email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Raportarile contabile la 30 iunie 2021: care sunt modificarile fata de anul trecut

Raportarile contabile la 30 iunie 2021: care sunt modificarile fata de anul trecut
raportari contabilecifra de afaceriexercitiu financiar

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2021 a operatorilor economici va trece in acest an prin noi modificari, potrivit Ordinului 763/2021. Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 699 din 15 iulie 2021.
 

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2021 se aplica operatorilor economici care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

Raportarile contabile la 30 iunie 2021 urmeaza a fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor pana cel mai tarziu la data de 16 august 2021.

In cazul persoanelor juridice care au subunitati fara personalitate juridica, activitatea desfasurata de acestea se insumeaza de persoana juridica care intocmeste raportarea contabila la 30 iunie 2021.

Nu fac obiectul raportarii contabile la 30 iunie 2021 persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania.

Obligatiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu inlatura obligatia operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale de a efectua raportarile prevazute de legislatia aplicabila acestora.

DESCARCA de aici PDF-ul inteligent necesar generarii formularelor S1027 - S1050. ►

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2021 a operatorilor economici: extras din actul normativ

Capitolul I Prevederi generale

A. Norme metodologice privind intocmirea si depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2021I. Prevederi comune

1. Entitatile prevazute la art. 2 din ordin au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2021 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate.

2. Prevederile pct. 1 se aplica, de asemenea, subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, precum si sediilor permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii.

3.
(1) Entitatile depun raportarile contabile la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, pe portalul www.eguvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

(2) Formatul electronic al raportarilor contabile depuse pe internet sau la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor consta intr-un fisier PDF la care este atasat un fisier xml.

(3) Entitatile pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre operatorii economici si alti contribuabili, sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

(4) Entitatile depun raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor, semnate, potrivit legii.

II. Structura si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2021

4.
(1) Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din ordin intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor raportari contabile la 30 iunie 2021 care cuprind urmatoarele formulare, prevazute la cap. II:

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit si pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit si pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).

(2) Entitatile prevazute la art. 2 alin. (2) din ordin intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor raportari contabile la 30 iunie 2021 care cuprind urmatoarele formulare, prevazute la cap. III:

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
b) Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20);
c) Date informative (cod 30).

(3) Prevederile alin. (1) se aplica, de asemenea, subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, precum si sediilor permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii.

5.
(1) Entitatile completeaza datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, numarul de telefon si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, fara a folosi prescurtari sau initiale. In casute se trec codurile care delimiteaza incadrarea entitatilor.

(2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute in vedere, de asemenea, de subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, precum si de sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, care completeaza forma de proprietate corespunzatoare societatilor carora le apartin.

(3) Entitatile care, potrivit actului constitutiv, reprezinta filiale ale unor societati cu capital integral sau majoritar de stat completeaza la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, dupa caz.

6. Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii“ cu datele prevazute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificarii entitatii si, in consecinta, se considera ca raportarea contabila la 30 iunie 2021 nu a fost depusa, entitatea fiind sanctionata conform prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

7.
(1) Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.

(2) In cazul subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, codul CAEN inscris in raportarile contabile la 30 iunie 2021 intocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din Romania corespunde propriei activitati desfasurate de acesta.

(3) Entitatile completeaza, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderenta efectiv desfasurata.

8.
(1) Formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii“ prezinta, in forma sintetica, elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.

(2) Formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii“ se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2021, puse in acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

(3) Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic completeaza formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii“ cu informatiile corespunzatoare datelor de 1 ianuarie 2021 si 30 iunie 2021.

9.
(1) Formularul „Contul de profit si pierdere“/„Contul prescurtat de profit si pierdere“, respectiv „Situatia veniturilor si cheltuielilor“ cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2021.

(2) Datele care se raporteaza in formularul „Contul de profit si pierdere“/„Contul prescurtat de profit si pierdere“, respectiv „Situatia veniturilor si cheltuielilor“ sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare.

(3) Indicatorul „Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)“ prezentat pe randul 66 din cadrul formularului „Contul de profit si pierdere“ se completeaza numai de catre microintreprinderi, incadrate ca atare potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu suma reprezentand impozitul pe venitul acestora.

10.
(1) Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic completeaza formularul „Contul de profit si pierdere“/„Contul prescurtat de profit si pierdere“, respectiv formularul „Situatia veniturilor si cheltuielilor“ cu informatiile corespunzatoare perioadelor 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020, respectiv 1 ianuarie 2021-30 iunie 2021.

(2) Entitatile inscriu la randul 22 „Salarii si indemnizatii“ din cadrul formularului „Contul de profit si pierdere“/randul 04 „Cheltuieli cu personalul“ din cadrul formularului „Contul prescurtat de profit si pierdere“, respectiv la randul 26 „Salarii si indemnizatii“ din cadrul formularului „Situatia veniturilor si cheltuielilor“ toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La aceleasi randuri va fi cuprinsa si contravaloarea tichetelor acordate salariatilor, potrivit legii.

(3) Informatiile reprezentand contravaloarea tichetelor acordate salariatilor sunt prezentate, de asemenea, la randul 40 din formularul „Date informative“ (cod 30).

11.
(1) In formularul „Date informative“, la randurile 01, 02 si 03 coloana 1, entitatile care au in subordine subunitati inscriu cifra 1, indiferent de numarul acestora.

(2) Randul 03 coloana 1 din formularul „Date informative“ se completeaza numai de entitatile care in perioada curenta de raportare nu au inregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

(3) La randurile privind platile restante din formularul „Date informative“ se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.

12.
(1) Raportarile contabile la 30 iunie 2021 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:

– directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii contabilitatii;
– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

(2) Raportarile contabile la 30 iunie 2021 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

13. Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, verifica si centralizeaza informatiile aferente acestora, intocmind raportarile contabile la 30 iunie 2021, cu respectarea prevederilor din ordin.

14.
(1) Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2021, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor.

(2) Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor sau poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de la adresa www.anaf.ro.

15. Formularele care compun raportarile contabile la 30 iunie 2021 se completeaza in lei.

16. Entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2021, cele care in tot semestrul I al anului 2021 s-au aflat in inactivitate temporara, cele infiintate in cursul anului 2021, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2021.

III. Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2021

17. Raportarile contabile la 30 iunie 2021 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor pana cel mai tarziu la data de 16 august 2021.

18. Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2021 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

IV. Reglementari contabile aplicabile la completarea raportarilor contabile la 30 iunie 2021

19. Entitatile care aplica Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, folosesc Planul de conturi general prevazut la cap. 14 din reglementarile respective.

20. Entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, folosesc Planul de conturi prevazut la cap. 10 din reglementarile respective.
 

B. Nomenclator — forme de proprietate

Codul Denumirea
10 PROPRIETATE INTEGRALA DE STAT
11 Regii autonome
12 Societati cu capital integral de stat
13 Institute nationale de cercetare-dezvoltare
14 Companii si societati nationale1
15 Societati reprezentand filiale ale unor societati cu capital integral de stat si societati la care una sau mai multe
societati cu capital integral de stat detin capitalul social
16 Alte unitati economice de stat netransformate in societati sau regii autonome
20 PROPRIETATE MIXTA2 (cu capital de stat si privat — sub 50%, 50% si peste 50%)

.........

1 La codul 14 se inscriu doar acele companii si societati nationale care au capital integral de stat.
2 La proprietatea mixta se inscriu si acele companii si societati nationale al caror capital nu estre integral de stat.

 

PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat — sub 50%)
21 Societati cu capital de stat autohton si de stat strain
22 Societati cu capital de stat si privat autohton si strain
23 Societati cu capital de stat si privat autohton
24 Societati cu capital de stat si privat strain
PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat — 50% si peste 50%)
25 Societati cu capital de stat autohton si de stat strain
26 Societati cu capital de stat si privat autohton si strain
27 Societati cu capital de stat si privat autohton
28 Societati cu capital de stat si privat strain
29 Societati reprezentand filiale ale unor societati cu capital de stat de peste 50% inclusiv si societati la care una sau
mai multe societati cu capital de stat de peste 50% inclusiv detin intre 50% si 100% din capitalul social al acestora
30 PROPRIETATE INDIVIDUALA — PRIVATA
(cu capital: privat autohton, privat autohton si strain, privat strain, societati agricole)
31 Societati in nume colectiv
32 Societati in comandita simpla
33 Societati in comandita pe actiuni
34 Societati pe actiuni
35 Societati cu raspundere limitata
36 Societati agricole
37 Societati cu capital de stat, privatizate in cursul anului curent
40 PROPRIETATE COOPERATISTA
41 Cooperative de consum
42 Cooperative mestesugaresti
43 Cooperative si asociatii agricole netransformate
44 Cooperative de credit
50 PROPRIETATE OBSTEASCA
(societati apartinand organizatiilor si institutiilor politice si obstesti).


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Atentie: A aparut Ghidul Practic al Monografiilor Contabile!


Cele 70 de monografii grupate in aceste 16 domenii sunt complet noi!

• Prezentarea cadrului legal
• Noutatile legislative legate de subiectul dezbatut
• Tratamentul contabil exemplificat prin cazuri practice si exemple
• Inregistrarile contabile aferente fiecarui caz practic prezentat
• Tratamentul din punct de vedere fiscal, al TVA si al impozitului pe profit
• Atentionari, recomandari, sfaturi referitoare la subiect

Nu rata: Pretul lucrarii este REDUS CU 50%.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
raportari contabilecifra de afaceriexercitiu financiar

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 19 Iulie 2021


Votati articolul "Raportarile contabile la 30 iunie 2021: care sunt modificarile fata de anul trecut":
Rating:

Nota: 3.5 din 5 din 9 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • 25 de intrebari si raspunsuri ANAF despre e-Factura. Situatii intalnite in practica

  • ANAF a publicat recent o colectie de intrebari si raspunsuri oferite de reprezentantii institutiei despre e-Factura, care cuprinde mai multe situatii intalnite in practica de contribuabili.  e-Factura este unul dintre instrumentele implementate de Fisc pentru eliminarea evaziunii fiscale. Legea este inca proaspata, iar contabilii si antreprenorii intampina numeroase obstacole in respectarea regimului legislativ.  ...» citeste mai departe aici

 • Trecerea optionala la impozitul pe profit. Care sunt conditiile pentru o microintreprindere din 2023

  • Tinand cont de modificarile recente aduse Codului fiscal, trecerea optionala la impozitul pe profit are conditii noi.  Asadar, in cazul unei microintreprinderi, in ce conditii se poate opta ca de la inceputul anului 2023 sa devina platititoare de impozit pe profit Trecerea optionala la impozitul pe profit: raspunsul specialistului In baza modificarilor aduse art. 48 alin. 1 din Codul fiscal prin OG 16/2022 si care vor intra in vigo...» citeste mai departe aici

 • Guvernul plafoneaza pretul pentru lemnele de foc la 400 lei pe metrul cub

  • Guvernul impune plafonarea pretului pentru lemnele de foc la 400 lei pe metrul cub, la 1.500 de lei pe tona pentru brichetele de lemn si la 2.000 de lei pentru peleti, potrivit OUG 143/2022 (M.O. 970 din 5 octombrie 2022).  Decizia a fost luata in contextul crizei energetice pe care o traverseaza Europa, precum si al perspectivelor pe termen scurt si mediu. Se constata o serie de cresteri artificiale ale preturilor la lemnul de foc si la produsele der...» citeste mai departe aici

 • Ultimele precizari ANAF facute pentru stabilirea rezidentei fiscale

  • Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza contribuabilii persoane fizice care sosesc /pleaca, in/din Romania pentru o perioada ce depaseste in total 183 de zile ca, in vederea stabilirii rezidentei fiscale, au obligatia depunerii la ANAF a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania sau, dupa caz, a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania. Chestion...» citeste mai departe aici

 • Ce s-a schimbat in legislatia privind concediile. Ghid practic

  • Au fost introduse noi prevederi in legislatia privind concediile carora trebuie sa le acorzi atentie. Noutatile vizeaza concediul paternal (Legea nr. 117/2022), cuantumul indemnizatiei de concediu de crestere a copilului (Legea nr. 225/2021) si concediul medical pentru ingrijirea pacientilor cu afectiuni oncologice (Legea nr. 24/2022).  Orice modificare legislativa genereaza intotdeauna o sumedenie de neclaritati si favorizeaza, in consecinta, controalele de la...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X