email
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Case de marcat: modificari in normele de utilizare

Case de marcat: modificari in normele de utilizare
case de marcatHG nr. 355/202bon fiscalnorme case de marcat

Operatorii economici care incaseaza, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amanuntul, precum si a prestarilor de servicii efectuate direct catre populatie sunt obligati sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si sa le inmaneze clientilor.

Orice antreprenor trebuie sa fie la curent cu noile modificari privind utilizarea caselor de marcat in 2023 pentru a elimina riscul suspendarii activitatii firmei pentru incalcarea prevederilor legale. In acest context, trebuie avuta in vedere Hotararea Guvernului nr. 355/2023 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003.

Forma HG nr. 479/2003 in vigoare DUPA modificarile aduse de HG nr. 355/2023

Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. — Utilizatorii, cu exceptiile prevazute de ordonanta de urgenta, au obligatia sa elibereze clientilor bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amanuntul si/sau serviciile prestate, iar la solicitarea acestora, sa elibereze si factura, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la data eliberarii bonului fiscal.” 

Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, art. 41, cu urmatorul cuprins:
„Art. 41 . — (1) In sensul ordonantei de urgenta, prin echipamente nesupravegheate se intelege dispozitivele de tipul automatelor comerciale, care functioneaza pe baza de plati cu cardul, precum si de acceptatoare de bancnote sau monede, dupa caz, prin intermediul carora se comercializeaza cu amanuntul produse alimentare si/sau nealimentare sau se presteaza servicii direct catre populatie. Intra in categoria echipamentelor nesupravegheate si dispozitivele prin intermediul carora se incaseaza contravaloarea serviciilor in regim de «autoservire», cum ar fi, dar fara a se limita la acestea, cele prestate in spalatoriile auto si in statiile automate de spalare articole textile.
 (2) Nu sunt considerate echipamente nesupravegheate dispozitivele de tipul automatelor comerciale, prin intermediul carora se comercializeaza cu amanuntul produse alimentare si/sau nealimentare sau se presteaza servicii direct catre populatie, care nu sunt dotate constructiv cu o unitate de control.”

Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. — (1) In situatia defectarii aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii consemneaza in cartea de interventii a aparatului de marcat electronic fiscal, prezentata in anexa nr. 1, data si ora la care au anuntat defectarea acestuia si pastreaza notificarea efectuata conform celor convenite de partile contractante potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (81) din ordonanta de urgenta.
(2) Pana la repunerea in functiune a aparatului defect, utilizatorii, cu exceptiile prevazute de ordonanta de urgenta, inregistreaza toate operatiunile efectuate in aceasta perioada intr-un registru, denumit in continuare registru special, care se completeaza fara stersaturi si fara spatii neutilizate.
(3) Inregistrarea in registrul special a operatiunilor efectuate pana la repunerea in functiune a aparatului defect se face imediat dupa realizarea acestora sau pana cel mai tarziu la sfarsitul zilei de lucru, in functie de specificul activitatii desfasurate.


(4) Registrul special se intocmeste conform modelelor prezentate in anexele nr. 2 a) si 2 b).
(5) Registrul special are paginile numerotate, este sigilat si stampilat de catre organul fiscal la care se depun declaratiile fiscale, denumit in continuare organ fiscal competent, cu precizarea numarului de pagini continut de acesta, si este prezentat de catre utilizator, cu exceptiile
prevazute de ordonanta de urgenta, pentru vizare la organul fiscal in a carui raza teritoriala a fost instalat aparatul de marcat electronic fiscal, inainte de inceperea activitatii.
(6) La repunerea in functiune a aparatului, tehnicianul unitatii de service acreditate, denumit in continuare tehnician de service, consemneaza in registrul special, cu exceptiile prevazute de ordonanta de urgenta, dupa ultima inregistrare a operatiunilor efectuate de utilizator, data si ora inceperii functionarii aparatului, sub semnatura si numele in clar ale tehnicianului de service.”

La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. — (1) Pana la repunerea in functiune a aparatului defect, utilizatorii, cu exceptia celor care, potrivit dispozitiilor ordonantei de urgenta, nu au obligatia utilizarii registrului special, emit chitante pentru respectivele operatiuni si facturi, la cererea clientilor, in conditiile prevazute de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de schimb valutar aplica prevederile din legislatia care reglementeaza aceasta activitate.”

 La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. — (1) In situatia intreruperii curentului electric in momentul emiterii unui bon fiscal, acesta se pastreaza de catre utilizator impreuna cu raportul fiscal de inchidere zilnica prevazut la art. 33 pct. C lit. a), cu exceptia aparatelor de marcat electronice fiscale integrate in echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale care nu inglobeaza constructiv dispozitivul de imprimare.”

La articolul 17, dupa litera f) se introduce o noua litera, lit. g), cu urmatorul cuprins:
„g) aparate sau terminale cu functii de case de marcat electronice fiscale corespunzatoare prevederilor art. 3 alin. (2) din ordonanta de urgenta, integrate in echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce functioneaza pe baza de plati cu cardul, precum si de acceptatoare de bancnote sau monede, dupa caz. Aceste aparate sau terminale sunt dispozitive identificabile ca structura si program de aplicatie, care includ o placa fiscala ce contine un modul fiscal, controlat de un program de control, inglobarea constructiva a dispozitivului de imprimare, afisajului client si, respectiv, operator nefiind obligatorie.” 

La articolul 18, alineatele (1), (3), (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 18. — (1) Aparatele de marcat electronice fiscale prevazute la art. 17 lit. a), b), e)—g) pot fi stationare, alimentate cu energie electrica din reteaua de curent alternativ, si/sau portabile, cu alimentare autonoma de la baterii ori acumulatori. Aparatele de marcat electronice fiscale prevazute la art. 17 lit. g) pot fi alimentate si cu energie electrica de joasa tensiune direct din echipamentul nesupravegheat de tipul automatului comercial in care sunt integrate.

La articolul 18, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu urmatorul cuprins:
„(7) Aparatele de marcat electronice fiscale prevazute la art. 17 lit. g) trebuie sa dispuna de interfete prin care se asigura:
a) integrarea cu unitatea de control a echipamentului nesupravegheat de tipul automatului comercial in care este integrat;
b) integrarea cu conexiunile perifericelor de plata atasate acestuia;
c) integrarea cu un sistem de calcul de tip calculator sau cu un dispozitiv de tip telefon inteligent, tableta, precum si altele asemenea, ce dispun de un program de aplicatie identificabil ce permite modificarea, programarea, executarea comenzilor din regimul de raportare, completarea si citirea bazei de date proprie modulului fiscal, precum si executarea operatiunilor de service printr-un set limitat de comenzi. Securitatea comunicarii si integritatea corectitudinii inregistrarilor sunt asigurate integral de modulul fiscal, prin programul sau de control.”

Dupa articolul 21 se introduce un nou articol, art. 21.1, cu urmatorul cuprins:
„Art. 21.1. — Aparatele de marcat electronice fiscale integrate in echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce functioneaza pe baza de plati cu cardul, precum si de acceptatoare de bancnote sau monede, dupa caz, pot fi numai aparate de marcat electronice fiscale de tipul celor prevazute la art. 17 lit. g).”

La articolul 22 punctul A, literele b)—d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„b) un dispozitiv de afisaj client special cu caractere de minimum 5 mm, cu numarul minim de caractere suficient pentru afisarea valorii maxime pentru totalul de bon si care asigura o buna lizibilitate pentru client in orice conditii de lumina ambientala. Sunt exceptate aparatele de marcat electronice fiscale portabile, cele destinate exclusiv activitatilor hoteliere, de alimentatie publica, atunci cand plata se face la masa, precum si aparatele de marcat electronice fiscale prevazute la art. 17 lit. g). Dispozitivul de afisaj client la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatii de taximetrie este inglobat in carcasa acestor aparate si va avea caracteristicile tehnice stabilite prin normele de metrologie legala referitoare la taximetrie;
c) un dispozitiv de imprimare a bonurilor fiscale, precum si a altor documente specifice aparatelor de marcat electronice fiscale, cu minimum 18 caractere pe linie document si caractere de minimum 2,5 mm inaltime, cu exceptia aparatelor de marcat electronice fiscale prevazute la art. 17 lit. g) care nu inglobeaza constructiv acest dispozitiv;
d) un afisaj operator, cu exceptia aparatelor de marcat electronice fiscale prevazute la art. 17 lit. g) care nu inglobeaza constructiv acest dispozitiv. Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitatilor de taximetrie, aparatele prevazute la art. 17 lit. d), precum si cele portabile specificate la art. 18 alin. (2) sunt dotate cu un dispozitiv unic de afisaj client-operator.”

La articolul 22 punctul A, dupa litera l) se introduce o noua litera, lit. m), cu urmatorul cuprins: 
„m) cel putin o interfata care sa permita conectarea unitatii de control si perifericelor de plati cu cardul si de acceptatoare de bancnote sau monede, dupa caz, pentru aparatele de marcat electronice fiscale prevazute la art. 17 lit. g).”

La articolul 22 punctul E, partea dispozitiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„E. sa controleze dispozitivul propriu de imprimare si afisajul client, exclusiv prin intermediul modulului fiscal, respectiv prin comenzile de interfatare oferite de acesta, cu exceptia aparatelor de marcat electronice fiscale prevazute la art. 17 lit. g) care nu inglobeaza constructiv dispozitivul de imprimare si afisajul client.”

La articolul 22 punctul G, dupa litera d) se introduce o noua litera,
lit. e), cu urmatorul cuprins:
„e) sigilare si prin elemente fizice de securizare a conexiunilor si interfetelor fizice dintre aparatele de marcat electronice fiscale prevazute la art. 17 lit. g) si unitatea de control a echipamentelor nesupravegheate de tipul automatelor comerciale in care sunt instalate.”

La articolul 22 punctul H, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) conexiunile cu dispozitivul propriu de imprimare si cu afisajul client, cu exceptia aparatelor de marcat electronice fiscale prevazute la art. 17 lit. g) care nu inglobeaza constructiv dispozitivul de imprimare si afisajul client.”

La articolul 24, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu urmatorul cuprins:
„(5) Programul identificabil avizat impreuna cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate statiilor de comercializare a carburantilor trebuie sa fie conectat cu pompele de distributie de carburanti, care sa permita monitorizarea miscarii produselor energetice si determinarea in orice moment a cantitatilor intrate, iesite, precum si a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic si furnizor.” 

La articolul 25, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Modulul fiscal capteaza toate datele trimise spre dispozitivul propriu de imprimare sau, in cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevazute la art. 17 lit. g) care nu inglobeaza constructiv acest dispozitiv, toate datele transmise catre jurnalul electronic in vederea memorarii, gestionand independent si asigurand sinteza acestor date pe termen scurt, respectiv zilnic in totalizatoare si in contoare distincte pe categorii de operatiuni permise, si pe termen lung, respectiv pe durata de utilizare a memoriei fiscale inglobate; controleaza datele afisate pentru client, cu exceptia aparatelor de marcat electronice fiscale prevazute la art. 17 lit. g) care nu inglobeaza constructiv afisajul client, si asigura integritatea, protectia datelor colectate si a documentelor emise.”

La articolul 29, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) sa acceseze modulul fiscal prin comenzile de interfatare ale acestuia, pentru a comunica cu dispozitivul propriu de imprimare din aparat si afisajul client, cu exceptia aparatelor de marcat electronice fiscale prevazute la art. 17 lit. g) care nu inglobeaza constructiv aceste dispozitive, precum si cu memoria fiscala, jurnalul electronic, dispozitivul de salvare externa si dispozitivul de comunicatie externa, in cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanta de urgenta;”

La articolul 31, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 31. — Comunicatia aparatului de marcat electronic fiscal cu perifericele specifice domeniului si cu dispozitivul de imprimare propriu, atunci cand acesta este inglobat constructiv conform legii, cu exceptia cazului in care acesta are caracter fiscal, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:”.

La articolul 33 punctul A, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) fiscalizarea memoriei fiscale.
 Prin operatiunea de fiscalizare se intelege identificarea memoriei fiscale si a utilizatorului prin datele inscrise in aceasta, respectiv seria fiscala a aparatului, antetul bonului fiscal, data si ora la care se activeaza memoria, precum si initializarea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic prin programarea parametrilor de identificare ai acestuia. Operatiunea de fiscalizare se efectueaza in momentul instalarii aparatului la utilizator sau anterior instalarii, la distribuitor sau unitatea de service acreditata, in baza solicitarii scrise a utilizatorului;

b) programarea antetului bonului fiscal.
 Antetul bonului fiscal se tipareste, in cazul in care aparatul de marcat inglobeaza constructiv, conform legii, dispozitivul de imprimare, pe toate documentele emise cu aparatul de marcat electronic fiscal si contine cel putin denumirea operatorului economic, adresa de la locul de instalare a aparatului, inclusiv judetul, sau, dupa caz, mentiunea «activitati cu caracter ambulant» ori «taxi», precum si codul de identificare fiscala al utilizatorului. In cazul aparatelor de marcat electronice fiscale utilizate in activitatile cu caracter ambulant, al celor prevazute la art. 17 lit. g) si al celor utilizate de operatorii de transport rutier care efectueaza transport de persoane prin servicii regulate in transportul rutier national, instalate pe mijlocul de transport, prin adresa de la locul de instalare a aparatului se intelege adresa sediului social al utilizatorului. In cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitatii de taximetrie, al celor care sunt integrate in
echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, precum si al celor destinate schimbului valutar, in antet se inscriu, dupa caz, si numarul de inmatriculare al taximetrului, numarul autorizatiei taxi, numarul de telefon si de fax ale ale operatorului de transport sau ale taximetristului independent, seria de fabricatie a automatului comercial si, respectiv, codul statistic atribuit caselor de schimb valutar de catre Ministerul Finantelor.”

La articolul 33 punctul B, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b) imprimarea bonurilor fiscale conform prevederilor ordonantei de urgenta, cu exceptia aparatelor de marcat electronice fiscale prevazute la art. 17 lit. g) care nu inglobeaza constructiv dispozitivul de imprimare;”.

Vezi aici si alte modificari aduse de HG nr. 355/2023 >>

 


de Alina Ilie

NOUTATI din Legislatia Contabila

NOU! Sistemul e-Factura a devenit obligatoriu!


 Ce aveti de facut pentru a respecta legea?

Raspunsurile exacte va sunt oferite de reputatul consultant fiscal Ionut Jinga. Acesta va explica in detaliu procedurile de urmat si toate subtilitatile utilizarii celor 2 instrumente intr-o lucrare “fierbinte” in contextul actual - e-FACTURA. e-TRANSPORT 2024. Noutati, Obligatii, sanctiuni.

In lucrarea e-FACTURA. e-TRANSPORT 2024. Noutati, Obligatii, sanctiuni sunt prezentate cele mai delicate intrebari ale contribuabililor privind sistemele e-Factura si e-Transport, inclusiv intrebari din sectiunea specializata de pe site-ul ANAF!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
case de marcatHG nr. 355/202bon fiscalnorme case de marcat


Data aparitiei: 02 Mai 2023

Votati articolul "Case de marcat: modificari in normele de utilizare":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2024!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X