email
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Legea privind Registrul Comertului: actul constitutiv se poate intocmi online, iar procedura de inregistrare va fi mai simpla

Legea privind Registrul Comertului: actul constitutiv se poate intocmi online, iar procedura de inregistrare va fi mai simpla
registrul comertuluionrcact constitutiv

Romania va face un pas important spre debirocratizarea mediului de afaceri, dupa aplicarea noii legi privind Registrul Comertului (M.O. nr. 750 din 26 iulie 2022). 

Potrivit Legii 265/2022, actul constitutiv va putea fi intocmit online, prin completarea unui formular-tip, iar procedura de inregistrare la ONRC va fi simplificata. Majoritatea modificarilor intra in vigoare la 4 luni de la publicarea in Monitorul Oficial, adica spre sfarsitul lunii noiembrie 2022, cu cateva exceptii. 

Prin intermediul Legii 265/2022 se transpun solutiile digitale prevazute de noua Directiva europeana in materia societatilor 2019/1151 - Directiva (UE)2019/1151 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1132, in ceea ce priveste utilizarea instrumentelor si a proceselor digitale in contextul dreptului societatilor comerciale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L186 din 11.07.2019 - si se propune o abordare unitara a procesului de inregistrare in registrul comertului. Astfel, legea reuneste in continutul sau toate formalitatile si etapele care au ca finalitate inregistrarea in registrul comertului, dar si aspectele strans legate de procedura de inregistrare, cum ar fi noua organizare a competentei de solutionare a cererilor de inregistrare sau regimul de acces al publicului la datele privind profesionistii inregistrati in registrul comertului. 

Legea 265/2022 privind Registrul Comertului: principalele noutati

Principalele obiective pe care prezenta lege le urmareste precum si cele mai importante solutii de reglementare pe care aceasta le propune sunt urmatoarele:

 1. Accesibilitatea online a tuturor formalitatilor pentru constituirea unei societati si inregistrarea unei sucursale prin utilizarea mijloacelor de identificare electronica si a mijloacelor electronice de comunicare: 

In acest sens, potrivit noii legi: 

- actul constitutiv se poate intocmi online, prin completarea unui formular-tip, cu optiuni predefinite, care va fi disponibil pe pagina de internet a ONRC; actul constitutiv formular-tip sau, dupa caz, cel individualizat, se semneaza de catre toti fondatorii sau de reprezentantii acestora cu semnatura electronica calificata;

- cererile de inregistrare si inscrisurile depuse in sustinerea acestora intocmite de avocati sau de notari publici se pot semna de catre acestia cu semnatura electronica calificata si se pot transmite prin mijloace electronice;

- procedura de inregistrare a sucursalelor companiilor cu sediul principal intr-un stat membru UE se simplifica prin eliminarea documentelor si informatiile ce sunt/vor putea fi obtinute/verificate prin sistemul de interconectare a registrelor comertului – BRIS;

- folosirea unei platforme electronice centrale, tinuta de registrul comertului, pentru publicarea actelor si faptelor inregistrate/mentionate/depuse/vizate in/la/de registrul comertului, Buletinul electronic al registrului comertului;

- in considerarea interconectarii registrelor comertului din statele membre, se uniformizeaza efectul inregistrarii in toate registrele ca fiind cel de la care actele, faptele persoanelor fizice si juridice inregistrate devin opozabile tertilor pentru a oferi un punct de referinta general atat pentru utilizatorii nationali, cat si pentru cei transfrontalieri;

- certificatele de inmatriculare si certificatele constatatoare vor putea fi emise si in format electronic semnate cu semnatura electronica calificata/sigiliul electronic calificat.

2. Simplificarea procedurii de inregistrare in registrul comertului pentru a permite depunerea de documente in format electronic, verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege realizand-se prin comunicarea intre autoritati si utilizarea informatiilor/documentelor aflate deja la dispozitia acestora. Astfel, prin noua lege se elimina:

- cerinta de efectuare a varsamantului aportului la capitalul social al SRL-urilor la momentul constituirii; proiectul prevede o etapizare, ulterioara momentului constituirii, a varsarii capitalului social subscris (30% in 3 luni, iar restul in 12 luni, cu exceptia aportului in natura, care poate fi efectuat in 2 ani de la data inmatricularii);

- acordul Secretariatului General al Guvernului si al autoritatilor locale pentru folosirea anumitor cuvinte in denumire, registratorul urmand sa consulte in procedura de inregistrare Registrul de evidenta a autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, ce va fi creat si tinut de SGG;

- depunerea dovezii rezervarii denumirii se elimina;

- depunerea unor declaratii pe propria raspundere, prin includerea lor, intr-o forma simplificata, in actul constitutiv;

- cerinta depunerii specimenului de semnatura pentru reprezentantii legali.

3. Reglementarea procedurii de inregistrare in registrul comertului in baza controlului de legalitate, realizat de registrator:

- procedura de control prealabil inregistrarii realizata de registratori, pe baza de inscrisuri; - daca exista suspiciuni de fals cu privire la identitatea solicitantului, a reprezentantului acestuia sau a oricarei persoane a carei identitate se verifica in procesul de inregistrare, registratorul poate solicita prezenta fizica a acestora;

 - generalizarea competentei de solutionare a registratorului prin includerea altor proceduri care nu au caracter contencios (ex: fuziuni, inclusiv transfrontaliere, divizari);

- se elimina posibilitatea formularii cererilor de interventie in procedura de inregistrare, tertii - ca si solicitantul inregistrarii avand un remediu ulterior solutionarii cerere de inregistrare, si anume plangerea impotriva incheierii registratorului;

- dizolvarea si radierea societatii, pentru anumite cazuri ce nu au natura contencioasa, se dispune de registrator, cu posibilitatea contestarii incheierii registratorului la instanta.

4. Reglementarea statutului registratorului de registru al comertului:

- personal de specialitate juridica, investit sa exercite un serviciu public de interes general; - accesul in profesie se face pe baza de examen sau concurs;

- registratorul este numit si eliberat din functie de directorul general al registrul comertului, iar in exercitarea functiei nu este supus controlului ierarhic, cu privire la solutiile pronuntate;

- registratorul este supus anumitor interdictii si incompatibilitati, pentru a asigura impartialitatea in exercitarea controlului prealabil inregistrarii;

- registratorul raspunde disciplinar (procedura disciplinara este prevazuta de prezenta lege), civil si penal; 

- remunerarea se realizeaza in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 153/207 privind remunerarea personalului platit din fonduri publice.

5. Reglementarea accesului online la informatiile privind societatile, inclusiv la informatiile privind societatile inregistrate in alte state membre ale Uniunii Europene si, pentru a imbunatati accesibilitatea serviciului public al registrului comertului, asigurarea disponibilitatii de informatii extinse si actualizate privind infiintarea si functionarea societatilor. Pentru aceasta, in noua lege se prevede ca:

- documentele si informatiile referitoare la persoanele fizice si juridice inregistrate in registrul comertului se arhiveaza si in format electronic pentru a permite furnizarea mai rapida de copii in format electronic, certificate de pe actele prezentate, chiar daca acestea au fost depuse in format hartie;

- se extind categoriile de informatii care pot fi obtinute cu titlu gratuit din registrele statelor membre, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor;

- devin disponibile mai multe date in registru, de exemplu, in privinta sucursalelor (in registrul sucursalei, date despre societatea mama dintr-un alt stat membru si, invers, in registrul societatii-mama, informatii despre sucursala); - informatii user friendly se vor fi la dispozitia publicului, pe portalul de servicii online al ONRC si pe pagina sa de internet, in limbile romana si engleza, cu privire la aspectele cele mai importante in constituirea persoanelor juridice si inregistrarea persoanelor fizice si juridice.

6. Codificarea legislatiei in domeniul inregistrarii in registrul comertului si sistematizarea acesteia, in raport de reglementarile in domeniul societatilor, in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor, a protectiei datelor cu caracter personal. in concluzie, noua lege integreaza legislatia primara referitoare la procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a
functionarii/desfasurarii activitatii. 

Totodata, coreleaza si uniformizeaza procedurile de inregistrare pentru toate categoriile de persoane fizice si juridice inregistrate in registrul comertului si contine prevederi specifice privind accesul publicului la datele cu caracter personal inregistrate in registrul comertului si in Registrul beneficiarilor reali. Ca ultima precizare, initiativa specifica reglementarea unor aspecte privind functionarea Registrului beneficiarilor reali tinut de ONRC (privitor la persoanele juridice inregistrate in acest registru).  

Legea 265/2022 privind Registrul Comertului: textul actului normativ

Denumire completa: Legea 265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu
incidenta asupra inregistrarii in registrul comertului

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Capitolul I Dispozitii generale

Sectiunea 1 Domeniul de aplicare

Articolul 1
Prezenta lege reglementeaza:

a) procedura de inregistrare in registrul comertului pe baza controlului registratorului de registrul comertului sau, dupa caz, in baza hotararii instantei judecatoresti;
b) statutul registratorului de registrul comertului, denumit in continuare registrator;
c) modul de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului, denumit in continuare ONRC, si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, denumite in continuare oficiile registrului comertului.

Articolul 2
Dispozitiile prezentei legi nu sunt aplicabile serviciilor prestate in contextul libertatii de prestare transfrontaliera a serviciilor, astfel cum este prevazuta la art. 56 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

Articolul 3
(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) constituire - intregul proces de infiintare a unei persoane juridice, potrivit legii, inclusiv incheierea actului constitutiv si toate etapele necesare pentru inregistrarea acesteia in registrul comertului;
b) inregistrare - orice operatiune de inscriere in registrul comertului, cuprinzand:
1. inmatricularea in registrul comertului a persoanelor juridice supuse, potrivit legii, acestei obligatii;
2. inregistrarea in registrul comertului, inainte de inceperea activitatii economice, a persoanelor fizice autorizate, a intreprinderilor individuale si a intreprinderilor familiale;
3. inregistrarea in registrul comertului, inainte de inceperea activitatii economice, a sucursalelor persoanelor juridice romane sau straine supuse, potrivit legii, acestei obligatii;
4. inscrierea de mentiuni in registrul comertului cu privire la actele si faptele pentru care legea prevede aceasta obligatie, inscrierea de mentiuni cu privire la depunerea de acte, inscrierea de mentiuni privind depunerea declaratiilor-tip pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare si a datelor cuprinse in acestea;
5. inscrierea in registrul comertului a unor operatiuni prevazute de lege, comunicate de autoritatea sau institutia publica competenta;
c) procedura de constituire online - procedura de constituire a unei societati in care incheierea actului constitutiv si inregistrarea in registrul comertului se deruleaza integral prin mijloace electronice;
d) solicitant - profesionistul, in sensul art. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoana fizica sau juridica supusa obligatiei de inregistrare in registrul comertului sau persoana interesata sa inregistreze un act sau fapt in registrul comertului sau in alte registre tinute de ONRC, precum si, dupa caz, persoana care solicita prestarea unui serviciu de catre ONRC sau de catre oficiile registrului comertului;
e) imputernicit - consilierul juridic salariat al persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale sau intreprinderii familiale, avocatul imputernicit cu imputernicire avocatiala, persoana imputernicita cu procura speciala sau generala, in forma autentica, sa semneze si/sau sa depuna cereri in numele persoanei fizice sau juridice, alte persoane fizice salariate ale persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale sau intreprinderii familiale, imputernicite pentru depunerea de cereri sau pentru ridicarea de documente la/de la registrul comertului;
f) reprezentantul legal - persoana care, potrivit legii, in calitate de organ sau de membru al unui organ, reprezinta profesionistul persoana juridica in raporturile cu tertii si in justitie, respectiv reprezentantul persoanei juridice care se ocupa nemijlocit de activitatile sucursalei, precum si reprezentantul intreprinderii familiale, care, in una dintre aceste calitati, este inregistrat in registrul comertului;
g) biroul unic - structura in cadrul oficiului registrului comertului, la care se depun cererile de inregistrare, declaratiile-tip pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare sau desfasurare a activitatii si, dupa caz, alte documente sau cereri;
h) inregistrare fiscala - luarea in evidenta organelor fiscale a profesionistilor supusi obligatiei de inregistrare in registrul comertului, prin atribuirea codului unic de inregistrare;
i) starea - informatie care reflecta diferitele etape ale existentei unui profesionist, persoana fizica sau juridica, supus obligatiei de inregistrare in registrul comertului: in functiune, dizolvata, in reorganizare, in lichidare, in insolventa, in faliment, in intrerupere temporara a activitatii, radiata si alte asemenea informatii prevazute de lege;
j) firma - denumirea sub care profesionistul care are obligatia de inregistrare in registrul comertului isi desfasoara activitatea si sub care semneaza;
k) act constitutiv - documentul prin care se constituie persoana juridica si care desemneaza atat inscrisul unic, cat si contractul de societate si/sau statutul;
l) autorizarea functionarii - asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privind legalitatea desfasurarii activitatilor declarate prin depunerea declaratiei-tip pe propria raspundere;
m) formular-tip de act constitutiv - model de act constitutiv ce cuprinde un set predefinit de clauze si care se poate utiliza in procedura de constituire online a societatilor, precum si in procedura de inregistrare a societatilor in registrul comertului, in conformitate cu prevederile prezentei legi;
n) formular-tip - model de cerere sau alt document utilizat in procedura de inregistrare si autorizare a functionarii sau desfasurarii activitatii;
o) semnatura electronica calificata - semnatura electronica, in sensul art. 3 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 910/2014, care se bazeaza pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de incredere calificat din Romania sau din alt stat membru al Uniunii Europene, inclus in lista publicata de Comisia Europeana in conformitate cu art. 9 din acelasi regulament, si care se utilizeaza in procedura de constituire online, precum si de inregistrare prin mijloace electronice si de furnizare de informatii sau documente din registrul comertului sau din alte registre tinute de ONRC;
p) sigiliu electronic calificat - sigiliul electronic avansat, in sensul art. 3 pct. 27 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, care este creat de un dispozitiv de creare a sigiliilor electronice calificat si care se bazeaza pe un certificat calificat pentru sigiliile electronice; se utilizeaza in procedura de constituire online, precum si de inregistrare prin mijloace electronice si de furnizare de informatii/documente din registrul comertului sau din alte registre tinute de ONRC ori din Buletinul electronic al registrului comertului;
q) mijloace electronice - echipamente electronice utilizate pentru prelucrarea, inclusiv compresia digitala, si stocarea datelor, prin care informatia este trimisa la origine, directionata si primita la destinatie, respectiv, posta electronica si portalul de servicii online al ONRC;
r) fondul de comert - ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale - marci, firme, embleme, brevete de inventii, vad comercial -, utilizate de un operator economic in vederea desfasurarii activitatii sale si a atragerii si mentinerii clientelei.
(2) In cadrul prezentei legi, sintagmele mijloc de identificare electronica si sistem de identificare electronica au intelesul prevazut la art. 3 pct. 2 si 4 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

Sectiunea a 2-a Registrul comertului - serviciu public de interes general
Articolul 4
(1) Registrul comertului este serviciul public de interes general prin care se asigura inregistrarea si publicitatea profesionistilor persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, inmatricularea si publicitatea profesionistilor societati, societati europene, societati cooperative, societati cooperative europene, organizatii cooperatiste de credit, grupuri de interes economic si grupuri europene de interes economic, cu sediul principal in Romania, inregistrarea si publicitatea sucursalelor acestora, precum si a sucursalelor persoanelor juridice enumerate cu sediul principal in strainatate.
(2) Nu sunt supusi obligatiei de inregistrare in registrul comertului profesionistii ale caror organizare, functionare si evidenta sunt reglementate prin acte normative speciale care nu prevad aceasta obligatie de inregistrare.
Articolul 5
(1) Inregistrarea in registrul comertului se face in baza incheierii registratorului prin care se solutioneaza cererile de inregistrare sau, dupa caz, in baza unei hotarari judecatoresti definitive ori, acolo unde legea prevede, a unei hotarari executorii. In cazul in care inregistrarea se dispune prin hotarare judecatoreasca, aceasta se poate realiza si in baza actului procedural care reda dispozitivul hotararii judecatoresti.

(2) Incheierea registratorului este executorie, daca legea nu prevede altfel.
Articolul 6
(1) Registrul comertului este tinut de ONRC, in sistem informatic, iar inregistrarea in registrul comertului si in alte registre tinute de ONRC se efectueaza electronic.
(2) Activitatea ONRC este sustinuta de un centru de date principal si de un centru de date secundar, ambele localizate pe teritoriul Romaniei.
Articolul 7
(1) Registrul comertului este structurat pe urmatoarele categorii de registre:
a) un registru pentru inregistrarea societatilor, companiilor nationale, societatilor nationale, regiilor autonome, grupurilor de interes economic, societatilor europene, grupurilor europene de interes economic, a altor persoane juridice expres prevazute de lege, cu sediul principal in Romania, a sucursalelor acestora si, dupa caz, a sucursalelor persoanelor juridice cu sediul principal in strainatate;
b) un registru pentru inregistrarea societatilor cooperative si societatilor cooperative europene cu sediul principal in Romania, a sucursalelor acestora si, dupa caz, a sucursalelor societatilor cooperative sau societatilor cooperative europene cu sediul principal in strainatate;
c) un registru pentru inregistrarea persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, cu sediul profesional si, dupa caz, puncte de lucru in Romania.
(2) Fiecare profesionist inregistrat in registrul comertului va purta un numar de ordine din registrul comertului, incepand de la numarul 1 in fiecare an, acordat la nivel national din Registrul central al comertului.
(3) Modul de tinere a registrelor, de efectuare a inregistrarilor, de prestare a serviciilor de catre ONRC si oficiile registrului comertului se stabileste prin ordin al ministrului justitiei.
Articolul 8
(1) Oficiul registrului comertului pastreaza un dosar cu cererile de inregistrare in registrul comertului, documentele in sustinerea acestora, documentele in baza carora se efectueaza inregistrarile in registrul comertului si documentele care atesta efectuarea inregistrarii, pentru fiecare profesionist inregistrat.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) se arhiveaza de ONRC sau, dupa caz, de oficiile registrului comertului si in forma electronica, intr-un format care permite citirea si cautarea pe calculator sau sub forma de date structurate.
(3) Documentele si informatiile depuse pe suport hartie sunt convertite in format electronic de catre ONRC si oficiile registrului comertului, cat mai rapid posibil.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), documentele depuse pe suport hartie inainte de data de 31 decembrie 2006 inclusiv se convertesc in format electronic de catre ONRC si oficiile registrului comertului la primirea unei cereri de inregistrare sau a unei solicitari de eliberare a unor copii sau copii certificate ale acelor documente, transmisa prin mijloace electronice.
Articolul 9
(1) Registrul comertului, tinut de ONRC, face parte din sistemul de interconectare a registrelor comertului din statele membre ale Uniunii Europene, denumit in continuare sistemul de interconectare a registrelor comertului.
(2) Sistemul de interconectare a registrelor comertului este constituit din registrele comertului din statele membre ale Uniunii Europene si din platforma centrala europeana. La nivel european, punctul de acces electronic la sistemul de interconectare este portalul european e-Justitie. La nivel national, punctul de acces de interconectare a registrelor comertului este registrul comertului, la nivel central.
(3) Prin sistemul de interconectare a registrelor comertului, registrul comertului pune la dispozitia publicului documentele si informatiile referitoare la profesionistii inregistrati in registrul comertului.
(4) Oficiul registrului comertului realizeaza, prin sistemul de interconectare a registrelor comertului, cu titlu gratuit, schimbul de documente si informatii cu registrele comertului din statele membre ale Uniunii Europene in cazul operatiunilor de fuziune transfrontaliera si al sucursalelor infiintate de societati cu sediul in statele membre ale Uniunii Europene.
(5) ONRC asigura interoperabilitatea registrului comertului cu sistemul de interconectare a registrelor comertului din statele membre ale Uniunii Europene, documentele si informatiile fiind disponibile in format standard de mesaj si fiind accesibile prin mijloace electronice, cu respectarea standardelor de securitate pentru transmisia si schimbul datelor, in conditiile legii.
(6) ONRC poate constitui, prin registrul comertului, puncte de acces optionale la sistemul de interconectare a registrelor comertului. Constituirea punctelor de acces optionale se aproba prin ordin al ministrului justitiei.
Articolul 10
Pentru identificare, inclusiv in comunicarea dintre registrele comertului din statele membre prin sistemul de interconectare, profesionistii inregistrati in registrul comertului au si un identificator unic la nivel european, denumit in continuare EUID, a carui structura este aprobata prin ordin al ministrului justitiei.

Articolul 11
(1) Registrul comertului este public. Oficiul registrului comertului elibereaza, la cererea si pe cheltuiala persoanei interesate, in limba romana, cu respectarea legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, informatii si certificate constatatoare despre datele inregistrate in registrul comertului, precum si certificate constatatoare ca un anumit act sau fapt nu este inregistrat, copii si/sau copii certificate de pe toate actele inregistrate sau prezentate ori ale oricarei parti a acestora, in forma in care au fost depuse in sustinerea cererilor de inregistrare.
(2) Cererea de eliberare de informatii si documente poate fi depusa la ghiseu, poate fi transmisa prin posta sau prin servicii de curierat ori prin mijloace electronice, fiind insotita, cu exceptia cererii semnate cu semnatura electronica calificata, de o copie a actului de identitate.
(3) Oficiul registrului comertului elibereaza, prin mijloace electronice, documentele prevazute la alin. (1) in forma electronica, semnate cu semnatura electronica calificata sau cu sigiliul electronic calificat, dupa caz, ori pe suport hartie, la sediul ONRC si al oficiilor registrului comertului, respectiv prin servicii de posta sau curierat.
(4) Copiile sunt certificate pentru conformitate. Cele in format electronic sunt certificate prin aplicarea semnaturii electronice. La cerere, se pot elibera si copii fara formalitatea certificarii.
(5) Copiile in format electronic ale documentelor si informatiile prevazute la alin. (1) se pun la dispozitia publicului si prin sistemul de interconectare a registrelor comertului.
(6) Documentele primite, respectiv transmise pe cale electronica se gestioneaza si prin interconectarea cu Punctul de contact unic electronic, denumit in continuare PCU, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, cu modificarile ulterioare.
(7) Pentru informatiile si documentele eliberate se percepe un tarif, pe nivele de tarifare, stabilit prin ordin al ministrului justitiei, care nu poate depasi costurile administrative aferente eliberarii informatiilor sau documentelor si care include costurile asociate dezvoltarii si intretinerii registrului comertului.
(8) Informatiile si documentele prevazute la alin. (1) se elibereaza, cu titlu gratuit, autoritatilor si institutiilor publice, precum si misiunilor diplomatice acreditate in Romania.
(9) Informatiile prevazute la alin. (1) se elibereaza, cu titlu gratuit, si altor persoane juridice in afara celor mentionate la alin. (8), daca acestea sunt prevazute expres de lege.
(10) ONRC si oficiile registrului comertului elibereaza, cu titlu gratuit, jurnalistilor si reprezentantilor mijloacelor de informare in masa informatii punctuale inregistrate in registrul comertului, care pot fi utilizate numai in scopul informarii opiniei publice.
Articolul 12
(1) Urmatoarele informatii cu privire la persoanele fizice si juridice inregistrate in registrul comertului sunt disponibile, cu titlu gratuit, prin sistemul de interconectare a registrelor comertului, pe pagina de internet a ONRC sau pe portalul de servicii online al acestuia:
a) firma si forma juridica;
b) sediul social/profesional si, in cazul sucursalelor, statul membru in care este inregistrat;
c) numarul de ordine din registrul comertului, EUID si codul unic de inregistrare;
d) starea;
e) pagina de internet, daca exista;
f) reprezentantii legali ai persoanei juridice si daca acestia sunt imputerniciti sa actioneze impreuna sau separat, precum si reprezentantul intreprinderii familiale;
g) sucursalele deschise in alt stat membru, inclusiv firma, numarul de inregistrare, EUID si statul membru in care este inregistrata sucursala.
(2) Pentru registrele comertului din statele membre, schimbul de informatii prin intermediul sistemului de interconectare este gratuit.
(3) Prin sistemul de interconectare, informatiile privind obiectul de activitate al profesionistului vor fi puse la dispozitie, in mod gratuit, autoritatilor din alte state membre.

Articolul 13
(1) Informatiile privind datele cu caracter personal care pot fi puse la dispozitia publicului, cu referire la persoanele fizice care au calitatea de asociat, actionar sau membru, administrator, director, membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului, administrator, lichidator judiciar, lichidator, curator, curator special, custode, cenzor, auditor financiar, reprezentant legal al unei persoane juridice, inclusiv al unei persoane juridice care are una sau mai multe dintre aceste calitati, sunt: numele si prenumele, data si locul nasterii, cetatenia si statul de domiciliu, cu exceptia situatiilor cand solicitantul este o entitate care are acces la datele cu caracter personal, in conditiile legii.
(2) Copiile sau copiile certificate de pe documentele depuse din dosarul profesionistului inregistrat in registrul comertului, ce se elibereaza solicitantilor, contin exclusiv: numele si prenumele, data si locul nasterii, cetatenia si statul de domiciliu ale persoanelor care figureaza in aceste documente, cu exceptia situatiilor cand solicitantul este o entitate care are acces la datele cu caracter personal, in conditiile legii.

Articolul 14
ONRC pune la dispozitia publicului, in mod gratuit, in limbile romana si engleza, pe pagina sa de internet sau pe portalul de servicii online, cu acces si prin intermediul portalului digital unic, informatii cu privire la legislatia ce reglementeaza:

a) constituirea si inmatricularea profesionistilor persoane juridice, inclusiv prin procedura online, inregistrarea persoanelor fizice, si anume: cerintele privitoare la actul constitutiv/acordul de constituire, inclusiv la utilizarea formularului-tip de act constitutiv/acord de constituire; documentele care se depun la oficiul registrului comertului, mijloacele de identificare electronica, cerintele legate de limba in care poate fi intocmit/prezentat un document si, daca se solicita asistenta, tarifele aplicabile, dupa caz;
b) inregistrarea sucursalelor si a mentiunilor referitoare la acestea in registrul comertului, in modalitatile si prin mijloacele prevazute de lege, inclusiv prin mijloace electronice, documentele necesare inregistrarii sucursalelor in registrul comertului, mijloacele de identificare electronica, cerintele legate de limba in care poate fi intocmit/prezentat un document si, daca se solicita asistenta, tarifele aplicabile, dupa caz;
c) inregistrarea de mentiuni si/sau documente supuse obligatiei de publicitate prin registrul comertului, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice;
d) dobandirea calitatii de administrator, director, in sensul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de membru al consiliului de administratie, al directoratului sau al consiliului de supraveghere si interdictiile, prevazute de lege, de a dobandi si a exercita aceste calitati, precum si autoritatile care detin evidente referitoare la aceste interdictii;
e) competentele generale si atributiile consiliului de administratie si ale directorilor, respectiv ale consiliului de supraveghere si ale directoratului.

Sectiunea a 3-a Buletinul electronic al registrului comertului si publicarea actelor

Articolul 15
(1) ONRC editeaza Buletinul electronic al registrului comertului, denumit in continuare Buletin, la nivel national, organizat ca platforma electronica centrala prin portalul de servicii online al ONRC.
(2) In Buletin sunt publicate, din oficiu, cu respectarea legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, dupa inregistrarea in registrul comertului, urmatoarele:
a) incheierea registratorului sau hotararea judecatoreasca privind inmatricularea unei persoane juridice, inregistrarea unei sucursale a unei persoane juridice, inregistrarea unei persoane fizice autorizate, a unei intreprinderi individuale sau a unei intreprinderi familiale;
b) incheierea registratorului, in cazul oricaror alte inregistrari in registrul comertului;
c) alte acte inregistrate in registrul comertului pentru care legea prevede publicarea in Buletin;
d) hotararile judecatoresti, altele decat cele prevazute la lit. a) si la art. 16 alin. (1) lit. b), inregistrate in registrul comertului.
(3) Inscrisurile prevazute la alin. (2) se transmit electronic de catre oficiile registrului comertului catre ONRC, prin sistemul informatic integrat al ONRC, si se publica in Buletin in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data inregistrarii in registrul comertului.
(4) Publicarea in Buletin si consultarea acestuia se realizeaza cu titlu gratuit.
Articolul 16
(1) In Monitorul Oficial al Romaniei sunt publicate, cu respectarea legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, dupa inregistrarea in registrul comertului, urmatoarele:
a) extrasul incheierii registratorului sau al hotararii judecatoresti privind inmatricularea unei persoane juridice sau inregistrarea unei sucursale a unei persoane juridice; la solicitarea expresa a uneia dintre parti, se poate publica integral hotararea judecatoreasca;
b) hotararile judecatoresti pentru care instantele dispun in mod expres publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei;
c) hotararile adunarii generale ale asociatilor/actionarilor/ membrilor, actele aditionale ale persoanelor juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului, pentru care legea prevede publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei;
d) hotararile organelor de administrare si/sau conducere ale persoanelor juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului, pentru care legea prevede publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei;
e) alte acte ale persoanelor juridice, supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului, pentru care legea prevede publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.
(2) Extrasul incheierii sau al hotararii judecatoresti mentionat la alin. (1) lit. a) cuprinde: numarul si data incheierii, firma, sediul ori sediul social sau profesional si forma de organizare, dupa caz, numele si prenumele, adresa - tara, localitatea, judetul - fondatorilor, administratorilor sau a reprezentantilor persoanei juridice care se ocupa nemijlocit de activitatile sucursalei si, daca este cazul, a cenzorilor, auditorilor; numele si prenumele, adresa - tara, localitatea, judetul - titularului, a reprezentantului sau a membrilor persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale si intreprinderii familiale, domeniul si activitatea principala, capitalul social sau valoarea patrimoniului de afectatiune, dupa caz, durata de functionare, codul unic de inregistrare, EUID si numarul de ordine in registrul comertului.
(3) Inscrisurile prevazute la alin. (1) se transmit electronic de catre oficiul registrului comertului, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data inregistrarii in registrul comertului.
(4) Publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei este o procedura legala obligatorie.
(5) Publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei si consultarea acestuia se realizeaza potrivit Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sectiunea a 4-a Registrul beneficiarilor reali
Articolul 17
(1) ONRC tine Registrul beneficiarilor reali, prevazut la art. 19 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Organizarea si functionarea Registrului beneficiarilor reali, precum si structura acestuia si modalitatea de arhivare a documentelor se stabilesc prin decizie a directorului general al ONRC.

Articolul 18
(1) Registrul beneficiarilor reali face parte din sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali din statele membre ale Uniunii Europene, denumit in continuare sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali.
(2) Sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali este constituit din registrele beneficiarilor reali din statele membre ale Uniunii Europene si platforma centrala europeana. Registrele beneficiarilor reali din statele membre ale Uniunii Europene prevazute la alin. (1) sunt interconectate prin intermediul platformei centrale europene prevazute la art. 22 alin. (1) din Directiva (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societatilor comerciale.
(3) Informatiile inregistrate in Registrul beneficiarilor reali sunt disponibile prin intermediul registrelor nationale si prin sistemul de interconectare a registrelor dupa inmatricularea persoanei juridice pana la expirarea unui termen de 10 ani de la data radierii persoanei juridice.
(4) ONRC coopereaza cu autoritatile care gestioneaza registre similare din alte state membre si cu Comisia Europeana, in scopul punerii in aplicare a diferitelor tipuri de acces la Registrul beneficiarilor reali.
(5) ONRC realizeaza, prin sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali, cu titlu gratuit, schimbul de informatii cu registrele beneficiarilor reali din statele membre ale Uniunii Europene.
(6) ONRC furnizeaza informatii din Registrul beneficiarilor reali autoritatilor competente si unitatilor de informatii financiare din alte state membre, in timp util si in mod gratuit.
(7) ONRC asigura interoperabilitatea Registrului beneficiarilor reali cu sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali, informatiile fiind disponibile in format standard de mesaj si fiind accesibile prin mijloace electronice, cu respectarea standardelor de securitate pentru transmisia si schimbul datelor, in conditiile legii.

Capitolul II Organizarea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului

Articolul 19
(1) ONRC este institutie publica, cu personalitate juridica, organizata in subordinea Ministerului Justitiei, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.
(2) ONRC are sediul central in municipiul Bucuresti.
(3) Rolul principal al ONRC este de a organiza serviciul public de interes general de realizare a publicitatii prin registrul comertului, potrivit dispozitiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, a actelor si faptelor profesionistilor prevazuti de lege.
Articolul 20
(1) In subordinea ONRC, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, se organizeaza oficii ale registrului comertului, structuri fara personalitate juridica si care functioneaza pe langa fiecare tribunal.
(2) In cadrul oficiilor registrului comertului pot functiona birouri teritoriale. Infiintarea, organizarea si functionarea birourilor teritoriale se stabilesc prin regulament, aprobat prin decizie a directorului general al ONRC.
Articolul 21
(1) ONRC este condus de un director general, numit in functie prin ordin al ministrului justitiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit doar o data, cu respectarea conditiilor privind numirea in functie.
(2) Directorul general asigura conducerea, coordonarea si controlul activitatii ONRC, precum si coordonarea si controlul activitatii oficiilor registrului comertului si reprezinta ONRC in relatiile cu tertii. Directorul general al ONRC este ordonator tertiar de credite.
(3) Directorul general este ajutat in activitatea sa de 3 directori generali adjuncti, numiti in functie prin ordin al ministrului justitiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit doar o data, cu respectarea conditiilor privind numirea in functie.
(4) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt conduse de directori, numiti in functie prin ordin al ministrului, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit doar o data, cu respectarea conditiilor privind numirea in functie. Directorul oficiului registrului comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti este ajutat in activitate de 2 directori adjuncti numiti in functie prin ordin al ministrului justitiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit doar o data, cu respectarea conditiilor privind numirea in functie.
(5) Directorii oficiilor registrului comertului au atributii si competente de conducere, organizare, coordonare si control al activitatii desfasurate in cadrul oficiului registrului comertului si al personalului din subordine.
(6) Persoanele numite in functiile de conducere prevazute la alin. (1), (3) si (4) sunt selectionate in urma unui concurs sau examen, organizat potrivit legii. Procedura desfasurarii concursului/examenului este prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta lege.
Articolul 22
(1) Numarul maxim de posturi ale ONRC si ale oficiilor registrului comertului se stabileste prin hotarare a Guvernului, iar structura organizatorica si modul de functionare ale acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al ONRC, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Statele de functii ale ONRC si ale oficiilor registrului comertului se aproba prin ordin al ministrului justitiei.
(3) Personalul necesar pentru functionarea ONRC si a oficiilor registrului comertului este angajat/numit in functie, dupa caz, prin examen sau concurs, organizat potrivit legii. Procedura desfasurarii examenului/concursului si conditiile specifice necesare ocuparii posturilor se stabilesc prin Regulamentul privind ocuparea posturilor din cadrul ONRC, care se aproba prin ordin al ministrului justitiei.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), numirea in functia de registrator de registrul comertului se face cu respectarea procedurii de desfasurare a examenului/concursului, prevazuta in anexa nr. 2 la prezenta lege.
(5) Incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de munca, precum si aplicarea sanctiunilor disciplinare se dispun, potrivit legii, de catre directorul general al ONRC.
(6) Functiile de conducere din cadrul ONRC si oficiilor registrului comertului, pentru ocuparea carora sunt necesare studii de specialitate juridica, ocupate de persoane incadrate la functia de baza ca personal de specialitate juridica, respectiv registratori si consilieri juridici, sunt functii de specialitate juridica, iar personalul respectiv beneficiaza de vechime in specialitate juridica.
(7) In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul ONRC si al oficiilor registrului comertului nu poate fi supus niciunei restrictii, influente, presiuni, constrangeri sau intimidari din partea unei persoane fizice sau juridice sau a unei autoritati.
Articolul 23
Personalul din cadrul ONRC si al oficiilor registrului comertului este salarizat potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 24
ONRC are urmatoarele atributii:
a) tinerea registrului comertului, in sistem informatic, prin centralizarea tuturor inregistrarilor efectuate de oficiile registrului comertului;
b) tinerea Buletinului electronic al registrului comertului, in sistem informatic;
c) tinerea Registrului beneficiarilor reali, in sistem informatic;
d) tinerea catalogului firmelor in sistem informatic;
e) tinerea Buletinului procedurilor de insolventa, in sistem informatic;
f) tinerea registrului litigiilor, in care sunt evidentiate actiunile de dizolvare si radiere formulate de ONRC, potrivit legii;
g) proiectarea, realizarea, implementarea, intretinerea si dezvoltarea sistemului informatic integrat al ONRC;
h) organizarea si coordonarea activitatii registratorilor;
i) organizarea, coordonarea, indrumarea metodologica unitara si controlul activitatii desfasurate de oficiile registrului comertului;
j) formarea profesionala a personalului ONRC si al oficiilor registrului comertului;
k) organizarea si prestarea activitatii de asistenta acordata solicitantilor, la ghiseu sau prin intermediul sistemului informatic integrat al ONRC;
l) furnizarea de informatii, certificate constatatoare despre datele inregistrate in registrul comertului, precum si certificate constatatoare ca un anumit act sau fapt nu este inregistrat, copii si copii certificate de pe documentele prezentate si de pe cele care atesta solutionarea si inregistrarea in registrul comertului;
m) furnizarea de informatii si/sau documente din Registrul beneficiarilor reali, din Buletinul procedurilor de insolventa si din Buletinul electronic al registrului comertului;
n) colaborarea cu autoritati si institutii publice nationale si internationale, precum si cu alte entitati, potrivit legii;
o) formularea de propuneri si participarea la elaborarea proiectelor de acte normative care vizeaza domeniul sau de activitate;
p) arhivarea dosarelor profesionistilor inregistrati in registrul comertului si a altor documente prevazute de lege;
q) alte atributii prevazute de lege.
Articolul 25
Oficiile registrului comertului au urmatoarele atributii:
a) desfasurarea activitatii de solutionare a cererilor de inregistrare;
b) efectuarea inregistrarilor in registrul comertului, in sistem informatic, in baza incheierilor registratorului si a hotararilor judecatoresti;
c) eliberarea certificatului de inregistrare, a certificatului de mentiuni si a certificatului de radiere, precum si a documentelor aferente, prevazute de lege - incheierea registratorului, certificat constatator privind autorizarea functionarii;
d) furnizarea de informatii, rapoarte istorice si certificate constatatoare despre datele inregistrate in registrul comertului, precum si certificate constatatoare ca un anumit act sau fapt nu este inregistrat, copii si copii certificate de pe documentele depuse in sustinerea cererilor de inregistrare si de pe cele care atesta inregistrarea in registrul comertului;
e) prestarea serviciilor de asistenta in vederea inregistrarii in registrul comertului si in alte registre tinute de ONRC;
f) obtinerea codului unic de inregistrare si a altor informatii si/sau documente prevazute de lege;
g) obtinerea informatiilor din cazierul fiscal, potrivit procedurii de transmitere stabilite prin protocol incheiat intre ONRC si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF;
h) transmiterea pe cale electronica a declaratiilor-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii catre autoritatile si institutiile competente in domeniul autorizarii functionarii;
i) furnizarea de informatii si/sau documente din Registrul beneficiarilor reali;
j) cooperarea cu autoritati si institutii publice, la nivel teritorial, pe baza delegarilor de competenta emise de ONRC;
k) alte atributii prevazute de lege.

Articolul 26
(1) Serviciile de asistenta care se presteaza de oficiile registrului comertului constau in:
a) indrumarea prealabila privind formalitatile legale pentru intocmirea si modificarea actelor constitutive ale persoanelor juridice, pentru inregistrarea persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale si pentru completarea cererii de inregistrare si a formularelor-tip utilizate pentru inregistrarea in registrul comertului;
b) tehnoredactarea cererii de inregistrare;
c) redactarea declaratiilor-tip;
d) redactarea actului constitutiv sau completarea formularului-tip de act constitutiv, redactarea actelor modificatoare ale actului constitutiv, precum si a altor acte supuse inregistrarii in registrul comertului in cazul persoanelor juridice;
e) redactarea acordului de constituire a intreprinderilor familiale si a actelor de modificare a acestuia;
f) darea de data certa pentru actele redactate de serviciile de asistenta;
g) inregistrarea cererii de inregistrare si a documentelor anexate acesteia ale solicitantilor care au beneficiat, la cerere, de servicii de asistenta in conditiile prezentei legi.
(2) Serviciile de asistenta se asigura prin personalul de specialitate juridica din cadrul oficiilor registrului comertului.
(3) Serviciile de asistenta se acorda, la cerere, inainte de depunerea cererii de inregistrare la oficiul registrului comertului.
(4) Modalitatea de acordare a serviciilor de asistenta prevazute la alin. (1) si tariful aferent se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea ONRC. Serviciile de asistenta prevazute la alin. (1) lit. a)-c) si g) se presteaza cu titlu gratuit.

Articolul 27
(1) In exercitarea competentelor sale, ONRC si oficiile registrului comertului colecteaza, proceseaza si prelucreaza date si informatii, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cu respectarea legislatiei pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
(2) Datele cu caracter personal ale utilizatorilor portalului de servicii online al ONRC sunt colectate, procesate si prelucrate la crearea contului de utilizator al portalului de servicii.
(3) In exercitarea atributiilor sale legale, ONRC prelucreaza datele cu caracter personal ale urmatoarelor categorii de persoane vizate:
a) persoane fizice care exercita o functie sau detin o calitate in cadrul persoanelor juridice sau formelor juridice de desfasurare a activitatii de catre persoane fizice, functie sau calitate ce determina inregistrarea datelor lor de identificare in registrul comertului;
b) persoane fizice care detin calitatea de beneficiar real;
c) persoane fizice care solicita eliberarea de informatii/ certificate constatatoare/copii/copii certificate/extrase de registru si informatii specializate;
d) persoane fizice sau reprezentanti persoane fizice ai persoanelor juridice care solicita eliberarea de informatii privind beneficiarul real;
e) persoane fizice sau reprezentanti persoane fizice ai persoanelor juridice care solicita acordarea serviciilor de asistenta;
f) persoane fizice sau, dupa caz, reprezentanti persoane fizice ai persoanelor juridice care solicita efectuarea operatiunilor prealabile inmatricularii/inregistrarii in registrul comertului;
g) persoane fizice imputernicite de catre profesionist sa depuna cererea la registrul comertului;
h) persoane fizice sau, dupa caz, reprezentanti persoane fizice ai persoanelor juridice interesate sau prejudiciate, care solicita inregistrarea unor cereri la registrul comertului;
i) persoane fizice mentionate in documentele depuse in sustinerea cererilor de inregistrare;
j) utilizatori ai portalului de servicii online al ONRC.
(4) Schimbul de informatii cu autoritatile si institutiile publice, efectuat in baza unor protocoale de colaborare in scopul indeplinirii unei obligatii legale exprese, se realizeaza cu respectarea dispozitiilor legislatiei pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
(5) Lista autoritatilor si institutiilor publice cu care ONRC incheie protocoale de colaborare se afiseaza pe pagina de internet a ONRC.
(6) Furnizarile de informatii, rapoartele istorice si certificatele constatatoare eliberate de ONRC si de oficiile registrului comertului, precum si copiile sau copiile certificate ale documentelor depuse in sustinerea cererilor de inregistrare vor contine toate datele cu caracter personal inregistrate in registrul comertului in cazul in care sunt transmise la solicitarea persoanelor vizate sau a institutiilor sau a autoritatilor competente, in conformitate cu o obligatie legala, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in vederea exercitarii functiei, iar catre alte persoane fizice sau juridice, inclusiv de alte institutii publice, in conditiile art. 11 alin. (1), exclusiv urmatoarele date: numele si prenumele, data si locul nasterii, cetatenia si statul de domiciliu.
(7) In vederea asigurarii caracterului public al registrului comertului, solicitantii unei inregistrari depun si un exemplar al documentelor necesare efectuarii inregistrarii, care va cuprinde, in cazul persoanelor fizice mentionate in acestea: numele si prenumele, data si locul nasterii, cetatenia si statul de domiciliu.
(8) ONRC publica pe pagina de internet/portalul de servicii online o informare cu privire la prelucrarea datelor personale efectuata, necesara in indeplinirea functiilor si atributiilor sale prevazute de lege.

Capitolul III Statutul registratorului

Articolul 28
(1) Registratorul este personalul de specialitate juridica din cadrul ONRC investit sa realizeze serviciul public al controlului de legalitate prealabil inregistrarii in registrul comertului.
(2) Registratorul solutioneaza, prin incheiere, cererile de inregistrare in registrul comertului si alte cereri privind inregistrari in registrul comertului.
(3) Incheierile registratorului, purtand semnatura olografa sau electronica a acestuia, sunt acte de autoritate publica, avand forta probanta si forta executorie prevazute de lege.
(4) In exercitarea atributiilor de serviciu, registratorul nu poate fi supus niciunei restrictii, influente, presiuni, constrangeri sau intimidari din partea unei persoane fizice sau juridice sau a unei autoritati.

Articolul 29
(1) Poate fi numita registrator, prin decizie a directorului general al ONRC, persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, cetatean al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau cetatean al Confederatiei Elvetiene si are domiciliul sau resedinta in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) este licentiat in drept si are cel putin 5 ani vechime in specialitate juridica;
e) nu are antecedente penale ca urmare a savarsirii unei infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul ori a savarsirii cu intentie a unei alte infractiuni;
f) nu este lucrator operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informatii;
g) este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei;
h) a promovat examenul sau concursul pentru ocuparea acestei functii.
(2) Functia de registrator este functie de specialitate juridica, durata exercitarii acesteia constituind vechime in specialitate juridica.

Articolul 30
Registratorul indeplineste urmatoarele atributii:

a) verifica cererile de inregistrare si alte cereri privind inregistrari in registrul comertului, precum si inscrisurile depuse in sustinerea acestora, in vederea asigurarii respectarii cerintelor legale pentru inregistrarea solicitata;
b) verifica datele din actele de identitate, anexate cererii de inregistrare, ale solicitantilor persoane fizice sau, dupa caz, ale reprezentantilor legali ai solicitantilor persoane juridice, ale imputernicitilor acestora, precum si ale altor persoane ale caror date de identificare se inregistreaza in registrul comertului, solicitand, daca este cazul, in conditiile art. 105 alin. (2), prezenta fizica a acestor persoane;
c) verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru inregistrarea firmei in registrul comertului si in catalogul firmelor;
d) solutioneaza cererile de inregistrare, autorizeaza constituirea persoanei juridice si dispune inmatricularea persoanelor juridice in registrul comertului, efectuarea publicitatii actelor, faptelor si mentiunilor prin registrul comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a inscrisurilor prevazute de lege, precum si publicarea in Buletin;
e) solutioneaza cererile de inregistrare si dispune inregistrarea in registrul comertului a sucursalelor persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si a intreprinderilor familiale, efectuarea publicitatii actelor, faptelor si mentiunilor prin registrul comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si publicarea in Buletin;
f) solutioneaza cererile de inregistrare si alte cereri privind inregistrari in registrul comertului si dispune inregistrarea in registrul comertului a actelor, faptelor si mentiunilor supuse inregistrarii in registrul comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si publicarea in Buletin;
g) solutioneaza cererile de inregistrare in registrul comertului a actelor modificatoare ale actului constitutiv;
h) dispune rectificarea erorilor materiale din incheierile pronuntate;
i) constata depunerea declaratiilor pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare a persoanelor fizice si juridice care, potrivit legii, au obligatia sa ceara inmatricularea/inregistrarea in registrul comertului si dispune inregistrarea in registrul comertului a datelor din aceste declaratii, a declaratiilor privind modificarea acestora, transmiterea lor, prin mijloace electronice, catre autoritatile competente, precum si inregistrarea in registrul comertului a notificarilor privind suspendarea/interzicerea desfasurarii activitatii, emise de autoritatile publice competente;
j) verifica indeplinirea actelor si formalitatilor necesare transferului sediului unei societati europene sau al unei societati cooperative europene din Romania in alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European;
k) exercita alte atributii prevazute de lege.

Articolul 31
Registratorului ii sunt aplicabile dispozitiile art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 32
(1) Registratorul nu poate solutiona cererile de inregistrare in registrul comertului formulate de sot/sotie, rude sau afini pana la gradul IV inclusiv si nici cererile de inregistrare privitoare la o persoana juridica in care acestia au calitatea de asociati, actionari, membri, administratori, directori, persoane imputernicite, cenzori.

(2) In cazul in care registratorul sesizat cu cererea de inregistrare se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) este obligat sa se abtina si sa instiinteze de indata, in scris, conducerea oficiului registrului comertului, in vederea repartizarii lucrarii unui alt registrator.
(3) In cazul in care niciun registrator care isi desfasoara activitatea la nivelul oficiului registrului comertului sesizat cu cererea de inregistrare nu o poate solutiona pentru motivul prevazut la alin. (1) sau din alte motive obiective, ONRC asigura solutionarea cererii prin desemnarea unui registrator de la un alt oficiu al registrului comertului sau din cadrul ONRC.
(4) In situatia prevazuta la alin. (2), copia cererii de inregistrare si a documentelor anexate acesteia se comunica, prin mijloace electronice, la oficiul registrului comertului unde isi desfasoara activitatea registratorul desemnat sa solutioneze cererea. Incheierea emisa de registrator se comunica, prin mijloace electronice, in ziua emiterii, catre oficiul registrului comertului initial sesizat, care urmeaza sa procedeze la eliberarea documentelor pentru solicitant.

Articolul 33
Registratorul are obligatia declararii averii si intereselor, in conditiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 34
(1) Registratorii sunt evaluati anual, pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenta si performanta profesionala, prin procedura prevazuta de lege.
(2) Evaluarea este realizata de catre directorul oficiului registrului comertului in cadrul caruia isi desfasoara activitatea registratorul sau, in caz de imposibilitate, de inlocuitorul acestuia.
(3) In procesul de evaluare se vor avea in vedere urmatoarele criterii:
a) modul de indeplinire a sarcinilor, indatoririlor si responsabilitatilor inscrise in fisa postului;
b) nivelul cunostintelor si deprinderilor specifice, aptitudini personale, raportat la cerintele postului;
c) respectarea regulamentului de organizare si functionare, a regulamentului intern si a codului etic;
d) aptitudini organizatorice.

(4) Pentru fiecare dintre criteriile de evaluare se prevad indicatori de evaluare. Pe baza punctajului acordat fiecarui indicator de evaluare se calculeaza punctajul general.
(5) Criteriile de performanta evidentiate in fisa de evaluare se noteaza cu note de la 1 la 5, nota exprimand aprecierea indeplinirii criteriului de performanta in realizarea obiectivelor individuale stabilite, dupa cum urmeaza: nota 1 reprezinta nivelul minim, iar nota 5 nivelul maxim.
(6) In functie de punctajul general obtinut, registratorului i se acorda unul dintre urmatoarele calificative: „foarte bine“, „bine“, „satisfacator“, „nesatisfacator“.
(7) Obtinerea calificativului „nesatisfacator“ atrage eliberarea din functia detinuta si trecerea pe o alta functie, corespunzatoare pregatirii profesionale, dupa caz.
(8) Punctajul acordat fiecarui indicator de evaluare, punctajul general, constatarile si concluziile evaluarii si calificativul obtinut se consemneaza in formularul de evaluare.
(9) Nu poate realiza evaluarea persoana care este sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu registratorul evaluat; in aceste situatii, evaluarea se intocmeste de catre persoanele desemnate, in scris, de catre directorul general al ONRC si se aproba de catre acesta.
(10) Registratorul nemultumit de punctajul obtinut la evaluare poate formula contestatie in termen de 15 zile de la data primirii fisei de evaluare.

(11) Contestatia se solutioneaza in termen de 15 zile de la sesizare, de catre o comisie formata din directorul general al ONRC sau, in caz de imposibilitate, de un director general adjunct si 2 directori din cadrul ONRC, numiti prin decizie a directorului general al ONRC.
(12) Decizia comisiei se comunica registratorului si poate fi contestata in termen de 15 zile de la comunicare la instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii.

Articolul 35
Incalcarea de catre registratori a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara, civila sau penala, dupa caz.

Articolul 36
(1) Registratorii raspund disciplinar pentru savarsirea urmatoarelor fapte ce constituie abateri disciplinare:
a) intarzierea repetata in efectuarea lucrarilor;
b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
c) absente nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;
e) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;
f) refuzul nemotivat de a indeplini atributiile de serviciu;
g) incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii stabilite prin lege;
h) nerespectarea Regulamentului intern, a Regulamentului de organizare si functionare si a Codului etic al ONRC.
(2) Sanctiunile disciplinare sunt urmatoarele:
a) avertismentul scris;
b) diminuarea salariului de baza cu pana la 15%, pe o perioada de la o luna la trei luni;
c) suspendarea contractului individual de munca pe o perioada de la o luna la trei luni;
d) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(3) La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii, comportarea generala in timpul serviciului a registratorului, precum si de existenta in antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare.
(4) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de 3 luni de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii faptei.

Articolul 37
(1) Cercetarea disciplinara este obligatorie, prealabila aplicarii sanctiunii, si se face cu respectarea termenelor prevazute la art. 36 alin. (4).
(2) In cazul savarsirii de catre registratori a abaterilor prevazute de prezenta lege, cercetarea disciplinara se face de catre o comisie, numita prin decizie a directorului general al ONRC, alcatuita din: un director general adjunct al ONRC si doi directori din cadrul directiilor ONRC.

Articolul 38

(1) Registratorul este suspendat din functie in urmatoarele situatii:
a) la cererea registratorului, pentru motive intemeiate;
b) cand a fost trimis in judecata pentru savarsirea uneia dintre infractiunile prevazute la art. 29 alin. (1) lit. e);
c) cand fata de acesta s-a dispus arestarea preventiva sau arestul la domiciliu;
d) in cazul in care impotriva registratorului s-a luat masura preventiva a controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune, daca in sarcina acestuia a fost stabilita obligatia sa nu exercite profesia ori meseria sau alte masuri de siguranta/obligatii/masuri de supraveghere care impiedica exercitarea atributiilor profesionale;
e) in cazul in care a fost condamnat definitiv la o pedeapsa privativa de libertate pentru o infractiune ce nu atrage incetarea raporturilor de munca;
f) cand sufera de o boala psihica, care il impiedica sa isi exercite functia in mod corespunzator.
(2) Pentru perioada suspendarii din functie, registratorul nu beneficiaza de drepturile salariale corespunzatoare functiei de registrator. Aceasta perioada nu constituie vechime in munca si in specialitate juridica.
(3) Pe perioada suspendarii potrivit alin. (1) lit. c), registratorului i se platesc drepturile de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.
(4) In perioada suspendarii din functie, registratorului nu ii sunt aplicabile dispozitiile art. 31.
(5) Registratorul poate fi suspendat din functie si in cazul in care acesta a fost trimis in judecata pentru savarsirea unei infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul ori pentru savarsirea cu intentie a unei alte infractiuni, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti urmand sa fie trecut pe o alta functie de executie, corespunzatoare studiilor.
(6) In cazul in care s-a dispus achitarea, amanarea aplicarii pedepsei sau renuntarea la aplicarea pedepsei, precum si in cazul incetarii procesului penal, registratorul este repus in toate drepturile avute anterior, inclusiv in functia detinuta, si beneficiaza de compensarea drepturilor de care a fost privat pe perioada suspendarii din functia respectiva.

Articolul 39

(1) Raportul de munca al registratorului inceteaza in urmatoarele cazuri:
a) demisie;
b) pensionare, potrivit legii;
c) ca urmare a aplicarii sanctiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de munca;
d) ca urmare a condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul ori a savarsirii cu intentie a unei alte infractiuni;
e) ca urmare a condamnarii definitive la pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii functiei;
f) in alte cazuri prevazute de lege.
(2) In termen de 3 zile de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare a registratorului, instanta de executare comunica ONRC o copie a dispozitivului hotararii, in vederea emiterii deciziei de eliberare din functie.
(3) Registratorul are obligatia de informare a conducerii ONRC in legatura cu stadiul procesului penal.

Articolul 40
Dispozitiile prezentului capitol se completeaza, in masura compatibilitatii, cu prevederile legislatiei muncii.

Capitolul IV Procedura de inregistrare

Sectiunea 1 Dispozitii generale
Articolul 41
Inainte de inceperea activitatii economice, profesionistii prevazuti la art. 4 alin. (1) au obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului.

Articolul 42
(1) ONRC pune la dispozitia solicitantilor pe pagina sa de internet si pe portalul de servicii online, pentru formele de societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, formulare-tip de acte constitutive ce se utilizeaza in procedura de constituire online.

(2) Sunt disponibile pe pagina de internet si pe portalul de servicii online ale ONRC si alte formulare-tip si modele de cereri redactate in limba romana, ce se utilizeaza in procedura de constituire online, de inregistrare si de autorizare a functionarii/desfasurarii activitatii.

(3) ONRC pune la dispozitia solicitantului si o versiune in limba engleza a formularului-tip de act constitutiv, a altor formulare-tip, precum si a modelor de documente, cu scop de informare.

(4) Formularul-tip al actului constitutiv se aproba prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea ONRC.

Articolul 43
(1) In cursul exercitarii activitatii sau la incetarea acesteia, profesionistii prevazuti la art. 4 alin. (1) au obligatia de a solicita inregistrarea mentiunilor privind actele si faptele a caror inregistrare este prevazuta de lege, in cel mult 15 zile de la data actelor sau producerii faptelor supuse obligatiei de inregistrare.
(2) Inregistrarea mentiunilor se poate face si la cererea persoanelor interesate, in cazurile prevazute de lege, in termen de cel mult 30 de zile de la data la care au cunoscut actul sau faptul supus inregistrarii.

Articolul 44
Pentru operatiunile prevazute la art. 41 si 43 nu se percep taxe si tarife.

Articolul 45
(1) In scopul inregistrarii hotararilor judecatoresti, in cazurile prevazute de lege, instantele comunica copia hotararii judecatoresti definitive sau, acolo unde legea prevede, executorii, in care sunt consemnate mentiunile ce trebuie inregistrate in registrul comertului.
(2) Hotararile judecatoresti prevazute la alin. (1) vor putea fi transmise si in format electronic, in copie, prin sistemul de interconectare a sistemului informatic integrat al ONRC cu sistemul ECRIS.

Articolul 46
(1) Inmatricularea si mentiunile sunt opozabile tertilor de la data inregistrarii lor in registrul comertului ori de la data publicarii inscrisurilor in Monitorul Oficial al Romaniei sau in Buletinul electronic al registrului comertului, acolo unde legea dispune astfel.
(2) Operatiunile efectuate de persoana fizica sau juridica inainte de a 16-a zi de la data inregistrarii acestora in registrul comertului nu sunt opozabile tertilor care dovedesc ca au fost in imposibilitate de a lua cunostinta despre ele.

(3) Persoana care are obligatia de a cere o inregistrare nu poate opune tertilor actele ori faptele neinregistrate, in afara de cazul in care face dovada ca ele erau cunoscute de acestia. Tertii sunt intotdeauna in masura sa invoce actele sau faptele cu privire la care nu s-a indeplinit publicitatea, in afara de cazul in care omisiunea publicitatii le lipseste de efecte.

(4) In cazul in care exista neconcordante intre datele inregistrate in registrul comertului si cele cuprinse in documentele arhivate in dosarul profesionistului inregistrat in registrul comertului, prevazut la art. 8, fata de terti prevaleaza datele inregistrate in registru.
(5) In cazul documentelor si informatiilor publicate in Buletin sau, dupa caz, in Monitorul Oficial al Romaniei, daca exista orice neconcordanta intre acestea si datele si documentele inregistrate in registru, acestea din urma prevaleaza fata de terti.
(6) In cazul in care neconcordanta prevazuta la alin. (5) intervine din motive ce nu ii sunt imputabile profesionistului, oficiul registrului comertului sau, dupa caz, Regia Autonoma „Monitorul Oficial“ va corecta inregistrarea mentiunii din registru, respectiv va republica, in extras, textul rectificat, pe cheltuiala sa, la cererea profesionistului.

Articolul 47
(1) Informatii actualizate privind prevederile legale care reglementeaza publicitatea actelor, faptelor si mentiunilor persoanelor supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului se publica de catre ONRC pe pagina sa de internet si pe portalul de servicii online, precum si pe portalul european e-Justitie.

(2) Informatiile necesare pentru publicarea pe portalul european e-Justitie se transmit de catre ONRC, in conformitate cu normele si cerintele tehnice ale portalului.

Sectiunea a 2-a Verificarea disponibilitatii si rezervarea firmei

Articolul 48
(1) Firmele sunt scrise cu caractere latine.
(2) Nicio mentiune care ar putea induce in eroare asupra naturii sau intinderii activitatii economice desfasurate sau asupra situatiei solicitatului nu poate fi adaugata firmei.
(3) Firma nu poate fi instrainata separat de fondul de comert la care este intrebuintata.
Articolul 49
(1) Orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente.
(2) Se interzice inscrierea unei firme care contine cuvintele: „stiintific“, „academie“, „academic“, „universitate“, „universitar“, „scoala“, „scolar“ sau derivatele acestora, precum si „notar“, „executor“, „avocat“, „consilier juridic“, „consultanta juridica“ sau cuvinte care sunt asociate unor profesii care implica exercitiul autoritatii publice.
(3) Nu poate fi inscrisa o firma care contine cuvintele „national“, „roman“, „institut“ sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice centrale, daca aceasta este de natura sa creeze confuzie cu denumirea unei autoritati sau institutii publice centrale sau locale.
Articolul 50
(1) Verificarea disponibilitatii firmei se face la solicitarea persoanei interesate de catre oficiul registrului comertului, inainte de intocmirea actelor constitutive sau, dupa caz, de modificare a firmei. Verificarea disponibilitatii firmei si rezervarea acesteia se pot face si prin portalul de servicii online.
(2) In vederea rezervarii, firma este supusa operatiunii de verificare a indeplinirii conditiilor de disponibilitate si de specificitate fata de firmele inregistrate in registrul comertului sau rezervate, precum si cu privire la alte conditii prevazute de lege in privinta firmei.
(3) O firma este disponibila atunci cand nu apartine altei persoane fizice sau juridice inregistrate in registrul comertului sau nu este rezervata in vederea inregistrarii.
(4) O firma are caracter distinctiv atunci cand denumirea nu este generica si se deosebeste de alte firme inregistrate anterior in registrul comertului. Elementele tehnice de specificitate ale firmei sunt stabilite prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului justitiei.
(5) Nu se poate rezerva si inregistra o firma care este deja rezervata, pe durata prevazuta de lege, sau inregistrata in registrul comertului.
(6) Dovada eliberata dupa efectuarea verificarii si rezervarii este valabila pentru o perioada de o luna de la data eliberarii dovezii.
Articolul 51
(1) Dreptul de folosinta exclusiva asupra firmei se dobandeste prin inregistrarea in registrul comertului.
(2) Inregistrarea in registrul comertului a unei firme de catre alte persoane decat titularul marcii inregistrate potrivit Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata, atrage raspunderea solicitantului.
Articolul 52
(1) Firma unui profesionist persoana fizica ce are obligatia de inregistrare in registrul comertului cuprinde numele si prenumele acestuia, precum si forma de exercitare a activitatii economice, si anume persoana fizica autorizata ori intreprindere individuala.
(2) In cazul in care exista identitate de nume si prenume cu alta persoana fizica autorizata sau intreprindere individuala, intreprindere familiala inregistrata in registrul comertului ori rezervata in vederea inregistrarii, firma va fi completata cu initialele prenumelui tatalui sau al mamei sau cu prenumele intreg al acestora, iar, daca si dupa completare se pastreaza identitatea, se va adauga o alta mentiune care sa identifice mai precis persoana sau felul comertului sau.
(3) Firma unei intreprinderi familiale cuprinde numele membrului de familie la initiativa caruia se infiinteaza intreprinderea familiala, scris in intregime, sau din numele si initiala prenumelui acesteia, la care se adauga mentiunea „intreprindere familiala“, scrisa in intregime.

Articolul 53
Firma unei societati in nume colectiv trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociati, cu mentiunea „societate in nume colectiv“, scrisa in intregime.
Articolul 54
Firma unei societati in comandita simpla trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociatii comanditati, cu mentiunea „societate in comandita“, scrisa in intregime.
Articolul 55
Daca numele unei persoane straine de societate figureaza, cu consimtamantul sau, in firma unei societati in nume colectiv ori in comandita simpla, aceasta devine raspunzatoare nelimitat si solidar de toate obligatiile societatii. Aceeasi regula este aplicabila si comanditarului al carui nume figureaza in firma unei societati in comandita.

Articolul 56
Firma unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni consta dintr-o denumire proprie, de natura a o deosebi de firma altor societati, si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime „societate pe actiuni“ sau „S.A.“ ori, dupa caz, „societate in comandita pe actiuni“.
Articolul 57
Firma unei societati cu raspundere limitata se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau al mai multor asociati, si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime „societate cu raspundere limitata“ sau „S.R.L.“.
Articolul 58
Firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr-o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime „societate cu raspundere limitata - debutant“ sau abrevierea „S.R.L.-D.“.
Articolul 59
Firma unei societati europene se compune dintr-o denumire proprie care va fi precedata sau urmata de abrevierea „S.E.“, conform Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene (SE).
Articolul 60
Firma regiei autonome, societatii nationale sau companiei nationale este cea stabilita prin actul de infiintare a acestora.
Articolul 61
Firma institutului national de cercetare-dezvoltare este cea stabilita prin actul de infiintare a acestuia.
Articolul 62
Firma societatii cooperative se compune dintr-o denumire proprie si este insotita de sintagma „societate cooperativa“.
Articolul 63
(1) Firma cooperativei de credit se compune dintr-o denumire proprie, insotita de sintagma „cooperativa de credit“ sau „banca cooperatista“, cu indicarea denumirii localitatii in care are sediul social.
(2) Sintagma aleasa este obligatorie pentru toate cooperativele de credit din cadrul aceleiasi retele cooperatiste.
Articolul 64
Firma casei centrale de credit se compune din denumirea proprie mentionata la art. 62, insotita de sintagma „casa centrala“ sau „banca centrala cooperatista“.
Articolul 65
Firma cooperativei agricole se compune dintr-o denumire proprie, insotita de sintagma „cooperativa agricola“.
Articolul 66
Firma unei societati cooperative europene se compune dintr-o denumire proprie, precedata sau urmata de mentiunea „societate cooperativa europeana“ sau de initialele „S.C.E.“, iar cand membrii societatii cooperative europene au raspundere limitata, si de sintagma „cu raspundere limitata“.

Articolul 67
Firma grupului de interes economic se compune dintr-o denumire proprie, precedata sau urmata de sintagma „grup de interes economic“ sau de initialele „G.I.E.“.
Articolul 68
Firma grupului european de interes economic se compune dintr-o denumire proprie, precedata sau urmata de sintagma „grup european de interes economic“ sau de initialele „G.E.I.E.“.
Articolul 69
Firma filialei unei persoane juridice urmeaza regulile prevazute pentru forma juridica in care s-a constituit respectiva persoana, la care se poate adauga cuvantul „filiala“, potrivit optiunii acestei persoane juridice inregistrate.
Articolul 70
(1) Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a deschis-o, denumirea localitatii unde se afla sediul social al acesteia, urmata de cuvantul „sucursala“ si de denumirea localitatii in care are sediul sucursala.
(2) In cazul in care aceeasi persoana juridica a deschis mai multe sucursale in aceeasi localitate, se poate adauga mentiunilor de la alin. (1) un indicativ de natura sa le deosebeasca intre ele.
Sectiunea a 3-a Cererea de inregistrare
Articolul 71
(1) Cererea de inregistrare in registrul comertului a persoanei fizice autorizate si a intreprinderii individuale cuprinde:
a) numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetatenia, data si locul nasterii, conform actului de identitate emis in conditiile legii, tipul actului de identitate, seria/numarul, emitentul actului de identitate, data emiterii si a expirarii acestuia, regimul matrimonial, dupa caz;
b) firma si sediul profesional si, daca este cazul, punctele de lucru;
c) adresa de e-mail si/sau numarul de telefon ce urmeaza sa fie utilizate in corespondenta cu ONRC si la care urmeaza sa primeasca notificari;
d) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului si a activitatii principale si a activitatilor secundare;
e) data si semnatura.
(2) Cererea de inregistrare in registrul comertului a unei intreprinderi familiale cuprinde:
a) numele si prenumele fiecaruia dintre membri, codul numeric personal, domiciliul, cetatenia, data si locul nasterii, calitatea de membru al familiei, starea civila, conform actului de identitate, emis in conditiile legii, tipul actului de identitate, seria/numarul, emitentul actului de identitate, data emiterii si a expirarii acestuia, regimul matrimonial, dupa caz;
b) datele de identificare ale reprezentantului desemnat prin acordul de constituire, conform actului de identitate, emis in conditiile legii, tipul actului de identitate, seria/numarul, emitentul actului de identitate, data emiterii si a expirarii acestuia;
c) firma si sediul profesional sau punctele de lucru;
d) adresa de e-mail si numarul de telefon ce urmeaza sa fie utilizate in corespondenta cu ONRC si la care urmeaza sa primeasca notificari;
e) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului si a activitatii principale si a activitatilor secundare;
f) data si semnatura.
(3) Cererea de inregistrare este insotita de inscrisurile prevazute in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, cu completarile ulterioare.

Articolul 72
(1) Cererea de inmatriculare a unei persoane juridice prevazute la art. 4 alin. (1) cuprinde:
a) numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetatenia, data si locul nasterii reprezentantului persoanei juridice, conform actului de identitate, emis in conditiile legii, cu aratarea calitatii acestuia, tipul actului de identitate, seria/numarul, emitentul actului de identitate, data emiterii si a expirarii acestuia, regimul matrimonial, dupa caz;
b) firma, astfel cum aceasta figureaza rezervata in registrul comertului;
c) sediul social;
d) adresa de e-mail si/sau numarul de telefon ce urmeaza sa fie utilizate in corespondenta cu ONRC si la care urmeaza sa primeasca notificari, precum si, daca exista, pagina de internet;
e) data, semnatura.
(2) Cererea este insotita de inscrisurile prevazute de legea care reglementeaza regimul juridic al fiecareia dintre persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare.
(3) La cererea de inmatriculare se ataseaza si dovada autorizatiilor sau avizelor eliberate de autoritatile competente ca o conditie prealabila inmatricularii in registrul comertului, cand emiterea unor astfel de autorizatii sau avize este prevazuta de lege. In cazul in care autorizatiile sau avizele sunt eliberate de institutii publice ori de organe de specialitate ale administratiei publice centrale, ONRC solicita acestora transmiterea copiilor autorizatiilor sau avizelor in format electronic.
(4) In cazul in care fondatorii sunt persoane juridice romane inregistrate in registrul comertului, datele privind reprezentantii legali si puterea de reprezentare a acestora, precum si privind starea persoanei juridice sunt obtinute din registrul comertului, iar in cazul fondatorilor societati cu sediul in alte state membre ale Uniunii Europene, prin sistemul de interconectare a registrelor comertului.

Articolul 73
(1) Cererea de inregistrare a sucursalei unei persoane juridice cuprinde:
a) firma sucursalei, astfel cum aceasta figureaza rezervata in registrul comertului;
b) sediul sucursalei;
c) adresa de e-mail si numarul de telefon ce urmeaza sa fie utilizate in corespondenta cu ONRC si la care urmeaza sa primeasca notificari;
d) numele si prenumele, locul si data nasterii, codul numeric personal, domiciliul si cetatenia reprezentantilor persoanei juridice care deschide sucursala, precum si a celor care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea daca puterile ce li s-au conferit urmeaza a fi exercitate impreuna sau separat, conform actului de infiintare, tipul actului de identitate, seria/numarul, emitentul actului de identitate, data emiterii si a expirarii acestuia;
e) registrul comertului in care este inregistrata persoana juridica ce deschide sucursala si numarul de inmatriculare;
f) data si semnatura.

(2) La cererea de inregistrare se anexeaza:

a) dovada sediului sucursalei;
b) hotararea adunarii generale/decizia consiliului de administratie, respectiv a directoratului, prin care a fost infiintata sucursala, care va contine si obiectul de activitate al sucursalei, precum si numirea, incetarea functiei si identitatea persoanelor care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei;
c) declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor legale de functionare;
d) copii ale actelor de identitate ale reprezentantilor persoanei juridice care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei;
e) informatiile din cazierul fiscal al reprezentantului persoanei juridice care se ocupa nemijlocit de activitatile sucursalei, care se obtin de ONRC de la ANAF, sau, in cazul in care acesta este cetatean strain, declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu a savarsit fapte si nu s-a aflat in situatii de natura celor care se inscriu in evidenta cazierului fiscal, precum si ca nu este inregistrat fiscal in Romania;
f) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului persoanei juridice care se ocupa nemijlocit de activitatile sucursalei, din care sa rezulte ca indeplineste conditiile legale pentru detinerea acestei calitati;
g) in situatiile speciale, prevazute de lege, dovada autorizatiilor/avizelor eliberate de autoritatile competente ca o conditie prealabila inregistrarii in registrul comertului, cand emiterea unor astfel de autorizatii/avize este prevazuta de lege.
(3) Oficiul registrului comertului de la sediul sucursalei transmite oficiului registrului comertului de la sediul principal al profesionistului un extras de pe inregistrarea efectuata, pentru a fi mentionata in registrul comertului respectiv.
(4) Persoanele juridice romane care deschid sucursale in strainatate au obligatia mentionarii acestora la oficiul registrului comertului din Romania, dupa inregistrarea lor in statele respective. In cazul in care sucursala se deschide intr-un stat membru al Uniunii Europene, mentionarea se face din oficiu, imediat dupa primirea notificarii inregistrarii de la registrul statului membru. Confirmarea primirii notificarii se transmite registrului comertului din statul membru de catre ONRC.

Articolul 74

(1) Cererea de inregistrare a sucursalelor persoanelor juridice straine cuprinde:
a) firma persoanei juridice din strainatate si forma juridica, precum si firma sucursalei, daca este diferita de cea a persoanei juridice, astfel cum aceasta figureaza rezervata in registrul comertului;
b) registrul in care este inmatriculata persoana juridica din strainatate, numarul de inregistrare si, dupa caz, EUID;
c) sediul sucursalei;
d) adresa de e-mail si/sau numarul de telefon ce urmeaza sa fie utilizate in corespondenta cu ONRC si la care urmeaza sa primeasca notificari;
e) numele si prenumele si calitatea reprezentantilor persoanei juridice din strainatate si ale celor care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea daca puterile ce li s-au conferit urmeaza a fi exercitate impreuna sau separat, conform actului constitutiv, precum si tipul actului de identitate, seria/numarul, emitentul actului de identitate, data emiterii si a expirarii acestuia;
f) in cazul sucursalelor persoanelor juridice din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau state participante la Spatiul Economic European se va mentiona si legea nationala aplicabila persoanei juridice;
g) data si semnatura.
(2) La cererea de inregistrare se anexeaza inscrisurile prevazute la art. 73 alin.(2), precum si, in cazul sucursalelor persoanelor juridice din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau state participante la Spatiul Economic European, urmatoarele:
a) actul constitutiv si statutul persoanei juridice din strainatate, daca sunt continute in documente separate, impreuna cu toate modificarile acestor documente, sau actul constitutiv actualizat, in traducere in limba romana, realizata de un traducator autorizat;
b) documente care sa ateste sediul social al persoanei juridice din strainatate, obiectul de activitate al acesteia si, cel putin anual, valoarea capitalului subscris, daca aceste informatii nu sunt incluse in documentele prevazute la lit. a);
c) un certificat care sa ateste existenta societatii, emis de registrul in care este inmatriculata persoana juridica din strainatate, insotit de traducerea in limba romana, legalizata, efectuata de un traducator autorizat.
(3) ONRC transmite, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comertului, registrului comertului de la sediul persoanei juridice din strainatate un extras privind inregistrarea sucursalei.
(4) In cazul sucursalelor deschise de persoane juridice care nu sunt guvernate de legea unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European se depun la registrul comertului de la sediul sucursalei situatiile financiare anuale ale operatorului economic, asa cum sunt acestea intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea din Romania sau, dupa caz, cu legea care guverneaza persoana juridica din strainatate daca aceasta prevede reguli contabile echivalente celor aflate in vigoare in Uniunea Europeana.
(5) Publicitatea situatiilor financiare anuale ale persoanelor juridice cu sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene care deschid sucursale in Romania este indeplinita prin efectuarea publicitatii acestora in acel stat membru.
Articolul 75
(1) Documentele depuse in sustinerea cererilor de inregistrare se redacteaza in limba romana.
(2) Solicitantii inregistrarii sau persoanele inregistrate in registrul comertului pot depune documentele in sustinerea cererilor de inregistrare redactate in una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ai caror cetateni sunt, insotite de traduceri in limba romana, realizate de un traducator autorizat.
(3) La cerere, se poate asigura si publicitatea inscrisurilor traduse in una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene, documentele fiind depuse in traducere realizata de un traducator autorizat.
(4) Inscrisurile traduse intr-o limba straina se vor redacta fie pe doua coloane, cuprinzand in prima coloana textul in limba romana, iar in cea de-a doua textul in limba straina, fie in mod succesiv, mai intai textul in limba romana, continuandu-se cu textul in limba straina.
(5) In caz de neconcordanta intre actele si informatiile publicate in limba romana si traducerea publicata voluntar, aceasta din urma nu este opozabila tertilor; cu toate acestea, tertii se pot prevala de traducerea publicata voluntar, cu exceptia cazului in care societatea dovedeste ca ei au avut cunostinta de versiunea care facea obiectul publicitatii obligatorii.
(6) Oficiile registrului comertului asigura accesul si la copiile actelor prevazute la alin. (3) in aceleasi conditii ca si la actele in limba romana.

Articolul 76
(1) Inscrisurile depuse in sustinerea cererii de inregistrare care fac parte din categoria actelor oficiale se prezinta la oficiul registrului comertului astfel:

a) in forma originala - pentru statele cu care Romania a incheiat conventii ce includ dispozitii referitoare la inlaturarea cerintei supralegalizarii si a oricarei alte formalitati similare;
b) in forma originala - pentru statele in privinta actelor carora reglementarile Uniunii Europene le prevad aceasta forma;
c) in forma originala continand apostila - pentru statele parti ale Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare, cu exceptia statelor prevazute la lit. a) si b);
d) in forma originala, continand dovada supralegalizarii - pentru statele care nu se incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute la lit. a)-c).
(2) Inscrisurile prevazute la alin. (1) trebuie sa fie insotite de traducerea in limba romana legalizata, in original, sau in format electronic, transmisa de notarul public, in conditiile art. 84 alin. (2), prin mijloace electronice cu semnatura electronica calificata.
Articolul 77
Lipsa unui element obligatoriu al cererii de inregistrare sau a unuia dintre inscrisurile obligatorii in sustinerea acestora atrage respingerea cererii de inregistrare.

Articolul 78
(1) Formatul cererii de inregistrare in registrul comertului se stabileste prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea ONRC.
(2) Formatul, elementele de siguranta si structura certificatului de inregistrare, in format letric si electronic, se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea ONRC.
(3) Formatul cererii de inregistrare fiscala se stabileste prin ordin comun al presedintelui ANAF si al ministrului justitiei, urmand a fi inclus in cererea de inregistrare in registrul comertului.

Sectiunea a 4-a Semnarea cererii

Articolul 79
(1) Cererea de inmatriculare in registrul comertului a unei persoane juridice se semneaza de reprezentantul legal al acesteia sau de imputernicitul acestuia cu procura speciala sau generala autentica sau de avocat, in baza unei imputerniciri avocatiale, ori de catre oricare asociat, actionar sau membru.

(2) Cererea de inregistrare a sucursalei unei persoane juridice cu sediul in Romania sau in strainatate se semneaza de reprezentantul persoanei juridice care se ocupa nemijlocit de activitatile sucursalei, personal sau prin imputernicit cu procura speciala/generala autentica, sau de avocat, cu imputernicire avocatiala.

Articolul 80
(1) Cererea de inregistrare a persoanei fizice autorizate si a intreprinderii individuale se semneaza de persoana fizica care solicita inregistrarea ca persoana fizica autorizata, respectiv de titularul intreprinderii individuale, personal sau prin imputernicit cu procura speciala/generala si autentica, sau de avocat, cu imputernicire avocatiala.
(2) Cererea de inregistrare a intreprinderii familiale se semneaza de reprezentantul desemnat prin acordul de constituire sau de imputernicitul acestuia cu procura speciala/generala si autentica sau de avocat, cu imputernicire avocatiala.

Articolul 81
(1) Cererea de inregistrare de mentiuni in registrul comertului sau, dupa caz, alte cereri se semneaza in cazul persoanei juridice de reprezentantul legal al acesteia sau de imputernicitul acestuia cu procura speciala/generala autentica sau de avocat, cu imputernicire avocatiala.

(2) In cazul persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale si intreprinderii familiale, cererea de inregistrare de mentiuni sau, dupa caz, alte cereri se semneaza de persoana fizica care solicita inregistrarea ca persoana fizica autorizata, de titularul intreprinderii individuale, respectiv de reprezentantul desemnat prin acordul de constituire sau imputernicitul acestora.
(3) Cererea de inregistrare de mentiuni sau, dupa caz, alte cereri privind o sucursala a unei persoane juridice cu sediul in Romania sau in strainatate se semneaza de reprezentantul persoanei juridice care se ocupa nemijlocit de activitatile sucursalei, personal sau prin imputernicit cu procura speciala/generala autentica, sau de avocat, cu imputernicire avocatiala.

Articolul 82
(1) Cererea de inregistrare se semneaza olograf sau cu semnatura electronica calificata.
(2) Actul constitutiv, inclusiv formularul-tip de act constitutiv, se semneaza olograf sau cu semnatura electronica calificata de catre toti fondatorii sau de catre reprezentantii conventionali ai acestora.

Articolul 83
Pentru inregistrarea in registrul comertului prin mijloace electronice se utilizeaza, ca mijloc de identificare electronica, semnatura electronica calificata emisa in cadrul unui sistem de identificare electronica inclus in lista publicata de Comisia Europeana, in conformitate cu art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

Sectiunea a 5-a Depunerea cererii de inregistrare si a altor tipuri de cereri

Articolul 84
(1) Cererea de inregistrare sau, dupa caz, alt tip de cerere, insotita de documentele necesare inregistrarii, se depune la ghiseu sau prin transmitere prin servicii de posta/curierat sau prin mijloace electronice la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala este situat sediul/sediul social/profesional al acestora de catre persoanele mentionate la art. 79-81, personal sau prin imputernicit.
(2) In cazul in care inscrisurile care se depun in sustinerea cererilor de inregistrare, inclusiv actul constitutiv, sunt intocmite de catre notari publici sau avocati, acestia pot transmite oficiilor registrului comertului prin mijloace electronice, la solicitarea profesionistului, cererile de inregistrare si inscrisurile care le insotesc, cu semnatura electronica calificata, acestia atestand identitatea solicitantului inregistrarii.

(3) La transmiterea prin mijloace electronice, documentele necesare inregistrarii se depun, potrivit legii, in format electronic, semnate cu semnatura electronica calificata, sau, dupa caz, in copie certificata de parte prin semnatura electronica calificata.
(4) Declaratiile pe propria raspundere care se depun, potrivit legii, in sustinerea cererii de inregistrare pot avea forma de inscris sub semnatura privata si pot fi depuse la oficiul registrului comertului sau transmise prin servicii de posta, curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica calificata.
(5) Oficiul registrului comertului va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere, precum si codul unic de inregistrare si datele care, potrivit legii, se inregistreaza in registrul comertului.
Articolul 85
(1) Cererea de inregistrare, precum si documentele in sustinerea acesteia se depun la oricare dintre oficiile registrului comertului.
(2) Daca o persoana juridica cu sediul social in strainatate infiinteaza mai multe sucursale in tara, documentele prevazute la art. 73 alin. (2) si la art. 74 alin. (2) se depun numai la una dintre sucursale, la alegerea societatii, la oficiul registrului comertului in care sunt inregistrate celelalte sucursale precizandu-se care este registrul prin care se asigura formalitatile de publicitate.
Articolul 86
Solicitantii inregistrarii si, dupa caz, reprezentantii legali/imputernicitii acestora raspund, potrivit legii, pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse in cererile de inregistrare si in documentele depuse de acestia in sustinere.
Articolul 87
Cererea de inregistrare in registrul comertului se depune, daca legea nu prevede altfel, in termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv sau a actului modificator, in cazul persoanelor juridice, iar pentru persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, inainte de inceperea activitatii economice sau, in cazul in care reprezentantul intreprinderii familiale nu formuleaza cererea, in termen de 15 zile de la data incheierii acordului de constituire.

Sectiunea a 6-a Acte si fapte care se inregistreaza in registrul comertului

Articolul 88
Datele care se inregistreaza in registrul comertului la inregistrarea persoanei fizice autorizate, a intreprinderii individuale si a intreprinderii familiale sunt cele cuprinse in cererea de inregistrare, precum si urmatoarele:

a) daca este cazul, numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetatenia, data si locul nasterii ale sotiei/sotului titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care participa in mod obisnuit la activitatea intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate;
b) numarul de ordine in registrul comertului, codul unic de inregistrare si EUID;
c) datele din declaratia-tip pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii;
d) numarul si data incheierii registratorului sau, dupa caz, a hotararii judecatoresti in baza careia s-a efectuat inregistrarea.
Articolul 89
La inmatricularea societatilor se inregistreaza in registrul comertului datele cuprinse in cererea de inmatriculare, precum si datele din actul constitutiv, potrivit art. 7 lit. a)-h) si art. 8 lit. a)-o) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si datele privind starea firmei, numarul si data incheierii registratorului, datele din declaratia pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii, numarul de ordine in registrul comertului, EUID si codul unic de inregistrare, firma si sediul societatii de registru independent autorizat care tine registrul actionarilor, daca este cazul, potrivit art. 180 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 90

Datele care se inregistreaza in registrul comertului la inmatricularea companiilor nationale si a societatilor nationale sunt cele prevazute la art. 90, precum si in actul de infiintare.

Articolul 91
Pentru societatile europene cu sediul in Romania se inscriu datele prevazute la art. 89, datele referitoare la subscrierea/varsarea capitalului minim prevazut de Regulamentul (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene (SE), datele care atesta indeplinirea conditiilor caracterului european, precum si, daca este cazul, datele privind transferul sediului din/in alt stat membru al Uniunii Europene.

Articolul 92
La inmatricularea grupurilor de interes economic se inregistreaza in registrul comertului datele obligatorii cuprinse in cererea de inmatriculare, cele din actul constitutiv potrivit art. 122 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datele privind starea firmei, numarul si data incheierii registratorului, datele din declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor legale de functionare, numarul de ordine in registrul comertului, EUID si codul unic de inregistrare.

Articolul 93
Pentru grupurile europene de interes economic cu sediul in Romania se inregistreaza in registrul comertului datele prevazute la art. 89, datele care atesta indeplinirea conditiilor caracterului european, precum si datele privind transferul sediului din/in alt stat, daca este cazul.

Articolul 94
Pentru societatile cooperative se inregistreaza in registrul comertului datele din cererea de inmatriculare, datele prevazute la art. 16 alin. (1) lit. a)-j) si n) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, datele privind starea firmei, numarul si data incheierii registratorului, datele din declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor legale de functionare, numarul de ordine in registrul comertului, EUID si codul unic de inregistrare.

Articolul 95
Pentru cooperativele agricole se inregistreaza in registrul comertului datele din cererea de inmatriculare, datele prevazute la art. 11 alin.(2) lit. a), b) si d) din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, datele privind starea firmei, numarul si data incheierii registratorului, datele din declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor legale de functionare, numarul de ordine in registrul comertului, EUID si codul unic de inregistrare.

Articolul 96
Pentru organizatiile cooperatiste se inregistreaza in registrul comertului datele obligatorii cuprinse in cererea de inmatriculare si in actul constitutiv, potrivit art. 351 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, datele privind starea, numarul si data incheierii registratorului, datele din declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor legale de functionare, numarul de ordine in registrul comertului, EUID si codul unic de inregistrare.

Articolul 97
Pentru societatile cooperative europene cu sediul in Romania se inscriu si datele referitoare la subscrierea/varsarea capitalului minim prevazut de Regulamentul (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societatii cooperative europene (SCE), datele care atesta indeplinirea conditiilor caracterului european, datele privind starea, numarul si data incheierii registratorului, datele din declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor legale de functionare, numarul de ordine in registrul comertului, EUID si codul unic de inregistrare, precum si datele privind transferul sediului din/in alt stat membru al Uniunii Europene.

Articolul 98
Datele care se inregistreaza in registrul comertului in cazul sucursalelor persoanelor juridice cu sediul in Romania sunt datele din cererea de inregistrare, precum si urmatoarele:
a) hotararea adunarii generale/decizia consiliului de administratie, respectiv a directoratului, prin care a fost infiintata sucursala;
b) datele privind starea persoanei juridice, numarul si data incheierii registratorului, datele din declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor legale de functionare sau de desfasurare a activitatii, numarul de ordine in registrul comertului, EUID si codul unic de inregistrare.
Articolul 99
Pentru institutele nationale de cercetare-dezvoltare care desfasoara si activitati economice, inclusiv cele din domeniul agriculturii, se inscriu in registrul comertului urmatoarele date:
a) actul de infiintare;
b) firma;
c) sediul social;
d) valoarea patrimoniului la infiintare;
e) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, precum si obiectele de activitate autorizate;
f) organele de conducere si actul de numire a acestora, numele si prenumele, locul si data nasterii, codul numeric personal, domiciliul si cetatenia reprezentantului persoana fizica, conform actului de identitate, emis in conditiile legii, tipul actului de identitate, seria/numarul, emitentul actului de identitate, data emiterii si a expirarii acestuia;
g) subunitati cu sau fara personalitate juridica;
h) datele privind starea, numarul si data incheierii registratorului, datele din declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor legale de functionare, numarul de ordine in registrul comertului, EUID si codul unic de inregistrare;
i) alte mentiuni prevazute de lege.
Articolul 100
(1) Datele care se inregistreaza in registrul comertului, in cazul sucursalelor persoanelor juridice cu sediul in strainatate, sunt datele din cererea de inregistrare, prevazute la art. 74 alin. (1) si (4), precum si urmatoarele:
a) hotararea adunarii generale sau decizia consiliului de administratie, respectiv a directoratului, prin care a fost infiintata sucursala;
b) datele privind starea persoanei juridice, numarul si data incheierii registratorului, datele din declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor legale de functionare sau de desfasurare a activitatii, numarul de ordine in registrul comertului, EUID si codul unic de inregistrare.
(2) In registrul comertului se inregistreaza mentiuni referitoare la:
a) deschiderea si incetarea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolventa asupra persoanei juridice;
b) procedura de concordat preventiv la care este supusa persoana juridica sau orice alte proceduri similare;
c) dizolvarea, lichidarea, finalizarea lichidarii si radierea persoanei juridice;
d) numele si puterile lichidatorilor;
e) inchiderea sucursalei si radierea acesteia din registrul comertului;
f) depunerea situatiilor financiare anuale ale persoanei juridice, care vor fi supuse acelorasi formalitati de publicitate prevazute pentru situatiile financiare ale societatilor persoane juridice romane, cu exceptia societatii dintr-un stat membru al Uniunii Europene, in cazul careia publicitatea situatiilor financiare este efectuata in acel stat membru.
(3) Dupa efectuarea mentiunii prevazute la alin. (2) lit. e) de catre oficiul registrului comertului de la sediul sucursalei, ONRC notifica, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor, registrul statului membru in care este inregistrata persoana juridica cu privire la inchiderea sucursalei din Romania si la radierea sa din registru.
Articolul 101
(1) ONRC primeste, prin sistemul de interconectare a registrelor comertului, o notificare cuprinzand informatii cu privire la mentiunile prevazute la art. 100 alin. (2) lit. a), c) si f), precum si la modificari ale urmatoarelor date privitoare la persoana juridica: denumire, sediu social, numar de inregistrare, forma juridica, reprezentanti legali, in vederea inregistrarii din oficiu a acestora in registrul comertului.
(2) ONRC confirma, prin sistemul de interconectare, primirea notificarii potrivit alin. (1), pe care o transmite, de indata, oficiului registrului comertului in care este inregistrata sucursala care actualizeaza datele din registrul comertului.
(3) In cazul in care persoana juridica din statul membru al Uniunii Europene a fost radiata din registru, oficiul registrului comertului in care este inregistrata sucursala o radiaza, din oficiu, indata ce a primit, prin ONRC, notificarea cuprinzand informatiile si documentele corespunzatoare potrivit prevederilor alin. (1).
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica sucursalelor persoanelor juridice din statul membru al Uniunii Europene care au fost radiate din registru ca o consecinta a modificarii formei juridice, a fuziunii sau divizarii persoanei juridice ori a unei transformari transfrontaliere a acesteia.
(5) In cazul inchiderii sucursalei deschise intr-un stat membru de o persoana juridica romana, ONRC confirma, prin intermediul sistemului de interconectare, primirea notificarii de la registrul comertului in care este inregistrata sucursala si o transmite oficiului registrului comertului de la sediul sucursalei pentru efectuarea, de indata, a mentiunii corespunzatoare.
Articolul 102
ONRC notifica, de indata, prin sistemul de interconectare, registrului comertului din statul membru in care persoana juridica romana a deschis o sucursala informatiile, in cazul in care a fost inregistrata o modificare cu privire la oricare dintre urmatoarele elemente referitoare la persoana juridica:
a) firma;
b) sediu social;
c) numar de ordine in registrul comertului si EUID;
d) forma juridica;
e) reprezentantii persoanei juridice;
f) depunerea situatiilor financiare anuale;
g) deschiderea si incetarea unei proceduri de insolventa impotriva persoanei juridice;
h) deschiderea si inchiderea unei proceduri de concordat preventiv la care este supusa persoana juridica sau confirmarea unui acord de restructurare preventiva, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) dizolvarea, lichidarea persoanei juridice, finalizarea lichidarii si radierea persoanei juridice.
Articolul 103
(1) In registrul comertului se vor inregistra mentiuni referitoare la:
a) modificari ale actelor, faptelor si datelor inregistrate in registrul comertului;
b) schimbarea sediului sucursalelor persoanelor juridice;
c) donatia, vanzarea, locatiunea, ipoteca mobiliara asupra fondului de comert, actele de adjudecare, de executare silita si de transmitere pe cale succesorala, insotite de documentele prevazute de lege, precum si orice alt act prin care se aduc modificari inregistrarilor in registrul comertului privind fondul de comert;
d) hotararea de divort pronuntata in cursul exercitarii activitatii economice, in cazul in care unul dintre soti detine calitatea de asociat/actionar/membru/membru cooperator/persoana fizica autorizata/titular al intreprinderii individuale/reprezentant sau membru al intreprinderii familiale, modificarea starii civile a acestora, a regimului matrimonial, precum si inscrisuri prin care se realizeaza partajul bunurilor pentru persoanele care detin calitatile mai sus enumerate;
e) patrimoniul de afectatiune pentru membrii unei intreprinderi familiale, pentru persoana fizica autorizata si pentru titularul intreprinderii individuale;
f) deschiderea si inchiderea unei proceduri de concordat preventiv, confirmarea unui acord de restructurare preventiva, potrivit Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) deschiderea procedurii insolventei, inclusiv transfrontaliere, reorganizarea judiciara, intrarea in faliment, in baza hotararilor judecatoresti sau a notificarilor efectuate potrivit Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a legilor speciale in domeniul insolventei, precum si altor mentiuni privind derularea procedurii insolventei, potrivit legii;
h) punerea sub interdictie a persoanei inregistrate ca persoana fizica autorizata, a titularului intreprinderii individuale ori a membrilor intreprinderii familiale, instituirea curatelei asupra acestora, precum si cu privire la ridicarea acestor masuri;
i) interdictia, stabilita ca pedeapsa complementara, prin hotarare judecatoreasca definitiva, de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii, de a exercita profesia sau meseria, in cazul persoanei care este inregistrata ca persoana fizica autorizata, titular al intreprinderii individuale, membru al intreprinderii familiale, respectiv in cazul persoanelor ce au calitatea de fondator, asociat/actionar, membru al unei persoane juridice, administrator, membru al consiliului de administratie, director, membru al directoratului, cenzor, auditor, in cazurile prevazute de lege;
j) condamnarea definitiva a persoanei juridice;
k) alte masuri dispuse potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare;
l) alte masuri in legatura cu inregistrarile efectuate in registrul comertului, dispuse de instantele judecatoresti, inclusiv prin acte procedurale care redau dispozitivul unei hotarari judecatoresti, sau de celelalte organe judiciare, cu modificarea corespunzatoare a datelor inregistrate in registrul comertului;
m) acte emise de institutii si autoritati publice in exercitarea atributiilor lor, stabilite prin lege, si care au legatura cu datele inregistrate din registrul comertului;
n) infiintarea sechestrului asigurator, popririi, a altor masuri asiguratorii;
o) renuntarea la mandat a administratorilor, persoanelor imputernicite, cenzorilor, dupa caz;
p) orice alte modificari privind actele, faptele si datele inregistrate in registrul comertului.
(2) Administratorul, directorul, persoana imputernicita, cenzorul, auditorul, dupa caz, au obligatia de a solicita si inregistrarea in registrul comertului a hotararilor judecatoresti sau a altor acte prin care se dispune incetarea efectelor unor masuri inregistrate.

Articolul 104
(1) Instantele judecatoresti sunt obligate sa trimita oficiului registrului comertului, in termen de 15 zile de la data cand au ramas definitive, copii de pe hotararile ce se refera la acte, fapte si mentiuni a caror inregistrare in registrul comertului o dispun, conform legii.
(2) In hotarare, instanta judecatoreasca dispune si efectuarea inregistrarii corespunzatoare in registrul comertului, precum si, daca este necesar pentru efectuarea inregistrarii in registrul comertului, depunerea de catre profesionist sau persoana interesata a altor inscrisuri necesare efectuarii inregistrarii in registrul comertului a mentiunii respective.

Sectiunea a 7-a Procedura in fata registratorului

Articolul 105
(1) Cererea de inregistrare in registrul comertului se solutioneaza de catre registrator, pe baza de inscrisuri, in termen de o zi lucratoare de la inregistrarea cererii.
(2) Prin exceptie de la alin. (1), in cazul in care exista suspiciuni de fals cu privire la identitatea solicitantului, a reprezentatului legal al acestuia sau a oricaror alte persoane a caror identitate este verificata in procedura de inregistrare, potrivit legii, registratorul solicita prezenta fizica a acestora. Prezenta fizica nu este necesara in cazul in care cererea de inregistrare si inscrisurile depuse in sustinerea acesteia, inclusiv actul constitutiv, sunt intocmite de notari publici sau avocati.
(3) In cadrul procedurii de constituire online, in cazul in care, in mod exceptional, registratorul solicita prezenta fizica in temeiul alin. (2), toate celelalte etape ale procedurii vor fi realizate in intregime online.
(4) Daca este necesara obtinerea de informatii si/sau documente prin sistemul de interconectare a registrelor comertului din statele membre, registratorul poate acorda termen pentru solutionarea cererii de inregistrare.
(5) La solicitarea partii sau a reprezentantului acesteia se organizeaza audienta publica.
(6) In situatia in care solutionarea cererii a fost amanata, iar solicitantul depune cerere de preschimbare a termenului de solutionare, aceasta se inregistreaza, iar solicitantul primeste termen de solutionare a cererii de inregistrare de o zi lucratoare, fara a se lua in calcul ziua inregistrarii cererii de preschimbare.
(7) La termenul preschimbat, cererile de inregistrare urmeaza sa fie solutionate, fara a se mai acorda un alt termen de amanare.
(8) Daca solicitantul modifica inscrisurile depuse in sustinerea cererii de inregistrare, inscrisurile depuse initial nu vor mai fi luate in considerare la solutionarea cererii.

Articolul 106
(1) Daca cererea de inregistrare si documentele depuse in sustinerea acesteia sau formularul-tip de act constitutiv, dupa caz, sunt incomplete sau nu corespund cerintelor legale pentru infiintarea, constituirea, organizarea si functionarea profesionistilor care au obligatia inregistrarii ori daca registratorul apreciaza ca sunt necesare si alte informatii sau documente pentru solutionarea cererii, acesta acorda, prin incheiere, un termen de remediere sau de completare de cel mult 15 zile calendaristice.

(2) Termenul si motivele amanarii se afiseaza pe portalul de servicii online al ONRC, putand fi consultate si prin intermediul statiilor de lucru amenajate la sediul oficiilor registrului comertului.
(3) Termenul de solutionare a cererii de inregistrare si termenul de eliberare a documentelor prevazute de lege se modifica in mod corespunzator.
(4) In cazul in care solicitantul remediaza/completeaza cererea de inregistrare anterior expirarii termenului stabilit de registrator si solicita preschimbarea termenului de solutionare, cererea de inregistrare este solutionata in ziua urmatoare zilei remedierii/completarii.
(5) Daca in termenul prevazut la alin. (1) solicitantul nu isi indeplineste obligatiile dispuse prin incheierea de amanare, cererea de inregistrare este respinsa.
Articolul 107
(1) Daca sunt indeplinite cerintele legale pentru infiintarea, constituirea, organizarea si functionarea profesionistilor care au obligatia inregistrarii, registratorul pronunta o incheiere de admitere a cererii de inregistrare, in termen de o zi lucratoare de la data inregistrarii la oficiul registrului comertului a cererii sau, dupa caz, de la data indeplinirii tuturor formalitatilor si primirii tuturor documentelor si informatiilor, dispuse de registrator, pentru constituire si inregistrare.
(2) Data inregistrarii in registrul comertului este data la care inregistrarea a fost efectiv operata in acest registru.
(3) Inregistrarea in registrul comertului se opereaza in termen de 24 de ore de la data la care a fost dispusa de catre registrator prin incheiere.
(4) Persoanele juridice dobandesc personalitate juridica de la data operarii efective a inregistrarii in registrul comertului.
Articolul 108
(1) Daca nu sunt indeplinite cerintele legale pentru inregistrarea cererii, registratorul dispune, prin incheiere motivata, respingerea cererii de inregistrare.
(2) In cazul in care solicitantul renunta la cerere, registratorul ia act de renuntare, prin incheiere.
Articolul 109
Prevederile art. 105 alin. (1) si alin. (6)-(8), art. 106, art. 107 alin. (1) si art. 108 se aplica, in mod corespunzator, si in solutionarea altor cereri privind inregistrari in registrul comertului.
Articolul 110
(1) La inmatriculare/inregistrare se editeaza certificatul de inregistrare, continand numarul de ordine din registrul comertului, codul unic de inregistrare fiscala, EUID, insotit de incheierea pronuntata de registrator, de certificatele constatatoare emise ca urmare a inregistrarii datelor din declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii sau desfasurarii activitatii, precum si, dupa caz, de alte acte prevazute de prezenta lege.
(2) La inscrierea de mentiuni se elibereaza certificatul de inregistrare mentiuni, insotit de incheierea pronuntata de registrator, precum si, dupa caz, de certificatele constatatoare emise ca urmare a inregistrarii datelor din declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii si de alte acte prevazute de prezenta lege.
(3) Certificatele si celelalte documente prevazute la alin. (1) si (2) se editeaza, potrivit optiunii solicitantului, si in format electronic, semnate cu semnatura electronica calificata. La cerere, solicitantului i se poate elibera o copie sau o copie certificata dupa exemplarul emis in format letric al acestor documente, pastrat in dosarul profesionistului.
(4) Atat la inmatriculare, cat si la fiecare inregistrare a modificarilor actului constitutiv, solicitantilor, odata cu eliberarea documentelor prevazute la alin. (1) si (2), pentru a lua cunostinta de datele inregistrate in registrul comertului, li se furnizeaza informatii punctuale la zi din registrul comertului privind profesionistul care a facut obiectul inregistrarii in registrul comertului.
(5) Toate documentele emise de ONRC potrivit alin. (1)-(4) se redacteaza in limba romana.
Articolul 111
(1) Documentele prevazute la art. 110 alin. (1) si (2) se comunica, in functie de optiunea solicitantului, in una dintre urmatoarele modalitati:
a) direct la ghiseu, in format letric, la sediul oficiilor registrului comertului;
b) prin mijloace electronice;
c) prin posta, cu confirmare de primire, cu achitarea costurilor aferente sau prin servicii de curierat.
(2) In cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si familiale, comunicarea documentelor se poate face si prin intermediului birourilor de asistenta si de reprezentare din cadrul primariilor, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, cu completarile ulterioare.
(3) In vederea comunicarii documentelor in modalitatile prevazute la alin. (1) lit. b) si c), solicitantul indica, in cererea de inregistrare si in orice alte cereri adresate oficiului registrului comertului, persoana si adresa postala sau electronica la care urmeaza sa fie comunicate documentele.
(4) Incheierea prin care se ia act de renuntarea la cererea de inregistrare nu se comunica.
(5) In cazul in care cererea de inmatriculare/inregistrare si documentele necesare inregistrarii sunt transmise prin mijloace electronice, cu semnatura electronica calificata, incheierea registratorului si, dupa caz, certificatul de inregistrare, respectiv certificatul/certificatele constatator/constatatoare emise ca urmare a inregistrarii datelor din declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii, semnate cu semnatura electronica calificata, se comunica in aceeasi modalitate, data comunicarii fiind considerata data la care aceasta devine disponibila destinatarului, incheierea registratorului, certificatul de inregistrare, certificatul/certificatele constatator/constatatoare emise ca urmare a inregistrarii datelor din declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii astfel transmise sunt asimilate inscrisurilor autentice.
(6) La cererea expresa a profesionistului, mentionata in cererea de inregistrare sau ulterior, in cazul solicitarii eliberarii prin mijloace electronice a documentelor care atesta inregistrarea in registrul comertului, acestuia i se poate elibera copie/copie certificata a documentelor prevazute la alin. (1), dupa exemplarul emis in format letric, pastrat in dosarul profesionistului.

Articolul 112
(1) Impotriva incheierii registratorului pronuntate potrivit art. 108 sau, dupa caz, potrivit art. 110 solicitantul poate formula plangere in termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea incheierii, in cazul in care a solicitat comunicarea prin modalitatile prevazute la art. 111 alin. (1) lit. b) si c). In aceste cazuri, solicitantul poate formula plangere si de la data publicarii incheierii in Buletin, daca aceasta este anterioara comunicarii.
(2) In cazul prevazut la art. 111 alin. (1) lit. a), daca incheierea nu este ridicata de la ghiseu in termenul de eliberare a documentatiei, solicitantul poate formula plangere in termen de 10 zile de la data publicarii incheierii in Buletin.
(3) Orice persoana interesata, alta decat solicitantul, poate face plangere impotriva incheierii registratorului in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii in Buletin ori in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii inscrisurilor in Monitorul Oficial al Romaniei, acolo unde legea dispune astfel.

Articolul 113
(1) Plangerea se depune, in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si familiale, la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul profesional al solicitantului.
(2) Plangerea se depune, in cazul persoanelor juridice, la oficiul registrului comertului, care o va mentiona in registrul comertului si o va comunica tribunalului/tribunalului specializat in trei zile lucratoare de la data depunerii.
(3) In cazul in care plangerea impotriva incheierii registratorului este depusa direct la judecatorie/tribunal/tribunal specializat, la primul termen de judecata instanta va pune in vedere solicitantului ca pana la urmatorul termen sa faca dovada mentionarii in registrul comertului a depunerii plangerii.

Articolul 114
(1) Indreptarea erorilor materiale din cuprinsul incheierilor registratorului se dispune prin incheiere a registratorului, din oficiu sau la solicitarea persoanelor interesate.
(2) Indreptarea erorilor materiale constatate in cuprinsul inscrisurilor depuse de solicitant se dispune prin incheiere a registratorului, la solicitarea persoanelor interesate, pe baza inscrisurilor modificate corespunzator.

Articolul 115
(1) Reconstituirea dosarelor persoanelor inregistrate in registrul comertului, partial sau integral, se dispune de registrator, prin incheiere, din oficiu sau la solicitarea persoanelor interesate.
(2) Registratorul stabileste termenul in care profesionistul trebuie sa depuna la dosar copii certificate ale documentelor care au fost depuse la oficiul registrului comertului, ale documentelor care au fost eliberate de oficiul registrului comertului sau de alte autoritati si institutii publice, persoane fizice, alte persoane juridice, dupa caz.
(3) Registratorul poate solicita autoritatilor si institutiilor publice, persoanelor fizice, altor persoane juridice care detin documentele in cauza transmiterea de copii certificate ale acestora.

Articolul 116
(1) Solicitantul cererii de inregistrare sau, dupa caz, imputernicitul acestuia poate obtine, contra cost, copii ale documentelor depuse in sustinerea cererii aflate in curs de solutionare.
(2) Celelalte persoane interesate vor lua cunostinta de documentele din dosarul persoanelor inregistrate in registrul comertului numai prin solicitarea de copii/copii certificate ale acestora, cu achitarea tarifului legal, dupa solutionarea cererilor de inregistrare si efectuarea inregistrarilor in registrul comertului, daca prin legi speciale nu se dispune altfel.
(3) Organele de urmarire si cercetare penala au acces la dosarul profesionistului inregistrat in registrul comertului, pe care il pot consulta pe suport hartie sau din arhiva electronica.

Articolul 117
(1) In vederea asigurarii unei practici unitare a ONRC si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se constituie Comisia de analiza si practica unitara a ONRC, denumita in continuare Comisia, din care fac parte registratori si personal de specialitate juridica. Componenta acesteia este stabilita anual prin decizie a directorului general al ONRC.

(2) In functie de aspectele care fac obiectul sesizarii, Comisia poate solicita puncte de vedere specialistilor din cadrul Ministerului Justitiei sau din cadrul altor institutii cu care ONRC colaboreaza.

(3) Comisia elaboreaza puncte de vedere cu privire la aspectele juridice sesizate din analiza activitatii de inregistrare in registrul comertului, pe care le aduce la cunostinta structurilor din cadrul ONRC si a oficiilor registrului comertului.
(4) Organizarea si functionarea Comisiei se stabilesc prin regulament aprobat prin decizie a directorului general al ONRC.

Sectiunea a 8-a Procedura in fata instantei de judecata

Articolul 118
(1) Instanta competenta sa solutioneze plangerile impotriva incheierii registratorului, precum si orice alte cereri legate de activitatea de inregistrare in registrul comertului ori introduse, potrivit legii, de ONRC sau de orice persoane interesate este judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul profesional persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala sau familiala, respectiv tribunalul sau, dupa caz, tribunalul specializat in a carui raza teritoriala isi are sediul social persoana juridica sau sucursala persoanei juridice.

(2) Plangerea nu este suspensiva de executare.
(3) Instanta solutioneaza plangerea in complet alcatuit dintr-un singur judecator, cu citarea partii si a oficiului registrului comertului competent.
(4) Hotararea prin care este solutionata plangerea este executorie si este supusa numai apelului. Termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotararii.
Articolul 119
(1) ONRC are legitimare procesuala activa si poate interveni in orice proces privind inregistrari in registrul comertului, interesul fiind prezumat.
(2) Cererile introduse de ONRC in temeiul prezentei legi sunt scutite de taxa de timbru sau de orice alte taxe/tarife/comisioane prevazute de lege.
Articolul 120
(1) Orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune in registrul comertului are dreptul sa ceara judecatoriei, in cazul profesionistilor persoane fizice, si tribunalului/tribunalului specializat, in cazul profesionistilor persoane juridice, radierea inregistrarii generatoare de prejudicii si, dupa caz, repunerea in situatia anterioara, in tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia.
(2) Cererea se depune la oficiul registrului comertului in care este inregistrat profesionistul si despre aceasta se face mentiune in registrul comertului. In termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza cererea judecatoriei, tribunalului/tribunalului specializat in a carui raza teritoriala se afla sediul profesionistului, iar in cazul sucursalei infiintate in alt judet, la cererea persoanei juridice prejudiciate, la tribunalul/tribunalul specializat din judetul in care isi are sediul sucursala.
(3) Instanta se pronunta asupra cererii cu citarea oficiului registrului comertului si a profesionistului.
(4) Hotararea judecatoreasca de solutionare a cererii poate fi atacata numai cu apel, iar termenul de apel curge de la pronuntare, pentru partile prezente, si de la comunicare, pentru partile lipsa.
(5) Oficiul registrului comertului va efectua radierea si va publica hotararea judecatoreasca definitiva in Buletin. In acest scop, instanta va comunica oficiului registrului comertului hotararea judecatoreasca ramasa definitiva.
Sectiunea a 9-a Inregistrarea declaratiei pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/ desfasurare a activitatii
Articolul 121
(1) Autorizarea functionarii se realizeaza prin inregistrarea in registrul comertului a declaratiei-tip pe propria raspundere si a datelor aferente, prin care solicitantul isi asuma responsabilitatea cu privire la legalitatea desfasurarii tuturor activitatilor declarate in obiectul de activitate si a indeplinirii conditiilor prevazute de lege pentru desfasurarea acestora, la sediul social/profesional, la sediile secundare sau, dupa caz, in afara acestora.
(2) Activitatile cu impact semnificativ asupra mediului sunt autorizate, din punctul de vedere al protectiei mediului, de catre autoritatile competente de protectia mediului, la sediile acestora. Procedura de autorizare si lista activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului sunt stabilite prin ordin al ministrului de resort, comunicat ONRC.
(3) Activitatile pentru care legea reglementeaza conditii speciale de autorizare/notificare a functionarii sunt autorizate de autoritatile si institutiile de resort, potrivit procedurilor emise in acest sens, prealabil sau ulterior desfasurarii activitatilor economice pentru care este necesara autorizatia.
(4) In cazul prevazut la alin. (3), autoritatile/institutiile publice implicate vor incheia protocoale de colaborare cu ONRC, pentru transmiterea periodica a listei codurilor CAEN care necesita conditii speciale de autorizare/notificare, precum si a profesionistilor avand ca obiect de activitate principal sau secundar aceste activitati, pentru care se va dispune, in incheierea pronuntata de registrator, necesitatea obtinerii acestor autorizatii sau a notificarii, in vederea desfasurarii, in conditii legale, a activitatii respective.
Articolul 122
(1) Solicitantul trebuie sa depuna, odata cu cererea de inregistrare, si declaratia-tip pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii pentru sediul social/profesional si/sau sedii secundare sau, dupa caz, la terti.
(2) Activitatile proprii de birou pentru firma nu fac obiectul depunerii declaratiei pe propria raspundere, prevazuta la art. 121 alin. (1).
(3) Declaratia este semnata olograf sau cu semnatura electronica calificata de asociati, administratori, reprezentantul persoanei juridice care se ocupa nemijlocit de activitatile sucursalei, persoana fizica care solicita inregistrarea ca persoana fizica autorizata, titularul intreprinderii individuale, reprezentantul desemnat al intreprinderii familiale, din care sa rezulte ca persoana juridica, sucursala, persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala sau intreprinderea familiala desfasoara toate activitatile declarate in obiectul de activitate la sediul social sau profesional si/sau la sediile secundare, dupa caz, la terti, cu indeplinirea conditiilor de functionare prevazute de legislatia in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii.
(4) Daca se modifica obiectul de activitate ori activitatile autorizate, sediul social/profesional sau se infiinteaza noi sedii secundare, precum si in situatia intreruperii temporare de activitate a persoanelor fizice autorizate, intreprinderii individuale, intreprinderilor familiale ori a societatilor care au desfasurat activitate de la infiintare sau a reluarii acesteia, solicitantul depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului o noua declaratie-tip pentru sediul social/profesional si/sau sedii secundare, dupa caz, la terti, corespunzatoare modificarilor intervenite si care sa ateste situatia curenta pentru desfasurarea tuturor activitatilor declarate in obiectul de activitate.
(5) Oficiul registrului comertului inregistreaza in registrul comertului depunerea declaratiei pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii pentru sediul social/profesional si/sau pentru fiecare sediu secundar, dupa caz, la terti si datele cuprinse in declaratie.
(6) Declaratia-tip pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare reprezinta anexa la cererea de inregistrare in registrul comertului.
(7) Pentru sediul social/profesional si/sau pentru fiecare sediu secundar, dupa caz, la terti, oficiul registrului comertului elibereaza, odata cu incheierea registratorului, si certificatul de inregistrare sau, dupa caz, de mentiuni si un certificat constatator, care atesta ca s-au inregistrat declaratia prevazuta la alin. (1) si datele din aceasta.
(8) Modelul declaratiei-tip pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii si modelul certificatului constatator, care atesta ca s-au inregistrat declaratia prevazuta la alin. (1) si datele din aceasta, se aproba prin ordin al ministrului justitiei.
(9) Pe certificatele constatatoare mentionate la alin. (7) se aplica timbru sec de catre oficiul registrului comertului. Pentru certificatele emise in format electronic, timbrul sec este inlocuit cu sigiliul electronic calificat.

Articolul 123
(1) In vederea efectuarii controlului de catre autoritatile/institutiile publice competente in domeniul autorizarii functionarii si a verificarii conformitatii celor declarate, oficiul registrului comertului transmite acestora, pe cale electronica, informatii din declaratiile-tip pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii la sediul social/profesional si/sau sedii secundare sau, dupa caz, la terti, si datele de identificare a persoanelor inregistrate, in termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii in registrul comertului.

(2) Autoritatile/Institutiile publice competente prevazute la alin. (1) sunt:

a) Ministerul Sanatatii, prin directiile de sanatate publica teritoriale;
b) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin structurile teritoriale;
c) Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin unitatile teritoriale;
d) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, prin inspectoratele teritoriale de munca.
Articolul 124
(1) Ulterior controlului/verificarii, autoritatile/ institutiile publice prevazute la art. 123 alin. (2) notifica, daca este cazul, oficiului registrului comertului actul prin care s-a dispus suspendarea activitatii sau prin care s-a interzis desfasurarea activitatii, in termen de 3 zile lucratoare de la emiterea acestuia, pentru a fi inregistrat, din oficiu, in registrul comertului.
(2) Documentul transmis conform alin. (1) va contine urmatoarele elemente necesare inregistrarii in registrul comertului: tipul documentului, temeiul legal al emiterii, datele de identificare a profesionistului inregistrat in registrul comertului, adresa sediului - social sau secundar - pentru care s-au dispus masurile respective, activitatile pentru care s-a dispus sanctionarea, conform Nomenclatorului CAEN si, dupa caz, perioada pentru care s-a dispus masura respectiva.
(3) Orice modificare a situatiei prevazute la alin. (1) se comunica oficiului registrului comertului de catre profesionistul inregistrat in registrul comertului in vederea inregistrarii, fiind insotita de documente in acest sens, emise de autoritatile/institutiile publice competente. In cazul in care modificarile sunt notificate de autoritatile/institutiile publice competente, acestea se vor inregistra din oficiu in registrul comertului.

Sectiunea a 10-a Atribuirea codului unic de inregistrare si inregistrarea fiscala a profesionistilor care au obligatia inregistrarii in registrul comertului

Articolul 125
Solicitarea inregistrarii fiscale se face prin depunerea cererii de inregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, iar atribuirea codului unic de inregistrare de catre Ministerul Finantelor - ANAF este conditionata de admiterea cererii de inregistrare in registrul comertului.

Articolul 126
(1) In vederea atribuirii codului unic de inregistrare de catre ANAF, oficiile registrului comertului transmit, direct sau prin intermediul ONRC, pe cale electronica, ANAF datele referitoare la inregistrarile efectuate in registrul comertului si cele continute in cererea de inregistrare fiscala, care constituie anexa la cererea de inregistrare.

(2) Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin. (1), ANAF atribuie codul unic de inregistrare.
(3) Structura codului unic de inregistrare se stabileste de ANAF.

Articolul 127

(1) Certificatul de inregistrare continand codul unic de inregistrare este documentul care atesta ca persoana juridica a dobandit personalitate juridica, respectiv ca profesionistii au fost luati in evidenta oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si in evidenta organului fiscal.

(2) Codul unic de inregistrare atribuit va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucreaza date privind persoanele prevazute la art. 4 alin. (1), precum si de acestea in relatiile cu tertii, inclusiv cu autoritatile si institutiile publice, pe toata durata existentei lor.

Articolul 128
Profesionistul inregistrat in registrul comertului este obligat sa mentioneze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte si orice alte documente intrebuintate in activitatea economica firma, sediul social sau profesional, codul unic de inregistrare.

Articolul 129
Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori carora li s-a interzis prin hotarare judecatoreasca definitiva dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsa complementara a condamnarii pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru infractiunile prevazute de prezenta lege.

2. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, art. 6^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 6^1
Prin semnarea actului constitutiv, fondatorii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 pentru a fonda o societate, in actul constitutiv fiind prevazuta o clauza in acest sens.

3. La articolul 7, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

d) capitalul social subscris, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura, modul evaluarii acestuia; la societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;

4. La articolul 7, dupa litera d) se introduce o noua litera, lit. d^1), cu urmatorul cuprins:
d^1) modalitatea de adoptare a hotararilor adunarii generale a asociatilor, cu votul tuturor asociatilor, in cazul in care, datorita paritatii participarii la capitalul social, nu poate fi stabilita o majoritate absoluta;
5. La articolul 7, literele e) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, durata mandatului, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
..................................................................................................
i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii; modalitatile de asigurare a stingerii pasivului sau de regularizare a lui in acord cu creditorii, in cazul dizolvarii fara lichidare, atunci cand asociatii sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii.
6. La articolul 7, dupa litera f) se introduce o noua litera, lit. f^1), cu urmatorul cuprins:
f^1) dupa caz, acolo unde legea prevede, datele de identificare a beneficiarilor reali si a modalitatilor in care se exercita controlul asupra societatii;
7. La articolul 8, litera f^2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
f^2) tipul societatii, respectiv inchis sau deschis, precum si orice restrictie cu privire la transferul de actiuni;
8. La articolul 8, dupa litera k) se introduce o noua litera, lit. k^1), cu urmatorul cuprins:
k^1) dupa caz, datele de identificare a beneficiarilor reali si a modalitatilor in care se exercita controlul asupra societatii;
9. Articolul 8^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 8^1
Datele de identificare prevazute la art. 7 lit. a), e), e^1) si f^1), respectiv la art. 8 lit. a), g), h) si k^1) includ:
a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal si, daca este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislatiei nationale aplicabile, locul si data nasterii, domiciliul/resedinta si cetatenia, actul de identitate/pasaportul, seria, numarul, emitentul, data eliberarii, perioada de valabilitate;
b) pentru persoanele juridice: firma, sediul, nationalitatea, numarul de ordine in registrul comertului si/sau codul unic de inregistrare, identificatorul unic la nivel european, potrivit legii nationale aplicabile.
10. Articolul 9^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 9^1
(1) Societatea in nume colectiv si societatea in comandita simpla sunt obligate sa verse integral la constituire capitalul social subscris.
(2) Societatea cu raspundere limitata trebuie sa verse 30% din valoarea capitalului social subscris nu mai tarziu de 3 luni de la data inmatricularii, dar inainte de a incepe operatiuni in numele societatii, iar diferenta de capital social subscris va fi varsata:
a) pentru aportul in numerar, in 12 luni de la data inmatricularii;
b) pentru aportul in natura, in termen de cel mult 2 ani de la data inmatricularii.
11. La articolul 18, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Registratorul de registrul comertului dispune inregistrarea in registrul comertului a prospectului de emisiune.
12. La articolul 19, alineatul (1) semodifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 19
(1) Subscrierile de actiuni se vor face pe unul sau pe mai multe exemplare ale prospectului de emisiune al fondatorilor.
13. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 26
(1) Daca exista aporturi in natura, avantaje acordate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei, operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, fondatorii vor solicita registratorului de registrul comertului numirea unuia sau a mai multor experti. Dispozitiile art. 38 si 39 se aplica in mod corespunzator.
14. La articolul 36 alineatul (2), litera b) se abroga.
15. La articolul 36 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) dovada sediului declarat;
16. La articolul 36 alineatul (2), literele d), e) si f) se abroga.
17. Articolul 37 se abroga.
18. La articolul 38, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 38
(1) La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei, operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, registratorul numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de registratorul de registrul comertului.
19. La articolul 40, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 40
(1) In cazul in care cerintele legale sunt indeplinite, registratorul, prin incheiere, va dispune inmatricularea societatii in registrul comertului, in conditiile prevazute de legea privind acest registru.
20. La articolul 41, alineatul (2) se abroga.
21. La articolul 44^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 44^1
(1) Dobandirea de catre societate, intr-un interval de cel mult 2 ani de la constituire sau de la autorizarea inceperii activitatii societatii, a unui bun de la un fondator ori actionar, contra unei sume sau a altor contravalori reprezentand cel putin o zecime din valoarea capitalului social subscris, va fi supusa aprobarii prealabile a adunarii generale a actionarilor, precum si prevederilor art. 38 si 39, va fi mentionata in registrul comertului, in baza actului translativ de proprietate, incheiat in conditiile legii, si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
22. Articolele 45 si 46 se abroga.
23. La articolul 50, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Operatiunile efectuate de societate inainte de a 16-a zi de la data efectuarii publicitatii prevazute de lege nu sunt opozabile tertilor care dovedesc ca au fost in imposibilitate de a lua cunostinta despre ele.
24. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 51
Tertii sunt intotdeauna in masura sa invoce actele sau faptele cu privire la care nu s-a indeplinit publicitatea, in afara de cazul in care omisiunea publicitatii le lipseste de efecte.
25. Articolul 52 se abroga.
26. La articolul 56, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
d) lipseste incheierea registratorului de registrul comertului de inmatriculare a societatii;
27. La articolul 58, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Tribunalul va comunica hotararea judecatoreasca oficiului registrului comertului, care, dupa inregistrarea in registrul comertului, se va publica in Buletinul electronic al registrului comertului.
28. Articolul 60 se abroga.
29. Articolul 64 se abroga.
30. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 72
Obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in aceasta lege. Pentru ca numirea unui administrator, director, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.
31. La articolul 73^1 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu urmatorul cuprins:
(2) Prin acceptarea mandatului, administratorii, membrii consiliului de administratie, directorii, membrii directoratului, cenzorii, iar prin incheierea contractului de prestari servicii, auditorul financiar isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 pentru a detine si exercita aceasta functie, in contract fiind inclusa o clauza in acest sens.
32. La articolul 93 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
b) data actului constitutiv, numarul de ordine din registrul comertului si codul unic de inregistrare;
33. La articolul 103^1 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a) autorizarea dobandirii propriilor actiuni este acordata de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va stabili conditiile acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, durata pentru care este acordata autorizatia si care nu poate depasi 18 luni de la data inregistrarii in registrul comertului, si, in cazul unei dobandiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima;

34. La articolul 131, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru. Acestea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
35. La articolul 134, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Pretul platit de societate pentru actiunile celui care exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de registratorul de registrul comertului in conformitate cu dispozitiile art. 38 si 39, la cererea consiliului de administratie, respectiv a directoratului.

36. La articolul 143^2, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat.

37. La articolul 153^3, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) Directoratul inregistreaza la registrul comertului numele membrilor sai, mentionand daca ei actioneaza impreuna sau separat.
38. Articolul 153^19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 153^19
Consiliul de administratie va solicita oficiului registrului comertului inregistrarea in registrul comertului a numirii directorilor, precum si a oricarei schimbari in persoana administratorilor sau directorilor. Aceste date se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Aceeasi obligatie revine directoratului cu privire la inregistrarea primilor membri ai directoratului si a oricarei schimbari in persoana membrilor directoratului sau a membrilor consiliului de supraveghere.

39. La articolul 192, alineatul (2) se abroga.
40. La articolul 204, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comertului actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in registrul comertului in temeiul incheierii registratorului de registrul comertului. In cazurile prevazute la art. 223 alin. (3) si la art. 226 alin. (2), inregistrarea in registrul comertului se efectueaza din oficiu, in baza hotararii definitive de excludere sau de retragere.

41. La articolul 215, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 215
(1) Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala care a hotarat aceasta va propune registratorului de registrul comertului numirea unuia sau a mai multor experti pentru evaluarea acestor aporturi, in conditiile art. 38 si 39.

42. La articolul 219, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 219
(1) Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai in masura in care este dusa la indeplinire in termen de 18 luni de la data adoptarii.

43. La articolul 227, alineatul (3) se abroga.
44. La articolul 227, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Lichidarea si radierea societatii se efectueaza potrivit dispozitiilor art. 237 alin. (6)-(13).
45. La articolul 230, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 230
(1) In societatile in nume colectiv, societatile cu raspundere limitata, daca un asociat decedeaza si daca nu exista conventie contrara, societatea trebuie sa plateasca partea ce se cuvine mostenitorilor, dupa ultimul bilant contabil aprobat, in termen de 3 luni de la notificarea decesului asociatului, daca asociatii ramasi nu prefera sa continue societatea cu mostenitorii care consimt la aceasta.
46. La articolul 237 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) nu mai sunt indeplinite conditiile referitoare la sediul social, altele decat cele prevazute la art. 237^2 alin. (1) lit. a);
47. La articolul 237 alineatul (1), literele d), f) si g) se abroga.
48. La articolul 237, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(2) Lista societatilor pentru care Oficiul National al Registrului Comertului urmeaza sa formuleze actiuni de dizolvare se afiseaza in Buletinul electronic al registrului comertului, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, si se transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(3) Hotararea tribunalului prin care s-a pronuntat dizolvarea se comunica societatii, oficiului registrului comertului pentru inregistrarea mentiunii de dizolvare in registrul comertului, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - administratia judeteana a finantelor publice/administratia finantelor publice a sectorului si se publica in Buletinul electronic al registrului comertului.
49. La articolul 237, alineatul (4) se abroga.
50. La articolul 237, alineatele (5)-(7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(5) Orice persoana interesata poate face numai apel impotriva hotararii de dizolvare, in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii in Buletinul electronic al registrului comertului. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului.
(6) Dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de dizolvare, Oficiul National al Registrului Comertului, prin registrator, la cererea societatii, a oricarei persoane interesate sau din oficiu, numeste, prin incheiere, un lichidator inscris in Tabloul practicienilor in insolventa. Remunerarea lichidatorului se face din averea societatii dizolvate sau, in lipsa, din fondul de lichidare, constituit potrivit legii. Remuneratia lichidatorului este in cuantum fix de 1.500 lei, decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator in legatura cu lichidarea societatii urmand a se face, pentru situatia in care nu exista bunuri in averea societatii dizolvate, de catre Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, la solicitarea lichidatorului.
(7) Incheierile pronuntate in conditiile alin. (6) se comunica electronic lichidatorului numit, se inregistreaza in registrul comertului si se publica in Buletinul electronic al registrului comertului. In exercitarea atributiilor sale de lichidare, lichidatorul este scutit de orice taxa, tarif, comision, taxa judiciara de timbru si altele asemenea.
51. La articolul 237, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu urmatorul cuprins:
(7^1) Prevederile art. 260 se aplica in mod corespunzator.
52. La articolul 237, alineatele (9), (10) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(9) Lista societatilor pentru care Oficiul National al Registrului Comertului urmeaza sa formuleze actiuni de radiere, potrivit prevederilor alin. (8), se afiseaza in Buletinul electronic al registrului comertului cu cel putin 15 zile calendaristice inainte si se transmite Ministerului Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
(10) Hotararea tribunalului prin care s-a pronuntat radierea se comunica societatii, oficiului registrului comertului pentru radierea societatii din registrul comertului, Ministerului Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala - administratia judeteana a finantelor publice/administratia finantelor publice a sectorului si se publica, cu titlu gratuit, in Buletinul electronic al registrului comertului. In cazul mai multor hotarari judecatoresti de radiere, publicitatea se va putea efectua in forma unui tabel cuprinzand: numarul de ordine in registrul comertului, codul unic de inregistrare, denumirea, forma juridica si sediul societatii dizolvate, instanta care a dispus dizolvarea, numarul dosarului, numarul si data hotararii de dizolvare.
..................................................................................................
(12) Vizualizarea hotararilor de dizolvare si radiere si a rezolutiilor de numire a lichidatorului, publicate in Buletinul electronic al registrului comertului, se face cu titlu gratuit.
53. Dupa articolul 237^1 se introduce un nou articol, art. 237^2, cu urmatorul cuprins:
Articolul 237^2
(1) Oficiul National al Registrului Comertului, prin registrator, constata intrunirea conditiilor pentru dizolvarea societatii in urmatoarele cazuri, la cererea oricarei persoane interesate sau din oficiu, in cazurile in care:
a) nu mai sunt indeplinite conditiile referitoare la sediul social, ca urmare a expirarii duratei actului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social ori transferului dreptului de folosinta sau proprietate asupra spatiului cu destinatie de sediu social;
b) a incetat activitatea societatii sau nu a fost reluata activitatea dupa perioada de inactivitate temporara, anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului, perioada care nu poate depasi 3 ani de la data inscrierii in registrul comertului;
c) in cazul societatilor cu durata determinata, la expirarea duratei mentionate in actul constitutiv, daca procedura prevazuta la art. 227 alin. (2) nu este indeplinita.
(2) Lista societatilor pentru care Oficiul National al Registrului Comertului urmeaza sa constate, din oficiu, intrunirea conditiilor pentru dizolvare se afiseaza in Buletinul electronic al registrului comertului, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, si se transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. La expirarea acestui termen sau, dupa caz, in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii de dizolvare de catre orice persoana interesata, registratorul constata, prin incheiere, intrunirea conditiilor pentru dizolvarea societatii.
(3) Incheierea registratorului prin care s-a constatat intrunirea conditiilor pentru dizolvarea societatii nu are caracter executoriu. Aceasta se mentioneaza in registrul comertului, se comunica societatii dizolvate si, pe cale electronica, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - administratia judeteana a finantelor publice/administratia finantelor publice a sectorului si se publica in Buletinul electronic al registrului comertului.
(4) Societatea a carei dizolvare a fost constatata de catre registrator, precum si Agentia Nationala de Administrare Fiscala pot face plangere in termen de 15 zile de la comunicare, iar orice alta persoana interesata, in termen de 15 zile de la data publicarii incheierii in Buletinul electronic al registrului comertului. Plangerea se depune la oficiul registrului comertului si se face mentiune despre aceasta in registrul comertului. In termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii, oficiul registrului comertului o inainteaza instantei competente.
(5) Daca nu s-a formulat plangere impotriva incheierii registratorului, la expirarea termenului prevazut la alin. (4), oficiul registrului comertului inregistreaza, din oficiu, mentiunea de dizolvare a societatii in registrul comertului. Dupa data inregistrarii mentiunii de dizolvare in registrul comertului, societatea intra in lichidare.
(6) Hotararea pronuntata de instanta in solutionarea plangerii poate fi atacata numai cu apel, in termen de 30 de zile de la comunicare. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului.
(7) Dupa ramanerea definitiva, hotararea instantei se transmite oficiului registrului comertului pentru inscrierea mentiunii de dizolvare in registrul comertului. Dupa data inscrierii mentiunii de dizolvare, societatea intra in lichidare.
(8) Dupa inscrierea mentiunii de dizolvare in registrul comertului in conditiile alin. (5) sau, dupa caz, alin. (7), Oficiul National al Registrului Comertului, prin registrator, la cererea societatii, a oricarei persoane interesate sau din oficiu, numeste, prin incheiere, un lichidator inscris in Tabloul practicienilor in insolventa. Prevederile art. 237 alin. (6) referitoare la remunerarea lichidatorului se aplica in mod corespunzator.
(9) Incheierile pronuntate in conditiile alin. (8) se comunica electronic lichidatorului numit, se inregistreaza in registrul comertului si se publica in Buletinul electronic al registrului comertului. In exercitarea atributiilor sale de lichidare, lichidatorul este scutit de orice taxa, tarif, comision, taxa judiciara de timbru si altele asemenea.
(10) Prevederile art. 260 se aplica in mod corespunzator.
54. La articolul 243, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii proiectului de fuziune sau de divizare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. In cazul in care societatea a optat pentru publicitatea pe pagina proprie web, termenul de opozitie curge de la data publicarii proiectului de fuziune sau de divizare in Buletinul electronic al registrului comertului. Opozitia se depune la oficiul registrului comertului, care, in termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta instantei judecatoresti competente. Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai apelului.
55. Articolul 248 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 248
(1) Actul modificator al actului constitutiv al societatii absorbante se inregistreaza in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi are sediul societatea. Acesta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.
(2) Publicitatea pentru societatile absorbite poate fi efectuata de societatea absorbanta.
56. La articolul 251, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) De la data realizarii sale, potrivit art. 249, fuziunea, respectiv divizarea poate fi declarata nula doar daca nu a fost supusa unui control de legalitate sau daca hotararea uneia dintre adunarile generale care au votat proiectul fuziunii sau al divizarii este nula ori anulabila.
57. Articolul 251^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 251^3
Competenta de verificare a legalitatii fuziunii, sub aspectul procedurii pe care o urmeaza societatile participante la fuziune - persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul social in Romania - si, daca este cazul, societatea nou-infiintata - persoana juridica romana sau societate europeana cu sediul social in Romania - apartine registratorului de registrul comertului unde sunt inmatriculate societatile persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul social in Romania participante la fuziune, inclusiv societatea absorbanta, ori, daca este cazul, societatea nou-infiintata.
58. La articolul 251^6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Proiectul comun de fuziune, vizat de registratorul de registrul comertului, se publica in Buletinul electronic al registrului comertului ori, dupa caz, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarile generale urmeaza a hotari asupra fuziunii.
59. La articolul 251^13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 251^13
(1) In cazul fuziunii prin absorbtie, registratorul de registrul comertului dispune inregistrarea in registrul comertului a actului modificator al actului constitutiv al societatii absorbante - persoana juridica romana sau societate europeana cu sediul social in Romania - dupa verificarea existentei certificatelor sau a documentelor similare care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de lege, emise de autoritatile competente din celelalte state membre in care au sediul social ori, dupa caz, administratia centrala sau sediul principal celelalte societati participante la fuziune, si a termenului in care acestea au fost depuse la oficiul registrului comertului, termen ce nu poate depasi 6 luni de la emitere.
60. La articolul 251^13, alineatele (4)-(6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(4) Registratorul de registrul comertului verifica, daca este cazul, si caracteristicile mecanismelor de implicare a angajatilor in activitatea societatii absorbante sau nou-constituite.
(5) Daca societatea absorbanta sau societatea nou-infiintata este persoana juridica guvernata de legislatia altui stat membru, inclusiv o societate europeana cu sediul social intr-un alt stat membru, registratorul de registrul comertului verifica legalitatea hotararii de fuziune depuse de catre administratorii/membrii directoratului la oficiul registrului comertului in care este inregistrata societatea - persoana juridica romana si pronunta o incheiere prin care constata indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege de catre societatea - persoana juridica romana. Incheierea este comunicata societatii - persoana juridica romana la sediul acesteia.
(6) Registratorul de registrul comertului poate pronunta incheierea prevazuta la alin. (5), chiar daca procedura declansata de cererile de retragere a actionarilor/asociatilor in conformitate cu art. 251^12 este in curs, in incheiere indicandu-se faptul ca rascumpararea actiunilor/partilor sociale nu este inca finalizata. Retragerile efectuate de actionari/asociati in conformitate cu art. 251^12 sunt opozabile societatii absorbante sau nou-infiintate si actionarilor/asociatilor acesteia.
61. La articolul 251^14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 251^14
(1) In cazul fuziunii prin absorbtie, actul modificator se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.
62. La articolul 251^14, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) In cazul in care prin fuziunea transfrontaliera este constituita o societate europeana cu sediul in Romania, Oficiul National al Registrului Comertului, pe cheltuiala partilor, comunica Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, in vederea publicarii, un anunt care cuprinde: denumirea societatii, numarul de inmatriculare in registrul comertului in care este inmatriculata, data inmatricularii, numarul Monitorului Oficial al Romaniei in care a fost publicat extrasul incheierii registratorului de registrul comertului de inmatriculare a societatii.

63. La articolul 251^15 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) in cazul fuziunii prin absorbtie, de la data inregistrarii in registrul comertului a actului modificator al actului constitutiv, cu exceptia cazului in care, prin acordul partilor, se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, care nu poate fi insa ulterioara incheierii exercitiului financiar curent al societatii absorbante sau societatilor beneficiare si nici anterioara incheierii ultimului exercitiu financiar incheiat al societatii sau societatilor care isi transfera patrimoniul, si controlul registratorului de registrul comertului prevazut la art. 251^13 alin. (1);

64. La articolul 252 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
b) actul de numire a lichidatorilor, precum si orice act ulterior care ar aduce schimbari cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate in registrul comertului. Acestea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, ori, dupa caz, in Buletinul electronic al registrului comertului.
65. La articolul 252, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Numai dupa inregistrarea in registrul comertului lichidatorii vor exercita aceasta functie.
66. Dupa articolul 255 se introduce un nou articol, art. 255^1, cu urmatorul cuprins:
Articolul 255^1
In cazul societatilor care au fost dizolvate in conditiile art. 237 si 237^2, din fondurile obtinute din vanzarea bunurilor si drepturilor din averea societatii se asigura cu prioritate cheltuielile pentru taxe, timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestor bunuri, precum si pentru plata remuneratiei lichidatorului.
67. La articolul 260, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 260
(1) Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult un an de la data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii de dizolvare. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comertului poate prelungi acest termen de maximum trei ori, cu cate un an.
68. La articolul 260, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(5) Nerespectarea obligatiei de depunere a raportului prevazut la alin. (4) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza, din oficiu sau la sesizarea oricarei parti interesate, de catre registratorul de registrul comertului, prin incheiere. Sanctiunea se aplica si lichidatorului care nu introduce cererea de deschidere a procedurii de faliment in termenul prevazut la alin. (4).
(6) In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor depune la registrul comertului cererea de radiere a societatii din registrul comertului, pe baza raportului final de lichidare si a situatiilor financiare de lichidare prin care se prezinta situatia patrimoniului, a creantelor si repartizarea activelor ramase, dupa caz, sub sanctiunea unei amenzi de 20 lei pe zi de intarziere, care va fi aplicata, din oficiu sau la sesizarea oricarei parti interesate, de catre registratorul de registrul comertului. Incheierea prin care se constata incheiata lichidarea si se dispune radierea societatii din registrul comertului se publica in Buletinul electronic al registrului comertului.
69. La articolul 260, dupa alineatul (6) se introducdoua noi alineate, alin. (6^1) si (6^2), cu urmatorul cuprins:
(6^1) Transmiterea catre asociati/actionari a dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societatii din registrul comertului.
(6^2) Registrul comertului va elibera fiecarui asociat/actionar un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, in baza caruia asociatul/actionarul poate proceda la inscrierea bunurilor imobile in cartea funciara.
70. La articolul 260, alineatele (7)-(9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(7) Daca in termen de 3 luni de la expirarea termenului mentionat la alin. (1), prelungit dupa caz, oficiul registrului comertului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere, registratorul de registrul comertului, din oficiu sau la cererea oricarei persoane interesate, constata ca a expirat termenul legal in care putea fi realizata lichidarea si dispune radierea societatii din registrul comertului. Lista societatilor pentru care Oficiul National al Registrului Comertului, prin registratorul de registrul comertului, urmeaza sa dispuna radierea se afiseaza in Buletinul electronic al registrului comertului cu cel putin 15 zile calendaristice inainte si se transmite Ministerului Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
(8) Incheierea de radiere a registratorului de registrul comertului, pronuntata potrivit alin. (7), nu este executorie. Aceasta se comunica societatii, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - administratia judeteana a finantelor publice/administratia finantelor publice a sectorului si se publica in Buletinul electronic al registrului comertului.
(9) Impotriva incheierii registratorului de registrul comertului, societatea, Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau orice persoana interesata poate formula plangere in termen de 15 zile de la comunicare. In cazul persoanei interesate, termenul curge de la publicarea incheierii registratorului de registrul comertului in Buletinul electronic al registrului comertului. Plangerea se depune la oficiul registrului comertului si se face mentiune despre aceasta in registrul comertului. In termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii, oficiul registrului comertului o inainteaza instantei competente.
71. La articolul 260, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (9^1), cu urmatorul cuprins:
(9^1) Hotararea pronuntata de instanta in solutionarea plangerii poate fi atacata numai cu apel, in termen de 30 de zile de la comunicare. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului.
72. La articolul 260, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(10) In cazul in care prevederile art. 270^1 nu sunt aplicabile, intrucat societatea aflata in lichidare, desi intruneste conditiile prevazute la art. 38 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, nu indeplineste si cerinta prevazuta la art. 5 alin. (1) pct. 72 din aceeasi lege, registratorul de registrul comertului, prin incheiere, constata incheiata lichidarea si dispune radierea societatii pe baza raportului final de lichidare si a situatiilor financiare de lichidare prin care se prezinta situatia patrimoniului, a creantelor si repartizarea activelor ramase, dupa caz.
73. La articolul 261, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) In societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni registrele prevazute la art. 177 alin. (1) lit. a)-f) vor fi depuse la registrul comertului la care a fost inregistrata societatea, unde orice parte interesata va putea lua cunostinta de ele cu autorizarea registratorului de registrul comertului, iar restul actelor societatii vor fi depuse la Arhivele Nationale.
74. La articolul 266, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 266
(1) In cazul in care unul sau mai multi administratori, respectiv membri ai directoratului sunt numiti lichidatori, darea de seama asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului se depune la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului. Aceasta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, impreuna cu bilantul final de lichidare.
75. La articolul 268, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Situatia financiara, semnata de lichidatori, se depune, pentru a fi mentionata, la oficiul registrului comertului. Aceasta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
76. La articolul 270^2c), alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Proiectul de transfer, vizat de registratorul de registrul comertului, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii, cu cel putin 30 de zile inaintea datei sedintei in care adunarea generala extraordinara urmeaza a hotari asupra transferului.
77. La articolul 270^2e), alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de registratorul de registrul comertului, in conformitate cu dispozitiile art. 38 si 39. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.
78. La articolul 270^3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu urmatorul cuprins:
(2^1) Incalcarea prevederilor art. 177 alin. (1) lit. a) si ale art. 178 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei.
79. La articolul 270^3 , alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1)-(2^1) se realizeaza de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si ale unitatilor sale teritoriale. In procesul-verbal de constatare a contraventiei prevazute la alin. (2^1) se va consemna faptul ca neaducerea la indeplinire a obligatiilor prevazute la art. 177 alin. (1) lit. a) si la art. 178 atrage dizolvarea societatii in conditiile art. 237.
80. La articolul 270^3, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu urmatorul cuprins:
(3^1) Daca in termen de 30 de zile de la data aplicarii sanctiunii contraventionale prevazute la alin. (2^1) reprezentantul persoanei juridice nu si-a indeplinit obligatiile prevazute la art. 177 alin. (1) lit. a) si art. 178, in urma verificarii efectuate de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale teritoriale, tribunalul/tribunalul specializat va putea pronunta dizolvarea societatii la cererea Ministerului Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Dispozitiile art. 237 alin. (3)-(13) se aplica in mod corespunzator.
81. Dupa articolul 293 se introduce un nou articol, art. 293^1, cu urmatorul cuprins:
Articolul 293^1
Ministerul Justitiei informeaza Comisia Europeana in legatura cu orice modificari ale formelor de societati prevazute de prezenta lege care ar afecta continutul anexelor I, II si IIA la Directiva (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societatilor comerciale in ceea ce priveste utilizarea instrumentelor si a proceselor digitale in contextul dreptului societatilor comerciale.
Articolul 130
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 8, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins:
(4) Prin semnarea cererii de inregistrare in registrul comertului/acordului de constituire, persoanele fizice care solicita inregistrarea ca persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, intreprindere familiala isi asuma raspunderea ca nu sunt incapabile si ca nu li s-a interzis prin hotarare judecatoreasca definitiva dreptul de a exercita calitatea de persoana fizica autorizata, titular al intreprinderii individuale, membru al intreprinderii familiale, ca pedeapsa complementara a condamnarii pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, in cererea de inregistrare/acordul de constituire fiind prevazuta o clauza in acest sens.
2. La articolul 14, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu urmatorul cuprins:
(8) Intreruperea temporara a activitatii unei persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale nu poate depasi 3 ani de la data inscrierii mentiunii in registrul comertului si instiintarii organelor fiscale. Reluarea activitatii se inregistreaza in registrul comertului.
3. La punctul 1 al anexei, subpunctul 1.2^1 se abroga.
Articolul 131
(1) Procedurile incepute inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi raman supuse legii in vigoare la acea data.
(2) Dispozitiile art. 114 din prezenta lege se aplica si rezolutiilor pronuntate in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare.
(3) Cererile pentru indreptarea, lamurirea sau completarea incheierii judecatorului delegat, formulate in temeiul art. 442-445 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru cererile solutionate de judecatorul delegat inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare, vor fi solutionate de tribunal, care va dispune si cu privire la modificarea corespunzatoare a datelor inregistrate in registrul comertului.
Articolul 132
ONRC colecteaza date cu privire la utilizarea procedurii de constituire online si transmite Comisiei Europene anual, in urmatorii 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau la solicitarea Comisiei Europene, cel putin urmatoarele: numarul de constituiri online, numarul de cazuri in care au fost utilizate formulare-tip, numarul de cazuri in care a fost solicitata prezenta fizica, durata medie si costurile constituirii online.
Articolul 133
(1) Numarul maxim de posturi al ONRC se suplimenteaza cu posturile de registrator de registrul comertului necesare aplicarii prezentei legi, prin hotarare a Guvernului.
(2) Persoanele desemnate sa indeplineasca atributiile de solutionare a cererilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare, se reincadreaza in functia specifica de registrator de registrul comertului, prevazuta la lit. b) din cap. VI al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita posturilor necesare stabilite potrivit prezentei legi.
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 23, nivelul de salarizare pentru personalul prevazut la alin. (2), precum si pentru personalul nou-incadrat in functia de registrator de registrul comertului se stabileste la nivelul prevazut de lege pentru persoanele desemnate sa indeplineasca atributiile de solutionare a cererilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare.
(4) In situatia in care numarul de posturi stabilit potrivit alin. (1) este mai mic decat numarul persoanelor desemnate sa indeplineasca atributiile de solutionare a cererilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare, selectia persoanelor in vederea reincadrarii potrivit alin. (2) se face in baza unor criterii stabilite printr-o procedura interna, prin decizie a directorului general al ONRC, cu respectarea conditiilor de ocupare a postului de registrator prevazute in anexa nr. 2.
(5) Finantarea cheltuielilor necesare pentru aplicarea prezentei legi se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei. Guvernul va asigura finantarea necesara pentru posturile de registrator.
Articolul 134
In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Oficiul National al Registrului Comertului si autoritatile sau institutiile publice competente in domeniul autorizarii functionarii, prevazute la art. 122, precum si Agentia Nationala de Administrare Fiscala vor incheia protocoale de colaborare, urmand ca, de la data intrarii in vigoare a acestora, protocoalele existente sa isi incheie valabilitatea.
Articolul 135
In actele normative in vigoare, sintagma „rezolutia directorului oficiului registrului comertului/persoanei desemnate“ se inlocuieste cu sintagma „incheierea registratorului de registrul comertului“, sintagma „judecatorul delegat la oficiul registrului comertului“ se inlocuieste cu sintagma „registratorul de registrul comertului“.
Articolul 136
Prevederile art. 43 alin. (2) privind transmiterea catre ONRC de catre instantele judecatoresti a copiilor in format electronic ale hotararilor judecatoresti ce vizeaza acte, fapte, date supuse inregistrarii in registrul comertului sunt aplicabile dupa finalizarea interconectarii sistemului informatic integrat al ONRC cu ECRIS.
Articolul 137
In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi se emite ordinul ministrului justitiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor.
Articolul 138
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se emite ordinul ministrului justitiei pentru aprobarea formatului actului constitutiv formular-tip si a formatului cererii de inregistrare, al certificatului de inregistrare si a elementelor de siguranta ale certificatului de inregistrare emis in forma electronica.
Articolul 139
(1) Personalul care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, este incadrat pe functia de director general sau director general adjunct al ONRC, respectiv de director sau director adjunct al oficiilor registrului comertului si au mandat in curs isi continua mandatul pana la data expirarii acestuia.
(2) Personalul care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, este incadrat pe functiile prevazute la alin. (1) se reincadreaza pe aceeasi functie pentru un mandat de 4 ani. Termenul de 4 ani curge de la data emiterii ordinului de reincadrare, emis in maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Articolul 140
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 11.
(2) Actele normative de nivel inferior emise in temeiul si/sau in aplicarea dispozitiilor actelor normative abrogate potrivit alin. (1) isi inceteaza aplicabilitatea.
Articolul 141
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 4 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 133, 134, 137 si 138, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii.
(2) Dispozitiile art. 8 alin. (2) se aplica de la data de 1 august 2023.
Articolul 142
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.
Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2019/1.151 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 in ceea ce priveste utilizarea instrumentelor si a proceselor digitale in contextul dreptului societatilor comerciale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 186/80 din 11.07.2019, cu exceptia art. 1 pct. 5 - in ceea ce priveste art. 13i si art. 1 pct. 6 - in ceea ce priveste art. 16 pct. 6.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


de Ghinea Viorica


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
registrul comertuluionrcact constitutiv


Data aparitiei: 27 Iulie 2022

Votati articolul "Legea privind Registrul Comertului: actul constitutiv se poate intocmi online, iar procedura de inregistrare va fi mai simpla":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2024!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X