email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Decont special de TVA

decont specialTVA

DECONT SPECIAL DE TVA

In Monitorul Oficial nr. 62 din data de 25 Ianuarie 2007 a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor Publice 36/2007 privind decontul special de TVA (formularul 301) si acest act reglementeaza modelul si continutul formularului (301) "Decont special de taxa pe valoarea adaugata", cod MF 14.13.01.02/s, procedura de completare si depune conform instructiunilor de completare, caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului.

Decontul special de TVA se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2007.

1.DATE GENERALE

Decontul special de TVA trebuie depus de catre persoanele neinregistrate in scopuri de TVA pentru operatiunile de leasing (altele decat leasingul cu mijloace de transport), si pentru serviciile efectuate de prestatori nerezidenti care, din perspectiva TVA, au locul prestarii in Romania.

2.CONTRIBUABILII OBLIGATI SA DEPUNA DECONTUL SPECIAL DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

Sectiunea 1. "Achizitii intracomunitare - altele decat mijloacele de transport noi si produsele accizabile" se completeaza numai de catre persoanele inregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, dar neinregistrate conform art. 153 din Codul fiscal.

In aceasta categorie se cuprind:

- persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141 din Codul fiscal sau supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152 din Codul fiscal), care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt inregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal;

- persoanele juridice neimpozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal.

La aceasta sectiune persoanele mai sus mentionate declara achizitiile intracomunitare, altele decat achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile, precum si achizitiile efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare*).

Nu se inscriu facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri.

Sectiunea 2. "Operatiuni prevazute la art. 150 alin.(1) lit. b) - d) si f) - g) din Codul fiscal" se completeaza de catre:

- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit.b) din Codul fiscal, respectiv de catre persoanele impozabile neinregistrate conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care beneficiaza de serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, daca aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania, chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 alin.(4) din Codul fiscal;

- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit.c) din Codul fiscal, respectiv de catre persoanele impozabile neinregistrate conform art.153 din Codul fiscal si persoanele juridice neimpozabile, inregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care beneficiaza de serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c) - f), h)2. si i) din Codul fiscal, daca aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania, chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 alin.(4) din Codul fiscal;

- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit.d) din Codul fiscal, respectiv de catre persoanele impozabile neinregistrate conform art. 153 din Codul fiscal si persoanele juridice neimpozabile, inregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care au calitatea de beneficiari ai livrarilor de gaze naturale sau energie electrica in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f) din Codul fiscal, daca aceste livrari sunt realizate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania, chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 alin.(4) din Codul fiscal;

- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit.f) din Codul fiscal, respectiv de catre persoanele impozabile neinregistrate conform art. 153 din Codul fiscal si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care incheie regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, sau din cauza careia bunurile ies din regimurile sau situatiile prevazute la art. 144, alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei in care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitara;

- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit.g) din Codul fiscal, respectiv de catre persoanele impozabile neinregistrate conform art. 153 din Codul fiscal si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale unei livrari de bunuri sau prestari de servicii care au loc in Romania conform art. 132 sau 133 din Codul fiscal, altele decat cele prevazute la art. 150 alin.(1) lit. b) – e) din Codul fiscal, daca sunt realizate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania si care nu este inregistrata in Romania conform art. 153 din Codul fiscal.

Sectiunea 3. "Achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi" se completeaza de catre persoanele care nu sunt inregistrate conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal , care efectueaza achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare*).

Nu se inscriu facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri.

Sectiunea 4. "Achizitii intracomunitare de produse accizabile" se completeaza de catre persoanele impozabile care nu sunt inregistrate conform art. 153 din Codul fiscal si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care efectueaza achizitii intracomunitare de produse accizabile, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare*).

Nu se inscriu facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri.

3.DEPUNEREA DECONTULUI SPECIAL DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se depune la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal sau este luat in evidenta fiscala, dupa caz.

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se depune pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor (de regula data livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor).

Decontul special trebuie depus numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei.

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se depune, in format electronic, astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la posta, prin scrisoare recomandata;

- prin completare pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice de catre contribuabilii eligibili conform reglementarilor de utilizare a serviciului;

- prin SEN.

Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi insotit de formularul editat de contribuabil cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.

Formatul se editeaza in doua exemplare:

- 1 exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;

- 1 exemplar se pastreaza de catre contribuabil.

Formatul electronic al decontului special de taxa pe valoarea adaugata se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului competent pe suport electronic.

Contribuabilii care dispun de un certificat digital eliberat de Ministerul Finantelor Publice pot depune declaratia direct pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.

4.KITUL DE INSTALARE

Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerul Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

5.COMPLETAREA DECONTULUI SPECIAL

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se completeaza dupa cum urmeaza:

Perioada de raportare:

In rubrica "Luna" se inscrie cu cifre arabe numarul lunii de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie). Anul pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2007).

Declaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular.

Nota: Rectificarea nu este posibila pentru perioade fiscale care au fost supuse inspectiei fiscale sau pentru care este in curs de derulare o inspectie fiscala.

1. Sectiunea "Date de identificare a persoanei"

Caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza astfel:

- contribuabilii persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entitati fara personalitate juridica, inscriu codul de inregistrare fiscala;

- comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, inscriu codul unic de inregistrare;

- contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, inscriu codul de inregistrare fiscala;

- persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.1531 din Codul fiscal completeaza codul de identificare atribuit, la inregistrare, de organul fiscal competent;

- persoanele fizice, inscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

- persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, inscriu numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.

Prima casuta, rezervata atributului "RO", se completeaza numai de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal.

Caseta "Denumirea platitorului" se completeaza cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.

Caseta "Domiciliu fiscal" se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al contribuabilului.

Caseta "Persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA" se bifeaza de catre persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal sau 1531 din Codul fiscal.

Caseta "Persoane care sunt inregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal numai pentru achizitii intracomunitare" se bifeaza de catre persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal.

2. Sectiunea "Date privind obligatia de plata"

In coloana 1 din cele 4 sectiuni "Document/numar/data" se inscrie numarul si data facturii primite de catre beneficiarul operatiunilor respective sau dupa caz, numarul si data autofacturii emise de catre beneficiari potrivit prevederilor art. 1551 alin.(1) din Codul fiscal.

In coloana 2 din cele 4 sectiuni "Valoare in valuta" se inscrie valoarea in valuta consemnata in documentul inscris in coloana 1.

In coloana 3 din cele 4 sectiuni "Tip valuta" se mentioneaza tipul valutei (de exemplu: USD, euro etc.) in care este exprimata valoarea din documentul inscris in coloana 1.

In coloana 4 din cele 4 sectiuni "Curs de schimb" se completeaza ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunile declarate.

In coloana 5 din cele 4 sectiuni "Baza de impozitare": se calculeaza coloana 2 x coloana 4.

In coloana 6 din cele 4 sectiuni "TVA datorat" : se calculeaza coloana 5 x cota de TVA.

6.CORELATII

Exista o relatie clara intre faptul generator in cazul unei livrari intracomunitare de bunuri si faptul generator in cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, care intervine in acelasi moment, respectiv in momentul livrarii de bunuri.

Pentru a evita orice neconcordanta intre livrarile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA in statul membru de origine si achizitiile intracomunitare, evidentiate in decontul special de TVA si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare, in statul membru de destinatie, momentul exigibilitatii taxei intervine:

- in a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc faptul generator, respectiv a livrarii; sau

- daca a fost emisa o factura pentru livrarea respectiva catre persoana care cumpara bunurile, cu exceptia facturilor pentru incasarea de avansuri partiale, inainte de data de 15 a lunii urmatoare lunii in care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii acestei facturi, atat pentru livrari intracomunitare, cat si pentru achizitiile intracomunitare.

7.BAZA LEGALA

1.Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

2.Ordinul ministrului Finantelor Publice 36/2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Decont special de taxa pe valoarea adaugata”, cod 301.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Contabilitate 2022


Va amintiti de prima Carte Verde a Contabilitatii, editata in urma cu peste 25 de ani de Ministerul Finantelor?

Ei bine, Cartea Verde a Contabilitatii 2022 este acum din nou prezenta, in varianta actualizata la zi, oferindu-va solutii impecabile pentru momentele de criza – cum este si acesta – cu modificari legislative majore.

Avantajul esential pe care vi-l ofera Cartea Verde a Contabilitatii 2022: ZERO erori in inregistrarile contabile!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
decont specialTVA

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 17 August 2007


Votati articolul "Decont special de TVA":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 17 August 2007 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X