email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OPANAF 166/2017: Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale la 31.12.2016

OPANAF 166/2017bilant 2017depunerea situatiilor financiareraportarea contabilasituatii financiare

In Monitorul Oficial nr. 86 din 31.01.2017, a fost publicat Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 166 din 25 Ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.

Click aici pentru soft BILANT 2017 publicat de ANAF!

Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile  si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 4, art. 28, art. 36 alin. (3), art. 37 si art. 44 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  in baza art. 14 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de  Raportare Financiara, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:  

Articolul 1  
(1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute la art. 1  alin. (1)-(4) din aceeasi lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale.  

(2) Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care  trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic.  

Articolul 2 

Prezentul ordin se aplica de catre entitatile prevazute la art. 3 si 4.  

Articolul 3 

Entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin  Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale  la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.  

Articolul 4 

(1) Societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, inclusiv cele al caror exercitiu financiar difera de anul  calendaristic, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in  anexa nr. 1.

 (2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele juridice care aplica  Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), situatiile financiare au componentele prevazute de aceste standarde.  

(3) Entitatile mentionate la alin. (1) au obligatia sa intocmeasca si sa depuna, de asemenea, raportari contabile anuale incheiate la 31 decembrie la unitatile  teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.  

(4) Elementele raportate prin situatiile financiare anuale, respectiv raportarile contabile anuale intocmite de entitatile prevazute la alin. (1), se determina pe baza  prevederilor cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor  publice nr. 2.844/2016.

(5) Daca modificarea politicilor contabile sau corectarea erorilor contabile impune retratarea informatiilor comparative, raportarile contabile anuale contin informatii comparative retratate. in acest caz, informatiile comparative referitoare la elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor si cheltuielilor, sunt cele determinate in urma aplicarii noilor politici contabile, respectiv a corectarii erorilor contabile.

Articolul 5
 (1) Retratarea, inregistrarea in contabilitate a rezultatelor acesteia, intocmirea balantei de verificare si a situatiilor financiare anuale, respectiv a raportarii contabile anuale, de catre societatile ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2016 se efectueaza potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016.  
 
(2) Pentru exercitiul financiar al anului 2016, societatile ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2016 intocmesc situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

 (3) incepand cu exercitiul financiar al anului 2017, societatile ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2016 tin contabilitatea in baza prevederilor IFRS.

Articolul 6  

(1) Pentru scopuri contabile, entitatile pot opta pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, in conditiile prevazute la art. 27 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  

(2) Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in anexa nr. 2 sau in anexa nr. 3, dupa caz. Anexele nr. 2 si 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

(3) Entitatile prevazute la alin. (2) intocmesc raportari contabile anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) La intocmirea de catre entitatile prevazute la alin. (2) a situatiilor financiare anuale sunt avute in vedere prevederile reglementarilor contabile aplicabile.

Articolul 7

(1) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate reprezinta subunitati fara personalitate juridica ce apartin acestor persoane juridice si au obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. in situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, situatiile financiare anuale si raportarile contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se intocmesc de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor permanente.

(2) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European nu intocmesc situatii financiare anuale pentru propria activitate.

Articolul 8 

Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite in intelesul acestuia entitati.

Articolul 9 

(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare depun, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala, in structura prevazuta in anexa nr. 2.  

(2) Sistemul de raportare contabila anuala cuprins in anexa nr. 2 se aplica, de asemenea, si subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, in conditiile prevazute la art. 7.  

Articolul 10

(1) Se aproba structura formularelor "Date informative" (cod 30) si "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), prevazute in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentul ordin.  (2) Situatiile financiare anuale intocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic vor fi insotite de formularele prevazute la alin. (1).

Articolul 11 

(1) Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie avand in vedere, pe langa reglementarile aplicabile acestora, si prevederile generale cuprinse la pct. I.1.4. si la pct. I.1.5. din anexa nr. 1.   
   
(2) Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie avand in vedere, pe langa reglementarile aplicabile acestora, si prevederile generale cuprinse la pct. I.1.3. din anexa nr. 1, precum si prevederile cuprinse in anexa nr. 5, care face parte integranta din prezentul ordin.  Articolul 12  Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Punctul 116 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

116. - in cazul in care se efectueaza reevaluarea, in notele explicative trebuie prezentate urmatoarele informatii:
 a) daca a fost implicat un evaluator autorizat, potrivit legii;
 b) pentru fiecare categorie de imobilizari corporale reevaluata, valoarea contabila care ar fi fost recunoscuta daca activele ar fi fost inregistrate la cost istoric;  
c) surplusul din reevaluare, indicand modificarea aferenta perioadei.  

2. La punctul 141, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Imobilizarile trebuie sa faca obiectul ajustarilor de valoare, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuibila acestora la data bilantului.

3. Punctul 224 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

224. - Prevederile pct. 223 referitoare la suportarea liniara a cheltuielilor, respectiv a veniturilor, pe durata contractului, se aplica si in cazul stimulentelor acordate cu ocazia incheierii de contracte de inchiriere sau de alte contracte care presupun acordarea de stimulente pentru atragerea chiriasilor.  

4. La punctul 226 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:  g)costurile de testare a functionarii corecte a activului, dupa deducerea incasarilor nete provenite din vanzarea elementelor produse in timpul aducerii activului la amplasamentul si conditia  de functionare (cum ar fi esantioanele produse la testarea echipamentului).

Din punct de vedere contabil, cheltuielile reprezentand costuri de testare si veniturile mentionate mai sus se inregistreaza distinct, in functie de natura acestora, diferenta dintre cheltuielile si veniturile respective urmand a fi inregistrata apoi pe seama activului in curs de constructie (articol contabil 231 «Imobilizari corporale in curs de executie» = 722 «Venituri din productia de imobilizari corporale»);  

5. La punctul 238, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41 ), cu urmatorul cuprins:  (41 ) Prevederile alin. (4) se aplica si in cazul investitiilor imobiliare pentru care nu au fost gasiti inca chiriasi.

6. La punctul 276 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
  i)ansamblurile sau complexurile de locuinte destinate vanzarii.  

7. La punctul 310, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

(6) Dobanzile si penalitatile de intarziere, precum si alte datorii de natura similara se recunosc fie in contul de profit si pierdere, fie in rezultatul reportat, in functie de perioada careia ii corespund si cu respectarea prevederilor prezentelor reglementari.

8. Dupa punctul 341 se introduce un nou punct, punctul 3411, cu urmatorul cuprins:

 3411 . - (1) Asistenta acordata de guvern se reflecta distinct in cadrul decontarilor cu bugetul statului.

 (2) Asistenta guvernamentala reprezinta actiunile intreprinse de guvern cu scopul de a acorda beneficii economice specifice unei entitati sau unei categorii de entitati care indeplinesc anumite criterii. in intelesul prezentelor reglementari, asistenta guvernamentala nu include beneficii care sunt oferite doar indirect, prin actiuni ale guvernului care influenteaza conditiile generale de activitate economica, cum ar fi punerea la dispozitie de infrastructura in zonele aflate in dezvoltare sau impunerea unor constrangeri comerciale entitatilor concurente.  
    
(3) Guvernul are semnificatia prevazuta la pct. 478 alin. (2).

9. La punctul 392, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

(3) Subventiile guvernamentale reprezinta asistenta acordata de guvern sub forma unor transferuri de resurse catre o entitate in schimbul conformarii, in trecut sau in viitor, cu anumite  conditii referitoare la activitatea de exploatare a entitatii. Subventiile exclud acele forme de asistenta guvernamentala carora nu li se poate atribui, in mod rezonabil, o anumita valoare, precum si acele tranzactii cu guvernul care nu se pot distinge de operatiunile comerciale normale ale entitatii.

10. La punctul 449, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ), cu urmatorul cuprins:

 (11 ) O promisiune de cumparare nu genereaza contabilizarea de cheltuieli.  11. La punctul 563, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Sunt supuse, de asemenea, auditului entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele 3 criterii:

 a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
 b) cifra de afaceri neta: 32.000.000 lei;  c)numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar:

50.  Obligatia de auditare pentru entitatile prevazute la prezentul alineat se aplica atunci cand acestea depasesc limitele respective in doua exercitii financiare consecutive. De asemenea, entitatile respective sunt scutite de la obligatia de auditare a situatiilor financiare anuale daca limitele a doua dintre cele trei criterii mentionate nu sunt depasite in doua exercitii financiare consecutive.

12. La punctul 580, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

(3) in general, nu este necesar ca o entitate activa in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare sa prezinte dividendele platite unui guvern ca actionar comun sau obisnuit al entitatii respective daca aceste dividende sunt platite guvernului in aceleasi conditii ca si celorlalti actionari. Cu toate acestea, entitatea va avea obligatia de a prezenta dividendele platite in locul drepturilor de productie sau al redeventelor.

13. Dupa punctul 592 se introduce un nou punct, punctul 5921 , cu urmatorul cuprins:

5921 . - Entitatile obligate, potrivit prezentului capitol, sa intocmeasca si sa publice anual un raport asupra platilor catre guverne depun acel raport la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice odata cu situatiile financiare anuale individuale, respectiv situatiile financiare anuale consolidate, in conditiile prevazute la art. 36 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  

14. in Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se elimina contul 8031 "Imobilizari corporale luate cu chirie" si se introduc conturile 4318 "Alte contributii pentru asigurarile sociale de sanatate"1, 7865 "Venituri financiare din amortizarea diferentelor aferente titlurilor de stat" si 8031 "Imobilizari corporale primite cu chirie sau in baza altor contracte similare".

1 In acest cont se inregistreaza contributia datorata, potrivit legii, de alte persoane decat angajatii, pentru asigurarile sociale de sanatate.

 15. La capitolul 16 "Functiunea conturilor" se elimina functiunea contului 8031 "Imobilizari corporale luate cu chirie" si se introduce functiunea contului 8031 "Imobilizari corporale primite cu chirie sau in baza altor contracte similare": Contul 8031 «Imobilizari corporale primite cu chirie sau in baza altor contracte similare» Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor corporale primite in leasing operational, cu chirie sau in baza altor contracte similare, incheiate in acest scop.      
 
In debitul contului 8031 «Imobilizari corporale primite cu chirie sau in baza altor contracte similare» se inregistreaza, pe baza contractelor sau proceselorverbale de inchiriere, valoarea de inventar a imobilizarilor corporale respective primite, iar in credit, valoarea acelorasi imobilizari corporale restituite titularilor pe baza proceselor-verbale de predare. Soldul contului reprezinta valoarea de inventar a imobilizarilor corporale primite in leasing operational, cu chirie sau in baza altor contracte similare, existente la un moment dat.

16. La capitolul 16 "Functiunea conturilor", functiunea conturilor 431 "Asigurari sociale", 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate" si 8039 "Alte valori in afara bilantului" se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Contul 431 «Asigurari sociale»  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind contributia angajatorului si a personalului la asigurarile sociale si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate.  Contul 431 «Asigurari sociale» este un cont de pasiv.

In creditul contului 431 «Asigurari sociale» se inregistreaza:
 – contributia angajatorului la asigurarile sociale (645);
– contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (645);
– sume reprezentand alte drepturi de asigurari sociale, potrivit legii (645);
– contributia personalului la asigurari sociale (421, 423);
 – contributia personalului pentru asigurari sociale de sanatate (421, 423);
  – contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata, potrivit legii, de alte persoane decat angajatii (462).  

In debitul contului 431 «Asigurari sociale» se inregistreaza:
– sumele virate asigurarilor sociale si asigurarilor sociale de sanatate (512);
– sumele datorate personalului, ce se suporta din asigurari sociale (423);
 – sume reprezentand datorii privind asigurarile sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).  

Soldul contului reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale.  Contul 8036 «Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate»  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor aferente imobilizarilor primite in leasing operational, cu chirie, precum si a altor datorii asimilate, datorate de catre entitate pentru bunurile luate in locatie sau cu chirie, pentru care nu se recunoaste o imobilizare necorporala.

In debitul contului 8036 «Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate» se inregistreaza sumele reprezentand redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate, iar in credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv platite de catre entitate. Soldul contului reprezinta contravaloarea redeventelor, locatiilor de gestiune, chiriilor si altor datorii asimilate pe care entitatea le are de platit la un moment dat.  

Contul 8039 «Alte valori in afara bilantului»  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor care au fost predate in leasing financiar de catre entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing, a angajamentelor de cumparare sau vanzare, aferente instrumentelor derivate, a marfurilor primite in consignatie, precum si a altor valori in afara bilantului decat cele cuprinse in conturile 8031-8038.  in debitul contului 8039 «Alte valori in afara bilantului» se inregistreaza alte valori obtinute in afara bilantului, iar in credit, stingerea obligatiilor entitatii in legatura cu aceste valori. Soldul contului reprezinta alte valori in afara bilantului, existente la un moment dat.      
 
Articolul 13  

In Planul de conturi general cuprins la punctul 228 din Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 846 .i 846 bis din 10 decembrie 2007, cu modificarile ulterioare, se introduc conturile 107 "Patrimoniul privat"2 si 4318 "Alte contributii pentru asigurarile sociale de sanatate"3.  

2 Acest cont apare doar la entitatile care detin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat.  

3 in acest cont se inregistreaza contributia datorata, potrivit legii, de alte persoane decat angajatii, pentru asigurarile sociale de sanatate.  

Articolul 14 

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 4 februarie 2016.  Articolul 15  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.  Ministrul finantelor publice,  Viorel stefan  Bucuresti, 25 ianuarie 2017.  Nr. 166.   

ANEXA Nr. 1

 Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale  

I. Prevederi generale

1.1. Entitatile prevazute la art. 3 din ordin intocmesc situatii financiare anuale potrivit Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.2. Entitatile prevazute la art. 4 din ordin intocmesc situatii financiare anuale potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016.

1.3. (1) Persoanele juridice fara scop patrimonial prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu desfasoara activitati economice, intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilant prescurtat si contul prescurtat al rezultatului exercitiului, utilizand programul de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice pentru acestea.  (2) Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilant si contul rezultatului exercitiului, utilizand programul de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice pentru acestea.

Pentru activitatile economice desfasurate, potrivit legii, de catre persoanele juridice fara scop patrimonial, Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007, cu modificarile ulterioare, se completeaza, dupa caz, cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.  

1.4. (1) Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara, vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatii financiare anuale, in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

(2) Situatiile financiare anuale intocmite de entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu exceptia situatiilor financiare anuale individuale conforme cu IFRS, vor fi insotite de formularul "Date informative" si formularul "Situatia activelor imobilizate", in formatul stabilit de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

1.5. (1) Situatiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS intocmite de institutiile de credit si de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, potrivit reglementarilor contabile emise de Banca Nationala a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, au componentele prevazute de Standardele internationale de raportare financiara (IFRS), potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Entitatile prevazute la alin. (1) intocmesc raportari contabile anuale la 31 decembrie in formatul stabilit de Banca Nationala a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, distinct de situatiile financiare anuale. Raportarile contabile anuale la 31 decembrie vor fi insotite de formularul "Date informative" si formularul "Situatia activelor imobilizate", in formatul stabilit de Banca Nationala a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara. Formatul electronic al raportarii contabile anuale la 31 decembrie continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, precum si al declaratiei de inactivitate, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Programul de asistenta este pus la dispozitie, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a raportarilor contabile anuale la 31 decembrie se efectueaza in termen de 150 de zile de la incheierea anului calendaristic.  

(3) Pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu exceptia celor mentionate la alin. (1), formatul electronic al situatiilor financiare anuale continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Programul de asistenta este pus la dispozitie, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

1.6. (1) Entitatile prevazute la art. 1 alin. (1) – (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate si de reglementarile contabile aplicabile, au obligatia sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, potrivit prevederilor legale in vigoare.  (2) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, entitatile depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala, in conditiile prevazute de ordin. (3) Erorile contabile constatate dupa depunerea situatiilor financiare anuale se corecteaza la data constatarii lor, potrivit reglementarilor contabile emise de institutiile prevazute la art. 4 alin. (1) si (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz.

1.7. Situatiile financiare anuale se intocmesc si se publica, potrivit legii, in limba romana si in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular in parte.  1.8. (1) Entitatile completeaza datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, numarul de telefon si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, fara a se folosi prescurtari sau initiale. in casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea entitatii.

(2) Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare. Entitatile completeaza, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderenta efectiv desfasurata. in cazul subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, codul CAEN inscris in situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale intocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din Romania corespunde propriei activitati desfasurate de acesta.

(3) Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Bilant", respectiv "Bilant prescurtat", cu datele prevazute la alin. (1) sau completarea formularelor cuprinse in situatiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificarii entitatii, aceasta fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea in vedere si de subunitatile inregistrate in Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate.   
 
(5) Societatile care, potrivit actului constitutiv, reprezinta filiale ale unor societati cu capital integral sau majoritar de stat completeaza la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, dupa caz.

1.9. (1) Situatiile financiare anuale se semneaza de persoanele abilitate potrivit legii.

(2) Situatiile financiare anuale se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

1.10. (1) Potrivit art. 185 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.eguvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa, situatiile financiare anuale, insotite de documentele prevazute de lege.

(2) La depunerea situatiilor financiare anuale se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Entitatile pot depune situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege, in format hartie si in format electronic, la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre operatorii economici si alti contribuabili, sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa. Entitatile depun situatiile financiare anuale la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu situatiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate potrivit legii.

(4) Fisierele zip atasate situatiilor financiare anuale nu vor contine parola.

II. Cerinte privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale

A. Pentru entitatile care aplica Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare

2.1. Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime prevazute la pct. 9 alin. (2) din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

a)totalul activelor: 1.500.000 lei;
 b)cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;
 c)numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10,  intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:  

1. bilant prescurtat (cod 10), in structura prevazuta la pct. 599 din reglementarile contabile;  

2. cont prescurtat de profit si pierdere (cod 20), in structura prevazuta la pct. 601 din reglementarile contabile.

Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse in structura prevazuta la pct. 6, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin.  Microentitatile prezinta informatii potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementarile contabile.       
 
2.2. Entitatile care la data bilantului nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime prevazute la pct. 9 alin. (3) din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

a)totalul activelor: 17.500.000 lei;
 b)cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
 c)numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50,  intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:  
1. bilant prescurtat (cod 10), in structura prevazuta la pct. 599 din reglementarile contabile;  2. cont de profit si pierdere (cod 20), in structura prevazuta la pct. 600 din reglementarile contabile;  3. note explicative la situatiile financiare anuale.
Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie. Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse in structura prevazuta la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin.  

2.3. Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime prevazute la pct. 9 alin. (4) din Reglementarile contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume: a)totalul activelor: 17.500.000 lei;
 b)cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;  
c)numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar:
50, precum si entitatile de interes public intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:  
1. bilant (cod 10), in structura prevazuta la pct. 598 din reglementarile contabile;
2. cont de profit si pierdere (cod 20) in structura prevazuta la pct. 600 din reglementarile contabile; 3. situatia modificarilor capitalului propriu;  4. situatia fluxurilor de trezorerie;  5. notele explicative la situatiile financiare anuale.

 Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse in structura prevazuta la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin.  2.4. in vederea raportarii unitare a informatiilor, bilantul/bilantul prescurtat va purta simbolul "cod 10", iar contul de profit si pierdere/contul prescurtat de profit si pierdere, simbolul "cod 20".  

2.5. in cazul entitatilor nou-infiintate, acestea pot intocmi pentru primul exercitiu financiar de raportare situatii financiare anuale prevazute fie la pct. 20, fie la pct. 21 din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.6. (1) Pentru exercitiul financiar al anului 2016, entitatile intocmesc situatii financiare anuale corespunzator categoriei in care se incadreaza potrivit pct. 9 din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2016, incadrarea in criteriile de marime prevazute la pct. 2.1, 2.2 sau 2.3, dupa caz, se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar curent.

Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic determina criteriile respective pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare intocmite la finele exercitiului financiar astfel ales, si care se incheie la o data ulterioara datei de 1 ianuarie 2017.
 
(3) Entitatile mijlocii si mari, precum si entitatile de interes public intocmesc situatii financiare anuale in structura prevazuta la pct. 21 din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. Respectivele situatii financiare anuale fac obiectul auditului statutar.

(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:  a)totalul activelor: 16.000.000 lei;  b)cifra de afaceri neta: 32.000.000 lei;  c)numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.  Obligatia de auditare pentru entitatile prevazute la prezentul alineat se aplica atunci cand acestea depasesc limitele respective in doua exercitii financiare consecutive.

(5) Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic determina criteriile prevazute la alin. (4) pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare intocmite la finele exercitiului financiar astfel ales, si care se incheie la o data ulterioara datei de 1 ianuarie 2017.

2.7. (1) Prevederile de mai sus referitoare la situatiile financiare anuale se aplica si subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.

(2) in cazul subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 "Decontari intre unitate si subunitati" si 482 "Decontari intre subunitati" se transfera in contul 461 "Debitori diversi"/analitic distinct sau 462 "Creditori diversi"/analitic distinct, dupa caz, urmand ca, la inceputul exercitiului financiar urmator, sa se repuna in conturile din care au provenit.

(3) in situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, situatiile financiare anuale se intocmesc de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor permanente. in acest scop, sediul permanent desemnat procedeaza la insumarea informatiilor corespunzatoare activitatii desfasurate de fiecare sediu permanent.

2.8. Notele explicative cuprinse in capitolul 6 "Note explicative la situatiile financiare anuale" din Reglementarile contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmand sa contina cel putin informatiile cerute de capitolul respectiv.

2.9. (1) Entitatile inscriu in formularul "Contul de profit si pierdere", la randul 23 "Salarii si indemnizatii", respectiv in formularul "Contul prescurtat de profit si pierdere", la randul 04, toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale.

(2) La randul 64 din formularul "Date informative" (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare.

B. Pentru entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016 (societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata)

2.10. Entitatile prevazute la art. 4 din ordin intocmesc si publica, conform prevederilor art. 3 din Ordinul viceprimministrului, ministrul finantelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile ulterioare, situatii financiare anuale individuale intocmite in baza Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS).

2.11. (1) Efectuarea retratarii, inregistrarea in contabilitate a rezultatelor acesteia, intocmirea balantei de verificare si a situatiilor financiare anuale, respectiv a raportarii contabile anuale, de catre societatile ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2016, se efectueaza conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016.    
 
(2) Pentru inregistrarea in contabilitate a rezultatelor retratarii se folosesc conturile cuprinse in Planul de conturi prevazut la pct. 196 din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016.

(3) Pentru exercitiul financiar al anului 2016, societatile ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2016 intocmesc situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

In acest scop, pentru data de 31 decembrie 2016 se procedeaza la intocmirea balantei de verificare cuprinzand informatii determinate in baza Reglementarilor contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza si se inregistreaza in contabilitate operatiunile de retratare si se obtine balanta de verificare cuprinzand informatii determinate potrivit prevederilor IFRS.

(4) Balanta de verificare cuprinzand informatii determinate prin retratare potrivit prevederilor IFRS sta la baza intocmirii situatiilor financiare anuale, precum si a raportarii contabile prevazute la art. 14 alin. (2) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016.

(5) Elementele raportate prin situatiile financiare anuale, respectiv raportarile contabile anuale intocmite de societatile prevazute la alin. (1), se determina pe baza prevederilor cuprinse in Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016.

2.12. (1) Entitatile prevazute la pct. 2.10 au obligatia sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, insotite de documentele prevazute de lege. Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele juridice care aplica Standardele internationale de raportare financiara (IFRS), situatiile financiare au componentele prevazute de aceste standarde.

(2) Odata cu documentele prevazute la alin. (1), entitatile prevazute la pct. 2.11 depun si o situatie cuprinzand rezultatele retratarii, in baza IFRS, a informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Situatia mentionata la alin. (2) se depune in formatul prevazut in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016.  2.13. Situatiile financiare anuale se auditeaza potrivit legii.

2.14. in vederea depunerii situatiilor financiare anuale in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, societatile mentionate la pct. 2.10 folosesc programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre Ministerul Finantelor Publice pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin care se genereaza un fisier de tip PDF, avand atasat un fisier xml, care contine datele de identificare a societatii, precum si un fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege asa cum acestea sunt intocmite de societati si scanate, alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.  III.

Termenul de depunere a situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice  3.1. (1) Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:  

a)pentru societatile, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetaredezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

 b)pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.  (2) Cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, subunitatile din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, depun situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Acelasi termen se aplica si pentru depunerea situatiilor financiare anuale intocmite de sediile permanente prevazute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun situatiile financiare anuale la unitatea teritoriala unde acestea sunt inregistrate.   
 
3.2. (1) Entitatile vor depune, potrivit legii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatii financiare anuale intocmite cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.  (2) Situatiile financiare anuale intocmite de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia situatiilor financiare anuale intocmite de societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse in anexa nr. 4 la ordin.

3.3. (1) Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna in acest sens la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii.

(2) Persoanele care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) si (5) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales.  (3) Declaratia prevazuta la alin. (1) si instiintarea prevazuta la alin. (2) se vor depune in format electronic.

In vederea depunerii declaratiei de inactivitate si a instiintarii mentionate in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, sau numai in format hartie si in format electronic, entitatile folosesc programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre Ministerul Finantelor Publice pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.  

(4) Declaratia prevazuta la alin. (1) si instiintarea prevazuta la alin. (2) vor cuprinde toate datele de identificare a entitatii:

 – denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);

– adresa si numarul de telefon;

– numarul de inregistrare la registrul comertului;
– codul unic de inregistrare;
– capitalul social.

(5) Depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a declaratiei mentionate la alin. (1) se efectueaza in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

(6) Depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a instiintarii mentionate la alin. (2) se efectueaza cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul exercitiului financiar ales sau in termen de 30 de zile calendaristice de la data infiintarii pentru persoanele nouinfiintate care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic de la data infiintarii acestora.

(7) Prevederile de la alin. (1)-(6) se aplica in mod corespunzator si subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, de catre fiecare asemenea subunitate.

3.4. Nedepunerea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie, a declaratiei sau a instiintarii, dupa caz, mentionate la pct. 3.1 si 3.3, se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.5. (1) Potrivit art. 29 si 30 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

(2) Entitatile active in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare obligate sa intocmeasca si sa publice anual un raport asupra platilor catre guverne depun acel raport la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, odata cu situatiile financiare anuale.

(3) Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

 a)politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;  b)situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;    
 c)persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.  

IV. Completarea situatiilor financiare anuale

A. Completarea situatiilor financiare anuale de catre entitatile ale caror valori mobiliare nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se efectueaza folosindu-se Planul de conturi general prevazut la cap. 14 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.  

B. Completarea situatiilor financiare anuale de catre societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se efectueaza folosinduse Planul de conturi prevazut la cap. 10 din Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin  Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016.  V. Nomenclator - forme de proprietate  

VI. Formatul electronic al situatiilor financiare anuale

6.1. (1) Formatul electronic al situatiilor financiare anuale intocmite de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe portalul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

(3) Formatul electronic al situatiilor financiare anuale, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier PDF avand atasat un fisier xml si un fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine documentele cerute de lege scanate albnegru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.

6.2. In vederea depunerii situatiilor financiare anuale in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, societatile care aplica Reglementarile contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, precum si entitatile prevazute la pct. 6.1, al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic, folosesc programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre Ministerul Finantelor Publice pe siteul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin care se genereaza un fisier de tip PDF, avand atasat un fisier xml, care contine datele de identificare a entitatii, precum si un fisier cu extensia zip.

Fisierul cu extensia zip va contine situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege asa cum acestea sunt intocmite de entitati si scanate, alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.

 4 La codul 14 se inscriu doar acele companii si societati nationale care au capital integral de stat.

 5 La proprietatea mixta se inscriu si acele companii si societati nationale al caror capital nu este integral de stat.  

Codul Denumirea

10 PROPRIETATE INTEGRALA DE STAT
11 Regii autonome  
12 Societati cu capital integral de stat
13 Institute nationale de cercetare-dezvoltare
14 Companii si societati nationale4
15 Societati reprezentand filiale ale unor societati cu capital integral de stat si societati la care una sau mai multe societati cu capital integral de stat detin  capitalul social  
16 Alte unitati economice de stat netransformate in societati sau regii autonome     
 
20 PROPRIETATE MIXTA5 (cu capital de stat si privat - sub 50%, 50% si peste 50%)  PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - sub 50%)  
21 Societati cu capital de stat autohton si de stat strain  
22 Societati cu capital de stat si privat autohton si strain  
23 Societati cu capital de stat si privat autohton  
24 Societati cu capital de stat si privat strain  PROPRIETATE MIXTa (cu capital de stat - 50% si peste 50%)  
25 Societati cu capital de stat autohton si de stat strain  
26 Societati cu capital de stat si privat autohton si strain
27 Societati cu capital de stat si privat autohton
28 Societati cu capital de stat si privat strain
29 Societati reprezentand filiale ale unor societati cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, si societati la care una sau mai multe societati cu capital de  stat de peste 50%, inclusiv, detin intre 50% si 100% din capitalul social al acestora  
30 PROPRIETATE INDIVIDUALA - PRIVATA (cu capital: privat autohton, privat autohton si strain, privat strain, societati agricole)  
31 Societati in nume colectiv
32 Societati in comandita simpla  
33 Societati in comandita pe actiuni  
34 Societati pe actiuni  
35 Societati cu raspundere limitata
36 Societati agricole  
37 Societati cu capital de stat, privatizate in cursul anului curent
40 PROPRIETATE COOPERATISTA
41 Cooperative de consum  
42 Cooperative mestesugaresti  
43 Cooperative si asociatii agricole netransformate
44 Cooperative de credit  
50 PROPRIETATE OBSTEASCA (societati apartinand organizatiilor si institutiilor politice si obstesti)


de Ioana Andreea Pavel

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Ghidul Practic al Monografiilor Contabile


Atentie: au aparut monografii anului 2022!

Ai la dispozitie 70 monografii:

- noi-noute, variate, complexe, actuale, controversate si legale
- grupate pe domenii de cel mai mare interes
- usor de accesat, usor de inteles, usor de aplicat
- gata de personalizat cu datele operatiunilor tale

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
OPANAF 166/2017bilant 2017depunerea situatiilor financiareraportarea contabilasituatii financiare

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 02 Februarie 2017


Votati articolul "OPANAF 166/2017: Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale la 31.12.2016":
Rating:

Nota: 2.58 din 5 din 13 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



Alte articole publicate in data de 02 Februarie 2017 ARTICOLE SIMILARE



Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X