email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Depunere declaratia 200 pentru PFA si activitati independente

formularul 200declaratia 200venituri romaniadepunere declaratie

UPDATE: Declaratia 200 reprezentand veniturile realizate din Romania a fost comasata alaturi de inca 6 declaratii intr-un singur formular. Declaratia unica sau formularul 212 trebuie depus in acest an pana la data de 15 iulie, iar, din anul 2019, pana la data de 15 martie.

 

******

Va aducem la cunostinta ca ANAF a actualizat Ghidul fiscal al contribuabililor care au obligatia de declarare a veniturilor realizate din Romania.

Astfel, persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, au obligatia sa declare aceste venituri in anul urmator celui de realizare prin depunerea formularului 200 - Declaratia privind veniturile realizate din Romania

CONTRIBUABILII CARE AU OBLIGATIVITATEA DE DEPUNERE A DECLARATIEI PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN ROMANIA - formularul 200

Declaratia 200 se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:
1.1. activitati independente;
1.2. cedarea folosintei bunurilor;
1.3. activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
1.4. piscicultura;
1.5. silvicultura;


1.6. transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
1.7. operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
1.8. jocuri de noroc.
Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere veniturile mai sus enumerate, au obligatia de a depune "Declaratia privind veniturile realizate din Romania" pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului2. In situatia in care, ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare, termenul expira la sfarsitul primei zile lucratoare care urmeaza.

1.1. ACTIVITATI INDEPENDENTE

Veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.

1.1.1. Venituri comerciale sunt: veniturile realizate din fapte de comert, prestari de servicii, altele decat cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activitati adiacente, precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate in categoria venituri din activitati independente.

Persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate, in conditiile legii, in categoria venituri din activitati independente, bifeaza casuta "Cedarea folosintei bunurilor calificata in categoria venituri din activitati independente". Veniturile si cheltuielile luate in calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de inchiriere/subinchiriere aflate in derulare in anul de raportare.

1.1.2. Constituie venituri din profesii libere, veniturile realizate din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

1.1.3. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.
Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala de la mai multi platitori depun o singura declaratie.
1.1.4. Venituri realizate de persoanele fizice dintr-o activitate desfasurata intr-o forma de organizare cu personalitate juridica (SPRL4) constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, asimileaza venitul distribuit, venitului net anual din activitati independente. in cazul societatii civile cu personalitate juridica constituita potrivit legii speciale si care
este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, se aplica regulile de determinare a venitului net din activitati independente.

1.1.5. Declaratia se depune si de catre persoanele fizice care au realizat venituri din activitati independente pentru care impozitul retinut la sursa de platitorii de venituri reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual, si nu au optat pentru impozitarea finala de catre platitorul de venit.

Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica romana, microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica, determinat cu respectarea regulilor stabilite persoanelor juridice cu statut de microintreprindere, este asimilat, in vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activitati independente, din care se deduc contributiile obligatorii in vederea obtinerii venitului net anual.

1.1.6. Declaratia se depune si de catre persoanele fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care obtin venituri din activitati independente din Romania si opteaza pentru regularizarea impozitului in Romania5. Optiunea de regularizare a impozitului poate fi exercitata pentru veniturile realizate incepand cu 1 iunie 2015.
Pentru anul fiscal 2015, declaratia cuprinde veniturile realizate in perioada 1 iunie - 31 decembrie 2015.

La declaratie se anexeaza urmatoarele:
- un certificat de rezidenta fiscala in care se mentioneaza ca beneficiarul venitului a avut rezidenta fiscala in anul in care s-a obtinut venitul din Romania intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;
- un certificat de rezidenta fiscala in care se mentioneaza ca beneficiarul venitului a avut rezidenta fiscala intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European in anul in care a exercitat optiunea de regularizare in Romania a impozitului pe venit;
- documente justificative din care rezulta veniturile realizate si cuantumul impozitului retinut la sursa de catre platitorul de venit.

1.1.7. Contribuabilii care au realizat venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit, si care au depus declaratiile de venit estimativ in luna decembrie pentru care nu sau stabilit plati anticipate, conform legii, au obligatia depunerii declaratiei privind venitul realizat.

1.1.7.1. NU AU OBLIGATIA DEPUNERII Declaratiei privind veniturile realizate din Romania:
- persoanele fizice pentru care impozitul retinut de platitorii de venituri este final, potrivit optiunii contribuabililor;
- persoanele fizice care in anul de raportare au realizat venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit, cu exceptia celor mentionate la pct. 1.1.7 din ghid.

1.1.8. Contribuabilii care desfasoara o activitate impusa pe norme de venit si care, in cursul anului fiscal de raportare, isi completeaza obiectul de activitate cu o alta activitate care nu este cuprinsa in nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, vor fi impusi in sistem real de la data respectiva, venitul net anual urmand sa fie determinat prin insumarea fractiunii din norma de venit aferenta perioadei de impunere pe baza de norma de venit cu
venitul net rezultat din evidenta contabila.

1.1.9. in cazul schimbarii modalitatii de exercitare a unei activitati si/sau transformarii formei de exercitare a acesteia intr-o alta forma, potrivit legislatiei in materie, in timpul anului, venitul net/pierderea se determina separat pentru fiecare perioada in care activitatea independenta a fost desfasurata de contribuabil intr-o forma de organizare prevazuta de lege. Venitul net  anual/Pierderea anuala se determina prin insumarea venitului net/pierderii inregistrat/inregistrate in toate perioadele fiscale din anul fiscal in care a avut loc schimbarea si/sau transformarea formei de exercitare a activitatii si se inscrie in declaratie.

1.1.10. Declaratia se completeaza pentru fiecare categorie de venit si pentru fiecare sursa de realizare a venitului.


1.2. CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR

Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.

1.2.1 Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de inchiriere, completeaza declaratia pentru fiecare sursa de venit.

1.2.3. Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei completeaza declaratia in urmatoarele cazuri:
- pentru situatiile in care declaratia de venit estimativ a fost depusa in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
- pentru situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale, cu exceptia rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti in care chiria este exprimata in lei, si pentru care platile anticipate stabilite au fost recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe baza de documente justificative;
- pentru situatiile in care investitiile la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

Venitul net din cedarea folosintei bunurilor detinute in comun pe cote-parti se repartizeaza intre coproprietari proportional cu cotele detinute de acestia in coproprietate. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor detinute in comun in devalmasie se repartizeaza in mod egal intre proprietarii comuni. Repartizarea venitului net conform prevederilor de mai sus se face in conditiile in care in contractul de cedare a folosintei se mentioneaza ca partea contractanta care cedeaza folosinta este reprezentata de coproprietari. in conditiile in care coproprietarii decid asupra unei alte impartiri, se va anexa la contract un act autentificat din care sa rezulte vointa partilor.

In situatia in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei valute, venitul brut anual se determina pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor din perioada de impunere.

In cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real se inscrie totalitatea veniturilor incasate ca urmare a cedarii folosintei bunului, pe baza datelor din evidenta contabila.

1.2.3.1. NU AU OBLIGATIA DEPUNERII Declaratiei privind veniturile realizate din Romania:

- persoanele fizice care au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente, pentru care platile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat si impozitul este final, cu exceptiile mentionate la pct. 1.2.3 din prezentul ghid;
- persoanele fizice care au realizat venituri din arenda.

1.3. VENITURI DIN ACTIVITATI AGRICOLE, PISCICULTURA SI SILVICULTURA, PENTRU CARE VENITUL NET SE DETERMINA IN SISTEM REAL, PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATEA IN PARTIDA SIMPLA

1.3.1. Veniturile din activitati agricole sunt venituri obtinute din:
- cultivarea produselor agricole vegetale;
- exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;
- cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

Veniturile mentionate mai sus, pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile si se supun impunerii potrivit regulilor proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Veniturile obtinute din valorificarea produselor mentionate mai sus, in alta modalitate decat in stare naturala reprezinta venituri din activitati independente si se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.

1.3.2. Veniturile din silvicultura si piscicultura reprezinta veniturile obtinute din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si
nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole.

Veniturile din silvicultura si piscicultura se supun impunerii potrivit regulilor proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

1.4. TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE, ALTELE DECAT PARTILE SOCIALE SI VALORILE MOBILIARE IN CAZUL SOCIETATILOR INCHISE

Declaratia se depune de catre persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat castiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise si au obligatia stabilirii castigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

1.5. OPERATIUNI DE VANZARE-CUMPARARE DE VALUTA LA TERMEN, PE BAZA DE CONTRACT, PRECUM SI ORICE ALTE OPERATIUNI SIMILARE, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Declaratia se depune de catre persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat castiguri/pierderi din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si au obligatia stabilirii castigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

1.6. VENITURI DIN JOCURI DE NOROC

1.6.1. Declaratia se depune de catre persoanele care au realizat venituri in perioada 13 februarie 2015 - 11 iunie 2015, ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta (on-line), slot-machine, lozuri si festivaluri de poker.

1.6.2. Declaratia se depune de catre persoanele care realizeaza venituri incepand cu 12 iunie 2015, ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta si festivaluri de poker.

Declaratia se completeaza distinct pentru fiecare venit brut primit de un participant de la un organizator sau platitor de venituri din jocuri de noroc, indicandu-se perioada de realizare a venitului

1.6.3. NU AU OBLIGATIA DEPUNERII Declaratiei privind veniturile realizate din Romania persoanele care au realizat venituri din jocuri de noroc realizate in perioada 1 ianuarie 2015 - 12 februarie 2015.


REALIZATE DIN ROMANIA
2.1. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care exista obligatia depunerii declaratiei, completeaza in mod corespunzator numarul de surse sau categorii de venituri realizate, capitolele II "Date privind veniturile realizate, pe surse si categorii de venit, in formularul – "Anexa nr... la Declaratia privind veniturile realizate din Romania", care se ataseaza la declaratia privind veniturile realizate.

2.2. Formularele se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora potrivit dispozitiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, inscriind cu majuscule, citet si corect datele prevazute de formular.

2.3. Formularul se poate depune astfel:
2.3.1. Prin intermediul site-ului ANAF: www.anaf.ro, accesand serviciul "Spatiu Privat Virtual" Serviciul "Spatiu Privat Virtual" este un serviciu gratuit si este disponibil persoanelor fizice romane din toata tara. Acest serviciu poate fi accesat prin autentificarea cu:
a) credentiale de tip "nume utilizator" si "parola" insotite de coduri de autentificare de unica folosinta "OTP"
b) certificat digital calificat.

Inregistrarea pentru obtinerea credentialelor, se efectueaza pe site-ul ANAF, prin completarea unor informatii necesare identificarii contribuabililor.

Pentru a se inregistra ca utilizatori, contribuabilii vor accesa link-ul: inregistrare persoane fizice. In situatia in care contribuabilii sunt deja inregistrati, acestia vor accesa link-ul:
https://pfinternet.anaf.ro.
2.3.2. Prin internediul portalului www.e-guvernare.ro, prin utilizarea unui certificat digital calificat.
2.3.3. in format hartie, la registratura organului fiscal competent.
2.3.4. Prin posta cu confirmare de primire.
2.4. Formularul 200 precum si instructiunile de completare se pot obtine de la sediul unitatilor
fiscale sau poate fi descarcat de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, sectiunea: asistenta contribuabili,
rubrica: Formulare fiscale si Ghid de completare sau accesand acest link.

2.5. Organul fiscal competent pentru primirea formularului 200 este:
- organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
- organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului sau curatorului fiscal, dupa caz, in cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania.
- organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit (exemplu – in cazul realizarii de venituri din inchirierea unui imobil, sursa de venit este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla imobilul inchiriat), pentru contribuabilii persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania.


SANCTIUNI

Nedepunerea formularului 200 - "Declaratia privind veniturile realizate din Romania", pana la data de pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 50 si 500 lei.

In cazul aplicarii sanctiunii amenzii, contribuabilul are posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare contraventionala.

CUM SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE?

Informatii detaliate se pot obtine la:
- accesand pagina de Internet, www.anaf.ro ;
- telefonic, la Biroul central asistenta telefonica a contribuabililor - Call Center, la numarul de telefon: 031.403.91.60;
- compartimentele de asistenta pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.


de Ioana Andreea Pavel

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Atentie: ANAF a dat STARTUL controalelor in 2022!


Puteti sa demonstrati realitatea incontestabila a tranzactiilor dvs.?

Descoperiti acum modelele documentelor justificative pe care NU le reglementeaza NIMENI si NIMIC! Dar LE CER toti inspectorii fiscali!

Lucrarea Documente (suplimentare) obligatorii in caz de control va ofera acum colectia de acte si documente justificative pe care niciun inspector nu se asteapta sa le prezentati ca argument indestructibil in favoarea dvs.

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
formularul 200declaratia 200venituri romaniadepunere declaratie

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 13 Aprilie 2016


Votati articolul "Depunere declaratia 200 pentru PFA si activitati independente":
Rating:

Nota: 3.91 din 5 din 11 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 13 Aprilie 2016 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X