email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Stimulentul de insertie de 650 lei se acorda parintilor chiar daca revin la munca dupa ce copilul implineste 2 ani

Stimulentul de insertie de 650 lei se acorda parintilor chiar daca revin la munca dupa ce copilul implineste 2 ani
stimulent de insertieindemnizatieconcediu crestere copil

Prin HG 536/2021, care a aparut in Monitorul Oficial nr. 510 din 17 mai 2021, au fost aduse schimbari semnificative privind stimulentul de insertie.


Una dintre prevederi este ca stimulentul de insertie de 650 lei se acorda parintilor chiar daca revin la munca dupa ce copilul implineste 2 ani sau 3 ani (in cazul in care sufera de dizabilitati), adica dupa ce se termina concediul de crestere. Pana acum, legislatia prevedea ca acest stimulent se acorda doar parintilor care se intorc mai devreme la munca.

Amintim ca prin OUG 26/2021 a fost majorat stimulentul de insertie la 1.500 de lei pentru parintii care revin in activitate oricand inainte de implinirea de catre copil a varstei de 6 luni, respectiv 1 an, in cazul copilului cu dizabilitati. 

Consulta in continuare toate modificarile introduse in legislatie prin HG 536/2021.
 

HG 536/2021 - stimulent de insertie: continutul actului normativ

Denumire completa: Hotararea nr. 536 din 13 mai 2021 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011
 

Articolul I


Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (2^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2^1) In situatiile prevazute la art. 12 alin. (5)-(7) din ordonanta de urgenta, conditiile prevazute la alin. (2) lit. c) si d) se considera indeplinite.

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 2
(1) Drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5,art. 7 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (4) si art. 9 alin. (4) din ordonanta de urgenta se cuvin pentru fiecare nastere sau, dupa caz, pentru fiecare situatie prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

3. La articolul 4^1, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) In situatia in care persoana indreptatita opteaza pentru concediu fara plata potrivit alin. (2), cererea pentru acordarea acestuia se depune si se inregistreaza la angajator, pe aceasta perioada aplicandu-se corespunzator prevederile art. 21 si 22 din ordonanta de urgenta.

4. La articolul 4^1, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:

(6^1) Perioada prevazuta la alin. (6) reprezinta perioada de dinainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati si nu poate fi constituita fractionat sau din perioade anterioare in care persoana indreptatita a realizat venituri supuse impozitului.

5. La articolul 6 alineatul (5), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) dovada privind veniturile realizate in anii fiscali anteriori celui in care s-a nascut copilul, corespunzatori perioadei prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, sau, dupa caz, dovada privind veniturile realizate, eliberata de angajator/platitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declaratia fiscala, prevazuta de lege, pentru categoriile de venituri prevazute la art. 3 din ordonanta de urgenta, pentru care Codul fiscal nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

6. La articolul 6 alineatul (6), literele a) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

a) dovada eliberata de institutia care a trimis persoana in misiune permanenta in strainatate, pentru situatiile prevazute la lit. k) si x);
...............................................................................................
d) dovada eliberata de angajator pentru situatiile prevazute la lit. c), d), f), i), j), u), precum si in cazul indemnizatiei acordate in baza art. XI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, pentru situatia prevazuta la lit. y);

7. La articolul 6, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(8) In cazurile prevazute la art. 2 alin. (5) lit. g) sau h) din ordonanta de urgenta, precum si in cazul indemnizatiei acordate in baza art. XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, si/sau de prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta la art. 2 alin. (5) lit. y) din ordonanta de urgenta, nu este necesar ca persoana indreptatita sa prezinte acte doveditoare privind atestarea acestor situatii, drepturile respective fiind acordate de agentiile teritoriale.

8. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) In situatia persoanelor indreptatite care realizeaza venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura si care nu lucreaza in baza unui contract individual de munca, concediul reprezinta intreruperea/suspendarea activitatii pe perioada de pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in situatia solicitarii drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

9. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 8^1

(1) In aplicarea prevederilor art. 9^1 din ordonanta de urgenta, perioada luata in calcul este cea cuprinsa intre luna calendaristica in care copilul anterior implineste varsta de 2 ani sau 3 ani in cazul copilului cu handicap si luna calendaristica in care se naste sau se inregistreaza o noua situatie dintre cele prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta, fara a se depasi 12 luni.

(2) In situatia prevazuta la art. 9^1 din ordonanta de urgenta, pentru stabilirea dreptului la concediu si indemnizatie pentru cresterea copiilor, se iau in calcul perioadele prevazute la art. 4 alin. (2) si (4).

(3) Pentru calculul indemnizatiei pentru cresterea copiilor, in situatia prevazuta la art. 9^1 din ordonanta de urgenta, se procedeaza dupa cum urmeaza:

a) daca perioada de eligibilitate este acoperita in totalitate de perioada de concediu si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, se acorda aceeasi valoare cu indemnizatia primita pentru copilul anterior;

b) daca perioada de eligibilitate este constituita si din perioade in care persoana a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit prevazute la art. 3 alin. (1) din ordonanta de urgenta, atunci indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate pe aceasta perioada, inclusiv pe baza celor realizate in perioadele prevazute la art. 2 alin. (5) si (6) si a celor realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta. Daca din calcul rezulta un cuantum al indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului mai mic decat cuantumul indemnizatiei primit pentru copilul anterior, atunci se acorda indemnizatia lunara pentru cresterea copilului primita pentru copilul anterior.

10. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) In situatia in care persoana indreptatita beneficiara a stimulentului de insertie in cuantumul prevazut la art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta solicita concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului dupa implinirea de catre copil a varstei de 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati, reluarea platii stimulentului de insertie se realizeaza in cuantumul prevazut la art. 7 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta.

11. La articolul 13, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:

(2) Pentru persoanele care solicita acordarea stimulentului de insertie dupa implinirea de catre copil a varstei de 2, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu dizabilitati, prevazut la art. 7 alin. (2) din ordonanta de urgenta, acesta se acorda dupa cum urmeaza:

a) incepand cu ziua urmatoare celei in care persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului, cu respectarea termenului prevazut la art. 15 alin. (1) lit. c^1) din ordonanta de urgenta;

b) incepand cu data depunerii cererii in cazul in care cererea este depusa peste termenul prevazut la art. 15 alin. (1) lit. c^1) din ordonanta de urgenta.

(3) Stimulentul de insertie prevazut la art. 7 alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda oricaruia dintre parinti sau oricareia dintre persoanele prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta, care a efectuat cel putin o luna de concediu pentru cresterea copiilor.

12. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 18

(1) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11,art. 31 alin. (1), (2) si (7) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d),alin. (2) si (5) din ordonanta de urgenta se completeaza de catre persoanele indreptatite, reprezentantii legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1. Modelul de cerere se publica si este disponibil pe site-urile autoritatilor administratiei publice locale, ale agentiilor teritoriale, pe site-ul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, precum si pe punctul de contact unic electronic in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic.

13. Dupa articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 19^1

(1) In situatia in care autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, agentiile teritoriale dezvolta sisteme informatice de primire si inregistrare a solicitarilor, cererea si documentele doveditoare pentru drepturile prevazute de ordonanta de urgenta pot fi depuse electronic.

(2) Depunerea prin posta electronica a cererilor, declaratiilor si documentelor justificative este optionala si se realizeaza cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

(3) Prin exceptie de la prevederile art. 19, in situatia prevazuta la alin. (1), daca cererea si documentele justificative sunt depuse electronic la agentia teritoriala, certificarea de catre primar sau persoana imputernicita de acesta nu este necesara.

14. La articolul 20, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Articolul 20

(1) Solicitarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11,art. 31 alin. (1), (2) si (7) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d),alin. (2) si (5) din ordonanta de urgenta se solutioneaza prin decizie scrisa emisa de directorul executiv al agentiei teritoriale, in termenul prevazut la art. 14 alin. (3) din ordonanta de urgenta.

(2) Decizia prevazuta la alin. (1) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, direct sau prin posta, inclusiv posta electronica sau orice alt mijloc de comunicare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

15. La articolul 21, alineatul (5) se abroga.

16. La articolul 22, alineatele (1), (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Articolul 22
(1) In situatia persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se recalculeaza in baza dovezilor eliberate de organele competente privind veniturile efectiv realizate in perioada pentru care s-a luat in calcul venitul estimat in vederea platii anticipate a impozitului sau, dupa caz, pentru care s-a completat declaratia pe propria raspundere.
...............................................................................................
(5) In vederea verificarii veniturilor din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, agentia teritoriala poate solicita organului fiscal central competent cu administrarea situatia privind veniturile realizate efectiv de persoanele beneficiare ale indemnizatiei prevazute la art. 2 din ordonanta de urgenta.
...............................................................................................
(7) In situatia veniturilor din salarii si asimilate acestora, recalcularea cuantumului indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului se aplica numai in situatiile prevazute la art. 16 alin. (4) din ordonanta de urgenta. Recalcularea se face fie la solicitarea persoanei indreptatite, fie din oficiu aplicandu-se corespunzator prevederile alin. (3) si (4), precum si prevederile art. 18 alin. (5) din ordonanta de urgenta.

17. La articolul 23, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Drepturile prevazute la art. 31 alin. (1) si (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda cu respectarea termenelor prevazute la art. 35 alin. (1) lit. a)-d) si e) si alin. (2) din ordonanta de urgenta.

18. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 24

Dreptul reprezentand stimulentul de insertie se cuvine dupa cum urmeaza:

a) de la data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;

b) de la data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;

c) incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul indemnizatiei prevazute la art. 2 alin. (2) si art. 31 alin. (2) din ordonanta de urgenta realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si plata acesteia se suspenda, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data;

d) incepand cu ziua urmatoare celei in care persoanele prevazute la art. 7 alin. (2) din ordonanta de urgenta realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data;

e) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a)-d).

19. La articolul 29 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a) primaria, pentru situatiile prevazute la art. 16 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. g), precum si la art. 17 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta, precum si pentru orice modificari cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri supuse impozitului pe venit de catre beneficiari, de natura a genera incetarea sau suspendarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta;

20. La articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 32

(1) Suspendarea platii/Incetarea drepturilor/ Reluarea platii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7,31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d),alin. (2) si (5) din ordonanta de urgenta se face prin decizie scrisa a directorului executiv al agentiei teritoriale, care se comunica beneficiarului in termen de 15 zile lucratoare de la data emiterii direct sau prin posta, inclusiv posta electronica sau orice alt mijloc de comunicare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). Modelele deciziilor se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei.

21. Articolul 33 se abroga.
22. Articolul 35 se abroga.

23. La articolul 36, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Articolul 36

(1) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5,art. 9 alin. (4) si art. 31 din ordonanta de urgenta constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor de pensie in sistemul public de pensii.

(2) Pentru perioadele asimilate prevazute la alin. (1), in care persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5,art. 9 alin. (4) din ordonanta de urgenta, punctajul lunar al asiguratului se determina conform art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5,art. 9 alin. (4) si art. 31 din ordonanta de urgenta constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj si se are in vedere la stabilirea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj si a cotelor procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare realizat in sistemul asigurarilor pentru somaj conform art. 39 alin. (1) si (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea stagiului minim de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj prevazut la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

24. Anexa „Perioade asimilate“ la anexa nr. 1 la normele metodologice se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

25. Anexa nr. 2 la normele metodologice se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

Articolul II

In situatia persoanelor care la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari a Guvernului se afla in plata stimulentului de insertie prevazut de art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, iar copilul nu a implinit varsta de 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati, stimulentul de insertie se acorda, din oficiu, in cuantumul prevazut la art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2021.

Articolul III

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

Consulta anexele atasate (perioada asimilate, adeverinta). ►

de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
stimulent de insertieindemnizatieconcediu crestere copil

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 19 Mai 2021


Votati articolul "Stimulentul de insertie de 650 lei se acorda parintilor chiar daca revin la munca dupa ce copilul implineste 2 ani":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

CHIRIE APARTAMENT

Intrebare: Este deductibila chiria platita de firma pentru locuinta administratorului/Asociatului acesteia- cetatean strain rezident ? Mentionez ca nu este salariat, iar apartamentul este inchiriat de la o persoana fizica. In situatia in care este nedeductibila aceasta cheltuiala mai poate fi atrasa raspunderea societatii pentru refuzul proprietarului de a inregistra ctr de inchiriere, la Adm Fin in vederea impozitarii?

Raspuns: In opinia mea, aceasta cheltuiala este deductibila poate fi asimilata cheltuielilor de cazare, doar...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 19 Mai 2021 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 7 - 3 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X