmite decizia prevazuta la alin. (16^1) autoritatii fiscale teritoriale.
------------
    Alin. (16^2), subpct. 113.7 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 78 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (16^3) In cazul in care decizia este de admitere in totalitate sau in parte, autoritatea fiscala teritoriala procedeaza la restituirea accizelor in conditiile art. 117 din Codul de procedura fiscala.
------------
    Alin. (16^3), subpct. 113.7 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 78 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (17) Modelul cererii de restituire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
------------
    Alin. (17), subpct. 113.7 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 79 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    113.8. (1) In situatia prevazuta la art. 206^60 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, atunci cand produsele energetice utilizate drept combustibil pentru incalzire sunt produse in totalitate din biomase, denumite in continuare biocombustibili, scutirea este totala.
    (2) In situatia prevazuta la art. 206^60 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, atunci cand produsele energetice utilizate drept combustibil pentru motor sunt produse in totalitate din biomase, denumite in continuare biocarburanti, scutirea este totala.
    (3) In intelesul prezentelor norme metodologice, prin biomasa se intelege fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor provenite din agricultura - inclusiv substante vegetale si animale -, silvicultura si industriile conexe, precum si fractiunea biodegradabila a deseurilor industriale si urbane.
    (4) Abrogat.
    (5) Abrogat.
    (6) Amestecul in vrac dintre biocarburanti si carburantii traditionali, in conformitate cu legislatia specifica, se poate realiza in regim suspensiv de accize numai in antrepozitele fiscale pentru productia sau depozitarea produselor energetice.
----------
    Alin. (6), subpct. 113.8 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (7) Amestecul in vrac dintre biocombustibili si combustibilii traditionali se poate realiza in regim suspensiv de accize numai in antrepozitele fiscale pentru productia sau depozitarea produselor energetice.
----------
    Alin. (7), subpct. 113.8 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (8) Abrogat.
----------
    Alin. (8), subpct. 113.8 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 24 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (9) Atunci cand statiile de distributie comercializeaza produse energetice utilizate drept carburant, realizate in totalitate din biomasa, acestea trebuie sa se asigure ca sunt respectate conditiile prevazute la art. 206^20 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal.
--------------
    Alin. (4) si (5) ale pct. 113.8 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost abrogate de pct. 9 al literei F a art. I din HOTARAREA nr. 150 din 23 februarie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2011.

    113.9. (1) In situatia prevazuta la art. 206^60 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, scutirea de la plata accizelor se acorda cu conditia ca operatorii economici producatori de energie electrica sa notifice acest fapt la autoritatea vamala teritoriala, iar energia electrica astfel realizata sa fie furnizata direct unui consumator final. Notificarea va cuprinde informatii detaliate privind activitatea desfasurata de operatorul economic si va fi insotita de copia documentelor care atesta autorizarea de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei. Dupa inregistrarea notificarii, o copie a acestei notificari cu numarul de inregistrare va fi pastrata de operatorul economic.
    (2) In intelesul prezentelor norme metodologice, surse regenerabile de energie sunt: eoliana, solara, geotermala, a valurilor, a mareelor, energia hidro-, biomasa, gaz de fermentare a deseurilor, gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate si biogaz.
    113.10. (1) Scutirile directe de la plata accizelor pentru motorina si kerosenul utilizate drept combustibil pentru motor in situatiile prevazute la art. 206^60 alin. (1) din Codul fiscal se acorda cu conditia ca aceste produse sa fie marcate potrivit prevederilor Directivei nr. 95/60/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1995 privind marcarea fiscala a motorinei si kerosenului, precum si celor din legislatia nationala specifica in domeniu.
    (2) Marcarea motorinei si a kerosenului se realizeaza in antrepozite fiscale, cu exceptia antrepozitelor fiscale autorizate exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu combustibil pentru navigatie. Marcarea se realizeaza sub supraveghere fiscala, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
----------
    Alin. (2), subpct. 113.10 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTARAREA nr. 20 din 16 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

    (3) Nu intra sub incidenta marcarii produsele energetice destinate utilizarii drept combustibil pentru aviatie.
    113.11. (1) In situatiile de acordare a scutirii directe, care necesita autorizatie de utilizator final, aceasta se elibereaza la cererea scrisa a beneficiarului.
------------
    Alin. (1), subpct. 113.11 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 80 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (2) Autoritatea vamala teritoriala revoca autorizatia de utilizator final in urmatoarele situatii:
    a) operatorul economic a comis fapte repetate ce constituie contraventii la regimul produselor accizabile, potrivit Codului fiscal;
------------
    Litera a) a alin. (2), subpct. 113.11 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificata de pct. 81 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    b) operatorul economic nu a justificat legal destinatia cantitatii de produse energetice achizitionate;
    c) operatorul economic a utilizat produsul energetic achizitionat altfel decat in scopul pentru care a obtinut autorizatie de utilizator final.
    (3) Decizia de revocare a autorizatiei de utilizator final se comunica detinatorului si produce efecte de la data comunicarii sau de la o alta data cuprinsa in aceasta.
------------
    Alin. (3), subpct. 113.11 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 81 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (4) Autoritatea vamala teritoriala anuleaza autorizatia de utilizator final atunci cand i-au fost oferite la autorizare informatii inexacte sau incomplete in legatura cu scopul pentru care operatorul economic a solicitat autorizatia de utilizator final.
    (5) Decizia de anulare a autorizatiei de utilizator final se comunica detinatorului si produce efecte incepand de la data emiterii autorizatiei.
    (6) Operatorul economic poate contesta decizia de revocare sau de anulare a autorizatiei de utilizator final, potrivit legislatiei in vigoare.
------------
    Alin. (6), subpct. 113.11 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 81 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (6^1) Contestarea deciziei de revocare sau de anulare a autorizatiei de utilizator final nu suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa.
------------
    Alin. (6^1), subpct. 113.11 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 82 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (7) O noua autorizatie de utilizator final va putea fi obtinuta dupa 12 luni de la data revocarii sau anularii autorizatiei.
    (8) Stocurile de produse energetice inregistrate la data revocarii sau anularii autorizatiei de utilizator final pot fi valorificate sub supravegherea autoritatii vamale teritoriale.
    (9) In situatiile de acordare a scutirii directe pentru gazul natural sau pentru energia electrica, utilizate in scopurile scutite de la plata accizelor, utilizatorii notifica acest fapt la autoritatea vamala teritoriala. Dupa notificare, utilizatorul transmite furnizorului de astfel de produse o copie de pe notificare cu numarul de inregistrare la autoritatea vamala teritoriala. Transmiterea notificarii nu este necesara atunci cand produsele respective provin din achizitii intracomunitare proprii sau din operatiuni proprii de import.
    (10) Notificarea prevazuta la alin. (9) cuprinde informatii privind activitatea desfasurata de utilizator si cantitatea de gaz natural sau energie electrica solicitata in regim de scutire de la plata accizelor.
    (11) Nerespectarea prevederilor alin. (9) si (10) atrage plata accizelor calculate pe baza cotei accizei prevazute pentru gaz natural sau energie electrica utilizate in scop comercial.
--------------
    Pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 24 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.
    Alin. (9)-(11) ale subpct. 113.11 al pct. 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 29 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    Codul fiscal:
SECTIUNEA a 14-a
    Marcarea produselor alcoolice si tutunului prelucrat

    Reguli generale
    Art. 206^61. - (1) Prevederile prezentei sectiuni se aplica urmatoarelor produse accizabile:
    a) bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, produse intermediare si alcool etilic, cu exceptiile prevazute prin normele metodologice;*)
------------
    Litera a) a alin. (1) al art. 206^61 a fost modificata de pct. 69 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    b) tutun prelucrat.
    (2) Nu este supus obligatiei de marcare orice produs accizabil scutit de la plata accizelor.
    (3) Produsele accizabile prevazute la alin. (1) pot fi eliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul Romaniei numai daca acestea sunt marcate conform prevederilor prezentei sectiuni.

    Norme metodologice:
    114. Nu intra sub incidenta sistemului de marcare:
    a) alcoolul etilic denaturat cu substante specifice destinatiei, alta decat consumul uman, astfel incat sa nu poata fi utilizat la obtinerea de bauturi alcoolice;
    b) alcoolul etilic tehnic rezultat exclusiv ca produs secundar din procesul de obtinere a alcoolului etilic rafinat si care datorita compozitiei sale nu poate fi utilizat in industria alimentara;
    c) bauturile slab alcoolizate, cu o concentratie alcoolica de pana la 10% in volum inclusiv;
    d) produsele din productia interna destinate exportului;
    e) produsele de natura celor supuse marcarii, provenite din import, aflate in regim de tranzit sau de import temporar;
    f) aromele alimentare, extractele si concentratele alcoolice.
    g) bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri.
    h) cidru de mere si de pere cu codurile NC 2206 00 51 si NC 2206 00 81 si hidromel cu codurile NC 2206 00 59 si NC 2206 00 89 obtinut prin fermentarea unei solutii de miere in apa.
--------------
    Pct. 114 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^61 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Litera g) a pct. 114 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^61 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 83 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
    Litera h) a pct. 114 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^61 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 30 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    Codul fiscal:
    Responsabilitatea marcarii
    Art. 206^62. - Responsabilitatea marcarii produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizati, destinatarilor inregistrati, expeditorilor inregistrati sau importatorilor autorizati, potrivit precizarilor din normele metodologice.

    Norme metodologice:
    115. (1) Autorizatia de antrepozit fiscal sau de destinatar inregistrat atesta si dreptul de marcare a produselor supuse acestui regim.
    (2) Dreptul de marcare a produselor supuse acestui regim revine importatorului de astfel de produse din tari terte, in baza autorizatiei emise de Comisie in vederea realizarii acestor achizitii.
    (3) Autorizatia de importator se acorda de Comisie in conformitate cu prevederile pct. 117.1.
    (4) In vederea realizarii achizitiilor de produse din tutun prelucrat din alte state membre, timbrele procurate de destinatarii inregistrati se expediaza pe adresa antrepozitului fiscal de productie care urmeaza sa le aplice pe produse.
    (5) In vederea realizarii achizitiilor de bauturi alcoolice supuse marcarii din alte state membre, banderolele procurate de destinatarii inregistrati se expediaza pe adresa antrepozitului fiscal de productie sau a unui antrepozit fiscal desemnat de catre acesta, care urmeaza sa le aplice pe produse.
    (6) In vederea realizarii achizitiilor de bauturi alcoolice supuse marcarii din alte state membre pentru care antrepozitul fiscal expeditor nu aplica banderole, banderolele procurate de destinatarii inregistrati se aplica de catre acestia in locurile autorizate pentru primirea produselor in regim suspensiv de accize. In aceasta situatie, banderolele se aplica inainte de comercializarea bauturilor alcoolice pe teritoriul Romaniei, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care accizele au devenit exigibile.
    (7) In vederea realizarii importurilor de produse supuse marcarii, timbrele sau banderolele, dupa caz, procurate de importatori se expediaza pe adresa producatorului extern care urmeaza sa le aplice pe produse.
    (8) In vederea realizarii importurilor de produse supuse marcarii pentru care furnizorul extern nu aplica banderole sau timbre, banderolele sau timbrele procurate de importatori se aplica de catre acestia in antrepozite vamale, antrepozite libere sau zone libere.
----------
    Alin. (8) al pct. 115 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^62 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 23 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.

    (9) In situatiile prevazute la alin. (4), (5) si (7), expedierea marcajelor se face in maximum 15 zile de la executarea comenzii de catre unitatea autorizata cu tiparirea.
    (10) Dupa expirarea termenului de 15 zile, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati sunt obligati sa returneze unitatii specializate autorizate cu tiparirea, in vederea distrugerii, marcajele neexpediate in termen.
    (11) In cazul importurilor de produse accizabile supuse marcarii, expedierea marcajelor catre producatorii externi se face numai ca bagaj neinsotit, cu depunerea in vama a documentului vamal de export temporar. Documentul vamal de export temporar trebuie sa fie insotit de:
    a) documentul de transport international, din care sa rezulte ca destinatarul este producatorul marfurilor ce urmeaza a fi importate;
    b) o copie a contractului incheiat intre importator si producatorul extern sau reprezentantul acestuia;
    c) o copie a autorizatiei de importator.
    (12) Cu ocazia importului, odata cu documentul vamal de import, se depune un document vamal de reimport, pentru marcajele aplicate, in vederea incheierii regimului acordat la scoaterea temporara din tara a acestora.
--------------
    Pct. 115 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^62 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Pct. 115 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^62 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 25 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.

    Codul fiscal:
    Proceduri de marcare
    Art. 206^63. - (1) Marcarea produselor se efectueaza prin timbre sau banderole.
    (2) Dimensiunea si elementele ce vor fi inscriptionate pe marcaje vor fi stabilite prin normele metodologice.
    (3) Antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat, expeditorul inregistrat sau importatorul autorizat are obligatia sa asigure ca marcajele sa fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, respectiv pe pachet, cutie ori sticla, astfel incat deschiderea ambalajului sa deterioreze marcajul.
    (4) Produsele accizabile marcate cu timbre sau banderole deteriorate ori altfel decat s-a prevazut la alin. (2) si (3) vor fi considerate ca nemarcate.

    Norme metodologice:
    116. (1) Dimensiunile marcajelor sunt prezentate in anexa nr. 54.
    (2) Marcajele sunt hartii de valoare cu regim special si se tiparesc de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
    (3) Timbrele pentru marcarea produselor din tutun prelucrat sunt inscriptionate cu urmatoarele elemente:
    a) denumirea operatorului economic cu drept de marcare si codul de marcare atribuit acestuia;
    b) denumirea generica a produsului, respectiv: tigarete, tigari, tigari de foi, tutun de fumat;
    c) seria si numarul care identifica in mod unic timbrul.
    (4) Banderolele pentru marcarea bauturilor fermentate linistite, altele decat bere si vinuri, a produselor intermediare si a alcoolului etilic vor avea inscriptionate urmatoarele elemente:
    a) denumirea operatorului economic cu drept de marcare si codul de marcare atribuit acestuia;
    b) denumirea generica a produsului, respectiv: alcool, bauturi slab alcoolizate - dupa caz, bauturi spirtoase, tuica, rachiuri din fructe, produse intermediare, bauturi fermentate linistite;
    c) seria si numarul care identifica in mod unic banderola;
    d) cantitatea nominala exprimata in litri de produs continut;
    e) concentratia alcoolica.
------------
    Alin. (4) al pct. 116 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 83 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (5) Inscriptionarea pe marcaje a elementelor prevazute la alin. (3) si (4) se poate face codificat, modalitatea de citire a codului fiind pusa la dispozitia organelor in drept de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., la solicitarea acestora.
    (6) Banderolele se aplica pe sistemul de inchidere a buteliilor, cutiilor de tetra pak/tetra brik, astfel incat prin deschiderea acestora sa se asigure distrugerea banderolelor. Sunt supuse marcarii prin banderole inclusiv ambalajele individuale ce depasesc capacitatea de 1 litru, dar nu mai mult de 3 litri.
------------
    Alin. (6) al pct. 116 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 83 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (7) In acceptia prezentelor norme metodologice, comercializarea alcoolului etilic si a bauturilor alcoolice de natura celor supuse marcarii, in butelii sau in cutii ce depasesc capacitatea de 3 litri, se considera comercializare in vrac.
    (8) In cazul tutunului prelucrat, altele decat tigaretele, ambalajele individuale pe care sunt aplicate timbrele sunt pachete din carton sau celofanate ori cutii din diferite materiale - carton, lemn, plastic, metal -, in care sunt prezentate pentru vanzare aceste produse, respectiv tigari, tigari de foi, tutun fin taiat destinat rularii in tigarete.
    (8^1) In cazul produselor din tutun prelucrat, altele decat tigaretele, un timbru aplicat pe pachete din carton sau celofanate ori cutii din diferite materiale - carton, lemn, plastic, metal - se considera a fi deteriorat ca urmare a lipirii pe ambalaj devenind impropriu utilizarii ulterioare datorita modificarilor survenite.
----------
    Alin. (8^1) al pct. 116 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 31 al lit. E a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

    (9) In situatia in care dimensiunile marcajelor nu permit includerea in intregime a denumirilor operatorilor economici cu drept de marcare, se vor inscriptiona prescurtarile sau initialele stabilite de fiecare operator economic, de comun acord cu Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
    (10) Fiecarui operator economic cu drept de marcare i se atribuie un cod de marcare de 13 caractere. In cazul antrepozitarilor autorizati si al destinatarilor inregistrati, codul de marcare este codul de acciza. In cazul importatorilor autorizati, codul de marcare este format din doua caractere alfanumerice aferente codului de tara, conform standardului ISO 3166, din care se face importul, urmate de codul de identificare fiscala format din 11 caractere alfanumerice. Atunci cand codul de identificare fiscala nu contine 11 caractere alfanumerice, acesta va fi precedat de cifra "0", astfel incat numarul total de caractere sa fie de 11. Codul de marcare se va regasi inscriptionat pe marcajele tiparite ce vor fi aplicate pe produsele destinate comercializarii pe teritoriul Romaniei.
    (11) In cazul importatorilor autorizati care nu au contracte incheiate direct cu producatorul extern, ci cu un reprezentant al acestuia, marcajele vor fi expediate producatorului extern, iar codul atribuit va contine indicativul tarii din care se face efectiv importul.
--------------
    Pct. 116 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.

    Codul fiscal:
    Eliberarea marcajelor
    Art. 206^64. - (1) Autoritatea competenta aproba eliberarea marcajelor, potrivit procedurii prevazute in normele metodologice.
    (2) Eliberarea marcajelor se face catre:
    a) antrepozitarii autorizati pentru produsele accizabile prevazute la art. 206^61;
    b) destinatarii inregistrati care achizitioneaza produsele accizabile prevazute la art. 206^61;
    c) importatorul autorizat care importa produsele accizabile prevazute la art. 206^61. Autorizatia de importator se acorda de catre autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice.
--------------
    Litera c) a alin. (2) al art. 206^64 a fost modificata de pct. 70 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri la autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice.
------------
    Alin. (3) al art. 206^64 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010, care modifica pct. 148 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

    (4) Eliberarea marcajelor se face de catre unitatea specializata pentru tiparirea acestora, desemnata de autoritatea competenta, potrivit prevederilor din normele metodologice.
    (5) Contravaloarea marcajelor se asigura de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marcarii, conform prevederilor din normele metodologice.

    Norme metodologice:
    117.
    117.1. (1) Persoana care intentioneaza sa obtina autorizatie de importator depune la autoritatea vamala teritoriala o cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 55, insotita de urmatoarele documente:
    a) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte capitalul social, asociatii, obiectul de activitate, administratorii, punctele de lucru in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea, precum si o copie de pe certificatul de inmatriculare sau certificatul de inregistrare, dupa caz;
    b) cazierele judiciare ale administratorilor, eliberate de institutiile abilitate din Romania;
    c) contractele incheiate direct intre importator si producatorul extern sau reprezentantul acestuia. In cazul in care contractul este incheiat cu un reprezentant al producatorului extern, se va prezenta o declaratie a producatorului extern care sa ateste relatia contractuala dintre acesta si furnizorul extern al detinatorului de autorizatie de importator;
    d) declaratie privind forma de constituire a garantiei;
    e) certificatul de atestare fiscala;
    f) cazierul fiscal.
    (2) In termen de 15 zile de la data depunerii cererii conform prevederilor alin. (1), autoritatea vamala teritoriala va inainta documentatia autoritatii fiscale centrale - directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei, insotita de un referat al acelei autoritati vamale teritoriale asupra oportunitatii emiterii acestei autorizatii.
    (3) Autoritatea competenta elibereaza autorizatia de importator autorizat numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) au fost prezentate documentele prevazute la alin. (1);
    b) in cazul unei persoane fizice care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca importator autorizat, aceasta sa nu fi fost condamnata in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) in cazul unei persoane juridice care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca importator autorizat, administratorii acestor persoane juridice sa nu fi fost condamnati in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) solicitantul nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
------------
    Alin. (3), subpct. 117.1 al pct. 117 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^64 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 85 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (4) Autorizatia de importator se elibereaza de Comisie in termen de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete.
    (5) Orice importator autorizat are obligatia de a constitui o garantie corespunzatoare unei cote de 6% din accizele estimate aferente produselor ce urmeaza a fi importate pe parcursul unui an.
    (6) Autorizatia este valabila incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care importatorul autorizat face dovada constituirii garantiei in cuantumul si in forma aprobate de Comisie potrivit pct. 108.
    (6^1) Nivelul garantiei se analizeaza anual de catre autoritatea vamala teritoriala, in vederea actualizarii in functie de cantitatile de produse accizabile achizitionate in anul precedent.
------------
    Alin. (6^1), subpct. 117.1 al pct. 117 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^64 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 86 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (6^2) Cuantumul garantiei stabilite prin actualizare se va comunica importatorului autorizat prin decizie emisa de autoritatea vamala teritoriala, care va face parte integranta din autorizatia de importator autorizat. O copie a deciziei se transmite si Comisiei. Termenul de constituire a garantiei astfel stabilite va fi de cel mult 30 de zile de la data comunicarii.
------------
    Alin. (6^2), subpct. 117.1 al pct. 117 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^64 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 86 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (6^3) Garantia poate fi executata atunci cand se constata ca importatorul autorizat inregistreaza orice alte obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu mai mult de 30 de zile fata de termenul legal de plata. Executarea garantiei atrage suspendarea autorizatiei pana la momentul reintregirii acesteia. Procedura prin care se executa garantia si cea de suspendare a autorizatiei se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
------------
    Alin. (6^3), subpct. 117.1 al pct. 117 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^64 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 86 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (7) In situatia in care intervin modificari fata de datele initiale in baza carora a fost emisa autorizatia, importatorul autorizat are obligatia de a le notifica la secretariatul Comisiei, in vederea modificarii autorizatiei, daca este cazul, dupa cum urmeaza:
    a) daca se modifica datele de identificare ale importatorului autorizat, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii modificarii, insotita de actul aditional/hotararea asociatilor, certificatul de inscriere de mentiuni la oficiul registrului comertului si, dupa caz, cazierele judiciare ale administratorilor si certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului;
    b) in situatia in care modificarile care intervin se refera la tipul produselor accizabile, cu cel putin 60 de zile inainte de realizarea importului.
    (8) Autorizatia de importator autorizat poate fi revocata in urmatoarele situatii:
    a) atunci cand titularul acesteia nu respecta una din cerintele prevazute la alin. (7);
    b) atunci cand titularul acesteia inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, mai vechi de 30 de zile fata de termenul legal de plata;
    c) in cazul unui importator autorizat, persoana fizica, atunci cand aceasta a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) in cazul unui importator autorizat, persoana juridica, atunci cand oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
------------
    Alin. (8), subpct. 117.1 al pct. 117 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^64 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 87 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (9) Decizia de revocare se comunica importatorului autorizat si produce efecte de la data la care a fost adusa la cunostinta acestuia.
    (10) In cazuri exceptionale cand interesele legitime ale importatorului autorizat impun aceasta, Comisia poate decala termenul de intrare in vigoare a deciziei de revocare la o data ulterioara.
    (11) Importatorul autorizat nemultumit poate contesta decizia de revocare a autorizatiei, potrivit legislatiei in vigoare.
    (12) Contestarea deciziei de revocare a autorizatiei de importator autorizat nu suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa.
------------
    Alin. (12), subpct. 117.1 al pct. 117 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^64 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 87 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (13) In cazul in care importatorul autorizat doreste sa renunte la autorizatie, acesta are obligatia sa notifice acest fapt Comisiei cu cel putin 60 de zile inainte de data de la care renuntarea la autorizatie produce efecte.
    (14) Modificarea autorizatiilor de importator autorizat ca urmare a schimbarii sediului social, denumirii sau a formei de organizare nu intra sub incidenta alin. (6) si este valabila de la data emiterii autorizatiei modificate.
    (15) Procedura de autorizare a importatorului autorizat nu intra sub incidenta prevederilor legale privind procedura aprobarii tacite.
    (16) In cazul pierderii autorizatiei de importator autorizat, titularul autorizatiei va anunta pierderea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    (17) In baza documentului care atesta ca anuntul referitor la pierdere a fost inaintat spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, autoritatea emitenta a autorizatiei va elibera la cerere un duplicat al acesteia.
    117.2. (1) Pentru fiecare solicitare de marcaje, antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat si importatorul autorizat depun nota de comanda la autoritatile vamale teritoriale.
    (2) Modelul notei de comanda este prevazut in anexa nr. 56.
    (3) In cazul antrepozitarului autorizat, al destinatarului inregistrat si al importatorului autorizat, fiecare nota de comanda se aproba - total sau partial - de catre autoritatea vamala teritoriala, in functie de:
    a) datele din situatia lunara privind evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor, prezentata de solicitant la autoritatea vamala competenta, cu aprobarea notelor de comanda de marcaje, potrivit alin. (9);
    b) livrarile de produse accizabile marcate, efectuate in ultimele 6 luni fata de data solicitarii unei noi note de comanda.
    (4) In situatia in care in decursul unei luni se solicita o cantitate de marcaje mai mare decat media lunara a livrarilor din ultimele 6 luni, se va depune un memoriu justificativ in care vor fi explicate motivele care au generat necesitatile suplimentare.
    (5) Notele de comanda se intocmesc de catre solicitant in 3 exemplare.
    (6) Notele de comanda se aproba in termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii la autoritatea vamala teritoriala. Dupa aprobare, cele 3 exemplare ale notelor de comanda au urmatoarele destinatii: primul exemplar se pastreaza de catre solicitant, al doilea exemplar se transmite Companiei Nationale «Imprimeria Nationala» - S.A. si al treilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea vamala teritoriala care aproba notele de comanda.
    (7) Operatorii economici cu drept de marcare au obligatia utilizarii marcajelor aprobate prin notele de comanda in termen de 6 luni consecutive de la eliberarea acestora de catre Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A. Dupa expirarea acestui termen, marcajele neutilizate vor fi restituite Companiei Nationale «Imprimeria Nationala» - S.A., in vederea distrugerii, operatiune care se va desfasura sub supraveghere fiscala, pe cheltuiala operatorului economic cu drept de marcare.
    (8) In sensul prevederilor alin. (7), prin utilizarea marcajelor se intelege aplicarea efectiva a acestora pe ambalajul produsului accizabil. In cazul produselor accizabile marcate provenite din achizitii intracomunitare sau din import, dovada marcajelor utilizate este reprezentata de o scrisoare de confirmare din partea producatorului transmisa operatorului economic cu drept de marcare, care va fi anexata semestrial la situatia privind evidenta marcajelor achizitionate, utilizate si returnate, fara ca termenul de restituire a marcajelor neutilizate sa depaseasca 12 luni consecutive.
    (9) Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii sunt obligati sa prezinte lunar, pana la data de 15 inclusiv a fiecarei luni, autoritatii vamale teritoriale situatia privind marcajele utilizate in luna anterioara celei in care se face raportarea, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 57. In cazul banderolelor, aceasta situatie se va intocmi pe fiecare tip de banderola, potrivit dimensiunilor si caracteristicilor inscriptionate pe acestea.
    (10) Procentul maxim admis de marcaje distruse in procesul de marcare si care nu pot fi recuperate pentru a fi evidentiate este de 0,5% din numarul marcajelor utilizate.
    (11) Pentru cantitatea de marcaje distruse in procesul de marcare peste limita maxima admisa prevazuta la alin. (10) se datoreaza accizele aferente cantitatilor de produse care ar fi putut fi marcate.
    (12) In situatia prevazuta la alin. (11), acciza devine exigibila in ultima zi a lunii in care s-a inregistrat distrugerea, iar termenul de plata al acesteia este pana la data de 25 inclusiv a lunii imediat urmatoare.
    (13) Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii vor tine o evidenta distincta a marcajelor distruse, precum si a celor deteriorate, conform modelului prevazut in anexa nr. 58.
    (14) Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfarsitul fiecarei zile pe un formular special, destinat pentru aceasta, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 59.
    (15) Semestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare semestrului, marcajele deteriorate, prevazute in anexa nr. 59, vor fi distruse de catre antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau importatorul autorizat, pe cheltuiala acestora, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu, obligatoriu sub supraveghere fiscala.
    (16) In cazul marcajelor pierdute sau sustrase, antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati au obligatia ca, in termen de 15 zile de la inregistrarea declaratiei, procesului-verbal de constatare sau a sesizarii scrise a persoanei care a constatat disparitia marcajelor, sa anunte autoritatea vamala teritoriala in vederea stabilirii obligatiei de plata privind accizele.
    (17) In situatia depasirii termenului prevazut la alin. (16), acciza devine exigibila in ziua imediat urmatoare depasirii termenului si se va plati in 3 zile lucratoare de la data depasirii termenului respectiv.
    (18) In cadrul antrepozitului de productie este permisa operatiunea de distrugere a marcajelor achizitionate de clienti prin autoritatile competente din tarile lor de rezidenta, atunci cand se impune aceasta operatiune si daca este admisa de acele autoritati. Cu cel mult 7 zile inainte de desfasurarea operatiunii de distrugere a marcajelor, antrepozitul fiscal va instiinta autoritatea vamala teritoriala in vederea desemnarii de catre aceasta autoritate a unui reprezentant care sa asigure supravegherea fiscala si semnarea procesului-verbal intocmit dupa incheierea operatiunii respective.
    (19) Marcajele expediate unui antrepozit fiscal de productie din alt stat membru pot fi supuse operatiunii de distrugere in cadrul acestor antrepozite, atunci cand se impune aceasta operatiune si in conditiile stabilite de autoritatile competente din statul membru respectiv.
------------
    Alin. (19), subpct. 117.2 al pct. 117 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^64 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 88 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (20) In situatia prevazuta la alin. (19), dovada marcajelor distruse este reprezentata de o scrisoare de confirmare din partea producatorului transmisa operatorului economic cu drept de marcare din Romania si care poarta viza autoritatii competente din statul membru in care a avut loc operatiunea de distrugere.
------------
    Alin. (20), subpct. 117.2 al pct. 117 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^64 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 88 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    117.3. (1) Dupa aprobarea notelor de comanda de marcaje de catre autoritatea vamala teritoriala, exemplarul 2 al notei de comanda se va transmite de catre operatorul economic cu drept de marcare catre Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A. si va fi insotit de dovada achitarii contravalorii marcajelor comandate in contul acestei companii.
    (2) Eliberarea marcajelor se face de catre Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A.
    (3) Marcajele se realizeaza de catre Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A. prin emisiuni identificate printr-un cod si o serie de emisiune aprobate de catre directia specializata cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (4) Termenul de executare a comenzilor de catre Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A. este de 15 zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii notelor de comanda aprobate de autoritatea vamala teritoriala.
    (5) Pana la eliberarea marcajelor catre beneficiari, acestea se depoziteaza la Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A. in conditii de deplina securitate.
    (6) Contravaloarea marcajelor se asigura de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marcarii, astfel:
    a) antrepozitarii autorizati, lunar, din suma ce urmeaza a se vira bugetului de stat cu titlu de accize, determinata potrivit prevederilor pct. 71 alin. (5), vor deduce numai contravaloarea marcajelor aferente cantitatilor de produse efectiv eliberate pentru consum. Contravaloarea marcajelor ce urmeaza a se deduce din accize se determina pe baza preturilor fara TVA;
    b) destinatarul inregistrat, din suma ce urmeaza a se vira bugetului de stat cu titlu de accize, determinata potrivit prevederilor pct. 71 alin. (5), va deduce numai contravaloarea marcajelor aferente cantitatilor de produse efectiv marcate. Contravaloarea marcajelor ce urmeaza a se deduce din accize se determina pe baza preturilor fara TVA;
    c) importatorul autorizat, cu ocazia fiecarei operatiuni de import de produse marcate, din suma ce urmeaza a se vira bugetului de stat cu titlu de accize, determinata potrivit prevederilor pct. 71 alin. (5), va deduce numai contravaloarea marcajelor aferente cantitatilor de produse efectiv importate. Contravaloarea marcajelor ce urmeaza a se deduce din accize se determina pe baza preturilor fara TVA.
--------------
    Pct. 117 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^64 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Pct. 117 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^64 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 26 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.

    Codul fiscal:

    SECTIUNEA a 15-a
    Alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile

    Confiscarea tutunului prelucrat
    Art. 206^65. - (1) Prin derogare de la prevederile legale in materie in vigoare care reglementeaza modul si conditiile de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, tutunurile prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se predau de catre organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere, antrepozitarilor autorizati pentru tutun prelucrat, destinatarilor inregistrati, expeditorilor inregistrati sau importatorilor autorizati de astfel de produse, dupa cum urmeaza:
    a) sortimentele care se regasesc in nomenclatorul de produse al antrepozitarilor autorizati, al destinatarilor inregistrati, al expeditorilor inregistrati sau al importatorilor autorizati se predau in totalitate acestora;
    b) sortimentele care nu se regasesc in nomenclatoarele prevazute la lit. a) se predau in custodie de catre organele care au procedat la confiscare antrepozitarilor autorizati pentru productia si depozitarea de tutun prelucrat, inclusiv persoanelor afiliate acestora, a caror cota de piata reprezinta peste 5%.
    (2) Repartizarea fiecarui lot de tutun prelucrat confiscat, preluarea tutunului prelucrat de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati, expeditorii inregistrati si importatorii autorizati, precum si procedura de distrugere se efectueaza conform prevederilor din normele metodologice.
    (3) Fiecare antrepozitar autorizat, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat si importator autorizat are obligatia sa asigure pe cheltuiala proprie preluarea in custodie, transportul si depozitarea cantitatilor de produse din lotul confiscat care i-a fost repartizat.
--------------
    Litera b) a alin. (1) al art. 206^65 a fost modificata de pct. 92 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    Norme metodologice:
    118. (1) Repartizarea fiecarui lot de produse de tutun prelucrat confiscat - altele decat cele din nomenclatoarele operatorilor economici cu drept de marcare -, catre antrepozitarii autorizati se face proportional cu cota de piata detinuta.
    (2) Trimestrial, situatia privind cotele de piata se comunica de directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor din cadrul autoritatii fiscale centrale catre directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei, autoritatea vamala centrala, directiile cu atributii de control din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a Ministerului Administratiei si Internelor.
    (3) Dupa repartizarea cantitatilor de produse de tutun prelucrat prevazuta la alin. (1), organele care au procedat la confiscare vor instiinta antrepozitarii autorizati despre cantitatile ce urmeaza a fi preluate de catre acestia. Aceasta instiintare va cuprinde informatii cu privire la: denumirea produsului de tutun prelucrat, cantitatea, data si locul confiscarii, precum si locul de unde se vor prelua produsele.
    (4) In toate situatiile prevazute la art. 206^65 alin. (1) din Codul fiscal, predarea cantitatilor de produse din tutun prelucrat confiscate se face pe baza unui proces-verbal de predare-primire, ce va fi semnat atat de reprezentantii organului care a procedat la confiscarea produselor, cat si de reprezentantii operatorilor economici cu drept de marcare, care le preiau.
    (4^1) Produsele din tutun prelucrat se predau ambalate in colete/saci sigilati cu sigiliile organului de control care a efectuat confiscarea, fiecare colet/sac fiind insotit de o lista de inventar care sa cuprinda tipul produsului, sortimentul si cantitatea exprimata in unitatea de masura prevazuta in anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal.
------------
    Alin. (4^1) al pct. 118 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^65 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 89 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (4^2) Listele de inventar se inregistreaza in evidentele organului de control care a efectuat confiscarea si se mentioneaza in cuprinsul procesului-verbal de predare-primire.
------------
    Alin. (4^2) al pct. 118 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^65 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 89 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (5) Distrugerea produselor din tutun prelucrat se efectueaza prin metode specifice, care sa asigure denaturarea acestora, dincolo de orice posibilitate de reconstituire, sortare, pliere sau orice alta modalitate de recuperare a materiilor prime ce intra in componenta acestor produse. Distrugerea va avea loc, in baza aprobarii date de autoritatea vamala centrala, la cererea operatorului economic cu drept de marcare, in termen de maximum 30 de zile de la data primirii aprobarii si in prezenta unei comisii de distrugere constituite special in acest scop. Din aceasta comisie vor face parte un reprezentant al organelor de politie si un reprezentant desemnat de autoritatea vamala centrala.
------------
    Alin. (5) al pct. 118 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^65 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 90 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (5^1) In situatia in care, cu ocazia efectuarii distrugerii, se constata existenta unor sigilii deteriorate/rupte, precum si la solicitarea oricarui membru al comisiei de distrugere, comisia poate proceda la efectuarea unui control prin sondaj ori la efectuarea controlului total al continutului coletelor/sacilor.
------------
    Alin. (5^1) al pct. 118 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^65 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 91 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (6) Nepreluarea cantitatilor de produse din tutun prelucrat de catre operatorii economici cu drept de marcare potrivit prevederilor alin. (3), in termen de 30 de zile de la data instiintarii, atrage suspendarea autorizatiei care asigura dreptul de marcare pana la incadrarea in prevederile legale.
--------------
    Pct. 118 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^65 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Alin. (2) al pct. 118 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^65 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 27 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.

    Codul fiscal:
    Intarzieri la plata accizelor
    Art. 206^67. - Intarzierea la plata accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizatiei detinute de operatorul economic platitor de accize pana la plata sumelor restante.

    Norme metodologice:
    119. (1) Autoritatea fiscala teritoriala are obligatia de a comunica autoritatii vamale teritoriale in fiecare luna pana la data de 5 inclusiv situatia cu privire la operatorii economici platitori de accize care inregistreaza intarzierea la plata accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal.
    (2) Masura suspendarii autorizatiei detinute de operatorul economic platitor de accize se va dispune de catre autoritatea vamala teritoriala.
--------------
    Pct. 119 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^67 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.

    Codul fiscal:
    Conditii de distributie si comercializare
    Art. 206^69. - (1) Comercializarea pe piata nationala a alcoolului sanitar in vrac este interzisa.
    (1^1) Comercializarea in vrac si utilizarea ca materie prima a alcoolului etilic cu concentratia alcoolica sub 96,00% in volum, pentru fabricarea bauturilor alcoolice, este interzisa.
--------------
    Alin. (1^1) al art. 206^69 a fost introdus de pct. 71 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (2) Operatorii economici care doresc sa distribuie si sa comercializeze angro bauturi alcoolice si tutun prelucrat sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea competenta prevazuta in normele metodologice si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa detina spatii de depozitare corespunzatoare, in proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal;
    b) sa aiba inscrise in obiectul de activitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, activitatea de comercializare si distributie angro a bauturilor alcoolice sau activitatea de comercializare si distributie angro a produselor din tutun;
    c) sa se doteze cu mijloacele necesare depistarii marcajelor false sau contrafacute, in cazul comercializarii de produse supuse marcarii potrivit prezentului capitol.
    (3) Bauturile alcoolice livrate de operatorii economici producatori catre operatorii economici distribuitori sau comercianti angro vor fi insotite si de o copie a certificatului de marca al producatorului, din care sa rezulte ca marca ii apartine.
    (4) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in sistem angro produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant si gaz petrolier lichefiat -, sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea competenta conform procedurii si cu indeplinirea conditiilor stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (5) Nu intra sub incidenta alin. (2) si (4) antrepozitarii autorizati pentru locurile autorizate ca antrepozite fiscale si operatorii inregistrati/destinatari inregistrati.
    (6) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in sistem en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant si gaz petrolier lichefiat - sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea competenta, conform procedurii si cu indeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
--------------
    Alin. (6) al art. 206^69 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (7) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (4) si (6), care nu respecta obligatiile mentionate la alin. (4) si (6), constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.
------------
    Alin. (7) al art. 206^69 a fost abrogat de pct. 73 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    (8) Operatorii economici distribuitori si comerciantii angro sau en detail de bauturi alcoolice, tutun prelucrat si produse energetice raspund pentru provenienta nelegala a produselor detinute.
    (9) Toate reziduurile de produse energetice rezultate din exploatare, in alte locatii decat antrepozitele fiscale, pot fi cedate sau vandute pentru prelucrare in vederea obtinerii de produse accizabile numai catre un antrepozit fiscal de productie ori pot fi supuse operatiilor de ecologizare, in conditiile prevazute de normele metodologice.
    (10) In cazul comercializarii si transportului de tutun brut si tutun partial prelucrat, trebuie indeplinite urmatoarele cerinte:
    a) operatorii economici care doresc sa comercializeze tutun brut sau tutun partial prelucrat provenit din operatiuni proprii de import, din achizitii intracomunitare proprii sau din productia interna proprie pot desfasura aceasta activitate numai in baza unei autorizatii eliberate in acest scop de catre autoritatea competenta;
    b) tutunul brut sau tutunul partial prelucrat poate fi comercializat catre un operator economic din Romania numai daca este antrepozitar autorizat pentru productia de tutun prelucrat, deplasarea tutunului efectuandu-se direct catre antrepozitul fiscal al acestuia;
    c) orice deplasare de tutun brut sau de tutun partial prelucrat pe teritoriul Romaniei, realizata de operatorii economici prevazuti la lit. a), trebuie sa fie insotita de un document comercial in care va fi inscris numarul autorizatiei operatorului economic.
--------------
    Alin. (10) al art. 206^69 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.

    (11) Atunci cand nu se respecta una din prevederile alin. (10), intervine exigibilitatea accizelor, suma de plata fiind determinata pe baza accizei datorate pentru alte tutunuri de fumat.
    (12) Procedura de eliberare a autorizatiei prevazuta la alin. (10) lit. a) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (13) Este interzisa practicarea, cu exceptia situatiilor prevazute de lege, de catre producatori, importatori, operatori economici care realizeaza achizitii intracomunitare sau de catre persoane care comercializeaza, sub orice forma, de preturi de vanzare mai mici decat costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor accizabile vandute, la care se adauga acciza si taxa pe valoarea adaugata.
-------------
    Alin. (13) al art. 206^69 a fost introdus de pct. 74 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011. Aceasta completare este valabila incepand cu data intrarii in vigoare a ORDONANTEI nr. 30 din 31 august 2011, publicate in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011, respectiv 5 septembrie 2011, conform literei a) a alin. (1) al art. II din acelasi act normativ.

    (13^1) Prevederile alin. (13) nu se aplica in urmatoarele situatii:
    a) comercializarea produselor accizabile in regim suspensiv de la plata accizelor;
    b) comercializarea produselor accizabile pentru care exista o cotatie internationala sau bursiera.
----------------
    Alin. (13^1) al art. 206^69 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013, care introduce pct. 68^7 al art. I din ORDONANTA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 ianuarie 2013.

    (13^2) Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vanzarile cu prime nu se aplica pentru produsele accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole prevazute la art. 206^61.
----------
    Alin. (13^2) al art. 206^69 a fost introdus de pct. 55 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 14 noiembrie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 15 noiembrie 2013.

    (13^3) In cazul vanzarilor cu pret redus prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de produse accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole prevazute la art. 206^61 se aplica prevederile alin. (13).
----------
    Alin. (13^3) al art. 206^69 a fost introdus de pct. 55 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 14 noiembrie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 15 noiembrie 2013.

    (14) Produsele energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor pot fi eliberate pentru consum, detinute in afara unui antrepozit fiscal, transportate inclusiv in regim suspensiv de accize, utilizate, oferite spre vanzare ori vandute, pe teritoriul Romaniei, numai daca sunt marcate si colorate potrivit prevederilor alin. (16)-(19).
-------------
    Alin. (14) al art. 206^69 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 6 iunie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 7 iunie 2012.

    (15) Sunt exceptate de la prevederile alin. (14) produsele energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor:
    a) destinate exportului, livrarilor intracomunitare si cele care tranziteaza teritoriul Romaniei, cu respectarea modalitatilor si procedurilor de supraveghere fiscala stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
    b) livrate catre sau de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale.
    c) uleiurile uzate, colectate de la motoare de combustie, transmisii de la motoare, turbine, compresoare etc., de catre operatorii economici autorizati in acest sens si care sunt utilizate pentru incalzire.
-------------
    Lit. c) a alin. (15) al art. 206^69 a fost introdusa de pct. 18 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 30 iulie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 august 2013.
-------------
    Alin. (15) al art. 206^69 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 6 iunie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 7 iunie 2012.

    (16) Pentru marcarea produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor se utilizeaza marcatorul solvent yellow 124 - identificat in conformitate cu indexul de culori, denumit stiintific N-etil-N-[2-(1-izobutoxi etoxi) etil]-4-(fenilazo) anilina.
-------------
    Alin. (16) al art. 206^69 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 6 iunie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 7 iunie 2012.

    (17) Nivelul de marcare este de 7 mg +/- 10% de marcator pe litru de produs energetic.
-------------
    Alin. (17) al art. 206^69 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 6 iunie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 7 iunie 2012.

    (18) Pentru colorarea produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor se utilizeaza colorantul solvent blue 35 echivalent.
-------------
    Alin. (18) al art. 206^69 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 6 iunie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 7 iunie 2012.

    (19) Nivelul de colorare este de 25 mg +/- 10% de colorant pe litru de produs energetic.
-------------
    Alin. (19) al art. 206^69 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 6 iunie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 7 iunie 2012.

    (20) Operatiunea de marcare si colorare a produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, realizata in antrepozite fiscale se face sub supraveghere fiscala.
-------------
    Alin. (20) al art. 206^69 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 6 iunie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 7 iunie 2012.

    (21) Operatorii economici din Romania care achizitioneaza marcatori si coloranti in scopul prevazut la alin. (14) au obligatia tinerii unor evidente stricte privind cantitatile de astfel de produse utilizate.
-------------
    Alin. (21) al art. 206^69 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 6 iunie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 7 iunie 2012.

    (22) Antrepozitarul autorizat din Romania are obligatia marcarii si colorarii produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor realizate in antrepozitul fiscal pe care il detine. In cazul achizitiilor intracomunitare si al importurilor, responsabilitatea marcarii si colorarii la nivelurile prevazute la alin. (17) si (19), precum si a omogenizarii substantelor prevazute la alin. (16) si (18) in masa de produs finit revine persoanei juridice care desfasoara astfel de operatiuni si care poate fi antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau operatorul economic, dupa caz.
-------------
    Alin. (22) al art. 206^69 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 6 iunie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 7 iunie 2012.

    (23) Este interzisa, cu exceptiile prevazute de lege, eliberarea pentru consum, detinerea in afara unui antrepozit fiscal, transportul inclusiv in regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vanzare sau vanzarea, pe teritoriul Romaniei, a produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, nemarcate si necolorate sau marcate si colorate necorespunzator potrivit prezentului titlu.
-------------
    Alin. (23) al art. 206^69 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 6 iunie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 7 iunie 2012.

    (24) Este interzisa marcarea si/sau colorarea produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor cu alte substante dec?t cele precizate la alin. (16) si (18).
-------------
    Alin. (24) al art. 206^69 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 6 iunie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 7 iunie 2012.

    (25) Este interzisa utilizarea de substante si procedee care au ca efect neutralizarea totala sau partiala a colorantului si/sau marcatorului prevazuti/prevazut la alin. (16) si (18).
-------------
    Alin. (25) al art. 206^69 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 6 iunie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 7 iunie 2012.

    (26) Pentru produsele energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, eliberate pentru consum, detinute in afara unui antrepozit fiscal, transportate inclusiv in regim suspensiv de accize, utilizate, oferite spre vanzare sau vandute, pe teritoriul Romaniei, nemarcate si necolorate, sau marcate si colorate necorespunzator, precum si in cazul neindeplinirii de catre operatorii economici a obligatiilor ce privesc modalitatile si procedurile de supraveghere fiscala stabilite prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 207/2012 privind aprobarea modalitatilor si procedurilor pentru realizarea supravegherii fiscale a productiei, depozitarii, circulatiei si importului produselor accizabile, se datoreaza accize la nivelul prevazut pentru motorina.
-------------
    Alin. (26) al art. 206^69 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 6 iunie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 7 iunie 2012.

    Norme metodologice:
    120.
    120.1. (1) Operatorii economici care distribuie si comercializeaza in sistem angro bauturi alcoolice si tutun prelucrat sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea vamala teritoriala potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (2) Intra sub incidenta prevederilor art. 206^69 alin. (3) din Codul fiscal toate bauturile alcoolice, respectiv: bere, vinuri, bauturi fermentate - altele decat bere si vinuri -, produse intermediare, bauturi alcoolice din grupa alcoolului etilic. Pentru bauturile alcoolice realizate de catre operatorii economici producatori care detin certificat de marca sau adeverinta eliberata de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, livrarile vor fi insotite de o copie a acestor documente.
    (3) Pentru realizarea bauturilor alcoolice sub licenta, antrepozitarul autorizat are obligatia de a notifica acest lucru autoritatii vamale teritoriale si autoritatii fiscale centrale - directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei. Activitatea desfasurata fara aceasta notificare se considera a fi activitate in afara antrepozitului fiscal. Livrarile vor fi insotite de un document legal din care sa rezulte dreptul producatorului de a utiliza marca in cursul duratei de protectie a marcii. Documentul legal poate fi contract de licenta, cesiune, consimtamant scris din partea titularului marcii sau declaratia producatorului inregistrat in Romania din care sa rezulte ca acesta fabrica sortimentele respective, concret nominalizate in declaratie, in baza contractelor de licenta.
------------
    Alin. (3), subpct. 120.1 al pct. 120 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 92 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (4) Pentru vinurile realizate de operatorii economici producatori, livrarile vor fi insotite de o copie a buletinului de analiza fizico-chimica si caracteristici organoleptice, eliberat de laboratoare autorizate.
    (5) Persoanele care elibereaza pentru consum bere si bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, care nu se incadreaza la art. 207 lit. d) si e) din Codul fiscal, trebuie sa detina declaratii/certificate de calitate emise de producator din care sa rezulte ca ponderea gradelor Plato provenite din malt, cereale maltificabile si/sau nemaltificabile in numarul total de grade Plato al produsului finit este mai mare de 30%, respectiv ca ponderea de alcool absolut (100%) provenita din fermentarea exclusiva a fructelor, sucurilor de fructe si sucurilor concentrate de fructe este mai mare de 50%.
----------
    Alin. (5), subpct. 120.1 al pct. 120 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 24 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.

    120.2. (1) Toate reziduurile de produse energetice rezultate din exploatare - scurgeri, spalari, curatari, decantari, degradate calitativ - in alte locatii decat antrepozitele fiscale de productie pot fi vandute sau cedate pentru prelucrare in vederea obtinerii de produse accizabile de natura celor prevazute la art. 20616 alin. (2) din Codul fiscal catre un antrepozit fiscal de productie. Vanzarea sau cedarea poate avea loc numai pe baza de factura sau aviz de insotire, vizate de reprezentantul autoritatii vamale teritoriale in a carei raza isi desfasoara activitatea antrepozitul fiscal, precum si de reprezentantul autoritatii vamale teritoriale din a carei raza sunt colectate reziduurile. Colectarea reziduurilor de produse energetice poate fi efectuata de antrepozitul fiscal de productie produse energetice sau de catre operatorii economici autorizati pentru operatiuni de ecologizare.
------------
    Alin. (1), subpct. 120.2 al pct. 120 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 93 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    (2) Colectarea uleiurilor uzate provenite de la motoare de combustie, transmisii la motoare, turbine, compresoare etc. se face de catre operatorii economici autorizati in acest sens. Atunci cand uleiurile uzate colectate sunt utilizate pentru incalzire, acestea intra sub incidenta accizelor in conformitate cu prevederile alin. (6) al art. 206^16 din Codul fiscal.
    (3) In cazul reziduurilor de produse energetice care nu sunt supuse operatiunilor de prelucrare sau de ecologizare, acestea pot fi predate in vederea distrugerii in conditiile prevazute de legislatia in domeniu. In acest sens, autoritatea vamala teritoriala va fi notificata cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de predarea reziduurilor.
------------
    Alin. (3), subpct. 120.2 al pct. 120 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 93 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    120.3. (1) In cazul tutunului brut si al tutunului partial prelucrat, autorizatiile pentru comercializarea acestor produse se elibereaza operatorilor economici de autoritatea vamala teritoriala.
    (2) Intra sub incidenta autorizarii inclusiv comercializarea tutunului brut si a tutunului partial prelucrat realizata de operatorii economici din Romania catre alte state membre sau la export.
    (3) Nu intra sub incidenta detinerii autorizatiilor de comercializare prevazute la alin. (1) antrepozitele fiscale autorizate pentru productia de tutun prelucrat.
    (4) In intelesul prezentelor norme metodologice, prin tutun brut sau tutun partial prelucrat se intelege produsul rezultat in urma operatiunilor de prima transformare a tutunului frunza in unitati autorizate ca prim-procesatoare.
    120.4. In sensul art. 206^69 alin. (11) din Codul fiscal, notiunea de «alcool etilic» nu cuprinde distilatele.
------------
    Subpct. 120.4 al pct. 120 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^69, alin. (1^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 94 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
--------------
    Pct. 120 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 10 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform alin. (3) al art. II din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, prevederile pct. 10, 13 si 14 de la lit. F a art. I se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    Alin. (4) al subpct. 120.3, pct. 120 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 28 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 768 din 23 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010.

    Codul fiscal:
    Conditii de distributie si comercializare
    Art. 206^69 [...]
    (17) Nivelul de marcare este de 7 mg +/- 10% de marcator pe litru de produs energetic.
    [...]
    (19) Nivelul de colorare este de 25 mg +/- 10% de colorant pe litru de produs energetic.

    Norme metodologice:
    120.5. Dozele de substante prevazute la alin. (17) si (19) ale art. 206^69 din Codul fiscal sunt exprimate in substanta cu puritate 100%.
---------
    Subpct. 120.5 al pct. 120 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 17 al literei E a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.

    Codul fiscal:
    Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita
    Art. 206^70. - Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita nu intra sub incidenta prevederilor sectiunii a 9-a din prezentul capitol.
------------
    Art. 206^70 a fost introdus de pct. 75 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    Norme metodologice:
    121. (1) Alcoolul etilic, bauturile alcoolice, precum si produsele energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita nu intra sub incidenta prevederilor privind deplasarea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize.
    (2) Alcoolul etilic si bauturile alcoolice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita si care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare pot fi valorificate de autoritatile competente catre antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool etilic - materie prima numai in vederea procesarii.
    (3) In situatia prevazuta la alin. (2), livrarea acestor produse se face pe baza de factura fiscala care trebuie sa respecte prevederile art. 155 din Codul fiscal.
    (4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator si pentru produsele energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita si care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare.
    (5) Produsele accizabile care indeplinesc conditiile legale de comercializare, cu exceptia tutunurilor prelucrate, se valorifica catre operatorii economici comercianti pe baza de factura fiscala specifica la preturi care cuprind si accizele.
    (6) Persoanele care dobandesc bunuri accizabile prin valorificare, potrivit alin. (2), (4) si (5), trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege, dupa caz.
------------
    Pct. 121 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 95 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    Codul fiscal:
    Scutiri pentru tutun prelucrat
    Art. 206^71. - (1) Este scutit de la plata accizelor tutunul prelucrat, atunci cand este destinat in exclusivitate testelor stiintifice si celor privind calitatea produselor.
    (2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.
------------
    Art. 206^71 a fost introdus de pct. 75 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011.

    Norme metodologice:
    122. (1) Tutunul prelucrat reprezentand tigarete este scutit de plata accizelor atunci cand este destinat unor teste stiintifice sau unor teste privind calitatea produselor, cu conditia ca testarea sa nu se realizeze prin comercializarea acestor produse, ci prin mijloace specifice cercetarii stiintifice sau cercetarii privind calitatea produselor.
    (2) Scutirea pentru loturile destinate scopului prevazut la alin. (1) se acorda numai antrepozitarilor autorizati pentru productia de tigarete, doar atunci cand testarea este realizata direct de catre acestia sau prin intermediul unei societati specializate in efectuarea testelor stiintifice sau privind calitatea produselor, in limita cantitatii de 200.000 de bucati de tigarete pe semestru.
    (3) In acceptia prezentelor norme metodologice, notiunea de «teste stiintifice sau teste privind calitatea produselor» nu cuprinde testele de piata destinate promovarii produselor.
    (4) Documentul de insotire a lotului de tigarete in timpul transferului de la producator la societatea specializata in efectuarea testelor stiintifice sau celor privind calitatea produselor va fi avizul de insotire a marfii.
------------
    Pct. 122 din Normele metodologice de aplicare a art. 206^71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 95 al lit. F a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Intrucat la pct. 42 din Normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se specifica ca "Anexele nr. 1-29 fac parte integranta din prezentele norme metodologice", reproducem mai jos aceste anexe, in ordinea in care figureaza in HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006:

    ANEXA 1
*T*
 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │                         │ Nr. inregistrare ...... │ Data ............      │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘
*ST*

                                   DECLARATIE
          pentru inregistrarea gospodariei individuale care realizeaza
                 bauturi alcoolice destinate consumului propriu
*T*
 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │1. Numele si prenumele persoanei      │                                     │
 │   fizice                             │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │2. Adresa                             │Judetul ......... Sectorul ......... │
 │                                      │Localitatea ........................ │
 │                                      │Strada .......... Nr. .... Bloc .... │
 │                                      │Scara .. Etaj .. Ap .. Cod postal .. │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │3. Telefon                            │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │4. Codul numeric personal             │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┴─┬───────────────────────────────────┤
 │5. Descrierea activitatii ce urmeaza    │Productie                          │
 │                                        ││_│ │_│   │_│      │_│  │_│  │_│   │
 │                                        │Be-  Vi-  Bau-   Tuica  Ra-   Alte │
 │                                        │re  nuri  turi         chiuri spir-│
 │                                        │          fer-                toase│
 │                                        │          men-                     │
 │                                        │          tate                     │
 │                                        │        altele                     │
 │                                        │        decat bere                 │
 │                                        │        si vinuri                  │
 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │6. Mentionati cantitatea (in litri)     │                                   │
 │   estimata a fi obtinuta la nivelul    │                                   │
 │   unui an si perioada de desfasurare a │                                   │
 │   activitatii:                         │                                   │
 │   6.1. - bere                          │                                   │
 │   6.2. - vinuri                        │                                   │
 │   6.3. - bauturi fermentate, altele    │                                   │
 │          decat bere si vinuri          │                                   │
 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │7. Mentionati instalatiile de productie │                                   │
 │   detinute pentru productie de tuica si│                                   │
 │   rachiuri de fructe*)                 │                                   │
 │   7.1 - tuica                          │                                   │
 │   7.2 - rachiuri                       │                                   │
 │   7.3 - alte spirtoase                 │                                   │
 ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
 │8. Mentionati cantitatea estimata a fi  │                                   │
 │   obtinuta la nivelul unui an, in litri│                                   │
 │   si concentratia alcoolica, precum si │                                   │
 │   perioada de desfasurare a activitatii│                                   │
 │   8.1 - tuica                          │                                   │
 │   8.2 - rachiuri                       │                                   │
 │   8.3 - alte spirtoase                 │                                   │
 └────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
  Nota:
  *) se vor anexa si copiile autorizatiilor pentru detinerea instalatiilor
       pentru productie de tuica si rachiuri de fructe.

  Cunoscand dispozitiile art. 474 privind falsul in declaratii, din Codul
  penal, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

 .........................                              ...........
  Semnatura solicitantului                                 Data
*ST*


    ANEXA 2
*T*
 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │                         │ Nr. inregistrare ...... │ Data ............      │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘
*ST*

                                     CERERE
             privind inregistrarea operatorului economic autorizat:
              furnizor de gaz natural/pentru extractia carbunelui/
            pentru productie de cocs/ furnizor de energie electrica
*T*
 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │1. Numele operatorului economic       │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │2. Adresa                             │Judetul ......... Sectorul ......... │
 │                                      │Localitatea ........................ │
 │                                      │Strada .............. Nr. .......... │
 │                                      │Bloc ... Scara... Etaj ... Ap. ..... │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │3. Telefon                            │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │4. Fax                                │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │5. Adresa e-mail                      │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │6. Codul de identificare fiscala      │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │7. Numele si numarul de telefon al    │                                     │
 │   reprezentantului legal sau al altei│                                     │
 │   persoane de contact                │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │5. Descrierea activitatii economice   │  _      _            _        _     │
 │   desfasurate in Romania             │ │_│    │_│          │_│      │_│    │
 │                                      │Furni-  Extractie  Productie Furniza-│
 │                                      │zare    carbune      cocs    re      │
 │                                      │gaz                          energie │
 │                                      │natural                     electrica│
 ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │9. Anexati copia legalizata a autorizatiei eliberate de autoritatea de      │
 │   reglementare in domeniu                                                  │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │10. Anexati confirmarea autoritatii fiscale cu privire la calitatea de      │
 │    platitor de accize                                                      │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Cunoscand dispozitiile art. 474 privind falsul in declaratii, din Codul penal,
  declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  ──────────────────────────────                   ──────────────────
  Semnatura solicitantului sau a                    Data
    reprezentantului fiscal
*ST*


    ANEXA 3

                                    SITUATIA
          livrarilor de tigarete in luna ........... anul ............

    Abrogata
--------------
    Anexa 3 din Normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost inlocuita cu anexa 1 din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, conform alin. (1) al pct. 11 al lit. F a art. I din acelasi act normativ.
    Anexa 3 din Normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogata de pct. 10 al literei F a art. I din HOTARAREA nr. 150 din 23 februarie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2011.

    ANEXA 4

    Denumirea antrepozitarului autorizat/destinatarului inregistrat/importatorului autorizat ........................
    Sediul:
    Localitatea ........, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul ....., codul postal ......, telefon/fax .........
    Numarul de inmatriculare in registrul comertului/anul ...................
    Codul de identificare fiscala .................................
    Codul de accize/Codul de marcare ..............................


                                   DECLARATIE
                   privind preturile de vanzare cu amanuntul
                           pe sortimente de tigarete

    Incepand cu data de ........., preturile de vanzare cu amanuntul practicate pe sortimente vor fi urmatoarele:
*T*
┌────┬───────────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │                       │Numarul tigaretelor│Pretul de vanzare│
│crt.│Denumirea sortimentului│ continute intr-un │  cu amanuntul   │
│    │                       │      pachet       │  (lei/pachet)   │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│  0 │           1           │         2         │        3        │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│    │                       │                   │                 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│    │                       │                   │                 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│    │                       │                   │                 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│    │                       │                   │                 │
└────┴───────────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘
*ST*

              Director general                 Director economic
    Numele si prenumele ............      Numele si prenumele.......
    Semnatura si stampila ..........      Semnatura si stampila......
--------------
    Anexa 4 din Normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost inlocuita cu anexa 2 din HOTARAREA nr. 1.620 din 29 decembrie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009, conform alin. (1) al pct. 11 al lit. F a art. I din acelasi act normativ.
    Anexa 4 din Normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost inlocuita cu anexa 1 din HOTARAREA nr. 150 din 23 februarie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2011, conform pct. 11 al literei F a art. I din HOTARAREA nr. 150 din 23 februarie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2011.

    ANEXA 5
*T*
 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │                         │ Nr. inregistrare ...... │ Data ............      │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘
*ST*


                                   DECLARATIE
         privind productia de vinuri linistite realizata in calitate de
                                 mic producator
                         trimestrul....... anul ......
*T*
 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │1. Numele persoanei juridice/         │                                     │
 │   persoanei fizice autorizate        │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │2. Adresa                             │Judetul ......... Sectorul ......... │
 │                                      │Localitatea ........................ │
 │                                      │Strada .............. Nr. .......... │
 │                                      │Bloc ... Scara... Etaj ... Ap. ..... │
 │                                      │Cod postal ......................... │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │3. Telefon                            │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │4. Codul de identificare fiscala/     │                                     │
 │   Codul numeric personal             │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │5. Cantitatea realizata in trimestrul │                                     │
 │   de raportare (in litri):           │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │6. Cantitatea realizata cumulata de la│                                     │
 │   inceputul anului (in litri)        │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │7. Cantitatea livrata in trimestrul de│                                     │
 │   raportare, catre:                  │                                     │
 │   7.1. magazine specializate in      │                                     │
 │        vanzarea vinurilor            │                                     │
 │   7.2. unitati de alimentatie publica│                                     │
 │   7.3. antrepozite fiscale           │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │8. Total cantitate livrata in         │                                     │
 │   trimestrul de raportare            │                                     │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
  Cunoscand dispozitiile art. 474 privind falsul in declaratii, din Codul penal,
  declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  .........................                         .......................
   Semnatura declarantului                                   Data
*ST*


    ANEXA 6
*T*
 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │                         │ Nr. inregistrare ...... │ Data ............      │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘
*ST*

                                     CERERE
              privind acordarea autorizatiei de antrepozit fiscal
       (atasati numarul suplimentar de pagini necesar pentru a asigura
                             informatiile complete)
*T*
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │I. INFORMATII PRIVIND ANTREPOZITARUL AUTORIZAT PROPUS                       │
 ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │1. Numele                             │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │2. Adresa                             │Judetul ......... Sectorul ......... │
 │                                      │Localitatea ........................ │
 │                                      │Strada .............. Nr. .......... │
 │                                      │Bloc ... Scara... Etaj ... Ap. ..... │
 │                                      │Cod postal ......................... │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │3. Telefon                            │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │4. Fax                                │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │5. Adresa e-mail                      │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │6. Codul de identificare fiscala      │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │7. Numele si numarul de telefon al    │                                     │
 │   reprezentantului legal sau al altei│                                     │
 │   persoane de contact                │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │8. Activitatile economice desfasurate │                                     │
 │   in Romania                         │                                     │
 │                                      │                                     │
 │                                      │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │9. Numele, adresa si codul fiscal al  │                                     │
 │   persoanelor afiliate cu            │                                     │
 │   antrepozitarul                     │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │10. Daca antrepozitarul este persoana │                                     │
 │    juridica: numele, adresa si codul │                                     │
 │    numeric personal al fiecarui      │                                     │
 │    administrator; se vor anexa si    │                                     │
 │    cazierele judiciare ale           │                                     │
 │    administratorului                 │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┴────────────────────────┬────────────┤
 │11. Aratati daca antrepozitarul (sau in cazul in care          │  _      _  │
 │    antrepozitarul este persoana juridica, oricare dintre      │ │_│    │_│ │
 │    administratorii sai) a fost condamnat definitiv in ultimii │            │
 │    5 ani pentru infractiunile prevazute in legislatia fiscala │ Da     Nu  │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
 │12. Anexati certificatul de atestare fiscala sau, dupa caz, extrasul de rol │
 │    privind obligatiile fiscale la bugetul de stat, precum si cazierul      │
 │    fiscal al antrepozitarului                                              │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │13. Anexati copia situatiilor financiare anuale (bilant) din ultimii doi ani│
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │14. Anexati confirmarea organului fiscal cu privire la calitatea de platitor│
 │    de accize                                                               │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │15. Anexati un certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului      │
 │    Comertului, din care sa rezulte: capitalul social, asociatii, obiectul  │
 │    de activitate, administratorii, precum si copia certificatului de       │
 │    inregistrare eliberat potrivit reglementarilor legale in vigoare        │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │II. INFORMATII PRIVIND ANTREPOZITUL FISCAL                                  │
 │    (pentru fiecare antrepozit fiscal se depune separat cate o parte a II-a │
 │    precum si orice alte informatii necesare)                               │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │1. Adresa antrepozitului fiscal       │Judetul ......... Sectorul ......... │
 │                                      │Localitatea ........................ │
 │                                      │Strada .............. Nr. .......... │
 │                                      │Bloc ... Scara... Etaj ... Ap. ..... │
 │                                      │Cod postal ......................... │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │2. Descrierea activitatilor ce        │                                     │
 │   urmeaza a se desfasura in antrepo- │                                     │
 │   zitul fiscal (inclusiv natura      │                                     │
 │   activitatilor  si tipurile de      │                                     │
 │   produse accizabile)                │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │3. Aratati daca anterior a fost       │                                     │
 │   respinsa, revocata sau anulata vreo│                                     │
 │   autorizatie de antrepozit fiscal   │                                     │
 │   pentru locul respectiv             │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │4. Enumerati tipurile si cantitatile  │                                     │
 │   de produse accizabile produse si/  │                                     │
 │   sau depozitate in locul respectiv  │                                     │
 │   in fiecare din ultimele 12 luni    │                                     │
 │   (daca este cazul), precum si       │                                     │
 │   tipurile si cantitatile estimate   │                                     │
 │   pentru fiecare din urmatoarele     │                                     │
 │   12 luni.                           │                                     │
 │                                      │                                     │
 │   Tipurile de produse accizabile     │                                     │
 │   urmeaza a fi detaliate in functie  │                                     │
 │   acciza unitara pe produs.          │                                     │
 │                                      │                                     │
 │   Codificarea tipurilor de produse   │Tip produs .......- cod si subcod)...│
 │                                      │(denumire produs)                    │
 │                                      │Tip produs .......- cod si subcod)...│
 │                                      │(denumire produs)                    │
 │                                      │...............                      │
 │                                      │Tip produs .......- cod si subcod)...│
 │                                      │(denumire produs)                    │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │5. In cazul unui loc care urmeaza a fi│                                     │
 │   folosit exclusiv pentru depozitarea│                                     │
 │   produselor accizabile, specificati │                                     │
 │   capacitatea maxima de depozitare   │                                     │
 │   (cantitatea de produse accizabile  │                                     │
 │   care poate fi depozitata la un     │                                     │
 │   moment dat in locul respectiv)     │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │6. Anexati un plan de amplasare a  antrepozitului fiscal.                   │
 │                                                                            │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │7. Anexati copiile licentelor, autori-zatiilor sau avizelor privind         │
 │   desfasurarea activitatilor din antrepozitul fiscal                       │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │8. Daca locul se afla in proprietatea antrepozitarului autorizat, anexati   │
 │   copia actelor de proprietate.                                            │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │9. Daca locul se afla in proprietatea altei persoane, anexati urmatoarele:  │
 │   Copia contractului de leasing sau dovada detinerii sub orice forma legala│
 │   O declaratie semnata de proprietar care confirma permisiunea de acces    │
 │   pentru personalul cu atributii de control.                               │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │III. INFORMATII PRIVIND GARANTIA                                            │
 ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │1. Tipul de garantie propusa          │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │2. Suma propusa pentru garantia pentru│                                     │
 │   fiecare antrepozit fiscal (si      │                                     │
 │   descrierea metodei de calcul)      │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │3. In cazul unui depozit in bani, anexati scrisoarea de bonitate bancara    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. In cazul unei garantii bancare,anexati urmatoarele:                      │
 │   Numele, adresa si telefonul garantului propus.                           │
 │   Declaratia garantului propus cu privire la intentia de a asigura garantia│
 │   bancara pentru o suma si perioada de timp specificata. (Scrisoare de     │
 │   garantie bancara).                                                       │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Cunoscand dispozitiile art. 474 privind falsul in declaratii, din Codul penal,
  declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

     ───────────────────────────              ────────────────────────
    Semnatura solicitantului sau                Data
     a reprezentantului fiscal
*ST*


    ANEXA 7
*T*
 ┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ CERERE DE AUTORIZARE                              │Nr. .........           │
 │   OPERATOR INREGISTRAT                            └────────────────────────┤
 │                                                    caseta rezervata autori-│
 │                                                    tatii fiscale teritori- │
 │                                                    ale                     │
 ├─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┤
 │1. Nume si prenume sau   │Codul unic de inregis-   │                        │
 │   denumirea societatii  │trare                    │                        │
 │   si adresa exacta      │                         │                        │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │                         │Numar de identificare    │                        │
 │                         │       TVA               │                        │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │                         │Numar de telefon         │                        │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │                         │Numar de fax             │                        │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │                         │Adresa de e_mail         │                        │
 ├─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┤
 │2. In cazul persoanelor juridice, se va inscrie numele, adresa si codul     │
 │   numeric personal al fiecarui administrator:                              │
 │                                                                            │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. Adresa locatiei/locatiilor de receptie a produselor:                     │
 │                                                                            │
 │                                                                            │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. Natura produselor si cantitatea medie lunara de produse estimata a fi    │
 │   receptionata intr-un an, dupa caz:                                       │
 │                                                                            │
 │  ┌────────┐bauturi alcoolice       ┌────────────────┐ produse energetice   │
 │  └────────┘                        └────────────────┘                      │
 │                                                                            │
 │  ┌────────┐bere _________litri     ┌────────────────┐ combustibili____litri│
 │  └────────┘                        └────────────────┘                      │
 │                                                                            │
 │  ┌────────┐vin                     ┌────────────────┐ carburanti______litri│
 │  └────────┘linistit______litri     └────────────────┘                      │
 │                                                                            │
 │  ┌────────┐vin spumos ___litri     ┌────────────────┐ tutun prelucrat      │
 │  └────────┘                        └────────────────┘                      │
 │                                                                            │
 │  ┌────────┐produse                 ┌────────────────┐ tigarete_______bucati│
 │  └────────┘intermediare__litri     └────────────────┘                      │
 │                                                                            │
 │  ┌────────┐bauturi                 ┌────────────────┐tigari si             │
 │  └────────┘fermentate              └────────────────┘tigari de foi___bucati│
 │            linistite_____litri                                             │
 │  ┌────────┐bauturi                 ┌────────────────┐tutun de              │
 │  └────────┘fermentate              └────────────────┘fumat___________kg    │
 │            spumoase______litri                                             │
 │  ┌────────┐bauturi               ______________________________            │
 │  └────────┘alcoolice                                                       │
 │            spirtoase_____litri                                             │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5. Daca sunteti deja titularul unei autorizatii eliberata de autoritatea    │
 │   fiscala competenta, va rugam sa indicati data si obiectul autorizatiei:  │
 │                                                                            │
 │   Numar ____________ din ____________                ______________________│
 │                                                                            │
 │   Numar ____________ din ____________                ______________________│
 │                                                                            │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │6. In cazul in care anterior a fost respinsa, revocata sau anulata vreo     │
 │   autorizatie de operator inregistrat, precizati acest fapt:               │
 │                                                                            │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │7. Documente de anexat:                                                     │
 │   ┌────────┐certificatul de atestare fiscala sau, dupa caz, extrasul de rol│
 │   └────────┘privind obligatiile fiscale la bugetul de stat, precum si      │
 │             cazierul fiscal al solicitantului                              │
 │                                                                            │
 │   ┌────────┐cazierele judiciare ale administratorilor                      │
 │   └────────┘                                                               │
 │                                                                            │
 │   ┌────────┐bilantul pe ultimii doi ani                                    │
 │   └────────┘                                                               │
 │                                                                            │
 │   ┌────────┐confirmarea organului fiscal cu privire la calitatea de        │
 │   └────────┘platitor de accize                                             │
 │                                                                            │
 │   ┌────────┐certificatul constatator, eliberat de Oficiul Registrului      │
 │   └────────┘Comertului, din care sa rezulte:                               │
 │             capitalul social, asociatii, obiectul de activitate,           │
 │             administratorii, punctele de lucru in care urmeaza a se realiza│
 │             receptia produselor accizabile, precum si copia certificatului │
 │             de inregistrare eliberat potrivit reglementarilor legale in    │
 │             vigoare                                                        │
 │                                                                            │
 │   ┌────────┐copia contractelor incheiate direct intre operatorul inregis-  │
 │   └────────┘trat propus si persoana autorizata din alt stat membru         │
 │                                                                            │
 │   ┌────────┐lista cantitatilor de produse accizabile receptionate in fie-  │
 │   └────────┘care luna din anul precedent                                   │
 │                                                                            │
 │   ┌────────┐scrisoarea de bonitate bancara, in cazul in care garantia se   │
 │   └────────┘constituie prin consemnarea de mijloace banesti la Trezoreria  │
 │             statului                                                       │
 │                                                                            │
 │   ┌────────┐numele, adresa si telefonul garantului propus, precum si       │
 │   └────────┘declaratia garantului cu privire la intentia de a asigura      │
 │             garantia bancara pentru o suma si o perioada de timp specifi-  │
 │             cata (scrisoarea de garantie bancara), atunci cand se consti-  │
 │             tuie o garantie bancara                                        │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │  Cunoscand dispozitiile art. 292 privind falsul in declaratii, din Codul   │
 │  penal, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si        │
 │  complete                                                                  │
 ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │ Prevazut pentru validarea semnaturii │ Data, numele si calitatea acestuia  │
 │ responsabilului societatii           │     (proprietar, asociat)           │
 │                                      │                                     │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
*ST*


    ANEXA 8
*T*
 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │                         │ Nr. inregistrare ...... │ Data ............      │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘
*ST*

                                   DECLARATIE
            pentru obtinerea autorizatiei de operator neinregistrat
*T*
 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │1. Denumirea societatii               │                                     │
 │                                      │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │2. Adresa                             │Judetul ......... Sectorul ......... │
 │                                      │Localitatea ........................ │
 │                                      │Strada .............. Nr. .......... │
 │                                      │Bloc ... Scara... Etaj ... Ap. ..... │
 │                                      │Cod postal ......................... │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │3. Telefon/Fax                        │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │4. Codul de identificare fiscala      │                                     │
 │                                      │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │5. Numarul de TVA                     │                                     │
 │                                      │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │6. Numele si numarul de telefon al    │                                     │
 │   reprezentantului legal sau al altei│                                     │
 │   persoane de contact                │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │7. Perioada in care urmeaza a se      │                                     │
 │   realiza operatiunea                │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │8. Anexati copiile licentelor, auto-  │                                     │
 │   rizatiilor sau avizelor cu privire │                                     │
 │   la desfasurarea activitatii        │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │9. Precizati adresa la care urmeaza sa│Judetul ......... Sectorul ......... │
 │   fie primite produsele accizabile   │Localitatea ........................ │
 │                                      │Strada .............. Nr. .......... │
 │                                      │Bloc ... Scara... Etaj ... Ap. ..... │
 │                                      │Cod postal ......................... │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │10. Denumirea si adresa antrepozitului│                                     │
 │    fiscal furnizor                   │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │11. Categoria si cantitatea de produse│                                     │
 │    accizabile                        │                                     │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │12. Nivelul garantiei constituite     │                                     │
 │    Anexati scrisoare de bonitate     │                                     │
 │    bancara                           │                                     │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
  Cunoscand dispozitiile art. 474 privind falsul in declaratii, din Codul penal
  declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

    ......................                          .................
    Semnatura declarantului                              Data
*ST*


    ANEXA 9
    (Anexa nr. 5 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

     PRODUSE ACCIZABILE                  DOCUMENT ADMINISTRATIV DE INSOTIRE
*T*
 ┌────┬────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
 │ 1  │ _1 Expeditor                   │2 Cod accize       │3 Nr. referinta   │
 ├────┤│_│                             │  expeditor        │                  │
 │E-  │                                ├───────────────────┼──────────────────┤
 │xem-│                                │4 Cod accize       │5 Nr. factura     │
 │plar│                                │  primitor         │                  │
 │pen-│                                ├───────────────────┴──────────────────┤
 │tru │                                │6 Data facturii                       │
 │ex- ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │pe- │7 Primitor                      │8 Autoritatea competenta a locului    │
 │di- │                                │  de expediere                        │
 │tor │7a  Locul livrarii              │                                      │
 │    │                                ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │10 Garantia                           │
 │    ├────────────────────────────────┤                                      │
 │    │9 Transportator                 │                                      │
 │    │                                ├───────────────────┬──────────────────┤
 │    │                                │12 Tara de         │13 Tara de primire│
 │    │                                │   expeditie       │                  │
 │    ├────────────────────────────────┼───────────────────┴──────────────────┤
 │    │11 Alte informatii privind      │14 Reprezentantul fiscal              │
 │    │   transportul                  │                                      │
 │    │                                │                                      │
 ├────┼────────────────┬───────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │ 1  │15 Locul de     │16 Data        │17 Durata transportului               │
 │    │   expediere    │expedierii     │                                      │
 ├────┼────────────────┴───────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │18a │                                │19a Codul produsului (cod NC)         │
 │Des-│                                ├───────────┬──┴────┴────┴─────────────┤
 │cri-│                                │20a        │21a Greutate bruta (kg)   │
 │erea│                                │Cantitate  ├──────────────────────────┤
 │pro-│                                │           │22a Greutate neta (kg)    │
 │du- │                                │           │                          │
 │se- │                                │           │                          │
 │lor,│                                │           │                          │
 │nu- │                                │           │                          │
 │mere│                                │           │                          │
 │de  │                                │           │                          │
 │i-  │                                │           │                          │
 │den-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │fi- │                                │           │                          │
 │care│                                │           │                          │
 │can-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │ta- │                                │           │                          │
 │tea │                                │           │                          │
 │si  │                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │pul │                                │           │                          │
 │am- │                                │           │                          │
 │ba- │                                │           │                          │
 │la- │                                │           │                          │
 │je- │                                │           │                          │
 │lor │                                │           │                          │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────┴──────────────────────────┤
 │18b │                                │19b Codul produsului (cod NC)         │
 │Des-│                                ├───────────┬──┴────┴────┴─────────────┤
 │cri-│                                │20b        │21b Greutate bruta (kg)   │
 │erea│                                │Cantitate  ├──────────────────────────┤
 │pro-│                                │           │22b Greutate neta (kg)    │
 │du- │                                │           │                          │
 │se- │                                │           │                          │
 │lor,│                                │           │                          │
 │nu- │                                │           │                          │
 │mere│                                │           │                          │
 │de  │                                │           │                          │
 │i-  │                                │           │                          │
 │den-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │fi- │                                │           │                          │
 │care│                                │           │                          │
 │can-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │ta- │                                │           │                          │
 │tea │                                │           │                          │
 │si  │                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │pul │                                │           │                          │
 │am- │                                │           │                          │
 │ba- │                                │           │                          │
 │la- │                                │           │                          │
 │je- │                                │           │                          │
 │lor │                                │           │                          │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────┴──────────────────────────┤
 │18c │                                │19c Codul produsului (cod NC)         │
 │Des-│                                ├───────────┬──┴────┴────┴─────────────┤
 │cri-│                                │20c        │21c Greutate bruta (kg)   │
 │erea│                                │Cantitate  ├──────────────────────────┤
 │pro-│                                │           │22c Greutate neta (kg)    │
 │du- │                                │           │                          │
 │se- │                                │           │                          │
 │lor,│                                │           │                          │
 │nu- │                                │           │                          │
 │mere│                                │           │                          │
 │de  │                                │           │                          │
 │i-  │                                │           │                          │
 │den-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │fi- │                                │           │                          │
 │care│                                │           │                          │
 │can-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │ta- │                                │           │                          │
 │tea │                                │           │                          │
 │si  │                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │pul │                                │           │                          │
 │am- │                                │           │                          │
 │ba- │                                │           │                          │
 │la- │                                │           │                          │
 │je- │                                │           │                          │
 │lor │                                │           │                          │
 ├────┼────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────┤
 │    │23 Certificate (pentru unele vinuri si bauturi spirtoase, mici         │
 │    │   producatori de bere si mici distilerii)                             │
 │    │                                                                       │
 │    │                                                                       │
 │    ├────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
 │    │A  Inregistrarea controalelor.  │24 Casutele 1-22 certificarea         │
 │    │   Se completeaza de autorita-  │   completarii corecte                │
 │    │   tile competente.             ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │Societatea semnatara si nr. de telefon│
 │    │                                │                                      │
 │    │                                │                                      │
 │    │                                ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │Numele semnatarului                   │
 │    │                                ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │Locul si data                         │
 │    │                                ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │Semnatura                             │
 │    │                                │                                      │
 │    │Continua pe verso (exemplarele  │                                      │
 │    │2,3,4)                          │                                      │
 └────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
*ST*

    Instructiuni de completare
    1. Observatii generale

    1.1. Documentul administrativ de insotire este utilizat in scopul aplicarii accizelor, potrivit prevederilor art. 18 si 19 din Directiva Consiliului nr. 92/12/CEE, din 25 februarie 1992
    1.2. Documentul trebuie completat in mod lizibil in asa fel incat inscrisurile sa nu poata fi sterse. Informatiile pot fi pretiparite. Nu sunt permise stersaturi sau taieturi.
    1.3. Caracteristicile generale ale documentului si dimensiunile casutelor sunt cele prevazute in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. C 164 din 1.07.1989 pag.3.  Hartia trebuie sa fie de culoare alba pentru toate exemplarele si sa aiba formatul 210 x 297 mm; este admisa o toleranta maxima de 5 mm in minus sau 8 mm in plus in ceea ce priveste lungimea.
    1.4. Orice spatiu neutilizat in casutele 18a-22c va fi barat, astfel incat sa nu mai poata fi adaugiri. In document, pot fi introduse trei descrieri distincte ale produselor, care trebuie sa fie din aceeasi categorie de accize. Aceste categorii sunt produse energetice, produse din tutun si alcool/bauturi alcoolice.
    1.5. Documentul de insotire consta in 5 exemplare:
*T*
    exemplarul 1. trebuie pastrat de expeditor
    exemplarul 2  trebuie pastrat de primitor;
    exemplarul 3  trebuie returnat expeditorului pentru descarcare a operatiunii
                  impreuna cu certificatul sau aprobarea autoritatii fiscale
                  competente din Statul membru de destinatie, daca este necesar;
    exemplarul 4  trebuie prezentat de catre primitor autoritatii competente a
                  Statului membru de destinatie;
    exemplarul 5. trebuie transmis de catre expeditor autoritatii sale fiscale,
                  in momentul expedierii produselor.
*ST*

    1.6. Exemplarele 2, 3 si 4 ale documentului trebuie sa insoteasca produsele pe parcursul transportului.
    1.7. In situatiile in care acest document este utilizat pentru circulatia prin conducte fixe, exemplarele 2,3 si 4 se transmit primitorului prin mijloacele cele mai rapide de care dispune antrepozitarul expeditor. In toate cazurile, documentul trebuie sa soseasca la locul livrarii in termen de 24 de ore de la primirea produselor la care se refera.

    2. Rubrici
    Casuta 1. Expeditor: numele si adresa, complete.
    Casuta 2. Codul de acciza al expeditorului: codul de inregistrare pentru accize atribuit expeditorului de catre autoritatea fiscala competenta.
    Casuta 3. Nr. referinta: numarul de referinta care identifica expedierea in inregistrarile expeditorului (ex. nr facturii poate fi utilizat in acest sens).
    Casuta 4. Codul de acciza al primitorului: in cazul unui antrepozitar sau operator inregistrat, codul de inregistrare al accizei. In cazul unui operator neinregistrat se va indica numarul de autorizare al expeditiei atribuit de catre autoritatea sa fiscala.
    Casuta 5. Nr. factura: numarul facturii aferenta produselor. Daca nu, numarul avizului de expeditie sau orice alt document de transport.
    Casuta 6. Data facturii: data emiterii documentului indicat la casuta nr. 5.
    Casuta 7. Primitor: numele si adresa complete iar in cazul in care destinatarul este un operator neinregistrat, numarul de identificare TVA. In cazul marfurilor exportate, trebuie indicat numele persoanei care actioneaza in contul expeditorului la locul exportului
    Casuta 7a. Locul livrarii: locul unde se livreaza efectiv produsele, daca produsele nu sunt livrate la adresa indicata, la casuta 7.
    In cazul produselor exportate se va mentiona "EXPORT IN  AFARA COMUNITATII" si locul de export. Pentru produsele care urmeaza a fi plasate intr-o procedura vamala comunitara (alta decat punerea in libera circulatie), se va inscrie mentiunea "IN PROCEDURA VAMALA" precum si locul in care produsele vor fi supuse unui control vamal.
    Casuta 8. Autoritatea competenta a locului de expediere: numele si adresa autoritatii fiscale competente responsabile cu controlul privind accizele la locul de expediere.
    Casuta 9. Transportator: numele si adresa persoanei responsabile cu primul transport, daca ea este alta decat expeditorul.
    Casuta 10. Garantia: datele de identificare a partii sau partilor responsabile pentru garantie.
    Se va indica numai "expeditor", "transportator" sau "primitor".
    Casuta 11. Alte informatii privind transportul; numele transportatorului, mijlocul de transport, numarul de inmatriculare al vehiculului, numarul, tipul si identificarea eventualelor sigilii comerciale.
    Casuta 12. Tara de expeditie. Statul membru din care pleaca transportul. Se utilizeaza o abreviere;
*T*
  BE     Belgia                          LU     Luxemburg
  BO     Bulgaria                        HU     Ungaria
  CL     Cehia                           MT     Malta
  DK     Danemarca                       NL     Olanda
  DE     Germania                        AT     Austria
  EE     Estonia                         PL     Polonia
  GR     Grecia                          PT     Portugalia
  ES     Spania                          RO     Romania
  FR     Franta                          si     Slovenia
  IE     Irlanda                         SK     Slovacia
  IT     Italia                          FI     Finlanda
  CY     Cipru                           SE     Suedia
  LV     Letonia                         GB     Regatul Unit al Marii Britanii.
  LT     Lituania
*ST*

    Casuta 13. Tara de primire: statul membru in care se incheie transportul. Se vor utiliza aceleasi abrevieri prevazute la casuta 12.
    Casuta 14. Reprezentantul fiscal: daca expeditorul a desemnat un reprezentant fiscal in statul membru de destinatie, se va inscrie in casuta numele sau, adresa, numarul de identificare TVA si codul de acciza (daca este cazul).
    Casuta 15. Locul de expediere: numarul de inregistrare al antrepozitului (daca exista).
    Casuta 16. Data expedierii: data, si daca se solicita de autoritatile fiscale ale statului de plecare, ora la care produsele parasesc antrepozitul expeditorului.
    Casuta 17. Durata transportului: perioada de timp normala, necesara pentru a efectua traseul, avand in vedere mijlocul de transport si distanta.
    Casuta 18a. Colete si descrierea produselor: numere de identificare si numarul de colete(ex. containere); numarul de ambalaje din interiorul coletelor (ex. canoane) si descrierea comerciala a produselor. Descrierea poate solutiona pe o pagina separata atasata fiecarui exemplar. O lista a ambalajelor poate fi utilizata in acest scop. Alcoolul si bauturile alcoolice, altele decat berea, trebuie sa aiba o concentratie alcoolica prevazuta (procent in volum de 20°C). Pentru bere, concentratia alcoolica va fi mentionata fie in grade Plato, fie procente in volum la 20°C, fie amandoua, potrivit solicitarii statului membru de destinatie si a statului membru de expeditie. Pentru uleiuri minerale se va mentiona densitatea la 15°C.
    Casuta 19a. Codul produsului: codul NC.
    Casuta 20a. Cantitatea:
    - numarul produselor exprimate in mii (tigarete)
    - greutatea neta (tigari si tigari de foi)
    - litri de produs la temperatura de 20°C cu doua zecimale (alcool si bauturi alcoolice)
    - litri la temperatura de 15°C (uleiuri minerale cu exceptia pacurii).
    Casuta 21a. Greutatea bruta: greutatea bruta a transportului.
    Casuta 22a. Greutate neta: se va indica greutatea fara ambalaje a produselor accizabile in cazul alcoolului si bauturilor alcoolice, uleiurilor minerale si in cazul produselor din tutun cu exceptia tigaretelor. Casutele 18b-22b si 18c-22c se utilizeaza daca transportul contine produse diferite de cele descrise la casutele 18a-22a.
    Casuta 23. Certificate: acest spatiu este rezervat pentru anumite certificate care sunt cerute numai pe exemplarul 2.
    1. In cazul anumitor vinuri, atunci cand se considera necesar, certificatul referitor la originea si calitatea produselor, conform legislatiei comunitare.
    2. In cazul anumitor bauturi spirtoase, certificatul referitor la locul de productie, conform legislatiei comunitare.
    3. In cazul berii produsa de micii producatori independenti conform definitiei din directiva specifica a Comisiei privind structura accizelor la alcool si bauturi alcoolice, pentru care se intentioneaza solicitarea unei cote reduse a accizei in statul membru de destinatie,   certificarea expeditorului astfel: "Prin prezenta se certifica faptul ca produsul descris a fost fabricat de o mica berarie independenta cu o productie a anului anterior de ...... hectolitri de bere."
    4. In cazul alcoolului etilic produs de o mica distilerie, conform definitiei din directiva specifica a Comisiei privind structura accizelor la alcool si bauturi alcoolice, pentru care se intentioneaza solicitarea unei cote reduse a accizei in statul membru de destinatie, certificarea expeditorului astfel: "Prin prezenta se certifica faptul ca produsul descris a fost fabricat de o mica distilerie cu o productie a anului anterior de ........ hectolitri de alcool pur.
    Casuta 24. Societatea semnatarului, etc: documentul se completeaza de catre, sau in numele expeditorului. Societatea semnatarului documentului trebuie sa fie identificata. Documentul trebuie semnat, cu exceptia cazului in care expeditorul a fost autorizat sa inlocuiasca semnatura cu o stampila speciala. In acest caz se face mentiunea "DISPENSA DE SEMNATURA".
    Casuta A Inregistrarea controalelor: autoritatile competente inregistreaza controalele efectuate pe exemplarele 2, 3 si 4. Daca spatiul este insuficient pe fata documentului, inregistrarile pot continua pe verso. Toate mentiunile trebuiesc semnate, datate si stampilate de functionarul competent.
    Daca produsele sunt supuse unui regim vamal, controalele efectuate trebuiesc inregistrate de functionarul competent. In cazul in care a fost autorizata o dispensa de semnatura, stampila speciala se aplica, de asemenea, in coltul din dreapta sus al casutei A.
    Casuta B Daca, pe parcursul transportului se modifica destinatia produselor fata de cea mentionata la casutele 7 sau 7a, expeditorul sau agentul sau de livrare trebuie sa indice la Casuta B noul loc de livrare. In plus, expeditorul trebuie sa notifice imediat la autoritatea fiscala competenta, schimbarea locului de livrare.
    Casuta C Certificat de receptie: acest certificat trebuie emis de catre destinatar. Atunci cand receptia produselor intr-un antrepozit este supusa unui control fiscal sau atunci cand produsele sunt exportate sau plasate intr-un regim vamal comunitar (altul decat punerea in libera circulatie), autoritatea fiscala sau biroul vamal, dupa caz, va elibera certificatul pentru conformitate. Se recomanda ca receptia produselor sa fie, de asemenea, certificata pe verso-ul exemplarului 2, care urmeaza a se pastra de catre destinatar. Astfel, in cazul pierderii exemplarului 3 cu ocazia retransmiterii catre expeditor, acesta din urma poate solicita inchiderea transportului, prin intermediul unei copii a certificarii de pe exemplarul 2.

     PRODUSE ACCIZABILE                  DOCUMENT ADMINISTRATIV DE INSOTIRE
*T*
 ┌────┬────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
 │ 2  │ _1 Expeditor    Cod unic de    │2 Cod acciza       │3 Nr. referinta   │
 ├────┤│_│              inregistrare   │  expeditor        │                  │
 │E-  │                                ├───────────────────┼──────────────────┤
 │xem-│                                │4 Cod acciza       │5 Nr. factura     │
 │plar│                                │  primitor         │                  │
 │pen-│                                ├───────────────────┴──────────────────┤
 │tru │                                │6 Data facturii                       │
 │pri-├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │mi- │7 Primitor     Cod unic de      │8 Autoritatea competenta a locului    │
 │tor │               inregistrare     │  de expediere                        │
 │    │                                │                                      │
 │    │7a  Locul livrarii              │                                      │
 │    │                                ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │10 Garantia                           │
 │    ├────────────────────────────────┤                                      │
 │    │9 Transportator                 │                                      │
 │    │                                ├───────────────────┬──────────────────┤
 │    │                                │12 Tara de         │13 Tara de primire│
 │    │                                │   expeditie       │                  │
 │    ├────────────────────────────────┼───────────────────┴──────────────────┤
 │    │11 Alte informatii privind      │14 Reprezentantul fiscal              │
 │    │   transportul                  │                                      │
 │    │                                │                                      │
 ├────┼────────────────┬───────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │ 2  │15 Locul de     │16 Data        │17 Durata transportului               │
 │    │   expediere    │expedierii     │                                      │
 ├────┼────────────────┴───────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │18a │                                │19a Codul produsului (cod NC)         │
 │Des-│                                ├───────────┬──┴────┴────┴─────────────┤
 │cri-│                                │20a        │21a Greutate bruta (kg)   │
 │erea│                                │Cantitate  ├──────────────────────────┤
 │pro-│                                │           │22a Greutate neta (kg)    │
 │du- │                                │           │                          │
 │se- │                                │           │                          │
 │lor,│                                │           │                          │
 │nu- │                                │           │                          │
 │mere│                                │           │                          │
 │de  │                                │           │                          │
 │i-  │                                │           │                          │
 │den-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │fi- │                                │           │                          │
 │care│                                │           │                          │
 │can-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │ta- │                                │           │                          │
 │tea │                                │           │                          │
 │si  │                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │pul │                                │           │                          │
 │am- │                                │           │                          │
 │ba- │                                │           │                          │
 │la- │                                │           │                          │
 │je- │                                │           │                          │
 │lor │                                │           │                          │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────┴──────────────────────────┤
 │18b │                                │19b Codul produsului (cod NC)         │
 │Des-│                                ├───────────┬──┴────┴────┴─────────────┤
 │cri-│                                │20b        │21b Greutate bruta (kg)   │
 │erea│                                │Cantitate  ├──────────────────────────┤
 │pro-│                                │           │22b Greutate neta (kg)    │
 │du- │                                │           │                          │
 │se- │                                │           │                          │
 │lor,│                                │           │                          │
 │nu- │                                │           │                          │
 │mere│                                │           │                          │
 │de  │                                │           │                          │
 │i-  │                                │           │                          │
 │den-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │fi- │                                │           │                          │
 │care│                                │           │                          │
 │can-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │ta- │                                │           │                          │
 │tea │                                │           │                          │
 │si  │                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │pul │                                │           │                          │
 │am- │                                │           │                          │
 │ba- │                                │           │                          │
 │la- │                                │           │                          │
 │je- │                                │           │                          │
 │lor │                                │           │                          │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────┴──────────────────────────┤
 │18c │                                │19c Codul produsului (cod NC)         │
 │Des-│                                ├───────────┬──┴────┴────┴─────────────┤
 │cri-│                                │20c        │21c Greutate bruta (kg)   │
 │erea│                                │Cantitate  ├──────────────────────────┤
 │pro-│                                │           │22c Greutate neta (kg)    │
 │du- │                                │           │                          │
 │se- │                                │           │                          │
 │lor,│                                │           │                          │
 │nu- │                                │           │                          │
 │mere│                                │           │                          │
 │de  │                                │           │                          │
 │i-  │                                │           │                          │
 │den-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │fi- │                                │           │                          │
 │care│                                │           │                          │
 │can-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │ta- │                                │           │                          │
 │tea │                                │           │                          │
 │si  │                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │pul │                                │           │                          │
 │am- │                                │           │                          │
 │ba- │                                │           │                          │
 │la- │                                │           │                          │
 │je- │                                │           │                          │
 │lor │                                │           │                          │
 ├────┼────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────┤
 │    │23 Certificate (pentru unele vinuri si bauturi spirtoase, mici         │
 │    │   producatori de bere si mici distilerii)                             │
 │    │                                                                       │
 │    │                                                                       │
 │    ├────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
 │    │A  Mentiuni privind verificarea.│24 Casutele 1-22 certificarea         │
 │    │   Se completeaza de autoritatea│   completarii corecte                │
 │    │   fiscala competenta.          ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │Societatea semnatara si nr. de telefon│
 │    │                                │                                      │
 │    │                                │                                      │
 │    │                                ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │Numele semnatarului                   │
 │    │                                ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │Locul si data                         │
 │    │                                ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │Semnatura                             │
 │    │                                │                                      │
 │    │Continua pe verso (exemplarele  │                                      │
 │    │2,3,4)                          │                                      │
 └────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ B SCHIMBAREA LOCULUI LIVRARII                                              │
 │     Noua adresa                       Trebuie informata imediat autoritatea│
 │                                     │  indicata la casuta 8                │
 │                                     │                                      │
 │                                     │                                      │
 │                                     │                                      │
 │     Numele semnatarului             │                                      │
 │                                     │                                      │
 │     Locul si data     Semnatura     │                                      │
 │                                     │                                      │
 ├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
 │C CERTIFICAREA RECEPTIEI SAU EXPORTULUI                                     │
 │   _                                                                        │
 │  │_│ Produse primite de destinatar                                         │
 │                                                                            │
 │      Data .............   Locul ..............   Nr. de referinta ......   │
 │                                                                            │
 │ Descrierea produselor  │  Plusuri                 │  Minusuri              │
 │                        │                          │                        │
 │                        │                          │                        │
 │                        │                          │                        │
 │                        │                          │                        │
 │                        │                          │                        │
 │                        │                          │                        │
 │  _                                                                         │
 │ │_│  Transport verificat                                                   │
 │                                                                            │
 │  _                                                                         │
 │ │_│  Produse exportate*/plasate            Mijloc de transport ........... │
 │      intr-o procedura vamala comunitara                                    │
 │      (alta decat punerea in libera                                         │
 │      circulatie)*                                                          │
 │      Data ..............                                                   │
 │                                                                            │
 │  _                                                                         │
 │ │_│  Nume semnatarului ................    Locul si data ................. │
 │      Societatea semnatarului               Semnatura                       │
 │      ..................................                                    │
 │                                                                            │
 │  _                                                                         │
 │ │_│  Autoritatea fiscala sau biroul        Aprobat de autoritatea fiscala  │
 │      vamal                                 sau de biroul vamal             │
 │      Nume                                                                  │
 │      Adresa                                                                │
 │                                                                            │
 │                                                                            │
 │ * taiati varianta care nu se aplica                                        │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │A Inregistrarea controalelor (continuare)                                   │
 │                                                                            │
 │                                                                            │
 │                                                                            │
 │                                                                            │
 │                                                                            │
 │                                                                            │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*


     PRODUSE ACCIZABILE                  DOCUMENT ADMINISTRATIV DE INSOTIRE
*T*
 ┌────┬────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
 │ 3  │ _1 Expeditor    Cod unic de    │2 Cod acciza       │3 Nr. referinta   │
 ├────┤│_│              inregistrare   │  expeditor        │                  │
 │E-  │                                ├───────────────────┼──────────────────┤
 │xem-│                                │4 Cod acciza       │5 Nr. factura     │
 │plar│                                │  primitor         │                  │
 │de  │                                ├───────────────────┴──────────────────┤
 │re- │                                │6 Data facturii                       │
 │tur-├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │nat │7 Primitor     Cod unic de      │8 Autoritatea competenta a locului    │
 │ex- │               inregistrare     │  de expediere                        │
 │pe- │                                │                                      │
 │di- │7a  Locul livrarii              │                                      │
 │to- │                                ├──────────────────────────────────────┤
 │ru- │                                │10 Garantia                           │
 │lui ├────────────────────────────────┤                                      │
 │    │9 Transportator                 │                                      │
 │    │                                ├───────────────────┬──────────────────┤
 │    │                                │12 Tara de         │13 Tara de primire│
 │    │                                │   expeditie       │                  │
 │    ├────────────────────────────────┼───────────────────┴──────────────────┤
 │    │11 Alte informatii privind      │14 Reprezentantul fiscal              │
 │    │   transportul                  │                                      │
 │    │                                │                                      │
 ├────┼────────────────┬───────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │ 3  │15 Locul de     │16 Data        │17 Durata transportului               │
 │    │   expediere    │expedierii     │                                      │
 ├────┼────────────────┴───────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │18a │                                │19a Codul produsului (cod NC)         │
 │Des-│                                ├───────────┬──┴────┴────┴─────────────┤
 │cri-│                                │20a        │21a Greutate bruta (kg)   │
 │erea│                                │Cantitate  ├──────────────────────────┤
 │pro-│                                │           │22a Greutate neta (kg)    │
 │du- │                                │           │                          │
 │se- │                                │           │                          │
 │lor,│                                │           │                          │
 │nu- │                                │           │                          │
 │mere│                                │           │                          │
 │de  │                                │           │                          │
 │i-  │                                │           │                          │
 │den-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │fi- │                                │           │                          │
 │care│                                │           │                          │
 │can-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │ta- │                                │           │                          │
 │tea │                                │           │                          │
 │si  │                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │pul │                                │           │                          │
 │am- │                                │           │                          │
 │ba- │                                │           │                          │
 │la- │                                │           │                          │
 │je- │                                │           │                          │
 │lor │                                │           │                          │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────┴──────────────────────────┤
 │18b │                                │19b Codul produsului (cod NC)         │
 │Des-│                                ├───────────┬──┴────┴────┴─────────────┤
 │cri-│                                │20b        │21b Greutate bruta (kg)   │
 │erea│                                │Cantitate  ├──────────────────────────┤
 │pro-│                                │           │22b Greutate neta (kg)    │
 │du- │                                │           │                          │
 │se- │                                │           │                          │
 │lor,│                                │           │                          │
 │nu- │                                │           │                          │
 │mere│                                │           │                          │
 │de  │                                │           │                          │
 │i-  │                                │           │                          │
 │den-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │fi- │                                │           │                          │
 │care│                                │           │                          │
 │can-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │ta- │                                │           │                          │
 │tea │                                │           │                          │
 │si  │                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │pul │                                │           │                          │
 │am- │                                │           │                          │
 │ba- │                                │           │                          │
 │la- │                                │           │                          │
 │je- │                                │           │                          │
 │lor │                                │           │                          │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────┴──────────────────────────┤
 │18c │                                │19c Codul produsului (cod NC)         │
 │Des-│                                ├───────────┬──┴────┴────┴─────────────┤
 │cri-│                                │20c        │21c Greutate bruta (kg)   │
 │erea│                                │Cantitate  ├──────────────────────────┤
 │pro-│                                │           │22c Greutate neta (kg)    │
 │du- │                                │           │                          │
 │se- │                                │           │                          │
 │lor,│                                │           │                          │
 │nu- │                                │           │                          │
 │mere│                                │           │                          │
 │de  │                                │           │                          │
 │i-  │                                │           │                          │
 │den-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │fi- │                                │           │                          │
 │care│                                │           │                          │
 │can-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │ta- │                                │           │                          │
 │tea │                                │           │                          │
 │si  │                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │pul │                                │           │                          │
 │am- │                                │           │                          │
 │ba- │                                │           │                          │
 │la- │                                │           │                          │
 │je- │                                │           │                          │
 │lor │                                │           │                          │
 ├────┼────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────┤
 │    │23 Certificate (pentru unele vinuri si bauturi spirtoase, mici         │
 │    │   producatori de bere si mici distilerii)                             │
 │    │                                                                       │
 │    │                                                                       │
 │    ├────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
 │    │A  Mentiuni privind verificarea.│24 Casutele 1-22 certificarea         │
 │    │   Se completeaza de autoritatea│   completarii corecte                │
 │    │   fiscala competenta.          ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │Societatea semnatara si nr. de telefon│
 │    │                                │                                      │
 │    │                                │                                      │
 │    │                                ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │Numele semnatarului                   │
 │    │                                ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │Locul si data                         │
 │    │                                ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │Semnatura                             │
 │    │                                │                                      │
 │    │Continua pe verso (exemplarele  │                                      │
 │    │2,3 si 4)                       │                                      │
 └────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ B SCHIMBAREA LOCULUI LIVRARII                                              │
 │     Noua adresa                       Trebuie informata imediat autoritatea│
 │                                     │  indicata la casuta 8                │
 │                                     │                                      │
 │                                     │                                      │
 │                                     │                                      │
 │     Numele semnatarului             │                                      │
 │                                     │                                      │
 │     Locul si data     Semnatura     │                                      │
 │                                     │                                      │
 ├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
 │C CERTIFICAREA RECEPTIEI SAU EXPORTULUI                                     │
 │   _                                                                        │
 │  │_│ Produse primite de destinatar                                         │
 │                                                                            │
 │      Data .............   Locul ..............   Nr. de referinta ......   │
 │                                                                            │
 │ Descrierea produselor  │  Plusuri                 │  Minusuri              │
 │                        │                          │                        │
 │                        │                          │                        │
 │                        │                          │                        │
 │                        │                          │                        │
 │                        │                          │                        │
 │                        │                          │                        │
 │  _                                                                         │
 │ │_│  Transport verificat                                                   │
 │                                                                            │
 │  _                                                                         │
 │ │_│  Produse exportate*/plasate            Mijloc de transport ........... │
 │      intr-o procedura vamala comunitara                                    │
 │      (alta decat punerea in libera                                         │
 │      circulatie)*                                                          │
 │      Data ..............                                                   │
 │                                                                            │
 │  _                                                                         │
 │ │_│  Nume semnatarului ................    Locul si data ................. │
 │      Societatea semnatarului               Semnatura                       │
 │      ..................................                                    │
 │                                                                            │
 │  _                                                                         │
 │ │_│  Autoritatea fiscala sau biroul        Aprobat de autoritatea fiscala  │
 │      vamal                                 sau de biroul vamal             │
 │      Nume                                                                  │
 │      Adresa                                                                │
 │                                                                            │
 │                                                                            │
 │ * taiati varianta care nu se aplica                                        │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │A Inregistrarea controalelor (continuare)                                   │
 │                                                                            │
 │                                                                            │
 │                                                                            │
 │                                                                            │
 │                                                                            │
 │                                                                            │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*

     PRODUSE ACCIZABILE                  DOCUMENT ADMINISTRATIV DE INSOTIRE
*T*
 ┌────┬────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
 │ 4  │ _1 Expeditor    Cod unic de    │2 Cod acciza       │3 Nr. referinta   │
 ├────┤│_│              inregistrare   │  expeditor        │                  │
 │E-  │                                ├───────────────────┼──────────────────┤
 │xem-│                                │4 Cod acciza       │5 Nr. factura     │
 │plar│                                │  primitor         │                  │
 │pen-│                                ├───────────────────┴──────────────────┤
 │tru │                                │6 Data facturii                       │
 │au- ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │to- │7 Primitor     Cod unic de      │8 Autoritatea competenta a locului    │
 │ri- │               inregistrare     │  de expediere                        │
 │ta- │                                │                                      │
 │tea │7a  Locul livrarii              │                                      │
 │fis-│                                ├──────────────────────────────────────┤
 │ca- │                                │10 Garantia                           │
 │la  ├────────────────────────────────┤                                      │
 │a   │9 Transportator                 │                                      │
 │pri-│                                ├───────────────────┬──────────────────┤
 │mi- │                                │12 Tara de         │13 Tara de primire│
 │to- │                                │   expeditie       │                  │
 │ru- ├────────────────────────────────┼───────────────────┴──────────────────┤
 │lui │11 Alte informatii privind      │14 Reprezentantul fiscal              │
 │    │   transportul                  │                                      │
 │    │                                │                                      │
 ├────┼────────────────┬───────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │ 4  │15 Locul de     │16 Data        │17 Durata transportului               │
 │    │   expediere    │expedierii     │                                      │
 ├────┼────────────────┴───────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │18a │                                │19a Codul produsului (cod NC)         │
 │Des-│                                ├───────────┬──┴────┴────┴─────────────┤
 │cri-│                                │20a        │21a Greutate bruta (kg)   │
 │erea│                                │Cantitate  ├──────────────────────────┤
 │pro-│                                │           │22a Greutate neta (kg)    │
 │du- │                                │           │                          │
 │se- │                                │           │                          │
 │lor,│                                │           │                          │
 │nu- │                                │           │                          │
 │mere│                                │           │                          │
 │de  │                                │           │                          │
 │i-  │                                │           │                          │
 │den-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │fi- │                                │           │                          │
 │care│                                │           │                          │
 │can-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │ta- │                                │           │                          │
 │tea │                                │           │                          │
 │si  │                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │pul │                                │           │                          │
 │am- │                                │           │                          │
 │ba- │                                │           │                          │
 │la- │                                │           │                          │
 │je- │                                │           │                          │
 │lor │                                │           │                          │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────┴──────────────────────────┤
 │18b │                                │19b Codul produsului (cod NC)         │
 │Des-│                                ├───────────┬──┴────┴────┴─────────────┤
 │cri-│                                │20b        │21b Greutate bruta (kg)   │
 │erea│                                │Cantitate  ├──────────────────────────┤
 │pro-│                                │           │22b Greutate neta (kg)    │
 │du- │                                │           │                          │
 │se- │                                │           │                          │
 │lor,│                                │           │                          │
 │nu- │                                │           │                          │
 │mere│                                │           │                          │
 │de  │                                │           │                          │
 │i-  │                                │           │                          │
 │den-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │fi- │                                │           │                          │
 │care│                                │           │                          │
 │can-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │ta- │                                │           │                          │
 │tea │                                │           │                          │
 │si  │                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │pul │                                │           │                          │
 │am- │                                │           │                          │
 │ba- │                                │           │                          │
 │la- │                                │           │                          │
 │je- │                                │           │                          │
 │lor │                                │           │                          │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────┴──────────────────────────┤
 │18c │                                │19c Codul produsului (cod NC)         │
 │Des-│                                ├───────────┬──┴────┴────┴─────────────┤
 │cri-│                                │20c        │21c Greutate bruta (kg)   │
 │erea│                                │Cantitate  ├──────────────────────────┤
 │pro-│                                │           │22c Greutate neta (kg)    │
 │du- │                                │           │                          │
 │se- │                                │           │                          │
 │lor,│                                │           │                          │
 │nu- │                                │           │                          │
 │mere│                                │           │                          │
 │de  │                                │           │                          │
 │i-  │                                │           │                          │
 │den-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │fi- │                                │           │                          │
 │care│                                │           │                          │
 │can-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │ta- │                                │           │                          │
 │tea │                                │           │                          │
 │si  │                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │pul │                                │           │                          │
 │am- │                                │           │                          │
 │ba- │                                │           │                          │
 │la- │                                │           │                          │
 │je- │                                │           │                          │
 │lor │                                │           │                          │
 ├────┼────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────┤
 │    │23 Certificate (pentru unele vinuri si bauturi spirtoase, mici         │
 │    │   producatori de bere si mici distilerii)                             │
 │    │                                                                       │
 │    │                                                                       │
 │    ├────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
 │    │A  Mentiuni privind verificarea.│24 Casutele 1-22 certificarea         │
 │    │   Se completeaza de autoritatea│   completarii corecte                │
 │    │   fiscala competenta.          ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │Societatea semnatara si nr. de telefon│
 │    │                                │                                      │
 │    │                                │                                      │
 │    │                                ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │Numele semnatarului                   │
 │    │                                ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │Locul si data                         │
 │    │                                ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │Semnatura                             │
 │    │                                │                                      │
 │    │Continua pe verso (exemplarele  │                                      │
 │    │2,3 si 4)                       │                                      │
 └────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ B SCHIMBAREA LOCULUI LIVRARII                                              │
 │     Noua adresa                       Trebuie informata imediat autoritatea│
 │                                     │  indicata la casuta 8                │
 │                                     │                                      │
 │                                     │                                      │
 │                                     │                                      │
 │     Numele semnatarului             │                                      │
 │                                     │                                      │
 │     Locul si data     Semnatura     │                                      │
 │                                     │                                      │
 ├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
 │C CERTIFICAREA RECEPTIEI SAU EXPORTULUI                                     │
 │   _                                                                        │
 │  │_│ Produse primite de destinatar                                         │
 │                                                                            │
 │      Data .............   Locul ..............   Nr. de referinta ......   │
 │                                                                            │
 │ Descrierea produselor  │  Plusuri                 │  Minusuri              │
 │                        │                          │                        │
 │                        │                          │                        │
 │                        │                          │                        │
 │                        │                          │                        │
 │                        │                          │                        │
 │                        │                          │                        │
 │  _                                                                         │
 │ │_│  Transport verificat                                                   │
 │                                                                            │
 │  _                                                                         │
 │ │_│  Produse exportate*/plasate            Mijloc de transport ........... │
 │      intr-o procedura vamala comunitara                                    │
 │      (alta decat punerea in libera                                         │
 │      circulatie)*                                                          │
 │      Data ..............                                                   │
 │                                                                            │
 │  _                                                                         │
 │ │_│  Nume semnatarului ................    Locul si data ................. │
 │      Societatea semnatarului               Semnatura                       │
 │      ..................................                                    │
 │                                                                            │
 │  _                                                                         │
 │ │_│  Autoritatea fiscala sau biroul        Aprobat de autoritatea fiscala  │
 │      vamal                                 sau de biroul vamal             │
 │      Nume                                                                  │
 │      Adresa                                                                │
 │                                                                            │
 │                                                                            │
 │ * taiati varianta care nu se aplica                                        │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │A Inregistrarea controalelor (continuare)                                   │
 │                                                                            │
 │                                                                            │
 │                                                                            │
 │                                                                            │
 │                                                                            │
 │                                                                            │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*

     PRODUSE ACCIZABILE                  DOCUMENT ADMINISTRATIV DE INSOTIRE
*T*
 ┌────┬────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
 │ 5  │ _1 Expeditor    Cod unic de    │2 Cod acciza       │3 Nr. referinta   │
 ├────┤│_│              inregistrare   │  expeditor        │                  │
 │E-  │                                ├───────────────────┼──────────────────┤
 │xem-│                                │4 Cod acciza       │5 Nr. factura     │
 │plar│                                │  primitor         │                  │
 │pen-│                                ├───────────────────┴──────────────────┤
 │tru │                                │6 Data facturii                       │
 │au- ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │to- │7 Primitor     Cod unic de      │8 Autoritatea competenta a locului    │
 │ri- │               inregistrare     │  de expediere                        │
 │ta- │                                │                                      │
 │tea │7a  Locul livrarii              │                                      │
 │fis-│                                ├──────────────────────────────────────┤
 │ca- │                                │10 Garantia                           │
 │la  ├────────────────────────────────┤                                      │
 │a   │9 Transportator                 │                                      │
 │ex- │                                ├───────────────────┬──────────────────┤
 │pe- │                                │12 Tara de         │13 Tara de primire│
 │di- │                                │   expeditie       │                  │
 │to- ├────────────────────────────────┼───────────────────┴──────────────────┤
 │ru- │11 Alte informatii privind      │14 Reprezentantul fiscal              │
 │lui │   transportul                  │                                      │
 │    │                                │                                      │
 ├────┼────────────────┬───────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │ 5  │15 Locul de     │16 Data        │17 Durata transportului               │
 │    │   expediere    │expedierii     │                                      │
 ├────┼────────────────┴───────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │18a │                                │19a Codul produsului (cod NC)         │
 │Des-│                                ├───────────┬──┴────┴────┴─────────────┤
 │cri-│                                │20a        │21a Greutate bruta (kg)   │
 │erea│                                │Cantitate  ├──────────────────────────┤
 │pro-│                                │           │22a Greutate neta (kg)    │
 │du- │                                │           │                          │
 │se- │                                │           │                          │
 │lor,│                                │           │                          │
 │nu- │                                │           │                          │
 │mere│                                │           │                          │
 │de  │                                │           │                          │
 │i-  │                                │           │                          │
 │den-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │fi- │                                │           │                          │
 │care│                                │           │                          │
 │can-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │ta- │                                │           │                          │
 │tea │                                │           │                          │
 │si  │                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │pul │                                │           │                          │
 │am- │                                │           │                          │
 │ba- │                                │           │                          │
 │la- │                                │           │                          │
 │je- │                                │           │                          │
 │lor │                                │           │                          │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────┴──────────────────────────┤
 │18b │                                │19b Codul produsului (cod NC)         │
 │Des-│                                ├───────────┬──┴────┴────┴─────────────┤
 │cri-│                                │20b        │21b Greutate bruta (kg)   │
 │erea│                                │Cantitate  ├──────────────────────────┤
 │pro-│                                │           │22b Greutate neta (kg)    │
 │du- │                                │           │                          │
 │se- │                                │           │                          │
 │lor,│                                │           │                          │
 │nu- │                                │           │                          │
 │mere│                                │           │                          │
 │de  │                                │           │                          │
 │i-  │                                │           │                          │
 │den-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │fi- │                                │           │                          │
 │care│                                │           │                          │
 │can-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │ta- │                                │           │                          │
 │tea │                                │           │                          │
 │si  │                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │pul │                                │           │                          │
 │am- │                                │           │                          │
 │ba- │                                │           │                          │
 │la- │                                │           │                          │
 │je- │                                │           │                          │
 │lor │                                │           │                          │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────┴──────────────────────────┤
 │18c │                                │19c Codul produsului (cod NC)         │
 │Des-│                                ├───────────┬──┴────┴────┴─────────────┤
 │cri-│                                │20c        │21c Greutate bruta (kg)   │
 │erea│                                │Cantitate  ├──────────────────────────┤
 │pro-│                                │           │22c Greutate neta (kg)    │
 │du- │                                │           │                          │
 │se- │                                │           │                          │
 │lor,│                                │           │                          │
 │nu- │                                │           │                          │
 │mere│                                │           │                          │
 │de  │                                │           │                          │
 │i-  │                                │           │                          │
 │den-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │fi- │                                │           │                          │
 │care│                                │           │                          │
 │can-│                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │ta- │                                │           │                          │
 │tea │                                │           │                          │
 │si  │                                │           │                          │
 │ti- │                                │           │                          │
 │pul │                                │           │                          │
 │am- │                                │           │                          │
 │ba- │                                │           │                          │
 │la- │                                │           │                          │
 │je- │                                │           │                          │
 │lor │                                │           │                          │
 ├────┼────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────┤
 │    │23 Certificate (pentru unele vinuri si bauturi spirtoase, mici         │
 │    │   producatori de bere si mici distilerii)                             │
 │    │                                                                       │
 │    │                                                                       │
 │    ├────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
 │    │A  Mentiuni privind verificarea.│24 Casutele 1-22 certificarea         │
 │    │   Se completeaza de autoritatea│   completarii corecte                │
 │    │   fiscala competenta.          ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │Societatea semnatara si nr. de telefon│
 │    │                                │                                      │
 │    │                                │                                      │
 │    │                                ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │Numele semnatarului                   │
 │    │                                ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │Locul si data                         │
 │    │                                ├──────────────────────────────────────┤
 │    │                                │Semnatura                             │
 │    │                                │                                      │
 │    │Continua pe verso (exemplarele  │                                      │
 │    │2,3 si 4)                       │                                      │
 └────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
*ST*

ANEXA 10
                        DOCUMENT DE INSOTIRE SIMPLIFICAT
             pentru circulatia intracomunitara a produselor accizabile
                         deja eliberate pentru consum
*T*
                                                                     - fata -
┌─┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│1│ 1.Expeditor           nr. de TVA    │ 2.Numar de referinta al operatiunii  │
├─┤(Nume si adresa)                     │                                      │
│E│                                     │                                      │
│x│                                     ├──────────────────────────────────────┤
│e│                                     │ 3.Autoritatea competenta a statului  │
│m├─────────────────────────────────────┤ de destinatie (Nume si adresa)       │
│p│ 4.Primitor            nr. de TVA    │                                      │
│l│ (Nume si adresa)                    │                                      │
│a│                                     │                                      │
│r├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ 5.Transportator/mijloace de         │6.Numar de referinta si data          │
│p│ transport                           │declaratiei                           │
│e│                                     │                                      │
│n├─────────────────────────────────────┤                                      │
│t│ 7.Locul livrarii                    │                                      │
│r│                                     │                                      │
│u├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ 8.Marci si numar de identificare,   │ 9.Codul produsului (codul NC)        │
│e│ nr. si tipul ambalajelor,           │                                      │
│x│ descrierea bunurilor                │                                      │
│p│                                     ├───────────────┬──────────────────────┤
│e│                                     │10.Cantitatea  │11.Greutatea bruta(kg)│
│d│                                     │               │                      │
│i│                                     │               ├──────────────────────┤
│t│                                     │               │12.Greutatea neta (kg)│
│o│                                     │               │                      │
│r│                                     ├───────────────┴──────────────────────┤
├─┤                                     │13.Pretul de facturare/valoarea       │
│1│                                     │comerciala                            │
└─┤                                     │                                      │
  ├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
  │14. Certificate (pentru unele vinuri si bauturi spirtoase, mici fabrici de  │
  │bere, mici distilerii)                                                      │
  │                                                                            │
  │                                                                            │
  │                                                                            │
  │                                                                            │
  ├─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
  │ A.Mentiuni privind verificarea.     │15.Casutele 1-13 corect completate    │
  │ Se completeaza de autoritatea       │ Restituirea exemplarului 3           │
  │ competenta                          │                                      │
  │                                     │ solicitata      Da []      Nu[]  (*) │
  │                                     ├──────────────────────────────────────┤
  │                                     │ Societatea semnatara si numarul de   │
  │                                     │ telefon                              │
  │                                     ├──────────────────────────────────────┤
  │                                     │                                      │
  │                                     │ Numele semnatarului                  │
  │                                     ├──────────────────────────────────────┤
  │                                     │ Locul si data                        │
  │                                     │                                      │
  │                                     ├──────────────────────────────────────┤
  │Continuarea pe verso                 │ Semnatura                            │
  │(exemplarele 2 si 3)                 │                                      │
  └─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
    (*) Bifati casuta corespunzatoare
*ST*

                           INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE
                           (verso-ul exemplarului 1)
                Circulatia intracomunitara a produselor supuse
             accizelor care au fost eliberate in consum in statul
                               membru de livrare

    1. Observatii generale
    11. Documentul de insotire simplificat este utilizat in scopul aplicarii accizelor, potrivit prevederilor art. 7 din Directiva Consiliului nr. 92/12/CEE, din 25 februarie 1992
    1.2. Documentul trebuie completat in mod lizibil in asa fel incat inscrisurile sa nu poata fi sterse. Informatiile pot fi pretiparite. Nu sunt permise stersaturi sau taieturi.
    1.3.Caracteristicile generale ale documentului si dimensiunile casutelor sunt cele prevazute in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989 pagina 3.
    Hartia trebuie sa fie de culoare alba pentru toate exemplarele si sa aiba formatul 210 mm pe 297 mm; este admisa o toleranta maxima de 5mm in minus sau 8 mm in plus in ceea ce priveste lungimea.
    1.4. Orice spatiu neutilizat trebuie sa fie barat, astfel incat sa nu se mai poata face adaugiri.
    1.5. Documentul de insotire consta in 3 exemplare:
    exemplarul 1
    trebuie pastrat de expeditor
    exemplarul 2
    insoteste produsele si trebuie pastrat de primitor;
    exemplarul 3
    insoteste produsele si trebuie sa se returneze expeditorului, cu certificarea primirii confirmata de catre persoana mentionata la casuta 4 daca expeditorul solicita aceasta in scopul restituirii accizelor;
    2. Rubrici
    Casuta 1.
    Expeditor: numele si adresa complete, numarul de TVA (daca exista) al persoanei care livreaza produse intr-un alt stat membru. Daca exista un numar de accize trebuie de asemenea indicat.
    Casuta 2. Numar de referinta al operatiunii: numarul de referinta comunicat de persoana care livreaza produsele si care va identifica miscarea cu inregistrarile sale comerciale. In mod normal, acesta va fi numarul si data facturii.
    Casuta 3. Autoritatea competenta a statului de destinatie: numele si adresa autoritatii din statul membru de destinatie, careia i-a fost declarata anticipat expeditia
    Casuta 4. Primitor: numele si adresa complete, numarul de TVA (daca exista) al persoanei care primeste produsele. Daca exista un numar de accize trebuie de asemenea indicat.
    Casuta 5. Transportator/mijloc de transport: se completeaza cu "expeditor", "primitor" sau numele si adresa persoanei responsabile cu prima expeditie, daca este diferita de persoanele indicate in casuta 1 sau casuta 4, se va indica de asemenea mijlocul de transport.
    Casuta 6. Numar de referinta si data declaratiei:
    Declaratia si/sau autorizatia care trebuie data de autoritatea competenta din statul membru de destinatie inainte de inceperea expeditiei.
    Casuta 7. Locul livrarii: adresa livrarii daca este diferita de cea din casuta 4.
    Casuta 8. Descrierea completa a produselor, marcaje si numere si tipul ambalajelor: marcaje si numerele exterioare ale pachetelor, ex. containere; numarul pachetelor din interior, ex. cartoane; si descrierea comerciala a produselor. Descrierea poate continua pe o pagina separata atasata fiecarui exemplar. O lista a ambalajelor poate fi utilizata in acest scop.
    Pentru alcoolul si bauturile alcoolice, altele decat berea, trebuie sa se precizeze concentratia alcoolica (procent in volum la 20°C).
    Pentru bere, concentratia alcoolica va fi mentionata fie in grade Plato, fie procente in volum la 20°C, fie amandoua, potrivit solicitarii statului membru de destinatie si a statului membru de expediere.
    Pentru uleiuri minerale se va mentiona densitatea la 15°C.
    Casuta 9 Codul produsului: codul NC.
    Casuta 10. Cantitate: numarul, greutatea sau volumul, dupa caz, in functie de accizele din statul membru de destinatie, de exemplu:
    - tigarete, numarul de bucati, exprimat in mii,
    - tigari si tigari de foi, greutatea neta,
    - alcool si bauturi alcoolice, litri la temperatura de 20°C cu doua zecimale,
    - produse energetice cu exceptia pacurei, litri la temperatura de 15°C.
    Casuta 11. Greutate bruta: greutatea bruta a transportului.
    Casuta 12. Greutate neta: se va indica greutatea fara ambalaje a produselor.
    Casuta 13. Pretul facturii/valoarea comerciala: suma totala a facturii care include si acciza, in cazul in care circulatia nu are nici o legatura cu vanzarea, trebuie introdusa si valoarea comerciala. In acest caz se adauga mentiunea "nu in scop de vanzare".
    Casuta 14. Certificate: acest spatiu este rezervat pentru anumite certificate care sunt cerute numai pe exemplarul 2.
    1. In cazul anumitor vinuri, atunci cand se considera necesar, certificatul referitor la originea si calitatea produselor, conform legislatiei comunitare.
    2. In cazul anumitor bauturi spirtoase, certificatul referitor la locul de productie, conform legislatiei comunitare.
    3. In cazul berii produsa de micii producatori independenti conform definitiei din directiva specifica a Comisiei privind structura accizelor la alcool si bauturi alcoolice, pentru care se intentioneaza solicitarea unei cote reduse a accizei in statul membru de destinatie, certificarea expeditorului astfel: "Prin prezenta se certifica faptul ca berea a fost produsa de o mica berarie independenta cu o productie a anului anterior de........ hectolitri de bere."
    4. In cazul alcoolului etilic produs de o mica distilerie, conform definitiei din directiva specifica a Comisiei privind structura accizelor la alcool si bauturi alcoolice, pentru care se intentioneaza solicitarea unei cote reduse a accizei in statul membru de destinatie, certificarea expeditorului astfel: "Prin prezenta se certifica faptul ca produsul descris a fost fabricat de o mica distilerie cu o productie a anului anterior de ........ hectolitri de alcool pur.
    Casuta 15. Societatea semnatarului, etc: documentul trebuie completat de catre sau in numele persoanei responsabile pentru circulatia produselor. Daca expeditorul solicita sa i se returneze exemplarul 3 cu un certificat de receptie, acesta va fi mentionat.
    Casuta A Mentiuni privind verificarea: autoritatile competente trebuie sa inregistreze pe exemplarele 2 si 3 controalele efectuate. Toate observatiile trebuie sa fie semnate, datate si stampilate de catre functionarul responsabil.
    Casuta B Certificat de primire: trebuie sa fie transmis de catre primitor si trebuie returnat expeditorului daca acesta din urma il solicita expres in scopul restituirii accizelor.

                        DOCUMENT DE INSOTIRE SIMPLIFICAT
             pentru circulatia intracomunitara a produselor accizabile
                         deja eliberate pentru consum
*T*
                                                                       - fata -
┌─┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│2│ 1.Expeditor          nr. de TVA     │ 2.Numar de referinta al operatiunii  │
├─┤(Nume si adresa)                     │                                      │
│E│                                     │                                      │
│x│                                     ├──────────────────────────────────────┤
│e│                                     │ 3.Autoritatea competenta a statului  │
│m├─────────────────────────────────────┤ de destinatie (Nume si adresa)       │
│p│ 4.Primitor            nr. de TVA    │                                      │
│l│ (Nume si adresa)                    │                                      │
│a│                                     │                                      │
│r├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ 5.Transportator/mijloace de         │6.Numar de referinta si data          │
│p│ transport                           │declaratiei                           │
│e│                                     │                                      │
│n├─────────────────────────────────────┤                                      │
│t│ 7.Locul livrarii                    │                                      │
│r│                                     │                                      │
│u├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ 8.Marci si numar de identificare,   │ 9.Codul produsului (codul NC)        │
│p│ numar si tipul ambalajelor,         │                                      │
│r│ descrierea bunurilor                │                                      │
│i│                                     ├───────────────┬──────────────────────┤
│m│                                     │10.Cantitatea  │11.Greutatea bruta(kg)│
│i│                                     │               │                      │
│t│                                     │               ├──────────────────────┤
│o│                                     │               │12.Greutatea neta (kg)│
│r│                                     │               │                      │
│ │                                     ├───────────────┴──────────────────────┤
├─┤                                     │13.Pretul de facturare/valoarea       │
│2│                                     │comerciala                            │
└─┤                                     │                                      │
  ├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
  │14. Certificate (pentru unele vinuri si bauturi spirtoase, mici fabrici de  │
  │bere, mici distilerii)                                                      │
  │                                                                            │
  │                                                                            │
  │                                                                            │
  │                                                                            │
  ├─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
  │ A.Mentiuni privind verificarea.     │15.Casutele 1-13 corect completate    │
  │ Se completeaza de autoritatea       │ Restituirea exemplarului 3           │
  │ competenta                          │                                      │
  │                                     │ solicitata       Da []      Nu[]  (*)│
  │                                     ├──────────────────────────────────────┤
  │                                     │ Societatea semnatara si numarul de   │
  │                                     │ telefon                              │
  │                                     ├──────────────────────────────────────┤
  │                                     │                                      │
  │                                     │ Numele semnatarului                  │
  ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
  │                                     │ Locul si data                        │
  │                                     │                                      │
  │                                     ├──────────────────────────────────────┤
  │Continuarea pe verso                 │ Semnatura                            │
  │(exemplarele 2 si 3)                 │                                      │
  └─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
    (*) Bifati casuta corespunzatoare
*ST*


*T*
                                                                      - verso -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
│ B.CERTIFICAREA RECEPTIEI                                                     │
│                                                                              │
│ Produse receptionate de primitor                                             │
│                                                                              │
│                                                                              │
│ Data .....             Locul ......         Numarul de referinta .........   │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│ Accizele au fost platite(*) /declarate pentru plata autoritatii competente   │
│                                                                              │
│                                                                              │
│ Data ........          Numarul de referinta .........                        │
│                                                                              │
│                                                                              │
│ Alte observatii ale primitorului:                                            │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│ Locul/Data ......          Numele semnatarului ...........                   │
│                                                                              │
│                             Semnatura ....................                   │
│                                                                              │
│ *) Taiati mentiunea inutila                                                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ A.Mentiuni privind verificarea (continuare)                                  │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*

                        DOCUMENT DE INSOTIRE SIMPLIFICAT
                 pentru circulatia intracomunitara a produselor
                                  accizabile
                         deja eliberate pentru consum
*T*
                                                                       - fata -
┌─┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│3│ 1.Expeditor          nr. de TVA     │ 2.Numar de referinta al operatiunii  │
├─┤(Nume si adresa)                     │                                      │
│E│                                     │                                      │
│x│                                     ├──────────────────────────────────────┤
│e│                                     │ 3.Autoritatea competenta a statului  │
│m├─────────────────────────────────────┤ de destinatie (Nume si adresa)       │
│p│ 4.Primitor            nr. de TVA    │                                      │
│l│ (Nume si adresa)                    │                                      │
│a│                                     │                                      │
│r├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ 5.Transportator/mijloace de         │6.Numar de referinta si data          │
│d│ transport                           │declaratiei                           │
│e│                                     │                                      │
│ ├─────────────────────────────────────┤                                      │
│r│ 7.Locul livrarii                    │                                      │
│e│                                     │                                      │
│t├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│u│ 8.Marci si numar de identificare,   │ 9.Codul produsului (codul NC)        │
│r│ numar si tipul ambalajelor,         │                                      │
│n│ descrierea bunurilor                │                                      │
│a│                                     ├───────────────┬──────────────────────┤
│t│                                     │10.Cantitatea  │11.Greutatea bruta(kg)│
│ │                                     │               │                      │
│e│                                     │               ├──────────────────────┤
│x│                                     │               │12.Greutatea neta (kg)│
│p│                                     │               │                      │
│e│                                     ├───────────────┴──────────────────────┤
│d│                                     │13.Pretul de facturare/valoarea       │
│i│                                     │comerciala                            │
│t│                                     │                                      │
│o├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│r│14. Certificate (pentru unele vinuri si bauturi spirtoase, mici fabrici de  │
│u│bere, mici distilerii)                                                      │
│l│                                                                            │
│u│                                                                            │
│i│                                                                            │
├─┤                                                                            │
│3├─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
└─┤ A.Mentiuni privind verificarea.     │15.Casutele 1-13 corect completate    │
  │ Se completeaza de autoritatea       │ Restituirea exemplarului 3           │
  │ competenta                          │                                      │
  │                                     │ solicitata       Da []      Nu[] (*) │
  │                                     ├──────────────────────────────────────┤
  │                                     │ Societatea semnatara si numarul de   │
  │                                     │ telefon                              │
  │                                     ├──────────────────────────────────────┤
  │                                     │                                      │
  │                                     │ Numele semnatarului                  │
  ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
  │                                     │ Locul si data                        │
  │                                     │                                      │
  │                                     ├──────────────────────────────────────┤
  │Continuarea pe verso                 │ Semnatura                            │
  │(exemplarele 2 si 3)                 │                                      │
  └─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
   (*) Bifati casuta corespunzatoare
*ST*


*T*
                                                                      - verso -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
│ B.CERTIFICAREA RECEPTIEI                                                     │
│                                                                              │
│ Produse receptionate de primitor                                             │
│                                                                              │
│                                                                              │
│ Data .....             Locul ......          Numarul de referinta ........   │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│ Accizele au fost platite(*) /declarate pentru plata autoritatii competente   │
│                                                                              │
│                                                                              │
│ Data ........          Numarul de referinta .........                        │
│                                                                              │
│                                                                              │
│ Alte observatii ale primitorului:                                            │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│ Locul/Data ......          Numele semnatarului ...........                   │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                             Semnatura ....................                   │
│                                                                              │
│ (*) Taiati mentiunea inutila                                                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ A.Mentiuni privind verificarea (continuare)                                  │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*

    ANEXA 11

*T*
Denumirea operatorului economic
.....................................................
Sediul:
Judetul.... Sectorul ..... Localitatea
Strada.... Nr.... Blocul.... Scara.... Etaj.... Ap...
Codul postal..... Telefon/fax.............
Codul de identificare fiscala.........

                                    CERERE
                           de restituire a accizelor
                            in luna ..... anul .....
┌──┬─────┬─────┬────┬─────────────────────┬────┬────┬──────────────────┬───────┐
│N │Numa-│Sim- │De- │Descrierea produselor│Data│Can-│Date privind plata│Suma de│
│r.│rul  │bolul│nu- │       expediate     │re- │ti- │accizelor in      │resti- │
│c │do-  │sta- │mi- ├───┬───────┬─────────┤cep-│ta  │statul membru de  │tuit   │
│r │cu-  │tului│rea │Co-│Canti- │Nivelul  │ti- │tea │destinatie        │       │
│t.│men- │mem- │des-│dul│tatea*)│accizei  │ei  │re- ├──────┬───────────┤       │
│  │tu-  │bru  │ti- │NC │       │**)      │pro-│cep-│ Data │Numarul si │       │
│  │lui  │de   │na- │al │       │         │du- │tio-│platii│documentul │       │
│  │de   │des- │ta- │pro-       │         │se- │nata│      │care atesta│       │
│  │in-  │ti-  │ru- │du-│       │         │lor │    │      │plata      │       │
│  │so-  │natie│lui │su-│       │         │    │    │      │           │       │
│  │ti-  │     │si  │lui│       │         │    │    │      │           │       │
│  │re   │     │co- │   │       │         │    │    │      │           │       │
│  │sim- │     │dul │   │       │         │    │    │      │           │       │
│  │pli- │     │de  │   │       │         │    │    │      │           │       │
│  │fi-  │     │i-  │   │       │         │    │    │      │           │       │
│  │cat  │     │den-│   │       │         │    │    │      │           │       │
│  │     │     │ti- │   │       │         │    │    │      │           │       │
│  │     │     │fi- │   │       │         │    │    │      │           │       │
│  │     │     │care│   │       │         │    │    │      │           │       │
│  │     │     │fis-│   │       │         │    │    │      │           │       │
│  │     │     │cala│   │       │         │    │    │      │           │       │
├──┼─────┼─────┼────┼───┼───────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────────┼───────┤
│0 │  1  │  2  │  3 │ 4 │   5   │    6    │  7 │  8 │   9  │     10    │   11  │
├──┼─────┼─────┼────┼───┼───────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────────┼───────┤
│  │     │     │    │   │       │         │    │    │      │           │       │
├──┼─────┼─────┼────┼───┼───────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────────┼───────┤
│  │     │     │    │   │       │         │    │    │      │           │       │
├──┼─────┼─────┼────┼───┼───────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────────┼───────┤
│  │     │     │    │   │       │         │    │    │      │           │       │
├──┼─────┼─────┼────┼───┼───────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────────┼───────┤
│  │     │     │    │   │       │         │    │    │      │           │       │
├──┼─────┼─────┼────┼───┼───────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────────┼───────┤
│  │     │     │    │   │       │         │    │    │      │           │       │
├──┼─────┼─────┼────┼───┼───────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────────┼───────┤
│  │     │     │    │   │       │         │    │    │      │           │       │
├──┼─────┼─────┼────┼───┼───────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────────┼───────┤
│  │     │     │    │   │       │         │    │    │      │           │       │
├──┼─────┼─────┼────┼───┼───────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────────┼───────┤
│  │     │     │    │   │       │         │    │    │      │           │       │
├──┼─────┼─────┼────┼───┼───────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────────┼───────┤
│  │     │     │    │   │       │         │    │    │      │           │       │
├──┼─────┼─────┼────┼───┼───────┼─────────┼────┼────┼──────┼───────────┼───────┤
│  │TOTAL│     │    │   │       │         │    │    │      │           │       │
└──┴─────┴─────┴────┴───┴───────┴─────────┴────┴────┴──────┴───────────┴───────┘
*ST*
--------
    *) Pentru produsele energetice volumul va fi masurat la temperatura de 15°C; pentru alcool si bauturi alcoolice volumul se stabileste la 20°C; in cazul tigaretelor se va mentiona pe un rand numarul de pachete de tigarete si pe urmatorul valoarea acestora in lei, cu un singur numar de ordine si fara a repeta datele comune.
    **) Se va consemna nivelul efectiv suportat. In cazul in care acesta este imposibil de stabilit, se va aplica nivelul accizelor in vigoare in ultimele 3 luni anterioare datei la care s-a realizat plata in statul membru de destinatie.

    .......................                      ............
     Semnatura si stampila                           Data

    ANEXA 12

*T*
Denumirea operatorului economic
.....................................................
Sediul:
Judetul.... Sectorul ..... Localitatea
Strada.... Nr.... Blocul.... Scara.... Etaj.... Ap...
Codul postal..... Telefon/fax.............
Codul de identificare fiscala.........


                                    CERERE
                           de rambursare a accizelor
                         in cazul vanzarii la distanta
                      in trimestrul ....... anul .........

┌────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Statul membru│Numarul de│                     PRODUSE                    │
│crt.│de destinatie│ordine co-├────────────┬───────────────┬───────────────────┤
│    │             │respunza- │Codul NC al │  Cantitatea*) │Suma solicitata a  │
│    │             │tor livra-│produsului  │               │fi rambursata**)   │
│    │             │rii       │            │               │                   │
├────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 0  │      1      │     2    │     3      │       4       │         5         │
├────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│    │             │          │            │               │                   │
├────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│    │             │          │            │               │                   │
├────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│    │             │          │            │               │                   │
├────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│    │             │          │            │               │                   │
├────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│    │             │          │            │               │                   │
├────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│    │ TOTAL       │          │            │               │                   │
└────┴─────────────┴──────────┴────────────┴───────────────┴───────────────────┘
*ST*
-------
    *) Pentru produsele energetice volumul va fi masurat la temperatura de 15°C; pentru alcool si bauturi alcoolice volumul se stabileste la 20°C; in cazul tigaretelor se va mentiona pe un rand numarul de pachete de tigarete si pe urmatorul valoarea acestora in lei, cu un singur numar de ordine si fara a repeta datele comune.
    **) Se va consemna suma efectiv suportata. In cazul in care aceasta nu se poate determina cu exactitate, se va calcula prin aplicarea nivelului accizelor in vigoare in ultimele 3 luni anterioare de la data platii in statul membru de destinatie.

    .......................                      ............
     Semnatura si stampila                           Data


    ANEXA 13

*T*
 ┌─────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────┐
 │                             │Nr. inregistrare.....       │ Data.............│
 └─────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────┘

                                     CERERE
              privind acordarea autorizatiei de reprezentant fiscal
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ 1. Numele                             │                                      │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 2. Adresa                             │Judetul ...... Sectorul .........     │
│                                       │Localitatea .....................     │
│                                       │Strada ............ Nr. .........     │
│                                       │Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap...     │
│                                       │Cod postal ......................     │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 3. Telefon                            │                                      │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 4. Fax                                │                                      │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 5. Adresa e-mail                      │                                      │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 6. Codul de identificare fiscala      │                                      │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 7. Numele si numarul de telefon al    │                                      │
│    reprezentantului legal sau al altei│                                      │
│    persoane de contact                │                                      │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 8. Descrierea activitatilor economice │                                      │
│ desfasurate in Romania                │                                      │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 9. Numele, adresa si codul fiscal al  │                                      │
│ persoanelor afiliate cu solicitantul  │                                      │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 10. Daca solicitantul este persoana   │                                      │
│ juridica, numele, adresa, si codul    │                                      │
│ numeric personal al fiecarui          │                                      │
│ administrator; se vor anexa si        │                                      │
│ cazierele judiciare ale administrato- │                                      │
│ rilor                                 │                                      │
├───────────────────────────────────────┴───────────────────────┬──────────────┤
│ 11. Aratati daca solicitantul (sau in cazul in care           │              │
│ solicitantul este persoana juridica, oricare                  │  []     []   │
│ dintre administratorii sai) a fost condamnat                  │              │
│ definitiv in ultimii 5 ani pentru infractiunile               │  Da     Nu   │
│ prevazute in legislatia fiscala                               │              │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤
│ 12. Anexati actul constitutiv al societatii care ii permite desfasurarea     │
│ activitatii de reprezentant fiscal                                           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13. Anexati copia contractului de reprezentare incheiat cu antrepozitarul    │
│ autorizat expeditor.                                                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14. Anexati confirmarea organului fiscal cu privire la calitatea de platitor │
│ de accize                                                                    │
├───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│ 15. Nivelul garantiei                 │                                      │
│ Anexati scrisoarea de bonitate bancara│                                      │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
    Cunoscand dispozitiile art. 474 privind falsul in declaratii, din Codul
penal, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

    _____________________________                ___________________
     Semnatura solicitantului sau                       Data
      a reprezentantului fiscal
*ST*

    ANEXA 14

*T*
*Font 9*
Denumirea operatorului inregistrat/
operatorului neinregistrat/reprezentantului fiscal
....................................                   Autoritatea fiscala
Cod accize/Cod identificare fiscala ..............     teritoriala ┌──────────┐
Localitatea .......... judet/sector ..............                 │          │
Strada ........... Nr. ...........................
Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap ... Cod postal ....


                      SITUATIE CENTRALIZATOARE  PRIVIND
                              ACHIZITIILE SI
                      LIVRARILE DE PRODUSE ACCIZABILE
                        in luna ........ anul ......

┌────────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬───────────┬───────────┬──────────────┐
│Document│Achizi-│Pro- │Cod  │Co- │Sta- │Den-│Con- │ Recipienti│ Cantitate │    Acciza    │
│        │tie/Li-│ve-  │ac-  │dul │rea  │si- │cen- │    *5)    │           │   datorata   │
│        │vrare  │ni-  │ci-  │NC  │pro- │ta- │tra- ├──────┬────┼─────┬─────┤              │
├───┬────┼───┬───┤enta/│ze   │al  │du-  │te  │tie  │Capa- │nr. │ kg  │litri│              │
│Tip│Nu- │Tip│Da-│Des- │ex-  │pro-│su-  │la  │grad │cita- │    │     │     │              │
│*1)│mar │*2)│ta │ti-  │pe-  │du- │lui  │15°C│al-  │te    │    │     │     │              │
│   │    │   │   │na-  │di-  │su- │(vrac│kg/l│coo- │nomi- │    │     │     │              │
│   │    │   │   │tia  │tor/ │lui │/im- │*4) │lic/ │nala  │    │     │     │              │
│   │    │   │   │ *3) │Cod  │    │bu-  │    │grad │      │    │     │     │              │
│   │    │   │   │     │iden-│    │te-  │    │plato│      │    │     │     │              │
│   │    │   │   │     │tif. │    │li-  │    │ *5) │      │    │     │     │              │
│   │    │   │   │     │fis- │    │at)  │    │     │      │    │     │     │              │
│   │    │   │   │     │cala │    │(V/I)│    │     │      │    │     │     │              │
│   │    │   │   │     │des- │    │     │    │     │      │    │     │     │              │
│   │    │   │   │     │ti-  │    │     │    │     │      │    │     │     │              │
│   │    │   │   │     │na-  │    │     │    │     │      │    │     │     │              │
│   │    │   │   │     │tar  │    │     │    │     │      │    │     │     │              │
├───┼────┼───┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────────────┤
│   │    │   │   │     │     │    │     │    │     │      │    │     │     │              │
├───┼────┼───┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────────────┤
│   │    │   │   │     │     │    │     │    │     │      │    │     │     │              │
├───┼────┼───┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────────────┤
│   │    │   │   │     │     │    │     │    │     │      │    │     │     │              │
├───┼────┼───┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────────────┤
│   │    │   │   │     │     │    │     │    │     │      │    │     │     │              │
├───┼────┼───┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────────────┤
│   │    │   │   │     │     │    │     │    │     │      │    │     │     │              │
├───┼────┼───┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────────────┤
│   │    │   │   │     │     │    │     │    │     │      │    │     │     │              │
├───┼────┼───┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────────────┤
│   │    │   │   │     │     │    │     │    │     │      │    │     │     │              │
└───┴────┴───┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴──────────────┘
-----
    *1) DAI, DAS, factura,
    *2) Pentru achizitii se va inscrie "A"; pentru livrari se va inscrie "L",
    *3) Se va inscrie codul tarii in cazul provenientei/destinatiei U.E. (RO in cazul
        livrarilor nationale); se va indica "EX" in cazul livrarilor in afara U.E.,
    *4) Se va completa numai in cazul produselor energetice,
    *5) Se va completa numai in cazul alcoolului si bauturilor alcoolice

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│RECAPITULAREA PERIOADEI                                                                  │
├────────┬───────┬───────┬──────┬─────┬────────┬──────────┬──────────────┬────────────────┤
│Codul NC│Vrac/  │Stoc la│Canti-│Sur- │Cantita-│ Pierderi │ Stoc efectiv │   Diferenta    │
│al pro- │Imbute-│incepu-│tatea │plus │tea     │   U.M.   │    U.M.      │  (+) sau (-)   │
│dusului │liat   │tul lu-│intra-│pe   │iesita  │          │              │     U.M.       │
│        │(V/I)  │nii    │ta    │par- │ U.M.   │          │              │                │
│        │       │ U.M.  │ U.M. │cur- │        │          │              │                │
│        │       │       │      │sul  │        │          │              │                │
│        │       │       │      │lunii│        │          │              │                │
│        │       │       │      │ U.M.│        │          │              │                │
├────────┼───────┼───────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│        │       │       │      │     │        │          │              │                │
│        │       │       │      │     │        │          │              │                │
├────────┼───────┼───────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│        │       │       │      │     │        │          │              │                │
│        │       │       │      │     │        │          │              │                │
└────────┴───────┴───────┴──────┴─────┴────────┴──────────┴──────────────┴────────────────┘

   .....................                         ................
   Semnatura si stampila                               Data
     operatorului
*ST*


    ANEXA 15

*T*
┌─────────────────────────────────┐
│Autoritatea fiscala teritoriala  │
└─────────────────────────────────┘

                                NOTA DE COMANDA
                       pentru documente fiscale speciale
                        numarul ..... din data de .....

Denumire ....................................
Cod de identificare fiscala .................
Localitatea ....... judetul/sectorul ........
Strada .... Nr. ... Bl... Sc... Et... Ap. ...
Cod postal ......... Sector .....
Domiciliul fiscal ...........
Telefon/fax .................

┌────────────┬───────────┬──────────┬──────┬─────────┬────────┬────────────────┐
│   Codul    │ Cantitatea│ Unitatea │ Pret │ Valoarea│ T.V.A. │ Valoarea totala│
│documentului│ solicitata│de masura │unitar│  (lei)  │ (lei)  │     inclusiv   │
│            │           │          │      │         │        │      T.V.A.    │
│            │           │          │      │         │        │      (lei)     │
├────────────┼───────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────────┤
│     0      │     1     │    2     │  3   │    4    │    5   │        6       │
├────────────┼───────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────────┤
│            │           │          │      │         │        │                │
│            │           │          │      │         │        │                │
│            │           │          │      │         │        │                │
│            │           │          │      │         │        │                │
│            │           │          │      │         │        │                │
│            │           │          │      │         │        │                │
│            │           │          │      │         │        │                │
│            │           │          │      │         │        │                │
└────────────┴───────────┴──────────┴──────┴─────────┴────────┴────────────────┘

                                      Autoritatea fiscala teritoriala ........
                                      Data aprobarii comenzii ................
                                      Numarul documentelor aprobate ..........
                                      Modalitatea de plata ...................

       .........................             .......................
        (semnatura si stampila               (semnatura si stampila)
           solicitantului)
*ST*

    ANEXA 16.1

*T*
*Font 9*
┌──────────────────────────────────┐
│ Autoritatea fiscala teritoriala  │
└──────────────────────────────────┘

Denumirea antrepozitului fiscal ..................
Cod accize .......................................
Localitatea .......... judetul/sectorul ..........
Strada ........... Nr. ...........................
Cod postal .....................

Domiciliul fiscal ..............

                                    Situatia
                              privind operatiunile
                    desfasurate in antrepozitul fiscal
                 de productie de alcool si bauturi spirtoase
                       in luna ........... anul .......

 I. Materii prime (exprimate in hectolitri alcool pur)
┌──────┬───────┬────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────┐
│Tipul │ Stoc  │               Intrari (B)                  │Utilizat│Stoc final│Diferenta│
│produ-│initial├──────────────────────────┬────────┬────────┤   (C)  │   (D)    │   (E)   │
│sului │ (A)   │      Operatii interne    │  U.E.  │ Import │        │          │         │
│      │       ├────────────┬─────────────┤        │        │        │          │         │
│      │       │Din produc- │ Alte achizi-│        │        │        │          │         │
│      │       │tie proprie │ tii         │        │        │        │          │         │
├──────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│  0   │   1   │     2      │      3      │   4    │   5    │   6    │    7     │    8    │
├──────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│      │       │            │             │        │        │        │          │         │
│      │       │            │             │        │        │        │          │         │
├──────┼───────┼────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│      │       │            │             │        │        │        │          │         │
│      │       │            │             │        │        │        │          │         │
└──────┴───────┴────────────┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┘

 II. Livrari(exprimate in hectolitri alcool pur)
┌────┬────┬────┬────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬─────┬──────────────┐
│Ti- │Stoc│Can-│  Intrari (C)   │          Iesiri (D)          │Uti- │Stoc │ Diferenta    │
│pul │ini-│ti- ├────┬────┬──────┼───┬──────────────────────────┤li-  │final│    (G)       │
│pro-│tial│tati│A-  │Al- │Import│Cu │       Fara accize        │zate │(F)  │              │
│du- │(A) │pro-│chi-│te  │      │ac-├──────────────────┬───────┤in   │     │              │
│su- │    │duse│zi- │a-  │      │ci-│ Regim suspensiv  │Scutire│ac-  │     │              │
│lui │    │(B) │tii │chi-│      │ze ├─────┬─────┬──────┤       │ti-  │     │              │
│    │    │    │in- │zi- │      │   │Teri-│ U.E.│Export│       │vi-  │     │              │
│    │    │    │ter-│tii │      │   │to-  │     │      │       │ta-  │     │              │
│    │    │    │ne  │(UE)│      │   │riul │     │      │       │tea  │     │              │
│    │    │    │(RO)│    │      │   │na-  │     │      │       │pro- │     │              │
│    │    │    │    │    │      │   │tio- │     │      │       │prie │     │              │
│    │    │    │    │    │      │   │nal  │     │      │       │(E)  │     │              │
├────┼────┼────┼────┼────┼──────┼───┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────────────┤
│ 0  │ 1  │ 2  │  3 │ 4  │  5   │ 6 │  7  │  8  │  9   │  10   │  11 │ 12  │     13       │
├────┼────┼────┼────┼────┼──────┼───┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────────────┤
│    │    │    │    │    │      │   │     │     │      │       │     │     │              │
├────┼────┼────┼────┼────┼──────┼───┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────────────┤
│    │    │    │    │    │      │   │     │     │      │       │     │     │              │
└────┴────┴────┴────┴────┴──────┴───┴─────┴─────┴──────┴───────┴─────┴─────┴──────────────┘
*ST*
    I(A) Stocul initial: cantitatea de materii prime existente la inceputul perioadei trebuie sa coincida cu stocul final al perioadei anterioare; (B) Intrari: Cantitatile de materii prime intrate trebuie sa corespunda cu cele inscrise in documentele de circulatie corespunzatoare fiecarei proveniente, aferente perioadei de raportare ;(C) Cantitatile de materii prime utilizate pentru fabricarea alcoolului, in perioada de raportare; (D) Cantitatile de materii prime existente la finalul perioadei de raportare; (E) Diferente: Cantitatea rezultata pentru fiecare materie prima, dupa formula urmatoare: Stoc initial + intrari - utilizat - stoc final    E=A+B-C-D
    II. Cantitatile de alcool se exprima in hectolitri, cu doua zecimale. Datele aferente (A),(B),(C),(D)si(E) sunt corespunzatoare operatiunilor desfasurate in perioada de raportare; Diferenta (G) = A+B+C-D-E-F Diferenta = stoc initial + (cantitati produse) + intrari - iesiri - stoc final

    Data ................        Conducatorul antrepozitului
                                 fiscal ....................
                                 Semnatura si stampila

    ANEXA 16.2.
*T*
*Font 9*
┌────────────────────────────────┐
│Autoritatea fiscala teritoriala │
└────────────────────────────────┘

Denumirea antrepozitului fiscal ..............
Cod accize ...................................
Localitatea ..... judetul/sectorul ...........
Strada ............. Nr. .....................
Cod postal ...................................
Domiciliul fiscal.............................

                                   Situatia
                      privind operatiunile desfasurate in
                             antrepozitul fiscal
                  de productie de vinuri/bauturi fermentate/
                             produse intermediare
                     in luna ......... anul ..............

 I. Materii prime
┌─────┬────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬────────────┬─────────────┐
│Tipul│Stoc initial│            Intrari             │ Utilizat │ Stoc final │ Diferenta   │
│pro- │   (A)      │              (B)               │   (C)    │     (D)    │     (E)     │
│dusu-├─────┬──────┼────────────┬─────────┬─────────┤          │            │             │
│lui  │Can- │Con-  │Operatii in-│   U.E.  │  Import │          │            │             │
│     │tita-│cen-  │terne       │         │         │          │            │             │
│     │tea  │tratie├────┬───────┼────┬────┼────┬────┼────┬─────┼─────┬──────┼─────┬───────┤
│     │     │      │Can-│Concen-│Can-│Con-│Can-│Con-│Can-│Con- │Can- │Con-  │Can- │Con-   │
│     │     │      │ti- │tratie │ti- │cen-│ti- │cen-│ti- │cen- │ti-  │cen-  │ti-  │cen-   │
│     │     │      │ta- │       │ta- │tra-│ta- │tra-│ta- │tra- │ta-  │tra-  │ta-  │tra-   │
│     │     │      │te  │       │te  │tie │te  │tie │te  │tie  │te   │tie   │te   │tie    │
│     │     │      │    │       │    │    │    │    │    │     │     │      │     │       │
├─────┼─────┼──────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┤
│  0  │  1  │  2   │  3 │   4   │  5 │ 6  │ 7  │ 8  │ 9  │ 10  │  11 │  12  │ 13  │  14   │
├─────┼─────┼──────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┤
│     │     │      │    │       │    │    │    │    │    │     │     │      │     │       │
└─────┴─────┴──────┴────┴───────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┘
*ST*
-----
    A- cantitatile de materii prime existente in antrepozit la inceputul perioadei, si care trebuie sa corespunda cu stocul final din documentul lunii anterioare; B- Cantitatile de materii prime si de produse in curs de fabricatie intrate in antrepozit- se va avea in vedere data receptiei inscrisa in DAI; C - cantitati de materie prima utilizate pe parcursul lunii in procesul de productie al produselor intermediare; D- Stoc final - cantitatile de materii prime existente in antrepozit la sfarsitul lunii; G - Diferenta = cantitatile de produse rezultate, stabilite dupa formula: stoc initial + intrari - utilizari-stoc final (E = A+B-C-D)

*T*
*Font 9*
 II. Produse in curs de fabricatie
┌───────────┬────────────┬───────┬────────────────────────────┬───────────┬───────────────┐
│Tip produs │Stoc initial│Intrari│          Iesiri            │Stoc final │ Diferenta     │
│           │            │       ├──────────┬─────────────────┤           │               │
│           │            │       │Catre alte│Pentru prelucrare│           │               │
│           │            │       │depozite  │finala           │           │               │
├───────────┼────────────┼───────┼──────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────┤
│           │            │       │          │                 │           │               │
└───────────┴────────────┴───────┴──────────┴─────────────────┴───────────┴───────────────┘

 III. Produse obtinute
┌────┬────┬────┬────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬─────┬──────────────┐
│Ti- │Stoc│Can-│  Intrari (C)   │          Iesiri (D)          │Uti- │Stoc │ Diferenta    │
│pul │ini-│ti- ├────┬────┬──────┼───┬──────────────────────────┤li-  │Final│    (G)       │
│pro-│tial│tati│A-  │Al- │Import│Cu │       Fara accize        │zate │ (F) │              │
│du- │(A) │pro-│chi-│te  │      │ac-├──────────────────┬───────┤in   │     │              │
│su- │    │duse│zi- │a-  │      │ci-│ Regim suspensiv  │Scutire│ope- │     │              │
│lui │    │(B) │tii │chi-│      │ze ├─────┬─────┬──────┤       │rati-│     │              │
│    │    │    │in- │zi- │      │   │Teri-│Res- │Export│       │uni  │     │              │
│    │    │    │ter-│tii │      │   │to-  │tul  │      │       │pro- │     │              │
│    │    │    │ne  │(UE)│      │   │riul │U.E. │      │       │prii │     │              │
│    │    │    │(RO)│    │      │   │na-  │     │      │       │ (E) │     │              │
│    │    │    │    │    │      │   │tio- │     │      │       │     │     │              │
│    │    │    │    │    │      │   │nal  │     │      │       │     │     │              │
├────┼────┼────┼────┼────┼──────┼───┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────────────┤
│ 0  │ 1  │ 2  │  3 │ 4  │  5   │ 6 │  7  │  8  │  9   │  10   │  11 │ 12  │     13       │
└────┴────┴────┴────┴────┴──────┴───┴─────┴─────┴──────┴───────┴─────┴─────┴──────────────┘
*ST*
-----
    A- cantitatile de produse existente in antrepozit la inceputul perioadei, si care trebuie sa corespunda cu stocul final din documentul lunii anterioare; B - Cantitatea de produse fabricate in antrepozit pe parcursul perioadei; C - Cantitatile de produse intrate in regim suspensiv in antrepozit. Se va avea in vedere data de receptie inscrisa pe D.A.I.; D - Iesiri cu accize -cantitatile de produse eliberate in consum; Iesiri fara accize - cantitatile fiecaror produse intermediare iesite in regim suspensiv sau in regim de scutire de la plata accizelor; E- cantitati de produse obtinute in antrepozit si care ulterior sunt utilizate ca materie prima in noul proces de productie. F- Stocul final - cantitatile pe fiecare tip de produs existente in antrepozit la sfarsitul lunii; G - Diferenta - cantitatile de produse rezultate, stabilite dupa formula urmatoare G = A+B+C-D-E-F

    Data ..........                    Conducatorul antrepozitului
                                       fiscal ....................
                                       Semnatura si stampila


    ANEXA 16.3.
*T*
*Font 9*
┌────────────────────────────────┐
│Autoritatea fiscala teritoriala │
└────────────────────────────────┘

Denumirea antrepozitului fiscal............
Cod accize.................................
Localitatea...... judetul/sectorul.........
Strada......... Nr. .......................
Cod postal.................................
Domiciliul fiscal..........................

                                    Situatia
                        privind operatiunile desfasurate
                  in antrepozitul fiscal de productie de bere
                       luna........... anul ..........

 I. Materii prime
┌──────────┬───────────┬───────────────┬────────────────────┬──────────┬─────────────────┐
│Denumire  │ Kilograme │ % extract sec │      Denumire      │Kilograme │  % extract sec  │
│          │           │               │                    │          │                 │
├──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│Malt      │           │               │Zahar si glucoza    │          │                 │
├──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│Orz       │           │               │Alte materii de     │          │                 │
│          │           │               │extractie           │          │                 │
├──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│Orez si   │           │               │Malt colorat        │          │                 │
│gris      │           │               │                    │          │                 │
├──────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│Porumb    │           │               │                    │          │                 │
└──────────┴───────────┴───────────────┴────────────────────┴──────────┴─────────────────┘

 II. Bere fabricata in hectolitri
┌────┬────┬────┬────────────────┬────────────────────────────────────┬─────┬──────────────┐
│Ti- │Stoc│Can-│   Intrari (C)  │             Iesiri (D)             │Stoc │   Diferenta  │
│pul │ini-│ti- ├────┬────┬──────┼─────────┬──────────────────────────┤final│      (F)     │
│pro-│tial│tati│A-  │Al- │Import│Cu accize│      Fara accize         │ (E) │              │
│du- │(A) │pro-│chi-│te  │      │  (D)    │                          │     │              │
│su- │    │duse│zi- │a-  │      ├────┬────┼──────────────────┬───────┤     │              │
│lui │    │(B) │tii │chi-│      │Grad│Con-│  Regim suspensiv │Opera- │     │              │
│    │    │    │in- │zi- │      │Pla-│sum ├────┬────┬────────┤tiuni  │     │              │
│    │    │    │ter-│tii │      │to  │    │Te- │U.E.│ Export │scutite│     │              │
│    │    │    │ne  │(UE)│      │me- │    │ri- │    │        │       │     │              │
│    │    │    │(RO)│    │      │diu │    │to- │    │        │       │     │              │
│    │    │    │    │    │      │    │    │riul│    │        │       │     │              │
│    │    │    │    │    │      │    │    │na- │    │        │       │     │              │
│    │    │    │    │    │      │    │    │tio-│    │        │       │     │              │
│    │    │    │    │    │      │    │    │nal │    │        │       │     │              │
├────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────────────┤
│ 0  │ 1  │ 2  │  3 │ 4  │  5   │ 6  │ 7  │  8 │   9│   10   │   11  │ 12  │     13       │
├────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────────────┤
│    │    │    │    │    │      │    │    │    │    │        │       │     │              │
├────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼───────┼─────┼──────────────┤
│    │    │    │    │    │      │    │    │    │    │        │       │     │              │
└────┴────┴────┴────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────────┴───────┴─────┴──────────────┘
*ST*
-----
    A- cantitatile de bere existente in antrepozit la inceputul lunii trebuie sa corespunda cu stocul final din documentul lunii anterioare; B- Cantitatile de bere produse in antrepozit pe parcursul lunii; C- Cantitatile de bere intrate in antrepozit. Se va avea in vedere data de receptie inscrisa pe D.A.I.;
    D- Iesiri cu accize: Gradul Plato mediu-daca berea eliberata in consum prezinta diverse grade Plato, se va inscrie gradul mediu ponderat
    Ex. 1000 hl bere de 12 grade Plato; 2000 hl de bere de 13 grade Plato; 3000 hl de bere de 14 grade Plato                                  (1000 x 12) + (2000 x 13) + (3000 x 14)
               Gradul Plato mediu ponderat = ─────────────────────────────────────── = 13,33
                                                       1000 + 2000 + 3000
    F- Stocul final - cantitatile pe fiecare tip de produs existente in antrepozit la sfarsitul lunii; G - Diferenta - cantitatile de produse rezultate, stabilite dupa formula urmatoare F = A+B+C-D-E

    Data ......                     Conducatorul
                                    antrepozitului fiscal............
                                    Semnatura si stampila

    ANEXA 16.4
*T*
*Font 9*
┌─────────────────────────────────┐
│Autoritatea fiscala teritoriala  │
└─────────────────────────────────┘

Denumirea antrepozitului fiscal............
Cod accize.................................
Localitatea...... judetul/sectorul.........
Strada......... Nr. .......................
Cod postal.................................
Domiciliul fiscal..........................

                                   Situatia
               privind operatiunile desfasurate in antrepozitul
                 fiscal de productie de tutunuri prelucrate
                       in luna ......  anul ........

┌────┬────┬────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────┬────────┐
│Ti- │Stoc│Can-│   Intrari (C)  │             Iesiri (D)                   │Stoc │Diferen-│
│pul │ini-│ti- ├────┬────┬──────┼─────────┬────────────────────────────────┤final│ta      │
│pro-│tial│tati│A-  │Al- │Import│Cu accize│         Fara accize            │ (F) │  (G)   │
│du- │(A) │pro-│chi-│te  │      │  (D)    │                                │     │        │
│su- │    │duse│zi- │a-  │      ├────┬────┼──────────────────────────┬─────┤     │        │
│lui │    │(B) │tii │chi-│      │Va- │Can-│     Regim suspensiv      │Scu- │     │        │
│    │    │    │in- │zi- │      │loa-│ti- ├────────┬────────┬────────┤tire │     │        │
│    │    │    │ter-│tii │      │re  │tate│Terito- │  U.E.  │ Export │     │     │        │
│    │    │    │ne  │(UE)│      │    │    │riul na-│        │        │     │     │        │
│    │    │    │(RO)│    │      │    │    │tional  │        │        │     │     │        │
│    │    │    │    │    │      │    │    ├───┬────┼───┬────┼───┬────┤     │     │        │
│    │    │    │    │    │      │    │    │Va-│Can-│Va-│Can-│Va-│Can-│     │     │        │
│    │    │    │    │    │      │    │    │loa-ti- │loa-ti- │loa-ti- │     │     │        │
│    │    │    │    │    │      │    │    │re │tate│re │tate│re │tate│     │     │        │
│    │    │    │    │    │      │    │    │   │    │   │    │   │    │     │     │        │
├────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼─────┼─────┼────────┤
│ 0  │ 1  │ 2  │  3 │ 4  │  5   │ 6  │ 7  │ 8 │  9 │ 10│ 11 │ 12│ 13 │ 14  │  15 │   16   │
├────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼─────┼─────┼────────┤
│    │    │    │    │    │      │    │    │   │    │   │    │   │    │     │     │        │
├────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼─────┼─────┼────────┤
│    │    │    │    │    │      │    │    │   │    │   │    │   │    │     │     │        │
└────┴────┴────┴────┴────┴──────┴────┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴─────┴─────┴────────┘
*ST*
------
    In cazul tigaretelor, al tigarilor si tigarilor de foi cantitatile vor fi exprimate in mii bucati iar in cazul tutunurilor de fumat se vor exprima in kg.
    A- cantitatile de produse existente in antrepozit la inceputul perioadei, si care trebuie sa corespunda cu stocul final din documentul lunii anterioare; B- Cantitatea de produse fabricate in antrepozit pe parcursul perioadei care se considera finite; C- Cantitatile de produse intrate in regim suspensiv in antrepozit. Se va avea in vedere data de receptie inscrisa pe D.A.I.; D- Iesiri cu accize -cantitatile de produse eliberate in consum; E- Iesiri fara accize - cantitatile fiecarui produs iesit in regim suspensiv sau in regim de scutire de la plata accizelor; F- Stocul final - cantitatile pe fiecare tip de produs existente in antrepozit la sfarsitul lunii; G - Diferenta - cantitatile de produse rezultate, stabilite dupa formula urmatoare G = A+B+C-D-E-F

    Data.....                        Conducatorul
                                     antrepozitului fiscal.......
                                     Semnatura si stampila

    ANEXA 16.5

*T*
*Font 9*
┌─────────────────────────────────┐
│Autoritatea fiscala teritoriala  │
└─────────────────────────────────┘

Denumirea antrepozitului fiscal............
Cod accize.................................
Localitatea...... judetul/sectorul.........
Strada......... Nr. .......................
Cod postal.................................
Domiciliul fiscal..........................

                                   Situatia
                      privind operatiunile desfasurate in
                      antrepozitul fiscal de productie de
                              produse energetice
                         in luna....... anul...........

┌────┬────┬────┬────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────┬────┬────┐
│Ti- │Stoc│Can-│   Intrari (C)  │             Iesiri                 │Autoconsum│Stoc│Di- │
│pul │ini-│ti- ├────┬────┬──────┼─────────┬──────────────────────────┼────(F)───┤fi- │fe- │
│pro-│tial│tati│A-  │Al- │Import│Cu accize│      Fara accize         │Cu   │Fara│nal │ren-│
│du- │(A) │pro-│chi-│te  │      │  (D)    │          (E)             │acci-│ac- │(G) │ta  │
│su- │    │duse│zi- │a-  │      │         ├──────────────────┬───────┤ze   │cize│    │(H) │
│lui │    │(B) │tii │chi-│      │         │  Regim suspensiv │Scutiri│     │    │    │    │
│    │    │    │in- │zi- │      │         ├────┬────┬────────┤       │     │    │    │    │
│    │    │    │ter-│tii │      │         │Te- │U.E.│ Export │       │     │    │    │    │
│    │    │    │ne  │(UE)│      │         │ri- │    │        │       │     │    │    │    │
│    │    │    │(RO)│    │      │         │to- │    │        │       │     │    │    │    │
│    │    │    │    │    │      │         │riul│    │        │       │     │    │    │    │
│    │    │    │    │    │      │         │na- │    │        │       │     │    │    │    │
│    │    │    │    │    │      │         │tio-│    │        │       │     │    │    │    │
│    │    │    │    │    │      │         │nal │    │        │       │     │    │    │    │
├────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────────┼────┼────┼────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┤
│ 0  │ 1  │ 2  │  3 │ 4  │  5   │    6    │  7 │  8 │    9   │   10  │ 11  │ 12 │ 13 │ 14 │
├────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────────┼────┼────┼────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┤
│    │    │    │    │    │      │         │    │    │        │       │     │    │    │    │
├────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────────┼────┼────┼────────┼───────┼─────┼────┼────┼────┤
│    │    │    │    │    │      │         │    │    │        │       │     │    │    │    │
└────┴────┴────┴────┴────┴──────┴─────────┴────┴────┴────────┴───────┴─────┴────┴────┴────┘
*ST*
------
    Cantitatile de produse se vor inscrie in tone sau 1000 litri, potrivit anexei de la titlul VII din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in care sunt stabilite nivelurile accizelor
    A- cantitatile de produse existente in antrepozit la inceputul perioadei, si care trebuie sa corespunda cu stocul final din documentul lunii anterioare; B- Cantitatea de produse fabricate in antrepozit pe parcursul perioadei care se considera finite; C- Cantitatile de produse intrate in regim suspensiv in antrepozit. Se va avea in vedere data de receptie inscrisa pe D.A.I.; D- Iesiri cu accize -cantitatile de produse eliberate in consum; E- Iesiri fara accize - cantitatile fiecarui produs iesit in regim suspensiv sau in regim de scutire de la plata accizelor; F- Autoconsum - cantitatile de produse consumate sau utilizate in cadrul antrepozitului fiscal; Stocul final - cantitatile pe fiecare tip de produs existente in antrepozit la sfarsitul lunii; G - Diferenta - cantitatile de produse rezultate, stabilite dupa formula urmatoare H = A+B+C-D-E-F-G

    Data .........                Conducatorul
                                  antrepozitului fiscal .......
                                  Semnatura si stampila

    ANEXA 17

*T*
CERTIFICAT DE SCUTIRE DE ACCIZE(RO)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Seria nr. (optional)                                                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.INSTITUTIA/PERSOANA BENEFICIARA                                            │
│ Denumirea/numele ............................                                │
│ Strada si numarul ...........................                                │
│ Codul postal, locul .........................                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU VIZARE                                      │
│ (Denumirea, adresa si numar de telefon)                                      │
│ .............................................................................│
│ .........................................                                    │
│ ....................................................                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. DECLARATIA BENEFICIARULUI                                                 │
│ Institutia/persoana beneficiara*1) declara:                                  │
│ (a) ca produsele prevazute la casuta 5 sunt destinate*2):                    │
│                                                                              │
│ [] Pentru uz oficial al:          [] Pentru uzul personal al:                │
│                                                                              │
│  [] Unei misiuni diplomatice       [] Unui membru al unei misiuni diplomatice│
│     straine                           straine                                │
│                                                                              │
│  [] Unei reprezentante consulare   [] Unui membru al unei reprezentante      │
│     straine                           consulare straine                      │
│                                                                              │
│  [] Unei organizatii               [] Unui membru din conducerea unei        │
│     internationale                    organizatii internationale             │
│                                                                              │
│  [] Fortei armate a unui stat                                                │
│     parte la Tratatul                                                        │
│     Atlanticului de Nord (NATO)                                              │
│                                                                              │
│                                      .......................                 │
│                                      (Denumirea institutiei)                 │
│                                      (vezi casuta 4)                         │
│                                                                              │
│(b) ca produsele descrise la casuta 5 corespund conditiilor si limitelor      │
│ aplicabile scutirii, si                                                      │
│                                                                              │
│(c) ca informatiile de mai sus sunt reale.                                    │
│Prin prezenta, institutia sau persoana beneficiara se obliga ca in cazul in   │
│care produsele nu corespund conditiilor scutirii sau in cazul in care         │
│produsele nu au fost utilizate in scopul prevazut.                            │
│prin prezenta sa achite accizele care s-ar datora in                          │
│       ..............                    .......................              │
│        Locul, data                        Numele si statutul                 │
│                                              semnatarului                    │
│                                                                              │
│                                         .......................              │
│                                                Stampila                      │
│                                                                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. STAMPILA INSTITUTIEI (in cazul scutirii pentru uz personal)                │
│                                                                              │
│       ..............                    .......................              │
│        Locul, data         STAMPILA       Numele si statutul                 │
│                                              semnatarului                    │
│                                                                              │
│                                         .......................              │
│                                                Semnatura                     │
│                         (continua pe verso)                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│5. DESCRIEREA PRODUSELOR LIVRATE PENTRU CARE SE SOLICITA SCUTIREA DE          │
│ACCIZE                                                                        │
│  A.Informatii cu privire la antrepozitarul autorizat/furnizorul de gaz       │
│  natural si electricitate                                                    │
│    (1) Numele si adresa ............................                         │
│    (2) Codul de accize .............................                         │
│                               (optional)                                     │
│                                                                              │
│ B. Informatii cu privire la produse                                          │
│┌───┬────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┬──────────┐│
││Nr.│Descrierea detaliata│Cantitatea│    Valoarea fara accize     │  Moneda  ││
││   │a produselor)*3)    │sau numa- ├──────────────┬──────────────┤          ││
││   │(sau referinta la   │rul       │ Valoarea     │ Valoarea     │          ││
││   │formularul de coman-│          │ unitara      │ totala       │          ││
││   │da atasat)          │          │              │              │          ││
│├───┼────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤│
││   │                    │          │              │              │          ││
││   │                    │          │              │              │          ││
││   │                    │          │              │              │          ││
││   │                    │          │              │              │          ││
││   │                    │          │              │              │          ││
││   │                    │          │              │              │          ││
││   │                    │          │              │              │          ││
││   │                    │          │              │              │          ││
│├───┴────────────────────┴──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤│
││Suma totala                        │              │              │          ││
│└───────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┘│
│                                                                              │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│6. CERTIFICAREA DE CATRE AUTORITATEA COMPETENTA                               │
│Livrarea produselor descrise la casuta 5 indeplineste                         │
│ - in totalitate                                                              │
│ - pana la cantitatea de ...................(numar)*4)                        │
│   conditiile de scutire de accize                                            │
│                                                                              │
│       ..............                    .......................              │
│        Locul, data         STAMPILA       Numele si statutul                 │
│                                              semnatarului                    │
│                                                                              │
│                                         .......................              │
│                                                Semnatura                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│6. PERMISIUNEA DE A FOLOSI STAMPILA (doar in caz de scutire pentru uz oficial)│
│                                                                              │
│ Prin scrisoarea nr. ...................... din ..................            │
│                      (referire la dosar)           (data)                    │
│                                                                              │
│ ........................... i se acorda permisiunea de catre                 │
│ (denumirea institutiei                                                       │
│     beneficiare)                                                             │
│                                                                              │
│                                                                              │
│ ........................... de a folosi stampila in cadrul casutei 6         │
│ (denumirea autoritatii                                                       │
│      competente)                                                             │
│                                                                              │
│       ..............                     .......................             │
│        Locul, data         STAMPILA        Numele si statutul                │
│                                              semnatarului                    │
│                                                Semnatura                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
-------
    *1) Taiati daca este cazul
    *2) Bifati rubrica potrivita
    *3) Taiati spatiul care nu este utilizat. Aceasta obligatie se aplica si in cazul in care este anexat formularul de comanda.
    *4) Bifati bunurile care nu sunt scutite la casuta 5.

                           Instructiuni de completare
                               la Anexa nr. 17

    1. Pentru antrepozitarul autorizat, acest certificat este utilizat ca document justificativ pentru scutirea de la plata accizelor a produselor destinate institutiilor/persoanelor beneficiare, in sensul art. 199 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In acest sens, se va emite un certificat distinct pentru fiecare antrepozitar. Antrepozitarul trebuie sa pastreze acest certificat in evidentele proprii.
    2. (a) Hartia trebuie sa fie alba pentru toate exemplarele si trebuie sa aiba 210 mmx 297 mm cu o toleranta maxima de 5 mm in minus sau 8 milimetri in plus in ceea ce priveste lungimea.
    Certificatul de scutire se emite in doua exemplare:
    - un exemplar care se pastreaza de expeditor,
    - un exemplar care insoteste transportul.
    (b) Orice spatiu neutilizat in casuta 5.B. se va bara, astfel incat sa nu fie posibile adaugiri
    (c) Documentul trebuie completat lizibil si intr-o maniera care sa nu permita stergerea datelor. Nu sunt permise stersaturi sau corecturi. Documentul trebuie completat in limba romana
    3. Prin declaratia din casuta 3 a certificatului, institutia/persoana beneficiara furnizeaza informatiile necesare pentru evaluarea solicitarii de scutire.
    4. Prin declaratia de la casuta 4 a certificatului, institutia confirma detaliile in casutele 1 si 3 (a) ale documentului si certifica faptul ca persoana beneficiara face parte din personalul institutiei.
    5. (a) Trimiterea la formularul de comanda (casuta 5.B) trebuie sa contina cel putin data si numarul comenzii. Formularul de comanda trebuie sa contina toate elementele inscrise in casuta 5 a certificatului, si sa fie si el vizat de autoritatea competenta.
    (b) Indicatia privind codul de accize al antrepozitarului autorizat
    (c) Moneda se indica folosind un cod din 2 litere.
    6. Declaratia institutiei/persoanei beneficiare mentionata anterior se autentifica la casuta 6 prin stampila autoritatii competente a acesteia. Autoritatea respectiva poate conditiona aprobarea de acordul unei alte autoritati. Obtinerea acestui acord depinde de autoritatea fiscala competenta.
    7. Pentru a simplifica procedura, autoritatea competenta poate dispensa institutia beneficiara de obligatia de a solicita stampila in cazul scutirii pentru utilizare oficiala. Institutia beneficiara mentioneaza aceasta dispensa la casuta 7 a certificatului.

    ANEXA 18

*T*
                                             CERTIFICAT DE SCUTIRE DE ACCIZE
                                            [Regulamentul Comisiei nr.96/31/CEE]
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Seria nr. (optional)                                                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.INSTITUTIA/PERSOANA BENEFICIARA                                            │
│ Denumirea/numele ............................                                │
│ Strada si numarul ...........................                                │
│ Codul postal, locul .........................                                │
│ Statul membru (gazda) .......................                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU VIZARE                                      │
│ (Denumirea, adresa si numar de telefon)                                      │
│ .............................................................................│
│ .......................................................................      │
│ ...........................................................................  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. DECLARATIA BENEFICIARULUI                                                 │
│ Institutia/persoana beneficiara*1) declara:                                  │
│ (a) ca produsele prevazute la casuta 5 sunt destinate*2):                    │
│                                                                              │
│ [] Pentru uz oficial al:          [] Pentru uzul personal al:                │
│                                                                              │
│  [] Unei misiuni diplomatice       [] Unui membru al unei misiuni diplomatice│
│     straine                           Straine                                │
│                                                                              │
│  [] Unei reprezentante consulare   [] Unui membru al unei reprezentante      │
│     straine                           consulare straine                      │
│                                                                              │
│  [] Unei organizatii               [] Unui membru din conducerea unei        │
│     internationale                    organizatii internationale             │
│                                                                              │
│  [] Fortei armate a unui stat                                                │
│     parte la Tratatul                                                        │
│     Atlanticului de Nord (NATO)                                              │
│                                                                              │
│                                      .......................                 │
│                                      (Denumirea institutiei)                 │
│                                      (vezi casuta 4)                         │
│                                                                              │
│(b) ca produsele descrise la casuta 5 corespund conditiilor si limitelor      │
│ aplicabile scutirii in statul membru mentionat la casuta 1, si               │
│                                                                              │
│(c) ca informatiile de mai sus sunt reale. Institutia sau persoana beneficiara│
│se obliga prin prezenta sa achite statului membru de livrare a produselor,    │
│accizele care s-ar datora in cazul in care aceste produse nu corespund        │
│conditiilor scutirii sau in cazul in care produsele nu au fost utilizate in   │
│scopul prevazut.                                                              │
│                                                                              │
│       ..............                    .......................              │
│        Locul, data                        Numele si statutul                 │
│                                              semnatarului                    │
│                                                                              │
│                                         .......................              │
│                                                Stampila                      │
│                                                                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. STAMPILA INSTITUTIEI (in cazul scutirii pentru uz personal)                │
│                                                                              │
│       ..............                    .......................              │
│        Locul, data         STAMPILA       Numele si statutul                 │
│                                              semnatarului                    │
│                                                                              │
│                                         .......................              │
│                                                Semnatura                     │
│                         (Continua pe verso)                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│5. DESCRIEREA PRODUSELOR LIVRATE PENTRU CARE SE SOLICITA SCUTIREA DE          │
│ACCIZE                                                                        │
│  A.Informatii cu privire la antrepozitarul autorizat/furnizorul de gaz       │
│  natural si electricitate                                                    │
│    (1) Numele si adresa ............................                         │
│    (2) Statul membru ...............................                         │
│    (3) Codul de accize .............................                         │
│                               (optional)                                     │
│                                                                              │
│ B. Informatii cu privire la produse:                                         │
│┌───┬────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┬──────────┐│
││Nr.│Descrierea detaliata│Cantitatea│    Valoarea fara accize     │  Moneda  ││
││   │a produselor)*3)    │sau numa- ├──────────────┬──────────────┤          ││
││   │(sau referinta la   │rul       │ Valoarea     │ Valoarea     │          ││
││   │formularul de coman-│          │ unitara      │ totala       │          ││
││   │da atasat)          │          │              │              │          ││
│├───┼────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤│
││   │                    │          │              │              │          ││
││   │                    │          │              │              │          ││
││   │                    │          │              │              │          ││
││   │                    │          │              │              │          ││
││   │                    │          │              │              │          ││
││   │                    │          │              │              │