email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Administrarea societatilor comerciale pe actiuni

societati pe actiunicontabilitate

Multumim Revistei de Monografii Contabile

drd. Adelina Blajanu

Administrarea societatilor comerciale pe actiuni

Legea societatilor comerciale stabileste 2 sisteme de organizare a societatilor comerciale pe actiuni, respectiv:

 • sistemul unitar si
 • sistemul dualist.

Sistemul unitar presupune ca administrarea societatii comerciale sa se realizeze de catre un consiliu de administratie ale carui competente, in cazul entitatilor ale caror situatii financiare fac obiectul auditului statutar, nu pot fi retrase prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor. In acelasi timp ele ne pot fi delegate directorilor entitatii.

Totodata, art. 137 alin. (2) din Legea societatilor comerciale precizeaza ca numarul administratorilor societatilor ale caror situatii financiare anuale fac obiectul auditului statutar nu poate fi mai mic de 3, din care unul trebuie sa fie independent (art. 1402).

In cadrul sistemului dualist administrarea societatii se realizeaza de catre directorat si consiliul de supraveghere. Directoratul exercita exclusiv functia de reprezentare legala si este numit de catre consiliul de supraveghere, membrii directoratului putand fi revocati oricand de catre consiliul de supraveghere.

In ceeea ce priveste consiliul de supraveghere, acesta este ales de catre adunarea generala a actionarilor, numarul membrilor sai fiind cuprins intre 3 si 11, stabilit prin actul constitutiv al societatii. Membrii pot fi revocati oricand de adunarea generala a actionarilor.

ATENTIE

Ceea ce este foarte important de retinut este faptul ca membrii directoratului nu pot fi membri ai comitetului de supraveghere si invers.

Art. 1371 alin. (3) din Legea societatilor comerciale stipuleaza ca pe durata mandatului administratorii societatii nu pot incheia cu aceasta contract de munca, membrii consiliului de administratie exercitandu-si functia in baza unui contract de mandat/management/administrare. Aceleasi prevederi le sunt aplicabile si directorilor, asa cum sunt definiti de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Administrarea societatilor difera in functie de tipul de societate, cum ar fi: regulile de administrare a societatilor unde statul detine 50% din capital difera de regulile de administrare a societatilor cu capital privat.

Administrarea societatilor unde statul detine 50% din capitalul social

Contractul de administrare din cadrul acestor societati este acordul prin care o persoana juridica, in calitate de proprietar, incredinteaza unui administrator organizarea, conducerea si gestionarea activitatii sale, pe baza unor obiective si criterii de performanta cuantificabile, in schimbul unei plati. 

O.U.G. nr. 49/1999 stabileste ca administrarea companiilor/societatilor nationale, a societatilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome de interes national sau local se face de catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in baza unui contract de administrare.

Cine poate avea calitatea de administrator?

 

Potrivit normelor metodologice, pot dobandi calitatea de manageri, urmatoarele categorii:

1. Persoane fizice romane sau straine care:

 • au capacitatea de exercitiu deplina;
 • sa nu figureze pe lista cuprinzand administratorii carora li s-a revocat mandatul din motive imputabile acestora, prezentand dovada de la Oficiul Registrului Comertului;
 • au experienta sau domeniul de pregatire corespunzatoare, atestate prin acte oficiale;
 • sa nu fi avut condamnari penale definitive care determina incompatibilitatea cu postul;
 • au referinte profesionale favorabile de la ultimul loc de munca.

2. Persoane juridice romane sau straine care:

 • au personalitatea juridica dovedita prin acte oficiale;
 • dovedesc bonitatea fianciara prin acte;
 • au obiect de activitate si experienta in domeniul managementului/administrarii;
 • sa fi platit in termenele legale obligatiile la bugetul statului.

Indiferent de tipul persoanei care administreaza societatea, fizica sau juridica, aceasta nu poate detine calitatea de administrator la 2 entitati simultan. Totodata, contractul incheiat cu un nerezident este guvernat de legea romana.

Contractul de management se incheie pe o perioada de maximum 4 ani, cu posibilitatea de prelungire.

Contractul de management se incheie in forma scrisa si se depune, impreuna cu semnaturile managerilor, la Oficiul Registrului Comertului de pe raza teritoriala a sediului societatii, in termen de 15 zile de la numirea administratorului.

In ceea ce priveste drepturile salariale ale managerului societatilor in care statul detine 50% din capitalul social, managerul este platit prin acordul partilor, dupa cum urmeaza:

 • o indemnizatie lunara bruta care sta la baza drepturilor cuvenite privind vechimea in munca, asigurari sociale si pensie, stabilite potrivit legii;
 • participarea la profitul unitatii, stabilita in raport cu gradul de realizare a obiectivelor convenite in contractul de administrare.

Pe perioada contractului, administratorul beneficiaza de toate drepturile prevazute de Codul Muncii pentru salariatii angajati pe perioada nedeterminata. De asemenea, administratorul nu poate fi sanctionat, suspendat sau eliberat din functie decat in conditiile stabilite prin contractul de management.

Administrarea societatilor cu capital integral privat

 

In cazul societatilor cu capital de stat, alaturi de legea societatilor comerciale exista si o lege speciala care guverneaza contractele de administrare.

In cazul societatilor cu capital privat, definitorii sunt clauzele contractuale convenite intre parti. Desigur, ceea ce este stabilit pentru entitatile cu capital de stat poate constitui un indrumar pentru entitatile cu capital privat.

Legea societatilor comerciale vorbeste despre incheierea unor contracte de mandat cu managerii, respectiv directorii societatilor comerciale.

Se pune totusi intrebarea:

Care ar fi deosebirea dintre contractul de mandat si tipurile de contracte inrudite ale acestuia?

Mandatul este un contract prin care o persoana numita mandatar se obliga sa incheie acte juridice pe seama unei alte persoane, numita mandant, in baza unei imputerniciri. Prin urmare mandatul este un contract consensual ce ia nastepe prin simplul acord de vointa al partilor, fara a fi supus vreunei forme speciale. Cel mai adesea, in practica este intalnit sub forma unei procure sau imputerniciri.

Aparent mandatul este un contract cu titlu gratuit, insa legea nu interzice remunerarea, in cazul in care exista o clauza stipulata in acest sens.

Prin faptul ca mandatul poate fi cu titlu oneros, el se aseamana cu contractul de munca si cu contractul de antrepriza.

Principala deosebire consta in aceea ca mandatarul este insarcinat cu indeplinirea unor acte juridice si este reprezentantul mandantului, in timp ce contractul de munca sau de antrepriza are ca obiect acte sau fapte materiale, iar salariatul, respectiv antreprenorul, nu are calitatea de reprezentant. 

Obiectul mandatului trebuie sa fie determinat, posibil si licit, ca la orice contract. In toate cazurile, mandatul nu poate avea alt obiect decat incheierea de acte juridice de catre mandatar, actele materiale putand avea numai caracter accesoriu. Iar actele juridice cu caracter strict personal nu pot fi facute prin mandatar.

Referitor la intinderea contractului de mandat, mandatul poate fi special sau general. Potrivit art. 1536 din Codul civil, mandatul conceput in termeni generali nu este valabil decat pentru actele de administrare. Inseamna ca puterile conferite mandatarului sunt supuse unei interpretari restrictive, ceea ce se explica prin grija legiuitorului fata de interesele mandantului, care ar putea fi pagubit in cazul redactarii imprecise, echivoce a procurii.

Date fiind aceste caracteristici ale contractului de mandat, majoritatea entitatilor incheie, in sensul legii nr. 31/1990, contracte de management, respectiv de administrare cu societatea.

Codul fiscal stabileste ca, din punct de vedere fiscal, aceste contracte de management incheiate sunt asimilate veniturilor din salarii si sunt supuse ca atare, impozitelor si taxelor aferente salariilor.

Din punct de vedere contabil, insa, chiar daca legea impune administratorilor sau directorilor asa cum sunt definiti de legea societatilor comerciale, neincheierea unui contract de munca, cheltuielile inregistrate de societate cu plata acestora nu pot fi incadrate in categoria cheltuielilor cu salariile si sunt incluse in categoria cheltuielilor cu intermediarii sau colaboratorii.

EXEMPLU

Se considera o societate comerciala care plateste managerilor sai 20.000 lei pentru contractele de management incheiate. Presupunem ca salariatul lucreaza in conditii normale de munca. Inregistrarile contabile aferente contractelor de management sunt in mare masura identice cu cele aferente salariilor.

Inregistrarea in contabilitate precum si calculul contributiilor fiscale

 • Inregistrarea cheltuielilor cu retributiile managerilor:

20.000

                 621
�Cheltuieli cu colaboratorii�
=
421
�Personal � salarii datorate�

20.000

Contributiile aferente salariilor suportate de angajator sunt in valoare de 6.582 lei.

(3.950 + 1.400 + 150 + 500 + 50 + 532 = 6.582)

 • Inregistrarea contributiei la asigurarile sociale:

3.950

6451
      �Contributia unitatii la
asigurarile sociale�
=
4311
�Personal � salarii datorate�

3.950

 • Inregistrarea contributiei la asigurarile sociale de sanatate:
1.400
6453
�Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate�
=
4313
�Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate�

1.400

 • Inregistrarea contributiei pentru concedii si indemnizatii:
150
6451
�Contributia unitatii la asigurarile sociale�
=
4311
�Contributia unitatii la asigurarile sociale�/analitic distinct

150

 • Inregistrarea contributiei unitatii la fondul de somaj:
500
6452
�Contributia unitatii pentru fodul de somaj�
=
4371
�Contributia unitatii la fondul de somaj�

500

 

 • Inregistrarea comisionului datorat Camerei de Munca (0,25%):
50
635
�Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate�
=
447
�Fonduri speciale � taxe si varsaminte asimilate�

50

 

 • Inregistrarea fondului de risc:
532
6451
�Contributia unitatii la asigurarile sociale�/fond de risc
=
4311
�Contributia unitatii la asigurarile sociale�/fond de risc

532

 • Inregistrarea contributiilor care se retin din salarii:

5.960

421

�Personal salarii datorate�
=
%
4312
�Contributia personalului la asigurarile sociale�
4314
�Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate�
4372
�Contributia personalului la fondul de somaj�
444
�Impozitul pe venituri de natura salariilor�

5.960

1.900

1.300

200

2.560

 • Inregistrarea platii obligatiilor catre salariati si a celorlalte obligatii aferente salariilor:
28.592
16.050
 
 
 
4.632
 
 
 
1.900
 
 
1.400
 
 
 
1.300
 
 
 
500
 
 
200
 
 
2.560
 
 
50
%
421
�Personal � salarii datorate�
(20.000 � 3.950)
4311
�Contributia unitatii la asigurarile sociale�
(3.950 + 150 + 532)
4312
�Contributia personalului la asigurarile sociale�
4313
�Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate�
4314
�Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate�
4371
�Contributia unitatii la fondul de somaj�
4372
�Contributia personalului la fondul de somaj�
444
�Impozitul pe venituri de natura salariilor�
447
�Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate�

=

5121
�Conturi curente la banci in lei�

28.592

ATENTIE!

Ceea ce este important de retinut este faptul ca, potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 in sistemul public de pensii, sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, persoanele care realizeaza un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute si care se afla in situatia de administrator sau manager care are incheiat un contract de administrare sau de management.

 

Prin urmare, contractul de management nu impiedica existenta si limitele dreptului de pensionare, in conditiile in care pensia pentru limita de varsta se acorda asiguratilor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta de pensionare si stagiul minim de cotizare ( art. 41 alin. (1) din Legea nr. 19/2000).

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU: Sistemul de raportare fiscal-contabila SAF-T


Raportarea corecta in SAF-T este esentiala!

Depuneti D406 corect si la timp, cu avantaje clare:
 
1) Scapati de amenzi
2) Evitati sanctiunile de orice fel
3) Va recuperati rapid sumele din TVA
4) Nu intrati in categoria de risc fiscal ridicat, deci nu va veti confrunta cu inspectii ANAF amanuntite la sediul dvs.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
societati pe actiunicontabilitate

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 20 Octombrie 2008


Votati articolul "Administrarea societatilor comerciale pe actiuni":
Rating:

Nota: 3.5 din 5 din 3 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 20 Octombrie 2008 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X