email
MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Calcularea impozitului pe profit la un ONG

Intrebare:

Care sunt pasii pentru calcularea impozitului pe profit la un ONG care, in decembrie 2005, a comercializat felicitari si cum se trec datele aferente in Registrul de evidenta fiscala? Puteti exemplifica?

Raspuns (dat in 13.02.2006):

In conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele tipuri de venituri:

a) cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;

b) contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;

c) taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;

d) veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;

e) donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare;

f) dividendele, dobanzile si veniturile realizate din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare obtinute din plasarea veniturilor scutite;

g) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;

h) resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;

i) veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;

j) veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica;

k) veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamantului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale.

De asemenea, potrivit art.15 alin.(3) din acelasi act normativ, organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit, prevazuta la alin. (2). In acest caz, organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale datoreaza impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decat cele prevazute la art. 15 alin.(2) si alin.(3), impozit calculat prin aplicarea cotei prevazute la art. 17 alin. (1) sau art. 18 din Legea nr. 571/2003, dupa caz.

In ceea pe priveste modul de determinare a impozitului pe profit in cazul organizatiilor nonprofit care obtin venituri, altele decat cele mentionate la art. 15 alin. (2) din Codul fiscal, si depasesc limita prevazuta la alin. (3) se vor aplica prevederile de la cap. II, titlul II din Codul fiscal. In acest sens se vor avea in vedere urmatoarele:

a) stabilirea veniturilor neimpozabile prevazute la art. 15 alin. (2) din Codul fiscal;

b) determinarea veniturilor neimpozabile prevazute la art. 15 alin. (3) din Codul fiscal, prin parcurgerea urmatorilor pasi:

- calculul echivalentului in lei a 15.000 euro prin utilizarea cursului mediu de schimb valutar EUR/ROL comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul fiscal respectiv;

- calculul valorii procentului de 10% din veniturile prevazute la lit. a);

- stabilirea veniturilor neimpozabile prevazute la art. 15 alin. (3) din Codul fiscal ca fiind valoarea cea mai mica dintre sumele stabilite conform precizarilor anterioare;

c) stabilirea veniturilor neimpozabile prin adunarea sumelor de la lit. a) si b);

d) determinarea veniturilor impozabile prin scaderea din totalul veniturilor a celor de la

lit. c);

e) calculul profitului impozabil corespunzator veniturilor impozabile de la lit. d), avandu-se in vedere urmatoarele:

- stabilirea cheltuielilor efectuate in scopul realizarii veniturilor impozabile de la lit. d). Este necesara utilizarea de catre contribuabil a unor chei corespunzatoare de repartizare a cheltuielilor comune;

- stabilirea valorii deductibile a cheltuielilor determinate conform regulilor de la pct. anterior, luandu-se in considerare prevederile art. 21 din Codul fiscal;

- stabilirea profitului impozabil ca diferenta intre veniturile impozabile de la lit. d) si cheltuielile deductibile stabilite la pct. anterior;

f) calculul impozitului pe profit prin aplicarea cotei prevazute la art. 17 alin. (1) sau la art. 18 din Codul fiscal, dupa caz, asupra profitului impozabil stabilit la lit. e).

Exemplu:

Organizatia nonprofit A, realizeaza in cursul anului 2005, urmatoarele venituri si cheltuieli:

- lei RON -

1

Venituri din contributiile banesti ale membrilor si simpatizantilor

20.000

2

Venituri din donatii

30.000

3

Venituri din sponsorizari

50.000

4

Venituri din vanzarea felicitarilor

25.000

5.

Alte venituri din activitati economice

40.000

TOTAL VENITURI

165.000

6

Cheltuieli cu salariile

10.000

7

Cheltuieli de protocol

2.000

8

Cheltuieli efectuate cu vanzarea felicitarilor

15.000

TOTAL CHELTUIELI

27.000

Deoarece in cazul prezentat de dvs., nu precizati daca felicitarile pe care le vindeti sunt produse de dvs. sau achizitionate si revandute, in acest caz, am presupus faptul ca, felicitarile au fost achizitionate si revandute.

In ceea ce priveste inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor, potrivit Ordinului ministrului finantelor nr.1829/2003 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, publicat in Monitorul Oficial nr. 66 bis din 27 ianuarie 2004, si in conformitate cu reglementarile fiscale in vigoare, persoanele juridice fara scop patrimonial, care desfasoara, potrivit legii, activitati economice, au obligatia organizarii si conducerii contabilitatii, analitic distinct, pentru activitatile fara scop patrimonial, inclusiv activitatile cu destinatie speciala, potrivit legii, si activitatile economice din structura lor.

Prin urmare, veniturile obtinute din activitatile economice, trebuiesc inregistrate in conturile de venituri pe analitice distincte pentru a putea fi identificate in vederea determinarii impozitului pe profit.

Astfel, pentru determinarea impozitului pe profit, in vederea determinarii impozitului pe profit aferent activitatii economice, etapele sunt urmatoarele:

1. stabilirea veniturilor neimpozabile prevazute la art. 15 alin. (2) din Codul fiscal:

- venituri din contributiile banesti ale membrilor si simpatizantilor - 20.000

- venituri din donatii - 30.000

- venituri din sponsorizari - 50.000

TOTAL 100.000

2. determinarea veniturilor neimpozabile prevazute la art. 15 alin. (3) din Codul fiscal, prin parcurgerea urmatorilor pasi:

- calculul echivalentului in lei a 15.000 euro prin utilizarea cursului mediu de schimb valutar EUR/ROL comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul fiscal respectiv;

Pentru anul 2005, cursului mediu de schimb valutar EUR/ROL comunicat de Banca Nationala a Romaniei a fost 3,6234.

15.000 euro x 3.6234 EUR/ROL = 54351 lei

- calculul valorii procentului de 10% din veniturile neimpozabile prevazute la pct.1;

100.000 x 10% = 10.000 lei

Astfel, in urma calcularii celor doua limite, in vederea stabilirii veniturilor neimpozabile prevazute la art. 15 alin. (3) din Codul fiscal, suma care va fi considerata ca neimpozabila este 10.000 lei (valoarea cea mai mica dintre cele doua limite).

3. stabilirea veniturilor neimpozabile prin adunarea sumelor de la pct.1) si pct.2);

100.000 + 10.000 = 110.000 lei

4. determinarea veniturilor impozabile prin scaderea din totalul veniturilor a celor de la pct. 3)

165.000 - 110.000 = 55.000 lei

5. calculul profitului impozabil corespunzator veniturilor impozabile de la pct. 4), avandu-se in vedere urmatoarele: 

i.  stabilirea cheltuielilor efectuate in scopul realizarii veniturilor impozabile de la pct. 4).

In cazul prezentat, cheltuielile deductibile aferente realizarii impozabile sunt Cheltuielile efectuate cu vanzarea felicitarilor -15.000 lei.

In ceea ce priveste cheltuielile comune, care sunt efectuate atat in scopul realizarii de venituri impozabile cat si neimpozabile, pentru a determina partea din aceste cheltuieli efectuate pentru realizarea veniturilor neimpozabile si partea din cheltuieli efectuate pentru realizarea veniturilor impozabile, se foloseste o cheie de repartizare corespunzatoare a acestora. Aceasta cheie nu este imperativa, insa trebuie sa reflecte o repartizare cat mai apropiata de realitate.

Se poate folosi, de exemplu, o cheie de repartizare in functie de totalul veniturilor neimpozabile in total venituri;

Venituri neimpozabile = 100.000

TOTAL VENITURI = 165.000

100.000/165.000 = 60.61%

Deci, 60.61% din cheltuielile comune vor fi alocate in scopul realizarii de venituri neimpozabile si 39.39% pentru realizarea veniturilor impozabile.

In acest caz, am considerat ca fiind cheltuieli comune, cheltuielile cu salariile si cheltuielile de protocol. Prin urmare, aceste cheltuieli vor fi impartite astfel:

60.61% - aferente veniturilor neimpozabile

39.39% - aferente veniturilor impozabile

Total cheltuieli cu salariile si protocol = 10.000 + 2.000 = 12.000 lei

Deci, alocarea cheltuielilor comune se va efectua astfel:

12.000 x 60.61% = 7.273 lei- pentru obtinerea veniturilor neimpozabile

12.000 x 39.39% = 4727 lei - pentru realizarea veniturilor impozabile (activitatea economica)

La fel se va proceda si pentru cheltuielile de protocol:

Total cheltuieli de protocol: 2000 lei

2.000 x 60.61% = 1212 lei

2.000x 39.39% = 788 lei

(ii) stabilirea valorii deductibile a cheltuielilor determinate conform regulilor de la pct. (i), luandu-se in considerare prevederile art. 21 din Codul fiscal.

Pentru activitatea ecomonica, potrivit etapelor de mai sus, am determinat urmatoarele venituri si cheltuieli:

Total venituri - 165.000 lei

Venituri neimpozabile potrivit pct. 3 = 110.000 lei

Cheltuieli cu salariile: 4727 lei

Cheltuieli de protocol: 788 lei

Cheltuieli efectuate cu vanzarea felicitarilor: 15.000 lei

Total venituri impozabile = 165.000 - 110.000 = 55.000 lei

Total cheltuieli = 4727 + 788 + 15.000 = 20515 lei

Profit contabil = venituri - cheltuieli = 55.000 - 20515 = 34485 lei

Pentru determinarea profitului impozabil, se vor aplica regulile stabilite la art. 21 din Codul fiscal. Astfel, in cazul prezentat, in conformitate cu prevederile 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cheltuielile de protocol sunt deductibile la calculul profitului impozabil in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuelilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuelile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.

Prin urmare, se va determina limita in care cheltuielile de protocol sunt deductibile la calculul profitului impozabil, astfel:

Total venituri 55.000 lei

Total cheltuieli = 20515 lei

Venituri - Cheltuieli + cheltuieli de protocol = 55.000 -20515 + 788 = 35273 lei

35273 x 2% = 705 lei

Deci, limita maxima admisa pentru deducerea cheltuielilor de protocol este 705 lei.

Cheltuielile de protocol fiind in suma de 788 lei, acestea depasind limita de 705 lei, vor fi deductibile la calculul profitului impozabil numai 705 lei. Diferenta de 83 lei va fi cheltuiala nedeductibila.

(iii) stabilirea profitului impozabil ca diferenta intre veniturile impozabile de la pct. 4) si cheltuielile deductibile stabilite la pct. (ii);

Total venituri 55.000 lei

Total cheltuieli = 20515 lei

Cheltueli nedeductibile 83 lei

Profit impozabil: 55.000-20515+83 = 34568 lei

Impozit pe profit: 34568 x 16% = 5531 lei

de Contabilul.ro

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 11 Octombrie 2006


Votati articolul "Calcularea impozitului pe profit la un ONG":
Rating:

Nota: 3.5 din 5 din 8 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Politici contabile

Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu un model de politici contabile in cadrul unei societati comerciale de prestari servicii.

va multumesc

Raspuns: 1.Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. 2....... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 11 Octombrie 2006 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 7 + 3 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii articol

Postat de: oa*****
Doresc sa stiu daca un ONG care nu inregistreaza venituri impozabie din activitati economice poate inregistra profit la sfarsitul anului si daca da in care cont se inregistreaza daca la sfarsitu anului diferenta dintre venituri neimpozabie si chetuieli este pozitiv
Data adaugarii: 14-Feb-2012


Subiectele saptamanii

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X