email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Raportarea contabila la 30 iunie 2022 se va depune exclusiv online. Vezi termenul limita!

Raportarea contabila la 30 iunie 2022 se va depune exclusiv online. Vezi termenul limita!
raportare contabilalegea contabilitatiisanctiuni

Raportarea contabila la 30 iunie 2022, pe care trebuie sa o faca firmele cu o cifra de afaceri de peste un milion de euro, se va depune exclusiv online, dupa cum reiese din Ordinul 1669/2022 (M.O. nr. 723 din 19 iulie 2022). 

Potrivit documentului, modalitatea de depunere a raportarilor contabile este in forma electronica, pe portalul www.e-guvernare.ro, pana la 16 august 2022. Formatul electronic al raportarilor contabile depuse consta intr-un fisier PDF la care este atasat un fisier xml.

Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2022  in conditiile prevazute de actul normativ al Finantelor se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991.

Reglementarile contabil prevad trei categorii de entitati pentru raportare: microentitati, entitati mici, entitati mijlocii si mari, incadrate astfel in functie de criteriile de marime prevazute de Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului. De asemenea, sub aspectul cerintelor de raportare financiara, sunt asimilate entitatilor mijlocii si mari entitatile de interes public, asa cum acestea sunt definite de reglementari. 

Raportarea contabila la 30 iunie 2022: care sunt noutatile acestui an? 

Potrivit Ordinului 1669/2022, sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2022 se aplica operatorilor economici care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.


Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2022, incadrarea in criteriul de mai sus se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizand cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

MFP precizeaza, de asemenea, ca entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2022, cele care in tot semestrul I al anului 2022 s-au aflat in inactivitate temporara, cele infiintate in cursul anului 2022, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2022. 

Informatiile cuprinse in raportarile contabile se bazeaza pe reglementarile contabile aplicabile fiecarei categorii de operatori economici, respectiv Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru raportarile contabile la 30 iunie nu se aplica unele reguli contabile, cum sunt inventarierea obligatorie si evaluarea tuturor elementelor bilantiere, iar nivelul de detaliere a informatiilor prezentate este mai redus, prin comparatie cu situatiile financiare anuale.

Intrucat datele cuprinse in raportarile contabile la 30 iunie sunt destinate, in principal, institutiilor statului, informatiile propuse a se raporta conform prezentului proiect de ordin au fost stabilite in urma consultarii institutiilor care utilizeaza baza de date a Ministerului Finantelor.

Fata de raportarea contabila la 30 iunie 2021, sunt de mentionat urmatoarele aspecte:

- prezentarea distincta a indicatorilor reprezentand cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderente efectiv desfasurate si cheltuielile privind consumul de energie;

- modalitatea de depunere a raportarilor contabile, respectiv in forma electronica, pe portalul www.e-guvernare.ro.
Raportarile contabile la 30 iunie 2022 urmeaza a fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor pana cel mai tarziu la data de 16 august 2022. 

Raportarea contabila la 30 iunie 2022: extras din Ordinul 1669/2022

CAPITOLUL I
Prevederi generale

A. Norme metodologice privind intocmirea si depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2022

 I. Prevederi comune

 1. Entitatile prevazute la art. 2 din ordin au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2022 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate.

 2. Prevederile pct. 1 se aplica, de asemenea, subunitatilor din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si sediilor permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii.

 3. (1) Entitatile depun raportarile contabile in forma electronica, pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

 (2) Formatul electronic al raportarilor contabile depuse conform alin. (1) consta intr-un fisier PDF la care este atasat un fisier xml.

 II. Structura si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2022

 4. (1) Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din ordin intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor raportari contabile la 30 iunie 2022 care cuprind urmatoarele formulare, prevazute la Cap. II:

 a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
 b) Contul de profit si pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit si pierdere (cod 20);
 c) Date informative (cod 30).

 (2) Entitatile prevazute la art. 2 alin. (2) din ordin intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor raportari contabile la 30 iunie 2022 care cuprind urmatoarele formulare, prevazute la Cap. III:

 a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
 b) Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20);
 c) Date informative (cod 30).

 (3) Prevederile alin. (1) se aplica, de asemenea, subunitatilor din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si sediilor permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii.

 5. (1) Entitatile completeaza datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, numarul de telefon si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, fara a folosi prescurtari sau initiale. In casute se trec codurile care delimiteaza incadrarea entitatilor.

 (2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute in vedere, de asemenea, de subunitatile din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si de sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, care completeaza forma de proprietate corespunzatoare societatilor carora le apartin.

 (3) Entitatile care, potrivit actului constitutiv, reprezinta filiale ale unor societati cu capital integral sau majoritar de stat completeaza la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, dupa caz.

 6. Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” cu datele prevazute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificarii entitatii si, in consecinta, se considera ca raportarea contabila la 30 iunie 2022 nu a fost depusa, entitatea fiind sanctionata conform prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 7. (1) Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.

 (2) In cazul sediilor permanente din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, codul CAEN inscris in raportarile contabile la 30 iunie 2022 intocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din Romania corespunde propriei activitati desfasurate de acesta.

 (3) Entitatile completeaza, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderenta efectiv desfasurata.

 8. (1) Formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” prezinta, in forma sintetica, elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.

 (2) Formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2022, puse in acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

 (3) Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic completeaza formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” cu informatiile corespunzatoare datelor de 1 ianuarie 2022 si 30 iunie 2022.

 9. (1) Formularul „Contul de profit si pierdere”/„Contul prescurtat de profit si pierdere”, respectiv „Situatia veniturilor si cheltuielilor”, cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2022.

 (2) Datele care se raporteaza in formularul „Contul de profit si pierdere”/„Contul prescurtat de profit si pierdere”, respectiv „Situatia veniturilor si cheltuielilor” sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare.

 (3) Indicatorul „Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)” prezentat pe randul 66 din cadrul formularului „Contul de profit si pierdere” se completeaza numai de catre microintreprinderi, incadrate ca atare potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu suma reprezentand impozitul pe venitul acestora.

 10. (1) Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic completeaza formularul „Contul de profit si pierdere”/„Contul prescurtat de profit si pierdere”, respectiv formularul „Situatia veniturilor si cheltuielilor”, cu informatiile
corespunzatoare perioadelor 1 ianuarie 2021 - 30 iunie 2021, respectiv 1 ianuarie 2022 - 30 iunie 2022. 

(2) Entitatile inscriu la randul 24 „Salarii si indemnizatii” din cadrul formularului „Contul de profit si pierdere”/randul 04 „Cheltuieli cu personalul” din cadrul formularului „Contul prescurtat de profit si pierdere”, respectiv la randul 28 „Salarii si indemnizatii” din cadrul formularului „Situatia veniturilor si cheltuielilor” toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La aceleasi randuri va fi cuprinsa si contravaloarea tichetelor acordate salariatilor, potrivit legii.

 (3) Informatiile reprezentand contravaloarea tichetelor acordate salariatilor sunt prezentate, de asemenea, la randurile 40 si 41 din formularul „Date informative” (cod 30).

 11. (1) In formularul „Date informative”, la randurile 01, 02 si 03 coloana 1, entitatile care au in subordine subunitati inscriu cifra 1, indiferent de numarul acestora.

 (2) Randul 03 coloana 1 din formularul „Date informative” se completeaza numai de entitatile care in perioada curenta de raportare nu au inregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

 (3) La randurile privind platile restante din formularul „Date informative” se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.

 12. (1) Raportarile contabile la 30 iunie 2022 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.
 Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:

 - directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii contabilitatii;
 - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

 (2) Raportarile contabile la 30 iunie 2022 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

 13. Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, verifica si centralizeaza informatiile aferente acestora, intocmind raportarile contabile la 30 iunie 2022, cu respectarea prevederilor din ordin.

 14. (1) Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2022, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor.

 (2) Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor sau poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de la adresa www.anaf.ro.

 15. Formularele care compun raportarile contabile la 30 iunie 2022 se completeaza in lei.

 16. Entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2022, cele care in tot semestrul I al anului 2022 s-au aflat in inactivitate temporara, cele infiintate in cursul anului 2022, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2022. 
 

Consulta AICI continuarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2022. ►


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2024

Manualul de Inventariere a fost actualizat cu Legea 296/2023 si OMFP 1447/2023!


 ATENTIE!

Acum exista reguli noi privind procedura de inventariere, introduse de:

  • Codul fiscal
  • OMFP 3067/2018
  • Legea 163/2018 care permite distribuirea de dividende pe parcursul anului
  • OMFP 3103/2017
  • Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
  • OMFP 1447/2023 pentru modificarea si completarea unor reglementari privind documentele financiar-contabile

  Explicatii complete gasiti in ghidul Manualul de inventariere. Societati comerciale. PFA. ONG.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
raportare contabilalegea contabilitatiisanctiuni


Data aparitiei: 01 Iulie 2022
Ultima actualizare: 20 Iulie 2022

Votati articolul "Raportarea contabila la 30 iunie 2022 se va depune exclusiv online. Vezi termenul limita!":
Rating:

Nota: 3.33 din 5 din 3 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X