email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Raport special complex: Depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile

incheierea exercitiului financiar31 decembriedepunere situatii financiareraportari anuale


Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt reglementate prin OMFP Nr. 40/2013 publicat in Monitorul Oficial nr. 44/21.01.2013

A.Situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2012

1) Persoanele juridice al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic intocmesc situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile financiare anuale incheiate la 31
decembrie 2012 se intocmesc si se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor
Publice in conditiile prevazute in anexele nr. 1 si 4 ale OMFP nr. 40/2013.

Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:
- totalul activelor: 3.650.000 euro;
- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
- numarul mediu de salariati: 50,

Intocmesc situatii financiare anuale care cuprind :

- bilant (cod 10);
- cont profit si pierdere (cod 20);
- situatia modificarilor capitalului propriu;
- situatia fluxurilor de numerar ;
- note explicative la situatiile financiare anuale
Situatiile financiare anuale sunt insotite de :
- formularul "Date informative" (cod 30)
- formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40)

Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmesc situatii financiare anuale prescurtate care cuprind :
- bilant prescurtat (cod 10);
- cont profit si pierdere (cod 20);
- note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate
- optional, se pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar

Situatiile financiare anuale prescurtate sunt insotite de:

- formularul "Date informative" (cod 30)
- formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40)

Prevederile de mai sus referitoare la componentele situatiilor financiare anuale se aplica si subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate.

Nota: Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie, incadrarea in criteriile de marime prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale la 31 decembrie aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate pentru sfarsitul exercitiului financiar curent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

2) Entitatile care in exercitiul financiar precedent au indeplinit concomitent urmatoarele doua criterii de marime:
- cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro inclusiv
- totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro inclusiv
pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aprobat prin OMFP nr. 2239/2011.

Acestea intocmesc situatii financiare anuale simplificate in conditiile prevazute in anexele nr. 1 si 4 la ordin care cuprind:

- bilant simplificat (cod 10);
- cont profit si pierdere simplificat (cod 20)

Situatiile financiare anuale simplificate sunt insotite de:

- formularul "Date informative" (cod 30)
- formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40)

Nota :Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie, incadrarea in criteriile de marime prevazute se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar.

Entitatile care, la finele exercitiului financiar precedent, depasesc limitele unuia sau ambelor criterii de marime prevazute aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu prima raportare contabila efectuata in exercitiul financiar urmator celui in care s-a constatat depasirea criteriilor.

Entitatile care indeplinesc cele doua criterii prevazute, dar nu opteaza pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul entitatilor nou-infiintate, acestea pot opta in primul exercitiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

3) Persoanele juridice ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, intocmesc situatii financiare anuale individuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012 potrivit Reglementarilor Contabile conforme cu (IFRS), aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1286/2012.

4) Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie 2012 compuse din bilant si rezultatul exercitiului, in formatul prevazut de reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1969/2007.

Alte aspecte

* Situatiile financiare anuale se intocmesc si se semneaza de persoanele abilitate potrivit legii/ persoanele care organizeaza si conduc contabilitatea; de asemenea acestea se semneaza si de catre persoana care are obligatia gestionarii patrimoniului

* Potrivit art. 29 si art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care acestea isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

* Situatiile financiare anuale simplificate vor fi insotite de raportul administratorilor la a carui elaborare se aplica prevederile sectiunii 10 "Continutul raportului administratorilor" din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termenul de depunere a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale simplificate si a situatiilor financiare anuale individuale :

>> Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitatile din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar

>> Celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar

B.Raportarile contabile anuale la 31 decembrie 2012

I. Raportarile contabile anuale se intocmesc si se depun de urmatoarele entitati:
>> persoanele juridice aflate in lichidare ( asa cum rezulta din art. 36 alin.3 din Legea contabilitatii nr. 82/1991
>> subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European (potrivit art. 5 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 acestea nu depun situatii financiare anuale)
>> entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic potrivit art. 27 alin. (3) si (3^1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991
>> persoanele juridice ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic potrivit art. 13 alin. (1) si (2) din OMFP nr. 1286/2012

Raportarile contabile anuale cuprind urmatoarele formulare:

- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10)
- Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20),
- Date informative (cod 30) ;
- Situatia activelor imobilizate (cod 40),

Formularele "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii", "Situatia veniturilor si cheltuielilor", "Date informative" si "Situatia activelor imobilizate" cuprinse in raportarea contabila anuala la 31 decembrie sunt intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie, respectiv pe baza balantei de verificare care cuprinde informatiile determinate potrivit prevederilor IFRS.

Raportarile contabile anuale la 31 decembrie se semneaza de persoanele abilitate, potrivit legii sa semneze situatiile financiare anuale si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

Termenul de depunere a raportarilor contabile anuale :

>> 150 de zile de la incheierea anului calendaristic de catre subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European si entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic potrivit art. 27 alin. 3 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

>> 150 de zile la incheierea anului calendaristic de catre persoanele juridice ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic

>> 90 de zile de la incheierea anului calendaristic de catre persoanele juridice aflate in lichidare

Modalitati de depunere a situatiilor financiare anuale, situatiilor financiare anuale simplificate si raportarilor contabile anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice Entitatile vor depune, potrivit legii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale, situatiile financiare anuale simplificate si raportarile contabile anuale incheiate la 31 decembrie, intocmite cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Acesta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe portalul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier PDF avand atasat un fisier .xml (care contine formularele cod 10 , cod 20, cod 30, cod 40) si un fisier cu extensia .zip. Fisierul cu extensia .zip va contine documentele cerute de lege scanate alb-negru si cu o rezolutie
care sa permita incadrarea in limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.
 
Mentionam ca in situatia persoanelor juridice care aplica reglementarile contabile conforme cu IFRS, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin OMFP nr. 1286/2012 fisierul cu extensia zip va contine situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege asa cum sunt acestea intocmite de societatile comerciale si scanate alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.

Formatul electronic al raportarilor contabile anuale la 31 decembrie, generat de programul de asistenta consta intr-un fisier PDF avand atasat un fisier .xml (care contine formularele cod 10 , cod 20, cod 30, cod 40)

Depunerea situatiilor financiare anuale si a documentelor cerute de lege, precum si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se efectueaza astfel:

>> in format hartie si in format electronic la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata

 >> in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro , avand atasata o semnatura electronica extinsa

Important: Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la 31 decembrie nu intocmesc situatii financiare anuale/raportari contabile anuale la 31 decembrie si depun o declaratie pe proprie raspundere din partea persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Aceasta declaratie trebuie sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii si anume :
- denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
- adresa si numarul de telefon;
- numarul de inregistrare la registrul comertului;
- codul unic de inregistrare;
- capitalul social.

Nedepunerea la termen a situatiilor financiare anuale,a situatiilor financiare anuale simplificate, a raportarilor anuale la 31 decembrie sau a declaratiilor, dupa caz constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: DGFP Arges


de Mihaela Pascu

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Costurile de productie ale firmei. Atentie la amenzi!


Dvs. dati importanta cuvenita calculatiei costurilor de productie?
Pentru ca este decisiva:

  •   pentru pastrarea unei evidente contabile corecte a productiei
  •   pentru rezultate contabile si fiscale conforme legislatie in vigoare
  •   pentru protectie maxima impotriva erorilor in registrele dvs. contabile
  •   pentru evitarea amenzilor FISCULUI
  •   pentru managementul eficient al proceselor din firma!

Comandati acum Modele editabile pentru Calculatia Costurilor!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
incheierea exercitiului financiar31 decembriedepunere situatii financiareraportari anuale

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 26 Februarie 2013


Votati articolul "Raport special complex: Depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 26 Februarie 2013 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X