email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OUG 97/2020 introduce noutati in domeniul protectiei sociale: prelungirea concediului de crestere a copilului si alte masuri

OUG 97/2020 introduce noutati in domeniul protectiei sociale: prelungirea concediului de crestere a copilului si alte masuri
indemnizatie cresterea copiluluiconcediustimulent de insertie

OUG 97/2020 aduce cateva modificari importante in sfera protectiei sociale, ce tin de acordarea unor drepturi si implementarea unor masuri de simplificare.

Ordonanta de urgenta nr. 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi si beneficii de asistenta sociala in domeniile de activitate in care se mentin restrictii a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 504 din 12 iunie 2020.

In cazul persoanelor care isi desfasoara activitatea intr-un domeniu restrictionat de autoritatile competente, Guvernul a decis prelungirea acordarii drepturilor de care beneficiaza cele aflate in concediu de crestere copil sau in concediu de acomodare in cazul adoptiei.

Aceasta prelungire nu se va face in mod automat. Parintii aflati in aceasta situatie vor trebui sa depuna o cerere, insotita de o adeverinta de la angajator prin care sa dovedeasca ca nu pot reveni in activitate din cauza faptului ca domeniul in care lucreaza este in continuare restrictionat.

Stimulentul de insertie se acorda pana la ridicarea restrictiilor, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020 si in cazul beneficiarilor ai caror copii implinesc 3, respectiv 4 ani pentru copiii cu dizabilitati, in perioada de prelungire.

ATENTIE!
Pentru a obtine aceste drepturi trebuie depuse:

- Cerere
SI

- Adeverinta de la angajator din care rezulta ca domeniul de activitate este restrictionat - in cazul angajatilor / Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca domeniul este restrictionat (in cazul celor cu profesii liberale/activitati independente).
 

OUG 97/2020: textul actului normativ

Avand in vedere evaluarea riscului de sanatate publica pentru perioada urmatoare, care indica existenta, in continuare, a unui grad ridicat de infectare a populatiei cu coronavirusul SARS-CoV-2,

 

in conditiile in care in anumite domenii activitatea nu poate fi reluata in totalitate, se impune ca unele masuri aprobate prin acte normative in perioada starii de alerta instituite prin Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobata cu modificari si completari prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 5/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, sa fie prelungite.

Avand in vedere ca distantarea sociala constituie o masura de prevenire a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, utilizarea postei electronice in relatia pe care autoritatile publice o au cu cetatenii va contribui la realizarea acestei distantari, precum si la simplificarea procedurilor administrative.

Luand in considerare faptul ca schimbarile intervenite in economie cauzate de pandemie impun luarea unor masuri care sa permita dezvoltarea competentelor si abilitatilor profesionale in concordanta cu noile cerinte ale pietei muncii, asigurandu-se aplicarea masurilor de distantare sociala prin utilizarea mijloacelor on-line de formare profesionala,

in contextul in care unele categorii de persoane avand copii in intretinere, beneficiare ale unor drepturi de asistenta sociala, nu vor putea sa isi reia activitatea generatoare de venituri si nici nu vor putea beneficia de masurile de somaj reglementate, ramanand astfel fara sursa de venit, fapt care va genera noi probleme sociale,

intrucat aceste elemente vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata si impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta, pentru stabilirea mijloacelor si procedurilor necesare pentru garantarea sigurantei personale a unor categorii de persoane afectate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2,

tinand cont de faptul ca neluarea unor masuri urgente, cu caracter exceptional, in domeniul social si economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajatilor si a beneficiarilor unor masuri de protectie sociala,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
 

Art. 1. -

(1) In conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul autoritatilor si institutiilor publice, in ceea ce priveste cererile, declaratiile si documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asistenta sociala, a indemnizatiilor pentru somaj si pentru acordarea masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca, prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a drepturilor de asigurari sociale prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, acordate din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat ori din bugetul asigurarilor sociale pentru somaj, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, precum si institutiile care functioneaza in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea sa au obligatia sa initieze si sa mentina comunicarea electronica cu beneficiarul drepturilor, in baza consimtamantului scris al acestuia.

(2) In cazuri exceptionale, institutiile prevazute la alin. (1) pot solicita prezentarea la sediul institutiei a persoanelor care au depus cererea si documentele doveditoare prin posta electronica.

(3) Prin cazuri exceptionale se intelege urmatoarele:

a) identificarea unor inadvertente intre informatiile din documentele transmise si cele din bazele de date ale altor institutii la care autoritatea administratiei publice centrale sau locale ce asigura acordarea dreptului are acces pentru verificarea indeplinirii de catre solicitanti a criteriilor de acordare a drepturilor;

b) situatiile in care informatiile din documentele transmise sunt incomplete, nu sunt lizibile sau pe baza acestora nu se poate determina indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

(4) In cazurile exceptionale prevazute la alin. (3), termenul pentru solutionarea cererii, prevazut de legile speciale in baza carora sunt acordate drepturile prevazute la alin. (1), se prelungeste cu pana la 10 zile lucratoare pentru verificarea realitatii, legalitatii si conformitatii documentelor transmise, precum si pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare.
 

Art. 2. -

(1) Programele de formare profesionala a adultilor, organizate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot desfasura si in sistem on-line, cu notificarea comisiei de autorizare, pentru urmatoarele activitati:

a) pregatirea teoretica a persoanelor, din cadrul tuturor programelor de formare autorizate;

b) pregatirea practica a persoanelor, din cadrul programelor de initiere, specializare si perfectionare, care nu implica activitati practice care trebuie sa se desfasoare intr-un spatiu cu dotari specifice, conform standardului ocupational;

c) sustinerea examenului de absolvire a programelor de initiere, specializare si perfectionare desfasurate in sistem on-line.

(2) Examenul de absolvire prevazut la alin. (1) lit. c) se organizeaza de furnizorul de formare profesionala sub coordonarea comisiei de autorizare judetene sau a municipiului Bucuresti, in conditiile Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia conditiilor care privesc sala sau spatiul de derulare a probelor.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) programele de formare de nivel 1, conform Cadrului national al calificarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 918/2013 privind Cadrul national al calificarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Domeniile de activitate si procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, documentele pentru autorizare ca furnizor de formare profesionala prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot transmite si in format electronic.
 

Art. 3. -

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ajutorul de deces prevazut de Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda si in cazul persoanei decedate care se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv pana la 7 ani in cazul copilului cu handicap, acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca, anterior suspendarii raportului de munca sau de serviciu pentru acordarea acestui concediu, persoana era asigurata obligatoriu. Ajutorul de deces se acorda si in cazul decesului unui membru de familie al persoanei aflate in concediul pentru cresterea copilului, astfel cum este definit la art. 126 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

Art. 4. -

(1) Persoanele care, dupa data de 13 iunie 2020, se afla intr-o situatie de imposibilitate a realizarii de venituri supuse impozitului, activitatea acestora desfasurandu-se in domeniile de activitate in care se mentin restrictii potrivit actelor emise de autoritatile competente, beneficiaza in continuare de drepturile prevazute de art. 2, 7, 31 si art. 32 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv de art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la ridicarea restrictiilor, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020.

(2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1), persoana indreptatita transmite prin posta electronica la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti o cerere prin care solicita acordarea in continuare a dreptului, insotita de o adeverinta eliberata de angajator prin care se certifica faptul ca persoana isi desfasoara activitatea intr-un domeniu in care se mentin restrictii de activitate. In cazul prelungirii indemnizatiei de concediu, persoana indreptatita va depune si acordul scris al angajatorului pentru prelungirea perioadei de concediu.

(3) In situatia in care persoana prevazuta la alin. (1) realizeaza venituri din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala si din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite la art. 67, 70 si 103 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aflandu-se in domenii restrictionate prin decizii ale autoritatilor, cererea acesteia va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere care atesta ca isi desfasoara activitatea intr-un domeniu in care se mentin restrictii de activitate.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de stimulentul de insertie, pana la ridicarea restrictiilor, si in situatia in care copilul, in aceasta perioada, a implinit varsta de 3 ani sau 4 ani in cazul copilului cu dizabilitate.

(5) In cazul in care persoanele prevazute la alin. (1), beneficiare ale stimulentului de insertie prevazut la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu prelungirea prevazuta de art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, isi reiau activitatea si realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, in conditiile legii, atunci stimulentul de insertie se acorda, pe baza de cerere, de la data realizarii veniturilor si pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani sau 4 ani, in cazul copilului cu dizabilitate.

(6) Prin derogare de la termenul prevazut la art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele prevazute la alin. (1), beneficiare ale indemnizatiei pentru cresterea copilului, prevazuta la art. 2 din respectiva ordonanta de urgenta, acordarea stimulentului de insertie se face de la data depunerii cererii, daca acestea realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu dizabilitate.

(7) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 31 decembrie 2020, persoanelor prevazute la alin. (1) beneficiare ale indemnizatiei pentru cresterea copiilor, prevazuta de art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, nu li se aplica prevederile art. 11 din respectiva ordonanta de urgenta.

 


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Ghidul Practic al Monografiilor Contabile


Atentie: au aparut monografii anului 2022!

Ai la dispozitie 70 monografii:

- noi-noute, variate, complexe, actuale, controversate si legale
- grupate pe domenii de cel mai mare interes
- usor de accesat, usor de inteles, usor de aplicat
- gata de personalizat cu datele operatiunilor tale

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
indemnizatie cresterea copiluluiconcediustimulent de insertie

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 15 Iunie 2020


Votati articolul "OUG 97/2020 introduce noutati in domeniul protectiei sociale: prelungirea concediului de crestere a copilului si alte masuri":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 15 Iunie 2020 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X