email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Monografie contabila fuziune societati in 2017. Consultantul explica procedura pas cu pas

monografie contabilafuziunea prin absobtiecedentactiv contabil

Va oferim, prin cele ce urmeaza, un model de monografie contabila pentru fuziunea a doua firme din Romania, urmarind totodata inregistrarile contabile aferente, procedura fiscala, preluarea salariatilor si toate etapele obligatorii. Se mentioneaza ca fuziunea este pentru incorporare si ca 

patrimoniul uneia dintre societati va fi cumulat cu cealalta societate.

 

Iata raspunsul specialistului:

Conform art. 238 din Legea 31/1990 fuziunea este operatiunea prin care: 

   a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate; sau 

   b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea nou-constituita si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate. 

Fuziunea este hotarata de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii. 

Documentul de baza care sta la baza fuziunii este "Proiectul de fuziune" si care, conform art.241 din Legea 31/1990 republicata - legea societatilor, trebuie sa cuprinda :

   a) forma, denumirea si sediul social ale tuturor societatilor implicate in fuziune; 

   b) fundamentarea si conditiile fuziunii; 

   c) conditiile alocarii de actiuni la societatea absorbanta; 

   d) data de la care actiunile sau partile sociale prevazute la lit. c) dau detinatorilor dreptul de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept; 

   e) rata de schimb a actiunilor sau partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in numerar; 

   f) cuantumul primei de fuziune; 

   g) drepturile conferite de catre societatea absorbanta sau beneficiara detinatorilor de actiuni care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile propuse in privinta acestora; 

   h) orice avantaj special acordat expertilor la care se face referire la art. 2433 si membrilor organelor administrative sau de control ale societatilor implicate in fuziune; 

   i) data situatiilor financiare ale societatilor participante, care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii; 

   j) data de la care tranzactiile societatii absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante sau uneia ori alteia dintre societatile beneficiare; 

Proiectul de fuziune, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata fiecare societate, insotit de o declaratie a societatii care inceteaza a exista in urma fuziunii despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau, precum si de o declaratie privitoare la modalitatea de publicare a proiectului de fuziune.

Proiectul de fuziune, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarile generale extraordinare urmeaza a hotari, in temeiul art. 113 lit. h), asupra fuziunii. In cazul in care detine o pagina proprie web, societatea poate inlocui publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a cu publicitatea efectuata prin intermediul propriei pagini web, pe o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generale extraordinare care urmeaza sa decida cu privire la fuziune/divizare, perioada care se incheie nu mai devreme de finalul adunarii generale respective. 

 Oficiul National al Registrului Comertului va transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in 3 zile de la depunerea proiectului de fuziune, un anunt cu privire la depunerea proiectului. 

Documentele solicitate de ONRC se gasesc pe site-ul acestei inatitutii (http://www.onrc.ro/index.php/ro/mentiuni/persoane-juridice/fuziunea-uneia-sau-mai-multor-societati-cu-o-societate-existenta

Conform art. 249-250 din Legea 31/1990 fuziunea/divizarea produce efecte: 

   a) in cazul constituirii uneia sau mai multor societati noi, de la data inmatricularii in registrul comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele; 

   b) in alte cazuri, de la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat operatiunea, cu exceptia cazului in care, prin acordul partilor, se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, care nu poate fi insa ulterioara incheierii exercitiului financiar curent al societatii absorbante sau societatilor beneficiare, nici anterioara incheierii ultimului exercitiu financiar incheiat al societatii sau societatilor ce isi transfera patrimoniul. 

Fuziunea are urmatoarele consecinte: 

   a) transferul, atat in raporturile dintre societatea absorbita si societatea absorbanta, cat si in raporturile cu tertii, catre societatea absorbanta sau fiecare dintre societatile beneficiare al tuturor activelor si pasivelor societatii absorbite; acest transfer va fi efectuat in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune; 

   b) actionarii sau asociatii societatii absorbite devin actionari, respectiv asociati ai societatii absorbante, respectiv ai societatilor beneficiare, in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune; 

   c) societatea absorbita inceteaza sa existe. 

Nicio actiune sau parte sociala la societatea absorbanta nu poate fi schimbata pentru actiuni/parti sociale emise de societatea absorbita si care sunt detinute: 

   a) de catre societatea absorbanta, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul societatii; sau 

   b) de catre societatea absorbita, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul societatii. 

Nicio actiune sau parte sociala la una dintre societatile beneficiare nu poate fi schimbata pentru actiuni la societatea divizata, detinute: 

   a) de catre societatea beneficiara in cauza, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama societatii; sau 

   b) de catre societatea divizata, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama societatii. 

 

Pentru fiecare societatea inregistrarile in contabilitate se vor efectua de catre persoanele care organizeaza/conduc contabilitatea conform Legii contabilitatii 82/1991 (salariat sau expert contabil pe baza de contract de prestari servicii) conform Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor, precum si de retragere sau excludere a unor asociati din cadrul societatilor, cuprinse in anexa nr. 1 la OMFP 897/2015.

 

Din punct de vedere contabil, operatiunile efectuate cu ocazia reorganizarii corespund uneia din urmatoarele doua metode, in functie de modul de evaluare a elementelor bilantiere:

 - metoda activului net contabil; sau 

- metoda evaluarii globale. 

 

Metoda activului net contabil presupune ca valorile utilizate in cadrul operatiunilor de reorganizare se bazeaza pe activul net contabil. In acest caz, la operatiunile de fuziune/divizare, elementele bilantiere sunt preluate de catre societatea/societatile beneficiara(e) la valoarea la care acestea au fost evidentiate in contabilitatea societatii care le cedeaza. 

 

Metoda evaluarii globale presupune ca valorile utilizate in cadrul operatiunilor de reorganizare sunt stabilite de evaluatori autorizati, acestea fiind cuprinse in raportul de evaluare intocmit in acest scop. In acest caz, la operatiunile de fuziune/divizare, elementele bilantiere ale societatii care le cedeaza sunt preluate de catre societatea/societatile beneficiara(e) la valoarea rezultata in urma evaluarii. 

Cele doua metode sunt exemplificate in Partea I, respectiv Partea a II-a, din Anexa nr. 2 la OMFP 897/2015. 

 

Conform Legii contabilitatii 82/1991 situatiile financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau a lichidarii persoanelor respective se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in conditiile prevazute de reglementarile contabile emise in acest sens. 

 

Din punct de vedere al impozitului pe profit, regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor este reglementa la art. 33 din Codul fiscal. Astfel, operatiunile de fuziune sub orice forma nu sunt transferuri impozabile pentru diferenta dintre pretul de piata al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala. 

 

Aceste dispozitii se aplica numai daca societatea beneficiara calculeaza amortizarea si orice castig sau pierdere, aferente activelor si pasivelor transferate, in concordanta cu dispozitiile care ar fi fost aplicate societatii cedente daca fuziunea nu ar fi avut loc. 

In cazul in care provizioanele sau rezervele constituite au fost anterior deduse la calculul rezultatului fiscal de catre societatea cedenta si nu provin de la sediile permanente din strainatate, aceste provizioane sau rezerve pot fi preluate, in aceleasi conditii de deducere, de catre sediul permanent al societatii beneficiare situat in Romania, societatea beneficiara asumandu-si astfel drepturile si obligatiile societatii cedente. 

 

Atunci cand o societate beneficiara detine o participatie la capitalul societatii cedente, veniturile societatii beneficiare provenite din anularea participatiei sale nu se impoziteaza in cazul in care participatia societatii beneficiare la capitalul societatii cedente este mai mare de 10%. 

In cazul schimbului de actiuni se aplica urmatoarele: 

a) atribuirea, in cazul fuziunii, divizarii totale sau al unui schimb de actiuni, a titlurilor de participare reprezentand capitalul societatii beneficiare ori achizitoare unui participant al societatii cedente sau achizitionate, in schimbul unor titluri reprezentand capitalul acestei societati, nu reprezinta transferuri impozabile potrivit prezentului titlu si titlului IV, dupa caz; 

b) atribuirea, in cazul divizarii partiale, a titlurilor de participare ale societatii cedente, reprezentand capitalul societatii beneficiare, nu reprezinta transferuri impozabile potrivit prezentului titlu si titlului IV, dupa caz; 

c) dispozitiile lit. a) se aplica numai daca actionarul nu atribuie titlurilor de participare primite o valoare fiscala mai mare decat valoarea pe care acestea o aveau inainte de fuziune, divizare totala sau schimb de actiuni;

 d) dispozitiile lit. b) se aplica numai daca actionarul nu atribuie titlurilor de participare primite si celor detinute in compania cedenta o valoare fiscala mai mare decat valoarea titlurilor detinute la societatea cedenta inainte de divizarea partiala; 

e) profitul sau venitul provenit din cesionarea ulterioara a titlurilor de participare se impoziteaza potrivit prevederilor prezentului titlu sau ale titlului IV, dupa caz; 

   f) expresia valoare fiscala reprezinta valoarea ce este utilizata pentru calcularea veniturilor sau pierderilor, in scopul determinarii venitului impozabil ori aportului de capital al unui participant al societatii. 

 

In ceea ce priveste transferul salariatilor, conform art. 173 – 174 din Codul muncii, salariatii beneficiaza de protectia drepturilor lor in cazul in care se produce un transfer al intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia catre un alt angajator, potrivit legii. Drepturile si obligatiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de munca existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului. Transferul intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere individuala sau colectiva a salariatilor de catre cedent ori de catre cesionar. 

 

Cedentul si cesionarul au obligatia de a informa si de a consulta, anterior transferului, sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor cu privire la implicatiile juridice, economice si sociale asupra salariatilor, decurgand din transferul dreptului de proprietate. 

 

 

Raspuns oferit pentru www.portalcontabilitate.ro de Irina Dumitrescu – Economist

 

 


de Redactia Contabilul

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU: Sistemul de raportare fiscal-contabila SAF-T


Raportarea corecta in SAF-T este esentiala!

Depuneti D406 corect si la timp, cu avantaje clare:
 
1) Scapati de amenzi
2) Evitati sanctiunile de orice fel
3) Va recuperati rapid sumele din TVA
4) Nu intrati in categoria de risc fiscal ridicat, deci nu va veti confrunta cu inspectii ANAF amanuntite la sediul dvs.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
monografie contabilafuziunea prin absobtiecedentactiv contabil

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 12 Iunie 2017


Votati articolul "Monografie contabila fuziune societati in 2017. Consultantul explica procedura pas cu pas":
Rating:

Nota: 3.08 din 5 din 6 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 12 Iunie 2017 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X