email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

8. Plata impozitului pe profit

impozitul pe profit

Impozitul pe profit se plateste trimestrial, pana la data de 25, inclusiv, a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul, cu urmatoarele exceptii:

1. Banca Nationala a Romaniei, societatile comerciale bancare – persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine – platesc impozitul pe profit lunar, pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza impozitul;

2. Organizatiile non-profit platesc impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie,inclusiv, a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul;

3 .Societatile care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura platesc impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie, inclusiv, a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

Potrivit actului normativ de aprobare a Clasificarii activitatilor din economia nationala,veniturile din cultura cerealelor, a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura nu includ si prelucrarea acestor produse.

ATENTIE!

Societatile comerciale care fac plati trimestriale sau lunare platesc pentru ultimul trimestru sau pentru luna decembrie, o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul trei al aceluiasi an fiscal, respectiv o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru luna noiembrie a aceluiasi an fiscal. Plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal se face pana la data stabilita ca termen limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale.

Termenele reglementate de legea contabilitatii pentru depunerea situatiilor financiare anuale de catre persoanele care au obligatia, potrivit legii, sa le intocmeasca, sunt:

 • 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv 30 aprilie, pentrupersoanele juridice care aplica O.M.F.P. nr. 94/2001;
 • 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv 31 martie, pentru persoanele juridice care intocmesc situatii financiare anuale simplificate, inclusiv cele care urmeaza sa retrateze situatiile financiare anuale pana la data de 30 noiembrie;
 • 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv 1 martie, sau 29 februarie dupa caz, pentru microintreprinderi si persoanele juridice care de la constituirenu au desfasurat activitate.

Societatile care au definitivat pana la 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat, pana la 15 februarie, inclusiv, a anului urmator.

IMPORTANT:
Societatile care inceteaza sa existe ca urmare a unui proces de reorganizare au obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei la registrul comertului.

DEPUNEREA DECLARATIILOR DE IMPOZIT PE PROFIT

Completarea si depunerea de catre societatile comerciale a declaratiei de impunere are rolul de a stabili impozitul pe profit datorat sau de recuperat, constituind totodata si cerere de plata a impozitului.

ATENTIE!

 Declaratia de impozit pe profit se depune anual, pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare, cu exceptia celor care depun pana la data de 15 februarie, inclusiv, a anului urmator.

Declaratia privind impozitul pe profit intocmita de platitor reprezinta titlu de creanta prin care se constata si se individualizeaza obligatia de plata privind impozitul pe profit.

IMPORTANT:

In situatia contribuabilului care inceteaza sa existe ca persoana juridica in urma efectuarii unei operatiuni de fuziune prin absorbtie, divizare sau lichidare, termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit reprezinta si termen de plata a obligatiei fata de bugetul de stat.

Odata cu declaratia de impozit pe profit anuala, exista obligatia de a se depune si o declaratie privind platile si angajamentele de plata catre persoanele nerezidente.

Aceasta declaratie cuprinde scopul, suma fiecarei plati, numele si adresa beneficiarului. Nu se cuprind in aceasta declaratie sumele angajate sau platite pentru bunurile importate sau pentru transportul international.

CONSTATAREA SI CONTROLUL

Constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitului pe profit si a majorarilor de intarziere aferente se efectueaza de catre organele fiscale teritoriale.

Inspectia fiscala are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii, si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata, precum si a accesoriilor aferente acestora.

Organele fiscale au urmatoarele drepturi in vederea exercitarii atributiilor ce le revin:

 • sa examineze orice inscrisuri, documente, registre sau evidente contabile ale contribuabililor;
 • sa solicite contribuabililor toate informatiile, justificarile sau explicatiile referitoare la declaratiile si documentele supuse controlului;
 • sa solicite prezenta contribuabililor sau reprezentantilor legali ai acestora la sediul unitatii fiscale;
 • sa faca constatari faptice cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea obiectelor sau surselor impozabile;
 • sa ridice extrase sau sa faca copii de pe oricare inscris, document sau inregistrare contabila;
 • sa retina in scopul protejarii impotriva instrainarii sau distrugerii, in schimbul unor dovezi scrise si semnate de organul fiscal, orice element material care poate constitui o proba sau o dovada referitoare la determinarea impozitelor datorate;
 • sa intre in incaperile care reprezinta domiciliul sau resedinta unei persoane fizice, cu consimtamantul scris al acestuia;
 • sa solicite informatii de la terti;
 • sa aplice sanctiuni.

In vederea determinarii obligatiilor fiscale, organele de control au dreptul de a extinde controlul si asupra altor elemente semnificative, cum sunt:

 • operatiunile care au ca scop evitarea sau diminuarea platii impozitelor;
 • operatiunile efectuate in numele contribuabilului, dar in favoarea asociatilor, actionarilor sau persoanelor care actioneaza in numele acestora;
 • datoriile asumate de contribuabili in contul unor imprumuturi facute sau garantate de actionari, asociati sau de persoanele care actioneaza in numele acestora, in vederea reflectarii reale a operatiunii;
 • distribuirea, impartirea, alocarea veniturilor, deducerile, creditele sau reducerile intre doi sau mai multi contribuabili, sau acele operatiuni controlate, direct sau indirect, de persoane care au interese comune, in scopul prevenirii evaziunii fiscale si pentru reflectarea reala a operatiunilor.

La alocarea veniturilor trebuie avute in vedere prevederile din conventiile de evitare a dublei impuneri.

Se considera ca doua intreprinderi sunt asociate (societati-mama si filiale sau societati controlate in comun), daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • intreprinderea este rezidenta a statului roman, iar cealalta este rezidenta a altui stat;
 • intreprinderea din celalalt stat participa direct sau indirect la conducerea, controlul ori la capitalul intreprinderii nationale;
 • aceleasi persoane participa direct sau indirect la conducerea, controlul sau la capitalul ambelor intreprinderi.

Cele doua intreprinderi sunt legate in relatiile lor comerciale sau financiare prin conditii acceptate sau impuse, care difera de cele care ar fi fost stabilite intre intreprinderi independente.

ATENTIE!

In situatia in care se constata faptul ca relatiile dintre intreprinderi asociate nu reflecta profiturile reale impozabile ce provin din Romania, autoritatile fiscale romane pot sa reconstituie evidentele intreprinderii din Romania in scopul calcularii corecte a obligatiilor fiscale ale intreprinderii asociate.

In situatia tranzactiilor dintre diversi contribuabili sau dintre acestia si o persoana fizica sau o entitate fara personalitate juridica, care participa sub orice forma la conducerea, controlul sau capitalul altui contribuabil sau altei entitati, fara personalitate juridica, valoarea ce va fi recunoscuta de autoritatea fiscala din Romania este valoarea de piata a tranzactiilor.

METODE DE ESTIMARE A VALORII DE PIATA A TRANZACTIILOR

Metoda compararii preturilor

Se aplica in situatia in care sunt vandute produse sau servicii comparabile. Metoda consta in compararea pretului de vanzare al contribuabilului cu preturile practicate de alte entitati independente de acesta.

Practic, aceasta metoda se poate realiza prin parcurgerea urmatoarelor etape:

1. compararea pretului extern pentru marfurile si serviciile identice livrate in strainatate, avand ca punct de reper preturile curente de piata, preturile aplicate intr-un anumit sector, preturile convenite intre terte parti independente.

2. compararea pretului intern pentru marfurile si serviciile identice livrate in tara, avand ca punct de reper preturile derivate pe piata, pe care contribuabilul sau o persoana apartinand aceluiasi grup le-a convenit cu entitati care nu apartin aceluiasi grup.

Metoda „cost plus”

Metoda consta in determinarea pretului obisnuit al pietei ca valoare a costurilor principale, marite cu o rata de profit similara profilului de activitate al contribuabilului. Practic, se au in vedere costurile producatorului sau ale furnizorului de servicii, plus stabilindu-se prin aceeasi metoda de calcul pe care persoana care face transferul isi bazeaza si politica de stabilire a preturilor fata de entitati care nu apartin aceluiasi grup. Suma care se adauga la costul astfel obtinut va avea in vedere o rata de profit medie, specifica domeniului de activitate al contribuabilului.

Metoda pretului de „revanzare”

In acest caz pretul pietei este pretul folosit in cazul vanzarii produselor si serviciilor catre entitati independente, diminuat de cheltuielile de comercializare si o rata de profit.In aplicarea acestei metode se are in vedere pretul la care un produs cumparat de la o persoana apartinand aceluiasi grup este revandut unei entitati care nu apartine grupului.

Pretul care va fi stabilit pentru transferul de produse sau de servicii intre persoane apartinand aceluiasi grup urmeaza sa fie calculat pe baza pretului curent de piata la revanzare.

IMPORTANT:

Cand se constata diferente, pretul de revanzare este corectat pentru a lua in considerare reducerile normale de pe piata, care reflecta rolul si riscul vanzatorului . Se verifica daca:
-revanzatorul a prelucrat sau a modificat marfurile, caz in care se aplica o reducere corespunzatoare;
-marfurile sunt transferate succesiv mai multor persoane din cadrul aceluiasi grup.
Se stabileste un pret pentru transferul final catre o alta persoana care nu apartine grupului.

APLICAREA METODELOR DE ESTIMARE

Aplicarea celor trei metode de estimare se efectueaza de organul fiscal numai in urmatoarele situatii concrete:

 • cand se constata ca un contribuabil are un avantaj prin relatiile cu un alt contribuabil care beneficiaza de o facilitate fiscala acordata prin lege: scutire, reducere de impozit;
 • cand tranzactia se realizeaza cu un contribuabil care detine la acesta parti de capital;
 • cand un contribuabil realizeaza o activitate favorabila altui contribuabil, intr-o forma mai avantajoasa decat cea acceptata in general, ceea ce ar contribui la denaturarea veniturilor sale.

Amanarea datei de incepere a operatiunii se poate solicita o singura data, pentru motive justificate.

Pe baza constatarilor efectuate ca urmare a actiunilor de control, organele fiscale au dreptul:

 • sa stabileasca in sarcina contribuabililor diferente de impozite, precum si sa calculeze majorari de intarziere pentru neplata la termenele legale a impozitelor datorate;
 • sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de legile fiscale;
 • sa dispuna masuri necesare indeplinirii corecte a obligatiilor fiscale ce le revin.

Inainte de desfasurarea unei actiuni de control fiscal, organul de control este obligat sa instiinteze contribuabilul cu privire la selectarea si programarea lui in vederea verificarii, prin transmiterea unui aviz de inspectie fiscala, care va cuprinde:

– temeiul juridic al al inspectiei fiscale – data de incepere a inspectiei fiscale

– obligatiile fiscale si perioada ce urmeaza a fi supuse inspectiei

– posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale.

ASPECTE FISCALE INTERNATIONALE

Persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania au obligatia sa plateasca impozitul pe profit pentru profitul impozabil care este atribuibil sediului permanent.

Profitul impozabil se determina in conformitate cu regulile fiscale, in urmatoarele conditii:

a) numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent se includ in veniturile impozabile;

b) numai cheltuielile efectuate in scopul obtinerii acestor venituri se includ in cheltuielile deductibile;

ATENTIE!

Cheltuielile de conducere si cheltuielile generale de administrare, indiferent de locul in care s-au efectuat, decontate de persoana juridica straina si inregistrate de sediul permanent, sunt deductibile in limita a 10% din veniturile salariale ale angajatilor sediului permanent.

Prin angajati ai sediului permanent se inteleg persoanele angajate cu contract individual de munca in conditiile legii.

Persoanele juridice straine care desfasoara activitati in Romania prin intermediul unui sediu permanent datoreaza impozit pe profit de la inceputul activitatii, imediat ce se poate determina ca a fost sau va fi depasita durata legala.

Aceasta durata este de 6 luni sau conform perioadelor din conventia de evitare a dublei impuneri, dupa caz, pentru indeplinirea conditiilor de sediu permanent.

In cazul in care nu se cunoaste inainte de sfarsitul anului daca prezenta in Romania va fi de o durata suficienta pentru a deveni un sediu permanent, veniturile acelui an fiscal sunt luate in considerare in urmatorul an fiscal, in situatia in care durata specificata este depasita.

Relatia dintre o persoana juridica straina si sediul permanent al acesteia nu poate fi stabilita juridic prin conventii/contracte, iar ca urmare a derularii acestor operatiuni sediul permanent nu poate sa inregistreze pierdere.

IMPORTANT:

Tot ceea ce nu reprezinta cheltuieli sau venituri la persoana juridica straina nu poate fi cheltuiala sau venit al sediului permanent.

ATENTIE!

Circulatia bunurilor si a finantarilor intre acestea, precum si cedarea bunurilor mobile si imobile nu duc la realizarea de profituri sau pierderi.

Reglementarile din conventiile de evitare a dublei impuneri privind definirea sediului permanent prevaleaza fata de prevederile Codului Fiscal numai in cazul in care contribuabilul prezinta certificat de rezidenta fiscala.

Sediul permanent are obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, in limba romana si in moneda nationala, potrivit

Legii contabilitatii, si contabilitate de gestiune adaptata la specificul activitatii.

Pentru necesitatile proprii de informare, sediul permanent poate opta pentru intocmirea situatiilor financiare anuale simplificate si intr-o moneda stabila (Euro, USD etc.).

CREDIT FISCAL

ATENTIE!

Impozitul pe profit sau pe venit, platit de o persoana juridica romana prin retinere la sursa, ca urmare a veniturilor obtinute printr-un sediu permanent intr-un stat strain, se deduce din impozitul pe profitul obtinut in Romania.

Deducerea nu poate depasi impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei de impozit pe profit prevazuta in Romania. Impozitul platit unui stat strain este dedus numai daca persoana juridica romana prezinta documentatia corespunzatoare, din care sa rezulte faptul ca impozitul a fost platit.

Prevederea are drept scop evitarea dublei impuneri a profitului, in sensul ca impozitul pe profitul realizat in strainatate sau impozitele retinute in strainatate prin retinere la sursa, confirmate de autoritatile fiscale din tarile unde au fost realizate veniturile si au fost retinute impozitele aferente, se deduc din impozitul pe profitul datorat in Romania.

IMPORTANT:
In cazul unei persoane care desfasoara o activitate intr-un stat strain,profitul impozabil si impozitul platit statului strain se convertesc in moneda nationala a Romaniei prin utilizarea unei medii a cursurilor de schimb valutar pentru perioada careia ii este afernt profitul impozabil, medie comunicata de Banca Nationala a Romaniei.

In acest sens, din punct de vedere fiscal, la sfarsitul perioadei de impozitare operatiunile efectuate de subunitatile din strainatate ale persoanelor juridice romane, inregistrate in cursul perioadei in devize, (veniturile, cheltuielile, alte sume impozabile sau deductibile cat si impozitul platit) se evalueaza in moneda nationala a Romaniei.

O persoana juridica romana care desfasoara activitati printr-un sediu permanent intr-un alt stat calculeaza profitul impozabil la nivelul intregii societati.

In scopul acordarii creditului fiscal aferent sediului permanent persoana juridica romana calculeaza profitul impozabil si impozitul pe profit aferente acelui sediu fiscal permanent, in conformitate cu reglementarile fiscale din Romania.

Documentul pe baza caruia se calculeaza deducerea din impozitul pe profit datorat in Romania, este cel care atesta plata, confirmat de autoritatea fiscala straina.

In scopul aplicarii acestei reguli toate veniturile obtinute din aceeasi tara straina sunt considerate ca avand aceeasi sursa.

Exemplu:

O persoana juridica romana realizeaza venituri atat in Romania cat si in Germania, printr-un sediu permanent. Societatea mai realizeaza si alte venituri, independent de sediul permanent, venituri care sunt impozitate la sursa.

Astfel, profitul impozabil aferent anului 2004, conform regulilor din Germania este de 500.000.000lei

(stabilit potrivit cursului mediu de schimb valutar comunicat de B.N.R.);

– impozitul pe profit pentru anul 2004, conform regulilor din Germania (cota de 30%), 150.000.000lei;

– profitul impozabil aferent anului 2004, conform regulilor din legea romana, 500.000.000lei (legislatia romana privind impozitul pe profit permite deducerea acelorasi cheltuieli care sunt deductibile si in Germania);

– impozitul pe profit pentru anul 2004, conform prevederilor din legea romana (cota de 25%),

125.000.000lei.
Alte venituri realizate din Germania:

– venituri din dobanzi: 100.000.000lei;

– impozit de 10% cu retinere la sursa pentru veniturile din dobanzi: 10.000.000lei.
Pentru activitatea desfasurata atat in Romania, cat si in Germania situatia este urmatoarea:

– profit impozabil aferent anului 2004, conform regulilor din legea romana, 600.000.000lei;

– impozit pe profit pentru anul 2004, conform regulilor din legea romana (cota de 25%), 150.000.000 lei.

Potrivit situatiei prezentate mai sus, suma maxima reprezentand creditul fiscal extern ce i se poate acorda contribuabilului este de 150.000.000lei. Deoarece impozitul platit in strainatate in suma de 160.000.000lei (150.000.000 + 10.000.000) este mai mare decat limita maxima de 150.000.000lei care poate fi acordata sub forma creditului fiscal extern, societatea va putea scadea din impozitul pe profitul intregii activitati doar suma de 150.000.000lei.

ATENTIE!

Orice pierdere realizata printr-un sediu permanent din strainatate este deductibila doar din veniturile obtinute din strainatate. Pierderile realizate printr-un sediu permanent din strainatate se deduc numai din aceste venituri, separat pe fiecare sursa de venit. Pierderile neacoperite se reporteaza si se recupereaza in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.

RETINEREA IMPOZITULUI PE DIVIDENDE

O persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica romana are obligatia sa retina si sa verse impozitul pe dividende retinut catre bugetul de stat.

ATENTIE!

Impozitul pe dividend se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut platit catre o persoana juridica romana. Impozitul retinut se plateste pana la data de 25, inclusiv,a lunii urmatoare celei in care se face plata dividendului.


In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.

Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, nu se mai retine si nu se mai plateste impozit pe dividendul distribuit altei societati daca:

â—Ź beneficiarul dividendelor detine minimum 25% din titlurile de participare ale acestuia la data platii dividendelor,

â—Ź titlurile de participare au fost detinute pe o perioada de doi ani impliniti pana la data platii acestora.

IMPORTANT:
Dividendele acordate in nature se evalueaza la valoarea de piata din momentul distributiei bunurilor sau serviciilor, incluzand si taxa pe valoarea adaugata.

Impozitul pe dividende se determina, se retine si se vireaza dupa ce a fost calculat impozitul pe profit, pentru urmatoarele elemente:

 • profit obtinut in urma operatiunii de lichidare a societatilor comerciale;
 • capital social majorat prin utilizarea unor elemente de capitaluri proprii (diferente provenite din reevaluarea imobilizarilor si a stocurilor, potrivit legii, sume inregistrate la rezerve din diferente de curs valutar etc.);
 • capitaluri proprii (activ net), constituite din profitul brut, potrivit prevederilor legale (rezerve legale, reduceri sau scutiri de impozit pe profit pentru profitul reinvestit etc.);
 • capitaluri proprii (activ net), constituite in conformitate cu prevederile legale, fara ca sumele cuprinse in capitaluri sa fie evidentiate in prealabil la venituri (diferente provenite din reevaluarea imobilizarilor, diferente de curs valutar din evaluarea disponibilitatilor in valuta, diferente din aplicarea cotei reduse pentru activitatea de export, subventii pentru investitii etc.).
 • capitaluri proprii (activ net), constituite din profitul net (rezerva statutara, alte rezerve, profitul net realizat in exercitiile precedente a carui repartizare a fost amanata etc.).

ATENTIE!

In cazul retragerii sau excluderii unor asociati din cadrul societatilor comerciale, in conformitate cu prevederile legale, se achita asociatului exclus suma de bani care reprezinta partea proportionala din capitalul propriu (activul net)/patrimoniul social. Acesta suma se supune impozitului pe dividende.

Cota de impozit pe dividendul distribuit asociatului persoana fizica este de 5%, evitarea potrivit dispozitiilor Titlului III sau 15% in cazul prevazut in Titlul V din Codul fiscal.

Daca asociatul persoana fizica este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o impuneri conventie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit pe dividende este cea prevazuta in conventie.

In cazul in care cota de impunere din Romania este mai favorabila, se aplica prevederile legislatiei interne, respectiv 5%.

Data pana la care se plateste impozitul pe dividendele distribuite actionarilor, persoane fizice, este 20 a lunii urmatoare platii dividendului.

Cota impozitului pe dividend, pentru actiunile detinute de un fond deschis de investitii la o societate, este de 10%.

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, dividendele se platesc in termenul stabilit de catre adunarea generala a asociatilor, sau dupa caz stabilit prin legi speciale, dar nu mai tarziu de 8 luni de la data aprobarii situatiilor financiare.

In cazul in care termenul de plata nu este respectat, societatea care distribuie dividende va plati penalitati de intarziere, calculate la nivelul dobanzii legale.

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
impozitul pe profit

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 04 Aprilie 2006


Votati articolul "8. Plata impozitului pe profit":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 04 Aprilie 2006 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 9 - 1 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X