Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
email
Noutati in Codul Fiscal 2020 - 11 Monografii Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Noutati in Codul Fiscal 2020 - 11 Monografii Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

TITLUL IX - Impozite si taxe locale - Partea I

cod fiscalimpozite si taxe locale
                                                 TITLUL IX
                                         Impozite si taxe locale
                                                  Partea I

Conform pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, in cuprinsul titlului IX "Impozite si taxe locale", sintagma "taxa asupra mijloacelor de transport" se va inlocui cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Definitii

ART. 247

In intelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) rangul unei localitati - rangul atribuit unei localitati conform legii;

b) zone din cadrul localitatii - zone stabilite de consiliul local, in functie de pozitia terenului fata de centrul localitatii, de retelele edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale, conform documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului.

c) nomenclatura stradala - lista care contine denumirile tuturor strazilor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare strada in parte, precum si titularul dreptului de proprietate al fiecarui imobil; nomenclatura stradala se organizeaza pe fiecare localitate rurala si urbana si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea adresei domiciliului/resedintei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum si a fiecarui imobil, teren si/sau cladire.

Litera c) a art. 247 a fost introdusa de pct. 216 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Impozite si taxe locale

ART. 248

Impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza:

a) impozitul pe cladiri;

b) impozitul pe teren;

c) impozitul pe mijloacele de transport;

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;

f) impozitul pe spectacole;

g) taxa hoteliera;

h) taxe speciale;

i) alte taxe locale.

CAPITOLUL II - Impozitul si taxa pe cladiri

Denumirea Cap. II din Titlul IX a fost modificata de pct. 217 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Reguli generale

ART. 249

(1) Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care in prezentul titlu se prevede diferit.

(2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe cladiri, precum si taxa pe cladiri prevazuta la alin. (3) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasata cladirea. In cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasata cladirea.

(3) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.

(4) In cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea din cladire aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva.

(5) In intelesul prezentului titlu, cladire este orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite. Incaperea reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri.

Alin. (3) al art. 249 a fost modificat de pct. 31 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

Alin. (2), (3) si (5) ale art. 249 au fost modificate de pct. 218 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Scutiri

ART. 250

(1) Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt, dupa cum urmeaza:

1. cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

2. cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

3. cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute oficial in Romania si componentelor locale ale acestora, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

4. cladirile care constituie patrimoniul unitatilor si institutiilor de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

5. cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

6. cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice, statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni;

7. cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

8. cladirile funerare din cimitire si crematorii;

9. cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

10. cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

11. cladirile care constituie patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

12. cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

13. cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata;

14. cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

15. cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;

16. constructiile speciale situate in subteran, indiferent de folosinta acestora si turnurile de extractie;

17. cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;

18. cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;

19. cladirile utilizate pentru activitati social umanitare, de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotararii consiliului local.

(2) Nu intra sub incidenta impozitului pe cladiri constructiile care nu au elementele constitutive ale unei cladiri.

(3) Scutirea de impozit prevazuta la alin. (1) pct. 10-13 se aplica pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public.

Pct. 1 al alin. (1) al art. 250 a fost modificat de pct. 110 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Pct. 2 al alin. (1) al art. 250 a fost modificat de pct. 32 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

Pct. 2 al alin. (1) al art. 250 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

Punctele 12, 13 si 14 ale alin. (1) al art. 250 au fost introduse de pct. 2 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (2^1) al art. 250 a fost introdus de pct. 3 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Art. 250 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 219 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Calculul impozitului pentru persoane fizice

ART. 251

(1) In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.

(2) In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul prevazut la alin. (3) valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective.

(3) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp, din tabelul urmator:

 

CAPITOLUL II - IMPOZITUL SI TAXA*) PE CLADIRI

VALORILE IMPOZABILE

pe metru patrat de suprafata construita desfasurata

la cladiri, in cazul persoanelor fizice

Art. 251 alin. (3)

NIVELURILE NIVELURILE

INDEXATE PENTRU APLICABILE IN ANUL

ANUL 2006 FISCAL 2007

Valoarea impozabilaValoarea impozabila

Tipul cladirii - lei/mp- - lei/mp-

Cu insta- Fara Cu insta- Fara

latii de instala- latii de instala-

apa, ca- tii de apa, ca- tii de

nalizare,apa, ca- nalizare,apa, ca-

electricenalizare,electricenalizare,

si electri- si electri-

incalzirecitate incalzirecitate

[conditiisau [conditiisau

cumulati-incalzirecumulati-incalzire

ve] ve]

 0 1 2 3 4

1. Cladiri cu pereti sau cadre din 669 397 x x

beton armat, din caramida arsa, piatra

naturala sau alte materiale asemana-

toare

2. Cladiri cu pereti din lemn, carami- 182 114 x x

da nearsa, paianta, valatuci, sipci

sau alte materiale asemanatoare

3. Constructii anexe corpului princi- 114 102 x x

pal al unei cladiri, avand peretii

din beton, caramida arsa, piatra sau

alte materiale asemanatoare

4. Constructii anexe corpului princi- 68 45 x x

pal al unei cladiri, avand peretii

din lemn, caramida nearsa, valatuci,

sipci sau alte materiale asemanatoare

A. Cladire cu cadre din beton armat x x 669 397

sau cu pereti exteriori din caramida

arsa sau din orice alte materiale

rezultate in urma unui tratament

termic si/sau chimic

B. Cladire cu peretii exteriori din x x 182 114

lemn, din piatra naturala, din

caramida nearsa, din valatuci sau din

orice alte materiale nesupuse unui

tratament termic si/sau chimic

C. Cladire-anexa cu cadre din beton x x 114 102

armat sau cu pereti exteriori din

caramida arsa sau din orice alte

materiale rezultate in urma unui

tratament termic si/sau chimic

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori x x 68 45

din lemn, din piatra naturala, din

caramida nearsa, din valatuci sau din

orice alte materiale nesupuse unui

tratament termic si/sau chimic

*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru cladirile proprietate publica

sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale,

concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz,

persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina

fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare

sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.

(4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.

(5) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in tabelul urmator:

*T*

Zona in cadrul Rangul localitatii

localitatii

0 I II III IV V

A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05

B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00

C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95

D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90

*ST*

(6) In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin. (5) se reduce cu 0,10.

(7) Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(6), se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:

a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;

b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

(8) In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(7), se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia.

(8^1) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.

(9) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

Alin. (1)-(3), (5), (7) si (8) ale art. 251 au fost modificate de pct. 220 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (8^1) al art. 251 a fost introdus de pct. 221 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (3) al art. 251 a fost modificat potrivit pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri

ART. 252

(1) Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta, care nu sunt inchiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri se majoreza dupa cum urmeaza:

a) cu 15% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

b) cu 50% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

c) cu 75% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

d) cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.

(1^1) Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.

(2) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.

(3) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.

Alin. (1^1) al art. 252 a fost introdus de pct. 222 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

ART. 253

(1) In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.

(2) Cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(3) Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale in vigoare.

(3^1) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor respective.

(4) In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.

(5) In cazul unei cladiri care a fost reevaluata, conform reglementarilor contabile, valoarea impozabila a cladiri este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii, inregistrata ca atare in contabilitatea proprietarului - persoana juridica.

(6) In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin. (2).

(7) In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli:

a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar;

b) valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe cladiri este valoarea din contract a cladirii, asa cum este ea inregistrata in contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale in vigoare;

c) in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe cladiri este datorat de locator.

(8) Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o persoana juridica aflata in functiune, in rezerva sau in conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizarii.

Alin. (6) al art. 253 a fost modificat de pct. 111 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Alin. (2) al art. 253 a fost modificat de pct. 223 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (3^1) al art. 253 a fost introdus de pct. 224 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (5) si (7) ale art. 253 au fost modificate de de pct. 225 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor

ART. 254

(1) In cazul unei cladiri care a fost dobandita sau construita de o persoana in cursul anului, impozitul pe cladire se datoreaza de catre persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost dobandita sau construita.

(2) In cazul unei cladiri care a fost instrainata, demolata sau distrusa, dupa caz, in cursul anului, impozitul pe cladire inceteaza a se mai datora de persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost instrainata, demolata sau distrusa.

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe cladiri se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.

(4) In cazul extinderii, imbunatatirii, distrugerii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri existente, impozitul pe cladire se recalculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost finalizata modificarea.

(5) Orice persoana care dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii sau construirii.

(6) Orice persoana care extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire existenta are obligatia sa depuna o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari.

(7) Instrainarea unei cladiri, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra cladirii respective nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasata cladirea sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza cladiri cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Alin. (5) al art. 254 a fost modificat de de pct. 226 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (7) al art. 254 a fost introdus de de pct. 227 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Plata impozitului

ART. 255

(1) Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(3) Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

Art. 255 este reprodus astfel cum a fost modificat de de pct. 228 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

CAPITOLUL III - Impozitul si taxa pe teren

Denumirea Cap. III din Titlul IX a fost modificata de pct. 229 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Reguli generale

ART. 256

(1) Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care in prezentul titlu se prevede altfel.

(2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe teren, precum si taxa pe teren prevazuta la alin. (3) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul. In cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasat terenul.

(3) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.

(4) In cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.

(5) In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de locatar.

(6) In cazul in care contractul de leasing inceteaza, altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren este datorat de locator.

Alin. (3) al art. 256 a fost modificat de pct. 33 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

Alin. (2) si (3) ale art. 256 au fost modificate de pct. 230 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (5) si (6) ale art. 256 au fost introduse de pct. 231 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Scutiri

ART. 257

Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:

a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;

b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate juridica;

c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;

d) orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata;

e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul autoritatilor locale;

f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;

g) orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice;

h) orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestuia;

i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;

j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara;

k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;

l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

m) terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;

n) terenurile aferente cladirilor prevazute la art. 250 alin. (1) pct. 6 si 7, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice.

o) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;

p) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;

r) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public.

Litera g) a alin. (1) al art. 257 a fost modificata de pct. 112 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Litera j) a alin. (1) al art. 257 a fost modificata de pct. 113 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Literele o), p) si r) ale art. 257 au fost introduse de pct. 4 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Calculul impozitului

ART. 258

(1) Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.

(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:

*T*

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCTII

Art. 258 alin. (2) - lei/m

Zona NIVELURILE STABILITE NIVELURILE INDEXATE

in IN ANUL 2003 PENTRU ANUL 2004 PENTRU ANUL 2005

ca- ART. 296 ALIN. (1)

drul

loca-Nivelurile impozitului, pe ranguri de Nivelurile impozitului, pe ranguri

lita- localitati de localitati

tii

O I II III IV V O I II III IV V

A 6.525 5.420 4.760 4.095 555 445 6.985 5.800 5.095 4.385 600 480

B 5.420 4.095 3.320 2.765 445 335 5.800 4.385 3.555 3.000 480 360

C 4.095 2.765 2.100 1.330 335 225 4.385 3.000 2.250 1.425 360 240

D 2.765 1.330 1.110 775 220 110 3.000 1.425 1.190 830 235 120

*ST*

In Anexa la HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004, la pct. I, sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2005, in cazul impozitului pe terenurile amplasate in intravilan-terenuri cu constructii.

*T*

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN -

TERENURI CU CONSTRUCTII

Art. 258 alin. (2)

NIVELURILE INDEXATE NIVELURILE INDEXATE

Zona PENTRU ANUL 2005 PENTRU ANUL 2006

in -lei/ha*)- -lei/ha*)-

ca-

drul Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitati Nivelurile impozitului, pe ranguri

lo- rol/ron de localitati

ca-

li-

ta- 0 I II III IV V 0 I II III IV V

tii

A 69.850.000/58.000.000/50.950.000/43.850.000/6.000.000/ 4.800.000/7.4046.1485.4014.681 636 509

6.985 5.800 5.095 4.385 600 480

B 58.000.000/43.850.000/35.550.000/30.000.000/4.800.000/ 3.600.000/6.1484.6483.7683.180 509 382

5.800 4.385 3.555 3.000 480 360

C 43.850.000/30.000.000/22.500.000/14.250.000/3.600.000/ 2.400.000/4.6483.1802.3851.511 382 254

4.385 3.000 2.250 1.425 360 240

D 30.000.000/14.250.000/11.900.000/ 8.300.000/ 2.350.000/1.200.000/3.1801.5111.261 880 249 127

3.000 1.425 1.190 830 235 120

*ST*

In anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt prevazute valorile impozitului pe terenurile amplasate in intravilan - terenuri cu constructii - incepand cu data de 1 ianuarie 2006.

Conform pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006, nivelurile aplicabile in anul 2007 in cazul impozitului/taxei pe terenurile amplasate in intravilan - terenuri cu constructii - vor fi urmatoarele:

CAPITOLUL III - IMPOZITUL SI TAXA*) PE TEREN

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN -

TERENURI CU CONSTRUCTII

Art. 258 alin. (2)

NIVELURILE INDEXATE PENTRU NIVELURILE APLICABILE

Zona ANUL 2006 IN ANUL FISCAL 2007

in - lei/ha**) - - lei/ha**) -

ca-

drul Nivelurile impozitului, pe ranguri Nivelurile impozitului/taxei, pe

lo- de localitati ranguri de localitati

ca-

li-

ta- 0 I II III IV V 0 I II III IV V

tii

A 7.4046.1485.4014.681 636 509 7.4046.1485.4014.681 636 509

B 6.1484.6483.7683.180 509 382 6.1484.6483.7683.180 509 382

C 4.6483.1802.3851.511 382 254 4.6483.1802.3851.511 382 254

D 3.1801.5111.261 880 249 127 3.1801.5111.261 880 249 127

*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica

sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale,

concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se

stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,

locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz,

in conditii similare impozitului pe teren.

**) In cazul impozitului pe terenurile amplasate in intravilan pentru a nu

majora sau diminua, dupa caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor

la a doua zecimala in urma conversiei generata de aplicarea Legii nr. 348/2004

privind denominarea monedei nationale, s-a procedat la raportarea nivelurilor

impozitului pe teren in lei/ha, tinand seama de faptul ca 1 mp = 0,0001 ha.

(3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la alin. (4), iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la alin. (5).

(4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul urmator:

*T*

Nr. Zona (lei/ha)

crt.

A B C D

1 Teren arabil 20 15 13 11

2 Pasune 15 13 11 9

3 Faneata 15 13 11 9

4 Vie 33 25 20 13

5 Livada 38 33 25 20

6 Padure sau alt teren cu vegetatie

forestiera 20 15 13 11

7 Teren cu apa 11 9 6 x

8 Drumuri si cai ferate x x x x

9 Teren neproductiv x x x x

*ST*

Conform pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006, nivelurile aplicabile in anul 2007 in cazul impozitului/taxei pe terenurile amplasate in intravilan - orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii - vor fi urmatoarele:

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN

- ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA

DE TERENURI CU CONSTRUCTII -

Art. 258 alin. (4)

Nr. Zona NIVELURILE INDEXATE NIVELURILE APLICABILE

crt. PENTRU ANUL 2006 IN ANUL FISCAL 2007

- lei/ha**) - Zona - lei/ha**) -

Categoria

de folosinta Zona Zona Zona Zona

A B C D A B C D

1 Teren arabil 20 15 13 11 20 15 13 11

2 Pasune 15 13 11 9 15 13 11 9

3 Faneata 15 13 11 9 15 13 11 9

4 Vie 33 25 20 13 33 25 20 13

5 Livada 38 33 25 20 38 33 25 20

6 Padure sau alt 20 15 13 11 20 15 13 11

teren cu vegetatie

forestiera

7 Terenuri cu ape 11 9 6 x 11 9 6 x

8 Drumuri si cai ferate x x x x x x x x

9 Neproductiv x x x x x x x x

*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica

sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale,

concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se

stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,

locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz,

in conditii similare impozitului pe teren.

**) In cazul impozitului pe terenurile amplasate in intravilan pentru a nu

majora sau diminua, dupa caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor

la a doua zecimala in urma conversiei generata de aplicarea Legii nr. 348/2004

privind denominarea monedei nationale, s-a procedat la raportarea nivelurilor

impozitului pe teren in lei/ha, tinand seama de faptul ca 1 mp = 0,0001 ha.

(5) Suma stabilita conform alin. (4) se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in urmatorul tabel:

*T*

Rangul localitatii Coeficientul de corectie

O 8,00

I 5,00

II 4,00

III 3,00

IV 1,10

V 1,00

*ST*

(5^1) Ca exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform prevederilor alin. (3)-(5) numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;

b) au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a).

(5^2) In caz contrar, impozitul pe terenul situat in intravilanul unitatii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza conform alin. (2).

(6) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 251 alin. (5)*):

*T*

Nr.

crt. Categoria de folosinta Zona [lei (RON)/ha]

0 1 A B C D

1. Teren cu constructii 22 20 18 16

2. Arabil 36 34 32 30

3. Pasune 20 18 16 14

4. Faneata 20 18 16 14

5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 40 38 36 34

5.1. Vie pana la intrarea pe rod x x x x

6. Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1 40 38 36 34

6.1. Livada pana la intrarea pe rod x x x x

7. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, 12 10 8 6

cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1

7.1. Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol

de protectie x x x x

8. Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 4 3 2 1

8.1. Teren cu amenajari piscicole 24 22 20 18

9. Drumuri si cai ferate x x x x

10. Teren neproductiv x x x x

*ST*

Conform pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006, nivelurile aplicabile in anul 2007 in cazul impozitului/taxei pe terenurile amplasate in extravilan - vor fi urmatoarele:

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN

Art. 258 alin. (6) - lei/ha**) -

Nr. Zona NIVELURILE INDEXATE NIVELURILE APLICABILE

crt. PENTRU ANUL 2006 IN ANUL FISCAL 2007

Categoria de folosinta Zona Zona

0 1 A B C D A B C D

1 Teren cu constructii 22 20 18 16 22 20 18 16

2 Arabil 36 34 32 30 36 34 32 30

3 Pasune 20 18 16 14 20 18 16 14

4 Faneata 20 18 16 14 20 18 16 14

5 Vie pe rod, alta decat 40 38 36 34 40 38 36 34

cea prevazuta la nr.

crt. 5.1

5.1 Vie pana la intrarea x x x x x x x x

pe rod

6 Livada pe rod, alta 40 38 36 34 40 38 36 34

decat cea prevazuta la

nr. crt. 6.1

6.1 Livada pana la x x x x x x x x

intrarea pe rod

7 Padure sau alt teren 12 10 8 6 12 10 8 6

cu vegetatie

forestiera cu exceptia

celui prevazut la

nr. crt. 7.1

7.1 Padure in varsta de x x x x x x x x

pana la 20 de ani si

padure cu rol de

protectie

8 Teren cu apa, altul 4 3 2 1 4 3 2 1

decat cel cu amenajari

piscicole

8.1 Teren cu amenajari 24 22 20 18 24 22 20 18

piscicole

9 Drumuri si cai ferate x x x x x x x x

10 Neproductiv x x x x x x x x

*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica

sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale,

concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se

stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,

locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa

caz, in conditii similare impozitului pe teren.

(7) Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei, potrivit normelor prevazute la art. 293, sub sanctiunea nulitatii.

(8) Atat in cazul cladirilor, cat si al terenurilor, daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrarile tehnice de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea funciara, iar modificarea sarcinilor fiscale opereaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se inregistreaza la compartimentul de specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la declaratia fiscala.

Alin. (2) al art. 258 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003 publicata MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004.

In Anexa la HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004, la pct. I, sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2005, in cazul impozitului pe terenurile amplasate in extravilan.

Alin. (6) al art. 258 a fost modificat de pct. 5 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (7) si (8) ale art. 258 au fost introduse de pct. 6 al art. I din Titlul VIII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (6) al art. 258 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie 2006. Anterior modificarii aduse de acest act normativ, pentru alineatul (6) al art. 258 erau incidente doua acte normative: Legea nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005 si Hotararea nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005.

*) Art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie 2006 prevede urmatoarele:

"ART. II

(1) Impozitele pe terenurile din extravilanul localitatilor, stabilite si incasate pentru anul 2006 pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, raman stabilite conform deciziilor de impunere emise de organele fiscale. Impozitul pe terenurile din extravilanul localitatilor, stabilit si neincasat pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se stabileste conform alin. (2).

(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta impozitul pe terenurile din extravilanul localitatilor se stabileste potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta.

(3) Impozitul pe terenurile amplasate in extravilanul localitatilor, incasat pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se face venit la bugetul de stat.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 260 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul pe teren pentru terenurile amplasate in extravilanul localitatilor, aferent anului 2006, se plateste in 3 rate egale, pana la datele de 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie inclusiv."

Partea introductiva a alin. (2), alin. (3) si (4) ale art. 258 au fost modificate de pct. 232 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (5^1) si (5^2) ale art. 258 au fost introduse de pct. 233 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (7) si (8) ale art. 258 au fost modificate de pct. 234 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Dobandiri si transferuri de teren, precum si alte modificari aduse terenului

ART. 259

(1) Pentru un teren dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe teren se datoreaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care terenul a fost dobandit.

(2) Pentru orice operatiune juridica efectuata de o persoana in cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana inceteaza a mai datora impozitul pe teren incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.

(4) Daca incadrarea terenului in functie de pozitie si categorie de folosinta se modifica in cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care modifica impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifica incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a intervenit modificarea.

(5) Daca in cursul anului se modifica rangul unei localitati, impozitul pe teren se modifica pentru intregul teren situat in intravilan corespunzator noii incadrari a localitatii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit aceasta modificare.

(6) Orice persoana care dobandeste teren are obligatia de a depune o declaratie privind achizitia terenului la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei.

(6^1) Instrainarea unui teren, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza terenuri cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

(7) Orice persoana care modifica folosinta terenului are obligatia de a depune o declaratie privind modificarea folosintei acestuia la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data modificarii folosintei.

Alin. (6^1) al art. 259 a fost introdus de pct. 235 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Plata impozitului

ART. 260

(1) Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat.

Art. 260 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 236 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

CAPITOLUL IV - Impozitul pe mijloacele de transport

Reguli generale

ART. 261

(1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel.

(2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozitul pe mijloacele de transport, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.

(3) In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar.

(4) In cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.

Alin. (3) al art. 261 a fost modificat de pct. 237 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (4) al art. 261 a fost introdus de pct. 238 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Scutiri

ART. 262

Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru:

a) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;

b) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;

c) mijloacele de transport ale institutiilor publice;

d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public.

e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare.

Litera e) a art. 262 a fost introdusa de pct. 239 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Calculul impozitului

ART. 263

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevazute in prezentul capitol.

(2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 de cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

*T*

Tipuri de autovehicule Suma, in lei,

pentru fiecare grupa

de 200 cmc sau fractiune

din aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu

capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv 7

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre

1601 cmc si 2000 cm3 inclusiv 15

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre

2001 cmc si 2600 cm3 inclusiv 30

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre

2601 cmc si 3000 cm3 inclusiv 60

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste

3.001 cmc 120

6. Autobuze, autocare, microbuze 20

7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata

de pana la 12 tone inclusiv, precum si autoturismele

de teren din productie interna 25

8. Tractoare inmatriculate 15

*ST*

---------------

Conform pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006, nivelurile aplicabile in anul 2007 in cazul taxei asupra mijloacelor de transport - vor fi urmatoarele:

CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE

MIJLOACELE DE TRANSPORT*)

Art. 263 alin. (2)

NIVELURILE NIVELURILE

Mijloc de transport cu tractiune INDEXATE PENTRU APLICABILE IN ANUL

mecanica ANUL 2006 FISCAL 2007

Suma, in lei, pentru

valoarea taxei fiecare grupa de

- lei/500cmc sau 200 cmc sau fractiu-

fractiune - ne din aceasta

Autoturisme cu capacitatea 7 x

cilindrica de pana la 2.000 cmc,

inclusiv

Autoturisme cu capacitatea

cilindrica de peste 2.000 cmc 9 x

Autobuze, autocare, microbuze 15 x

Alte vehicule cu tractiune

mecanica cu masa totala maxima 16 x

autorizata de pana la 12 t inclusiv

Tractoare inmatriculate 10 x

Motociclete, motorete si

scutere 4 x

*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma "impozitul pe mijloacele de

transport inlocuieste sintagma "taxa asupra mijloacelor de transport" Tipuri de autovehicule x x

1. Motorete, scutere, motociclete x 7

si autoturisme cu capacitatea

cilindrica de pana la 1600 cmC

inclusiv

2. Autoturisme cu capacitatea x 15

cilindrica intre 1601 cmc si

2000 cmc inclusiv

3. Autoturisme cu capacitatea x 30

cilindrica intre 2001 cmc si

2600 cmc

4. Autoturisme cu capacitatea x 60

cilindrica intre 2601 cmc si

3000 cmc

5. Autoturisme cu capacitatea x 120

cilindrica peste 3001 cmc

6 Autobuze, autocare, microbuze x 20

7. Alte autovehicule cu masa totala x 25

maxima autorizata de pana la 12 tone

inclusiv, precum si autoturismele

de teren din productie interna

8. Tractoare inmatriculate x 15

In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective.

(4) In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este egala cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

*T*

Art. 263 alin.(4) Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de

peste 12 tone

NIVELURILE STABILITE NIVELURILE INDEXATE

Numarul axelor si IN ANUL 2003 PENTRU PENTRU ANUL 2005

masa totala maxima 2004 - ART. 296 ALIN.(1)

autorizata

Impozit (lei) Impozit (lei)

Vehicule cu Vehicule cu Vehicule cu Vehicule cu

sistem de sus- alt sistem sistem de sus- alt sistem

pensie pneuma- de suspensiepensie pneuma- de suspensie

tica sau un tica sau un

echivalent re- echivalent re-

cunoscut cunoscut

I. Vehicule cu doua axe x x x x

1. Masa peste 12 tone,

dar nu mai mult de 13 1.106.000 1.217.000 1.184.000 1.302.000

tone

 2. Masa peste 12 tone,

dar nu mai mult de 14 1.217.000 1.327.000 1.302.000 1.420.000

tone

3. Masa peste 12 tone,

dar nu mai mult de 15 1.327.000 1.548.000 1.420.000 1.656.000

tone

4. Masa peste 15 tone 1.548.000 3.097.000 1.656.000 3.314.000

II. Vehicule cu trei axe x x x x

1. Masa peste 15 tone,

dar nu mai mult de 17 1.217.000 1.327.000 1.302.000 1.420.000

tone

2. Masa peste 17 tone,

dar nu mai mult de 19 1.327.000 1.438.000 1.420.000 1.539.000

tone

3. Masa peste 19 tone,

dar nu mai mult de 21 1.438.000 1.770.000 1.539.000 1.894.000

tone

4. Masa peste 21 tone,

dar nu mai mult de 23 1.770.000 2.765.000 1.894.000 2.959.000

tone

5. Masa peste 23 tone,

dar nu mai mult de 25 2.765.000 4.203.000 2.959.000 4.497.000

tone

6. Masa peste 25 tone 2.765.000 4.203.000 2.959.000 4.497.000

III. Vehicule cu patru x x x x

axe

1. Masa peste 23 tone,

dar nu mai mult de 25 1.770.000 1.880.000 1.894.000 2.012.000

tone

2. Masa peste 25 tone,

dar nu mai mult de 27 1.880.000 2.765.000 2.012.000 2.959.000

tone

3. Masa peste 27 tone,

dar nu mai mult de 29 2.765.000 4.424.000 2.959.000 4.734.000

tone

4. Masa peste 29 tone,

dar nu mai mult de 31 4.424.000 6.636.000 4.734.000 7.101.000

tone

5. Masa peste 31 tone 4.424.000 6.636.000 4.734.000 7.101.000

*ST*

In Anexa la HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004, la pct. I, sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2005, referitoare la valoarea impozitului in cazul autovehiculelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone.

Art. 263 alin. (4) Autovehicule de transport marfa cu masa totala

si 292 alin. (3) autorizata de peste 12 tone

NIVELURILE NIVELURILE

Numarul axelor si masa totala INDEXATE PENTRU PENTRU

maxima autorizata ANUL 2005 ANUL 2006

Impozit -(lei) Impozit -(lei)

rol/ron

Vehicule Vehicule Vehicule

cu sistem cu alt cu sistem Vehicule

de suspen-sistem dede suspen-cu alt

sie pneu- suspensiesi pneuma-sistem de

matica sau tica sau suspensie

un echiva- un echiva-

lent lent

recunoscut recunoscut

I. Vehicule cu doua axe x x x x

1. Masa peste 12 t, dar nu mai mult 1.184.0001.302.000

de 13 t /118,40 /130,20 100 110

2. Masa peste 13 t, dar nu mai mult 1.302.0001.420.000

de 14 t /130,20 /142,00 110 167

3. Masa peste 14 t, dar nu mai mult 1.420.0001.656.000

de 15 t /142,00 /165,60 167 235

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

4. Masa peste 15 t 1.656.0003.314.000

/165,60 /331,40 235 533

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

II. Vehicule cu trei axe x x x x

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1. Masa peste 15 t, dar nu mai mult 1.302.0001.420.000 110 120

de 17 t /130,20 /142,00

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2. Masa peste 17 t, dar nu mai mult 1.420.0001.539.000 120 216

de 19 t /142,00 /153,90

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3. Masa peste 19 t, dar nu mai mult 1.539.0001.894.000 216 280

de 21 t /153,90 /189,40

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

4. Masa peste 21 t, dar nu mai mult 1.894.0002.959.000 280 432

de 23 t /189,40 /295,90

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

5. Masa peste 23 t, dar nu mai mult 2.959.0004.497.000 432 671

de 25 t /295,90 /449,70

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

6. Masa peste 25 t 2.959.0004.497.000 432 671

/295,90 /449,70

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

III. Vehicule cu patru axe x x x x

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1. Masa peste 23 t, dar nu mai mult 1.894.0002.012.000 280 284

de 25 t /189,40 /201,20

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2. Masa peste 25 t, dar nu mai mult 2.012.0002.959.000 284 443

de 27 t /201,20 /295,90

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3. Masa peste 27 t, dar nu mai mult 2.959.0004.734.000 443 704

de 29 t /295,90 /473,40

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

4. Masa peste 29 t, dar nu mai mult 4.734.0007.101.000 704 1.044

de 31 t /473,40 /710,10

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

5. Masa peste 31 t 4.734.0007.101.000 704 1.044

/473,40 /710,10

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

In anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2006 in cazul autovehiculelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone.

AAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Taxa(RON)

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAA

Numarul axelor si masa totala Vehicule cu sistem de Vehicule cu

maxima autorizata suspensie pneumatica alt sistem

sau un echivalent de

recunoscut suspensie

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

I Vehicule cu doua axe

IAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1 Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 100 110

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2 Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 110 218

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3 Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 218 307

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

4 Masa peste 15 tone 307 694

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

II Vehicule cu trei axe

IAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1 Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 110 137

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2 Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 137 281

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3 Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 281 365

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

4 Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 365 563

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

5 Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 563 874

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

6 Masa peste 25 tone, 563 874

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

IIIVehicule cu patru axe

IAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1 Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 365 370

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2 Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 370 578

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3 Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 578 917

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

4 Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 917 1361

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

5 Masa peste 31 tone, 917 1361

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

*ST*

In Anexa la HOTARAREA nr. 1.086 din 16 august 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 august 2006 au fost aprobate nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2007. HOTARAREA nr. 1.086 din 16 august 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 august 2006 a fost abrogata de HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

Conform pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006, nivelurile aplicabile in anul 2007, in cazul impozitului asupra autovehiculelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone vor fi urmatoarele:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone

Art. 263 alin. (4) si art. 292 alin. (3)

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

NIVELURILE NIVELURILE

Numarul axelor si masa totala INDEXATE PENTRU APLICABILE IN ANUL

maxima autorizata ANUL 2006 FISCAL 2007

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Taxa, in lei Impozitul, in lei

IAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAA

Vehicule Vehicule Vehicule

cu sistem cu alt cu sistem Vehicule

de suspen-sistem dede suspen-cu alt

sie pneu- suspensiesi pneuma-sistem de

matica sau tica sau suspensie

un echiva- un echiva-

lent lent

recunoscut recunoscut

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

I. Vehicule cu doua axe x x x x

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1. Masa peste 12 t, dar nu mai mult

de 13 t 100 110 100 110

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2. Masa peste 13 t, dar nu mai mult

de 14 t 110 167 110 218

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3. Masa peste 14 t, dar nu mai mult

de 15 t 167 235 218 307

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

4. Masa peste 15 t 235 533 307 694

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

II. Vehicule cu trei axe x x x x

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1. Masa peste 15 t, dar nu mai mult

de 17 t 110 120 110 137

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2. Masa peste 17 t, dar nu mai mult

de 19 t 120 216 137 281

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3. Masa peste 19 t, dar nu mai mult

de 21 t 216 280 281 365

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

4. Masa peste 21 t, dar nu mai mult

de 23 t 280 432 365 563

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

5. Masa peste 23 t, dar nu mai mult

de 25 t 432 671 563 874

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

6. Masa peste 25 t 432 671 563 874

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

III. Vehicule cu patru axe x x x x

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1. Masa peste 23 t, dar nu mai mult

de 25 t 280 284 365 370

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2. Masa peste 25 t, dar nu mai mult

de 27 t 284 443 370 578

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3. Masa peste 27 t, dar nu mai mult

de 29 t 443 704 578 917

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

4. Masa peste 29 t, dar nu mai mult

de 31 t 704 1.044 917 1.361

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

5. Masa peste 31 t 704 1.044 917 1.361

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

(5) In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

*T*

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Combinatiide autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)

Art. 263 alin.(5) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de

peste 12 tone

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

NIVELURILE STABILITE NIVELURILE INDEXATE

Numarul axelor si IN ANUL 2003 PENTRU PENTRU ANUL 2005

masa totala maxima 2004 - ART. 296 ALIN.(1)

autorizata IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Impozit (lei) Impozit (lei)

IAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Axa/axe mo- Axa/axe mo- Axa/axe mo- Axa/axe mo-

toare cu sus- toare cu alt toare cu sus- toare cu alt

pensie pneuma- sistem de pensie pneuma- sistem de

tica sau un suspensie tica sau un suspensie

echivalent re- echivalent re-

cunoscut cunoscut

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

I. Vehicule cu 2+1 axe x x x x

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1. Masa peste 12 tone,

dar nu mai mult de 14 1.006.000 1.217.000 1.076.000 1.302.000

tone

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2. Masa peste 14 tone,

dar nu mai mult de 16 1.217.000 1.327.000 1.302.000 1.420.000

tone

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3. Masa peste 16 tone,

dar nu mai mult de 18 1.327.000 1.438.000 1.420.000 1.539.000

tone

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

4. Masa peste 18 tone,

dar nu mai mult de 20 1.438.000 1.548.000 1.539.000 1.656.000

tone

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

5. Masa peste 20 tone,

dar nu mai mult de 22 1.548.000 1.659.000 1.656.000 1.775.000

tone

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

6. Masa peste 22 tone,

dar nu mai mult de 23 1.659.000 1.770.000 1.775.000 1.894.000

tone

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

7. Masa peste 23 tone,

dar nu mai mult de 25 1.770.000 2.212.000 1.894.000 2.367.000

tone

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

8. Masa peste 25 tone 2.212.000 3.760.000 2.367.000 4.023.000

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

II. Vehicule cu 2+2 axe x x x x

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1. Masa peste 23 tone,

dar nu mai mult de 25 1.327.000 1.438.000 1.420.000 1.539.000

tone

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2. Masa peste 25 tone,

dar nu mai mult de 26 1.428.000 1.770.000 1.539.000 1.894.000

tone

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3. Masa peste 26 tone,

dar nu mai mult de 28 1.770.000 2.212.000 1.894.000 2.367.000

tone

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

4. Masa peste 28 tone,

dar nu mai mult de 29 2.212.000 2.544.000 2.367.000 2.722.000

tone

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

5. Masa peste 29 tone,

dar nu mai mult de 31 2.544.000 4.092.000 2.722.000 4.379.000

tone

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

6. Masa peste 31 tone,

dar nu mai mult de 33 4.092.000 5.751.000 4.379.000 6.154.000

tone

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

7. Masa peste 33 tone,

dar nu mai mult de 36 5.751.000 8.737.000 6.154.000 9.349.000

tone

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

8. Masa peste 36 tone 5.751.000 8.737.000 6.154.000 9.349.000

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

III. Vehicule cu 2+3 axe x x x x

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1. Masa peste 36 tone,

dar nu mai mult de 38 4.645.000 6.304.000 4.970.000 6.745.000

tone

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2. Masa peste 38 tone 6.304.000 8.848.000 6.745.000 9.467.000

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

IV. Vehicule cu 3+2 axe x x x x

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1. Masa peste 36 tone,

dar nu mai mult de 38 3.871.000 5.530.000 4.142.000 5.917.000

tone

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2. Masa peste 38 tone,

dar nu mai mult de 40 5.530.000 7.742.000 5.917.000 8.284.000

tone

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3. Masa peste 40 tone 7.742.000 8.737.000 8.284.000 9.349.000

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

V. Vehicule cu 3+3 axe x x x x

1. Masa peste 36 tone,

dar nu mai mult de 38 3.097.000 3.429.000 3.314.000 3.669.000

tone

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2. Masa peste 38 tone,

dar nu mai mult de 40 3.429.000 4.092.000 3.669.000 4.379.000

tone

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3. Masa peste 40 tone 4.092.000 8.295.000 4.379.000 8.876.000

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

*ST*

In Anexa la HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004, la pct. I, sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2005, referitoare la valoarea impozitului in cazul combinatiilor de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Combinati de autovehicule (autovehicule

articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa

Art. 263 alin. (5) cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone

si 292 alin. (3)

NIVELURILE NIVELURILE

Numarul axelor si masa totala INDEXATE PENTRU PENTRU

maxima autorizata ANUL 2005 ANUL 2006

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Impozit -(lei) Impozit -(lei)

rol/ron

IAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAA

Axa/axe Axa/Axe Axa/axe Axa/Axe

motoare cumotoare motoare cumotoare

suspensie cu alt suspensie cu alt

pneumaticasistem depneumaticasistem de

sau un suspensiesau un suspensie

echivalent echivalent

recunoscut recunoscut

I. Vehicule cu 2+1 axe X X X X

1. Masa peste 12 t, dar nu mai mult 1.076.0001.302.000 100 110

de 14 t /107,60 /130,20

2. Masa peste 14 t, dar nu mai mult 1.302.0001.420.000 110 120

de 16 t /130,20 /142,00

3. Masa peste 16 t, dar nu mai mult 1.420.0001.539.000 120 130

de 18 t /142,00 /153,90

4. Masa peste 18 t, dar nu mai mult 1.539.0001.656.000 130 140

de 20 t /153,90 /165,60

5. Masa peste 20 t, dar nu mai mult 1.656.0001.775.000 140 150

de 22 t /165,60 /177,50

6. Masa peste 22 t, dar nu mai mult 1.775.0001.894.000 150 189

de 23 t /177,50 /189,40

7. Masa peste 23 t, dar nu mai mult 1.894.0002.367.000 189 340

de 25 t /189,40 /236,70

8. Masa peste 25 t 2.367.0004.023.000 340 597

/236,70 /402,30

II. Vehicule cu 2+2 axe x x x x

1. Masa peste 23 t, dar nu mai mult 1.420.0001.539.000 120 136

de 25 t /142,00 /153,90

2. Masa peste 25 t, dar nu mai mult 1.539.0001.894.000 136 224

de 26 t /153,90 /189,40

3. Masa peste 26 t, dar nu mai mult 1.894.0002.367.000 224 329

de 28 t /189,40 /236,70

4. Masa peste 28 t, dar nu mai mult 2.367.0002.722.000 329 397

de 29 t /236,70 /272,20

5. Masa peste 29 t, dar nu mai mult 2.722.0004.379.000 397 651

de 31 t /272,20 /437,90

6. Masa peste 31 t, dar nu mai mult 4.379.0006.154.000 651 904

de 33 t /437,90 /615,40

7. Masa peste 33 t, dar nu mai mult 6.154.0009.349.000 904 1373

de 36 t /615,40 /934,90

8. Masa peste 36 t 6.154.0009.349.000 904 1373

/615,40 /934,90

III. Vehicule cu 2+3 axe x x x x

1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult 4.970.0006.745.000 719 1001

de 38 t /497,00 /674,50

2. Masa peste 38 t 6.745.0009.467.000 1001 1361

/674,50 /946,70

IV. Vehicule cu 3+2 axe x x x x

1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult 4.142.0005.917.000 636 883

de 38 t /414,20 /591,70

2. Masa peste 38 t, dar nu mai mult 5.917.0008.284.000 883 1221

de 40 t /591,70 /828,40

3. Masa peste 40 t 8.284.0009.349.000 1221 1806

/828,40 /934,90

V. Vehicule cu 3+3 axe x x x x

1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult 3.314.0003.669.000 362 437

de 38 t 331,40 /366,90

2. Masa peste 38 t, dar nu mai mult 3.669.0004.379.000 437 653

de 40 t /366,90 /437,90

3. Masa peste 40 t 4.379.0008.876.000 653 1040

/437,90 /887,60

In anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2006 referitoare la valoarea impozitului in cazul combinatiilor de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone

Numarul axelor si masa totala Vehicule cu sistem de Vehicule cu

maxima autorizata suspensie pneumatica alt sistem

sau un echivalent de

recunoscut suspensie

I Vehicule cu 2+1 axe

1 Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 100 110

2 Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 110 120

3 Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 120 130

4 Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 130 140

5 Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 140 190

6 Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 190 246

7 Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 246 443

8 Masa peste 25 tone 443 778

IIVehicule cu 2+2 axe

1 Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 120 177

2 Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 177 291

3 Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 291 428

4 Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 428 517

5 Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 517 849

6 Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 849 1178

7 Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 1178 1789

8 Masa peste 36 tone 1178 1789

IIIVehicule cu 2+3 axe

1 Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 938 1305

2 Masa peste 38 tone 1305 1774

IV Vehicule cu 3+2 axe

1 Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 829 1150

2 Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 1150 1591

3 Masa peste 40 tone 1591 2354

V Vehicule cu 3+3 axe

1 Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 471 570

2 Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 570 851

3 Masa peste 40 tone 851 1356

*ST*

In Anexa la HOTARAREA nr. 1.086 din 16 august 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 august 2006 au fost aprobate nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2007. HOTARAREA nr. 1.086 din 16 august 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 august 2006 a fost abrogata de HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

Conform pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006, nivelurile aplicabile in anul 2007, in cazul impozitului prevazut la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, vor fi urmatoarele:

Combinati de autovehicule (autovehicule

articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa

cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone

Art. 263 alin. (5) si art. 292 alin. (3)

NIVELURILE NIVELURILE

Numarul axelor si masa totala INDEXATE PENTRU APLICABILE IN ANUL

maxima autorizata ANUL 2006 FISCAL 2007

Taxa, in lei Impozitul, in lei

Axa/axe Axa/Axe Axa/axe Axa/Axe

motoare cumotoare motoare cumotoare

suspensie cu alt suspensie cu alt

pneumaticasistem depneumaticasistem de

sau un suspensiesau un suspensie

echivalent echivalent

recunoscut recunoscut

I. Vehicule cu 2+1 axe X X X X

1. Masa peste 12 t, dar nu mai mult

de 14 t 100 110 100 110

2. Masa peste 14 t, dar nu mai mult

de 16 t 110 120 110 120

3. Masa peste 16 t, dar nu mai mult

de 18 t 120 130 120 130

4. Masa peste 18 t, dar nu mai mult

de 20 t 130 140 130 140

5. Masa peste 20 t, dar nu mai mult

de 22 t 140 150 140 190

6. Masa peste 22 t, dar nu mai mult

de 23 t 150 189 190 246

7. Masa peste 23 t, dar nu mai mult

de 25 t 189 340 246 443

8. Masa peste 25 t 340 597 443 778

II. Vehicule cu 2+2 axe x x x x

1. Masa peste 23 t, dar nu mai mult

de 25 t 120 136 120 177

2. Masa peste 25 t, dar nu mai mult

de 26 t 136 224 177 291

3. Masa peste 26 t, dar nu mai mult

de 28 t 224 329 291 428

4. Masa peste 28 t, dar nu mai mult

de 29 t 329 397 428 517

5. Masa peste 29 t, dar nu mai mult

de 31 t 397 651 517 849

6. Masa peste 31 t, dar nu mai mult

de 33 t 651 904 849 1178

7. Masa peste 33 t, dar nu mai mult

de 36 t 904 1373 1178 1789

8. Masa peste 36 t 904 1373 1178 1789

III. Vehicule cu 2+3 axe x x x x

1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult

de 38 t 719 1001 938 1305

2. Masa peste 38 t 1001 1361 1305 1774

IV. Vehicule cu 3+2 axe x x x x

1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult

de 38 t 636 883 829 1150

2. Masa peste 38 t, dar nu mai mult

de 40 t 883 1221 1150 1591

3. Masa peste 40 t 1221 1806 1591 2354

V. Vehicule cu 3+3 axe x x x x

1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult

de 38 t 362 437 471 570

2. Masa peste 38 t, dar nu mai mult

de 40 t 437 653 570 851

3. Masa peste 40 t 653 1040 851 1356

(6) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

*T*

Art. 263 alin.(6) Remorci, semiremorci sau rulote

NIVELURILE STABILITE NIVELURILE INDEXATE

IN ANUL 2003 PENTRU PENTRU ANUL 2005

Masa totala maxima 2004 - ART. 296 ALIN.(1)

autorizat

Impozit (lei) Impozit (lei)

a. Pana la 1 tona inclu- 65.000 70.000

siv

b. Peste 1 tona, dar nu 215.000 230.000

mai mult de 3 tone

c. Peste 3 tone, dar nu 323.000 346.000

mai mult de 5 tone

d. Peste 5 tone 409.000 438.000

*ST*

In Anexa la HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004, la pct. I, sunt prevazute nivelurile indexate pentru anul 2005, referitoare la valoarea impozitului pentru remorci, semiremorci sau rulote.

Art. 263 alin.(6) Remorci, semiremorci sau rulote

NIVELURILE NIVELURILE

Masa totala maxima autorizata INDEXATE PENTRU PENTRU

ANUL 2005 ANUL 2006

Impozit-(lei)rol/ronImpozit -(lei)

a) Pana la 1 tona inclusiv 70.000/ 7

7,00

b) Peste 1 t, dar nu mai mult 230.000/ 24

de 3 t 23,00

c) Peste 3 t, dar nu mai mult 346.000/ 37

de 5 t 34,60

d) Peste 5 tone 438.000/ 46

43,80

In anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt prevzute nivelurile indexate pentru anul 2006, referitoare la valoarea impozitului pentru remorci, semiremorci sau rulote.

Conform pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006, nivelurile aplicabile in anul 2007, in cazul impozitului prevazut la art. 263 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, vor fi urmatoarele:

Art. 263 alin. (6) Remorci, semiremorci sau rulote

NIVELURILE NIVELURILE

Masa totala maxima autorizata INDEXATE PENTRU APLICABILE IN ANUL

ANUL 2006 FISCAL 2007

Taxa, in lei Impozitul, in lei

a) Pana la 1 tona inclusiv 7 7

b) Peste 1 t, dar nu mai mult 24 24

de 3 t

c) Peste 3 t, dar nu mai mult 37 37

de 5 t

d) Peste 5 tone 46 46

(7) In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

*T*

Mijlocul de transport pe apa Impozit

- lei/an -

1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit

si uz personal 15

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 40

3. Barci cu motor 150

4. Nave de sport si agrement*) intre 0 si 800

5. Scutere de apa 150

6. Remorchere si impingatoare:

a) pana la 500 CP inclusiv 400

b) peste 500 CP si pana la 2.000 CP inclusiv 650

c) peste 2.000 CP si pana la 4.000 CP inclusiv 1.000

d) peste 4.000 CP 1.600

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta 130

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:

a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone inclusiv 130

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si pana

la 3.000 tone inclusiv 200

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone 350

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevazute

in normele metodologice de aplicare a prezentului cod.

*ST*

Conform pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006, nivelurile aplicabile in anul 2007, in cazul impozitului prevazut la art. 263 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, vor fi urmatoarele:

NIVELURILE NIVELURILE

INDEXATE PENTRU APLICABILE IN ANUL

ANUL 2006 FISCAL 2007

Taxa, in lei Impozitul, in lei

Art. 263 alin. (7) Mijloace de transport pe apa 1. Luntre, barci fara motor, 13 X

scutere de apa, folosite pentru uz

si agrement personal

2. Barci fara motor, folosite in

alte scopuri 38 X

3. Barci cu motor 75 X

4. Bacuri, poduri plutitoare 627 X

5. alupe 376 X 6. Iahturi 1882 X

7. Remorchere si impingatoare: X X

a) Pana la 500 CP inclusiv 376 X

b) Peste 500 CP, dar nu peste 627 X

2.000 CP

c) Peste 2000 CP, dar nu peste 1004 X

4.000 CP

d) Peste 4.000 CP 1505 X

8. Vapoare - pentru fiecare

1.000 tdw sau fractiune din

acesta 126 X

9. Ceamuri, slepuri si barje X X

fluviale:

a) Cu capacitatea de incarcare 126 X

pana la 1.500 tone inclusiv

b) Cu capacitatea de incarcare 188 X

peste 1.500 tone, dar nu peste

3.000 tone

c) Cu capacitatea de incarcare de 314 X

peste 3.000 tone

1. Luntre, barci fara motor, X 15

folosite pentru pescuit si uz

personal

2. Barci fara motor, folosite in

alte scopuri X 40

3. Barci cu motor X 150

4. Nave de sport si agrement*) X intre 0 si 800

5. Scutere de apa X 150

6. Remorchere si impingatoare: X X

a) Pana la 500 CP inclusiv X 400

b) Peste 500 CP si pana la X 650

2.000 CP, inclusiv

c) Peste 2000 CP si pana la X 1.000

4.000 CP, inclusiv

d) Peste 4.000 CP X 1.600

7. Vapoare - pentru fiecare

1.000 tdw sau fractiune din

acesta X 130

8. Ceamuri, slepuri si barje X X

fluviale:

a) Cu capacitatea de incarcare X 130

pana la 1.500 tone, inclusiv

b) Cu capacitatea de incarcare de X 200

peste 1.500 tone, si pana la

3.000 tone, inclusiv

c) Cu capacitatea de incarcare de X 350

peste 3.000 tone

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevazute in

normele metodologice de aplicare a prezentului cod.

(8) In intelesul prezentului articol, capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un alt document similar.

Alin. (2) si (7) ale art. 263 au fost modificate de pct. 240 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Dobandiri si transferuri ale mijloacelor de transport

ART. 264

(1) In cazul unui mijloc de transport dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de persoana de la data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit.

(2) In cazul unui mijloc de transport care este instrainat de o persoana in cursul unui an sau este radiat din evidenta fiscala a compartimentului de specialitate al autoritatii de administratie publica locala, impozitul pe mijlocul de transport inceteaza sa se mai datoreze de acea persoana incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost instrainat sau radiat din evidenta fiscala.

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe mijloacele de transport se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.

(4) Orice persoana care dobandeste/instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita.

(5) Instrainarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este inregistrat mijlocul de transport, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza mijloace de transport cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Alin. (4) al art. 264 a fost modificat de pct. 241 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Alin. (5) al art. 264 a fost introdus de pct. 242 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Plata taxei

ART. 265

(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de pana la 10% inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(3) Detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport in Romania, in conditiile legii, au obligatia sa achite integral, la data solicitarii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsa intre data de intai a lunii urmatoare celei in care se inmatriculeaza si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

(4) In situatia in care inmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, detinatorii prevazuti la alin. (3) au obligatia sa achite integral impozitul pe mijlocul de transport, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, astfel:

a) in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;

b) in cazul in care inmatricularea priveste o perioada care se sfarseste inainte de data de 1 decembrie a aceluiasi an, impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1 ianuarie si data de intai a lunii urmatoare celei in care expira inmatricularea.

(5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

Art. 265 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 243 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

de Contabilul.ro

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
cod fiscalimpozite si taxe locale

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 11 Septembrie 2007


Votati articolul "TITLUL IX - Impozite si taxe locale - Partea I":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Alte articole publicate in data de 11 Septembrie 2007 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 5 + 4 =
  Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Subiectele saptamanii

Newsletter zilnic GRATUIT

Noutati in Codul Fiscal 2020 - 11 Monografii Contabile actualizate la zi
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Noutati in Codul Fiscal 2020 - 11 Monografii Contabile actualizate la zi".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la monografiile contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Noutati in Codul Fiscal 2020 - 11 Monografii Contabile actualizate la zi"


email
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X