email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Legislatia privind concediul si indemnizatia de crestere a copilului, MODIFICATA prin OUG 164/2022

Legislatia privind concediul si indemnizatia de crestere a copilului, MODIFICATA prin OUG 164/2022
indemnizatie crestere copilconcediustimulent de insertie

Guvernul va introduce noi modificari in legislatia privind concediul si indemnizatia de crestere a copilului, dupa cum stabileste OUG 164/2022 (M.O. nr. 1173 din 07 decembrie 2022). 

Este important de mentionat ca multe dintre prevederile actului normativ se vor aplica concret dupa oficializarea normelor de aplicare, cam in termen de 60 de zile de la data publicarii OUG in Monitor. 


Printre principalele modificari introduse in legislatie se numara  recalcularea cuantumului indemnizatiei pe baza unor hotarari judecatoresti definitive sau adeverinte, recunoasterea veniturilor din strainatate obtinute simultan cu cele din tara, extinderea concediului la doua luni in cazul tatalui, obligatii noi privind plata stimulentului de insertie, cresterea veniturilor nete anuale ce pot fi obtinute din alte surse de venit (care nu afecteaza dreptul la indemnizatie). 

De asemenea, actul normativ mai prevede ca indemnizatia de crestere a copilului pentru mamele de gemeni, tripleti sau multipleti va creste cu 50% de la 1 ianuarie 2023. 

O prevedere importanta a OUG 164/2022 stabileste ca indemnizatia primita in CCC va putea fi executata silit pentru orice tip de datorii, potrivit legislatiamuncii.manager.ro
 

OUG 164/2022 - concediul si indemnizatia de crestere a copilului: textul actului normative

Articolul I

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (5), dupa litera i) se introduce o noua litera, lit. i^1), cu urmatorul cuprins:

i^1) au beneficiat de concediu de acomodare si indemnizatia lunara aferenta acestuia;

2. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare prevazute la art. 2 alin. (2), daca persoanele indreptatite s-au aflat in situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) si (6), se iau in calcul veniturile lunare incasate, aferente acestor perioade, calculate, potrivit legii, de catre platitorii acestora.

3. La articolul 3, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu urmatorul cuprins:

(5^1) Daca, in aceeasi luna, o persoana realizeaza venituri atat in tara, cat si in statele in care se aplica Regulamentul, fara suprapunerea perioadelor de activitate, se iau in calcul veniturile realizate in ambele tari, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 12 alin. (2) din acelasi regulament.

4. La articolul 3, dupa alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alin. (7)-(10), cu urmatorul cuprins:

(7) Pe toata perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap, beneficiarul poate solicita recalcularea cuantumului indemnizatiei pe baza unor hotarari judecatoresti definitive, adeverinte sau alte acte doveditoare privind rectificarea veniturilor prevazute la alin. (1) care au stat la baza acordarii dreptului, eliberate de platitorii de venituri sau de organele competente. Noul cuantum se acorda de la data prevazuta in hotararea judecatoreasca definitiva sau, dupa caz, de la data prezentarii documentelor de rectificare a veniturilor.

(8) In situatia persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, cuantumul indemnizatiei lunare stabilit prin decizia de acordare a indemnizatiei se recalculeaza in baza actelor doveditoare eliberate de organele competente privind veniturile efectiv realizate in perioada pentru care s-a luat in calcul venitul estimat in vederea platii anticipate a impozitului sau, dupa caz, pentru care s-a completat declaratia pe propria raspundere.

(9) Daca in urma recalcularii prevazute la alin. (8) rezulta un cuantum mai mare al indemnizatiei lunare fata de cel stabilit initial, diferenta se acorda pentru intreaga perioada incepand cu data stabilirii dreptului la indemnizatia pentru cresterea copilului.

(10) Daca in urma recalcularii prevazute la alin. (8) rezulta un cuantum mai mic al indemnizatiei lunare fata de cel stabilit initial, sumele acordate in plus, incasate necuvenit, se recupereaza de la beneficiar, potrivit prevederilor art. 24.

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 5

Cuantumul indemnizatiei lunare prevazute la art. 2 alin. (2) se majoreaza cu 50% din indemnizatia cuvenita, pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere. Majorarea astfel calculata nu poate fi mai mica decat valoarea minima a indemnizatiei pentru cresterea copilului prevazuta la art. 2 alin. (2).

6. La articolul 8, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Articolul 8

(1) De indemnizatia lunara si stimulentul de insertie prevazute de prezenta ordonanta de urgenta beneficiaza oricare dintre parintii firesti ai copilului, oricare dintre persoanele carora li s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care au adoptat copilul, daca indeplineste conditiile de acordare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai, precum si persoana care a fost numita tutore.

(3) In situatia persoanelor carora li s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care au adoptat copilul, precum si a celor prevazute la alin. (2), acordarea drepturilor prevazute la art. 2, respectiv la art. 7 se face tinandu-se seama de perioada de 12 luni anterioare celei in care, dupa caz, a fost facuta incredintarea, s-a aprobat adoptia ori s-a instituit plasamentul sau tutela.

7. La articolul 9, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Pe perioada suprapunerii situatiilor prevazute la alin. (2), cuantumul indemnizatiei lunare prevazut la art. 2 alin. (2) se majoreaza cu 50% din indemnizatia cuvenita, pentru fiecare dintre copii, incepand cu cel de-al doilea. Majorarea astfel calculata nu poate fi mai mica decat valoarea minima a indemnizatiei pentru cresterea copilului prevazuta la art. 2 alin. (2).

8. La articolul 9, dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alin. (4^1)-(4^3), cu urmatorul cuprins:

(4^1) Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului sau, dupa caz, stimulentul de insertie se acorda persoanei indreptatite, ori de cate ori aceasta solicita, daca la momentul solicitarii indeplineste conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

(4^2) In situatia in care copilul/copiii este/sunt incadrat/ incadrati in grad de handicap, pentru acesta/acestia concediul si indemnizatia se acorda pana la implinirea de catre copil/copii a varstei de 3 ani, astfel:

a) in cazul in care exista deja stabilit un drept de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului, prin prelungirea perioadei de acordare, daca cererea de prelungire este depusa inainte de incetarea dreptului anterior;

b) in cazul in care incadrarea in grad de handicap se realizeaza dupa implinirea de catre copil/copii a varstei de 2 ani si pentru acesta/acestia a fost acordat anterior concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, prin acordarea unui nou concediu si a unei noi indemnizatii de la data incadrarii in grad de handicap, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile de la data incadrarii;c) prin acordarea unui nou drept de la data depunerii cererii in cazul in care au fost depasite termenele prevazute la lit. a) si b).

(4^3) In situatia prevazuta la alin. (4^2), indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda in cuantumul platit anterior. In cazul in care sunt incadrati in grad de handicap mai multi copii rezultati in urma unei sarcini multiple, pe langa indemnizatia pentru cresterea copilului in cuantumul prevazut la art. 2 alin. (2) se va acorda si suma prevazuta la art. 5, in raport cu numarul copiilor.

9. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 11(1) Daca ambii parinti dintre persoanele prevazute la art. 8 alin. (1) indeplinesc cerintele de acordare a concediului pentru cresterea copilului, prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, acesta se acorda astfel incat:

a) cel putin 2 luni de concediu pentru cresterea copilului sa se efectueze de parintele care nu a solicitat initial acordarea acestui drept;
b) in situatia in care parintele prevazut la lit. a) nu solicita acordarea concediului pentru cresterea copilului pentru cel putin 2 luni, desi indeplineste cerintele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, celalalt parinte nu poate beneficia de dreptul la concediu in locul acestuia.

10. La articolul 16, alineatul (1) si partea introductiva a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Articolul 16

(1) Dreptul la indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 si art. 9 alin. (4) inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care:

a) copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
b) a avut loc decesul copilului;
c) au trecut 3 luni de la data expirarii certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului, iar un certificat nou nu a fost depus in aceasta perioada.(2) Dreptul la indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 si art. 9 alin. (4) se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care:

11. La articolul 16, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alin. (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:

(2^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in situatia in care se constata ca certificatul de incadrare in grad de handicap al copilului este expirat, plata indemnizatiei prevazuta la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 si art. 9 alin. (4) se suspenda pentru o perioada de 3 luni, incepand cu luna urmatoare celei in care a expirat certificatul de incadrare in grad de handicap al copilului. Neprezentarea unui nou certificat de incadrare in grad de handicap in termenul de 3 luni conduce la incetarea dreptului.

(2^2) In situatia reincadrarii copilului in grad de handicap in perioada de suspendare prevazuta la alin. (2^1) plata indemnizatiei prevazute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 si art. 9 alin. (4) se reia, incepand cu ziua urmatoare reincadrarii in grad de handicap.

12. La articolul 16 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

c) realizeaza, in decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu, al caror nivel net nu depaseste de 8 ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2).

13. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 18(1) In situatiile de suspendare a drepturilor prevazute la art. 16 alin. (2) si art. 17 alin. (2) acestea pot fi solicitate si de catre o alta persoana indreptatita, daca indeplineste cerintele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, mai putin cele prevazute la art. 11 alin. (1).

14. Dupa articolul 19 se introduce un nou articol, art. 19^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 19^1

(1) In vederea solicitarii concediului pentru cresterea copilului, persoanele prevazute la art. 8 alin. (1) si (2) au obligatia sa anunte angajatorul, cu cel putin 10 zile inainte de finalizarea concediului de maternitate sau, dupa caz, inainte de data estimata de incepere a concediului pentru cresterea copilului, de intentia de a-si exercita dreptul la concediul pentru cresterea copilului prin depunerea unei cereri in format letric sau electronic, in care sa precizeze perioada preconizata a concediului pentru cresterea copilului.(2) In cazul in care persoana indreptatita nu precizeaza in cererea de acordare a concediului perioada preconizata, angajatorul aproba cererea pentru perioada maxima a concediului pentru cresterea copilului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1).

15. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 20

(1) Indemnizatia pentru cresterea copilului prevazuta la art. 2 alin. (1) poate fi urmarita si executata silit indiferent de natura creantelor datorate de debitor, in limitele prevazute de cadrul legal in materie. Celelalte drepturi, prevazute la art. 5, 7, 9, art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si (5), nu pot fi urmarite silit decat in vederea recuperarii, conform legii, a sumelor incasate necuvenit cu acest titlu.

16. La articolul 25, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Articolul 25

(1) Angajatorul are obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1) si art. 11 alin. (1) lit. a)...................................................................................................(4) In cazul persoanei indreptatite care are calitatea de salariat si care se intoarce la activitatea profesionala, aceasta are obligatia de a anunta, in scris, angajatorul cu cel putin 30 de zile inainte intentia de reluare a raportului de munca sau de serviciu.

17. La articolul 25, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alin. (4^1) si (4^2), cu urmatorul cuprins:

(4^1) In situatia prevazuta la alin. (4), precum si la incetarea concediului pentru cresterea copilului, persoanei indreptatite i se aplica prevederile art. 10 alin. (8) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiind de conditii care nu ii sunt mai putin favorabile, precum si de orice imbunatatire a conditiilor de munca la care ar fi avut dreptul daca nu ar fi efectuat concediul.(4^2) Drepturile in legatura cu locul de munca dobandite de persoana indreptatita la data aprobarii concediului pentru cresterea copilului sau care sunt in curs de a fi dobandite la data la care incepe concediul se mentin pe toata durata concediului si se aplica si dupa incetarea acestuia, in conditiile prevazute de legislatia in baza careia aceste drepturi au fost acordate, de contractul colectiv de munca sau contractul individual de munca.

18. Dupa articolul 37^1 se introduce un nou articol, art. 37^2, si mentiunea privind transpunerea normelor din dreptul Uniunii Europene, cu urmatorul cuprins:

Articolul 37^2

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale asigura informarea corespunzatoare atat a salariatilor, cat si a angajatorilor cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, prin publicarea informatiilor relevante pe website-ul institutiei, dar si prin alte mijloace de comunicare accesibile salariatilor si angajatorilor.Prezenta ordonanta de urgenta asigura transpunerea integrala a art. 1 lit. a), art. 2, art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 8 alin. (1) si (3), art. 10, art. 12 alin. (1), art. 13, art. 17, art. 19 si art. 20 si partiala a art. 11 din cuprinsul Directivei (UE) 2019/1.158 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viata profesionala si cea privata a parintilor si ingrijitorilor si de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 188 din 12 iulie 2019, cu referire la concediul pentru cresterea copilului.

Articolul II

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul va actualiza in mod corespunzator, prin hotarare, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul III

(1) Prevederile art. I se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. II, cu exceptia punctului 13, care se aplica dupa 30 de zile de la aceasta data.

(2) Prevederile art. I pct. 8 se aplica pentru persoanele care au depus cereri incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. II, precum si pentru persoanele care au depus cereri anterior intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. II si care nu au fost solutionate pana la aceasta data.

Articolul IV

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare. 


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatia Contabila

NOU: Seminarul National de Fiscalitate si Contabilitate, Editia 139


Tehnici de supravietuire masurilor legislative din OUG care zguduie din temelii sistemul fiscal romanesc

PRECIZARE IMPORTANTA!
 
Rezervati acum participarea dvs. la eveniment si aflati:
    • care sunt masurile fiscale nou preconizate, cand intra in vigoare
    • cum va afecteaza
    • ce impact au asupra activitatii / afacerii dvs.
    • ce masuri luati dvs. pentru implementarea corect a legii in vigoare
    • cum va protejati impotriva amenzilor generate de erorile de aplicarea legii.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
indemnizatie crestere copilconcediustimulent de insertie


Data aparitiei: 09 Decembrie 2022

Votati articolul "Legislatia privind concediul si indemnizatia de crestere a copilului, MODIFICATA prin OUG 164/2022":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X